Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa"

Transkriptio

1 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä kunta-alan tapaamisissa. Kehus on toiminut Iin kunnanjohtajana vuodesta 2010, jota ennen hän toimi Kuivaniemen viimeisenä kunnanjohtajana. Vuoden 2007 Iin ja Kuivaniemen kuntien yhdistymisen myötä hän toimi Iin resurssijohtajana. Täällä on ollut hyvä tehdä töitä, kun ollut tekemisen meininki ja ei olla ollenkaan jämähdetty paikoilleen, Kehus jatkaa. Kunnanjohtajana hän on päässyt näköalapaikalle siitä, miten yhteiskunta toimii niin hyvissä kuin huonoissa asioissa. Hänen työpöydällään on ollut useita isoja epävarmuustekijöitä, kuten työttömyyden kasvu, valtionosuusleikkaukset sekä sote-uudistus, mutta myös positiivisia tuloksia vahvasta panostuksesta kulttuuriin sekä sitoutumisesta uusiutuvan energian tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Kunnanjohtajan tärkeimmiksi tehtäviksi Kehus nimeääkin eteenpäin katsomisen ja uuden kehittämisen. Muutokset on nähtävä mahdollisuuksina ja uuden alkuna, Kehus painottaa. Erityisesti kuntatalouden heikentyminen on pakottanut löytämään uusia askelia yhdessä kuntakonsernin kanssa, mutta myös laajemmalla yhteistyöllä Oulun seudun kuntien kesken. Kehuksen mukaan Iin sijainti Oulun kasvukeskusalueella on antanut hyvät lähtökohdat kehittämiselle, ja kuntaa on onnistuttu kasvattamaan oikeaa kasvuvauhtia. Iin vetovoimatekijöiksi hän mainitsee edulliset isot tontit sekä toimivat peruspalvelut, kuten päivähoito- ja kouluverkosto. Haastavimmaksi päätökseksi urallaan Kehus nimeää yksimielisesti Kuivaniemen ja Iin kuntien yhdistymisen. Valtaosa kuntalaisista ja päättäjistä käsitteli liitosta hyvin voimakkailla tunteilla, Kehus muistelee. Yleisesti sanotaan, että eläkkeelle siirtyminen on yksi elämän suurista muutosvaiheista. Kehukselle se merkitsee aktiivisuutta sekä vapautta harrastella ja matkustella. En osaa olla touhuamatta, joten pieniä projekteja rakentelen, sekä metsänhoitoa ja kalastelua että lomaillaan perheen kanssa enemmän. Jos olemme paikkakunnalla, niin käymme myös kunnan kesätapahtumissa, Kehus jatkaa. Työtehtävät hän kertoo jättävänsä turvallisin mielin Ari Alatossavalle. Ei ole tunnetta, että työ menisi hukkaan. Hyvä mies pääsee jatkamaan. Väistyvä ja uusi kunnanjohtaja toivottavat iiläisille hyvää kesää. Kunnanjohtajan Kehuksen läksiäisiä vietettiin Micropoliksella Kutsuvierastilaisuudessa paljastettiin taiteilija Sanna Koiviston (oik.) maalaama muotokuva, jota voi käydä katsomassa Nätteporin auditoriossa. Toimivan kuntastrategian pohjalta on hyvä viedä Iitä eteenpäin Viransijaisena aloittaneelle Alatossavalle Iin toimintaympäristö, henkilöstö ja päättäjät ovat tulleet tutuksi hänen toimiessaan 15 vuoden ajan kunnan tytäryhtiöiden Micropoliksen ja Iilaakson toimitusjohtajana. Ensimmäisten uusien työviikkojen aikana ovat työpäivät venyneet usein kaksitoistatuntisiksi, mutta Alatossavan kasvoilta ei paista väsymys, vaan aito innostus syventyä ja perehtyä kunnan asioihin. Kysyttäessä tavoitteistaan nimeää Alatossava suoriltaan kolme selkeää kokonaisuutta. Ensimmäisenä hän nostaa hallinnon avoimuuden edistämistä niin kunnan asioiden valmistelussa kuin päätöksenteossa. Toukokuussa voimaan astunut uusi kuntalaki korostaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinojen lisäämistä. Alatossava näkee, että esimerkiksi sähköisten viestintäkanavien kehittämisellä voidaan lisätä tiedon saatavuutta sekä madaltaa kynnystä osallistua ja ottaa kantaa kunnan suunnitelmiin. Toiseksi hän mainitsee positiivisen ilmapiirin vahvistamisen sekä myönteisen kuntakuvan ylläpitämisen. Alatossavan mukaan mielikuvalla on tärkeä merkitys, kun huokutellaan uusia yrityksiä ja asukkaita. Uusia ulottavuuksia pitää löytää myös henkilöstöstä ja heidän osaamisensa hyödyntämisestä. Kun henkilöstön kehitysehdotuksia otetaan vastaan ja kuunnellaan, syntyy parempaa palvelua ja tulosta, Alatossava toteaa. Kolmas tavoite on tiukka taloudenpito. Todennäköisesti kunnilta tullaan jatkossakin leikkaamaan varoja, joten kunnan pitää itse pystyä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja ottaa pitkäjänteinen suunnittelumalli pohjaksi, Alatossava jatkaa. Tavoitteisiin pääsyä edesauttaa jatkuva ja tiivis yhteistyö muiden Oulun seudun kuntien kanssa. Ii liittyi vastikään toukokuussa perustettuun valtakunnalliseen kehyskuntafoorumiin, jonka muodostavat isojen kaupunkien kehyskunnat. Oulun kehyskunnista mukaan lähtivät Iin lisäksi myös Kempele, Liminka, Muhos ja Tyrnävä. Alatossava kertoo, että foorumi pyrkii tuomaan kehyskuntien näkemyksiä valtakunnan tasolle ja suoraan valtion eri ministeriöihin ja viranomaisiin. Myös Oulun seudun yhteinen maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinotyön suunnittelu ja käyttö yli kuntarajojen (MALPE) jatkuu edelleen tiiviinä yhteistyönä. Vaikka kunnanviraston toimistohuoneet ja käytävät hiljenevät kesäksi, aloittaa Alatossava heinäkuussa virallisesti kunnanjohtajana. Uusi kunnanjohtaja vinkkaa, että häntä voi tulla jututtamaan kunnan kesätapahtumien yhteydessä, sekä hän tulee mielellään pyydettäessä tutustumaan alueen toimijoihin ja yhdistyksiin.

2 2 Vuoden 2014 tilinpäätös 1,8 milj. euroa ylijäämäinen työttömyys nakertaa verotuloja I in talous on kehittynyt myönteisesti vuoden 2007 kuntaliitoksesta lähtien. Edellisten vuosien kertynyt (kumulatiivinen) ylijäämä on noin 5,5 milj. euroa. Vuosittain verotulot ovat kasvaneet positiivisen väestökehityksen sekä Oulun seutuvetoisen työllisyystilanteen avulla. Kun vuonna 2013 verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,7 prosenttia, hidastui kasvu vuonna ,7 prosenttiin korotetusta kunnallisveroprosenttiyksiköstä (+0,75) huolimatta. Iin suurimmaksi talouden haasteeksi on muodostunut työllisyystilanteen negatiivinen kehitys. Joulukuussa 2014 Iin työttömyysaste kohosi 20,4 prosenttiin. Työttömyysasteen nousu johtaa verotulojen kasvun pienentymiseen jo kuluvana vuonna. Lisäksi jatkossakin taloudellisia haasteita tuovat valtionosuuksien leikkaukset, joita on leikattu vuodesta 2012 lähtien jatkuen näillä näkymin vuoteen 2017 asti. Leikkausten vuosittaiset vaikutukset kuntatalouteen ovat noin 2,3-2,4 milj. euroa. Toimintakuluista henkilöstökulut toteutuivat noin 1 miljoona euroa budjetoitua pienempänä. Kustannussäästön syynä on tilapäisen henkilöstön (määräaikaiset työsuhteet/sijaiset) arvioitua pienempi palkkaamistarve. Tämän lisäksi kaikkia vuoden aikana avoimiksi tulleita virkoja/työsuhteita ei täytetty. Avustuksiin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä euroa, ja muiden palveluiden ostoon käytettiin euroa arvioitua vähemmän. Vuoden 2013 joulukuussa tapahtui Jokikylän koululla öljyvahinko, joka johtui öljysäiliöiden ylitäytöstä. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan , ettei vanhaa koulua korjata eikä uutta rakenneta, vaan vakuutusyhtiö maksaa kunnalle euron kertakorvauksen. Kertakorvaus näkyy tilinpäätöksessä toimintatuottojen lisääntymisenä eurolla. Kunnanvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen kesäkuun kokouk sessaan. Vuoden 2015 talousarvio ja -suunnitelma valmistuivat viime syksyllä uuden kuntastrategian arvot ja painopisteet tunnistaen Taloussekä tulevat taloushaasteet tiedostaen. Esitys sisältää pitkävaikutteisia asiakirjoihin linjauksia, joiden taloudellinen ja voi tutustua toiminnallinen hyöty toteutuu vasta verkossa suunnitelmakaudella Lähde: Tilinpäätös 2014 ja talous talousarvio Neuvolaraati kehittää sote-palveluja mukavan kahvittelun lomassa Tekstit ja kuva: Riitta Muhonen Lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden pitäisi jalkautua iiläisiin tapahtumiin ja tehdä itseään enemmän näkyviksi. Asioihan perhe samalla terveydenhoitajalla sekä raskaus- että vauva-aikana? Miten ajatus avoimesta päiväkodista tai lapsiparkista etenee? Muun muassa tällaisia ideoita ja kysymyksiä tuli Iin neuvolaraadin mieleen viimekertaisessa kokoontumisessa. Iin neuvolan ja perhetyön yhteinen asiakasraati kokoontuu muutaman kerran vuodessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilan yhteydessä. Neuvolapalvelujen esimies Anne Leppälä-Hast johtaa keskustelua eri teemoista, ja neuvolaraati on ehtinyt ottaa kantaa jo esimerkiksi Oulunkaaren nettisivujen kehittämiseen ja lasten hammashoitolapalveluihin. Viime kerralla lastensuojelun sosiaalityöntekijä Leena Mämmi-Laukka esitteli uudistunutta sosiaalihuoltolakia, jonka myötä lapsiperheille tarjotaan apua aiempaa matalammalla kynnyksellä, jo ennen lastensuojeluasiakkuutta. Nyt apua on mahdollista saada jo, jos on estynyt hoitamaan päivittäisiä asioita ja lasten hyvinvointi on riskissä vaarantua. Oulunkaarella Iin perhepalveluissa on viimevuosien aikana merkittävällä tavalla jo lisätty resursseja lapsiperheille kohdistuviin palveluihin. Uusia vakansseja on lisätty muun muassa lastensuojelun Perhekahvilassa on kavereita sekä lapsille että aikuisille. sosiaalityöhön ja perhetyöhön sekä neuvolapalveluihin. Myös perheneuvolassa psykologien osalta tilanne on aiempaa parempi, sillä kaikki vakanssit on saatu täytettyä kokoaikaisesti. Raatilaisia kiinnostikin, onko ennaltaehkäisevään toimintaan saatu lisätyövoimaa ja miten palvelu voidaan taata, jos lisäresursseja ei vielä ole. Parhaillaan arvioidaan ja selvitetään, miten Oulunkaarella kyetään vastaamaan uudistuneen sosiaalihuoltolain muutoksiin ja edellyttääkö lakimuutos lisäämään henkilöstöä muun muassa yleisiin perhepalveluihin. Jos omat työvoimaresurssit eivät riitä, käytetään lisäksi ostopalveluja, Leppälä-Hast ja Mämmi-Laukka tiesivät kertoa. Kuntayhtymä on suunnitellut, että sosiaalityöntekijä olisi jatkossa tavattavissa myös neuvolassa. Idea sai raatilaisilta hyvän vastaanoton. Raatilaisten mielestä myös esimerkiksi perhekahvilat, seurakunnan kahvilat ja tapahtumista esimerkiksi Lumivalkeat olisivat hyviä paikkoja tutustua lapsiperheiden sosiaalityöntekijöihin. Työntekijöitä olisi helpompi lähestyä, kun kasvot olisivat tulleet tutuiksi. Vaikka asiakasraadissa on aina jokin teema, puhe sivuaa todella laajasti kaikkia lapsiperheitä koskevia palveluja. Sana on vapaa, ja kaikkien mielipiteet ovat tärkeitä. Neuvolaraati antaa työntekijöille tärkeää kuntalaispalautetta lapsiperheiden palveluista. Samalla raatilaiset saavat tietoa uudistuksista ja vievät sitä eteenpäin lähipiirilleen ja muille perheille. Neuvolapalvelut kehittyvät asiakkaiden tarpeiden mukaan: valmistelussa on esimerkiksi, että neuvola-aikoja olisi tarjolla jatkossa myös iltaisin, ja perhevalmennusta voi jo nyt seurata myös internetin kautta silloin kun itselle parhaiten sopii. JUTUSTELUA JA TUTUSTUMISTA iiläisten lapsi perheiden hyväksi N IIN kuntatiedote 2/2015 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Anna Saksio, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy tiistaina kysymyksiä voi lähettää perhe-, terveys- ja vanhuspalveluille Oulunkaaren Omahoito -palvelussa. Omahoito-järjestelmä on tietoturvallinen, sillä siihen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla osoitteessa oulunkaarenomahoito.com Monissa yksiköissä on perinteisiä palautelaatikoita, ja niiden rinnalle on tuotu sähköisiä palautteenkyselylaitteita. Palautetta voidaan kysyä asiakkaalta myös tekstiviestillä. Palautteen kerääminen tapahtuu aina kohderyhmän ehdoilla, esimerkiksi lasten ja kehitysvammaisten mielipiteitä kartoitettaessa apuna ovat erilaiset kuvat ja pelit. Kuntayhtymä reagoi nopeita toimenpiteitä vaativiin palautteisiin mahdollisimman ripeästi ja tiedottaa kuntalaisia ja työntekijöitä muutoksista. Lisäksi palautekoonnit käsitellään osavuosikatsausten yhteydessä sekä osana vuosittaista toiminnan arviointia. Näin varmistetaan, että kehittämisehdotukset etenevät myös niin sanottuihin kuntaneuvotteluihin. Kuntaneuvotteluissa Oulunkaaren kuntayhtymä ja Iin kunta linjaavat kuntayhtymän seuraavan vuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntaneuvotteluissa sovitaan, paljonko kunta antaa Oulunkaarelle rahaa palvelujen järjestämiseen ja mitä toimintoja tulee erityisesti kehittää. Iin tietoverkko vastaanottaa edelleen liittymä jäsenhakemuksia osoitteessa verkko.fi Iin työväentalolle kokoontuu joka torstaiaamupäivä aktiivinen, touhukas ja ennakkoluuloton vanhempainjoukko. Kyseessä on Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Iin paikallisyhdistyksen ylläpitämä Perhekahvila, joka avaa ovet viikoittain alueen lapsiperheille leikkimistä, askartelua, kahvittelua ja ihan vaan toisiin perheisiin tutustumista varten. MLL on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka päätehtävänä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman liiton vapaaehtoistyön tärkeimpiä muotoja ovat kaikille lapsiperheille järjestettävät avoimet perhekahvilat. Iin paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Sari Turtisen mukaan Iissä Perhekahvilaa on järjestetty noin viidentoista vuoden ajan. Paikallisyhdistys on sitäkin vanhempi, ja viime vuonna vietettiin jo 90-vuotista toimintakautta. Yhdistyksen aktiivijäsen Päivi Moisala kertoo, että Perhekahvilan ydin on toisilta perheiltä saatava korvaamaton vertaistuki. Vanhemmat voivat jakaa arjen kokemuksia, vinkkejä jaksamiseen, ja samalla lapset saavat leikkikavereita. Myös muutkin paikalla olevat vanhemmat kannustavat rohkeasti liittymään mukaan. Perhekahvila on mitä parhain keino tutustua alueen muihin lapsiperheisiin, varsinkin jos muuttaa uutena asukkaana paikkakunnalle. Pienessä kunnassa vapaaehtoistyön tärkeys korostuu Perhekahvilassa voi toimia myös vapaaehtoisena monessa eri roolissa, esimerkiksi ideoimalla tai ohjaamalla lapsille satutunteja, liikuntatuokioita ja lauluhetkiä. Vapaaehtoisilta vetäjiltä ei vaadita mitään tiettyä osaamistaustaa, eikä yhdistys aseta vetäjille ikärajaa. Toiminta sopisi hyvin eläkeläisille, jotka saisivat mukavaa puuhasteltavaa ja juttuseuraa. Yhteistyötä yhdistys tekee jo mm. Iin Marttojen kanssa, kun jouluisin he kokoontuvat perinteisesti yhteen leipomaan pipareita. MLL:n työtä voi myös tukea osallistumalla paikallisyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, kuten myyjäisiin, kirppiksiin ja keräyksiin tai liittymällä kannatusjäseneksi (25 e/vuosi). Jäsen saa kotiin valtakunnallisesti 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Lapsemme-lehden sekä paikallisia alennuksia alueen yrityksistä. Kunta tukee yhdistystä mm. tapahtuma-avustuksilla sekä mahdollistamalla Vauhtihirmutliikuntakerhon järjestämisen koulun liikuntasalissa. Oulunkaari kerää palautetta useilla tavoilla euvolan asiakasraadin lisäksi Oulunkaarella on lukuisia muita keinoja, joilla asiakkaat voivat lähettää palautetta ja esittää kysymyksiä. Asiakas- ja kuntalaispalautteet ovat tärkeä osa Oulunkaaren toiminnan kehittämistä. Internetsivuilla oulunkaari.com on kohta Palaute, jonka kautta kuntalainen voi jättää palautetta haluamastaan aiheesta. Palaute ohjautuu suoraan kyseisestä palvelusta vastaavalle esimiehelle sekä palvelujohtajalle. Jos haluaa, että palautteeseen vastataan, voi jättää omat yhteystietonsa. Tietoturvasyistä lomakkeilla ei tule kuitenkaan lähettää palautetta, joka sisältää arkaluontoista tietoa kuten henkilötunnuksia tai tietoja terveydentilasta. Omaan terveyteen tai sosiaalietuuteen liittyviä 3 Torstaina 7.5. pidetyssä Perhekahvilassa juhlistettiin ennakkoon äitienpäivää. Nuorin osallistuja oli noin kuukauden ikäinen ja vanhimmat lapset 5-vuotiaita. Perhekahvilasta muistutetaan, että paikalle voi tulla ilman lapsiakin, raskaana ja ilman ennakkoilmoittautumista. Kesäkuusta lähtien Perhekahvila lomailee, ja ovet avataan jälleen syyskuun alusta. Seuraa tiedottelua Facebookissa MLL Iin yhdistys. Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Iin yhdistys etsii tulevalle syksylle uusia vetäjiä Perhekahvilaan sekä liikuntakerho Vauhtihirmuihin. Ota yhteyttä sähköpostilla: Mikko Kälkäjä herätteli kuulijoita pohtimaan, millainen toimintaympäristö on kuntalaisilla käytössä jo vuonna Jaetaanko sanomalehti edelleen postilaatikkoon, kantavatko koululaiset kirjoja repussa ja miten raha-asiat hoidetaan? Iin tietoverkko-osuuskunta valmistelee kunnalle rahoitusesityksen kesän aikana I in Tietoverkko-osuuskunta perustettiin vuoden 2013 alussa tavoitteena rakentaa koko kunnan kattava 100 megabitin nopeudella toimiva valokuituverkko. Noin 10 prosenttia Iin kotitalouksista on jättänyt liittymäjäsenhakemuksensa osuuskuntaan. Mikäli osuuskunta aikoo hyödyntää valtion Laajakaista kaikille rahoitustuen, tulee rakentamispäätös tehdä vuoden 2015 loppuun mennessä. Iin tietoverkko-osuuskunnan toiminnan aktiivisuutta on hidastanut se, että osuuskunnalla ei ole toimintabudjettia. Liittymismaksuja ei ole vielä peritty siitä syystä, että tietoverkon hallitus on päättänyt siirtää liittymishakemuksen jättäneiden jäseneksi hyväksymisen siihen saakka, kunnes kunta päättää osallisuudesta valokuidun rakentamisessa. Tämä siksi, koska ilman kunnan rahoitusta valtio ei tee omaa rahoituspäätöstään eikä verkon rakentaminen ilman tukia ole mahdollista. Tietoverkko-osuuskunnan hallitus valmistelee kunnalle rakentamis- ja rahoitusesityksen kesän aikana. Torstaina Iin tietoverkkoosuuskunta järjesti Micropoliksella kaikille avoimen infotilaisuuden. Paikalle oli kutsuttu Kairan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kälkäjä, joka esitteli Pudasjärven ja Taivalkosken alueelle rakennetun valokuituverkon toimintaa sekä kertoi alueen asukkaiden käyttökokemuksista. Lisäksi paikalla oli Iin tietoverkko-osuuskunnan hallituksen jäseniä ja Iin vs. kunnanjohtaja Ari Alatossava. Tiedon digitalisoitumisen myötä luotettavat ja nopeat verkkoyhteydet ovat erittäin tärkeä edellytys kunnan palveluiden toimivuudelle, mutta myös asuin- ja yritysalueiden houkuttelevuudelle, Alatossava tiivisti kunnan näkökulman avauspuheenvuorossaan. Nykyisellään kunta ostaa vuosittain tietoliikenneverkkopalveluita noin eurolla. Summa sisältää kaikki kunnan käytössä olevat kiinteät ja langattomat verkkoyhteydet, niiden ylläpidon sekä tieto- turva- ja käyttöönottopalveluita. Jos kunta hallitsisi omaa tietoverkkoaan, mahdollistaisi se jopa 70 % säästön käyttökuluissa. Osuuskunta ei ainut mahdollinen toimintamuoto Koko Iin kattavan valokuituverkon (runko- ja tilaajaverkko) rakentamisen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 7 miljoonaa euroa. Valtio rahoittaa kuluista miljoonan edellyttäen, että kunta rahoittaa vastaavasti saman suuruisen osan. Lopun rahoituksen Iin tietoverkko-osuuskunta kattaisi pitkäaikaisella pankkilainalla, mutta lainan saamiseksi osuuskunta tarvitsisi kunnalta myös takauspäätöksen. Kälkäjän mukaan Pudasjärven osuuskunta ei kuntatakauksesta huolimatta saanut rahoittajilta lainaa, ja verkon rakentaminen oli peruuntua. Rakentaminen pääsi alkamaan, kun osuuskunnan toimintamuoto muutettiin osakeyhtiöksi ja pankkilaina myönnettiin Kairan Kuitu Oy:lle rakentamiskuluiltaan yhteensä noin 15 miljoonan euron verkolle. Kälkäjän mukaan verkkoon on kytketty jo noin asiakasta, mutta yhteispituudeltaan noin km verkon rakentaminen jatkuu vielä. Tilaisuudessa yleisöä kiinnosti myös langattoman verkkoteknologian kehittyminen. Kälkäjän mukaan langattomat verkot täydentävät kuitua, mutta eivät ole poissulkevia tai kilpailevia palveluita. Mm. suositut nettitelevisio- ja viihdepalvelut edellyttävät suuria tiedonsiirtonopeuksia, joihin nykyisten kuparikaapelin kautta toimivien kiinteiden tai langattomien yhteyksien ominaisuudet eivät riitä. Langattoman verkon heikko puoli on käytön jakautuminen kaikkien käyttäjien kesken, mikä tarkoittaa sitä, että palvelu hidastuu merkittävästi käyttöruuhkaaikoina.

3 4 Työtä luonnosta Iin kunta aloittaa uuden aktivointi- ja työllistämistavan kehittämisen Euroopan sosiaalirahaston tuella. Työtä luonnosta Iissä -hankkeella pyritään vastaamaan alueen heikkoon työllisyystilanteeseen yhteistyössä alueen yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kuten kyläyhdistysten kanssa. Micropoliksen työllistämiskoordinaattorin Helena Ylisirniön mukaan kolmannen sektorin toimijat koulutetaan hankkeen puitteissa työnantajataitoihin ja työnohjaukseen. Lisäksi ikääntyneitä ja nuoria pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan kohti pidempiaikaista työllistymistä. Pitkäaikaistyöttömille luodaan uusia työtehtäviä, kuten kylissä sijaitsevien luonto- ja virkistysalueiden kunnossapitotehtäviä, siivousta, opastusta sekä tuotteistamista virkistys- ja/tai matkailukäyttöön. Tavoitteena on, että kylissä kunnostettavat luonto- ja virkistyskohteet tarjoavat iiläisille työtä vielä hankkeen jälkeenkin. Toiminnasta hyötyvät myös alueen vapaa-ajan asukkaat. Työllistämisen tarve on Iissä kiistaton, sillä kunnan työttömyysluvut ovat nousseet vuoden 2014 aikana maakunnan suurimmiksi, joulukuussa 20,4 prosenttiin. Kaikkein merkittävimmin on kasvanut pitkäaikaistyöttömyys, yli 50-vuotiaiden työttömyys, nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys sekä miesten työttömyys. Työtä luonnosta Iissä -hanke käynnistyy jo kuluvan kesän aikana, toteutusaikaa on toukokuuhun 2018 asti. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. EU- ja valtion tuki hankkeelle on yhteensä euroa. Micropoliksen asiantuntijat edistävät vähähiilistä Pohjois-Pohjanmaata Kevään aikana Iin Micropolis Oy:ssä on käynnistynyt kaksi uutta Euroopan aluekehitysrahaston tukemaa kehittämishanketta, joissa etsitään konkreettisia ratkaisuja vähähiilisyyteen ja alueen kilpailukyvyn parantamiseen. EnergiaPlus-hankkeessa kartoitetaan Oulunkaaren ja Oulun alueen öljy- ja sähkölämmityskiinteistöjä. Oulunkaaren kuntien alueella käytetään vuosittain yli litraa kevyttä polttoöljyä kiinteistöjen lämmitykseen. Korvaamalla öljy uusiutuvalla energialla, kuten puuhakkeella, voidaan lisätä alueen lämpöyrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Samalla energiaan käytetyt eurot jäävät omalle alueelle, eivätkä virtaa ostoenergian mukana naapurimaihin, toteaa Micropoliksen projektipäällikkö Pekka Pääkkönen. Pääkkösen mukaan hankkeella on työn alla jo kolmisenkymmentä öljy- tai sähkölämmitteistä kohdetta. Vaihtoehtoisina uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksina huomioidaan hake- ja pellettilämmitys, pienchp, maalämpö, aurinkoenergia ja hybridiratkaisut. EnergiaPlus-hanke kestää vuoden 2017 loppuun. Hanketta rahoittavat PohjoisPohjanmaan liitto (EAKR), Oulunkaaren kuntayhtymä, BusinessOulu sekä alueen yritykset. Vähähiilisyydestä kilpailukykyä kunnille -hankkeen (VähäHiku) tavoitteena on saada kunnat vähentämään fossiilisen energian käyttöä, kasvihuonekaasupäästöjä sekä samalla synnyttää taloudellisia säästöjä. Iin lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän muuta Pohjois-Pohjanmaan kuntaa. Hankkeessa siirretään hyviä käytäntöjä sekä kehitetään ja testataan uusia menettelytapoja ja toimintamalleja, joilla kunnat pystyvät nykyistä tehokkaammin ottamaan käyttöön päästöjä vähentäviä cleantech-ratkaisuja ja uusiutuvaa energiaa. Micropoliksen projektipäällikön Irja Ruokamon mukaan Iissä toteutetaan vuonna 2012 alkaneen HINKUohjelman toimenpiteitä. Hankkeessa lisäksi valmistellaan Iihin valtuustoaloitteen mukainen ympäristöohjelma. VähäHikun päätoteuttajana on Micropolis ja osatoteuttajana Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hanke kestää vuoden 2017 loppuun. Hankkeen rahoituksesta 70 prosenttia tulee Euroopan aluekehitysrahastosta, osallistujakuntien rahoitusosuus projektista on 21 % ja SYKEn 9 %. Yhteistyöllä kohti POHJOIS-IISSÄ Viihtyisä asuinympäristö houkuttelee kuntaan uusia muuttajia, mutta sitouttaa myös nykyiset asukkaat paikkakunnalle tarjoamalla monipuolisia palvelu-, harrastus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Yksi Iin kuntastrategian 2020 keskeisiä tavoitteita on elinympäristön kehittäminen ja vahvistaminen kuntalaisia paremmin palvelevaksi. Kuntastrategian laadinnan yhteydessä toteutetussa kuntalaiskyselyssä vastaajat korostivat erityisesti tarvetta siistiä kuntakeskuksien yleisilmettä sekä hoitaa ja lisätä viher- ja virkistysalueita. YMPÄRISTÖÄ parempaa asuinympäristöä HUHTIKUUSSA kunnan teknisissä palveluissa aloitti kaksi uutta työntekijää, aluearkkitehti Satu Piispanen ja ympäristönhoitaja Anne Suihkonen. Ympäristönhoitajan työpöydällä ovat tällä hetkellä mm. uuden Haminan koulun ja päiväkodin pihasuunnitelmat, joiden rakennustyöt toteutetaan kesän aikana. Ympäristönhoidon parissa työskentelee lisäksi kesätyöläisiä, jotka hoitavat kunnan viheralueita. Piispasella puolestaan on työn alla keskustaajaman osayleiskaava, josta valmistuu ehdotus kesäkuussa. Aluearkkitehdin työ pitää sisällään sekä rakennetun ympäristön että maankäytön suunnittelua, jolla vaikutetaan suoraan esimerkiksi asuntojen saatavuuteen sekä liikenteen, virkistysalueiden ja elinkeino elämän toimi vuuteen. No, millainen on viihtyisä asuinympäristö ammattilaisten silmin? Suihkosen mukaan peruspalveluiden eri ikäryhmille tulee olla helposti saatavilla ja kulkemisen pitää olla esteetöntä ja turvallista. Piispasen mielestä hyvä asuinympäristö tarjoaa mahdollisuuksia positiiviseen vuorovaikutukseen sekä ympäristön että muiden asukkaiden kanssa. Viihtyvyyden ylläpitoon vaikuttavat käyttäytymistavoillaan ja toiminnoillaan kuntalaiset myös itse. Kyläyhdistyksistä löytyy hyvää talkoohenkeä yhteisen hyvän tekemiseen. Naiset ideoivat yhteisistä tienvarsitalkoista, ja kunta voisi esimerkiksi huolehtia jätesäkkien poiskuljetuksen. Tarkoituksena ei ole siirtää kunnan vastuulle kuuluvia asioita kuntalaisten hoidettavaksi, vaan asukkaiden osallistumista ja talkootoimintaa tarvitaan lisäksi. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Määräykset koskevat myös teollisuuskiinteistöjä. Kunta voi antaa kiinteistön omistajalle kirjallisen huomautuksen tai siistimiskehotuksen epäkohtien poistamiseksi. Kaikilla meillä on sama tavoite asuin- ja toimintaympäristö siistiksi, naiset muistuttavat. Satu Piispanen (vas.) ja Anne Suihkonen kertovat, että vinkkejä ja ideoita ympäristönhoitoon voi esimerkiksi lähettää kunnan verkkosivujen palautelomakkeen kautta, palaute arvostetaan ja hoidetaan Teksti: Anita Sievänen, Pohjois-Iin kyläyhdistyksen pj Pohjois-Iin kyläyhdistyksen laatimassa kyläsuunnitelmassa linjataan alueen kehittämisen kärjiksi ympäristö- ja energia-asiat. Alueella sijaitseva Hiastinlahti on valtakunnallisesti arvokas vesilintujen pesimäalue ja tärkeä muutonaikainen levähtämisalue. Iijoensuu ja yksi sen suuosalta haaroittunut uoma Hiastinhaara kuuluu myös valtakunnallisesti arvokkaisiin maankohoamisrannikkoalueisiin. Iijoen ympäristönhoito-ohjelman II-vaiheessa vuosina Hiastinlahdelle rakennettiin lintutorni, laavu sekä luontopolku pitkospuineen ja opastauluineen. Nyt vuosien mittaan rakenteet ovat menneet huonoon kuntoon. Pohjois-Iin kyläyhdistyksen aloitteesta vuosina toteutetaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa luontopolun ja lintutornin kunnostus- ja rakentamishanke. Hankkeessa korjataan lintuvesialueen palveluvarustusta sekä turvataan sen olemassaolo ja käyttö pitkälle tulevaisuuteen niin kunnan asukkaille, mökkiläisille kuin matkailijoillekin. Uudistetun luontoliikuntapaikan rakentaminen tuo uusia mahdollisuuksia luonnosta nauttimiseen, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, yrittäjyydelle sekä edistää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kohteella tulee olemaan paikallisesti työllistävä vaikutus rakentamisvaiheessa sekä hankkeen valmistumisen jälkeen, kun kyläyhdistys ja kunta tekevät hoitosopimuksen. Aluesuunnittelu on nyt käynnissä, ja tarvittavien lupien hyväksymisen jälkeen kyläyhdistys hakee rahoitusta Oulun Seudun Leader ry:ltä syksyllä Kyläyhdistys on myös perustanut Hiastinhaaran alueelle lammaslaitumen. Vuonna 2013 ELY-keskus myönsi kyläyhdistykselle euroa investointitukea alueen raivaamiseen ja aitaamiseen. Lampaat ja kolme vuohta aloittivat Iissä vietetään ensimmäistä kertaa Maailman ympäristöpäivää perjantaina 5.6. klo Huilingin tapahtuma-alueella. Ohjelmassa mm. taimien, lelujen ja kirjojen vaihtopiste, tietoutta yrteistä, vaatelahjoituspiste sekä mukavaa yhdessä oloa. Tervetuloa mukaan! 5 Vuohi tuumaa, että ruoho taitaa olla vihreämpää lammasaidan toisella puolella! laidunnuksen kesäkuun 2014 alussa, ja laidunnus jatkuu tulevina kesinä viiden vuoden ajan. Ajalle kyläyhdistys on hakenut ELY:ltä ympäristösopimusta maiseman ja maatalousluonnon monimuotoisuuden hoitoon sekä Maaseutuvirastolta kiinteää ympäristökorvausta alueen ylläpitoraivauksesta, raivaustähteiden kuljetuksesta sekä eläinten kuljetuksesta ja valvonnasta. Iin vs. kunnanjohtaja Ari Alatossava luovutti Aseman koulun väelle diplomin ja kiitokset kulutustottumusten muutoksien omaksumisesta. Palkkio energiasäästöistä kouluille Iin kolme koulua (Asema, Kuivaniemi ja Ojakylä) ovat mukana Euroopan laajuisessa Euronet 50/50 MAX -energiansäästöhankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vähentää energiankulutusta veden, sähkön ja lämmön osalta. Viime vuoden 2014 aikana koulut saavuttivat kulutustottumusten muutoksilla säästöä yhteensä 6 351,76 euroa. 50/50-metodin mukaisesti kunta palauttaa kouluille puolet rahallisesta säästöstä, jonka koululaiset ovat energiatehokkuustoimillaan saaneet aikaan. Iin Hiastinhaaran lammaslaidunalue sijaitsee Pohjois-Iin kylässä noin 4 kilometriä kuntakeskuksesta pohjoisluoteeseen. Laidunalue on osaksi myös Natura suojeluverkostoa sekä lintuvesiensuojeluohjelmaa. Akola-Junnila-Hiastinhaaran yläosan maisemanhoitosuunnitelma Hiastinhaara on Iijoen tulvahaara, joka lähtee Akolanlahdesta, alittaa 4-tien ja virtaa luontopolkualueen vierellä kohden Kantolanlahtea ja Perämerta. Pohjois-Iin kyläyhdistys on kunnostanut Hiastinhaaraa vuosien aikana mm. perkaamalla rantoja, ruoppaamalla ja viitoittamalla veneväylän. Syyskuussa 2014 kyläyhdistys sai vieraakseen kaksi vaihto-opiskelijaa Oulun ammattikorkeakoulusta - Pavlina Vickovan Tsekistä ja Jaroslav Drabin Slovakiasta sekä heidän opettajansa Matti Järven Tekniikan ja luonnonvarayksiköstä. Opiskelijat työstivät opinnäytetyönä maisemanhoitosuunnitelman Akola-JunnilaHiastinhaaran yläosalle. Opiskelijat visioivat alueen kävelyreitin varrelle yhteisöllisiä ulkoliikunta-, oppimis- ja hiljentymispisteitä. Lisäksi maisemasuunnitelmaan sisältyi yleisen uimaranta-alueen kunnostaminen, nuotiopaikan sekä ympäristötaiteen näyttelyalueen rakentaminen. Vaihto-opiskelijat hahmottelivat myös riippusiltoja kulkuväyliksi Hiastinhaaran yli sekä Hiastinhaaran yläosan rantojen raivaamista näkyvyyden parantamiseksi. Työssään opiskelijat hyödynsivät kyläläisiltä kerättyjä kommentteja ja ideoita. Vuosien aikana Pohjois-Iin kyläyhdistys valmistelee hankkeelle toteutussuunnitelman, johon haetaan julkista rahoitusta. Suomessa hanketta toteutetaan Iin lisäksi Helsingissä, Vaasassa ja Espoossa. Suomen osalta projektista vastaa Vaasan yliopisto ja koordinaattorina toimii erikoistutkija Merja Pakkanen. Koulut ovat saaneet hankkeelta opetuspaketin energiasta ja energiansäästöstä tehtävineen sekä tukea ja vinkkejä hankkeen läpiviemiseen. Koululaiset ovat seuranneet kiinteistöjen energiankulutusta mm. lämpötila-, virrankulutus- sekä lux-mittarien avulla. Vajaan 80 oppilaan Aseman koulun rehtori Jari-Jukka Jokela ja vararehtori Janne Puolitaival kiittelevät säästöistä koulun oppilaita ja henkilöstöä, mutta myös liikuntasalien iltakäyttäjiä. Säästöihin ovat vaikuttaneet erityisesti opettajien sitoutuminen ja koulun oma aktiivisuus ideoida ja etsiä säästökeinoja yhdessä. Koululaiset ovat olleet niin innostuneita, että säästövinkkejä on viety kotiin saakka, iloitsee Jokela. Siitä, mitä yhteisesti ansaituilla säästöillä hankitaan, saavat koululaiset itse päättää. Veikkauksia on uusista liikunta- ja välituntiharrastevälineistä, joita mahdollisimman moni ikäluokka pääsisi käyttämään. Erot koulujen säästösummissa selittyvät Pakkasen mukaan yleensä sillä, että osa kouluista on jo ennen hanketta tehnyt paljon hyvää energiansäästötyötä, ja lisäsäästöjä on ollut haastavaa saada aikaan. Toisaalta koulut, joissa on huomattu hankkeen yhteydessä teknisiä ongelmia (esimerkiksi viallisia laitteita), ovat saattaneet säästää todella suuria summia ongelman korjaantumisen myötä. Hanke ja energiasäästöjen seuranta kestää kouluissa vielä vuoden 2015 ajan. IIN KOULUJEN ENERGIASÄÄSTÖT VUODEN 2014 OSALTA: Ojakylä 619,65 Kuivaniemi 3 947,26 Asema 1 784,85

4 6 Iijoen vesistövisio Vuonna 2014 valmistuneessa Maa- ja metsätalousministeriön tulevaisuuskatsauksessa todetaan, että rakennetuissa ja säännöstellyissä vesistöissä on tarpeen parantaa vaelluskalojen elinmahdollisuuksia sekä tulva- ja kuivuusriskien hallintaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi että asukkaiden virkistyskäyttömahdollisuuksia. Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun yliopiston Thule-instituutti järjestivät avoimen keskustelutilaisuuden Micropoliksella koskien Iijoen vesistön käyttöä ja sen kehittämistä. Tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristöpäällikkö Ismo Karhu kertoi käynnissä olevasta Iijoen esiselvityksestä, jossa kartoitetaan parhaillaan vesienhoidon, kalatalouden, alueiden rakentamisen ja elinkeinoelämän tavoitteita ja tarpeita. Tarkoituksena on tuottaa suuntaviivoja mahdollisesti myöhemmin käynnistettävälle Iijoen vesistövisio -hankkeen suunnittelulle. Tilaisuudessa Iijokivarren asukkaiden huolenaiheeksi nousi vaelluskalojen kyky selviytyä, sekä kysymyksiä esitettiin veden laadun huonontumisesta, rehevöitymisestä ja virtauksen vaihteluista. Vesistövisiossa on tarkoituksena käsitellä Iijokea kokonaisvaltaisesti ja kaikkia niitä kehittämistarpeita, joita vesistön vaikutuspiirin eri osapuolet haluavat siihen sisällyttää. Lisätietoja Iijoen vesistövisiosta voi tiedustella Ismo Karhulta p Iin kansalaisopisto ja taidekoulu tiedottavat: VIELÄ EHTII HAKEA TAIDEKOULUUN! Iin taidekoulun arki-iltoina KulttuuriKauppilassa kokoontuviin kuvataide- ja käsityöryhmiin mahtuu vielä uusia oppilaita. Myös Kuivaniemen taidekoulun iltaryhmässä on vielä tilaa. Syksyllä alkavaan opetukseen voivat hakea eri-ikäiset lapset ja nuoret, jotka jaetaan iän mukaan omiin ryhmiinsä. Taidekouluun voivat hakea niin entiset kuin uudetkin oppilaat. Vuonna 2009 syntyneille tarjotaan varhaisiän valmentavia opintoja, jotka jakautuvat musiikin, kuvataiteen ja käsityön jaksoihin auttaen oppilaita valitsemaan oman taiteenalansa. Iin taidekoulussa järjestetään taiteen perusopetusta, jolla tarkoitetaan tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta. Iissä taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa. Lisätietoa: ja iintaidekoulu. Kysy vapaita oppilaspaikkoja: anna-elina. tai luokkalaisille suunnattuihin peruskouluilla toimiviin kuvataideryhmiin haetaan osoitteessa ulkona, mutta tilanteen niin vaatiessa on mahdollisuus siirtyä myös sisätiloihin. Muista ottaa omat eväät mukaan! Kurssimaksu 20 sisältää käytettävät materiaalit. SORMET SOTKUSSA v lapset ma klo 12-15, ti, ke klo KulttuuriKauppilassa Kysy vapaita oppilaspaikkoja: anna-elina. tai Maisemamaalausta akvarelliväreillä nuorille ja aikuisille Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille, aloittelijoille ja vesivärimaalausta jo harrastaneille. Maalataan ulkona, ja sateen sattuessa luonnostellaan ulkona ja maalataan sisällä. Kurssilla käydään läpi mm. tekniikkaa ja värioppia teoriatuokioiden ja yksilöohjauksen kautta. Mukaan tarvitaan akvarellipaperia/-lehtiö, akvarellivärit, muutamia siveltimiä (yksi iso nro ja yksi kapeampi), sekoituspaletti tai lautanen, lyijykynä ja vesiastia klo KulttuuriKauppila Ilm mennessä: tai Iin Kotiseutumuseo UUDISTUU Teksti: Hanna Puolakka O nko Iissä ollut mammutteja? Miltä näyttävät Iin alueen uudet arkeologiset löydöt? Millaista elämää Haminassa vietettiin markkinoiden aikaan? Millainen mies oli Olhavan Hourooti? Näihin ja moniin muihin Iin historiaan liittyviin kysymyksiin Iin lauluviikko löydät vastauksen Iin kotiseutumuseon uudistetusta perusnäyttelystä. Viljamakasiinissa sijaitsevaa vanhaa perusnäyttelyä on kevään mittaan uusittu. Koko viljamakasiinin sisustan uusimiseen museoviraston avustus ei valitettavasti riittänyt, mutta jo kahden huoneen täysi uudistus tekee paljon museon ilmeelle. Kokonaan uutena museoon tulee Esihistoria-osio, jossa kerrotaan Iin alueen esihistoriasta kivikaudesta keskiaikaan. Myös lapsivieraat on pyritty ottamaan erityisesti huomioon uudessa näyttelyssä. Esimerkiksi esihistoria-osiossa lapset voivat esimerkiksi kokeilla salapoliisin taitojaan arkeologisella hiekkalaatikolla. Iin wanhasta Haminasta, markkinoista ja Iin alueen yrityksistä kerrotaan uudella tavalla suurien kuvien ja tekstien kera alakerran suuremmassa huoneessa. Pihapiirissä sijaitsee tuttuun tapaan myös uittonäyttely vanhassa aitassa sekä Iin perinteisiin elinkeinoihin eli kalastukseen, metsästykseen ja maatalouteen tutustuttava näyttely pihapiirin museohallissa. Museopihan helmi, museokahvila Huilinki on saanut uudet yrittäjät ja palvelee asiakkaita tänäkin kesänä. Kotiseutumuseo on auki Maanantaisin suljettu, tiistaista sunnuntaihin auki klo 11:30-18:00. Museokahvila Huilinki avoinna joka päivä 1.6. alkaen 11:00-18:00. Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen näyttelyyn koko perheen voimin! Iin paras kesätyöpaikka -kampanja nuorille Lasten kesäkurssi Kesäloma alkaa, mitä tehtäis? Aloitetaan kesäloma mukavalla yhteisellä puuhastelulla taiteillaan ja tarinoidaan. Katsellaan uteliaasti tulevaa kesää, nautitaan vehreydestä ja väreistä, tutkitaan luontoa uusin silmin ja tullaan tutuiksi toisillemme. Touhuillaan pääasiassa Iin kansalaisopiston lv Opiston tulevan lukuvuoden opinto-ohjelma jaetaan jokaiseen iiläiseen talouteen viikolla 33. Ilmoittautuminen lukuvuoden kursseille alkaa ke klo 14. Iin kansalaisopisto ja taidekoulu toivottavat kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää! Tykkää meistä Facebookissa! Löydät kansalaisopiston nimellä Iin kansalaisopisto Ilmoita ja perustele mielestäsi paras Iin kesätyöpaikka! Kampanja on voimassa , ja mukaan voivat osallistua kaikki iiläiset nuoret, jotka ovat kesätöissä iiläisessä yrityksessä, yhdistyksessä tai kunnan yksikössä. Ehdotuksen voi jättää osoitteessa Kaikkien ehdotuksen jättäneiden kesken ar- votaan tabletti, ja raadin valitsema paras kesätyöpaikka saa kunniadiplomin. Tulokset julkistetaan syyskuussa. Raatiin kuuluvat edustajat kunnasta, Iin ja Kuivaniemen Yrittäjistä sekä Micropolis Oy:stä. Lisätietoja sekä työllistämiskoordinaattori Helena Ylisirniöltä, Micropolis Oy:stä p KulttuuriKauppila Taidekeskus Art Centre IIN KIRJASTO TIEDOTTAA Pääkirjaston lehtisalin aukioloajat ovat laajentuneet kokeiluluonteisesti vuoden 2015 loppuun asti siten, että lehtisali avataan kirjaston aukiolopäivinä klo Asiakaspalvelua ei ole ennen kirjaston avaamista. Asiakkaat voivat tulla lukemaan lehtiä, mutta lainaamaan niitä pystyy vain kirjaston ollessa auki. Kirjaston muut tilat eivät tuolloin ole asiakkaiden käytössä. Iin kirjastoista voit lainata myös erilaisia liikuntavälineitä kesäksi. Lainattavissa on kävelysauvoja, eripainoisia kahvakuulia sekä perinteinen Mölkky-peli. Välineitä voi lainata normaaliin tapaan kirjastokortilla, ja niiden laina-aika on kaksi viikkoa. Taiteilijavieras Japanista Iin residenssiin T aidekeskus KulttuuriKauppilan kansainvälinen taiteilijaresidenssi saa uuden vieraan kesäkuun alussa. Japanilainen kuvataiteilija Takumi Kato (s. 1984) on valmistunut Osakan yliopistosta vuonna 2010 ja työskentelee nykyään Narassa. Taiteilija on osallistunut näyttelyihin kotimaansa lisäksi myös mm. Iso-Britanniassa ja Kreikassa. Kato hakeutui Iihin työskennelläkseen muun muassa teossarjansa Universal Shapes parissa. Seitsemän vuoden ajan työstämässään sarjassa hän pyrkii löytämään ja tutkimaan maalaamisen kautta muotoja, jotka ovat relevantteja kaikkialla ja kautta aikojen. Kato työskentelee Iin residenssissä kahden kuukauden ajan. 7 Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen KESÄ 2015 Kesäretki Ylitorniolle Yhdistys järjestää perinteisen kesäretken lauantaina Bussi lähtee Kievarilta klo Päivän aikana käymme mm. Urho Kankaan Pahka-ateljeessa Mellakoskella, Tuomisen Yrttitarhalla Meltosjärvellä sekä Matarengin kirkossa. Retken hinta on n. 40 e hengeltä, sisältäen matkan, ruoan sekä opastukset. Retkelle voivat lähteä muutkin kuin yhdistyksen jäsenet. Vapaita paikkoja voi tiedustella yhdistyksen sihteeriltä, puh tai Museon aukiolo Museo on avoinna heinäkuun ajan lauantaisin ja sunnuntaisin klo sekä talkoo- ja lauluiltoina klo Museoon ei ole pääsymaksua. Yhdistyksen toimintaa voi tukea vapaaehtoisella kannatusmaksulla. Päärakennukseen tulee esille puusepän työkaluja sekä kuivalaisten talojen puumerkkejä. Ollikaisen mökkiin tulee pienimuotoinen käsityöaiheinen näyttely. Museon talkoot Talkootoiminta museolla aloitetaan tiistaina klo jatkuen elokuun loppuun saakka joka tiistai samaan aikaan lukuunottamatta lauluiltoja. Yhteislaulutilaisuudet Museolla järjestetään kolme yhteislauluiltaa: tiistaina 7.7. klo tiistaina klo tiistaina 4.8. klo Sateella tilaisuudet ovat Kirkonkylän koululla. Kotiseutupäivä Kotiseutupäivä järjestetään sunnuntaina Päivä alkaa klo jumalanpalveluksella ja seppeleenlaskulla Kuivaniemen kirkossa. Pääjuhla pidetään nuorisoseurantalossa heti jumalanpalveluksen jälkeen. Juhla aloitetaan perinteisesti ruokailulla, ja ohjelmapuolella on lausunta- ja musiikkiesityksiä. Isännänviirit Yhdistyksellä on jäljellä vielä muutama kappale sinivalkoisia Kuivaniemen isännänviirejä. Viirin koko on 40 x 400 cm, ja sen hinta on 55. Viirejä on myytävänä Kuivaniemen kirjastossa ja pitäjämarkkinoilla yhdistyksen osastolla. Jäsenmaksun maksaminen Yhdistyksen jäsenmaksu tänä vuonna on 10 /henkilöjäsen ja 20 /perhe- ja yhteisöjäsen. Jäsenmaksun voi maksaa pitäjämarkkinoilla yhdistyksen teltalle. Avoin päiväkerhoryhmä Ryhmä on tarkoitettu sellaisille 3 5-vuotiaille lapsille, jotka odottavat päiväkerhopaikkaa tai jotka pystyvät osallistumaan päiväkerhotoimintaan vain silloin tällöin. Ryhmään ei oteta sellaisia lapsia, joilla on jo päiväkerhopaikka. Avoin päiväkerhoryhmä kokoontuu torstaisin klo viikoilla Ryhmään ilmoittaudutaan joka viikko erikseen ensisijaisesti Iin seurakunnan verkkosivujen kautta (www.iinseurakunta.fi). Ilmoittautumissivusto on auki pe-ma. Tarvittaessa voi ilmoittautua myös puhelimitse lapsityöntoimistoon p (pe klo 8-14 ja ma klo ). Ensimmäinen ilmoittautumisaika on , ja ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 3.9. Lisätietoja antaa vastaava lastenohjaaja Pekka Nevalainen, p

5 mitä tehtäisiin? Kesäloma alkaa, 8 Lisätietoa Iin kesätapa htumista ja aktiviteeteista löydät myös koteihin jaetu sta IiHappens esitteestä erillisestä sekä netistä Tutustu myös matkailijo ille suunnattuun sivustoon i Tuleeko sukulaisia tai tuttuja kesävierailulle? Etsitkö lomapuuhasteltavaa? Ii on vireä kunta, joka tarjoaa ainutlaatuisia luontoelämyksiä, sykähdyttävää kulttuuria ja monipuolisesti tapahtumia, koko perheelle. Kokosimme sinulle 50 iiläistä kesävinkkiä. Valitse suosikkisi tai koe kaikki! KESÄKUUSSA 1 Nauti klassisesta musiikista vierailemalla Iin lauluviikon maksuttomissa konserteissa Lisätiedot iinlauluviikko.fi 2 Maailman ympäristöpäivä PE Huilingissa klo Vietämme ensimmäistä kertaa iiläistä Maailman ympäristöpäivää hyväntekeväisyyshengessä. Luvassa mm. taimien, lelujen ja kirjojen vaihtopiste, tietoutta yrteistä, vaatteiden lahjoituspiste sekä mukavaa yhdessäoloa. Järjestäjänä yhteistyössä Iin kunta, Ii-instituutti, MLL Ii ry, Iin seurakunta, SPR Iin osasto, Iin Ympäristöyhdistys. 3 Oijärvi tutuksi pyöräillen LA Lähtö klo Ojalantie 1 (Sampolan risteys), Metsänvartijantalo, Kivijoen koulu, Leväjärven museo. Kyläyhdistys järjestää tarjoilun kaikille osallistujille. Mahdollisuus ostaa arpoja kyläyhdistyksen hyväksi. Paikalle voi tulla myös autolla. Lisätiedot Eino p Järjestäjänä Oijärven Kyläyhdistys Ry. 4 Koko perheen Iloinen Iijokipyöräily LA Lisätiedot ii.fi/kalenteri 5 Tutustu iiläisiin yri tyksiin ja tue koti maista käyttämällä 10 euroa kuukaudessa - katso vaihtoehtoja 6 Tutustu Iin koti seutumuseoon ja käväise kahvilla Museokahvila Huilingissa. Museo on avoinna ti-su Museokahvila Huilinki avoinna alkaen kesällä joka päivä Sijainti: Puistotie 4, Ii. Lisätietoja museoalueesta Hanna p Kesäbingot Kui vaniemen nuoriso seuralla, aikataulut ii.fi/kalenteri ja Raimo Ikonen p Legendaariset Il linjuoksut jatkuvat joka perjantai syyskuun loppuun saakka, juhannusviikolla torstaina. Matkat maastossa vitonen ja kakkonen. Lisätiedot iinyritys.seura.info 9 Aloitetaan kesälo ma mukavalla yh teisellä puuhaste lulla - taiteillaan ja tarinoidaan v lasten kesäkurssi Sormet Sotkussa ma klo 12 15, ti, ke klo Kurssimaksu 20 sisältää käytettävät materiaalit. Lisätiedot Ii-instituutti/AnneElina p Muijien ja äijien polokukymppi KE Illinsaaressa Tapahtuma on tarkoitettu kaikenkuntoisille, lapsille on oma tenavien tonni. Naamiaisasutkin sallittu! Lähtöajat 10 km klo ja tenavien tonni (ilmainen) klo 18. Hyvät arvontapalkinnot, upouusi reitti 10 km (polkua, metsätietä, pururataa). Lisätiedot liikuntakeskusmove.fi 11 Kysy lapsille järjestettävistä kesäkuun kesä kerhoista ja uimakouluista Ii-instituutin vapaa-aikaohjaaja Akselilta p Iin Meripelasta jat ry:n aluksen kastetilaisuus LA klo 14 Rantakestilän satamassa. Kastetilaisuus on yleisölle avoin tapah- tuma. Aluksen ja miehistön siunaa kirkkoherra Tapani Ruotsalainen. Tilaisuudessa esiintyy The Voice of Finlandista tuttu iiläinen artisti Minna Hautakangas. Vierailevia aluksia saapuu Perämeren alueelta. Lisätiedot iinmeripelastajat.net 13 Osallistu ohjattuun liikuntatuokioon Huilingin näyttämöllä tai Iin keskusurheilukentällä liikuntaohjaaja Tiinan kanssa. Vapaa pääsy! Ohjelma ja aikataulut netissä iissaonilo.fi 14 Iin Lohimarkkinat la klo Huilingin tapahtuma-alueella. Lohta ja kalatuotteita, kalan nahkan valmistusta sekä opastusta. Järjestäjänä Iin Urheilijat ry, lisätiedot Risto p Haasta naapurisi tai tuttavat piha olympialaisiin. Iin kirjastoista voit lainata myös erilaisia liikuntavälineitä kesäksi. Lainattavissa on kävelysauvoja, eripainoisia kahvakuulia sekä perinteinen Mölkky-peli. Välineitä voi lainata normaaliin tapaan kirjastokortilla, ja niiden lainaaika on kaksi viikkoa. 16 Yhteislauluja ke klo Huilingin näyttämöllä. Järjestäjänä Ii-instituutti liikelaitos, lisätiedot Iin Laulupelimannit ry Unto Kukka p Käväise tansseissa Rantakestilässä, YliOlhavan maamiesseuralla, Sampolassa, Vatungissa, Kievarissa, Merihelmessä, Iisakissa ja Iin työväentalolla. Lisätietoa 18 Etsi geokätkö! Latvialaisen taiteilijan Kristaps Gulbisin teos Is this one real? on kätketty Iin ympäristötaidepuistoon ja löydettävissä seuraavilla koordinaateilla: N E Fanita iiläistä pe säpalloa. Miesten suomisarjan ja juniorijoukkueiden kotiotteluiden aikataulut löydät Facebookista Iipesis sivuilta. Nähdään kentällä! 20 Vieraile ainutlaatuisel la Iin Röytän saarella ,3 P, 25 13,0 I. Lisätietoa kohteesta veneily_ja_satamat sekä osoitteessa 21 Vatunkipäivä PE klo Kuivaniemen Vatungin satamassa. Ohjelmassa Pallomerimies, Lapin Tangokuningas 2012 Mika Jefremoff, autoruiskumaalausesityksiä, Kemin harmonikkakerho, Simo - Kuivaniemi Pelimannit, ukonkantokisa, onkikisa klo 10-13, poniajelua, peräkärrykirppis, lohisoppaa ja muurinpohjalättyjä. Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura ry, lisätiedot Raimo Ikonen p Kuivaniemen Kotiseu tujuhlaa vietetään su nuorisoseurantalolla. Jumalanpalvelus klo 12, jonka jälkeen juhla. Lisätietoja Haluatko kohottaa kuntoa kesällä? Varaa henkilökohtainen aika ilmaiseen liikuntaneuvontaan Ii-instituutin liikuntaneuvoja Tiinalta p Oletko jo nähnyt muu rahaisten valvontaaseman Iijoen ranta törmällä? Tutustu kansainväliseen ympäristötaiteeseen Iin Ympäristötaiteen puistossa ja Ruustinnan reitin varrella. Lue lisää artii.fi 23 Vieraile Olhavan Wan hassa kaupassa. Kauppias Erkki Erkinpoika Sassin ( ) laajasta valokuvakokoelmasta koottu näyttely keskittyy tänä kesänä Olhavan miehistä otettuihin valokuviin 1900-luvun ensimmäisiltä vuosilta. Avoinna kesäviikonloppuisin la-su kello 11 17, lisätiedot wanhakauppa Perinteiset toripäivät Oijärvellä LA klo Pöytäpaikkavaraukset: Auli Pietarila p ja Jaana Klaavuniemi p Järjestäjänä Oijärven kyläyhdistys ry. 31 Kuningasjätkä - Iin Tukkilaiskisat LA 4.7. Raasakkakoskella. Lisätiedot kuningasjatka.fi HEINÄKUUSSA nipuolisen kattauksen popista rockiin ja countrista rautalankaan, souliin ja bluesiin. Mukana mm. Aseman pojat, Kari Korva, Minna Hautakangas, SuviTuuli Kaleva. Liput 10. Lisätiedot Johanna Niskanen p Kuivaniemen kotiseu tuyhdistys järjestää museolla lauluiltoja ti 7.7., ti ja ti 4.8. klo Sateella laulamme Kirkonkylän koululla. 35 Koe iiläistä kesäteat teria parhaimmillaan Huilingissa. Näyttämöllä Harmaat Pantterit Katso esitysten kellonajat ii.fi/kalenteri 36 Yhteislauluja KE klo Huilingin näyttämöllä. Järjestäjänä Ii-instituutti liikelaitos, lisätiedot Iin Laulupelimannit ry Unto Kukka p Viruta varpaitasi luonnon vedessä! Iissä riittää paikkoja kuten Iijoki, Olhavanjoki, Oijärvi, Kuivajoki ja Perämeri. 38 Vietä piknikpäivä lasten kanssa KulttuuriKauppilan avoimessa taideleikkipuistossa. Lisätiedot kulttuurikauppila.fi Kuivaniemen Pitäjä markkinat täyttävät 30 vuotta! Lisätiedot kuivaniemi.fi Yhteislauluja KE 1.7. klo Huilingin näyttämöllä. Järjestäjänä Ii-instituutti liikelaitos, lisätiedot Iin Laulupelimannit ry Unto Kukka p Tervetuloa Kuivanie men kotiseutumuse oon. Olemme avoinna heinäkuun viikonloppuisin lisäksi myös kesä-elokuun ajan tiistaisin klo Teemana on tänä kesänä puusepäntyökalut sekä puumerkit. Lisätiedot Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry, Anne Riepula p Ii on tunnettu kalai sista vesistään, joten vietä päivä rentou tuen ongella. Lisätietoa 27 Oletko lähdössä au tomatkalle? Kirjaston vinkkinä kesämat kailuun ovat ääni- ja e-kirjat! Aikuisten ja lasten puolelta löytyy monenlaisia äänikirjoja autossakin kuunneltavaksi. Laina-ajat MP3äänikirjoilla ovat 2 viikkoa ja muilla cd-äänikirjoilla 4 viikkoa Sisulisähuipentuma 9-15-vuotiaitten yleisurheilun piirinmestaruuskilpailut. Tule mukaan kannustamaan. Aikataulut netissä iinyritys.seura.info ELOKUUSSA 42 Lähde rokkaamaan Iin Piippurock-festivaaliin LA 1.8. Iin Rantakestilään, lisätiedot Anna-Kaisa Järven yhteisötai deprojekti / teatte riesitys Ylirannan Järven tilalla. Lisätiedot ii.fi/kalenteri 44 Käy testaamassa Illinsaaren, Olhavan Areenan, Vatungin, Kuivaniemen aseman urheilukentän ja Iin aseman frisbeegolfratoja. Omat kiekot mukaan! Lisätietoja iissaonilo.fi 45 Retkeile Hiastinhaaran lammaslaitumella ja luontopolulla PohjoisIissä. Lisätiedot pohjoisiinkylayhdistys.fi 46 Lue Iistä kertova kirja. Kysy kirjavinkkejä Iin ja Kuivaniemen kirjastoilta. Tutustu myös kirjaston blogiin osoitteessa www. iinkirjasto.wordpress.com 47 Tervetuloa Kuivanie men Elo- ja Kalamark kinoille nuorisoseurantalolle klo Lisätiedot Kuivaniemen Nuorisoseura ry/raimo Ikonen p Hyppää pituutta, juok se, heitä palloa, pelaa jalkapalloa. Iin urheilukentät ovat käytössäsi kesällä. Lisätiedot 49 Keitä iiläinen lohikeitto ja kutsu naapurisi syömään. Voit jakaa myös maukkaimman lohikeittoreseptisi osoitteessa facebook.com/iintapahtumat 32 Iin kotiseutuviikon pääjuhla SU 5.7. Ohjelmassa mm. vuoden iiläisen julkistaminen sekä musiikkiesityksiä. Lisätiedot ja ohjelma netissä ii.fi/kalenteri ja Hanna p Järjestäjänä Iin kunta/ii-instituutti liikelaitos. 33 Huilinki Soi Huilingin näyttämöllä SU 5.7. klo Iin kotiseutuviikko huipentuu kesäiseen ulkoilmakonserttiin Iin Wanhan Haminan tunnelmallisessa miljöössä. Konsertissa iiläiset muusikot ja eri kokoonpanot vieraineen esittävät...mo- 40 Valto Pernu Photo Ma rathon Bongaa pyörillä kulkevia valokuvaajia ja tule sunnuntaina järjestettäville yleisöluennoille. Kilpailun osallistujat kuvaavat Iitä polkupyörillä kulkien 12 tunnin ajan tuomareiden antamien tehtävien mukaisesti. Yleisö pääsee äänestämään omat suosikkikuvansa netissä vppm.fi. 50 Jaa innostavin kesäku vasi tai tarinasi Instituutin tapahtumat Facebookissa iin tapahtumat -sivulla, kuvapalvelu Instagrammissa #iihappens tai Twitterissä #iihappens. Kesän päätteeksi paras kuva palkitaan. 9

6 10 UUTISIA LYHYESTI Kunnan kesäajan aukioloajat Iin kunnanvirasto ja Kuivaniemitalo ovat suljettuina Kunnan virallinen ilmoitustaulu on nähtävillä sulkemisen ajan Nätteporin talossa Puistotie 1 sekä verkossa ii.fi Päivähoitopalvelut: Avoinna koko kesän ovat Nikkarin, Haminan ja Kuivaniemen päiväkoti. Suljettuina ovat Lakson päiväkoti , Alarannan päiväkoti sekä Olhavan Tenavatupa Kansalaisopisto on suljettu Iin ja Kuivaniemen kirjastojen kesäaukioloajat ovat voimassa Iin pääkirjasto ma, ke, pe klo ti, to klo 10-16, la-su suljettu Lehtisali avataan kirjaston aukiolopäivinä klo 9.00 Kuivaniemen kirjasto ma, ke klo 13-19, ti, to ja pe klo 10-16, la-su suljettu Kirjastoauto Akseli on kesätauolla Akselin talviaikataulut julkaistaan ensi syksynä Ii Happens -lehdessä. Aikataulut löytyvät myös kirjaston nettisivuilta. Iin kotiseutumuseo on avoinna ti su klo , maanantaisin suljettu. Museokahvila Huilinki palvelee JOKA PÄIVÄ (ma-su) klo Taidekeskus KulttuuriKauppila on avoinna tilauksesta, lisätiedot kulttuuripalvelut / p Liikunta-, nuorisotyö ja tapahtumat ovat avoinna koko kesän. Lisätietoja: Pekka Suopanki p (liikunta- ja nuorisotyö), Riitta Räinä p ja Jussi Mertala p (kunnan tapahtumat) sekä Senni Karvonen p (kulttuuripalvelut) Rakennustarkastus on suljettu rakennustarkastajan tavoittaa p Vesilaitos: Vesihuoltomestari, p Ilta- ja viikonloppupäivystys, puh Kunnan kiinteistöt -päivystys, p Iin kunnan väki toivottaa hyvää kesää! Sosiaali- ja terveyspalveluiden kesäaukioloajat Kuivaniemen terveysasema on suljettuna Sulkemisen piiriin kuuluvat vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto ja neuvola. Iin pääterveysasema (Asematie 169) on avoinna ma to kello 8 16 ja pe kello Ajanvarausnumero on Iin ja Kuivaniemen yhteinen Pääterveysaseman ovet avataan kello Laboratorioon voi varata ajan ajanvarausnumerosta tai tulla paikalle ma pe kello ja ottaa vuoronumeron laboratorion aulasta. Laboratorion näytteenotto alkaa kello 8. Kesäsulkemisen aikana lääkäri käy kerran viikossa hoivayksikössä ja antaa lääketieteellisen tuen kotihoidon piiriin kuuluville palveluille. Sähköisen reseptin uusinta onnistuu Iin vastaanotolla ja osoitteessa com. Paperiset reseptit voi toimittaa uusittaviksi Kuivaniemen sivuapteekkiin. Kuivaniemeläiset voivat asioida myös Simon terveysasemalla (Varkkermontie 1), joka on avoinna ma pe kello Ajanvarausnumero on OYS:n yhteispäivystyksen numero on (08) Yleinen hätänumero on 112. Kuivaniemen neuvolan työntekijä on kesäsulun ajan Iissä, mutta vastaa Kuivaniemen neuvolan normaaliin puhelinnumeroon. Neuvola tekee tarvittavat kotikäynnit normaalisti. Kuivaniemen hammashoitola on suljettuna Iin hammashoitola päivystää, Iin työterveyshuolto on suljettuna Päivystys- ja kiireelliset asiat hoidetaan Iin terveysaseman vastaanotolla, Sosiaalitoimisto on suljettuna yhtä aikaa Iin kunnanviraston ja Kuivaniemi-talon kanssa. Sosiaalityöntekijän puhelinpäivystys on ma pe klo 9 11 (neuvonta ja päivystysluonteinen työ) numerossa Kirjalliset toimeentulotukihakemukset voi toimittaa osoitteella Oulunkaaren kuntayhtymä / Iin perhepalvelut, PL 24, Ii tai kunnanviraston postilaatikkoon. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen hoitaa Oulunkaaren sosiaalipäivystys (pääsääntöisesti lastensuojeluasiat), yhteydenotot hätäkeskuksen numeron 112 kautta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on suljettuna Ii katsottavissa Yle Areenassa Yle Areenassa (areena.yle.fi) on katsottavissa TV1:n esittämä kotimainen kuusiosainen sarja Niko Kivelä ja Nurkkakunnat, jossa tutustutaan Stand Up -koomikko Kivelän johdolla pieniin Suomen rannikkopaikkakuntiin. Sarjan avausjaksossa esitellään Ii tukkijätkiä, tuulisähköä, ympäristötaiteen kuntana. Piskuisesta kunnasta on puunuitto- ja kalastuselinkeinojen vähetessä kasvanut edelläkävijä uusiutuvan energian ja ympäristötaiteen parissa eikä kummassakaan ole kyse pikkunäpertelystä. Mikä on Iin henki? Iloinen yhdessä tekeminen, vastataan katugallupissa. Ilman sitä ei olisi onnistuttu toteuttaa ainutlaatuista energiajuomakieltoa., kiteyttää jakson esittelyteksti. KulttuuriKauppilalta edustaja Culture Action Europen hallitukseen Eurooppalaisen taide- ja kulttuurialan kattojärjestön Culture Action Europen (CAE) hallitukseen on nimitetty Iin taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi. Toimessaan Vuotovesi edustaa maailmanlaajuista taiteilijaresidenssien verkostoa Res Artisia, jonka hallituksessa hän on toiminut vuodesta CAE:n tavoite on sisällyttää kulttuuri kaikkeen EU:n ja jäsenvaltiokohtaiseen päätöksentekoon. Tehtäväni on toimia ennen kaikkea liikkuvuuteen liittyvien asioiden asiantuntijana. Tämä koskee sekä Euroopan sisäistä että rajojen ulkopuolelle ja ulkopuolelta Eurooppaan suuntautuvaa taiteen ja kulttuurin liikkuvuutta. KulttuuriKauppilan residenssiohjelma edustaa tätä hyvin, kun tuomme pohjoiseen ammattitaiteilijoita, jotka jättävät jälkensä Iihin, Vuotovesi kiteyttää. KulttuuriKauppila on myös malliesimerkkinä EU:n juuri julkaisemassa taiteilijaresidenssien oppaassa tehdystä yhteistyöstään koululaisten ja vierailevien kansainvälisten ammattitaiteilijoiden kautta. Vuotovesi painottaa, että Iin hyviä käytänteitä kannattaa jakaa ja pitää osaltaan huolta siitä, että Euroopan reuna-alueiden toimijat muistetaan kehittämisohjelmissa. Oulunkaari on saanut kansainvälisen jalansijan vanhuspalvelujen kehittämistyössä Oulunkaaren kuntayhtymä on mukana merkittävien toimijoiden joukossa hakemassa rahoitusta kansainväliselle ikäihmisten palvelujen kehittämishankkeelle. Social Links -hanke lisää ennaltaehkäiseviä palveluja sekä ikäihmisten ja heidän läheistensä osallisuutta ja tukee heitä oman hyvinvointinsa ylläpidossa. Hanke hyödyntää uutta teknologiaa ja aktivoi eri toimijoita kuten järjestöjä osaksi ikäihmisten sosiaalisia verkostoja. Osallisuuden lisäksi tärkeää on ikäihmisten fyysinen toimintakyky ja terveellinen ravinto. Oulunkaaren kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaat sekä omaishoitajat ja -hoidettavat pääsevätkin heti ensimmäisten joukossa hyötymään kansainvälisen yhteistyön hedelmistä. Kolmivuotiselle hankkeelle on haettu sataprosenttista EU-rahoitusta. Koko kansainvälisen hankkeen kustannukset olisivat noin neljä miljoonaa, josta Oulunkaaren osuus on noin euroa. Oulunkaaren yhtymähallitus tekee varsinaisen päätöksen hankkeeseen osallistumisesta EU-rahoituspäätöksen jälkeen. Kuntalaki uudistui - asukkaille paremmat osallistumismahdollisuudet Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista edistetään seuraavilla kokonaisuuksilla: Tieto-osallisuus Ajankohtaista ja avointa tietoa kunnan suunnitelmista, valmistelusta ja päätöksenteosta Osallistu ja vaikuta -tietopaketti kuntalaiselle Suunnitteluosallisuus Kuntalaisaloite Asukaskyselyt Säännöllinen palvelupalaute hallintokunnittain Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet Kuntalaki on kunnan hallintoa, päätöksentekoa ja taloutta koskeva yleislaki, jonka uudistus astui voimaan Laissa korostetaan kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Kuntia kannustetaan tarjoamaan entistä enemmän monipuolisia, vaikuttavia ja käyttäjälähtöisiä osallistumiskeinoja, joita voivat esimerkiksi olla erilaiset keskustelutilaisuudet ja kansalaisraadit sekä osallistuvan budjetoinnin hyödyntäminen. Myös eri väestöryhmille on annettava mahdollisuus vaikuttaa. Laissa nousee esille aiempaa korostetummin myös asukkaiden tiedonsaannin tärkeys. Uutta ovat erityisesti velvoitteet sähköisestä viestinnästä. Kuntien tulisi viedä kunnan verkkosivuille muun muassa kunnan toimintaa ja palveluja koskevat tiedot, toimielinten esityslistat, kunnan ilmoitukset ja päätöspöytäkirjat. Päätöksenteko-osallisuus Nuorisovaltuusto Ikäihmisten neuvosto Vammaisneuvosto Iin ja Kuivaniemen lähineuvostot Toimintaosallisuus Asukas- ja kyläyhdistykset Iin kylien neuvottelukunta Alueelliset tapahtumat Sosiaaliset median kanavat yhteisöllisyyden tukena Kunnanvaltuusto hyväksyi koko Iin kuntakonsernia koskevan viestintäohjeen, jota on valmisteltu kunnanhallituksen perustamassa viestintätyöryhmässä uutta kuntalakia silmällä pitäen. Kesän aikana kunnan verkkosivuja uudistetaan toimimaan sujuvammin erilaisilla näyttöpäätteillä kuten mobiili- ja tablet-laitteilla. Muutokset myös mahdollistavat uusien sähköisten palveluiden käyttöönottamisen. Keväällä kunta otti käyttöön sähköisen rakennusvalvonnan, jossa rakennuslupaa voi hakea ja luvan käsittelyä sekä viranomaisen esittämiä lisätietopyyntöjä voi seurata omilla käyttäjätunnuksillaan mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan palvelut tehostuvat kokemustiedolla ja yhteistyöllä 26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ti 21.10.2014 Retki Kärppäotteluun Kärppäottelu & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon!

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon! Nro 6/2013 TÖYSÄN 4H-YHDISTYS Kotisivumme ovat uudistuneet. Osoitteesta www.toysa.4h.fi löydät tietoa 4H tapahtumista, kerhoista, kotipalvelusta ym. Meidät löydät myöskin Facebookista > Töysän NeljäHoo.

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

keskiviikko 17.7. Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä

keskiviikko 17.7. Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä POLVIJÄRVI-PÄIVÄT ke - su 17.-21.7.2013 keskiviikko 17.7. klo 18.30 Polvijärvi-päivien avajaisilta Polvijärven museonmäellä Tonkkakuninkaallisten valinta museonmäellä Leikkimielisessä kisassa valitaan

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ma 21.10.2013 Megazone & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä retkellä! Käymme

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Iin kuntastrategia 2020 / Toukokuu 2014 Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Toukokuussa 2014 strategian valmistelutyön tueksi avattiin nettiin kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia

Lisätiedot

Pihaleikkiseuraa puistoon tai pallokentälle - Leikkitreffit porvoolaisille lapsiperheille

Pihaleikkiseuraa puistoon tai pallokentälle - Leikkitreffit porvoolaisille lapsiperheille Jäsenkirje 3/2014 Hyvä jäsen, Intiaanikesä alkaa olla takana, ja yhdistyksemme näkökulmasta mielenkiintoinen ja aktiivinen syksy edessä. Ensi viikon lauantaina, 23.8 juhlimme näyttävästi 5 vuotis syntymäpäiviämme

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 8.3.2010 - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 1 Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut Lasten leiri 7.6.-9.6. 8-12 -vuotiaille.

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma)

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Maanantai Kylpylä avoinna Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Tiistai Klo 09.00-10.00 Tuloinfo.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Lauantaina 23.5. 2015 kesän avaa KesäMäSä

Lauantaina 23.5. 2015 kesän avaa KesäMäSä JÄSENKIRJE 2/2015 1 Aurinkoista kevättä kaikille! Yhdistyksemme vuoden 2015 toinen jäsenkirje, ole hyvä. Kirjeessä vuoden toisen neljänneksen tapahtumat aikatauluineen sekä kerhojemme yhteystiedot. Lauantaina

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Paranna työnhakutaitojasi netissä!

Paranna työnhakutaitojasi netissä! Paranna työnhakutaitojasi netissä! te-palvelut.fi/jobitti CV-netti anna työnantajan löytää sinut Laita oma työnhakuilmoitus nettiin ilmaiseksi. CV-netin käyttöön tarvitset vain verkkopankkitunnukset ja

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KESÄKUU Tervetuloa! Puh Amurin TEON TUPA ry. Yhteistyössä: Kohtaamispaikka ikäihmisille Tampereen Amurissa

KESÄKUU Tervetuloa! Puh Amurin TEON TUPA ry. Yhteistyössä: Kohtaamispaikka ikäihmisille Tampereen Amurissa Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Lokakuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Lokakuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Lokakuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkosto- ja koulutusilta ilmoittaudu mukaan nyt! Syksyn kiehtova verkosto- ja koulutusiltamme järjestetään Ursan tähtitornilla

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

LIIKUNTAA JA KULTTUURIA KAIKILLE

LIIKUNTAA JA KULTTUURIA KAIKILLE LIIKUNTAA JA KULTTUURIA KAIKILLE KENELLE LIIKUNTAA JA KULTTUURIA KAIKILLE-TOIMINTA ON TARKOITETTU? Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä työttömien terveystarkastuksen asiakkaille. Asiakkaille joiden muuten

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Kevät 2018 VILLA ARTTU KEVÄT 2018 OHJELMA TERVETULOA VILLA ARTUN NÄYTTELYIHIN, TYÖPAJOIHIN JA TAPAHTUMIIN! Keväällä 2018 Villa Artussa on monenlaisia näyttelyitä,

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2017-2018 Tähän lehtiseen on kerätty kaikkien koulujen kerhojen sisällöt ja aikataulut. Kerhot on ensisijaisesti tarkoitettu oman koulun oppilaille, mutta mahdollisuuksien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ PIKKU-VETURI Pikku-Veturi on perheiden kohtaamispaikka Perhekeskus Pikku-Veturissa toimii maksuton, kaikille avoin päiväkoti. Avoin päiväkoti on perheiden kohtaamispaikka,

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot