Take it Higher. Vuosikertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Take it Higher. Vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 Take it Higher 2012 Vuosikertomus 2012

2 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy piikiteitä ja teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisää vät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

3 Vuosikertomus 2012 Sisältö Sisältö: Okmeticin konserniviestintä I Ulkoasu ja taitto: Havas Worldwide Helsinki I Paino: Erweko Okmetic lyhyesti 2 Vuosi Piikiekon tarina 6 Tietoa osakkeenomistajille 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Asiakkaat ja markkinat 10 Tuotteet ja kehitystyö 12 Henkilöstö, laatu ja ympäristö 14 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös 32 Emoyhtiön tilinpäätös 58 Hallituksen ehdotus jakokelpoisia varoja koskeviksi toimenpiteiksi 68 Tilintarkastuskertomus 69 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 70 Sisäpiirihallinto 75 Hallitus ja johtoryhmä 76 Sanasto 78 Analyytikot ja yhteystiedot 79 Virallinen tilinpäätös julkaistaan myös sähköisesti yhtiön kotisivujen (www.okmetic.com) Sijoittajat-osiossa.

4 Okmetic lyhyesti Okmetic toimittaa lisäarvoa tuovia, innovatiivisia piipohjaisia ratkaisuja anturi-, puolijohde- ja aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic on maailman johtava anturikiekkovalmistaja ja alan teknologinen edelläkävijä. Yhtiöllä on tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa, myyntitoimistot Japanissa ja Hongkongissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Lisäksi Okmeticin agenttiverkosto palvelee Kiinassa, Koreassa, Taiwanissa ja Yhdysval loissa. Vuonna 1985 perustettu yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Okmeticin ydinosaamisalueet Kiteenkasvatus Vaativien anturikiekkojen valmistus Asiakassuhteiden hallinta STRATEGISET VALINNAT Asiakasalueet Okmetic toimittaa asiakasräätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Lisäksi yhtiö myy piikiteitä ja teknologiaosaamistaan aurinkokennoyrityk sille. Yhtiö tuottaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. Tavoitteet Okmeticin strategian tavoitteena on kannattava kasvu, joka perustuu yhtiön keskeisiin ydinosaamisalueisiin sekä pitkäaikaisten tuotekehityshankkeiden kaupallistamiseen ja tuotantoon viemiseen. Yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään 10 prosenttia vuositasolla ja liiketulos yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Edellytykset Visio ja arvot Okmeticin visiona on olla piipohjaisten ratkaisujen maailman markkinajohtaja ja teknologinen edelläkävijä valitsemillaan asiakasalueilla olla paras yhteistyökumppani asiakkailleen tarjota henkilöstölleen innostava ja haasteellinen korkean teknologian työpaikka kasvaa kannattavasti ja lisätä omistaja-arvoa Yhtiön toimintaa ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys ja yhteistyö osaaminen ja jatkuva parantaminen kannattavuus Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, henkilöstön tietotaito, tehokas ja joustavasti toimiva oma tuotanto sekä luotettavat sopimusvalmistajat luovat edellytykset kannattavalle kasvulle. Tuotantokapasiteetin joustavuutta lisätään edelleen kasvattamalla sopimusvalmistuksen osuutta. 2 Okmetic Vuosikertomus 2012

5 Puolijohdemarkkinasta Okme ticin kasvualueita ovat erillis- ja tehopuolijohteet. Näillä kiekkomarkkinoilla nopeasti yleistyviä loppu tuotteita ovat mm. uusiutuvan ener gian tuotannossa käytettävät komponentit, autoissa lisääntyvä elektroniikka sekä kannettavat kuluttajatuotteet. Vaativien MEMS-anturikiekkojen valmistus on yksi Okmeticin ydinosaamisalueista ja keskeisistä kasvualueista. MEMS-markkina kasvaa kannettavien kuluttajatuotteiden, autojen elektroniikan sekä teollisuuden prosessikontrolloinnin lisääntyessä. Okmeticin vahva kiteenkasvatusosaaminen luo pohjan Okmeticin teknologiamyynnille, joka on viime vuosina koostunut pääasiassa aurinkokennoteollisuudelle toimitettavista piikiteistä. Okmetic Vuosikertomus

6 Vuosi 2012 Avainluvut Liikevaihto, euroa Käyttökate, euroa Liiketulos, euroa % liikevaihdosta 9,7 14,2 Tilikauden tulos, euroa Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,31 0,61 Liiketoiminnnan nettorahavirta, euroa Nettovelka, euroa Omavaraisuusaste, % 72,2 78,9 Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana taloudellinen kehitys Liikevaihto miljoonaa euroa 100 Liiketulos % liikevaihdosta 15 Omavaraisuusaste % Okmetic Vuosikertomus 2012

7 Vuoden 2012 tapahtumat Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Mikko Puolakka. Okmeticin kiteenkasvatusprosessille myönnettiin patentti Yhdysvalloissa. Okmetic valittiin TriQuint Semicon ductorin vuoden 2011 toimittajaksi. Yhtiössä alettiin valmistella 200 mm kiekkokapasiteetin nostamista. Okmetic laajensi SOI-tuoteperhettään tuomalla markkinoille erittäin matalaresistiivisen SOI-kerroksen sisältävän L-SOI:n sekä erittäin ohuet ja paksut 200 mm SSP-kiekot. Vantaan tehtaan SOI-kapasiteetin laajennus eteni suunnitelmien mukaan. Myynti markkina-alueittain Pohjois-Amerikka 37 % Aasia 35 % Eurooppa 27 % Myynti asiakasalueittain Anturikiekot 47 % Puolijohdekiekot 38 % Teknologia 15 % Okmetic Vuosikertomus

8 Piikiekon raaka-aine on monikiteinen polypii, jota jalostetaan kvartsihiekasta puhdistamalla se 99, prosenttisesti muista alkuaineista. Piikiekon valmistus alkaa kiteenkasvatuksessa, jossa sulatetusta polypiistä kasvatetaan siemenkiteen jatkoksi sylin terimäinen erilliskide. Valmis kide katkaistaan, hiotaan ja saha taan kiekoiksi asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Piikiekon tarina Sahattua kiekkoa käsitellään mekaa ni sesti ja kemiallisesti sen lujuuden paran tamiseksi ja yhtenäisen paksuuden ja virheettömän pinnan takaamiseksi. Suuri osa kiekon prosessoinnista tapahtuu puhdashuoneessa, sillä puhtaus on piikiekon tärkein ominaisuus. Valmistusprosessi sisältää usein myös erilaisia jatkojalos tus - vaiheita. Lopuksi kiekot tarkastetaan, pakataan ja toimitetaan anturi- ja puolijohdeasiakkaille heidän prosessiensa raakaaineeksi. Asiakkaat valmistavat komponenttinsa erilaisin mekaanisin ja kemiallisin menetelmin joko piikiekkojen pinnalle tai niiden sisään. Tämän jälkeen komponenttien toimivuus testataan ja piikiekot paloitellaan. Yhdestä kiekosta saadaan useita satoja tai jopa kymmeniä tuhansia kom - ponentteja. Lopuksi komponentit pakataan. Pakkaaminen suojaa komponentteja ja mahdollistaa niiden asentamisen moduu liin tai suo - raan lopputuotteeseen. Anturi- ja puolijohdekomponentteja on monien meitä ympä - röi vien tuotteiden kuten autojen, kannettavien laitteiden, pelikonsolien ja lääketieteellisten sovellusten sisällä. 6 Okmetic Vuosikertomus 2012

9 Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Technopoliksen Akropolis-salissa Helsinki- Vantaan lentoaseman lähellä Teknobulevardi 3 5:ssa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo Osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomista - jaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon , on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoit - tautua yhtiölle viimeistään perjantaina klo mennessä: sähköpostitse puhelimitse (09) kirjeitse Okmetic Oyj, Osakasrekisteri, PL 44, Vantaa henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttoriin Piitie 2, Vantaa Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Osingonjakoehdotus Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2012 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan maanantaina Sijoittajakalenteri 2013 Tilinpäätöstiedote Vuosikertomus 2012 kotisivuilla vko 12 Yhtiökokous Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu Osavuosikatsaus heinä-syyskuu Sijoittajaviestintä Okmeticin viestinnän ja sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on antaa jatkuvasti oikeaa, riittävää ja ajankohtaista tietoa kaikille markkinaosapuolille tasapuolisesti. Toiminnassa pyritään avoimuuteen ja hyvään palveluun. Okmeticin kaikki pörssitiedotteet ja esitysmateriaalit ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla suomeksi ja englanniksi heti julkistamisen jälkeen. Sijoittajatietoa on saatavilla Okmeticin internetsivuilla Sijoittajat-osiossa osoitteessa Okmeticin sijoittajasuhteista vastaa toimitusjohtaja Kai Seikku. Hänelle tarkoitetut yhtiötä koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Sijoittajaviestinnän ja viestinnän yhteystiedot Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen Tiedottaja Marika Mäntymaa Vaihde (09) Faksi (09) Sähköpostiosoite Hiljainen jakso Okmeticin edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilaa eivätkä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia kahteen viikkoon ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Julkaisujen tilaukset Okmeticin taloudelliset katsaukset ja tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Okmeticin tiedotteita ja vuosikertomuksia voi tilata: puhelimitse (09) sähköpostitse kirjeitse Okmetic Oyj, Viestintä, PL 44, Vantaa internet-sivuilla Okmetic Vuosikertomus

10 Okmeticin kasvustrategia painottuu jatkossa piikiekkoihin, joiden kysyntänäkymät vuodelle 2013 ovat lupaavat. 8 Okmetic Vuosikertomus 2012

11 Toimitusjohtajan katsaus Kiekkoliiketoiminta kasvoi laskevilla markkinoilla Markkinaympäristö oli vuonna 2012 vaikea. Puolijohteiden kysyntä supistui makrotalouden varovaisuuden ja korkeiden komponenttivarastojen painamana kolmisen prosenttia. Piikiekkojen maailmanlaajuisissa toimituksissa yllettiin määrällisesti vuoden 2011 ennätystasolle, mutta keskimääräinen hintataso laski peräti 12 prosenttia. Okmetic selviytyi haastavissa olosuhteissa selkeästi kilpailijoiden keskiarvoa paremmin. Yhtiön valmistamien piikiekkojen myynti kasvoi lähes kuusi prosenttia, ja markkinaosuus nousi tilivuoden päätteeksi kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin vuoden 2012 joulukuussa. Monivuotinen panostus vaativien anturikiekkojen valmistukseen kantoi hedelmää, ja anturikiekkojen myynti kasvoi läpi koko tilivuoden. SOI-teknologiaan perustuvat kiekot saavuttivat jälleen ennätysmyynnin. Puolijohdekiekkojen myynti hidastui kausivaihtelun mukaisesti loppuvuonna, mutta vahvistui selvästi suhteessa vuoteen Vuosi 2012 oli haastava Yhdysvalloissa sijaitsevan Allenin tuotantolaitoksen epi-pinnoitetuille kiekoille. Epi-kiekkojen kysyntä oli vaatimatonta, ja alkuvuonna 2012 Allenissa koettiin kuukauden mittainen tuotantoseisokki kaasuntoimittajan prosessissa ilmenneen laatuvirheen vuoksi. Aurinkokennoteollisuudessa läpi arvoketjun romahtaneet hinnat ja korkeat varastotasot painoivat teknologiamyyntiä ja sen kannattavuutta. Teknologiamyynti sujui hyvin heinäkuulle asti, jolloin yhtiön monivuotiset solar-kiteiden toimitussopimukset päättyivät. Loppuvuonna solar-kiteiden hintataso ja kannattavuus olivat olennaisesti alkuvuotta heikompia. Käytännössä teknologia myynti laski yhtä paljon kuin piikiekkomyynti kasvoi. Yhtiön liikevaihto 83,1 miljoonaa euroa oli lähestulkoon yhtä suuri kuin vuonna 2011 (83,2 miljoonaa euroa). Okmeticin kannattavuus sen sijaan kärsi lähinnä teknologiamyynnin alentuneesta hintatasosta sekä epikiekkojen prosessi- ja menekkivaikeuksista. Näiden seurauksena liikevoittoprosentti (9,7 %) laski suhteessa ennätysvuoteen 2011 säilyen kuitenkin lähes pitkän aikavälin 10 prosentin tavoitetasolla. Edellytykset aurinkokennoteollisuudelle suuntautuvalle teknologiamyynnille ovat lähivuosina rajalliset, ja kuluvalla tilikaudella yhtiön liikevaihto laskee teknologiamyynnin alentuessa voimakkaasti. Okmeticin kasvustrategia painottuu jatkossa piikiekkoihin, joiden kysyntänäkymät vuodelle 2013 ovat näitä rivejä kirjoitettaessa lupaavat. Kiekkoliiketoiminnan kasvu kuluvana vuonna ei kuitenkaan kata täysin teknologiamyynnin rajua laskua. Liiketoiminnan rakennemuutos jatkuu lähivuosien ajan, ja yhtiön tavoitteena on yltää lähivuosina uusiin liikevaihtoennätyksiin ydinliiketoiminnassaan piikiekkojen toimittajana. Alalla edessä konsolidaatiota? Koko piitoimiala on elänyt vaikeita aikoja viime vuodet. Hintakilpailu on kovaa hitaasti kasvavilla tai jopa supistuvilla markkinoilla. Aurinkokennoteollisuuden myllerrys on heijastunut useiden Okmeticin kilpailijoiden liiketoimintaan ennakoimattomina vaikeuksina, alaskirjauksina ja toiminnan osittaisina alasajoina. Okmeticin strategiana on keskittyä korkeamman lisäarvon piikiekkojen valmistukseen. Anturisovellukset sekä erillis- ja tehopuolijohteet ovat yhtiön keskeisiä markkina-alueita. Näillä alueilla yhtiöllä on hyvä ja monipuolinen asiakaskunta sekä monivuotiset, läheiset toimittajasuhteet. Piikiekkomarkkinan voimakkain hintapaine ei kuormita Okmeticia samalla tavoin kuin monia muita piialan toimijoita. Piikiekkomarkkinoiden kiristynyt markkinatilanne on luonut konsolidaatiopaineita, mikä voi muuttaa toimialan rakennetta lähivuosina. Haluan kiittää sitoutunutta henkilökuntaa, uskollisia asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita tärkeitä sidosryhmiä luottamuksesta. Yhtiön menestys on riippuvainen tämän luottamuksen säilymisestä ja syvenemisestä. Vantaalla helmikuussa 2013 Kai Seikku Toimitusjohtaja Okmetic Vuosikertomus

12 Vuonna 2012 Okmeticin markkinaosuus kasvoi jälleen yhtiölle tärkeissä tuoteryhmissä. MEMS-tekniikka useiden toimintojen taustalla älypuhelimissa Yksi vahvimmin kasvavista anturiteollisuuden alueista on kulutuselektroniikan sovellukset. Pienikokoisia ja energiatehokkaita antureita pystytään nykyään valmistamaan massatuotantona, mikä on tuonut markkinoille toinen toistaan edistyneempiä älypuhelimia. Liikeantureita kuten gyroskooppeja ja kiihtyvyysantureita käytetään mm. puhelimen asennon tunnistamisessa, navigoinnissa ja kameran kuvan täräh - dysepätarkkuuden poistossa. Tilan ja kustannusten säästämiseksi tällaiset anturit pyritään yhä useammin asentamaan samaan pakettiin ns. combo-anturiksi. Uusimmissa älypuhelimissa on lisäksi kahdesta kolmeen MEMS-mikrofonia. Yksi mikrofoni muuttaa puheen sähköiseen muotoon ja loput häivyt - tävät taustamelua. Joihinkin älypuhelimiin on myös integroitu pikoprojektori, jonka avulla pystytään heijastamaan kuvaa erilaisille pinnoille. Edellä mainitut esimerkit ovat vain osa älypuhelimista löytyvien MEMSpohjaisten sovellusten laajaa kirjoa. Okmetic on maailman markkinajohtaja vaativien piipohjaisten MEMSantureiden alustoina käytettävien piikiekkojen toimittajana. 10 Okmetic Vuosikertomus 2012

13 Asiakkaat ja markkinat Okmeticin piitä löytyy mitä erilaisimmista tuotteista ja sovelluksista, sillä yhtiön asiakkaat toimivat monilla eri markkinoilla. Markkinoiden toisistaan eroavat kysyntäsyklit tasapainottavat yhtiön toimintaa ja luovat edellytykset pitkän aikavälin kasvulle. Vuonna 2012 Okmeticin kiekkoliiketoiminta ylsi ennätystasolle haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Okmeticilla on maailmanlaajuinen myyntiverkosto, joka palvelee yhtiön asiakaskuntaan kuuluvia antureiden, puolijohteiden sekä aurinkokennojen valmistajia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiön asiakkaiden valmistamia antureita ja puolijohteita käytetään mm. auto- ja kulutuselektroniikassa, prosessikontrolloinnissa ja lääketieteen sovelluksissa. Yhtiön asiakasmarkkinoiden kysyntäsyklit noudattavat hyvin erilaista kaavaa. Kysyntäpiikkien ajoittuminen eri ajanjaksoille tasapainottaa Okmeticin toimintaa, mutta vaatii myös huolellista toimin nan suunnittelemista. Joustavan toimitusketjun avulla yhtiö pystyy mukautumaan ketterästi kulloinkin vallitsevaan markkinatilanteeseen. Vuonna 2012 Okmeticin markkinaosuus kasvoi jälleen yhtiölle tärkeissä tuoteryhmissä, mikä nosti yhtiön piikiekkojen myynnin liikevaihdollisesti kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Anturiteollisuuden puolella Okmeticilla on vakiintunut asema markkinoiden johtavana kiekkotoimittajana vaativiin MEMS-pohjaisiin sovelluksiin. Puolijohteissa Okmeticin erityisosaamista ovat erillis- ja tehopuolijohteiden pohjamateriaalina toimivat kiekot. Näiden Okmeticin vahvojen kasvualueiden myönteistä kehitystä vauhdittivat vuonna 2012 muun muassa antureiden ja puolijohteiden määrän lisääntyminen autoissa sekä kuluttajatuotteissa kuten älypuhelimissa, tablet-tietokoneissa ja SSD-kiintolevyissä. Markkinoilla vaihteleva vuosi Anturikiekkojen kysyntä jatkoi kuluneena vuonna monivuotisella kasvu-uralla ja oli myös puolijohdekiekkoja vakaampaa läpi koko vuoden. Kuluttajatuotteisiin päätyvien MEMS-sovellusten kuten mikrofonien ja gyroskooppien yleistymisen myötä anturiteollisuuden myynnin arvo nousi 6 11 prosentilla edellisvuodesta. Puolijohdeteollisuuden kysyntä lähti hiljaisemman alkuvuoden jälkeen kasvuun toisesta vuosineljänneksestä alkaen, mutta normaalisti syksyyn asti jatkuva nousujohteinen kehitys jäi vuonna 2012 odotettua lyhyemmäksi. Kokonaisuudessaan puolijohdeteollisuuden markkinakasvu asettui -3 ja 1 prosentin vuosittaisen kasvun välille maailman taloustilanteen ja puolijohdeteollisuudessa käynnissä olevan murroksen vuoksi. Puolijohdemarkkinan kysyntä on siirtymässä nopeasti pöytätietokoneista älypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin, joissa puolijohteiden kokonaismäärä ja pinta-ala on olennaisesti pienempi. Tablet-tietokoneiden ja älypuhelimien kysynnän kasvu ei ole kuitenkaan vielä toistaiseksi pystynyt korvaamaan perinteisen tietokonemarkkinan kysynnän hiipumisen aiheuttamaa laskua puolijohteiden kokonaiskysynnässä. Tulevaisuudessa puolijohdekomponenttien kysynnän ennakoidaan kääntyvän nousuun kannettavien laitteiden vahvan kasvun siivittämänä. Puolijohdeteollisuudessa käynnissä oleva murros ja kannettavien laitteiden kysynnän kasvu lisäävät vaativien MEMS-komponenttien kulutusta, mikä on Okmeticille suotuisaa. Aurinkokennoteollisuus kamppaili koko vuoden ylituotannon ja voimakkaasti alentuneen hintatason kanssa. Okmeticin solarkiteiden toimituksista koostunut teknologiamyynti olikin toisella vuosipuoliskolla merkittävästi kannattamattomampaa kuin heinäkuussa päättyneiden pitkäkestoisten toimitussopimusten ollessa voimassa. Markkinoiden ennustetaan piristyvän vuonna 2013 Vuonna 2013 puolijohdeteollisuuden myynnin ennustetaan jälleen vilkastuvan jäätyään vuonna 2012 hieman edellisvuoden tasosta. Varovaisimmat ennusteet povaavat viiden ja optimistisimmat kahdeksan prosentin kasvua. Anturiteollisuuden nousujohteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan, joskin kasvuvauhdin ennakoidaan hieman tasaantuvan edellisvuosista ja olevan noin 8 11 prosenttia. Pinta-alassa mitatun piikiekkojen kysynnän ennustetaan puolestaan kasvavan 3 4 prosenttia vuoden 2012 tasosta. Okmetic on laajentanut vuonna 2012 anturi- ja puolijohdeasiakkaille suuntaamaa tuotevalikoimaansa sekä jatkanut investointejaan SOI- ja 200 mm kiekkokapasiteetin kasvattamiseksi. Näiden panostusten avulla Okmetic on entistä valmiimpi vastaamaan kulutuselektroniikkamarkkinoiden kasvun myötä lisääntyvään kysyntään. Okmetic Vuosikertomus

14 Kurkistus tulevaisuuteen pii vauhdittamassa led-lamppujen läpimurtoa? Led-lamppujen käyttö on yleistymässä, sillä ne ovat perinteisiä hehkulamppuja energiatehokkaampia. Led-lamppujen todellisen läpimurron tiellä ovat vielä toistaiseksi korkeat valmistuskustannukset, mutta ennusteet povaavat lähivuosille suotuisaa kustannuskehitystä. Valmistuskustannuksia nostavat ledlamppujen pohjamateriaalina käytettävän erilliskiteisen galliumnitridin kasvatuksen vaikeus ja siitä valmistettujen kiekkojen pieni koko. Tällä hetkellä led-lamppuja valmistetaankin kasvattamalla ohut galliumnitridikerros huokeampihintaiselle alustalle kuten safiirille tai erilliskiteiselle piikarbidille. Halvempaa alustavaihtoehtoa etsitään kuitenkin jatkuvasti. Viime aikoina on saatu lupaavia tuloksia kasvattamalla galliumnitridikerros piille. Näitä galliumnitridipiikiekkoja voitaisiin valmistaa massatuotantona ja myös suuremmissa kiekkokoissa. Lisäksi piitä on helppo työstää myöhemmissä prosessivaiheissa toisin kuin safiirin ja piikarbidin kaltaisia kovia materiaaleja. Okmeticin vuosien kokemus asiakas - räätälöityjen kiekkojen valmistamisessa mahdollistaa kasvatusalustojen toimittamisen galliumnitridipohjaisiin led-lamppuihin ja elektroniikkasovelluksiin. Markkinaennusteet povaavat piille tehtävälle galliumnitridikasvatukselle valoisaa tulevaisuutta ja kasvavaa kysyntää. Tuotteiden valmistuksessa voidaan hyödyntää joustavasti samaa osaamista sekä samoja laitteita ja tuotantolinjoja. 12 Okmetic Vuosikertomus 2012

15 Tuotteet ja kehitystyö Okmetic kehittää tuotetarjontaansa ja prosessejaan asiak - kaiden tarpeet ja teknologiatrendit huomioon ottaen. Vuonna 2012 yhtiö toi markkinoille useita uusia tuotteita sekä kasvatti tuotanto kapasiteettiaan. Tutkimus- ja kehitystyöhön ohjautui 2,8 prosenttia liikevaihdosta. Okmeticin laajasta kiekkovalikoimasta löytyy sopiva alusta kaikkein vaativimmillekin antureille ja puolijohteille, sillä kiekkojen ominaisuuksia säädetään aina asiakastarpeiden mukaan. Tuotetarjoa - maan kuuluvat halkaisijaltaan mm olevat yksi- ja kaksipuolisesti kiillotetut kiekot, SOI-kiekot sekä eri paksuisilla epi-kerroksilla varustetut kiekot. Vuonna 2012 yhtiö panosti erityisesti MEMS-antureiden ja tehonhallintapiirien valmistuksessa käytettäviin tuotteisiin laajentamalla SOI-tuoteperhettä sekä lisäämällä ja kehittämällä 200 mm SOI- ja SSP-kiekkojen tuotantokapasiteettia. Okmetic toi markkinoille mm. erittäin matalaresistiivisen SOI-kerroksen sisältävän L -SOI:n sekä uusien valmistusteknologioiden avulla tuotetut erittäin ohuet ja paksut 200 mm SSP-kiekot. SOI-kiekkojen suorituskykyä ja tuotantokapasiteettia pystyttiin lisäämään jo nykyisissä tuotantotiloissa uuden SOI-linjan ja uusien laitteiden myötä. Okmetic on myös parantanut kiteenkasvatusmenetelmänsä kyvykkyyttä, mikä mahdollistaa entistä korkeampi- ja matalampiresistiivisten kiteiden kasvattamisen. Tämä on lisännyt kidemateriaalien määrää ja laajentanut MEMS-antureiden ja tehonhallintapiirien valmistajille suunnattua tuotevalikoimaa entisestään. Okmeticin vahvaa kiteenkasvatusosaamista on hyödynnetty vuosia myös aurinkokennoteollisuudelle suunnatussa kidemyynnissä. Kehitystyötä läpi koko tuotantoprosessin Oikeanlainen tuoteportfolio, tehokas ja joustava tuotantoprosessi sekä riittävä valmistuskapasiteetti ovat Okmeticin menestyksen kannalta kriittisiä tekijöitä. Okmeticilla tehdään jatkuvasti töitä näiden tekijöiden kehittämiseksi usein yhdessä asiakkaan kanssa, sillä yhtiössä pyritään aina toimimaan asiakastarpeiden ja markkinavaatimusten lähtökohdista. Vuonna 2012 tuotteiden ja prosessien suorituskykyä on saatu nostettua Lean Six Sigma -menetelmien sekä uusien, entistä kyvykkäämpien laitteiden avulla. Myös toimitusketjun toimivuutta ja hallintaa onnistuttiin parantamaan entisestään. Ketterä ja joustava toimitusketju, joka sisältää myös fab lite -kapasiteettia, helpottaa markkinasyklien vaikutusten hallintaa ja takaa laadukkaan toiminnan kaikissa tilanteissa. Laaja tuotevalikoima ja toimiminen useilla eri sovellusalueilla on mahdollista Okmeticin eri tuotealueiden välisten synergioiden ansiosta. Tuotteiden valmistuksessa voidaan hyödyntää joustavasti samaa osaamista sekä samoja laitteita ja tuotantolinjoja. Tutkimus ohjaa kehitystyötä Okmetic jatkoi vuonna 2012 monivuotista piimateriaalin tutkimustyötään kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten kanssa ja osallistui useisiin kansallisiin ja EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin. Yhtiö teki yhteistyötä muun muassa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n, Aalto-yliopiston ja Fraunhoferinstituutin kanssa sekä osallistui anturi- ja puolijohdeyhdistysten jäsentapahtumiin. Vuoden 2012 aikana Okmetic aloitti myös yhteistyön singaporelaisen Institute of Microelectronicsin kanssa. Kotimaassa Okmetic toimi perustajajäsenenä MemsCat Innovation Catalyst & Ecosystems Based on Microsystems -klusterissa. Eri tahojen kanssa tehtävä tutkimusyhteistyö ja teknologiaprojek teissa mukana oleminen auttaa Okmeticia tunnistamaan tulevai suuden tärkeimmät teknologiatrendit ja markkinamuutokset ajoissa ja kehittämään yhtiön tuoteportfoliota ja prosesseja niiden mukaisesti. Okmetic Vuosikertomus

16 Lisää tehokkuutta 5S-toimintaa kehittämällä Okmetic kehitti vuoden 2012 aikana 5S-toimintaansa, jonka tavoitteena ovat entistä standardoidummat työmenetelmät ja toimivammat tuotantotilat. Vuoden alussa alkaneessa projektissa yhtiön 5S-toiminnalle luo - tiin oma järjestelmä ylläpito- ja seu - rantatyökaluineen. Näiden työkalujen tavoitteena on parantaa 5S-menetelmän mukaisen järjestyksen säi - ly mistä ja helpottaa toiminnan tason seuraamista. Järjestelmän kehittämistä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa, mutta 5S-toiminnan säännöllinen seuranta on osoittanut jo nyt, että järjestelmä on toimiva ja yhtiön jatkuvan parantamisen tavoitteita palveleva. Okmeticin 5S-järjestelmä on osa yhtiön toimintajärjestelmää, jonka tavoitteena on taata tehokas ja laadukas toiminta. Ihmiset, yhteistyö ja jatkuva parantami - nen ovat tämän järjestelmän perusta. Ihmiset ovat tärkein tekijä yhtiön strategian toteuttamisessa. Toimihenkilöiden koulutusjakauma Tohtori- tai lisensiaattitutkinnot 10,5 % Ylemmät korkeakoulututkinnot 35,8 % Alemmat korkeakoulututkinnot 29,1 % Muut tutkinnot 24,6 % 14 Okmetic Vuosikertomus 2012

17 Henkilöstö, laatu ja ympäristö Ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö on edellytys Okmeticin kasvulle ja menestykselle. Vuonna 2012 yhtiö kehitti toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista entistä paremmin liiketoiminnan tarpeita vastaaviksi. Lisäksi toiminnan laatua ja ympäristöystävällisyyttä parannettiin edelleen, sillä Okmetic haluaa olla vastuullisen toiminnan edelläkävijä. Okmeticissa on jo vuosia tehty systemaattista työtä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi, sillä ihmiset ovat tärkein tekijä yhtiön strategian toteuttamisessa. Vuonna 2012 yhtiössä oli käynnissä useita pitkä- ja lyhytaikaisia hankkeita. Johtamistaitoja hiottiin esimieskoulutusten ja 360 asteen arviointien avulla. Lisäksi Okmetic uudisti henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäänsä, mikä tehostaa tiedonkulkua esimiesten ja palkkahallinnon välillä sekä helpottaa henkilöstötietojen hyödyntämistä. Henkilöstön laaja-alaista osaamista edistettiin muun muassa tuotannon työntekijöiden ammatillisilla koulutuksilla ja toimisto-ohjelmien omaehtoista opiskelua varten avatulla koulutusportaalilla. Henkilöstön ammatillinen pätevyys ja monitaitoisuus ovat Okmeticille tärkeitä, sillä ne mahdollistavat nopean reagoinnin tuotannon työalueilla tapahtuviin kuormitustason muutoksiin. Tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työympäristö Yksi työhyvinvoinnin kehittämisen keskeisistä tavoitteista on henkilöstön fyysisen kunnon ja henkisen vireyden vaaliminen, jonka eteen Okmetic tekee tiivistä yhteistyötä työterveyspalvelujen tuottajan kanssa. Vuoden 2012 käytännön toimenpiteitä olivat mm. työpisteiden ergonomian parantaminen, henkilöstön määräaikaistarkastukset sekä yli 50-vuotiaille suunnatun ikäohjelman puitteissa järjestetyt kuntoremontit ja senioriklubin toiminnan jatkaminen. Lisäksi yhtiön virkistystoimikunta vastasi erilaisten liikunta- ja kulttuuriaktiviteettien järjestämisestä. Myös työympäristön turvallisuudella on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Okmeticin toiminnan lähtökohtana on, että yksikin tapaturma on liikaa. Työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista tiedotetaan laajasti yhtiön sisällä, jotta vastaavien tilanteiden toistuminen voidaan estää jatkossa. Vuonna 2012 työtapaturmien määrä laski edellisvuodesta 22 prosentilla. Kuluneena vuonna toimihenkilöiden keskuudessa toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka positiiviset tulokset antavat uskoa siihen, että yhtiö on oikealla tiellä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Samaa indikoivat myös pitkät työsuhteet (ka. 10,9 vuotta) sekä alhai nen lähtövaihtuvuus (1,5 %). Korkealaatuista ja vastuullista toimintaa Kestävän kehityksen periaatteet ja laadukkaat toimintatavat ovat keskeinen osa Okmeticin jokapäiväistä toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Jokainen okmeticlainen vastaa omalta osaltaan laatu- ja ympäristöystävällisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta. Okmetic kehittää toimintansa laatua ja ympäristöystävällisyyttä myös tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa esimerkiksi auditointien avulla. Vuonna 2012 tehdyissä, pisteytetyissä asiakasauditoinneissa Okmetic ylsi keskimäärin hienolle 97 prosentin tasolle (maksimi 100 %). Toiminnan laatua pyrittiin vuonna 2012 edistämään kehittämällä 5S-toimintaa sekä ottamalla käyttöön työpistekohtaiset infotaulut ja dokumenttien hallinta- ja arkistointijärjestelmä. Okmeticin ympäristöohjelmassa puolestaan keskityttiin polypiin käytön tehostamiseen. Lisäksi piin maahantuonti rekisteröitiin REACH-vaatimusten mukaisesti ja yhtiössä otettiin askel kohti pape - ritonta toimistoa henkilökohtaisten tulostimien oleellisen vähentämisen myötä. Yhtiössä on käytössä ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja TS 16949:2009 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Okmeticin toiminta täyttää myös REACH-asetuksen, RoHSdirektiivin ja GADSL:n asettamat vaatimukset. Okmetic Vuosikertomus

18 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 17 Tietoja henkilöstöstä 23 Viiden vuoden lukusarjat 24 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 26 Tunnuslukujen laskentakaavat 27 Okmetic Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat 28 Konsernitilinpäätös, IFRS 32 Konsernin laaja tuloslaskelma 32 Konsernitase 32 Konsernin rahavirtalaskelma 33 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 34 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 35 Yhteisön perustiedot 35 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 35 1 Segmentti-informaatio 40 2 Toimintokohtaisten kulujen erittely 41 3 Liiketoiminnan muut tuotot 41 4 Liiketoiminnan muut kulut 41 5 Poistot 42 6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 42 7 Tutkimus- ja kehittämismenot 42 8 Rahoitustuotot ja -kulut 42 9 Tuloverot Muut laajan tuloksen erät Osakekohtainen tulos Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Laskennalliset verosaamiset ja -velat Rahoitusinstrumentit ryhmittäin Myyntisaamiset ja muut saamiset Vaihto-omaisuus Rahavarat Oma pääoma Osakeperusteiset maksut Rahoitusvelat Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Ostovelat ja muut velat Rahoitusriskien hallinta Johdannaissopimukset Lähipiiritapahtumat Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 57 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 58 Emoyhtiön tuloslaskelma 58 Emoyhtiön tase 59 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 60 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 61 Hallituksen ehdotus jakokelpoisia varoja koskeviksi toimenpiteiksi 68 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 68 Tilintarkastuskertomus 69 Tilinpäätöksen lukuja on pyöristetty. Summat ja prosenttiluvut saattavat siten poiketa esitetystä summaluvusta. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 16 Okmetic Vuosikertomus 2012

19 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa erikoistumiseen perustuvan strategiansa mukaisesti anturi- ja puolijohdealojen yrityksille lisäarvoa tuottavia piikiekkoja sekä myy solar-kiteitä ja teknologiaosaamista aurinkokennoteollisuudelle. Yhtiön hallitus päätti alkuvuodesta 2013 muuttaa liiketoimintaalueiden myynnin raportointia siten, että jatkossa teknologialiiketoiminta raportoidaan Muu liiketoiminta -otsikon alla. Okmetic on maailman markkinajohtaja vaativien piipohjaisten MEMSantureiden alustoina käytettävissä anturikiekoissa. Useat merkittävät anturivalmistajat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ovat Okmeticin asiakkaita. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. Yhtiön tuotteet perustuvat asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin. Okmetic toimittaa anturi- ja puolijohdeteollisuudelle piikiekkoja, joiden halkaisija on mm. Teknologiamyynti sisältää oman osaamisen myymisen lisäksi yhtiön valmistamien piikiteiden myyntiä. Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto. Yhtiöllä on tehtaat Suomessa ja Yhdysvalloissa, myyntitoimistot Japanissa ja Hongkongissa sekä fab lite -periaatteella toimivaa sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Maailmanlaajuisesti operoitava toimitusketju pohjautuu omaan kiteenkasvatukseen sekä omaan ja ulkoistettuun piikiekkojen valmistukseen. Yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään 10 prosenttia vuositasolla ja liiketulos 10 prosenttia liikevaihdosta. Markkinat Asiakasteollisuudet anturi-, puolijohde- ja aurinkokennoteollisuus Anturiteollisuus Vuonna 2012 anturiteollisuuden myynnin arvo kasvoi eri arvioiden mukaan noin 6 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Anturimyynnin kehitykseen on vaikuttanut myönteisesti mikroantureiden lisääntyvä käyttö monissa kulutuselektroniikan tuotteissa. Vuonna 2013 anturiteollisuuden myynnin arvon arvioidaan kasvavan 8 11 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Määrällisesti anturitoimitukset noussevat selvästi uuteen ennätykseen vuonna Anturiteollisuuden myynnin arvolle ennustetaan 8 13 prosentin vuosittaista kasvua lähivuosien ajalle. (IHS, Yole) Anturisegmentin sisällä on eräitä piipohjaisia mikroelektromekaanisia (MEMS) tuotteita, joiden myynnin kasvu on muita nopeampaa. Erityisen voimakkaasti vuonna 2012 kasvoivat piipohjaisten mikrofonien toimitusmäärät (IHS). Myös paine- ja kiihtyvyysantureiden, gyroskooppien sekä mikromekaanisten suodattimien kysyntä nousi. Muun muassa näiden tuotteiden valmistuksessa käytetään yhä enemmän silicon-on-insulator (SOI) -teknologiaa. SOI-kiekkojen tarjoamisessa anturiteollisuudelle Okmetic kuuluu alan edelläkävijöihin. Puolijohdeteollisuus Puolijohdeteollisuuden Yhdysvaltojen dollarimääräinen myynti kääntyi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä kasvuun ja ennusteiden mukaan ylitti sekä kolmannen neljänneksen että vuodentakaisen tason (IHS, SIA). Neljännen vuosineljänneksen kasvusta huolimatta arviot koko vuoden myynnille jäävät keskimäärin alle vuoden 2011 tason. Arviot koko vuoden 2012 myynnin kehitykselle asettuvat nyt -3 ja +1 prosentin vuosittaisen kasvun välille. Koko vuoden 2012 myynnin arvioidaan olevan miljardia Yhdysvaltojen dollaria. (Gartner, IC Insights, IDC, IHS) Puolijohdealan ennustetaan palaavan selkeälle kasvu-uralle vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla (IHS, SIA). Kasvussa avainasemassa on joukko kasvavia, erityisesti kuluttajamarkkinoille suunnattuja sovelluksia kuten 4G-puhelimet ja tablet-tietokoneet. Koko puolijohdemarkkinalle ennustetaan 5 8 prosentin kasvua vuonna (Gartner, IDC, IHS) Tehopuolijohteiden kasvunopeuden arvioidaan ylittävän puolijohdemarkkinoiden keskiarvon vuoden 2013 aikana (Yole). Okmeticille olennaisessa markkinassa, mm. autoelektroniikan puolijohteissa, näkymät ovat keskiarvoa myönteisemmät (IDC). Aurinkokennoteollisuus Vuoden 2012 markkinan ennakoidaan kasvaneen yli 30 GW:n tason. Kasvun moottoreina toimivat Kiina, Yhdysvallat ja Japani kysynnän ollessa Euroopassa heikompaa. (IHS) Ala käy läpi voimakasta rakennemuutosta merkittävän hintojen laskun vauhdittamana. Avainluvut euroa Liikevaihto miljoonaa euroa 100 Liikevaihto Käyttökate Liiketulos % liikevaihdosta 9,7 14,2 12,9 Tilikauden tulos Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,31 0,61 0,60 Liiketoiminnan nettorahavirta Nettovelka Omavaraisuusaste, % 72,2 78,9 76,6 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana Okmetic Vuosikertomus

20 Hallituksen toimintakertomus Piikiekkomarkkina Puolijohdemateriaali- ja laitealan kansainvälisessä kattojärjestössä SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) joulukuisen ennusteen mukaan vuoden 2012, neliötuumina laskettavan piikiekkotoimitusten pinta-alan ennustetaan olleen yhtä suuri kuin edellisvuonna. Vuosille ennustetaan noin 6 prosentin pinta-alan kasvua (Infiniti Research, SEMI). Okmeticin keskeiset asiakasalueet piikiekkomarkkinassa Okmetic hakee strategiansa mukaisesti koko piikiekkomarkkinasta erikoisalueita, joissa kasvu on markkinan keskikasvua suurempaa ja joissa yhtiöllä on erikoisosaamista. Okmetic toimittaa etupäässä 150 mm ja 200 mm kiekkoja. Anturi/MEMS -teollisuus on Okmeticin keskeinen kasvualue. MEMS-markkina kasvaa kannettavien kuluttajatuotteiden, autojen elektroniikan sekä teollisuuden prosessikontrolloinnin lisääntyessä. Puolijohdemarkkinasta Okmeticin kasvualueita ovat erillis- ja tehopuolijohteet. Näillä kiekkomarkkinoilla kasvualueita ovat mm. uusiutuvan energian tuotannossa käytettävät komponentit, autoissa lisääntyvä elektroniikka, kannettavat kuluttajatuotteet sekä erilaiset tehonsyötön ja hyötysuhteiden parantamiseen liittyvät ratkaisut. Myynti Vuonna 2012 Okmeticin liikevaihto laski 0,1 (kasvoi 2,8) prosenttia edellisvuodesta ja oli 83,1 (83,2) miljoonaa euroa. Puolijohde- ja anturikiekkojen myynti kasvoi vuonna Sen sijaan myynti aurinkokennoteollisuudelle laski merkittävästi. Myynti asiakaspohjaisesti Anturikiekot 47 % 46 % 43 % Puolijohdekiekot 38 % 35 % 42 % Teknologia 15 % 19 % 15 % Anturikiekkojen myynti kasvoi vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Anturikiekkojen kysyntä oli hyvällä tasolla etenkin toisella vuosipuoliskolla. Erityisen myönteistä oli strategisesti tärkeiden SOI-kiekkojen tuotanto- ja toimitusmäärien nousu. Antureiden käytön ja niiden vaatimustason uskotaan yhä kasvavan. Anturisovellukset lisääntyvät autoteollisuudessa sekä varsinkin kulutuselektroniikan tuotteissa kuten älypuhelimissa, kameroissa, pelikonsoleissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Puolijohdekiekkojen myynti kasvoi vuonna Ensimmäisen neljänneksen lopulla alkanut puolijohdekiekkojen vahva kysyntä jatkui kolmannen neljänneksen loppuun. Viimeisellä neljänneksellä myynti laski hieman alalle tyypillisten suhdanteiden mukaisesti. Teknologiamyynti laski selvästi vuonna 2012 ja sen liikevaihto muodostui pääosin solar-kiteiden toimituksista. Myynti markkina-alueittain Pohjois-Amerikka 37 % 37 % 43 % Eurooppa 27 % 30 % 25 % Aasia 35 % 33 % 32 % Vuonna 2012 Okmeticin myynti kasvoi Aasiassa, Pohjois-Amerikan myynti pysyi edellisvuoden tasolla ja Euroopan myynti laski hieman. Liiketulos % liikevaihdosta 15 Liiketoiminnan nettorahavirta miljoonaa euroa Okmetic Vuosikertomus 2012

Yhtiökokous 14.4.2015. Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous 14.4.2015. Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 14.4.2015 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Sisältö Okmetic lyhyesti Markkinat Tilinpäätös 2014 Näkymät vuodelle 2015 2 / Yhtiökokous 14.4.2015 Räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle

Lisätiedot

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 9.4.2014 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Toimitusjohtajan katsaus 9.4.2014 Okmetic lyhyesti Markkinat Okmeticin vuosi 2013 Tilinpäätös 2013 Näkymät vuodelle 2014 2 Yhtiökokous/ 9.4.2014

Lisätiedot

Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 6 osakasta, 1 990 584 ääntä)

Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 6 osakasta, 1 990 584 ääntä) LIITE 1 Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 6 osakasta, 1 990 584 ääntä) Numero Asiakohta Puolesta äänet 1 Hallituksen ehdotus pääoman palautuksesta Tyhjät äänet Vastaan äänet 1 990 584

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Yhtiökokous 7.4.2016. Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous 7.4.2016. Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 7.4.2016 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Sisältö Okmetic lyhyesti Markkinat Tilinpäätös 2015 2 Yhtiökokous 7.4.2016 Räätälöityjä piikiekkoja vaativille asiakkaille Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Okmetic yritysesittely. Huhtikuu 2016

Okmetic yritysesittely. Huhtikuu 2016 Okmetic yritysesittely Huhtikuu 2016 Räätälöityjä piikiekkoja antureiden, erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja antureiden

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Okmetic yritysesittely. Helmikuu 2016

Okmetic yritysesittely. Helmikuu 2016 Okmetic yritysesittely Helmikuu 2016 Räätälöityjä piikiekkoja antureiden, erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00

23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00 23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014: VAHVA KOLMAS VUOSINELJÄNNES ANTURIKIEKKOJEN HYVÄN MENEKIN MYÖTÄ Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Take it Higher

Vuosikertomus 2011. Take it Higher Vuosikertomus 20 Take it Higher Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamis taan aurinkokennoteollisuudelle.

Lisätiedot

30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007

30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 25.10.2011 1(16) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 21,3 (21,6) miljoonaa euroa, laskua 1,7 %. - Liiketulos 4,0 (3,7) miljoonaa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010 Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Tammi-joulukuu

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Julkaistu: 1999-10-13 09:00:00 CEST Teleste - Osavuosikatsaus TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Telesten

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009

28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009 28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot