Take it Higher. Vuosikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Take it Higher. Vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 Take it Higher 2012 Vuosikertomus 2012

2 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy piikiteitä ja teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisää vät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

3 Vuosikertomus 2012 Sisältö Sisältö: Okmeticin konserniviestintä I Ulkoasu ja taitto: Havas Worldwide Helsinki I Paino: Erweko Okmetic lyhyesti 2 Vuosi Piikiekon tarina 6 Tietoa osakkeenomistajille 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Asiakkaat ja markkinat 10 Tuotteet ja kehitystyö 12 Henkilöstö, laatu ja ympäristö 14 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös 32 Emoyhtiön tilinpäätös 58 Hallituksen ehdotus jakokelpoisia varoja koskeviksi toimenpiteiksi 68 Tilintarkastuskertomus 69 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 70 Sisäpiirihallinto 75 Hallitus ja johtoryhmä 76 Sanasto 78 Analyytikot ja yhteystiedot 79 Virallinen tilinpäätös julkaistaan myös sähköisesti yhtiön kotisivujen (www.okmetic.com) Sijoittajat-osiossa.

4 Okmetic lyhyesti Okmetic toimittaa lisäarvoa tuovia, innovatiivisia piipohjaisia ratkaisuja anturi-, puolijohde- ja aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic on maailman johtava anturikiekkovalmistaja ja alan teknologinen edelläkävijä. Yhtiöllä on tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa, myyntitoimistot Japanissa ja Hongkongissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Lisäksi Okmeticin agenttiverkosto palvelee Kiinassa, Koreassa, Taiwanissa ja Yhdysval loissa. Vuonna 1985 perustettu yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Okmeticin ydinosaamisalueet Kiteenkasvatus Vaativien anturikiekkojen valmistus Asiakassuhteiden hallinta STRATEGISET VALINNAT Asiakasalueet Okmetic toimittaa asiakasräätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Lisäksi yhtiö myy piikiteitä ja teknologiaosaamistaan aurinkokennoyrityk sille. Yhtiö tuottaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. Tavoitteet Okmeticin strategian tavoitteena on kannattava kasvu, joka perustuu yhtiön keskeisiin ydinosaamisalueisiin sekä pitkäaikaisten tuotekehityshankkeiden kaupallistamiseen ja tuotantoon viemiseen. Yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään 10 prosenttia vuositasolla ja liiketulos yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Edellytykset Visio ja arvot Okmeticin visiona on olla piipohjaisten ratkaisujen maailman markkinajohtaja ja teknologinen edelläkävijä valitsemillaan asiakasalueilla olla paras yhteistyökumppani asiakkailleen tarjota henkilöstölleen innostava ja haasteellinen korkean teknologian työpaikka kasvaa kannattavasti ja lisätä omistaja-arvoa Yhtiön toimintaa ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys ja yhteistyö osaaminen ja jatkuva parantaminen kannattavuus Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, henkilöstön tietotaito, tehokas ja joustavasti toimiva oma tuotanto sekä luotettavat sopimusvalmistajat luovat edellytykset kannattavalle kasvulle. Tuotantokapasiteetin joustavuutta lisätään edelleen kasvattamalla sopimusvalmistuksen osuutta. 2 Okmetic Vuosikertomus 2012

5 Puolijohdemarkkinasta Okme ticin kasvualueita ovat erillis- ja tehopuolijohteet. Näillä kiekkomarkkinoilla nopeasti yleistyviä loppu tuotteita ovat mm. uusiutuvan ener gian tuotannossa käytettävät komponentit, autoissa lisääntyvä elektroniikka sekä kannettavat kuluttajatuotteet. Vaativien MEMS-anturikiekkojen valmistus on yksi Okmeticin ydinosaamisalueista ja keskeisistä kasvualueista. MEMS-markkina kasvaa kannettavien kuluttajatuotteiden, autojen elektroniikan sekä teollisuuden prosessikontrolloinnin lisääntyessä. Okmeticin vahva kiteenkasvatusosaaminen luo pohjan Okmeticin teknologiamyynnille, joka on viime vuosina koostunut pääasiassa aurinkokennoteollisuudelle toimitettavista piikiteistä. Okmetic Vuosikertomus

6 Vuosi 2012 Avainluvut Liikevaihto, euroa Käyttökate, euroa Liiketulos, euroa % liikevaihdosta 9,7 14,2 Tilikauden tulos, euroa Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,31 0,61 Liiketoiminnnan nettorahavirta, euroa Nettovelka, euroa Omavaraisuusaste, % 72,2 78,9 Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana taloudellinen kehitys Liikevaihto miljoonaa euroa 100 Liiketulos % liikevaihdosta 15 Omavaraisuusaste % Okmetic Vuosikertomus 2012

7 Vuoden 2012 tapahtumat Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Mikko Puolakka. Okmeticin kiteenkasvatusprosessille myönnettiin patentti Yhdysvalloissa. Okmetic valittiin TriQuint Semicon ductorin vuoden 2011 toimittajaksi. Yhtiössä alettiin valmistella 200 mm kiekkokapasiteetin nostamista. Okmetic laajensi SOI-tuoteperhettään tuomalla markkinoille erittäin matalaresistiivisen SOI-kerroksen sisältävän L-SOI:n sekä erittäin ohuet ja paksut 200 mm SSP-kiekot. Vantaan tehtaan SOI-kapasiteetin laajennus eteni suunnitelmien mukaan. Myynti markkina-alueittain Pohjois-Amerikka 37 % Aasia 35 % Eurooppa 27 % Myynti asiakasalueittain Anturikiekot 47 % Puolijohdekiekot 38 % Teknologia 15 % Okmetic Vuosikertomus

8 Piikiekon raaka-aine on monikiteinen polypii, jota jalostetaan kvartsihiekasta puhdistamalla se 99, prosenttisesti muista alkuaineista. Piikiekon valmistus alkaa kiteenkasvatuksessa, jossa sulatetusta polypiistä kasvatetaan siemenkiteen jatkoksi sylin terimäinen erilliskide. Valmis kide katkaistaan, hiotaan ja saha taan kiekoiksi asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Piikiekon tarina Sahattua kiekkoa käsitellään mekaa ni sesti ja kemiallisesti sen lujuuden paran tamiseksi ja yhtenäisen paksuuden ja virheettömän pinnan takaamiseksi. Suuri osa kiekon prosessoinnista tapahtuu puhdashuoneessa, sillä puhtaus on piikiekon tärkein ominaisuus. Valmistusprosessi sisältää usein myös erilaisia jatkojalos tus - vaiheita. Lopuksi kiekot tarkastetaan, pakataan ja toimitetaan anturi- ja puolijohdeasiakkaille heidän prosessiensa raakaaineeksi. Asiakkaat valmistavat komponenttinsa erilaisin mekaanisin ja kemiallisin menetelmin joko piikiekkojen pinnalle tai niiden sisään. Tämän jälkeen komponenttien toimivuus testataan ja piikiekot paloitellaan. Yhdestä kiekosta saadaan useita satoja tai jopa kymmeniä tuhansia kom - ponentteja. Lopuksi komponentit pakataan. Pakkaaminen suojaa komponentteja ja mahdollistaa niiden asentamisen moduu liin tai suo - raan lopputuotteeseen. Anturi- ja puolijohdekomponentteja on monien meitä ympä - röi vien tuotteiden kuten autojen, kannettavien laitteiden, pelikonsolien ja lääketieteellisten sovellusten sisällä. 6 Okmetic Vuosikertomus 2012

9 Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Technopoliksen Akropolis-salissa Helsinki- Vantaan lentoaseman lähellä Teknobulevardi 3 5:ssa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo Osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomista - jaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon , on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoit - tautua yhtiölle viimeistään perjantaina klo mennessä: sähköpostitse puhelimitse (09) kirjeitse Okmetic Oyj, Osakasrekisteri, PL 44, Vantaa henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttoriin Piitie 2, Vantaa Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Osingonjakoehdotus Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2012 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan maanantaina Sijoittajakalenteri 2013 Tilinpäätöstiedote Vuosikertomus 2012 kotisivuilla vko 12 Yhtiökokous Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu Osavuosikatsaus heinä-syyskuu Sijoittajaviestintä Okmeticin viestinnän ja sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on antaa jatkuvasti oikeaa, riittävää ja ajankohtaista tietoa kaikille markkinaosapuolille tasapuolisesti. Toiminnassa pyritään avoimuuteen ja hyvään palveluun. Okmeticin kaikki pörssitiedotteet ja esitysmateriaalit ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla suomeksi ja englanniksi heti julkistamisen jälkeen. Sijoittajatietoa on saatavilla Okmeticin internetsivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa Okmeticin sijoittajasuhteista vastaa toimitusjohtaja Kai Seikku. Hänelle tarkoitetut yhtiötä koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Sijoittajaviestinnän ja viestinnän yhteystiedot Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen Tiedottaja Marika Mäntymaa Vaihde (09) Faksi (09) Sähköpostiosoite Hiljainen jakso Okmeticin edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilaa eivätkä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia kahteen viikkoon ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Julkaisujen tilaukset Okmeticin taloudelliset katsaukset ja tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Okmeticin tiedotteita ja vuosikertomuksia voi tilata: puhelimitse (09) sähköpostitse kirjeitse Okmetic Oyj, Viestintä, PL 44, Vantaa internet-sivuilla Okmetic Vuosikertomus

10 Okmeticin kasvustrategia painottuu jatkossa piikiekkoihin, joiden kysyntänäkymät vuodelle 2013 ovat lupaavat. 8 Okmetic Vuosikertomus 2012

11 Toimitusjohtajan katsaus Kiekkoliiketoiminta kasvoi laskevilla markkinoilla Markkinaympäristö oli vuonna 2012 vaikea. Puolijohteiden kysyntä supistui makrotalouden varovaisuuden ja korkeiden komponenttivarastojen painamana kolmisen prosenttia. Piikiekkojen maailmanlaajuisissa toimituksissa yllettiin määrällisesti vuoden 2011 ennätystasolle, mutta keskimääräinen hintataso laski peräti 12 prosenttia. Okmetic selviytyi haastavissa olosuhteissa selkeästi kilpailijoiden keskiarvoa paremmin. Yhtiön valmistamien piikiekkojen myynti kasvoi lähes kuusi prosenttia, ja markkinaosuus nousi tilivuoden päätteeksi kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin vuoden 2012 joulukuussa. Monivuotinen panostus vaativien anturikiekkojen valmistukseen kantoi hedelmää, ja anturikiekkojen myynti kasvoi läpi koko tilivuoden. SOI-teknologiaan perustuvat kiekot saavuttivat jälleen ennätysmyynnin. Puolijohdekiekkojen myynti hidastui kausivaihtelun mukaisesti loppuvuonna, mutta vahvistui selvästi suhteessa vuoteen Vuosi 2012 oli haastava Yhdysvalloissa sijaitsevan Allenin tuotantolaitoksen epi-pinnoitetuille kiekoille. Epi-kiekkojen kysyntä oli vaatimatonta, ja alkuvuonna 2012 Allenissa koettiin kuukauden mittainen tuotantoseisokki kaasuntoimittajan prosessissa ilmenneen laatuvirheen vuoksi. Aurinkokennoteollisuudessa läpi arvoketjun romahtaneet hinnat ja korkeat varastotasot painoivat teknologiamyyntiä ja sen kannattavuutta. Teknologiamyynti sujui hyvin heinäkuulle asti, jolloin yhtiön monivuotiset solar-kiteiden toimitussopimukset päättyivät. Loppuvuonna solar-kiteiden hintataso ja kannattavuus olivat olennaisesti alkuvuotta heikompia. Käytännössä teknologia myynti laski yhtä paljon kuin piikiekkomyynti kasvoi. Yhtiön liikevaihto 83,1 miljoonaa euroa oli lähestulkoon yhtä suuri kuin vuonna 2011 (83,2 miljoonaa euroa). Okmeticin kannattavuus sen sijaan kärsi lähinnä teknologiamyynnin alentuneesta hintatasosta sekä epikiekkojen prosessi- ja menekkivaikeuksista. Näiden seurauksena liikevoittoprosentti (9,7 %) laski suhteessa ennätysvuoteen 2011 säilyen kuitenkin lähes pitkän aikavälin 10 prosentin tavoitetasolla. Edellytykset aurinkokennoteollisuudelle suuntautuvalle teknologiamyynnille ovat lähivuosina rajalliset, ja kuluvalla tilikaudella yhtiön liikevaihto laskee teknologiamyynnin alentuessa voimakkaasti. Okmeticin kasvustrategia painottuu jatkossa piikiekkoihin, joiden kysyntänäkymät vuodelle 2013 ovat näitä rivejä kirjoitettaessa lupaavat. Kiekkoliiketoiminnan kasvu kuluvana vuonna ei kuitenkaan kata täysin teknologiamyynnin rajua laskua. Liiketoiminnan rakennemuutos jatkuu lähivuosien ajan, ja yhtiön tavoitteena on yltää lähivuosina uusiin liikevaihtoennätyksiin ydinliiketoiminnassaan piikiekkojen toimittajana. Alalla edessä konsolidaatiota? Koko piitoimiala on elänyt vaikeita aikoja viime vuodet. Hintakilpailu on kovaa hitaasti kasvavilla tai jopa supistuvilla markkinoilla. Aurinkokennoteollisuuden myllerrys on heijastunut useiden Okmeticin kilpailijoiden liiketoimintaan ennakoimattomina vaikeuksina, alaskirjauksina ja toiminnan osittaisina alasajoina. Okmeticin strategiana on keskittyä korkeamman lisäarvon piikiekkojen valmistukseen. Anturisovellukset sekä erillis- ja tehopuolijohteet ovat yhtiön keskeisiä markkina-alueita. Näillä alueilla yhtiöllä on hyvä ja monipuolinen asiakaskunta sekä monivuotiset, läheiset toimittajasuhteet. Piikiekkomarkkinan voimakkain hintapaine ei kuormita Okmeticia samalla tavoin kuin monia muita piialan toimijoita. Piikiekkomarkkinoiden kiristynyt markkinatilanne on luonut konsolidaatiopaineita, mikä voi muuttaa toimialan rakennetta lähivuosina. Haluan kiittää sitoutunutta henkilökuntaa, uskollisia asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita tärkeitä sidosryhmiä luottamuksesta. Yhtiön menestys on riippuvainen tämän luottamuksen säilymisestä ja syvenemisestä. Vantaalla helmikuussa 2013 Kai Seikku Toimitusjohtaja Okmetic Vuosikertomus

12 Vuonna 2012 Okmeticin markkinaosuus kasvoi jälleen yhtiölle tärkeissä tuoteryhmissä. MEMS-tekniikka useiden toimintojen taustalla älypuhelimissa Yksi vahvimmin kasvavista anturiteollisuuden alueista on kulutuselektroniikan sovellukset. Pienikokoisia ja energiatehokkaita antureita pystytään nykyään valmistamaan massatuotantona, mikä on tuonut markkinoille toinen toistaan edistyneempiä älypuhelimia. Liikeantureita kuten gyroskooppeja ja kiihtyvyysantureita käytetään mm. puhelimen asennon tunnistamisessa, navigoinnissa ja kameran kuvan täräh - dysepätarkkuuden poistossa. Tilan ja kustannusten säästämiseksi tällaiset anturit pyritään yhä useammin asentamaan samaan pakettiin ns. combo-anturiksi. Uusimmissa älypuhelimissa on lisäksi kahdesta kolmeen MEMS-mikrofonia. Yksi mikrofoni muuttaa puheen sähköiseen muotoon ja loput häivyt - tävät taustamelua. Joihinkin älypuhelimiin on myös integroitu pikoprojektori, jonka avulla pystytään heijastamaan kuvaa erilaisille pinnoille. Edellä mainitut esimerkit ovat vain osa älypuhelimista löytyvien MEMSpohjaisten sovellusten laajaa kirjoa. Okmetic on maailman markkinajohtaja vaativien piipohjaisten MEMSantureiden alustoina käytettävien piikiekkojen toimittajana. 10 Okmetic Vuosikertomus 2012

13 Asiakkaat ja markkinat Okmeticin piitä löytyy mitä erilaisimmista tuotteista ja sovelluksista, sillä yhtiön asiakkaat toimivat monilla eri markkinoilla. Markkinoiden toisistaan eroavat kysyntäsyklit tasapainottavat yhtiön toimintaa ja luovat edellytykset pitkän aikavälin kasvulle. Vuonna 2012 Okmeticin kiekkoliiketoiminta ylsi ennätystasolle haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Okmeticilla on maailmanlaajuinen myyntiverkosto, joka palvelee yhtiön asiakaskuntaan kuuluvia antureiden, puolijohteiden sekä aurinkokennojen valmistajia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiön asiakkaiden valmistamia antureita ja puolijohteita käytetään mm. auto- ja kulutuselektroniikassa, prosessikontrolloinnissa ja lääketieteen sovelluksissa. Yhtiön asiakasmarkkinoiden kysyntäsyklit noudattavat hyvin erilaista kaavaa. Kysyntäpiikkien ajoittuminen eri ajanjaksoille tasapainottaa Okmeticin toimintaa, mutta vaatii myös huolellista toimin nan suunnittelemista. Joustavan toimitusketjun avulla yhtiö pystyy mukautumaan ketterästi kulloinkin vallitsevaan markkinatilanteeseen. Vuonna 2012 Okmeticin markkinaosuus kasvoi jälleen yhtiölle tärkeissä tuoteryhmissä, mikä nosti yhtiön piikiekkojen myynnin liikevaihdollisesti kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Anturiteollisuuden puolella Okmeticilla on vakiintunut asema markkinoiden johtavana kiekkotoimittajana vaativiin MEMS-pohjaisiin sovelluksiin. Puolijohteissa Okmeticin erityisosaamista ovat erillis- ja tehopuolijohteiden pohjamateriaalina toimivat kiekot. Näiden Okmeticin vahvojen kasvualueiden myönteistä kehitystä vauhdittivat vuonna 2012 muun muassa antureiden ja puolijohteiden määrän lisääntyminen autoissa sekä kuluttajatuotteissa kuten älypuhelimissa, tablet-tietokoneissa ja SSD-kiintolevyissä. Markkinoilla vaihteleva vuosi Anturikiekkojen kysyntä jatkoi kuluneena vuonna monivuotisella kasvu-uralla ja oli myös puolijohdekiekkoja vakaampaa läpi koko vuoden. Kuluttajatuotteisiin päätyvien MEMS-sovellusten kuten mikrofonien ja gyroskooppien yleistymisen myötä anturiteollisuuden myynnin arvo nousi 6 11 prosentilla edellisvuodesta. Puolijohdeteollisuuden kysyntä lähti hiljaisemman alkuvuoden jälkeen kasvuun toisesta vuosineljänneksestä alkaen, mutta normaalisti syksyyn asti jatkuva nousujohteinen kehitys jäi vuonna 2012 odotettua lyhyemmäksi. Kokonaisuudessaan puolijohdeteollisuuden markkinakasvu asettui -3 ja 1 prosentin vuosittaisen kasvun välille maailman taloustilanteen ja puolijohdeteollisuudessa käynnissä olevan murroksen vuoksi. Puolijohdemarkkinan kysyntä on siirtymässä nopeasti pöytätietokoneista älypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin, joissa puolijohteiden kokonaismäärä ja pinta-ala on olennaisesti pienempi. Tablet-tietokoneiden ja älypuhelimien kysynnän kasvu ei ole kuitenkaan vielä toistaiseksi pystynyt korvaamaan perinteisen tietokonemarkkinan kysynnän hiipumisen aiheuttamaa laskua puolijohteiden kokonaiskysynnässä. Tulevaisuudessa puolijohdekomponenttien kysynnän ennakoidaan kääntyvän nousuun kannettavien laitteiden vahvan kasvun siivittämänä. Puolijohdeteollisuudessa käynnissä oleva murros ja kannettavien laitteiden kysynnän kasvu lisäävät vaativien MEMS-komponenttien kulutusta, mikä on Okmeticille suotuisaa. Aurinkokennoteollisuus kamppaili koko vuoden ylituotannon ja voimakkaasti alentuneen hintatason kanssa. Okmeticin solarkiteiden toimituksista koostunut teknologiamyynti olikin toisella vuosipuoliskolla merkittävästi kannattamattomampaa kuin heinäkuussa päättyneiden pitkäkestoisten toimitussopimusten ollessa voimassa. Markkinoiden ennustetaan piristyvän vuonna 2013 Vuonna 2013 puolijohdeteollisuuden myynnin ennustetaan jälleen vilkastuvan jäätyään vuonna 2012 hieman edellisvuoden tasosta. Varovaisimmat ennusteet povaavat viiden ja optimistisimmat kahdeksan prosentin kasvua. Anturiteollisuuden nousujohteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan, joskin kasvuvauhdin ennakoidaan hieman tasaantuvan edellisvuosista ja olevan noin 8 11 prosenttia. Pinta-alassa mitatun piikiekkojen kysynnän ennustetaan puolestaan kasvavan 3 4 prosenttia vuoden 2012 tasosta. Okmetic on laajentanut vuonna 2012 anturi- ja puolijohdeasiakkaille suuntaamaa tuotevalikoimaansa sekä jatkanut investointejaan SOI- ja 200 mm kiekkokapasiteetin kasvattamiseksi. Näiden panostusten avulla Okmetic on entistä valmiimpi vastaamaan kulutuselektroniikkamarkkinoiden kasvun myötä lisääntyvään kysyntään. Okmetic Vuosikertomus

14 Kurkistus tulevaisuuteen pii vauhdittamassa led-lamppujen läpimurtoa? Led-lamppujen käyttö on yleistymässä, sillä ne ovat perinteisiä hehkulamppuja energiatehokkaampia. Led-lamppujen todellisen läpimurron tiellä ovat vielä toistaiseksi korkeat valmistuskustannukset, mutta ennusteet povaavat lähivuosille suotuisaa kustannuskehitystä. Valmistuskustannuksia nostavat ledlamppujen pohjamateriaalina käytettävän erilliskiteisen galliumnitridin kasvatuksen vaikeus ja siitä valmistettujen kiekkojen pieni koko. Tällä hetkellä led-lamppuja valmistetaankin kasvattamalla ohut galliumnitridikerros huokeampihintaiselle alustalle kuten safiirille tai erilliskiteiselle piikarbidille. Halvempaa alustavaihtoehtoa etsitään kuitenkin jatkuvasti. Viime aikoina on saatu lupaavia tuloksia kasvattamalla galliumnitridikerros piille. Näitä galliumnitridipiikiekkoja voitaisiin valmistaa massatuotantona ja myös suuremmissa kiekkokoissa. Lisäksi piitä on helppo työstää myöhemmissä prosessivaiheissa toisin kuin safiirin ja piikarbidin kaltaisia kovia materiaaleja. Okmeticin vuosien kokemus asiakas - räätälöityjen kiekkojen valmistamisessa mahdollistaa kasvatusalustojen toimittamisen galliumnitridipohjaisiin led-lamppuihin ja elektroniikkasovelluksiin. Markkinaennusteet povaavat piille tehtävälle galliumnitridikasvatukselle valoisaa tulevaisuutta ja kasvavaa kysyntää. Tuotteiden valmistuksessa voidaan hyödyntää joustavasti samaa osaamista sekä samoja laitteita ja tuotantolinjoja. 12 Okmetic Vuosikertomus 2012

15 Tuotteet ja kehitystyö Okmetic kehittää tuotetarjontaansa ja prosessejaan asiak - kaiden tarpeet ja teknologiatrendit huomioon ottaen. Vuonna 2012 yhtiö toi markkinoille useita uusia tuotteita sekä kasvatti tuotanto kapasiteettiaan. Tutkimus- ja kehitystyöhön ohjautui 2,8 prosenttia liikevaihdosta. Okmeticin laajasta kiekkovalikoimasta löytyy sopiva alusta kaikkein vaativimmillekin antureille ja puolijohteille, sillä kiekkojen ominaisuuksia säädetään aina asiakastarpeiden mukaan. Tuotetarjoa - maan kuuluvat halkaisijaltaan mm olevat yksi- ja kaksipuolisesti kiillotetut kiekot, SOI-kiekot sekä eri paksuisilla epi-kerroksilla varustetut kiekot. Vuonna 2012 yhtiö panosti erityisesti MEMS-antureiden ja tehonhallintapiirien valmistuksessa käytettäviin tuotteisiin laajentamalla SOI-tuoteperhettä sekä lisäämällä ja kehittämällä 200 mm SOI- ja SSP-kiekkojen tuotantokapasiteettia. Okmetic toi markkinoille mm. erittäin matalaresistiivisen SOI-kerroksen sisältävän L -SOI:n sekä uusien valmistusteknologioiden avulla tuotetut erittäin ohuet ja paksut 200 mm SSP-kiekot. SOI-kiekkojen suorituskykyä ja tuotantokapasiteettia pystyttiin lisäämään jo nykyisissä tuotantotiloissa uuden SOI-linjan ja uusien laitteiden myötä. Okmetic on myös parantanut kiteenkasvatusmenetelmänsä kyvykkyyttä, mikä mahdollistaa entistä korkeampi- ja matalampiresistiivisten kiteiden kasvattamisen. Tämä on lisännyt kidemateriaalien määrää ja laajentanut MEMS-antureiden ja tehonhallintapiirien valmistajille suunnattua tuotevalikoimaa entisestään. Okmeticin vahvaa kiteenkasvatusosaamista on hyödynnetty vuosia myös aurinkokennoteollisuudelle suunnatussa kidemyynnissä. Kehitystyötä läpi koko tuotantoprosessin Oikeanlainen tuoteportfolio, tehokas ja joustava tuotantoprosessi sekä riittävä valmistuskapasiteetti ovat Okmeticin menestyksen kannalta kriittisiä tekijöitä. Okmeticilla tehdään jatkuvasti töitä näiden tekijöiden kehittämiseksi usein yhdessä asiakkaan kanssa, sillä yhtiössä pyritään aina toimimaan asiakastarpeiden ja markkinavaatimusten lähtökohdista. Vuonna 2012 tuotteiden ja prosessien suorituskykyä on saatu nostettua Lean Six Sigma -menetelmien sekä uusien, entistä kyvykkäämpien laitteiden avulla. Myös toimitusketjun toimivuutta ja hallintaa onnistuttiin parantamaan entisestään. Ketterä ja joustava toimitusketju, joka sisältää myös fab lite -kapasiteettia, helpottaa markkinasyklien vaikutusten hallintaa ja takaa laadukkaan toiminnan kaikissa tilanteissa. Laaja tuotevalikoima ja toimiminen useilla eri sovellusalueilla on mahdollista Okmeticin eri tuotealueiden välisten synergioiden ansiosta. Tuotteiden valmistuksessa voidaan hyödyntää joustavasti samaa osaamista sekä samoja laitteita ja tuotantolinjoja. Tutkimus ohjaa kehitystyötä Okmetic jatkoi vuonna 2012 monivuotista piimateriaalin tutkimustyötään kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten kanssa ja osallistui useisiin kansallisiin ja EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin. Yhtiö teki yhteistyötä muun muassa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n, Aalto-yliopiston ja Fraunhoferinstituutin kanssa sekä osallistui anturi- ja puolijohdeyhdistysten jäsentapahtumiin. Vuoden 2012 aikana Okmetic aloitti myös yhteistyön singaporelaisen Institute of Microelectronicsin kanssa. Kotimaassa Okmetic toimi perustajajäsenenä MemsCat Innovation Catalyst & Ecosystems Based on Microsystems -klusterissa. Eri tahojen kanssa tehtävä tutkimusyhteistyö ja teknologiaprojek teissa mukana oleminen auttaa Okmeticia tunnistamaan tulevai suuden tärkeimmät teknologiatrendit ja markkinamuutokset ajoissa ja kehittämään yhtiön tuoteportfoliota ja prosesseja niiden mukaisesti. Okmetic Vuosikertomus

16 Lisää tehokkuutta 5S-toimintaa kehittämällä Okmetic kehitti vuoden 2012 aikana 5S-toimintaansa, jonka tavoitteena ovat entistä standardoidummat työmenetelmät ja toimivammat tuotantotilat. Vuoden alussa alkaneessa projektissa yhtiön 5S-toiminnalle luo - tiin oma järjestelmä ylläpito- ja seu - rantatyökaluineen. Näiden työkalujen tavoitteena on parantaa 5S-menetelmän mukaisen järjestyksen säi - ly mistä ja helpottaa toiminnan tason seuraamista. Järjestelmän kehittämistä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa, mutta 5S-toiminnan säännöllinen seuranta on osoittanut jo nyt, että järjestelmä on toimiva ja yhtiön jatkuvan parantamisen tavoitteita palveleva. Okmeticin 5S-järjestelmä on osa yhtiön toimintajärjestelmää, jonka tavoitteena on taata tehokas ja laadukas toiminta. Ihmiset, yhteistyö ja jatkuva parantami - nen ovat tämän järjestelmän perusta. Ihmiset ovat tärkein tekijä yhtiön strategian toteuttamisessa. Toimihenkilöiden koulutusjakauma Tohtori- tai lisensiaattitutkinnot 10,5 % Ylemmät korkeakoulututkinnot 35,8 % Alemmat korkeakoulututkinnot 29,1 % Muut tutkinnot 24,6 % 14 Okmetic Vuosikertomus 2012

17 Henkilöstö, laatu ja ympäristö Ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö on edellytys Okmeticin kasvulle ja menestykselle. Vuonna 2012 yhtiö kehitti toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista entistä paremmin liiketoiminnan tarpeita vastaaviksi. Lisäksi toiminnan laatua ja ympäristöystävällisyyttä parannettiin edelleen, sillä Okmetic haluaa olla vastuullisen toiminnan edelläkävijä. Okmeticissa on jo vuosia tehty systemaattista työtä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi, sillä ihmiset ovat tärkein tekijä yhtiön strategian toteuttamisessa. Vuonna 2012 yhtiössä oli käynnissä useita pitkä- ja lyhytaikaisia hankkeita. Johtamistaitoja hiottiin esimieskoulutusten ja 360 asteen arviointien avulla. Lisäksi Okmetic uudisti henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäänsä, mikä tehostaa tiedonkulkua esimiesten ja palkkahallinnon välillä sekä helpottaa henkilöstötietojen hyödyntämistä. Henkilöstön laaja-alaista osaamista edistettiin muun muassa tuotannon työntekijöiden ammatillisilla koulutuksilla ja toimisto-ohjelmien omaehtoista opiskelua varten avatulla koulutusportaalilla. Henkilöstön ammatillinen pätevyys ja monitaitoisuus ovat Okmeticille tärkeitä, sillä ne mahdollistavat nopean reagoinnin tuotannon työalueilla tapahtuviin kuormitustason muutoksiin. Tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työympäristö Yksi työhyvinvoinnin kehittämisen keskeisistä tavoitteista on henkilöstön fyysisen kunnon ja henkisen vireyden vaaliminen, jonka eteen Okmetic tekee tiivistä yhteistyötä työterveyspalvelujen tuottajan kanssa. Vuoden 2012 käytännön toimenpiteitä olivat mm. työpisteiden ergonomian parantaminen, henkilöstön määräaikaistarkastukset sekä yli 50-vuotiaille suunnatun ikäohjelman puitteissa järjestetyt kuntoremontit ja senioriklubin toiminnan jatkaminen. Lisäksi yhtiön virkistystoimikunta vastasi erilaisten liikunta- ja kulttuuriaktiviteettien järjestämisestä. Myös työympäristön turvallisuudella on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Okmeticin toiminnan lähtökohtana on, että yksikin tapaturma on liikaa. Työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista tiedotetaan laajasti yhtiön sisällä, jotta vastaavien tilanteiden toistuminen voidaan estää jatkossa. Vuonna 2012 työtapaturmien määrä laski edellisvuodesta 22 prosentilla. Kuluneena vuonna toimihenkilöiden keskuudessa toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka positiiviset tulokset antavat uskoa siihen, että yhtiö on oikealla tiellä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Samaa indikoivat myös pitkät työsuhteet (ka. 10,9 vuotta) sekä alhai nen lähtövaihtuvuus (1,5 %). Korkealaatuista ja vastuullista toimintaa Kestävän kehityksen periaatteet ja laadukkaat toimintatavat ovat keskeinen osa Okmeticin jokapäiväistä toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Jokainen okmeticlainen vastaa omalta osaltaan laatu- ja ympäristöystävällisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta. Okmetic kehittää toimintansa laatua ja ympäristöystävällisyyttä myös tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa esimerkiksi auditointien avulla. Vuonna 2012 tehdyissä, pisteytetyissä asiakasauditoinneissa Okmetic ylsi keskimäärin hienolle 97 prosentin tasolle (maksimi 100 %). Toiminnan laatua pyrittiin vuonna 2012 edistämään kehittämällä 5S-toimintaa sekä ottamalla käyttöön työpistekohtaiset infotaulut ja dokumenttien hallinta- ja arkistointijärjestelmä. Okmeticin ympäristöohjelmassa puolestaan keskityttiin polypiin käytön tehostamiseen. Lisäksi piin maahantuonti rekisteröitiin REACH-vaatimusten mukaisesti ja yhtiössä otettiin askel kohti pape - ritonta toimistoa henkilökohtaisten tulostimien oleellisen vähentämisen myötä. Yhtiössä on käytössä ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja TS 16949:2009 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Okmeticin toiminta täyttää myös REACH-asetuksen, RoHSdirektiivin ja GADSL:n asettamat vaatimukset. Okmetic Vuosikertomus

18 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 17 Tietoja henkilöstöstä 23 Viiden vuoden lukusarjat 24 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 26 Tunnuslukujen laskentakaavat 27 Okmetic Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat 28 Konsernitilinpäätös, IFRS 32 Konsernin laaja tuloslaskelma 32 Konsernitase 32 Konsernin rahavirtalaskelma 33 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 34 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 35 Yhteisön perustiedot 35 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 35 1 Segmentti-informaatio 40 2 Toimintokohtaisten kulujen erittely 41 3 Liiketoiminnan muut tuotot 41 4 Liiketoiminnan muut kulut 41 5 Poistot 42 6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 42 7 Tutkimus- ja kehittämismenot 42 8 Rahoitustuotot ja -kulut 42 9 Tuloverot Muut laajan tuloksen erät Osakekohtainen tulos Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Laskennalliset verosaamiset ja -velat Rahoitusinstrumentit ryhmittäin Myyntisaamiset ja muut saamiset Vaihto-omaisuus Rahavarat Oma pääoma Osakeperusteiset maksut Rahoitusvelat Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Ostovelat ja muut velat Rahoitusriskien hallinta Johdannaissopimukset Lähipiiritapahtumat Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 57 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 58 Emoyhtiön tuloslaskelma 58 Emoyhtiön tase 59 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 60 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 61 Hallituksen ehdotus jakokelpoisia varoja koskeviksi toimenpiteiksi 68 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 68 Tilintarkastuskertomus 69 Tilinpäätöksen lukuja on pyöristetty. Summat ja prosenttiluvut saattavat siten poiketa esitetystä summaluvusta. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 16 Okmetic Vuosikertomus 2012

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan Vuosikertomus 2009 Take it higher Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle.

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

(1 000 euroa, tilikausi 1.1. 31.12.) 2001 2000

(1 000 euroa, tilikausi 1.1. 31.12.) 2001 2000 Sisältö 3 4 5 6 8 11 12 14 16 Okmetic lyhyesti Vuosi lyhyesti Toiminta-ajatus ja strategia Toimitusjohtajan katsaus Markkinatilanne ja liiketoiminta-alueiden näkymät Tutkimus ja tuotekehitys Henkilöstö

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2011... 5 Taloudellinen tulos... 7 Tutkimus ja tuotekehitys... 13 Henkilöstö... 14 Yritysvastuu... 15 Segmentit...

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2011

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus VUOSIKERTOMUS 2012 1 SCANFIL ANNUAL REPORT 2012 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoimintakatsaus 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfil lyhyesti 5 Avainluvut 2012 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Toimintaympäristö 8

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu

Tiivistelmä. Sisältö. Cencorp lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Sivu C e n c o r p O y j V U O S I K AT S AU S 2 0 1 0 VUOSIKATSAUS 2010 I Sisältö Tiivistelmä Cencorp lyhyesti Sivu Tiivistelmä 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cencorpin strategia 5 Cencorpin tuotteet 7 Hallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS Taloudellista tietoa vuonna 2005 Osavuosikatsaukset 27.4.2005 osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 27.7.2005 osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 28.10.2005 osavuosikatsaus tammi-syyskuu Vuosikertomus,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2014

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2014 Kemira Oyj Tilinpäätös 2014 Kemira Oyj PL 330 (Porkkalankatu 3) Puh. +358 10 8611 Y-tunnus 0109823-0 00101 Helsinki, Suomi Faksi +358 108621 119 Kotipaikka Helsinki www.kemira.com KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009 11.2. 2010

Tilinpäätöstiedote 2009 11.2. 2010 Tilinpäätöstiedote 2009 11.2. 2010 1.1. 31-3. 1/27 RAUTE OYJ - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 36,6 Me (98,5 Me) laski 63 %. Merkittävä lasku johtui markkinatilanteesta. Liiketulos oli -9,7

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2009

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2009 Kemira Oyj Tilinpäätös 2009 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Hallituksen

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja 2014 Vuosikertomus Sisällys Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 4 Taloudelliset julkaisut... 4 Yhtiökokous... 4 Osingonmaksu... 4 Muutokset yhteystiedoissa... 4 Sisäpiirirekisteri... 4 Vuosikooste

Lisätiedot

Sisältö KONSERNI HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS LIIKETOIMINTASEKTORIT VASTUULLISUUS

Sisältö KONSERNI HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS LIIKETOIMINTASEKTORIT VASTUULLISUUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö KONSERNI Efore lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Strategia 4 Tilikausi 2014 lyhyesti 5 LIIKETOIMINTASEKTORIT Telekommunikaatio 6 Teollisuus 7 VASTUULLISUUS Yritysvastuu 8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 12.2.2015

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 12.2.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 2 / 20 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 94,0 Me (83,3 Me) kasvoi 13 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 112 Me (63 Me) kasvoi 77 %. Tilauskanta vahvistui 44 Me:oon (28 Me).

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Glaston Oyj Abp Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 27. maaliskuuta 2012 klo 16.00 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Terassi-salissa,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014 Tilinpäätöstiedote 2013 2 / 24 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 83,3 Me (101,3 Me) laski 18 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä oli 63 Me (116 Me). Liiketulos oli +1,8 Me (+5,0 Me). Tulos ennen

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Larox 2006 Laroxin maailma 3. Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 21

Sisällysluettelo. Larox 2006 Laroxin maailma 3. Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 21 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo Larox 2006 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 21 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 21 Konsernin

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2011

Taloudellinen katsaus 2011 Outokummun vuosikertomus 2011 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/annualreport2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 03 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 05 KONSERNITILINPÄÄTÖS,

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot