Rakennerahastojen uutiskirje 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennerahastojen uutiskirje 1/09 20.10. 2009"

Transkriptio

1 Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta EU:n aluepolitiikan tulevaisuudesta Mitä tulevaisuuden aluepolitiikka voisi olla? Jatketaanko koheesiopolitiikkaa koko unionin alueella vai ei? Mikä on kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen kohtalo? Palaako maaseudun kehittäminen rakennerahastojen yhteyteen? Mikä on sektoripolitiikkojen ja koheesiopolitiikan täydentävyys? Miten alueellinen ulottuvuus kytketään sektoripolitiikkoihin? Mitä ovat nykyisen politiikan tulokset ja vaikuttavuus? Miten hallinto saadaan yksinkertaisemmaksi? Budjettiuudistus mitä rahoitetaan Brysselin kautta? EU:n komissio valmistelee näkemystään EU:n tulevasta budjettiuudistuksesta. Barroson tavoitteena on ollut laatia esitys, joka kuvastaisi tehokasta, modernia ja tulosorientoitunutta unionin politiikkaa. Komission raportti on tulossa marraskuussa. Vahva poliittinen yhteisymmärrys tulevan kauden rahoituksen päälinjoista tulisi saada aikaan vuoden 2010 aikana. Komission esitys tulevasta rahoituskehyksestä annetaan keväällä Siinä tulevat reunaehdot myös tulevalle koheesiopolitiikalle. Nyt keskitytään koheesiopolitiikan sisällön pohdintaan Komissio valmistelee esitystään yhdessä jäsenmaiden kanssa. Työrukkasena on korkean tason virkamiestyöryhmä, jossa on edustus kaikista jäsenmaista. Tausta-aineistona on mm. Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta, Alueet raportti, Barcan raportti ja Hübnerin testamentti. Alueellinen yhteistyö saa laajaa kannatusta. Itämeri-strategia nähdään testinä laajemman alueellisen yhteistyökuvion toteuttamisessa. Komissiolta vaaditaan tulevaisuudessa vahvempaa roolia strategisena kumppanina. Onnistuessaan yhteistyömallia voidaan hyödyntää monilla eri alueilla. EU:n koheesiopolitiikassa on kyse maailman suurimmasta investoinnista Meneillään oleva talouskriisi tulee vaikuttamaan siten, että Lissabonin strategian uudistus (kilpailukyky ja työllisyys) tulee saamaan entistä suuremman painoarvon. Se tulee todennäköisesti myös muuttamaan myönteisemmäksi yleistä suhtautumista julkisiin investointeihin. Jäsenmaille ja komissiolle kuuluu vastuu siitä, että maailman suurin yhteensä 500 miljardin euron julkinen investointi toteutetaan siten, että se kohdistuu oikeisiin kohteisiin ja tuottaa mahdollisimman suuren vaikutuksen. Vuonna 2010 keskeisin kysymys tulee olemaan, onko siinä, mitä koheesiopolitiikalla tehdään, järkeä ja mitkä ovat sen vaikutukset. Viime kädessä on jäsenmaiden vastuulla, että jotain saadaan aikaan. Meitä vaaditaan näyttämään, mitä 1 olemme saaneet aikaan, jos haluamme jatkaa politiikkaa. Teksti: Kielo Karioja-Mäkelä Alueet 2020 raportti ja Barcan raportti sekä muuta materiaalia osoitteesta policy/future/index_en.htm SISÄLTÖ: 2 Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne 3 Arviointien aikataulu 4 Ajankohtaista tietojärjestelmistä 5 Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaossa yrittäjyyden edistäjille 6 Itä-Suomen rakennerahastopäivillä paneuduttiin ajankohtaisiin hankekysymyksiin 7 Ajankohtaista lyhyesti

2 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne Rahoituskatsaus Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen Manner-Suomen EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien yhteenlasketusta EU-rahoituskehyksestä (1,59 mrd. euroa) oli lokakuun 12. päivään mennessä sidottu rahoituspäätöksin noin kolmannes (519 milj. euroa) ja maksettu 8 % (128 milj. euroa). EU-rahoituksen sitomisessa ja maksatuksessa on ripeimmin edistytty Itä-Suomessa, missä tosin EU-rahoituksen vuosittain laskeva profiili vaikeuttaa vertailua muihin alueisiin (allaoleva taulukko). Sitomisasteiden osalta EAKR- ja ESR -ohjelmien välillä ei ole merkittävää eroa, mutta maksatusten osalta EAKR-ohjelmat ovat toistaiseksi edistyneet selvästi ESR-ohjelmaa paremmin. Teksti: Harri Ahlgren EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien sidonta- ja maksatustilanne (EU, milj. euroa) EU-kehys Sidottu EU Maksettu EU Sitoumusaste Maksatusaste Etelä-Suomen EAKR-ohjelma 138,1 36,6 8,3 26,5 % 6,0 % Länsi-Suomen EAKR-ohjelma 159,4 44,2 14,4 27,7 % 9,0 % Itä-Suomen EAKR-ohjelma 365,6 139,9 43,5 38,3 % 11,9 % Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 311,3 103,2 30,9 33,2 % 9,9 % EAKR-ohjelmat yhteensä 974,3 323,9 97,2 33,2 % 10,0 % Etelä-Suomen ESR-osio 69,0 18,6 2,9 27,0 % 4,2 % Länsi-Suomen ESR-osio 79,7 23,7 3,7 29,8 % 4,7 % Itä-Suomen ESR-osio 179,8 72,3 13,4 40,2 % 7,4 % Pohjois-Suomen ESR-osio 69,1 18,9 2,7 27,3 % 3,9 % Valtakunnallinen osio 217,8 61,4 8,3 28,2 % 3,8 % ESR-ohjelma yhteensä 615,4 194,9 31,0 31,7 % 5,0 % ESR-ohjelma on pääsemässä vauhtiin Kuluvan ohjelmakauden ensimmäinen vuosi 2007 oli vielä lähtökuoppien kaivamista. Valmistelut ovat onnistuneet melko hyvin, kun tarkastellaan EURA2007-järjestelmästä saatavia ESR-ohjelman toteutumislukuja. Hankkeissa on aloittanut kesäkuun 2009 loppuun mennessä henkilöä ja lisäksi alle päivän kestävissä toimenpiteissä on ollut yli henkilöä. Luvut ovat samaa tasoa kuin kahdella aikaisemmallakin ohjelmakaudella. Uusia yrityksiä on jo perustettu yli ja uusia työpaikkoja on syntynyt kesäkuun 2009 loppuun mennessä. Nämä luvut ovat jopa hieman korkeammat kuin edellisellä ohjelmakaudella, ja ne osoittavat, että vuosi 2007 ei ollut aivan hiljaiseloa, vaan ohjelmakauden toimia valmisteltiin jo silloin, vaikka virallinen toteutus ei ollut vielä kunnolla alkanut. Uusia hankkeita perustettiin yli 600 vuonna 2008 ja vuoden 2009 alkupuoliskolla 400 kpl. Lokakuun puolessa välissä yhteismäärä on jo yli hanketta. Edellytykset ohjelmakauden tavoitteiden saavuttamiselle näyttävät hyviltä näiden lukujen valossa. Teksti: Pentti Järvinen 2

3 Vipuvoimaa EU:lta Arviointien aikataulu EAKR-toimenpideohjelmien arviointi vuosina EAKR-toimenpideohjelmien arviointi vuosina kilpailutettiin keväällä Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 14:ltä taholta kaikkiaan 27. Arvioitsijoiden valintakokous pidettiin kesäkuussa Arviointi kilpailutettiin teemoittain ja valitut arvioitsijat kullekin teemalle ovat: Teema 1: Yritystoiminnan edistäminen Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus yhdessä NetEffectin ja Suomen Aluetutkimus FARin kanssa Teema 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden tukeminen Gaia Consulting Oy + ETLA Teema 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Net Effect Oy yhdessä + Kaupunkitutkimus TA:n, Nordregion ja Suomen Aluetutkimus FAR:n kanssa Teema 4: Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys Gaia Consulting Oy Arvioitsijoiden työ alkoi elokuun alussa tarkempien työsuunnitelmien laadinnalla. Tämän jälkeen työ on edennyt haastattelemalla keskeisiä ohjelmien toteuttajatahoja. Arvioitsijat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään estääkseen päällekkäisen työn ja toisaalta varmistaakseen otosten ja muiden toimien mahdollisimman hyvän kattavuuden. Samoin arvioitsijat pyrkivät yhtenäisen näkemyksen luomiseen kaikille ohjelmille yhteisten asiakokonaisuuksien, kuten mm. ohjelmien hallinnoinnin, tasa-arvokysymysten huomioinnin jne. osalta ja raportoivat niitä koskevat havainnot yhdessä. Poiketen aiemmista ohjelmakausista arvioitsijat toimivat tällä kertaa koko arviointiajan tiiviissä yhteistyössä ohjelmia toteuttavien tahojen kanssa ja tuottavat ohjelmien toteutukseen liittyvää materiaalia useampaan otteeseen arviointikauden aikana. Tarkoituksena on, että ensimmäiset tulokset koskien hankkeiden valintakriteereitä ja niiden toimivuutta hankevalinnan yhteydessä saadaan jo lokakuun puoleen väliin mennessä. Keskustelussa arvioitsijoiden kanssa haastatteluissa on jo tähän mennessä saatu varsin mielenkiintoisia tuloksia. Tämän jälkeen arvioitsijoiden työ jatkuu suunnitelmien mukaisesti ja seuraavan kerran he raportoivat havainnoistaan ja tuloksistaan seurantakomiteoille marras-joulukuussa Tavoitteena on lyhyet ja ytimekkäät kuvaukset, joissa tuodaan esille vain ohjelmatyön kannalta keskeiset havainnot. Teksti: Marikki Järvinen Manner-Suomen ESR-ohjelman arviointi Aikaisempien ohjelmakausien kaltaista ohjelman puolivälin arviointia ei tehdä, vaan arvioitsijat raportoivat seurantakomitealle vuosittain. Arvioitsijoiden työn tuotos on osa seurantakomitealle ja komissiolle tehtävää vuotuista raportointia. Arviointityö toteutetaan vaiheittain kolmessa osassa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina ja se käsitti ohjelman ja sen toimintalinjojen arvioinnin sekä ohjelman strategian arvioinnin. Tarkoituksena oli luoda perusta ja menettelytavat ohjelman ja sen toimintalinjojen jatkuvalle arvioinnille. Arvioitsijat esittelivät työnsä tuloksia toukokuun seurantakomitean kokouksessa ja se liitettiin osaksi komissiolle toimitettua vuosiraporttia. Strategisen arvioinnin osalta tulokset esitetään marraskuun seurantakomitean kokouksessa. Arvioinnin toisen vaiheen kilpailutus on käynnissä. Arvioitsijat tullaan valitsemaan vuoden vaihteessa, minkä jälkeen työ jatkuu. Toisen vaiheen ensimmäinen raportointi seurantakomitealle tapahtuu ensi vuoden touko-kesäkuussa. Teksti: Aila Ryynänen 3

4 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista tietojärjestelmistä EURA ja Wepa 2007 (Valtteri) -tietojärjestelmiin toteutetuista uusista ominaisuuksista ja muutoksista lähetetään kaikkien välittävien toimielinten virastopääkäyttäjille sähköpostitiedote aina version vaihtamisen jälkeen. Myös TUKI2000-järjestelmään liittyvistä uusista ominaisuuksista ja muutoksista informoidaan käyttäjiä joko sähköpostitse ja/tai TUKI2000-järjestelmän ilmoitussivulla ja TUKI2000-portaalissa. Edellisen puolen vuoden aikana järjestelmiin on tullut mm. seuraavia uudistuksia: EURA 2007 Väliraportointi Loppuraportointi Komission menoilmoitus ja maksupyyntö (vain todentamisviranomaisen käyttöön) Hakemuksen hylkäyspäätöksen laadinta Päätösten esittäminen hakijan ja toteuttajan palveluiden puolella Tiedonsiirrot Tuki järjestelmästä Runsaasti uusia raportteja viranomaisille Wepa 2007 (Valtteri) Käyttäjäilmoitukset eri prosessivaiheiden hallintaan Paikan päällä tehtävät tarkastukset (vaiheittain) Uusia raportteja viranomaisille TUKI2000 ja Yrtti TUKI2000 Rahoittajan ja maksatuksen tarkistuslistan käyttöönotto Sähköisen asioinnin, joka otetaan käyttöön vuonna 2010, edellyttämät muutokset (mm. työjonot) järjestelmään TUKI2000-järjestelmässä hallinnoitavien EAKR-hankkeiden eli yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön kehittämisavustus, energiatuki ja Tekesin t&k-rahoitus, tiedonsiirto EURA2007-järjestelmään (määrittely, testaus ja tuotantoon oton valmistelu) yhteistyössä EURA2007-projektiryhmän kanssa Väliaikaisen ns euron tukiohjelman käyttöönottoon liittyvät muutokset järjestelmään Parhaillaan työn alla ovat hallintoviranomaisen antaman ohjeen mukaisen paikan päällä tapahtuvaa tarkastamista (varmennus) koskevan osion määrittely järjestelmään sekä Finnvera Oyj:n EAKR-hankkeiden tiedonsiirto Finnveran järjestelmästä EURA2007-järjestelmään TUKI2000-tiedonsiirron osana. Yrtti TUKI2000-järjestelmän EAKRhankkeiden raportointi tapahtuu erillisen Yrtti-raportointijärjestelmän kautta. EAKR-hankkeiden seurannan edellyttämät raportit ovat pitkälti olleet käytössä jo vuoden 2007 joulukuusta alkaen. Tämän jälkeen raporttien tietosisältöä on täydennetty jatkuvasti. Vuoden 2009 aikana Yrttiin on lisätty mm. Finnveran EAKRosarahoitteisten laina- ja takaustietojen raportointi, joita koskevat tiedot pohjautuvat Finnveran käyttämään Koris2- järjestelmään. Koulutus Marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriön SÄP-ryhmä järjestää EURA 2007 & Wepa järjestelmien virastopääkäyttäjille tarkoitettua koulutusta tietojärjestelmien uusista toiminnoista sekä vuodenvaihdetoimintojen hallinnasta. Koulutuksesta on lähetetty tiedote kaikille virastopääkäyttäjille syyskuun lopulla. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy TUKI2000-järjestelmään liittyvää koulutusta järjestetään tarpeen mukaan esim. muutaman TE-keskuksen yhteiskoulutuksena. Tänä vuonna koulutusta on järjestetty mm. Pirkanmaan, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon TE-keskusten käyttäjille. ALKU-hanke Loppuvuoden 2009 aikana toteutetaan tietojärjestelmiin runsaasti ALKU-hankkeesta johtuvia muutoksia, joiden tulee olla käytettävissä heti vuoden 2010 alusta alkaen. Tekstit: Keijo Hämäläinen/EURA2007, Sirpa Hautala/TUKI2000 ja Yrtti, Mikko Rantahalme/Wepa

5 Vipuvoimaa EU:lta Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaossa yrittäjyyden edistäjille Yrittäjyyttä edistävät ja pienille sekä keskisuurille yrityksille menestymisen edellytyksiä luovat toimintaohjelmat ovat tänä päivänä välttämättömiä Euroopan tarttuessa ykköshaasteisiinsa, talouskriisin voittamiseen, kasvun varmistamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. EU-komission Yrittävä Eurooppa -kilpailu esittelee hankkeiden ja käytäntöjen parhaimmistoa eri puolilta Eurooppaa. Siksi se tarjoaa mahdollisuuksia myös yrittäjyysosaamisen arviointiin ja eurooppalaisten yhteyksien syventämiseen. Lisäksi kilpailun tavoitteena on parantaa tietoisuutta yrittäjien tärkeästä roolista yhteiskunnassa sekä rohkaista ja kannustaa eurooppalaisia yrittämään. Kilpailijat tulevat EU-maista sekä Islannista, Norjasta ja Turkista. Palkintoja jaetaan viidessä sarjassa paikallis- ja aluetoimijoille, jotka ovat onnistuneesti tukeneet yrittäjyyttä ja virkistäneet alueensa talouselämää. Kaksi sarjaa (Yrittäjyyskulttuurin edistäminen ja Yritysten kansainvälistymisen tukeminen) ovat avoinna myös kansallisille organisaatioille. Yrittävä Eurooppa -kilpailusarjat 2010 ovat: 1. Yrittäjyyskulttuurin edistäminen: toimet ja aloitteet, joilla edistetään yrittäjäasennetta ja kulttuuria, joka kannustaa luovuuteen, innovaatioihin ja niihin sisältyvien riskien hyväksymiseen. 2. Taitoihin investointi: aloitteet, joilla parannetaan yrittäjähenkisiä, ammatillisia, teknisiä ja työnjohdollisia taitoja. 3. Liiketoimintaympäristön parantaminen: innovatiiviset toimet, joilla helpotetaan yritysten perustamista ja edistetään niiden kasvua, yksinkertaistetaan lainsäädäntö- ja hallintomenetelmiä sekä toteutetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevaa pienet ensin periaatetta. 4. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen: toimet, joilla yrityksiä, ja etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintatilaisuudet hyväkseen. 5. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys: toimet, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä toimintatapoja esim. sosiaali- ja/tai ympäristöalalla tai vaikkapa asumispalveluissa. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä. 5 Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston Yrittävä Eurooppa -kilpailuun 2010 on vielä reilut puolitoista kuukautta aikaa ilmoittautua. Kilpailu antaa näkyvyyttä ja tunnustusta yrittäjyyttä edistäville, erityisesti alueellisille toimille. Samalla järjestetään mahdollisuus ideoiden ja kokemusten vaihtoon. Kilpailuun voivat osallistua julkiset tahot kuten yrittäjäorganisaatiot, koulutusohjelmat, kaupungit, alueet ja kunnat sekä eri tavoin organisoidut yhteishankkeet. Suomessa viimeinen ilmoittautumispäivä on Yrittävä Eurooppa -tuomaristo myöntää lisäksi pääpalkinnon kilpailijalle, jonka hanketta se pitää kaikkein luovimpana ja inspiroivimpana yrittäjyyttä edistävänä aloitteena. Kilpailun valintamenettely on kaksivaiheinen. Jokaisesta maasta voidaan valita enintään kaksi ehdokasta Euroopan tason kilpailuun, jossa riippumaton tuomaristo valitsee kunkin kilpailusarjan voittajan ja toiseksi tulevan. Tuomaristoon kuuluu korkeakoulumaailman ja liike-elämän edustajia, EU:n syksyn 2009 ja kevään 2010 puheenjohtajamaiden sekä Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston ja alueiden komitean edustajat. Tuomaristo arvioi kilpailijoita seuraavien perusteiden mukaan: projektin omintakeisuus ja toteuttamiskelpoisuus, vaikutus paikalliseen talouteen, paikallisten sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen sekä projektin siirrettävyys muille Euroopan alueille. Kaikki jatkoon valitut projektit kutsutaan kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen toukokuussa 2010, ja ne saavat kansainvälistä julkisuutta. Kansallisella tasolla kaikille JATKUU >>>

6 Vipuvoimaa EU:lta JATKUU >>> kilpailuun osallistuneille on Suomessa lisäksi suunnitteilla vertaisarviointi- ja kehitystapahtuma keväällä Yrittävä Eurooppa -palkinnot jaetaan jo neljännen kerran. Vuoden 2009 kilpailuun saapui yli 350 ilmoittautumista ympäri Eurooppaa ja niistä 47 projektia valittiin Euroopan tason finaaliin. Suomalaiset ovat menestyneet kilpailussa edellisinä vuosina erittäin hyvin. Vuoden 2006 pääpalkinnon voitti Y4-yrittäjyysideologia ja vuonna 2009 Naisyrittäjyyskeskus vastaanotti Taitoihin investointi -sarjan ensimmäisen palkinnon. Kilpailun kotisivu: Kotisivulta löytyy myös 2008 kilpailun suomenkielinen selostus: compendium_2008_fi_lowres.pdf Lisätiedot, neuvot ja kilpailulomakkeet kilpailun kansalliselta yhteyshenkilöltä: erikoissuunnittelija Pertti Linkola Työ- ja elinkeinoministeriö puhelin PL Valtioneuvosto Itä-Suomen rakennerahastopäivillä paneuduttiin ajankohtaisiin hankekysymyksiin Joensuussa järjestettiin Itä-Suomen rakennerahastopäivät, joille osallistui paikan päällä 250 henkilöä. Päivien aikana paneuduttiin hankkeiden ajankohtaisiin kysymyksiin ja kuultiin EU:n komission (Country Desk Virve Vimpari, Aluepolitiikan pääosasto) sekä työ- ja elinkeinoministeriön (alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, hallitusneuvos Eeva- Liisa Koivuneva) viimeisimmät terveiset aluepolitiikan ja erityisesti rakennerahastotoiminnan saralta. Lisäksi ohjelmaan kuului hankkeissa syntyvien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja hankkeiden verkottuminen innovatiivisen Hankesenssit-prosessin avulla. Rakennerahastopäiville tuli osallistujia pääasiassa Etelä-Savosta, Kainuusta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. Mukana oli hankevetäjiä ja viranomaisten edustajia. Järjestelyistä vastasi pääasiassa Itä-Suomen rakennerahastoviestintäryhmä yhdessä TEMin edustajien kanssa. Teksti ja kuva: Pasi Hirvonen, Pohjois-Karjalan TE-keskus Päivien seminaariosuudet on koostettu Itä-Suomen rakennerahastosivustolle linkkiin: Linkistä voi katsoa mm. Timo Aron luennon projektien jatkuvuuden kriittisistä menestystekijöistä ja Mikko Halosen esityksen ympäristövaikutusten huomioimisesta arvioinnissa. Nämä ja muut esitykset on ladattavissa myös pdf-versioina. 6

7 885102_IN_SA.indd :17:15 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Rakennerahastoesitteitä inarinsaameksi ja pohjoissaameksi Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut inarinsaameksi ja pohjoissaameksi EU:n rakennerahasto-ohjelmista kertovan yleisesitteen, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman esitteen ja ESResitteen. Esitteet löytyvät pdf-muodossa rakennerahastoportaalin Esitteet ja julkaisut -osiosta. Elinvoimaa EU:sta! Virruuvyemi EU:st! Coakci EU:s! Teksti: Jaana Valkokallio Coakci EU:s Ráhkadusfoandaáigodaga dábálaš diehtojuohkingihppa Coakci EU:a sosiálafoanddas Eennâmkode litoh Pargovyeimi- já iäláttâskuávdááh Máttááttâsministeriö Sisašijministeriö Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö Pargo- já iäláttâsministeriö Läänihaldâttâsah ENPI CBC -ohjelmat vihdoin käynnistymässä Suomen ja Venäjän välisellä rajalla ohjelmakaudella toteutettavien kolmen ENPI CBC -ohjelman käynnistys on viivästynyt ohjelmiin liittyvien rahoitussopimusneuvottelujen vuoksi. Neuvotteluja on käyty Venäjän hallituksen ja Euroopan komission välillä. Neuvotteluissa on nyt saavutettu yksimielisyys ja Venäjän hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen Rahoitussopimukset allekirjoitettaneen EU- Venäjä-huippukokouksessa Tukholmassa Virruuvyeimi EU:st Ráhtusruttârájupaje almostieđettemkirjááš Virruuvyeimi EU:st sosiaalruttâráájust Kolarctic-, Karelia- ja Kaakkois- Suomi-Venäjä -ohjelmien puitteissa suunnataan hankkeille EU:n, Venäjän, Suomen ja Norjan rahoitusta yhteensä noin 190 miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa myös Venäjän hallitus osallistuu näiden ohjelmien rahoitukseen yhteensä lähes 44 miljoonalla eurolla. Ohjelmien ensimmäiset hakukierrokset on tarkoitus käynnistää ennen vuodenvaihdetta. Teksti: Pekka Järviö Ráhtusruttârájupaje _IN_SA_kannet.indd :00:37 Ráhkadusfoandaáigodat Coakci EU:s Davvi-Supmii Ráhkadusfoandaáigodat Euroop union Euroop kuávluovdedemruttârááju Virruuvyeimi EU:st Tave-Suomân _IN_SA_kannet.indd :16:48 Ráhtusruttârájupaje Rakennerahastohankkeiden maksatushakemusten käsittely ja paikan päällä tehtävät tarkastukset -koulutus Helsingissä Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisyksikön rakennerahastojen hallinnointi-ryhmä (RAHA) järjestää koulutustilaisuuden rakennerahastohankkeiden artiklan 13 mukaisesta menojen varmentamisesta. Koulutustilaisuus on suunnattu EAKR- ja ESR-hankkeiden maksatushakemusten käsittelijöille ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia tekeville. Kaksipäiväisessä koulutustilaisuudessa käsitellään muun muassa maksatushakemusten käsittelyyn ja paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin liittyviä ajankohtaisia asioita (esille tulleet ongelmat, kansallisen ja EU-lainsäädännön muutosten vaikutukset menojen varmentamiseen, paikan päällä tehtävien tarkastusten tilanne ja esille tulleet ongelmat/kysymykset, maksatusten nopeuttaminen, vuoden vaihteen toiminnot). Koulutustilaisuuden ohjelma ja ohjeet ilmoittautumisesta (ilmoittautuminen mennessä) lähetetään myöhemmin. Lisätietoja koulutuksesta antavat neuvottelevat virkamiehet Riitta Mensalo ja Riitta Vartia. 7

8 Vipuvoimaa EU:lta Ajankohtaista lyhyesti Komission täytäntöönpanoasetukseen muutoksia Komission asetus (EY) N:o 846/2009, jolla muutetaan rakennerahastojen täytäntöönpanoa koskevaa asetusta (EY) N:o 1828/2006, on astunut voimaan. Asetus koskee muutoksia, jotka liittyvät rakennerahastojen viestintään, sääntöjenvastaisuuksien seurannasta ilmoittamiseen, vuosi- ja loppukertomuksen tietosisältöön, suurhankkeiden hakemuksiin ja niiden menojen sisällyttämiseen menoilmoitukseen, osittaiseen sulkemiseen, menoilmoituksessa eriteltäviin eriin, asiakirjoihin perustuvaan ja paikan päällä tehtävään tarkastamiseen liittyviin tietoluetteloihin, rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden täytäntöönpanoon rahastojen tuella, asuntosektorin toimiin sekä Euroopan alueellisen yhteistyön -tavoitetta koskeviin hallinnollisiin tarkennuksiin ja vuotuiseen tarkastuskertomukseen. Asetus löytyy rakennerahastoportaalissa mm. Viranomaisosiossa. Teksti: Jaana Valkokallio Ohjelmakauden HVJ-kuvausten päivitys Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisyksikkö vastaa neljän alueellisen EAKR-ohjelman sekä Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvauksista hallintoviranomaisen ja välittävien toimielinten osalta. Aluehallinnon muutokset vuoden vaihteessa edellyttävät toimenpitei- tä EU:n rakennerahastojen hallintoja valvontajärjestelmien kuvausten suhteen. Ohje kuvausten päivittämiseksi tullaan lähettämään tammikuun 2010 aikana. Kuvausten laatimisessa tullaan käyttämään lomakepohjaa, jolle kuvaukset on tehty aiemminkin. Lisätietoja Varpu Taarna. Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittämisyksikkö, rakennerahastopolitiikkaryhmä Toimitus: Jaana Valkokallio, Taitto: Viisikko-Communica VCA 8

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran.

lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran. Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Broker auttaa

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina

Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 25 OLLI JAKONEN, RITVA MITCHELL Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Rakennerahastojen uutiskirje

Rakennerahastojen uutiskirje Rakennerahastojen uutiskirje 10/13 31.10.2013 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto Sisältö Kohti rakennerahastohankkeiden yksinkertaisempaa ja nopeampaa maksatusta Ohjelmakauden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

1. Johdanto... 2. 2. Ohjelmatason indikaattorit... 2. 3. Toimintalinjatason indikaattorit... 3. 4. Toimintalinjan toimeenpanon arviointi...

1. Johdanto... 2. 2. Ohjelmatason indikaattorit... 2. 3. Toimintalinjatason indikaattorit... 3. 4. Toimintalinjan toimeenpanon arviointi... Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjan 2 arviointi Net Effect Oy Petri Uusikylä Kaisa Lähteenmäki-Smith Henna Harju Hanketaito Oy Harri Lappalainen 23.3.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Ohjelmatason

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 1 b 4 Alueiden kehittämisyksikkö PÖYTÄKIRJA LS 22.11.2011 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 PÖYTÄKIRJA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.20, 8.6. klo 9 11.30, Paikka Läsnä

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot