Rakennerahastojen uutiskirje 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennerahastojen uutiskirje 1/09 20.10. 2009"

Transkriptio

1 Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta EU:n aluepolitiikan tulevaisuudesta Mitä tulevaisuuden aluepolitiikka voisi olla? Jatketaanko koheesiopolitiikkaa koko unionin alueella vai ei? Mikä on kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen kohtalo? Palaako maaseudun kehittäminen rakennerahastojen yhteyteen? Mikä on sektoripolitiikkojen ja koheesiopolitiikan täydentävyys? Miten alueellinen ulottuvuus kytketään sektoripolitiikkoihin? Mitä ovat nykyisen politiikan tulokset ja vaikuttavuus? Miten hallinto saadaan yksinkertaisemmaksi? Budjettiuudistus mitä rahoitetaan Brysselin kautta? EU:n komissio valmistelee näkemystään EU:n tulevasta budjettiuudistuksesta. Barroson tavoitteena on ollut laatia esitys, joka kuvastaisi tehokasta, modernia ja tulosorientoitunutta unionin politiikkaa. Komission raportti on tulossa marraskuussa. Vahva poliittinen yhteisymmärrys tulevan kauden rahoituksen päälinjoista tulisi saada aikaan vuoden 2010 aikana. Komission esitys tulevasta rahoituskehyksestä annetaan keväällä Siinä tulevat reunaehdot myös tulevalle koheesiopolitiikalle. Nyt keskitytään koheesiopolitiikan sisällön pohdintaan Komissio valmistelee esitystään yhdessä jäsenmaiden kanssa. Työrukkasena on korkean tason virkamiestyöryhmä, jossa on edustus kaikista jäsenmaista. Tausta-aineistona on mm. Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta, Alueet raportti, Barcan raportti ja Hübnerin testamentti. Alueellinen yhteistyö saa laajaa kannatusta. Itämeri-strategia nähdään testinä laajemman alueellisen yhteistyökuvion toteuttamisessa. Komissiolta vaaditaan tulevaisuudessa vahvempaa roolia strategisena kumppanina. Onnistuessaan yhteistyömallia voidaan hyödyntää monilla eri alueilla. EU:n koheesiopolitiikassa on kyse maailman suurimmasta investoinnista Meneillään oleva talouskriisi tulee vaikuttamaan siten, että Lissabonin strategian uudistus (kilpailukyky ja työllisyys) tulee saamaan entistä suuremman painoarvon. Se tulee todennäköisesti myös muuttamaan myönteisemmäksi yleistä suhtautumista julkisiin investointeihin. Jäsenmaille ja komissiolle kuuluu vastuu siitä, että maailman suurin yhteensä 500 miljardin euron julkinen investointi toteutetaan siten, että se kohdistuu oikeisiin kohteisiin ja tuottaa mahdollisimman suuren vaikutuksen. Vuonna 2010 keskeisin kysymys tulee olemaan, onko siinä, mitä koheesiopolitiikalla tehdään, järkeä ja mitkä ovat sen vaikutukset. Viime kädessä on jäsenmaiden vastuulla, että jotain saadaan aikaan. Meitä vaaditaan näyttämään, mitä 1 olemme saaneet aikaan, jos haluamme jatkaa politiikkaa. Teksti: Kielo Karioja-Mäkelä Alueet 2020 raportti ja Barcan raportti sekä muuta materiaalia osoitteesta policy/future/index_en.htm SISÄLTÖ: 2 Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne 3 Arviointien aikataulu 4 Ajankohtaista tietojärjestelmistä 5 Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaossa yrittäjyyden edistäjille 6 Itä-Suomen rakennerahastopäivillä paneuduttiin ajankohtaisiin hankekysymyksiin 7 Ajankohtaista lyhyesti

2 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne Rahoituskatsaus Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Manner-Suomen EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien yhteenlasketusta EU-rahoituskehyksestä (1,59 mrd. euroa) oli lokakuun 12. päivään mennessä sidottu rahoituspäätöksin noin kolmannes (519 milj. euroa) ja maksettu 8 % (128 milj. euroa). EU-rahoituksen sitomisessa ja maksatuksessa on ripeimmin edistytty Itä-Suomessa, missä tosin EU-rahoituksen vuosittain laskeva profiili vaikeuttaa vertailua muihin alueisiin (allaoleva taulukko). Sitomisasteiden osalta EAKR- ja ESR -ohjelmien välillä ei ole merkittävää eroa, mutta maksatusten osalta EAKR-ohjelmat ovat toistaiseksi edistyneet selvästi ESR-ohjelmaa paremmin. Teksti: Harri Ahlgren EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien sidonta- ja maksatustilanne (EU, milj. euroa) EU-kehys Sidottu EU Maksettu EU Sitoumusaste Maksatusaste Etelä-Suomen EAKR-ohjelma 138,1 36,6 8,3 26,5 % 6,0 % Länsi-Suomen EAKR-ohjelma 159,4 44,2 14,4 27,7 % 9,0 % Itä-Suomen EAKR-ohjelma 365,6 139,9 43,5 38,3 % 11,9 % Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 311,3 103,2 30,9 33,2 % 9,9 % EAKR-ohjelmat yhteensä 974,3 323,9 97,2 33,2 % 10,0 % Etelä-Suomen ESR-osio 69,0 18,6 2,9 27,0 % 4,2 % Länsi-Suomen ESR-osio 79,7 23,7 3,7 29,8 % 4,7 % Itä-Suomen ESR-osio 179,8 72,3 13,4 40,2 % 7,4 % Pohjois-Suomen ESR-osio 69,1 18,9 2,7 27,3 % 3,9 % Valtakunnallinen osio 217,8 61,4 8,3 28,2 % 3,8 % ESR-ohjelma yhteensä 615,4 194,9 31,0 31,7 % 5,0 % ESR-ohjelma on pääsemässä vauhtiin Kuluvan ohjelmakauden ensimmäinen vuosi 2007 oli vielä lähtökuoppien kaivamista. Valmistelut ovat onnistuneet melko hyvin, kun tarkastellaan EURA2007-järjestelmästä saatavia ESR-ohjelman toteutumislukuja. Hankkeissa on aloittanut kesäkuun 2009 loppuun mennessä henkilöä ja lisäksi alle päivän kestävissä toimenpiteissä on ollut yli henkilöä. Luvut ovat samaa tasoa kuin kahdella aikaisemmallakin ohjelmakaudella. Uusia yrityksiä on jo perustettu yli ja uusia työpaikkoja on syntynyt kesäkuun 2009 loppuun mennessä. Nämä luvut ovat jopa hieman korkeammat kuin edellisellä ohjelmakaudella, ja ne osoittavat, että vuosi 2007 ei ollut aivan hiljaiseloa, vaan ohjelmakauden toimia valmisteltiin jo silloin, vaikka virallinen toteutus ei ollut vielä kunnolla alkanut. Uusia hankkeita perustettiin yli 600 vuonna 2008 ja vuoden 2009 alkupuoliskolla 400 kpl. Lokakuun puolessa välissä yhteismäärä on jo yli hanketta. Edellytykset ohjelmakauden tavoitteiden saavuttamiselle näyttävät hyviltä näiden lukujen valossa. Teksti: Pentti Järvinen 2

3 Vipuvoimaa EU:lta Arviointien aikataulu EAKR-toimenpideohjelmien arviointi vuosina EAKR-toimenpideohjelmien arviointi vuosina kilpailutettiin keväällä Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 14:ltä taholta kaikkiaan 27. Arvioitsijoiden valintakokous pidettiin kesäkuussa Arviointi kilpailutettiin teemoittain ja valitut arvioitsijat kullekin teemalle ovat: Teema 1: Yritystoiminnan edistäminen Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus yhdessä NetEffectin ja Suomen Aluetutkimus FARin kanssa Teema 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden tukeminen Gaia Consulting Oy + ETLA Teema 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Net Effect Oy yhdessä + Kaupunkitutkimus TA:n, Nordregion ja Suomen Aluetutkimus FAR:n kanssa Teema 4: Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys Gaia Consulting Oy Arvioitsijoiden työ alkoi elokuun alussa tarkempien työsuunnitelmien laadinnalla. Tämän jälkeen työ on edennyt haastattelemalla keskeisiä ohjelmien toteuttajatahoja. Arvioitsijat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään estääkseen päällekkäisen työn ja toisaalta varmistaakseen otosten ja muiden toimien mahdollisimman hyvän kattavuuden. Samoin arvioitsijat pyrkivät yhtenäisen näkemyksen luomiseen kaikille ohjelmille yhteisten asiakokonaisuuksien, kuten mm. ohjelmien hallinnoinnin, tasa-arvokysymysten huomioinnin jne. osalta ja raportoivat niitä koskevat havainnot yhdessä. Poiketen aiemmista ohjelmakausista arvioitsijat toimivat tällä kertaa koko arviointiajan tiiviissä yhteistyössä ohjelmia toteuttavien tahojen kanssa ja tuottavat ohjelmien toteutukseen liittyvää materiaalia useampaan otteeseen arviointikauden aikana. Tarkoituksena on, että ensimmäiset tulokset koskien hankkeiden valintakriteereitä ja niiden toimivuutta hankevalinnan yhteydessä saadaan jo lokakuun puoleen väliin mennessä. Keskustelussa arvioitsijoiden kanssa haastatteluissa on jo tähän mennessä saatu varsin mielenkiintoisia tuloksia. Tämän jälkeen arvioitsijoiden työ jatkuu suunnitelmien mukaisesti ja seuraavan kerran he raportoivat havainnoistaan ja tuloksistaan seurantakomiteoille marras-joulukuussa Tavoitteena on lyhyet ja ytimekkäät kuvaukset, joissa tuodaan esille vain ohjelmatyön kannalta keskeiset havainnot. Teksti: Marikki Järvinen Manner-Suomen ESR-ohjelman arviointi Aikaisempien ohjelmakausien kaltaista ohjelman puolivälin arviointia ei tehdä, vaan arvioitsijat raportoivat seurantakomitealle vuosittain. Arvioitsijoiden työn tuotos on osa seurantakomitealle ja komissiolle tehtävää vuotuista raportointia. Arviointityö toteutetaan vaiheittain kolmessa osassa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina ja se käsitti ohjelman ja sen toimintalinjojen arvioinnin sekä ohjelman strategian arvioinnin. Tarkoituksena oli luoda perusta ja menettelytavat ohjelman ja sen toimintalinjojen jatkuvalle arvioinnille. Arvioitsijat esittelivät työnsä tuloksia toukokuun seurantakomitean kokouksessa ja se liitettiin osaksi komissiolle toimitettua vuosiraporttia. Strategisen arvioinnin osalta tulokset esitetään marraskuun seurantakomitean kokouksessa. Arvioinnin toisen vaiheen kilpailutus on käynnissä. Arvioitsijat tullaan valitsemaan vuoden vaihteessa, minkä jälkeen työ jatkuu. Toisen vaiheen ensimmäinen raportointi seurantakomitealle tapahtuu ensi vuoden touko-kesäkuussa. Teksti: Aila Ryynänen 3

4 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista tietojärjestelmistä EURA ja Wepa 2007 (Valtteri) -tietojärjestelmiin toteutetuista uusista ominaisuuksista ja muutoksista lähetetään kaikkien välittävien toimielinten virastopääkäyttäjille sähköpostitiedote aina version vaihtamisen jälkeen. Myös TUKI2000-järjestelmään liittyvistä uusista ominaisuuksista ja muutoksista informoidaan käyttäjiä joko sähköpostitse ja/tai TUKI2000-järjestelmän ilmoitussivulla ja TUKI2000-portaalissa. Edellisen puolen vuoden aikana järjestelmiin on tullut mm. seuraavia uudistuksia: EURA 2007 Väliraportointi Loppuraportointi Komission menoilmoitus ja maksupyyntö (vain todentamisviranomaisen käyttöön) Hakemuksen hylkäyspäätöksen laadinta Päätösten esittäminen hakijan ja toteuttajan palveluiden puolella Tiedonsiirrot Tuki järjestelmästä Runsaasti uusia raportteja viranomaisille Wepa 2007 (Valtteri) Käyttäjäilmoitukset eri prosessivaiheiden hallintaan Paikan päällä tehtävät tarkastukset (vaiheittain) Uusia raportteja viranomaisille TUKI2000 ja Yrtti TUKI2000 Rahoittajan ja maksatuksen tarkistuslistan käyttöönotto Sähköisen asioinnin, joka otetaan käyttöön vuonna 2010, edellyttämät muutokset (mm. työjonot) järjestelmään TUKI2000-järjestelmässä hallinnoitavien EAKR-hankkeiden eli yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön kehittämisavustus, energiatuki ja Tekesin t&k-rahoitus, tiedonsiirto EURA2007-järjestelmään (määrittely, testaus ja tuotantoon oton valmistelu) yhteistyössä EURA2007-projektiryhmän kanssa Väliaikaisen ns euron tukiohjelman käyttöönottoon liittyvät muutokset järjestelmään Parhaillaan työn alla ovat hallintoviranomaisen antaman ohjeen mukaisen paikan päällä tapahtuvaa tarkastamista (varmennus) koskevan osion määrittely järjestelmään sekä Finnvera Oyj:n EAKR-hankkeiden tiedonsiirto Finnveran järjestelmästä EURA2007-järjestelmään TUKI2000-tiedonsiirron osana. Yrtti TUKI2000-järjestelmän EAKRhankkeiden raportointi tapahtuu erillisen Yrtti-raportointijärjestelmän kautta. EAKR-hankkeiden seurannan edellyttämät raportit ovat pitkälti olleet käytössä jo vuoden 2007 joulukuusta alkaen. Tämän jälkeen raporttien tietosisältöä on täydennetty jatkuvasti. Vuoden 2009 aikana Yrttiin on lisätty mm. Finnveran EAKRosarahoitteisten laina- ja takaustietojen raportointi, joita koskevat tiedot pohjautuvat Finnveran käyttämään Koris2- järjestelmään. Koulutus Marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriön SÄP-ryhmä järjestää EURA 2007 & Wepa järjestelmien virastopääkäyttäjille tarkoitettua koulutusta tietojärjestelmien uusista toiminnoista sekä vuodenvaihdetoimintojen hallinnasta. Koulutuksesta on lähetetty tiedote kaikille virastopääkäyttäjille syyskuun lopulla. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy TUKI2000-järjestelmään liittyvää koulutusta järjestetään tarpeen mukaan esim. muutaman TE-keskuksen yhteiskoulutuksena. Tänä vuonna koulutusta on järjestetty mm. Pirkanmaan, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon TE-keskusten käyttäjille. ALKU-hanke Loppuvuoden 2009 aikana toteutetaan tietojärjestelmiin runsaasti ALKU-hankkeesta johtuvia muutoksia, joiden tulee olla käytettävissä heti vuoden 2010 alusta alkaen. Tekstit: Keijo Hämäläinen/EURA2007, Sirpa Hautala/TUKI2000 ja Yrtti, Mikko Rantahalme/Wepa

5 Vipuvoimaa EU:lta Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaossa yrittäjyyden edistäjille Yrittäjyyttä edistävät ja pienille sekä keskisuurille yrityksille menestymisen edellytyksiä luovat toimintaohjelmat ovat tänä päivänä välttämättömiä Euroopan tarttuessa ykköshaasteisiinsa, talouskriisin voittamiseen, kasvun varmistamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. EU-komission Yrittävä Eurooppa -kilpailu esittelee hankkeiden ja käytäntöjen parhaimmistoa eri puolilta Eurooppaa. Siksi se tarjoaa mahdollisuuksia myös yrittäjyysosaamisen arviointiin ja eurooppalaisten yhteyksien syventämiseen. Lisäksi kilpailun tavoitteena on parantaa tietoisuutta yrittäjien tärkeästä roolista yhteiskunnassa sekä rohkaista ja kannustaa eurooppalaisia yrittämään. Kilpailijat tulevat EU-maista sekä Islannista, Norjasta ja Turkista. Palkintoja jaetaan viidessä sarjassa paikallis- ja aluetoimijoille, jotka ovat onnistuneesti tukeneet yrittäjyyttä ja virkistäneet alueensa talouselämää. Kaksi sarjaa (Yrittäjyyskulttuurin edistäminen ja Yritysten kansainvälistymisen tukeminen) ovat avoinna myös kansallisille organisaatioille. Yrittävä Eurooppa -kilpailusarjat 2010 ovat: 1. Yrittäjyyskulttuurin edistäminen: toimet ja aloitteet, joilla edistetään yrittäjäasennetta ja kulttuuria, joka kannustaa luovuuteen, innovaatioihin ja niihin sisältyvien riskien hyväksymiseen. 2. Taitoihin investointi: aloitteet, joilla parannetaan yrittäjähenkisiä, ammatillisia, teknisiä ja työnjohdollisia taitoja. 3. Liiketoimintaympäristön parantaminen: innovatiiviset toimet, joilla helpotetaan yritysten perustamista ja edistetään niiden kasvua, yksinkertaistetaan lainsäädäntö- ja hallintomenetelmiä sekä toteutetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevaa pienet ensin periaatetta. 4. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen: toimet, joilla yrityksiä, ja etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintatilaisuudet hyväkseen. 5. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys: toimet, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä toimintatapoja esim. sosiaali- ja/tai ympäristöalalla tai vaikkapa asumispalveluissa. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä. 5 Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston Yrittävä Eurooppa -kilpailuun 2010 on vielä reilut puolitoista kuukautta aikaa ilmoittautua. Kilpailu antaa näkyvyyttä ja tunnustusta yrittäjyyttä edistäville, erityisesti alueellisille toimille. Samalla järjestetään mahdollisuus ideoiden ja kokemusten vaihtoon. Kilpailuun voivat osallistua julkiset tahot kuten yrittäjäorganisaatiot, koulutusohjelmat, kaupungit, alueet ja kunnat sekä eri tavoin organisoidut yhteishankkeet. Suomessa viimeinen ilmoittautumispäivä on Yrittävä Eurooppa -tuomaristo myöntää lisäksi pääpalkinnon kilpailijalle, jonka hanketta se pitää kaikkein luovimpana ja inspiroivimpana yrittäjyyttä edistävänä aloitteena. Kilpailun valintamenettely on kaksivaiheinen. Jokaisesta maasta voidaan valita enintään kaksi ehdokasta Euroopan tason kilpailuun, jossa riippumaton tuomaristo valitsee kunkin kilpailusarjan voittajan ja toiseksi tulevan. Tuomaristoon kuuluu korkeakoulumaailman ja liike-elämän edustajia, EU:n syksyn 2009 ja kevään 2010 puheenjohtajamaiden sekä Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston ja alueiden komitean edustajat. Tuomaristo arvioi kilpailijoita seuraavien perusteiden mukaan: projektin omintakeisuus ja toteuttamiskelpoisuus, vaikutus paikalliseen talouteen, paikallisten sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen sekä projektin siirrettävyys muille Euroopan alueille. Kaikki jatkoon valitut projektit kutsutaan kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen toukokuussa 2010, ja ne saavat kansainvälistä julkisuutta. Kansallisella tasolla kaikille JATKUU >>>

6 Vipuvoimaa EU:lta JATKUU >>> kilpailuun osallistuneille on Suomessa lisäksi suunnitteilla vertaisarviointi- ja kehitystapahtuma keväällä Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaetaan jo neljännen kerran. Vuoden 2009 kilpailuun saapui yli 350 ilmoittautumista ympäri Eurooppaa ja niistä 47 projektia valittiin Euroopan tason finaaliin. Suomalaiset ovat menestyneet kilpailussa edellisinä vuosina erittäin hyvin. Vuoden 2006 pääpalkinnon voitti Y4-yrittäjyysideologia ja vuonna 2009 Naisyrittäjyyskeskus vastaanotti Taitoihin investointi -sarjan ensimmäisen palkinnon. Kilpailun kotisivu: Kotisivulta löytyy myös 2008 kilpailun suomenkielinen selostus: compendium_2008_fi_lowres.pdf Lisätiedot, neuvot ja kilpailulomakkeet kilpailun kansalliselta yhteyshenkilöltä: erikoissuunnittelija Pertti Linkola Työ- ja elinkeinoministeriö puhelin PL Valtioneuvosto Itä-Suomen rakennerahastopäivillä paneuduttiin ajankohtaisiin hankekysymyksiin Joensuussa järjestettiin Itä-Suomen rakennerahastopäivät, joille osallistui paikan päällä 250 henkilöä. Päivien aikana paneuduttiin hankkeiden ajankohtaisiin kysymyksiin ja kuultiin EU:n komission (Country Desk Virve Vimpari, Aluepolitiikan pääosasto) sekä työ- ja elinkeinoministeriön (alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, hallitusneuvos Eeva- Liisa Koivuneva) viimeisimmät terveiset aluepolitiikan ja erityisesti rakennerahastotoiminnan saralta. Lisäksi ohjelmaan kuului hankkeissa syntyvien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja hankkeiden verkottuminen innovatiivisen Hankesenssit-prosessin avulla. Rakennerahastopäiville tuli osallistujia pääasiassa Etelä-Savosta, Kainuusta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. Mukana oli hankevetäjiä ja viranomaisten edustajia. Järjestelyistä vastasi pääasiassa Itä-Suomen rakennerahastoviestintäryhmä yhdessä TEMin edustajien kanssa. Teksti ja kuva: Pasi Hirvonen, Pohjois-Karjalan TE-keskus Päivien seminaariosuudet on koostettu Itä-Suomen rakennerahastosivustolle linkkiin: Linkistä voi katsoa mm. Timo Aron luennon projektien jatkuvuuden kriittisistä menestystekijöistä ja Mikko Halosen esityksen ympäristövaikutusten huomioimisesta arvioinnissa. Nämä ja muut esitykset on ladattavissa myös pdf-versioina. 6

7 885102_IN_SA.indd :17:15 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Rakennerahastoesitteitä inarinsaameksi ja pohjoissaameksi Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut inarinsaameksi ja pohjoissaameksi EU:n rakennerahasto-ohjelmista kertovan yleisesitteen, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman esitteen ja ESResitteen. Esitteet löytyvät pdf-muodossa rakennerahastoportaalin Esitteet ja julkaisut -osiosta. Elinvoimaa EU:sta! Virruuvyemi EU:st! Coakci EU:s! Teksti: Jaana Valkokallio Coakci EU:s Ráhkadusfoandaáigodaga dábálaš diehtojuohkingihppa Coakci EU:a sosiálafoanddas Eennâmkode litoh Pargovyeimi- já iäláttâskuávdááh Máttááttâsministeriö Sisašijministeriö Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö Pargo- já iäláttâsministeriö Läänihaldâttâsah ENPI CBC -ohjelmat vihdoin käynnistymässä Suomen ja Venäjän välisellä rajalla ohjelmakaudella toteutettavien kolmen ENPI CBC -ohjelman käynnistys on viivästynyt ohjelmiin liittyvien rahoitussopimusneuvottelujen vuoksi. Neuvotteluja on käyty Venäjän hallituksen ja Euroopan komission välillä. Neuvotteluissa on nyt saavutettu yksimielisyys ja Venäjän hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen Rahoitussopimukset allekirjoitettaneen EU- Venäjä-huippukokouksessa Tukholmassa Virruuvyeimi EU:st Ráhtusruttârájupaje almostieđettemkirjááš Virruuvyeimi EU:st sosiaalruttâráájust Kolarctic-, Karelia- ja Kaakkois- Suomi-Venäjä -ohjelmien puitteissa suunnataan hankkeille EU:n, Venäjän, Suomen ja Norjan rahoitusta yhteensä noin 190 miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa myös Venäjän hallitus osallistuu näiden ohjelmien rahoitukseen yhteensä lähes 44 miljoonalla eurolla. Ohjelmien ensimmäiset hakukierrokset on tarkoitus käynnistää ennen vuodenvaihdetta. Teksti: Pekka Järviö Ráhtusruttârájupaje _IN_SA_kannet.indd :00:37 Ráhkadusfoandaáigodat Coakci EU:s Davvi-Supmii Ráhkadusfoandaáigodat Euroop union Euroop kuávluovdedemruttârááju Virruuvyeimi EU:st Tave-Suomân _IN_SA_kannet.indd :16:48 Ráhtusruttârájupaje Rakennerahastohankkeiden maksatushakemusten käsittely ja paikan päällä tehtävät tarkastukset -koulutus Helsingissä Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisyksikön rakennerahastojen hallinnointi-ryhmä (RAHA) järjestää koulutustilaisuuden rakennerahastohankkeiden artiklan 13 mukaisesta menojen varmentamisesta. Koulutustilaisuus on suunnattu EAKR- ja ESR-hankkeiden maksatushakemusten käsittelijöille ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia tekeville. Kaksipäiväisessä koulutustilaisuudessa käsitellään muun muassa maksatushakemusten käsittelyyn ja paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin liittyviä ajankohtaisia asioita (esille tulleet ongelmat, kansallisen ja EU-lainsäädännön muutosten vaikutukset menojen varmentamiseen, paikan päällä tehtävien tarkastusten tilanne ja esille tulleet ongelmat/kysymykset, maksatusten nopeuttaminen, vuoden vaihteen toiminnot). Koulutustilaisuuden ohjelma ja ohjeet ilmoittautumisesta (ilmoittautuminen mennessä) lähetetään myöhemmin. Lisätietoja koulutuksesta antavat neuvottelevat virkamiehet Riitta Mensalo ja Riitta Vartia. 7

8 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Komission täytäntöönpanoasetukseen muutoksia Komission asetus (EY) N:o 846/2009, jolla muutetaan rakennerahastojen täytäntöönpanoa koskevaa asetusta (EY) N:o 1828/2006, on astunut voimaan. Asetus koskee muutoksia, jotka liittyvät rakennerahastojen viestintään, sääntöjenvastaisuuksien seurannasta ilmoittamiseen, vuosi- ja loppukertomuksen tietosisältöön, suurhankkeiden hakemuksiin ja niiden menojen sisällyttämiseen menoilmoitukseen, osittaiseen sulkemiseen, menoilmoituksessa eriteltäviin eriin, asiakirjoihin perustuvaan ja paikan päällä tehtävään tarkastamiseen liittyviin tietoluetteloihin, rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden täytäntöönpanoon rahastojen tuella, asuntosektorin toimiin sekä Euroopan alueellisen yhteistyön -tavoitetta koskeviin hallinnollisiin tarkennuksiin ja vuotuiseen tarkastuskertomukseen. Asetus löytyy rakennerahastoportaalissa mm. Viranomaisosiossa. Teksti: Jaana Valkokallio Ohjelmakauden HVJ-kuvausten päivitys Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisyksikkö vastaa neljän alueellisen EAKR-ohjelman sekä Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvauksista hallintoviranomaisen ja välittävien toimielinten osalta. Aluehallinnon muutokset vuoden vaihteessa edellyttävät toimenpitei- tä EU:n rakennerahastojen hallintoja valvontajärjestelmien kuvausten suhteen. Ohje kuvausten päivittämiseksi tullaan lähettämään tammikuun 2010 aikana. Kuvausten laatimisessa tullaan käyttämään lomakepohjaa, jolle kuvaukset on tehty aiemminkin. Lisätietoja Varpu Taarna. Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittämisyksikkö, rakennerahastopolitiikkaryhmä Toimitus: Jaana Valkokallio, Taitto: Viisikko-Communica VCA 8

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ESITYSLISTA Aika 17. 18.6.2013 17.6. klo 10 17, aulassa tarjolla kahvit alkaen

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus Rovaniemi 29.11.2012 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä Esityksen sisältö Ohjelmien edistymistilanne Rahoitus Ydinindikaattorit

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Sulkemistyökokoukset, kevät 2011 Helsinki 10.5. Joensuu 12.5. Tampere 17.5. Oulu 19.5. Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 LÄNSI-SUOMI RAKENNE ja TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 Länsi-Suomi - WFA Seinäjoki Jyväskylä Pori Tampere TYÖLLISYYSTILANNE Maakunta Työvoiman Muutos 10-11 Työttömien Muutos 10-11 Työttömyysmäärä

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 10.11.2015 1 EMKR:n rahoitus Suomen toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa: Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Jakelussa mainitut 16.4.2014. Tarkastuskertomus 183/2009 Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina

Jakelussa mainitut 16.4.2014. Tarkastuskertomus 183/2009 Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina 119/54/2007 Jakelussa mainitut 16.4.2014 Tarkastuskertomus 183/2009 Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus

Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus Työkokous maksajille, valvojille ja rahoittajille Helsinki 13.12.2011 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueosasto, rakennerahastoryhmä EAKR/ESR-välimaksut / rahoituskehys

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan

Lisätiedot

Rakennerahastojen uutiskirje 3/09 17.12. 2009. Vaikeuksista voittoon ohjelmat etenevät

Rakennerahastojen uutiskirje 3/09 17.12. 2009. Vaikeuksista voittoon ohjelmat etenevät Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Vaikeuksista

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Lähtökohdat, Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma ja rahoitus Mari Kuparinen 25.3.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 (HALKE 23.3.2012) Yksi

Lisätiedot

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa

Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Euroopan alueellinen yhteistyö ( Interreg ) ja ENPI CBC - nyt ja tulevaisuudessa Helsinki 7.2.2012 (Scandic Continental) Petri Haapalainen Euroopan alueellinen yhteistyö tavoite 2007-2013 Tavoitteella

Lisätiedot

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EURA 2014 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS MYR 27.1.2014 Jorma Teittinen 14.1.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 Infotilaisuuteen ja MYR:n kokoukseen liittyvät kalvot löytyvät alla olevasta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/130

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelmat pärjäävät hyvin EU-vertailussa EU-taso kuitenkin heikko

Suomen rakennerahasto-ohjelmat pärjäävät hyvin EU-vertailussa EU-taso kuitenkin heikko Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Arviointien merkitys maaseudun kehittämispolitiikassa arvioinnit ohjelmakaudella Eero Pehkonen

Arviointien merkitys maaseudun kehittämispolitiikassa arvioinnit ohjelmakaudella Eero Pehkonen Arviointien merkitys maaseudun kehittämispolitiikassa arvioinnit ohjelmakaudella 2007-2013 Eero Pehkonen 24.11.2008 Esityksen sisältö Jatkuva arviointi, miten me sen ymmärrämme? Manner-Suomen maaseudun

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa EAKR Etelä-Suomessa 2007-2013 ja 2014-2020 - tuloksia, tähtihetkiä ja tulevaisuus 4.3.2014 Vierumäki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto (No

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot

Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014

Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014 Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014 Sari Rannanpää Avaintaito Osuuskunta Suomi sari@avaintaito.com Rahoituksen tarkentamisen yleisimmät keinot Hyväksyttävyysvaatimus

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 ja alueellisten suunnitelmien ympäristöarvioinnit Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 1 Rakennerahasto-ohjelman laadinta ohjelmakaudelle 2014-2020 1.1

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti Alueiden kehittämisosasto Rakennerahastopolitiikkaryhmä haasteita Ohjelmien käynnistäminen kaikilta osiltaan Valitun

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKAN NÄKYVYYDEN VARMISTAMINEN: TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSÄÄNNÖT 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden tarjoamat. kehityskäytävien rahoittamiseen. Kehityskäytäväseminaari. Harry Ekestam

Uuden ohjelmakauden tarjoamat. kehityskäytävien rahoittamiseen. Kehityskäytäväseminaari. Harry Ekestam Uuden ohjelmakauden tarjoamat mahdollisuudet ylikansallisten kehityskäytävien rahoittamiseen Kehityskäytäväseminaari Jyväskylä 7.6.2007 Harry Ekestam EU:n rajat ylittävä ja ylikansallinen yhteistyö ohjelmakaudella

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

ELSA-toimijatapaaminen 17.1.2014 Tampere-talo Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto

ELSA-toimijatapaaminen 17.1.2014 Tampere-talo Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - mitä tuleva ohjelma mahdollistaa? ELSA-toimijatapaaminen 17.1.2014 Tampere-talo Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen

Lisätiedot

EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009

EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009 EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009 1. Kirjaudu järjestelmään viranomaisen päävalikosta osoitteessa www.eura2007.fi/virkailija. 2. Klikkaa raportit-osiota. 3.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoituksen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton ja muiden liittojen roolit MY R Rahoittaja-rooli (hankkeiden valinta ja rahoituspäätöksen

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmassa

Ajankohtaista ESR-ohjelmassa Ajankohtaista ESR-ohjelmassa 24.4.2012 Hanketapaaminen, Suomussalmi ESR-koordinaattori Verna Mustonen Kainuun ELY-keskus Hanke TL Toteuttaja Toteutusaika S11564 PALi Mittalaitelaboratorion ja Biotekniikan

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 Naapuruus- ja kumppanuuspolitiikan tausta ohjelmakauden 1995 1999 ongelmat ulkorajatoiminnassa 2000 komissaari Barnierin vierailu Interreg

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Liite 3 LS 17.11.2008. EAKR TOIMENPIDEOHJELMIEN ARVIOINTI- SUUNNITELMA 2007-2013 ja toimintaohjelma vuosille 2007-2010

Liite 3 LS 17.11.2008. EAKR TOIMENPIDEOHJELMIEN ARVIOINTI- SUUNNITELMA 2007-2013 ja toimintaohjelma vuosille 2007-2010 Liite 3 LS 17.11.2008 EAKR TOIMENPIDEOHJELMIEN ARVIOINTI- SUUNNITELMA 2007-2013 ja toimintaohjelma vuosille 2007-2010 2 luonnos 10.10.2008 2 Sisältö 0. Tausta... 3 1. Arviointisuunnitelma vuosille 2007-2013...

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 EURA 2014 rakennerahastojen tietopalvelu hakutoimintojen parantaminen: teemahaut, alueelliset haut, alasvetovalikot kartta(haku) englanninkielinen

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot