Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7 Tama on kauan vain kirjaston hyllyssa olleen kirjan digitaalinen kappale, jonka on huolellisesti skannannut, osana tavoitettaan tehda maailman kirjatsaataville Internet issa Kirjan tekijanoikeussuoja on jo rauennut ja kirjasta on tullut vapaasti jaeltava Vapaasti jaeltavalla teoksella ei joko koskaan ole ollut tekijanoikeussuojaa tai suoja on rauennut Se, onko teos vapaasti jaeltava, riippuu kunkin maan lainsaadannosta Vapaasti jaeltavat teokset avaavat meille paluun menneisyyteen, menneisiin kulttuureihin seka tietoon, joka muuten olisi vaikeasti loydettavissa Reunahuomautukset seka muut lukijoitten lisaamat merkinnat on jatetty nakyviin kertomaan teoksen matkasta kustantajalta kirjaston kautta Internet iin Kayttoohjeet on ylpea saadessaan digitoida materiaalia yhteistyossa kirjastojen kanssa, ja tuodessaan vapaasti jaeltavaa materiaalia yleiseen tietoon Vapaasti jaeltavat teokset kuuluvat yleisolle,ja toimii ainoastaan asianhoitajana Koska tyo tulee kalliiksi, on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin kaupallisen vaarinkayton estamiseksi, esimerkiksi rajoittamalla automaattisten kyselyjen suorittamista Kayttajalta odotetaan: Rajoittumista vain yksityiskayttoon Googlen teoshaku on tarkoitettu yksityishenkiloille, ja teosten kaupallinen hyodyntaminen on kiellettya Pidattaytymista hakujen automatisoinnista Googlen hakujarjestelmien automatisoitu kaytto on kiellettya Jos hakujen tarkoituksena on saada materiaalia koneellisen kielenkaantamisen, optisen tekstintunnistuksen tai muun suuria maaria tekstia vaativan sovelluksen kehittamiseen, ota yhteytta Googleen on edellakavija julkisesti jaeltavan materiaalin hyodyntamisessa ja voi ehka auttaa Lahdetietojen sailyttamista Jokaiseen tiedostoon sisallytetty Googlen leima toimii muistutuksena projektista, ja auttaa etsimaan lisamateriaalia Googlen teoshaun kautta Ala poista merkintaa Varmistavan kayton laillisuuden Kaytitpa teosta mihin tahansa, on muistettava, etta kayttajan on itse varmistettava kayton esteettomyys voimassa olevien saadosten kannalta pida olettaa, etta kirja vapaasti jaeltavissa kaikkialla, jos on sita Yhdysvalloissa Se, onko teos Ei on se tekijanoikeussuojan alainen, riippuu maittain, eika ole olemassa kattavaa ohjetta siita, miten yksittaista teosta voi missakin tapauksessa kayttaa Ei pida olettaa, etta teoksen oleminen Googlen teoshaussa tarkoittaisi,etta sita voi kasitella miten tahansa missa tahansa Tekijanoikeussuojan rikkomukset voivat kayda kalliiksi Tietoja Googlen teoshausta Googlen pyrkimyksena on maailman tietojen jarjestaminen ja niiden tuominen avoimesti kaikkien saataville Googlen teoshaku tuo maailman kirjat lukijoitten ulottuville samalla kun se auttaa kirjailijoitaja kustantajia loytamaan uutta yleisoa Hakuja taman teoksen taydesta tekstista voi tehda osoitteessa http : //books com/

8

9 /!, ;-i;-!i!jlira

10

11

12

13

14 SUOMI K irjoii liivmiiimiumuuiiihlsui aiucusuit Kf^inmstJaikj^o* II HinU: I^H^^

15

16 snomi Kirjoituksiaisanmaallisista aineista Toimittanut Saomalaisen Kirjallisaaden Seara Kolmas Jakso i Osa HELSINeiSSi, Saomalaisen EirjallisuudenSeuran kirjapainossa, 1894 \

17

18 Alnehisto Kustavl Grotenfelt, Suomdaism Kirjdllisuuden Seuran Kirjaston luettelo Suomdlaisia kieuaja kansoja koskeva kirjallisuus Suomalalaen KIrJalUauuden Seuran Keskustelemukset v

19

20 KUSTAYI GROTMFELT SUOMALAISEIT KnUALUSTJUDEIf SETJKM KIRJASTON LUETTELO SUOMALAISIA KIELIA JA KANSOJA KOSKEVA KIRJALLISUUS KATALOG DEE BIBLIOTHEK FDOTISCHEir UTTEMTTTRGESELLSCHAFT LITTERATUR UBER FIMISCHE SPRACHEN UND VOLKER

21

22 Esipulia Yorreda

23

24 Dem Publikutn wird hiermit ein Katalog desjeniges Theiles der Bibliothek der Finnischen Litteratur-Gesellschaft uherliefert, der sich besonders auf dem finnischen Gebiete bewegt, d h dessen Aufgabe es ist finnische Sprachforschung, Ethnographie, Ceographie, Geschichte und auch die Geschichte anderer finnisch'ug rise her VOlker zu beleuchten Dieses Gebiet ist, wi^ sich aus dem Inhalte des Katalogs ergiebt, in weiterem Sinne genomtnen Dem gemdss sind z B alle in der Bibliothek bejindliche die Ostseeprovinzen und Osteuropa berhhrende Arbeiten, wie auch die dltere finnische (bis zum Jahre i8opj und die difere estnische Litteratur katalogisiert warden Man hat in dieser Hinsicht beobachtet eher etwas zu viel einzufuhren, als Etwas zur Sache gehorendes auszulassen, damit der beabstchtigte Nutzen des Katalogs nicht beeintrdchtigt zvhrde, der Bibliothek der Gesellchaft die Rede gewesen, und seitdem Unterzeichneter 1886 Bibliothekar derselben wurde, hat man Es ist schon lange von der Herausgabe eines solchen Katalogs Vorbereitungen dazu getroffen Die Gesellschaft hat freigiebig die zu diesem Zwecke erforderlichen Geldmittel gewdhrt, und so ist denn ein vollstdndiger sowohl aiphabetischer, wie systematischer Katalog der ganzen Bibliothek zu Stande gebracht worden nicht nur desjenigen Theiles, den der jetzt veroffentlichte Katalog umfasst, aber erst seit dem Vollenden des neuen Gebdudes der Gesellschaft, worin auch die Bibliothek eine fur die Benutzung derselben geeignete Freistatt gefunden, hat schliesslichen man zum VerOffentlichen des Katalogs schreiten k6nnen Der Zukunft ist vorbehalten zu zeigen ob

25 VI saavtittaa se tarkoitus, ettd kukin,joka sitd haluaa, helpoimmin voisi ndhdd mitd kirjoja Seuran kirjastossa eri tieteenhaaroissa ja eri aineista loytyy; tarkempaa tieteellistd jakoa sitd vastoin ei oh tavoitettu Tdmmdisen jdrjestyksen noudattaminen on muutoin luonnollisfaj voipipa melkein sanoa tarpeellistașemmoisessa kirjastossa, joka, kuten Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, etupddssd koskee muutamaa erikois-alaa Ja muutamista erityisistdaineista sisdltdd jotenkuten tdydellisen kirjakokoelman, mutta toisista kauvempana olevista vdhdn tai ei ollenkaan Mutta huolimatta tdstd kirjaston epdtasaisuudesta luulen kuitenkin nyt painetusta luettelosta kdyvdn selville ettd Seuran 6o-vuotisen olonsa aikana vdhitellen on onnistunut, osaksi sille annettujen lahjojen,osaksi ostojen kautta, koota varsin arvokas kirjasto,josta isdnmaallisten tieteitten harjoittajillavoi olla hyvd apu tutkimuksissaan Onpa Suomalaisen Kirjallisuudept Seuran kirjastossa semmoisiakin teoksia, joita meiddn maassa ei tavata missddn muualla, vaan ovat unicumeja Se este joka tutkioille tdhdn saakka on kirjaston kdyttdmisessd ollut siind, ett'ei ale tiedetty mitd se sisdltdd,on nyt poistettu Mutta toisenkin hy6dyn toivon olevan kirjaston luettelon nyt tapahtuneesta julkaisemisesta Seuran ystdvdt ja isdnmaallisten tutkimusten suosiat voivat nyt ndhdd, mitkd teokset kirjastossa on, ja mitkd puuttuvat, vaikka siind olisivatkin paikallaan ja tervetulleet, ja toivoakseni heiddn tdssd suhteessa tekemdnsd huomio on ilmaantuva mydskin siten, ettd rikastuttavat ja tdydentdvdt kirjastoa erittdinkin niilld aloilla,joita se etupddssd tahtoo edustaa,ja joitajunri nyt julkaistu luettelo esiintuo, Painetussa luettelossa on tdrkeimmistd lahjoitetuistateoksista mydskin mainittu lahjoittaja Luonnollista on ettd silloin toimittajan mielivalta liiankin usein on ratkaissut, milloin lahjoittajannimi on tullut mainituksi, milloin ei,ja on minun sentdhden pyydettdvd aptteeksi sitd mielivaltaa ja epdtasaisuutta, joka, kuten mielelldni tunnustan, tdssd suhteessa usein on tapahtunut Tahdon vain tdssd nimenomaan vakuuttaa ettd Seura tuntee samallaista kiitollisuutta kaikkia kansalaisia kohtaan, jotka ovat lahjoiua sen] kirjastoa muistelleet,vaikka ulkonaiset syyt ovat estdneet kaikkia nimeltddn mainitsemasta Niin ollen olisi ehkd ollut viisaampi olla kirjain lahjoittajiaollenkaan nimittdmdttd, mutta on kuitenkin arveltu syytd

26 VII der ubrige Theil des Katalags, oder auch nur Theile desselben in Druck erscheinm werden Beitn Bearbeiten des Katalogs ist vor allem Augmmerk auf den prakhschen Nutzen gehalten In der Ordnung und Eintheilung habe ich deshalb gestrebt das Ziel zu erreichm^ dass jeder so leicht me mdglich erfahren kgnnte welche Bucher verschiedener Wissenschaften und Fdcher in der Bibliothek befindlichsind Einegenauere wissenschaftlichekatalogiesterung habe ich nicht erstrebt Die hier beobachtete praktische Anordnung ist auch nathrlich, man konnte beinahe sagen, nothwendigj in einer Bibliothek die, wie die der Finnischen litteratur- Gesellschaft,hauptsdchlich mehrere Specialgebieie beruhrt, und auf diesen eine einigermassen vollstdndige Sammlung besitzt,aufanderen entfernteren dagegen wenig oder gar Nichts enthm Dieser Unvollstandigkeit der Bibliothek ungeachtet,glaube ich dennoch, dass der jetzt gedruckte Katalog beweist, dass es der Finnischen Litteratur- Gesellschaftwdhrend ihrer So-jahrigen Existenz allmdlig, theils durch Geschenke, theils durch Einkdufe, gelungen ist eine sehr werthvoile Bibliothek zu sammeln, die den Forschern cm/ dent finnischen und finnisch-ugrischen Gebiete als eine gute Hilfsquelle in ihrer Ar^ heit dienen kann Die Bibliothek der Finnischen Litteratur-Gesellschaft besitzt sogar solche Schriften, die sonst nirgends in unserem Lande zu finden sind Die Schwierigkeit, welche die Forscher bis jetzt beim Benutzen der Bibliothek gehabt, in dent sie nicht im Voraus gewusstj was dieselbe enthdlt, ist jetzt beseitigt Aber ich erhoffe auch einen anderen Nutzen von dem Erscheinen des jetzt verdffentlichtenkatalogs der Bibliothek Die Freunde der Gesellschaft und die Bef Order er der vaterldndischen Forschung kdnnen jetzt sehen, welche Werke die Bibliothek besitzt, und welche darin fehlen, obwohl sie da am meisten an ihrem Platze wdren, und diese Kentniss wird hoffentlich zur Vermehrung der Bibliothek beitragen In dem gedruckten Kataloge sind die Donatare der wichtigsten geschenkten Werke auch genannt Es ist natiirlich, dass die subjektiveauffassung des Herausgebers bestimmt hat, wann der Name des Donatars genannt worden ist,oder nicht, und habe ich fur in dieser Hinsicht geschehene Inkonseqvenzen urn Entschuldigung zu bitten Ich will nur hier ausdrucklich versichern, dass die Gesellschaft

27 VIII olevan mydskin nyt noudatettuun menetystapcian Luettelossa mainituistakin lahjoittajain nitnistd kdy stlvilu yksi ilahuttava seikka, etta Suomalaisen KirjeUlisuuden Seuran kirjciston on kasvustaaft kiittdminen kansalaisia kaikilta ddriltd maassamme j'a kaikista sdddyistd, maamme korkeimmista virkamiehistd alkaen talonpoikaatt ja kdyhddn kdsitydldiseen saakka Sekin on sits yhteinen kansallinen luoma MM muuten luettelossa noudatettuun jdrjestykseen tulee, on se ndhtdvdnd sisdllysluettelosta Muutamissa osastoissa on noudatettu kronoloogista, toisissa aakkosellista jdrjestystd: tdmdkin, kuten huetnattaneen, kdytdnndllisistd syistd Joskus on joku teos kahdessakin paikassa tullut luetelluksi, kun se sisdllyksensdkin puolesta on kumpaankin kuulunut Tdmm6isen toistamisen vdlttdmiseksi on kuitenkin luettelon eri osastojen alussa usein tehty viittauksia toisiin osastoihin, joissa tavataan teoksia, jotka suuremmassa tai vdhemmdssd mddrdssd koskettelevat samallaisia aineita Pyyddn tdstd seikasta erittdin huomauttaa luettelon kdyttdjid Viimeksi kunkin nintityksen jdljessd sulkumerkeissd oleva luku merkitsee teoksen numeroa kirjaston aksessiofii'luettelossa Helsingissd 6 p kesdk, 1894 KUSTAVI GROTENFELT

28 IX dieselbe Dankbarkeit gegen alle Mitburger und Freunde, die sich mit einer Gabe ihrer Bibliothek erinnert, fuhlt, x^bgleich ^ussere Ursachen alle Natnen zu nennen verhindert haben Es wdre vielleicht richtiger gewesen die Namen aller Donatare ganz wegzulassen, aber man hat dock geglaubt Ursache auch zu dent jetzt gefolgten Verfahren zu haben Schon von den im Katalog genannten Namen erweist sich der freudige Umstand^ dass die Bibliothek der Finnischen Litter atur-gesellsc haft ihren Zuwachs den MitbUrgern aller Theile unseres Landes zu verdanken hat, alien Stdnden, vom hdchsten Beamten, bis zum Bauer und armen Handwerker, Durch gemeinsames patriotisches Wirken ist somit diese Bibliothek zu Stande gebracht Was weiter die im Katalog beobachtete Ordnung betrifft, ist sie aus dem Inhaltsverzeichnisse sichtbar In einigen Abtheilungen ist chronologische, in anderen alphabetische Ordnung beobachtet worden, und dies aus angegebenen praktischen Grunden Manchmal ist ein Werk auf zwei Stellen erwcihnt, wenn es durch seinen Inhalt zu beiden gehdrt Um ein solches Wierderholen zu vermeiden, kommen in den verschiedenen Abtheilungen des Katalogs Hinweisungen zu anderen Abtheilungen vor, in welchen Werke genannt sind, die in hoherem oder geringerem Grade dieselben Gebiete beruhren Die Benutzer des Katalogs bitte ich diesem Umstande eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen Die am Schlusse jedes Buchtitels in Klammern befindliche Zahl bezeichnet die Nummer des Werkes in dem Accessions- Kataloge der Bibliothek Helsingfors den 6 Juni i8p4, GUSTAV GRO TENFEL T

29 Sisallys I Vanhempaa suomenkielistft kirjallisuutta (ennen v 1809) 135 Kokoelma arkkiveisuja, lauluja, onnentoivotuksia y m 23 Kokoelma asetuksia, julistuksia y m virallisia kirjoituksia 30 n Suomen sanomalehtien kokoelma 3653 I Suomenkieliset lehdet 36 Liite Ulkomaalla ilmestyvat suomenkieliset lehdet 50 jg Ruotsinkieliset lehdet 52 m Suomen kirjallishistoriaa ja suomalaista kielentutkimusta I Suomen kirjallisuuden historiaa 54 2 a) Kalevala-kirjallisuutta ja suomalaista mytologiaa 59 b) Muuta kansanrunoutta Liite Virolaisten ja muitten suom-ugrilaisten kansain kansanrunoutta ja mytologiaa 3 Suomalais-ugrilaista kielentutkimusta yleensa 4 a) Suomen kielta b) Suomen murrekielia Muita suomalais-ugrilaisia kielia 99 IQ3 a) Lapin kielta 103 Lapinkielista kirjallisuutta 105 b) Mordvan kielta 108 c) Tsheremissin kielta 109 d) Syrjanin kielta iii e) Votjakin kielta 112 f) Ostjakin kielta 113 g) Voguulin kielta 113 h) Unkarin kielta 114

30 Inhalt I Aeltere finnische Litteratur (vor dem Jahre 1809) Sammlung von Liedern, Gelegenheitsgedichten, 135 Gliickwfinschen u s w 23 Sammlung von Verordnungen, Bekanntmachungen und anderen officiellen Schriften 30 n Sammlung der in Finnland erschienenen Zeitungen Zeitungen in finnischer Sprache 36 Anhang Im Auslande erschienene Zeitungen in finnischer Sprache 50 2 Zeitungen in schwedischer Sprache 52 in Fimiische Litteraturgeschichte und Sprachforschung 54 u8 I Geschichte der finnischen Litteratur 54, 2 a) Kalewala-Litteratur und finnische Mythologie 59 h) Sonstige Volksdichtung 70 Anhang Volksdichtung der Esten und anderer finnisch-ugrischer V6lker 74 3 Finnisch-ugrische Sprachforschung im allgemeinen 78 4 a) Finnische Sprache 86 5 h) Finnische Dialekte Andere finnisch-ugrische Sprachen a) Lappisch 103 Lappische Litteratur 105 b) Mordvinisch 108 c) Tscheremissisch 109 d) Syrjanisch* iii e) Votjakisch, 112 f) Ostjakisch 113 g) Vogulisch 113 h) Ungarisch 114

31

32 2 ug - xni IV Geschichte, Archeologie und Geographie Finnlands aog I Geographie, Topographie 120 Sammlung von Karten (und Illustrationen) 128 Anhang Lappland berflhrende Litteratur Statistik Ethnographie Archeologie und Geschichte des Alterthums Finnische Geschichte 148 a) Historische Arbeiten 148 Historische Bilder und Karten b) Historische Quellschriften 164 Sammlung einzelner Verordnungen und Handlungen u s w 169 c) Biographische Litteratur 177 Sammlung von Biographieen und Leichenreden 180 i6a Portraits 207 V Nordische Geschichte Archeologie und Geschichte des Alterthums Geschichte Schwedens 220 a) Historische Darstellungen h) Historische Quellschriften 5S31 c) Biographieen Geschichte Dnemarks und Norwegens VI Die Ostseeprovinzen berilhrende Litteratur Archeologie und Ethnographie Geschichte Litteraturgeschichte und Sprachforschung Anhang Estnische Litteratur bis zum Jahre Vn Ungam, Osteuropa (nebst Nordasien) berohrende Litteratur , 1 Geographie und Ethnographie Geschichte Tflrkisch-tatarische und altaische Sprachforschung 269 Nachtrag Verzeichniss der whrend des Druckens des Katalogs erhaltenen neuen BUcher

33

34 L Yanhempaa suomenmelists kiijallisuatta (ennea y 1809) Ej-onologisessa jarjestyksessa; arkkiveisut ja asetukset erikseen viimeksi Suomenkielisen Kirjallisuuden Esikoinen Michael Agricol an Abckiria Alkuperaisessa muodossa uudestaan painattanut K G Leinberg, Professori Jyvaskylassa 1884 Pieni 8:0 (8513) Rucouskiria, Bibliasta Stocholmisa (2699) 1544 Pieni 8:0 Saimaan kanavan tyfintekian Juhani Sandelinin antama Kirjasta puuttim alku lehteen UJJL asti seka lehdet UIL, CCXXIV ccxxvm, CCCXXVI, cccxxxv, cccxle-cccxliv, cccl, CCCLIX ja loppu CCCLXVI lehdesta alkaen Sama (1313) Kirja Erkki on Matinpoika Nikulan antama Isostakyrdsta Puuttuu alku ennen lehtea XVI, erinaisia lehtia sisassa ja loppu lehdesta CCCLXVI alkaen Se Wsi Testamenti Stocholmis :0 (6690) Kirkkot A F Akerblomin lahjoittama Saatu kirko'nmiehelta Topias Luukkoselta Polvijarvella, ja on ammoisista ajoista Ifiytynyt suvussa, joka on H3rrynsalmelta tullut Ainoastaan puhdas lehti CLXXXVm, CCCXLI ja kohne loppulehtea, CCCXLIX, CCCL ja ^Correctura, seka lisaysliput lehdilla LXXVm, CCL ja CCLXIH puuttuvat Sama (848)

35 Maisteri H Piponiuksen antama; saatu Lohtajalta Puuttuvat lehdet aii, IX, X, XV, XVI CCCXLI, CCCXLII, CCCXLV ja kolme loppulehtea ynnft lisaysliput Sama (9391) Elias LOnnrotin kirjastosta saatu Puuttuvat nimilehti, alkupuheen lehdet aii ja bii sek kolme loppulehtefl ynnd lissysliput Sama (1542) Matti Pohdon antama Nimilehti ja 30 muuta lehtefl puuttuu Sisaltaa lisaysliput lehdiua LXXVm ja CCCLXm Sama (2706) Prof K G Leinbergin antama Vaillinainen SisftltM lissyslipun LXXVm Sama (5726) Kouluopettaja G N Laurellin antama Vaillinainen Sama (9195) Kirkkoh J A Cederbergin lahjoittama Vaillinainen Sama (12739) Prof E Aspelinin lahjoittama Ainoastaan osa Davidin Psaltari Tulkittu Somen Turws Stocholmis :0 (5369 a) Talonpoika Heikki Punttalan lahjoittama' Puuttuu nimilehti ja Alcupuheen 8 ensimmaista lehtea seka I EI ja XXXII Lehtia XCn CXI ei ole koskaan ouut, vaan lehden Xa:n jalkeen on seuraava numeroittu CXII; sita vastoin on kaksi lehtea CXXII ja cxxni Sama (2241 a) Prof K G Leinbergin lahjoittama Puuttuu nimilehti, alkupuhe ja lehdet I, II,IV, V, VHI ja CXXX Sama (606 a) Ostettu Kovin puutteellinen Weisut ja Ennostuxet Mosesen Laista ja Prophetista Uloshaetut Stocholmis :0 (5369 b) H Punttalan antama Puuttuu nimilehti Sama (2241 b) K G Leinbergin lahjoittama Puuttuvat nimilehti, I, II,XXXI ja cxxxn, cxxxm Sama (606 b) Ostettu Kovin vaillinainen Sama (2773 a) Yliopp Mer6nin lahjoittama Ainoastaan loppupuoli

36 Ne Prophetat Haggaj Sacharja Maleachi Stocholmis :0 (5369 c) H Punttalan antama Puuttuvat lehdet XXI, XXm, XXVI ja XXX XXXV Lehdella XXim luetaan: Tesse seurauat Mutomat Lughut Mosen Ramatuista etc Sama (2773 b) Kovin puutteellinen Sveriges Rikes Landslag, stadfastad af Konung Christopher Ar 1442 Ofversattning pa Finska Spriket af Ljungo Thomae [1602] Helsihgfors :0 (9685 a) Sveriges Rikes Stadslag Ofversattning p Finska Sprliket af Ljungo Thomae [1609] Helsingfors :0 (9685 b) Samat (2028; 2029) ERICUS ERICI Catechismus eli Christilisen opin paacappalet, lyhykaisen ja yxikerraitzen vlgoftoimitoxen cansa Prantatty Stockholmis :0 (1943) Matti Pohdon antama Taydellinen kappale Sama (1807) Kirjakauppias K E F Veranderin antama Ainoastaan nimilehti puuttuu Sama (2010) Kirkkoh J V Elmgrenin antama Ainoastaan nimilehti puuttuu Sama (6751) E LOnnrotin lahjoittama Puuttuu nimilehti, esipuhej a viimeinen arkki Sama (849) Komministeri HOgmanin antama; vaillinainen Sama (2698) Prof K G Leinbergin lahjoittama; vaillinainen Sama ( ) Herra Laitisen lahjoittama; vaillinainen Sama (12740) Prof E Aspelinin lahjoittama; alku- ja loppulehdet puuttuvat [J FINNO 1 SUOMALAINEN] Catechismus Eli Sen Christilisen opin paa cappalet Stocholmisa :0 (11748) Nimilehti puuttuu; vaihdolla saatu

37 pidhettaman 20 I; J p FINNO Yxi waha Rucous Kiria, monil Jumalisil ja tarpelisilrucouxil ja kijtossanoil caupungis :0 (1560) Matti Pohdon antama Taydellinen Stocholmin Wanhain Suomen maan Pijspain, ja Kircon Esimiesten Latinan kielised laulud, Christuxesta Suomexi kaatyd Hemmingild Mascun Kirckoherralda Prantatyd Stocholmisa :0 (2243) Omistettu ^Vanhall vapaall Suurell sughuiselle Hendrich Hornille Canckaisista Ruodzin Kuningan Marschalkillen Prof K G Leinbergin antama Taydellinen ERICUS ERICI Postilla, Eli Ulgostoimitus nijnen Evangeliumitten paalle II Stockholmis 1621; (855; 2242) I osa Gabriel Reinin lahjoittama; nimilehti, esipuhe ja muutamat lehdet lopussa puuttuvat Neljalla viime sivulla on kirjoitettuna 1700-luvun kasialalla P Hieronimuxen Prophetia, wijmeisesta mailman lopusta 11 osa prof K G Leinbergin antama; vaillinainen alusta ja lopusta Sama, I osa (5206) Renki Mikko Juhaninpojan Gumtahdelta antama Alku-jaloppulehdet puuttuvat; muutamat lehdet kasinkirjoitettuja Sama, II osa (9392) Elias Lannrotilta saatu Alku ja loppu puuttuvat Sama ( ) Ainoastaan muutamat arkit pita Wiburin Pispan tiedhost ja tahdost *0 (1767) M Olevin Elimaeuxen oiettu Nimilehti puuttuu Matti Pohdon lahjoittama Kasikiria, jossa on kasitetty, milla tavalla Jumalan palvelus Stockholmis ISAACUS ROTHOVIUS Yxi Christillinen Saarna, Pidhetty Turusa Maji, Wuonna 1634 Somexi caatty a Jacobo Henrici Past Alastar Stockholmis, :0 (1566) Matti Pohdon antama Puuttuu nimilehti ja 3 (?) lehtea lopussa Edellinen vuosiluku 1634 on painovirhe ja pitaa olla 1633 [E SCHRODERUS Lexicon latino-scondicum 1637 Ks Suomalaista kielentutkimusta] Holmise

38 MATTHEUS JUDEX Corpusculum, Doctrinae Christianse nu med Svenska och Finska Tungomilen tilsatt Stockholm :0 (1165) Ylioppilas Carleniuksen antama; ensimm^nenlehti kiijoitettu Biblia, Se on: Coco Pyha Ramattu, Suomexi Stockholmis 1642 Fol (11497) Sama (9196) Kirkkoh J A Cederbergin lahjoittama Saatu Jurvasta, jonne,,tullutyrj^dsts Laihialta Muutamat lehdet poissa, joita venaliset KyrOn sodan aikana repivat patruunoiksi Sama (9394)- Elias LOnnrotilta saatu; alkulehdet ja loppulehti puuttuvat Sama Turusa 1685 ja *o (11744) Nimilehti ja loppusivut puuttuvat Sama Turusa :0 (11498) Sama Turusa :0 (11499) Sama Rawelisa, Raadimiehen Axel Hindrich Lindforssin kulutuxella, w :0 (12785) Nimilehti ja pari lehtea Lsesta rekisterista puuttuu Sama Helsingissa :0 (2022) Sama Helsingissa 1859 Iso 8:0 (9395) LAUBENTIUS PETRI Selityxet Joca-Paivaisten Huomen- Ehto- ia Ruocalucuin eli siunausten Turusa :0 (949 a) Ylioppilas B C Hild^nin lahjoittama Sama (822 a) Kauppaneuvoksen lesken Moliisin lahjoittama Arkit b, A ja B puuttuvat Sama ( ), Loppupuolisko LAURENTIUS PETRI Muutamat Christilliset Saarnat Yhteisest-Synnin Tunnustoxest Turusa :0 (949 b) Yliopp B C Hild^nin lahjoittama Sama (822 b) Kauppaneuvoksen lesken Moliisin lahjoittama Sama ( ) Nimi- ja loppulehti puuttuvat [Variarum rerum vocabula Holmiae 1644 Ks Suomalaista kielentutkimusta1

39

40 Jonga Sama (10422) Vaillinainen Takakannessa on nimi ^Michael Hen[riciJ Ruovesiensis Realikoululaisen A Jakobssonin antama ABRAHAM IKALENSIS Hircus Emissarius Novi Foederis, Se on: Jesuxen Christuxen Meidn ainoan valimiehem Karsimisen Historia Aboae :0 (10 190) Hra Sandelinin antama Manuale finnonigum[!] Vaillinainen Sama (9197) Vaillinainen Sama (1562 ja 5439) Stockholmis :0 (5283) Evangeljumit ja epistolat (n:ossa 1562) ovat 1658 v:n painosta Puuttuu ainoastaan alku, nimilehti, esipuhe ja suiu-in osa kalendariumista JOH GREG FAVORINUS Ode consolatoria eli Christilinen Ruumin Saarna Jumalisten Lohdutuxist Muinen Jumalisen ia Cunnialisen H Margethan Pavalin Tyttaren hautamises Hamen KyrOs 19 pidetty Novemb Anno 1665 lyhykaisesti, Abo Lehtori H Heikelin Turussa lahjoittama 4:0 (1785) Ewangeljumit ja Epistolat, Cuin Suomes cunakin Sunnuntaina Sama (i b) Vaillinainen Sama (4982 b) Sama (5347 b) Vaillinainen luetan Prantatty Turusa :0 (368 b) Suomenkielinen Wirsi ja Evangeliumi kiria Jonga on ulvoskayda andanut Johannes Gezelius S S D et Ep Ab Turusa 1668 Sama (5347 a) 4:0 (368 a) Puuttuvainen Sama (i a) Vaillinainen Sama (4982 a) Nimilehti ja 4 lehtea Calendariumista puuttuu Kasikiria Jumalan Palveluxesta ja Christillisista Kircon menoista on uloskayda andanut Johannes

41 Edes nicouxilla Jonga Turusa 8 Gezelius S S Th D et Ep Ab Turusa :0, (973)- Sama (4982 c) Sama (5347 c) Vaillinainen JOHANNES GEZELIUS Rucous Kirja monul Jumalisilla enatyn On andanut wastudest uloskayda Turusa :0 (2434) ERASMUS ROTERODAMUS Libellus Aureus De Civilitate Morum Puerilium CuUainen Kiria Nuorucaisten Tapain sijvouisudest Aboae :0 {1155) Viimeinen arkki kdsinkirjoitettuna vanhalla kftsialalla Kans* lianeuvos C G Borgin lahjoittama Sama (8) Nimilehti ja viimeinen arkki puuttuu Elias LOnnrotin antama Sama (128) Yhdeksan ensimmftista lehtea puuttuu Yliopp F E Palanderin antama Novum Manuale Finnonicum Stockholmis :0 (9204) Puuttuu ainoastaan ajantieto ja yksi Psaltarin lehti alusta seka joku rekisterin lehti lopusta Sama ( ), Vaillinainen Sama (12743) Vaillinainen A IKALENSIS Auspice Jesu! Charitas Sine Modo! Dilectio Sine Exemplo! Se on Mittamatoin ja tutkimatoin Jumalan Rackaus Rwmin Saarnas, Sen Cunniallisen ja Hyvin Oppenuen Her Johannexen G Favorinuxen, Suomen KyrOin uscouisen Kirckoherra Vainaan Christillises Hautamises Vuonna jalken Christuxen syndyman 1673 Yhdexandana paivana maalis Cuusta pandu Matti Pohdon antama Turusa 4:0 (1546) D MARTINUS LUTHERUXEN Catechismus, Se Suurembi Suomexi kaatty a Jacobo Raumanno 4:0 (605) 1674

42 A KEXLERUS Concio Ex Equialis Eli Christelinen Ruumis Saarna UscoUisten Palveljoitten palcastjalohdutuxist, Muinen Cunnialisen ja Hyvast oppenen Herran Hr Johannexen Christerin Pojan Melartopaeuxen, Pahkanen Kircko Herran hautamises, joca 22 Aprilis Anno 1679 tasta surckiudest ercani Tunisa (670 a) Suomen kauppa-asiamiehen Tallinnassa v BOninghin lahjoittama J FLACHSENIUS I N DN J C Lineamenta veri Christiani, Se on Yhden oikian Christityn Hengellinen Hahmo ja Muoto H Catharina Haaksin, Hyvasti cunnioitetun ja hyvin oppenen Her Jacob CoUinuxen Muinen rackaan Puolisoin Cunniallises ja Christillises Hautaumises, cuin tapahdui Uskelan Isos Kirkosa 12 Septemb Vuonna 1680 Turusa Hra V BOninghin lahjoittama 4:0 (670 b) [H FLORINTJS Nomenclatura Latino- Sveco- Finnonica Aboae 1683 Ks Suomalaista Kielentutkimustaj Tasa Wastudest ylospandus Suomalaises M an u ales LOytan 45 Kirja ia tarpellista cappaletta :0 (75) Sama (2707) Stockholmis Puuttuvat vain nimilehdet ja sisallyslehti Sama (9198) Puuttuvainen Sama (12742) Puuttuvainen Suomalaisten Sielun Tavara, Eli ne Callit Cappalet Suomenkielises Wirsi- Evangeliumi- ja Rucous-Kirjasa Tunisa :0 (2904 a) M CASPAR NEUMANNIN Rucousten Ydyin, Caikist Rucouxist lyhykaisijn Sanoin coottu (2904 b) Sama (2438) Turusa :0 D JOHAN GERHARDIN Pyhat Tutkistelemuxet Christillisen Ihmisen Muisto-Kirja, Jo tea on ja Suomexi kaandanyt Gabr L Tammelinus Turusa :0 ' (9199 a) Hyvin puuttuvainen

43 lo Sama Turusa Nimilehti puuttuu 1732 (2443) Sama Stockholmisa 1765 (9311) i PippingillA Sivulla abg alkaa L N J D Johan Gerhardin Jocapaivainen Jumalisuden Harjoitus Sama Stockholmisa 1767 (9212) Alkulehdet puuttuvat Stockholmisa 1765 Christillinen Muisto-Kirja, Edesauttamaan aljettuautta El^mflkerta Turusa :0 (9199 b) Ks edellista, ja sen seuraavia painoksia ' Sama Stockholmisa Sama Stockhobnisa Sama (2120) :0 (2246 b) 1741 (2364 c) Nimilehti kumminkin on uutta painosta Kircko-Laki ja Ordningi, Jonga Heir Carl Yxitoistak3rmmenes Wuonna 1686 on andanut coconpanna Turusa :0 (936) Sama (5018) Nimilehti ja esipuhe puuttuu Privilegia FOr Biskopame och meenige Prasterskapet i Swerige och thes vnderliggiande Landskaper Hwilka (Privilegia) och nu pi det Finska Sprket aflf satte arc Abo :0 (1231) J THURONIUS Militis Christiani Triumphus, Se on Christuxen Hengellisen Sotamiehen voiton Cruunu Christillises Ruumijn-Saamas, Cosca Herr Magnus Wallaeus, Messukylan ja Teiskolan uscollinen SieluinPaimenjaKircko- Herra saatettin hanen Lepo-Cammions Messukylan Kircos 26 Sept A 1686 Turusa 1689 (1786) [M MARTINIUS I N D Hodegus Finnicus Ks Suomal kielentutkimusta] HolmiaBi689 CHK P PROCOPOEUS Bonus Episcopus, Se on, Uscollinen ja hyva Jumalan Huonen Haldia, edespandu cosca Doct Joh Gezelius, Turun Hijppacunnan Corkiastylistetty,ja cuuuuinen ylimainen Pappi, Pispa, ja Academian Pro-Cancellarius Haudattin 24 Junij Anno 1690 Turusa (1787 a) Sama

44 pita 4:0 II (M SALAMNIUS] Surullinen Ja Jumalinen Jalkimuisto Corkiast oppenest Herrast, Doctor Johan Gezeliuxest, Muinen Turun Hijppacunnan Corckiast ylistettavastpispast 4:0 (541) Sama (1787 b) J KECKONIUS Moesta Hwittensium Qverela Suuri Sy on surkutella (541 b) Kaksi lehtea, liitettyedellisen loppuun Sama (1787 c) Confessio Fidei, Se on: Sen Christelisen Uscon Tunnustus, Jonga Jumalan Seuracunda Ruotzin Waldacunnas, Yhteisest usconut ja tunnustanut on :0- (7)- Nimilehti ja lehti B IV puuttuvat Turusa 1693 Uusi Suomalainen Manual e Stockholmis Jubel Wuodella :0 (73) Nimilehti puuttuu Kasi-Kiria, Josa kasitettyon, Cuinga Jumalan Palvelus pidettaman Sama (766 c) Turusa :0 (1288) Sama Turusa :0 (12850) Personalia Eli Corkeimalla Cunnioitsemisella kasitetty IImoitus Hanen Corkiam:st Autual:sen Cuningalisen Maijitins Sen Muinen Suuri valdian Cuningan ja Herran, Cuningas Carl Sen XI:nen Corckiast- Autualisesta Cuolemasta Turusa [1697] (540) [H FLORINUS] Vanhain Suomalaisten Tavaliset ja Suloiset, Sanan-Lascut, Mahdollisuden jalken monialda cootut Turusa :0 (4298) Prof R V Beckerin perillistenlahjoittama Sama ( ) Vaillinainen Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja Stockholmis Sama (823) 1702 (12710) Nimilehti puuttuu ja vaillinainen Sama (535?)- Vaillinainen

45 12 Usi Suomenkielinen Wirsi-Kirja josa monein virttein loytftn canssa, usiat muut tarpelisetcappalet Turusa :0 (2009) Nimilehti ja Calendarium puuttuvat Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Nijden Cappalden canssa, jotca sijhen tulevat Turusa Pitka 12:0 (9200) Vaillinainen Sama Stockholmisa 1760 Pitka 12:0 (12741) Sama Stockholmisa :0 (11390) Vaillinainen Sama Turusa 1801 Pitka 12:0 (11392) Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Evangeliumein ja Epistolain canssa Stockholmisa 1733 Iso 8:0 (12244) M ANDREAXEN HASSELQVISTIN Hengellinen Sydamen- Herattaja Turusa :0 (2442) Sama Stockholmisa 1763 (5598) Uusi Testamenti, Eli se Uusi Lijtto :0 ( ) Sama (9202, 9203) Vaillinaisia Stockholmisa Sama Turusa Sama (937) :0 (11746) Sama Prandatty Wuonna 12:0 (1286) 1740 [Luultavasti Turusa] Sama Stockholmisa :0 (11747) Sama Turusa :0 (718) A DENT Totisen Kaandymisen Harjoitus eli Tie Stockholmisa :0 (2364 a) Sama (2246 a) Toinen painos samalta vuodelta Ei mainita Pippingissa Sama (21 18) Vaillinainen Tassakin muutamia korrehtuuri-eroovaisuuksia Sama Stockholmisa 1798 (247) Muutamat sen oikian Uuden Syndymisen ja Hengen Uudistuxen Tundomerkit Stockholmisa :0 (2364 b) Sama Toinen painos samalta vuodelta (2246 c) Sama (21 19) Tassakin tavataan joku korrehtuuri-eroavaisuus edellisista

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa

SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa 3.10.2016 Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti. Sensorikokous on päättänyt muuttaa tehtävien 15 16 pisteitystä. Pisteitys

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

VANHIMMAN SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN KÄSIKIRJA

VANHIMMAN SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN KÄSIKIRJA VANHIMMAN SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN KÄSIKIRJA Toimittanut TUIJA LAINE SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI SISÄLLYS Lector benevole! 11 Kirjoittajat 13 Tuija Laine, Esko M. Laine TURUN AKATEMIA 14

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b)

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b) ÜB. 1. a) Lektion 7 Ein Gute-Nacht-Bier 1. Mozart-Straße 23 2. Kahden hengen huone maksaa 103-170 euroa. 3. Ensin lähijunalla Marienplatzille ja sitten metrolla Universitätille (yliopiston pysäkille).

Lisätiedot

Esittäytyminen Vorstellungen

Esittäytyminen Vorstellungen Esittäytyminen Vorstellungen Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen ja saksalainen oppilas tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa oltuaan sähköpostiyhteydessä.

Lisätiedot

Lektion 5. Unterwegs

Lektion 5. Unterwegs Lektion 5 Unterwegs ÜBUNG 1.a) und b) 1. Dessau 2. Dresden 3. Frankfurt an der Oder 4. Jena 5. Leipzig 6. Rostock 7. Weimar 8. Wittenberg A Sachsen-Anhalt B Sachsen E Brandenburg C Thüringen H Sachsen

Lisätiedot

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen nuori kertoo harrastuksistaan saman ikäisille ulkomaalaisille nuorille. Aihepiirinä

Lisätiedot

MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen

MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINKI DISTRICT COURT BEZIRKSGERICHT HELSINKI MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen um 10.00 Uhr)

Lisätiedot

Maahanmuutto Asuminen

Maahanmuutto Asuminen - Vuokraaminen Saksa Ich möchte mieten. Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin Norja ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel

Lisätiedot

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung - Mieten Deutsch Ich möchte mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

Suomessa julkaistujen almanakkojen ja kalenterien nimilistoja 1200 1800-luvulta

Suomessa julkaistujen almanakkojen ja kalenterien nimilistoja 1200 1800-luvulta Suomessa julkaistujen almanakkojen ja kalenterien nimilistoja 1200 1800-luvulta Vanhoina vuosisatoina Suomessa julkaistiin kahdenlaisia kalentereita. Ensinnäkin rukous- ja virsikirjoissa oli kalentereita,

Lisätiedot

PEKKA ERVASTIN KIRJE RUDOLF STEINERILLE

PEKKA ERVASTIN KIRJE RUDOLF STEINERILLE PEKKA ERVASTIN KIRJE RUDOLF STEINERILLE Käännös saksankielestä 18.1.1999 Kristian Miettinen. Käännöksen tarkistus Pentti Aaltonen. Alaviitteet Seppo Aalto. Kirje on peräisin Dornachin Rudolf Steiner -arkistosta.

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Saksa Arvoisa Herra Presidentti Sehr geehrter Herr Präsident, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi

Lisätiedot

Eräästä 1600-luvun kirjasuomen tyyli pii rtees tä

Eräästä 1600-luvun kirjasuomen tyyli pii rtees tä OSMO IKOL A Eräästä 1600-luvun kirjasuomen tyyli pii rtees tä Suomen vanhassa kirjakielessä ei ole kovin harvinaista, että käytetään imperfektiä sellaisissakin tapauksissa, joissa nykykieli vaatisi perfektiä.1

Lisätiedot

SAKSA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa

SAKSA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa SAKSA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa 21.9.2016 Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti. Sisällysluettelo: Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt Kokeen

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Page 1 of 9. Suurlähettiläs Päivi Luostarinen Itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.2011 Felleshus. Hyvät naiset ja herrat, Hyvät ystävät,

Page 1 of 9. Suurlähettiläs Päivi Luostarinen Itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.2011 Felleshus. Hyvät naiset ja herrat, Hyvät ystävät, Page 1 of 9 Suurlähettiläs Päivi Luostarinen Itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.2011 Felleshus Hyvät naiset ja herrat, Hyvät ystävät, Olen tavattoman iloinen ja ylpeä, että saan emännöidä ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

ALMANAKAT JA KALENTERIT

ALMANAKAT JA KALENTERIT t LUETTELO I\RO 472 ALMANAKAT JA KALENTERIT ) Kansalliskirjasto Käsikirj oitusko koelma ALMANAKAT JA KALENTERIT coll.485 Luettelo sisältää tiedot käsikirjoituskokoelman erillisestä almanakka-/kalenterikokoelmasta.

Lisätiedot

1. P. PAAVALIN 2 EPISTOLA. P. Pawalin Toinen Epistola TESSALONIKALAISILLE TESSALONIKALAISILLE. Thessalonicerein tygö 1938 1776 1642

1. P. PAAVALIN 2 EPISTOLA. P. Pawalin Toinen Epistola TESSALONIKALAISILLE TESSALONIKALAISILLE. Thessalonicerein tygö 1938 1776 1642 PAAVALIN TOINEN KIRJE 1. P. PAAVALIN 2 EPISTOLA P. Pawalin Toinen Epistola TESSALONIKALAISILLE TESSALONIKALAISILLE Thessalonicerein tygö 1938 1776 1642 1 LUKU 1 LUKU I. Lucu. 1:1 Paavali ja Silvanus ja

Lisätiedot

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Mistä löydän lomakkeen varten? Fragen wo man ein Formular findet Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Fragen

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Können Sie mir bitte helfen? Avun pyytäminen Sprechen Sie Englisch? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Sprechen Sie _[Sprache]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Allgemeines Bei der Systembeschreibung, die bei diesen Fachrichtungen üblich ist, wird wie folgt vorangegangen: 1. Schritt: Das System

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

Tehtävä 4. Tehtävä 3. Saksan kielessä c, d, x, z ja q ovat yleisiä kirjaimia. Agricola hyödynsi näitä omissa teksteissään hyvin paljon.

Tehtävä 4. Tehtävä 3. Saksan kielessä c, d, x, z ja q ovat yleisiä kirjaimia. Agricola hyödynsi näitä omissa teksteissään hyvin paljon. Tehtävä 1 Vieressä olevalle tuomiokirkon kartalle on merkitty neljä nuolta, etsi nuolien kohdalla olevat hautakivet kirkosta ja kirjoita niissä lukevat saksalaiset sukunimet ylös. Yritä löytää ainakin

Lisätiedot

Lektion 4. Preiswert, sicher und bequem!

Lektion 4. Preiswert, sicher und bequem! Lektion 4 Preiswert, sicher und bequem! ÜB. 1 Datum: 20. März Uhrzeit: 10 Uhr Von: Berlin (Operncafé) Nach: Freiburg Über: Leipzig und Stuttgart Bietet 3 freie Plätze an. Auto: Volkswagen Golf Baujahr:

Lisätiedot

HAGGAI HAGGAI Propheta Haggai 1938 1776 1642. 1 LUKU 1 LUKU I. Lucu

HAGGAI HAGGAI Propheta Haggai 1938 1776 1642. 1 LUKU 1 LUKU I. Lucu HAGGAI HAGGAI Propheta Haggai 1938 1776 1642 1 LUKU 1 LUKU I. Lucu 1:1 Kuningas Daarejaveksen toisena Toisena kuningas Dariuksen vuotena, 1:1 TOisna Cuningas Dariuxen wuonna/ vuotena, kuudennessa kuussa,

Lisätiedot

HAKIJA ID Valvoja täyttää. yht. maks. 30 p. / min. 10 p. maks. 30 p. / min. 10 p.

HAKIJA ID Valvoja täyttää. yht. maks. 30 p. / min. 10 p. maks. 30 p. / min. 10 p. HAKIJA ID Valvoja täyttää HELSINGIN YLIOPISTO GERMAANINEN FILOLOGIA / SAKSAN KÄÄNTÄMINEN Valintakoe / Tasokoe SAKSAN KIELEN KOE 4.6.2010 Sivua ei saa kääntää ennen kuin siihen annetaan lupa. Merkitse kaikki

Lisätiedot

die Olympischen Spiele: 1936 B:ssä järjestettiin kesäolympialaiset, joita kansallissosialistit käyttivät myös propagandistisesti hyväkseen.

die Olympischen Spiele: 1936 B:ssä järjestettiin kesäolympialaiset, joita kansallissosialistit käyttivät myös propagandistisesti hyväkseen. Lektion 2 Eine Wild-East-Tour ÜB. 1 (2) die Spree: Berliinin läpi virtaava joki der Bundeskanzler: pääkaupunkiaseman vuoksi Saksan politiikan johtohahmon, liittokanslerin, asemapaikka die Türkei (Turkki):

Lisätiedot

Taulu 1 1. Risto (Christer) Lakon. RPKS.? v.1748-55 Lappeen Wilkjärvi, Laakko (digiarkiston kuva 87) sanotaan Sigfredin veljeksi Bror Christer. / AR. Sigfred Laako, s. 1682. Tauluun 2. Risto (Christer)

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Ich habe mich verirrt. Et tiedä missä olet. Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Wo kann ich finden? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...

Lisätiedot

PETRI NIEMELÄ MENSCHSEIN

PETRI NIEMELÄ MENSCHSEIN PETRI NIEMELÄ MENSCHSEIN Eine Ausstelllung der Münchner Bank eg, Frauenplatz 2 Als Gegenpol zur heute omnipräsenten digitalen Welt erschafft Petri Niemelä eine malerische Welt in Öl auf Leinwand, in der

Lisätiedot

Matkustaminen Ulkona syöminen

Matkustaminen Ulkona syöminen - Saapuminen Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren. Varauksen tekeminen Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte. Pöydän varaaminen Kann ich mit

Lisätiedot

MARIN KIELIOPPI. Alho Alhoniemi. Helsinki 2010 Suomalais-Ugrilainen Seura

MARIN KIELIOPPI. Alho Alhoniemi. Helsinki 2010 Suomalais-Ugrilainen Seura Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen X X Alho Alhoniemi MARIN KIELIOPPI Helsinki 2010 Suomalais-Ugrilainen Seura Apuneuvoja

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Mistä löydän lomakkeen varten? Kysyt, mistä löydät lomakkeen Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Mistä löydän lomakkeen varten? Kysyt, mistä löydät lomakkeen Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kirje roomalaisille 1:16-17

Kirje roomalaisille 1:16-17 Kinkeriläksyt 2017 Kinkerivirret: 170, 190 ja 267. Raamatunläksy: Room.1:16-17 (luetaan eri käännöksillä) Katekismus pykälä 40 Raamattu Kirje roomalaisille 1:16-17 16 Minä en häpeä evankeliumia, sillä

Lisätiedot

Hakemus Suosituskirje

Hakemus Suosituskirje - Aloitus Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Sehr geehrte Frau, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva Sehr geehrte Damen und Herren,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Kertaustehtävät. 1 Ratkaise numeroristikko. 2 Täydennä verbitaulukko. kommen finden nehmen schlafen. du er/sie/es. Sie. a b a) 20.

Kertaustehtävät. 1 Ratkaise numeroristikko. 2 Täydennä verbitaulukko. kommen finden nehmen schlafen. du er/sie/es. Sie. a b a) 20. Kertaustehtävät 1 Ratkaise numeroristikko. a b a) 20 c b) 9 c) 11 d d) 12 e e) 40 f f) 2 g g) 3 h h) 70 i i) 30 j j) 6 k k) 100 l l) 18 m m) 17 n n) 61 o)! 2 Täydennä verbitaulukko. ich du er/sie/es kommen

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A 01234 Helsinki

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon - Aloitus Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Sehr geehrte Frau, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Sehr geehrte Damen und Herren, Virallinen, vastaanottajan

Lisätiedot

NunnaUuni-Anleitung zur Händlerwerbung

NunnaUuni-Anleitung zur Händlerwerbung NunnaUuni-Anleitung zur Händlerwerbung Diese Anleitung enthält die allgemeinen Grundsätze zur Darstellung der Produktmarke und Produkte von NunnaUuni in den Anzeigen der Händler. Vom Standpunkt des einheitlichen

Lisätiedot

Unterscheidung/Entscheidung? Schmitt-seminaari Helsinki 8.5. Kari Palonen

Unterscheidung/Entscheidung? Schmitt-seminaari Helsinki 8.5. Kari Palonen Unterscheidung/Entscheidung? Schmitt-seminaari Helsinki 8.5. Kari Palonen Schmittin ambivalenssi Schmittin kaksi puolta desisionisti katolinen essentialisti Eri teksteissä eri puolet essentialisti Schmitt:

Lisätiedot

SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta

SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta Mie olin yheksennelä, ko minun unkkelirukka minun nouti siitä. Siinä oli jo vieras, joka meitä hoiti jälkhin muorin kuoleman. Unkkeli viei Pykehän, ja sitte mie olen

Lisätiedot

P. PAAVALIN EPISTOLA KOLOSSILAISILLE 1938 1776 1642. P. Pawalin Epistola Colosserein tygö PAAVALIN KIRJE KOLOSSALAISILLE

P. PAAVALIN EPISTOLA KOLOSSILAISILLE 1938 1776 1642. P. Pawalin Epistola Colosserein tygö PAAVALIN KIRJE KOLOSSALAISILLE PAAVALIN KIRJE KOLOSSALAISILLE P. PAAVALIN EPISTOLA KOLOSSILAISILLE 1938 1776 1642 P. Pawalin Epistola Colosserein tygö 1 LUKU 1 LUKU I. Lucu. 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta Paavali, Jesuksen Kristuksen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Lektion 10. Basel tickt anders ÜB. 1

Lektion 10. Basel tickt anders ÜB. 1 Lektion 10 Basel tickt anders ÜB. 1 1. väärin (Haastateltavan mukaan Baselissa on melkein 30 museota.) 2. väärin (Kemian yritykset[konsernit] rakentavat Baselissa museoita.) 3. väärin (Baselin sijainti

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Torppari Matti Erikinpoika Peltoniemen perukirja

Torppari Matti Erikinpoika Peltoniemen perukirja Torppari Matti Erikinpoika Peltoniemen perukirja Matti Erikinpoika Peltoniemi syntyi 1.7.1784 Hämeenkyrössä. Häntä ei löydy Hämeenkyrön kastetuista ja ensimmäisessä rippikirjassa syntymäaika on muodossa

Lisätiedot

PETRI NIEMELÄ MENSCHSEIN

PETRI NIEMELÄ MENSCHSEIN PETRI NIEMELÄ MENSCHSEIN Art Space Relais & Châteaux Egerner Höfe Als Gegenpol zur heute omnipräsenten digitalen Welt erschafft Petri Niemelä eine malerische Welt in Öl auf Leinwand, in der der Mensch

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa 29.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Lektion 14. Als Studi an der Elbe

Lektion 14. Als Studi an der Elbe Lektion 14 Als Studi an der Elbe ÜB. 1 1. b 2. b 3. a 4. b 5. c 6. a 7. b 8. b 9. c 10. a ÜB. 2 (1) Opiskelijana Elben rannalla Milloin? Syyskuun puolivälissä Missä? Hampurissa Millainen asunto? Huone

Lisätiedot

Kielioppikäsitteitä saksan opiskelua varten

Kielioppikäsitteitä saksan opiskelua varten Kielioppikäsitteitä saksan opiskelua varten Puhuttaessa vieraasta kielestä kieliopin termien avulla on ymmärrettävä, mitä ovat 1. sanaluokat (esim. substantiivi), 2. lausekkeet (esim. substantiivilauseke)

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Belz & Gelberg & /01

Belz & Gelberg & /01 Deutsch Fünfter sein Arabisch Ernst Jandl. Norman Junge &' (! )$(.! "# $% Belz & Gelberg 234506 & /01 Ernst Jandl, 1925 in Wien geboren und 2000 dort gestorben, zählt zu den bedeutendsten Lyrikern unserer

Lisätiedot

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a)

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a) S isä lly slu e tte lo : 7 1. adventtisunnuntai Kristuksesta, oikeasta kuninkaasta Matt. 21:1-9 14 2. adventtisunnuntai Varoitus, lohdutus ja kehotus Luuk. 21:25-36 21 3. adventtisunnuntai Kristuksen ylistyspuhe

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Hotelliin saapuminen An der Rezeption

Hotelliin saapuminen An der Rezeption 1 Tehtävän kohderyhmä saksa A- ja B-kieli, 7.-9.-luokka 2 Tehtävän konteksti matkustaminen aihepiirin käsittelyvaihe: Hotelliin saapuminen An der Rezeption Ennakkoon on käsitelty lukukirjasta tekstikappale,

Lisätiedot

Gemeinschaftskonto Kinderkonto Konto für fremde Währungen Businesskonto Studentenkonto Fallen monatlich Gebühren an? Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä

Gemeinschaftskonto Kinderkonto Konto für fremde Währungen Businesskonto Studentenkonto Fallen monatlich Gebühren an? Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä - Yleistä Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?

Lisätiedot

Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana.

Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana. EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN PYHÄN JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 1933/38 1776 1642 P. Johannexen Evangelium. 1 LUKU 1 LUKU I. Lucu. 1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. 1:2

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Maahanmuutto Pankki. Pankki - Yleistä. Pankki - Pankkitilin avaaminen. Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Maahanmuutto Pankki. Pankki - Yleistä. Pankki - Pankkitilin avaaminen. Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja - Yleistä Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa 1972-2010 Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa,,ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Mat 24:14)

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Erään. henkisen parantumisen tukijan. Credo. eines. Spirituellenheilungsbegleiters - 1 -

Erään. henkisen parantumisen tukijan. Credo. eines. Spirituellenheilungsbegleiters - 1 - Erään henkisen parantumisen tukijan Credo eines Spirituellenheilungsbegleiters - 1 - Credo eines Spirituellenheilungsbegleiters Text: Pablo Andrés Alemany Lektorat: Astrid Ogbeiwi In Finnisch übersetzt

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Können Sie mir bitte helfen? Avun pyytäminen Sprechen Sie Englisch? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ 30.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ LIITTEET RUKOUKSIA ERI TILAISUUKSISSA Sairaan puolesta Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA-

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger

Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger 1 2 Enni Saarinen Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger Stufen A1 und A2 zweisprachig mit finnisch-deutscher Übersetzung 3 Das Erste Finnische Lesebuch für

Lisätiedot

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto Aa Severi Nuormaahan liittyvä kirjeenvaihto 1 Ab Sirkka Ruotsalaisen kirjeenvaihto 2 Ac Jouko Ruotsalaisen kirjeenvaihto 3 Ad

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki.

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki. Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO TOIMITTANEET Juhani Niemi, päätoimittaja Sakari Katajamäki Ossi Kokko Petri Lauerma Jyrki Nummi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki Sisällys ESIPUHE 10 EDITION

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot