SUOMEN NEUROLOGINEN YHDISTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN NEUROLOGINEN YHDISTYS"

Transkriptio

1 SUOMEN NEUROLOGINEN YHDISTYS NEUROLOGISKA FÖRENINGEN I FINLAND FINNISH NEUROLOGICAL SOCIETY VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikokoukselle Yleistä Suomen Neurologinen Yhdistys (SNY) siirtyi v maaliskuussa Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurologian klinikan vetovastuulle. Vuoden aikana huolehdittiin normaalista koulutustoiminnasta sekä tehtiin linjauksia seuraavien vuosien strategiaksi koskien jäsenpalveluita, tiedotusta, taloudenhoitoa, koulutusta ja yhteiskuntavaikuttamista. Johtokunta käynnisti yhdistyslain muutoksista johtuen myös SNY:n sääntöuudistuksen. 2.Johtokunta Vuosikokouksessa valittiin SNY:lle uusi johtokunta. Puheenjohtajaksi valittiin Reetta Kälviäinen (Kuopio) ja varapuheenjohtajaksi Kari Majamaa (Oulu). Sihteeriksi Anne-Mari Kantanen (Kuopio) ja varainhoitajaksi Jaana Autere (Kuopio). Johtokunnan jäseniksi valittiin Markus Färkkilä (Helsinki, varajäsen Timo Erkinjuntti),Irina Elovaara (Tampere, varajäsen Johanna Palmio), Risto O Roine (Turku, varajäsen Laura Airas) Liisa Luostarinen Lahti, varajäsen Matti Nikkanen Kouvola). Johtokunta nimesi koulutusvaliokunnan ja sen puheenjohtajaksi Anne Remeksen. Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja osallistui johtokunnan kokouksiin. Koulutusvaliokunnan kokoonpano: Pekka Jäkälä (Kuopio), Perttu Lindsberg (Helsinki), Laura Airas (Turku), Johanna Palmio (Tampere), Jaana Suhonen (Jämsä). Koulutusvaliokunnalle annettiin mahdollisuus täydentää itseään erikoistuvalla lääkärillä. 3.Kokoukset Uusi johtokunta kokoontui kaikkiaan 4 kertaa ( 16.4., 8.6., 30.8., 4.11.) Kesän kaksi kokousta pidettiin sekä varsinaisten että varajäsenten kokoonpanolla. Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta läsnäolokokousten välillä ( ja ). Edellisen toimikauden johtokunta kokoontui kaksi kertaa ennen vuosikokousta. 4.Yhdistyksen viralliset kokoukset

2 Vuosikokous pidettiin Tampereella ja tuolloin käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi yhdistyksen virallinen kokous pidettiin Kuopiossa, jolloin SNY:n sääntömuutos oli ensimmäisessä käsittelyssä. 5.Koulutustoiminta SNY järjesti tänä vuonna kaksi koulutustapahtumaa sekä oli mukana alajaosten kautta useassa tapahtumassa. SNY:n koulutus Tampereella käsitteli selkäydinvammoja ja aivokasvaimia. SNY:n koulutus Suomalaisen neurologian saavutuksia - tutkimuksesta klinikkaan keräsi n. 130 osallistujaa. Koulutuksen yhteydessä järjestettiin posterikilpailu sekä luovutettiin Nuoren MS-tutkijan palkinto. 6. Strategia SNY:n johtokunta linjasi yhdistyksen lähivuosien (2-5v) strategiaa varsinaisten jäsenten ja varajäsenten seminaarikokouksissa. SNY:n johtokunta kartoitti yhdistyksen tärkeimmät tehtävät, tavoitteet jäsenhankinnan ja rekrytoinnin parantamiseksi, jäsentiedotuksen muutostarpeen, koulutustoiminnan kehittämisen, varainhallinnan parantamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot. 7. Apurahat SNY jakoi Biogen Idec Finlandin myöntämän apurahan MS-taudin tutkimukseen nuorelle tutkijalle. Apuraha oli julkisesti haettavana ja siitä ilmoitettiin jäsenkirjeessä ja Suomen Lääkärilehden ilmoituksessa. Viisi neurologian professoria arvioi hakemukset ja johtokunta päätti apurahan saajat ehdotuksen perusteella. Apuraha päätettiin jakaa kahdelle tutkijalle 5000 kummallekin. Lisäksi SNY jakoi posterikilpailussa kolme 1000 palkintoa nuorille tutkijoille. 8.Talous Taloudenhoitajana toimi alkaen Jaana Autere. Tilikauden aikana suunniteltiin SNY:n varainhallintastrategiaa ja sijoitustoimintaa. Tavoite on sijoittaa koulutustoiminnasta ja jäsenmaksuista kertynyttä varallisuutta tuottavasti ja turvaten ja jäsenistölle hyötyä tuoden. Johtokunta valitsi SNY:lle tarjouskilpailun perusteella tilitoimistoksi Pretax Kuopio Oy:n. SNY:n jäsenmaksu oli Alajaostot SNY:llä on neljä alajaostoa, joiden puheenjohtajat ja sihteerit olivat: Alajaosto Puheenjohtaja Sihteeri AVH Markku Kaste Tiina Sairanen

3 Kipuneurologia Seppo Soinila Maija Haanpää Liikehäiriö Mikko Kuoppamäki Kirsti Martikainen Neuroimmunologia Irina Elovaara Alajaostot suunnittelevat ja järjestävät oman alansa koulutustapahtumia. 10.Jäsenet Yhdistyksellä oli 488 jäsentä ( ), joista 67 on eläkkeellä (vapautus jäsenmaksusta). 11. Kansainvälinen toiminta Suomen edustajana (delegate) EFNS:ssä (European Federation of Neurological Societies) on toiminut professori Hilkka Soininen ja varajäsenenä professori Irina Elovaara. Samat henkilöt ovat toimineet Suomen edustajina myös WFN:ssä(World Federation of Neurology). EFNS Committee of Trainees and Junior Neurologists. SNY:n edustajana on toiminut dosentti Jaana Suhonen. Lisäksi yhdistyksen jäseniä on nimettynä EFNS tieteellisiin paneeleihin. Yhdistyksen johtokunta selvitti v paneelijäsenyydet ja huolehtii mahdolliset vaihdokset ja uusien jäsenten nimeämiset alajaosten esityksestä. European Union of Medical Specialists (UEMS) Suomen Lääkäriliitto nimeää erikoisalan edustajat European Union of Medical Specialists (UEMS) järjestöön. Suomen Neurologit alaosaston esityksestä mukana on ollut Tarja Haapaniemi. SNY ei ole esittänyt omaa ehdokasta viime vuosina. Esitettiin Suomen Lääkäriliiton työvaliokunnalle dos. Anne Remeksen valitsemista UEMS neurologiasektioon SNY:n mandaatilla. 12. Tieteellinen toiminta SNY osallistuu Käypä Hoito toimintaan nimeämällä edustuksen Neurologian alan Käypä Hoito työryhmiin. 13. Tiedotus SNY lähetti jäsenilleen 4 jäsenkirjettä v.2010 aikana. SNY:n www-sivut sijaitsevat osoitteessa Päivityksestä huolehtii sihteerin välittämänä teknisesti Duodecim-seuran sihteeristö erillisen tuntiveloituksen turvin. Yhdistyksen www-sivuja päivitettiin vähintään kuukausittain

4 ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin www-sivujen etusivulla. Lisäksi tiedotuksessa käytettiin soveltuvin osin Suomen Lääkärilehteä. Yhdistyksen www-sivujen uudistusprojekti itsenäiseksi ja nykyaikaiseksi www - portaaliksi aloitettiin rekisteröimällä SNY:n nimiin www-osoitteet: ja jotka otetaan käyttöön uuden portaalin avautuessa syksyllä Tavoitteena on yksilöllisin tunnuksin avautuva portaali nykyaikaisine koulutuskalentereineen, jäsentietojen muokkausmahdollisuuksineen ja yksikertainen päivitettävyys kulloisenkin johtokunnan aktiivien toimesta. Lausunnot ja kuulemiset Yhtenäisten päivystyshoidon perusteet raporttiin ( ) STM ja SLL päivystystyöryhmän kuulemistilaisuus SLL (10/2010) Lausunto Suomen Lääkäriliitolle koskien Neurologian erikoisalan tulevaisuutta (päätös 11/2010, valmistelussa 1/2011) Kirje sairaanhoitopiireille koskien erikoislääkärikoulutusta, koulutus EVOa (päätös 11/2010 valmistelussa 1/2011) Kutsuttuna Pj Reetta Kälviäinen Sisäministeriössä aselain valmisteluun liittyen (12/2010) Alajaokset Suomen Neurologinen Yhdistys ry Aivoverenkiertohäiriö-alajaosto, AVH-alajaosto Toimintakertomus 2010 Puheenjohtaja: Markku Kaste Sihteeri: Tiina Sairanen Jäsenet: 51 (ml. puheenjohtaja ja sihteeri) Kokoukset: 1) SNY:n AVH-alajaoston vuosikokous pidettiin SNY:n koulutustilaisuuden ja vuosikokouksen yhteydessä pe klo Tampereella. Läsnä olivat Markku Kaste (HYKS), Satu Mustanoja (HYKS), Anna-Kaisa Parkkila (TAYS) ja Perttu Lindsberg (HYKS). 2) Puhelinkokous Linjalla olivat Helsingissä kokouksen pj. Markku Kaste, sihteeri Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Atte Meretoja, Kirsi Rantanen, Satu Mustanoja, Lauri Soinne sekä Matti Nikkanen, Kuusankoski, Pekka Jäkälä, Kuopio, Heikki Numminen, Tampere (kohdasta 5), ja Risto O. Roine, Turku (kohdasta 5).

5 Kutsutuista Perttu Lindsbergillä (Hki) ja Matti Hillbomilla (Oulu) oli este. Puhelinkokouksen muistio on nähtävissä osoitteessa: Tärkeimmät käsitellyt asiat ja järjestetyt tapahtumat/koulutukset: 1) Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti AVH-alajaosto on hakenut kahden kansainvälisen aivohalvausyhdistyksen jäsenyyttä: European Stroke Organisation (ESO). ESO:n järjestöjäsenyys (Organisation member) maksaa 500 euroa/vuosi - World Stroke Organization (WSO). WSO:n seurajäsenyys (Regular Society member) maksaa 500 dollaria/vuosi. AVH-alajaoston henkilöjäsenet saavat alennuksia ko. seurojen toiminnoista. 2) AVH-alajaoston säännöt käännettiin englanniksi (liite 1). AVH-alajaoston englanninkielinen nimi on The Finnish Stroke Society, a Division of the Finnish Neurological Association. Englanninkielisiä sääntöjä tarvittiin ESO- ja WSOjäsenyyshakemuksiin. 3) AVH-alajaoston logokilpailu tuotti 2 ehdotusta, joiden suhteen lopullista valintaa ei ole vielä tehty. Logoa tarvitaan mm. kansainvälisten seurojen jäsenyyden myötä. 4) Vuonna 2009 SNY laati ESITYKSEN KROONISEN AIVOVALTIMOTAUDIN SAATTAMISESTA ERITYISKORVATTAVAKSI SAIRAUDEKSI. Koska sekä ministeri että vakuutusosaston esimies ovat vaihtuneet selvityksen jättämisen jälkeen, AVHalajaosto laati kirjeen ministeri Juha Rehulalle koskien Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n tekemää ym. selvitystä, jossa on arvioitu aivovaltimotaudin lääkityksen erityiskorvattavuudella merkitystä (liite 2). Selvitys osoittaa aivovaltimotaudin erityiskorvattavuuden olevan erittäin kustannustehokasta. Selvitys esiteltiin ja luovutettiin ministeriölle joulukuussa 2009 ja sen jälkeen KELA on antanut asiasta puoltavan lausunnon. 5) Kansainväliset yhteydet: Prof. Markku Kaste on WSO:n World Stroke Day- ja World Stroke Campaign -projektien puheenjohtaja ja toukokuuhun 2010 saakka ESO:n Vice President. Dos. Turgut Tatlisumak (HYKS) on ESO:n Board of Directors -jäsen ja neurologi Atte Meretoja (HYKS) on ESO:n Young Stroke Physicians - komitean jäsen. Prof. Juhani Sivenius (KYS) on WSO:n Vice President. Talousasioita:

6 AVH-alajaosto ei ole kerännyt jäsenmaksua eikä sillä ole omia kassavaroja, mutta sen käytössä on SNYn tilillä puolet Nordic Stroke kongressin tuotosta. Kongressi tuotti SNYlle varoja ,20 euroa, josta sopimuksen mukaan puolet on varattu AVHalajaoston käyttöön koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja muihin hallituksen hyväksymiin projekteihin. SNY:n KIPUNEUROLOGIAN ALAJAOS TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen Neurologinen Yhdistys perusti kipuneurologian alajaoksen. Perustajajäsenet olivat Seppo Soinila, Maija Haanpää ja Mikko Kallela. V puheenjohtajana on toiminut edelleen Seppo Soinila ja sihteerinä Maija Haanpää. Jäseniä oli vuoden 2010 lopussa 36. Alajaos on tiedottanut toiminnastaan ilmoittautuneille jäsenille sähköpostitse ja kaikille SNY:n jäsenille jäsenkirjeessä. Jäseneksi voi ilmoittautua SNY:n kotisivulla olevan alajaoksen osaston kautta. Alajaos järjesti koulutustilaisuuden, jonka tarkempi ohjelma on liitteenä. Puhujiksi saatiin mm. kaksi kipututkimuksen kansainvälistä eturivin tutkijaa Pariisista. Tilaisuuteen osallistui 100 henkilöä.

7

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry (SYLY) toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä asioissa. Käytännön työstä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2007 Yhdistyksen toiminta jatkui viime vuosina omaksutuilla linjoilla. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen järjestäytyminen Yhdistyksen 34. vuosikokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006. Lastenpsykiatriyhdistyksen toiminta vuonna 2006

SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006. Lastenpsykiatriyhdistyksen toiminta vuonna 2006 1 SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006 Vuosi 2006 oli Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi. Marraskuussa vietettyyn juhlaseminaariin valmistautuminen oli keskeisellä

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Joensuu ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Joensuu ja sihteeriksi Kaija Vasala. ESITYSLISTA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 29.8.2014, klo 15.30 Paikka: Madetojan Sali, Oulu 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15. 30 2. Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT

SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT LIITE 8 1 SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGISTS HELSINKI SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Anestesiologiyhdistys

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS 1 SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen järjestäytyminen Yhdistyksen 36. vuosikokous pidettiin

Lisätiedot

Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna 1997. Toimintansa aikana on myöntänyt apurahoja 70 tutkijalle tai tutkijaryhmälle, yhteensä 433 306 euroa.

Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna 1997. Toimintansa aikana on myöntänyt apurahoja 70 tutkijalle tai tutkijaryhmälle, yhteensä 433 306 euroa. Suomen Parkinson-säätiö rs Finlands Parkinson- stiftelse The Finnish Parkinson Foundation www.parkinsonsaatio.fi saatio@parkinsonsaatio.fi Säätiön toiminta vuonna 2008 Säätiölain mukainen toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008 Vuosi 2008 oli Suomen Seksologisen Seuran yhdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 379. Uusia jäseniä liittyi vuoden

Lisätiedot

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 4 / 2013 www.kirurgiyhdistys.fi 1 Sisältö 4 / 2013

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2010 23.2.2011 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi on yhdistyksemme 54. toimintavuosi.

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot