CE (versio 3) tukee neljää ajurityyppiä: native, stream interface, USB ja NDIS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CE (versio 3) tukee neljää ajurityyppiä: native, stream interface, USB ja NDIS."

Transkriptio

1 Laiteajurissa rutiineja laitteen luku/kirjoitus ovat toteutetaan mm. (Haikala, laitteen Järvinen) ohjauksessa : tarvittavat rutiinit ja tietorakenteet. Tällaisia LAITEAJURIT ohjausrutiini alustus (esim. WINDOWS päätteen ominaisuuksien CE:SSÄ asetus) Ajuri laitteeseen liittyvät keskeytykset käsittelevä rutiini (huom: windowsissa sanomajono joka etusijalla laitteistokeskeytyksen kutsua ei tehdä suoraan) Windows ladataan on Windows isäntäsovelluksen CE:ssä yksinkertaisesti prosessiavaruuteen. DLL (dynamic link library = dynaaminen kirjasto), CE (versio 3) tukee neljää ajurityyppiä: native, stream interface, USB ja NDIS. CE:ssä asennettavat Alustassa on jo kahdenlaisia valmiina laitteet. olevat laitteita, käsittävät joihin voidaan näytön, tehdä kosketuspaneelin, ajureita: alustassa äänen, jo sarjaportin, valmiina olevat ja tai Asennettavat tulostimen, flash:ssa. näppäimistön, laitteet ovat CE-laitteesta LED:n, akun ja erillisiä PC kortti käyttäjän socket:n. asennettavia Nuo driverit laitteita, sijaitsevat joita ROM:ssa voi Natiivit käyttää ajurit esim. kaapelin kautta (esim. USB). käyttäjä CE muut tekoon ajurit natiiviajurit ajurit vaaditaan paitsi toteutetaan Windows LED- ja akkuajurit CE:ssä joko staattisina Platform (.lib) on (.lib Builder, toteutettu ) tai joka dynaamisina.dll-kirjastoina. on maksullinen kirjastoina Natiivien ohjelmisto. (.dll). ajurien Kaikki mukana. ovat yleensä ns. pysyviä ajureita eli niitä ei muunnella liikkuvat laitteiston Natiivit Suodatinajurit Nämä ajurit jakavat (stream yhteisen interface rajapinnan. drivers) sarjaporttiajurin haluttaisiin liittää skanneri tai joku muu erikseen Tätä mallia asennettava käytetään laite. kun Tätä esim. käytetään laitteeseen Näihin ajureihin pääsee tapauksessa. monesti kiinni jonkin sovelluksen kautta: esim. jos kytkettäisiin myös GPSlaite, Ajureiden voitaisiin lukeminen/kirjoittaminen avata automaattisesti (Boling, GPS:n sovellus. esim. Ajureihin päästään käsiksi I/O funktioilla: CreateFile, 2001) Tällä CreateFile metodilla voidaan aukaista laite. Funktio vaatii parametrikseen ReadFile, WriteFile kolmekirjaimisen CloseHandle. lyhenteen, COM ACM esim.: sarjaporttiajuri laitteen WAV CON = audio Konsoliajuri Audio kompressori aalto ajuri hallinta 1

2 kielletty Ajureita voidaan kirjoitus/luku aukaista -oikeuksilla. erilaisilla pääsyehdoilla: vain luku, vain kirjoitus, kirjoitus/luku tai WriteFile ReadFile Kun laite on avattu, voidaan lähettää dataa siihen WriteFile funktiolla. Stream Kun Device.exe laite interface-typpisen on lataa avattu, tämän voidaan tyyppisen ajurin lukea tekeminen ajurin dataa (lataa siitä (Boling, ReadFile tosin 2001) myös funktiolla. Funktioita XXX_Init stream-ajurissa (tässä XXX = esim. COM = sarjaportti): muun tyyppisiäkin ajureita). XXX_Deinit XXX_Open XXX_Close = kun ladataan muistiin. XXX_Read pois muistista. XXX_Write avataan CreateFile-funktiolla. XXX_Seek ajuri suljetaan sovelluksesta CloseHandle-funktiolla. XXX_IOControl ReadFile-funktiolla XXX_PowerDown WriteFile-funktiolla ajuria. XXX_PowerUp = kutsutaan, = kutsutaan, = kun kun sovellus kun kun järjestelmä sovellus kutsuu kutsuu ajetaan SetFilePointer-funktiolla ajetaan DeviceIoControl-funktiolla ylös. alas. ajuria. ajuria. DWORD Kun ajuri XXX_Init(DWORD ladataan ensimmäistä dwcontext) kertaa, suoritetaan Parametrissa rekisterissä muunkin aktiivinen arvon, (jos dwcontext kuten sovelluksessa esim. voi olla 0. käytetään Jos osoitin dwcontext merkkijonoon, RegisterDevice-funktiota, ei osoita joka mihinkään, on ajurin dwcontext se aktiivinen silloin ole voi avain luvun. Jos avain). ajuri epäonnistuu Ajurin pitää alustamisessa, vastata Init-kutsuun sen pitäisi siten asettaa että Init oikea palauttaa virhekoodi 0:sta SetLastErrorfunktiolla useimmiten 0:n, peruuttaa ja device.exe) Init voi funktio myös ajurin palauttaa yrittäessa latauksen minkä silloin ja ladata ottaa 0:n. tahansa ajuria ajurin Jos muistiin, laitteistohallinta 0:sta aktiivisen poikkeavan huomaa avaimen (device että arvon pois Init takaisin manager rekisteristä. funktio palauttaa ainakaan poikkeavan saada Laitteistoajuri toteutettava viedä ajureissa, laitteistohallintaan. laitteistoa joilla olio-kohtaisesti. voi edustavan olla Tyypillisesti monta struktuurin ilmentymää voidaan osoite, laitteiston (ladattu joka sisältää useamman kahvan (device tietoa kerran), laitteiston context ajurin handle) tilasta. tilankäsittely avulla Niissä on Kun DWORD ajuri XXX_Deinit(DWORD ladataan pois muistista, hdevicecontext) suoritetaan parametrin Parametri hdevicecontext avulla voidaan laitteistokontekstin päätellä, mikä instanssi arvo, ajurista joka palautetaan ladataan pois XXX_Init muistista. funktiossa. Ajurin Ko. XXX_Init XXX_Deinit 2

3 laitteen pitäisi tämän alas. funktion jälkeen toimia niin, että se vapauttaa varaamansa muistin ja ajaa Kun XXX_Open. DWORD sovellus XXX_Open(DWORD tai toinen ajuri kutsuu hdevicecontext, funktiota CreateFile DWORD AccessCode, avatakseen DWORD ajuria, suoritetaan Ensimmäinen parametrit saavat on Init-funktiosta arvokseen suoraan palautunut CreateFile laitteistokonteksti. kutsun dwdesiredaccess AccessCode ShareMode) ja FILE_SHARE_WRITE). (luku/kirjoitus dwsharemode parametrien tai vain Laitteistoajuri luku) arvot. ja ShareMode:lla Parametri voi kieltäytyä AccessCode:lla laitteiston aukaisemasta jakoa ilmaistaan (FILE_SHARE_READ laitetta pääsy palauttamalla laitteeseen tai ja ajuri Palautettava hyväksyy funktion avauksen, arvo palauttaa on osoitin XXX_Open avoimeen 0:sta laitteistokontekstin poikkeavan arvon. struktuuriin. Jos ajuri 0:n. Jos voidaan ladata vain kerran mustiin, ko. arvo on sama kuin ensimmäinen parametri. suoritetaan DWORD Kun sovellus XXX_Close(DWORD XXX_Close. tai toinen ajuri (joka hopencontext) avannut ajurin) kutsuu funktiota CloseHandle, palautetaan laitteistokontekstin Parametri hopencontext kutsussa. datan varaaman) on Ajurin osoitin pitäisi avoimeen ja ajaa vapauttaa laite laitteistokontekstin alas. varaamansa kaiken struktuuriin, muistin joka (tai DWORD Kun sovellus XXX_Read(DWORD tai toinen ajuri hopencontext, kutsuu funktiota LPVOID ReadFile, pbuffer, suoritetaan Parametri hopencontext on osoitin avoimeen laitteistokontekstin DWORD struktuuriin, Count) pitäisi Open on kopioitu. kutsussa. Kolmas Toinen parametri Count osoitin on em. kutsuvan puskurin laitteiston koko tavuissa. puskuriin, Jos tapahtuu minne joka luettu virhe, palautetaan palautuu asettaa oikea virhekoodi käyttämälllä SetLastError funktiota ja palauttaa -1. Jos data Osoittimen 0, oikeellisuutta ajuri ei lue dataa. voidaan testata funktioilla ajurin BOOL Parametrit IsBadWritePtr(LPVOID IsBadCodePtr(FARPROC IsBadReadPtr(const ovat osoitin, jota testataan lp, lpfn) *lp,, UINT UINT ucb) ja luku/kirjoitus ucb) except funktiossa osoittimen poikkeuskäsittelyrakenteeseen. testataan, käytön, joten että aina osoitin kun on osoitinta validi. Koodi Kuitenkin (pbuffer) voisi olla käytetään, pääsyoikeus testeissä silloin malliltaan kannattaa puskurin voi muuttua koko. esim. koodi kesken Jokaisessa laittaa try em. seuraavanlaista: XXX_Open XXX_Close XXX_Read 3

4 { DWORD XXX_Read(DWORD dwbytesread; hopencontext, LPVOID pbuffer, DWORD Count) //testataan if(isbadreadptr(pbuffer, SetLastError(ERROR_INVALID_PARAMETER); osoitinta dwcount)) return -1; //asetetaan virheilmoitus try except(exception_execute_handler) { dwbytesread = InternalRead(pBuffer, dwcount); SetLastError(ERROR_INVALID_PARAMETER); } } return return dwbytesread; -1; Kun DWORD sovellus XXX_Write(DWORD kutsuu funktiota hopencontext, WriteFile, suoritetaan Parametrit laitteeseen ovat kirjoitetun samoja datan kuin tavujen edellä olevassa määrän LPVOID XXX_Open tai -1 virheen pbuffer, funktiossa. sattuessa. DWORD Funktio Count) palauttaa Kun suoritetaan DWORD sovellus XXX_Seek(DWORD tai ajuri kutsuu hopencontext, funktiota SetFilePointer long Amount, käsitellessään WORD Type) laitteiston kahvaa, Open Parametri (Type) paikasta), kutsussa. on hopencontext FILE_BEGIN FILE_END Amount (etsii (etsitään on laitteen sama osoitin laitteen kuin lopusta). avoimeen SetFilePointer alusta laitteistokontekstin käsin), parametrissa FILE_CURRENT struktuuriin, välitetty (etsii koko. sen joka hetkisestä Tyyppi palautetaan tallennetaan, DWORD Kun systeemi XXX_PowerDown(DWORD jotta keskeyttää, se voidaan kutsutaan palauttaa. hdevicecontext) XXX_PowerDown:ia. Ajuri ajetaan alas ja sen tila XXX_Write XXX_Seek XXX_PowerDown 4

5 Parametri aikana SetInterruptEvent, Prototyyppi: ei voida hdevicecontext tehdä joka Win32 kertoo on API Init-funktiosta kernelille, kutsuja. Windows että palautunut ajurin CE keskeytyspalvelusäie sallii laitteistokonteksti. vain yhden funktion, odottaa. Tämän funktion BOOL Parametri SetInterruptEvent(DWORD idint on poikkeuksen numero. idint) uudestaan DWORD Kun systeemi XXX_PowerUp(DWORD ylös jatkaa, sen kutsutaan tila asetetaan hdevicecontext) XXX_PowerUp:ia. samaksi kuin ylösajoa Kun tämä ennen. funktio suoritetaan ajuri ajetaan Parametri XXX_PowerDown:ssa, hdevicecontext funktion Init-funktiosta aikana ei voida palautunut tehdä Win32 laitteistokonteksti. API kutsuja. Kuten voidaan kun Koska laite monet käyttää tai sovellus laitteistoajurit kutsuu -funktiota eivät DeviceIOControl käytä käsiteltäessä luku (Read), funktiota. ajuria. kirjoitus Prototyyppi: Funktiota (Write) XXX_IOControl tai etsi (Seek) kutsutaan, toimintoja, dwlenin, DWORD XXX_IOControl(DWORD PBYTE hopencontext pbufout, osoitin hopencontext, dwlenout, avoimeen laitteistokontekstin PDWORD pdwactualout) dwcode, struktuuriin, PBYTE pbufin, joka DWORD Open Parametri dwcode on laitteistokohtainen arvo, ilmoittaa miksi kutsu palautetaan tarvitse suoritettiin. Parametrissa dwlenin pbufin määritelty osoittaa em. puskuriin datan pituus. jossa on Parametrissa data joka välitetään pbufout laitteelle. kutsutaan puskuriin. dwlenout on määritelty em. datan pituus. Puskuriparametreissä on osoitin vietyyn koodeja). välttämättä DeviceIOControl-funktiota olla validia puskurin (riippuu osoitetta ajurista, vaan onko niissä siihen voidaan määritelty käyttää ns. 0:ia IOCTL- kun ei pituus Parametrissa osoite DWORD-tyyppiseen arvoon, josta saadaan kirjoitetun datan kutsussa. onnistui käyttämällä vietyyn ja FALSE funktiota puskuriin muussa SetLastError. (output tapauksessa. buffer). Jos Ajurin virhe pitäisi sattuu, palauttaa ajurin pitäisi TRUE jos palauttaa funktion virhekoodi suoritus käyttää avulla ohjelmisto Struktuuri voidaan OEM:stä ja sisältää I/O lähettää joka kontrolli tietoja tarvitsee komentoja (IOCTL IOCTL:stä yksilöivän = suoraan structure ja miten laitetunnisteen. laitteelle. and sitä voi I/O Platform käyttää. Control IOCTL code) Jos Builder, koodi sinulla on on joka koodi bittimaski, tiedossa jota maksullinen voidaan jonka parametrin taas IOCTL pystyt koodeja, dwcode kohdistamaan voit avulla käsitellä laitteeseesi ko. laitteen niinä XXX_IOControl IOCTL eri I/O koodin -kontrollikäskyjä. funktion (=I/O-kontrollikäskyn). aikana, Funktiolla jossa DeviceIOControl voit lukea laitteesi XXX_PowerUp XXX_IOControl IOCTL 5

6 LÄHTEET Käyttöjärjestelmät, Programming Microsoft Ilkka Windows Haikala, CE, Hannu-Matti second edition, Järvinen, 2001, 1994 Douglas Boling, ISBN

Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa

Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa OSA VII 679 LUKU 28 28 LUKU Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa Opi, kuinka käytetään Visual C++-ohjelmoijille tarkoitettuja eri API-rajapintoja ja SDK-kehitysympäristöjä Tosi nopeiden ääni- ja grafiikkasovellusten

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

Ohjeistus integraatiota ja käyttöönottoa varten. Integroitavat Lumo-maksupäätteet. Ingenico ML30 Ingenico ipp350 Ingenico iwl250b

Ohjeistus integraatiota ja käyttöönottoa varten. Integroitavat Lumo-maksupäätteet. Ingenico ML30 Ingenico ipp350 Ingenico iwl250b Ohjeistus integraatiota ja käyttöönottoa varten Integroitavat -maksupäätteet Ingenico ML30 Ingenico ipp350 Ingenico iwl250b DOKUMENTIN TIEDOT Tekijä: Arto Kangas Päiväys: Versionumero: 1.3 Hyväksyjä: Jukka

Lisätiedot

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 465 L U K U 1 2 Internet-ohjelmointi Oppitunti 1: Dynamic HTML 466 Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500 Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 Laboratorio 12: STUpload Data Display 524 Kertaus

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät 26.9.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Antti Ojanen Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn ko Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.5.2013 Tekijä(t) Antti Ojanen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE

KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 HELSINKI (09) 580 3880 www.kl-support.fi BRAILLIANT KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA BRAILLIANTISTA....2 2. LAITTEEN KUVAUS 2 2.1 Brailliantin ulkomuoto...2

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Memeo AutoBackupin voi asentaa koneeseen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000, johon on asennettu Service Pack 6.

Memeo AutoBackupin voi asentaa koneeseen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000, johon on asennettu Service Pack 6. Memeo AutoBackup käyttöohje Memeo AutoBackupin asentaminen Tärkeää: Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet siihen tietokoneeseen, johon olet asentamassa Memeo AutoBackupia. Memeo AutoBackupia

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Infovox4 Ohje. Versio 4

Infovox4 Ohje. Versio 4 Infovox4 Ohje Versio 4 Julkaistu 22.3.2015 Copyright 2013-2015 Acapela Group Kaikki oikeudet pidätetään. http://www.acapela-group.com JOHDATUS INFOVOX4-OHJELMAAN Sisällysluettelo INFOVOX4 LAUNCHPAD LAUNCHPAD-PAINIKKEET

Lisätiedot

HP:n ajurin esimääritys Tukiopas

HP:n ajurin esimääritys Tukiopas HP:n ajurin esimääritys Tukiopas HP:n ajurin esimääritys -tukiopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

Tutustuminen Xsight-kaukosäätimeen... 3. Aloitusruutu ja päivittäinen käyttö... 9. Asetukset... 11. Tietokoneasetukset... 17. 2 www.oneforall.

Tutustuminen Xsight-kaukosäätimeen... 3. Aloitusruutu ja päivittäinen käyttö... 9. Asetukset... 11. Tietokoneasetukset... 17. 2 www.oneforall. Käyttöohje Suomi Suomi Tutustuminen Xsight-kaukosäätimeen............... 3 Xsight-kaukosäätimen purkaminen pakkauksesta ja asetusten tekeminen..................... 3 Xsight-kaukosäätimen näppäinten ja

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot