KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a

2 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR- generaattorin. Tämä käyttöohjekirja sisältää KGE1000Ti - ja KGE2000Ti - generaattorien käyttö- ja huolto-ohjeet. Kaikki tässä ohjekirjassa esitetyt ohjeet perustuvat viimeisimpiin tuotteesta saatavilla oleviin tietoihin julkaisun painamisajankohtana. Oikeudet muutoksiin pidätetään milloin tahansa siitä ennakkoon ilmoittamatta ja ilman mitään siitä johtuvia velvoitteita. Kiinnitä erityistä huomiota seuraavien merkintöjen yhteydessä annettuihin määräyksiin: Näiden varotoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa laitevahinkoihin, vakavaan tapaturmaan tai KUOLEMAAN! Lue kaikki turvamerkinnät ja käyttäjän käsikirja siksi huolellisesti läpi ennen tämän generaattorin käyttöä. Käytä laitetta ainoastaan hyvin tuuletetuilla alueilla. Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia (häkää), joka voi olla tappavaa. Pysäytä aina moottori ennen polttoaineen täyttöä. Odota noin 5 minuuttia, ennen kuin käynnistät moottorin uudelleen. Tarkasta laite mahdollisten öljy- ja polttoainevuotojen varalta. Puhdista ja/tai korjaa vuodot ennen laitteen käyttöä Pidä aina kaikki helposti syttyvä materiaali ja sytytysvälineet kaukana polttoainesäiliöstä. HUOMAUTUS: VAROITUS Merkki osoittaa suuren henkilötapaturman tai kuoleman riskin, jos ohjeita ei noudateta. Osoittaa mahdollisen henkilötapaturman vaaran tai laitteen vaurioitumisriskin, jos ohjeita ei noudateta. Huomautus sisältää käyttökelpoista tietoa. Jos ilmenee ongelmia tai jos sinulla on generaattoria koskevia kysymyksiä, ota yhteys valtuutettuun KIPOR- jällenmyyjään. KIPOR- generaattori on suunniteltu turvalliseen ja riippumattomaan energiansyöttöön, kun laitetta käytetään ohjeiden mukaisesti. Lue ja ymmärrä tämä ohjekirja, ennen kuin käytät generaattoria. Jos et perehdy annettuihin ohjeisiin, voi seurauksena olla henkilötapaturma tai laitteen vaurioituminen. HUOMAUTUS: Kuvat voivat vaihdella generaattorin tyypistä riippuen

3 SISÄLLYS 1. JOHDANTO TURVALLISUUSOHJEET TURVAMERKINTÖJEN SIJAINTI OSIEN TUNNISTUS TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ MOOTTORIN KÄYNNISTYS GENERAATTORIN KÄYTTÖ MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN HUOLTO KULJETUS/VARASTOINTI VIANPAIKANNUS TEKNISET TIEDOT TURVALLISUUSOHJEET KIPOR- generaattori on suunniteltu turvalliseen ja riippumattomaan virransyöttöön, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Lue ja ymmärrä ohjekirja ennen kuin käytät generaattoria. Jos laiminlyöt tämän, voi seurauksena olla henkilötapaturma tai laitteen vaurioituminen. Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia (häkää). Älä koskaan käytä generaattoria suljetuissa tiloissa. Varmista riittävä tuuletus tiloissa, johon laite on asennettu. Äänenvaimennin kuumenee voimakkaasti käytön aikana ja pysyy kuumana jonkin aikaa moottorin pysäytyksen jälkeen. Varo koskemasta äänenvaimentimeen, kun se on yhä kuuma. Anna generaattorin jäähtyä, ennen kuin viet sen säilytykseen sisätiloihin. Moottorin pakokaasujärjestelmä kuumenee käytön aikana ja pysyy kuumana heti moottorin pysäytyksen jälkeen. Vältä palovammat huomioimalla generaattoriin kiinnitetyt varoitusmerkinnät

4 Bensiini on äärimmäisen helposti syttyvää ja räjähdysherkkää ainetta tietyissä olosuhteissa. Täytä polttoainetta vain hyvin tuuletetuissa tiloissa ja kun moottori on pysäytettynä. Pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia (häkää). Älä koskaan käytä generaattoria suljetuissa tiloissa. Varmista riittävä tuuletus tiloissa, johon laite on asennettu. Pyyhi yli vuotanut bensiini pois välittömästi. Älä kytke generaattoria kiinteistön sähköverkkoon. Se voi vahingoittaa generaattoria, sähkölaitteita, ja aiheuttaa vaaratilanteen. Mikäli generaattorilla on tarkoitus syöttää kiinteästi asennettua kiinteistön sähköverkkoa, tulee kytkentä ja käytön opastus tehdä ammattilaisen toimesta. Suorita aina käyttöä edeltävä tarkastus ennen kuin käynnistät moottorin. Näin voit ehkäistä ennakolta onnettomuudet tai laitteen vaurioitumisen. Sijoita generaattori käytön ajaksi vähintään 1 m etäisyydelle rakennuksista tai muista laitteista Käytä generaattoria tasaisella pinnalla. Jos generaattori on vinossa, polttoainetta voi vuotaa ulos laitteesta. Opettele pysäyttämään generaattori nopeasti. Opettele ja ymmärrä kaikkien ohjainten toiminta. Älä koskaan anna kenenkään käyttää generaattoria ilman asianmukaista opastusta. Pidä lapset ja lemmikkieläimet kaukana generaattorista, kun se on käynnissä. Generaattori on mahdollinen sähköiskujen lähde, jos sitä käytetään epäasianmukaisesti: älä käytä laitetta märin käsin. Älä käytä generaattoria sateessa tai lumisateessa äläkä anna sen kastua

5 3. TURVA- JA OHJEMERKINTÖJEN SIJAINTI Nämä turvamerkinnät varoittavat sinua mahdollisista vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Lue huolellisesti turvamerkinnät, tässä ohjekirjassa esitetyt turvaohjeet ja niihin liittyvät ennakkoehkäisevät toimenpiteet. Kaasuvipu Öljyn pinnan taso Moottorin kytkin Turvavaroituskilpi Varoitus kuumasta pinnasta - 5 -

6 4. OSIEN TUNNISTUS Choke lever Kaasuvipu Fuel cap lever Polttoainesäiliön ilmausvipu Fuel cap filler Polttoainesäiliön Korkki Left side maintenance cover Vasemman puoleinen huoltokansi Control panel Ohjaustaulu Starter grip Käynnistyskahva Engine switch Moottorin kytkin Spark plug maintenance cover Sytytystulpan huoltokansi Muffler Äänenvaimennin - 6 -

7 OHJAUSTAULU Output indicator light Antotehon merkkivalo Smart throttle switch Smart- kaasunsäätökytkin DC receptacle Tasajännite (DC) ulosotto 12V Overload indicator light Ylikuormituksen merkkivalo DC circuit protector DC- piirin ylivirtasuoja Ground terminal Maadoitusliitäntä E-type AC receptacle Vaihtojännite (AC) pistorasia 230V Low oil alarm indicator light Vajaan öljymäärän hälytysmerkkivalo - 7 -

8 SMART- kaasunsäätö Moottorin kierrosluku pysyy automaattisesti tyhjäkäyntikierroksilla, kun sähkölaite on irtikytkettynä ja se palaa sopivalle kierrosluvulle syöttääkseen virtaa sähköiseen kuormitukseen, kun sähkölaite on kytketty generaattoriin. Tämä asento on suositeltava, koska se minimoi polttoaineen kulutuksen käytön aikana. HUOMAUTUS! Smart- kaasunsäätö ei toimi tehokkaasti, jos sähkölaite vaatii lyhytaikaisen virransyötön. Jos suuret sähkökuormitukset kytketään samanaikaisesti, käännä Smart- kaasunsäätökytkin asentoon OFF, jolloin jännitteen muutokset pienenevät. Käännä 12V DC- käytössä Smart- kaasunsäätökytkin OFFasentoon. OFF-asennossa Smart- kaasunsäätöjärjestelmä ei toimi. Moottorin kierrosnopeus pysyy nimelliskierrosluvussa. Smart kaasunsäätövipu - 8 -

9 5. TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ Varmista, että generaattori on tasaisella alustalla ja moottori on pysäytetty. 1. Tarkasta moottoriöljyn pinnan taso. Käytä ainoastaan hyvin puhdistavaa, korkealaatuista 4-tahtiöljyä, joka täyttää vaatimukset luokalle API luokitus SG, SF. SAE Viskositeettiaste Yksiaste Moniaste Ympäristön lämpötila Löysää kansiruuvi ja irrota vasemman puoleinen huoltosuojus. Irrota öljyn täyttötulppa ja pyyhi mittatikku kuivaksi puhtaalla trasselilla. Tarkasta öljyn pinnan taso työntämällä mittatikku täyttöreikään ruuvaamatta sitä sisään. Jos öljyn pinnan taso on mittatikun pään alapuolella, lisää suositeltavaa öljyä öljyn täyttöputken alareunaan saakka. HUOMAUTUS Moottorin käyttö sille sopimattomalla öljyllä voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita

10 HUOMAUTUS: Vajaan öljymäärän hälytysjärjestelmä pysäyttää automaattisesti moottorin, ennen kuin öljyn pinnan taso putoaa alle turvarajan. Jotta välttäisit moottorin odottamattoman sammumisen, on kuitenkin suositeltavaa tarkastaa silmämääräisesti öljyn pinnantaso säännöllisin väliajoin. Öljyn täyttötulppa Yläpinta Öljyn täyttöreikä 2. Tarkasta polttoaineen määrä Käytä lyijytöntä auton moottoribensiiniä (suositus 98-oktaaninen moottoribensiini). Jos polttoaineen pinnan taso on matala, lisää polttoainetta polttoainesäiliöön määrättyyn tasoon saakka. Älä koskaan käytä öljy/bensiini seosta tai likaista bensiiniä. Estä lian, pölyn tai veden pääsy polttoainesäiliöön. Kierrä polttoaineen täyttötulppa täytön jälkeen lujasti kiinni. VAROITUS Bensiini on äärimmäisen helposti syttyvää ja se on räjähdysherkkää tietyissä olosuhteissa. Täytä polttoainetta hyvin tuuletetulla alueella, kun moottori on pysäytettynä. Älä tupakoi tai käytä avotulta ja ehkäise kipinöinnin muodostus alueella, jolla polttoaineen täyttö suoritetaan tai jolla bensiiniä säilytetään. Älä täytä polttoainesäiliötä yli (polttoainetta ei saa täyttää ylärajain yläpuolelle). Varmista täytön jälkeen, että säiliön tulppa on kierretty lujasti ja turvallisesti kiinni. Varo polttoaineen ylivuotoa täytön aikana. Yli vuotanut polttoaine tai polttoaineen höyry voi syttyä. Jos polttoainetta on vuotanut maahan, varmista, että alue on kuiva ennen moottorin käynnistystä. Vältä ihon toistuvaa tain pitkäaikaista kosketusta polttoaineen kanssa tai polttoainehöyryn hengittämistä. PIDÄ POLTTOAINE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA

11 3. Ilmanpuhdistimen tarkastus Tarkasta ilmansuodatinpatruuna ja varmista, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa. Löysää kannen ruuvi ja irrota vasemman puoleinen huoltokansi. Paina salpaa ilmanpuhdistimen rungon päällä, irrota ilmanpuhdistimen kansi ja tarkasta patruuna. Puhdista patruuna tai vaihda se tarvittaessa uuteen. Left side maintenance cover Vasemman puoleinen huoltokansi Cover screw Kannen ruuvi Air cleaner element Ilmansuodatinpatruuna Latch tab Salpa Air cleaner cover Ilmanpuhdistimen kansi Air cleaner body Ilmanpuhdistimen runko Lower tab Alasalpa Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmanpuhdistinta. Tuloksena on moottorin nopea kuluminen epäpuhtauksien, kuten pölyn ja lian takia, jotka pääsevät imeytymään moottoriin kaasuttimen kautta. Täyttötulppa Avaa Ylärajan merkki Käännä polttoaineen täyttötulpan vipu asentoon OFF ennen laitteen kuljetusta

12 6. MOOTTORIN KÄYNNISTYS Ennen kuin käynnistät moottorin, irrota kuormitus AC- liitännästä. 1. Käännä polttoainesäiliön ilmausvipu täysin myötäpäivään asentoon ON. Polttoainetulpan vipu 2. Käännä moottorin katkaisin asentoon ON. Moottorin katkaisin 3. Siirrä rikastin asentoon START Kuristinvipu

13 HUOMAUTUS Älä käytä rikastinta, jos moottori on lämmin tai jos ilman lämpötila on korkea. 4. Vedä käynnistyskahvasta, kunnes tunnet vastusta ja vedä sitten käynnistyskahvasta reippaasti nuolen suuntaan, kuten alla on näytetty. Älä päästä käynnistyskahvaa palautumaan vapaasti takaisin. Palauta se hitaasi takaisin käsin. Käynnistinkahva 5. Siirrä kuristinvipu asentoon RUN, kun moottori on käynistynyt. HUOMAUTUS Jos moottori pysähtyy eikä käynnisty uudelleen, tarkasta moottoriöljyn pinnan taso, ennen kuin suoritat vianetsinnän muilla alueilla. Kuristinvipu

14 7. GENERAATTORIN KÄYTTÖ VAROITUS Generaattoria ei tule maadoittaa. Maadoitus tehdään vain erikoistapauksissa. (kysy lisätietoja sähköasentajaltasi). Ote sähköturvallisuusmääräyksistä: Pienen siirrettävän aggregaatin tavallisin suojausmenetelmä on suojaerotus. Pienillä siirrettävillä aggregaateilla tarkoitetaan tässä teholtaan enintään noin 5 kva:n yksivaiheisia bensiini- tai dieselmoottorilla varustettuja aggregaatteja. Tällaisen aggregaatin pistorasian suojakosketin on yhdistetty vain generaattorin runkoon ja muihin aggregaatin jännitteelle alttiisiin osiin. Generaattorin käämitys on eristetty ja yhdistetty vain pistorasian äärijohtimiin. Tällaisen aggregaatin runkoa ei saa tarkoituksella kytkeä maapotentiaaliin. Laitteissa on usein ulkoinen maadoituksen liitäntäpiste erillisen maadoituselektrodin käyttöä varten. Niitä käytetään silloin kun syötetään TNtai IT-järjestelmiä Älä kytke generaattoria kiinteistön sähköverkkoon. Se voi vahingoittaa generaattoria, sähkölaitteita, ja aiheuttaa vaaratilanteen. Mikäli generaattorilla on tarkoitus syöttää kiinteästi asennettua kiinteistön sähköverkkoa, tulee kytkentä ja käytön opastus tehdä ammattilaisen toimesta. Rajoita laitteen käyttö täydellä teholla 30 minuuttiin. Älä ylitä nimellistehoa jatkuvassa käytössä. Kaikkien generaattoriin liitettyjen laitteiden kokonaiswattimäärä on otettava huomioon. Älä ylitä kullekin liitinrasialle määritettyä virtarajaa. Älä kytke generaattoria kiinteistön sähköverkkoon. Se voi vaurioittaa generaattoria tai sähköisiä kodinkoneita ja laitteita ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä muuntele generaattoria tai käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu. Huomioi myös seuraavat kohdat, kun käytät generaattoria. Älä kytke generaattoreita rinnakkain Älä kytke jatko-osaa pakoputkeen Jos tarvitaan jatkojohto, varmista, että se on kestävää kumivahvisteista ja joustavaa kaapelia. HUOMAUTUS Useimpien sovellusten moottorit vaativat käynnistyksessä enemmän jännitettä kuin mitä on annettu niiden nimellisjännitearvoksi

15 Sisäänajo Ensimmäiset 10 käyttötuntia ovat moottorin sisäänajovaihe. Käyttäjän on noudatettava seuraavien kohtien ohjeita. Lämmitä moottoria 5 minuuttia alkukäynnistyksen jälkeen. Käytä moottoria kuormittamattomana, kunnes moottori on lämmin. Vältä kuormittamasta laitetta liikaa sisäänajon aikana. On suositeltavaa käyttää moottoria 50 % kuormalla sisäänajovaiheen aikana. Vaihda moottoriöljy ajoissa. Vaihda moottoriöljy moottorin ollessa lämmin 10 käyttötunnin jälkeen. Käytetty moottoriöljy tulee tyhjentää täysin. Noin yksi kuukausi tai 20 käyttötuntia Joka kolmas kuukausi tai 50 käyttötuntia Vaihtojännite (AC) ulosotto 230V 1. Käynnistä moottori ja varmista että antotehon merkkivalo (vihreä) syttyy. 2. Tarkasta, että käytettävä laite on kytketty pois päältä ja liitä laite generaattoriin. Ylikuormituksen merkkivalo (punainen) Antotehon merkkivalo (vihreä) Pistoke Huomattava ylikuormitus, jonka takia ylikuormituksen merkkivalo (punainen) palaa jatkuvasti, voi vaurioittaa generaattoria. Tilapäinen ylikuormitus, joka sytyttää hetkellisesti ylikuormituksen merkkivalon (punainen), voi usein toistuessaan lyhentää generaattorin käyttöikää. Varmista, että kaikki laitteet ovat täysin käyttökunnossa, ennen kuin liität niitä generaattoriin. Jos laite alkaa toimia epätavallisesti, sen käynti muuttuu hitaaksi tai se pysähtyy äkillisesti, käännä generaattori välittömästi pois päältä. Irrota sitten laite ja tutki, jos siinä on merkkejä vioittumisesta

16 Antotehon ja ylikuormituksen osoittimet Antotehon merkkivalo (vihreä) jää päälle normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jos generaattori ylikuormittuu tai jos liitetyissä laitteissa on oikosulku, antotehon merkkivalo (vihreä) sammuu. Ylikuormituksen merkkivalo (punainen) syttyy ja virta liitettyihin laitteisiin katkeaa. 3. Pysäytä moottori, jos ylikuormituksen merkkivalo (punainen) syttyy ja tutki ylikuormituslähde. Ennen kuin kytket laitteen generaattoriin, tarkasta että se on hyvässä kunnossa ja että sen nimellisteho ei ylitä generaattorin nimellistehoa. Kytke sitten laitteen virtajohto generaattoriin ja käynnistä moottori. Ylikuormituksen merkkivalo (punainen) Antotehon merkkivalo (vihreä) HUOMAUTUS Kun moottori on käynnistetty, sekä ylikuormituksen merkkivalo (punainen) että antotehon merkkivalo (vihreä) voivat pala samanaikaisesti. Tämä on normaalia, jos ylikuormituksen merkkivalo(punainen) sammuu noin neljän (4) sekunnin kuluttua. Jos ylikuormituksen merkkivalo (punainen) jää palamaan, ota yhteys KIPR- generaattorin jälleenmyyjään

17 1. Maadoitusta ei normaalisti käytetä! Laitteissa on ulkoinen maadoituksen liitäntäpiste erillisen maadoituselektrodin käyttöä varten. (käytetään vain erikoistapauksissa) Maadoitusmerkki Maadoitusliitäntä 2. Käynnistä moottori kohdan "MOOTTORIN KÄYNNISTYS" mukaisesti. Jos antotehon merkkivalo (vihreä) ei syty ja ylikuormituksen merkkivalo (punainen) palaa sen sijaan, käännä moottorin katkaisin asentoon STOP, pysäytä moottori ja käynnistä se uudelleen. 3. Tarkasta, että käytettävä laite on kytketty pois päältä ja työnnä käytettävän laitteen pistoke pistorasiaan. Varmista, että käytettävä laite on kytketty pois päältä. Kun käytettävä laite on kytketty päälle, se toimii välittömästi, mikä voi aiheuttaa tapaturmia tai onnettomuuksia. Antotehon merkkivalo (vihreä) Ylikuormituksen merkkivalo (punainen)

18 4. Kytke käytettävä laite päälle. Ylikuormitustapauksessa tai jos sattuu toimintahäiriö käytetyssä laitteessa, antotehon merkkivalo (vihreä) sammuu, ylikuormituksen merkkivalo (punainen) palaa jatkuvasti ja tehon syöttö katkeaa. Tällä hetkellä moottori ei pysähdy, joten moottori on pysäytettävä kääntämällä moottorin katkaisin asentoon STOP. Normaalikäytössä Ylikuormitus tai oikosulku Antotehon merkkivalo (vihreä) Ylikuormituksen merkkivalo (punainen) Jos käytetään laitetta, joka vaatii suuren käynnistystehon, kuten moottori jne., ylikuormituksen merkkivalo (punainen) ja antotehon merkkivalo (vihreä) voivat pala samanaikaisesti. Lyhytaikaisesti (noin 4 sekuntia) mutta tämä on normaalia. Käynnistyksen jälkeen ylikuormituksen merkkivalo (punainen) sammuu ja antotehon merkkivalo (vihreä) jää palamaan

19 Tasajännite (DC) ulosotto 12V DC- pistorasiaa voidaan käyttää mm. 12 V akkujen lataamiseen. Kuormittamattomana DC jännite on 15 V 30 V. HUOMAUTUS Käännä DC-käytössä Smart- kaasunsäätökytkin OFFasentoon. - DC-ulosottoa voidaan käyttää akun lataamiseen ainoastaan tilapäisesti ja valvottuna! akun lataamiseen suositellaan erillistä akkulaturia joka liitetään 230 V ulosottoon. - DC-ulosottoa voidaan käyttää syöttämään myös valaisimia ja muita 12 V laitteita joiden ottama virta ei ylitä 8A. 1. Liitä latauskaapelit generaattorin DC- liitäntään ja sen jälkeen akun napoihin. Latauskaapeli (myydään erikseen) VAROITUS Ehkäise kipinöinnin muodostusta akun läheisyydessä yhdistämällä kaapeli ensin generaattoriin ja sen jälkeen akkuun. Irrota kaapeli ensin akusta. Irrota ajoneuvon maadoitettu akkukaapeli ennen kuin kytket latauskaapelit ajoneuvoon asennettuun akkuun. Kytke ajoneuvon maadoituskaapeli uudelleen vasta sen jälkeen, kun latauskaapelit ovat irrotettuja. Tämä toimenpidejärjestys ehkäisee mahdollisen oikosulun ja kipinöinnin muodostuksen, jos kytket vahingossa liitännän akun navan ja ajoneuvon rungon välille. Älä yritä käynnistää auton moottoria, jos generaattori on yhä kytkettynä akkuun. Generaattori voi vaurioitua. Liitä positiivinen akun napa positiiviseen kaapelijohtoon. Älä vaihda latauskaapeleiden kytkentää päinvastaiseksi, muuten generaattori ja/tai akku voivat vaurioitua pahoin

20 VAROITUS Akku kehittää räjähdysherkkää kaasua. Varo kipinöintiä, avotulta tai tupakointia akun lähellä. Varmista riittävä tuuletus tiloissa, jossa akun lataus tapahtuu. Akku sisältää rikkihappoa (akkuhappo). Akkuhapon kosketus ihoon tai silmiin voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Käytä suojavaatetusta ja kasvosuojusta. jos akkuhappo pääsee ihollesi, huuhtele vedellä jos akkuhappo pääsee silmiisi, huuhdo vedellä vähintään 15 minuuttia ja hanki lääkärin apua. Akkuhappo on myrkyllistä! PIDÄ AKKU POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. 2. Käynnistä moottori. Ylikuormitettu DC-ulosotto laukaisee DC- piirin suojakatkaisimien. Jos näin tapahtuu, odota muutama minuutti, ennen kuin palautat ylikuormitussuojan painamalla painikkeen alas. DC-piirin suojakatkaisin

21 Vajaan öljymäärän hälytysjärjestelmä Vajaan öljymäärän hälytysjärjestelmä on suunniteltu estämään kampikammion liian vähäisestä öljymäärästä johtuva moottori vaurioituminen. Ennen kuin öljyn pinna taso kampikammiossa laskee alle turvarajan, vajaan öljymäärän järjestelmä sammuttaa automaattisesti moottorin (moottorin kytkin jää ON- asentoon). Öljyn hälytysmerkkivalo (punainen)

22 8. MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN Käännä moottorin kytkin asentoon OFF pysäyttääksesi moottori hätätilanteessa. NORMAALIKÄYTÖSSÄ: 1. Kytke liitetty laite pois päältä ja vedä pistoke ulos pistorasiasta. Pistoke 2. Käännä moottorin kytkin asentoon OFF. Moottorin kytkin

23 3. Käännä polttoainetulpan vipu täysin vastapäivään asentoon OFF. Polttoainetulpan vipu Varmista, että polttoainetulpan vipu, rikastin ja moottorin kytkin ovat asennossa OFF, kun pysäytät generaattorin sekä kun kuljetat ja/tai säilytät generaattoria

24 9. HUOLTO Huolto- ja säätöaikataulun tarkoitus on pitää generaattori parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa. VAROITUS Pysäytä moottori ennen kuin suoritat huoltotyöt. Jos moottori on pidettävä käynnissä, varmista, että alue on hyvin tuuletettu. Pakokaasu sisältää myrkyllistä hiilimonoksidikaasua (häkää). Käytä alkuperäisiä KIPOR- varaosia tai niitä vastaavia varaosia. Osat, jotka eivät vastaa alkuperäisiä varaosia, voivat vaurioittaa generaattorin. Huoltoaikataulu: MÄÄRÄAIKAINEN HUOLTOVÄLI (1) Suorita huolto aina näytettyjen kuukausien tai käyttötuntien jälkeen sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin. Kohde Moottoriöljy AINA KÄYTTÖ- KERRAN JÄLKEEN ENSIM_ MÄISEN KUU KAUDEN TAI 10 TUNNIN JÄLKEEN AINA 3 KUU- KAUDEN TAI 50 TUNNIN VÄLEIN AINA 6 KUU- KAUDEN TAI 100 TUNNIN VÄLEIN Tarkasta O Vaihda O O Ilmanpuhdistin Tarkasta O Puhdista O (2) O AINA VUODEN TAI 300 TUNNIN VÄLEIN Sytytystulppa Puhdista säädä Kipinänsammutin Puhdista O Polttoaineen sakkakuppi O Venttiilin välys Tarkasta säädä O (3) Polttoainetankki ja Puhdista suodatin O (3) Polttoainelinja Tarkasta Joka 2. vuosi (vaihda tarvittaessa)(3) HUOMAUTUS: (1) Pidä kirjaa käyttötunneista, jotta voit määritellä sopivan huoltovälin. (2) Huolla laite useammin, jos sitä käytetään pölyisessä ympäristössä. (3) Valtuutetun KIPOR- edustajan tulee huoltaa nämä kohteet, ellei omistajalla ei ole asianmukaisia työkaluja tai hänellä ei ole huoltoon vaadittua pätevyyttä

25 1. ÖLJYN VAIHTO Tyhjennä öljy, kun moottori on vielä lämmin, jolloin varmistat nopean ja täydellisen tyhjennyksen. Varmista ennen tyhjennystä, että moottorin kytkin ja polttoainetulpan vipu ovat asennossa OFF. 1. Löysää kansiruuvi ja irrota vasemman puoleinen huoltokansi... Irrota öljyntäyttötulppa. 3. Tyhjennä kaikki öljy sopivaan astiaan. 4. Tee täyttö suositeltavalla öljyllä ja tarkasta öljyn pinnan taso. 5. Asenna vasemman puoleinen huoltokansi takaisin paikalleen ja ruuvaa kannen ruuvi kiinni. Moottoriöljytilavuus: KGE1000Ti 0,25 litraa KGE2000Ti 0,40 litraa Vasemman puoleinen huoltokansi, Kansiruuvi Öljyn täyttötulppa Yläpinta Öljyn täyttötulppa

26 HUOMAUTUS Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristölle ystävällisellä tavalla. Älä heitä öljyä roskiin tai kaada sitä maahan. Kysy lisätietoja jäteöljyn käsittelystä paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä. 2- ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO Likainen ilmanpuhdistin rajoittaa ilman virtausta kaasuttimeen. Huolla ilmanpuhdistin säännöllisesti estääksesi kaasuttimen toimintahäiriöt. Huolla puhdistin useammin, kun käytät generaattoria erittäin pölyisillä alueilla. VAROITUS Älä käytä puhdistukseen bensiiniä tai liuottimia. Ne ovat helposti syttyviä ja räjähdysherkkiä tietyissä olosuhteissa. 1. Irrota kansiruuvi ja irrota vasemman puoleinen huoltokansi. 2. Paina jousisalpaa ilmasuodatinrungon päällä ja irrota ilmanpuhdistimen kansi. 3. Pese patruuna syttymättömällä tai vaikeasti syttyvällä liuottimella ja kuivaa se kokonaan. 4. Liota patruuna puhtaassa moottoriöljyssä ja purista pois liika öljy. 5. Asenna ilmanpuhdistinpatruuna ja -kansi paikalleen. 6. Asenna ilmanpuhdistin paikalleen työntämällä alasalvat ja sen jälkeen jousisalpa paikalleen. 7. Asenna vasemman puoleinen huoltokansi paikalleen ja kiristä kansiruuvi tiukasti kiinni

27 Left side maintenance cover Vasemman puoleinen huoltokansi Cover screw Kannen ruuvi Air cleaner element Ilmansuodatinpatruuna Latch tab Salpa Air cleaner cover Ilmanpuhdistimen kansi Air cleaner body Ilmanpuhdistimen runko Lower tab Alasalpa 3. SYTYTYSTULPAN HUOLTO Suositeltava sytytystulppa: A7RTC Sytytystulpan kärkivälyksen on oltava sopiva ja karstaton, jotta varmistetaan moottorin asianmukainen toiminta. 1. Irrota sytytystulpan huoltokansi. Sytytystulpan huoltokansi

28 2. Irrota sytytystulpan hattu. 3. Puhdista kaikki lika sytytystulpan ympäriltä. 4. Käytä tulppa-avainta sytytystulpan irrotukseen. Kädensija Sytytystulppa Tulppa-avain 5. Tarkasta sytytystulppa silmämääräisesti. Poista sytytystulppa käytöstä, jos se on murtunut tai lohjennut. Puhdista sytytystulppa, jos sitä on tarkoitus käyttää edelleen. 6. Mittaa sytytystulpan kärkiväli rakotulkilla. 0,6 0,7 mm (0,024 0,028 tuumaa) 7. Kierrä sytytystulppa varovasti käsin paikalleen varmistaaksesi sen kiertymisen oikein kierteelle. 8. Kun uusi sytytystulppa on asennettu käsin paikalleen, se tulisi kiristää 1/3 kierrosta avaimella siten että se puristaa välirenkaan. 9. Asenna sytytystulpan hattu paikalleen tulppaan lujasti. 10. Asenna sytytystulpan huoltokansi takaisin paikalleen. Sytytystulpan tulee olla kiristetty huolellisesti. Virheellisesti kiristetty sytytystulppa voi kuumentua voimakkaasti ja mahdollisesti vahingoittaa generaattoria. Älä koskaan käytä sytytystulppaa, jolla on väärä lämpöarvo

29 10. KULJETUS/VARASTOINTI Polttoaineen vuotamisen estämiseksi kuljetuksen tai väliaikaisen säilytyksen aikana tulee generaattori olla normaalissa asennossa ja moottorin kytkin käännettynä asentoon OFF. VAROITUS Generaattoria kuljetettaessa: Älä täytä polttoainetankkia liian täyteen (polttoaineen täyttöputkessa ei saa olla polttoainetta). Ennen kuin varastoit koneikon pitkäksi ajanjaksoksi: Älä käytä generaattoria, kun se on kuljetusajoneuvossa. Ota generaattori pois kuljetusajoneuvosta ja käytä sitä hyvin tuuletetussa paikassa. Vältä suoralle auringon valolle altista paikkaa, kun sijoitat generaattorin kuljetusajoneuvoon. Jos generaattori jätetään suljettuun ajoneuvoon moneksi tunniksi, korkea lämpötila ajoneuvon sisällä voi aiheuttaa polttoaineen höyrystymisen ja sen seurauksena mahdollisen räjähdyksen.. Älä aja pitkiä ajanjaksoja epätasaisella tiellä, kun generaattori on ajoneuvossa. Jos sinun on kuljetettava generaattoria epätasaisella tiellä, tyhjennä sitä ennen polttoaine generaattorista. 1. Varmista, että säilytyspaikassa ei ole liikaa kosteutta ja pölyä. 2. Tyhjennä polttoainesäiliö täysin tyhjäksi. VAROITUS Bensiini on äärimmäisen helposti syttyvää ja räjähdysherkkää tietyissä olosuhteissa. Älä tupakoi tai käsittele avotulta ja estä kipinöinti bensiinin lähettyvillä

30 a) Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä hyväksyttyyn bensiiniastiaan. b) Käännä moottorin kytkin asentoon ON ja löysää kaasuttimen tyhjennysruuvi sekä tyhjennä bensiini kaasuttimesta sopivaan astiaan. c) Irrota sytytystulpan hattu tyhjennystulpan ollessa löysättynä ja vedä käynnistyskahvasta 3 4 kertaa, jolloin bensiini tyhjentyy polttoainepumpusta. d) Käännä moottorin kytkin asentoon OFF ja kiristä tyhjennysruuvi lujasti kiinni. Tyhjennysruuvi 3. Vaihda moottoriöljy. 4. Irrota sytytystulppa ja kaada noin ruokalusikallinen puhdasta moottoriöljyä sylinteriin tulpan aukosta. Pyöritä moottoria useita kierroksia, jolloin öljy leviää sylinteriin ja asenna sitten sytytystulppa paikalleen. 5. Vedä hitaasti käynnistyskahvasta kunnes tunnet vastusta. Tässä pisteessä mäntä on tulossa puristuspisteeseensä ja sekä imu- että poistoventtiili ovat kiinni. Moottorin säilytys tässä tilassa auttaa suojaamaan moottoria sisäiseltä syöpymiseltä. Käynnistyskahva

31 11. VIANPAIKANNUS Jos moottori ei käynnisty Onko säiliössä polttoainetta? EI Täytä polttoainetankki. KYLLÄ Onko moottorin kytkin päällä? EI Käännä moottorin kytkin päälle. KYLLÄ Onko moottorissa riittävästi öljyä? EI Lisää suositeltua öljyä. KYLLÄ Antaako sytytystulppa kipinän? EI Vaihda sytytystulppa. Ei kipinää. Kysy lisätietoja valtuutetulta KIPORedustajalta. VAROITUS Varmista, että sytytystulpan ympärillä ei ole yli vuotanutta polttoainetta. Vuotanut polttoaine voi syttyä. Tarkastus: 1) Irrota sytytystulpan hattu ja puhdista lika sytytystulpan ympäriltä. 2) Irrota sytytystulppa ja työnnä sytytystulppa tulpan hattuun. 3) Maadoita tulppa painamalla sen sivuelektrodi sylinterikantta vasten. 4) Vedä käynnistyskahvasta. Tulpan kärkivälin tulisi iskeä kipinää. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, vie generaattori valtuutetulle KIPORjälleenmyyjälle

32 Kytketty laite ei toimi: Palaako antotehon merkkivalo? KYLLÄ EI Palaako ylikuormituksen merkkivalo? EI Kysy lisätietoja valtuutetulta KIPORedustajalta. KYLLÄ Tarkasta, onko sähkölaite tai koje viallinen. EI Kysy lisätietoja valtuutetulta KIPORedustajalta. KYLLÄ Vaihda sähkölaite tai koje. Vie sähkölaite tai koje korjattavaksi sähkökorjaamoon. Ei virtaa DC-laitteessa: Onko DC-piirin suojakatkaisin lauennut? KYLLÄ Paina uudelleenasetuspainiketta. EI Vie generaattori valtuutetulle KIPOR- jälleenmyyjälle

33 12. TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT Malli Tuotenumero KGE1000Ti DAR0640 KGE2000Ti DAR0641 Nimellistaajuus (Hz) Nimellisjännite (V) Nimellisvirta (A) Nimelliskierrosluku (rpm) Nimellisteho (kva) 0.9 1,6 Suurin teho (kva) 1.0 2,0 DC-lähtö DC- jännite Maksimikuorma 12V 8,3 A Moottori Malli/Tyyppi KG55 KG105 Tyyppi Yksisylinterinen, 4-tahtinen, pystymallinen, ilmajäähdytetty, OHV, bensiinimoottori Tilavuus (halkaisija x 53.5 ml (43.5 x 36 mm) 105 ml (58 x 40 mm) iskunpituus) Puristussuhde 8.5 : 1 Nimellisteho(kW/rpm) 1.3 / ,2 / 4500 Sytytysjärjestelmä T.C.I Sytytystulppa A7RCT Käynnistysjärjestelmä Vetokäynnistin Polttoaine Lyijytön bensiini (suositus 98-oktaaninen) Polttoaineen kulutus (g/kwh) Voiteluöljy SAE 10W/30 (yli CC asteen) Polttoainesäiliön tilavuus 2.6 3,7 Jatkuva käyttöaika (h, 5.0 4,0 nimellisteholla) Melutaso (0-kuorma täysi kuorma) [db(a)/7m] Päämitat (P x L x K) mm 460 x 248 x x 291 x 405 Kuivapaino kg

34 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. Laitteen käytön loputtua sitä ei tule hävittää sekajätteen mukana vaan se on toimitettava erilliskeräykseen. TAKUU Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. Takuu ei ole voimassa ammatti- tai vuokrauskäytössä. Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: VKO FIN

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 : Lue tämä ohjekirja ja sen liitteet huolellisesti läpi ennen ajoneuvon käyttöä. Ajoneuvo Käyttö Huolto OMISTAJAN JA KAIKKIEN AJONEUVON KÄYTTÄJIEN ON

Lisätiedot

Alkuperäisen ohjeen käännös. Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja

Alkuperäisen ohjeen käännös. Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja Alkuperäisen ohjeen käännös Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja Kiitämme Sinua Honda maamuokkaimen valinnasta. Tämä ohjekirja sisältää Honda maamuokkaimen FR750 käyttö- ja huolto-ohjeita. Julkaisun kaikki

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc DAR0929 Käännös alkuperäisohjeista Översättning av originalanvisningarna JOHDANTO Kiitos päätöksestäsi hankkia yhtiömme valmistaman moottoripyörän.

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001 Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:28 3FKRH600_002 TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot