Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:"

Transkriptio

1 Poliisihallitus Liite 1 1 (7) /2013/ VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Poliisi tai tuomioistuin on päättänyt, että olette menettänyt vapautenne. Tällainen toimenpide perustuu aina lakiin. Teillä on oikeus saada poliisilta tietää vapaudenmenetyksen syy ja se, mihin lain säännökseen se perustuu. Tästä lomakkeesta saatte tietää myös muista oikeuksistanne ja velvollisuuksistanne. VAPAUTENSA MENETTÄNEEN KOHTELUSTA YLEISESTI: Vaikka olette menettänyt vapautenne, ei vapauttanne saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä toimenpiteen tarkoituksen kannalta. Rajoitukset varmistavat teidän ja muiden henkilöiden turvallisuutta sekä sitä, että te pysytte säilytyspaikassanne ja sen tilat järjestyksessä. Viranomaisten täytyy kunnioittaa ihmisarvoanne ja kohdella teitä oikeudenmukaisesti ja hienotunteisesti. Teille ei saa aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa tai haittaa. Nuorten henkilöiden (alle 21-vuotiaiden) kohteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viranomaisten täytyy ilmoittaa teitä koskevista asioista selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Jos teitä epäillään rikoksesta, ilmoitukset on aina tehtävä kielellä, jota ymmärrätte ja puhutte riittävästi ja tällöin viranomainen tarvittaessa huolehtii tulkkauksesta tai käännöksistä. VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET: OIKEUS SAADA TIETÄÄ, MIKSI OLETTE MENETTÄNYT VAPAUTENNE Poliisi kertoo teille vapaudenmenetyksen perusteet. OIKEUS SAADA TIETÄÄ SÄILYTYSTILAN OLOISTA Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin: 1) tähän lomakkeeseen vapautensa menettäneen oikeuksista ja velvollisuuksista, 2) poliisivankilan järjestyssäännön teitä koskeviin osiin, sekä 3) Poliisihallituksen ohjeeseen poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Ohje on saatavilla vain suomeksi ja ruotsiksi eikä sitä yleensä käännetä tai tulkata muille kielille, koska sen olennainen sisältö on tiivistetty tähän lomakkeeseen. OIKEUS SAADA ILMOITTAA VAPAUDENMENETYKSESTÄ Teillä on oikeus henkilökohtaisesti ilmoittaa vapaudenmenetyksestä lähisukulaisellenne tai muulle läheiselle henkilölle. Poliisi voi kuitenkin rikoksen tutkinnan turvaamiseksi päättää lykätä ilmoittamista enintään kaksi vuorokautta kiinniottamisesta. Teillä on aina oikeus ilmoittaa avustajallenne vapaudenmenetyksestä. Jos olette muun valtion kuin Suomen kansalainen, teillä on oikeus pyytää, että vapaudenmenetyksestä ilmoitetaan kotimaanne edustustoon. Poliisin täytyy heti ilmoittaa alle 18-vuotiaasta vapautensa menettäneestä sosiaaliviranomaiselle, jos lastensuojelun tarve pitää hänen kohdaltaan selvittää (lastensuojelulaki 25 ). Jos alle 18-vuotias aio- Poliisihallitus Vuorikatu 20 A, PL 302, HELSINKI Puh , Faksi

2 Poliisihallitus Liite 2 (7) taan ottaa säilöön ulkomaalaislain mukaisesti, poliisin täytyy ensin ottaa yhteyttä sosiaaliviranomaisen edustajaan. OIKEUS SAADA PERUSHUOLTOA Teille täytyy antaa mahdollisuus säännölliseen perustarpeista huolehtimiseen, kuten ruokaan ja juomaan, lepoon, puhtauteen ja ulkoiluun sekä sairauden hoitoon. Tarkemmin tästä säädetään laissa poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ("putkalaissa") ja säilytystilan järjestyssäännössä. OIKEUS SAADA ILMOITTAA SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN PAIKKAAN Jos teidät siirretään toiseen säilytyspaikkaan, viranomaisten täytyy heti siirron jälkeen ilmoittaa siitä haluamallenne lähisukulaiselle tai muulle läheiselle henkilölle sekä avustajallenne. Jos poliisi on pidättänyt teidät, se voi kuitenkin rikoksen tutkinnan turvaamiseksi päättää, että ilmoitusta ei saa tehdä ennen kuin tuomioistuin tekee päätöksen, vangitaanko teidät vai päästetäänkö teidät vapaaksi. Jos ette halua, että viranomainen ilmoittaa siirtämisestänne, ilmoitusta ei tehdä, ellei siihen ole erityistä syytä. OIKEUS VAATETUKSEEN Teillä on oikeus käyttää omia vaatteitanne, ellei viranomainen erityisestä syystä päätä toisin (putkalain 3 luvun 2 ). Jos viranomainen ei anna teidän käyttää omia vaatteitanne tai ne ovat esimerkiksi liian märät tai liian likaiset, teille täytyy antaa käytettäväksi sopivia muita vaatteita, kuten haalarit. Teille voidaan antaa mahdollisuus vaihtaa tai pestä vaatteita säilytystilassa tai lähettää ne muualle pestäväksi, mutta ulkopuolella pesemisestä teidän pitää maksaa itse. OIKEUS LEPOON Teidän on annettava levätä kello Tänä aikana teitä ei saa ilman erityistä syytä kuulustella tai suorittaa muutakaan toimenpidettä, ellette itse suostu siihen. Teitä ei saa tarpeettomasti häiritä yölevon aikana. Valo täytyy sammuttaa yölevon ajaksi, paitsi jos itse haluatte sen olevan päällä tai jos huonettanne pitää pystyä erityisesti valvomaan. Jos teitä säilytetään pidätettyjen henkilöiden tiloissa, teille täytyy antaa vuodevaatteita ja patja yölevon ajaksi. Teille annettavien vuodevaatteiden täytyy olla puhtaat ja ne pitää vaihtaa tarvittaessa. Jos teitä säilytetään päihtyneiden henkilöiden tiloissa, niin teille täytyy antaa makuualustaksi puhdas ja turvallinen patja, ellei ole erityistä syytä olla antamatta patjaa. OIKEUS RUOKAILUUN Jos vapaudenmenetys kestää yli 12 tuntia, teille täytyy antaa riittävästi terveellistä ja monipuolista ruokaa. Tämä tarkoittaa kahta ateriaa vuorokaudessa, joista ainakin toisen on oltava lämmin. Lisäksi päivällisen yhteydessä täytyy mahdollisuuksien mukaan tarjota välipala, jonka voitte syödä joko illalla tai aamulla. Jos teidät on pidätetty mutta vapaudenmenetys on kestänyt alle 12 tuntia, teille täytyy antaa tarvittavaa ruokaa ja juomaa. Teille täytyy aina antaa mahdollisuus saada raikasta vettä. Jos pyydätte, teille täytyy mahdollisuuksien mukaan antaa kuumaa vettä kahvin, teen tai muun juoman valmistamiseen. Jos tavallinen ruoka ei sovi teille sairauden tai muun syyn vuoksi, teille täytyy antaa erityisruokaa tai viranomaisten pitää ryhtyä muuhun tarpeelliseen toimenpiteeseen. Säilytystilassa noudatettavasta ruokavaliosta poiketaan mahdollisuuksien mukaan, jos se on perusteltua terveytenne tai esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksenne vuoksi.

3 Poliisihallitus Liite 3 (7) OIKEUS ULKOILUUN Jos vapaudenmenetys kestää yli 24 tuntia, teille täytyy antaa joka päivä mahdollisuus vähintään tunnin kestävään ulkoiluun tai muuhun liikuntaan säilytyshuoneen ulkopuolella. Tästä voidaan poiketa vain erityisestä järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvästä syystä. OIKEUS OMAISUUTEEN Teillä on oikeus pitää hallussanne kohtuullinen määrä mukana tuomaanne ja myöhemmin saamaanne omaisuutta. Ette kuitenkaan saa pitää hallussanne esineitä, joiden hallussapito on laissa kielletty tai joista voisi aiheutua vaaraa ihmisten tai säilytystilan turvallisuudelle tai vapaudenmenetyksen tarkoitukselle. Ulkopuolinen henkilö saa tuoda teille yleensä vain vaatteita tai rahaa. Yksittäistapauksessa voidaan harkita muunkin omaisuuden, esimerkiksi avaamattoman tupakka-askin, juomapullon tai makeisten vastaanottamista. Päihtyneiden säilytystilassa säilytettävän henkilön rahat sekä muu arvo-omaisuus viranomaisten täytyy ottaa talteen säilytyksen ajaksi. Poliisi ottaa säilytettäväkseen muun mukananne olleen omaisuuden, jos se on mahdollista. Jos omaisuus voi pilaantua tai jos sitä on muuten erityisen vaikea säilyttää, se täytyy joko lähettää teidän kustannuksellanne paikkaan, jonka te ilmoitatte, tai myydä. Jos tavara on pilaantunut, viranomainen voi hävittää sen todistajan läsnä ollessa. Viranomaisen täytyy säilyttää teiltä talteen otettua omaisuutta huolellisesti ja erillään muiden omaisuudesta. Kun vapaudutte, omaisuutenne täytyy luovuttaa takaisin teille, ellei ole laillista syytä sen pitämiseen poliisin hallussa. Tavaroiden luovutuksesta tehdään kuitti, jonka vastaanottaja allekirjoittaa. Viranomainen voi luovuttaa vapaudenmenetyksen aikana joitakin haluamianne esineitä nimeämällenne henkilölle, ellei laki estä sitä. Jos teitä säilytetään pidätettyjen tiloissa, voitte saada huoneeseenne sähkölaitteita, kuten television tai radion. Tällaiset laitteet annetaan asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tarkastettavaksi ja sinetöidään. Jos teillä on muualla omaisuutta, jota täytyy hoitaa ja jonka hoitoa ette voi itse järjestää, viranomaisen täytyy ilmoittaa asiasta holhousviranomaiselle. OIKEUS TERVEYDENHUOLTOON Teille täytyy tarpeen mukaan järjestää mahdollisuus sairaanhoitohenkilökunnan tai psykologin tapaamiseen, lääkärin apua ja sairaanhoitoa sekä lääkärin määräämät lääkkeet. OIKEUS KIRJEENVAIHTOON JA PUHELUIHIN Teillä on oikeus kirjeenvaihtoon ja puheluihin, ellei viranomainen ole asettanut teille yhteydenpitorajoituksia. Lisäksi teille täytyy antaa mahdollisuus muuhun kirjoittamiseen. OIKEUS TAPAAMISIIN Teillä on oikeus tavata vieraita valvonnan alaisena tapaamista varten varattuina aikoina, ellei viranomainen ole asettanut teille yhteydenpitorajoituksia.

4 Poliisihallitus Liite 4 (7) Tapaaminen voidaan sallia muulloinkin kuin tapaamista varten varattuina aikoina, jos se on tarpeen teidän yhteyksienne kannalta tai muusta erityisestä syystä. Teillä on joka tapauksessa aina oikeus tavata avustajanne ilman aiheetonta viivytystä. Tapaamaan tulleet henkilöt voidaan tarkastaa. OIKEUS MUUTOKSENHAKUUN Teillä on oikeus hakea muutosta päätöksiin, jotka koskevat omaisuuden hallussapitoa, rahan ja muiden maksuvälineiden käyttöä, kirjeen tai postilähetyksen pidättämistä tai tapaamiskieltoa. ILMOITUKSET RIKOKSESTA EPÄILLYLLE Teillä on oikeus tietää, mihin tekoon rikosepäily perustuu. Poliisi antaa tietoja myös sellaisen teon mahdollisista seuraamuksista. Teillä on oikeus saada tieto myös rikosepäilyä koskevista muutoksista. Oikeus avustajaan Teillä on oikeus puhua luottamuksellisesti valitsemanne avustajan kanssa jo ennen kuulustelua / alustavaa puhuttelua. Avustaja on poliisista riippumaton, mutta poliisi voi auttaa ottamaan yhteyttä avustajaan. Teillä voi tietyillä edellytyksillä olla oikeus oikeusapuun ja avustajaan, jonka kustannukset maksetaan kokonaan tai osittain valtion varoista; tai puolustajaan. Jos tarvitsette lisätietoa oikeusavusta, poliisi voi tulostaa siitä esitteen Suomen oikeushallinnon oikeus.fi -sivuilta. Avustajalla on oikeus olla läsnä kuulusteluissa, mutta tätä oikeutta voidaan joissain tilanteissa rajoittaa. Avustajana esitutkinnassa saa toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai erillisen luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Voitte pyytää lisätietoja poliisilta. Oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen ja oikeus puhua Teillä on oikeus olla myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta teitä epäillään. Teillä on myös oikeus olla vastaamatta poliisin kyseistä rikosta koskeviin kysymyksiin. Teillä on halutessanne oikeus puhua ja vastata poliisin kysymyksiin, jotka koskevat väitettyä rikosta. Kertomianne tietoja voidaan käyttää oikeudenkäynnissä näyttönä teitä vastaan. Tietojen kertominen saattaa olla myös etujenne mukaista. Avustaja voi auttaa teitä päättämään tästä. Kielelliset oikeudet Kansalliskieliselle: Esitutkinnassa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Joissakin tilanteissa poliisin on käytettävä poliisin kanssa asioivan henkilön kieltä, ja muissa tapauksissa poliisin on huolehdittava tulkkauksesta. Saamenkielisellä on oikeus käyttää esitutkinnassa saamen kieltä Lapin poliisilaitoksen alueella. Muille: Jos ette ymmärrä tai osaa puhua riittävästi poliisin käyttämää kieltä, teillä on esitutkinnassa oikeus tulkkausapuun valtion varoista. Tulkki voi auttaa keskusteluissa avustajan kanssa, ja hänellä on keskusteluja koskeva vaitiolovelvollisuus. Teillä on oikeus saada kirjallinen tai suullinen käännös asian kannalta keskeisten asiakirjojen olennaisista osista tai keskeisestä asiakirjasta tehdystä yhteenvedosta. Käännös annetaan aina poliisin tekemästä pidättämistä koskevasta ratkaisusta tai tuomarin mahdollisesti antamasta vangitsemispäätöksestä, mahdollisista syytteistä ja tuomiosta. Käännös asiakirjasta voidaan antaa suullisesti, kun oikeusturvanne ei edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti. Teillä on oikeus saada viipymättä tieto esitutkinta-aineistosta, joka voi tai on voinut vaikuttaa rikosasianne käsittelyyn. Tämä oikeus ei kuitenkaan koske tietoja, joiden kertomisesta olisi haittaa asian selvittämiselle tai erittäin tärkeälle yleiselle tai yksityiselle edulle.

5 Poliisihallitus Liite 5 (7) Poliisin on viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista joko vapautettava teidät tai tehtävä tuomioistuimelle vaatimus vangitsemisestanne. Vaatimus vangitsemisestanne on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisestanne. Tämän jälkeen vapaudenmenetyksen jatkaminen on mahdollista vain tuomioistuimen päätöksellä. Teillä on oikeus esittää tuomioistuimelle vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä. Tuomioistuimen ei tarvitse ottaa vangitsemisasiaa uudelleen käsiteltäväksi aikaisemmin kuin kahden viikon kuluttua asian edellisestä käsittelystä. TUTKINTAVANGILLA ON LISÄKSI SEURAAVAT OIKEUDET: Tuomioistuin voi päättää rikoksesta epäillyn vangitsemisesta ennen rikosasian oikeuskäsittelyä. Vapaudenmenetystä kutsutaan tällöin tutkintavankeudeksi ja sen tarkoituksena on turvata rikoksen esitutkinta, tuomioistuinkäsittely, rangaistuksen täytäntöönpano tai estää rikollisen toiminnan jatkaminen. Teillä on oikeus kertoa näkemyksenne siitä, mihin säilytystilaan ja paikkaan siellä teidät sijoitetaan, kun asiasta ollaan tekemässä päätöstä. Tarkemmin tästä säädetään hallintolain 34 :ssä, putkalain 13 luvun 1 :ssä ja tutkintavankeuslain 1 luvun 6 :ssä. Teillä on mahdollisuuksien mukaan oikeus seurata televisio- ja radio-ohjelmia ja sanomalehtiä sekä hankkia omilla rahoillanne aikakauslehtiä ja kirjallisuutta. Aikakauslehtiin ja kirjallisuuteen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muuhunkin omaisuuteen (putkalain 4 luvun 1 ). Teillä on oikeus osallistua jumalanpalveluksiin ja hartaushetkiin. ULKOMAALAISLAIN PERUSTEELLA SÄILÖÖNOTETTUJEN OIKEUDET Ulkomaalaislain mukainen säilöönotto on hallinnollinen turvaamistoimi. Se on siis aivan eri asia kuin ulkomaalaisen vapaudenmenetys jostain muusta syystä (esimerkiksi kiinniotto, pidättäminen tai vangitseminen, joihin sovelletaan pakkokeino- tai poliisilakia). Jos teidät otetaan säilöön ulkomaalaislain nojalla, teidät sijoitetaan ensisijaisesti erilliseen ulkomaalaisten säilöönottoyksikköön. Teidät voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti sijoittaa poliisin pidätystiloihin tilanteissa, joissa säilöönottoyksiköt ovat tilapäisesti täynnä tai teidät on otettu säilöön kaukana lähimmästä säilöönottoyksiköstä. Jos syy on se, että säilöönottoyksikkö sijaitsee kaukana, voitte joutua viettämään poliisin tiloissa korkeintaan neljä vuorokautta ennen kuin teidät siirretään säilöönottoyksikköön tai vapautetaan. Alle 18-vuotias ulkomaalaislain nojalla säilöön otettu voidaan sijoittaa poliisin pidätystiloihin vain poikkeuksellisesti. Edellytyksenä on lisäksi, että myös hänen huoltajansa tai muu täysi-ikäinen perheenjäsenensä on otettu sinne säilöön. Ulkomaalaislain mukaan viranomaisen on huolehdittava tulkkauksesta tai kääntämisestä, jos ulkomaalainen ei osaa suomen tai ruotsin kieltä: 1. turvapaikkamenettelyssä käsiteltävässä asiassa 2. käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevassa asiassa, taikka 3. asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta.

6 Poliisihallitus Liite 6 (7) Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisella on oikeus saada häntä koskevasta päätöksestä tieto äidinkielellään tai kielellä, jota hänen perustellusti voidaan olettaa ymmärtävän. Tieto päätöksestä annetaan tulkkaamalla tai kääntämällä. Teillä on oikeus käyttää tulkkia tai kääntäjää myös muissa hallinto- ja muutoksenhakuasioissa, mutta silloin teidän täytyy maksaa hänelle itse. Vaikka teillä ei olisi rahaa, teillä on oikeus olla puhelimitse yhteydessä ja pitää yhteyttä Suomessa olevaan vastaanottajaan, lähisukulaiseenne tai muuhun läheiseenne, kotimaanne diplomaattiseen edustustoon tai konsuliedustustoon, säilöönottoyksikön toimintaa valvovaan viranomaiseen, vähemmistövaltuutettuun, yleiseen oikeusavustajaan, asiamiehenänne toimivaan asianajajaan tai muuhun oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneeseen henkilöön, ihmisoikeuksien valvontaelimiin ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virastoon (UNHCR) tai sen edustajaan sekä yleishyödylliseen yhdistykseen, joka antaa ammattimaisesti oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille. Tällaista yhteydenpitoa ei saa valvoa tai rajoittaa. Ulkomaalaisella on oikeus ottaa vastaan vieraita. Vieraiden vastaanottamista voidaan rajoittaa niin, että vierailujen täytyy tapahtua tiettyyn aikaan päivästä. Säilytyspaikan työntekijät voivat antaa yhteydenpidosta ja vierailuista muitakin välttämättömiä määräyksiä. Teillä on oikeus ilman aiheetonta viivytystä tavata asianajajanne tai oikeudenkäyntiasiamiehenne tai - avustajanne. Ulkomaalaislain nojalla säilöön otetulla on oikeus käyttää puhelinta ja yleensä myös oikeus pitää puhelinta hallussaan. Ette kuitenkaan saa luovuttaa puhelintanne muille. Teidän täytyy säilyttää ja käyttää sitä vain omassa huoneessanne. Teille voidaan antaa lupa poistua säilöönottoyksiköstä vakavasti sairaana olevan lähisukulaisenne tai muun läheisen henkilön tapaamista tai kuolleen läheisenne hautajaisia varten tai muusta vastaavasta erittäin tärkeästä syystä. Poliisi on vastuussa valvonnastanne tällaisen poistumisluvan aikana. Viranomaisen on ilmoitettava säilyttämispaikkakunnan käräjäoikeudelle ja vähemmistövaltuutetulle siitä, että teidät on otettu säilöön ulkomaalaislain perusteella. Teillä on oikeus hakea muutosta valittamalla käräjäoikeuteen seuraavista päätöksistä: 1) tapaamisen epäämisestä; 2) puhelimen ja sähköisen viestinnän rajoittamisesta tai kieltämisestä; 3) poistumisluvan epäämisestä; sekä 4) kiellettyjen esineiden ja aineiden ottamisesta teiltä pois. ILMOITUKSET KIINNIOTETULLE, JOTA PYYDETÄÄN LUOVUTETTAVAKSI EUROOPPALAISEN PIDÄTYSMÄÄRÄYKSEN NOJALLA Teistä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, jonka nojalla teitä pyydetään luovutettavaksi toiseen jäsenvaltioon. Teillä on seuraavat oikeudet: Oikeus saada tieto eurooppalaisen pidätysmääräyksen (kiinniottamista ja luovuttamista koskevan pyynnön) sisällöstä. Teillä on oikeus käyttää valitsemaanne avustajaa. Teille voidaan pyynnöstänne määrätä puolustaja, jonka kustannukset maksetaan valtion varoista.

7 Poliisihallitus Liite 7 (7) Teillä on tarvittaessa oikeus tulkkaukseen sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen (kiinniottamista ja luovuttamista koskevan pyynnön) kirjalliseen tai suulliseen käännökseen. Teiltä kysytään, suostutteko luovuttamiseenne luovuttamista pyytävään valtioon. Suostumuksen antaminen voisi nopeuttaa menettelyä. Käräjäoikeus päättää luovuttamisestanne. Teillä on oikeus tulla kuulluksi luovuttamisasian yhteydessä käräjäoikeudessa. Teillä on tietyillä edellytyksillä oikeus pyynnöstänne saada tieto tuomiosta, jonka perusteella teidän luovuttamistanne pyydetään ja joka on annettu teidän ollessanne poissa asian käsittelystä. VAPAUTENSA MENETTÄNEEN VELVOLLISUUDET Teidän täytyy noudattaa säilytystilan järjestyssääntöä. Teidän täytyy noudattaa säilytystilan henkilökunnan kehotuksia ja käskyjä. Teidän täytyy huolehtia omasta puhtaudestanne ja huoneenne siisteydestä. Teidän täytyy käyttäytyä asiallisesti henkilökuntaa ja muita vapautensa menettäneitä kohtaan. Teidän täytyy alistua putkalain mukaisiin tarkastuksiin (turvatarkastus, henkilöntarkastus, erityistarkastus). Teidän täytyy alistua putkalain mukaisiin turvaamistoimenpiteisiin (sitominen, tarkkailu, eristämistarkkailu), jos putkalain edellytykset täyttyvät. Teidän täytyy alistua säilytystiloissa mahdollisesti suoritettavalle tekniselle valvonnalle, jos putkalain 12 luvun edellytykset täyttyvät. Teidän täytyy antaa henkilötuntomerkkinne. LAINSÄÄDÄNTÖ Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta (841/2006) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (1286/2003) Poliisilaki (872/2011) Esitutkintalaki (805/2011) Pakkokeinolaki (806/2011) Tutkintavankeuslaki (768/2005) Ulkomaalaislaki (301/2004) Ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettu laki (116/2002)

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

PÄÄTÖS POLIISIVANKILAN OLOSUHTEITA KOSKEVAAN KANTELUUN. Kantelija arvosteli kohteluaan poliisivankilassa tutkintavankina loka marraskuussa 2008.

PÄÄTÖS POLIISIVANKILAN OLOSUHTEITA KOSKEVAAN KANTELUUN. Kantelija arvosteli kohteluaan poliisivankilassa tutkintavankina loka marraskuussa 2008. 29.9.2011 Dnro 1113/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää PÄÄTÖS POLIISIVANKILAN OLOSUHTEITA KOSKEVAAN KANTELUUN 1 KANTELU Kantelija arvosteli

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 N:o Laki. N:o 841. poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 N:o Laki. N:o 841. poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 N:o 841 852 SISÄLLYS N:o Sivu 841 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta... 2405 842 Laki esitutkintalain 10 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien. henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien. henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2006 vp Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Pidätystä ja tutkintavankeutta koskevaa tietoa. Information om anholdelse og varetægtsfængsling finsk

Pidätystä ja tutkintavankeutta koskevaa tietoa. Information om anholdelse og varetægtsfængsling finsk Pidätystä ja tutkintavankeutta koskevaa tietoa Information om anholdelse og varetægtsfængsling finsk Pidätystä ja tutkintavankeutta koskevaa tietoa Tästä esitteestä löytyvät tärkeimmät pidätystä ja tutkintavankeutta

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella.

Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella. Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella. Muista oikeutesi: 1. Kerro poliisille, jos haluat asianajajan auttamaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Turvapaikkaprosessin eteneminen

Turvapaikkaprosessin eteneminen Turvapaikkaprosessin eteneminen Asianajajapäivät 15.1.2016 Asianajaja Ville Punto Turvapaikkahakemus Haetaan rajalla rajavartijoilta tai sisämaassa poliisilaitokselta. Rekisteröinti ja alustava puhuttelu

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 1 of 7 07/12/2010 13:44 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 7. päivänä heinäkuuta 1970 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Yleinen säännös. 1 Tämän lain mukaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 394/2015 Laki. tutkintavankeuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 394/2015 Laki. tutkintavankeuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2015 394/2015 Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

HE 99/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi

HE 99/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esitutkintalakia, poliisin

Lisätiedot

HE 11/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 11/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tutkintavankeuslain (768/2005) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan tutkintavankeuden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan hallintovaliokunnalle PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO 14.11.2016 Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta I Yleistä Pakolaisneuvonta kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esitutkintalakia, poliisin

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

11 POLIISILAITOSTA POLIISI SUOMESSA POLIISIN TEHTÄVÄT POLIISIN TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

11 POLIISILAITOSTA POLIISI SUOMESSA POLIISIN TEHTÄVÄT POLIISIN TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET POLIISI SUOMESSA POLIISI SUOMESSA Suomessa toimii yksi poliisi. Poliisina voi toimia nainen tai mies. Poliisi voi liikkua ja esiintyä joko virkapukuisena tai siviiliasuisena. Poliisilla on kuitenkin aina

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Huumausainelaki /1289

Huumausainelaki /1289 Huumausainelaki 17.12.1993/1289 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden ja niiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan. Huumausaineista,

Lisätiedot

Liite eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoon 10.2.2016 Kehitysvammalain muuttaminen / taulukko rajoitustoimenpiteistä (HE 96/2015 vp) ja STM:n vastine 29.1.2016 Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5)

Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5) Ohje viranomaisille 7/2012 1 (5) Jakelussa mainituille Tupakkalain muutos lastensuojelulaitoksissa Yleistä Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010). Lain uutena tavoitteena on tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia,

Lisätiedot

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin.

(3) Suorittamattomista jälki-istunnoista tehdään merkintä lukuvuositodistuksiin. Sivistyslautakunta 80 14.10.2014 Koulujen työrauhapaketti SLTK 80 14.10.2014 Eduskunta on hyväksynyt koulujen työrauhauudistuksen. Uudistuksen taustalla pyritään mm. seuraaviin uudistuksiin: Osallistumiseen

Lisätiedot

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 1 sosiaali ja terveyspalvelut tarveperusteisia (riittävät palvelut) edellytykset toimia yhteiskunnan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot