OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014"

Transkriptio

1 OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA Korkeusjärjestelmä N60 ja koordinaattijärjestelmä kkj3 NASTOLAN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET ON x EI

2 NASTOLA KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN NASTONHARJU, PAPPILANPELTO JA KISAHARJU ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 N081 AK AK-1/s-1 AK/s-2 AP AP-1 AP/s-2 AR AR/s-1 AR/s-2 AO Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, Niinirinteen lähiö. Alueella olevia asuinrakennuksia ei saa purkaa. Korjaus- ja uudisrakentamisessa on otettava huomioon aluekokonaisuuden eheyden ja rakennetun ympäristön ominaispiirteiden säilyminen. Rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston/maakuntamuseon kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Asuinpientalojen korttelialue. Asuinpientalojen korttelialue. Rakennusoikeudesta saa enintään 200 k-m2 käyttää asumisen yhteyteen sopivaksi toimisto-, liike- ja työtilaksi. Asuinpientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Korjaus- ja uudisrakentamisessa on otettava huomioon aluekokonaisuuden Uudisrakentamisesta sekä merkittävistä rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston/maakuntamuseon kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Korjaus- ja uudisrakentamisessa on otettava huomioon aluekokonaisuuden Erillispientalojen korttelialue. AO-1 Erillispientalojen korttelialue. Rakennusoikeudesta saa enintään 100 k-m2 käyttää asumisen yhteyteen sopivaksi toimisto-, liike- ja työtilaksi.

3 AO/s-1 AO/s-2 AO-3/s-1 AO-2/s-1 AO/sos AL AL-1 AL-2/s-1 AL-3/s-2 P YS YK KL Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Uudis- ja lisärakentamisen tulee noudattaa olemassa olevaa rakentamisen tapaa, kuten rakennusten mittasuhteita ja julkisivumateriaaleja ja julkisivun enimmäispituutta sekä rakennusten asemointia suhteessa katulinjaan ja maastoon. Alueella olemassa oleviin rakennuksiin rakennettavan laajennusosan on suhtauduttava alisteisesti olemassa olevaan päärakennukseen. Rakennusten kadun puoleisen julkisivun tulee olla ilmeeltään niukka, eikä siinä saa olla voimakkaita koristeaiheita. Rakennuksiin ei saa rakentaa kadun puolelle poikittaista harjaa. Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella voidaan kullekin rakennuspaikalle rakentaa enintään yksi kaksi asuntoa käsittävä erillispientalo. Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Julkisivumuutoksista on neuvoteltava Museoviraston/maakuntamuseon kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella voidaan kullekin rakennuspaikalle rakentaa enintään kaksi yhden asunnon käsittävää erillispientaloa. Yhden rakennuksen enimmäiskerrosala on 250 m2. Rakennukset ja niiden laajennukset on rakennettava siten, että ne ovat sopusoinnussa ympäristön rakennusten kanssa julkisivun rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen. Autosuoja tai talousrakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 5 metriä ja räystäskorkeus enintään 2,5 metriä. Autokatoksia ei saa rakentaa. Rakennustöiden aikana on huolehdittava siitä, ettei puita ja pensaita vahingoiteta. Poistetun puun ja pensaan tilalle on istutettava uusi. Erillispientalojen korttelialue.alueelle voidaan sijoittaa palveluasumista. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa enintään kaksi asuntoa sekä enintään 50 k-m2 liike- tai toimistotilaa. Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueelle saa rakentaa enintään kaksi kaksi asuntoa käsittävää asuinrakennusta sekä liike- ja toimistotilaa enintään 50 % rakennusoikeudesta. edeyden ja rakennetun ympäristön ominaispiirteiden säilyminen. Uudisrakentamisesta sekä rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston/maakuntamuseon kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueelle saa rakentaa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen sekä liike- ja toimistotilaa enintään 50 % rakennusoikeudesta. Palvelurakennusten korttelialue. Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue.

4 KL-1 KTY T-1 T-2 VP VL VL-1 VL-2 VU-1 LT LP LPA ET ET-1 ET EH EV Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa kioskirakennuksen. Toimitilarakennusten korttelialue. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja ainoastaan toimipaikan omaa tarvetta varten. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja ainoastaan toimipaikan omaa tarvetta varten. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää rakennuspaikan pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten. Puisto. Lähivirkistysalue. Lähivirkistysalue, jolla on merkitystä liikenteen haittavaikutusten torjunnassa. Alueella tarpeetonta kasvillisuuden poistoa tulee välttää. Lähivirkistysalue, jolla on merkitystä liikenteen haittavaikutusten torjunnassa. Alueella tarpeetonta kasvillisuuden poistoa tulee välttää. Alueelle voidaan sijoittaa vedenottamo. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alueella olevalle rakennusalalle saa saa sijoittaa alueen toimintoja sekä harrastetoimintoja palvelevan rakennuksen. Yleisen tien alue. Yleinen pysäköintialue. Autopaikkojen korttelialue. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Alueelle saa sijoittaa maisemaan soveltuvia, tietoliikenteen hoitamiseen tarkoitettuja rakennuksia ja rakenteita. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Alueella sijaitsee lämpökeskus. Hautausmaa-alue. Suojaviheralue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu Korttelin numero. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

5 RUISPOLKU Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 250 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 240 Talousrakennusten rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. ts50 Talousrakennusten rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Rakennukseen sallitaan rakennettavaksi majoitus-, sauna- ja harrastetiloja tai vastaavia. +at 300 Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. ak 400 Kylmän autokatoksen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. +as 100 Asuinhuoneiston rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. + kty 200 Toimitilatyyppisten tilojen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. II 1/2 k 1/2 r u 1/2 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen toisen kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmäisessä rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kattokaltevuus. at at-1 et et-1 jä k lii vlk pe Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen. Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen. Rakennuksen saa enintään 4 metrin pituudelta rakentaa kiinni rakennuspaikan kadunpuoleiseen rajaan. Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyksuntateknistä huoltoa palvelevia rakennelmia. Rakennusala, jolle saa sijoittaa jätevedenpumppaamon. Rakennusala, jolle saa sijoittaa jätekatoksen. Rakennusala, jolle saa sijoittaa kioskin. Rakennukseen saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja. Alue, jolle saa sijoittaa koirapuiston. Ohjeellinen pelikenttä. Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

6 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. 30dBA le Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dba. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Istutettava alueen osa. Säilytettävä/istutettava puurivi. Jalankululle varattu katu/tie. pp ajo Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. Ajoyhteys. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. pp p Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Pysäköimispaikka. Johtoa varten varattu alueen osa. a Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys. Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. (135/2,3) s-2 ju sr-1 sr-2 ju-1 Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit / rakennuspaikat, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Alueen osa, jolla tavoitteena on alueelle luonteenomaisen kasvillisuuden säilyttäminen. Sallittuja ovat luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sekä kiinteistöjen valoisuusolosuhteiden ja viihtyisyyden parantamiseen tähtäävä vähäinen puunkaato ja kasvillisuuden poisto. Rakennusten tulee julkisivumateriaalien, -aukotuksen, massoittelun, kattomuodon sekä värityksen suhteen soveltua korttelin muihin rakennuksiin. Suojeltava rakennus, rakennusryhmä tai rakennelma. Kulttuurihistoriallisesti/rakennustaiteellisesti/taajamakuvan kannalta arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Rakennusten korjausja muutostöiden suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston/maakuntamuseon kanssa ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. Suojeltava rakennus, rakennusryhmä tai rakennelma. Kulttuurihistoriallisesti tai taajamakuvan kannalta arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Rakennusten tulee julkisivumateriaalien, -aukotuksen, massoittelun, kattomuodon sekä värityksen suhteen soveltua korttelin 135 rakennuksiin. Rakennusten asemoinnin sekä pihatilajärjestelyiden tulee olla viereisen korttelin jäsentelyä vastaavat.

7 ai /ei ai-1 ai-2 saa pv pv/s Korttelin rakennuspaikkoja ei saa aidata. Määräys ei estä pihatoimintojen jäsentelyä ja kaunistamista yhtenäisin pensasistutuksin. Korttelin rakennuspaikat tulee tarvittavia kulkuaukkoja lukuun ottamatta aidata pensasaidalla tai matalalla lauta-aidalla. Rakennuspaikan kadun puoleiset sivut tulee tarvittavia kulkuaukkoja lukuun ottamatta aidata ympäristöön soveltuvalla tavalla. Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. Vedenottamon suojavyöhykkeen raja. luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Alueella sijaitsee suppakuoppa. Alue tulee säilyttää luonnotilaisena ja maanpinnan korkeusaseman muuttaminen on kielletty. YLEISET ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: Pohjavesialueella määrätään: Rakentamisella tai muulla toiminnalla ei saa aiheuttaa vaaraa pohjaveden laadulle tai määrälle. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, että mitään jätevesiä ei pääse maaperään. Teollisuusjäteviemärit tulee asentaa suojaputkeen. Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille pohjaveden laadulle vaarallisille aineille on sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle ko. kemikaalin pidättävään katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä. Teollisuuden lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä alueella kuljetettavia ja käsiteltäviä kemikaaleja pidättävällä materiaalilla. Päällystetyiltä alueilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava pohjavesialueen ulkkopuolelle tai kunnan sadevesiviemäriin. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. Alin kaivutaso ei saa olla 2 metriä lähempänä ylintä pohjaveden pintaa. Tarvittaessa pohjaveden pinnan korkeus on selvitettävä ennen rakentamisen aloittamista. Rakentamisen tulee soveltua ympäristöönsä sekä ympäröivään rakennuskantaan ja aitaamistavan tulee olla alueelle luonteenomainen. Asuin- ja korjausrakentamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon mahdollinen radonsuojauksen tarve. Hulevesien käsittely tulee huomioida kaava-alueella. VL-aleille voidaan toteuttaa hulevesien viivytykseen/käsittelyyn liityyviä järjestelyjä ja rakenteita. Korttelialueiden rakentamattomat osat, joita ei käytetä kulkuteinä, pysäköintiin tai oleskeluun, on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa. AO-korttelialueilla ei tule harjoittaa taajamakuvaa heikentävää ulkovarastointia. Asumisen yhteyteen sijoittuvan liiketoiminnan, tai siihen rinnastettavissa olevan toiminnan, tulee olla ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta. Kerrostaloalueilla tulee asemakaavassa esitettyjen toimintojen lisäksi varata riittävästi turvallista ja viihtyisää oleskelupiha-aluetta asukkaiden käyttöön. Muutettaessa ns. maanpäällisiä kellaritiloja asuinkäyttöön tulee taata riittävien ulkoväline- ja varastosäilytystilojen säilyminen. Jätekatoksia saa kokonaisrakennusoikeuteen sisältyvänä ja rakennusalan estämättä rakentaa muutoin niille soveltuville paikoille, kuten paikoitusalueiden yhteyteen. Jätehuoltoalueet tulee pyrkiä sopeuttamaan ympäristöönsä istutuksin.

8 AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT KORTTELIALUEILLA: AO ja AP AR AK AL P KL KL-1 KTY YS YK T 2 ap / asunto 2 ap / asunto 1 ap / 75 k-m2 1 ap / 35 k-m2 1 ap / 35 k-m2 1 ap / 50 k-m2 1 ap / 20 k-m2 1 ap / 50 k-m2 1 ap / työntekijä sekä tarvittavat paikat asiakasliikennöintiä varten 1 ap / 70 k-m2 1 ap / 2 työntekijää Lisäksi muut kuin pääkäyttötarkoituksen mukaiset liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2. VL-alueilla hoidon tavoitteena on maiseman ennallaan säilyttäminen. Puuston uusiutuminen ja elinvoimaisuus tulee turvata kasvattamalla se riittävän väljänä ja moni-ikäisenä. Sairaiden puiden poisto sekä puuston laikuittainen poisto uusien taimiryhmien aikaan saamiseksi on sallittu. Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen, eikä kaavan hyväksyminen edellytä kiinteistönmuodostamista. Nastolassa 26. päivänä elokuuta 2010 NASTOLAN KUNTA Kaavoitus- ja paikkatieto Kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen NASTOLAN VALTUUSTO ON HYVÄKSYNYT ASEMAKAAVAN

Kaavamerkinnät. Asemakaava

Kaavamerkinnät. Asemakaava Asemakaava 41 III. Asemakaavoissa käytettäviä merkintöjä: Merkintä: Merkinnän selitys: Väri-/piirtämisohje: 1 Asuinrakennusten korttelialue. ruskea, vaalea A 2 Asuinkerrostalojen korttelialue. ruskea AK

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407

RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 RAKENTAMISTAPAOHJE KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAIVOLA, OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 4.8.2014 2 RAKENTAMISOHJE KAIVOLA OSA-ALUE 3 KORTTELIT 1400-1407 Sisällys SIJAINTIKARTTA...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

Rakennuksen sijoittuminen ja ympäristön huomioon ottaminen

Rakennuksen sijoittuminen ja ympäristön huomioon ottaminen 1 Pälkäneen kunnanvaltuusto 21.6.2010, 19 Sisällys: I LUKU Yleistä 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU Lupajärjestelmät 4 Vajat ja muut rakennelmat 5 Aidat ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusjärjestys

Nurmijärven rakennusjärjestys Nurmijärven rakennusjärjestys Valtuusto 19.6.2013 88 Voimaantulo 1.7.2013 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto 19.8.2002 Voimaan 30.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 1.1 Soveltamisala 1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 )

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 ) ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.5.2002 1. MERKINNÄT, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Merkinnät Määräykset, jotka on painettu tällä normaalilla kirjasintyypillä ovat varsinaisia

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTON 22.4.2008 HYVÄKSYMÄ VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄ 10.6.2008 Karttojen julkaisu-/kopiointilupa Copyright Maanmittauslaitos lupa PISA/077/2006 Aineiston kopiointi

Lisätiedot