TOHMAJÄRVEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHMAJÄRVEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOPAS"

Transkriptio

1 TOHMAJÄRVEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOPAS

2 Sisällysluettelo 1 PALVELUNEUVONTA Palvelutarpeen arviointi Muistisairaiden neuvonta ja ohjaus Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus KOTIHOITO Ateriapalvelut Asiointipalvelu Saattamisapu Saunotuspalvelu Siivouspalvelu Päivätoiminta Turvapalvelut Kuljetuspalvelut Kyytitakuukyydit ASUMISPALVELUT Lyhytaikaishoito Tehostettu palveluasuminen Vuokra-asunnot TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto Päivystys Ambulanssin tilaaminen Reseptien uusiminen Hoitotarvikejakelu Semppi terveyspiste MUITA TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTOJA Fysioterapia Laboratorio Röntgen Apuvälinepalvelu Diabetesneuvonta Vuodeosasto Rokotukset HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TERVEYSTARKASTUKSET JA KOTIKÄYNNIT Omaishoitajien terveystarkastukset Ikääntyvien ikäkausitarkastukset MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT HAMMASHUOLTO

3 9 RINTAMAVETERAANIEN PALVELUT Rintamaveteraanien kuntoutus Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut Rintamaveteraanien lääkärinvastaanottopalvelut Rintamaveteraanien hammashuolto Sotainvalidien palvelut TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET Lomakkeiden täyttäminen Eläkettä saavan hoitotuki Eläkesaajan asumistuki Omaishoidon tuki Toimeentulotuki Matkakulujen korvaus Lääkekustannusten korvaus Kotitaloustyön verovähennys Asunnon korjaus- ja muutostyöt POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIES Potilasasiamies Sosiaaliasiamies NEUVONTA JA LAKIASIAT EDUNVALVONTA JA EDUNVALVONTAVALTUUTUS TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO APTEEKKI VAPAAEHTOISTYÖ JA YSTÄVÄTOIMINTA YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT

4 1 PALVELUNEUVONTA Sosiaalityön ajanvaraus ja terveyskeskuksen neuvonta tarjoavat tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä opastusta oikean palvelun tai viranomaisen löytämiseksi. Tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista on luettavissa myös - sivustolta. Terveyskeskuksen neuvonta puh ma - pe klo Sosiaalityön ajanvaraus puh klo Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan, miten palveluita voi hakea. Jokaisella ikääntyneellä kuntalaisella on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisensa tai joku muu ikääntyneen tilanteen tunteva henkilö. Arvioinnin tekevät kotihoidon työntekijät yhdessä ikääntyneen henkilön ja hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Arviointi toteutetaan yleensä ikääntyneen henkilön kotona. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko henkilöllä tarvetta esimerkiksi kotihoidon tai muiden sosiaali- tai terveydenhuollon palveluille. Lisäksi arvioidaan asuinympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus. Palvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Palvelutarpeen arviointi koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä, mutta joiden palvelujen tarve on muuttunut. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve arvioidaan välittömästi ja kiireettömissä tapauksissa seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi on sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämisen perusteena. Palvelutarpeen arviointi ja neuvonta ovat maksuttomia. Kotihoidon esimies puh arkisin klo Kotihoidon henkilökunta puh ma - su klo

5 1.2 Muistisairaiden neuvonta ja ohjaus Muistisairaiden vastuutyöntekijänä toimii muistihoitaja. Hänen työnsä tavoitteena on antaa muistisairaalle ja hänen läheisilleen asiakaslähtöistä ja kotona asumista turvaavaa ohjausta ja tukea. Vastaanotolla tai kotikäynnillä muistihoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja hoidon onnistumista. Muistihoitaja tukee ja ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyden edistämisessä ja säilyttämisessä sekä auttaa asiakkaita ja perheitä voimavarojen vahvistamisessa muistisairauden eri vaiheissa. Muistihoitaja toimii yhteistyössä terveyskeskuslääkärien ja geriatrin kanssa. Geriatrin vastaanotolle hakeudutaan muistihoitajan tai terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos on huolissaan omasta tai läheisensä arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä. Muistihoitaja puh (kts. päivitetty soittoaika sivustolta terveys.tohmajarvi.fi tai kysy soittamalla palveluneuvonnasta ma - pe klo ) 1.3 Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuustiedot (ns. jonotusajat) julkaistaan puolivuosittain Internetissä, paikallislehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. 4

6 2 KOTIHOITO Kotihoito tukee ja auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista, kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Apu voi sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden toimijoiden palveluja sekä tukipalveluja, kuten ateriapalvelua, päivätoimintaa ja asiointipalvelua. Kotihoito avustaa mm. aamu- ja iltatoimissa, ruokailussa sekä henkilökohtaisen hygienian hoidossa. Lisäksi kotihoidon henkilökunta jakaa lääkkeitä, hoitaa haavoja, seuraa vointia, pitää yhteyttä lääkäriin sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli asiakas tarvitsee muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Asiakkaan tullessa kotihoidon piiriin hänelle suunnitellaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman teossa ovat mukana asiakkaan ja hänen nimeämänsä lähiomaisen lisäksi tarvittavat auttajatahot. Suunnitelmassa määritellään asiakkaalle järjestettävät palvelut hänen tarpeensa mukaan. Kotihoidon palveluista ja tukipalveluista tehdään asiakkaalle päätös. Lääkärin lähetteellä annettavasta tilapäisestä kotisairaanhoidosta päätöstä ei lain mukaan tehdä. Palvelut ovat maksullisia. Säännöllisestä kotihoidosta peritään käyntien määrään ja tuloihin perustuva kuukausimaksu. Tilapäisestä sairaanhoidollisesta käynnistä peritään käyntimaksu. Tilapäisestä kotipalvelun maksut perustuvat käytettyyn hoitoaikaan. 2.1 Ateriapalvelut Ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeää. Jos aterian valmistaminen omatoimisesti ei onnistu, voi asiakas saada päivittäin kotiin kuljetetun aterian. Aterioista peritään maksu, joka sisältää myös kuljetuksen. 2.2 Asiointipalvelu Asiointipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät itse pysty käymään kaupassa. Asiointipalvelu tarkoittaa sitä, että kotihoidon henkilökunta laatii yhdessä asiakkaan kanssa kauppalistan, joka toimitetaan kauppaan ja palveluauto tuo kaupan kokoamat tarvikkeet kaupasta asiakkaalle. Palvelusta peritään kertamaksu. Lisäksi kauppa perii maksun tarvikkeiden keräämisestä. 2.3 Saattamisapu Saattamisapu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat saattajaa. Palvelusta peritään tuntimaksu. 2.4 Saunotuspalvelu Saunotuspalvelua järjestetään henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta tai jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Saunotuspalvelua järjestetään Kotipihan Emmalassa ja asiakkaille 5

7 järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus taksilla. Palvelusta peritään kertamaksu, ja kuljetuksesta taksi perii linja-autotaksan mukaisen maksun. 2.5 Siivouspalvelu Siivouspalveluita on mahdollista ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Terveyskeskuksesta on saatavissa luettelo siivouspalvelun tuottajista. Rintamaveteraanien ja sotainvalidien siivouspalveluista on kerrottu tarkemmin kohdassa Rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Siivouspalvelut Toimistosihteeri puh Päivätoiminta Päivätoiminta tukee ja edistää kotona asuvan ikääntyvän terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä lisäten kotona asumisen turvallisuutta. Päivätoiminta tuo vaihtelua elämään ja rikastuttaa ikääntyvän arkea. Toiminta tarjoaa asiakkaille virikkeellisen ja liikunnallisen päivän sekä sosiaalisia kontakteja. Päivätoiminnassa mm. ulkoillaan sään salliessa, käydään kuntosalilla, leivotaan ja yksilöllisen mielenkiinnon mukaan retkeillään, muistellaan, lauletaan tai harjoitellaan erilaisia entisiä tai uusia harrasteita ja kädentaitoja. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa. Se on osa asiakkaalle laadittavan palvelusuunnitelman kokonaisuutta ja perustuu asiakkaan tarpeisiin. Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaille, jotka kärsivät yksinäisyydestä, muistin ongelmista, liikkumisen vaikeuksista tai muista kotona selviytymisen haasteista, joihin päivätoiminnalla arvioidaan saatavan helpotusta. Myös omaishoidettava voi osallistua päivätoimintaan. Omaishoitajalla on tänä aikana mahdollisuus omaan vapaa-aikaan ja lepoon. Palvelusta peritään päivämaksu, joka sisältää ateriat. Asiakkaalle järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus taksilla, josta taksi perii linja-autotaksan mukaisen maksun. Uudet asiakkaat Palveluasumisen esimies puh klo Palvelun piirissä olevat asiakkaat Ohjaaja puh ma, ke, to klo Kotipiha Emmala, Kirkkotie 23, Tohmajärvi 6

8 2.7 Turvapalvelut Turvapuhelin Kotona selviytymisen tueksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollisuus vuokrata turvapuhelin, jonka avulla voi tarvittaessa hälyttää apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin kytketään asiakkaan puhelimeen ja sen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytysnappi, jonka avulla asiakas voi tehdä hälytyksen apua tarvitessaan. Laite mahdollistaa hälytystilanteissa keskusteluyhteyden käyttäjän ja hälytyskeskuksen välillä. Hälytyskeskus välittää tiedon henkilökunnalle, vartiointiliikkeelle tai tarvittaessa ambulanssille, jotka tulevat paikalle auttamaan. Turvapuhelimesta peritään kuukausimaksu, joka kattaa laitteen ja hälytyskäynnit. Ovihälytin Ulko-oveen on mahdollista saada kulunvalvontalaiteena ovihälytin, joka hälyttää, mikäli ovi avataan. Hälytyksestä kotihoidon henkilökunta tekee tarkastuskäynnin ja tarkastaa, onko asiakas poistunut kotoa tai onko hänellä avuntarvetta. Ovihälyttimessä on aikakytkentä, joka voidaan asentaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Ovihälyttimestä peritään kuukausimaksu, joka kattaa laitteen ja hälytyskäynnit. Kodin turvalaitteet Ikääntyvät voivat itse omalla kustannuksellaan lisätä kotona asumisen turvallisuutta hankkimalla erilaisia turvallisuutta lisääviä varusteita. Kotiin on esimerkiksi saatavilla erilaisia varoittimia, vahteja ja hälyttimiä ehkäisemään palo- ja vesivahinkoja. Lakisääteiset palo- ja häkävaroittimet hälyttävät tulipalosta varhaisessa palon vaiheessa ja on tärkeää, että palovaroittimen patterin toimivuus tarkistetaan säännöllisesti. Kodinkoneisiin on saatavilla lisävarusteina erilaisia kodinkonevahteja, jotka katkaisevat automaattisesti sähkön tai veden kodinkoneesta. Palvelun piirissä olevat asiakkaat Kemien kotihoidon tiimivastaava Tikkalan tiimivastaava puh Värtsilän tiimivastaava puh Kemien ja Tikkalan kotihoidon päivystys klo puh Uudet asiakkaat Kotihoidon esimies, puh arkisin klo Kotihoidon henkilökunta puh ma - su klo puh ma - ti klo : Kuljetuspalvelut Kyytitakuukyyti on aina ensisijaista kuljetuspalvelua. Katso kohta 2.9 Kyytitakuukydit. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu käytettäväksi virike-, harrastus- ja asiointimatkoihin tukemaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Palvelu on 7

9 suunnattu vähävaraisille, yli 65-vuotiaille henkilöille, joiden toimintakyky on ikääntymiseen liittyen heikentynyt tai hakijalla on sairauksien vuoksi vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Henkilön nettotulot voivat olla enintään 850 /kk tai puolisoiden nettotulot yhteensä enintään 1500 /kk. Tulona ei huomioida Kelan myöntämää hoitotukea. Tilisäästöt voivat olla enintään kuukaudessa 3000 yhden henkilön taloudessa ja 6000 kahden henkilön taloudessa. Muuta varallisuutta voi olla alle euroa/talous. Varallisuudessa ei oteta huomioon hakijan vakinaista asuntoa. Kuljetuspalvelu ei koske terveyskeskus- eikä sairaalakyytejä, koska niihin on mahdollisuus saada korvausta Kelasta. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan lomakkeella, joka on saatavissa terveyskeskuksesta. Toimistosihteeri puh Kyytitakuukyydit Tohmajärven kunta järjestää taksilla edestakaisia niin sanottuja kyytitakuukyytejä eri puolilta kuntaa Kemieen. Kyydit soveltuvat esimerkiksi asiointiin, ja niissä voi matkustaa kuka tahansa linjaautotaksalla. Kyyti on tilattava edellisenä päivänä klo 18 mennessä. Reitit ovat ohjeellisia. Ne vaihtelevat niin, että autoilija ja kyydissä olijat sopivat Kemieen tulopaikan ja sieltä lähtöpaikan. Reittejä ei ajeta, ellei kyytiin ole tulossa matkustajia. Tohmajärven kunnan kehittämispäällikkö puh tai Kyytitakuukyytien tilaukset puh

10 3 ASUMISPALVELUT 3.1 Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito on ympärivuorokautista asiakkaan voimavaroja ja kotihoitoa tukevaa palvelua joko tilapäisesti tai toistuvissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee kotona selviytymistä ja mahdollistaa omaisen vapaan järjestämisen. Lyhytaikaishoitoa järjestetään terveyskeskuksen yhteydessä olevassa tehostetun palveluasumisen yksikössä Takkunurmentuvassa. Palvelusta peritään vuorokausimaksu. 3.2 Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista, päivittäistä apua, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien. Tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat Takkunurmentupa, joka sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä, sekä Erkkilä ja Marjattakoti, jotka sijaitsevat Kotipihan alueella Kemiessä. Tehostetussa palveluasumisessa on pääosin yhden hengen huoneita, jotka asukas kalustaa omilla kalusteillaan. Huoneissa on oma WC ja kylpyhuone. Yksiköissä on yhteiset oleskelutilat. Tehostetun palveluasumisen hoidon palveluista peritään tuloihin perustuva kuukausimaksu. Lisäksi asiakas maksaa vuokran, ateriat ja henkilökohtaiset menonsa. Tehostettuun palveluasumiseen haetaan asuntohakemuksella, joita saa kunnanvirastolta, Opkiinteistökeskuksesta sekä palveluasumisen esimieheltä, jolle hakemukset toimitetaan. Palveluasumisen esimies puh tai klo Erkkilä Kirkkotie 23, Tohmajärvi puh Marjattakoti Kirkkotie 23, Tohmajärvi puh Takkunurmentupa Takkunurmentie 9, Tohmajärvi puh

11 3.3 Vuokra-asunnot Tohmajärven kunnan vuokra-asunnot Kunnanvirasto, Järnefeltintie 1, Tohmajärvi Asuntosihteeri puh Tohmajärven kunnan internet-sivut: Tohmajärven vanhustentaloyhdistys ry:n omistamat Kotipihan vuokra-asunnot ja Tohmajärven Tikankontti KOY:n vuokra-asunnot Kiteen Seudun OP- Kiinteistökeskus Oy, LKV Kauppakatu 4, Tohmajärvi puh

12 4 TERVEYSPALVELUT 4.1 Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi auttaa monissa asioissa, minkä takia kaikissa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa ei tarvitse varata aikaa lääkärille. Sairaanhoitajalle voi varata ajan paitsi soittamalla, myös Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalveluiden sivustolta Sivulla on kohta linkki web-ajanvaraukseen. Pitkäaikaissairauksia sairastavien asiakkaiden seurantakäynnit (mm. diabetes-, reuma-, astma ja verenpainepotilaat) kuuluvat sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Myös helppohoitoiset infektiot, haavahoidot ja ompeleiden poistot hoituvat sairaanhoitajan vastaanotolla. Sairaanhoitaja on tarvittaessa yhteydessä lääkäriin. Kuulolaitteen saamiseksi tarvitaan terveyskeskuslääkärin lähete Pohjois-Karjalan keskussairaalassa olevaan kuulokeskukseen. Ennen terveyskeskuslääkärin vastaanottoa sairaanhoitajat tutkivat kuulon. Vastaanottokäynnille varataan aina aika. Hoidon kiireellisyys arvioidaan aikaa varatessa. Tätä kautta varmistetaan, että asiakas saa oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan. Terveyskeskuksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoittopyynnön voi jättää noudattamalla puhelimessa annettuja ohjeita. Takaisinsoitto asiakkaalle tulee tuntemattomasta numerosta. Kiireettömissä asioissa (mm. laboratoriovastauksista ja reseptien uusinnasta) kannattaa soittaa terveyskeskuksen neuvontaan. Terveyskeskus on auki maanantaista perjantaihin klo Terveyskeskuksessa on mahdollisuus päästä myös erikoislääkärien vastaanotoille. Tämä vaatii lähetteen terveyskeskuslääkäriltä. Varatulle ajalle tulevan asiakkaan ei tarvitse ilmoittautua, vaan voi mennä istumaan odotusaulaan. Aulasta kutsutaan vastaanotolle. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien ajanvaraus Terveyskeskus, Takkunurmentie 9, Tohmajärvi puh ma - pe klo Ajan sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille voi varata myös Tohmajärven sote-sivustolta: Laboratoriovastaukset ja tutkimustulokset neuvonta puh ma - pe klo ellei hoitaja tai lääkäri ole antanut muuta ohjetta 11

13 4.2 Päivystys Lääkäripäivystys on tarkoitettu sellaisille äkillisesti sairastuneille, joiden on sairautensa vuoksi päästävä kiireelliseen hoitoon. Tohmajärven päiväpäivystys toimii arkisin klo terveyskeskuksessa. Iltaisin klo alkaen, viikonloppuisin ja arkipyhinä lääkäripäivystys on Tikkamäen yhteispäivystyksessä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Ennen päivystykseen tuloa kannattaa soittaa päivystyksiin asioiden hoitamisen nopeuttamiseksi. Yleiseen hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna. Esimerkiksi jos henkilön epäillään saaneen sairauskohtauksen, hän on vakavasti loukkaantunut tai joutunut onnettomuuteen tai jos tulipalo on syttynyt. Tohmajärven terveyskeskuksen päiväpäivystys Takkunurmentie 9, Tohmajärvi puh ma - pe klo Tikkamäen yhteispäivystys Tikkamäentie 16, Joensuu iltaisin klo jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä puh Yleinen hätänumero Ambulanssin tilaaminen Ambulanssi tilataan yleisestä hätänumerosta Reseptien uusiminen Lääkereseptin saa nykyään sähköisesti (eresepti), jolloin resepti menee suoraan apteekkiin. Lääkäriltä saa kirjallisen ohjeen, jossa lukee lääkkeen nimi ja käyttöohjeet. Apteekista saa lääkkeet ko. ohjeella ja/tai Kela-kortilla. Paperiresepti voidaan vaihtaa sähköiseen reseptiin joko puhelimitse tai terveyskeskuksen neuvonnassa. Omia sähköisiä reseptejä voi katsoa pankkitunnuksilla internetissä kohdassa omien tietojen katselu. Sähköisen reseptin voi uusia joko apteekin tai terveyskeskuksen neuvontapuhelimen kautta tai jättämällä sen reseptin uusintalaatikkoon. Resepti ei uusiudu samana päivänä, vaan uusimiseen pitää varata noin viikko. Reseptien uusinta neuvontanumerosta puh ma - pe klo tai apteekin kautta 12

14 4.5 Hoitotarvikejakelu Terveyskeskuksesta jaetaan erilaisia hoitotarvikkeita sairauksien hoitoon. Tarvikkeiden jakelu perustuu aina yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin arviointeihin ja seurantaan. Osassa sairauksissa hoitovälineet jaetaan asiakkaalle heti, kun sairaus on todettu. Esimerkiksi diabetesta sairastava tai dialyysipotilas saa hoitotarvikkeet heti sairauden alusta. Osassa pitkäaikaissairauksissa lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää myös sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa. Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabeetikon tarvitsemat verensokeriliuskat, virtsantutkimusliuskat, insuliiniruiskut, -kynät ja -neulat sekä verinäytteen ottamiseen tarvittavat lansetit, avannepotilaan hoitotarvikkeet, sairauden takia heikentyneen virtsan ja ulostuksen pidätyskyvyn hoitotarvikkeet vaikeaan tai keskivaikeaan oireistoon sekä eräiden muiden pitkäaikaisten sairauksien yhteydessä tarvittavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeita annetaan kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville henkilöille. Hoitotarvikkeet ovat maksuttomia. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri. Lisätietoja antaa asiakasta hoitava henkilökunta. 4.6 Semppi terveyspiste Semppi on kaikille avoin ja maksuton terveyspiste, missä on mahdollista arvioida ja seurata omaa terveydentilaa ja elämäntapoja. Sempissä on tietoa unesta, painonhallinnasta, liikunnasta, verenpaineesta, päihteistä, savuttomuudesta, ravitsemuksesta, seksuaaliterveydestä ja mielen hyvinvoinnista. Tohmajärvellä Semppi terveyspisteet sijaitsevat terveyskeskuksessa, Takkunurmentie 9 sekä Niiralan rajapysäkillä, Rajantie

15 5.1 Fysioterapia 5 MUITA TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTOJA Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä ja liikkumista, jos nämä ovat heikentyneet tai uhkaavat heikentyä. Ohjaus, neuvonta, harjoittelu ja muu fysioterapia sekä mm. fysikaaliset hoidot kivun ja oireiden hoidossa suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Seurannan lisäksi kuntoutujia kannustetaan omaehtoiseen terveyden ja liikuntakyvyn hoitamiseen. Yksilöllisen terveyttä edistävään ohjaukseen ja neuvontaan voi varata ajan ilman lääkärin lähetettä. Terapioihin ja hoitoihin tarvitaan lääkärin lähete. Fysioterapiayksikön henkilöstö järjestää lisäksi erilaisia ryhmiä pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille. puh ma - pe klo Laboratorio Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan lähete lääkäriltä tai sairaanhoitajalta. Näytteenottoa varten varataan aika. Osa tutkimuksista vaatii esivalmisteluja kuten syömättä oloa, lepoa tai muuta sellaista. Tutkimusten luotettavuuden kannalta on tärkeää, että saatuja ohjeita noudatetaan ennen laboratorionäytteiden ottamista. Ajan laboratorioon voi varata puhelimitse tai Internetin kautta. Ajanvaraukset puh ma - pe klo tai www. islab.fi/ajanvaraus Laboratoriotutkimusten vastaukset puh klo ellei lääkäri tai hoitaja ole antanut muita ohjeita 5.3 Röntgen Röntgentutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete. Röntgenissä voi käydä Pohjois-Karjalan röntgenliikelaitoksen toimipisteissä esimerkiksi Kiteellä tai Joensuussa. Kiteellä toimipiste sijaitsee terveyskeskuksen tiloissa, osoitteessa Arppentie 6, Kitee. Joensuussa on kaksi röntgeniä. Siilaisen röntgen sijaitsee terveysaseman yhteydessä osoitteessa Noljakantie 17, Joensuu ja Tikkamäen röntgen keskussairaalan yhteydessä osoitteessa Tikkamäentie 16. Ajanvaraukset puh arkisin klo tai 14

16 5.4 Apuvälinepalvelu Apuvälineillä tuetaan kuntalaisten selviytymistä kotona ja kotiympäristössä vamman, sairauden tai ikääntymisen aiheuttamasta toimintakyvyn haitasta huolimatta. Apuvälinepalvelu sisältää apuvälineen tarpeen määrittelyn, sovituksen, luovutuksen, käytön ohjauksen ja seurannan. Terveyskeskuksesta lainattavia välineitä ovat liikkumisen apuvälineet (sauvat, kävelytelineet, pyörätuolit) sekä päivittäisiin toimintoihin (peseytyminen, wc, ruokailu, pukeutuminen) liittyvät apuvälineet. Lyhytaikaiseen lainaan apuvälineitä saa esim. leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Pitkäaikaiskäytön edellytyksenä on pitkäaikainen tai pysyvä toiminnan haitta. Terveydenhuoltoalan ammattilainen arvioi apuvälineen tarpeen ja tarvittaessa fysioterapian henkilökunta tekee kotikäynnin. Apuvälinepalvelu on maksutonta. Fysioterapia Tohmajärven terveyskeskuksessa, Takkunurmentie 9, Tohmajärvi Ilman ajanvarausta ma - pe klo Muuna aikana ajanvarauksella Ajanvaraukset puh ma - pe klo Diabetesneuvonta Diabeteshoitaja Sairaanhoitaja ohjaa ja tukee diabeetikkoa hoidossa sekä ruokailu- ja lääkeasioissa. Hän neuvoo, miten hoito aloitetaan, kun diabetes todetaan sekä miten jatkossa edetään. Sairaanhoitaja huolehtii määräaikaistarkastuksista sekä pitää yhteyttä lääkäriin. Hän tarkastaa diabeetikon jalkojen tunnon, ohjaa jalkojen hoidossa sekä antaa tarvittaessa lähetteen jalkahoitajalle. Diabeetikoille järjestetään ryhmäohjausta, jonka aiheet päätetään tarpeen mukaan. Ryhmät voivat keskittyä esimerkiksi liikunnan, ravitsemuksen, lääkehoidon asioihin tai taloudellisiin tukimahdollisuuksiin. Ryhmiin hakeudutaan diabeteshoitajan kautta. Jalkojen hoito Jalkojen hoidon palvelut on ensisijaisesti suunnattu diabetesta ja reumaa sairastaville, joiden jalkojen hoito on ensiarvoisen tärkeää. Jalkahoitajan vastaanotolle hakeutuminen edellyttää diabeteshoitajan lähetettä. Jalkojen hoitajan vastaanotolla selvitetään asiakkaan kokonaistilanne sekä hoidetaan mahdollisia jalkaongelmia. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää liikuntakykyä sekä ehkäistä uusien jalkaongelmien syntymistä. puh ma - pe klo Ajan voi varata myös Tohmajärven kunnan terveyspalvelujen internetsivuilla olevan ajanvaraus-linkin kautta 15

17 5.6 Vuodeosasto Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita tai niitä, jotka tarvitsevat lääkärin arvion mukaan sairaalahoidon jälkeistä jatkohoitoa ja kuntoutusta ennen kotiutumista sekä lääketieteellistä hoitoa tarvitsevia pitkäaikaispotilaita. Lyhytaikaisesta hoidosta peritään vuorokausimaksu ja pitkäaikaishoidosta (yli 3 kk kestävä hoito ja asiakkaalle tehty pitkäaikaishoidon päätös) tuloihin perustuva kuukausimaksu. Vuodeosaston osastonhoitaja puh ma - pe klo Vuodeosasto puh ja ympäri vuorokauden 5.7 Rokotukset Hoitajan vastaanotolla aikuiset saavat yleisimmät rokotukset ja neuvoja harvinaisemmista rokotteista. Lasten rokotusohjelma on Suomessa kattava, mutta valitettavasti ikääntyneet ovat ikäryhmänä heikommin rokotettuja. Ikääntyminen, etenkin immuunipuolustuksen heikkeneminen iän myötä, lisää vakavan infektiotaudin riskiä. Lisäksi kääntyneen väestön rokotussuoja on heikompi, koska ikääntyneiltä puuttuvat lapsuusiän perusrokotukset. Rokotuksia on alettu antaa neuvoloissa säännönmukaisesti vasta 1950-luvulla syntyneille ja sitä nuoremmille. Ikääntyneille tarpeelliset rokotukset ovat jäykkäkouristus-, polio- ja kausi-influenssa- sekä pneumokokkirokotus. Kausi-influenssa rokotukset annetaan vuosittain. Rokotusten tarkemmasta ajankohdasta saa tietoa paikallislehdestä tai soittamalla terveyskeskukseen. Kausi-influenssarokotusten toteutuminen on tärkeää. Ilman niitä ainakin joka kymmenes sairastuu influenssaan. Influenssarokote antaa suojaa influenssaa ja sen jälkitauteja vastaan. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla sekä 65 vuotta täyttäneillä on lisääntynyt riski kuolla influenssaan tai sen aiheuttamiin jälkitauteihin. Rokote on tarpeellinen kaikille influenssarokotusten kohderyhmiin kuuluville. Influenssarokote on maksuton kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä nuoremmille sairautensa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Pneumokokki on yleisin vakavan keuhkokuumeen aiheuttaja. Rokotuksen antamista riskiryhmään kuuluville, esim. sydämen vajaatoimintaa tai keuhkolaajentumaa sairastaville, olisi syytä lisätä. Rokotteen tultua lasten rokotusohjelmaan, taudit todennäköisesti vähenevät myös muussa väestössä. Tällä hetkellä 65 vuotta täyttäneille suositellaan pneumokokkipolysakkaridirokotetta. Rokote ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, joten se kustannetaan itse. Rokote ei suojaa kaikilta keuhkokuumeilta, mutta vakavimmat, verenmyrkytykseksi äityvät taudit se estää melko hyvin. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat maksuttomia. puh ma - pe klo Tohmajärven terveyskeskus, Takkunurmentie 16 9, Tohmajärvi

18 6 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TERVEYSTARKASTUKSET JA KOTIKÄYNNIT Ikäihmisten ennaltaehkäisevä ja kuntoutumista tukeva toiminta on palvelua, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, terveyttä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Asiakkaan omat voimavarat ovat toiminnan keskeinen tekijä. Tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisemman pitkään. Osaan tutkimuksista lähetetään kutsu ja osaan on mahdollisuus hakeutua. 6.1 Omaishoitajien terveystarkastukset Omaishoidon tukea saavan omaishoitajan on mahdollista päästä terveystarkastukseen sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajan vastaanotolla pyritään kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne. Omaishoitajan työn tukemisen lisäksi tarkoitus on tunnistaa kansansairauksia, elintapaohjauksella vaikuttaa niiden ennaltaehkäisyyn ja saattaa asiakkaat sairauksien hoidon piiriin, jos tarvetta ilmenee. Hoitajan vastaanotolla annetaan myös palveluohjausta. 6.2 Ikääntyvien ikäkausitarkastukset Ikäkausitarkastuksiin kutsutaan ne 75- ja 85-vuotiaat, jotka eivät ole muiden palvelujen piirissä joko soittamalla tai kirjeitse. Kirjeessä on lomake asiakkaan itse täytettäväksi. Lomakkeessa kysytään kutsuttavan tietoja kutsuttavan voinnista. Terveystarkastuksessa mitataan verenpaine, paino sekä vyötärönympärys. Lisäksi tehdään tarvittaessa masennustesti, muistitesti ja ohjataan verikokeisiin. Terveystarkastus tehdään terveyskeskuksessa 75-vuotiaille. Kuntohoitaja tekee kotikäynnin 85- vuotiaiden kotiin. Kotikäynnillä kartoitetaan apuvälineiden tarve, toimintakyky sekä kotona pärjääminen ja läheiset. Jos kotikäynnillä ilmenee terveydellistä asiaa, ohjataan asiakas sairaanhoitajan vastaanotolle. Terveystarkastukset ja kotikäynnit ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Neuvonta puh ma - pe klo

19 7 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Psykiatrian sairaanhoitajat auttavat erilaisissa mielenterveyden ongelmatilanteissa, kuten unettomuudessa, masennuksessa tai jossakin elämänkriisissä. Psykiatrian erikoislääkäri on myös säännöllisesti tavattavissa. Päihdetyön sairaanhoitaja auttaa erilaisissa päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa, myös päihdetyötä ohjaa lääkäri. Sairaanhoitajien vastaanotolle pääsee ilman lähetettä varaamalla ajan alla olevista numeroista. Kiireellisen katkaisuhoidon asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen. ma-to klo , pe klo Päihdetyö puh , Mielenterveystyö puh tai

20 8 HAMMASHUOLTO Hammashuollon palvelujen piirissä ovat kaikki Tohmajärven kunnan asukkaat. Potilaan ottaessa yhteyttä tehdään ensiarvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä, johon hoitojärjestys perustuu. Ensiapuhoitoon saa ajan saman päivän aikana. Muun hoidon odotusajat on porrastettu kansallisten hoitokriteereiden mukaan. Ajanvaraus puh ma - pe klo Kiireellinen hoito puh ma to klo ja pe klo 9-13 Päivystys viikonloppuina ja arkipyhinä Siilaisen hammashoitolassa Noljakantie 14 A, Joensuu Ajanvaraus klo puh puh klo Edellä mainittujen aikojen ulkopuolella vaikeissa hammastapaturmatilanteissa ja vakavissa hammasinfektiotapauksissa välittömän hoidon saa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa puh

21 9 RINTAMAVETERAANIEN PALVELUT 9.1 Rintamaveteraanien kuntoutus Rintamaveteraanit voivat saada valtion kustantamaa laitoskuntoutusta, avo- tai päiväkuntoutusta sekä kuntoutukseen liittyvää matkakustannusten korvausta. Avokuntoutusta on mahdollista toteuttaa rintamaveteraanin kotona kotikuntoutuksen, jos tämä on terveydentilan vuoksi tarpeen. Kotikuntoutus voi käsittää esimerkiksi jalkojen hoidon. Myös rintamaveteraanin puoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa, jos aviopuolison mukana oleminen on rintamaveteraanin kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on pyrkiä parantamaan veteraanin kotona selviytymistä mm. tukemalla hoitavan aviopuolison jaksamista. Kuntoutusta voivat hakea Tohmajärvellä asuvat rintamaveteraanitunnuksen omaavat henkilöt. Hakemuksen liitteeksi tulee olla lääkärin antama todistus terveydentilasta veteraanikuntoutusta varten tai edellisen vuoden laitoskuntoutusjakson palautteen kopio. Kuntoutushakemuslomakkeita on saatavissa terveyskeskuksen neuvonnasta tai toimistosihteeriltä, jolle myös täytetyt hakemukset toimitetaan. Veteraanikuntoutus on kuntoutettavalle maksutonta. 9.2 Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut Rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden avulla on tarkoitus tukea veteraanien kotona selviytymistä. Valtionkonttorin määrärahalla tuotettavat avopalvelut ovat muiden kotipalveluiden lisänä. 9.3 Rintamaveteraanien lääkärinvastaanottopalvelut Tohmajärven terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla käynnit ovat rintamaveteraaneille maksuttomia. 9.4 Rintamaveteraanien hammashuolto Rintamaveteraanilta ei peritä maksua terveyskeskuksessa suoritetusta hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Lisäksi rintamaveteraanit saavat korvausta Kelasta erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen. 9.5 Sotainvalidien palvelut Mikäli sotainvalidilla on vähintään 20 % työkyvyttömyysaste, hän on oikeutettu kotipalveluun ja siihen liittyviin tukipalveluihin, omaishoidontukeen, asumispalveluihin, kuntouttavaan 20

22 lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaiseen ympärivuorokautisen hoitoon sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen ja vuodeosastohoitoon maksutta. Valtiokonttori järjestää kuntoutusta sotainvalideille, puolisoille, vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoille ja leskille sekä sotaleskille. Kuntoutusta haetaan etukäteen Valtiokonttorilta joko sille tarkoitetulla hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Kuntoutusjakson pituus määräytyy hakijan työkyvyttömyysasteen perusteella. Toimistosihteeri puh Valtiokonttori, puh tai

23 10 TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET 10.1 Lomakkeiden täyttäminen Ikääntyvät voivat saada monenlaisia tukia ja korvauksia kunnan tai Kelan kautta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta ohjaa ja auttaa erilaisten lomakkeiden täyttämisessä ja antaa tietoa sosiaaliturvasta. Palvelujen piirissä olevat: asiakkaan palveluista vastaava henkilökunta Uudet asiakkaat: Sosiaalityön ajanvaraus ja puh klo Eläkettä saavan hoitotuki Kelasta on mahdollista saada eläkettä saavan hoitotukea, jonka tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Joko alentunut toimintakyky tai suuret terveydenhuoltomenot voivat olla hoitotuen saamisen perusteena. Hoitotukihakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Kansaneläkelaitoksen toimistot Kelan palvelunumero puh Eläkesaajan asumistuki Kela korvaa pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja maksamalla heille eläkkeensaajan asumistukea. Asumistuen saamisen perusteena ovat hakijan tulot ja varallisuus. Kansaneläkelaitoksen toimistot Kelan palvelunumero puh Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki sisältää omaishoitoa tukevia palveluita sekä omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion ja vapaan. Omaishoidon tukea myönnetään omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten ja Tohmajärven kunnan päättämien perusteiden täyttyessä. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon 22

24 sitovuuden ja vaativuuden mukaan, joka arvioidaan hoidettavan kotiin tehtävällä kotikäynnillä haastatellen, havainnoimalla ja erilaisten tutkimusten avulla. Hoitajan tulee soveltua omaishoitajan tehtävään oman terveytensä ja toimintakykynsä puolesta. Omaishoitajan ja hoidettavan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä määritellään omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, hoitojärjestelyt hoitajan vapaan aikana ja muut tarpeelliset palvelut. Omaishoitajan kanssa tehdään sopimus omaishoidosta, joka sisältää muun muassa hoitopalkkion määrän ja maksutavan. Hoitopalkkio on saajalleen veronalaista tuloa ja se maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Mikäli hoito sitoo ympäri vuorokauden tai jatkuvasti päivittäin, hoitajalla on oikeus kolmen vapaapäivään kuukaudessa. Mikäli omaishoitaja haluaa, hän saa palveluseteleitä, joilla hän voi järjestää vapaan haluamallaan tavalla. Hän voi ostaa palveluseteleillä palveluja kunnan hyväksymiltä yksityisiltä yrittäjiltä. Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, jonka saa terveysasemalta. Hakemukset toimitetaan vuodeosaston osastonhoitajalle. Mikäli omaishoidon tukea ei voida myöntää esimerkiksi asiakkaan hoidettavuudesta tai hoitajasta johtuvista syistä, voidaan kotona asumista tukea muilla kotiin annettavilla palveluilla tai lyhytaikaishoidolla. Vuodeosaston osastonhoitaja puh ma - pe klo Toimeentulotuki Toimeentulotuki on toimeentuloturvaa täydentävä viimesijainen etuus. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ensisijaiset tulot ja käytettävissä olevat säästöt eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin tai niiden saaminen viivästyy. Sosiaalityön ajanvaraus puh klo Matkakulujen korvaus Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja, kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin käytön tarpeelliseksi asiakkaan terveydentilan vuoksi. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin. Kelakyyti tilataan keskitetystä puhelinnumerosta. Kyyti on syytä tilata heti, kun vastaanottoaika on selvillä ja viimeistään matkaa edeltävänä päivänä ennen klo

25 Kansaneläkelaitoksen toimistot Kelan palvelunumero Kelakyydin tilaukset puh Lääkekustannusten korvaus Kela korvaa lääkkeiden kustannuksia ja lääkkeistä on mahdollista saada lisäkorvausta, mikäli korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden yhteenlasketut omavastuuosuudet ylittävät vuotuisen rajan. Kansaneläkelaitoksen toimistot Kelan palvelunumero puh Kotitaloustyön verovähennys Verotuksessa on mahdollista saada kotitalousvähennys kotitaloustyöstä, hoiva- ja hoitotyöstä, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyöstä. Vähennys myönnetään työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Ajantasainen tieto on syytä tarkistaa verotoimistosta. Verotoimistot Verohallinnon palvelunumero Asunnon korjaus- ja muutostyöt Asuntojen korjaus- ja muutostöillä poistetaan liikkumisen esteitä sekä parannetaan ikäihmisen kotona selviytymistä. Fysioterapeutti arvioi kotikäynnillä muutostöiden tarvetta ja antaa ohjeita ja neuvoja muutostöiden toteuttamisesta. Jokainen voi parantaa itse kodin turvallisuutta ja esteettömyyttä monilla pienillä asioilla joustavasti ja helposti. Esimerkiksi valaistuksen parantaminen ja usein esteenä olevien mattojen uudelleenjärjestelyt lisäävät turvallisuutta. Suurempiin muutoksiin on olemassa erilaisia tukijärjestelmiä, joilla muutoksia voidaan toteuttaa. Valtion avustusta asuntojen korjaustoimintaan myönnetään vuosittain vahvistettavien perusteiden mukaan. Hakuaika päättyy vuosittain huhtikuussa. puh ma - pe klo Tohmajärven kunta, Tekninen toimisto Kauppakatu 2, Tohmajärvi Rakennustarkastaja, puh Lisätietoja myös Valtion asuntorahaston 24 sivuilta

26 11 POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIES 11.1 Potilasasiamies Potilasasiamiestoiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, ns. potilaslakiin. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa kuten - tarvittaessa avustaa potilasvahinkoasioissa - neuvoo hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa - ohjaa asioiden vireille saattamisessa Jos asiakas on tyytymätön terveyskeskuksessa saamaansa hoitoon, tulee asia ensisijaisesti pyrkiä selvittämään kyseisen yksikön työntekijöiden ja heidän esimiehensä kanssa. Jos tilanne ei näin ratkea voi ohjausta ja neuvontaa asian eteenpäinviemiseksi saada potilasasiamieheltä. Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden edun turvaajana. Hän ei ratkaise asioita. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia Sosiaaliasiamies Potilasasiamies Oiva Oksman puh ma - pe klo 8-16 Joensuun kaupunki, Torikatu 18 A, 3 krs Joensuu Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. - neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa - avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä - tiedottaa asiakkaan oikeuksista Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen rooli on neuvoa-antava. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Tohmajärven sosiaaliasiamiehenä toimii Joensuun kaupungin sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Sosiaaliasiamies puh ma - pe klo Joensuun kaupunki, Torikatu 18 A, 3 krs Joensuu 12 NEUVONTA JA LAKIASIAT Oikeusaputoimistot avustavat yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa sekä määräävät yksityisiä avustajia oikeudenkäynteihin. 25

27 13 EDUNVALVONTA JA EDUNVALVONTAVALTUUTUS Edunvalvoja voidaan nimetä henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys omien asioiden hoitamisessa voi johtua alaikäisyydestä, sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta tai jostain muusta vastaavasta syystä. Maistraatti selvittää hakemuksen tai ilmoituksen perusteella, tarvitseeko tietty henkilö edunvalvontaa. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, mikäli henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä ja pyytänyt, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Mikäli hakija ei kykene ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee, maistraatti ei voi edunvalvojaa määrätä. Käräjäoikeuden asiana on tällöin määrätä edunvalvoja, samoin kuin niissä tapauksissa, joissa hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut muulta kuin henkilöltä itseltään. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, joita valtuutus koskee. Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on sen vahvistanut. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Kiteen oikeusaputoimisto Hovintie 3, Kitee puh Joensuun oikeusaputoimisto Torikatu 19, Joensuu puh Joensuun maistraatti Torikatu 36, Joensuu puh

28 14 TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuotta koskeva maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut kuten terveyskeskuksen lääkäripalvelut, fysioterapian, sarjahoidon, sairaalan poliklinikkakäynnit, päiväkirurgian sekä lyhytaikaisen laitoshoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esimerkiksi hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten (esim. röntgen-, ultraääni- ja magneettikuvaus) maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja. Asiakasmaksulain mukaan terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja säilytettävä maksukuitit, jotka on esitettävä tarvittaessa maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveyskeskus tai se laitos, jossa maksukatto täyttyy. Mikäli terveydenhuollon maksukatto täyttyy Tohmajärvellä, asiakkaalle lähetetään todistus maksukaton täyttymisestä /vapaakortti, jolla asiakas saa maksukattoon kuuluvat palvelut loppuvuoden ajan ilmaiseksi. Mikäli maksukatto täyttyy jossakin muualla, vapaakortin saa asianomaisesta terveyskeskuksesta tai laitoksesta. Toimistosihteeri puh

29 15 APTEEKKI Tohmajärven apteekki, Kirkkotie 1, Tohmajärvi Puh. (013)

30 16 VAPAAEHTOISTYÖ JA YSTÄVÄTOIMINTA Vapaaehtoispohjalta toimivista ystäväpalveluista voi kysyä järjestöistä, joista saa lisätietoja Tohmajärven kunnasta ja kunnan internet-sivuilta Tehostetun palveluasumisen esimies toimii yhteyshenkilönä yksikköjensä osalta ja ottaa mielellään vastaan vapaaehtoisia toimijoita. Kotihoidon esimies toimii yhteyshenkilönä kotihoidon osalta. 29

31 17 YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT Tohmajärvellä toimivien yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien yhteystietoja on Tohmajärven kunnan kotisivustolla sosiaalipalvelujen kohdassa ja niitä on saatavilla myös terveyskeskuksen toimistosihteeriltä puh

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Painopaikka: Riihimäen kaupungin monistamo Toukokuu 2014 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvonta Kotihoito Kotihoidon palveluseteli

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 11/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas Virrat

Ikäihmisten palveluopas Virrat Ikäihmisten palveluopas Virrat Virtain kaupunki 2014 2 1. PALVELUNEUVONTA... 4 2. KOTIHOITO... 4 Säännöllinen kotihoito... 4 Tilapäinen kotihoito... 6 Kotihoidon yhteystiedot ja aluejaot... 7 3. KOTIHOIDON

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas Virrat

Ikäihmisten palveluopas Virrat Ikäihmisten palveluopas Virrat Virtain kaupunki 2014 2 1. PALVELUNEUVONTA... 4 2. KOTIHOITO... 4 Säännöllinen kotihoito... 4 Tilapäinen kotihoito... 6 Kotihoidon yhteystiedot ja aluejaot... 7 3. KOTIHOIDON

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas Virrat

Ikäihmisten palveluopas Virrat Ikäihmisten palveluopas Virrat Virtain kaupunki 2013 2 1. PALVELUNEUVONTA... 4 2. KOTIHOITO... 4 Säännöllinen kotihoito... 4 Tilapäinen kotihoito... 6 Kotihoidon yhteystiedot ja aluejaot... 7 3. KOTIHOIDON

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

+65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE

+65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE +65 PALVELUOPAS OPAS JANAKKALAN IKÄIHMISILLE 2015-2016 1 2 Tervehdys hyvä lukija! Kädessäsi on kunnan ikäihmisille tarkoitettu opas, jonka tarkoituksena on välittää tietoa Janakkalan kunnan ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Lemi-Luumäki-Savitaipale

Ikääntyvien palveluopas 2015 Lemi-Luumäki-Savitaipale 1 Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Lemi-Luumäki-Savitaipale 2 Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 5. 1.1. Kotihoito 5

SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 5. 1.1. Kotihoito 5 IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Inarin kunta 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 5 1.1. Kotihoito 5 1.1.1. Kotihoidon maksut 5 1.1.2. Kotisairaanhoito 5 1.1.3. Kotipalvelu 6 1.1.3.1.Yksityiset

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2012 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2012 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2012 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Leila Jylhä Päiväsairaanhoito, Pelloskuja 3,

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30 Senioriopas Sisällysluettelo Varhaiset palvelut.................... 5 Seniori-info 5 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5 Ryhmät 6 Gerontologinen

Lisätiedot

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut

KARKKILA VIHTI. Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut KARKKILA VIHTI Ikäihmisten palveluopas ja veteraanipalvelut 2013 LUKIJALLE Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Ikäihmisten palvelulinjan henkilökunta on laatinut tämän oppaan, josta löytää suuren osan ikäihmisille

Lisätiedot

Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme

Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme Lukijalle Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme palvelut. Oppaaseen on kerätty tietoa Kauhavan kaupungin, Evijärven ja Lappajärven kuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, seurakuntien,

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Lappeenranta-Taipalsaari

Ikääntyvien palveluopas 2015 Lappeenranta-Taipalsaari Palveluneuvonta ja ohjaus p. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Lappeenranta-Taipalsaari Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa yhdenvertaiset

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot