Koulutus- ja tutkimusstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus- ja tutkimusstrategia"

Transkriptio

1 Rakennusalan valiokunta Oulun rakennuspoliittinen ohjelma Koulutus- ja tutkimusstrategia ALAN VISIO Oulun seudulla on käyttäjälähtöinen, energiatehokkaasti toimiva, kilpailukykyinen ja tuottava rakennus- ja kiinteistöala

2 Lähtökohdat ja perusteet tälle työlle Oulun Rapolin tehtävät koulutus- ja tutkimusstrategialle Energiatehokkuus.; Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta tuottavat osaamista ja ratkaisuja energiatehokkuuden hallintaan Kehitetään sekä uudis- että korjausrakentamisen energiatehokkuuden osaamista. Energia- ja ekotehokkuuden lisääminen (ilmastonmuutoksen hillitseminen) edellyttää konkreettisia toimia, joiden toteuttamiseksi myös päivittäisten tottumusten muuttaminen on välttämätöntä. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää monipuolista tietoa ja käytännön esimerkkejä energiansäästömahdollisuuksista ja energiatehokkuuden parantamisesta. Tavoitteena on, että Oulu vahvistaa asemiaan osaamisen ja tutkimuksen merkittävänä valtakunnallisena toimijana. Tämä edellyttää määrätietoista ponnistelua niin opetus- kuin tutkimussektoreilla sekä tiivistä yhteistyötä yritysten ja kaupungin kanssa. Kilpailukyky ja tuottavuus; Koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta tukevat tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä tukevat rakentamisen ohjausta Kilpailukyky ja tuottavuus edellyttävät koko kiinteistö- ja rakennusklusterin saumatonta verkottumista ja hyvää yhteistyötä. Oulussa on erinomaisen hyvät mahdollisuudet uuden teknologian hyödyntämiseen alan vahvan osaamisen ja yritystoiminnan kautta.

3 Rakennusalan koulutus- ja tutkimusstrategian laadintaprosessi Oulun kauppakamarin rakennusalan valiokunta. Professori Harri Haapasalo, professori Helka-Liisa Hentilä, osastonjohtaja Leo Leinonen, lehtori Hannu Liedes, professori Mikko Malaska, rehtori Ilpo Mäki, osastonjohtaja Raimo Tikka Tavoitteet Toimenpiteet Vastuut ja miten Ympäristö- ja elinkaariopetuksen sekä käyttäjälähtöisyyden lisääminen Oppilaitoskohtainen tilanne ja tulevat suunnitelmat Yo:n osastot, OAMK, OSAO, OAKK, Valiokunta Yliopiston, OAMK:n ja VTT:n laadukkaan tutkimustoiminnan varmistaminen Rakennusalan koko koulutusketjun toimivuuden varmistaminen Yhteenveto tilanteesta, kehittämistoimenpiteet Suunnitelma säännöllisen yhteistyön käytännöstä. Vuosikello Yo:n osastot, OAMK ja VTT, Valiokunta Yo:n osastot, OAMK, OSAO, OAKK Rakennusalan DI-koulutus, tuotantotalouskoulutus ja arkkitehtuurin osasto tiiviissä yhteistyössä Tutkimuksen ja koulutustoiminnan (tkk) riittävä laatutaso Suunnitelma säännöllisestä yhteistyöstä. Vuosikello. Mukaan myös muut koulutus ja tutkimustahot Tkk-toimintatavan malli: yhteistoimintamalli Yo:n osastot Valiokunta Tkk-prosessiin DI+arkkitehtiajattelu Tkk-toimintatavan malli Valiokunta Verkottuminen (rak.valvonta, teollisuus, koulutus) P-Suomen rakentajapäivä syksyisin + Rakentajafoorumi suunnittelussa YTR, valiokunta Infra-alan professuurin saaminen Ouluun Tarvekartoitus (+ kaivosala). Yo,& Luulajan yo. OAMK, valiok, RT &Infra

4 Toiminnan vuosikello ja strategiset tavoitteet (1 4) 1 Keskinäinen informaatio ja yhteensovittaminen (ympäristö, elinkaari, käyttäjälähtöisyys). Yleinen keskustelu, Yritysyhteistyö ja palaute 4 T&K-hankeyhteistyö Oppilaitosten ja tutkimustahojen yhteistyö Yritysyhteistyö hankkeissa T&K-osaamis- ja rahoitustarjonnan markkinointi Vastuutaho: Kauppakamarin rakennusalan valiokunta. Kutsuttuina asiantuntijoita koulutus ja tutkimuspuolelta, julkiselta sektorilta sekä alan järjestöistä. Kokoontuminen ja tilannearvio 2 3 kertaa/v. Koulutus ja tutkimuspuoli kokoontuu valmistelevaan neuvonpitoon Professori Mikko Malaskan kutsumana. Säännöllinen viestintä yrityksille ja muille sidosryhmille. 2 Kurssien suunnittelu Sisällöt ja määrät Osaamisvaihto Laboratorioiden hyödyntäminen Yritysyhteistyö 3 Tiimiyhteistyö Kurssien puitteet ja rakennuskohteiden hyödyntäminen koulutuksessa ja tutkimuksena Lisää luennoitsijoita yrityksistä

5 Oulun seudun rakennus- ja kiinteistöalan koulutus- ja tutkimusmaisema Oulun yliopisto Konetekniikka Tuotantotalous Arkkitehtuuri Prosessi- ja ympäristötekn. OSAO (Oulun seudun ammattiopisto) Kiinteistönhoitaja Talonrakentaja, puuseppä Ilmanvaihtoasentaja, putkiasentaja Sähköasentaja OAKK (Oulun aikuiskoulutuskeskus) Maarakennus- ja nosturiala Metalli Puhtauspalvelu Rakennus Sähkö Talotekniikka Yritykset RT-liitto Infra-liitto Kauppakamarin valiokunta P-S rak.klusteri Luleå OAMK (Oulun seudun ammattikorkeakoulu) Rakennusosasto Talonrakennus (ins, rkm) Infra Talotekniikka VTT Palvelut ja rakennettu ympäristö Teolliset järjestelmät Liiketoimintatutkimus Energia ICT ja Elektroniikka Palvelutoiminta ym. Muut kouluttajat Rakennusvalvonta Rateko Oulun kaupunki Energia Esteettömyys Elinkaari (3E) Tukiorganisaatiot ELY AVI Osaamisen substanssi - Tarve - Osaaminen - Tieto (mitä?) - Syvyys Tutkimus RYM-Shok Jäseniä: OY, VTT

6 Ympäristö- ja elinkaariopetus sekä käyttäjälähtöisyys Oulun Yliopisto (OY) Konetekniikan osasto (rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia) (p.o. kone- ja rakennusosasto) Rakennusfysiikka, rakennuskemia, materiaaliteknologia (perusteet) Rakennusten energia- ja elinkaaritalouden perusteet Infra-alan professuurin tarvekartoitus Arkkitehtuurin osasto kestävän kehityksen (ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen kestävyys) näkökulmat ovat mukana läpäisyperiaatteella koko arkkitehtuurin koulutusohjelman eri opintojaksojen sisällöissä ja osaamistavoitteissa esimerkiksi rakennusopin opetuksessa käydään läpi matalaenergia- ja passiivitaloratkaisut sekä yhdyskuntasuunnittelussa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen ja osallistuvan suunnittelun teoriaa ja käytäntöjä Tuotantotalouden osasto Rakennetun ympäristön organisaatioiden toiminnan ja johtamisen kehitys, arvoketjujen (toimitusketjujen) kehitys, projekti- ja laadun johtamien, tuotantoprosessin kehittäminen, rakentamistalous Lean Construction Institute (LCI-Finland) Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja geoympäristötekniikan opintosuunta sekä geotekniikan ja pohjarakentamisen opetus.

7 Ympäristö- ja elinkaariopetuksen sekä käyttäjälähtöisyys OAMK Rakennusosasto Rakennusfysiikka, rakennuskemia, materiaaliteknologia. (perusteet) Elinkaaritekniikka läpimenevänä teemana Kuntotutkimukset ja arviot Vesihuolto, vesistöjen kunnostus Talotekniikka Rakennusfysiikka, rakennuskemia, materiaaliteknologia. (perusteet) Energiatehokkuus talotekniikan kautta OSAO Ympäristö- ja elinkaariopetus sekä käyttäjälähtöisyys sisältyvät opetussuunnitelman jokaiseen tutkinnonosaan. Lisäksi valinnaisena on 4 op:n Ympäristötieto-tutkinnonosa. Liittyy myös käytännön harjoitteluun ja työssä oppimisen jaksoon, mikäli yritykset pitävät sitä esillä. Rakennusfysiikka, rakennuskemia, materiaaliteknologia. (perusteet) Matalaenergiarakentaminen Tähtiluokitus, tiiviysmittaukset yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Rakennusalan kehittämistyöryhmään osallistuminen (RT, RL, yritykset, OSAOn opettajat). Yritysten kanssa yhteistyötä työssä oppimisen yhteydessä. OAKK Rakennusfysiikka, rakennuskemia, materiaaliteknologia. (perusteet)

8 T&K-hankkeita OY, Arkkitehtuurin osasto Käynnissä olevia hankkeita mm. Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö ( , YM, OPM ja kohdekunnat), prof. Hentilä Lähilämpöverkot ( , TeKes), prof. Koiso-Kanttila Korjausneuvonnan laadullisen kehittämisen tutkimushanke ( , ARA), prof. Hentilä Moderni puukaupunki-tutkijakoulu ( , OPM), prof. Koiso-Kanttila Maaseudun maankäytön suunnittelumenetelmien arviointi ja kehittäminen ( , MMM), prof. Hentilä Meidän City ( , P-P liitto), dos. Soikkeli Participatory Urban Design Support with Advanced IT Environment PUDAS ( , SA), prof. Hentilä Valmisteilla olevia hankkeita mm. Adaptive Urban Lightning (OY-kumppanit: kultuuriantropologia ja STO, rahoitusta haettu: SA), TkT Herneoja Service provision concepts for wellness facility clusters (SerWell) (kumppanit VTT, pohjoissuomalaisia yrityksiä, rahoitusta haetaan: Tekes / Tila-ohjelma), dos. Soikkeli Ubi City (OY-kumppanit: STO, rahoitusta haetaan: TeKes / Tila-ohjelma), TkT Herneoja

9 T&K-hankkeita OY, Tuotantotalous Käynnissä olevia hankkeita Julkisen omaisuuden hallinta, C-business (OY, VTT, TKK) Kestävän yhdyskunnan arvoketjut (OY, VTT ja Oulun seudun yrityksiä) Lean tuotantofilosofian, menetelmien ja työkalujen soveltaminen rakennusteollisuuteen Valmisteilla olevia hankkeita mm. Business Models and Capabilities BMC Integrated capabilities and business models for building solutions Teollisen puurakentamisen tutkimus -ja kehitysohjelma PES OY, Konetekniikka/Rakennetekniikka ja rakentamisteknologia Diplomityöprojekteina tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystyötä liittyen mm. rakennusten ja siltojen tietomallinukseen, Eurokoodin mukaisiin mitoitusohjeisiin, korjausrakentamiseen sekä elementtirakentamisen sovellutuksiin sillanrakennuksessa ja korjauksissa. Rakentamisteknologian tutkimusryhmä: mm. tietomallinnuksen sovellutukset liittyen siltaprojekteihin sekä rakentamisen automatisointi. OY, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesialaan ja geoympäristötekniikkaan liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa sisältäen mm. teollisuuden sivutuotteiden hyötykäytön maarakentamisessa, pilaantuneiden maiden kunnostuksen sekä kaivannaisteollisuuden rikastushiekka-altaat ja kaivospadot.

10 T&K-hankkeita sekä rakentamiskohteita OAMK Pientaloteollisuuden teknisen laadun kehittämishanke, Pitke IEEB Vesiprosessin optimointi. Pyyvesi Muita/YM Rakennusalan palvelutoiminta OSAO Tehdään jatkuvasti rakennuskohteita työopetukseen liittyen, noin 10 tontin varanto.metso-kortteli Noin 2 vuotta sitten OSAOn harjoitustyömaat olivat AMK:n opiskelijoille rakentamisprojektin ohjauksen harjoituskohteina. Kosteus- ja tiiviysmittaukset. Jatkossa voisi työmaita käyttää laajemminkin oppimiskohteena (aikataulutus, laatu, turvallisuus, huoltokirjat, dokumentaatio, laboratorioyhteistyö ym.). Systemaattinen jatkumo. Märkätila-asentajien sertifiointikoulutus. Työturvallisuusasiat. Taitajakilpailut. Näitä voitaisiin käyttää opetuksen, kehitystoiminnan ja tutkimuksen apuna (alustoina). Myös kohdeopetukseen yliopiston opiskelijoille. OAKK Matalaenergiakorjauskohde Oinaansuolla. Siinä voisi tehdä erilaisia kokeiluja ja kehitystyötä sekä mittauksia ym.

11 T&K-hankkeita VTT (muutamia aihepiiriin liittyviä hankkeita) Kauppakeskusten käytettävyys (TKK, VTT, TTY, TurunKK). Rakennusten energiatehokkuus ja energiatuotannon tehokkuus, aluiden uudistaminen (lukuisia hankkeita menossa, niin kansallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla. Kestävä korjausrakentaminen (SURE), kansainvälinen hanke, Eracobuild Pientalojen kestävä korjaaminen (Success families), kansainvälinen hanke, Eracobuild. Materiaaliteknologia (Compair), EU-hanke. Rakennusten toimivuuden varmentaminen, International Energy Agency, IEA. Toimitilojen käytettävyys (teemahankkeita). RYM-Shok valmistelut. Kiinteistö- ja rakennusalan liiketoimintaan liittyvät hankkeet. Uusien teknologioiden soveltaminen kiinteistö- ja rakennusalalla. Venäjän suunnan hankkeita (Pietari, Moskova). Rakennus- ja kiinteistöalan palvelutoiminta (VTT Expert Services Oy) Ks. Lisäksi yliopiston yhteishankkeet Ym. Lisäksi valmistelussa lukuisia hankkeita.

12 UUDEN INFRA-ALAN PROFESSORIN VIRKASUHTEEN ALAN TÄSMENNYS tarvekartoitus suunnitteilla Infra-ala / yhdyskuntatekniikka on perinteisesti jaettu alla esitettyihin viiteen osa-alueeseen. Kaikkien osa-alueiden sisällyttäminen uuden professuurin pätevyysalueeseen ei käytännössä ole järkevää ja alue tulisi suunnata /rajata niin, että se mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti tukee liike-elämän koulutus- ja tutkimustarpeita. LIIKENNETEKNIIKKA VÄYLÄSUUNNITTELU JA TIERAKENNUS VESITEKNIIKKA JA VESIRAKENNUS VESIHUOLTO MAA- JA POHJARAKENNUS Liikennejärjestelmän ja liikkumisen suunnittelu. Esim. katuja tieverkon jäsentely liittyen maakunta- ja yleiskaavoitukseen. Teiden ja katujen geometrinen suunnittelu. Väylien rakenteellinen suunnittelu ja tiegeotekniikka. Vesirakentamisen ja ihmistoimintojen vaikutukset veden kiertokulkuun. Vesistöjen kunnostukset ja tähän liityvien pohjarakenteiden ja patojen suunnittelu. Talous- ja jätevesien käsittelyprosessit, vesihuoltoverkot, vesiongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Erilaiset geotekniset tutkimus-, suunnittelu- ja rakennustehtävät liittyen maan mekaanisiin ominaisuuksiin, perustamis- ja pohjanvahvistusmenetelmiin ja routaan. Vaativien maarakenteiden suunnittelu liittyen esim. siltojen sekä teollisuuslaitosten perustamiseen, kaivostoimintaan tai tie- ja rautatierakenteisiin.

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten. Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA

TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten. Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 1 TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA Talotekniikan instituutin tehtävät on kirjattu johtosääntöön. Instituutin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti Kestävä yhdyskunta Loppuraportti Kestävä yhdyskunta 2007 2012 Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

TURUN AMK TUTKII JA KEHITTÄÄ

TURUN AMK TUTKII JA KEHITTÄÄ Tekniikka, ympäristö ja talous TURUN AMK TUTKII JA KEHITTÄÄ Monialainen lähestymistapa on avain tulevaisuuteen. Eri alojen kohdatessa luodaan edellytyksiä uudenlaisten ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden

Lisätiedot

Projektin nimi: Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Projektin nimi: Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa 1 HANKESUUNNITELMA Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin nimi: Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lyhenne: Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi. 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail.

16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi. 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail. 16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA KIDE fasilitointi 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail.com SISÄLLYSLUETTELO 1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT... 3

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot