Rakennerahastojen uutiskirje 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennerahastojen uutiskirje 1/09 20.10. 2009"

Transkriptio

1 Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta EU:n aluepolitiikan tulevaisuudesta Mitä tulevaisuuden aluepolitiikka voisi olla? Jatketaanko koheesiopolitiikkaa koko unionin alueella vai ei? Mikä on kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen kohtalo? Palaako maaseudun kehittäminen rakennerahastojen yhteyteen? Mikä on sektoripolitiikkojen ja koheesiopolitiikan täydentävyys? Miten alueellinen ulottuvuus kytketään sektoripolitiikkoihin? Mitä ovat nykyisen politiikan tulokset ja vaikuttavuus? Miten hallinto saadaan yksinkertaisemmaksi? Budjettiuudistus mitä rahoitetaan Brysselin kautta? EU:n komissio valmistelee näkemystään EU:n tulevasta budjettiuudistuksesta. Barroson tavoitteena on ollut laatia esitys, joka kuvastaisi tehokasta, modernia ja tulosorientoitunutta unionin politiikkaa. Komission raportti on tulossa marraskuussa. Vahva poliittinen yhteisymmärrys tulevan kauden rahoituksen päälinjoista tulisi saada aikaan vuoden 2010 aikana. Komission esitys tulevasta rahoituskehyksestä annetaan keväällä Siinä tulevat reunaehdot myös tulevalle koheesiopolitiikalle. Nyt keskitytään koheesiopolitiikan sisällön pohdintaan Komissio valmistelee esitystään yhdessä jäsenmaiden kanssa. Työrukkasena on korkean tason virkamiestyöryhmä, jossa on edustus kaikista jäsenmaista. Tausta-aineistona on mm. Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta, Alueet raportti, Barcan raportti ja Hübnerin testamentti. Alueellinen yhteistyö saa laajaa kannatusta. Itämeri-strategia nähdään testinä laajemman alueellisen yhteistyökuvion toteuttamisessa. Komissiolta vaaditaan tulevaisuudessa vahvempaa roolia strategisena kumppanina. Onnistuessaan yhteistyömallia voidaan hyödyntää monilla eri alueilla. EU:n koheesiopolitiikassa on kyse maailman suurimmasta investoinnista Meneillään oleva talouskriisi tulee vaikuttamaan siten, että Lissabonin strategian uudistus (kilpailukyky ja työllisyys) tulee saamaan entistä suuremman painoarvon. Se tulee todennäköisesti myös muuttamaan myönteisemmäksi yleistä suhtautumista julkisiin investointeihin. Jäsenmaille ja komissiolle kuuluu vastuu siitä, että maailman suurin yhteensä 500 miljardin euron julkinen investointi toteutetaan siten, että se kohdistuu oikeisiin kohteisiin ja tuottaa mahdollisimman suuren vaikutuksen. Vuonna 2010 keskeisin kysymys tulee olemaan, onko siinä, mitä koheesiopolitiikalla tehdään, järkeä ja mitkä ovat sen vaikutukset. Viime kädessä on jäsenmaiden vastuulla, että jotain saadaan aikaan. Meitä vaaditaan näyttämään, mitä 1 olemme saaneet aikaan, jos haluamme jatkaa politiikkaa. Teksti: Kielo Karioja-Mäkelä Alueet 2020 raportti ja Barcan raportti sekä muuta materiaalia osoitteesta policy/future/index_en.htm SISÄLTÖ: 2 Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne 3 Arviointien aikataulu 4 Ajankohtaista tietojärjestelmistä 5 Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaossa yrittäjyyden edistäjille 6 Itä-Suomen rakennerahastopäivillä paneuduttiin ajankohtaisiin hankekysymyksiin 7 Ajankohtaista lyhyesti

2 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne Rahoituskatsaus Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Manner-Suomen EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien yhteenlasketusta EU-rahoituskehyksestä (1,59 mrd. euroa) oli lokakuun 12. päivään mennessä sidottu rahoituspäätöksin noin kolmannes (519 milj. euroa) ja maksettu 8 % (128 milj. euroa). EU-rahoituksen sitomisessa ja maksatuksessa on ripeimmin edistytty Itä-Suomessa, missä tosin EU-rahoituksen vuosittain laskeva profiili vaikeuttaa vertailua muihin alueisiin (allaoleva taulukko). Sitomisasteiden osalta EAKR- ja ESR -ohjelmien välillä ei ole merkittävää eroa, mutta maksatusten osalta EAKR-ohjelmat ovat toistaiseksi edistyneet selvästi ESR-ohjelmaa paremmin. Teksti: Harri Ahlgren EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien sidonta- ja maksatustilanne (EU, milj. euroa) EU-kehys Sidottu EU Maksettu EU Sitoumusaste Maksatusaste Etelä-Suomen EAKR-ohjelma 138,1 36,6 8,3 26,5 % 6,0 % Länsi-Suomen EAKR-ohjelma 159,4 44,2 14,4 27,7 % 9,0 % Itä-Suomen EAKR-ohjelma 365,6 139,9 43,5 38,3 % 11,9 % Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 311,3 103,2 30,9 33,2 % 9,9 % EAKR-ohjelmat yhteensä 974,3 323,9 97,2 33,2 % 10,0 % Etelä-Suomen ESR-osio 69,0 18,6 2,9 27,0 % 4,2 % Länsi-Suomen ESR-osio 79,7 23,7 3,7 29,8 % 4,7 % Itä-Suomen ESR-osio 179,8 72,3 13,4 40,2 % 7,4 % Pohjois-Suomen ESR-osio 69,1 18,9 2,7 27,3 % 3,9 % Valtakunnallinen osio 217,8 61,4 8,3 28,2 % 3,8 % ESR-ohjelma yhteensä 615,4 194,9 31,0 31,7 % 5,0 % ESR-ohjelma on pääsemässä vauhtiin Kuluvan ohjelmakauden ensimmäinen vuosi 2007 oli vielä lähtökuoppien kaivamista. Valmistelut ovat onnistuneet melko hyvin, kun tarkastellaan EURA2007-järjestelmästä saatavia ESR-ohjelman toteutumislukuja. Hankkeissa on aloittanut kesäkuun 2009 loppuun mennessä henkilöä ja lisäksi alle päivän kestävissä toimenpiteissä on ollut yli henkilöä. Luvut ovat samaa tasoa kuin kahdella aikaisemmallakin ohjelmakaudella. Uusia yrityksiä on jo perustettu yli ja uusia työpaikkoja on syntynyt kesäkuun 2009 loppuun mennessä. Nämä luvut ovat jopa hieman korkeammat kuin edellisellä ohjelmakaudella, ja ne osoittavat, että vuosi 2007 ei ollut aivan hiljaiseloa, vaan ohjelmakauden toimia valmisteltiin jo silloin, vaikka virallinen toteutus ei ollut vielä kunnolla alkanut. Uusia hankkeita perustettiin yli 600 vuonna 2008 ja vuoden 2009 alkupuoliskolla 400 kpl. Lokakuun puolessa välissä yhteismäärä on jo yli hanketta. Edellytykset ohjelmakauden tavoitteiden saavuttamiselle näyttävät hyviltä näiden lukujen valossa. Teksti: Pentti Järvinen 2

3 Vipuvoimaa EU:lta Arviointien aikataulu EAKR-toimenpideohjelmien arviointi vuosina EAKR-toimenpideohjelmien arviointi vuosina kilpailutettiin keväällä Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 14:ltä taholta kaikkiaan 27. Arvioitsijoiden valintakokous pidettiin kesäkuussa Arviointi kilpailutettiin teemoittain ja valitut arvioitsijat kullekin teemalle ovat: Teema 1: Yritystoiminnan edistäminen Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus yhdessä NetEffectin ja Suomen Aluetutkimus FARin kanssa Teema 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden tukeminen Gaia Consulting Oy + ETLA Teema 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Net Effect Oy yhdessä + Kaupunkitutkimus TA:n, Nordregion ja Suomen Aluetutkimus FAR:n kanssa Teema 4: Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys Gaia Consulting Oy Arvioitsijoiden työ alkoi elokuun alussa tarkempien työsuunnitelmien laadinnalla. Tämän jälkeen työ on edennyt haastattelemalla keskeisiä ohjelmien toteuttajatahoja. Arvioitsijat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään estääkseen päällekkäisen työn ja toisaalta varmistaakseen otosten ja muiden toimien mahdollisimman hyvän kattavuuden. Samoin arvioitsijat pyrkivät yhtenäisen näkemyksen luomiseen kaikille ohjelmille yhteisten asiakokonaisuuksien, kuten mm. ohjelmien hallinnoinnin, tasa-arvokysymysten huomioinnin jne. osalta ja raportoivat niitä koskevat havainnot yhdessä. Poiketen aiemmista ohjelmakausista arvioitsijat toimivat tällä kertaa koko arviointiajan tiiviissä yhteistyössä ohjelmia toteuttavien tahojen kanssa ja tuottavat ohjelmien toteutukseen liittyvää materiaalia useampaan otteeseen arviointikauden aikana. Tarkoituksena on, että ensimmäiset tulokset koskien hankkeiden valintakriteereitä ja niiden toimivuutta hankevalinnan yhteydessä saadaan jo lokakuun puoleen väliin mennessä. Keskustelussa arvioitsijoiden kanssa haastatteluissa on jo tähän mennessä saatu varsin mielenkiintoisia tuloksia. Tämän jälkeen arvioitsijoiden työ jatkuu suunnitelmien mukaisesti ja seuraavan kerran he raportoivat havainnoistaan ja tuloksistaan seurantakomiteoille marras-joulukuussa Tavoitteena on lyhyet ja ytimekkäät kuvaukset, joissa tuodaan esille vain ohjelmatyön kannalta keskeiset havainnot. Teksti: Marikki Järvinen Manner-Suomen ESR-ohjelman arviointi Aikaisempien ohjelmakausien kaltaista ohjelman puolivälin arviointia ei tehdä, vaan arvioitsijat raportoivat seurantakomitealle vuosittain. Arvioitsijoiden työn tuotos on osa seurantakomitealle ja komissiolle tehtävää vuotuista raportointia. Arviointityö toteutetaan vaiheittain kolmessa osassa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina ja se käsitti ohjelman ja sen toimintalinjojen arvioinnin sekä ohjelman strategian arvioinnin. Tarkoituksena oli luoda perusta ja menettelytavat ohjelman ja sen toimintalinjojen jatkuvalle arvioinnille. Arvioitsijat esittelivät työnsä tuloksia toukokuun seurantakomitean kokouksessa ja se liitettiin osaksi komissiolle toimitettua vuosiraporttia. Strategisen arvioinnin osalta tulokset esitetään marraskuun seurantakomitean kokouksessa. Arvioinnin toisen vaiheen kilpailutus on käynnissä. Arvioitsijat tullaan valitsemaan vuoden vaihteessa, minkä jälkeen työ jatkuu. Toisen vaiheen ensimmäinen raportointi seurantakomitealle tapahtuu ensi vuoden touko-kesäkuussa. Teksti: Aila Ryynänen 3

4 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista tietojärjestelmistä EURA ja Wepa 2007 (Valtteri) -tietojärjestelmiin toteutetuista uusista ominaisuuksista ja muutoksista lähetetään kaikkien välittävien toimielinten virastopääkäyttäjille sähköpostitiedote aina version vaihtamisen jälkeen. Myös TUKI2000-järjestelmään liittyvistä uusista ominaisuuksista ja muutoksista informoidaan käyttäjiä joko sähköpostitse ja/tai TUKI2000-järjestelmän ilmoitussivulla ja TUKI2000-portaalissa. Edellisen puolen vuoden aikana järjestelmiin on tullut mm. seuraavia uudistuksia: EURA 2007 Väliraportointi Loppuraportointi Komission menoilmoitus ja maksupyyntö (vain todentamisviranomaisen käyttöön) Hakemuksen hylkäyspäätöksen laadinta Päätösten esittäminen hakijan ja toteuttajan palveluiden puolella Tiedonsiirrot Tuki järjestelmästä Runsaasti uusia raportteja viranomaisille Wepa 2007 (Valtteri) Käyttäjäilmoitukset eri prosessivaiheiden hallintaan Paikan päällä tehtävät tarkastukset (vaiheittain) Uusia raportteja viranomaisille TUKI2000 ja Yrtti TUKI2000 Rahoittajan ja maksatuksen tarkistuslistan käyttöönotto Sähköisen asioinnin, joka otetaan käyttöön vuonna 2010, edellyttämät muutokset (mm. työjonot) järjestelmään TUKI2000-järjestelmässä hallinnoitavien EAKR-hankkeiden eli yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön kehittämisavustus, energiatuki ja Tekesin t&k-rahoitus, tiedonsiirto EURA2007-järjestelmään (määrittely, testaus ja tuotantoon oton valmistelu) yhteistyössä EURA2007-projektiryhmän kanssa Väliaikaisen ns euron tukiohjelman käyttöönottoon liittyvät muutokset järjestelmään Parhaillaan työn alla ovat hallintoviranomaisen antaman ohjeen mukaisen paikan päällä tapahtuvaa tarkastamista (varmennus) koskevan osion määrittely järjestelmään sekä Finnvera Oyj:n EAKR-hankkeiden tiedonsiirto Finnveran järjestelmästä EURA2007-järjestelmään TUKI2000-tiedonsiirron osana. Yrtti TUKI2000-järjestelmän EAKRhankkeiden raportointi tapahtuu erillisen Yrtti-raportointijärjestelmän kautta. EAKR-hankkeiden seurannan edellyttämät raportit ovat pitkälti olleet käytössä jo vuoden 2007 joulukuusta alkaen. Tämän jälkeen raporttien tietosisältöä on täydennetty jatkuvasti. Vuoden 2009 aikana Yrttiin on lisätty mm. Finnveran EAKRosarahoitteisten laina- ja takaustietojen raportointi, joita koskevat tiedot pohjautuvat Finnveran käyttämään Koris2- järjestelmään. Koulutus Marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriön SÄP-ryhmä järjestää EURA 2007 & Wepa järjestelmien virastopääkäyttäjille tarkoitettua koulutusta tietojärjestelmien uusista toiminnoista sekä vuodenvaihdetoimintojen hallinnasta. Koulutuksesta on lähetetty tiedote kaikille virastopääkäyttäjille syyskuun lopulla. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy TUKI2000-järjestelmään liittyvää koulutusta järjestetään tarpeen mukaan esim. muutaman TE-keskuksen yhteiskoulutuksena. Tänä vuonna koulutusta on järjestetty mm. Pirkanmaan, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon TE-keskusten käyttäjille. ALKU-hanke Loppuvuoden 2009 aikana toteutetaan tietojärjestelmiin runsaasti ALKU-hankkeesta johtuvia muutoksia, joiden tulee olla käytettävissä heti vuoden 2010 alusta alkaen. Tekstit: Keijo Hämäläinen/EURA2007, Sirpa Hautala/TUKI2000 ja Yrtti, Mikko Rantahalme/Wepa

5 Vipuvoimaa EU:lta Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaossa yrittäjyyden edistäjille Yrittäjyyttä edistävät ja pienille sekä keskisuurille yrityksille menestymisen edellytyksiä luovat toimintaohjelmat ovat tänä päivänä välttämättömiä Euroopan tarttuessa ykköshaasteisiinsa, talouskriisin voittamiseen, kasvun varmistamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. EU-komission Yrittävä Eurooppa -kilpailu esittelee hankkeiden ja käytäntöjen parhaimmistoa eri puolilta Eurooppaa. Siksi se tarjoaa mahdollisuuksia myös yrittäjyysosaamisen arviointiin ja eurooppalaisten yhteyksien syventämiseen. Lisäksi kilpailun tavoitteena on parantaa tietoisuutta yrittäjien tärkeästä roolista yhteiskunnassa sekä rohkaista ja kannustaa eurooppalaisia yrittämään. Kilpailijat tulevat EU-maista sekä Islannista, Norjasta ja Turkista. Palkintoja jaetaan viidessä sarjassa paikallis- ja aluetoimijoille, jotka ovat onnistuneesti tukeneet yrittäjyyttä ja virkistäneet alueensa talouselämää. Kaksi sarjaa (Yrittäjyyskulttuurin edistäminen ja Yritysten kansainvälistymisen tukeminen) ovat avoinna myös kansallisille organisaatioille. Yrittävä Eurooppa -kilpailusarjat 2010 ovat: 1. Yrittäjyyskulttuurin edistäminen: toimet ja aloitteet, joilla edistetään yrittäjäasennetta ja kulttuuria, joka kannustaa luovuuteen, innovaatioihin ja niihin sisältyvien riskien hyväksymiseen. 2. Taitoihin investointi: aloitteet, joilla parannetaan yrittäjähenkisiä, ammatillisia, teknisiä ja työnjohdollisia taitoja. 3. Liiketoimintaympäristön parantaminen: innovatiiviset toimet, joilla helpotetaan yritysten perustamista ja edistetään niiden kasvua, yksinkertaistetaan lainsäädäntö- ja hallintomenetelmiä sekä toteutetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevaa pienet ensin periaatetta. 4. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen: toimet, joilla yrityksiä, ja etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintatilaisuudet hyväkseen. 5. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys: toimet, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä toimintatapoja esim. sosiaali- ja/tai ympäristöalalla tai vaikkapa asumispalveluissa. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä. 5 Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston Yrittävä Eurooppa -kilpailuun 2010 on vielä reilut puolitoista kuukautta aikaa ilmoittautua. Kilpailu antaa näkyvyyttä ja tunnustusta yrittäjyyttä edistäville, erityisesti alueellisille toimille. Samalla järjestetään mahdollisuus ideoiden ja kokemusten vaihtoon. Kilpailuun voivat osallistua julkiset tahot kuten yrittäjäorganisaatiot, koulutusohjelmat, kaupungit, alueet ja kunnat sekä eri tavoin organisoidut yhteishankkeet. Suomessa viimeinen ilmoittautumispäivä on Yrittävä Eurooppa -tuomaristo myöntää lisäksi pääpalkinnon kilpailijalle, jonka hanketta se pitää kaikkein luovimpana ja inspiroivimpana yrittäjyyttä edistävänä aloitteena. Kilpailun valintamenettely on kaksivaiheinen. Jokaisesta maasta voidaan valita enintään kaksi ehdokasta Euroopan tason kilpailuun, jossa riippumaton tuomaristo valitsee kunkin kilpailusarjan voittajan ja toiseksi tulevan. Tuomaristoon kuuluu korkeakoulumaailman ja liike-elämän edustajia, EU:n syksyn 2009 ja kevään 2010 puheenjohtajamaiden sekä Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston ja alueiden komitean edustajat. Tuomaristo arvioi kilpailijoita seuraavien perusteiden mukaan: projektin omintakeisuus ja toteuttamiskelpoisuus, vaikutus paikalliseen talouteen, paikallisten sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen sekä projektin siirrettävyys muille Euroopan alueille. Kaikki jatkoon valitut projektit kutsutaan kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen toukokuussa 2010, ja ne saavat kansainvälistä julkisuutta. Kansallisella tasolla kaikille JATKUU >>>

6 Vipuvoimaa EU:lta JATKUU >>> kilpailuun osallistuneille on Suomessa lisäksi suunnitteilla vertaisarviointi- ja kehitystapahtuma keväällä Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaetaan jo neljännen kerran. Vuoden 2009 kilpailuun saapui yli 350 ilmoittautumista ympäri Eurooppaa ja niistä 47 projektia valittiin Euroopan tason finaaliin. Suomalaiset ovat menestyneet kilpailussa edellisinä vuosina erittäin hyvin. Vuoden 2006 pääpalkinnon voitti Y4-yrittäjyysideologia ja vuonna 2009 Naisyrittäjyyskeskus vastaanotti Taitoihin investointi -sarjan ensimmäisen palkinnon. Kilpailun kotisivu: Kotisivulta löytyy myös 2008 kilpailun suomenkielinen selostus: compendium_2008_fi_lowres.pdf Lisätiedot, neuvot ja kilpailulomakkeet kilpailun kansalliselta yhteyshenkilöltä: erikoissuunnittelija Pertti Linkola Työ- ja elinkeinoministeriö puhelin PL Valtioneuvosto Itä-Suomen rakennerahastopäivillä paneuduttiin ajankohtaisiin hankekysymyksiin Joensuussa järjestettiin Itä-Suomen rakennerahastopäivät, joille osallistui paikan päällä 250 henkilöä. Päivien aikana paneuduttiin hankkeiden ajankohtaisiin kysymyksiin ja kuultiin EU:n komission (Country Desk Virve Vimpari, Aluepolitiikan pääosasto) sekä työ- ja elinkeinoministeriön (alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, hallitusneuvos Eeva- Liisa Koivuneva) viimeisimmät terveiset aluepolitiikan ja erityisesti rakennerahastotoiminnan saralta. Lisäksi ohjelmaan kuului hankkeissa syntyvien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja hankkeiden verkottuminen innovatiivisen Hankesenssit-prosessin avulla. Rakennerahastopäiville tuli osallistujia pääasiassa Etelä-Savosta, Kainuusta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. Mukana oli hankevetäjiä ja viranomaisten edustajia. Järjestelyistä vastasi pääasiassa Itä-Suomen rakennerahastoviestintäryhmä yhdessä TEMin edustajien kanssa. Teksti ja kuva: Pasi Hirvonen, Pohjois-Karjalan TE-keskus Päivien seminaariosuudet on koostettu Itä-Suomen rakennerahastosivustolle linkkiin: Linkistä voi katsoa mm. Timo Aron luennon projektien jatkuvuuden kriittisistä menestystekijöistä ja Mikko Halosen esityksen ympäristövaikutusten huomioimisesta arvioinnissa. Nämä ja muut esitykset on ladattavissa myös pdf-versioina. 6

7 885102_IN_SA.indd :17:15 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Rakennerahastoesitteitä inarinsaameksi ja pohjoissaameksi Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut inarinsaameksi ja pohjoissaameksi EU:n rakennerahasto-ohjelmista kertovan yleisesitteen, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman esitteen ja ESResitteen. Esitteet löytyvät pdf-muodossa rakennerahastoportaalin Esitteet ja julkaisut -osiosta. Elinvoimaa EU:sta! Virruuvyemi EU:st! Coakci EU:s! Teksti: Jaana Valkokallio Coakci EU:s Ráhkadusfoandaáigodaga dábálaš diehtojuohkingihppa Coakci EU:a sosiálafoanddas Eennâmkode litoh Pargovyeimi- já iäláttâskuávdááh Máttááttâsministeriö Sisašijministeriö Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö Pargo- já iäláttâsministeriö Läänihaldâttâsah ENPI CBC -ohjelmat vihdoin käynnistymässä Suomen ja Venäjän välisellä rajalla ohjelmakaudella toteutettavien kolmen ENPI CBC -ohjelman käynnistys on viivästynyt ohjelmiin liittyvien rahoitussopimusneuvottelujen vuoksi. Neuvotteluja on käyty Venäjän hallituksen ja Euroopan komission välillä. Neuvotteluissa on nyt saavutettu yksimielisyys ja Venäjän hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen Rahoitussopimukset allekirjoitettaneen EU- Venäjä-huippukokouksessa Tukholmassa Virruuvyeimi EU:st Ráhtusruttârájupaje almostieđettemkirjááš Virruuvyeimi EU:st sosiaalruttâráájust Kolarctic-, Karelia- ja Kaakkois- Suomi-Venäjä -ohjelmien puitteissa suunnataan hankkeille EU:n, Venäjän, Suomen ja Norjan rahoitusta yhteensä noin 190 miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa myös Venäjän hallitus osallistuu näiden ohjelmien rahoitukseen yhteensä lähes 44 miljoonalla eurolla. Ohjelmien ensimmäiset hakukierrokset on tarkoitus käynnistää ennen vuodenvaihdetta. Teksti: Pekka Järviö Ráhtusruttârájupaje _IN_SA_kannet.indd :00:37 Ráhkadusfoandaáigodat Coakci EU:s Davvi-Supmii Ráhkadusfoandaáigodat Euroop union Euroop kuávluovdedemruttârááju Virruuvyeimi EU:st Tave-Suomân _IN_SA_kannet.indd :16:48 Ráhtusruttârájupaje Rakennerahastohankkeiden maksatushakemusten käsittely ja paikan päällä tehtävät tarkastukset -koulutus Helsingissä Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisyksikön rakennerahastojen hallinnointi-ryhmä (RAHA) järjestää koulutustilaisuuden rakennerahastohankkeiden artiklan 13 mukaisesta menojen varmentamisesta. Koulutustilaisuus on suunnattu EAKR- ja ESR-hankkeiden maksatushakemusten käsittelijöille ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia tekeville. Kaksipäiväisessä koulutustilaisuudessa käsitellään muun muassa maksatushakemusten käsittelyyn ja paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin liittyviä ajankohtaisia asioita (esille tulleet ongelmat, kansallisen ja EU-lainsäädännön muutosten vaikutukset menojen varmentamiseen, paikan päällä tehtävien tarkastusten tilanne ja esille tulleet ongelmat/kysymykset, maksatusten nopeuttaminen, vuoden vaihteen toiminnot). Koulutustilaisuuden ohjelma ja ohjeet ilmoittautumisesta (ilmoittautuminen mennessä) lähetetään myöhemmin. Lisätietoja koulutuksesta antavat neuvottelevat virkamiehet Riitta Mensalo ja Riitta Vartia. 7

8 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Komission täytäntöönpanoasetukseen muutoksia Komission asetus (EY) N:o 846/2009, jolla muutetaan rakennerahastojen täytäntöönpanoa koskevaa asetusta (EY) N:o 1828/2006, on astunut voimaan. Asetus koskee muutoksia, jotka liittyvät rakennerahastojen viestintään, sääntöjenvastaisuuksien seurannasta ilmoittamiseen, vuosi- ja loppukertomuksen tietosisältöön, suurhankkeiden hakemuksiin ja niiden menojen sisällyttämiseen menoilmoitukseen, osittaiseen sulkemiseen, menoilmoituksessa eriteltäviin eriin, asiakirjoihin perustuvaan ja paikan päällä tehtävään tarkastamiseen liittyviin tietoluetteloihin, rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden täytäntöönpanoon rahastojen tuella, asuntosektorin toimiin sekä Euroopan alueellisen yhteistyön -tavoitetta koskeviin hallinnollisiin tarkennuksiin ja vuotuiseen tarkastuskertomukseen. Asetus löytyy rakennerahastoportaalissa mm. Viranomaisosiossa. Teksti: Jaana Valkokallio Ohjelmakauden HVJ-kuvausten päivitys Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisyksikkö vastaa neljän alueellisen EAKR-ohjelman sekä Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvauksista hallintoviranomaisen ja välittävien toimielinten osalta. Aluehallinnon muutokset vuoden vaihteessa edellyttävät toimenpitei- tä EU:n rakennerahastojen hallintoja valvontajärjestelmien kuvausten suhteen. Ohje kuvausten päivittämiseksi tullaan lähettämään tammikuun 2010 aikana. Kuvausten laatimisessa tullaan käyttämään lomakepohjaa, jolle kuvaukset on tehty aiemminkin. Lisätietoja Varpu Taarna. Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittämisyksikkö, rakennerahastopolitiikkaryhmä Toimitus: Jaana Valkokallio, Taitto: Viisikko-Communica VCA 8

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ESITYSLISTA Aika 17. 18.6.2013 17.6. klo 10 17, aulassa tarjolla kahvit alkaen

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus Rovaniemi 29.11.2012 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä Esityksen sisältö Ohjelmien edistymistilanne Rahoitus Ydinindikaattorit

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA

TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA ALUEKEHITYS JA RAHOITUS KOULUTUS JA KESKUSTELUTILAISUUS Kuopio 5.2.2010 Aila Ryynänen Neuvotteleva virkamies TEM, AKY, RAPO Mitä aion käsitellä ALUEHALLINNON UUDISTUKSEN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Ohjelmien edistymistilanne 2.3.2011 2 10 9 8 7 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu

Lisätiedot

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Sulkemistyökokoukset, kevät 2011 Helsinki 10.5. Joensuu 12.5. Tampere 17.5. Oulu 19.5. Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Länsi-Suomi - WFA Seinäjoki Jyväskylä Pori Tampere TYÖLLISYYSTILANNE Maakunta Työvoiman Muutos 10-11 Työttömien Muutos 10-11 Työttömyysmäärä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä Etelä-Suomen EAKR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-toiminta Etelä-Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa Starttipaketti EAKR-hankkeille Tiina Huotari Ohjelmajohtaja Uudenmaan liitto Rakennerahastojen hallinnon tasot Euroopan komissio Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 20.3.2009 EAKR 2009 lisäresurssit EU VALTIO KUNTA TL 1 Yritystoiminnan edistäminen TE-keskus, yritystuet 1,100

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Jakelussa mainitut 16.4.2014. Tarkastuskertomus 183/2009 Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina

Jakelussa mainitut 16.4.2014. Tarkastuskertomus 183/2009 Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina 119/54/2007 Jakelussa mainitut 16.4.2014 Tarkastuskertomus 183/2009 Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Helsinki 7.2.2012 (Scandic Continental) Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö tavoite 2007-2013 Tavoitteella

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus

Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus Työkokous maksajille, valvojille ja rahoittajille Helsinki 13.12.2011 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueosasto, rakennerahastoryhmä EAKR/ESR-välimaksut / rahoituskehys

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Rakennerahastojen uutiskirje 3/09 17.12. 2009. Vaikeuksista voittoon ohjelmat etenevät

Rakennerahastojen uutiskirje 3/09 17.12. 2009. Vaikeuksista voittoon ohjelmat etenevät Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Vaikeuksista

Lisätiedot

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa: Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN VALMISTELU

EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN VALMISTELU EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN 2014-2020 VALMISTELU Mervi Nikander/ohjelmapäällikkö Lapin liitto Rahoituksesta Euroopan komission rahoituskehysehdotus pienentää saatavaa rahoitusta Taisto Saari / Stora

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

EAKR-toimenpideohjelmat Tilannekatsaus kevät 2014

EAKR-toimenpideohjelmat Tilannekatsaus kevät 2014 EAKR-toimenpideohjelmat 2007-2013 Tilannekatsaus kevät 2014 Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-seurantakomiteoiden yhteiskokous Hämeenlinna, 20.5.2014 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Tuleva rakennerahastokausi. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Tuleva rakennerahastokausi. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Tuleva rakennerahastokausi Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Taustaa Alue- ja rakennepolitiikan uudistamista koskeva keskustelu on kiinteästi sidoksissa rahoituskehyksistä

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 70. (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 10.11.2015 1 EMKR:n rahoitus Suomen toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot