Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:"

Transkriptio

1 Poliisihallitus Liite 1 1 (7) /2013/ VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Poliisi tai tuomioistuin on päättänyt, että olette menettänyt vapautenne. Tällainen toimenpide perustuu aina lakiin. Teillä on oikeus saada poliisilta tietää vapaudenmenetyksen syy ja se, mihin lain säännökseen se perustuu. Tästä lomakkeesta saatte tietää myös muista oikeuksistanne ja velvollisuuksistanne. VAPAUTENSA MENETTÄNEEN KOHTELUSTA YLEISESTI: Vaikka olette menettänyt vapautenne, ei vapauttanne saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä toimenpiteen tarkoituksen kannalta. Rajoitukset varmistavat teidän ja muiden henkilöiden turvallisuutta sekä sitä, että te pysytte säilytyspaikassanne ja sen tilat järjestyksessä. Viranomaisten täytyy kunnioittaa ihmisarvoanne ja kohdella teitä oikeudenmukaisesti ja hienotunteisesti. Teille ei saa aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa tai haittaa. Nuorten henkilöiden (alle 21-vuotiaiden) kohteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viranomaisten täytyy ilmoittaa teitä koskevista asioista selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Jos teitä epäillään rikoksesta, ilmoitukset on aina tehtävä kielellä, jota ymmärrätte ja puhutte riittävästi ja tällöin viranomainen tarvittaessa huolehtii tulkkauksesta tai käännöksistä. VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET: OIKEUS SAADA TIETÄÄ, MIKSI OLETTE MENETTÄNYT VAPAUTENNE Poliisi kertoo teille vapaudenmenetyksen perusteet. OIKEUS SAADA TIETÄÄ SÄILYTYSTILAN OLOISTA Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin: 1) tähän lomakkeeseen vapautensa menettäneen oikeuksista ja velvollisuuksista, 2) poliisivankilan järjestyssäännön teitä koskeviin osiin, sekä 3) Poliisihallituksen ohjeeseen poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Ohje on saatavilla vain suomeksi ja ruotsiksi eikä sitä yleensä käännetä tai tulkata muille kielille, koska sen olennainen sisältö on tiivistetty tähän lomakkeeseen. OIKEUS SAADA ILMOITTAA VAPAUDENMENETYKSESTÄ Teillä on oikeus henkilökohtaisesti ilmoittaa vapaudenmenetyksestä lähisukulaisellenne tai muulle läheiselle henkilölle. Poliisi voi kuitenkin rikoksen tutkinnan turvaamiseksi päättää lykätä ilmoittamista enintään kaksi vuorokautta kiinniottamisesta. Teillä on aina oikeus ilmoittaa avustajallenne vapaudenmenetyksestä. Jos olette muun valtion kuin Suomen kansalainen, teillä on oikeus pyytää, että vapaudenmenetyksestä ilmoitetaan kotimaanne edustustoon. Poliisin täytyy heti ilmoittaa alle 18-vuotiaasta vapautensa menettäneestä sosiaaliviranomaiselle, jos lastensuojelun tarve pitää hänen kohdaltaan selvittää (lastensuojelulaki 25 ). Jos alle 18-vuotias aio- Poliisihallitus Vuorikatu 20 A, PL 302, HELSINKI Puh , Faksi

2 Poliisihallitus Liite 2 (7) taan ottaa säilöön ulkomaalaislain mukaisesti, poliisin täytyy ensin ottaa yhteyttä sosiaaliviranomaisen edustajaan. OIKEUS SAADA PERUSHUOLTOA Teille täytyy antaa mahdollisuus säännölliseen perustarpeista huolehtimiseen, kuten ruokaan ja juomaan, lepoon, puhtauteen ja ulkoiluun sekä sairauden hoitoon. Tarkemmin tästä säädetään laissa poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ("putkalaissa") ja säilytystilan järjestyssäännössä. OIKEUS SAADA ILMOITTAA SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN PAIKKAAN Jos teidät siirretään toiseen säilytyspaikkaan, viranomaisten täytyy heti siirron jälkeen ilmoittaa siitä haluamallenne lähisukulaiselle tai muulle läheiselle henkilölle sekä avustajallenne. Jos poliisi on pidättänyt teidät, se voi kuitenkin rikoksen tutkinnan turvaamiseksi päättää, että ilmoitusta ei saa tehdä ennen kuin tuomioistuin tekee päätöksen, vangitaanko teidät vai päästetäänkö teidät vapaaksi. Jos ette halua, että viranomainen ilmoittaa siirtämisestänne, ilmoitusta ei tehdä, ellei siihen ole erityistä syytä. OIKEUS VAATETUKSEEN Teillä on oikeus käyttää omia vaatteitanne, ellei viranomainen erityisestä syystä päätä toisin (putkalain 3 luvun 2 ). Jos viranomainen ei anna teidän käyttää omia vaatteitanne tai ne ovat esimerkiksi liian märät tai liian likaiset, teille täytyy antaa käytettäväksi sopivia muita vaatteita, kuten haalarit. Teille voidaan antaa mahdollisuus vaihtaa tai pestä vaatteita säilytystilassa tai lähettää ne muualle pestäväksi, mutta ulkopuolella pesemisestä teidän pitää maksaa itse. OIKEUS LEPOON Teidän on annettava levätä kello Tänä aikana teitä ei saa ilman erityistä syytä kuulustella tai suorittaa muutakaan toimenpidettä, ellette itse suostu siihen. Teitä ei saa tarpeettomasti häiritä yölevon aikana. Valo täytyy sammuttaa yölevon ajaksi, paitsi jos itse haluatte sen olevan päällä tai jos huonettanne pitää pystyä erityisesti valvomaan. Jos teitä säilytetään pidätettyjen henkilöiden tiloissa, teille täytyy antaa vuodevaatteita ja patja yölevon ajaksi. Teille annettavien vuodevaatteiden täytyy olla puhtaat ja ne pitää vaihtaa tarvittaessa. Jos teitä säilytetään päihtyneiden henkilöiden tiloissa, niin teille täytyy antaa makuualustaksi puhdas ja turvallinen patja, ellei ole erityistä syytä olla antamatta patjaa. OIKEUS RUOKAILUUN Jos vapaudenmenetys kestää yli 12 tuntia, teille täytyy antaa riittävästi terveellistä ja monipuolista ruokaa. Tämä tarkoittaa kahta ateriaa vuorokaudessa, joista ainakin toisen on oltava lämmin. Lisäksi päivällisen yhteydessä täytyy mahdollisuuksien mukaan tarjota välipala, jonka voitte syödä joko illalla tai aamulla. Jos teidät on pidätetty mutta vapaudenmenetys on kestänyt alle 12 tuntia, teille täytyy antaa tarvittavaa ruokaa ja juomaa. Teille täytyy aina antaa mahdollisuus saada raikasta vettä. Jos pyydätte, teille täytyy mahdollisuuksien mukaan antaa kuumaa vettä kahvin, teen tai muun juoman valmistamiseen. Jos tavallinen ruoka ei sovi teille sairauden tai muun syyn vuoksi, teille täytyy antaa erityisruokaa tai viranomaisten pitää ryhtyä muuhun tarpeelliseen toimenpiteeseen. Säilytystilassa noudatettavasta ruokavaliosta poiketaan mahdollisuuksien mukaan, jos se on perusteltua terveytenne tai esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksenne vuoksi.

3 Poliisihallitus Liite 3 (7) OIKEUS ULKOILUUN Jos vapaudenmenetys kestää yli 24 tuntia, teille täytyy antaa joka päivä mahdollisuus vähintään tunnin kestävään ulkoiluun tai muuhun liikuntaan säilytyshuoneen ulkopuolella. Tästä voidaan poiketa vain erityisestä järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvästä syystä. OIKEUS OMAISUUTEEN Teillä on oikeus pitää hallussanne kohtuullinen määrä mukana tuomaanne ja myöhemmin saamaanne omaisuutta. Ette kuitenkaan saa pitää hallussanne esineitä, joiden hallussapito on laissa kielletty tai joista voisi aiheutua vaaraa ihmisten tai säilytystilan turvallisuudelle tai vapaudenmenetyksen tarkoitukselle. Ulkopuolinen henkilö saa tuoda teille yleensä vain vaatteita tai rahaa. Yksittäistapauksessa voidaan harkita muunkin omaisuuden, esimerkiksi avaamattoman tupakka-askin, juomapullon tai makeisten vastaanottamista. Päihtyneiden säilytystilassa säilytettävän henkilön rahat sekä muu arvo-omaisuus viranomaisten täytyy ottaa talteen säilytyksen ajaksi. Poliisi ottaa säilytettäväkseen muun mukananne olleen omaisuuden, jos se on mahdollista. Jos omaisuus voi pilaantua tai jos sitä on muuten erityisen vaikea säilyttää, se täytyy joko lähettää teidän kustannuksellanne paikkaan, jonka te ilmoitatte, tai myydä. Jos tavara on pilaantunut, viranomainen voi hävittää sen todistajan läsnä ollessa. Viranomaisen täytyy säilyttää teiltä talteen otettua omaisuutta huolellisesti ja erillään muiden omaisuudesta. Kun vapaudutte, omaisuutenne täytyy luovuttaa takaisin teille, ellei ole laillista syytä sen pitämiseen poliisin hallussa. Tavaroiden luovutuksesta tehdään kuitti, jonka vastaanottaja allekirjoittaa. Viranomainen voi luovuttaa vapaudenmenetyksen aikana joitakin haluamianne esineitä nimeämällenne henkilölle, ellei laki estä sitä. Jos teitä säilytetään pidätettyjen tiloissa, voitte saada huoneeseenne sähkölaitteita, kuten television tai radion. Tällaiset laitteet annetaan asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tarkastettavaksi ja sinetöidään. Jos teillä on muualla omaisuutta, jota täytyy hoitaa ja jonka hoitoa ette voi itse järjestää, viranomaisen täytyy ilmoittaa asiasta holhousviranomaiselle. OIKEUS TERVEYDENHUOLTOON Teille täytyy tarpeen mukaan järjestää mahdollisuus sairaanhoitohenkilökunnan tai psykologin tapaamiseen, lääkärin apua ja sairaanhoitoa sekä lääkärin määräämät lääkkeet. OIKEUS KIRJEENVAIHTOON JA PUHELUIHIN Teillä on oikeus kirjeenvaihtoon ja puheluihin, ellei viranomainen ole asettanut teille yhteydenpitorajoituksia. Lisäksi teille täytyy antaa mahdollisuus muuhun kirjoittamiseen. OIKEUS TAPAAMISIIN Teillä on oikeus tavata vieraita valvonnan alaisena tapaamista varten varattuina aikoina, ellei viranomainen ole asettanut teille yhteydenpitorajoituksia.

4 Poliisihallitus Liite 4 (7) Tapaaminen voidaan sallia muulloinkin kuin tapaamista varten varattuina aikoina, jos se on tarpeen teidän yhteyksienne kannalta tai muusta erityisestä syystä. Teillä on joka tapauksessa aina oikeus tavata avustajanne ilman aiheetonta viivytystä. Tapaamaan tulleet henkilöt voidaan tarkastaa. OIKEUS MUUTOKSENHAKUUN Teillä on oikeus hakea muutosta päätöksiin, jotka koskevat omaisuuden hallussapitoa, rahan ja muiden maksuvälineiden käyttöä, kirjeen tai postilähetyksen pidättämistä tai tapaamiskieltoa. ILMOITUKSET RIKOKSESTA EPÄILLYLLE Teillä on oikeus tietää, mihin tekoon rikosepäily perustuu. Poliisi antaa tietoja myös sellaisen teon mahdollisista seuraamuksista. Teillä on oikeus saada tieto myös rikosepäilyä koskevista muutoksista. Oikeus avustajaan Teillä on oikeus puhua luottamuksellisesti valitsemanne avustajan kanssa jo ennen kuulustelua / alustavaa puhuttelua. Avustaja on poliisista riippumaton, mutta poliisi voi auttaa ottamaan yhteyttä avustajaan. Teillä voi tietyillä edellytyksillä olla oikeus oikeusapuun ja avustajaan, jonka kustannukset maksetaan kokonaan tai osittain valtion varoista; tai puolustajaan. Jos tarvitsette lisätietoa oikeusavusta, poliisi voi tulostaa siitä esitteen Suomen oikeushallinnon oikeus.fi -sivuilta. Avustajalla on oikeus olla läsnä kuulusteluissa, mutta tätä oikeutta voidaan joissain tilanteissa rajoittaa. Avustajana esitutkinnassa saa toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai erillisen luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Voitte pyytää lisätietoja poliisilta. Oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen ja oikeus puhua Teillä on oikeus olla myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta teitä epäillään. Teillä on myös oikeus olla vastaamatta poliisin kyseistä rikosta koskeviin kysymyksiin. Teillä on halutessanne oikeus puhua ja vastata poliisin kysymyksiin, jotka koskevat väitettyä rikosta. Kertomianne tietoja voidaan käyttää oikeudenkäynnissä näyttönä teitä vastaan. Tietojen kertominen saattaa olla myös etujenne mukaista. Avustaja voi auttaa teitä päättämään tästä. Kielelliset oikeudet Kansalliskieliselle: Esitutkinnassa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Joissakin tilanteissa poliisin on käytettävä poliisin kanssa asioivan henkilön kieltä, ja muissa tapauksissa poliisin on huolehdittava tulkkauksesta. Saamenkielisellä on oikeus käyttää esitutkinnassa saamen kieltä Lapin poliisilaitoksen alueella. Muille: Jos ette ymmärrä tai osaa puhua riittävästi poliisin käyttämää kieltä, teillä on esitutkinnassa oikeus tulkkausapuun valtion varoista. Tulkki voi auttaa keskusteluissa avustajan kanssa, ja hänellä on keskusteluja koskeva vaitiolovelvollisuus. Teillä on oikeus saada kirjallinen tai suullinen käännös asian kannalta keskeisten asiakirjojen olennaisista osista tai keskeisestä asiakirjasta tehdystä yhteenvedosta. Käännös annetaan aina poliisin tekemästä pidättämistä koskevasta ratkaisusta tai tuomarin mahdollisesti antamasta vangitsemispäätöksestä, mahdollisista syytteistä ja tuomiosta. Käännös asiakirjasta voidaan antaa suullisesti, kun oikeusturvanne ei edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti. Teillä on oikeus saada viipymättä tieto esitutkinta-aineistosta, joka voi tai on voinut vaikuttaa rikosasianne käsittelyyn. Tämä oikeus ei kuitenkaan koske tietoja, joiden kertomisesta olisi haittaa asian selvittämiselle tai erittäin tärkeälle yleiselle tai yksityiselle edulle.

5 Poliisihallitus Liite 5 (7) Poliisin on viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista joko vapautettava teidät tai tehtävä tuomioistuimelle vaatimus vangitsemisestanne. Vaatimus vangitsemisestanne on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisestanne. Tämän jälkeen vapaudenmenetyksen jatkaminen on mahdollista vain tuomioistuimen päätöksellä. Teillä on oikeus esittää tuomioistuimelle vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä. Tuomioistuimen ei tarvitse ottaa vangitsemisasiaa uudelleen käsiteltäväksi aikaisemmin kuin kahden viikon kuluttua asian edellisestä käsittelystä. TUTKINTAVANGILLA ON LISÄKSI SEURAAVAT OIKEUDET: Tuomioistuin voi päättää rikoksesta epäillyn vangitsemisesta ennen rikosasian oikeuskäsittelyä. Vapaudenmenetystä kutsutaan tällöin tutkintavankeudeksi ja sen tarkoituksena on turvata rikoksen esitutkinta, tuomioistuinkäsittely, rangaistuksen täytäntöönpano tai estää rikollisen toiminnan jatkaminen. Teillä on oikeus kertoa näkemyksenne siitä, mihin säilytystilaan ja paikkaan siellä teidät sijoitetaan, kun asiasta ollaan tekemässä päätöstä. Tarkemmin tästä säädetään hallintolain 34 :ssä, putkalain 13 luvun 1 :ssä ja tutkintavankeuslain 1 luvun 6 :ssä. Teillä on mahdollisuuksien mukaan oikeus seurata televisio- ja radio-ohjelmia ja sanomalehtiä sekä hankkia omilla rahoillanne aikakauslehtiä ja kirjallisuutta. Aikakauslehtiin ja kirjallisuuteen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muuhunkin omaisuuteen (putkalain 4 luvun 1 ). Teillä on oikeus osallistua jumalanpalveluksiin ja hartaushetkiin. ULKOMAALAISLAIN PERUSTEELLA SÄILÖÖNOTETTUJEN OIKEUDET Ulkomaalaislain mukainen säilöönotto on hallinnollinen turvaamistoimi. Se on siis aivan eri asia kuin ulkomaalaisen vapaudenmenetys jostain muusta syystä (esimerkiksi kiinniotto, pidättäminen tai vangitseminen, joihin sovelletaan pakkokeino- tai poliisilakia). Jos teidät otetaan säilöön ulkomaalaislain nojalla, teidät sijoitetaan ensisijaisesti erilliseen ulkomaalaisten säilöönottoyksikköön. Teidät voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti sijoittaa poliisin pidätystiloihin tilanteissa, joissa säilöönottoyksiköt ovat tilapäisesti täynnä tai teidät on otettu säilöön kaukana lähimmästä säilöönottoyksiköstä. Jos syy on se, että säilöönottoyksikkö sijaitsee kaukana, voitte joutua viettämään poliisin tiloissa korkeintaan neljä vuorokautta ennen kuin teidät siirretään säilöönottoyksikköön tai vapautetaan. Alle 18-vuotias ulkomaalaislain nojalla säilöön otettu voidaan sijoittaa poliisin pidätystiloihin vain poikkeuksellisesti. Edellytyksenä on lisäksi, että myös hänen huoltajansa tai muu täysi-ikäinen perheenjäsenensä on otettu sinne säilöön. Ulkomaalaislain mukaan viranomaisen on huolehdittava tulkkauksesta tai kääntämisestä, jos ulkomaalainen ei osaa suomen tai ruotsin kieltä: 1. turvapaikkamenettelyssä käsiteltävässä asiassa 2. käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevassa asiassa, taikka 3. asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta.

6 Poliisihallitus Liite 6 (7) Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisella on oikeus saada häntä koskevasta päätöksestä tieto äidinkielellään tai kielellä, jota hänen perustellusti voidaan olettaa ymmärtävän. Tieto päätöksestä annetaan tulkkaamalla tai kääntämällä. Teillä on oikeus käyttää tulkkia tai kääntäjää myös muissa hallinto- ja muutoksenhakuasioissa, mutta silloin teidän täytyy maksaa hänelle itse. Vaikka teillä ei olisi rahaa, teillä on oikeus olla puhelimitse yhteydessä ja pitää yhteyttä Suomessa olevaan vastaanottajaan, lähisukulaiseenne tai muuhun läheiseenne, kotimaanne diplomaattiseen edustustoon tai konsuliedustustoon, säilöönottoyksikön toimintaa valvovaan viranomaiseen, vähemmistövaltuutettuun, yleiseen oikeusavustajaan, asiamiehenänne toimivaan asianajajaan tai muuhun oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneeseen henkilöön, ihmisoikeuksien valvontaelimiin ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virastoon (UNHCR) tai sen edustajaan sekä yleishyödylliseen yhdistykseen, joka antaa ammattimaisesti oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille. Tällaista yhteydenpitoa ei saa valvoa tai rajoittaa. Ulkomaalaisella on oikeus ottaa vastaan vieraita. Vieraiden vastaanottamista voidaan rajoittaa niin, että vierailujen täytyy tapahtua tiettyyn aikaan päivästä. Säilytyspaikan työntekijät voivat antaa yhteydenpidosta ja vierailuista muitakin välttämättömiä määräyksiä. Teillä on oikeus ilman aiheetonta viivytystä tavata asianajajanne tai oikeudenkäyntiasiamiehenne tai - avustajanne. Ulkomaalaislain nojalla säilöön otetulla on oikeus käyttää puhelinta ja yleensä myös oikeus pitää puhelinta hallussaan. Ette kuitenkaan saa luovuttaa puhelintanne muille. Teidän täytyy säilyttää ja käyttää sitä vain omassa huoneessanne. Teille voidaan antaa lupa poistua säilöönottoyksiköstä vakavasti sairaana olevan lähisukulaisenne tai muun läheisen henkilön tapaamista tai kuolleen läheisenne hautajaisia varten tai muusta vastaavasta erittäin tärkeästä syystä. Poliisi on vastuussa valvonnastanne tällaisen poistumisluvan aikana. Viranomaisen on ilmoitettava säilyttämispaikkakunnan käräjäoikeudelle ja vähemmistövaltuutetulle siitä, että teidät on otettu säilöön ulkomaalaislain perusteella. Teillä on oikeus hakea muutosta valittamalla käräjäoikeuteen seuraavista päätöksistä: 1) tapaamisen epäämisestä; 2) puhelimen ja sähköisen viestinnän rajoittamisesta tai kieltämisestä; 3) poistumisluvan epäämisestä; sekä 4) kiellettyjen esineiden ja aineiden ottamisesta teiltä pois. ILMOITUKSET KIINNIOTETULLE, JOTA PYYDETÄÄN LUOVUTETTAVAKSI EUROOPPALAISEN PIDÄTYSMÄÄRÄYKSEN NOJALLA Teistä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, jonka nojalla teitä pyydetään luovutettavaksi toiseen jäsenvaltioon. Teillä on seuraavat oikeudet: Oikeus saada tieto eurooppalaisen pidätysmääräyksen (kiinniottamista ja luovuttamista koskevan pyynnön) sisällöstä. Teillä on oikeus käyttää valitsemaanne avustajaa. Teille voidaan pyynnöstänne määrätä puolustaja, jonka kustannukset maksetaan valtion varoista.

7 Poliisihallitus Liite 7 (7) Teillä on tarvittaessa oikeus tulkkaukseen sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen (kiinniottamista ja luovuttamista koskevan pyynnön) kirjalliseen tai suulliseen käännökseen. Teiltä kysytään, suostutteko luovuttamiseenne luovuttamista pyytävään valtioon. Suostumuksen antaminen voisi nopeuttaa menettelyä. Käräjäoikeus päättää luovuttamisestanne. Teillä on oikeus tulla kuulluksi luovuttamisasian yhteydessä käräjäoikeudessa. Teillä on tietyillä edellytyksillä oikeus pyynnöstänne saada tieto tuomiosta, jonka perusteella teidän luovuttamistanne pyydetään ja joka on annettu teidän ollessanne poissa asian käsittelystä. VAPAUTENSA MENETTÄNEEN VELVOLLISUUDET Teidän täytyy noudattaa säilytystilan järjestyssääntöä. Teidän täytyy noudattaa säilytystilan henkilökunnan kehotuksia ja käskyjä. Teidän täytyy huolehtia omasta puhtaudestanne ja huoneenne siisteydestä. Teidän täytyy käyttäytyä asiallisesti henkilökuntaa ja muita vapautensa menettäneitä kohtaan. Teidän täytyy alistua putkalain mukaisiin tarkastuksiin (turvatarkastus, henkilöntarkastus, erityistarkastus). Teidän täytyy alistua putkalain mukaisiin turvaamistoimenpiteisiin (sitominen, tarkkailu, eristämistarkkailu), jos putkalain edellytykset täyttyvät. Teidän täytyy alistua säilytystiloissa mahdollisesti suoritettavalle tekniselle valvonnalle, jos putkalain 12 luvun edellytykset täyttyvät. Teidän täytyy antaa henkilötuntomerkkinne. LAINSÄÄDÄNTÖ Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (841/2006) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (1286/2003) Poliisilaki (872/2011) Esitutkintalaki (805/2011) Pakkokeinolaki (806/2011) Tutkintavankeuslaki (768/2005) Ulkomaalaislaki (301/2004) Ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettu laki (116/2002)

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi.

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi. ra-alueiden osalta litus käsittää myös ta, joiden osalta vuokranantaja ja ittavat tyytyvänsä :aan vuokramiehet anottuihin vuokraiksia, voidaan, jos oituksenmukaiseksi let niin haluavat, arkoituksessa,

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 2 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 3 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot