KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a

2 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR- generaattorin. Tämä käyttöohjekirja sisältää KGE1000Ti - ja KGE2000Ti - generaattorien käyttö- ja huolto-ohjeet. Kaikki tässä ohjekirjassa esitetyt ohjeet perustuvat viimeisimpiin tuotteesta saatavilla oleviin tietoihin julkaisun painamisajankohtana. Oikeudet muutoksiin pidätetään milloin tahansa siitä ennakkoon ilmoittamatta ja ilman mitään siitä johtuvia velvoitteita. Kiinnitä erityistä huomiota seuraavien merkintöjen yhteydessä annettuihin määräyksiin: Näiden varotoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa laitevahinkoihin, vakavaan tapaturmaan tai KUOLEMAAN! Lue kaikki turvamerkinnät ja käyttäjän käsikirja siksi huolellisesti läpi ennen tämän generaattorin käyttöä. Käytä laitetta ainoastaan hyvin tuuletetuilla alueilla. Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia (häkää), joka voi olla tappavaa. Pysäytä aina moottori ennen polttoaineen täyttöä. Odota noin 5 minuuttia, ennen kuin käynnistät moottorin uudelleen. Tarkasta laite mahdollisten öljy- ja polttoainevuotojen varalta. Puhdista ja/tai korjaa vuodot ennen laitteen käyttöä Pidä aina kaikki helposti syttyvä materiaali ja sytytysvälineet kaukana polttoainesäiliöstä. HUOMAUTUS: VAROITUS Merkki osoittaa suuren henkilötapaturman tai kuoleman riskin, jos ohjeita ei noudateta. Osoittaa mahdollisen henkilötapaturman vaaran tai laitteen vaurioitumisriskin, jos ohjeita ei noudateta. Huomautus sisältää käyttökelpoista tietoa. Jos ilmenee ongelmia tai jos sinulla on generaattoria koskevia kysymyksiä, ota yhteys valtuutettuun KIPOR- jällenmyyjään. KIPOR- generaattori on suunniteltu turvalliseen ja riippumattomaan energiansyöttöön, kun laitetta käytetään ohjeiden mukaisesti. Lue ja ymmärrä tämä ohjekirja, ennen kuin käytät generaattoria. Jos et perehdy annettuihin ohjeisiin, voi seurauksena olla henkilötapaturma tai laitteen vaurioituminen. HUOMAUTUS: Kuvat voivat vaihdella generaattorin tyypistä riippuen

3 SISÄLLYS 1. JOHDANTO TURVALLISUUSOHJEET TURVAMERKINTÖJEN SIJAINTI OSIEN TUNNISTUS TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ MOOTTORIN KÄYNNISTYS GENERAATTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN HUOLTO KULJETUS/VARASTOINTI VIANPAIKANNUS TEKNISET TIEDOT TURVALLISUUSOHJEET KIPOR- generaattori on suunniteltu turvalliseen ja riippumattomaan virransyöttöön, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Lue ja ymmärrä ohjekirja ennen kuin käytät generaattoria. Jos laiminlyöt tämän, voi seurauksena olla henkilötapaturma tai laitteen vaurioituminen. Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia (häkää). Älä koskaan käytä generaattoria suljetuissa tiloissa. Varmista riittävä tuuletus tiloissa, johon laite on asennettu. Äänenvaimennin kuumenee voimakkaasti käytön aikana ja pysyy kuumana jonkin aikaa moottorin pysäytyksen jälkeen. Varo koskemasta äänenvaimentimeen, kun se on yhä kuuma. Anna generaattorin jäähtyä, ennen kuin viet sen säilytykseen sisätiloihin. Moottorin pakokaasujärjestelmä kuumenee käytön aikana ja pysyy kuumana heti moottorin pysäytyksen jälkeen. Vältä palovammat huomioimalla generaattoriin kiinnitetyt varoitusmerkinnät

4 Bensiini on äärimmäisen helposti syttyvää ja räjähdysherkkää ainetta tietyissä olosuhteissa. Täytä polttoainetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa ja kun moottori on pysäytettynä. Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia (häkää). Älä koskaan käytä generaattoria suljetuissa tiloissa. Varmista riittävä tuuletus tiloissa, johon laite on asennettu. Pyyhi yli vuotanut bensiini pois välittömästi. Älä kytke generaattoria kiinteistön sähköverkkoon. Se voi vahingoittaa generaattoria, sähkölaitteita, ja aiheuttaa vaaratilanteen. Mikäli generaattorilla on tarkoitus syöttää kiinteästi asennettua kiinteistön sähköverkkoa, tulee kytkentä ja käytön opastus tehdä ammattilaisen toimesta. Suorita aina käyttöä edeltävä tarkastus ennen kuin käynnistät moottorin. Näin voit ehkäistä ennakolta onnettomuudet tai laitteen vaurioitumisen. Sijoita generaattori käytön ajaksi vähintään 1 m etäisyydelle rakennuksista tai muista laitteista Käytä generaattoria tasaisella pinnalla. Jos generaattori on vinossa, polttoainetta voi vuotaa ulos laitteesta. Opettele pysäyttämään generaattori nopeasti. Opettele ja ymmärrä kaikkien ohjainten toiminta. Älä koskaan anna kenenkään käyttää generaattoria ilman asianmukaista opastusta. Pidä lapset ja lemmikkieläimet kaukana generaattorista, kun se on käynnissä. Generaattori on mahdollinen sähköiskujen lähde, jos sitä käytetään epäasianmukaisesti: älä käytä laitetta märin käsin. Älä käytä generaattoria sateessa tai lumisateessa äläkä anna sen kastua

5 3. TURVA- JA OHJEMERKINTÖJEN SIJAINTI Nämä turvamerkinnät varoittavat sinua mahdollisista vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Lue huolellisesti turvamerkinnät, tässä ohjekirjassa esitetyt turvaohjeet ja niihin liittyvät ennakkoehkäisevät toimenpiteet. Kaasuvipu Öljyn pinnan taso Moottorin kytkin Turvavaroituskilpi Varoitus kuumasta pinnasta - 5 -

6 4. OSIEN TUNNISTUS Choke lever Kaasuvipu Fuel cap lever Polttoainesäiliön ilmausvipu Fuel cap filler Polttoainesäiliön Korkki Left side maintenance cover Vasemman puoleinen huoltokansi Control panel Ohjaustaulu Starter grip Käynnistyskahva Engine switch Moottorin kytkin Spark plug maintenance cover Sytytystulpan huoltokansi Muffler Äänenvaimennin - 6 -

7 OHJAUSTAULU Output indicator light Antotehon merkkivalo Smart throttle switch Smart- kaasunsäätökytkin DC receptacle Tasajännite (DC) ulosotto 12V Overload indicator light Ylikuormituksen merkkivalo DC circuit protector DC- piirin ylivirtasuoja Ground terminal Maadoitusliitäntä E-type AC receptacle Vaihtojännite (AC) pistorasia 230V Low oil alarm indicator light Vajaan öljymäärän hälytysmerkkivalo - 7 -

8 SMART- kaasunsäätö Moottorin kierrosluku pysyy automaattisesti tyhjäkäyntikierroksilla, kun sähkölaite on irtikytkettynä ja se palaa sopivalle kierrosluvulle syöttääkseen virtaa sähköiseen kuormitukseen, kun sähkölaite on kytketty generaattoriin. Tämä asento on suositeltava, koska se minimoi polttoaineen kulutuksen käytön aikana. HUOMAUTUS! Smart- kaasunsäätö ei toimi tehokkaasti, jos sähkölaite vaatii lyhytaikaisen virransyötön. Jos suuret sähkökuormitukset kytketään samanaikaisesti, käännä Smart- kaasunsäätökytkin asentoon OFF, jolloin jännitteen muutokset pienenevät. Käännä 12V DC- käytössä Smart- kaasunsäätökytkin OFFasentoon. OFF-asennossa Smart- kaasunsäätöjärjestelmä ei toimi. Moottorin kierrosnopeus pysyy nimelliskierrosluvussa. Smart kaasunsäätövipu - 8 -

9 5. TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ Varmista, että generaattori on tasaisella alustalla ja moottori on pysäytetty. 1. Tarkasta moottoriöljyn pinnan taso. Käytä ainoastaan hyvin puhdistavaa, korkealaatuista 4-tahtiöljyä, joka täyttää vaatimukset luokalle API luokitus SG, SF. SAE Viskositeettiaste Yksiaste Moniaste Ympäristön lämpötila Löysää kansiruuvi ja irrota vasemman puoleinen huoltosuojus. Irrota öljyn täyttötulppa ja pyyhi mittatikku kuivaksi puhtaalla trasselilla. Tarkasta öljyn pinnan taso työntämällä mittatikku täyttöreikään ruuvaamatta sitä sisään. Jos öljyn pinnan taso on mittatikun pään alapuolella, lisää suositeltavaa öljyä öljyn täyttöputken alareunaan saakka. HUOMAUTUS Moottorin käyttö sille sopimattomalla öljyllä voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita

10 HUOMAUTUS: Vajaan öljymäärän hälytysjärjestelmä pysäyttää automaattisesti moottorin, ennen kuin öljyn pinnan taso putoaa alle turvarajan. Jotta välttäisit moottorin odottamattoman sammumisen, on kuitenkin suositeltavaa tarkastaa silmämääräisesti öljyn pinnantaso säännöllisin väliajoin. Öljyn täyttötulppa Yläpinta Öljyn täyttöreikä 2. Tarkasta polttoaineen määrä Käytä lyijytöntä auton moottoribensiiniä (suositus 98-oktaaninen moottoribensiini). Jos polttoaineen pinnan taso on matala, lisää polttoainetta polttoainesäiliöön määrättyyn tasoon saakka. Älä koskaan käytä öljy/bensiini seosta tai likaista bensiiniä. Estä lian, pölyn tai veden pääsy polttoainesäiliöön. Kierrä polttoaineen täyttötulppa täytön jälkeen lujasti kiinni. VAROITUS Bensiini on äärimmäisen helposti syttyvää ja se on räjähdysherkkää tietyissä olosuhteissa. Täytä polttoainetta hyvin tuuletetulla alueella, kun moottori on pysäytettynä. Älä tupakoi tai käytä avotulta ja ehkäise kipinöinnin muodostus alueella, jolla polttoaineen täyttö suoritetaan tai jolla bensiiniä säilytetään. Älä täytä polttoainesäiliötä yli (polttoainetta ei saa täyttää ylärajain yläpuolelle). Varmista täytön jälkeen, että säiliön tulppa on kierretty lujasti ja turvallisesti kiinni. Varo polttoaineen ylivuotoa täytön aikana. Yli vuotanut polttoaine tai polttoaineen höyry voi syttyä. Jos polttoainetta on vuotanut maahan, varmista, että alue on kuiva ennen moottorin käynnistystä. Vältä ihon toistuvaa tain pitkäaikaista kosketusta polttoaineen kanssa tai polttoainehöyryn hengittämistä. PIDÄ POLTTOAINE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA

11 3. Ilmanpuhdistimen tarkastus Tarkasta ilmansuodatinpatruuna ja varmista, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa. Löysää kannen ruuvi ja irrota vasemman puoleinen huoltokansi. Paina salpaa ilmanpuhdistimen rungon päällä, irrota ilmanpuhdistimen kansi ja tarkasta patruuna. Puhdista patruuna tai vaihda se tarvittaessa uuteen. Left side maintenance cover Vasemman puoleinen huoltokansi Cover screw Kannen ruuvi Air cleaner element Ilmansuodatinpatruuna Latch tab Salpa Air cleaner cover Ilmanpuhdistimen kansi Air cleaner body Ilmanpuhdistimen runko Lower tab Alasalpa Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmanpuhdistinta. Tuloksena on moottorin nopea kuluminen epäpuhtauksien, kuten pölyn ja lian takia, jotka pääsevät imeytymään moottoriin kaasuttimen kautta. Täyttötulppa Avaa Ylärajan merkki Käännä polttoaineen täyttötulpan vipu asentoon OFF ennen laitteen kuljetusta

12 6. MOOTTORIN KÄYNNISTYS Ennen kuin käynnistät moottorin, irrota kuormitus AC- liitännästä. 1. Käännä polttoainesäiliön ilmausvipu täysin myötäpäivään asentoon ON. Polttoainetulpan vipu 2. Käännä moottorin katkaisin asentoon ON. Moottorin katkaisin 3. Siirrä rikastin asentoon START Kuristinvipu

13 HUOMAUTUS Älä käytä rikastinta, jos moottori on lämmin tai jos ilman lämpötila on korkea. 4. Vedä käynnistyskahvasta, kunnes tunnet vastusta ja vedä sitten käynnistyskahvasta reippaasti nuolen suuntaan, kuten alla on näytetty. Älä päästä käynnistyskahvaa palautumaan vapaasti takaisin. Palauta se hitaasi takaisin käsin. Käynnistinkahva 5. Siirrä kuristinvipu asentoon RUN, kun moottori on käynistynyt. HUOMAUTUS Jos moottori pysähtyy eikä käynnisty uudelleen, tarkasta moottoriöljyn pinnan taso, ennen kuin suoritat vianetsinnän muilla alueilla. Kuristinvipu

14 7. GENERAATTORIN KÄYTTÖ VAROITUS Generaattoria ei tule maadoittaa. Maadoitus tehdään vain erikoistapauksissa. (kysy lisätietoja sähköasentajaltasi). Ote sähköturvallisuusmääräyksistä: Pienen siirrettävän aggregaatin tavallisin suojausmenetelmä on suojaerotus. Pienillä siirrettävillä aggregaateilla tarkoitetaan tässä teholtaan enintään noin 5 kva:n yksivaiheisia bensiini- tai dieselmoottorilla varustettuja aggregaatteja. Tällaisen aggregaatin pistorasian suojakosketin on yhdistetty vain generaattorin runkoon ja muihin aggregaatin jännitteelle alttiisiin osiin. Generaattorin käämitys on eristetty ja yhdistetty vain pistorasian äärijohtimiin. Tällaisen aggregaatin runkoa ei saa tarkoituksella kytkeä maapotentiaaliin. Laitteissa on usein ulkoinen maadoituksen liitäntäpiste erillisen maadoituselektrodin käyttöä varten. Niitä käytetään silloin kun syötetään TNtai IT-järjestelmiä Älä kytke generaattoria kiinteistön sähköverkkoon. Se voi vahingoittaa generaattoria, sähkölaitteita, ja aiheuttaa vaaratilanteen. Mikäli generaattorilla on tarkoitus syöttää kiinteästi asennettua kiinteistön sähköverkkoa, tulee kytkentä ja käytön opastus tehdä ammattilaisen toimesta. Rajoita laitteen käyttö täydellä teholla 30 minuuttiin. Älä ylitä nimellistehoa jatkuvassa käytössä. Kaikkien generaattoriin liitettyjen laitteiden kokonaiswattimäärä on otettava huomioon. Älä ylitä kullekin liitinrasialle määritettyä virtarajaa. Älä kytke generaattoria kiinteistön sähköverkkoon. Se voi vaurioittaa generaattoria tai sähköisiä kodinkoneita ja laitteita ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä muuntele generaattoria tai käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu. Huomioi myös seuraavat kohdat, kun käytät generaattoria. Älä kytke generaattoreita rinnakkain Älä kytke jatko-osaa pakoputkeen Jos tarvitaan jatkojohto, varmista, että se on kestävää kumivahvisteista ja joustavaa kaapelia. HUOMAUTUS Useimpien sovellusten moottorit vaativat käynnistyksessä enemmän jännitettä kuin mitä on annettu niiden nimellisjännitearvoksi

15 Sisäänajo Ensimmäiset 10 käyttötuntia ovat moottorin sisäänajovaihe. Käyttäjän on noudatettava seuraavien kohtien ohjeita. Lämmitä moottoria 5 minuuttia alkukäynnistyksen jälkeen. Käytä moottoria kuormittamattomana, kunnes moottori on lämmin. Vältä kuormittamasta laitetta liikaa sisäänajon aikana. On suositeltavaa käyttää moottoria 50 % kuormalla sisäänajovaiheen aikana. Vaihda moottoriöljy ajoissa. Vaihda moottoriöljy moottorin ollessa lämmin 10 käyttötunnin jälkeen. Käytetty moottoriöljy tulee tyhjentää täysin. Noin yksi kuukausi tai 20 käyttötuntia Joka kolmas kuukausi tai 50 käyttötuntia Vaihtojännite (AC) ulosotto 230V 1. Käynnistä moottori ja varmista että antotehon merkkivalo (vihreä) syttyy. 2. Tarkasta, että käytettävä laite on kytketty pois päältä ja liitä laite generaattoriin. Ylikuormituksen merkkivalo (punainen) Antotehon merkkivalo (vihreä) Pistoke Huomattava ylikuormitus, jonka takia ylikuormituksen merkkivalo (punainen) palaa jatkuvasti, voi vaurioittaa generaattoria. Tilapäinen ylikuormitus, joka sytyttää hetkellisesti ylikuormituksen merkkivalon (punainen), voi usein toistuessaan lyhentää generaattorin käyttöikää. Varmista, että kaikki laitteet ovat täysin käyttökunnossa, ennen kuin liität niitä generaattoriin. Jos laite alkaa toimia epätavallisesti, sen käynti muuttuu hitaaksi tai se pysähtyy äkillisesti, käännä generaattori välittömästi pois päältä. Irrota sitten laite ja tutki, jos siinä on merkkejä vioittumisesta

16 Antotehon ja ylikuormituksen osoittimet Antotehon merkkivalo (vihreä) jää päälle normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jos generaattori ylikuormittuu tai jos liitetyissä laitteissa on oikosulku, antotehon merkkivalo (vihreä) sammuu. Ylikuormituksen merkkivalo (punainen) syttyy ja virta liitettyihin laitteisiin katkeaa. 3. Pysäytä moottori, jos ylikuormituksen merkkivalo (punainen) syttyy ja tutki ylikuormituslähde. Ennen kuin kytket laitteen generaattoriin, tarkasta että se on hyvässä kunnossa ja että sen nimellisteho ei ylitä generaattorin nimellistehoa. Kytke sitten laitteen virtajohto generaattoriin ja käynnistä moottori. Ylikuormituksen merkkivalo (punainen) Antotehon merkkivalo (vihreä) HUOMAUTUS Kun moottori on käynnistetty, sekä ylikuormituksen merkkivalo (punainen) että antotehon merkkivalo (vihreä) voivat pala samanaikaisesti. Tämä on normaalia, jos ylikuormituksen merkkivalo(punainen) sammuu noin neljän (4) sekunnin kuluttua. Jos ylikuormituksen merkkivalo (punainen) jää palamaan, ota yhteys KIPR- generaattorin jälleenmyyjään

17 1. Maadoitusta ei normaalisti käytetä! Laitteissa on ulkoinen maadoituksen liitäntäpiste erillisen maadoituselektrodin käyttöä varten. (käytetään vain erikoistapauksissa) Maadoitusmerkki Maadoitusliitäntä 2. Käynnistä moottori kohdan "MOOTTORIN KÄYNNISTYS" mukaisesti. Jos antotehon merkkivalo (vihreä) ei syty ja ylikuormituksen merkkivalo (punainen) palaa sen sijaan, käännä moottorin katkaisin asentoon STOP, pysäytä moottori ja käynnistä se uudelleen. 3. Tarkasta, että käytettävä laite on kytketty pois päältä ja työnnä käytettävän laitteen pistoke pistorasiaan. Varmista, että käytettävä laite on kytketty pois päältä. Kun käytettävä laite on kytketty päälle, se toimii välittömästi, mikä voi aiheuttaa tapaturmia tai onnettomuuksia. Antotehon merkkivalo (vihreä) Ylikuormituksen merkkivalo (punainen)

18 4. Kytke käytettävä laite päälle. Ylikuormitustapauksessa tai jos sattuu toimintahäiriö käytetyssä laitteessa, antotehon merkkivalo (vihreä) sammuu, ylikuormituksen merkkivalo (punainen) palaa jatkuvasti ja tehon syöttö katkeaa. Tällä hetkellä moottori ei pysähdy, joten moottori on pysäytettävä kääntämällä moottorin katkaisin asentoon STOP. Normaalikäytössä Ylikuormitus tai oikosulku Antotehon merkkivalo (vihreä) Ylikuormituksen merkkivalo (punainen) Jos käytetään laitetta, joka vaatii suuren käynnistystehon, kuten moottori jne., ylikuormituksen merkkivalo (punainen) ja antotehon merkkivalo (vihreä) voivat pala samanaikaisesti. Lyhytaikaisesti (noin 4 sekuntia) mutta tämä on normaalia. Käynnistyksen jälkeen ylikuormituksen merkkivalo (punainen) sammuu ja antotehon merkkivalo (vihreä) jää palamaan

19 Tasajännite (DC) ulosotto 12V DC- pistorasiaa voidaan käyttää mm. 12 V akkujen lataamiseen. Kuormittamattomana DC jännite on 15 V 30 V. HUOMAUTUS Käännä DC-käytössä Smart- kaasunsäätökytkin OFFasentoon. - DC-ulosottoa voidaan käyttää akun lataamiseen ainoastaan tilapäisesti ja valvottuna! akun lataamiseen suositellaan erillistä akkulaturia joka liitetään 230 V ulosottoon. - DC-ulosottoa voidaan käyttää syöttämään myös valaisimia ja muita 12 V laitteita joiden ottama virta ei ylitä 8A. 1. Liitä latauskaapelit generaattorin DC- liitäntään ja sen jälkeen akun napoihin. Latauskaapeli (myydään erikseen) VAROITUS Ehkäise kipinöinnin muodostusta akun läheisyydessä yhdistämällä kaapeli ensin generaattoriin ja sen jälkeen akkuun. Irrota kaapeli ensin akusta. Irrota ajoneuvon maadoitettu akkukaapeli ennen kuin kytket latauskaapelit ajoneuvoon asennettuun akkuun. Kytke ajoneuvon maadoituskaapeli uudelleen vasta sen jälkeen, kun latauskaapelit ovat irrotettuja. Tämä toimenpidejärjestys ehkäisee mahdollisen oikosulun ja kipinöinnin muodostuksen, jos kytket vahingossa liitännän akun navan ja ajoneuvon rungon välille. Älä yritä käynnistää auton moottoria, jos generaattori on yhä kytkettynä akkuun. Generaattori voi vaurioitua. Liitä positiivinen akun napa positiiviseen kaapelijohtoon. Älä vaihda latauskaapeleiden kytkentää päinvastaiseksi, muuten generaattori ja/tai akku voivat vaurioitua pahoin

20 VAROITUS Akku kehittää räjähdysherkkää kaasua. Varo kipinöintiä, avotulta tai tupakointia akun lähellä. Varmista riittävä tuuletus tiloissa, jossa akun lataus tapahtuu. Akku sisältää rikkihappoa (akkuhappo). Akkuhapon kosketus ihoon tai silmiin voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Käytä suojavaatetusta ja kasvosuojusta. jos akkuhappo pääsee ihollesi, huuhtele vedellä jos akkuhappo pääsee silmiisi, huuhdo vedellä vähintään 15 minuuttia ja hanki lääkärin apua. Akkuhappo on myrkyllistä! PIDÄ AKKU POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. 2. Käynnistä moottori. Ylikuormitettu DC-ulosotto laukaisee DC- piirin suojakatkaisimien. Jos näin tapahtuu, odota muutama minuutti, ennen kuin palautat ylikuormitussuojan painamalla painikkeen alas. DC-piirin suojakatkaisin

21 Vajaan öljymäärän hälytysjärjestelmä Vajaan öljymäärän hälytysjärjestelmä on suunniteltu estämään kampikammion liian vähäisestä öljymäärästä johtuva moottori vaurioituminen. Ennen kuin öljyn pinna taso kampikammiossa laskee alle turvarajan, vajaan öljymäärän järjestelmä sammuttaa automaattisesti moottorin (moottorin kytkin jää ON- asentoon). Öljyn hälytysmerkkivalo (punainen)

22 8. MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN Käännä moottorin kytkin asentoon OFF pysäyttääksesi moottori hätätilanteessa. NORMAALIKÄYTÖSSÄ: 1. Kytke liitetty laite pois päältä ja vedä pistoke ulos pistorasiasta. Pistoke 2. Käännä moottorin kytkin asentoon OFF. Moottorin kytkin

23 3. Käännä polttoainetulpan vipu täysin vastapäivään asentoon OFF. Polttoainetulpan vipu Varmista, että polttoainetulpan vipu, rikastin ja moottorin kytkin ovat asennossa OFF, kun pysäytät generaattorin sekä kun kuljetat ja/tai säilytät generaattoria

24 9. HUOLTO Huolto- ja säätöaikataulun tarkoitus on pitää generaattori parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa. VAROITUS Pysäytä moottori ennen kuin suoritat huoltotyöt. Jos moottori on pidettävä käynnissä, varmista, että alue on hyvin tuuletettu. Pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidikaasua (häkää). Käytä alkuperäisiä KIPOR- varaosia tai niitä vastaavia varaosia. Osat, jotka eivät vastaa alkuperäisiä varaosia, voivat vaurioittaa generaattorin. Huoltoaikataulu: MÄÄRÄAIKAINEN HUOLTOVÄLI (1) Suorita huolto aina näytettyjen kuukausien tai käyttötuntien jälkeen sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin. Kohde Moottoriöljy AINA KÄYTTÖ- KERRAN JÄLKEEN ENSIM_ MÄISEN KUU KAUDEN TAI 10 TUNNIN JÄLKEEN AINA 3 KUU- KAUDEN TAI 50 TUNNIN VÄLEIN AINA 6 KUU- KAUDEN TAI 100 TUNNIN VÄLEIN Tarkasta O Vaihda O O Ilmanpuhdistin Tarkasta O Puhdista O (2) O AINA VUODEN TAI 300 TUNNIN VÄLEIN Sytytystulppa Puhdista säädä Kipinänsammutin Puhdista O Polttoaineen sakkakuppi O Venttiilin välys Tarkasta säädä O (3) Polttoainetankki ja Puhdista suodatin O (3) Polttoainelinja Tarkasta Joka 2. vuosi (vaihda tarvittaessa)(3) HUOMAUTUS: (1) Pidä kirjaa käyttötunneista, jotta voit määritellä sopivan huoltovälin. (2) Huolla laite useammin, jos sitä käytetään pölyisessä ympäristössä. (3) Valtuutetun KIPOR- edustajan tulee huoltaa nämä kohteet, ellei omistajalla ei ole asianmukaisia työkaluja tai hänellä ei ole huoltoon vaadittua pätevyyttä

25 1. ÖLJYN VAIHTO Tyhjennä öljy, kun moottori on vielä lämmin, jolloin varmistat nopean ja täydellisen tyhjennyksen. Varmista ennen tyhjennystä, että moottorin kytkin ja polttoainetulpan vipu ovat asennossa OFF. 1. Löysää kansiruuvi ja irrota vasemman puoleinen huoltokansi... Irrota öljyntäyttötulppa. 3. Tyhjennä kaikki öljy sopivaan astiaan. 4. Tee täyttö suositeltavalla öljyllä ja tarkasta öljyn pinnan taso. 5. Asenna vasemman puoleinen huoltokansi takaisin paikalleen ja ruuvaa kannen ruuvi kiinni. Moottoriöljytilavuus: KGE1000Ti 0,25 litraa KGE2000Ti 0,40 litraa Vasemman puoleinen huoltokansi, Kansiruuvi Öljyn täyttötulppa Yläpinta Öljyn täyttötulppa

26 HUOMAUTUS Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristölle ystävällisellä tavalla. Älä heitä öljyä roskiin tai kaada sitä maahan. Kysy lisätietoja jäteöljyn käsittelystä paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä. 2- ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO Likainen ilmanpuhdistin rajoittaa ilman virtausta kaasuttimeen. Huolla ilmanpuhdistin säännöllisesti estääksesi kaasuttimen toimintahäiriöt. Huolla puhdistin useammin, kun käytät generaattoria erittäin pölyisillä alueilla. VAROITUS Älä käytä puhdistukseen bensiiniä tai liuottimia. Ne ovat helposti syttyviä ja räjähdysherkkiä tietyissä olosuhteissa. 1. Irrota kansiruuvi ja irrota vasemman puoleinen huoltokansi. 2. Paina jousisalpaa ilmasuodatinrungon päällä ja irrota ilmanpuhdistimen kansi. 3. Pese patruuna syttymättömällä tai vaikeasti syttyvällä liuottimella ja kuivaa se kokonaan. 4. Liota patruuna puhtaassa moottoriöljyssä ja purista pois liika öljy. 5. Asenna ilmanpuhdistinpatruuna ja -kansi paikalleen. 6. Asenna ilmanpuhdistin paikalleen työntämällä alasalvat ja sen jälkeen jousisalpa paikalleen. 7. Asenna vasemman puoleinen huoltokansi paikalleen ja kiristä kansiruuvi tiukasti kiinni

27 Left side maintenance cover Vasemman puoleinen huoltokansi Cover screw Kannen ruuvi Air cleaner element Ilmansuodatinpatruuna Latch tab Salpa Air cleaner cover Ilmanpuhdistimen kansi Air cleaner body Ilmanpuhdistimen runko Lower tab Alasalpa 3. SYTYTYSTULPAN HUOLTO Suositeltava sytytystulppa: A7RTC Sytytystulpan kärkivälyksen on oltava sopiva ja karstaton, jotta varmistetaan moottorin asianmukainen toiminta. 1. Irrota sytytystulpan huoltokansi. Sytytystulpan huoltokansi

28 2. Irrota sytytystulpan hattu. 3. Puhdista kaikki lika sytytystulpan ympäriltä. 4. Käytä tulppa-avainta sytytystulpan irrotukseen. Kädensija Sytytystulppa Tulppa-avain 5. Tarkasta sytytystulppa silmämääräisesti. Poista sytytystulppa käytöstä, jos se on murtunut tai lohjennut. Puhdista sytytystulppa, jos sitä on tarkoitus käyttää edelleen. 6. Mittaa sytytystulpan kärkiväli rakotulkilla. 0,6 0,7 mm (0,024 0,028 tuumaa) 7. Kierrä sytytystulppa varovasti käsin paikalleen varmistaaksesi sen kiertymisen oikein kierteelle. 8. Kun uusi sytytystulppa on asennettu käsin paikalleen, se tulisi kiristää 1/3 kierrosta avaimella siten että se puristaa välirenkaan. 9. Asenna sytytystulpan hattu paikalleen tulppaan lujasti. 10. Asenna sytytystulpan huoltokansi takaisin paikalleen. Sytytystulpan tulee olla kiristetty huolellisesti. Virheellisesti kiristetty sytytystulppa voi kuumentua voimakkaasti ja mahdollisesti vahingoittaa generaattoria. Älä koskaan käytä sytytystulppaa, jolla on väärä lämpöarvo

29 10. KULJETUS/VARASTOINTI Polttoaineen vuotamisen estämiseksi kuljetuksen tai väliaikaisen säilytyksen aikana tulee generaattori olla normaalissa asennossa ja moottorin kytkin käännettynä asentoon OFF. VAROITUS Generaattoria kuljetettaessa: Älä täytä polttoainetankkia liian täyteen (polttoaineen täyttöputkessa ei saa olla polttoainetta). Ennen kuin varastoit koneikon pitkäksi ajanjaksoksi: Älä käytä generaattoria, kun se on kuljetusajoneuvossa. Ota generaattori pois kuljetusajoneuvosta ja käytä sitä hyvin tuuletetussa paikassa. Vältä suoralle auringon valolle altista paikkaa, kun sijoitat generaattorin kuljetusajoneuvoon. Jos generaattori jätetään suljettuun ajoneuvoon moneksi tunniksi, korkea lämpötila ajoneuvon sisällä voi aiheuttaa polttoaineen höyrystymisen ja sen seurauksena mahdollisen räjähdyksen.. Älä aja pitkiä ajanjaksoja epätasaisella tiellä, kun generaattori on ajoneuvossa. Jos sinun on kuljetettava generaattoria epätasaisella tiellä, tyhjennä sitä ennen polttoaine generaattorista. 1. Varmista, että säilytyspaikassa ei ole liikaa kosteutta ja pölyä. 2. Tyhjennä polttoainesäiliö täysin tyhjäksi. VAROITUS Bensiini on äärimmäisen helposti syttyvää ja räjähdysherkkää tietyissä olosuhteissa. Älä tupakoi tai käsittele avotulta ja estä kipinöinti bensiinin lähettyvillä

30 a) Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä hyväksyttyyn bensiiniastiaan. b) Käännä moottorin kytkin asentoon ON ja löysää kaasuttimen tyhjennysruuvi sekä tyhjennä bensiini kaasuttimesta sopivaan astiaan. c) Irrota sytytystulpan hattu tyhjennystulpan ollessa löysättynä ja vedä käynnistyskahvasta 3 4 kertaa, jolloin bensiini tyhjentyy polttoainepumpusta. d) Käännä moottorin kytkin asentoon OFF ja kiristä tyhjennysruuvi lujasti kiinni. Tyhjennysruuvi 3. Vaihda moottoriöljy. 4. Irrota sytytystulppa ja kaada noin ruokalusikallinen puhdasta moottoriöljyä sylinteriin tulpan aukosta. Pyöritä moottoria useita kierroksia, jolloin öljy leviää sylinteriin ja asenna sitten sytytystulppa paikalleen. 5. Vedä hitaasti käynnistyskahvasta kunnes tunnet vastusta. Tässä pisteessä mäntä on tulossa puristuspisteeseensä ja sekä imu- että poistoventtiili ovat kiinni. Moottorin säilytys tässä tilassa auttaa suojaamaan moottoria sisäiseltä syöpymiseltä. Käynnistyskahva

31 11. VIANPAIKANNUS Jos moottori ei käynnisty Onko säiliössä polttoainetta? EI Täytä polttoainetankki. KYLLÄ Onko moottorin kytkin päällä? EI Käännä moottorin kytkin päälle. KYLLÄ Onko moottorissa riittävästi öljyä? EI Lisää suositeltua öljyä. KYLLÄ Antaako sytytystulppa kipinän? EI Vaihda sytytystulppa. Ei kipinää. Kysy lisätietoja valtuutetulta KIPORedustajalta. VAROITUS Varmista, että sytytystulpan ympärillä ei ole yli vuotanutta polttoainetta. Vuotanut polttoaine voi syttyä. Tarkastus: 1) Irrota sytytystulpan hattu ja puhdista lika sytytystulpan ympäriltä. 2) Irrota sytytystulppa ja työnnä sytytystulppa tulpan hattuun. 3) Maadoita tulppa painamalla sen sivuelektrodi sylinterikantta vasten. 4) Vedä käynnistyskahvasta. Tulpan kärkivälin tulisi iskeä kipinää. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, vie generaattori valtuutetulle KIPORjälleenmyyjälle

32 Kytketty laite ei toimi: Palaako antotehon merkkivalo? KYLLÄ EI Palaako ylikuormituksen merkkivalo? EI Kysy lisätietoja valtuutetulta KIPORedustajalta. KYLLÄ Tarkasta, onko sähkölaite tai koje viallinen. EI Kysy lisätietoja valtuutetulta KIPORedustajalta. KYLLÄ Vaihda sähkölaite tai koje. Vie sähkölaite tai koje korjattavaksi sähkökorjaamoon. Ei virtaa DC-laitteessa: Onko DC-piirin suojakatkaisin lauennut? KYLLÄ Paina uudelleenasetuspainiketta. EI Vie generaattori valtuutetulle KIPOR- jälleenmyyjälle

33 12. TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT Malli Tuotenumero KGE1000Ti DAR0640 KGE2000Ti DAR0641 Nimellistaajuus (Hz) Nimellisjännite (V) Nimellisvirta (A) Nimelliskierrosluku (rpm) Nimellisteho (kva) 0.9 1,6 Suurin teho (kva) 1.0 2,0 DC-lähtö DC- jännite Maksimikuorma 12V 8,3 A Moottori Malli/Tyyppi KG55 KG105 Tyyppi Yksisylinterinen, 4-tahtinen, pystymallinen, ilmajäähdytetty, OHV, bensiinimoottori Tilavuus (halkaisija x 53.5 ml (43.5 x 36 mm) 105 ml (58 x 40 mm) iskunpituus) Puristussuhde 8.5 : 1 Nimellisteho(kW/rpm) 1.3 / ,2 / 4500 Sytytysjärjestelmä T.C.I Sytytystulppa A7RCT Käynnistysjärjestelmä Vetokäynnistin Polttoaine Lyijytön bensiini (suositus 98-oktaaninen) Polttoaineen kulutus (g/kwh) Voiteluöljy SAE 10W/30 (yli CC asteen) Polttoainesäiliön tilavuus 2.6 3,7 Jatkuva käyttöaika (h, 5.0 4,0 nimellisteholla) Melutaso (0-kuorma täysi kuorma) [db(a)/7m] Päämitat (P x L x K) mm 460 x 248 x x 291 x 405 Kuivapaino kg

34 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. Laitteen käytön loputtua sitä ei tule hävittää sekajätteen mukana vaan se on toimitettava erilliskeräykseen. TAKUU Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. Takuu ei ole voimassa ammatti- tai vuokrauskäytössä. Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: VKO FIN

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! SISÄLLYS Turvaohjeet Tekniset tiedot

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI

WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI KÄYTTÖOHJE WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI ZAA0510 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 070126 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI FIN Onneksi olkoon onnistuneen valinnan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

JOHDANTO. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkovaroitusta ja lisävelvoitteita.

JOHDANTO. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkovaroitusta ja lisävelvoitteita. JOHDANTO Kiitos, että ostit vesipumppumme. Tämä ohje kattaa seuraavien pumppujen käytön ja ylläpidon: KGP20, KGP30 ja KGP40. Ohjeen tiedot perustuvat viimeisimpiin painoajankohtana saatavilla oleviin tuotetietoihin.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PYLVÄSPORAKONE

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0353 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...Dar

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 4-T Polttomoottori vesipumppu DAR 0465

KÄYTTÖOHJE. 4-T Polttomoottori vesipumppu DAR 0465 KÄYTTÖOHJE 4-T Polttomoottori vesipumppu DAR 0465 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Näiden varotoimenpiteiden seuraamatta jättäminen voi johtaa varallisuusvahinkoon, henkilövahinkoon tai KUOLEMAAN!

Näiden varotoimenpiteiden seuraamatta jättäminen voi johtaa varallisuusvahinkoon, henkilövahinkoon tai KUOLEMAAN! JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia dieselgeneraattorin. Tämä käyttöohje kertoo sinulle, miten asentaa, käyttää sekä huoltaa generaattoria oikein. Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen generaattorin käyttöä

Lisätiedot

XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja

XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja FI TÄRKEÄÄ: Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tutustu tämän moottorin käyttämän laitteen käyttöohjeisiin. Varmista,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Näiden varotoimenpiteiden seuraamatta jättäminen voi johtaa varallisuusvahinkoon, henkilövahinkoon tai KUOLEMAAN!

Näiden varotoimenpiteiden seuraamatta jättäminen voi johtaa varallisuusvahinkoon, henkilövahinkoon tai KUOLEMAAN! JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia dieselgeneraattorin. Tämä käyttöohje kertoo sinulle, miten asentaa, käyttää sekä huoltaa generaattoria oikein. Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen generaattorin käyttöä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön.

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. Käyttöohjeet Maidonvaahdotin 423008 FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. g SUOMI SUOMI g TURVAMÄÄRÄYKSET Perehdy huolellisesti

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

BENSIINIKÄYTTÖINEN AGGREGAATTI 5000/5500W

BENSIINIKÄYTTÖINEN AGGREGAATTI 5000/5500W OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA BENSIINIKÄYTTÖINEN AGGREGAATTI 5000/5500W SÄHKÖSTARTILLA HD-9595 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 2. Sisällysluettelo 3. Tekniset tiedot

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

POLTTOMOOTTORI RAIVAUSSAHA / RUOHOTRIMMERI

POLTTOMOOTTORI RAIVAUSSAHA / RUOHOTRIMMERI KÄYTTÖOHJE POLTTOMOOTTORI RAIVAUSSAHA / RUOHOTRIMMERI ZAA0515 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 070130 POLTTOMOOTTORI RAIVAUSSAHA / RUOHOTRIMMERI FIN Onneksi olkoon onnistuneen

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

GX120 SARJANUMERO JA MOOTTORITYYPPI KÄSIKIRJA

GX120 SARJANUMERO JA MOOTTORITYYPPI KÄSIKIRJA GX120 SARJANUMERO JA MOOTTORITYYPPI KÄSIKIRJA HONDA EUROPE N.V. (EEC) 40ZK7600FI (RAMMER) 2002.01 00X40-ZK7-6000 FI 1 Kiitämme Sinua HONDA-moottorin ostamisesta. Tämä käyttöohjekirja sisältää GX120 moottorin

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot