ATK-keskus palvelee Puhelinluettelo Atk-yhdyshenkilöt...54 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta... 58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATK-keskus palvelee... 41 Puhelinluettelo... 52 Atk-yhdyshenkilöt...54 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta... 58"

Transkriptio

1 1

2 6(66,2± 6LVlOW Johtajan katsaus: Talvi takana kesä edessä... 3 Unix-järjestelmien ylläpitoon laatua... 6 Rahaliikenne verkossa turvallista?... 9 DSL-liittymä...13 Postin käsittelyä lomallakin...17 Mozilla.org...20 Mable ohjelmisto...24 Matemaattinen tehtävä Unix-koneessa...29 Niksinarikka...37 Kesäaika ATK-keskuksessa...40 ATK-keskus palvelee Puhelinluettelo Atk-yhdyshenkilöt...54 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat -kartta XONDLVLMD Oulun yliopisto ATK-keskus PL Oulun yliopisto 7RLPLWXV Ulla Sarkkinen, puh. (08) , 8OOD6DUNNLQHQ#RXOXIL 2

3 -RKWDMDQNDWVDXV (VNR9DNNLODLQHQ 7DOYLWDNDQD±NHVlHGHVVl Nyt vapun mentyä ohitse ja kesälomia odoteltaessa on aika hetkeksi pysähtyä muistelemaan mennyttä lukuvuotta, mitä on saatu aikaan, mitä on jäänyt tekemättä. Joka syksyinen uusien opiskelijoiden mukaanotto atk-palveluiden ja internetin käyttöön sujui aiempaa joustavammin ja tietokoneiden käyttö heti opiskelun alusta alkaen onkin tullut aina vain tärkeämmäksi. Internet-yhteydet ovat tulleet joustavammiksi nopeutuneiden yhteyksien ansiosta ja käyttömukavuus on parantunut tiedostopalvelujen ja muiden taustapalvelujen saadessa lisäkapasiteettia ja tullessa toimintavarmemmiksi. Käyttömukavuutta ja tehoa on tuonut myös katkojen ja muiden häiriöiden määrän väheneminen. Loppuvuonna solmittu Microsoft Campus Agreement antaa mahdollisuuden asentaa keskeisimmät mikroissa tarvittavat ohjelmistot kaikkiin yliopiston koneisiin ja henkilökunnan kotikoneisiin. Tällä saavutetaan kustannussäästöjä ja rationalisointietuja. Tämän myötä 3

4 on saatu hyvät valmiudet myös Windows 2000:n ja Office 2000:n käyttöönottoon ja CD-levyjen tuottamiseen. Vuoden vaihteessa odotetusta ja pelätystä Y2K-ongelmasta selvittiin hyvän valmistautumisen ansiosta sangen pienillä häiriöillä. Samoin hyvän ennakkovalmistautumisen ansiosta on selvitty pienillä vahingoilla tietokoneviruksista ja tietoturvan loukkauksista, muissa organisaatioissa on esiintynyt huomattaviakin ongelmia ja vahinkoja, joilta me olemme säästyneet. Toisaalta tietoturva on tullut yhä työllistävämmäksi, kalliimmaksi, kaikkia koskettavaksi ja uhkakuvat ovat kasvaneet todella suuriksi. Useat yliopiston keskeiset hallinnon tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja uudistuneet menneen lukuvuoden aikana. Www alkaa yleistyä sovellusten käyttöliittymänä ja vähitellen myös suunnitteluun ja johtamiseen aletaan saada parempaa tietoa operatiivisista tietojärjestelmistä. Työ tällä saralla jatkuu vielä syksyllä ja tulevinakin vuosina. Uutena asiana tämän kevään loppupuolella on tullut mahdollisuus liittää henkilökunnan kotikoneita nopealla yhteydellä suoraan paikallisverkkoon. Syksyllä näemme, millaisen suosion tämä saavuttaa. Tästä aiheesta tarkemmin artikkelissa DSL-yhteys. Ehkä keskeisin asia, mitä lukuvuoden aikana ei ole saatu vietyä riittävästi eteenpäin on yliopiston nykymuodossaan liian laajaksi kasvaneen paikallisverkon uudistaminen. Se kaipaa rakenteellista kehittämistä, uusia teknisiä ratkaisuja, uusia loogisia ratkaisuja ja myös hallinnollisia ratkaisuja. Tämä työ on lähinnä kiinni investointirahoituksesta, toimintarahoista, mutta ennen kaikkea henkilötyöstä. Tälle alueelle kaipaisimme lisää osaavaa henkilökuntaa. Tämä työ on tarpeellista, kun luomme pohjaa tulevalle verkon laajentamiselle ja kehittämiselle, yhä nopeutuville yhteyksille kotoa ja työpaikalta, ajasta ja paikasta riippumattomalle opiskelulle, virtuaaliyliopistolle ja kun haluamme verkkoon lisää tehoa ja toimintavarmuutta sekä pienempiä yksikkökustannuksia. Muutaman viime vuoden aikana on Oulun yliopistoon hankittu työasema (mikro) lähes jokaiselle työntekijälle, hyvät paikalliset, kansalliset ja kansainväliset tietokoneyhteydet, viitisenkymmentä tietokoneluokkaa, edustavat www-sivut, elektronista julkaisua ja jakelua on kehitetty jne. Kaikki tämä on tehty yhtä aikaa määrärahojen supistamisen ja tehtäväkentän laajentamisen kanssa. Työntekijät ovat olleet kovan paikan edessä opetellessaan jatkuvasti uusia asi- 4

5 oita samaan aikaan, kun työmäärä, kiire ja vastuu ovat lisääntyneet ja he ovat usein joutuneet työskentelemään jaksamisensa rajoilla. Tämä on näkynyt haluna vaihtaa lomarahoja vapaaksi ja sairaslomapäivien lisääntymisenä. Nämä yhdessä pitkien vuosilomien kanssa aiheuttavat ongelmia pitää palvelut yllä kesän yli ja johtavat supistuksiin päivystysajoissa. Kaikilta osin emme pysty normaaliin palvelutoimintaan kesän aikana. Toivon kuitenkin, että kesäloman ajaksi osaisimme irtautua työasioista, ladata akkujamme ja hankkia sellaisia muistoja ja kokemuksia, jotka vielä syksylläkin virkistävät mieltä. Itse aion tehdä tätä vaeltamalla yliopiston Suomi Juoksee 2000 joukkueen mukana halki Suomen. Se on erilainen, toiminnallinen ja tapahtumarikas lomaviikko. Sen myötä olen nähnyt, miten mukavaa porukkaa yliopistolla on töissä, ainakin tuo ryhmä on sellaista. Tervetuloa muutkin mukaan! Toivotan SESSIO-lehtemme lukijoille virkistävää, iloista ja voimia palauttavaa kesälomaa! Muistoja viime kesältä: kukitettuna oman juoksuosuuden jälkeen. 5

6 8QL[MlUMHVWHOPLHQ\OOlSLWRRQODDWXD 7LHWRWXUYDSllOOLNN.DLVX5DKNR Yliopiston tietojenkäsittelyjärjestelmien haavoittuvuuksien kautta tapahtuneet vahingot ja väärinkäytöt ovat vakavasti otettava uhka yliopiston toiminnalle ja imagolle, sitä kautta myös ulkopuolisten rahoittajien kiinnostukselle. Paineita yliopiston tietojärjestelmien käytön turvallisuuden tehostamiseen tuo lisääntyvä uhka verkkoyhteyksien kautta tehtävistä tietomurroista, tietoanastuksista, järjestelmien haltuunottamisesta ja käytön estämisestä. Vrt. viimeaikaiset Internetissä tapahtuneet hajautetut käytönestohyökkäykset joissa eri puolilla Internetiä olevat heikosti ylläpidetyt järjestelmät valjastetaan osallistumaan aivan muualla olevan organisaation verkon tai yksittäisen järjestelmän tukehduttamiseen samanaikaisten palvelupyyntöjen tulvalla. - Näitä uhkia on torjuttava niin yliopiston verkon ulkopuolelta tulevina kuin sisäverkossa olevien aiheuttamina. 6

7 Keskeisintä vahinkojen estämisessä ja tietoturvauhkien torjumisessa on että jokainen verkossa oleva järjestelmä, palvelin ja työasema, on asiantuntevasti ja ajantasaisesti ylläpidetty. Yliopiston verkossa olevien järjestelmien hallinnan ja ylläpidon parantaminen toteutuu käyttäjäyksiköissä, kunhan on olemassa yhteinen näkemys ongelmista, tavoitteista ja toteutuksesta. Sitä varten yliopistoon tarvitaan realistinen atk-kehittämisohjelma ohjaamaan hajautettujen atk-resurssien (verkko, järjestelmät, henkilöt ja niiden rahoittaminen) rakentamista ja käyttöä. Yliopistossa pitää ryhtyä tarkastelemaan nykyisiä asennuksia kriittisesti, standardoimaan työasemaverkkoja, keskittämään yhteisiä palveluja nykyistä isompiin yksikköihin ja saattamaan järjestelmät ammattimaisen ylläpidon hoitoon..rkhqqxvsurmhnwl Kehittämisohjelmilla saadaan toivottavasti uudistusta tulevaan toimintaan. Tämän ajan ongelmiin puututaan meneillään olevassa, kesäkuun puoliväliin jatkuvassa Unix-järjestelmiin kohdistutetussa tietoturvaprojektissa. Sen tärkein tavoite on kouluttaa ja auttaa eritoten niitä, jotka oman tutkimus- tai opetustoimensa ohella ovat myös yksikkönsä tietojenkäsittelyjärjestelmien hoitajia. Projektin tuloksia ovat verkossa pidettävien palvelinten rekisteröinti verkon ylläpitäjälle (ATK-keskukselle), järjestelmien ylläpidon tietoturva-ohjeiden tuottaminen webiin, koulutus ylläpitäjille, järjestelmien tietoturva-asetusten korjaaminen (ja turhien palveluiden karsiminen!) saatujen ohjeiden mukaan ja lopuksi järjestelmien tarkistusajot tietoturvaongelmien esiintuomiseksi. Yksiköiden oma ylläpitohenkilöstö toteuttaa järjestelmiensä tietoturvaamisen. Tarkistusajojen tulokset ja niiden osoittamat puutteet ylläpidossa raportoidaan yhteisessä yksiköiden johtajille ja ylläpitäjille järjestettävässä palauteseminaarissa kesäkuun 2000 alussa. 7

8 .RKHQQXVURMHNWLQVLVlOWlPlNRXOXWXV Unis-ylläpitäjille kohdistetun kaksipäiväisen koulutuksen sisältönä on Unix-koneen tietoturva-asetukset ja järjestelmiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset. Luennot hoitaa tietoturvaprojekteihin ja koulutukseen erikoistunut ja niissä arvostettu Nixu Oy. Tämän lisäksi yliopiston tietoturvaryhmä toteuttaa Solaris- ja Linux/Irixkäyttöjärjestelmiin kohdistuvat harjoitusosuudet. Unix-tietoturvakoulutuksen ajankohta on Osallistumismaksu on yliopiston laitoksille 1650 mk/hlö (alv 0%), sisältää luennot 16 t, harjoitukset 4 t ja koulutusaineiston. Koulutuksen sisältö: 8QL[NRQHHQSHUXVWLHWRWXUYDNRQILJXUDDWLRW - Oikeudet ja niiden hallinta, suid - Käyttäjähallinta, root-käyttäjä - Lokit ja niiden konfigurointi - Patchit +\ NNl\NVHQWXQQLVWDPLQHQ - Tripwire ja tcpwrapper - Tietoverkkoihin kohdistuvia hyökkäyksiä - Merkkejä tunkeutumisesta - Verkkopohjaiset ID-tekniikat Unixissa - Unix-koneen sisäiset ID-tekniikat - Tunkeutumisen havaitsemisen viitekehys +DUMRLWXNVHW - Esimerkki suojaamattomasta Unix-järjestelmästä - Järjestelmän suojaaminen - Tarkistuslista turvatoimista Koulutusohjelma löytyy osoitteesta jossa myös ilmoittauminen. Toivomme, että mahdollisimman moni Unix-järjestelmien ylläpitäjä osallistuu heille nyt tarjottuun edulliseen mutta laadukkaaseen koulutukseen. 8

9 5DKDOLLNHQQHYHUNRVVD±WXUYDOOLVWD".DLVX5DKNR Pankkiyhteyksien hoitaminen Internetin kautta yleistyy ja monipuolistuu. Miten turvallista yksityisen henkilön pankkiasioiden hoito nykyisillä tavoilla on ja mistä turvallisuus rakentuu? 3llWHSDQNNL\KWH\GHW,QWHUQHWLQ\OL Päätepankkiyhteydet Internetin yli hoidetaan www-selaimen avulla. Pankkipalvelun asiakas todennetaanhenkilökohtaisen asiakasnumeron ja siihen kuuluvan tunnusluvun (PIN) avulla, lisäksi tilinmuutoksia kuten maksuja aiheuttavat tapahtumat vahvistetaan kertakäyttöisellä tunnusluvulla. Joillakin pankeilla asiakasnumeroonkin liittyvä tunnusluku on istuntokohtainen. Selainyhteyksien tietoliikenteen turvallisuus perustuu SSL-turvatekniikkaan, joka salakirjoittaa liikenteen jatkuvasti vaihtuvilla avaimilla. Siten ulkopuolisen ei ole mahdollisuutta muuttaa tai lukea siirrettävää tietoa. SSL-selain tuntee julkisesti hyväksytyt varmentajat (esim. VeriSign tai Entrust). Palvelun tarjoajalle näiden myöntämän varmenteen eli turvakoodin avulla SSL-tekniikka tunnistaa palvelun tarjoajan, eli pankkipalveluiden käyttäjä voi olla varma että asioi juuri Leonia-pankin, Merita Pankin tai mikä asiak- 9

10 kaan pankki kulloinkin onkin eikä jonkun ko. pankiksi tekeytyvän kanssa. Tällä hetkellä on 128-bittinen SSL-salaus suositeltavin (on toistaiseksi murtamaton) ja pankkien käyttämä. Sekä Netscapen että Microsoftin selainten 128-bittistä SSL-salausta käyttävät versiot ovat käytettävissä myös USA:n ulkopuolella. Varmista siis että oma selaimesi on päivitetty tälle tasolle. Selaimen käyttäjän tulee huolehtia ettei työasemaan jää pankkiyhteyden aikana käytettyjä asiakastietoja. Pankkiyhteyden lopettamisen jälkeen on syytä aina tyhjentää selaimen välimuisti (cache), erityisesti työasemilla jota muutkin käyttävät kuten kirjastoissa, mikroluokissa tai työpaikan yhteiskäyttöisillä työasemilla. Pankkipalveluissa asiakasnumeron lisäksi tarvittavia kertakäyttöisiä tunnuslukuja asiakas saa pankistaan nipun joko paperilla tai turvakortilla. Turvalliseen päätepankkikäyttöön kuuluu asiakasnumeron ja tunnuslukujen säilyttäminen eri paikoissa ja turvassa sivullisilta. 3DQNNL\KWH\GHWSXKHOLPHOOD Lanka- tai tavallisen matkapuhelimen avulla hoidettavien pankkitoimitusten turvallisuus on kertakäyttöisissä turvaluvuissa, jotka tarvitaan yhteyden avaamiseen ja tilimuutoksia aiheuttavien tapahtumien käynnistykseen. Pankkiavaimiaan ja turvatunnuksiaan huolellisesti säilyttävälle puhelinpankin käyttö on kohtuullisen turvallista, vaikka puhelinliikenteessä käyttäjän ja pankin soittopalvelun välillä ei olekaan salausta. Pankkiavainten ja -tunnusten kaappaaminen puhelinliikennettä kuuntelemalla (talojakamoissa, puhelinkeskuksissa) on mahdollista, mutta vaatii erityisjärjestelyitä ja on erittäin harvinaista. Pankkipalveluiden hoito on mahdollista myös WAP-puhelimella. WAP-puhelin käyttää liikenteen salaamiseen WTLSsalausta, joka on SSL-tekniikka langattomille yhteyksille. Asiakkaan tunnistamiseen käytetään asiakasnumeroa ja vaihtuvia tunnuslukuja kuten työasemallakin. 10

11 ,QWHUQHWRVWDPLQHQ Internet-ostamisessa selaimen avulla on luottokortin numeron siirtäminen verkossa selaimen avulla sinänsä turvallista, SSL-salauksen vuoksi. SSL-salatussa yhteydessä siirretään luottokortin numero turvallisesti ja selaimen käyttäjä saa tunnettujen varmentajien myöntämän SSL-sertifikaatin perusteella varmuuden siitä, että palvelun tarjoaja on se joksi itseään väittää (pankki, kauppapaikan pitäjä). Ongelman muodostaakin luottokortin tietojen säilyttäjän tietoturva; tietokoneisiin tunkeutujien väitetään saaneen luottokorttitunnuksia haltuunsa lähinnä yksityisten palveluntarjoajien koneista. Pankkien hallussa olevien tietojen vuotamisesta emme tiedä, koska pankit eivät tunnetusti kerro tietoturvaongelmistaan. Kotimainen Internet-ostaminen on turvallista siten, että verkossa ostoksia tekevä asiakas siirtyy hetkeksi kauppapaikan sivulta pankkiin ja maksaa valitsemansa tuotteet suoraan omalta tililtään (Meritan Solo-ostaminen). Turvalliset luottokorttimaksut ovat tulossa verkkoon (Leonian VISA- tai EUROCARD-luottokorttimaksu). Luottokortin numeroa ei tuolloin anneta verkkoon. vaan pankit ja Luottokunta käyvät keskenään läpi maksutapahtuman samalla periaatteella kuin verkkoostamisen käteisostokset. Suomessa Luottokunta on hyväksynyt 128-bittisen SSL-salauksen riittäväksi tietoliikenteen suojaamiseen ja osapuolten varmistamiseen. +67VRYHOOXNVHWWXORVVD Joulukuusta 1999 alkaen on poliisiviranomaiselta voinut hankkia henkilötunnistukseen ja EU-maiden välillä minipassina kelpaavan kuvallisen HST-kortin, älykortin, jonka avulla voi (palveluiden vähitellen toteuduttua) asioida sähköisesti eri viranomaisten kanssa. Kortilla on yksikäsitteinen henkilönumero, Väestörekisterin myöntämä henkilön varmenne sekä henkilökohtaiset salaiset avaimet. Kortilla oleva mikrosiru sisältää prosessorin, muistia ja sillä olevia sovelluksia. Kortilla olevista henkilökohtaisista salaisista avaimista toista käytetään liikenteen salauksessa ja toista sähköisten dokumenttien allekirjoitukseen. HST eli Henkilön Sähköinen Tunnistaminen on tulossa myös pankkipalveluihin. Pankkikortteina nykyisin käytetyt magneettijuovakortit ja sirukortit väistyvät vähitellen pankkien myöntämien HST- 11

12 korttien myötä. Pankkiyhteyksien turvallisuus paranee, kun verkossa ei enää siirretä asiakasnumeroa tai kopioitavissa olevalta listalta luettavaa kertakäyttöistä tunnuslukua. Näiden sijaan verkossa siirretään kortilta luettu henkilön varmenne, jonka mukaan henkilön pankkitiedot löytyvät pankin omasta hakemistosta. Hankaluutena ja lisäkustannuksia tuovana on, että kortin käyttöön tarvitaan työasemaan liitettävä kortinlukija ja lukuohjelma. Lisäksi kortin käyttöön kuuluvaa tunnuslukua on säilytettävä yhtä huolellisesti kuin nykyistenkin pankkikorttien kanssa. HST-sovellusten rakentaminen viranomaispalveluihin kuin myös pankkeihin on kuitenkin vasta alussa. Pankkien HST-kortti ei myöskään käyne viralliseksi henkilötunnisteeksi viranomaisasioinnissa tai minipassiksi. Yliopistoissa on meneillään yhteinen HSTY-hanke, jossa tuotetaan yliopiston myöntämä sähköinen henkilökunta- ja opiskelijakortti. Www:ssä Tässä yhteydessä seurataan tiiviisti myös pankkien HST -palveluiden tarjontaa ja mahdollisia yhteyksiä yliopiston sähköiseen korttiin. 6DQDVWRD 66/ Secure Sockets Layer, Netscapen kehittämä salauskäytäntö TCP-liikennettä käyttäville Internetsovelluksille :$3 Wireless Application Protocol, Internet-palveluiden käyttö langattomilla yhteyksillä :7/6 Wireless TLS, SSL:n vastine langattomille yhteyksille 7/6 Transport Layer Security, SSL:n pohjalta kehitetty Internet-standardi 3,1 Personal Indentification Number 12

13 '6/OLLWW\Pl.DOOH5LVVDQHQ Oulun yliopiston ATK-keskus tarjoaa yhteistyössä Oulun Puhelimen (OPOY) kanssa yliopiston laitosyen henkilökunnalle mahdollisuuden saada DSL-yhteys (Digital Subscriber Line), jolla kotona oleva tietokone voidaan liittää kiinteästi yliopiston verkkoon. Kaikki yliopiston verkkoresurssit näkyvät ja ovat samalla tavalla käytettävissä kuin työpaikallakin. Tällä luodaan hyvät tekniset mahdollisuudet myös etätyöskentelyyn. DSL-yhteys on luotettava ja riittävän nopea jo kohtuutasoiseen videoneuvotteluun. Liittymän asennuksen ja päätelaitteen toimittaa OPOY, joka laskuttaa asiakasta tai suoraan laitosta sopimuksen mukaan. Asiakkaan tehtäväksi jää hankkia tietokoneeseensa verkkokortti ja hakea verkko-osoite ATK-keskuksesta. Verkkoyhteys rakennetaan normaalia puhelinparia hyväksikäyttämällä, WlPlHLNXLWHQNDDQHGHO O\Wl Nl\WWlMlOWl SXKHOLQOLLWW\Pll WDL YDLNXWD ROHPDVVD ROHYDDQ 13

14 OLLWW\PllQ Oulun Puhelin Oy toimittaa liittymät ja päätelaitteen n. 4-6 viikon toimitusajalla tilauksen saapumisesta OPOY:n yrityspalveluun. ATK-keskus jakaa etäkäyttäjille verkko-osoitteet (TCP/IP) ja antaa määrittelyohjeet tietokoneen konfiguroimiseksi yliopiston verkkoon. 9HUNNROLLWW\Pl RVRLWH ODVNXWHWDDQ VXRUDDQ ODLWRNVLOWD, kuten muutkin verkkoon liitetyt laitteet. ATK-keskus tarjoaa tarvittaessa asennustyön maksullisena palveluna. Opiskelijoille DSL-yhteys on mahdollinen vain, jos laitos vastaa verkko-osoitteen kustannuksista. Koska tällä liittymällä ollaan kiinteästi yhteydessä Oulun yliopistonja FUNET:n runkoverkkoon, täytyy liittymän hakijan hyväksyä niiden käytön säännöt ja sitoutua noudattamaan niitä. Käytön säännöt saa ATK-keskuksen neuvonnasta tai ne ovat luettavissa osoitteessa '6/OLLWW\PlWLODWDDQ$7.NHVNXNVHVWDRWWDPDOOD\KWH\WWl ETÄTUKI / Kalle Rissanen WDLVlKN SRVWLOODNDOOHULVVDQHQ#RXOXIL '6/ Ciscon valmistamia DSL-päätelaitteita 14

15 .XVWDQQXNVHW Kustannukset koostuvat aloituskustannuksista ja käyttökustannuksista. Aloituskustannuksia ovat liittymän kytkentämaksu ja verkkokortin hankintahinta. Käyttökustannuksia ovat kuukausimaksu OPOY:lle ja vuosittainen verkkomaksu ATK-keskukselle. Toimialueet joissa Oulun Puhelin Oy joutuu vuokraamaan kupariyhteyden toiselta operaattorilta, kyseisen yhteyden kytkentä- ja kuukausimaksu lisätään etätyöliittymän hintaan. Verkkokortti Kytkentämaksu liittymä (alv 0%) Kuukausimaksu / liittymä (alv 0%) Verkkoliittymämaksu / vuosi / työasema $ORLWXVNXVWDQQXNVHW\KWHHQVl.XVWDQQXNVHWNXXNDXGHVVD mk 950 mk 495 mk 500 mk PN QPN (VLPHUNNHMl DOXHLVWD MRLKLQ RQ PDKGROOLVWD VDDGD '6/ \KWH\V232<OWDLOPDQOLVlYXRNUDD * Ahvenoja * Rajakylä * Kaijonharju * Toppila * Syynimaa * Tuira * Korvensuora * Hietasaari (osa) * Keskustan alueet * Myllyoja * Maikkula * Saarela * Herukka * Pateniemi * Haukipudas (Keiska) * Kempele (Honkanen) * Kempele (Paituri) * Oulunsalo (Keskusta) * Kaakkuri * Kuivasoja * Muhos * Utajärvi * Vaala * Tyrnävä * Liminka * Lumijoki (VLPHUNNHMlDOXHLVWDMRLKLQ232<MRXWXXYXRNUDDPDDQ * Jääli * Kiiminki * Kemi * Rovaniemi * Tornio 15

16 7HNQLLNND Oulun Puhelin Oy toteuttaa etätyöliittymät alueverkon alueella DSLtekniikalla (DV\PPHWULQHQ 1/8 Mbit/s tai V\PPHWULQHQ 768/768 Kbit/s). Liittymän nopeus riippuu asuinalueesta, jolla liittymä sijaitsee. Oletuksena liittymät tehdään aina 1/8 Mbit/s, jos se teknisesti on mahdollista. Rajapintana etäkäyttäjäpäässä DSL-päätelaitteen RJ45/RJ45-liitäntä, joka on sama kuin normaalissa parikaapeliverkossa. Asiakkaalla tulee siis olla normaali parikaapeli verkkokortti tai RJ45 liitännällä varustettu Hub (keskitin). Huom. jos asiakkaalla on useampia työasemia menee lisätyöasemista 150 mk lisämaksu /kk. RJ45 liittimellä varustettu verkkokaapeli RJ45 liitännäällä varustettuja verkkokortteja <KWH\VWLHGRW Lisätietoja ja Liittymien tilaus: Oulun Yliopisto / ATK-keskus Kalle Rissanen p GSM Teleoperaattoreihin liittyvät kysymykset: Oulun Puhelin Oy Kari Myllyniemi p

17 3RVWLQNlVLWWHO\lORPDOODNLQ 3LHWDUL+\YlULQHQ Kesän kynnyksellä useimmat opiskelijat lähtevät pois opiskelupaikkakunnaltaan, jolloin yliopiston tarjoamat sähköpostinlukumahdollisuudet ovat usein kovin kaukana. Kevään kuluessa suoritetut yliopiston tietoturvan parannukset ovat aiheuttaneet muutoksia yhteydenottomahdollisuuksiin yliopiston palvelimiin. 0HUNNLSRKMDLVHW\KWH\GHW Merkkipohjaisten yhteyksien juorutäti TELNET ei ole enää sallittujen yhteyksien listalla. Juorutädillä on nimittäin huono tapa juoruta kaikille vastaantulijoille saamansa tiedot, eikä salasanasikaan näinollen ole turvassa telnet -yhteyksiä käytettäessä. Telnetin sijasta voit 17

18 käyttää SSH:ta, joka antaa suojan salasanojesi ja muun viestiliikenteen suojaamiseen. SSH:n käyttö on useimmille tuttua ja lisäopastusta sen käytöstä voit hakea osoitteesta: SSH on ohjelmana sen verran iso, että se ei kivuttomasti mahdu yhdelle levykkeelle. Levykkeelle mahtuvan SSH -ohjelman saat mukaasi ATK-keskuksen ftp:jakelusta osoitteesta: Jos olet tätä lukiessasi jo yliopiston ulkopuolisessa avarassa maailmassa voit hakea sivun (käyttäen koivun/pajun käyttäjätunnustasi ja salasanaa ) osoitteesta: https://www.oulu.fi/portti?url=http://cc-www.oulu.fi/~ftp/sisalto.htm#ssh *UDDILVHW\KWH\GHW Osoitteesta https://www.oulu.fi/webmail/ löytyy webmail-ohjelma, jolla voi lukea sähköpostit selaimen kautta lähes mistä tahansa päin maailmaa. Webmailin käyttöön vaaditaan selain, joka on Netscape 4.x, Explorer 4.x tai uudempi. Webmailin käyttö on helppoa: valitaan kieli, syötetään koivun tai pajun tunnus ja salasana. Ensimmäisella käyttökerralla webmail lähettää selaimelle ssl-avaimen, joka pitää tallentaa selaimeen. Tallennettaessa pitää muistaa valita kohta "Accept this certificate forever (until it expires)", niin selain ei kysele tätä uudestaan, ellet vaihda konetta ja ohjelmaa. Webmail on tarkoitettu Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle satunnaiseen postin lukuun silloin kun tarjolla ei ole muita mahdollisuuksia lukea postia. Työpaikalla/kotona kannattaa käyttää pineä tai Netscapea/Outlookia tai muuta postiohjelmaa, joka tukee imap:ia ja ssl:ää - ne kuormittavat vähemmän postipalvelimia. Netscapen asetukset turvalliseen postin lukuun saat osoitteesta: 18

19 )RUZDUGWLHGRVWR Jokainen käyttäjä voi ohjata mailinsa toiseen osoitteeseen tekemällä mailin uudelleenohjaustiedoston. )RUZDUGWLHGRVWRRSLVNHOLMRLGHQSDMXNRQHHVVD Forward tiedosto sijaitsee paju-koneen /forward/ hakemistossa. Tiedoston luominen onnistuu komennolla : pico /forward/$user [enter] [enter] [ctrl+o][ctrl+x] Huomaa että pajun forward -tiedosto EI ole kotihakemistossa. )RUZDUGWLHGRVWRNRLYXNRQHHVVD Forward -tiedosto sijaitsee kotihakemistossa. Tiedoston luominen onnistuu komennolla "pico.forward" ja kirjottamalla sinne osoitteen mihin mailit ohjataan. Postin ohjausta ei tai vastaaviin ilmaisia palveluita tarjoaviin webmail -tyyppisiin postinlukupalveluihin. Näihin palveluihin ohjatut viestit aiheuttavat hirvittävän määrän erilaisia virheilmoituksia internetin postipalvelimille. # Pietari Hyvärinen on toiminut ATK-keskuksessa helmikuun alusta atk-suunnittelijana - tehtävänään opetuksen järjestelmienja listapalvelimen ylläpito. 19

20 7RPL/HSSLNDQJDVÃ Mozilla on Open Source periaatteella kehitetty www-selain. Mozilla-projekti käynnistyi vuonna 1998, kun Netscape alkoi kehittää seuraavaa selainversiotaan julkisesti. Aluksi monet epäilivät projektin onnistumista ja lisämutkia matkaan tuli, kun AOL osti Netscapen. AOL kuitenkin sitoutui Mozillan kehittämiseen ja sen mukaantulo takasi projektille rajattomat resurssit. Projekti on epäilyistä huolimatta edennyt oli yli 2 vuotta, ja ensimmäinen betaversio selaimesta on jo julkaistu. Alkuvaiheessa kehitykseen osallistui vain vähän ulkopuolisia henkilöitä, projektin edetessä on määrä kuitenkin kasvanut ja nykyään projektia seuraa tiiviisti satoja ohjelmoijia ympäri maailmaa. +LVWRULDD Vuoden 1998 alussa julkaistiin ensimmäiset lähdekoodit: Classic, joka oli Communicator 4.x version lähdekoodi, ja NGLayout, joka 20

21 oli Netscapen jo jonkin aikaa kehittämän uuden selaimen lähdekoodi. Lähdekoodeista oli jouduttu poistamaan kaikki ulkopuolisten toimittajien osat, sekä kaikki salaukseen ja tietoturvaan liittyvät osat USA:n vientirajoitusten takia. Tähän koodin siivoukseen kului paljon aikaa, siitä on jopa tehty dokumenttielokuva "Code Rush". Lähdekoodin julkaisun lisäksi pystytettiin wwwsivut, joilla on tietoa selaimesta ja erilaisia työkaluohjelmia, joita käytetään selaimen kehitystyössä. Projektin alussa koodia jouduttiin korjailemaan jonkin aikaa, että se saatiin käännetyksi ja toimimaan koodin poistojen takia. Tämän jälkeen selaimeen ruvettiin lisäämään uusia ominaisuuksia. Koodista poistettiin paljon osia, jotka olivat Windows/Mac/Unix specifistä ja korvattiin ne kaikilla alustoilla toimivalla koodilla (xp, cross-platform -code). Vuoden 1998 aikana päätettiin vanhan Classic koodin kehitystyö lopettaa ja keskityttiin tekemään NGLayoutista kunnon selainta. Kun NGLayoutin layout engine Gecko oli saatu toimimaan kunnolla, ruvettiin itse selainta kehittämään sen päälle XML kielellä. Tätä tarkoitusta varten XML:ään tehtiin oma säännöstö, XUL (XML-based User Interface Language). Geckon käyttöönoton myötä aloitettiin myös sähköposti- ja news-ohjelmiston kirjoitus uusiksi käyttäen XUL:ia. Vuoden 1999 aikana huomattiin, että vanha verkkoyhteyksiä hoitava moduuli (Network) ei toiminut hyvin säikeitä (threads) käyttävän Geckon kanssa. Vanhalle selaimelle kehitetty verkkomoduuli ei myöskään sopinut hyvin XPCOM arkkitehtuuriin, näiden syiden vuoksi päätettiin verkkomoduulikin kirjoittaa uusiksi. Uusi verkkomoduuli (Necko) on edeltäjäänsä pienempi ja nopeampi, sekä toimii hyvin XPCOM-arkkitehtuurissa. Vuoden 2000 alussa kaikki moduulit oli saatu niin pitkälle toimiviksi, että Netscape päätti julkaista oman betaversion selaimestaan. Netscape 6.0pr1 ilmestyi HNQLLNNDD Uusi selain koostuu useista komponenteista. Suurin osa komponenteista on toteutettu siten että niiden palveluita voi kutsua sekä C++ koodista että JavaScriptistä, ns. XPCOM arkkitehtuuri. Ohjelmakomponentit on koottu dynaamisesti ladattaviin kirjastoihin, jotka ladataan tarvittaessa ajon aikana. 21

22 0R]LOODQWlUNHLPPlWNRPSRQHQWLW etVcape 3ortable 5untime, kirjasto jossa on toteutettu C-kielisiä perusrutiineja siten että ne toimivat samalla lailla kaikilla laitteistoalustoilla. NSPR:stä löytyy rutiinit niin tiedostojen käsittelyyn kuin muistin hallintaan. NSPR:n ansiosta muu koodi voi olla pitkälle nk. cross-platform koodia. *HFNR Layout engine on selaimen osa, joka hoitaa ladatun sivun asemoinnin ruudulle tai muulle medialle, esim. paperille. Uusi layout engine (Gecko) osaa tehdä asemoinnin portaittain sivun latautuessa, ts. koko sivun latautumista ei tarvitse odottaa, vaan sivun alku voidaan jo näyttää loppuosan vielä latautuessa. Tämä on ominaisuus mikä vanhemmista selaimista puuttuu, tai toimii puutteellisesti monimutkaisten sivujen, kuten taulukoiden kanssa. Gecko hoitaa Mozillassa myöskin käyttöliittymän asemoinnin XUL kielen avulla. XUL on helppotajuinen, HTML:ää muistuttava käyttöliittymän kuvauskieli. XUL:n ansiosta käyttöliittymän muokkaaminen on mahdollista myöskin loppukäyttäjälle, tarvitsee vain muokata käyttöliittymän XUL koodia. Käyttöliittymän ulkoasuun vaikuttaa myös CSS (Cascadin Style Sheets), joilla määritellään ulkoasu käyttöliittymän elementeille kuten valikoille ja painikkeille. Käyttöliittymän toiminnallisuus on toteutettu joko JavaScriptilla tai C++ koodilla. Käyttöliittymää voi myöskin vaihtaa lennosta lataamalla vain uusi XUL tiedosto, jossa on uuden käyttöliittymän kuvaus, tai sen ulkoasua voidaan muokata vaihtamalla CSS tiedosto. 1HFNR Necko on mozillan verkkomoduuli. Se sisältää kaikki selaimen käyttämät verkkoprotokollat (http, ftp yms.). Necko sisältää myöskin välimuistimoduulin, joka tallentaa ladatut sivut sekä muistiin että levylle myöhempää käyttöä varten. ;3&20 XPCOM on moduuli, jonka avulla ohjelmakomponentit voivat kutsua toisiaan. XPCOM:n avulla komponentteja voidaan kutsua C:sta, C++:- sta tai Javascriptista. XPCOM:lla 22

23 tehtyjä moduuleja voidaan lisätä ja poistaa ajon aikana. XPCOM mahdollistaa selaimen helpon laajentamisen ja lisäominaisuuksien toteuttamisen, eikä niiden käyttöönotto vaadi muutoksia itse selaimeen. XPCOM sisältää myös tavallaan C++ Class frameworkin, siellä on mm. String, Array, Tree yms. perusluokkia. 3URMHNWLVWD Mozillan kehitys tapahtuu kokonaan avoimesti, kuka tahansa voi osallistua kehittämiseen. Mozilla-projektin aikana on kehitelty monia työkaluja laajojen ohjelmistoprojektien hallintaan ja helpottamaan ulkopuolisten kehittäjien osallistumista. Näitä ovat mm: Bugzilla; www-pohjainen monipuolinen vikatietokanta. Bonsai; www-pohjainen järjestelmä ohjelmakoodin muutosten seurantaan CVS-järjestelmässä. Tinderbox; järjestelmä jossa useat koneet kääntävät ohjelmakoodia koko ajan ja raportoivat kääntämisessä esiintyneistä virheistä www-sivulle. Näiden itse tehtyjen työkalujen lisäksi käytetään: CVS, järjestelmä jossa ohjelmoijat tekevät muutokset yhteen isoon perus-lähdekoodiin. CVS pitää kirjaa koodiin tehdyistä muutoksista ja CVS:sta voidaan ottaa ulos mikä tahansa versio siellä olevista tiedostoista. CVS:sta voidaan ottaa ulos myöskin jonkin tietyn päivän tilanne koko lähdekoodista, ts. voidaan palata vanhaan version koko koodissa. LXR, www-pohjainen järjestelmä jolla indeksoidaan lähdekoodi ja tehdään siitä HTML muotoinen linkitetty tietokanta. LXR:stä on helppo tehdä hakuja esimerkiksi muuttujien tai olioiden nimillä ja löytää koodin kohdat, joissa niitä käytetään. Ohjelmoijien väliseen kommunikaatioon käytetään pääasiassa newssejä ja sähköpostia sekä reaaliaikaiseen yhteydenpitoon IRC:ia. Näiden työkalujen avulla ulkopuoliset kehittäjät voivat osallistua projektiin täysipainoisesti, koska samat työkalut on käytössä paikasta riippumatta; kaikki toimii internetin välityksellä. Koska Mozilla-projekti toimii Open Source -periaatteella, muutkin yritykset on ruvenneet toteuttamaan omia ohjelmistoja sen pohjalta, mm. suomalainen Citec Doczilla-tuotteellaan. Citec on ollut tiiviisti mukana projektissa kesästä 1998 lähtien. 23

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244 $7.NHVNXV SDOYHOHH 3$/9(/83,67((7 1HXYRQWD-Atk-keskuksen aula $WN\\QOLLWW\YlW\OHLVHWQHXYRWMD RKMHHWNl\WW OXYDWRSSDDWRKMHOPDW«0LNURWXNLSDOYHOXW 0LNURWXNLSLVWH

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna: ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna: ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244 $7.NHVNXV SDOYHOHH 3$/9(/83,67((7 1HXYRQWD-Atk-keskuksen aula $WN\\QOLLWW\YlW\OHLVHWQHXYRWMD RKMHHWNl\WW OXYDWRSSDDWRKMHOPDW«0LNURWXNLSDOYHOXW 0LNURWXNLSLVWH

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Elisa Nettikaista. Asennus- ja käyttöohje

Elisa Nettikaista. Asennus- ja käyttöohje Elisa Nettikaista Asennus- ja käyttöohje 1 Tervetuloa asentamaan Elisa Nettikaistaa Elisa Kotipuhelin on monipuolinen liittymä, jota voit nykyaikaisten lisäpalveluiden ansiosta käyttää muuhunkin kuin puhumiseen!

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006 Harjoitus 1: Matlab Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Matlab-ohjelmistoon Laskutoimitusten

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA

DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA Timo Mäkelä Tässä tekstissä esitellään yhden muuttujan reaaliarvoisten funktioiden differentiaalilaskentaa sekä sarjoja. Raja-arvot Raja-arvoja voidaan laskea käyttämällä

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

AXXION OY. Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0

AXXION OY. Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0 AXXION OY Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0 27.09.2007 1 Yleistä Tämä dokumentti on asiakkaille tarkoitettu ohjeistus Axxion Oy:n toimittamien hosting-palveluiden myymiseksi. Dokumentin aihepiiriin

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10)

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10) [] Jokaisen suoritettavan rivin loppuun ; [] Desimaalierotin Maplessa on piste. [] Kommentteja koodin sekaan voi laittaa # -merkin avulla. Esim. #kommentti tähän [] Edelliseen tulokseen voi viitata merkillä

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Tarjotaan mahdollisimman paljon palvelua kasvokkain ja ollaan näkyvässä roolissa

Lisätiedot

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen OHJE 1 (16) Sisällys 1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen 2 1.1. 1.1. Tunnistautumisvaihtoehdot 2 1.2. 1.2. Edellytykset 3 1.3. 1.2.1. Toimikortti-tunnistautumisen edellytykset

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Luento

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT ELOKUU 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 14.8.2017 TÄLLÄ LUENNOLLA Taustaa harjoituksiin 1 ja 2: 1. Office 365 eli O365 2. Moodle 3. Harjoitus 2:

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

ProNetti -sähköpostijärjestelmä

ProNetti -sähköpostijärjestelmä Sivu 1(6) käyttöohje ProNetti -sähköpostijärjestelmä Protacon Solutions Oy:n tarjoamassa sähköpostijärjestelmässä sähköposteja voidaan lukea ja lähettää käyttämällä esimerkiksi Thunderbird tai Microsoft

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi Pe 13.30-16.30

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA

TIETOTURVALLISUUDESTA TIETOTURVALLISUUDESTA Tietoturvallisuus riippuu monista asioista. Tärkein niistä on käyttäjä itse! Käyttäjä voi toimia turvallisesti tai turvattomasti Tervettä harkintaa tarvitaan erityisesti Internetin

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot WINE API ja Virtualisointiohjelmistot Yleistä Winestä Ohjelmisto, joka mahdollistaa Windows -pohjaisten ohjelmien käytön kuissa käyttöjärjestelmissä Toimii yhteensopivuuskerroksena ohjelman ja käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje

SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje 1 SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje SQL Server 2005 Express Edition on Microsoftin tietokantaohjelmiston ilmaisversio. Asennukset tulee tehdä käyttäjätunnuksella, jolla on administrator-oikeudet.

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA TILAUSOHJE. Microsoft Office Home Use Program (HUP)

MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA TILAUSOHJE. Microsoft Office Home Use Program (HUP) MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA Microsoft Office Home Use Program (HUP) TILAUSOHJE 1. Siirry Kotikäyttöohjelma-sivustolle Kotikäyttöohjelma-sivuston osoite on https://hup.microsoft.com Valitse sijaintisi

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun kirjautuminen: Uudet

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (20) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Asennusohje Lokakuu 2012 2 (20) Lokakuu 2012 3 (20) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 4 1.1..NET Framework 4.0... 4 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen OHJE 1 (17) Sisällys 1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen 2 1.1. Edellytykset 2 1.2. Tunnistautumisvaihtoehdot 2 1.2.1. KATSO-tunnuksella tunnistautumisen edellytykset 2 1.2.2.

Lisätiedot