TOHMAJÄRVEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHMAJÄRVEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOPAS"

Transkriptio

1 TOHMAJÄRVEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOPAS

2 Sisällysluettelo 1 PALVELUNEUVONTA Palvelutarpeen arviointi Muistisairaiden neuvonta ja ohjaus Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus KOTIHOITO Ateriapalvelut Asiointipalvelu Saattamisapu Saunotuspalvelu Siivouspalvelu Päivätoiminta Turvapalvelut Kuljetuspalvelut Kyytitakuukyydit ASUMISPALVELUT Lyhytaikaishoito Tehostettu palveluasuminen Vuokra-asunnot TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto Päivystys Ambulanssin tilaaminen Reseptien uusiminen Hoitotarvikejakelu Semppi terveyspiste MUITA TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTOJA Fysioterapia Laboratorio Röntgen Apuvälinepalvelu Diabetesneuvonta Vuodeosasto Rokotukset HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TERVEYSTARKASTUKSET JA KOTIKÄYNNIT Omaishoitajien terveystarkastukset Ikääntyvien ikäkausitarkastukset MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT HAMMASHUOLTO

3 9 RINTAMAVETERAANIEN PALVELUT Rintamaveteraanien kuntoutus Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut Rintamaveteraanien lääkärinvastaanottopalvelut Rintamaveteraanien hammashuolto Sotainvalidien palvelut TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET Lomakkeiden täyttäminen Eläkettä saavan hoitotuki Eläkesaajan asumistuki Omaishoidon tuki Toimeentulotuki Matkakulujen korvaus Lääkekustannusten korvaus Kotitaloustyön verovähennys Asunnon korjaus- ja muutostyöt POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIES Potilasasiamies Sosiaaliasiamies NEUVONTA JA LAKIASIAT EDUNVALVONTA JA EDUNVALVONTAVALTUUTUS TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO APTEEKKI VAPAAEHTOISTYÖ JA YSTÄVÄTOIMINTA YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT

4 1 PALVELUNEUVONTA Sosiaalityön ajanvaraus ja terveyskeskuksen neuvonta tarjoavat tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä opastusta oikean palvelun tai viranomaisen löytämiseksi. Tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista on luettavissa myös - sivustolta. Terveyskeskuksen neuvonta puh ma - pe klo Sosiaalityön ajanvaraus puh klo Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan, miten palveluita voi hakea. Jokaisella ikääntyneellä kuntalaisella on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisensa tai joku muu ikääntyneen tilanteen tunteva henkilö. Arvioinnin tekevät kotihoidon työntekijät yhdessä ikääntyneen henkilön ja hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Arviointi toteutetaan yleensä ikääntyneen henkilön kotona. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko henkilöllä tarvetta esimerkiksi kotihoidon tai muiden sosiaali- tai terveydenhuollon palveluille. Lisäksi arvioidaan asuinympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus. Palvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Palvelutarpeen arviointi koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä, mutta joiden palvelujen tarve on muuttunut. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve arvioidaan välittömästi ja kiireettömissä tapauksissa seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi on sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämisen perusteena. Palvelutarpeen arviointi ja neuvonta ovat maksuttomia. Kotihoidon esimies puh arkisin klo Kotihoidon henkilökunta puh ma - su klo

5 1.2 Muistisairaiden neuvonta ja ohjaus Muistisairaiden vastuutyöntekijänä toimii muistihoitaja. Hänen työnsä tavoitteena on antaa muistisairaalle ja hänen läheisilleen asiakaslähtöistä ja kotona asumista turvaavaa ohjausta ja tukea. Vastaanotolla tai kotikäynnillä muistihoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja hoidon onnistumista. Muistihoitaja tukee ja ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyden edistämisessä ja säilyttämisessä sekä auttaa asiakkaita ja perheitä voimavarojen vahvistamisessa muistisairauden eri vaiheissa. Muistihoitaja toimii yhteistyössä terveyskeskuslääkärien ja geriatrin kanssa. Geriatrin vastaanotolle hakeudutaan muistihoitajan tai terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos on huolissaan omasta tai läheisensä arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä. Muistihoitaja puh (kts. päivitetty soittoaika sivustolta terveys.tohmajarvi.fi tai kysy soittamalla palveluneuvonnasta ma - pe klo ) 1.3 Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuustiedot (ns. jonotusajat) julkaistaan puolivuosittain Internetissä, paikallislehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. 4

6 2 KOTIHOITO Kotihoito tukee ja auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista, kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Apu voi sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden toimijoiden palveluja sekä tukipalveluja, kuten ateriapalvelua, päivätoimintaa ja asiointipalvelua. Kotihoito avustaa mm. aamu- ja iltatoimissa, ruokailussa sekä henkilökohtaisen hygienian hoidossa. Lisäksi kotihoidon henkilökunta jakaa lääkkeitä, hoitaa haavoja, seuraa vointia, pitää yhteyttä lääkäriin sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli asiakas tarvitsee muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Asiakkaan tullessa kotihoidon piiriin hänelle suunnitellaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman teossa ovat mukana asiakkaan ja hänen nimeämänsä lähiomaisen lisäksi tarvittavat auttajatahot. Suunnitelmassa määritellään asiakkaalle järjestettävät palvelut hänen tarpeensa mukaan. Kotihoidon palveluista ja tukipalveluista tehdään asiakkaalle päätös. Lääkärin lähetteellä annettavasta tilapäisestä kotisairaanhoidosta päätöstä ei lain mukaan tehdä. Palvelut ovat maksullisia. Säännöllisestä kotihoidosta peritään käyntien määrään ja tuloihin perustuva kuukausimaksu. Tilapäisestä sairaanhoidollisesta käynnistä peritään käyntimaksu. Tilapäisestä kotipalvelun maksut perustuvat käytettyyn hoitoaikaan. 2.1 Ateriapalvelut Ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeää. Jos aterian valmistaminen omatoimisesti ei onnistu, voi asiakas saada päivittäin kotiin kuljetetun aterian. Aterioista peritään maksu, joka sisältää myös kuljetuksen. 2.2 Asiointipalvelu Asiointipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät itse pysty käymään kaupassa. Asiointipalvelu tarkoittaa sitä, että kotihoidon henkilökunta laatii yhdessä asiakkaan kanssa kauppalistan, joka toimitetaan kauppaan ja palveluauto tuo kaupan kokoamat tarvikkeet kaupasta asiakkaalle. Palvelusta peritään kertamaksu. Lisäksi kauppa perii maksun tarvikkeiden keräämisestä. 2.3 Saattamisapu Saattamisapu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat saattajaa. Palvelusta peritään tuntimaksu. 2.4 Saunotuspalvelu Saunotuspalvelua järjestetään henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta tai jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Saunotuspalvelua järjestetään Kotipihan Emmalassa ja asiakkaille 5

7 järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus taksilla. Palvelusta peritään kertamaksu, ja kuljetuksesta taksi perii linja-autotaksan mukaisen maksun. 2.5 Siivouspalvelu Siivouspalveluita on mahdollista ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Terveyskeskuksesta on saatavissa luettelo siivouspalvelun tuottajista. Rintamaveteraanien ja sotainvalidien siivouspalveluista on kerrottu tarkemmin kohdassa Rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Siivouspalvelut Toimistosihteeri puh Päivätoiminta Päivätoiminta tukee ja edistää kotona asuvan ikääntyvän terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä lisäten kotona asumisen turvallisuutta. Päivätoiminta tuo vaihtelua elämään ja rikastuttaa ikääntyvän arkea. Toiminta tarjoaa asiakkaille virikkeellisen ja liikunnallisen päivän sekä sosiaalisia kontakteja. Päivätoiminnassa mm. ulkoillaan sään salliessa, käydään kuntosalilla, leivotaan ja yksilöllisen mielenkiinnon mukaan retkeillään, muistellaan, lauletaan tai harjoitellaan erilaisia entisiä tai uusia harrasteita ja kädentaitoja. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa. Se on osa asiakkaalle laadittavan palvelusuunnitelman kokonaisuutta ja perustuu asiakkaan tarpeisiin. Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaille, jotka kärsivät yksinäisyydestä, muistin ongelmista, liikkumisen vaikeuksista tai muista kotona selviytymisen haasteista, joihin päivätoiminnalla arvioidaan saatavan helpotusta. Myös omaishoidettava voi osallistua päivätoimintaan. Omaishoitajalla on tänä aikana mahdollisuus omaan vapaa-aikaan ja lepoon. Palvelusta peritään päivämaksu, joka sisältää ateriat. Asiakkaalle järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus taksilla, josta taksi perii linja-autotaksan mukaisen maksun. Uudet asiakkaat Palveluasumisen esimies puh klo Palvelun piirissä olevat asiakkaat Ohjaaja puh ma, ke, to klo Kotipiha Emmala, Kirkkotie 23, Tohmajärvi 6

8 2.7 Turvapalvelut Turvapuhelin Kotona selviytymisen tueksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollisuus vuokrata turvapuhelin, jonka avulla voi tarvittaessa hälyttää apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin kytketään asiakkaan puhelimeen ja sen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytysnappi, jonka avulla asiakas voi tehdä hälytyksen apua tarvitessaan. Laite mahdollistaa hälytystilanteissa keskusteluyhteyden käyttäjän ja hälytyskeskuksen välillä. Hälytyskeskus välittää tiedon henkilökunnalle, vartiointiliikkeelle tai tarvittaessa ambulanssille, jotka tulevat paikalle auttamaan. Turvapuhelimesta peritään kuukausimaksu, joka kattaa laitteen ja hälytyskäynnit. Ovihälytin Ulko-oveen on mahdollista saada kulunvalvontalaiteena ovihälytin, joka hälyttää, mikäli ovi avataan. Hälytyksestä kotihoidon henkilökunta tekee tarkastuskäynnin ja tarkastaa, onko asiakas poistunut kotoa tai onko hänellä avuntarvetta. Ovihälyttimessä on aikakytkentä, joka voidaan asentaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Ovihälyttimestä peritään kuukausimaksu, joka kattaa laitteen ja hälytyskäynnit. Kodin turvalaitteet Ikääntyvät voivat itse omalla kustannuksellaan lisätä kotona asumisen turvallisuutta hankkimalla erilaisia turvallisuutta lisääviä varusteita. Kotiin on esimerkiksi saatavilla erilaisia varoittimia, vahteja ja hälyttimiä ehkäisemään palo- ja vesivahinkoja. Lakisääteiset palo- ja häkävaroittimet hälyttävät tulipalosta varhaisessa palon vaiheessa ja on tärkeää, että palovaroittimen patterin toimivuus tarkistetaan säännöllisesti. Kodinkoneisiin on saatavilla lisävarusteina erilaisia kodinkonevahteja, jotka katkaisevat automaattisesti sähkön tai veden kodinkoneesta. Palvelun piirissä olevat asiakkaat Kemien kotihoidon tiimivastaava Tikkalan tiimivastaava puh Värtsilän tiimivastaava puh Kemien ja Tikkalan kotihoidon päivystys klo puh Uudet asiakkaat Kotihoidon esimies, puh arkisin klo Kotihoidon henkilökunta puh ma - su klo puh ma - ti klo : Kuljetuspalvelut Kyytitakuukyyti on aina ensisijaista kuljetuspalvelua. Katso kohta 2.9 Kyytitakuukydit. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu käytettäväksi virike-, harrastus- ja asiointimatkoihin tukemaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Palvelu on 7

9 suunnattu vähävaraisille, yli 65-vuotiaille henkilöille, joiden toimintakyky on ikääntymiseen liittyen heikentynyt tai hakijalla on sairauksien vuoksi vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Henkilön nettotulot voivat olla enintään 850 /kk tai puolisoiden nettotulot yhteensä enintään 1500 /kk. Tulona ei huomioida Kelan myöntämää hoitotukea. Tilisäästöt voivat olla enintään kuukaudessa 3000 yhden henkilön taloudessa ja 6000 kahden henkilön taloudessa. Muuta varallisuutta voi olla alle euroa/talous. Varallisuudessa ei oteta huomioon hakijan vakinaista asuntoa. Kuljetuspalvelu ei koske terveyskeskus- eikä sairaalakyytejä, koska niihin on mahdollisuus saada korvausta Kelasta. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan lomakkeella, joka on saatavissa terveyskeskuksesta. Toimistosihteeri puh Kyytitakuukyydit Tohmajärven kunta järjestää taksilla edestakaisia niin sanottuja kyytitakuukyytejä eri puolilta kuntaa Kemieen. Kyydit soveltuvat esimerkiksi asiointiin, ja niissä voi matkustaa kuka tahansa linjaautotaksalla. Kyyti on tilattava edellisenä päivänä klo 18 mennessä. Reitit ovat ohjeellisia. Ne vaihtelevat niin, että autoilija ja kyydissä olijat sopivat Kemieen tulopaikan ja sieltä lähtöpaikan. Reittejä ei ajeta, ellei kyytiin ole tulossa matkustajia. Tohmajärven kunnan kehittämispäällikkö puh tai Kyytitakuukyytien tilaukset puh

10 3 ASUMISPALVELUT 3.1 Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito on ympärivuorokautista asiakkaan voimavaroja ja kotihoitoa tukevaa palvelua joko tilapäisesti tai toistuvissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee kotona selviytymistä ja mahdollistaa omaisen vapaan järjestämisen. Lyhytaikaishoitoa järjestetään terveyskeskuksen yhteydessä olevassa tehostetun palveluasumisen yksikössä Takkunurmentuvassa. Palvelusta peritään vuorokausimaksu. 3.2 Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista, päivittäistä apua, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien. Tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat Takkunurmentupa, joka sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä, sekä Erkkilä ja Marjattakoti, jotka sijaitsevat Kotipihan alueella Kemiessä. Tehostetussa palveluasumisessa on pääosin yhden hengen huoneita, jotka asukas kalustaa omilla kalusteillaan. Huoneissa on oma WC ja kylpyhuone. Yksiköissä on yhteiset oleskelutilat. Tehostetun palveluasumisen hoidon palveluista peritään tuloihin perustuva kuukausimaksu. Lisäksi asiakas maksaa vuokran, ateriat ja henkilökohtaiset menonsa. Tehostettuun palveluasumiseen haetaan asuntohakemuksella, joita saa kunnanvirastolta, Opkiinteistökeskuksesta sekä palveluasumisen esimieheltä, jolle hakemukset toimitetaan. Palveluasumisen esimies puh tai klo Erkkilä Kirkkotie 23, Tohmajärvi puh Marjattakoti Kirkkotie 23, Tohmajärvi puh Takkunurmentupa Takkunurmentie 9, Tohmajärvi puh

11 3.3 Vuokra-asunnot Tohmajärven kunnan vuokra-asunnot Kunnanvirasto, Järnefeltintie 1, Tohmajärvi Asuntosihteeri puh Tohmajärven kunnan internet-sivut: Tohmajärven vanhustentaloyhdistys ry:n omistamat Kotipihan vuokra-asunnot ja Tohmajärven Tikankontti KOY:n vuokra-asunnot Kiteen Seudun OP- Kiinteistökeskus Oy, LKV Kauppakatu 4, Tohmajärvi puh

12 4 TERVEYSPALVELUT 4.1 Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi auttaa monissa asioissa, minkä takia kaikissa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa ei tarvitse varata aikaa lääkärille. Sairaanhoitajalle voi varata ajan paitsi soittamalla, myös Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalveluiden sivustolta Sivulla on kohta linkki web-ajanvaraukseen. Pitkäaikaissairauksia sairastavien asiakkaiden seurantakäynnit (mm. diabetes-, reuma-, astma ja verenpainepotilaat) kuuluvat sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Myös helppohoitoiset infektiot, haavahoidot ja ompeleiden poistot hoituvat sairaanhoitajan vastaanotolla. Sairaanhoitaja on tarvittaessa yhteydessä lääkäriin. Kuulolaitteen saamiseksi tarvitaan terveyskeskuslääkärin lähete Pohjois-Karjalan keskussairaalassa olevaan kuulokeskukseen. Ennen terveyskeskuslääkärin vastaanottoa sairaanhoitajat tutkivat kuulon. Vastaanottokäynnille varataan aina aika. Hoidon kiireellisyys arvioidaan aikaa varatessa. Tätä kautta varmistetaan, että asiakas saa oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan. Terveyskeskuksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoittopyynnön voi jättää noudattamalla puhelimessa annettuja ohjeita. Takaisinsoitto asiakkaalle tulee tuntemattomasta numerosta. Kiireettömissä asioissa (mm. laboratoriovastauksista ja reseptien uusinnasta) kannattaa soittaa terveyskeskuksen neuvontaan. Terveyskeskus on auki maanantaista perjantaihin klo Terveyskeskuksessa on mahdollisuus päästä myös erikoislääkärien vastaanotoille. Tämä vaatii lähetteen terveyskeskuslääkäriltä. Varatulle ajalle tulevan asiakkaan ei tarvitse ilmoittautua, vaan voi mennä istumaan odotusaulaan. Aulasta kutsutaan vastaanotolle. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien ajanvaraus Terveyskeskus, Takkunurmentie 9, Tohmajärvi puh ma - pe klo Ajan sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille voi varata myös Tohmajärven sote-sivustolta: Laboratoriovastaukset ja tutkimustulokset neuvonta puh ma - pe klo ellei hoitaja tai lääkäri ole antanut muuta ohjetta 11

13 4.2 Päivystys Lääkäripäivystys on tarkoitettu sellaisille äkillisesti sairastuneille, joiden on sairautensa vuoksi päästävä kiireelliseen hoitoon. Tohmajärven päiväpäivystys toimii arkisin klo terveyskeskuksessa. Iltaisin klo alkaen, viikonloppuisin ja arkipyhinä lääkäripäivystys on Tikkamäen yhteispäivystyksessä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Ennen päivystykseen tuloa kannattaa soittaa päivystyksiin asioiden hoitamisen nopeuttamiseksi. Yleiseen hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna. Esimerkiksi jos henkilön epäillään saaneen sairauskohtauksen, hän on vakavasti loukkaantunut tai joutunut onnettomuuteen tai jos tulipalo on syttynyt. Tohmajärven terveyskeskuksen päiväpäivystys Takkunurmentie 9, Tohmajärvi puh ma - pe klo Tikkamäen yhteispäivystys Tikkamäentie 16, Joensuu iltaisin klo jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä puh Yleinen hätänumero Ambulanssin tilaaminen Ambulanssi tilataan yleisestä hätänumerosta Reseptien uusiminen Lääkereseptin saa nykyään sähköisesti (eresepti), jolloin resepti menee suoraan apteekkiin. Lääkäriltä saa kirjallisen ohjeen, jossa lukee lääkkeen nimi ja käyttöohjeet. Apteekista saa lääkkeet ko. ohjeella ja/tai Kela-kortilla. Paperiresepti voidaan vaihtaa sähköiseen reseptiin joko puhelimitse tai terveyskeskuksen neuvonnassa. Omia sähköisiä reseptejä voi katsoa pankkitunnuksilla internetissä kohdassa omien tietojen katselu. Sähköisen reseptin voi uusia joko apteekin tai terveyskeskuksen neuvontapuhelimen kautta tai jättämällä sen reseptin uusintalaatikkoon. Resepti ei uusiudu samana päivänä, vaan uusimiseen pitää varata noin viikko. Reseptien uusinta neuvontanumerosta puh ma - pe klo tai apteekin kautta 12

14 4.5 Hoitotarvikejakelu Terveyskeskuksesta jaetaan erilaisia hoitotarvikkeita sairauksien hoitoon. Tarvikkeiden jakelu perustuu aina yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin arviointeihin ja seurantaan. Osassa sairauksissa hoitovälineet jaetaan asiakkaalle heti, kun sairaus on todettu. Esimerkiksi diabetesta sairastava tai dialyysipotilas saa hoitotarvikkeet heti sairauden alusta. Osassa pitkäaikaissairauksissa lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää myös sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa. Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabeetikon tarvitsemat verensokeriliuskat, virtsantutkimusliuskat, insuliiniruiskut, -kynät ja -neulat sekä verinäytteen ottamiseen tarvittavat lansetit, avannepotilaan hoitotarvikkeet, sairauden takia heikentyneen virtsan ja ulostuksen pidätyskyvyn hoitotarvikkeet vaikeaan tai keskivaikeaan oireistoon sekä eräiden muiden pitkäaikaisten sairauksien yhteydessä tarvittavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeita annetaan kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville henkilöille. Hoitotarvikkeet ovat maksuttomia. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri. Lisätietoja antaa asiakasta hoitava henkilökunta. 4.6 Semppi terveyspiste Semppi on kaikille avoin ja maksuton terveyspiste, missä on mahdollista arvioida ja seurata omaa terveydentilaa ja elämäntapoja. Sempissä on tietoa unesta, painonhallinnasta, liikunnasta, verenpaineesta, päihteistä, savuttomuudesta, ravitsemuksesta, seksuaaliterveydestä ja mielen hyvinvoinnista. Tohmajärvellä Semppi terveyspisteet sijaitsevat terveyskeskuksessa, Takkunurmentie 9 sekä Niiralan rajapysäkillä, Rajantie

15 5.1 Fysioterapia 5 MUITA TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTOJA Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä ja liikkumista, jos nämä ovat heikentyneet tai uhkaavat heikentyä. Ohjaus, neuvonta, harjoittelu ja muu fysioterapia sekä mm. fysikaaliset hoidot kivun ja oireiden hoidossa suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Seurannan lisäksi kuntoutujia kannustetaan omaehtoiseen terveyden ja liikuntakyvyn hoitamiseen. Yksilöllisen terveyttä edistävään ohjaukseen ja neuvontaan voi varata ajan ilman lääkärin lähetettä. Terapioihin ja hoitoihin tarvitaan lääkärin lähete. Fysioterapiayksikön henkilöstö järjestää lisäksi erilaisia ryhmiä pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille. puh ma - pe klo Laboratorio Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan lähete lääkäriltä tai sairaanhoitajalta. Näytteenottoa varten varataan aika. Osa tutkimuksista vaatii esivalmisteluja kuten syömättä oloa, lepoa tai muuta sellaista. Tutkimusten luotettavuuden kannalta on tärkeää, että saatuja ohjeita noudatetaan ennen laboratorionäytteiden ottamista. Ajan laboratorioon voi varata puhelimitse tai Internetin kautta. Ajanvaraukset puh ma - pe klo tai www. islab.fi/ajanvaraus Laboratoriotutkimusten vastaukset puh klo ellei lääkäri tai hoitaja ole antanut muita ohjeita 5.3 Röntgen Röntgentutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete. Röntgenissä voi käydä Pohjois-Karjalan röntgenliikelaitoksen toimipisteissä esimerkiksi Kiteellä tai Joensuussa. Kiteellä toimipiste sijaitsee terveyskeskuksen tiloissa, osoitteessa Arppentie 6, Kitee. Joensuussa on kaksi röntgeniä. Siilaisen röntgen sijaitsee terveysaseman yhteydessä osoitteessa Noljakantie 17, Joensuu ja Tikkamäen röntgen keskussairaalan yhteydessä osoitteessa Tikkamäentie 16. Ajanvaraukset puh arkisin klo tai 14

16 5.4 Apuvälinepalvelu Apuvälineillä tuetaan kuntalaisten selviytymistä kotona ja kotiympäristössä vamman, sairauden tai ikääntymisen aiheuttamasta toimintakyvyn haitasta huolimatta. Apuvälinepalvelu sisältää apuvälineen tarpeen määrittelyn, sovituksen, luovutuksen, käytön ohjauksen ja seurannan. Terveyskeskuksesta lainattavia välineitä ovat liikkumisen apuvälineet (sauvat, kävelytelineet, pyörätuolit) sekä päivittäisiin toimintoihin (peseytyminen, wc, ruokailu, pukeutuminen) liittyvät apuvälineet. Lyhytaikaiseen lainaan apuvälineitä saa esim. leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Pitkäaikaiskäytön edellytyksenä on pitkäaikainen tai pysyvä toiminnan haitta. Terveydenhuoltoalan ammattilainen arvioi apuvälineen tarpeen ja tarvittaessa fysioterapian henkilökunta tekee kotikäynnin. Apuvälinepalvelu on maksutonta. Fysioterapia Tohmajärven terveyskeskuksessa, Takkunurmentie 9, Tohmajärvi Ilman ajanvarausta ma - pe klo Muuna aikana ajanvarauksella Ajanvaraukset puh ma - pe klo Diabetesneuvonta Diabeteshoitaja Sairaanhoitaja ohjaa ja tukee diabeetikkoa hoidossa sekä ruokailu- ja lääkeasioissa. Hän neuvoo, miten hoito aloitetaan, kun diabetes todetaan sekä miten jatkossa edetään. Sairaanhoitaja huolehtii määräaikaistarkastuksista sekä pitää yhteyttä lääkäriin. Hän tarkastaa diabeetikon jalkojen tunnon, ohjaa jalkojen hoidossa sekä antaa tarvittaessa lähetteen jalkahoitajalle. Diabeetikoille järjestetään ryhmäohjausta, jonka aiheet päätetään tarpeen mukaan. Ryhmät voivat keskittyä esimerkiksi liikunnan, ravitsemuksen, lääkehoidon asioihin tai taloudellisiin tukimahdollisuuksiin. Ryhmiin hakeudutaan diabeteshoitajan kautta. Jalkojen hoito Jalkojen hoidon palvelut on ensisijaisesti suunnattu diabetesta ja reumaa sairastaville, joiden jalkojen hoito on ensiarvoisen tärkeää. Jalkahoitajan vastaanotolle hakeutuminen edellyttää diabeteshoitajan lähetettä. Jalkojen hoitajan vastaanotolla selvitetään asiakkaan kokonaistilanne sekä hoidetaan mahdollisia jalkaongelmia. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää liikuntakykyä sekä ehkäistä uusien jalkaongelmien syntymistä. puh ma - pe klo Ajan voi varata myös Tohmajärven kunnan terveyspalvelujen internetsivuilla olevan ajanvaraus-linkin kautta 15

17 5.6 Vuodeosasto Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita tai niitä, jotka tarvitsevat lääkärin arvion mukaan sairaalahoidon jälkeistä jatkohoitoa ja kuntoutusta ennen kotiutumista sekä lääketieteellistä hoitoa tarvitsevia pitkäaikaispotilaita. Lyhytaikaisesta hoidosta peritään vuorokausimaksu ja pitkäaikaishoidosta (yli 3 kk kestävä hoito ja asiakkaalle tehty pitkäaikaishoidon päätös) tuloihin perustuva kuukausimaksu. Vuodeosaston osastonhoitaja puh ma - pe klo Vuodeosasto puh ja ympäri vuorokauden 5.7 Rokotukset Hoitajan vastaanotolla aikuiset saavat yleisimmät rokotukset ja neuvoja harvinaisemmista rokotteista. Lasten rokotusohjelma on Suomessa kattava, mutta valitettavasti ikääntyneet ovat ikäryhmänä heikommin rokotettuja. Ikääntyminen, etenkin immuunipuolustuksen heikkeneminen iän myötä, lisää vakavan infektiotaudin riskiä. Lisäksi kääntyneen väestön rokotussuoja on heikompi, koska ikääntyneiltä puuttuvat lapsuusiän perusrokotukset. Rokotuksia on alettu antaa neuvoloissa säännönmukaisesti vasta 1950-luvulla syntyneille ja sitä nuoremmille. Ikääntyneille tarpeelliset rokotukset ovat jäykkäkouristus-, polio- ja kausi-influenssa- sekä pneumokokkirokotus. Kausi-influenssa rokotukset annetaan vuosittain. Rokotusten tarkemmasta ajankohdasta saa tietoa paikallislehdestä tai soittamalla terveyskeskukseen. Kausi-influenssarokotusten toteutuminen on tärkeää. Ilman niitä ainakin joka kymmenes sairastuu influenssaan. Influenssarokote antaa suojaa influenssaa ja sen jälkitauteja vastaan. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla sekä 65 vuotta täyttäneillä on lisääntynyt riski kuolla influenssaan tai sen aiheuttamiin jälkitauteihin. Rokote on tarpeellinen kaikille influenssarokotusten kohderyhmiin kuuluville. Influenssarokote on maksuton kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä nuoremmille sairautensa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Pneumokokki on yleisin vakavan keuhkokuumeen aiheuttaja. Rokotuksen antamista riskiryhmään kuuluville, esim. sydämen vajaatoimintaa tai keuhkolaajentumaa sairastaville, olisi syytä lisätä. Rokotteen tultua lasten rokotusohjelmaan, taudit todennäköisesti vähenevät myös muussa väestössä. Tällä hetkellä 65 vuotta täyttäneille suositellaan pneumokokkipolysakkaridirokotetta. Rokote ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, joten se kustannetaan itse. Rokote ei suojaa kaikilta keuhkokuumeilta, mutta vakavimmat, verenmyrkytykseksi äityvät taudit se estää melko hyvin. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat maksuttomia. puh ma - pe klo Tohmajärven terveyskeskus, Takkunurmentie 16 9, Tohmajärvi

18 6 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TERVEYSTARKASTUKSET JA KOTIKÄYNNIT Ikäihmisten ennaltaehkäisevä ja kuntoutumista tukeva toiminta on palvelua, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, terveyttä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Asiakkaan omat voimavarat ovat toiminnan keskeinen tekijä. Tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisemman pitkään. Osaan tutkimuksista lähetetään kutsu ja osaan on mahdollisuus hakeutua. 6.1 Omaishoitajien terveystarkastukset Omaishoidon tukea saavan omaishoitajan on mahdollista päästä terveystarkastukseen sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajan vastaanotolla pyritään kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne. Omaishoitajan työn tukemisen lisäksi tarkoitus on tunnistaa kansansairauksia, elintapaohjauksella vaikuttaa niiden ennaltaehkäisyyn ja saattaa asiakkaat sairauksien hoidon piiriin, jos tarvetta ilmenee. Hoitajan vastaanotolla annetaan myös palveluohjausta. 6.2 Ikääntyvien ikäkausitarkastukset Ikäkausitarkastuksiin kutsutaan ne 75- ja 85-vuotiaat, jotka eivät ole muiden palvelujen piirissä joko soittamalla tai kirjeitse. Kirjeessä on lomake asiakkaan itse täytettäväksi. Lomakkeessa kysytään kutsuttavan tietoja kutsuttavan voinnista. Terveystarkastuksessa mitataan verenpaine, paino sekä vyötärönympärys. Lisäksi tehdään tarvittaessa masennustesti, muistitesti ja ohjataan verikokeisiin. Terveystarkastus tehdään terveyskeskuksessa 75-vuotiaille. Kuntohoitaja tekee kotikäynnin 85- vuotiaiden kotiin. Kotikäynnillä kartoitetaan apuvälineiden tarve, toimintakyky sekä kotona pärjääminen ja läheiset. Jos kotikäynnillä ilmenee terveydellistä asiaa, ohjataan asiakas sairaanhoitajan vastaanotolle. Terveystarkastukset ja kotikäynnit ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Neuvonta puh ma - pe klo

19 7 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Psykiatrian sairaanhoitajat auttavat erilaisissa mielenterveyden ongelmatilanteissa, kuten unettomuudessa, masennuksessa tai jossakin elämänkriisissä. Psykiatrian erikoislääkäri on myös säännöllisesti tavattavissa. Päihdetyön sairaanhoitaja auttaa erilaisissa päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa, myös päihdetyötä ohjaa lääkäri. Sairaanhoitajien vastaanotolle pääsee ilman lähetettä varaamalla ajan alla olevista numeroista. Kiireellisen katkaisuhoidon asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen. ma-to klo , pe klo Päihdetyö puh , Mielenterveystyö puh tai

20 8 HAMMASHUOLTO Hammashuollon palvelujen piirissä ovat kaikki Tohmajärven kunnan asukkaat. Potilaan ottaessa yhteyttä tehdään ensiarvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä, johon hoitojärjestys perustuu. Ensiapuhoitoon saa ajan saman päivän aikana. Muun hoidon odotusajat on porrastettu kansallisten hoitokriteereiden mukaan. Ajanvaraus puh ma - pe klo Kiireellinen hoito puh ma to klo ja pe klo 9-13 Päivystys viikonloppuina ja arkipyhinä Siilaisen hammashoitolassa Noljakantie 14 A, Joensuu Ajanvaraus klo puh puh klo Edellä mainittujen aikojen ulkopuolella vaikeissa hammastapaturmatilanteissa ja vakavissa hammasinfektiotapauksissa välittömän hoidon saa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa puh

21 9 RINTAMAVETERAANIEN PALVELUT 9.1 Rintamaveteraanien kuntoutus Rintamaveteraanit voivat saada valtion kustantamaa laitoskuntoutusta, avo- tai päiväkuntoutusta sekä kuntoutukseen liittyvää matkakustannusten korvausta. Avokuntoutusta on mahdollista toteuttaa rintamaveteraanin kotona kotikuntoutuksen, jos tämä on terveydentilan vuoksi tarpeen. Kotikuntoutus voi käsittää esimerkiksi jalkojen hoidon. Myös rintamaveteraanin puoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa, jos aviopuolison mukana oleminen on rintamaveteraanin kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on pyrkiä parantamaan veteraanin kotona selviytymistä mm. tukemalla hoitavan aviopuolison jaksamista. Kuntoutusta voivat hakea Tohmajärvellä asuvat rintamaveteraanitunnuksen omaavat henkilöt. Hakemuksen liitteeksi tulee olla lääkärin antama todistus terveydentilasta veteraanikuntoutusta varten tai edellisen vuoden laitoskuntoutusjakson palautteen kopio. Kuntoutushakemuslomakkeita on saatavissa terveyskeskuksen neuvonnasta tai toimistosihteeriltä, jolle myös täytetyt hakemukset toimitetaan. Veteraanikuntoutus on kuntoutettavalle maksutonta. 9.2 Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut Rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden avulla on tarkoitus tukea veteraanien kotona selviytymistä. Valtionkonttorin määrärahalla tuotettavat avopalvelut ovat muiden kotipalveluiden lisänä. 9.3 Rintamaveteraanien lääkärinvastaanottopalvelut Tohmajärven terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla käynnit ovat rintamaveteraaneille maksuttomia. 9.4 Rintamaveteraanien hammashuolto Rintamaveteraanilta ei peritä maksua terveyskeskuksessa suoritetusta hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Lisäksi rintamaveteraanit saavat korvausta Kelasta erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen. 9.5 Sotainvalidien palvelut Mikäli sotainvalidilla on vähintään 20 % työkyvyttömyysaste, hän on oikeutettu kotipalveluun ja siihen liittyviin tukipalveluihin, omaishoidontukeen, asumispalveluihin, kuntouttavaan 20

22 lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaiseen ympärivuorokautisen hoitoon sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen ja vuodeosastohoitoon maksutta. Valtiokonttori järjestää kuntoutusta sotainvalideille, puolisoille, vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoille ja leskille sekä sotaleskille. Kuntoutusta haetaan etukäteen Valtiokonttorilta joko sille tarkoitetulla hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Kuntoutusjakson pituus määräytyy hakijan työkyvyttömyysasteen perusteella. Toimistosihteeri puh Valtiokonttori, puh tai

23 10 TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET 10.1 Lomakkeiden täyttäminen Ikääntyvät voivat saada monenlaisia tukia ja korvauksia kunnan tai Kelan kautta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta ohjaa ja auttaa erilaisten lomakkeiden täyttämisessä ja antaa tietoa sosiaaliturvasta. Palvelujen piirissä olevat: asiakkaan palveluista vastaava henkilökunta Uudet asiakkaat: Sosiaalityön ajanvaraus ja puh klo Eläkettä saavan hoitotuki Kelasta on mahdollista saada eläkettä saavan hoitotukea, jonka tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Joko alentunut toimintakyky tai suuret terveydenhuoltomenot voivat olla hoitotuen saamisen perusteena. Hoitotukihakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto. Kansaneläkelaitoksen toimistot Kelan palvelunumero puh Eläkesaajan asumistuki Kela korvaa pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja maksamalla heille eläkkeensaajan asumistukea. Asumistuen saamisen perusteena ovat hakijan tulot ja varallisuus. Kansaneläkelaitoksen toimistot Kelan palvelunumero puh Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki sisältää omaishoitoa tukevia palveluita sekä omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion ja vapaan. Omaishoidon tukea myönnetään omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten ja Tohmajärven kunnan päättämien perusteiden täyttyessä. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon 22

24 sitovuuden ja vaativuuden mukaan, joka arvioidaan hoidettavan kotiin tehtävällä kotikäynnillä haastatellen, havainnoimalla ja erilaisten tutkimusten avulla. Hoitajan tulee soveltua omaishoitajan tehtävään oman terveytensä ja toimintakykynsä puolesta. Omaishoitajan ja hoidettavan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Siinä määritellään omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, hoitojärjestelyt hoitajan vapaan aikana ja muut tarpeelliset palvelut. Omaishoitajan kanssa tehdään sopimus omaishoidosta, joka sisältää muun muassa hoitopalkkion määrän ja maksutavan. Hoitopalkkio on saajalleen veronalaista tuloa ja se maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Mikäli hoito sitoo ympäri vuorokauden tai jatkuvasti päivittäin, hoitajalla on oikeus kolmen vapaapäivään kuukaudessa. Mikäli omaishoitaja haluaa, hän saa palveluseteleitä, joilla hän voi järjestää vapaan haluamallaan tavalla. Hän voi ostaa palveluseteleillä palveluja kunnan hyväksymiltä yksityisiltä yrittäjiltä. Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, jonka saa terveysasemalta. Hakemukset toimitetaan vuodeosaston osastonhoitajalle. Mikäli omaishoidon tukea ei voida myöntää esimerkiksi asiakkaan hoidettavuudesta tai hoitajasta johtuvista syistä, voidaan kotona asumista tukea muilla kotiin annettavilla palveluilla tai lyhytaikaishoidolla. Vuodeosaston osastonhoitaja puh ma - pe klo Toimeentulotuki Toimeentulotuki on toimeentuloturvaa täydentävä viimesijainen etuus. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ensisijaiset tulot ja käytettävissä olevat säästöt eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin tai niiden saaminen viivästyy. Sosiaalityön ajanvaraus puh klo Matkakulujen korvaus Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja, kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin käytön tarpeelliseksi asiakkaan terveydentilan vuoksi. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin. Kelakyyti tilataan keskitetystä puhelinnumerosta. Kyyti on syytä tilata heti, kun vastaanottoaika on selvillä ja viimeistään matkaa edeltävänä päivänä ennen klo

25 Kansaneläkelaitoksen toimistot Kelan palvelunumero Kelakyydin tilaukset puh Lääkekustannusten korvaus Kela korvaa lääkkeiden kustannuksia ja lääkkeistä on mahdollista saada lisäkorvausta, mikäli korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden yhteenlasketut omavastuuosuudet ylittävät vuotuisen rajan. Kansaneläkelaitoksen toimistot Kelan palvelunumero puh Kotitaloustyön verovähennys Verotuksessa on mahdollista saada kotitalousvähennys kotitaloustyöstä, hoiva- ja hoitotyöstä, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyöstä. Vähennys myönnetään työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Ajantasainen tieto on syytä tarkistaa verotoimistosta. Verotoimistot Verohallinnon palvelunumero Asunnon korjaus- ja muutostyöt Asuntojen korjaus- ja muutostöillä poistetaan liikkumisen esteitä sekä parannetaan ikäihmisen kotona selviytymistä. Fysioterapeutti arvioi kotikäynnillä muutostöiden tarvetta ja antaa ohjeita ja neuvoja muutostöiden toteuttamisesta. Jokainen voi parantaa itse kodin turvallisuutta ja esteettömyyttä monilla pienillä asioilla joustavasti ja helposti. Esimerkiksi valaistuksen parantaminen ja usein esteenä olevien mattojen uudelleenjärjestelyt lisäävät turvallisuutta. Suurempiin muutoksiin on olemassa erilaisia tukijärjestelmiä, joilla muutoksia voidaan toteuttaa. Valtion avustusta asuntojen korjaustoimintaan myönnetään vuosittain vahvistettavien perusteiden mukaan. Hakuaika päättyy vuosittain huhtikuussa. puh ma - pe klo Tohmajärven kunta, Tekninen toimisto Kauppakatu 2, Tohmajärvi Rakennustarkastaja, puh Lisätietoja myös Valtion asuntorahaston 24 sivuilta

26 11 POTILAS- JA SOSIAALIASIAMIES 11.1 Potilasasiamies Potilasasiamiestoiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, ns. potilaslakiin. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa kuten - tarvittaessa avustaa potilasvahinkoasioissa - neuvoo hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa - ohjaa asioiden vireille saattamisessa Jos asiakas on tyytymätön terveyskeskuksessa saamaansa hoitoon, tulee asia ensisijaisesti pyrkiä selvittämään kyseisen yksikön työntekijöiden ja heidän esimiehensä kanssa. Jos tilanne ei näin ratkea voi ohjausta ja neuvontaa asian eteenpäinviemiseksi saada potilasasiamieheltä. Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden edun turvaajana. Hän ei ratkaise asioita. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia Sosiaaliasiamies Potilasasiamies Oiva Oksman puh ma - pe klo 8-16 Joensuun kaupunki, Torikatu 18 A, 3 krs Joensuu Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. - neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa - avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä - tiedottaa asiakkaan oikeuksista Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen rooli on neuvoa-antava. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Tohmajärven sosiaaliasiamiehenä toimii Joensuun kaupungin sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Sosiaaliasiamies puh ma - pe klo Joensuun kaupunki, Torikatu 18 A, 3 krs Joensuu 12 NEUVONTA JA LAKIASIAT Oikeusaputoimistot avustavat yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa sekä määräävät yksityisiä avustajia oikeudenkäynteihin. 25

27 13 EDUNVALVONTA JA EDUNVALVONTAVALTUUTUS Edunvalvoja voidaan nimetä henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys omien asioiden hoitamisessa voi johtua alaikäisyydestä, sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta tai jostain muusta vastaavasta syystä. Maistraatti selvittää hakemuksen tai ilmoituksen perusteella, tarvitseeko tietty henkilö edunvalvontaa. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, mikäli henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä ja pyytänyt, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Mikäli hakija ei kykene ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee, maistraatti ei voi edunvalvojaa määrätä. Käräjäoikeuden asiana on tällöin määrätä edunvalvoja, samoin kuin niissä tapauksissa, joissa hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut muulta kuin henkilöltä itseltään. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, joita valtuutus koskee. Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on sen vahvistanut. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Kiteen oikeusaputoimisto Hovintie 3, Kitee puh Joensuun oikeusaputoimisto Torikatu 19, Joensuu puh Joensuun maistraatti Torikatu 36, Joensuu puh

28 14 TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuotta koskeva maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut kuten terveyskeskuksen lääkäripalvelut, fysioterapian, sarjahoidon, sairaalan poliklinikkakäynnit, päiväkirurgian sekä lyhytaikaisen laitoshoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esimerkiksi hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten (esim. röntgen-, ultraääni- ja magneettikuvaus) maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja. Asiakasmaksulain mukaan terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja säilytettävä maksukuitit, jotka on esitettävä tarvittaessa maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveyskeskus tai se laitos, jossa maksukatto täyttyy. Mikäli terveydenhuollon maksukatto täyttyy Tohmajärvellä, asiakkaalle lähetetään todistus maksukaton täyttymisestä /vapaakortti, jolla asiakas saa maksukattoon kuuluvat palvelut loppuvuoden ajan ilmaiseksi. Mikäli maksukatto täyttyy jossakin muualla, vapaakortin saa asianomaisesta terveyskeskuksesta tai laitoksesta. Toimistosihteeri puh

29 15 APTEEKKI Tohmajärven apteekki, Kirkkotie 1, Tohmajärvi Puh. (013)

30 16 VAPAAEHTOISTYÖ JA YSTÄVÄTOIMINTA Vapaaehtoispohjalta toimivista ystäväpalveluista voi kysyä järjestöistä, joista saa lisätietoja Tohmajärven kunnasta ja kunnan internet-sivuilta Tehostetun palveluasumisen esimies toimii yhteyshenkilönä yksikköjensä osalta ja ottaa mielellään vastaan vapaaehtoisia toimijoita. Kotihoidon esimies toimii yhteyshenkilönä kotihoidon osalta. 29

31 17 YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT Tohmajärvellä toimivien yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien yhteystietoja on Tohmajärven kunnan kotisivustolla sosiaalipalvelujen kohdassa ja niitä on saatavilla myös terveyskeskuksen toimistosihteeriltä puh

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET

Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET 1 2 Perusturvalautakunta 18.6.2014 liite nro ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Perusturva SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN KUNTOUTUS- JA AVUSTUSTOIMINNAN PERIAATTEET 1. Sotainvalidien kuntoutus (Sotilasvammalaki) eli

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kuntien järjestämä sotainvalidien avo- ja laitoshoito Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009

Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009 Geriatriakeskus OHJEET KORVAUKSETTA JAETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA 3.3.2009 2 YLEISET OHJEET JA PERUSTEET ASIAKKAALLE ANNETTAVISTA HOITOTARVIKKEISTA Asiakkaille, jotka eivät ole laitoshoidossa, voidaan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot.

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot. KOTIHOIDON PALVELUT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L K U A L U K I

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUMAKSUT 2009 SISÄLLYSLUETTELO A APUVÄLINEET 4 F FYSIOTERAPIA 4 H HOITOTARVIKKEET 4 K KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT 4 KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSUTAULUKKO 5 KOTIHOIDON

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot