Etelä-Karjalan järjestöpäivän koonti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan järjestöpäivän 7.3.2015 koonti"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan järjestöpäivän koonti Aika: lauantai klo Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu (liikuntasali), Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1. Tervetuloa ja kurkistus, keitä meitä on paikalla Projektikoordinaattori Heini Maijanen toivotti kaikki lämpimästi tervetulleeksi Etelä-Karjalan järjestöpäivään. Päivän tarkoituksena oli yhdessä sopia, miten suunnitteilla olevan maakunnallisen yhdistysten yhteistyöyhdistyksen kanssa edetään ja kuulla järjestötoimijoiden ajatuksia kyselyn tuloksista ja yhteistyöyhdistyksen tehtävästä. Paikalla oli 48 yhdistystoimijaa ja muuta tahoa sekä 6 ammattikorkeakoulun opiskelijaa auttamassa päivän järjestelyissä. 2. Etelä-Karjalan yhdistysten yhteistyöyhdistyksen taustaa ja kyselyn tulokset Taustaa Projektikoordinaattori Heini Maijanen kertoi taustaa, mitä kaikkea Etelä-Karjalan maakunnallisen yhdistysten yhteistyöyhdistyksen visioinnissa on jo tapahtunut: 1. Keskustelu käynnistyi Yksin vai Yhessä järjestötilaisuudessa , jolloin todettiin, että Etelä-Karjalaan tarvitaan kaikkia yhdistyksiä palveleva yhteistyöverkosto kehittämään ja tukemaan alueen järjestötoimintaa. Päivään osallistui 53 yhdistystoimijaa ja muuta tahoa. Päivä järjestettiin Saimaan ammattikorkeakoululla Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin MontErihankkeen, Saimaan ammattikorkeakoulun, Heikintalon, Etelä-Karjalan monikulttuurinen palvelukeskus Momentin ja Lappeenrannan kaupungin kanssa yhteistyössä. 2. MontEri-hanke järjesti Yksin vai yhessä -järjestöpäivän tuloksena tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan Matkalle osallistui 20 järjestöyhteistyöstä ja yhteisistä toimitiloista kiinnostunutta toimijaa. Päivän aikana tutustuttiin Mataran tiloihin ja Monikulttuurikeskus Glorian toimintaan sekä kuultiin Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Keski- Suomen Yhteisöjen Tuki Osuuskunnan tarjoamista palveluista ja rooleista keskisuomalaisen kansalaistoiminnan tukijoina. 3. Keskustelua yhteistyöyhdistyksen tarpeellisuudesta jatkettiin Yhessä eteenpäin -järjestöpäivässä Saimaan ammattikorkeakoululla 50 järjestötoimijan voimin. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua myös järjestöjen yhteisestä toimitilasta. Päivän tuloksena 26 järjestötoimijaa ilmoitti halukkuutensa ryhtyä valmistelemaan esitystä Etelä-Karjalan yhteistyöyhdistyksestä. 4. Suunnittelu jatkui Lappeenrannan kaupungintalolla kevään ja syksyn 2014 aikana, jolloin n. 20 järjestötoimijaa hahmotteli alustavaa näkemystä yhteistyöyhdistyksen toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteesta.

2 5. Valittiin 4 hengen työryhmä valmistelemaan luonnosta säännöistä yhteistyöyhdistykselle (työryhmään valittiin Terhi Ojanen, Lasse Koivumäki, Aimo Röpetti, Osmo Juvonen, sihteerinä toimi Heini Maijanen) 6. Syksyllä käytiin tutustumassa Haminan Kumppanuustalo Hilmaan ja Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistykseen ja heidän Toimitila Veturiin Marraskuussa 2014 tavattiin RAY:n koordinaattoreita eduskunnassa kansanedustaja Anneli Kiljusen vieraana Tapaamisessa keskusteltiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusmahdollisuuksista yhteistyöyhdistyksen ja yhteisen toimitilan osalta. 8. Tavattiin Lappeenrannan kaupungintalolla jouluglögien merkeissä ja ideoitiin, miten valmistelun kanssa edetään vuonna Sovittiin, että kaikille eteläkarjalaisille yhdistyksille lähetetään kysely joko sähköisesti tai postitse, jossa tiedustellaan yhdistysten ajatuksia yhteistyöyhdistyksen perustamisesta ja halukkuudesta liittyä yhdistykseen. Kun kyselyn tulokset ovat kasassa, jatkosta sovitaan yhteisessä järjestöpäivässä. 9. Etelä-Karjalan liitto myönsi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle maakunnan kehittämisrahasta hankerahoitusta, jonka turvin Socom voi tukea työn etenemistä aina saakka. Hankkeessa Heini Maijanen toimii projektikoordinaattorina 30 % työajalla. 10. Kaikille eteläkarjalaisille yhdistyksille (2219) lähetettiin kirje (joko postitse/sähköpostitse), jossa yhdistyksiä pyydettiin vastaamaan sähköiseen kyselyyn mennessä. Kyselyssä kartoitettiin yhdistysten tarpeita ja odotuksia yhteistyöyhdistyksen suhteen, yhdistysten halukkuutta liittyä yhteistyöyhdistykseen, minkä suuruista jäsenmaksua yhdistykset olisivat valmiita maksamaan ja nimiehdotusta uudelle yhdistykselle. Kyselyn tulokset: Eteläkarjalaisten yhdistysten toiveita ja tarpeita yhteistyöyhdistykselle Heini Maijanen kertoi helmikuussa yhdistyksille suunnatun kyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 95 tahoa. Suuri osa vastaajista (56) oli yhdistyksiä, joiden kotipaikkana on Lappeenranta. Näistä kuitenkin 21 oli sellaisia yhdistyksiä, jotka toimivat koko Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Vastaajat edustivat monipuolisesti erilaisia yhdistyksiä. Mihin maakunnallisen yhteistyöyhdistyksen tulisi ensisijaisesti vastata? Kyselyssä tiedusteltiin, mihin tarpeisiin maakunnallisen yhteistyöyhdistyksen tulisi ensisijaisesti vastata. Kaikkien kyselyyn vastanneiden perusteella yhteistyöyhdistyksen tulisi ensisijaisesti: Kehittää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista toinen toisilleen. Kehittää järjestöjen ja muiden alueen toimijoiden välistä yhteistyötä (mm. Etelä-Karjalan maakuntaliitto, Eksote, oppilaitokset, yritykset, seurakunta). Auttaa järjestöjen toiminnan tunnetuksi tekemisessä ja näkyvyyden lisäämisessä. Kun tarkastellaan vastaajia kotipaikkakunnan mukaan, on vastauksissa pieniä eroja. Yhdistykset, joiden kotipaikkana on Lappeenranta, vastauksissa korostui tarve auttaa yhdistysten yhteisten tilojen etsimisessä ja ylläpitämisessä. Niiden yhdistysten, joiden kotipaikka oli muu kuin Lappeenranta, vastauksissa korostui puolestaan tarve tuoda esiin järjestöjen ääni maakunnallisissa asioissa. Avoimista vastauksista tuli esiin, että yhdistykset näkevät yhteistyöyhdistyksen perustamisessa seuraavia myönteisiä mahdollisuuksia: Kolmannen sektorin toimijoiden ääni saadaan kuuluviin. Järjestötyön näkyvyyden lisääminen.

3 Toiminnan kustannuksia ja arkipäivän järjestelyitä voidaan helpottaa, kun toimitaan tietyissä asioissa keskitetysti. Järjestötyön päällekkäisyyksien purkaminen, kun tiedetään ja tunnetaan toisten toimintaa ja tarpeet. Lisää toimintaresursseja yhdessä tekemisen kautta. Todella hyvä hanke. Edellyttää runsaasti aktiivisuutta ja pyyteetöntä työtä jokaiselta jäsenyhdistykseltä. Etelä-Karjalan yhteistyöyhdistys erinomainen väline työstämään visiota paremmasta maakunnasta. Yhteinen yhteydenpito alueen väestöön (esim. yhteiset tilaisuudet, joissa esitellään alueen toimintaryhmiä ja mahdollisuuksia). Tällä saadaan edesautettua yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden henkeä. Avovastauksissa toivottiin erityisesti pohdittavan perustettavan yhdistyksen toimiston sijaintia. Sillä oleellisena pidettiin sitä, että yhdistys toimii kaikkien maakunnan yhdistysten asioiden hoitajana. Myös aktiivisten toimijoiden ja riittävien voimavarojen mukaan saaminen valmisteluvaiheessa aiheutti pohdintaa. Kiinnostus liittyä yhdistykseen Kyselyn vastanneista 53 (60 %) yhdistyksellä oli kiinnostusta liittyä yhteistyöyhdistykseen. Niillä yhdistyksillä (35), joilla ei ollut kiinnostusta liittyä yhdistykseen, perusteluina mainittiin seuraavia asioita: ehkä (4), ei käsitelty vielä hallituksessa (4), rahoitukseen liittyvät syyt / ei kaivata lisämaksuja (2), ei koeta tarpeelliseksi (4), ei palvele yhdistyksen tarkoitusta, yhdistyksen toimijat iäkkäitä, toimintaa ei jakseta laajentaa (2), tarpeeton lisäporras, valtakunnallinen verkosto on jo olemassa, oma alueellinen verkosto on jo olemassa, ei oikein ole resursseja, tietoa asiasta vielä liian vähän, uskoisimme hyötyvämme eniten kulttuuriin kohdistuneesta yhteistyöstä. Jäsenmaksun suuruus Kyselyssä tiedusteltiin myös, minkä suuruista jäsenmaksua yhdistykset olisivat valmiit enimmillään maksamaan jäsenyydestä vuodessa, jos saatavilla olisi maksuttomina etuina: neuvontaa ja ohjausta (mm. hankehakemukset, hankerahoitus, taloudenhoito, nettisivut), järjestöjen viestinnän tukeminen ja tiedotusapu, yhteistyömallien kehittäminen, jäsenyhdistysten yhteiset tapaamiset, maakunnallinen vaikuttaminen, äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa ja oikeus osallistua erilaisiin työryhmiin ja maksullisina etuina: osallistuminen koulutuksiin ja kursseille jäsenhinnoin kopiointi/tulostusmahdollisuus jäsenhinnoin, mahdollisesti toimisto-, kokous- ja harrastetilojen käyttö jäsenhinnoin. Heini Maijanen korosti sitä, että jäsenmaksun suuruus ja siihen liittyvät etuudet ovat kuviteltuja. Todellinen jäsenmaksu määräytyy yhteistyöyhdistyksen tehtävien ja tuottamien palvelujen mukaan. Kysymyksellä haluttiin kuitenkin tehdä alustavaa kartoitusta, mikä voisi olla se enimmäismäärä, mitä yhdistykset voisivat vuodessa maksaa. Vastauksissa oli jonkin verran hajontaa. Vastaajista 24 (29 %) on valmis maksamaan alle 20 euroa, 29 (35 %) euroa, 17 (21 %) euroa, 3 (4 %) euroa ja 9 (11 %) euroa. Ehdotukset yhdistyksen nimeksi Seuraavia ehdotuksia saatiin kyselyn perusteella perustettavan yhdistyksen nimeksi: E-K yhdessä ry E-K yhdistykset ry Etelä-Karjalan Yhdistykset ry (EKa-set, EKYT, EKY ry) Karjalasta Kajahtaa! Kaakkola ry Etelä-Saimaan Yhdistykset ry (ESYT tai ESYt tai ESyt)

4 Etelä-Karjalan yhdistysten JELPPIS ry EKSYHDYS = Eteläkarjalaisten yhdistysten ystävyysseura EKRY Elinvoimaa yhdistyksistä ry. Yhteinen yhdistys Etelä-Karjalan yhdistysten tuki ry EK:n Järjestöliitto tai Etelä - Karjalan Järjestöliitto Yhteistyöekarjala Mahti YYAY EKA Yhdessä ry Etelä-Karjalan järjestökimppa ry (EKJK) Eky-verkko/ Eky-verkosto Etelä- Karjalan yhdistysten yhdistys Etelä-Karjalan toivo ry MYY - Myö Yhdistykset Yhdessä ry Etelä-Karjalan yhdistysverkosto Konkkaronkka tai EK yhdistysverkosto tai EK konkkaronkka Armias Meijän yhistykset Etelä-Karjalan yhdistysten Jelppiverkosto ETKA ry Etelä-Karjalan Oma Töpseli ry eli EKO- Töpseli ry tai pelkkä Töpseli ry Yhtä köyttä yhdistys EKY Etelä- Karjalan Voima EteKa Yhdistysrypäs ry 3. Työryhmien tulokset Järjestöpäivän osallistujat keskustelivat ryhmissä pöytäkunnittain ja työstivät yhteistä näkemystä: 1. mitä ajatuksia jo tehdyt asiat ja kyselyn tulokset herättivät perustettavan Etelä-Karjalan yhteistyöyhdistyksen kannalta 2. miten yhteistyöyhdistyksen perustamisen ja toiminnan käynnistämisen kanssa edetään sekä 3. mitä kukin ryhmän jäsen on valmis itse tekemään asian edistämiseksi PÖYTÄ nro 1 1) Aika saada asioita eteenpäin: syytä kuitenkin huomata, että kyselyn tuloksissa pieni otos, eikä tämä välttämättä vastaa todellista tarvetta seuraava askel yhdistyksen luominen ja tälle rahallisen tuen etsiminen suuri kysymys on toimitilat. Toiveissa on saada tila, jossa avoin kohtaamispaikka ja perustettavan yhdistyksen työntekijä 2) Perustetaan yhdistys ennen Socomin hankkeen loppua (huhtikuussa) varattava aikaa kirjeiden postitukseen, valmisteluun ja asioiden käsittelyyn etsitään jäsenjärjestöistä yhdyshenkilö/tiedottaja tarvitaan tukea rahoituksen hakemiseen 3) Oman yhdistyksen osaamisen jakaminen yhteisen hyväksi. Aimo ja Minna lupaa olla alusta asti mukana.

5 PÖYTÄ nro 2 1) Järjestetään yhteistyöyhdistyksen perustamiskokous nopeasti, jo maaliskuun 2015 aikana. Aletaan hahmottelemaan yhteistyöyhdistyksen ympärille kehittämishanketta ja haetaan rahoitusta Rahaautomaattiyhdistykseltä toukokuun 2015 haussa. Mietitään myös varasuunnitelmaa, mikäli rahoitusta ei saada RAY:ltä joulukuussa Muistetaan, että yhdistysten yhteisen toiminnan sisältö on oltava etusijalla. Visiona tulee olla eteläkarjalaisten hyvä elämä. Koko Etelä-Karjalan toimijakenttä (asukkaat, yhdistykset ja muut toimijat) osallistetaan arvojen ja hyvän elämän pohdintaan. 2) Perustetaan valmistelutyöryhmä, jonka tehtävänä on: perustamiskokouksen valmistelu ja sääntöjen läpikäyminen hankehakemuksen työstö toukokuun 2015 RAY:n avustushakuun (hakuaika ) varasuunnitelman pohtiminen, jos avustusta ei saada RAY:stä yhdistyksen väliaikaisen kodin pohtiminen yhdistyksen toiminnan tavoitteet (lyhyt ja pitkä aikaväli) Tämä kaikki tulee olla valmiina toukokuun loppuun. Yhdistyksille tiedotetaan koko ajan reaaliaikaisesti. Järjestetään info-tilaisuus touko-kesäkuussa. Myös asukkaille tiedottaminen ja heidän osallistaminen tärkeää. Työryhmällä on myös sääntömuutosehdotus sääntöluonnoksen 2 pykälään: yhdistyksen tarkoituksena on edistää eteläkarjalaisten hyvää elämää ja maakunnan vetovoimaisuutta 3) Anneli Kiljunen on luvannut, että hänen yhteyksiä RAY:n voidaan hyödyntää. Jokainen pöytäkunnan 2 jäsen lupasi tiedottaa ja markkinoida yhteistyöyhdistyksen perustamiseen liittyvistä asioista omissa verkostoissaan. Työryhmäläiset lupaavat tukea hankehakemuksen lukemisessa ja muokkaamisessa. Edistetään asiaa osana omaa työtä. PÖYTÄ nro 3 1) Hyvä pohjatyö on nyt tehty. Tämän perusteella tarvetta yhteistyöyhdistyksen perustamiselle on olemassa. Ryhmän mielestä yhdistys kannattaa perustaa. 2) Perustetaan yhdistys kevään aikana ja valitaan yhdistykselle hallitus mennessä. Perustetaan valmistelutyöryhmä, jonka tehtävänä on työstää yhteistyöyhdistykselle alustava toimintasuunnitelma ja visioida yhdistyksen tehtäviä. Lisäksi valmistelutyöryhmä pohtii yhdistyksen potentiaalisia rahoituskuvioita ja työstää yhdessä Heinin kanssa hankesuunnitelmaa. 3) Työryhmästä löytyy asiantuntemusta ja kokemusta RAY:n kanssa asioinnissa ja tässä luvataan olla apuna. Osallistutaan valmistelutyöryhmään. Sparrataan työn etenemistä. Jaetaan osaamista tilaisuuksissa esim. valokuvaaminen, kouluttajien välittäminen. PÖYTÄ nro 4 1) Kyselyn vastausten perusteella yhdistysten yhteinen toimielin tarvitaan 2) Kannattaako perustaa heti uutta yhdistystä, vai löytyisikö alkuun joku yhdistys vetämään kokeilua? Haetaan avainhenkilö Socomin hankkeen jälkeen Heini Maijasen tilalle toukokuun lopussa. Kartoitetaan esim. opinnäytetyön/gradun tekijöitä tai pitkäaikaistyöttömiä Heiniltä toivotaan kaikki mahdollinen tuki hankkeen loppuun saakka

6 3) Jokainen voi tehdä näkyväksi järjestöjen välistä yhteistyötä. Alussa Heini voisi koota tietoa ja aktiivisia toimijoita (esim. sähköinen ilmoitustaulu ja järjestöjen tapahtumat). Tässä voitaisiin käyttää apuna blogia. Tarvittaisiin jokin rekisteri tämän asian kanssa toimivista järjestöistä. PÖYTÄ nro 5 Askel 1. Perustetaan vihdoinkin yhdistys. Tämä pitää tapahtua kevään 2015 aikana. Askel 2. Haetaan projektille toiminta-avustusta raha-automaattiyhdistyksestä. (yhdistyksen perustamisen jälkeen keväällä 2015) Askel 3. Palkataan henkilö hoitamaan yhdistyksen asioita. Askel 4. Etsitään yhteinen konkreettinen toimitila Lappeenrannasta. Yhteisessä tilassa voidaan järjestää yhteisiä koulutustilaisuuksia ja näin saadaan jaettua tietoa toisistamme toinen toisillemme. Yhteisten tapahtumien kautta saadaan yhdistystoiminnan näkyvyyttä esiin. Järjestetään osaamistori ja tehdään yhteistyössä järjestöjen toiminnan esittelyä odotellessa RAY:n rahoituspäätöstä. Askel 5. Vuokrataan toimitila (esim. vanha osuuspankin tila Pormestarinkadulla, kun OP siirtyy uusiin tiloihin) Askel 6. Etelä-Karjalan yhdistysrekisterin päivitys (Kevät 2015) ajetaan sitä, että kaupunkien ja kuntien kanssa yhteistyössä työstetään järjestöstrategioita yhdistysten, kunnan ja seurakunnan kanssa yhteistyössä Työllistämistalkoot: eli edistetään työllistämistä. 4. Loppukeskustelu ja jatkosta sopiminen Työryhmien esitysten ja yhteisen keskustelun tuloksena sovittiin, että perustetaan valmistelutyöryhmä valmistelemaan yhteistyöyhdistyksen perustamiskokousta, sääntöjä, hankehakemusta RAY:lle ja yhteistyöyhdistyksen toimintasuunnitelmaa. Työryhmään ilmoittautui paikan päällä mukaan 12 henkilöä: 1. Minna Latto, Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry 2. Aimo Röpetti, Lauritsalan Eläkeläiset ry 3. Terhi Ojanen, Etelä-Karjalan Kylät ry 4. Terttu Kivinen, Etelä-Karjalan Kylät ry 5. Lasse Koivumäki, Heikintalo Lappeenrannan klubitalo ry 6. Raimo Mursinoff, Etelä-Saimaan Afasia ja Aivohalvausyhdistys ry 7. Ingrid Kuhanen, Lpr Tuglas seura/eesti Selts ry 8. Osmo Juvonen, Lappeenrannan Sydänyhdistys ry 9. Nyky Vanhanen, Etelä-Karjalan Muisti ry 10. Heli Valja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 11. Riitta Pulkkinen, Kuuloliitto ry 12. Kirsi Pennanen, Kyky Lpr ry Heini Maijanen lupasi selvittää, voiko yhdistyksen rekisteröitymismaksun (130 ) kustantaa Socomin hankkeesta. Keskusteltiin yhdistyksen nimestä. Nimeksi ehdotettiin MYY ry Myö Yhdistykset Yhessä. Paikalla olleista n. puolet kannattivat tätä nimeä. Luvattiin selvittää, onko MYY ry -nimi jo varattu. Ja sovittiin, että valmistelutyöryhmän tehtävänä on pohtia nimiasiaa tarkemmin.

7 Valmistelutyöryhmän ensimmäinen tapaaminen on maanantaina klo alkaen HUOM: Etelä- Saimaan A-kilta ry:n tiloissa osoitteessa Valtakatu 23. Yhteistyöyhdistyksen perustamiskokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai klo Paikkana Lappeenrannan kaupungintalo, neuvotteluhuone VENLA, 1. krs, sisääntuloaula, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta. (Muistion kirjasi Heini Maijanen) Osallistujalista : 1. Aalto Ritva Taidekoulu Estradi 2. Alander Martti Lappeenrannan Seudun Diabetesyhdistys ry 3. Backman Anne Saimaan amk 4. Bruun Lea Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry 5. Buuri Marina Kaakkois-Suomen Sydänpiiri 6. Haakana Pia Lappeenrannan kaupunki 7. Haikala Raili Lpr:n Mielenterveysseura ry 8. Haikara Pirkko Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 9. Hirvikoski Esko Imatran Seudun Psoriasisyhdistys ry 10. Hirvonen Eija Lappeenrannan Länsialueen asukasyhdistys ry 11. Hjelt-Taponen Riikka Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry. 12. Honkanen Kalevi Imatran seudun diabetesyhdistys ry 13. Härkönen Leena LPR:n Seudun Diabetesyhdistys ry 14. Jokinen Hannu Pro Kuolimo Ry 15. Jokinen Tellervo Joutsenon Vanhustentaloyhdistys ry 16. Juvonen Osmo LPR Sydänyhdistys ry 17. Kallioinen Vilma AIESEC 18. Kausniemi Jaana Opiskelija Saimaan ammattikorkeakoulu 19. Kiljunen Anneli Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö/omaiset ja Läheiset liitto 20. Kilpiä Seppo Lappeenrannan Karjalakuoro ry 21. Kiukas Liisa Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry 22. Kivinen Terttu Lappeenrannan maaseutunaiset 23. Koivumäki Lasse Heikintalo - Lappeenrannan Klubitalo ry 24. Koskinen Antti Lappeenrannan Nuorkauppakamari ry 25. Kuhanen Ingrid LPR Tuglas seura ry 26. Latto Minna Saimaan tiimiyrittäjäakatemia 27. Laukas Anne-Maija Lauritsala-seura ry, Lappeenrannan Tuglas-seura ry 28. Laurila Esko Joutsenon Kehitysvammaisten Tuki ry 29. Lehtimäki Lasse Kopa Juniorit ry 30. Luukkonen Risto Ruokolahden Mieslaulajat ry 31. Maijanen Heini Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 32. Mursinoff Raimo Etelä-Saimaan Afasia- ja Aivohalvausyhdistys ry

8 33. Märkjärvi Leila Saimaan Syöpäyhdistys 34. Märkälä Pentti Etelä-Karjalan Hengitysyhdistys ry 35. Naukkarinen Ruthi Eesti Selts ry 36. Nikula Jaakko Etelä-Saimaan Raittiuspiiri ja Ry Yritys II 37. Ojanen Terhi Etelä-Karjalan Kylät ry 38. Palviainen Kati Kaakkois-Suomen sydänpiiri 39. Pennanen Kirsi Kyky LPR 40. Pulkkinen Riitta Kuuloliitto 41. Pääkkönen Olavi Etelä-Saimaan A-kilta ry 42. Rantanen Aapo Invalidiliitto 43. Röpetti Aimo Lauritsalan Eläkeläiset ry 44. Talka Anu Etelä-Karjalan liitto 45. Tarvainen Eeva-Liisa Balettiyhdistys Attitydi ry 46. Tuononen Helvi Joutsenon Kehitysvammaisten Tuki ry 47. Vaija Heli Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 48. Vanhanen Nyky Etelä-Karjalan Muisti ry

Heikintalon Klubilehti 2/2015

Heikintalon Klubilehti 2/2015 2/2015 Heikintalon Klubilehti 2/2015 Julkaistu vuodesta 2002 HEIKINTALO Lappeenrannan Klubitalo ry Kesämäenkatu 10 53600 LAPPEENRANTA Puh.0400 451 344 hallinto 045 317 9095 toimisto 045 317 9096 keittiö

Lisätiedot

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Aika: lauantai 29.3.2014 klo 9-12 Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu (luokka A2042), Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1. Missä mennään järjestöyhteistyön

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Ankkuripaikka. Järjestötietopalvelu -verkkosivusto uudistuu. lapinyhdistysnetti.fi M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2

Ankkuripaikka. Järjestötietopalvelu -verkkosivusto uudistuu. lapinyhdistysnetti.fi M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2 Ankkuripaikka M A J A K K A V E R K O S T O I N F O 1 / 2 0 1 2 T Ä S S Ä L E H D E S S Ä Puheenjohtajan terveiset 2 Voita 500 3 Järjestöt Innovaattoreina 4 6 Järjestöjen aluesivut 10 Oppilaitosyhteistyöstä

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2013

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2013 Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2013 Tämän tiedotteen Sopiva Kylä - ja Kyläportaali hankkeiden osuutta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tiedotteen sisällöstä vastaa Kymenlaakson

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Haminan Kumppanuustalo Hilmassa ja Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistyksen Toimitila Veturissa 12.9.2014

Tutustumismatkalla Haminan Kumppanuustalo Hilmassa ja Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistyksen Toimitila Veturissa 12.9.2014 Tutustumismatkalla Haminan Kumppanuustalo Hilmassa ja Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistyksen Toimitila Veturissa 12.9.2014 (Tekstit ja kuvat: Heini Maijanen) 1 HAMINAN KUMPPANUUSTALO HILMA Yksillä Purjeilla

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot