SUOMEN VESIOHJELMA VESISEMINAARI KARI KINNUNEN SUOMEN VESIOHJELMAN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ. Kari Kinnunen/Suomen vesiohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN VESIOHJELMA VESISEMINAARI 10.09.2008 KARI KINNUNEN SUOMEN VESIOHJELMAN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ. Kari Kinnunen/Suomen vesiohjelma"

Transkriptio

1 SUOMEN VESIOHJELMA VESISEMINAARI KARI KINNUNEN SUOMEN VESIOHJELMAN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

2 SUOMEN VESIOHJELMAN TAUSTAA VEDEN VUOSIKYMMEN/WATER FOR LIFE DECADE (YK:n OHJELMA) MMM ALOITTI VALMISTELUN 2006 MILLENIUM TAVOITTEET; JOHANNESBURGIN SITOUMUKSET. HALUTTIIN VIELÄ SUUREMPI KOKONAISUUS. HALLITUSOHJELMASSA MAININTA: Ympäristöteknologiaa edistetään yhteistyössä ympäristöhallinnon ja muiden alueella toimivien tahojen kanssa. Kehitettään ympäristö- ja vesiteknologiaa myös vientimahdollisuudet huomioiden

3 OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄT TURVATA KANSAINVÄLISESTI KILPAILUKYKYINEN VESIALAN OSAAMINEN SUOMESSA LISÄTÄ JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖTÄ LÄHENTÄÄ TUTKIMUSTA JA KÄYTÄNTÖÄ EDISTÄÄ TIEDON KULKEUTUMISTA, VUOROVAIKUTUSTA JA VESIALAN NÄKYVYYTTÄ KASVATTAA VESISEKTORIN ROOLIA SUOMEN KV-YHTEISTYÖSSÄ

4 OHJELMAN RAHOITTAJAT JA YHTEISTYÖTAHOT MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ ULKOASIAINMINISTERIÖ MAA- JA VESITEKNIIKAN TUKI ry MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖ TKK SYKE MTT SUOMEN AKATEMIA TEKESIN VESIOHJELMA

5 TOTEUTUS TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS (Tekesin vesiohjelma, Akatemian vesitutkimusohjelma, Kv-rahoituslähteet) LIIKETOIMINTOJEN TUKI (kumppanuudet; Finnish Water partnership? Jne.) VIESTINTÄ KOULUTUS ORGANISOINTI

6 TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN OHJELMA-ALOITE SUOMEN AKATEMIALLE VESITUTKIMUSOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI YHTEISTYÖ TEKESIN VESITEKNOLOGIAOHJELMAN KANSSA SUOMEN VESISEKTORIN VAHVUUSALUEET JA VIENTIÄ EDISTÄVÄT KOKONAISVALTAISET TUOTTEET

7 AKVAATTISTEN LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ HALLINTA Tutkimusohjelman tavoitteena on analysoida koko vesiympäristöön liittyvää toimintakokonaisuutta alkaen yhteiskunnallisista muutoksista, edeten niiden aiheuttamiin paineisiin ja vaikutuksiin vesien tilaan päätyen mahdollisuuksiin, joilla tilaan voidaan vaikuttaa. Tutkimusohjelmalla vaikutetaan siihen, että Suomen vesitutkimuksen tieteellinen taso nousee, erityisesti toteuttamalla Suomen akatemian tilaaman Suomen vesitutkimuksen kansainvälisen arvioinnin suositukset.

8 TUTKIMUSOHJELMAN SUUNTAUS PINTA- JA POHJAVESIEN TILAA MUUTTAVAT VOIMAT PINTA- JA POHJAVESIIN KOHDISTUVAT PAINEET PINTA- JA POHJAVESIEN TILA JA MUUTOKSET YHTEISKUNNAN VASTEMAHDOLLISUUDET

9 KOULUTUS JA OSAAMINEN VESIALAN TUTKIJAKOULUN KÄYNNISTYS JA KEHITYSMAIDEN VESIASIANTUNTIJOIDEN JATKOKOULUTUS KOULUTSTILANTEEN KARTOITUS, TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET, YHTEISTYÖN EDISTÄMINEN JA PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN KARSIMINEN, KOULUTUS YHTEISKUNNAN TARPEIDEN MUKAISEKSI VESISEKTORIN HUIPPUOSAAMISEN EDISTÄMINEN JA KYTKEMINEN SHOK:EIHIN

10 VALUE TUTKIJAKOULU TAVOITTEENA ON TUOTTAA MONITIETEISIÄ JA KANSAINVÄLISIÄ OSAAJIAVESIVAROJEN JA VALUMA-ALUEIDEN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN JA HALLINTAAN. LÄPILEIKKAAVANA AIHEENA ON VALUMA- ALUEEEN KOKONAISVALTAINEN TARKASTELU TUTKIJAKOULU LUO PUITTEET YHTEISKUNNALLISTEN SEKÄ VESIALAN TEKNISTEN JA BIOLOGISTEN TIETEIDEN NYKYISTÄ PAREMMALLE YHTEISTYÖLLE SEKÄ KESKINÄISELLE JATKOKOULUTUKSELLE TUTKIJAKOULU VASTAASUOMEN AKATEMIAN TEETTÄMÄN VESITUTKIMUKSEN KV-ARVIOINNIN ESITTÄMIIN HAASTEISIIN

11 VALUE TEEMAT 1. VESISTÖJEN JA VESIVAROJEN HALLINNAN JA PÄÄTÖKSENTEON MONITIETEINEN PERUSTA 2. VALUMA-ALUEEN PROSESSIT JA INTEGROITU MALLINTAMINEN 3. PERUSTEET, MENETELMÄT JA TYÖKALUT VALUMA-ALUEIDEN MAANKÄYTTÖÖN, HALLINTAAN JA SUOJELUUN

12 VIESTINTÄ LUODAAN PROJEKTILLE VIESTINTÄSUUNNITELMA JA KOTISIVUT ISTAMBULIN VESIFORUM JA MUUT LÄHIVUOSIEN KV-TAPAHTUMAT OHJELMASTA TIEDOTTAMINEN SUOMEN KÄRKITUOTTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA INFORMOINTI KANSALLISESTI JA KANSAINVÄLISESTI

13 PROJEKTIN HALLINTA AKTIIVISET YHTEISTYÖSUHTEET SIDOSRYHMIEN KANSSA LUODAAN EDELLYTYKSET PROJEKTIN JATKUMOLLE AINAKIN VUOTEEN 2015 SAAKKA KÄYNNISTETÄÄN TARVITTAVIA JATKOSELVITYKSIÄ FINNISH WATER PARTNERSHIP

14 ERÄITÄ VESIALAN PARTNERSHIP TYYPPISIÄ YHTEISTYÖELIMIÄ

15 THE NETHERLANDS WATER PARTNERSHIP (NWP) HOLLANNIN JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN PERUSTAMA RIIPPUMATON ELIN JOKA TOIMII KANSALLISENA VESIAIOIDEN KOORDINAATIO JA INFORMAATIOKESKUKSENA PERUSTEHTÄVÄNÄ ON KOORDINOIDA HOLLANNIN KANSAINVÄLISIÄ VETEEN LIITTYVIÄ AKTIVITEETTEJÄ JA ALOITTEITA SEKÄ EDISTÄÄ HOLLANNIN VESIOSAAMISEN VIENTIÄ JÄSENISTÖSSÄ ON 86 YKSITYISTÄ YRITYSTÄ, 26 JULKISTA VIRANOMAISTA, 19 ISTITUUTIOTA, 20 KANSALAISJÄRJESTÖÄ JA 9 VESIHUOLTOYHTIÖTÄ JÄSENISTÖ JAKAA NWP:N AVULLA IFORMAATIOTA TOIMINNASTAAN JA TUOTTAMISTAAN PALVELUISTA

16 DANISH WATER FORUM (DWF) DANISH WATER FORUM (DWF) ON VUONNA 2002 TANSKALAISTEN VESIALAN ORGANISAATIOIDEN VÄLILLE PERUSTETTU AVOIN VERKOSTO, JOKA PYRKII JAKAMAAN INFORMAATIOTA TANSKALAISESTA VESIOSAAMISESTA SEKÄ EDISTÄMÄÄN VESIALAN ORGANISAATIOIDEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ ERITYISESTI VIENTITOIMINNASSA. JÄSENISTÖ VESIRAKENTAJIA JA TUOTANTOYHTIÖITÄ VESIPALVELUJEN TUOTTAJIA JA KONSULTTEJA TUTKIMUSYHTEISÖJÄ VALTION VIRASTOJA JA KANSALAISJÄRJESTÖJÄ

17 DWF:N TAVOITTEET DWF:N TAVOITTEENA ON VAHVISTAA TANSKALAISTA VESISEKTORIA KANSALLISESTI JA KANSAINVÄLISESTI JA ERITYISESTI EDISTÄÄ TANSKALAISISTA VESIALAN VIENTITOIMINTAA: VARMISTAEN JÄSENISTÖNSÄ PÄÄSYN PARHAILLE VESITIETÄMYKSEN JA OSAAMISEN LÄHTEILLE JA SITEN VAHVISTAEN TANSKALAISEN VESISEKTORIN LAATUA SEKÄ KILPAILUKYKYÄ KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA VOIMISTAEN TANSKAN VIRANOMAISTEN, YRITYSTEN JA INSTITUUTIOIDEN VÄLISTÄ HORISONTAALISTA YHTEISTYÖTÄ EDISTÄEN TANSKALAISEN VESIOSAAMISEN NÄKYVYYTTÄ JA MAINETTA

18 FINNISH WATER PARTNERSHIP (FWP) FWP:TÄ KOSKEVA SUUNNITTELU ON LOPPUAJAN TÄRKEIN TEHTÄVÄ. SELVITETÄÄN MAHDOLLISTEN PARTNERIEN KANSSA FWP:N MAHDOLLINEN TARVE, RAKENNE JA RAHOITUS JÄRJESTETÄÄN YHTEINEN TAPAAMINEN ALKUSYKSYN AIKANA ALUSTAVAA KARTOITUSTA ON TEHTY UM:N JA TEKESIN OSAAMISKESKUSOHJELMAN (CEWIC) KANSSA

19 FWP:N PÄÄASIALLISIA TAVOITTEITA VOISIVAT OLLA: LUODA TOIMIVIA YHTEISTYÖVERKOSTOJA VESIALAN JULKISEN SEKTORIN, LIIKEYRITYSTEN JA INSTITUUTIOIDEN VÄLILLE. INTEGROIDA SUOMEN HAJALLAAN OLEVAA VESISEKTORIA SUUREMMIKSI TOIMINTAYHTEISÖIKSI VARMISTAA JÄSENISTÖNSÄ PÄÄSY PARHAILLE VESITIETÄMYKSEN JA OSAAMISEN LÄHTEILLE JA SITEN VAHVISTAA SUOMALAISEN VESISEKTORIN LAATUA SEKÄ KILPAILUKYKYÄ KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA VOIMISTAA SUOMALAISTEN VIRANOMAISTEN, YRITYSTEN JA INSTITUUTIOIDEN VÄLISTÄ HORISONTAALISTA YHTEISTYÖTÄ

20 FWP:N TEHTÄVIÄ (jatkuu) EDISTÄÄ SUOMALAISEN VESIOSAAMISEN NÄKYVYYTTÄ JA MAINETTA EDUSTAA SUOMEA KANSAINVÄLISISSÄ VESIALAN YHTEISTYÖORGANISAATIOISSA KEHITTÄÄ JA EDISTÄÄ SUOMALAISTA VESIALAN LIIKETOIMINTAA SEKÄ KOTI- ETTÄ ULKOMAILLA LUODA EDELLYTYKSIÄ VESIALAN NYKYISTÄ SUUREMMALLE OSUUDELLE SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖPOLITIIKASSA TOTEUTTAA SUOMEN VESIOHJELMAA HALLINNOIDA JA TOTEUTTAA UM:N KLUSTERIOHJELMAN VESIOSIOTA TUOTTAA ERILAISTEN VESIALAAN LIITTYVIEN OHJELMIEN JA STRATEGIOIDEN SEURANTAPALVELUJA

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Team Finland: Strategia 2014

Team Finland: Strategia 2014 Team Finland: Strategia 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2013 1 2 Team Finland: Strategia 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2013 3 4 Sisällys Johdanto 7 Yleiset tavoitteet 8 Sopeutuminen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä

Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä KTM Julkaisuja 25/2007 Marko Salonen Tero Lausala Mine Kortel

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot