Ajokortin näkövaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajokortin näkövaatimukset"

Transkriptio

1 Ajokortin näkövaatimukset Timo Tervo Silmätautien erikoislääkäri, Liikennelääketieteen erityispätevyys, professori Sidonnaisuudet: ei (HYKS, Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta)

2 Fatal motor vehicle accidents in Finland (n/%) 2009 (n/%) TOTAL Participant could not avoid the accident Change in performance of the participant Observational failures Anticipations and estimation mistakes Handling mistakes or driving errors Other events 41; 16% 37; 16 % 78; 16% Intentional action 2 27; 10% 22; 10% 49; 10% Drove despite the danger 2 Sudden events on vehicle control Events caused by the traffic environment All fatal accidents 10; 4% 40; 15% 33; 13% 37; 14% 90; 35% 5; 2% 3; 1% 4; 2% 259; 100% 3; 1% 44; 19% Disease attack 1 26; 10% 29;13% 52; 11% Fell asleep 1 13; 5% 14; 6% 27; 6% 35; 15% 44; 19% 58; 25% 4; 2% 4; 2% 6; 3% 229; 100% 13; 3% 84; 17% 68; 14% 81; 16% 148; 30% 9; 2% 7;1 % 10; 2% 488; 100 %

3 Mitä näöntarkkuudella ymmärretään? Normaalijakauman mukainen täysi näöntarkkuus : kohde, jonka koko on viisi kulmaminuuttia ja yksityiskohdat 1 erottuvat Logaritminen, eri taulukot

4 Akkomodaatio eli linssin mukautuminen Musculus ciliaris jännittyy, silmät konvergoituvat, ripustinside-linssi diafragma siirtyy anteriorisesti ja linssi muuttuu pyöreämmäksi, eli taittaa valoa enemmän Vähenee koko ajan iän mukana, koska linssin kimmoisuus alenee Piilohyperopia Hyperopia Korjattu hyperopia

5 Harmaakaihi Tyypillinen vanhuuden harmaakaihi, jossa kova ruskea mykiön keskiosa eli tuma

6 Kaihileikkaus Kuvassa tekomykiö paikoillaan alkuperäisen mykiön ripustinsiteiden tukemassa (nuoli) kapselipussissa Leikkauksessa tarvitaan molempia käsiä ja jalkoja ja mikroskooppia sekä tarkkuusinstrumentteja, esimerkiksi ns. phakolaitetta

7 Verkkokalvon kostea ikärappeuma Oireet Viivojen vääristyminen (ruutupaperitesti) keskeisen kentän puutos/varjo Näöntarkkuuden heikkeneminen Lukemisen vaikeutuminen

8 Hoito: Avastin (bevacizumab) tai Lucentis (ranibizumab; Novartis) Verkkokalvon injektiot toistuvasti lasiaiseen terävänäköalueen valokerroskuvia Normaali verkkokalvon terävänäköalue Kostea ikärappeuma ennen hoitoa Kostea ikärappeuma hoidon jälkeen

9 Ajokorttivaatimukset 91/439/ETY, 2006/126/EC, 2009/113/EC(implementoidaan NYT) Liite III:n terveysvaatimukset unohtuvat usein! Ryhmä I: A1, A, B, M, T, BE, LT (liikennetraktori), AM (mopo, kevyt nelipyörä) Ryhmä II: CE, C1E, DE, D1E Eri vaatimukset näön tarkkuudesta ja näkökentästä Todistus ensimmäistä kertaa myönnettäessä, esim nuorison terveystodistus Lääkärin tai optikon todistus 45v ad 2013 Kaikki uudet muutokset voimaan , uusi ajokorttilaki, jossa uudet näöntarkkuudet voimaan 6/2011 Ajokorttiasetus

10 2009/113/EC ja ajokorttilaki muuttavat voimassaoloaikoja Kuorma- ja linja-autot 5-2 v, muut enintään 15v tai 5 v kerrallaan Mopot 15 (AM) Moottoripyörät A1 18 v, A2 20v A1:n jälkeen, muutoin 24 C-luokka 21 (ennen 18), D1 21 R 2 korttien voimassaolo ei pääty 70 v (voimassa jo aiemmin)

11 Näkötarkastukset Näön osalta koskee lääkäriä tai optikkoa 45 v ikäkausitarkastuksen yhteydessä (!). Tällöin ilmoitus, ettei täytä näkövaatimuksia ja tarvittaessa (!) ehdotus silmätautien erikoislääkärin tarkastuksesta Poistuu 2013, optikot markkinoivat tutkimksia ja vastustavat jo tapahtunutta muutosta

12 Ajokorttivaatimukset 91/439/ETY 2009/113/EC Ajo-oikeus päättyy 70v linja-auton, raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja henkilöauton ammattiajokortin osalta Muutos: jatkuu 2 v kerrallaan ja laajennettu tarkastus (sisältö ei vielä selvillä) Muidenkin osalta päättyy 70 v, mutta he voivat edellytykset täyttäessään ajo-oikeuden jatkoa poliisilta enint. 5v/kerta laajennettu tarkastus

13 Ajokorttivaatimukset 91/439/ETY 2009/113/EC Ryhmä II todistus terveydentilasta 50, 55, 60, 65 Sama, jos kortti saatu ennen uusia määräyksiä 70 jälkeen 2 v

14 Yleiset terveysvaatimukset Ei 91/439/ETY liitteessä mainittua vammaa tai vikaa tai jos on se ei olennaisesti heikennä kykyä kuljettaa esim apulaittein varustettua ajoneuvoa (R I; kuvattava laite) RII ei olennaisesti heikennä kykyä kuljettaa ajoneuvoa Uudessa asetuksessa ohje tai asetus että kokonaisuus terveydessä on huomioitava. Ei spesifioitu

15 Näkövaatimukset A1-, A-, B-, M- ja T-luokan ajoneuvon sekä BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän (Ryhmä1) ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat: 1) että näön tarkkuus korjaavia linssejä käyttäen tai ilman niitä on molempien silmien yhteisnäkönä vähintään 0.5 taikka, jos hakija on menettänyt näön toisesta silmästä tai hän käyttää ainoastaan toista silmää näköhavaintoja tehdessään, että näön tarkkuus on vähintään 0.6 Muutos: laski 0.5 sopeutumisajan jälkeen (suos 6 kk), koskee diplopiaa eli silmien tila on jatkunut niin kauan, että hän on sopeutunut ainoastaan toisen silmän käyttämiseen (6 ) Tarvittaessa myös neurologin lausunto Lisäksi (poliisin määräämän) ajokokeen hyväksytty suorittaminen (mitä sisältää?)

16 Näkökenttävaatimukset R1 Normaali yhden silmän näkökenttä 60 astetta nenän ja 100 astetta ohimon suuntaan, 60 astetta ylös ja 75 astetta alas, joten vaakasuorassa kahden silmän näkökenttä on noin 200 astetta ja pystysuunnassa STM:n sovellusohje oli aiemmin: 30 asteen kentässä ei näköhermon nystyä suurempia absoluuttisia puutoksia

17 Näkökenttävaatimukset R1 2) että vaakasuora molempien silmien näkökenttä on vähintään 120astetta, jollei erikoislääkäri poikkeustapauksessa pidä siitä poikkeamista mahdollisena tai, jos hakija käyttää vain toista silmää näköhavaintojen tekemiseen, että tämän silmän näkökenttä on normaali; Muutos:120 astetta vaakaan, 50 vasemmalle ja oikealle 20 ylös sekä alas 20 asteen sisällä ei saa olla absol. puutoksia (Amsler) Sormiperimetria>epäily koneellinen kartta

18

19

20

21

22

23 Homonyymi puutos

24 Okkipitaalilohkon kärjen infarkti

25 Glaukooma

26 Näkökenttävaatimukset R1 20 asteen sisällä 1 sokean pisteen kokoinen puutos sallitaan absoluuttisena, relatiivisiä ei lasketa Poikkeustapaukset: jos ehdot eivät täyty ja jos ei ole kontrastinäön ongelmia, häikäisyä ym eteneviä sairauksia voi poiketa. Ajokoe (millainen?) Neurologinen kenttädefekti: neurologin lausunto Normaalit kontrastitestit tarv apuna Vistech Pelli- Robson, LH jne Näöntarkkuusvaatimuksista ei voida poiketa (Ajokorttilaki)

27 Näkökenttävaatimukset R2 Molempien silmien yhteinen näkökenttä on normaali; Muutos=lievennys: Vaakasuora näkökenttä 160 astetta, 70 astetta vasemmalle ja oikealle, 30 astetta ylä- ja alasuuntaan eli lievennys. Näkökentän 30 asteen keskialueella ei puutoksia

28 Sovellusohje/neurologinen kenttäpuutos (ei direktiivissä) Molempien silmien homonyymi tai heteronyymi hemianopia (puolikenttäpuutos), quadrantanopia (neljänneskenttäpuutos) tai neglect-ilmiö (huomiottajättäminen) edellyttävät aina ilmoittamista sekä ryhmässä 1 että 2 silloin kun puutos ei ole tilapäinen. Periaatteessa säilyy Nyt neurologin lausunto, jonka jälkeen voi miettiä asteita ja sitä onko glaukoomaa mukana. Joskus molemmat lausunnot tarvitaan. Homonyymit defektit usein muiden aivo-oireiden kanssa ja kokonaisuus (1+2=4) on myös huomioitava.

29 Näkövaatimukset: raskaampi kalusto linssit C-, C1-, D- ja D1-luokan ajoneuvon sekä CE-, C1E-, DE- ja D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän (ryhmä 2) ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat: 1) että näön tarkkuus korjaavia linssejä käyttäen tai ilman niitä on toisella silmällä vähintään 0.8 ja toisella vähintään 0.5 ja, jos vaadittu näöntarkkuus saavutetaan vain korjaavia linssejä käyttäen, että kummankin silmän korjaamaton näöntarkkuus on vähintään 0.05; Linssit max +/- 8 D, sovellusohje lievensi jo aiemmin. Nyt vain + 8 D raja Muutokset: 0.05 raja poistettu (oli sovellusohjeissa), huonomman silmän visus nyt 0.1 (on jo laissa)!

30 Vaatimukset Ryhmä II Ajo-oikeutta ei tule antaa anojille, joilla on heikentynyt kontrastiherkkyys tai diplopia: Kontrastiherkkyydelle ei ole kansainvälisiä normeja, laitteita ei ole eivätkä ne ole standardisoitu. Parametri muuttuu iän mukana ja mikä on normaalin cut off? Erittäin harkitsematon ja kustannuksia lisäävä ehdotus. Sovellettava aika vapaasti ja kliinisesti. Jos toisen silmän näkö tai yhteisnäkö on olennaisesti heikentynyt tai menetetty, sopeutumisaika min 3kk, uusi arvio ja ajokoe Syy selvitettävä. Tarvittaessa neurologi Myös terveyden kokonaisarvio suoritettava Etenevät sairaudet: arvio ja seuranta

31 Näkö Liite III:n lisäohjeet Erityistä huomiota kiinnitettävä myös hämäränäköön ja eteneviin silmäsairauksiin (esim pigmentosa, glaukooma, kaihi) IOL ei pidetä korjaavana linssinä Ryhmä 2: Linssien vahvuus enint +8 D

32 Uusia lievennyksiä ja ongelmia tulossa? Ryhmän 1 lisensiointia voidaan harkita poikkeustapauksissa, vaikka standardi jää saavuttamatta kentän osalta jos: - pätevä lääketieteellinen tutkimus osoittaa, ettei ole muuta vikaa näköfunktioissa mukaan lukien häikäisy, kontrastiherkkyys ja hämäränäkö ja positiivinen käytännön (ajotesti) Huom: Tästä alkanee poikkeusten anominen, testailu ja valitusralli. Kuluja yhteiskunnalle.

33 Kommentit Monovisionista ei suoraa ohjetta. Yleistä taittovirhekirurgiassa ja piilolasikäytössä ikänäköisillä. Tulisi todennäköisesti säätää anisometropian raja-arvot. Muuten adaptaatioperiodin periaate ei toteudu. Dominanssia ei huomioida Onnettomuustutkinta ei tue tehtyjä johtopäätöksiä

34 Näkövaatimuksista Nykyiset Voimassa ajokortin voimassaolopäivään asti; sitten uudet vaatimukset Esimerkiksi voi olla näkökenttäpuutos, jos myöntämisen aikaan näkökentästä ei ole ollut määräyksiä. Jos muutos progredioi, on ilmoitus tehtävä. Vastaava tilanne esim. epilepsia: jos uusi kohtaus, tilanne on muuttunut

35 Aikaisemmat vaatimukset Ennen voimassa olleet näkövaatimukset: A, AB: 0.7/0.3 tai jos heikomman silmän näöntarkkuus on < 0.3, on paremman silmän näöntarkkuuden oltava ³ 0.8 ABC, ABCE: ³ 0.7/0.3 sekä näkökentät normaalit (näkökenttävaatimus lukien ABCD, ABCDE: > 0.8/0.6 sekä näkökentät normaalit Näkövaatimukset : A, AB: ³ 0.6/0.3 tai jos heikomman silmän näöntarkkuus on < 0.3, on paremman silmän näöntarkkuuden oltava ³ 0.8. Ainakin toisen silmän näkökentän on oltava normaali tai molempien silmien yhteisen näkökentän on vastattava vähintään yhden silmän normaalia näkökenttää ABC, ABCE: ³ 0.6/0.3 sekä näkökentät normaalit ABCD, ABCDE > 0.8/0.6 sekä näkökentät normaalit.

36 STM:n soveltamisohjeet 2007 koskien ilmoitusvelvollisuutta Periaatteita: Pysyväisluonteinen tilanne Erikoisalakohtaisia ohjeita Lääkärintodistuksessa vain johtopäätökset Kuljettajan tulisi itse vetää johtopäätökset, suostumukseen pyritään, mutta ilmoitusvelvollisuus ei sen puuttuessa väisty

37 STM:n soveltamisohjeet, uudet tehtävä Koskee erityisesti tilanteita, joissa laaditaan lakisääteistä lausuntoa, ei yleensä päivystystilanteita Tarvittaessa myös ilmoitus voidaan tehdä ns väliaikoina Lääkärin informoitava (esim. suullinen kielto, jopa tilapäisessä heikentymisessä) Tarvittaessa lisäarvioinnit, Aina merkintä sairauskertomukseen

38 Sovellusohje Edellä esitetyt ajokorttiasetuksen näkövaatimukset tulivat voimaan ja ne koskevat tuon ajankohdan jälkeen tehtyjä päätöksiä. Kaikki lausunnot kirjataan uusien vaatimusten mukaisina. Aiempien vaatimusten perusteella saatu ajo-oikeus on voimassa ajokorttiin merkittyyn voimassaolopäivään saakka, jos kuljettaja täyttää edelleen myöntämishetken näkövaatimukset. Tällöin ei ilmoitusta tarvita. Jos ajooikeutta on nykyisten vaatimusten voimaantultua laajennettu tai sen voimassaoloa jatkettu, kuljettajan on tältä osin täytettävä nykyisin voimassa olevat vaatimukset. Tarvittaessa on hyvä kirjata poliisille tiedoksi, että kuljettaja täyttää edelleen myöntämishetken näkövaatimukset.

39 Lääkärin vastuu ja sanktiot Vahingonkorvauslaki, huomautus/teo, rikoslaki Tieliikennelaki -huom! Kerrottava potilaalle, ettei tämä täytä vaatimuksia -esitettävä, mitä lisätoimenpiteitä vaaditaan Kirjattava Ilmoitus potilaalle, kun saapuu tutkimus- tai hoitotoimenpiteisiin oman auton käytöstä Ainakin lääkityksestä tullut jo tuomio rattijuoppoudesta, mikä on oikein. Vahvasti kipuja psyykelääkittyjä tavataan valvonnassa

40 Eduskunnan liikennevaliokunnan ehdotus ajokorttilaiksi "Eduskunta on käsitellessän esitystä tieliikennelain muuttamisestan (HE 247/2009 vp-lovm 30/2009 vp) hyväksynyt lausuman, jossa edellytetään että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn arviointimenetelmän luomiseksi, liikennelääketieteen tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseksi ja tarvittavan ohjeistuksen antamiseksi tutkimuksia tekeville lääkäreille ja ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuollon kattavaksi järjestämiseksi"

41 Eduskunnan liikennevaliokunnan ehdotus ajokorttilaiksi "Valiokunta kiinnittää myös vakavaa huomiota yleistyneeseen ajamiseen huumaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tämä on katsottu lailliseksi, kun lääkettä on käytetty lääkärin antamien ohjeiden puitteissa. Ajokyvyn on tällaisissakin tapauksissa kuitenkin havaittu tosiasiassa heikentyneen. Valiokunta korostaa lääkärin yksilöllistä tilannearviota määrättäessä ajokykyyn vaikuttavia lääkkeitä. Ajaminen on kiellettävä, jos lääkitys vaikuttaa haitallisesti suorituskykyyn ja tarkkaavaisuuteen"

42 Todelliset ongelmat huonosti ohjeistettu! Muutokset yleisön pyynnöstä? Kuljettaja koettaa veden syvyyttä ja pohtii peruuttamista! Alkoholi ja huumeet Terveysongelmat: -sairauskohtaukset 13-25% -itsemurhat 10% -nukahtamiset, havaintovirheet terveyssyistä jopa yli 30%

43 Kiitos mielenkiinnosta!

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE 10.6.2013 2 SISÄLLYS 1 Yleiset säännökset... 3 1.1 johdanto... 3 1.2 Ajoiterveyssäännökset... 3 1.3 Ajoterveyslomakkeet... 3 1.4 Ajoterveysvaatimusten arviointi... 4 1.5 Määräaikaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 849. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ajokorttiterveystodistuslomakkeista. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 849. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ajokorttiterveystodistuslomakkeista. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2004 N:o 849 850 SISÄLLYS N:o Sivu 849 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajokorttiterveystodistuslomakkeista... 2371 850 Verohallituksen

Lisätiedot

Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset. Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset. Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Keskeiset ajankohtaiset asiat Ajokorttidirektiivit 2006/126/EY ja sen

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011. 386/2011 Ajokorttilaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011. 386/2011 Ajokorttilaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011 386/2011 Ajokorttilaki Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Säädökset ajoterveyden valvonnasta. Aulikki Wallin, Mikael Ojala ja Erkki Wuoma

Säädökset ajoterveyden valvonnasta. Aulikki Wallin, Mikael Ojala ja Erkki Wuoma Liikennelääketiede Aulikki Wallin, Mikael Ojala ja Erkki Wuoma sisältyvät tieliikennelakiin, ajokorttiasetukseen ja vuonna 1996 Suomessa voimaan tulleeseen EU:n ajokorttidirektiiviin. Ajoterveyden valvontajärjestelmää

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys

Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys Pirjo Ilanne-Parikka sisätautien erikoislääkäri, diabeteslääkäri Tiimiklubi 12.10.2012 Diabeteskeskus Ajokorttilaki annettu 29.4.2011 Laki voimaan 19.1.2013 Nykyiset ajokortit

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011. 1181/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ajoterveydestä

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011. 1181/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ajoterveydestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011 1181/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio

III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2009 III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.4.2009 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 70/2015 Laki. ajokorttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 70/2015 Laki. ajokorttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 70/2015 Laki ajokorttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorttilain

Lisätiedot

Ajokelpoisuuden arviointi

Ajokelpoisuuden arviointi Tieteessä katsaus Mikael Ojala LKT, neurologi, ylilääkäri Merimieseläkekassa Ajokelpoisuuden arviointi Ajokelpoisuutta on syytä pohtia aina potilaan tullessa vastaanotolle, ei vain ajokorttitarkastuksessa.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Lääkärien ilmoitusvelvollisuuden ongelmat

Lääkärien ilmoitusvelvollisuuden ongelmat Lääkärien ilmoitusvelvollisuuden ongelmat Markus Sundqvist, ylilääkäri A-klinikkasäätiön Päihdesairaala V. Liikenneoikeuspäivä 27.10.2015 Ajoterveys: Kuka vastaa mistäkin? Lääkäri tukee potilaan ajokyvyn

Lisätiedot

Näkeminen ja liikenneturvallisuus

Näkeminen ja liikenneturvallisuus Näkeminen ja liikenneturvallisuus Liikennenäkemisen koulutuspaketti nuorille kuljettajille Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 30.10.2009 Antti Rytkönen Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota. Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto

Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota. Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto Luennon sisältö Eurooppalainen lainsäädäntö Kotimainen lainsäädäntö Tulkintoja Lait ja viranomaisohjeet Eurooppalainen

Lisätiedot

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Maija Mäntyjärvi Silmätautiopin professori, emerita Itä-Suomen yliopisto Kuopio Konsultoiva silmälääkäri TTL Helsinki Laki ja asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011. 423/2011 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011. 423/2011 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 423/2011 Valtioneuvoston asetus ajokorteista Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä

Lisätiedot

AJO-OIKEUTEEN LIITTYVÄT PROSESSIT. Esiselvitys

AJO-OIKEUTEEN LIITTYVÄT PROSESSIT. Esiselvitys AJO-OIKEUTEEN LIITTYVÄT PROSESSIT Esiselvitys Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2008 AJO-OIKEUTEEN LIITTYVÄT PROSESSIT Esiselvitys Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Kuljettajan tila, sairaudet ja toimintavirheet vakavien maantieliikenneonnettomuuksien taustatekijänä

Kuljettajan tila, sairaudet ja toimintavirheet vakavien maantieliikenneonnettomuuksien taustatekijänä Kuljettajan tila, sairaudet ja toimintavirheet vakavien maantieliikenneonnettomuuksien taustatekijänä Timo Tervo Liikennelääketieteen professori, silmätautiopin dosentti, erikoislääkäri, liikennelääketieteen

Lisätiedot

Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus

Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus LL Elina Jussila, päihdelääketieteen erityispätevyys, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri 16.12.2011 Apteekkisopimus On sopimus hoitavan lääkärin, potilaan

Lisätiedot

AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET

AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET Riikka Walldén AJOKORTTIEN VOIMASSAOLO- AIKOJEN MUUTOKSET Ajokorttidirektiivin seurauksena Liiketalous ja matkailu 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riikka

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys. Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 19 5 momentti

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys. Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 19 5 momentti Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14949/03.04.02.11/2010 Antopäivä: 15.09.2010 Rautatiemääräys Voimassaoloaika: 03.01.2011 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Lisätiedot

HE 84/2015 vp. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 84/2015 vp. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 :n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Mitä pitää tietää diabeteetikon ajovaatimuksista? Entä ammattikuljettajan ajovaatimuksista?

Mitä pitää tietää diabeteetikon ajovaatimuksista? Entä ammattikuljettajan ajovaatimuksista? Mitä pitää tietää diabeteetikon ajovaatimuksista? Entä ammattikuljettajan ajovaatimuksista? PIP 2015 Yleislääkäreiden koulutuspäivä 17.4. 2015 Pirjo Ilanne-Parikka LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteslääkäri

Lisätiedot

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta IP/03/1435 Bryssel 21.10.2003 EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet Sisällysluettelo TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA TERVEYSTARKASTUKSET (TEV)... 5 1 SOVELTAMISALA...6 1.1 Liikenneturvallisuustehtävät...6

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 :n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Muistipotilaan ajoterveyden arviointi terveyskeskuksessa

Muistipotilaan ajoterveyden arviointi terveyskeskuksessa tieteessä Minna Löppönen LT, yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Liedon terveyskeskus, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut minna.lopponen@lieto.fi Muistipotilaan ajoterveyden

Lisätiedot