SISÄLLYS. N:o 640. Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 640. Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 640 SISÄLLYS N:o Sivu 640 Vuoden2010kolmaslisätalousarvio N:o 640 Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Yhteisövero, lisäystä i Muut veronluonteiset tulot i Eräät viestinnän maksut, lisäystä i Osasto SEKALAISET TULOT 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala i HE 62/2010 EK 19/2010 HE 70/2010 VaVM 23/ Ulkoasiainministeriön hallinnonalan i tulot, lisäystä 25. Oikeusministeriön hallinnonala 10. Tuomioistuintulot, lisäystä i i... i

2 2202 N:o Puolustusministeriön hallinnonala i Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Liikenneviraston tulot, lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala i Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä i Osasto KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Osuus valtion rahalaitosten voitosta i Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä i Osasto LAINAT i Ylijäämän käyttö i Ylijäämän käyttö, lisäystä i Valtion nettolainanotto ja velanhallinta i Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

3 N:o MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 22 euroa 22. TASAVALLAN PRESIDENTTI i Tasavallan presidentin kanslia i Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), lisäystä i Pääluokka VALTIONEUVOSTON KANSLIA i Hallinto i Valtioneuvoston kanslian toimintamenot, lisäystä i Oikeuskanslerinvirasto i Oikeuskanslerinviraston toimintamenot, lisäystä i Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainhallinto i Ulkoasiainhallinnon toimintamenot, lisäystä i Kriisinhallinta i Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) i Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä i Kansainvälinen kehitysyhteistyö i Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i

4 2204 N:o 640 Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja hallinto i Oikeusministeriön toimintamenot, lisäystä i Eräiden virastojen toimintamenot, lisäystä i Tutkimus ja kehittäminen, lisäystä i Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä i Tuomioistuimet ja oikeusapu i Korkeimman oikeuden toimintamenot, lisäystä i Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Muiden tuomioistuinten toimintamenot, lisäystä i Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot, lisäystä i Yleisen edunvalvonnan toimintamenot, lisäystä i Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä i Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Syyttäjät i Syyttäjälaitoksen toimintamenot, lisäystä i Rangaistusten täytäntöönpano i Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sisäasiainministeriön toimintamenot, lisäystä i Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i

5 N:o Poliisitoimi i Poliisitoimen toimintamenot, lisäystä i Rajavartiolaitos i Rajavartiolaitoksen toimintamenot, lisäystä i Pelastustoimi ja hätäkeskukset i Pelastustoimen toimintamenot, lisäystä i Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Maahanmuutto i Maahanmuuttoviraston toimintamenot, lisäystä i Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha), lisäystä i Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Puolustuspolitiikka ja hallinto i Puolustusministeriön toimintamenot, lisäystä i Sotilaallinen maanpuolustus i Puolustusvoimien toimintamenot, lisäystä i Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Sotilaallinen kriisinhallinta i Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha, vähennystä i Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Valtiovarainministeriön toimintamenot, lisäystä i

6 2206 N:o Laina Latvian valtiolle (arviomääräraha) i Verotus ja tullitoimi i Verohallinnon toimintamenot, lisäystä i Tullilaitoksen toimintamenot, lisäystä i Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) i Palvelut valtioyhteisölle i Valtiokonttorin toimintamenot, lisäystä i Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Senaatti-kiinteistöt i Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto i Tilastokeskuksen toimintamenot, lisäystä i Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Väestörekisterikeskuksen toimintamenot, lisäystä i Valtion alue- ja paikallishallinto i Valtion aluehallintoviraston toimintamenot, lisäystä i Maistraattien toimintamenot, lisäystä i Valtionhallinnon kehittäminen i Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Ahvenanmaan maakunnan tukeminen i Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä i Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä i Kuntien tukeminen i Valtio ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3v) i Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä i

7 N:o EU ja kansainväliset järjestöt i Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Opetushallituksen toimintamenot, lisäystä i Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot, lisäystä i Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha) i Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä i Yleissivistävä koulutus i Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Ammatillinen koulutus i Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä i Aikuiskoulutus i Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha, lisäystä i Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Korkeakouluopetus ja tutkimus i Suomen Akatemian toimintamenot, lisäystä i Arkistolaitoksen toimintamenot, lisäystä i Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Varastokirjaston toimintamenot, lisäystä i Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3v) i Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan, lisäystä i

8 2208 N:o Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä i Opintotuki i Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Taide ja kulttuuri i Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot, lisäystä i Valtion taidemuseon toimintamenot, lisäystä i Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot, lisäystä i Museoviraston toimintamenot, lisäystä i Näkövammaisten kirjaston toimintamenot, lisäystä i Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot, lisäystä i Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot, lisäystä i Maaseutuviraston toimintamenot, lisäystä i Lautakuntien toimintamenot, lisäystä i Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä i Maatalous i Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i

9 N:o Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki i Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit i Luonnonhaittakorvaus i Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä i Kala-, riista- ja porotalous i Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha), lisäystä i Metsätalous i Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille, lisäystä i Metsähallitus i Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3v), lisäystä i Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri i Maanmittauslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Geodeettisen laitoksen toimintamenot, lisäystä i Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto ja toimialan yhteiset menot i Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i

10 2210 N:o Liikenneverkko i Liikenneviraston toimintamenot, lisäystä i Perusväylänpito, lisäystä i Valtionavustus länsimetron suunnitteluun i Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä i Eräät väylähankkeet (arviomääräraha), lisäystä i Liikenteen turvallisuus ja valvonta i Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut i Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Tutkimus i Ilmatieteen laitoksen toimintamenot, lisäystä i Pääluokka TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, lisäystä i Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä i Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen i Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot, lisäystä i Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Turvatekniikan keskuksen toimintamenot, lisäystä i Mittatekniikan keskuksen toimintamenot, lisäystä i Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i

11 N:o Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä i Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka i Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot, lisäystä i Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä i Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä i Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3v) i Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä i Kuluttajaviraston toimintamenot, lisäystä i Kilpailuviraston toimintamenot, lisäystä i Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot, lisäystä i Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka i Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Energiapolitiikka i Energiamarkkinaviraston toimintamenot, lisäystä i Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot, lisäystä i Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) i Valvonta i Säteilyturvakeskuksen toimintamenot, lisäystä i

12 2212 N:o Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot, lisäystä i Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, lisäystä i Tutkimus- ja kehittämistoiminta i Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut i Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirron valmistelukustannuksiin i Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut (arviomääräraha), lisäystä i Työttömyysturva i Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä i Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä i Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen i Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ympäristöhallinnon toimintamenot i Ympäristöministeriön toimintamenot, lisäystä i Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot, lisäystä i Ympäristön- ja luonnonsuojelu i Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) i Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) i

13 N:o Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen i Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha, lisäystä i Pääluokka VALTIONVELAN KOROT i Valtionvelan korko i Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä i Määrärahojen kokonaismäärä:

14 2214 N:o 640 YLEISET MÄÄRÄYKSET Brutto- ja nettobudjetointi Toimintamenomomentin vakiosisällön kuvauksessa mainitut virastolle työnantajana maksetut tulot, vakuutus- ja vahingonkorvaukset, työpaikkaruokaloiden käytöstä saadut korvaukset, viraston toimitilojen satunnaisesta luovuttamisesta ulkopuolisille yksittäisiä tilaisuuksia varten saadut tulot sekä virastolle maksetut korvaukset korkeakouluharjoittelijoista ja siviilipalvelusvelvollisista voidaan viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvinä tuloina nettobudjetoida vähentämällä ne asianomaiselta toimintamenomomentilta, vaikka sille ei olisi momentin perusteluissa merkitty myönnetyn nettomäärärahaa. Toimintamenomäärärahan kanssa saa lisäksi nettouttaa myyntituotot sellaisesta irtaimesta käyttöomaisuudesta, jonka hankinta rahoitetaan toimintamenomäärärahasta. Kiinteän omaisuuden, finanssisijoitusten (esim. osakkeet ym. arvopaperit) ja erillismomenteilta rahoitettavan irtaimen käyttöomaisuuden myyntituottoja ei saa kuitenkaan nettouttaa toimintamenomäärärahan kanssa. Jos viraston tai laitoksen toimintamenomomentille on momentin perusteluissa merkitty myönnetyn nettomäärärahaa, tai jos viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvien tulojen ja siitä aiheutuvien menojen erotus on otettu nettomääräisenä tuloarviona tulomomentille, kuuluvat nettobudjetoinnin piiriin kaikki viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat, toimintamenomomentin vakiosisällön kuvauksen ja momentin perusteluiden päätösosan mukaiset menot. Nettobudjetoitavia tuloja ja menoja ovat tällöin muun muassa: 1) valtion maksuperustelain (150/1992) tai vastaavien erityislakien mukaista maksullista toimintaa harjoittavan viraston toiminnasta tai toiminnan osasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot; 2) viraston tai laitoksen vastuulla toteutettavasta tutkimus- tms. yhteishankkeesta tai yhteisestä toiminnasta tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta tai toiminnasta aiheutuvat menot; 3) viraston tai laitoksen toimintaan liittyvät EU:lta saatavat tulot ja näihin tuloihin liittyvät menot; 4) viraston tai laitoksen lahjoituksena ja testamentilla saamat varat sekä sponsoreilta saatavat tulot silloin, kun virastolla tai laitoksella on oikeus ottaa ne vastaan eikä kysymys ole viraston tai laitoksen tavanomaiseen toimintaan ja talouteen nähden epätavallisen suurista määristä; ja 5) valtion sisäiset palvelumaksut (esimerkiksi maksut palvelukeskuksille). Jos viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvistä tuloista vain osa on budjetoitu toimintamenomomentille, jolle on momentin perusteluiden päätösosassa merkitty myönnetyn nettomäärärahaa, on asianomaisen momentin perusteluiden päätösosassa lisäksi yksilöity, mitkä tulot momentille on nettoutettu tai mitä tuloja ei ole momentille nettoutettu. Vastaavasti, jos nettobudjetoitu tulomomentti sisältää vain osan viraston tai laitoksen toiminnasta aiheutuvista menoista, on asianomaisen tulomomentin perusteluiden päätösosassa yksilöity, mitkä menot momentille on nettoutettu taikka mitä menoja ei sille ole nettoutettu. Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Momentilla yksilöityyn käyttötarkoitukseen ei saa käyttää muuta käyttötarkoitukseltaan yleisempää määrärahaa (esim. toimintamenomomentin määrärahaa), vaikka kyseisen ylei-

15 N:o semmän määrärahan perusteluissa mainittua yksilöityä käyttötarkoitusta ei olisi suljettu pois. Tästä voidaan poiketa, jos momentin perusteluissa on asiaa koskeva maininta. Määrärahat henkilöstön palkkaamiseen on budjetoitu pääsääntöisesti toiminta- ja palkkausmenomomenteille (01 14). Muun momentin määrärahaa saadaan käyttää henkilöstön palkkaamiseen virastoihin ja laitoksiin vain, jos palkkauksesta ja momentin määrärahalla palkattavien henkilöiden enimmäismäärästä ilmaistuna henkilötyövuosina on maininta momentin perustelujen päätösosassa. Milloin määrärahaa saa käyttää palkkoihin tai palkkioihin, sitä käytetään myös näihin liittyviin sosiaaliturva- ja eläkemaksuihin ja muihin henkilösivumenoihin. Vakiosisältöiset menomomentit Toimintamenomomenteille ja momenteille 29, 70, 74 75, 76 ja on määritelty sellaisia vakiosisältöisiä käyttötarkoituksia, joihin ao. momenteille budjetoituja määrärahoja saa käyttää ilman, että siitä on maininta ao. momentin perusteluissa. Toimintamenomomentin vakiosisältöä sovelletaan myös silloin, kun toimintamenot on nettobudjetoinnin johdosta budjetoitu osittain tai kokonaan tulopuolelle osaksi nettotuloarviota. Määrärahoja käytettäessä momenttien perustelut ovat vakiosisältömääritykseen nähden ensisijaisessa asemassa. Siten momentin perusteluissa voidaan poiketa vakiosisällöstä joko sulkemalla osa vakiokäyttötarkoituksista pois tai täydentämällä niitä muilla käyttötarkoituksilla. Vakiosisältöisten käyttötarkoitusten täydentäminen ilmaistaan myös -sanalla. Toimintamenomäärärahat Toimintamenomomentille nettobudjetoidaan virastolle työnantajana maksetut, mutta työntekijälle myönnetyt sairausvakuutuksen mukaiset sairaus- ja äitiyspäivärahat, työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusraha silloin, kun virasto maksaa työntekijälle palkan sairaus- ja äitiysloman ajalta tahi työkyvyttömyyseläkeajalta tai kuntoutusrahakaudelta sekä saadut korvaukset työterveydenhuollon kustannuksiin. Lisäksi toimintamenomomentille nettobudjetoidaan viraston saamat kohdassa Brutto- ja nettobudjetointi tarkoitetut irtaimen käyttöomaisuuden myyntituotot, korvaukset työpaikkaruokaloiden käytöstä ja viraston saamat vakuutus- ja vahingonkorvaukset, viraston saamat tulot sen toimitilojen satunnaisesta luovuttamisesta ulkopuolisille yksittäisiä tilaisuuksia varten sekä virastolle maksetut korvaukset korkeakouluharjoittelijoista ja siviilipalvelusvelvollisista. Menojen laadun mukaiset momentit Lainat ja muut finanssisijoitukset (80 89) Muut finanssisijoitukset Momenteille on merkitty osakkeiden ja muiden arvopapereiden ostomenot sekä oman pääoman ehtoiset sijoitukset osakeyhtiöihin ym. finanssisijoitukset.

16 2216 N:o 640 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 02. Yhteisövero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Muut veronluonteiset tulot 04. Eräät viestinnän maksut Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Osasto 12 SEKALAISET TULOT 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Oikeusministeriön hallinnonala 10. Tuomioistuintulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Puolustusministeriön hallinnonala 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Valtiovarainministeriön hallinnonala 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 10. Liikenneviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentilta vähennetään

17 N:o Osasto 13 KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTI- TULOT JA VOITON TULOUTUKSET 04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 01. Osuus Suomen Pankin voitosta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Osasto 15 LAINAT 02. Ylijäämän käyttö 01. Ylijäämän käyttö Momentille merkitään Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Momentille merkitään vähennystä

18 2218 N:o 640 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 22 TASAVALLAN PRESIDENTTI 02. Tasavallan presidentin kanslia 02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTON KANSLIA 01. Hallinto 01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Oikeuskanslerinvirasto 01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 24 ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Ulkoasiainhallinto 01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä

19 N:o Kriisinhallinta 20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. EU:n taisteluosastojen koulutusja valmiusmenot Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFORoperaatio) Yhteiset menot Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EU- FOR/ALTHEA-operaatio) YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin Atalanta-operaation menot EUTM/Somalian koulutusoperaation menot Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot Yhteensä Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

20 2220 N:o 640 Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma III lisätalousarvio, lisäys Muutettu käyttösuunnitelma 01. Siviilikriisinhallinta Vaalitarkkailijat Rauhanvälittäminen Yhteensä

21 N:o Kansainvälinen kehitysyhteistyö 66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisämäärärahaa saa käyttää ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston ADAn (Austrian Development Agency) yhteistoimintahankkeen menojen maksamiseen. Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma III lisätalousarvio, lisäys Muutettu käyttösuunnitelma 1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö a Euroopan kehitysrahasto Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö Humanitaarinen apu Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle Korkotuki Yhteensä a. Sisältää euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja, euroa ministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) yhteistoimintahankkeen menoja ja euroa ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja. Valtuus Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2010 aikana saa hyväksyä enintään euron arvosta Finnveran takaamia korkotukiluottoja, joille voidaan myöntää enintään euroa korkotukea.

22 2222 N:o 640 Lisäksi momentin myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautumista muutetaan seuraavasti: Muutokset myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautumiseen (euroa) Alkuperäinen jakauma III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu jakauma 1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö Euroopan kehitysrahasto Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö Humanitaarinen apu Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle Korkotuki Yhteensä Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ministeriö ja hallinto 01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Momentin perusteluja täydennetään siten, että oikeusrekisterikeskuksen ja onnettomuustutkintakeskuksen päälliköiden virat voidaan muuttaa valtion virkamieslain (750/1994) 4 :n 2 momentin 5 kohdassa (593/2005) tarkoitetuista valtion talousarviossa eritellyistä viroista valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 :ssä säädettäviksi viroiksi. 04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2v) Momentille myönnetään lisäystä

23 N:o Erityismenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Tuomioistuimet ja oikeusapu 01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Momentin perusteluja täydennetään siten, että käräjäoikeuksiin voidaan lukien perustaa kaksi käräjätuomarin virkaa (1 T13 ja 1 T11) edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kaksi laamannin virkaa (2 T15). 04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Momentin perustelujen toinen kappale muutetaan seuraavaksi: Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena. 05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Momentin perusteluja muutetaan siten, että kolmas kappale poistetaan. 50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon myös EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot. 30. Syyttäjät 01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Rangaistusten täytäntöönpano 01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Hallinto 01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä

24 2224 N:o Poliisitoimi 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 :n nojalla suoritettavien siirtomenojen maksamiseen. 20. Rajavartiolaitos 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Pelastustoimi ja hätäkeskukset 01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Maahanmuutto 01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös pakolaisten kuntaan muuttamisen odotusajalta kertyvien vuokrien maksamiseen, alaikäisten oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden majoittamisesta perheryhmäkoteihin syntyneiden kustannusten korvaamiseen sekä käräjäoikeuden heille osoittaman edustajan palkkioiden maksamiseen. 63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Sotilaallinen maanpuolustus 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Valtuudet NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään eurolla euroon. Lisäksi NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2014 saakka, ja menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennes-

25 N:o sä enintään euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2014 loppuun mennessä enintään Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustamisen tilausvaltuuden (IVVV 1) enimmäismäärää vähennetään eurolla euroon. Lisäksi IVVV 1 -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden (vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään eurolla euroon. Lisäksi toimintamenojen tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään Peruslentokoulutuksen ja Vinka-kaluston teknisen tuen hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään eurolla euroon. Lisäksi Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2014 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2015 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2016 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2017 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2018 loppuun mennessä enintään Vuonna 2010 saa tehdä sopimuksia IVVV 1 -tilausvaltuuden, KEHO tilausvaltuuden ja vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. 18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta saa käyttää enintään euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, enintään euroa vuonna 2010 myönnettävien tilausvaltuuksien menojen maksamiseen, enintään euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä enintään euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Valtuudet Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2010 aikana saa tehdä sopimuksia Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)- ja Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) -tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta tilausvaltuuksien menojen vuotuista jakaumaa. Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2013 saakka. Samalla VYV 2 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2006 (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden menojen, yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuu-

26 2226 N:o 640 den käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2007 (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2012 saakka. Samalla PVKEH tilausvaltuuden menojen, yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2012 saakka. Samalla PKILPU tilausvaltuuden menojen, yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään Strateginen ilmakuljetuskyky (SAC) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään eurolla euroon. Samalla SAC-tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään eurolla euroon. Samalla PVKEH tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoitumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2014 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2015 loppuun mennessä enintään Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään eurolla euroon. Samalla TTK-PROTO tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään Sotilaallinen kriisinhallinta 20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot Momentilta vähennetään

27 N:o Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutos käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) Sotilastarkkailijatoiminnan menot SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset EUTM/Somalian koulutusoperaation menot Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot Atalanta-operaation menot Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin Yhteensä

28 2228 N:o 640 Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Laina Latvian valtiolle (arviomääräraha) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää enintään euron suuruisen lainan antamiseen Latvian valtiolle. Lainasta perittävä korko on vähintään Suomen valtion laina-ajaltaan vastaavasta lainanotosta maksaman koron määräinen. Laina voidaan myöntää ilman vakuutta. Tarkemmista lainaehdoista päättää valtiovarainministeriö. 10. Verotus ja tullitoimi 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että toisesta kappaleesta poistetaan lause Määrärahasta on varattu euroa strategisten IT-hankkeiden toteuttamiseksi. 02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valmisteverotuslain (182/2010) 83 :n perusteella maksettaviin palautuksiin tuotteista, jotka on verotettu Suomessa, mutta jotka käytetään verottomaan tarkoitukseen tai joita ei kuluteta Suomessa. 20. Palvelut valtioyhteisölle 01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa maksaa ennakkomaksuja työeläkevakuuttamisessa tarvittavien tietojärjestelmien hankintaan. 02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Senaatti-kiinteistöt Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa 2017 sijaitsevat tontit nro 1 ja 2 (kiinteistötunnukset ja ) 23,5 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin. 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Väestörekisterikeskuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 9 000

29 N:o Valtion alue- ja paikallishallinto 01. Valtion aluehallintoviraston toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Valtionhallinnon kehittäminen 01. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Valtuus Momentin perusteluja muutetaan siten, että kohdan 2) valtuutta talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämiseen, hankintaan ja ylläpitoon korotetaan eurosta euroon. 20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3v) Momentilta vähennetään Ahvenanmaan maakunnan tukeminen 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Kuntien tukeminen 20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja tukipalvelujen suunnittelua ja toteutusta varten. 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä EU ja kansainväliset järjestöt 87. Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää Euroopan rahoitusvakausväline nimisen erityisrahoitusyhtiön osakkeiden merkitsemiseen, yhtiön toiminnan aloittamista varten tarvittavan etukäteisrahoituksen maksamiseen sekä järjestelyn toteutukseen liittyvien muiden menojen maksamiseen. Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä

30 2230 N:o Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös 4) euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen. 03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää yhtiöittämiseen liittyvästä lisäeläketurvasta aiheutuvan korvauksen maksamiseen Certia Oy:lle ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:lle. 51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 ) Avustus Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille Yhteensä Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Valtuus Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Haukkarannan koulu saa tehdä väliaikaisten tilojen vuokraamisesta koulun käyttöön koskevan vuokrasopimuksen siten, että siitä aiheutuva kustannusten lisäys vuositasolla on enintään euroa vuosille Ammatillinen koulutus 01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Momentin perusteluja täydennetään seuraavasti: Valtuudet Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tilojen vuokria koskevia sopimuksia voidaan tehdä siten, että niistä aiheutuvat vuokrakustannusten lisäykset vuositasolla ovat enintään euroa vuodesta 2011 alkaen ja enintään euroa vuodesta 2012 alkaen.

31 N:o Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen tilojen vuokria koskevia sopimuksia voidaan tehdä siten, että vuokrakustannusten lisäys vuositasolla on enintään euroa vuodesta 2012 alkaen. 30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Aikuiskoulutus 20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot Momentille myönnetään lisäystä Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta saa käyttää enintään euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 :n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen sekä laatupalkintoihin. 40. Korkeakouluopetus ja tutkimus Valtuus Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta ja rahoitettavien tutkimushankkeiden myöntämisvaltuus kasvaa eurosta euroon. 01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha Momentille myönnetään lisäystä Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) Valtuus Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa tehdä vuodesta 2010 alkaen uuden supertietokoneen ja datakeskuksen hankkimiseksi sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2012 enintään euroa, vuonna 2013 enintään euroa ja vuonna 2014 enintään Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan Momentille myönnetään lisäystä Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnan rahoittamiseen. 70. Opintotuki 01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 4 000

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 413 000

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 140 000 euroa.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta... N:o 414. Vuoden 2008 toinen lisätalousarvio

SISÄLLYS. Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta... N:o 414. Vuoden 2008 toinen lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2008 N:o 414 415 SISÄLLYS N:o Sivu 414 415 Vuoden 2008 toinen lisätalousarvio... Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta....

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2014

III lisätalousarvioesitys 2014 III lisätalousarvioesitys 2014 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 317 200 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 254 500 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä

Lisätiedot

IV lisätalousarvioesitys 2013

IV lisätalousarvioesitys 2013 IV lisätalousarvioesitys 2013 euroa TULOARVIOT 12. SEKALAISET TULOT 47 990 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -1 853 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -1 853 000 25.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 463. Vuoden 2005 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2005 lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 463. Vuoden 2005 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2005 lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 463 SISÄLLYS N:o Sivu 463 Vuoden 2005 lisätalousarvio... 2527 N:o 463 Vuoden 2005 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012 III lisätalousarvioesitys 2012 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000 02. Yhteisövero, vähennystä -220 000

Lisätiedot

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot; 26 1282/2014 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET MÄÄRÄYKSET Brutto- ja nettobudjetointi Valtion talousarviossa noudatetaan pääsääntönä bruttobudjetointia. Nettobudjetointi on talousarviosta annetussa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Vuoden 2009 lisätalousarvio

Vuoden 2009 lisätalousarvio Vuoden 2009 lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 620 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -1 620 000 000 01. Tulovero, vähennystä -1 620

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010 N:o 335 SISÄLLYS N:o Sivu 335 Vuoden2010lisätalousarvio... 1297 N:o 335 Vuoden 2010 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Helsinki 2010 Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Toimialariippumattomien ICTtehtävien 23.1.2013

Toimialariippumattomien ICTtehtävien 23.1.2013 Toimialariippumattomien ICTtehtävien siirrot 23.1.2013 Sisältö Yksikkökohtaisen toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirron prosessikuva Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu 2013

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta /2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta /2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011 1183/2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006 N:o 1028 1030 SISÄLLYS N:o Sivu 1028 Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio... 2813 1029 Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio SUOMEN EK 22/2003 vp HE 7/2003 vp SÄÄDÖSKOKOELMA EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi 2003 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 574 SISÄLLYS N:o

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1186 1188 SISÄLLYS N:o Sivu 1186 Valtiontalousarviovuodelle2011... 3909 1187 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen

Lisätiedot

Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Vuoden 2009 II lisätalousarvio Vuoden 2009 II lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -3 226 700 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 256 000 000 01. Tulovero, vähennystä -2

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 EK40/2014 HE207/2014 HE233/2014 VaVM29/2014 2 969/2014 27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 000 000 99. Puolustusministeriön

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

01. Puolustusministeriö

01. Puolustusministeriö 01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 N:o 737 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio... 4417 N:o 737 N:o 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio Vuoden

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 2009 N:o 1382 1383 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1382 1383 S I S Ä L L Y S N:o S I S Ä L L Y S Sivu 1382

Lisätiedot

N:o Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio. Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio

N:o Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio. Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1032 1033 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1032 Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio..........................................................

Lisätiedot

10. Sotilaallinen maanpuolustus

10. Sotilaallinen maanpuolustus 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 623 246 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2010 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio.......................................................... 3427

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta /2013 Vuoden 2013 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 lisätalousarvion:

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta /2013 Vuoden 2013 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 lisätalousarvion: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013 473/2013 Vuoden 2013 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 709/2013 Vuoden 2013 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011

Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011 Valtiokonttori Tiedote 1 (2) Hallinnon ohjaus Talousjohtamisen tuki 23.2.2011 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011 Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 HE362/2014 HE367/2014 VaVM48/2014 EK55/2014 2 224/2015 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 445 469 000 01. Nettolainanotto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012 Vuoden 2012 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1121 SISÄLLYS N:o Sivu 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio... 4463 N:o 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio Eduskunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

HE 93/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 93/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 93/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 963 000 euroa. S e l v i t y s o s a

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu 1 OSASTO 11 11. Verot ja veronluonteiset tulot 39 922 702 000 11.01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 610 000 000 11.01.01. Ansio-

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu - Lokakuu

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu - Lokakuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu - Lokakuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 38 774 702 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2015 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2015 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 5/2016 K 10/2016 vp Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 5/2016 ISSN Nid. 2341-7129 ISBN Nid.

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 25.3.2010 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

HE 201/2005 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN (HE 119/2005 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 201/2005 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN (HE 119/2005 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 201/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN (HE 119/2005 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 19 830 000 euroa.

Lisätiedot

Hallinnonala Kirjanpitoyksikkö Tulosohjattu virasto Työnantajavirasto (VHS-tunnus)

Hallinnonala Kirjanpitoyksikkö Tulosohjattu virasto Työnantajavirasto (VHS-tunnus) 21 Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 111 Valtiontalouden tarkastusvirasto 111001 Valtiontalouden tarkastusvirasto 303001 Valtiontalouden

Lisätiedot

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

HE 52/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 52/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 52/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

HE 157/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 62/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 157/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 62/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 157/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 62/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

Lisätiedot

HE 156/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 156/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 156/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta...1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...1 Aikataulu, Vastuuvalmistelijan

Lisätiedot

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 368 000 Vähennys talousarvioesityksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 Valtion talousarvio vuodelle 2015 TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 39 920 910 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 566 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 169 000 02.

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 75 000

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2015

Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 911 310 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 6 049 829 000 Osasto

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2009 N:o 165 SISÄLLYS N:o Sivu 165 Vuoden2009lisätalousarvio... 469 N:o 165 Vuoden 2009 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

HE 136/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 136/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 136/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

HE 88/2016 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 88/2016 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 88/2016 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2. Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.2018 Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Tule töihin valtiolle

Tule töihin valtiolle Tule töihin valtiolle Valtion rekrytointiväylä Valtiolle.fi Löydät Valtiolle.fi -sivustolta lähes kaikki valtiolla parhaillaan avoimena olevat työpaikat. Voit tutustua valtion eri työnantajiin ja kiinnostaviin

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1 (14) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2009 1351/20.01.01/2008-15.1.2009 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

TORI-siirtojen tilannekatsaus. TORI-hankkeen ohjausryhmä

TORI-siirtojen tilannekatsaus. TORI-hankkeen ohjausryhmä TORI-siirtojen tilannekatsaus TORI-hankkeen ohjausryhmä 2.9.2015 Siirtojen kokonaistilanne 1.6.2015 Työntekijät Yht n.1000 Sopimukset M Yht n. 250 M 250 50 132 618 37 163 Siirretty TORI Siirrettävä TORI

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2007

Valtion talousarvio vuodelle 2007 Valtion talousarvio vuodelle 2007 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 35 091 576 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 451 000 000 01. Tulovero 12 721 000

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2015 Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2015 ISBN PDF 978-952-287-161-9 ISBN Nid. 978-952-287-162-6

Lisätiedot