ATK-keskus palvelee Puhelinluettelo Atk-yhdyshenkilöt...54 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta... 58

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATK-keskus palvelee... 41 Puhelinluettelo... 52 Atk-yhdyshenkilöt...54 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta... 58"

Transkriptio

1 1

2 6(66,2± 6LVlOW Johtajan katsaus: Talvi takana kesä edessä... 3 Unix-järjestelmien ylläpitoon laatua... 6 Rahaliikenne verkossa turvallista?... 9 DSL-liittymä...13 Postin käsittelyä lomallakin...17 Mozilla.org...20 Mable ohjelmisto...24 Matemaattinen tehtävä Unix-koneessa...29 Niksinarikka...37 Kesäaika ATK-keskuksessa...40 ATK-keskus palvelee Puhelinluettelo Atk-yhdyshenkilöt...54 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta XONDLVLMD Oulun yliopisto ATK-keskus PL Oulun yliopisto 7RLPLWXV Ulla Sarkkinen, puh. (08) , 8OOD6DUNNLQHQ#RXOXIL 2

3 -RKWDMDQNDWVDXV (VNR9DNNLODLQHQ 7DOYLWDNDQD±NHVlHGHVVl Nyt vapun mentyä ohitse ja kesälomia odoteltaessa on aika hetkeksi pysähtyä muistelemaan mennyttä lukuvuotta, mitä on saatu aikaan, mitä on jäänyt tekemättä. Joka syksyinen uusien opiskelijoiden mukaanotto atk-palveluiden ja internetin käyttöön sujui aiempaa joustavammin ja tietokoneiden käyttö heti opiskelun alusta alkaen onkin tullut aina vain tärkeämmäksi. Internet-yhteydet ovat tulleet joustavammiksi nopeutuneiden yhteyksien ansiosta ja käyttömukavuus on parantunut tiedostopalvelujen ja muiden taustapalvelujen saadessa lisäkapasiteettia ja tullessa toimintavarmemmiksi. Käyttömukavuutta ja tehoa on tuonut myös katkojen ja muiden häiriöiden määrän väheneminen. Loppuvuonna solmittu Microsoft Campus Agreement antaa mahdollisuuden asentaa keskeisimmät mikroissa tarvittavat ohjelmistot kaikkiin yliopiston koneisiin ja henkilökunnan kotikoneisiin. Tällä saavutetaan kustannussäästöjä ja rationalisointietuja. Tämän myötä 3

4 on saatu hyvät valmiudet myös Windows 2000:n ja Office 2000:n käyttöönottoon ja CD-levyjen tuottamiseen. Vuoden vaihteessa odotetusta ja pelätystä Y2K-ongelmasta selvittiin hyvän valmistautumisen ansiosta sangen pienillä häiriöillä. Samoin hyvän ennakkovalmistautumisen ansiosta on selvitty pienillä vahingoilla tietokoneviruksista ja tietoturvan loukkauksista, muissa organisaatioissa on esiintynyt huomattaviakin ongelmia ja vahinkoja, joilta me olemme säästyneet. Toisaalta tietoturva on tullut yhä työllistävämmäksi, kalliimmaksi, kaikkia koskettavaksi ja uhkakuvat ovat kasvaneet todella suuriksi. Useat yliopiston keskeiset hallinnon tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja uudistuneet menneen lukuvuoden aikana. Www alkaa yleistyä sovellusten käyttöliittymänä ja vähitellen myös suunnitteluun ja johtamiseen aletaan saada parempaa tietoa operatiivisista tietojärjestelmistä. Työ tällä saralla jatkuu vielä syksyllä ja tulevinakin vuosina. Uutena asiana tämän kevään loppupuolella on tullut mahdollisuus liittää henkilökunnan kotikoneita nopealla yhteydellä suoraan paikallisverkkoon. Syksyllä näemme, millaisen suosion tämä saavuttaa. Tästä aiheesta tarkemmin artikkelissa DSL-yhteys. Ehkä keskeisin asia, mitä lukuvuoden aikana ei ole saatu vietyä riittävästi eteenpäin on yliopiston nykymuodossaan liian laajaksi kasvaneen paikallisverkon uudistaminen. Se kaipaa rakenteellista kehittämistä, uusia teknisiä ratkaisuja, uusia loogisia ratkaisuja ja myös hallinnollisia ratkaisuja. Tämä työ on lähinnä kiinni investointirahoituksesta, toimintarahoista, mutta ennen kaikkea henkilötyöstä. Tälle alueelle kaipaisimme lisää osaavaa henkilökuntaa. Tämä työ on tarpeellista, kun luomme pohjaa tulevalle verkon laajentamiselle ja kehittämiselle, yhä nopeutuville yhteyksille kotoa ja työpaikalta, ajasta ja paikasta riippumattomalle opiskelulle, virtuaaliyliopistolle ja kun haluamme verkkoon lisää tehoa ja toimintavarmuutta sekä pienempiä yksikkökustannuksia. Muutaman viime vuoden aikana on Oulun yliopistoon hankittu työasema (mikro) lähes jokaiselle työntekijälle, hyvät paikalliset, kansalliset ja kansainväliset tietokoneyhteydet, viitisenkymmentä tietokoneluokkaa, edustavat www-sivut, elektronista julkaisua ja jakelua on kehitetty jne. Kaikki tämä on tehty yhtä aikaa määrärahojen supistamisen ja tehtäväkentän laajentamisen kanssa. Työntekijät ovat olleet kovan paikan edessä opetellessaan jatkuvasti uusia asi- 4

5 oita samaan aikaan, kun työmäärä, kiire ja vastuu ovat lisääntyneet ja he ovat usein joutuneet työskentelemään jaksamisensa rajoilla. Tämä on näkynyt haluna vaihtaa lomarahoja vapaaksi ja sairaslomapäivien lisääntymisenä. Nämä yhdessä pitkien vuosilomien kanssa aiheuttavat ongelmia pitää palvelut yllä kesän yli ja johtavat supistuksiin päivystysajoissa. Kaikilta osin emme pysty normaaliin palvelutoimintaan kesän aikana. Toivon kuitenkin, että kesäloman ajaksi osaisimme irtautua työasioista, ladata akkujamme ja hankkia sellaisia muistoja ja kokemuksia, jotka vielä syksylläkin virkistävät mieltä. Itse aion tehdä tätä vaeltamalla yliopiston Suomi Juoksee 2000 joukkueen mukana halki Suomen. Se on erilainen, toiminnallinen ja tapahtumarikas lomaviikko. Sen myötä olen nähnyt, miten mukavaa porukkaa yliopistolla on töissä, ainakin tuo ryhmä on sellaista. Tervetuloa muutkin mukaan! Toivotan SESSIO-lehtemme lukijoille virkistävää, iloista ja voimia palauttavaa kesälomaa! Muistoja viime kesältä: kukitettuna oman juoksuosuuden jälkeen. 5

6 8QL[MlUMHVWHOPLHQ\OOlSLWRRQODDWXD 7LHWRWXUYDSllOOLNN.DLVX5DKNR Yliopiston tietojenkäsittelyjärjestelmien haavoittuvuuksien kautta tapahtuneet vahingot ja väärinkäytöt ovat vakavasti otettava uhka yliopiston toiminnalle ja imagolle, sitä kautta myös ulkopuolisten rahoittajien kiinnostukselle. Paineita yliopiston tietojärjestelmien käytön turvallisuuden tehostamiseen tuo lisääntyvä uhka verkkoyhteyksien kautta tehtävistä tietomurroista, tietoanastuksista, järjestelmien haltuunottamisesta ja käytön estämisestä. Vrt. viimeaikaiset Internetissä tapahtuneet hajautetut käytönestohyökkäykset joissa eri puolilla Internetiä olevat heikosti ylläpidetyt järjestelmät valjastetaan osallistumaan aivan muualla olevan organisaation verkon tai yksittäisen järjestelmän tukehduttamiseen samanaikaisten palvelupyyntöjen tulvalla. - Näitä uhkia on torjuttava niin yliopiston verkon ulkopuolelta tulevina kuin sisäverkossa olevien aiheuttamina. 6

7 Keskeisintä vahinkojen estämisessä ja tietoturvauhkien torjumisessa on että jokainen verkossa oleva järjestelmä, palvelin ja työasema, on asiantuntevasti ja ajantasaisesti ylläpidetty. Yliopiston verkossa olevien järjestelmien hallinnan ja ylläpidon parantaminen toteutuu käyttäjäyksiköissä, kunhan on olemassa yhteinen näkemys ongelmista, tavoitteista ja toteutuksesta. Sitä varten yliopistoon tarvitaan realistinen atk-kehittämisohjelma ohjaamaan hajautettujen atk-resurssien (verkko, järjestelmät, henkilöt ja niiden rahoittaminen) rakentamista ja käyttöä. Yliopistossa pitää ryhtyä tarkastelemaan nykyisiä asennuksia kriittisesti, standardoimaan työasemaverkkoja, keskittämään yhteisiä palveluja nykyistä isompiin yksikköihin ja saattamaan järjestelmät ammattimaisen ylläpidon hoitoon..rkhqqxvsurmhnwl Kehittämisohjelmilla saadaan toivottavasti uudistusta tulevaan toimintaan. Tämän ajan ongelmiin puututaan meneillään olevassa, kesäkuun puoliväliin jatkuvassa Unix-järjestelmiin kohdistutetussa tietoturvaprojektissa. Sen tärkein tavoite on kouluttaa ja auttaa eritoten niitä, jotka oman tutkimus- tai opetustoimensa ohella ovat myös yksikkönsä tietojenkäsittelyjärjestelmien hoitajia. Projektin tuloksia ovat verkossa pidettävien palvelinten rekisteröinti verkon ylläpitäjälle (ATK-keskukselle), järjestelmien ylläpidon tietoturva-ohjeiden tuottaminen webiin, koulutus ylläpitäjille, järjestelmien tietoturva-asetusten korjaaminen (ja turhien palveluiden karsiminen!) saatujen ohjeiden mukaan ja lopuksi järjestelmien tarkistusajot tietoturvaongelmien esiintuomiseksi. Yksiköiden oma ylläpitohenkilöstö toteuttaa järjestelmiensä tietoturvaamisen. Tarkistusajojen tulokset ja niiden osoittamat puutteet ylläpidossa raportoidaan yhteisessä yksiköiden johtajille ja ylläpitäjille järjestettävässä palauteseminaarissa kesäkuun 2000 alussa. 7

8 .RKHQQXVURMHNWLQVLVlOWlPlNRXOXWXV Unis-ylläpitäjille kohdistetun kaksipäiväisen koulutuksen sisältönä on Unix-koneen tietoturva-asetukset ja järjestelmiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset. Luennot hoitaa tietoturvaprojekteihin ja koulutukseen erikoistunut ja niissä arvostettu Nixu Oy. Tämän lisäksi yliopiston tietoturvaryhmä toteuttaa Solaris- ja Linux/Irixkäyttöjärjestelmiin kohdistuvat harjoitusosuudet. Unix-tietoturvakoulutuksen ajankohta on Osallistumismaksu on yliopiston laitoksille 1650 mk/hlö (alv 0%), sisältää luennot 16 t, harjoitukset 4 t ja koulutusaineiston. Koulutuksen sisältö: 8QL[NRQHHQSHUXVWLHWRWXUYDNRQILJXUDDWLRW - Oikeudet ja niiden hallinta, suid - Käyttäjähallinta, root-käyttäjä - Lokit ja niiden konfigurointi - Patchit +\ NNl\NVHQWXQQLVWDPLQHQ - Tripwire ja tcpwrapper - Tietoverkkoihin kohdistuvia hyökkäyksiä - Merkkejä tunkeutumisesta - Verkkopohjaiset ID-tekniikat Unixissa - Unix-koneen sisäiset ID-tekniikat - Tunkeutumisen havaitsemisen viitekehys +DUMRLWXNVHW - Esimerkki suojaamattomasta Unix-järjestelmästä - Järjestelmän suojaaminen - Tarkistuslista turvatoimista Koulutusohjelma löytyy osoitteesta jossa myös ilmoittauminen. Toivomme, että mahdollisimman moni Unix-järjestelmien ylläpitäjä osallistuu heille nyt tarjottuun edulliseen mutta laadukkaaseen koulutukseen. 8

9 5DKDOLLNHQQHYHUNRVVD±WXUYDOOLVWD".DLVX5DKNR Pankkiyhteyksien hoitaminen Internetin kautta yleistyy ja monipuolistuu. Miten turvallista yksityisen henkilön pankkiasioiden hoito nykyisillä tavoilla on ja mistä turvallisuus rakentuu? 3llWHSDQNNL\KWH\GHW,QWHUQHWLQ\OL Päätepankkiyhteydet Internetin yli hoidetaan www-selaimen avulla. Pankkipalvelun asiakas todennetaanhenkilökohtaisen asiakasnumeron ja siihen kuuluvan tunnusluvun (PIN) avulla, lisäksi tilinmuutoksia kuten maksuja aiheuttavat tapahtumat vahvistetaan kertakäyttöisellä tunnusluvulla. Joillakin pankeilla asiakasnumeroonkin liittyvä tunnusluku on istuntokohtainen. Selainyhteyksien tietoliikenteen turvallisuus perustuu SSL-turvatekniikkaan, joka salakirjoittaa liikenteen jatkuvasti vaihtuvilla avaimilla. Siten ulkopuolisen ei ole mahdollisuutta muuttaa tai lukea siirrettävää tietoa. SSL-selain tuntee julkisesti hyväksytyt varmentajat (esim. VeriSign tai Entrust). Palvelun tarjoajalle näiden myöntämän varmenteen eli turvakoodin avulla SSL-tekniikka tunnistaa palvelun tarjoajan, eli pankkipalveluiden käyttäjä voi olla varma että asioi juuri Leonia-pankin, Merita Pankin tai mikä asiak- 9

10 kaan pankki kulloinkin onkin eikä jonkun ko. pankiksi tekeytyvän kanssa. Tällä hetkellä on 128-bittinen SSL-salaus suositeltavin (on toistaiseksi murtamaton) ja pankkien käyttämä. Sekä Netscapen että Microsoftin selainten 128-bittistä SSL-salausta käyttävät versiot ovat käytettävissä myös USA:n ulkopuolella. Varmista siis että oma selaimesi on päivitetty tälle tasolle. Selaimen käyttäjän tulee huolehtia ettei työasemaan jää pankkiyhteyden aikana käytettyjä asiakastietoja. Pankkiyhteyden lopettamisen jälkeen on syytä aina tyhjentää selaimen välimuisti (cache), erityisesti työasemilla jota muutkin käyttävät kuten kirjastoissa, mikroluokissa tai työpaikan yhteiskäyttöisillä työasemilla. Pankkipalveluissa asiakasnumeron lisäksi tarvittavia kertakäyttöisiä tunnuslukuja asiakas saa pankistaan nipun joko paperilla tai turvakortilla. Turvalliseen päätepankkikäyttöön kuuluu asiakasnumeron ja tunnuslukujen säilyttäminen eri paikoissa ja turvassa sivullisilta. 3DQNNL\KWH\GHWSXKHOLPHOOD Lanka- tai tavallisen matkapuhelimen avulla hoidettavien pankkitoimitusten turvallisuus on kertakäyttöisissä turvaluvuissa, jotka tarvitaan yhteyden avaamiseen ja tilimuutoksia aiheuttavien tapahtumien käynnistykseen. Pankkiavaimiaan ja turvatunnuksiaan huolellisesti säilyttävälle puhelinpankin käyttö on kohtuullisen turvallista, vaikka puhelinliikenteessä käyttäjän ja pankin soittopalvelun välillä ei olekaan salausta. Pankkiavainten ja -tunnusten kaappaaminen puhelinliikennettä kuuntelemalla (talojakamoissa, puhelinkeskuksissa) on mahdollista, mutta vaatii erityisjärjestelyitä ja on erittäin harvinaista. Pankkipalveluiden hoito on mahdollista myös WAP-puhelimella. WAP-puhelin käyttää liikenteen salaamiseen WTLSsalausta, joka on SSL-tekniikka langattomille yhteyksille. Asiakkaan tunnistamiseen käytetään asiakasnumeroa ja vaihtuvia tunnuslukuja kuten työasemallakin. 10

11 ,QWHUQHWRVWDPLQHQ Internet-ostamisessa selaimen avulla on luottokortin numeron siirtäminen verkossa selaimen avulla sinänsä turvallista, SSL-salauksen vuoksi. SSL-salatussa yhteydessä siirretään luottokortin numero turvallisesti ja selaimen käyttäjä saa tunnettujen varmentajien myöntämän SSL-sertifikaatin perusteella varmuuden siitä, että palvelun tarjoaja on se joksi itseään väittää (pankki, kauppapaikan pitäjä). Ongelman muodostaakin luottokortin tietojen säilyttäjän tietoturva; tietokoneisiin tunkeutujien väitetään saaneen luottokorttitunnuksia haltuunsa lähinnä yksityisten palveluntarjoajien koneista. Pankkien hallussa olevien tietojen vuotamisesta emme tiedä, koska pankit eivät tunnetusti kerro tietoturvaongelmistaan. Kotimainen Internet-ostaminen on turvallista siten, että verkossa ostoksia tekevä asiakas siirtyy hetkeksi kauppapaikan sivulta pankkiin ja maksaa valitsemansa tuotteet suoraan omalta tililtään (Meritan Solo-ostaminen). Turvalliset luottokorttimaksut ovat tulossa verkkoon (Leonian VISA- tai EUROCARD-luottokorttimaksu). Luottokortin numeroa ei tuolloin anneta verkkoon. vaan pankit ja Luottokunta käyvät keskenään läpi maksutapahtuman samalla periaatteella kuin verkkoostamisen käteisostokset. Suomessa Luottokunta on hyväksynyt 128-bittisen SSL-salauksen riittäväksi tietoliikenteen suojaamiseen ja osapuolten varmistamiseen. +67VRYHOOXNVHWWXORVVD Joulukuusta 1999 alkaen on poliisiviranomaiselta voinut hankkia henkilötunnistukseen ja EU-maiden välillä minipassina kelpaavan kuvallisen HST-kortin, älykortin, jonka avulla voi (palveluiden vähitellen toteuduttua) asioida sähköisesti eri viranomaisten kanssa. Kortilla on yksikäsitteinen henkilönumero, Väestörekisterin myöntämä henkilön varmenne sekä henkilökohtaiset salaiset avaimet. Kortilla oleva mikrosiru sisältää prosessorin, muistia ja sillä olevia sovelluksia. Kortilla olevista henkilökohtaisista salaisista avaimista toista käytetään liikenteen salauksessa ja toista sähköisten dokumenttien allekirjoitukseen. HST eli Henkilön Sähköinen Tunnistaminen on tulossa myös pankkipalveluihin. Pankkikortteina nykyisin käytetyt magneettijuovakortit ja sirukortit väistyvät vähitellen pankkien myöntämien HST- 11

12 korttien myötä. Pankkiyhteyksien turvallisuus paranee, kun verkossa ei enää siirretä asiakasnumeroa tai kopioitavissa olevalta listalta luettavaa kertakäyttöistä tunnuslukua. Näiden sijaan verkossa siirretään kortilta luettu henkilön varmenne, jonka mukaan henkilön pankkitiedot löytyvät pankin omasta hakemistosta. Hankaluutena ja lisäkustannuksia tuovana on, että kortin käyttöön tarvitaan työasemaan liitettävä kortinlukija ja lukuohjelma. Lisäksi kortin käyttöön kuuluvaa tunnuslukua on säilytettävä yhtä huolellisesti kuin nykyistenkin pankkikorttien kanssa. HST-sovellusten rakentaminen viranomaispalveluihin kuin myös pankkeihin on kuitenkin vasta alussa. Pankkien HST-kortti ei myöskään käyne viralliseksi henkilötunnisteeksi viranomaisasioinnissa tai minipassiksi. Yliopistoissa on meneillään yhteinen HSTY-hanke, jossa tuotetaan yliopiston myöntämä sähköinen henkilökunta- ja opiskelijakortti. Www:ssä Tässä yhteydessä seurataan tiiviisti myös pankkien HST -palveluiden tarjontaa ja mahdollisia yhteyksiä yliopiston sähköiseen korttiin. 6DQDVWRD 66/ Secure Sockets Layer, Netscapen kehittämä salauskäytäntö TCP-liikennettä käyttäville Internetsovelluksille :$3 Wireless Application Protocol, Internet-palveluiden käyttö langattomilla yhteyksillä :7/6 Wireless TLS, SSL:n vastine langattomille yhteyksille 7/6 Transport Layer Security, SSL:n pohjalta kehitetty Internet-standardi 3,1 Personal Indentification Number 12

13 '6/OLLWW\Pl.DOOH5LVVDQHQ Oulun yliopiston ATK-keskus tarjoaa yhteistyössä Oulun Puhelimen (OPOY) kanssa yliopiston laitosyen henkilökunnalle mahdollisuuden saada DSL-yhteys (Digital Subscriber Line), jolla kotona oleva tietokone voidaan liittää kiinteästi yliopiston verkkoon. Kaikki yliopiston verkkoresurssit näkyvät ja ovat samalla tavalla käytettävissä kuin työpaikallakin. Tällä luodaan hyvät tekniset mahdollisuudet myös etätyöskentelyyn. DSL-yhteys on luotettava ja riittävän nopea jo kohtuutasoiseen videoneuvotteluun. Liittymän asennuksen ja päätelaitteen toimittaa OPOY, joka laskuttaa asiakasta tai suoraan laitosta sopimuksen mukaan. Asiakkaan tehtäväksi jää hankkia tietokoneeseensa verkkokortti ja hakea verkko-osoite ATK-keskuksesta. Verkkoyhteys rakennetaan normaalia puhelinparia hyväksikäyttämällä, WlPlHLNXLWHQNDDQHGHO O\Wl Nl\WWlMlOWl SXKHOLQOLLWW\Pll WDL YDLNXWD ROHPDVVD ROHYDDQ 13

14 OLLWW\PllQ Oulun Puhelin Oy toimittaa liittymät ja päätelaitteen n. 4-6 viikon toimitusajalla tilauksen saapumisesta OPOY:n yrityspalveluun. ATK-keskus jakaa etäkäyttäjille verkko-osoitteet (TCP/IP) ja antaa määrittelyohjeet tietokoneen konfiguroimiseksi yliopiston verkkoon. 9HUNNROLLWW\Pl RVRLWH ODVNXWHWDDQ VXRUDDQ ODLWRNVLOWD, kuten muutkin verkkoon liitetyt laitteet. ATK-keskus tarjoaa tarvittaessa asennustyön maksullisena palveluna. Opiskelijoille DSL-yhteys on mahdollinen vain, jos laitos vastaa verkko-osoitteen kustannuksista. Koska tällä liittymällä ollaan kiinteästi yhteydessä Oulun yliopistonja FUNET:n runkoverkkoon, täytyy liittymän hakijan hyväksyä niiden käytön säännöt ja sitoutua noudattamaan niitä. Käytön säännöt saa ATK-keskuksen neuvonnasta tai ne ovat luettavissa osoitteessa '6/OLLWW\PlWLODWDDQ$7.NHVNXNVHVWDRWWDPDOOD\KWH\WWl ETÄTUKI / Kalle Rissanen WDLVlKN SRVWLOODNDOOHULVVDQHQ#RXOXIL '6/ Ciscon valmistamia DSL-päätelaitteita 14

15 .XVWDQQXNVHW Kustannukset koostuvat aloituskustannuksista ja käyttökustannuksista. Aloituskustannuksia ovat liittymän kytkentämaksu ja verkkokortin hankintahinta. Käyttökustannuksia ovat kuukausimaksu OPOY:lle ja vuosittainen verkkomaksu ATK-keskukselle. Toimialueet joissa Oulun Puhelin Oy joutuu vuokraamaan kupariyhteyden toiselta operaattorilta, kyseisen yhteyden kytkentä- ja kuukausimaksu lisätään etätyöliittymän hintaan. Verkkokortti Kytkentämaksu liittymä (alv 0%) Kuukausimaksu / liittymä (alv 0%) Verkkoliittymämaksu / vuosi / työasema $ORLWXVNXVWDQQXNVHW\KWHHQVl.XVWDQQXNVHWNXXNDXGHVVD mk 950 mk 495 mk 500 mk PN QPN (VLPHUNNHMl DOXHLVWD MRLKLQ RQ PDKGROOLVWD VDDGD '6/ \KWH\V232<OWDLOPDQOLVlYXRNUDD * Ahvenoja * Rajakylä * Kaijonharju * Toppila * Syynimaa * Tuira * Korvensuora * Hietasaari (osa) * Keskustan alueet * Myllyoja * Maikkula * Saarela * Herukka * Pateniemi * Haukipudas (Keiska) * Kempele (Honkanen) * Kempele (Paituri) * Oulunsalo (Keskusta) * Kaakkuri * Kuivasoja * Muhos * Utajärvi * Vaala * Tyrnävä * Liminka * Lumijoki (VLPHUNNHMlDOXHLVWDMRLKLQ232<MRXWXXYXRNUDDPDDQ * Jääli * Kiiminki * Kemi * Rovaniemi * Tornio 15

16 7HNQLLNND Oulun Puhelin Oy toteuttaa etätyöliittymät alueverkon alueella DSLtekniikalla (DV\PPHWULQHQ 1/8 Mbit/s tai V\PPHWULQHQ 768/768 Kbit/s). Liittymän nopeus riippuu asuinalueesta, jolla liittymä sijaitsee. Oletuksena liittymät tehdään aina 1/8 Mbit/s, jos se teknisesti on mahdollista. Rajapintana etäkäyttäjäpäässä DSL-päätelaitteen RJ45/RJ45-liitäntä, joka on sama kuin normaalissa parikaapeliverkossa. Asiakkaalla tulee siis olla normaali parikaapeli verkkokortti tai RJ45 liitännällä varustettu Hub (keskitin). Huom. jos asiakkaalla on useampia työasemia menee lisätyöasemista 150 mk lisämaksu /kk. RJ45 liittimellä varustettu verkkokaapeli RJ45 liitännäällä varustettuja verkkokortteja <KWH\VWLHGRW Lisätietoja ja Liittymien tilaus: Oulun Yliopisto / ATK-keskus Kalle Rissanen p GSM Teleoperaattoreihin liittyvät kysymykset: Oulun Puhelin Oy Kari Myllyniemi p

17 3RVWLQNlVLWWHO\lORPDOODNLQ 3LHWDUL+\YlULQHQ Kesän kynnyksellä useimmat opiskelijat lähtevät pois opiskelupaikkakunnaltaan, jolloin yliopiston tarjoamat sähköpostinlukumahdollisuudet ovat usein kovin kaukana. Kevään kuluessa suoritetut yliopiston tietoturvan parannukset ovat aiheuttaneet muutoksia yhteydenottomahdollisuuksiin yliopiston palvelimiin. 0HUNNLSRKMDLVHW\KWH\GHW Merkkipohjaisten yhteyksien juorutäti TELNET ei ole enää sallittujen yhteyksien listalla. Juorutädillä on nimittäin huono tapa juoruta kaikille vastaantulijoille saamansa tiedot, eikä salasanasikaan näinollen ole turvassa telnet -yhteyksiä käytettäessä. Telnetin sijasta voit 17

18 käyttää SSH:ta, joka antaa suojan salasanojesi ja muun viestiliikenteen suojaamiseen. SSH:n käyttö on useimmille tuttua ja lisäopastusta sen käytöstä voit hakea osoitteesta: SSH on ohjelmana sen verran iso, että se ei kivuttomasti mahdu yhdelle levykkeelle. Levykkeelle mahtuvan SSH -ohjelman saat mukaasi ATK-keskuksen ftp:jakelusta osoitteesta: Jos olet tätä lukiessasi jo yliopiston ulkopuolisessa avarassa maailmassa voit hakea sivun (käyttäen koivun/pajun käyttäjätunnustasi ja salasanaa ) osoitteesta: https://www.oulu.fi/portti?url=http://cc-www.oulu.fi/~ftp/sisalto.htm#ssh *UDDILVHW\KWH\GHW Osoitteesta https://www.oulu.fi/webmail/ löytyy webmail-ohjelma, jolla voi lukea sähköpostit selaimen kautta lähes mistä tahansa päin maailmaa. Webmailin käyttöön vaaditaan selain, joka on Netscape 4.x, Explorer 4.x tai uudempi. Webmailin käyttö on helppoa: valitaan kieli, syötetään koivun tai pajun tunnus ja salasana. Ensimmäisella käyttökerralla webmail lähettää selaimelle ssl-avaimen, joka pitää tallentaa selaimeen. Tallennettaessa pitää muistaa valita kohta "Accept this certificate forever (until it expires)", niin selain ei kysele tätä uudestaan, ellet vaihda konetta ja ohjelmaa. Webmail on tarkoitettu Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle satunnaiseen postin lukuun silloin kun tarjolla ei ole muita mahdollisuuksia lukea postia. Työpaikalla/kotona kannattaa käyttää pineä tai Netscapea/Outlookia tai muuta postiohjelmaa, joka tukee imap:ia ja ssl:ää - ne kuormittavat vähemmän postipalvelimia. Netscapen asetukset turvalliseen postin lukuun saat osoitteesta: 18

19 )RUZDUGWLHGRVWR Jokainen käyttäjä voi ohjata mailinsa toiseen osoitteeseen tekemällä mailin uudelleenohjaustiedoston. )RUZDUGWLHGRVWRRSLVNHOLMRLGHQSDMXNRQHHVVD Forward tiedosto sijaitsee paju-koneen /forward/ hakemistossa. Tiedoston luominen onnistuu komennolla : pico /forward/$user [enter] [enter] [ctrl+o][ctrl+x] Huomaa että pajun forward -tiedosto EI ole kotihakemistossa. )RUZDUGWLHGRVWRNRLYXNRQHHVVD Forward -tiedosto sijaitsee kotihakemistossa. Tiedoston luominen onnistuu komennolla "pico.forward" ja kirjottamalla sinne osoitteen mihin mailit ohjataan. Postin ohjausta ei tai vastaaviin ilmaisia palveluita tarjoaviin webmail -tyyppisiin postinlukupalveluihin. Näihin palveluihin ohjatut viestit aiheuttavat hirvittävän määrän erilaisia virheilmoituksia internetin postipalvelimille. # Pietari Hyvärinen on toiminut ATK-keskuksessa helmikuun alusta atk-suunnittelijana - tehtävänään opetuksen järjestelmienja listapalvelimen ylläpito. 19

20 7RPL/HSSLNDQJDVÃ Mozilla on Open Source periaatteella kehitetty www-selain. Mozilla-projekti käynnistyi vuonna 1998, kun Netscape alkoi kehittää seuraavaa selainversiotaan julkisesti. Aluksi monet epäilivät projektin onnistumista ja lisämutkia matkaan tuli, kun AOL osti Netscapen. AOL kuitenkin sitoutui Mozillan kehittämiseen ja sen mukaantulo takasi projektille rajattomat resurssit. Projekti on epäilyistä huolimatta edennyt oli yli 2 vuotta, ja ensimmäinen betaversio selaimesta on jo julkaistu. Alkuvaiheessa kehitykseen osallistui vain vähän ulkopuolisia henkilöitä, projektin edetessä on määrä kuitenkin kasvanut ja nykyään projektia seuraa tiiviisti satoja ohjelmoijia ympäri maailmaa. +LVWRULDD Vuoden 1998 alussa julkaistiin ensimmäiset lähdekoodit: Classic, joka oli Communicator 4.x version lähdekoodi, ja NGLayout, joka 20

21 oli Netscapen jo jonkin aikaa kehittämän uuden selaimen lähdekoodi. Lähdekoodeista oli jouduttu poistamaan kaikki ulkopuolisten toimittajien osat, sekä kaikki salaukseen ja tietoturvaan liittyvät osat USA:n vientirajoitusten takia. Tähän koodin siivoukseen kului paljon aikaa, siitä on jopa tehty dokumenttielokuva "Code Rush". Lähdekoodin julkaisun lisäksi pystytettiin wwwsivut, joilla on tietoa selaimesta ja erilaisia työkaluohjelmia, joita käytetään selaimen kehitystyössä. Projektin alussa koodia jouduttiin korjailemaan jonkin aikaa, että se saatiin käännetyksi ja toimimaan koodin poistojen takia. Tämän jälkeen selaimeen ruvettiin lisäämään uusia ominaisuuksia. Koodista poistettiin paljon osia, jotka olivat Windows/Mac/Unix specifistä ja korvattiin ne kaikilla alustoilla toimivalla koodilla (xp, cross-platform -code). Vuoden 1998 aikana päätettiin vanhan Classic koodin kehitystyö lopettaa ja keskityttiin tekemään NGLayoutista kunnon selainta. Kun NGLayoutin layout engine Gecko oli saatu toimimaan kunnolla, ruvettiin itse selainta kehittämään sen päälle XML kielellä. Tätä tarkoitusta varten XML:ään tehtiin oma säännöstö, XUL (XML-based User Interface Language). Geckon käyttöönoton myötä aloitettiin myös sähköposti- ja news-ohjelmiston kirjoitus uusiksi käyttäen XUL:ia. Vuoden 1999 aikana huomattiin, että vanha verkkoyhteyksiä hoitava moduuli (Network) ei toiminut hyvin säikeitä (threads) käyttävän Geckon kanssa. Vanhalle selaimelle kehitetty verkkomoduuli ei myöskään sopinut hyvin XPCOM arkkitehtuuriin, näiden syiden vuoksi päätettiin verkkomoduulikin kirjoittaa uusiksi. Uusi verkkomoduuli (Necko) on edeltäjäänsä pienempi ja nopeampi, sekä toimii hyvin XPCOM-arkkitehtuurissa. Vuoden 2000 alussa kaikki moduulit oli saatu niin pitkälle toimiviksi, että Netscape päätti julkaista oman betaversion selaimestaan. Netscape 6.0pr1 ilmestyi HNQLLNNDD Uusi selain koostuu useista komponenteista. Suurin osa komponenteista on toteutettu siten että niiden palveluita voi kutsua sekä C++ koodista että JavaScriptistä, ns. XPCOM arkkitehtuuri. Ohjelmakomponentit on koottu dynaamisesti ladattaviin kirjastoihin, jotka ladataan tarvittaessa ajon aikana. 21

22 0R]LOODQWlUNHLPPlWNRPSRQHQWLW etVcape 3ortable 5untime, kirjasto jossa on toteutettu C-kielisiä perusrutiineja siten että ne toimivat samalla lailla kaikilla laitteistoalustoilla. NSPR:stä löytyy rutiinit niin tiedostojen käsittelyyn kuin muistin hallintaan. NSPR:n ansiosta muu koodi voi olla pitkälle nk. cross-platform koodia. *HFNR Layout engine on selaimen osa, joka hoitaa ladatun sivun asemoinnin ruudulle tai muulle medialle, esim. paperille. Uusi layout engine (Gecko) osaa tehdä asemoinnin portaittain sivun latautuessa, ts. koko sivun latautumista ei tarvitse odottaa, vaan sivun alku voidaan jo näyttää loppuosan vielä latautuessa. Tämä on ominaisuus mikä vanhemmista selaimista puuttuu, tai toimii puutteellisesti monimutkaisten sivujen, kuten taulukoiden kanssa. Gecko hoitaa Mozillassa myöskin käyttöliittymän asemoinnin XUL kielen avulla. XUL on helppotajuinen, HTML:ää muistuttava käyttöliittymän kuvauskieli. XUL:n ansiosta käyttöliittymän muokkaaminen on mahdollista myöskin loppukäyttäjälle, tarvitsee vain muokata käyttöliittymän XUL koodia. Käyttöliittymän ulkoasuun vaikuttaa myös CSS (Cascadin Style Sheets), joilla määritellään ulkoasu käyttöliittymän elementeille kuten valikoille ja painikkeille. Käyttöliittymän toiminnallisuus on toteutettu joko JavaScriptilla tai C++ koodilla. Käyttöliittymää voi myöskin vaihtaa lennosta lataamalla vain uusi XUL tiedosto, jossa on uuden käyttöliittymän kuvaus, tai sen ulkoasua voidaan muokata vaihtamalla CSS tiedosto. 1HFNR Necko on mozillan verkkomoduuli. Se sisältää kaikki selaimen käyttämät verkkoprotokollat (http, ftp yms.). Necko sisältää myöskin välimuistimoduulin, joka tallentaa ladatut sivut sekä muistiin että levylle myöhempää käyttöä varten. ;3&20 XPCOM on moduuli, jonka avulla ohjelmakomponentit voivat kutsua toisiaan. XPCOM:n avulla komponentteja voidaan kutsua C:sta, C++:- sta tai Javascriptista. XPCOM:lla 22

23 tehtyjä moduuleja voidaan lisätä ja poistaa ajon aikana. XPCOM mahdollistaa selaimen helpon laajentamisen ja lisäominaisuuksien toteuttamisen, eikä niiden käyttöönotto vaadi muutoksia itse selaimeen. XPCOM sisältää myös tavallaan C++ Class frameworkin, siellä on mm. String, Array, Tree yms. perusluokkia. 3URMHNWLVWD Mozillan kehitys tapahtuu kokonaan avoimesti, kuka tahansa voi osallistua kehittämiseen. Mozilla-projektin aikana on kehitelty monia työkaluja laajojen ohjelmistoprojektien hallintaan ja helpottamaan ulkopuolisten kehittäjien osallistumista. Näitä ovat mm: Bugzilla; www-pohjainen monipuolinen vikatietokanta. Bonsai; www-pohjainen järjestelmä ohjelmakoodin muutosten seurantaan CVS-järjestelmässä. Tinderbox; järjestelmä jossa useat koneet kääntävät ohjelmakoodia koko ajan ja raportoivat kääntämisessä esiintyneistä virheistä www-sivulle. Näiden itse tehtyjen työkalujen lisäksi käytetään: CVS, järjestelmä jossa ohjelmoijat tekevät muutokset yhteen isoon perus-lähdekoodiin. CVS pitää kirjaa koodiin tehdyistä muutoksista ja CVS:sta voidaan ottaa ulos mikä tahansa versio siellä olevista tiedostoista. CVS:sta voidaan ottaa ulos myöskin jonkin tietyn päivän tilanne koko lähdekoodista, ts. voidaan palata vanhaan version koko koodissa. LXR, www-pohjainen järjestelmä jolla indeksoidaan lähdekoodi ja tehdään siitä HTML muotoinen linkitetty tietokanta. LXR:stä on helppo tehdä hakuja esimerkiksi muuttujien tai olioiden nimillä ja löytää koodin kohdat, joissa niitä käytetään. Ohjelmoijien väliseen kommunikaatioon käytetään pääasiassa newssejä ja sähköpostia sekä reaaliaikaiseen yhteydenpitoon IRC:ia. Näiden työkalujen avulla ulkopuoliset kehittäjät voivat osallistua projektiin täysipainoisesti, koska samat työkalut on käytössä paikasta riippumatta; kaikki toimii internetin välityksellä. Koska Mozilla-projekti toimii Open Source -periaatteella, muutkin yritykset on ruvenneet toteuttamaan omia ohjelmistoja sen pohjalta, mm. suomalainen Citec Doczilla-tuotteellaan. Citec on ollut tiiviisti mukana projektissa kesästä 1998 lähtien. 23

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006 Harjoitus 1: Matlab Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Matlab-ohjelmistoon Laskutoimitusten

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu Videoapua nuorille ja lapsip perheille - palvelu Omalähetteen ja sähköisen ajanvarauksen käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Matlab- ja Maple- ohjelmointi

Matlab- ja Maple- ohjelmointi Perusasioita 2. helmikuuta 2005 Matlab- ja Maple- ohjelmointi Yleistä losoaa ja erityisesti Numsym05-kurssin tarpeita palvellee parhaiten, jos esitän asian rinnakkain Maple:n ja Matlab:n kannalta. Ohjelmien

Lisätiedot

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta.

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta. ASENNUSOHJE VAROITUS: Käytä vain tämän valvontayksikön tukemia modeemeja. Dixell S.p.a. ei voi ottaa mitään vastuuta tukemattomien modeemien käytöstä aiheutuneista vahingoista. VAROITUS: Dixell S.p.a.

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut Johdanto Kokeile tavallista numeroilla laskemista: yhteen-, kerto- ja jakolaskuja sekä potenssiinkorotusta. 5 (3.1) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Tietokoneharjoitus: ratkaisut Kurssin 1. alkuviikon

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa

Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa 1 Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa Sisällys 1 Turnitin -ohjelman käyttö Turnitin.comissa 2 1 Turnitin käyttötilin luominen 2 2 Kielen vaihtaminen 4 3 Kurssityötilan luominen 4 4 Luokan

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot