SAVON. METALLIROMUT KIERTOON! Ostamme rauta- ja metalliromua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVON. METALLIROMUT KIERTOON! Ostamme rauta- ja metalliromua"

Transkriptio

1 SAVON YRITYSUUTISET SAVON YRITYSUUTISET 1/ Sisällä: s Teknologiateollisuus s Rakentaminen s Palo ja pelastus Huhtikuu METALLIROMUT KIERTOON! Ostamme rauta- ja metalliromua M y y m m e u u t t a j a k ä y t e t t yä k ä y t t ö r a u t a a Ro m u a u t o j e n l a i l l i s t e t t u vastaanottopiste Y L I 4 5 V U OT TA M E TA L L I N VÄ L I T YS TÄ Puh Rantatoivalantie 31, TOIVALA. Joensuun CNC-Machining Oy on Joensuussa toimiva kevyeen ja keskiraskaseen CNC-koneistukseen erikoistunut metalliteollisuuden alihankkija JOENSUUN OY CNC MACHINING Helatie 26, JOENSUU puh ,

2 2 SAVON YRITYSUUTISET TEKNOLOGIATEOLLISUUS Miten pärjätä kilpailussa? Yritykset joutuvat etsimään vastausta tähän kysymykseen päivittäin. Yhtenä vaihtoehtona on se, että yritys käynnistää jonkun kehityshankkeen ja hakee sille ulkopuolista rahoitusta. Suurin osa tällaisista kehittämishankkeista toteutetaan yrityskohtaisina. Niiden rinnalle on tullut nyt useamman yrityksen yhdessä tapahtuva kehittäminen. Ylä-Savon Kehitys Oy:n kokoamana käynnistyi viime vuoden aikana kolme Tekesrahoitteista yritysryhmähanketta. Käynnistyneissä hankkeissa on mukana yli 20 erikokoista teknologiayritystä pääasiassa Ylä-Savon alueelta. Kaikki käynnistyneet hankkeet ovat rakentuneet yritysten tarpeitten pohjalta ja niiden toteutuksen Yhdessä kehittämisestä uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille keskeisin tavoite on parantaa mukana olevien yritysten kilpailukykyä. Jo ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella voi todeta, että yhdessä kehittämisen mallia voidaan soveltaa hyvin monenlaisiin kehittämistarpeisiin ja myös eri toimialoille. Tällaisissa kehityshankkeissa yksi suurimmista haasteista on löytää usealla yritykselle yhteinen punainen lanka kehittämiseen. Useamman yrityksen ryhmähankkeen käynnistyminen edellyttääkin sitä, että joku yritys nostaa tarpeen esille ja haastaa meidät yrityskehittäjät avuksi kokoamaan muita yrityksiä mukaan yhteiseen kehittämiseen. Idean alullepanijana voi toki olla yrittäjäjärjestö tai myös jo olemassa oleva valmis yritysryhmä. Onko yhdessä kehittämisessä järkeä? Minun mielestäni on! Useimmissa yrityksissä on havaittu se tosiseikka, että pärjätäkseen kilpailussa pitää jatkuvasti kehittää ja parantaa toimintojaan. Kehittäminen kohdistuu useissa tapauksissa samoihin asioihin kuin naapuriyrityksessäkin. Miksi siis jokaisen pitäisi keksiä pyörä itse? Mikään helppo asia yhdessä kehittäminen ei toki ole. Perusedellytyksenä yhdessä kehittämiselle ovat luottamus ja aito halu tehdä asioita yhdessä. Joissakin tilanteissa yhdessä kehittäminen voi olla myös mahdollistavana tekijänä ulkopuolisen rahoituksen saamiselle. Erityisesti mikroyritysten kohdalla yksittäisen yrityksen kehittämistarpeet voivat olla niin pieniä, että sille ei ole tarkoituksenmukaista hakea ulkopuolista rahoitusta. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on perinteisesti rahoittanut tuotannollisten yritysten erilaisia tuote- ja teknologiakehityshankkeita. Niiden rinnalle on viime vuosina tulleet myös erilaiset liike- ja palvelutoiminnan sekä työelämän kehityshankkeet. Näiden osa-alueiden osalta uskon myös löytyvän potentiaalisia kohteita yhdessä kehittämiselle. Miksi sitten hakea ulkopuolista rahoitusta yhdessä kehittämiseen? Rahoitusta kannattaa hakea sen takia, että saa taloudelliset edellytykset käyttää hyviä asiantuntijoita varmistamaan kehittämistyön onnistuneen toteutuksen. Me Ylä-Savon Kehitys Oy:n yrityskehittäjät tulemme mielellämme ideoimaan kehittämissisältöjä ja erilaisia yritysryhmiä tällaisiin yhdessä kehittämisen tilanteisiin. Yhteystiedot: Heikki Passiniemi toimialapäällikkö Rautainen Savo palvelut Ylä-Savon Kehitys Oy puh sähköposti: heikki. Ammattitaitoista konesuunnittelua yli 20 vuoden kokemuksella - Mekaniikkasuunnittelu, teräsrakennesuunnittelu, lujuuslaskenta - Tuotekehitystehtävät sekä projektit - Massatavaraa käsittelevä teollisuus, kaivokset, satamat, voimalaitokset GSM: Viiler-Tuote Ay CNC-koneistus Matkapuh Karsikontie 71, TUOVILANLAHTI KARSTEEL OY - teollisuuden alihankintatyöt - erilaiset metallirakenteet - metallirakenteiden osavalmistus - hitsauskokoonpanot Karsteel Oy, Ahertajantie 2, Vieremä Puh. (017) , fax (017) Heikki Karppinen Pekka Karppinen Hydrauliikan ja pneumatiikan palveluja globaalille laivamoottori-, kaivos- ja rakennusteollisuudelle. Ota kanssamme etumatkaa. Toolfac Oy palveluksessasi. Toolfac Oy Teollisuuskatu 7, FI Iisalmi FINLAND Puh (0) Fax +358 (0)

3 SAVON YRITYSUUTISET 3 Hyvä vuorovaikutus parantaa tuottavuutta Osaavampi ja ammattitaitoisempi henkilöstö on yksi keskeisistä avaintekijöistä, kun puhutaan yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämisestä sekä parantamisesta. Työelämä muuttuu koko ajan entistä vaativammaksi, ja yhä useampi työtehtävä vaatii tekijältään jatkuvaa tietojen päivitystä, ja oman ammattitaidon kehittämistä. Nykyaikaisissa organisaatioissa inhimillinen pääoma on noussut fyysisen pääoman rinnalle merkittäväksi, jopa merkittävimmäksi tuotannontekijäksi. Koska henkilöstö on organisaatioille tärkeä resurssi, on osaamisen tehokas hyödyntäminen jo pelkästään taloudellisista syistä perusteltua. Lapinlahden Koneistus on ymmärtänyt, että työntekijöihin ja heidän koulutukseen panostamisella on suora yhteys yrityksen tuottavuuteen. Yrityksessä on otettu tosissaan se sanonta, että työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. -Hyvien ja pätevien ammattilaisten pitäminen yrityksessä ei ole itsestään selvää, ja haluamme, että yrityksemme jokainen työntekijä tuntee itsensä arvostetuksi ja kunnioitetuksi. Emme pidä sitä itsestään selvänä, vaan tavoitteenamme on tarjota heille mahdollisimman motivoiva ura meillä, Lapinlahden Koneistus Oy:n hallintojohtaja Mirja Litmanen painottaa. Lapinlahden Koneistus Oy:tä voisi luonnehtia perheyritykseksi. Sen lisäksi että omistajaperheestä lähes kaikki ovat mukana yrityksen toiminnassa, on pienehkön koneistamon henkilökunta tullut yrittäjille läheisiksi ja tutuksi. Omistajien lisäksi henkilökuntaa on 13, lisäksi talossa on koko ajan 1-2 työssäoppijaa. Mirja Litmanen vastaa talous- ja henkilöstöhal- Vasemmalla toimitusjohtaja Erkki Litmanen ja toisella puolen pöytää kuvan keskimmäinen on koneistaja Mika Hiltunen ja oikeassa laidassa tuotannonohjaaja Sami Hiltunen. Kyseessä on kuukausittainen laatupalaveri, jossa käydään läpi hyvin monia kokonaislaatumittareita ja mietitään, kuinka laatua edelleen parannettaisiin. linnosta sekä markkinoinnista, Erkki Litmanen on yrityksen toimitusjohtaja. -Pienten yritysten vahvuutena nähdään niiden joustavuus, läheinen vuorovaikutus työnantajan ja työntekijöiden välillä sekä päivittäisten toimintojen notkeus. Yhdessä tekemisen henki on tärkeä tavoite ja se voidaan saavuttaa juuri pienessä yrityksessä, Litmanen vakuuttaa. Lapinlahden Koneistuksen henkilöstöfilosofia perustuu arvoihin ja ihmisiin - Hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä on menestyvän yrityksen ehdoton edellytys. On äärimmäisen tärkeää etsiä kestäviä hyvänolon ratkaisuja työpaikoilla. Tiedotus, hyvä kommunikointi, luottamus, asian katsominen myös työntekijän puolelta, Mirja Litmanen määrittelee. - Toiminnan pitää olla avointa. Saa olla oma itsensä ja mielipiteitä kuunnellaan. Puolin ja toisin. Ei sitä tarvitse mitään asiaakaan olla, kunhan vain tullaan juttelemaan. Sillä lailla se luottamus juuri kasvaa, Litmanen vakuuttaa. Viisaalla johtamisella aikamme väistämättömät muutokset muuttuvat innostaviksi haasteiksi -Ei suinkaan ole samantekevää, kuunnellaanko työntekijöitä silloin, kun pohditaan uusia ideoita liiketoimintaan tai johonkin muuhun työpaikan asiaan. Työntekijät ovat nimittäin niitä, joilta parhaat ideat usein tulevatkin, ja moni innovaatio onkin saanut alkunsa työntekijän aloitteesta, Litmanen sanoo. - Meidän olisi luotava aikaa ideoinnille ja pidettävä huolta, että ideoita kohdellaan kullanarvoisesti. Työntekijöiden innostus on ikään kuin organisaation sykkivä sydän. Kun ideat virtaavat ihmisten välillä, voi syntyä hyvinvointia ja uudistuksia samanaikaisesti. Työntekijöillä on valtavasti tietoa juuri käytännön työstä. Kehittämisideoita meillä tulee paljon. Erilaisetkin mielipiteet ovat tärkeitä. Ne panevat pohtimaan asioita. -En usko, että semmoista ihmistä onkaan, joka ei haluaisi kehittää omaa työpaikkaansa Ideamyönteiselle ja työntekijöitään kuuntelevalle organisaatiolle syntyy myös uusia työntekijöitä houkutteleva maine, Litmanen uskoo. Henkilöstön ammattitaito ajan tasalla - Tänä keväänä meillä on todellinen koulutuksen kevät, sekä johtajat että työntekijät kouluttautuvat omilla alueillaan. -Kokonaislaatuun liittyvä kouluttautuminen on seuraavan puolen vuoden prosessi. Kokonaislaatu kattaa koko yrityksen toiminnan, teknisen laadun lisäksi mm. palvelun laadun, johtamisen laadun ja yrityskuvan laadun. Näihin näkökulmiin olemme halunneet panostaa. Erkki ja minä vahvistamme omaa osaamistamme keväällä Johtajuuden uudet haasteetkoulutuksessa. Tuotannonohjaajamme osallistuu Leankoulutukseen ja koko tuotannon joukkue syventyy mittaamisen tekniikoihin ja laatuvaatimuksiin, Mirja Litmanen selvittää. Lisää tavoitteellisuutta ja tehokkuutta arkeen - Tuotantotiloja ja -prosesseja on laitettu yhä parempaan kuntoon, työsolujen ergonomisia asioita kehitetty, ja yleiseen työhyvinvointiin olemme satsanneet entistä enemmän, esimerkiksi työterveyshuollon kanssa. Konekantaakaan tuskin tarvitsee tulevana vuonna muuttaa tai uusia, sillä se on uutta. Nyt voimme keskittyä jälleen siihen, mitä parhaiten osaamme; kasvavien asiakkaittemme palveluun niin protovalmistuksessa ja sarjatuotannossakin, Mirja Litmanen määrittelee. -Olemme myös mukana lokakuussa alkaneessa Tekesrahoitteisessa GloInt-hankkeessa, jossa voimme kehittää tuotantoamme ja siihen liittyviä oheisprosesseja selkeiksi ja yhä paremmin kehittyvien asiakkaittemme tarpeita vastaaviksi nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Vasemmalla tuotannonohjaaja Sami Hiltunen ja oikealla koneistaja Toni Kärkkäinen tekevät arkista laadun seurantaa eli tarkistavat tuotteen mittoja. Luonnontieteen opetusvälineet Laboratoriokalusteet Metallituotteet: - ohutlevyosat - levytyökeskustyöt - hitsauskokoonpanot - jauhemaalaus Kilpivirrantie 7, IISALMI Puh: , Fax: TEROITUSPALVELU sirkkelinterät höylänterät kursot ym. tasohionnat ROLATE Pyöröteräkset, teräsputket Puh , fax karvaterät uudet sirkkelin ja vannesahan terät metallisorvaustyöt Metallisorvaamo P. VARTIAINEN KY KIURUVESI, Yrittäjäntie 10 Puh./fax (017) , SUMET OY Koneistus Hitsaus - rst - alumiini Maatalouskoneiden korjaukset Lammikkotie 2, Suonenjoki puh Metallin alihankinta koneistustyöt KONEISTUS VARTIAINEN ky Salahmintie 1662, Kiuruvesi Puh

4 4 SAVON YRITYSUUTISET Kevako on kyennyt asiakassuhteissaan luomaan toimivan kumppanuusmallin Lapinlahdella toimiva Kevako Oy on vuonna 2008 tuotannon aloittanut metalliteollisuuden alihankintayritys. Kokemuksemme ja osaava henkilökuntamme ovat menestyksemme avaintekijöitä sekä tuotteidemme laadun tae. Hyvät, vuonna 2009 käyttöön otetut 2000 neliön suuruiset, nykyaikaiset tuotantotilat mahdollistavat suurempienkin kappaleiden ja sarjojen valmistamisen. Laaja yhteistyöverkosto ja toimivat suhteet muihin alan toimijoihin antavat merkittävän taloudellisen synergiaedun asiakkaillemme, toimitusjohtaja Sulevi Komulainen määrittelee. Kevako on valmistuskumppani, joka valmistaa tuotteet alusta loppuun ja toimittaa tuotteet tarvittaessa suoraan loppuasiakkaal- le. Valmistusta tukee suunnittelupalvelu, joka on mukana asiakkaan tuotekehitysprosessissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. -Suunnittelupalvelu on tarjolla tukemaan asiakkaan omaa suunnittelua. Usein suunnittelu on olemassa olevan tuotteen kehittämistä, tarkoituksena valmistettavuuden parantaminen, Komulainen selvittää. Suuri osa tuotteista menee erittäin vaativiin käyttökohteisiin, joissa tiukoilla laatuvaatimuksilla varmistetaan tuotteen toimivuus kaikissa olosuhteissa Yritys on heti perustamisesta alkaen panostanut toiminnan tehokkuuteen sijoittamalla moderniin konekantaan sekä tuotantomenetelmiin. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa on kehitetty menetelmiä, joilla on pystytty alentamaan materiaali- ja työkustannuksia. Kevako hallitsee kokonaisuudet -Meidän ydinosaamista on vaativien hitsauskokoonpanojen ja komponenttien valmistus kone- ja laitevalmistajille. Suurimmat asiakasryhmät ovat maansiirtoon, metsänkorjuuseen sekä maatalouteen liittyvät laite- ja työkonevalmistajat. Usein valmistusmenetelmä on suunniteltu yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin päästään optimaaliseen lopputulokseen. Projektiluonteisena teemme myös metallirakentamista, Sulevi Komulainen kertoo. -Henkilökuntaa meillä on tällä hetkellä 15. Yrityksen nykyisen tilauskannan ollessa hyvä, etsimme joukkoomme lisää ammattitaitoisia hitsareita. Tavoitteenamme on vastata tulevaisuuden haasteisiin keskittymällä valittuihin avainasiakkuuksiin, Komulainen mainitsee. -Olemme asiakkaallemme kumppani, joka vapauttaa heidän resurssejaan. Kumppanuutemme tarkoittaa asiakkaillemme loppuun saakka varmistettua laatua ja kustannustehokkuutta sekä toimitusvarmuutta. Pystymme reagoimaan nopeasti suhdanteiden vaihtumiseen suuntaan jos toiseenkin. Joustoa saamme mm. hyvästä toimittajaverkostosta, Komulainen määrittelee yrityksensä toimintaa. - Toimintaamme täydentävät läheiset yhteistyöyritykset Lametal Oy ja Lapinlahden Koneistus Oy. Lametal kehittää, valmistaa ja markkinoi erilaisia työlaitteita pyöräkuormaajiin, kaivukoneisiin ja traktoreihin. Lapinlahden Koneistus valmistaa Kevako Oy:n ja usean muun asiakkaan tarvitsemat vaativat koneistettavat kappaleet, Sulevi Komulainen kertoo. puh Metallityöt, metallirakenteet, hitsaustyöt, teollisuuden kunnossapito, alihankinnat, rakennuspeltityöt. Asennus Kuosmanen , fax Metallisorvaamo LYYTIKÄINEN Kimmo Lyytikäinen Parkatintie 6, IISALMI puh , (017) fax (017) SK-Tools Oy, Sorsakoskentie 17, Sorsakoski, puh , Sorsakoskentie 17, SORSAKOSKI puh , fax , Timaco Oy Levytie IISALMI puh. (017) Fax (017) LUOTETTAVAA JA LAADUKASTA ALIHANKINTAA Konepajatuotteet Maalaus ja pintakäsittely RST- ja HST-työt Teräs- ja alumiinirakenteet Lämpökäsittely TERÄKSENLUJAA OSAAMISTA YLÄ-SAVOSTA! Metallityö Vainio Oy Ratapellonkatu 6, IISALMI puh , fax Asenne kohdallaan - asiakkaalle helpompi arki Sähkötie 1, Lapinlahti, GSM , FAX (017)

5 Vuosi 2011 oli Iisalmelaisen Normet Groupkonsernin kannalta varsin menestyksellinen. Liikevaihto kasvoi yli 40 % ja toiminnan tulos oli varsin tyydyttävä. Myös näkymät alkaneeseen vuoteen ovat vallitsevassa suhdannetilanteessa hyvät ja tilauskanta on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Markkinat ovat kehittyneet viime vuosina suotuisasti metallien maailmanmarkkinahintojen pysyessä hyvällä tasolla. SAVON YRITYSUUTISET 5 Normet Group-konserni on vahvassa kasvunosteessa Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto Normetille Tasavallan presidentti Tarja Halonen luovutti 9.helmikuuta 2012 Normet Group Oy:lle vuoden 2011 kansainvälistymispalkinnon. Kansainvälistymispalkinto on Finpron esityksestä vuosittain myönnettävä tunnustus suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille ja yhteisölle. Palkinnon jakoperusteluina ovat yrityksen menestyminen kansainvälisillä markkinoilla, kannattava kasvu, suomalaisen osaamisen kehittäminen sekä toiminnan vastuullisuus. Tänä vuonna korostuvat erityisesti innovatiivinen toimintamalli ja uudenlaiset tuotteet. Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon yksi tehtävä on nostaa esiin konsepteja ja liiketoimintamalleja esikuviksi muille kansainvälistyville suomalaisyrityksille, todetaan palkinnon perusteluissa. Maanalaisen kaivostoiminnan arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa mm. useiden avolouhosten siirtyessä maanalaiseen louhintaan. Myös maanalainen rakentaminen on kasvussa suurkaupungeissa sekä kehittyvissä talouksissa yleisinfrastruktuurin rakentamisen myötä (tiet, rautatiet, metrot, vesivoima). Normet Group on erikoistunut kaivostoiminnan ja maanalaisen rakentamisen prosesseihin, erityisesti räjähdysaineiden panostukseen ja ruiskubetonointiin. Yritys on muuttunut viidessä vuodessa Presidentti Tarja Halosen vieressä hallituksen pj. Aaro Cantell, Normet Group Oy:n tj. Tom Melbye ja Normet Oy:n tj. Pertti Pitkänen. perinteisestä laitevalmistajasta nopeasti kasvavaksi globaaliksi palveluyritykseksi. Normet Group-konserni myynnistä yli 95 prosenttia tulee ulkomailta.konsernilla on oma, kaikki maanosat kattava 28 toimipisteen verkko ja tuotantoa kolmessa maassa, eli Suomen lisäksi Chilessä ja Ruotsissa. -Muutos laitevalmistajasta palveluyritykseksi alkoi viisi vuotta sitten ymmärryksestä, että voimme kasvaa ja kehittyä parhaiten siirtymällä arvoketjussa lähemmäksi asiakasta ja tarjoamalla laajempia ratkaisuja prosesseihin, joissa laitteitamme käytetään. Kokonaisratkaisuun kuuluvat laitteiden lisäksi muun muassa varaosat, betonikemian tuotteet, ylläpito, tuotetuki, koulutus ja asiakasprosessien optimointi. Edellytyksenä muutokselle oli oman globaalin myynti- ja palveluverkoston perustaminen, kertoo Normet Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell. -Uusi liiketoimintamallimme on tuonut myös vakautta niin volyymi- kuin tuloskehitykseenkin ja tasoittanut suhdannevaihteluja. Olemme myös pystyneet reagoimaan nopeasti markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Tämän ketteryytemme ja täydellä innolla koviin tavoitteisiin sitoutuneen osaavan henkilöstömme ansiosta NOR_ad_ _Savon_Yritysuutiset_170x130.pdf :49:25 olemme pystyneet kasvamaan kannattavasti noin 30% vuotuisella kasvuvauhdilla, jatkaa Pertti Pitkänen, konsernin Suomen yhtiön, Normet Oy:n toimitusjohtaja. Kilpailukyvyn merkitys korostuu koko ajan Toimitusjohtaja Pertti Pitkänen kertoo, että globaalin talouden muutokset ja koko ajan kiristyvä kilpailu pakottavat myös Normetin kiinnittämään jatkuvasti huomiota tuottavuuden kasvuun ja tuotekustannusten hallintaan. -Haasteet myös toimittajakentässä tulevat kasvamaan ja sellaiset yhteistyökumppanit, joilla on valmius toimia kehittyvillä markkinoilla ovat tulevaisuudessa vahvimmassa asemassa, eli yhteistyökumppaneiden kyky kehittää toimintaansa jatkuvasti korostuu, Pertti Pitkänen toteaa. Normet Group-konserni on kansainvälisesti toimiva ja nopeasti kasvava suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut valikoituihin maanalaisen kaivostoiminnan ja tunneli-rakennuksen prosessien ratkaisuihin. Tämä pitää sisällään raskaat erikoistyökoneet ja -laitteet, niiden kehittäminen ja valmistaminen, tuotteisiin liittyvät elinkaaripalvelut, rakennuskemian tuotteet sekä asiakasprosesseja tehostavat kokonaisratkaisut. Esimerkkeinä näistä valikoiduista asiakasprosesseista ovat mm. pitkälle automatisoitu ruiskubetonointi sekä mekanisoitu räjähdysaineiden panostus. Normetin johtavina tavoitteina on parantaa maan alla M työskentelevien ihmisten työturvallisuutta mekanisoimalla ja automatisoimalla kaikkein vaativimpia ja riskialttiimpia Y louhintaprosessin työvaiheita, sekä parantaa asiakkaan CM prosessien tuottavuutta vähentämällä prosessin kustannuksia ja nopeuttamalla louhinnan etenemissykliä. MY Normet tarjoaa siis kattavan valikoiman erilaisia laitteisiin ja prosesseihin liittyviä palveluja, joita ovat esimerkiksi CMY varaosa- ja huoltopalvelut, käyttäjien ja huoltohenkilöstön K koulutus sekä prosessiosaaminen. Tänä päivänä Normet Group on maailman-laajuinen markkinajohtaja valitsemissaan kapeissa markkinasegmenteissä. Normetilla on viidellä mantereella, 19 maassa, yhteensä 27 omaa myynti- ja palvelupistettä. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 168,6 miljoonaa euroa (kasvu edelliseen vuoteen 44 %) ja se työllistää noin 700 alansa ammattilaista eri puolilla maailmaa. Näistä noin 400 työskentelee Suomessa Iisalmessa. C CY Maanalaisia ratkaisuja globaalisti

6 6 SAVON YRITYSUUTISET TILAA KANNATTAVALLE ELINKEINOTOIMINNALLE LAADUKASTA TOIMITILAA LAPIN- LAHDELLA ILMASTOITUJA TOIMITILOJA KOULUTUKSIIN KURSSEIHIN SEMINAAREIHIN YRITYS- TOIMINTAAN Viitostien Ykköstilat Oy lapinlahti.fi puh lapinlahti.fi puh TILOISSAMME (26 000m 2 ) TOIMII SEKÄ KANSAINVÄLISILLE ETTÄ KOTIMAAN MARKKINOILLE SUUNTAUTUNEITA TEOLLISUUS-, KAUPPA- JA PALVELUYRITYKSIÄ Kumppani alusta loppuun Kevako Oy on valmistuskumppani, joka valmistaa tuotteet alusta loppuun, tarvittaessa suunnittelusta lähtien. Alihankintapalvelut hitsattavat rakenteet osavalmistus pintakäsittely loppukokoonpano suunnittelu Asematie 77, Lapinlahti puh. (017) , fax: (017) Tarjoamme luotettavaa, laadukasta ja joustavaa osien valmistusta. Teemme yksittäiset kappaleet ja isommat sarjat, joko omasta tai asiakkaan materiaalista. Meidän kauttamme saat halutessasi myös tarvittavat pintakäsittelyt. TEHOKONEISTUS OY Karsikonmäentie1 (ovi 5), Iisvesi Puh:

7 SAVON YRITYSUUTISET 7 LEKA-hankkeen toiminta perustuu tutkimusyksiköihin, joita johdetaan keskitetysti Savonia-ammattikorkeakoulun LEKAhanke tarjoaa tutkimus- ja koulutuspalveluita Pohjois- Savon teknologiateollisuuden yrityksille. Vuoden 2011 alkupuolella käynnistetty kolmevuotinen Leka on Pohjois-Savon teknoteemaohjelman uusimpia hankkeita, jossa on mukana maakunnan teollisuusyrityksiä, Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kehittämistoiminta, Savon koulutuskuntayhtymä, yliopistoja sekä Navitas Kehitys Oy. LEKA-hanke keskittyy tutkimukseen, oppilaitosyhteistyöhön, yritysyhteistyöhön ja pedagogiikan kehittämiseen. Hankkeen budjetti on2,6 miljoonaa euroa. Pääosa rahoituksesta tulee Pohjois-Savon liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). LEKAn tutkimusalueet on muodostettu kahdesta suunnasta: toisaalta maakunnan kehittämisessä keskeisiksi tunnistetuista fokusalueista ja toisaalta alueen yritysten määrittelemistä tutkimustarpeista. Yritysten kanssa yhteistyössä toteutetaan pilottiprojekteja, joiden tulokset ovat siirrettävissä muiden alueen yritysten hyödynnettäväksi. -Pohjois-Savon alueen oppilaitosyhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun, YSAO:n ja SAKKY:n kesken keskittyy LEKA-hankkeen alkuvaiheessa kolmeen päätehtävään: Yhteiseen trainee-toimintaan, osaamisen kartoituksen toteutukseen, sekä yhteiskäyttöisen asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) käyttöönottoon, jolla on tarkoitus lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä oppilaitosten ja hankkeen toimijoiden kesken ja tätä kautta parantaa palvelua yritysten suuntaan, ohjelmapäällikkö Kai Kärkkäinen kertoo. Teknologiateollisuus on LEKA verkoston työntekijöitä tutkimassa tuotannon kehittämisen mahdollisuuksia. Oikealla kuvassa TTY:ltä Jussi Halme ja Pauli Ruotsalainen sekä vasemmalla Normet Oy:ltä Jani Kortelainen. Pohjois-Savossa merkittävä toimiala, jonka veturiyritykset toimivat globaaleilla markkinoilla markkina-alueensa kärkiyrityksinä. Veturiyritysten yhteydessä on toimittajaverkostoja, joihin kuuluvien yrityksien on pystyttävä vastaamaan veturiyritysten tarpeisiin niin suunnittelun kuin valmistuksenkin osalta. -Leka-hankkeen tarkoituksena on tuoda Pohjois-Savoon sellaista huippuosaamista, että alueen yrityksillä olisi mahdollisuus olla kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla myös tulevaisuudessa, Kärkkäinen määrittelee. LEKA-hankkeessa Pohjois- Savoon toteutetaan koneenrakennukseen ja metalliin keskittyvä tutkimusyksikkö- ja teknologiasiirtoverkosto, joka toimii läheisessä yhteistyössä alueen teollisuuden, teknillisten yliopistojen, ammattikorkeakoulun ja ammattiopistojen kanssa. LEKA:n tavoitteena on tarjota alueen yrityksille kilpailukykytekijöitä, rakentaa alueelle pysyvää ja kehittyvää osaamista sekä parantaa opetuksen laatua. LEKA tutkii tuotteen ja tuotannon simulointimenetelmiä, toiminnanohjausta ja tuotetiedonhallintaa toimittajaverkostoissa, valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden kehittämistä, verkostojen tuottavuutta sekä palvelutuotantoa. - Meillä on käynnistynyt 4 tutkimusaluetta. Massaräätälöinti ja konfigurointi projektissa laaditaan koulutusmateriaalia yrityksille ja oppilaitoksille. Globaalin toimitusketjun hallinta -projektissa tehdään toimitusketjusta simulointimalli. Tuotannon työkalut ja menetelmät -projekti sopii kaikenkokoisille yrityksille ja neljäntenä tutkimusalueena on Digitaaliset työkalut ja menetelmät toimitusverkostossa. Tarkoituksenamme on soveltavan tieteen näkövinkkelistä syventyä näihin aihepiireihin ja lisäksi pilotoimme tutkimusalueet yritysympäristöissä. Olemme saaneet jokaiseen tutkimusalueeseen yrityspilottiympäristöjä useissa pohjoissavolaisissa yrityksissä. Tieteellisen tutkimuksen teoreettinen osaaminen LEKAhankkeen soveltavaan tutkimukseen Eteenpäin on menty myös oppilaitoskumppanuuden kehittämisessä. Leka-hankkeessa on käynnistetty yhteistyö Aaltoyliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston sekä Savoniaammattikorkeakoulun kanssa. Kärkkäinen kertoo, että LEKA-hankkeessa on tehty ja tehdään lukuisia opinnäyte- ja diplomitöitä niin ammattikorkeakoulun kuin yliopiston puolella. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa tutkimusyhteistyötä on suunniteltu liittyen toimitusverkostojen kehittämiseen. Lopputuloksena LEKA-hankkeelle palkattiin osa-aikainen TTY:n tutkija tammikuusta 2012 alkaen. Vastaava yhteistyömalli toteutettiin Aalto-yliopiston kanssa. Aallosta saadaan tutkimustietoa liittyen modulaarisen tuoterakenteen suunnitteluun ja sen hyödyn ulosmittaamiseen toi- mitusketjussa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa toteutetaan pohjoissavolaisille yrityksille suunnattu kansainvälinen hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus, Kärkkäinen selvittää. -Osaamista ja tietoa lisätään LEKA:n trainee-ryhmien toimesta oppilaitosten ja yritysten tarpeisiin kohdentaen. Ryhmiin kuuluu opettajia ja TKI-henkilöstöä Ylä-Savon ammattiopistolta, Savon ammatti- ja aikuisopistolta sekä Savoniaammattikorkeakoululta. Trainee-toimintaan kartoitetaan ja haetaan aktiivisesti mahdollisia yhteistyökumppaneita. - Valituista aiheista ryhmät hankkivat osaamista eri menetelmin. Suunnitelmissa on muun muassa osallistua ja toteuttaa messuja, seminaareja ja koulutuksia, osallistua tutkimushankkeisiin ja tehdä yritysvierailuja. Yritysten kanssa tullaan toteuttamaan pilotprojekteja, joissa osaamista tullaan viemään käytäntöön, Kärkkäinen kertoo. Tietopankkiin kerätään tutkimusja kehittämisprojektien kuvauksia ja tuotoksia Tammikuun alussa järjestettiin Kuopiossa materiaalien valinta ja käytettävyys teräsrakenteiden suunnittelussa -seminaari. Osallistujia oli noin Aihepiireihin liittyvää sanastoa ja tietoa tullaan kokoamaan LEKA:n Wikispace-ympäristöön tutkimusten edetessä. Wikiä kirjoittavat LEKA-verkostossa toimivat tutkijat ja asiantuntijat. Tähän wikiin kerätään LEKA-hankkeessa syntynyttä ja lähinnä koulutuksellisissa tarkoituksissa hyödynnettävissä olevaa materiaalia. Se on tarkoitettu kaikille avoimeksi oppimisympäristöksi, Kai Kärkkäinen kertoo. Laadukkaita koneita ja laitteita järkihintaan koko suomeen toimitettuna! SAVON YRITYS- UUTISET RAUTAJÄTTI Puh

8 8 SAVON YRITYSUUTISET Metallityöväen liitto on asettanut tavoitteekseen terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja kehittävän työn ja työympäristön jokaisen työntekijän perusoikeutena. Metalliteollisuudessa on jo pitkään tehty tuloksellista työsuojelutyötä ja monilla työpaikoilla nolla tapaturmaa -ajatuksen pohjalta. -Turvallisuus on työpaikalla tärkeä perusarvo. Uskon, että tätä kautta yrityksille syntyy arvostusta ja kannattavuutta, aluesihteeri Hannu Savolainen toteaa. Hannu Savolaisen mielestä turvallisuus liittyy oleellisesti myös laatutoimintaan. Hyvää toimintojen laatua ei voi syntyä, jos työoloissa on ongelmia. Hannu Savolainen aloitti Varkaudessa Kymi-Savo-Karjalan aluesihteerinä helmikuun alussa. Työsuojelu vaatii jatkuvaa yhteistyötä -Metalliliiton edunvalvonnassa työelämän laatukysymykset ovat vahvasti mukana, Savolainen kertoo. -Työsuojelussa on paljon kehittämistä, vaikka ongelma on ollut tiedossa kauan. Työ- Työsuojelu on osa edunvalvontaa suojelua on tutkittu kyselyin ja tarkastuksin jo kymmenen vuotta, ja työsuojelutarkastuksilla on paljon pidempi historia takanaan. Työsuojelussa kukaan ei yksin pysty tekemään kaikkea, joten vain hyvällä yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaan, Savolainen painottaa. - On tärkeää, että työpaikoille luodaan toimiva työsuojeluorganisaatio ja huomataan työsuojelun merkitys työpaikan toiminnassa. Työsuojelun yhteistoiminta ei ole erillistoimintaa, vaan parhaimmillaan se toteutuu luonnollisena osana koko organisaation toimintaa sen kaikilla tasoilla. Työsuojelun yhteistoiminta on kaikkea sitä työssä käytävää vuorovaikutusta ja kehittämistä, jonka keskiössä on työ ja sen pulmien käsittely tai asioiden parantaminen, Savolainen määrittelee. Suomalainen työelämä on vauhdikkaasti muuttumassa etnisesti monipuolisemmaksi Työvoimaa arvioidaan tarvittavan yhä enemmän maamme rajojen ulkopuolelta korvaamaan työvoimapoistumaa ja uudistamaan osaamista. Kehitys on uutta Suomessa, missä monikulttuuriset työmarkkinat ovat vasta aluillaan. Uusimpien työelämän monikulttuurisuutta koskevien Metallityöväen Liitto (Metalliliitto) on suomalainen metalliteollisuudessa työskentelevien ammattiliitto. Metalliliitto on yksi SAK:n suurimmista jäsenliitoista. Liiton jäsenmäärä oli jäsentä, joista naisia oli ja miehiä He kuuluvat noin 300 ammattiosastoon. Toiminnallisesti Metallityöväen liitto on jaettu kuuteen maantieteelliseen alueeseen. Alueellista toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan näillä kuudella alueella. METALLILIITTO Aluesihteeri Hannu Savolainen Aluetoimitsija Osmo Rantanen Toimistonhoitaja Tiina Sorvoja Työttömyyskassan palvelunumero Kauppakatu 48, 2. krs, VARKAUS Aluesihteeri Hannu Savolainen Metallin liittokokousvaalien ääntenlaskennassa. tutkimusten mukaan maahanmuuttajien osallistuminen suomalaiseen työelämään tarvitsee vielä tukea työelämän osapuolilta, työelämän viranomaisilta ja koulutusorganisaatioilta. Nykyhetken monikulttuuriset ongelmakohdat työelämässä näyttävät liittyvän enemmän ulkomaisen vuokratyövoiman käyttöön kuin maassamme pysyvästi asuvien ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden asemaan työmarkkinoilla. Työmarkkinoillamme toimii turhan avoimesti ja laajasti sellaisia sekä suomalaisia että ulkomaalaisia työvoiman vuokrausyrityksiä, jotka vääristävät kilpailua rikkomalla palkka- ja verosäännöksiä. -Työpaikan pelisäännöt eivät TUKENASI TYÖELÄMÄSSÄ SAVO-KARJALAN ALUETOIMISTO / / automaattisesti ole tuttuja tulijoille. Mikäli työpaikan suhteet ovat kunnossa, pelisääntöjen opettaminen uusille työntekijöille sujuu. Samalla vahvistuu yhteistyö ja toimijoiden kyky erilaisten taustakulttuurien sovittamiseen kasvaa, Savolainen vakuuttaa. Suomalaisen metallituotannon kilpailuetu perustuu korkeaan laatuun Se edellyttää työntekijöiltä hyvää ammattitaitoa, vahvaa valmistustekniikan osaamista ja monitaitoisuutta. Metallialan yritysten on pystyttävä vastamaan toimintaympäristössään tapahtuneisiin muutoksiin ja markkinatilanteen vaihteluihin entistä tehokkaammalla työorganisaatiolla ja tuotantokoneistolla. Metallienjalostusteollisuus toimii maailmanlaajuisilla, kilpailluilla ja suhdanneherkillä markkinoilla, joilla asiakkaat valitsevat vapaasti tuotteet, palvelut ja niiden ylläpidon. -Kilpailu korostaa entisestään asiakaskeskeisyyttä, kustannustehokkuutta, yritysten ja henkilöstön osaamisen tasoa ja teollisuuden tehokkaita yritysverkkoja. Yritysten on osattava ottaa tasapainoisesti huomioon kaikki sidosryhmänsä, ja tuotanto on osattava sopeuttaa kysynnän vaihteluihin, Savolainen sanoo. -Metallialalla kehityksen suunnan uskotaan muuttuvan Suomen ulkopuolella kehittyvien alihankkijatuotannon ja kovenevan kilpailun aiheuttamien kustannuspaineiden vuoksi. Nopeimmin uskotaan kasvavan koneteollisuuden, Hannu Savolainen toteaa. Oppimiskokemuksia, joiden vaikutukset näkyvät liiketoiminnan tuloksissa ja edistävät kestävää kehitystä Teollisuus on viimeisten 30-vuoden aikana voimakkaasti kehittänyt työorganisaatioitaan ja tuotantoteknologiaansa. Osallistumista tukemaan kehitettiin 1980-luvulla kehittämisyhteistyökoulutuksen aihioita, joista on kasvanut Murikka-opiston yrityskoulutuksen kenttä. Tampereen Teiskossa sijaitseva Murikka-opisto kehittää, tuottaa ja markkinoi laadukasta aikuiskoulutusta Metallityöväen liiton jäsenten, liiton eri osa-alueiden ja metalliteollisuuden työyhteisöjen tarpeisiin. Murikka nojaa koulutustehtävässään elinikäisen oppimisen periaatteeseen ja humanistiseen ihmiskäsitykseen. Opisto edistää koulutuksessaan sivistyksellistä tasa-arvoa ja aikuisten oppimisvalmiuksia ja tukee toiminnallaan taustayhteisönsä tavoitteiden toteuttamista Keskeisimmät kurssit ovat luottamusmies- ja työsuojelukurssit ja järjestötoimintaan liittyvät kurssit. Lisäksi Murikassa voi opiskella mm. monia työelämään liittyviä valmiuksia ja yleissivistäviä aineita. Kokous- ja muut palvelut ovat kaikkien saatavilla tilauksesta. Murikka-opiston yrityksiin suuntautuva koulutus nojaa kolmeen perustuotteeseen: tuotanto-organisaatioidenkehittämisyhteistyökoulutukseen, palkkaustapakoulutukseen sekä työturvallisuuskoulutukseen.

9 SAVON YRITYSUUTISET 9 Rautaa Rajoitta -projektikokonaisuus jatkuu Uusinta teknologiaa Ylä-Savoon Ylä-Savon ammattiopisto järjesti yhdessä Rautaa Rajoitta-hankkeen kanssa helmikuussa tuottavan koneistuksen päivän. Tilaisuuden sisältö oli suunnattu lähinnä menetelmäsuunnittelijoille ja toimihenkilöille, mutta myös tuotantotyöntekijöille. Älykäs tuotantosolu on Ylä- Savon koulutuskuntayhtymän, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä yläsavolaisten teknologiaalan yritysten yhteinen tuotannon tehokkuuden kehittämiseen tähtäävä hanke, jonka tavoitteena on kehittää oppimis- ja kehittämisympäristöön tuotannon tarpeiden mukaan muokattava tuotantosolu, joka mahdollistaa teknologiateollisuuden eri tuotantoalojen yhdistämisen, laadun toteamisen ja siten koko tuotantoprosessin mallintamisen opetuskäytössä. Projektin taustalla on alan yrityksissä suoritettu kokonaistehokkuuden arviointityö sekä käynnissä olevat yrityskohtaiset kehityshankkeet, joista saadaan arvokasta tietoa niin tulevaisuudessa opetuksessa tarvittaviin kone- ja laitehankintoihin kuin opetuksen sisältöjenkin kehittämiseen. Osaavien työntekijöiden saaminen alueen kärkiyrityksiin vaatii opetuksessa käytettävien koneiden, laitteiden ja tuotantomenetelmien tuntemusta, jota tällä projektilla pyritään lisäämään niin ammatillisen koulutuksen kuin ammattikorkeakoulutuksenkin opetuksessa. Älykkäässä tuotantosolussa yhdistyy koneistuskeskus, eri toimintoja suorittava robotti sekä tuotteen laadun tarkistavat mittalaitteet, myös hydrauliikan puhtauden mittalaitteet. Tiedonsiirto eri tuotantovaiheiden tulosten välillä parantaa tuotannon tehokkuutta, taloudellisuutta ja vähentää virheitä tuotannossa. Tuotantosolun muokattavuus ja laitteiden siirtomahdollisuudet tarjoavat alan opiskelijoille innovatiivisen oppimisympäristön, opettajille oman osaamisen kehittämismahdollisuuden ja yrityksille toimintaympäristön tuote- ja tuotantokehitystoimintaan. -Tavoitteena onkin, että alan opiskelijat ovat yritysten tuotekehitystyössä mukana alusta lähtien. Ennen koneiden ja laitteiden hankintaa on olennaista määritellä niin alan yritysten kuin opetuksenkin tarpeet tuotantoprosessin kehittämisen kannalta. Suunnittelun ja simulointien kautta saadaan tarkkaa tietoa siitä, mitä ja miten tuotantoa tulee kehittää. Koneet ja laitteen hankitaan näiden tarpeiden mukaisesti. Projektin loppuvaiheessa suoritetaan jälleen kokonaistehokkuuden arviointi, jotta uuden oppimisja kehittämisympäristön tuottama tieto voidaan jatkokehittää niin opetuksen kuin yritysten tarpeisiin, projektipäällikkö Jori Kortetjärvi Ylä-Savon ammattiopistosta kertoo. -Lähde mukaan kumppanina älykästuotantosolu hankkeeseen ja toteuta kanssamme yritystäsi askarruttanut robotiikan soveltaminen tuotannossasi, Kortetjärvi innostaa. - Kohde osaamisaloja on niin leikkaava-, koneistava kuin kokoonpaneva tuotantokin. Yhdistämme Educaworksin oppimistehtaan monitoimisorvin ja kappaleenkäsittelyrobotin toisiinsa, aikaan saaden tuotantosolu jolla voidaan todentaa robotiikan mahdollisuudet ja rajoitteet. Oppimisympäristö on muokattavissa, joten tuokaa rohkeasti omat yrityksen tarpeet esille, niin tehdään pilottikohde tarpeisiinne, Kortetjärvi sanoo. Uutta teknologiaa edustavat särmäyspuristin ja monitoimisorvi poistavat Ylä-Savosta alan koulutuksessa olleen puutteen Oppilaitosten ja yrityksien yhteistyö saa Ylä-Savossa lisää potkua, kun käyttöön saatiin uusinta teknologiaa edustavat särmäyspuristin ja CNC-monitoimisorvi. Pohjois-Savossa jatkuu edelleen Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Rautaa Rajoitta -projektikokonaisuus, jonka tavoitteena on luoda yritysten ja koulutusorganisaatioiden välille laitteistojen ja ohjelmistojen yhteiskäyttöön perustuva koulutus- ja toimintamalli. Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella toimivat teknologiateollisuuden alan yritykset sekä oppilaitokset. -Hankkeeseen kuuluu opetuksen kehittäminen siten, että opiskelu voisi tapahtua hyvin tiiviissä kytkennässä alueen yrityksiin, ja opiskelijat ja opettajat olisivat päivittäin yhteyksissä yritysten kanssa. Projektin tavoitteiden kannalta on tärkeää, että tarkoitukseen hankitaan uusien oppimisympäristöjen vaatimat laitteisto- ja ohjelmaratkaisut, Kortetjärvi toteaa. -Vastaavia laitteita ei ole käytössä monellakaan yrityksellä. Yleensä yrityksillä on ollut viimeisin tekniikka, ja oppilaitokset ovat tulleet perässä. Uudella särmäyspuristimella voidaan esitellä uutta särmäystekniikkaa. Koneessa on mm. mahdollisuus, jossa 3D -mallista saadaan tehtyä suoraan särmäysohjelma. -Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi suunnittelijat, koska heidän pitäisi tuntea kaikki uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet pystyäkseen suunnittelemaan osia, joita voi valmistaa. Monesti juuri särmättävien osien suunnittelu aiheuttaa eniten reklamaatiota toteutukselle. Kyseessä oleva CNC-monitoimisorvi edustaa tyypiltään uusinta tekniikkaa. Laite mahdollistaa hyvin monimuotoisten kappaleiden valmistamisen kerralla valmiiksi, ja se soveltuu sekä sorvaukseen että jyrsintään. Kortejärven mukaan suurin ero alueen yrityksissä oleviin koneisiin on aito viides akseli. -Työstökoneissa kuvataan liikkeiden suuntia akseleilla. Perusakselit ovat x, y, z-akselit. Uudessa koneessa on näiden lisäksi c-akseli ja täysin rataohjattu b-akseli, niin sanottu kääntyvä jyrsinpää. Koneessa on myös ohjelmoitava apukara c-akselitoiminnolla sekä erikoisominaisuutena kippitoiminto. Sen avulla apukara pystyy kääntämään kappaleen tarvittaessa eri asentoihin, jolloin hyvin vaikeidenkin muotojen valmistus mahdollistuu. Opetuskäyttöön tulossa myös toiminnanohjausjärjestelmä Projektin rahoituksella hankitaan myös ERP, toiminnanohjausjärjestelmä, jota apuna käyttäen voidaan toteuttaa tuotantolähtöistä koulutusta. -Yrityksillä on monesti käytössä jo erilaisia järjestelmiä tuotannon ohjaukseen, mutta oppilaitoksessa niihin ei vielä ole ollut mahdollista tutustua, Kortetjärvi mainitsee. Yritykset hyötyvät Jori Kortetjärvi korostaa, että yritykset hyötyvät uusista laitteista saadessaan ne testauskäyttöön. -Niillä voidaan kehittää tuotantomenetelmiä ja kokeilla uudella tekniikalla tehostettua tuotantoa ja kannattavuutta. Laitteiden yhteiskäyttö mahdollistaa myös yhteisiä koulutuksia. Esimerkiksi Ylä-Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Educaworks Oy ja alueen yritykset voivat koota opiskelijat kouluttautumaan yhdessä. Ammattiopiston, Savoniaammattikorkeakoulun ja yritysten yhteiskäyttöön tulevan monitoimisorvin rahoituksesta 85 prosenttia tulee Pohjois-Savon Liiton EAKR-rahoituksesta. Sorvauskeskuksen hankinta on osa kuntayhtymän hallinnoimaa Rautaa Rajoitta -EAKRprojektikokonaisuutta. -Tavoitteena on hankinnan myötä syventää oppilaitosten ja alueen teknologia-alan yritysten yhteistyötä. Sorvauskeskus sijoittuu Educaworks Oy:n tiloihin. Jo kauan toiminut Educaworks Oy täydentää pitkäjänteistä teknologia-alan kehittämistyötä Ylä-Savossa. Educaworks on yhdeksän yrityksen ja kahden oppilaitoksen muodostama yhteistyömuoto, joka keskittyy alan koulutukseen ja alihankintaan. Jori Kortetjärvi muistuttaa, että yritykset hyötyvät myös saadessaan ajanmukaisilla laitteilla koulutettuja, osaavia työntekijöitä yrityksiin entistä nopeammin. Työssä oppimisjaksotkin voivat olla nykyistä pitempiä. -Kaikki laitteet, mitä nyt hankitaan, ovat yhteiskäytössä yrityksillä ja oppilaitoksilla. Niillä on mahdollisuus tulla pois normaalista työympäristöstä ja testata toimintatapoja ilman tuotantoon aiheutuvia häiriöitä. Tulevat koulutukset alkavat syksyllä esimerkiksi särmäykseen ja koneistukseen liittyvissä osaamisalueissa. Yritysten osaamistarpeiden kartoituksella selvitetään tarkemmin mitä osaamista alueen yrityksen tarvitsevat. Lisää tulevista koulutuksista sivustolta.

10 10 SAVON YRITYSUUTISET Siilinjärven kasvu kiihtyy edelleen Siilinjärvi on suosittu asuinkunta. Erityisesti toimivat peruspalvelut; esimerkiksi päiväkodit, koulut ja terveyspalvelut ovat saaneet kuntalaiskyselyissä huippupisteet. Siilinjärven kunnan väestömäärä kasvoi viime vuonna lähes 300 asukkaalla, ja siilinjärveläisiä on nyt runsaat Asukasluvun kasvaessa kunta kohentaa palveluitaan ja kasvaa entistä viihtyisämmäksi monipuolisten palveluiden keskukseksi. -Kunnan kasvu vaikuttaa myönteisesti asuntotuotantoon sekä toimisto- ja liiketilojen rakentamiseen. Kuntaan on myös syntynyt merkittäviä hoiva- ja hyvinvointialojen yrityksiä ja rakennushankkeita on toteutettu niidenkin käyttöön. Kunta on onnistunut maanhankinnassa erittäin hyvin. Kunta kehittyy tulevaisuudessa tasapainoisesti niin asuinkuntana kuin monipuolisen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan paikkakuntana, toteaa Siilinjärven yritysasiamies Heikki Simonen. Uutta liikerakentamista suunnitteilla keskustaan ja Nilsiäntien varteen -Kaavoituksen valmistuessa keväällä 2012 käynnistyy keskustan hotellin ja PeeÄssän uuden marketin rakentaminen. Työ alkaa maanalaisen paikoitushallin kaivutöillä. 450 auton paikoitushalli tuleekin suureen tarpeeseen, sillä ahtautta on jo nyt. Tarpeeseen tulee myös uusi 5000 m2:n market, sillä hiljattain tehdyssä kaupallisessa selvityksessä todettiin Siilinjärvellä olevan tilausta yli m2:lle liiketilaa. Uuden hotellin uskotaan tuovan virkistyskylpylä Fontanellaankin lisää virtaa, Simonen uskoo. -Siilinjärven kunnan ja Kiinteistö Oy Simonsalon kesken on selvitelty vähittäiskaupan suuryksikön kaavoittamista Siilinkoskelle Nilsiäntien ja Laitilantien risteykseen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Tokmanni-tavaratalon rakentaminen, jollainen Siilinjärveltä on puuttunut. Samalla on tarkasteltu Pee- Ässän kanssa päivittäistavarakaupan lisärakentamista ABCliikenneaseman tontille. Uuden supermarketin alle rakennetaan 450 uutta parkkipaikkaa Siilinjärven kunta jatkaa johdonmukaisesti omaksumaansa linjaa kaupan sijoittelussa -Suunniteltu uusi liikerakentaminen sijoittuu kirkonkylän keskusta-alueelle, liikenteellisesti hyvin saavutettavalle paikalle. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu kaupan rakentamisen lisäksi uutta asuntotuotantoa kerros- ja rivitaloina. Siilinkosken rantamaisemaan suunnitellaan noin kerrosneliömetrin verran monipuolisia asuntoja, joiden asukasluvuksi arvioidaan noin 450 asukasta. Alueen alustava luonnossuunnitelma on valmistunut ja asemakaavatyö on käynnistymässä. Rakentaminen voisi parhaimmillaan käynnistyä jo alkusyksystä 2012, Simonen selvittää ja jatkaa: Entisen K-Supermarket Siilintorin tiloissa aloittaa keväällä Ale-Makasiini Matti Riikonen Oy, joka tuo oman mielenkiintoisen lisänsä Siilinjärven tarjontaan. Rissalan yrityskylä -Toivalaan kaavoitetut uudet tontit varattiin heti ja rakentaminen alkaa tulevan kesän aikana. Kunta siirtyy nyt jatkamaan Rissalan tonttien rakentamista. Seuraavaksi esirakennetaan neljän hehtaarin verran tontteja tekemällä niille metrin paksuiset louhetäytöt. Toimenpide säästää alueelle sijoittuvien yritysten kustannuksia miljoonan euron verran. Yrityskylässä on jo menestyvää yritystoimintaa, noin 200 työpaikkaa ja yritysten edellyttämät palvelut, joten se tarjoaa uusillekin yrityksille myönteisen toimintaympäristön, Simonen selvittää. Tänä vuonna noin 30 yritysrakennushanketta Erityisesti yritysrakentaminen on Siilinjärvellä vilkastunut merkittävästi. Heikki Simonen kertoo, että tänä vuonna kunnassa on meneillään kolmisenkymmentä erilaista yritysrakennuskohdetta. -Liike- ja toimitilarakentamisen intensiteetti on voimakas. Tiloja on rakennettu liike- ja toimistotiloiksi sekä tuotannolliseen käyttöön. Viime vuonna rakennettiin hoivayritysten tiloja, tänä vuonna on käynnistymässä liikerakentamisen vaihe. Uusia asuntoalueita Kasurilaan ja Toivalaan -Viime keväänä aloitettiin asuntoalueen toteuttaminen Kasurilaan, Siilinjärveltä Kuopion suuntaan vanhan Viitostien varteen. Kyseessä on runsaan sadan tontin pientaloalue, jolla on omakoti- ja rivitalotontteja. Tontit ovat keskimääräiseltä kooltaan 1100 neliötä. Noin 25 hehtaarin asuinalueen välittömästä läheisyydestä sijaitsevat golfkenttä, hiihtokeskus ja uimaranta. Bussivuoroja Kuopion keskustaan kulkee viidentoista minuutin välein. -Kasurilan tontit ovat olleet hyvin kysyttyjä, esimerkiksi kaikki viime keväänä ja tänä talvena tarjolla olleet tontit menivät nopeasti kaupaksi. Ensi kesänä alueella on tarjolla lisää tontteja. laitamme jakoon Panninniemestä 100 uutta rakennuspaikkaa. Alue on upealla paikalla Kevättömänjärven ja Pyylammen välissä. Lisäksi kunta on ostanut Toivalasta, vanhan Viitostien varrelta 110 hehtaaria tonttimaata. Vireillä olevassa yleiskaavassa on alueelle kaavailtu jopa 4500 uutta asukasta. Uskomme, että Toivalasta tulee yhtä vetovoimainen asuinalue kuin Kasurilastakin. Varsinkin lapsiperheille uudet alueet tarjoavat erinomaisen asuinympäristön, kuvailee Heikki Simonen. THE CUTTING CREW FOR YOU HT Laser investoi parhaillaan suurien / pitkien kappaleiden valmistuslinjaan. Uusi ja nykyaikainen laserleikkauskone, jossa kappaleen max mitat 2500 mm * 8000 mm. Kapasiteetti käytössä Huhtikuussa. Asennus parhaillaan menossa. Lisäksi tehtaassa CNC särmäyksessä 800 tn * 8000 mm kone jatkojalostaa tehokkaasti leikkauslinjan tuotteet. Laser- ja vesileikkauksen sekä laserhitsauksen johtavana asiantuntijana yrityksemme tuottaa metallialan toimijoille leikkeiden sarjatoimitusten lisäksi asiakaskohtaisesti räätälöityjä palveluratkaisuja. Otamme ammattitaidolla vastaan myös esikäsittelyn ulkoistuksia. Prosessiosaaminen, monipuolinen laitekanta ja Suomen kattavin kapasiteetti takaavat asiakastyytyväisyyden aina suunnittelusta valmiin tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen. Yksilöllinen asiakasprosessin seuranta ja yksi asiakasvastaava takaavat joustavimman ja laadukkaimman mahdollisen palvelun. THE CUTTING CREW ON PALVELUA LÄHELLÄ - ASIAKASLÄHTÖISESTI HT Laser Oy:n ammattitaidosta ja valinnoista kertovat ISO9001 ja ISO standardien mukaan sertifi oidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Lasertie 1, Vieremä, Puh ,

11 Vieremän kunnan yrityksissä eletään kasvun aikaa. Kunta on ollut aktiivisesti mukana tukemassa tätä kehitystä. Positiiviset vaikutukset näkyvät laajasti mm. uusien yritysten perustamisena ja työpaikkojen määrän kasvuna. Kunnassa työskenteleviä yläsavolaisia houkutellaan vakituisiksi asukkaiksi hyvillä asumis- ja peruspalveluilla. -Rakentajille Vieremän kunta tarjoaa erikokoisia tontteja rakennuskaava-alueelta. Kaavoitustoiminta on suunniteltu siten, että rakentajille on jatkuvasti tarjolla Tuotteet kunnallistekniikalla varustettuja, hyviä rakennuspaikkoja. Tällä hetkellä meneillään on tontti-ale, jossa tarjoamme 50 %:n alennuksella taajamaalueen tontteja, kunnanjohtaja Ari Hukkanen mainitsee. Vieremän kunnan aktiivisuus elinkeinopolitiikan etähallinta saralla on viime vuosien aikana lisääntynyt. ds-tec IF1000 -palomuurin -Kunnan suhteet yrityksiin A SAVON YRITYSUUTISET 11 Vieremän kunnassa kasvun vetureina menestyvät yritykset ovat perinteisesti olleet hyvät. Kunnan puolesta on helppo ja mukava lisätä aktiivisuutta, koska täällä toimii hyviä, kasvavia yrityksiä. Ponnistelumme eivät silloin varmasti mene hukkaan, arvioi Ari Hukkanen. Vieremällä on kolme tasavahvaa elinkeinoa: Maa- ja metsätalous, teollisuus ja palvelut. Perinteiset maaseutuelinkeinot ovat hyvässä vedossa. -Vieremä on koko maan neljänneksi suurin maidontuottaja. Maanviljelijämme ovat nuoria ja alastaan innostuneita. EU ei heitä ole nujertanut, vaan elinkeinon kehitys on pikemminkin saanut uuden sykäyksen. Tilaja karjakoot ovat viime vuosina kasvaneet.elinkeinoelämän myönteinen kehitys näkyy käytännön elämässä ja tilastoissa. Hyvää suuntaa osoittaa Tuotantokoneen tai -linjan turvallinen METALLIKONEISTAMO ESHA-TUOTE OY ja VPN-reitittimen avulla automaatiojärjestelmän Ethernet-verkko voidaan turvallisesti liittää Internet-verkkoon ilman hankalia IT-ylläpidon määrittelemiä yhdyskäytäviä. IF1000 -palomuurin ansiosta yksittäisen tuotantokoneen etähallinta ja -monitorointi onnistuu kustannustehokkaasti mistäpäin maailmaa tahansa. IF1000 Karusellisorvaukset on DIN-kiskoasenteinen max. kappalemitat V 3250, H 2400 Jakoporaukset max. D 3250 Jakojyrsinnät max. D 3250 Aarporaukset ym. ym. vahvarakenteinen teollisuuspalomuuri ja VPN-reititin. Laitteen asetusten tekeminen on helppoa LCD-näytön ja ohjauspainikkeiden avulla tai etäyhteydellä. Konfigurointitiedot voidaan varmuuskopioida SIM-kortille, josta ne on myös helppo siirtää uuteen laitteeseen huoltotoimenpiteiden yhteydessä. IF1000 -palomuurissa on kahdennettu 24 Vdc virransyöttö tai PoE-verkkoliitäntä. IF1000 -palo- ESHA-TUOTE OY keinoelämän ohjelman uudistamistyön keskeisenä tavoitteena on kehittää vieremäläistä yritystoimintaa vahvistamalla nykyisiä toimintaedellytyksiä ja luomalla edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Tässä korostuvat erityisesti tontti-, toimitila- ja investointipolitiikka sekä kunnan ja yritysten välinen yhteistyö. Tärkeitä kokonaisuuksia ohjelmassamme ovat kärkiyritysten toimintaedellytysten parantaminen, kumppanuusyrityskylän kehittäminen, maaseutuelinkeinojen kehittäminen, osaaminen ja työllisyys sekä liikenne- ja tietoliikenneyhteydet. Myös tonttiasiat ja kunnan positiivinen maine ja vetovoimaisuus ovat keskeisellä sijalla, Ari Hukkanen linjaa. mm. työpaikkojen nettomäärän Vieremä - toimintaympäristö kasvu. Kuntaan on syntynyt merkittävä määrä uusia teollisia työpaikkoja. Työpaikkaomavaraisuus on kohonnut viimeisten Vieremä pyrkii tukemaan menestykseen tilastojen mukaan jo 114 %:iin. kaikkien yritystensä kasvua. Vieremä tarjoaakin nykyisin -Pienessä kunnassa pystytään ottamaan yritysten tarpeet työpaikkoja koko Ylä-Savolle. Töihin matkataan mm. naapurikunnista Iisalmesta, Sonkajärtavasti esimerkiksi kaavoitus- huomioon yksilöllisesti ja jousveltä ja Kiuruvedeltä. ja tila-asioissa. Varsinaisia Hydraulijärjestelmien simu- -Kunnan v elin- avustuksia emme juurikaan Hämeenkyrö, Puh: puh Micro Switch V15W pienikokoinen vesitiivis mikrokytkin Honeywell on tuonut lokakuun 2011 aikana markkinoille uuden Micro Switch vesitiiviin mikrokytkinsarjan V15W täyttämään aukon, Ruostumattomat ja tarkka kytkin tarjoaa koneiden ja laitteiden luotettavan ohjauksen sellaisissa käyttökohteissa, joissa tavallisten mikrokytkimien käyttö on putket, vaikeaa tai jopa mahdotonta. V15W -sarjan mikrokytkimien putkenosat tiiviysluokka on IP67 (johdolliset ja mallit). Kytkimiä valmistetaan vir- putkistoesivalmisteet joka on olemassa kun tarvitaan mikrokytkimiä kohteisiin, joissa veden ja kosteuden kanssa on ongelmia. muurissa on integroitu hallittava 4-porttinen Ethernet-kytkin. Kytkimellä voidaan hallita alaverkon tietoturvaa sekä toimilaitteiden liikennöintiä. Integroidun kytkimen ansiosta useissa sovelluksissa säästytään erillisen Ethernet-kytkimen hankinnalta. Lisätietoja: Elkome Systems Oy M icro Switch V15W -sarjan kytkimet ovat pienikokoisia perusmikrokytkimiä jotka on tarkoitettu käytettäväksi paikoissa, joissa esiintyy kosteutta ja roiskuvaa vettä. Kestävä V puh fax Uutiset äitöstyössään diplomi-insinööri Juho-Pekka Karjalainen on kehittänyt yksinkertaisen, mutta tarkan työkalun tärkeimpien dynaamisten nesteparametrien ennustamiseksi. Väitöskirjatutkimuksessaan Karjalainen on tutkinut keskeisten, hydraulijärjestelmän toimintaan eniten vaikuttavien, dynaamisten nesteparametrien käyttäytymistä korkeissa paineissa. Mittaustulosten lisäksi työssä esitetään tarkka, mutta varsin yksinkertainen keino kyseisten nesteparametrien määrittämiseksi sekä ennustamiseksi, mikä tarjoaa myös käytännössä tehokkaasti toimivat työkalut hydraulijärjestelmien tarkempaan suunnitteluun. Hydraulisissa tehonsiirtoketjuissa mekaaninen teho sidotaan paineena ja tilavuusvirtana välittävänä aineena olevaan nesteeseen. Niinpä on luonnollista, että hydraulineste on yksi tärkeimmistä yksittäisistä ole antaneet, mutta olemme rakentaneet tiloja ja vuokranneet ne edelleen yrityksille. Neuvontapalveluja yrittäjät saavat kunnan omalta yritysyhdyshenkilöltä. Pyrimme selvittämään asioita yhteistuumin ja löytämään parhaat ratkaisut kunkin yrityksen pulmiin. Niin pientä asiaa ei olekaan, ettei kuntaan kannattaisi olla yhteydessä, Ari Hukkanen kannustaa. Vieremän kumppanuusyrityskylä Kunnassa toimii useita merkittäviä teollisuusyrityksiä. -Meillä on osuva motto: Vieremällä pienistä yrityksistä kasvaa suuria. Se on osoittautunut todeksi esimerkiksi suurimpien vanhojen työnantajiemme 17 Ponssen, Lujabetonin ja JokeriTalojen kohdalla. Näiden yritysten kasvu on perustunut paikallisiin olosuhteisiin ja luonnonvaroihin, sekä yrityksissä syntyneisiin innovaatioihin. Kun yritys on täällä syntynyt, kasvanut ja tänne juurtunut, se myös sitoutuu paikkakuntaan voimakkaammin. Lisäksi ympärille on syntynyt huomattava joukko alihankintayrityksiä. Uusi työkalu helpottaa hydraulinesteiden dynaamisen käyttäytymisen ennustamista loinnissa ja mallinnuksessa on ollut hankalaa ennustaa nesteen dynaamista käyttäytymistä. roille 0,1 5 10A /230V. Kullatuilla koskettimilla varustetut kytkimet soveltuvat käytettäväksi elektronisten laitteiden kanssa. V15W -sarjan mikrokytkimien käyttölämpötila-alue on laaja -40 C +85 C. Kytkimiä valmistetaan kiinteiden komponenteista hydraulijärjestelmissä. Järjestelmien suunnittelussa myös nesteen ominaisuuksien tarkempi tuntemus on tullut yhä merkittävämmäksi. Syinä tähän ovat erityisesti kasvaneet järjestelmän paineet, markkinoille tulleiden uusien Metalliromu- hydraulinesteiden laaja kirjo ja sekä toisaalta pyrkimys päästä parempiin tarkkuuksiin ja hyötysuh- vaihtolavakuljetukset. teisiin järjestelmätasolla. Yhä useammissa sovelluksissa Noudot nosturiautolla. on vanhanaikaista ajatella, ettei paine, lämpötila tai nestetyyppi P. (017) , vaikuttaisi hydraulinesteen dynaamiseen käyttäytymiseen, Karjalainen toteaa. Tutkittua tietoa hydraulinestei- Metallivälitys den dynaamisesta käyttäytymises- Räsänen le, Karjalainen kertoo. Tmi tä etenkin korkeissa paineissa on ollut hyvin vähän. Varasto Väitöstyössään Karjalainen on tutkinut kahdeksaa Kuopio, erilaista Kiviharju, kaupallista hydraulinestet- Varastopaikantie tä. Painetaso on ulotettu esimerkiksi dieselruiskutussovellusten kannalta riittävän korkealle. Lisäksi työssä esitellään helposti yleistettävä mittausmenetelmä myös Sorvaamo muiden nesteiden dynaamisten Seppo Oy parametrien selvittämiseksi. Hydraulijärjestelmien simulointija mallinnustyössä Ammattitaidolla on ollut hankalaa ennustaa nesteen dynaamista nopeat käyttäytymistä. sekä laadukkaat Usein olemassa olevat mallit ovat olleet liian epätark toimitukset CNC-sorvaus Hionta Jyrsintä koja tai sitten niiden parametrisointi on ollut käytännön suunnittelutyössä liian hankalaa, ellei jopa täysin mahdotonta. Väitöstyössään Karjalainen on kehittänyt yksinkertaiset, mutta tarkat yhtälöt tärkeimpien dynaamisten nesteparametrien ennustamiseksi. Lähtökohtana on ollut kehittää käytännön suunnittelutyökalut tarkkuudesta tinkimättä. Toisen asteen polynomiennustetta voidaan soveltaa mille tahansa standardoidulle hydraulinesteelle laajalla painealueella ja ainakin tyypillisissä toimintalämpötiloissa. Lisäksi mallien parametrisointi on helppoa minkä tahansa hydraulijärjestelmän suunnittelijal- Lisätietoja: Juho-Pekka Karjalainen, puh , Diplomi-insinööri Juho-Pekka Karjalaisen hydraulitekniikan alaan kuuluva väitöskirja High-Pressure Properties of Hydraulic Fluid Dynamics and Second Order Polynomial Prediction Method ( Hydraulinesteen dynamiikka korkeissa paineissa sekä sen ennustaminen toisen asteen polynomimetodilla ) tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunnassa on UL, cul, ENEC ja CQC hyväk- Puuppolankoskentie, johtimien lisäksi myös 4,8mm x syntä. Puuppola 0,8mm liittimillä, sekä painikeohjaimen sijasta erilaisilla, 1174, ruostumat- fax Puh. tomasta teräksestä valmistetuilla vipuohjaimilla. V15W -sarjan mikrokytkimillä Isku 50 mm Kantavuus jopa 350 kg Lisätietoja löytyy osoitteesta: index.cfm/ci_id/159188/la_id/ 1.htm sekä Hormel Oy, Ilari Laiho, puh , Ponssen ympärille on rakentunut alihankkija-yrityksistä kumppanuus-yrityskylä, jossa sijaitsee tällä hetkellä yli 600 työpaikkaa, Hukkanen kertoo. Kumppanuusyrityksiä on eri aloilta; hydrauliikkaa, johdinsarjakokoonpanoa, metsäkoneiden osavalmistusta, laserleikkausta, koneistusta ja särmäystä. Kumppanuusyrityskylästä ovat löytäneet mieluisan toimintaympäristön mm. Ratesteel Oy, HT Laser Oy, SKS Connecto Oy, Hytar Oy ja Laikas Oy. Kunnan omistama tilayhtiö, Vieremän Toimitilat Oy, on rakentanut viimeksi toimitiloja uudelle tulokkaalle Debomix Oy:lle, joka tuo alueelle koneistusalan osaamista. Alihankkijatoimijat ovat lähellä Ponssea ja pystyvät Vieremällä huippuluokan teknologiateollisuutta KONEISTUS- PALVELUT DEBOMIX OY puh Vieremällä on sekä modernia teollisuutta, kehittynyttä maataloutta että tarvittaessa luonnonrauhaa virkistymiseen. Teollisuudessa ja palveluissa löytyy monipuolisia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia. Vieremällä on turvallista asua ja elää hyvien palvelujen äärellä. Tarjoamme korkeatasoisia vuokra-asuntoja. Edullisia ja väljiä tontteja rakentajille. Yhteystiedot: Kunnanjohtaja Ari Hukkanen, puh Tekninen johtaja Mikko Kajanus, puh näin ollen tekemään tärkeää yhteistyötä esimerkiksi tuotekehityksen merkeissä. Lisäksi kuljetuskustannuksia ei synny, joka tuo myös yritysten toiminnan kilpailukyvylle merkittävää etua, kunnanjohtaja Ari Hukkanen toteaa.

12 12 SAVON YRITYSUUTISET Savon ammatti- ja aikuisopisto kehittää, tuottaa ja markkinoi laadukasta aikuiskoulutusta Pieksämäellä on panostettu erityisesti metallialan koulutukseen. Se onkin tuottanut hyviä tuloksia työllistymisessä ja työelämäyhteyksissä. Metalliala on seudun tärkein työllistäjä palvelualan lisäksi. Puhdistuspalvelut, rakennusala ja talotekniikka ovat koulutusaloina voimakkaimmin esillä. Tietotekniikkaa kuuluu lähes kaikkiin koulutuksiin. Pieksämäen yksikkö on keskittynyt aikuisten ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksia toteutetaan työvoima-, ammatillisina lisä-, henkilöstö- sekä oppisopimuskoulutuksina ja erillisinä hankkeiden koulutusjaksoina ja pienessä määrin myös perustutkintokoulutuksina. -Yrityskohtainen koulutus on räätälöidysti yhden yrityksen tai yritysverkoston tarpeisiin ja liiketoimintaympäristöön rakennettu koulutusratkaisu. Siinä koulutuksen tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja aikataulut suunnitellaan yksinomaan asiakasyrityksen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Oman koulutuksen vaikutukset ovat yleensä nopeampia ja konkreettisempia kuin avoimissa koulutusohjelmissa. Koulutus tukee konkreettisesti yrityksen strategiaa ja osaamisen kehittämistä, kone- ja metallialan koulutuspäällikkö Jukka Pasanen toteaa. Jukka Pasanen sanoo, että Varkauden alueen metallialan yrityksillä on pula ammattitaitoisista hitsaajista, levysepistä, putkisepistä ja koneistajista. Ulkomailta rekrytoiminen on yksi keino kuroa umpeen taitavien hitsaajien kokoista aukkoa. Pulaa hitsaajista on podettu jo muutamia vuosia. Suomeen ulkomaalaisia metallialan työntekijöitä tulee mm. Puolasta ja Kroatiasta. Sakky toteuttaa koulutukset työelämälähtöisesti ajanmukaisin laittein ja tiloin -Meillä on sekä Pieksämäellä että Varkaudessa aikuiskoulutuksena perustutkintoon valmistavaa koulutusta, esimerkiksi 1,5 vuotta kestävät koneistajan perustutkinto ja levyseppä-hitsaajan perustutkinnot. Lisäksi tarjoamme hitsaajan, koneistan ja levyseppähitsaajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Em. koulutuksia voi suorittaa myös Savon oppisopimuskeskuksen järjestämän oppisopimuskoulutuksen kautta, jossa Sakky toimii pääsääntöisesti kouluttajana. Uutena koulutuksena on ollut teollisuusputkiasentajan ammattitutkintoon valmistava koulutus, ensimmäiset asentajat valmistuvat tämän kevään aikana. Lisäksi järjestämme yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeiden mukaan tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia sekä Trukinkäyttökoulutuksia, Pasanen kertoo. Sakkyn toimintaan kuuluu hyvin olennaisena osana hitsaajien pätevöintikoulutus, joka tukee muuta koulusta Painelaitedirektiivi edellyttää, että painelaitteita valmistavat hitsaajat on pätevöitetty direktiivien mukaan. Hitsaajien pätevöintejä ovat direktiivin soveltamisohjeen mukaan oikeutettuja tekemään vain ilmoitetut laitokset tai tehtävään hyväksytyt pätevöintilaitokset. Hitsaaja voi suorittaa pätevyyskokeen pätevöityä näin hitsaajana. Hitsaajan pätevyyskokeella pyritään varmistamaan riittävä osaaminen ja samalla hitsatuissa rakenteissa laatutaso. Kokeen hyväksytyn suorittamisen jälkeen hitsaajan pätevyys on voimassa käytännössä enintään kaksi vuotta, edellyttäen kuuden kuukauden välein allekirjoituksin vahvistettuja tarkistuksia. Eri perusaineille ja hitsaustavoille on omat pätevyyskokeensa. Savon ammatti -ja aikuisopiston pätevöintilaitos valvoo ja hyväksyy henkilöiden pätevöitymisen -Savon ammatti- ja aikuisopiston pätevöintitoiminta on aloitettu yhteistyössä paikallisen painelaitevalmistajan kanssa syksyllä Hyväksyttyjen pätevyyskokeiden määrä on noin koetta / vuosipaikallisesti asiakkaitamme ovat painelaitteita valmistavat yritykset ja heidän alihankkijansa - yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt hyötyvät kaikki palveluistamme, Pasanen korostaa. Valvojat tulevat tarvittaessa paikan päälle -Tällä hetkellä organisaatiomme piirissä on useita hyväksyttyjä valvojia. Yritysten omat henkilöt eivät ole voineet direktiivin soveltamisohjeen mukaan valvoa omien hitsaajiensa kokeita. Käymme yrityksessä tarvittaessa paikan päällä tai henkilöt voivat tulla oppilaitoksemme tiloihin pätevöitymään. Palvelumme on kokonaisvaltaista; sisältäen koemateriaalit, lisäaineet, valvonnan ja direktiivin mukaisen hyväksynnän, Pasanen luonnehtii. -Yhteistyö pätevöintilaitoksemme kanssa takaa yrityksille mahdollisuuden pätevöittää henkilöitä vaativimpiinkin töihin, Jukka Pasenen täsmentää. Läpimenoajat entistäkin lyhyemmiksi HT Laser Oy:n Vieremän tehtaalla panostetaan jatkuvasti toiminnan tehokkuuteen HT Laser Oy on Suomen johtava laserja vesileikkauksen sekä laserhitsauksen asiantuntija ja monipuolinen järjestelmätoimittaja. Yhtiöllä on toimipaikkoja kymmenellä paikkakunnalla kotimaassa. Ulkomailla HT Laserilla on toimipaikat Ruotsissa ja Puolassa. Yksi HT Laser Oy:n toimipaikoista sijaitsee Vieremän yrityskumppanuuskylässä. Tulimme Peltosalmelta Vieremälle omiin tiloihin vuonna Tehdasta laajennettiin seuraavana vuonna, ja nyt 5000 neliön tilamme ovat aivan täynnä, kertoo tuotantojohtaja Juha Anttila. Yrityskumppanuuskylä Vieremällä on Anttilan mukaan HT Laserille erinomainen toimintaympäristö. Paikka on logistisesti hyvä. Logistiikan lisäksi kilpailuvalttejamme ovat toimitusnopeus ja -varmuus. Vieremän tehtaan ydinliiketoimintaa ovat erikoisterästen laserleikkaus ja CNC-särmäys. Teknologiavalikoimaan kuuluvat myös plasmaleikkaus ja polttoleikkaus sekä levyosien HT Laser Oy:n Vieremän tehdas sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla yrityskumppanuuskylässä. jatkojalostus, kuten koneistus, raepuhallus ja hitsaus. Kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa toimiva tehdas työllistää noin 70 henkilöä. Toimituksia on kaksi kertaa päivässä. Asiakkaan tarpeesta riippuen toimitukset tehdään joko tilausohjautuvasti, varastoohjautuvasti tai esimerkiksi settitoimituksina jono-ohjautuvasti. Uusi lasertyökone isojen kappaleiden käsittelyyn Toiminnan tehokkuuteen panostetaan jatkuvasti. Vieremän yksikössä on keskitytty muutamien avainasiakkaiden palvelemiseen. Nyt meillä on kasvamassa myös uusia asiakkuuksia, joista on huomattavan isot odotukset. Olemme varautuneet palve- lemaan kasvavaa asiakaskuntaa. Koneisiin ja laitteisiin on investoitu huomattavan suuri summa, ja kapasiteettia on nostettu, Anttila valottaa. Uusin hankinta on iso 6 kw-tehoinen Bystronicin lasertyökone. Investointi tehtiin suurten kappaleiden asiakaskysynnän kasvun vuoksi. Isojen ja paksujen levyosien tehokas tuotanto ja lyhyet toimitusajat HT Laser Oy Perustettu vuonna Järjestelmätoimituksia johtaville OEM:lle. Asiakkaita yli Vuoden 2011 liikevaihto yli 43 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa yhteensä noin 240. parantavat kilpailukykyämme huomattavasti. Pitkän laserin käyttöön oton myötä aloitamme alumiinin jatkojalostuksen Vieremällä. Uusi kone tukee Anttilan mukaan hyvin jo olemassa olevaa konekantaa. Laserkoneella voidaan leikata teräslevyjä, joiden aihiomitta on 2500 mm x 8000 mm ja levypaksuudet aina 25 mm saakka. Vieremän tehtaalla on jo käytössään järeä CNC-särmäyspuristin, jonka taivutuspituus on 8000 mm ja voima 800 tonnia. Nämä koneet yhdessä parantavat tuotetarjontaamme. Haluamme erikoistua tällä isojen kappaleiden alueella, tukea ympäristössä olevaa kone- ja laiterakennusta sekä lisätä palvelua tuotteillamme laajemmallakin alueella, Anttila kertoo. Kaikki henkilöstöryhmät koulutuksessa Myös henkilöstön koulutukseen on satsattu. Kaikki henkilöstöryhmät ovat osallistuneet koulutukseen. Tavoitteenamme on nopea tiedonkulku eri ryhmien välillä, sillä haemme kilpailuetua entistäkin lyhyemmillä läpimenoajoilla. Panostamme myös tuotekehitystyön tehostamineen. Olemme paneutuneet näissä asioissa myös sosiaalisen median hyödyntämiseen, Anttila selvittää. Aimo harppaus eteenpäin Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta Anttila pitää näkymiä kohtalaisina. Asiat voivat tietysti muuttua äkkiä suuntaan tai toiseen. Nopea toipuminenkin on mahdollista. Vieremän yksikössä on menty parin viime vuoden aikana aimo harppaus eteenpäin. Käytettävissämme on alan uusinta huipputeknologiaa ja osaavia tekijöitä, Juha Anttila sanoo.

13 SAVON YRITYSUUTISET 13 Hioma-aine Oy - dynaaminen, uusien luovien ratkaisujen tekijä Hioma-aine Oy on vuonna 1952 perustettu teknisen kaupan asiantuntijayritys joka tarjoaa ratkaisuja metalliteollisuudelle. Hioma-aineen kattava tuotevalikoima koostuu lastuavista työkaluista, hiomatarvikkeista ja koneista. Kaikki tuotteet edustavat Hioma-aineen sekä päämiesten ensiluokkaista teknistä osaamista ja ammattitaitoa. Yritys toimittaa hiomalaikkoja mm. konepajoille, valimoille, telakoille, metalliteollisuudelle sekä kiskohiontaan. Yrityksen toimialueena on koko Suomi. - Perinteisesti omaan tuotantoon on myöskin kuulunut teroituslaikat kaikenlaisten pyörösahanterien, veitsien ja haketerien teroittamiseen. Terämateriaalien kehittyessä tuotevalikoimaan on vuosien varrella lisätty mm. maahantuodut keraamiset laikat sekä timantti- ja cbn-laikat, aluepäällikkö Thomas Borg kertoo. - Vientipuolella oma tuotantomme liittyy pääasiassa kiskohiontaan. Laajan yhteistyöverkoston avulla Hioma-aine pystyy tarjoamaan asiakkaalleen aina puolueettomasti parhaan ratkaisun tuotannon haasteisiin. Tuotevalikoimaa on laajennettu entisestään ja nyt valikoimissamme on hiomatarvikeedustusten lisäksi myös koneet ja työkalut. -Edustamme laadukkaita ja tunnettuja tuotemerkkejä, esimerkiksi Morse (oma vannesahanterien liitospaja), VSM, Scantool Groupin koneet, Mannesmann-Demag, DeWalt ja Weiler, Borg luettelee. Kokemus ja ammattitaito yrityksen ydinosaamista Hioma-Aine on kasvava yritys, joka työllistää tällä hetkellä 12 henkilöä. Henkilöstöllä on pitkä alan kokemus sekä hiomatarvikkeiden että koneiden osalta. -Yritys tuo tietotaitonsa mukaan asiakasprojekteihin ja auttaa tehokkaimpien ratkaisujen löytämisessä, niin uusissa projekteissa kuin olemassa olevien Laadukkaiden välitystuotteiden valikoimalla ja vankalla kokemuspohjalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme tehokkaana ratkaisutoimittajana sekä koneiden että niihin tarvittavien työkalujen osalta, Thomas Borg painottaa. Hioma-aineen oman tuotannon hiomalaikkoja käytetään esimerkiksi teroittamiseen, teräsrakennevalmistuksessa, valimoissa, telakoilla ja rautatiekiskojen hionnassa, Thomas Borg kertoo. ratkaisujen tehostamisessa. Rakennamme yhteistyössä asiakkaan kanssa sopivimmat ja kannattavimmat ratkaisut sekä tarjoamme yksilöllisiä vaihtoehtoja myös erikoistilanteissa. Thomas Borg sanoo, että asiakkaita tyydyttävään laatuun päästään pitämällä kaikki prosessin työvaiheet tiukassa ja jatkuvassa kontrollissa. -Teknisen alan nopea kehitys on johtanut siihen, että meidän on osattava kehittää ja antaa erikoisasiantuntemukseen perustuvia konsultointipalveluja asiakkaittemme parhaaksi. Eri osa-alueilla tapahtuva kehitys tuo jatkuvasti tarjolle uusia työn tehokkuuteen liittyviä tuotteita, joista on suuresti hyötyä. -Tehokkuuden ja tuottavuuden ohella painotamme luotettavuuden ja vastuullisuuden merkitystä. Tärkeässä asemassa on myös toiminnan ja kokemuksen kautta laadukkaiksi havaittujen pysyvien kumppaneiden verkosto, Borg määrittelee. Hioma-aine on panostanut merkittävästi myyntiorganisaation kehittämiseen Yritys elää dynaamista muutosvaihetta ja on viime vuosina satsannut uusien tuotteiden lisäksi asiantuntevan myyntiorganisaation kasvattamiseen, jonka kautta liikevaihto on sel- vässä nousussa. Hioma-aineen myyntitiimi koostuu nyt kahdeksasta alan ammattilaisesta, joista seitsemän työskentelee kotimaan markkinoilla ja yksi vientimyyjänä. Thomas Borg aloitti Hioma-aineella lokakuussa 2011 aluepäällikkönä, ja hän vastaa Pohjanmaan, Savon ja Karjalan myyntialueista. Borg on aikaisemmin työskennellyt Machinery Oy:n palveluksessa vastaavissa tehtävissä. -Hioma-aine on 60-vuotisen toimintansa aikana jatkuvasti panostanut laatuun ja toimitusvarmuuteen. Tällä tiellä jatkamme edelleen. Jatkossa pyrimme olemaan entistäkin enemmän osana asiakkaan tuotantoa ja tarjoamaan yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua, Thomas Borg määrittelee Hioma-aine Oy:n toimintaa. RAUTAISEN MENESTYKSEN KOKONAISTOIMITTAJA KEF SB 30 + B16 PIKAISTUKKA ARBOGA 75 / 75X NAUHAHIOMAKONEET SCANTOOL 230V SAHA MANNESMANN-DEMAG BLACK LINE MDSM 3100 SUORAHIOMAKONE MANNESMANN-DEMAG BLACK LINE MDWS 4100 KULMAHIOMAKONE MANNESMANN-DEMAG BLACK LINE MDBS 5500 HIOMAKONE / Moottorin teho 1,5 HP Porausteho teräkseen 32 mm Vaihteita 8x2 kpl RPM Kara MK3 Kierteytyskapasiteetti M16 Paino 200 kg Nauha 75 x 2000 mm Moottorin teho 4,1 HP Kontaktipyörä 200 x 75 x 20 mm Vetopyörä 200 x 75 x 24 mm Nauhan nopeus 34 m/sek Mitat 1025 x 500 x 1000 mm Paino 75 kg 75X pölynpoistolla Sahauskapasiteetti 228 mm x 406mm Sahaus kulmiin +/- 45 Jäähdytysnestelaitteisto Moottorin teho 2 HP Vaihdelaatikollinen moottori Teränopeudet: m/min portaattomasti Rajoitettu 5 kpl erä! rpm 6 mm kiinnitysholkki 0,41 kg rpm 6 mm kiinnitysholkki 0,55 kg rpm 8/10/12/ mm 0,8 kg KEF, Arboga ja Scantool koneissa 5 vuoden takuu sähkömoottorille, muille osille 2 vuotta! Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat alv 0%. VSM ZK713X ZIRKON HIOMANAUHA VSM XF870 KERAAMISET FIIBERIT jäähdyttävällä TOP SIZE pinnoitteella MK MORSE M42 VANNESAHANTERÄ HIOMA-AINEELLA TAPAHTUU! Thomas Borg on aloittanut Hioma-aineella aluepäällikkönä lokakuussa Myyntitiimi koostuu nyt kahdeksasta alan ammattilaisesta, joista seitsemän työskentelee kotimaassa ja yksi vientimyyjänä. Kai Myrskog myyntipäällikkö 75x2000 mm P40 2,67 /kpl P60 2,20 /kpl P80 2,05 /kpl 10 kpl erissä per karkeus 150x2000 mm P40 4,96 /kpl P60 4,02 /kpl P80 3,70 /kpl 125 mm 180 mm P24 0,83 /kpl P24 1,68 /kpl P36 0,76 /kpl P36 1,50 /kpl P40 0,65 /kpl P40 1,28 /kpl P50 0,60 /kpl P50 1,20 /kpl P60 0,51 /kpl P60 1,00 /kpl P80 0,47 /kpl P80 0,91 /kpl P120 0,47 /kpl P120 0,91 /kpl 50 kpl erissä per karkeus/halkaisija kaikki hammastukset 19 mm x 0,9 mm 5,40 /m 27 mm x 0,9 mm 5,57 /m 34 mm x 1,1 mm 7,10 /m 41 mm x 1,3 mm 9,13 /m Terälle ei muita kuluja! 5 kpl erissä per mitta Toimitusaika max. 3 päivää YHTEYSTIEDOT Thomas Borg Itä-Suomi, Pohjois-Karjala Jari Hänti Länsi-Suomi Henrik Johansson Etelä-Karjala Jukka Lehtinen Keski-Suomi Kai Myrskog Länsi-Uusimaa, Häme Henry Tuominen Itä-Uusimaa Katja Kollin Myyntiassistentti HIOMA-AINE OY Puh Fax

14 14 SAVON YRITYSUUTISET Automatisoi NYT! Kysy, mitä konepajasi tarvitsee menestyäkseen me haemme ratkaisun. Ajoneuvo- ja työkonesähköjärjestelmien suunnittelu ja valmistus Tuotekatu Tampere Puh. (03) Hakkilankaari Vantaa Puh. (09) Muottitie 1 A Vaasa Puh. (03) Jatkuvaa kilpailukykyä Kilpailukykyä vuosiksi eteenpäin tarjoaa vain kumppani, jonka edustamat työstökoneet ovat alansa huippua, joka on automaation ja robotiikan moniosaaja ja jonka palveluille sekä ratkaisuille taataan elinikäinen tuki ja turva. Sellainen kumppani on Fastems. Ajoneuvo- ja työkonesähköjärjestelmien suunnittelu ja valmistus Kokkolantie 1791, Otanmäki Puh ,

15 SAVON YRITYSUUTISET 15 Kauppatase romahtanut - heikko kilpailukyky uhkaa työpaikkoja Teknologiateollisuuden uudet tilaukset jäivät alemmalle tasolle ja tilauskanta supistui hieman loppuvuonna. Suomen vienti on kehittynyt kilpailijamaita heikommin ja kauppatase on ensimmäisen kerran 20 vuoteen alijäämäinen. Viennin taso uhkaa jäädä pysyvästi alhaiselle tasolle, jos sen kilpailukykyä ei paranneta. Tässä vaikeassa taloustilanteessa hallituksella on velvollisuus käyttää veropolitiikkaa tukemaan työpaikkojen syntymistä, investointeja ja kasvua. Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna noin 68 miljardiin euroon. Vuonna 2008 liikevaihto oli 82 miljardia euroa. Teknologiateollisuudessa viime vuoden alkupuolisko kehittyi vielä noususuuntaan niin uusissa tilauksissa kuin tilauskannassa. Loppuvuonna uudet tilaukset jäivät alemmalle tasolle ja tilauskanta supistui hieman. Yritysten välillä tilanne jatkui hyvin epäyhtenäisenä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia lokajoulukuussa euromääräisesti kuusi prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2010, mutta neljä prosenttia enemmän kuin edel- Toimitusjohtaja Jorma Turunen tävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa. Kun verrataan tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 2008, uudet tilaukset olivat loka-joulukuussa noin kolmanneksen alemmalla tasolla. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2010, mutta neljä prosenttia pienempi kuin syyskuun lopussa. Verrattuna talouskriisiä edeltävään aikaan tilauskanta oli joulukuun lopussa 40 prosenttia alemmalla tasolla. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suunnilleen samansuuruinen kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta edelleen merkittävästi pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä Liikevaihdon kasvusta huolimatta teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa kasvoi vain hieman viime vuoden aikana. Henkilöstöä oli vuoden lopussa kaikkiaan Vuotta 2008 seuranneen talouskriisin seurauksena teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt kaikkiaan noin :lla. Suomen viennissä merkittävä tasopudotus Suomen viennin tasopudotus finanssi- ja talouskriisin seurauksena on paljastumassa jopa suuremmaksi kuin pelättiin. Kyse ei ole tilapäisestä pudotuksesta, vaan riskinä on, että se jää pysyväksi. Vastaavaa ei ole tapahtunut aiemmin Suomessa. Kauppa- ja vaihtotase ovat pudonneet koko 2000-luvun. Olemme tilanteessa, jossa ne ovat ensimmäisen kerran 20 vuoteen alijäämäisiä. Tavara- ja palveluvienti on tällä hetkellä koko vuoden tasolle korotettuna vajaat 20 miljardia euroa pienempi kuin mitä se oli ennen talouskriisiä vuonna Jos otamme huomioon tämän jälkeen toteutuneen kustannusten nousun, tarvittavia vientituloja puuttuu tällä hetkellä lähes 30 miljardia euroa. Viennin tasopudotuksesta suunnilleen puolet on toteutunut elektroniikkateollisuudessa ja kolmannes kone- ja metallituoteteollisuudessa. Loppuosa vähennyksestä on toteutunut muilla teollisuuden toimialoilla. Teollisuuden kilpailukyky ei nykyisellään riitä siihen, että työpaikkojen määrä pysyisi edes ennallaan Suomessa. Jos vientiteollisuuden kilpailukykyä ei palauteta, hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen tulee ylivoimaiseksi. Vienti on saatava tukevaan kasvuun Suomessa tehtävien päätösten on tuettava uudistumista ja kasvun lähteitä. Tulevaisuutemme kannalta vientiteollisuus on aivan keskeisessä asemassa. Vienti tuo arviolta puolet suomalaisten hyvinvoinnista ja teknologiateollisuuden osuus viennistä on 60 prosenttia. Epävarmana jatkuvassa maailmantalouden tilanteessa menestyminen edellyttää määrätietoisia päätöksiä yritysten ja koko Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. - Suomen kilpailukyvystä vastaa hallitus ja eduskunta, kun taas yritysten kilpailukyvystä vastaavat yritykset itse. Suomen pitäisi olla paikka, jossa yrityksiä kannustetaan kasvuun, investointeihin ja uudistumiseen. Näin ei ole tällä hetkellä ole, painottaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen edellyttää vankkaa osaamista. Siihen sijoittaminen ei saa olla suhdanteista kiinni. Yliopistouudistus on menossa hyvään suuntaan ja sitä on jatkettava. Seuraavana odottaa ammattikorkeakoulujen rakenneuudistus. Ammattiosaajien puute uhkaa. Teknologiateollisuuden mielestä on haettava ratkaisuja, joilla uudistumista, investointeja ja kasvua tuetaan. Juuri nyt hallituksella on velvollisuus käyttää veropolitiikkaa viennin kilpailukyvyn parantamiseksi. - Nyt on kansallisesti keskityttävä vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. Hallituksen ja jokaisen sen ministerin on pohdittava päätöksiään siitä näkökulmasta, miten ne tukevat viennin myönteistä kehitystä. Tilanteen vakavuus on ymmärrettävä laajasti. Jos vientimme jää nykyiselle alhaiselle tasolle, romahtaa hyvinvointiyhteiskunnan perusta, korostaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jorma Turunen, puh. (09) , viestintäjohtaja Mika Nykänen, puh pääekonomisti Jukka Palokangas, puh. (09) , Automaation ja modernisoinnin parhaat työkalut Automaation ja modernisoinnin parhaat työkalut A D S -Group AUTOMATION DESIGN & SERVICE Ankkatie 9, KALAJOKI Puh , fax GSM

16 16 SAVON YRITYSUUTISET Teräsköydet nosto- ja sidontatarpeisiin Valitse vastuullinen kumppani VMP tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman yrityksen liiketoimintaa tukevia ratkaisuja, joihin kuuluvat henkilöstövuokraus- ja rekrytointi-, ulkoistus- ja koulutuspalvelut kuten yritysvalmennus sekä ulkomaalaisten ammattilaisten välittämiseen erikoistunut kansainvälinen rekrytointi. Lue lisää osoitteessa vmp.fi. VMP Group Kuopio, Kuninkaankatu 20 Puh. (017) Suunnittelu ja valmistus Valmistamme metalli-, kaivos- ja rakennusteollisuudessa sekä logistissa yrityksissä toimiville asiakkaillemme teräsköysistä ja kettinkikomponenteista laitekohtaisia nosto-, sidonta- ja voimansiirtotuotteita. Nostoapuvälineiden tarkastuspalvelu Lumijoentie 8, Oulu puh. (08) , , fax (08) Henkilöstövuokraus Rekrytointi Kansainvälinen rekrytointi Koulutus ja kehittäminen Ulkoistaminen Palautetta asiakkailtamme tuplasimme liikevoittomme 10 kk:ssa paransimme toimituskyvyn 99 %:iin alle vuodessa varastonkierto parani 28 %:a tieto tuotekohtaisesta liikevoitosta innosti tekemisemme uudelle tasolle otimme SCM Best Practice:n osaksi johtamisjärjestelmäämme....ja lukuisia vastaavanlaisia palautteita suoraan asiakkailtamme. Ota yhteyttä, kerromme lisää SCM Best Oy Ray Blomqvist, puh Jouni Sakki, puh

17 Arr-Systems Oy on vuonna 2008 perustettu, johdinsarjojen ja sähköjärjestelmien suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistunut yritys. Lisäksi Arr-Systems tarjoaa niihin liittyviä hankinta- ja logistiikkapalveluita. -Arr-Systems toteuttaa sähkö-, johdinsarja-, ohutlevy- ja elektroniikkasuunnittelupalvelut asiakkailleen avaimet käteen -periaatteella. Jokainen suunnitteluprojekti on yksilöllinen, sen vuoksi ne määritellään ja mitoitetaan aina asiakaskohtaisesti. Tuotanto kattaa johdinsarjat ja niihin liittyvät erilaiset mekaaniset kokoonpanot sekä järjestelmätoimitukset. Yrityksen asiakaskunta löytyy elektroniikka- ja prosessiteollisuudesta sekä koneenrakennus- ja ajoneuvoteollisuudesta Arr- Systems Oy:n toimitusjohtaja Reijo Mertala määrittelee yrityksen toimintaa. -Käytössä ovat nykyaikaisimmat automaattikoneet pieniin ja keskisuuriin johdinsarjatarpeisiin. Automaattikoneet ja pöytäprässit on varustettu integroiduilla laadunvarmistusyksiköillä. Johdinsarja- ja järjestelmätestauksissa käyte- KONECRANES KUNNOSSA- PITOPALVELUT ITÄ-SUOMI SAVON YRITYSUUTISET 17 Arr-Systems Oy Suunnittelu ja valmistus kannattaa ostaa saman katon alla -Arr-Systemsin kanssa olem- Yksilöllisiä suunnitteluratkaisuja tään PC-pohjaisia testilaitteita, sähkösuunnittelussa ja osien me voineet poistaa monia viestinnän katkoksia. meille suoraan hyllytyspal- Ajoneuvo häkeissä, irto-osina tai tuovat Mertala kertoo. valmistuksessa. Kun suunnittelija ja valmistaja ovat yksi ja sama yritys, tyytyväisenä. veluna, kertoo Holopainen Suunnittelun Arr-Systems on riski suunnittelutoimiston ja -Arr-Systemsin keskittäminen tuo on meille paljon sähköjä kanssa myös tuotantoalihankkijan viestinnän toimitusvaikeuksista johtuneet säästöjä ja parantaa enemmän kuin katkoksista minimoitu. Onhan tuotantokatkokset ovat vähentyneet. Heidän suunnittelijansa hallittavuutta pelkkä alihankkija se tietysti helpompaa kysyä varmistus viereisestä huoneesta suunnittelu osaavat ehdottaa saman tien -Kun suunnittelu tehdään kokonaisvaltaisesti yhdessä paikassa, asiakkaat hyötyvät sekä rahallisesti että ajallisesti. Lisähyötyä tuo myös se, että suunnitteluprojektien hallinta ja turvaaminen on helpompaa, kun työt tehdään saman katon alla. Pidämme myös huolta tuottavuudestanne. Siksi varmistamme heti suunnittelupöydältä asti, että valmistamamme järjestelmät on mahdollisimman helppo asentaa lopulliseen käyttökohteeseen, Reijo Mertala määrittelee. Asiakkaiden tarpeet huomioidaan kohdennetuilla palveluilla Arr-Systems panostaa erityisesti pitkien asiakassuhteiden rakentamiseen ja ylläpitoon. Yritys on nuoresta yritysiästään huolimatta osaava alan toimija omistajien ja henkilökunnan kokemuksella mitattuna. -Haluamme olla asiakkaillemme varteenotettava, pitkäaikainen kumppani. Periaatteenamme on, että pyrimme aina parantamaan asiakkaamme kilpailukykyä ja tuottavuutta. Huomioimme mm. asiakkaidemme after sales palveluiden tarpeet jo omassa suunnitteludokumentoinnissamme. Rehti yhteistyö win winperiaatteella on sekä meidän että asiakkaidemme etu, Reijo Mertala vakuuttaa. -Asiakkaamme arvostavat vankkaa laatua ja taattua toimitusvarmuutta. Luotettavaksi todetun, globaalin toimittajaverkoston avulla pystymme pitämään myös hintamme kilpailukykyisenä. Harkitut laiteinvestoinnit ja hyvät kontaktipinnat alan toimintakenttiin varmistavat Arr- Systemsin luotettavan osaamisen, Reijo Mertala toteaa. Junttan löysi etsimänsä yhteistyökumppanin Paalutuselementtien takominen maan sisään hydraulisella vasaralla aiheuttaa koneeseen jatkuvaa tärinää ja jännitteitä, mikä asettaa myös koneen sähköosille erityisvaatimuksia. Tämän vuoksi paalutuskoneita valmistava Junttan Oy luottaa Arr-Systemsin osaamiseen sekä -Etsimme alusta asti kumppania, jonka kanssa hommat sujuvat juuri näin, kertoo Junttan Oy:n suunnitteluinsinööri Jyrki Holopainen. -Halusimme nimenomaan, että asiat hoidetaan suunnittelu- ja valmistuspäässä kuntoon ja me saamme tuotantoomme valmiit palaset ja tarkat dokumentit. Eihän tällaista yhteistyötä tietenkään yhdessä yössä rakenneta, mutta Arr-Systemsin kanssa yhteistyön kehittäminen oli helppoa. Heillä on tarpeeksi kokemusta ja näkemystä, joten he ymmärtävät myös kuvion hyödyt molemmin puolin. Ja täytyy sanoa, että sopimusvalmistuksella Arr-Systemsin kanssa ja tavallisella alihankintaostamisella on eroa kuin yöllä ja päivällä. kuin eri maasta, Holopainen nauraa ja jatkaa: -Erityisesti meille on ollut myös hyötyä siitä, että Arr-Systems käyttää samoja valmistustietokantoja ja PDM-numeroita kuin mekin. Näin asioista on helpompi puhua yhteisillä nimillä, kun suunnittelijamme tekevät yhteistyötä. -Meille on tehokkaampaa keskittyä omaan osaamiseemme eli asiakkaan palvelemiseen, Holopainen toteaa. -Ei meidän edes kannattaisi hankkia sellaista konekantaa, jonka saamme käyttöömme Arr-Systemsin avulla. Se on lisännyt selkeästi sähköosiemme laatua ja valmistuksen tehokkuutta. Oma valmistuksemme on helpompaa -Arr-Systems pitää huolta siitä, että meidän päässämme tuotannossa kaikki sujuu. He valmistavat tuotteet, testaavat ne ja toimittavat sovitusti joko toista osaa puuttuvan tilalle, jos esimerkiksi jonkin osan valmistus on loppunut. Tarkka dokumentointi auttaa myös after sale -palveluissa -Saamme Arr-Systemsiltä aina tarkat kokoonpano-ohjeet ja osaluettelot useammalla kielellä. Tämä helpottaa paitsi valmistusta, myös huoltopalveluidemme toimintaa. Kun rikkoutuneiden osien ominaisuuksia tai valmistajia ei tarvitse arvailla, vaan kaikki on kirjattu tarkasti ylös, saamme asiakkaidemme koneet nopeammin takaisin töihin, Jyrki Holopainen täsmentää. Ajoneuvo- j järje suunnitte Kokkolantie 17 Puh , UUDET NOSTURIT Kevytnostolaitteet ja teollisuusnosturit Jari Lantta (Itä-Suomi) Teollisuusnosturit Jarkko Häyhä Prosessinosturit Seppo Juvonen KUNNOSSAPITOPALVELUT Työstökoneet ja muut tuotantokoneet Tuomo Pirinen (Iisalmi, Varkaus, Kuopio) Toni Muukkonen (Joensuu, Outokumpu) Kai Kemppinen (Imatra, Savonlinna) Asko Tarvainen (Kotka) Nosturit Ismo Tanskanen (Varkaus, Joensuu, Kuopio) Ville Inkinen (Kouvola) Marko Ryösö (Lappeenranta, Imatra) Jyrki Kostian (Kotka) NOSTURIEN MODERNISAATIOT Ilmo Utriainen (Varkaus, Joensuu, Kuopio, Iisalmi) Mika Klemi (Lappeenranta, Imatra) Heikki Päivänen (Kouvola, Kotka) TYÖSTÖKONEIDEN MODERNISAATIOT Matti Karjalainen

18 18 SAVON YRITYSUUTISET Rekrytointi on Jyhepa Oy:n ydinliiketoimintaa Tämän päivän menestystä kuvaa yksi sana: joustavuus. Yritysmaailmassa joudutaan usein reagoimaan tilauksiin ja päätöksiin lyhyellä varoitusajalla. Tulevaisuudessa tämä toimintatapa on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Avainasia on se, että henkilöstötarpeet ja oikeanlaiset ihmiset kohtaavat. Hyviä ihmisiä on paljon, mutta kanavat heidän löytämisekseen voivat olla työläitä, kalliita tai epävarmojakin. Henkilöstö on yritykselle strategisesti tärkeä voimavara, jolla varmistetaan toiminnan vahva kivijalka ja operatiivisen toiminnan sujuvuus joka päivä, kaikissa tilanteissa. Juuri nyt, kun tulevaisuutta leimaa epävarmuus ja suunnitelmia on vaikea perustaa tarkkoihin ennusteisiin, voi joustava yhteystyökumppani tuoda kipeästi tarvittavaa tukea. Jyhepa Oy:n toimitusjohtaja Margit Tuikka. Henkilöstöpalvelu ei ole arpapeliä eikä rekrytointi rulettia. Jyhepa Oy kannustaa luottamaan ammattilaiseen. Henkilöstöpalvelut kehittyvät tasatahtia taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kanssa Toimitusjohtaja Margit Tuikka Jyhepa Oy:stä toteaa, että henkilöstöpalvelut ovat Suomessa kasvava toimiala. -Suomessa vuokratyövoiman osuus on selkeästi pienempi kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, joten alalla on kasvupotentiaalia. Henkilöstövuokrauksen kysyntä on lisääntynyt ja se on yhä enemmän osa yritysten normaalia liiketoimintaa ja henkilöstöhallintoa, edullinen tapa reagoida muuttuviin henkilöstötarpeisiin ja kehittää liiketoimintaa edelleen. - Talouden syklit ovat nopeita ja yritykset haluavat yhä enemmän keskittyä ydinliiketoimintaansa. Näen henkilöstöpalvelut osana yritysten tukitoimintoja, joilla haetaan osaajia yrityksiin. henkilöstövuokrauksen kautta saadaan henkilöstöresursseja käyttöön juuri silloin kun niitä tarvitaan. Millään yrityksellä ei ole varaa pitää työntekijöitä palkkalistoillaan varmuuden vuoksi, Margit Tuikka toteaa. -Turbulentteinakin aikoina henkilöt vaihtavat työpaikkaa, siirtyvät eläkkeelle jne. Rekrytointi on usein työläs ja aikaa vievä projekti, mutta sitä sen ei välttämättä tarvitse olla, Tuikka korostaa. Tuikka kannustaa ottamaan rohkeasti yhteyttä, tilanteesta keskustelemalla löydetään kullekin yritykselle paras tapa edetä. -Yhteistyö kanssamme on riskitöntä, sillä kartoitus on ilmainen eikä yritykselle aiheudu kuluja, jos rekrytointiprosessi kauttamme ei jostakin syystä onnistuisi. Rekrytointiprosessi käynnistyy tarvekartoituksella, jonka perusteella tiedämme mitä olemme hakemassa, mihin tehtävään ja millaiseen organisaatioon. Sovimme aikataulusta ja haussa käytettävistä apuvälineistä. Me hoidamme avointa paikkaa koskevien hakemusten käsittelyn, puhelintiedustelut sekä aikaa vievien haastattelukierrosten järjestämisen. Haastattelujen tuloksena arvioimme hakijat ja esittelemme potentiaalisimmat ehdokkaat, joiden joukosta lopullinen valinta on helppo tehdä, Tuikka selvittää. Palvelut yrityksille -Joustavat henkilöstöratkaisumme tuovat helpotusta työn suunnitteluun ja varmuutta yllättävien kiirehuippujen ja lomien aikaan. Parhaimmillaan teemme asiakkaan kanssa tiivistä yhteistyötä. Tällöin tiedämme pitkälle eteenpäin tulevat sesonkitarpeet, asiakkaan liiketoiminnan erityispiirteet ja vaadittavan osaamisen eri tehtävissä. Luomme myös valmiuden reagoida nopeasti asiakkaan yllättäviin tilanteisiin, Tuikka sanoo. Jyhepa Oy on vuonna 1999 perustettu henkilöstöpalveluja tarjoava yritys. Yrityksen keskeiset palvelut ovat henkilöstövuokraus ja rekrytointi mutta myös ulkoistuspalvelut ja koulutus. Yhtiö toimii Jyväskylän, Kuopion ja Tampereen talousalueilla, rekrytointiprojektien osalta toimialue kattaa koko Suomen. Koulutuspalvelut ovat myös olennainen osa Jyhepa Oy:n toimintaa. - Palveluhenkisenä ja yrittäjien vetämänä toimijana tunnemme asiakkaamme ja heidän tarpeensa. Työntekijälle olemme hyvä työnantaja ja luotettu kumppani työtilaisuuksien etsimisessä. Arvomme näkyvät päivittäisissä kohtaamisissa asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Olemme halunneet kehittää omanlaista toimintakonseptia, jolla erilaistumme muista alan toimijoista. Arvojemme mukainen pitkään kokemukseen nojaava toimintatapa ottaa huomioon yrityselämän realiteetit, on ollut vahvuutemme, josta olemme saaneet hyvää palautetta, toimitusjohtaja Margit Tuikka kertoo tyytyväisenä. Mittaukset Koneiden ja laitteiden tarkistukset ja asetukset * Työstökoneiden geometria * Robottien liikeradat * Polttokoneiden tarkkuudet * Suuret koneistuskappaleet Teräsrakenteiden asennus- ja laadunvarmistusmittaukset Mittaukset * Uuninmittaukset, oikaisut ja säädöt, petien painumat Koneiden ja laitteiden tarkistukset ja asetukset * Paperikoneen linjaukset ja mittaukset * Laivanrakennuksen mittaukset * Nosturiratojen mittaukset * Suuret koneistuskappaleet Teräsrakenteiden Rakennus- ja asennus- maastomittaukset ja laadunvarmistusmittaukset Mittalaitteiden kalibrointi ja mittaukset * Laivanrakennuksen mittaukset * Nosturiratojen mittaukset Rakennus- Pituusmitat ja maastomittaukset - työntömitat, mikrometrit asetusrenkaat, mittapalat ym. Optiset mittalaitteet - takymetrit, teodoliitit ja vaaituskojeet Koulutus Koulutus Mittausten perusteet ja laitteiden käyttökoulutukset Konsultointi Mittausten perusteet ja laitteiden käyttökoulutukset Mittausongelmien ratkaisu Mittaussuunnitelmat Yhteystiedot: Yhteystiedot: * Työstökoneiden geometria * Robottien liikeradat * Polttokoneiden tarkkuudet * Uuninmittaukset, oikaisut ja säädöt, petien painumat * Paperikoneen linjaukset Etelä-Karjalan Mittauskeskus Oy Jari Karhu, puh Jukkalantie 8, LAPPEENRANTA KYMEN TEOLLISUUSKONEISTUS OY Perinteiset koneistuspalvelut Höyläys (10300 x 2200 x 1500) Sorvi (Ø2000 x 4000) Metalliruiskutus Kenttäkoneistukset asiakkaan luona Sorvaukset ja jyrsinnät Puh. (05) , fax (05) Moreenitie 3, KOUVOLA

19 Tiesitkö, että yrityksesi kaikista kustannuksista 50-80%:a ovat tilaus-toimitusketjun kustannuksia? SCM Best Oy tuo uutta näkökulmaa päätöksen teon tueksi, kun yhdistämme tuloslaskelmatiedot ja yrityksen tapahtumatiedot yhteen, Ray Blomqvist selvittää. SCM Best Oy on kehittänyt SaaS-palveluna tarjottavan internetpohjaisen SCM Best Practice -sovelluksen, joka havainnollistaa konkreettisesti, kuinka suuri merkitys hankinnalla, varaston sitoutuneella vaihto-omaisuudella ja tilaustoimitusketjuissa tehtävällä työllä (myynti mukaan lukien) on yrityksen kokonaiskannattavuuteen. Yrityksissä on käytössä hyviä ERP- järjestelmiä, mutta vähemmän business intelligence työkaluja kannattavuuden selvittämiseen. SCM Best Practicessa kohdistetaan myös kiinteät kustannukset yrityksen tilaus-toimitusketjun tapahtumille, jolloin nähdään, miten paljon kukin asiakas todella käyttää yrityksen resursseja. Sovelluksessa saadaan näkyviksi sekä asiakas-, tuote- että SAVON YRITYSUUTISET 19 Oletko varmistanut tuloksenteon myös tulevaisuudessa? Ray Blomqvist palvelukannattavuudet liikevoitto tasolla, Ray Blomqvist selvittää. SCM Best Practice koostuu viidestä moduulista, lähtien asiakkaalta lävistäen oman yrityksen toimittajalle asti, ja täten saadaan ketjunäkökulma esille. Tänä päivänä kehitetään kyllä yrityksiä sisäisesti, mutta hyvin harvoin yli yritysrajojen koko ketjun näkökulmasta. Tässä piilee edelleen valtava kehittämispotentiaali! Sovellus on kevyt ja käytössä hyvin ketterä, mikä on selvä erottavuustekijä. Esimerkiksi aloittamistoimenpiteet ovat yksinkertaiset. Jotta asiakasyritys saa SCM Best Practice -sovelluksesta parhaan mahdollisen hyödyn, SCM Best Oy auttaa asiakasta sovelluksen tuottaman tiedon analysoinnissa. Selvitämme asiakkaalle, mitä luvut tarkoittavat, millaista tulospotentiaalia yrityksessä niiden mukaan on ja miten potentiaali voidaan muuttaa kannattavuudeksi. Kuten yksi asiakkaistamme totesi: Otimme hetimiten SCM Best Practicen osaksi yrityksemme johtamisjärjestelmää, Ray Blomqvist mainitsee. SCM Best Oy Viikinkaari HELSINKI Ray Blomqvist Puh scmbestpractice.com MACHINE PARTNER TYÖSTÖKONEIDEN VARAOSAT JA TARVIKKEET - Cybelec -ohjausten varaosat - TFT- ja kuvaputkinäytöt työstökoneisiin - MIKSAN leikkuunestepumput - Kuula-, trapetsi- sekä erikoisruuvit - Lube ja Showa johdevoitelulaitteet - FUMET Teleskooppijohdesuojat - FUMET Palje- ja rullasuojat myös lasereihein - Jirka ja Magnescale mittalaitteet - Sony mittalaitteiden varaosat - Työstökoneiden varaosat, myös CNC-ohjauksiin - Tecno Piu- lastunsuojat metallintyöstökoneisiin - ym. katso lisää sivuilta Puh Rakenne- ja kulutusteräslevyjen myynti - Optinen polttoleikkaus ja koneleikkauspalvelut - Metallityöt ja korjaukset - Mankelointi-palvelu SIPOMET OY Onkilammentie 64, IISVESI Puh. (017) tai Avoinna arkisin 8-17, olemme usein paikalla myös viikonloppuisin Sorsakosken Metallitekniikka Ky Asennus- ja hitsauspalvelut ammattitaidolla Mikko Virtanen Häyryntie 140, Sorsakoski, puh Sivakkalava Oy Kertakäyttöiset kuormalavat ja puupakkaukset Puhdistamontie 1, JUANKOSKI Puh CNC-sorvaus Kevyt metallirakenteet Jyrsintää Porausta Lentokentänkatu Suonenjoki

20 20 SAVON YRITYSUUTISET Erityisesti kaivosteollisuudelle teräsköysituotteita valmistava Fibroc Oy panostaa nyt vahvasti myös tarkastuspalveluihin Taakan nostamiseen tarvitaan nostolaitetta ja nostoapuvälinettä. Nostoapuvälineen ja sen käytön pitää olla hallinnassa koko sen elinkaaren ajan. Yhdenkin lenkin pettäminen aiheuttaa riskitilanteen. Nostolaitteet ovat moniin muihin työvälineisiin verrattuna turvallisuuden kannalta keskeisiä siitä syystä, että niissä lähes minkä tahansa osan pettämisestä voi aiheutua vaaratilanne. Lainsäädäntö edellyttää nostoapuvälineiden tarkastusta. Suositeltavaa on tehdä tarkastus vuoden väliajoin. Määräykset nostoapuvälineiden tarkastamisesta ovat muuttuneet alkaen, jolloin astui voimaan uusi käyttöpäätös 403/2008 (korvaa 856/1998). Käyttöasetus edellyttää, että työvälineet, joita ovat myös kaikki nostoapuvälineet, sakkelit, yms. nostoon käytettävät laitteet, pidetään säännöllisellä kunnossapidolla turvallisina niiden käyttöiän ajan. Asetus edellyttää myös, että työväli- TJ. Paavo Lehto, kuva Studio J. Ollila. neiden toimintakuntoa seurataan jatkuvasti tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla tarkoitukseen sopivilla keinoilla. Fibroc tarjoaa palvelupakettina nostoapuvälineiden vuositarkastuksia -Suurin muutos nykyiseen on se, että uuden päätöksen mukaan kiinnitetään huomiota siihen, että työväline on säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla pidettävä turvallisena sen käyttöiän ajan. Työnantajalla on vastuu siitä, että nostotöissä käytettävät työvälineet tarkistetaan asianmukaisesti ja ne täyttävät voimassa olevat määräykset. Näin taataan työturvallisuuden ja käytettävyyden lisäksi myös laitteiden tuottavuus, Fibroc Laser,Plasma,Hitsaus-Tarvikkeet-Kaasuverkostot-Oma maahantuonti Oy:n toimitusjohtaja Paavo Lehto toteaa. -Fibroc on kehittänyt palvelutuoteperheen, joka kattaa koko nostamisen elinkaaren laitevalmistuksesta ja ensiasennuksesta jälkimarkkinointiin, huoltoon ja tarkastukseen saakka. Vastaamme asiakkaiden koko kaluston määräaikaisesta tarkastuksesta. Tarkastus sisältää myös huollon; kaikki tarvittavat osat vaihdetaan ja periaatteena on, että nostoapuväline on huollon jälkeen teknisesti uutta vastaavassa kunnossa, Lehto kertoo. -Meillä on yrityksiä laidasta laitaan. Tällä hetkellä vuositarkastuksen palvelun piirissä on noin 80 yritystä, ja vuosittain tarkastamme noin 3000 kpl nostoapuvälinettä. Omien sertifioitujen tarkastajien lupa riittää 10 tn teollisuusnostimien tarkastukseen asti ja luotettavien yhteistyökumppaniemme avulla voimme tehdä lähes kaikki markkinoiden vaatimat tarkastukset, Lehto selvittää. -Yrityksen tarkastusliiketoiminnan vahvaa kasvua siivittää palvelun edullisuus ja erinomainen hinta-laatusuhde, Lehto toteaa. Fibroc edustaa huippuluokan teräsköysien ja kettinkituotteiden valmistajia Fibrocin voimakkaasti kasvava perusliiketoiminta perustuu kaivosteollisuuslaitteiden komponenttivalmistukseen. Jo 40 prosenttia globaaleista kaivosporalaitteiden markkinoista kuuluu yrityksen varaosatoimitusten piiriin. Nostoapuvälinepuoli kattaa kaiken nostamiseen liittyvän, nostureista nostoapuvälineisiin. -Fibroc Oy on valmistanut ja toimittanut erikoisteräsköysiä sekä nostoapuvälineitä jo 35 vuoden ajan. Varastolaatuisten teräsköysien ja tarvikkeiden halkaisija-alue on 0,6-32 mm. Toimitusmyyntinä järjestyy helposti myös suuremmat halkaisijat. Yrityksen teräsköysien asiakkaina toimii yrityksiä raskaasta prosessi- ja konepajateollisuudesta aina kirurgian laitevalmistajiin. - Kokoamme ja testaamme kaikki asiakkaiden tilaamat komponentit omissa tiloissamme. Teräsköysiraksit voidaan valmistaa puristusliitoksella, valumenetelmällä tai käsin pleissaamalla. Omistajanvaihdoksen myötä Fibrocin palvelut kehittyvät entistä monipuolisemmiksi Yli 35 vuotta toiminutta yritystä luotsaa nyt Paavo Lehto, jolla on 15 vuoden kokemus metsäteollisuudesta. -Olen pystynyt hyödyntämään aiemman työhistoriani aikana luomiani kontakteja niin yhteistyökumppani- kuin asiakasverkostonkin laajentamisessa. Meidät tunnetaan toimitusvarmuudesta, joka on meille kunnia-asia, ja toimitusaikojen pitäminen on toimintamme keskeinen ajatus. Hyvä maine ja yhteistyökykyisyys sekä molemminpuolinen luottamus synnyttävät luontevia win-win -tilanteita. Näin asiakkaat saavat selkeitä kustannussäästöjä yrityksen tarjoamien palveluiden kautta ja Fibroc uusia asiakkaita, Paavo Lehto määrittelee Fibroc Oy:n toimintaa. SUOMEN KAUPPA-ASEMA OY Kai Pekander gsm Puh Fax Kokoonpano valmistus konepajalla, Studio Juha Sarkkinen. SAVON YRITYS- UUTISET Koskee Yritysmaailma -lehden valmistamaa aineistoa Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Suokatu 22 B, 5. krs Kuopio Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh , Fax Toimittaja: Eini Kettunen puh Ilmoitukset: Kari Brola Puh Fax Osoitteellinen jako Itella, yrityskohderyhmät Paino: Lehtisepät Oy Kuopio

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Jussi Huttunen: Pohjois-Savon liiton kommentit alueellisiin talousnäkymiin 3.3.2011

Jussi Huttunen: Pohjois-Savon liiton kommentit alueellisiin talousnäkymiin 3.3.2011 Jussi Huttunen: Pohjois-Savon liiton kommentit alueellisiin talousnäkymiin 3.3.2011 Talous kääntynyt kasvuun uusi pohja rakentumassa Pohjois-Savossa työllisyyden kasvu on 2009 taantumavuoden jälkeen ollut

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Valmisteilla: Kunteko 2020

Valmisteilla: Kunteko 2020 Valmisteilla: Kunteko 2020 Liikkeelle sopimuskirjauksesta Osapuolet käsittelevät seuraavassa pääneuvotteluryhmän kokouksessa erikseen laadittavaa ehdotusta työryhmän asettamiseksi valmistelemaan työelämän

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

AMKE Johdon foorumi 20.1.2016 Merja Oljakka SOL Palvelut Oy AMKE Johdon foorumi Merja Oljakka SOL Palvelut Oy SOL Aurinkokunta Haluamme luoda tarinan, joka vastaa sitä mitä olemme ja tahdomme nyt ja tulevaisuudessa. Sen päähenkilö on SOL moniosaaja, asiakkaalle

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot