A. Ahlström osakeyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Ahlström osakeyhtiö"

Transkriptio

1 A. Ahlström osakeyhtiö Vuosikertomus 2011

2 A. Ahlström Osakeyhtiö...3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kiinteistöt...6 Metsä...8 Vierastoiminta...10 Luontopalvelut...12 Laskentapalvelut...14 Hyväntekeväisyyttä...15 Muutoksen vuodet...16 Noormarkun ruukkialue A. Ahlström Vuosikertomus 2011

3 Huolehdimme varallisuudesta, perinteistä ja vieraistamme A. Ahlström Osakeyhtiö on Antti Ahlströmin perintöyhtiö. Hoidamme yhtiöön sijoitettua varallisuutta vaalimalla aikaisempien sukupolvien tekemää työtä ja muistoa vastuullisena toimijana yhteiskunnassa. Harjoitamme kiinteistöliiketoimintaa, metsätaloutta ja vierastoimintaa. Kehitämme luonto- ja laskentapalveluja liiketoiminnoiksi. Hoidamme ja kehitämme Noormarkun ruukkialuetta, joka on Ahlströmin suvun perinnekoti. A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ vanhan A. Ahlström Osakeyhtiön jakautumisessa v syntynyt yhtiö yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 1851, jolloin Antti Ahlström aloitti liikemiesuransa toimialoina kiinteistöliiketoiminta, metsätalous, vierastoiminta, luontopalvelut ja laskentapalvelut emoyhtiö, jolla on sen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä 25 kpl konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 19.4 milj. muut tuotot ovat viime vuosina olleet 2 3 miljoonaa vuodessa työntekijöitä n. 70 A. Ahlström Vuosikertomus

4 toimitusjohtajan katsaus Strategian toimeenpanon vuosi Y htiötä tulee hoitaa siten, että sen omistaminen on haluttua. Haluttavuuden varmistaa kilpailukykyinen tuotto sijoitetulle pääomalle ja muiden omistamiseen liittyvien, rahassa mittaamattomien arvojen toteutuminen. Yhtiön ja omistajien perusarvot määrittävät kaikkea toimintaamme. Ahlströmin suvun työlleen omistautunut ja ympäristöstään huolehtiva arvopohja on työtämme velvoittava etuoikeus. Noormarkun ruukkialue suvun kotina on näiden arvojen ilmentymä ja sen pitäminen hyvässä kunnossa itseisarvo. Ajanjaksolla yhtiössämme vahvistettiin tasetta. Nyt elämme uutta aikaa, jota määrittelee operatiivisen liiketoiminnan rakentaminen. Tämä työ edellyttää pitkäjänteisyyttä. Hyvin rakennetulle pohjalle on otollista rakentaa vahvaa liiketoimintaa. Tavoitteemme on tehdä yhtiön omistamisesta ylivertaisen haluttua. Yhtiö elää vahvaa kasvuvaihetta A. Ahlström Osakeyhtiö elää vahvaa kasvuvaihetta. Kulunut vuosi oli ensimmäinen uuden strategian toimeenpanon ja syventämisen vuosi. Tavoitteenamme on operatiivisen toimintamme uudistaminen ja siihen perustuvan liikevaihdon ja tuloksen kasvattaminen. Kaikki liiketoiminnot täytyy kehittää sellaisiksi, että ne tuovat lisäarvoa. Toimintamme kasvu perustuu ennen kaikkea kiinteistöliiketoiminnan kehittä- miseen, mikä tarkoittaa merkittäviä investointeja tulevina vuosina. Pyrkimyksenä on taserakenteessa tehtävä perusteellinen transformaatio, jonka tuloksena sijoitetun pääoman tuotto kasvaa nykyiseen tasoon verrattuna selvästi. Kyse on kiinteistöliiketoiminnalle tunnusomaisesta pitkäjänteisestä työstä. Kaksi merkittävää investointia toteutimme jo vuoden 2011 aikana. Metsätalous on toinen tukipilarimme, jonka varassa toteutamme suunnitellun kasvun. Metsävaramme tulee pitää optimaalisessa kunnossa puuntuottoa silmälläpitäen. Metsätaloudelle voimme rakentaa myös uutta liiketoimintaa. Tähän liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia tutkimme ahkerasti viime vuonna. Vieraanvaraisuus on kuulunut yhtiön perusarvoihin koko sen historian ajan. Vierastoimintamme ilmentää tätä yhtiölle keskeistä perusarvoa ja palvelee muita liiketoimintojamme, osakaskuntaamme sekä laajenevaa yksityis- ja yritysasiakkaiden joukkoa. Vierastoiminnan rakentamisessa kannattavaksi liiketoiminnaksi on vielä työtä tehtävänä. Varatuomari emba Hannu Leminen on luotsannut yhtiötä alkaen. 4 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

5 Vuosi 2011 oli kannattavan kasvun vuosi. Näemme sen kehittämisessä monenlaisia mahdollisuuksia, erityisesti läheisessä yhteistyössä Luontopalvelujemme kanssa. Metsästys ja muu luonnossa toimiminen on yhtiön alkuajoista lähtien ollut luonteva osa sen toimintaa. Tämän vahvan perinteen ja osaamisen varaan olemme alkaneet rakentaa Luontopalveluja liiketoiminnaksi ja kehittää siihen liittyvää palvelutarjontaa. Se, mikä on aina ollut kiinteä osa yhtiön perinteitä edustaa nyt yhtä tulevaisuudenalaa Suomessa. Haasteenamme on löytää meille ominaisin tapa tarjota luontopalveluita. Kasvustrategiamme vaatii paljon tukitoiminnoilta. Laskentapalveluissa keskityimme konsernin taloushallinnon toimintojen ja rakenteiden kehittämiseen. Toiminnolla on erinomaiset valmiudet vastata konsernin kasvustrategian Yhteistyökumppanimme Metsä Luontopalvelut A. Ahlström Osakeyhtiö on perinteikäs yhtiö ja kuitenkin samalla erittäin virkeä yhteistyökumppani. Asiakkaana yhtiö on asiantunteva ja vaativa. Ahlströmillä ollaan valmiita kuuntelemaan ja pohtimaan esittämiämme ratkaisuehdotuksia. Päätöksenteko on selkeää, samoin kuin sen toteutus. Yhteistyökumppanina yhtiö on luotettava, ja toteuttaa yhdessä sovitut asiat tinkimättömästi. Jarmo Lankinen, Sampo Pankki Aluejohtaja, Länsi-Suomi LIIKE- TOIMINTOJEN SYNERGIA Laskentapalvelut Kiinteistöt Vierastoiminta asettamiin haasteisiin. Tiivistimme myös yhteistyötämme tärkeimpien rahoittajakumppaneidemme kanssa varmistaaksemme strategiamme toteutuksen edellyttämän rahoituksen. Tähän liittyen teimme vakuuskantamme selvitystyötä ja uudelleenjärjestelyä. Viritimme organisaatiotamme kasvukuntoon Viritimme vuoden 2011 aikana organisaatiotamme strategiamme edellyttämään kasvukuntoon. Tämä näkyi useiden avainhenkilöiden rekrytointeina. Toimintapuitteemme tukevat nyt myös näiltä osin hyvin kasvutavoitettamme. Vahva kumppanuusverkostomme on tärkeä toimintamme kasvun varmistaja. Solmimme vuoden 2011 aikana uusia kontakteja ja syvensimme yhteistyötä strategisesti tärkeiden kumppaneidemme kanssa, jotka edustavat rahoitus-, rakennuttaja-, viestintä-, tutkimus- ja suunnittelijatahoja. Kaiken kaikkiaan vuosi 2011 sujui hyvin. Liikevaihdollisesti ja tuloksellisesti pääsimme hyvään vauhtiin. Suhtaudumme rohkealla mielellä tuleviin toimintavuosiin. Etenemme strategiamme mukaisesti. Uskomme, että sen johdonmukainen toteuttaminen pitää liikevaihtomme kasvu-uralla ja näkyy operatiivisten tuottojen kasvuna. Noormarkussa huhtikuussa 2012 Hannu Leminen Toimitusjohtaja A. Ahlström Vuosikertomus

6 Investoimme noin 20 miljoonaa euroa Paccor Finland Oy:n teollisuuskiinteistöön, joka valmistuu loppuvuodesta 2012 Hämeenlinnaan. Haluamme toimia pitkäaikaisena kiinteistönomistajana. Joulukuussa 2011 ostimme pakkausvalmistaja Paccor Finland Oy:n teollisuus- ja logistiikkakeskuksen Hämeenlinnassa Moreenin teollisuusalueella kolmostien varrella. Investointi on suuruudeltaan noin 20 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on pitkän ja vakaan kassavirran tuottava sijoitus. Kiinteistö luovutetaan vuokraajalle loppuvuodesta Pääkaupunkiseudun vetovoimasta hyötyvä kohde Hämeenlinnassa sopii hyvin kiinteistösalkkuumme ja Etelä-Suomen kasvualueille keskittyvään sijoitusstrategiaamme. Toinen merkittävä kiinteistöinvestointimme oli joulukuun lopussa noin 8 miljoonan euron kauppahintaan hankkimamme Kulmalan keskustakiinteistö Lahdessa, yhdellä kaupungin parhaista liikepaikoista. Lahden keskustan kahden pääkadun, Aleksanterinkadun ja Vesijärvenkadun, risteyksessä sijaitsevassa kiinteistössä on liike-, hotelli- ja toimistotiloja sekä asuinhuoneistoja, ja sen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin neliömetriä. Sijainniltaan keskeisenä ja perusinvestointitasoltaan kohtuullisena kiinteistö antaa mahdollisuuden jatkojalostukseen, jolloin myös sen tuottotasoa voidaan parankiinteistöt Vahva tuottopohja oikeilla valinnoilla Kiinteistöliiketoimintamme vastaa A. Ahlström Osakeyhtiön kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä. Kiinteistöomaisuutemme rakennetta muutamme tulevien vuosien aikana. Valitsemamme liiketoimintastrategian mukaisesti panostamme kriteerimme täyttäviin kiinteistökohteisiin Etelä-Suomen kasvualueilla. Olemassa olevaa kiinteistökantaa kehitämme ja jalostamme suunnitelmallisesti. Luovumme kiinteistöistä ja alueista, jotka eivät täytä sijoituskriteerejämme. Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 taa. Sijoituskohteen kehityspotentiaalia lisäävät myös Lahden keskustan voimakkaat kehitysnäkymät tulevina vuosina. Noormarkussa korjausinvestointien kohteena oli perinteikäs Vainiola, joka palautui vierastoiminnan käyttöön syksyllä, samoin kuin uudistettu Kolin rantasauna. Vuoden 2011 aikana Varkaudessa valmistui neljä saneerattua kerrostaloa, joiden konseptisuunnittelusta vastasi dsign Oy. Valmistuttuaan vuokra-asunnot menivät kuin kuumille kiville. Vuoden 2012 aikana Varkaudessa valmistuu kolme kerrostaloa edellisten lisäksi. Noormarkun vesivoimaan päätimme investoida lisää rakentamalla Makkarakosken pienvesivoimalaan 1 MWh:n turbiinin, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2012 keväällä. Noormarkun ruukkialue on tämän jälkeen lämmön ja veden lisäksi omavarainen myös sähkön osalta. Yhdessä metsäliiketoimintamme kanssa investoimme Pihlavan Sahan kanavakuivaamoon. Toimintavuonna jatkoimme ja käynnistimme alueellisia suunnitteluprojekteja Karhulassa, Varkaudessa, Riihimäellä ja Iitissä yhteistyössä kunnallisten kehitysyhtiöiden kanssa. Kohteet ovat haasteellisia. Hankkeiden onnistumisen kannal- Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitämme kiinteistöomistuksemme Etelä-Suomen kasvualueille. 6 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

7 ta ratkaisevan tärkeää on pitkäjänteinen yhteistyö yksityisten ja julkisten yhteistyötahojemme kanssa. Vuonna 2011 myimme kaiken kaikkiaan noin sata kiinteistökohdetta; tontteja, metsäpalstoja ja asuntoja. Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli noin 10,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 1,4 miljoonaa euroa. Helsingin arvoalueella Vuorimiehenkatu 5:ssä sijaitsevan asuinkerrostalon huoneistojen myyntiohjelma käynnistyi kertomusvuoden aikana. Sijoituspolitiikka ja -kohteet Toimimme aktiivisena ja pitkäaikaisena kiinteistöomistajana ja yhteistyökumppanina asiakkaillemme. Pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Investoimme teollisuuteen, logistiikkaan, asuntoihin ja toimistoihin sekä kaupan alan kiinteistöihin. Investointiohjelmamme on laajuudeltaan noin 100 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Riskin ja tuoton suhteen olemme maltillisia. Tavoittelemme kiinteistösalkullemme keskimäärin 7 prosentin nettovuokratuottoa. Nykyinen kiinteistösalkkurakenteemme ei tätä mahdollista, mutta usean vuoden pitkäjänteisellä työllä uskomme saavuttavamme tavoitteen. Keskimääräistä kunnianhimoisempaan tuottotavoitteeseen pyrimme eri riskitason sijoitusten harkitulla yhdistelmällä. Keskitymme Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, joissa pääkaupunkiseudun vetovoimaa voidaan hyödyntää tulevassa hintakehityksessä. Kohteita haemme etenkin Pori-Tampere- Lahti-Kouvola-Kotka -linjan eteläpuolelta. Kiinteistöiltä vaadimme kehityspotentiaalia, joka voidaan hyödyntää järkevästi tulevaisuudessa. Yhteistyökumppanimme GSP Group Oy:n tehtävänä on löytää keinoja A. Ahlström Osakeyhtiön kiinteistöomaisuuden arvon kasvattamiseksi. Laadimme asiakkaallemme kiinteistökehitysliiketoimintaan tähtääviä liiketoimintasuunnitelmia ja analysoimme jo olemassa olevien kiinteistökokonaisuuksien riskejä ja mahdollisuuksia. Yhteistyö on näkökulmastamme haastavaa ja mielenkiintoista ja antaa meille molemmille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä aluerakentamista ja jalostamassa kansallisvarallisuuttamme. Ilkka Kilpimaa, toimitusjohtaja, GSP Group Oy Asiakkaat ja yhteistyökumppanit Kiinteistöhankkeille leimallista on pitkäjänteisyys ja pääomavaltaisuus. Lisäksi ne koskevat useita eri osapuolia. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat rahoittajat, kaupungit ja kunnat, alueelliset kehitysyhtiöt, kiinteistökehityskonsultit, -välittäjät sekä kiinteistöjuridiikan asiantuntijat. Olemme osa laajaa verkostoa, joka tuottaa loppukäyttäjille tilaa ja tilapalveluja. Kiinteistöhuollon kumppanimme ovat useimmiten paikallisia toimijoita. Asiakkainamme ovat kiinteistöjemme vuokralaiset, niin yritykset kuin yksityistaloudet. Varmistaaksemme kiinteistöjemme pitkät käyttöajat huollamme niitä säännöllisesti. Näin vältämme korjausvelan ja pidämme hoitokustannukset kohtuullisina. Korjausinvestoineissa painotamme kestäviä ratkaisuja. Kiinteistöjen ympäristöt ja pihat pidämme viihtyisinä nykyaikaisin ratkaisuin. Tulevaisuuden näkymät Kiinteistömarkkinat Suomessa ovat uudessa vaiheessa. Odotamme uusien kiinnostavien sijoituskohteiden tuloa markkinoille kiinteistösijoittajien realisoidessa sijoituksiaan. Asuntojen yleistä hintakehitystä leimaa kaksijakoisuus: hyvillä paikoilla olevien kiinteistöjen hintataso pysyy vakaana, mutta vähemmän arvostetuilla alueilla hintatason odotetaan laskevan. Jatkamme valitsemallamme strategisella linjalla. Keskitämme kiinteistöomistuksemme Etelä-Suomen kasvualueille. Toimimme aktiivisena ja pitkäaikaisena kiinteistönomistajana ja yhteistyökumppanina asiakkaillemme. dsignin käsialan mukaan saneeratut kerrostaloasunnot Varkaudessa vuokrattiin pikavauhtia. Kulmalan keskustakiinteistö Lahdessa ostettiin joulukuun lopussa. Kulmala oli toinen vuoden 2011 merkittävistä kiinteistöinvestoinneistamme, kertoo toukokuusta 2011 lähtien A. Ahlström Osakeyhtiön kiinteistöjohtajana toiminut Hannu Havanka. A. Ahlström Vuosikertomus

8 Suurena puuntuottajana tunnemme hyvin asiakkaamme sekä heidän puuntarpeensa. Meillä on myös valmiudet reagoida joustavasti kysynnän nopeisiin muutoksiin. - Timo Viinamäki, metsäjohtaja Metsä Vahvaa ja juurevaa metsävarojen hoitoa A. Ahlström on ollut tunnettu metsistään, kestävästä metsätaloudesta ja monipuolisesta puunkäytöstä yli puoli vuosisataa. Yhtiömme on aina edustanut paikkakunnallaan vakaata ja luotettavaa metsätalouden toimijaa. Noin 80 prosenttia metsistämme sijaitsee Länsi-Suomessa. Toiminnan kehitys vuonna 2011 Alkuvuoden hyvät lumi- ja pakkasolosuhteet olivat metsätalouden kannalta suotuisat. Puunkorjuu onnistui sellaisiltakin alueilta, joille ei lainkaan päästä kosteampina ja leudompina talvina. Talvileimikoita saatiin näin korjattua runsaasti. Riittävän lämmin ja kostea kesä merkitsi hyvää puuston kasvukautta koko maassa, kun taas syksy jatkuvine vesisateineen tarkoitti heikkoja korjuukelejä. Sateista syksyä seurannut tapaninpäivän myrsky koetteli rajusti myös yhtiömme metsiä. Vuonna 2011 ylitimme jonkin verran metsätalouden liikevaihtotavoitteemme. Liikevaihto oli vuonna ,8 miljoonaa euroa. Myös puunmyynnin kuutiomäärällisen tavoitteen ylitimme saavuttamalla kuutiometrin toimitukset, mikä heijastui myönteisesti myös tulopuolella. Tavoitteiden mukainen kauppatapasuhde toteutui niin ikään, puolet puun määrästä ollessa itse toimitettua ja puolet pystykaupoin myytyä, mikä vastaa hyvin metsätalouden liiketoiminta- strategiaamme. Tärkeän, pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Pihlavan Sahan kanssa tiivistimme yhteistyötämme. Viime vuosien puutavaramarkkinoiden haasteellisuuden takia sahateollisuus on joutunut sopeuttamaan toimintojaan, Pihlavan Saha yhtenä näistä. Toimituksellisella yhteistyöllä haluamme varmistaa joustavan puukaupan jatkuvuuden. Yhtiömme metsien hyödyntämistä tehostettiin laatimalla energiapuun kasvatus- ja korjuuohjeet. Energiapuuta kasvatetaan muun puuston ohessa, toiminnan selkeän painopisteen ollessa edelleen tukki- ja kuitupuun tuottamisessa. Energiapuun avulla monipuolistamme tarjontaamme uusille puunkäyttäjille, kuten lämpölaitoksille. Vuoden aikana teimme ylläpitäviä investointeja muun muassa metsäteitä kunnostamalla. Tavoitteenamme oli hankkia lisää metsiä, mutta meille sopivia metsätiloja on kaupan niukalti ja hintataso on toimintamme kannalta epämielekäs. Metsävaratietojen päivittäminen eteni vuoden aikana suotuisasti. Runsaasta puolesta metsiemme kokonaispintaalasta on nyt tuoreet metsävaratiedot käytettävissä ja hyödynnettävissä metsänhoidossa. Loppuosan tietojen päivitys jatkuu vuonna A. Ahlström Vuosikertomus 2011

9 Toimintatapamme Pyrimme tuottamaan kestävän metsätalouden keinoin mahdollisimman laadukasta ja järeää tukkipuuta sekä kilpailukykyisen määrän kuitu- ja energiapuuta. Tukkileimikot myymme yleensä pystykaupalla, ensiharvennukset ja muut pieniläpimittaisen puuston hakkuut teemme pääosin omana korjuutyönä. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit Asiakkainamme on suuria suomalaisia metsäteollisuusyrityksiä, sahateollisuuden toimijoita sekä energiapuun ostajia. Suuret kemiallisen metsäteollisuuden asiakkaamme ovat merkittäviä kuitupuun käyttäjiä. Tukkipuita ostavat pääasiassa paikalliset sahateollisuusyritykset. Uusiutuvan bioenergian hyödyntämistä edistämään pyrkivä kansallinen energiapolitiikka lisää lähivuosina merkittävästi energiapuun käyttöä. Puukaupan asiakassuhteemme ovat vakaita ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Kasvuhakuisena metsätalouden toimijana tavoitteemme on lisätä varsinkin toimitusasiakkaiden määrää ja varmistaa leimikoiden eri puulajeille riittävä kysyntä. Viime vuonna onnistuimmekin saamaan kaksi uutta toimitusasiakkuutta. Suurena puuntuottajana ja -toimittajana tunnemme hyvin asiakkaamme ja heidän puuntarpeensa. Jatkuvan keskusteluyhteyden ansiosta meillä on valmiudet reagoida nopeasti ja joustavasti kysyntätilanteiden äkillisiinkin muutoksiin. Pystymme myös toimittamaan harvinaisempia ja vähemmän kertyviä puulajeja, kuten haapaa, ja toimimaan puskurivarastona niiden käyttäjille. Yhteistyökumppanimme A. Ahlström Osakeyhtiö ja Metsä Group tekevät yhteistyötä erillisellä runkosopimuksella. Metsä Group ostaa puutavaraa pystykaupoilla sekä toimituspuuna suoraan konsernin tuotantolaitoksille toimitettuna. Puukaupan lisäksi teemme yhteistyötä metsänhoidon, puunkorjuun sekä energiapuun hankinnan kehittämiseksi. A. Ahlström on myös Metsäliitto Osuuskunnan jäsenetusopimusasiakas. A. Ahlström Osakeyhtiön metsien sijainti läntisessä Suomessa on Metsä Groupin tuotantolaitosten kannalta hyvä. Hyvin hoidetut metsät tuottavat tarvitsemiamme raaka-aineita. Arvostamme pitkäaikaista kumppanuutta Ahlströmin kanssa, joka osaltaan tuo varmuutta ja ennustettavuutta Metsä Groupin puunhankintaan. Pekka Kantola, piiripäällikkö, Metsä Group kaen puun hinnan odotetaan nousevan. Nousun jyrkkyys ja kesto on kuitenkin sidoksissa maailmantalouden ja metsäteollisuuden suhdannekehitykseen. Sahojen ilmoittamat seisokit enteilevät tukkipuun kysynnän osalta vaimeaa talvikautta. Kuitupuuta käyttävässä kemiallisessa metsäteollisuudessa, kuten sellutehtaissa, käyntiasteet sen sijaan ovat hyvät. Myös euron heikentyminen kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla vahvistaa sellu- ja paperiteollisuuden vientinäkymiä. Kansallinen energiapolitiikka lisää lähivuosina merkittävästi energiapuun käyttöä. Yhteistyökumppaneitamme ovat etenkin metsäkoneurakoitsijat sekä puutavara-alan kuljetusyrittäjät. Oman konekannan sijaan luotamme korjuussa ja kuljetuksissa sujuvaan yhteistyöhön ammattitaitoisten sopimusurakoitsijoiden kanssa. Urakoitsijasuhteemme ovat pääsääntöisesti pitkäaikaisia. Urakoitsijakantaamme kasvatimme edelleen tarkasteluvuonna. Metsänhoidon saralla yhteistyökumppaneitamme työllistää muun muassa taimikoiden perkaus ja harvennus, samoin kuin jokakeväiset istutustyöt sekä muu suunnitelmallinen metsän uudistaminen. Vuoden 2012 näkymät Vuodenvaihteen myrskyt muuttivat alkutalven puumarkkinoita laskemalla puun hintaa. Hintojen oletetaan jatkossa pysyvän jonkin verran aiempaa alemmalla tasolla, kunnes myrskyjen vaikutukset on sulatettu. Kesä-heinäkuusta al- Metsänhoidon yhteistyökumppaneitamme työllistää mm. taimikoiden perkaus ja harvennus, samoin kuin jokakeväiset istutustyöt sekä muu suunnitelmallinen metsän uudistaminen. A. Ahlström Vuosikertomus

10 vierastoiminta Yksilöllisiä kokous- ja juhlapalveluja ruukkimiljöössä Jukka Luojukosken ja muiden keittiömestareiden reseptit vaihtelevat satakuntalaisesta perinneruoasta kansainväliseen korkeatasoiseen illalliseen. Vierastoimintamme juuret juontavat jo yhtiön perustajan Antti Ahlströmin päiviin 1800-luvulle, jolloin liikekumppaneita ja muita arvovieraita kestittiin alueella juhlavasti. Noormarkun ja Kauttuan hyvin hoidetut ruukkialueet maamme johtavien arkkitehtien piirtämine rakennuksineen sekä monipuolisine majoitus-, ravitsemus- ja kokouspalveluineen tarjoavat kävijöille vaikuttavia elämyksiä kaikkina vuodenaikoina. Toiminnan kehitys vuonna 2011 Noormarkussa valmistui vuonna 2011 perinteikkään vierastalo Vainiolan mittava peruskorjaus sekä Kolin edustussauna. Noormarkun toimintapuitteet saatiin näin hyvään kuntoon. Kauttualla majoituskapasiteettia kasvatettiin ottamalla arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemassa Terassitalossa kolme huoneistoa vierastoiminnan käyttöön. Palveluja Kauttualla laajennettiin ottamalla vastuulle henkilöstöravintola Affena. Vierastoimintamme liikevaihto kasvoi vuonna 2011 noin 70 % edelliseen vuoteen verrattuna toimintojen laajentumisen ja uusien tilojen käyttöönoton ansiosta. Vierastoiminnan liikevaihto oli vuonna ,7 miljoonaa euroa. Odotettua vilkkaamman loppuvuoden vuoksi vierastoiminnan myyntitavoitteen ylitimme selvästi, mutta tulostavoitteita emme vielä saavuttaneet. Vierastoiminnan käytössä on nyt korkealuokkaiset tilat ja laitteet. Kokoustilojen käyttöasteen saimme toimintavuonna korkeaksi, mutta majoitustilojen tarjoamaa potentiaalia emme vielä täysin saaneet hyödynnettyä. Toimintavuonna valmistuneiden tilojen myötä pystyimme parantamaan kokousasiakkaiden palvelua. Kokousten suosituin oheispalvelu oli kulttuuri: vierailut Villa Maireassa asiantuntevien Mairea-säätiön oppaiden johdolla sekä käynnit yhtiön historiaa valottavassa Ahlström Voyage -näyttelyssä. Voyagen opastetulla kierroksella vieraili yli 2000 kävijää vuonna Ruukkikierros tarjoaa vieraille annoksen arkkitehtuuria sekä elämää Noormarkun ruukkialueella ennen ja nyt. Asiakkaat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit Vierastoiminta toimii Noormarkun ja Kauttuan ruukkialueilla. Toiminta on tilauspohjaista lukuun ottamatta molempien ruukkialueiden Klubien lounasruokailuja, jotka ovat avoimia kaikille vierailijoille. Muuten asiakkaamme ovat pääosin yrityksiä ja yhteisöjä. Tiloissamme järjestetyt tilaisuudet ovat tyypillisesti seminaareja, kokouksia, edustustilaisuuksia, juhlaillallisia sekä yhä useammin myös henkilöstön työkykyä ylläpitäviä ohjelmallisia työhyvinvointipäiviä. Yksityishenkilöille järjestäm- 10 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

11 me vuosittain runsaasti erilaisia perhejuhlia. Ahlströmin suvun jäsenten kestitseminen on meille kunnia-asia. Osakkeenomistajillemme Noormarkku on paikka, jossa voi palata lapsuuden maisemiin, suvun vaiheisiin ja omille juurilleen. Hyvä protokollan tuntemus auttaa valtio- ja muiden arvovierailuiden järjestämisessä ja VIP-palvelussa. Yksi vuoden 2011 kohokohtia oli YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin heinäkuinen vierailu, johon osallistui myös tasavallan presidentti Tarja Halonen, presidentti Martti Ahtisaari sekä useita ministereitä. Palvelemiseen vaadittava erikoisosaamisemme periytyy jo ajalta, jolloin Noormarkku toimi koko Ahlström-konsernin kansainvälisenä kokous-, koulutus- ja edustuspaikkana. Henkilöstömme onkin perinteisesti ammattitaitoista ja osaamiseltaan monipuolista. Palveluksessamme on neljä keittiömestaria, joista kolme toimii Noormarkussa ja yksi Kauttualla. Ammattitaitoinen keittiöhenkilökuntamme valmistaa käsityönä ateriakokonaisuudet, jossa maistuvat kokemus, luovuus ja lähialueen puhtaat raaka-aineet. Keittiömme tuo pöytään perinteikkäät herkut metsistä ja tarkoin valituilta lähialueen ruokatuottajilta. Lähiruoka on meille itsestäänselvyys. Yhteistyökumppaneiksemme ovat vuosien mittaan valikoituneet monet luotettavat lähiruoan tuottajat. Juustoja ja lihaa tilaamme paikallisilta toimittajilta, Lähiruoka on meille itsestäänselvyys. Suosimme aina paikallisia raaka-aineita. kutunjuustoa Laviasta, luomulammasta Kullaalta ja Ylämaan karjalihaa Kankaanpäästä. Yhtiön omista metsistä saamme merkittävän osan raakaaineistamme: marjat ja sienet sekä Luontopalvelujemme toimittaman hirvenlihan sekä muun riistalihan, kuten peuran ja riistalinnut. Säkylän Pyhäjärvestä saamme täpläravut rapuillallisillemme. Ruoantoimittajien lisäksi etenkin erilaiset ohjelmapalvelujen tuottajat ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tulevaisuuden näkymät Kahden nopean kasvun vuoden jälkeen ennakoimme vuodelle 2012 maltillisempaa kehitystä. Keskitymme toiminnan laadun ja kannattavuuden kohentamiseen, samalla kun haemme kasvua palvelujemme tunnettuuden parantamisella. Tavoitteemme on lisätä kokous-, koulutus- ja edustustilaisuuksien määrää ruukkialueillamme ja saada samalla majoituskapasiteettimme yhä aktiivisempaan käyttöön. Näemme erityisen mielenkiintoisena haasteena kehittää liiketoimintojamme yhteistyössä Luontopalvelujemme kanssa. Yhteistyökumppanimme Villa Ettin uudistettuja kokoustiloja. Olemme toimittaneet A. Ahlströmille Noormarkkuun elintarvikkeita, vihanneksia ja hedelmiä laajemmin vuodesta 2010 lähtien. Lisäksi jo 1980-luvulta alkaen olemme olleet yhteistyössä yhtiön keittiömestareiden kanssa. Toimituksemme tapahtuvat nykyään lähes päivittäin. Yhteistyötämme luonnehtii toistemme ammattitaidon arvostus: haluamme vastata haasteeseen ja toimittaa puhtaita lähellä tuotettuja elintarvikkeita arvoiseensa ympäristöön ja käyttöön. Anssi Immonen, Palvelutukku Immonen Suunnittelemme asiakkaillemme ohjelman, menun, oheispalvelut ja majoitusratkaisut yksilöllisiksi. - Tiina Rajala, vierastoiminnan päällikkö A. Ahlström Vuosikertomus

12 12 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

13 luontopalvelut Elämyksiä metsästäen, kokemuksia kalastaen Noormarkun lähialueiden luonto metsineen ja jokineen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet metsästykseen, kalastukseen ja ohjattuun virkistystoimintaan. Tavoitteemme on tarjota ikimuistoisia elämyksiä puhtaassa suomalaisessa luonnossa. Luontopalvelujen kehitys vuonna 2011 Luontopalveluille vuosi 2011 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Keskityimme metsästystuotteiden laadunvarmistukseen ja testaamiseen, erityisesti hirvi- ja peurajahtien kehittämiseen. Samalla pyrimme löytämään meille ominaisen tavan toimia. Luontopalvelut herättivät suurta kiinnostusta monissa asiakasryhmissä. Toimintavuoden päätapahtumia olivat seitsemän hirvijahtia. Kauden avauksemme oli perinteiseen tapaan A. Ahlström Osakeyhtiön hallituksen jokasyksyinen hirvijahti. Se on merkkipaalu, josta koko syksyn toiminta alkaa. Toimintavalmiuksiamme paransimme hankkimalla lisää kuljetuskalustoa ja peruskorjaamalla jahtikämppiä. Jahtikämpät ovat entisiä metsäkämppiä, jotka osaltaan edustavat yhtiömme rikasta historiaa. Luontopalvelujen liikevaihto vuonna 2011 oli noin 0,2 miljoonaa euroa ja henkilöstön vahvuus oli 2 henkilöä. Yhteistyökumppanimme Vain harvoin pääsee mukaan tällaiseen miellyttävään ja välittömään yhteistyöhön, jossa on mahdollista muodostaa upeita kaaria menneestä teollisuushistoriasta aina vuoteen 2030 ulottuvaan tulevaisuuden visioon asti. On inspiroivaa ymmärtää ainutlaatuisia lähtökohtia pieteetillä ja arvokkuudella. Satakuntalainen kehittäjäorganisaatio Prizztech Oy on tehnyt tavoitteellisesti A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa monimuotoista yhteistyötä jo vuosien ajan, milloin energiatehokkuuden, kestävän kehityksen tai kulttuurimiljöön palvelukonseptien kehittämiseksi. Myös TEKES rahoittajana on halunnut uskoa strategiseen Ruukki hankkeeseen, jossa valmistellaan uusia liiketoiminnallisia konsepteja. Niiden avulla etsitään innovatiivisia tapoja tuoda Ahlströmin suvun kulttuuriperintö ja upea luontoympäristö merkittäviksi taas uusille sukupolville. Kehittämisjohtaja Minna Nore, Prizztech Oy Metsästys ja muu luonnossa toimiminen on yhtiön alkuajoista lähtien ollut luonteva osa toimintaamme. Ville Pasanen, luontopalvelupäällikkö Luontomatkailu on yksi Suomen merkittävistä tulevaisuudenaloista. Haasteenamme on löytää meille ominaisin tapa tarjota luontopalveluita. Asiakkaat ja sidosryhmät Luontopalvelut tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia luontoelämyksiä sekä virkistyspalveluita yhteistyössä yhtiömme metsä- ja vierastoiminnan kanssa. Palvelut toteutamme asiakkaidemme viihtyvyys, tyytyväisyys ja turvallisuus sekä luonnon kestävä käyttö huomioiden pääasiassa omilla, hyvin hoidetuilla metsä- ja vesialueillamme. A. Ahlström Osakeyhtiön osakkeenomistajat ovat tärkeä asiakasryhmämme. Muita asiakkaitamme olivat mm. alueelliset ja valtakunnalliset yritykset, joille vuonna 2011 järjestettiin edustus- ja yritystilaisuuksia luontopalveluilla ryyditettyinä. Tulevaisuuden näkymät Näemme, että luontomatkailulla on tulevaisuudessa merkittävä liiketoiminnallinen kasvumahdollisuus Suomessa. Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta odotammekin liikevaihtomme ja tuloksemme kasvavan vuonna Palvelukonseptiamme kehitämme läheisessä yhteistyössä Vierastoimintamme kanssa. Aiomme panostaa kalastus- ja luontoretkeilyn tuotteistamiseen sekä markkinointiin. Laajentamalla luontopalvelujamme uusiin tuotteisiin ja asiakaskohderyhmiin tasaamme kysyntää eri vuodenaikoina. Kalastuksessa meillä on huomattavia mahdollisuuksia; kalaisia jokia ja järviä on alueellamme runsaasti. Tavoitteenamme on järjestää myös merikalastusretkiä Kotkan Majasaaressa sekä Porin lähistöllä. Lisäksi jatkamme alueellamme olevan riistakannan kasvattamista ja sen elinympäristöjen aktiivista hoitamista. A. Ahlström Vuosikertomus

14 Toteutimme vuonna 2011 organisaatiomuutoksen, jonka myötä hoidamme A. Ahlström -konsernin taloushallinnon yhden luukun periaatteella. - Piia Kankeri, hallintopäällikkö Konsernin uusi kasvustrategia asetti kasvavia vaatimuksia taloushallinnolle. Vanha toimintatapa osoittautui riittämättömäksi. Tämän johdosta vuosi 2011 oli Laskentapalveluille haasteellinen muutosten ja uusien toimintamallien sisäänajon vuosi. Taloushallinnon uudistaminen on vaatinut paljon henkisiä ja taloudellisia resursseja. Keskityimme konsernin taloushallinnon toimintojen ja rakenteiden kehittämiseen siten, että ne riittävällä tavalla tukevat konsernin kasvustrategian toteuttamista. Kehitimme toimintaamme yhdistämällä taloushallinto-osasto ja laskentapalvelut yhdeksi tulosyksiköksi. Toteutimme organisaatiomuutoksen, jonka myötä hoidamme A. Ahlström -konsernin taloushallinnon yhden luukun periaatteella. Järjestelmien päivitys sekä laite- ja ohjelmistokannan kehittäminen olivat kiinteä osa muutosta. Syksyllä hankimme uusia nykyaikaisia järjestelmiä ja omaksuimme uuden tavan tehdä asioita taloushallinnon tehostamiseksi. Yhdessä Ahlström Capital Oy:n kanssa aloitimme raportoinnin ja laskenlaskentapalvelut Hallintopalveluita yhdestä luukusta Laskentapalveluissa vastaamme A. Ahlström -konsernin taloushallinnosta ja toimimme sen kaikkien liiketoimintojen tukena. Kehitämme laskentapalveluja vastaamaan yhtiön uuden strategian asettamia vaatimuksia. Lisäksi tuotamme laskentapalveluja ulkoisille asiakkaillemme. Toiminnan kehitys vuonna 2011 takulttuurin kehittämisen. Toimintatapamme muutos osoittautui odotettua työläämmäksi ja kysyi paljon resursseja. Tartuimme tehtävään rivakoin ottein ja saimme muutostyötä paljon tehdyksi. Työn edetessä kohotimme samalla tavoitetasoamme, jonka saavuttamiseksi työskentelemme yhä vuonna Merkittävin investointimme oli raportointi- ja konsernilaskentajärjestelmän hankinta. Käynnistimme kolmivaiheisen hankkeen ensimmäisen vaiheen, kokonaisuus on valmis alkuvuodesta Merkittäviä ulkoisia asiakkaitamme vuonna 2011 olivat Ahlström Capital -konserni, Antti Ahlström Perilliset Oy sekä Pihlavan Saha Oy. Laskentapalvelujen liikevaihto vuonna 2011 oli reilut miljoona euroa. Kansainvälisen konsernilaskennan osaamista meillä on jo nyt. 14 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

15 Yhteistyökumppanimme Basware on toimittanut ensimmäiset ratkaisunsa A. Ahlström Osakeyhtiön taloushallinnon automatisointiin jo yli vuosikymmen sitten. Aloitimme ostolaskujen ja maksuliikenteen automatisoinnilla. Viimeisin vaihe yhteistyössä on ollut konserniraportointiohjelmiston kehittäminen. Yhteistyö yhtiön kanssa on aina ollut hedelmällistä projektit ovat sujuneet ammattitaidolla ja vauhdikkaasti. Basware on saanut A. Ahlström Osakeyhtiön talouden palvelukeskukselta arvokkaita kehitysvinkkejä ja ideoita. Yhtiö on aina ollut ensimmäisten kiinnostuneiden joukossa Baswaren esitellessä uusia ratkaisuja talouden prosessien automatisointiin. Valitut ratkaisumme on omaksuttu nopeasti käyttöön. Basware, myyntijohtaja Jaakko Laurila Henkilöstön osaaminen avainasemassa Kasvaneet vaatimukset taloushallinnolle näkyivät vuonna 2011 johdon vaihtumisena ja heijastuivat henkilöstön määrään ja organisaatiorakenteeseen. Jo ennestään ammattitaitoiseen taloushallintotiimiimme rekrytoimme uusia osaajia. Nyt koemme, että meillä on monipuolinen ammattilaisten joukko vastaamassa niin oman yhtiömme kuin asiakkaidemmekin vaativiin laskentatarpeisiin. Järjestelmien uudistuessa varmistamme henkilöstömme kehittymisen jatkuvalla lisäkoulutuksella. Uudella toimintamallillamme tavoittelemme myös kykyä nähdä asiakkaittemme taloushallinnon palveluntuottajan näkökulmasta. Tulevaisuuden näkymät Keskitymme A. Ahlström -konsernin taloushallinnon toimintojen ja rakenteiden kehittämiseen osana konsernin kasvustrategian toteuttamista. Jatkamme myös johdon raportointityökalujen kehittämistä. Työstämme edelleen sisäistä ja ulkoista konsernilaskentaa asiakaslähtöisesti räätälöidyin ratkaisuin. Yksi tärkeä painopisteemme tulee olemaan kiinteistölaskennassa. Kansainvälisen konsernilaskennan osaamista meillä on jo nyt. Tulevaisuuden tavoitteemme on tarjota arvostettuja ja tehokkaita laskentapalveluja kansainvälisesti toimiville konserneille. Kuva: A.Ahlström Oy historiallinen arkisto Eva Ahlström HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ SUVUN PERINTEITÄ VAALIEN A. Ahlström Osakeyhtiö oli vuoden 2011 UNICEFin pääsponsori Satakunnassa. Sponsoriusvuoden aikana järjestimme viisi hyväntekeväisyystilaisuutta, joiden avulla keräsimme varoja Schools for Africa -koulutusohjelmalle, jolla parannetaan afrikkalaisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksia. Vuoden 2011 aikana lahjoitimme varoja hyväntekeväisyyteen myös Eva Ahlströmin Säätiön kautta. Jouluna 2011 muistimme Eva Ahlströmin Säätiön avustuksella tehtävää diakoniatyötä avuntarpeisten perheiden hyväksi Noormarkun seurakunnassa. Eva Ahlströmin säätiö perustettiin suvun naisten toimesta vuonna Säätiön nimi on huomionosoitus matriarkka Eva Ahlströmille ( ). Eva ja hänen puolisonsa Antti Ahlström antoivat avokätisiä lahjoituksia sairaanhoitoon, koulutukseen ja kulttuuriin sekä tekivät innokkaasti töitä sen eteen, että tulevien sukupolvien suomalaiset, tytöt etenkin, saisivat käydä koulua. Heitä johdatti ajatus, että omaisuus velvoittaa. A. Ahlström Vuosikertomus

16 A. Ahlström Osakeyhtiön muutoksen vuodet Uuden strategian toimeenpano. Uuden strategian luominen. Taseen vahvistamisen aika. Konserni jakautuu kolmeksi erilliseksi yhtiöksi } } Kasvun aika Taseen vahvistamisen aika Vuorineuvos Krister Ahlström yhtiön pääjohtajaksi. Painopiste siirtyy 1980-luvulla sanoma- ja aikakauslehtipaperista erikoispapereihin. Italialaisyritys Cartiere Giacomo Bosso S.p.A:n osto tekee yhtiöstä kansainvälistymisen pioneerin Suomessa. Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea valmistuu, rakennuttajana Walter Ahlströmin tytär Maire ja hänen miehensä Harry Gullichsen. Walter Ahlströmin kuollessa Suomen suurin teollisuusyritys. Paperi-, lasi- ja metalliteollisuutta. 30 tehdasta ja työntekijää. Harry Gullichsen yhtiön pääjohtajaksi. Perheyhtiö aloittaa A. Ahlström Osakeyhtiönä. Perheen vanhin poika Walter Ahlström pääjohtajaksi. Liikkeen johtoon nousee vaimo Eva Ahlström, Suomen ensimmäinen naisjohtaja teollisuusyrityksessä. Antti Ahlström omistaa 4 rautaruukkia ja 15 sahaa ja on Suomen huomattavimpia liikemiehiä. Antti Ahlström ostaa Noormarkun ruukin. Kansainvälistymisen aika Teollistumisen ja kasvun aika Antti ja Eva Ahlströmin aika Antti Ahlström harjoittaa puutavarakauppaa, sahausta ja laivanvarustusta. 16 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

17 Ahlströmin suvun käytössä oleva Isotalo on vuodesta 1882 lähtien kaunistanut ruukkialuetta. Noormarkun ruukki Noormarkun ruukkialue on Ahlströmin suvun koti Yhtiön perustaja Antti Ahlström huusi Noormarkun ruukin haltuunsa huutokaupassa Noormarkku on viimeinen Ruotsin vallan aikana Suomeen perustettu rautaruukki, jonka pajassa taonta oli aloitettu vuonna Noormarkun ruukkialueen arvo oli lähinnä sen metsissä. Itse rautaruukki oli pieni ja ränsistynyt. Ruukkialueeseen kuului lisäksi kaksi sahaa. Kesäkuussa 1872 Antti ja Eva Ahlström asettuivat asumaan Noormarkun ruukkialueen vaatimattomaan vanhaan päärakennuksen, jonne kuukautta myöhemmin heille syntyi Thyra-tytär. Syksyllä 1873 perhe muutti kotinsa ja yrityksensä pääkonttorin Porin kaupunkitaloon. Vuonna 1882 he saattoi- vat muuttaa arkkitehti Evert Lagerspetzin suunnittelemaan Noormarkun Isotaloon, jonne Antti Ahlström siirsi myös yrityksensä johdon ja pääkonttorin. Antti ja Eva Ahlströmin vanhimman pojan, pääjohtaja Walter Ahlströmin ja hänen vaimonsa Lillin kodiksi rakennettiin Havulinna. Se on siten myös Maire Gullichsenin lapsuudenkoti. Vuonna 1901 valmistunut jugend-tyylinen villa on arkkitehti G. A. Lindbergin suunnittelema. Havulinna on Ahlström-yhtiöiden koulutus- ja edustuskäytössä. Vuonna 1916 ruukkialueelle valmistui Walter Jungin ja Emil Fabritiuksen taidonnäyttönä Pääkonttori, jossa A. Ahlström Osakeyhtiön toimistotilat tänäkin päivänä sijaitsevat. A. Ahlström Vuosikertomus

18 Vierastalo Vainiola uudistettiin vuonna 2011 Alvar Aallon kädenjälkeä vaalien. Ahlströmin suvun ja yrityksen historiaan voi tutustua Voyagenäyttelyssä. Talonmies Matti Veneranta pitää hyvää huolta ruukin alueesta. Vuonna 1916 valmistunut pääkonttori. 18 A. Ahlström Vuosikertomus 2011

19 Villa Mairean rakennuttivat ruukkialueelle vuonna 1939 pääjohtaja Harry Gullichsen ja hänen vaimonsa Maire. Arkkitehtuurin helmiä Noormarkun ruukkimiljöössä sijaitsee Isotalon, Havulinnan, Pääkonttorin ja vanhan sahan lisäksi myös muita arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia. Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea (1939) on kansainvälisestikin yksi modernin asuntoarkkitehtuurin keskeisimpiä helmiä. Villa Mairean rakennuttivat kodikseen pääjohtaja Harry Gullichsen ja hänen vaimonsa Maire luvulla valmistunut komea hirsirakenteinen Vainiola uudistettiin vuonna 2011 Alvar Aallon kädenjälkeä vaalien. Vainiola koki täysremontin jo vuonna 1942, jolloin Alvar Aalto suunnitteli talon modernisoinnin. Majoitushuoneita on nyt kahdeksan. Pihapiirissä oleva Liiteri muutettiin samalla saunalliseksi sviitiksi. Vanha metsäkonttori saneerattiin majoitustiloiksi vuonna Alun perin vuonna 1866 rakennettu Sahala tarjoaa modernit majoitustilat 12 yksilöllisessä huoneessa. Vierastalo Kultala on samaten vuonna 2010 peruskorjattu alun perin 1920-luvulla rakennettu virkailijahuvila. Kultalassa on neljä kodikasta majoitushuonetta, olohuone ja sauna. Ruukkialueen tilojen suunnittelussa on arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden lisäksi ollut mukana Ahlströmin suvun edustajista koostuva Noormarkku-toimikunta. Klubi rakennettiin aikanaan toimimaan kokoontumistilana yhtiön virkailijoille ja heidän perheilleen. Vuonna 2010 peruskorjattu kustavilaishenkinen Klubi toimii arkisin lounasravintolana, mutta on toimivana ja tyylikkäänä tilana saavuttanut keskeisen juhlatalon aseman. Näyttämön ja 220-paikkaisen salin ansiosta Klubi toimii myös kulttuuritapahtumien pitopaikkana. Villa Ett on kodikas kokous- ja juhlatila, joka vasta uusitun kokoustekniikan ansiosta soveltuu yksilöllisiin ja yksityisiin yritystapahtumiin. Suuren suosion saavuttanut vuonna 2011 valmistunut Koli-rantasauna on yksinäänkin vuokrattavissa yksityiskäyttöön. Ahlströmin suvun ja A. Ahlström Osakeyhtiön historiaan voi tutustua Ahlström Voyage -näyttelyssä. Kehitämme vierailukohdetta sekä juhla- ja yritystilaisuuksien pitopaikkaa tässä kulttuurihistoriallisesti varjeltavassa ruukkiympäristössä. Vuonna 2011 remontoitu Kolin sauna on vuokrattavissa yksityiskäyttöön. A. Ahlström Vuosikertomus

20 A. Ahlström Osakeyhtiö Laviantie 22, Noormarkku Eteläesplanadi 14, Helsinki Puh

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2004. Tilan tajua

VUOSIKERTOMUS 2004. Tilan tajua VUOSIKERTOMUS 2004 Tilan tajua Vuosi 2004 Merkittävimmät toimitilojen peruskorjaukset ja kiinteistökaupat Helsingin Ruoholahdessa Salmisaarentalosta osa peruskorjattiin ja kunnostettiin Helsingin oikeustaloksi

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Sisältö. Kapiteeli haluaa olla asiakkaidensa yhteistyö kumppani ja paras tilatarpeiden ratkaisija.

Sisältö. Kapiteeli haluaa olla asiakkaidensa yhteistyö kumppani ja paras tilatarpeiden ratkaisija. Vuosikertomus 2005 Sisältö Kapiteeli lyhyesti...2 Vuosi 2005...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Toimintaympäristö...8 Strategia...10 Liiketoiminta Toimitilat...12 Hotellit...15 Myyntikiinteistöt...18 Ovenia

Lisätiedot

Paras tapa rakentaa VUOSiKErTOMUS 2010

Paras tapa rakentaa VUOSiKErTOMUS 2010 Paras tapa rakentaa Vuosikertomus 2010 Paras tapa rakentaa Rakennamme toimivia, terveellisiä ja turvallisia olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Sadan vuoden kokemuksella etsimme jatkuvasti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 1 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2011 lyhyesti... 4 Avainluvut... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toiminnan- ja taloudenohjaus... 10 Solteqin tarjonta täydentyi... 14 Toiminnanohjauksen

Lisätiedot

Aspon vuosikertomus 2008

Aspon vuosikertomus 2008 Vuosikertomus Aspon vuosikertomus 2008 Sisältö Aspo lyhyesti...1 Yritysbrändit....2 Konsernirakenne....4 Konsernijohdon katsaus...6 ESL Shipping....10 Leipurin...16 Telko...22 Muu toiminta/kaukomarkkinat...28

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Rakennemuutoksilla lisää omistaja-arvoa TASAPAINOINEN KOKONAISUUS TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA KASVUA VENÄJÄLLÄ

VUOSIKERTOMUS. Rakennemuutoksilla lisää omistaja-arvoa TASAPAINOINEN KOKONAISUUS TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA KASVUA VENÄJÄLLÄ 2013 VUOSIKERTOMUS TASAPAINOINEN KOKONAISUUS Monialayhtiössä kassavirrat on hajautettu liiketoiminnoittain ja maantieteellisesti. TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA Polttoainetehokas toiminta on yksi ESL Shippingin

Lisätiedot

HYY YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HYY YHTYMÄ. vuosikertomus

HYY YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HYY YHTYMÄ. vuosikertomus HYY YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HYY YHTYMÄ 2002 vuosikertomus HYY Yhtymän tulos vuodelta 2003 julkistetaan maaliskuussa 2004. Vuoden 2003 vuosikertomus valmistuu toukokuun 2004 alussa. Sisältö 2 HYY Yhtymä

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Restel kehittyy ja kasvaa

Restel kehittyy ja kasvaa VUOSIKERTOMUS 2011 Restel kehittyy ja kasvaa Restel monipuolinen palveluosaaja RESTEL ON SUOMEN JOHTAVA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PALVELUYRITYS. KONSERNIIN KUULUVAT HALLINTO- JA EMOYHTIö RESTEL OY JA

Lisätiedot

Keski-Suomi Toukokuu 1/2011

Keski-Suomi Toukokuu 1/2011 Yritys- maailma Keski-Suomi Toukokuu 1/2011 Uudisrakentaminen Likehuoneistoremontit Saneeraus Kesän kotimaanmatkamme netissä. Ryhmille omat tarjoukset! Olli Siik puh. 0400 732 788 Piinkatu 12 40900 Säynätsalo

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

07Vuosikertomus 2007

07Vuosikertomus 2007 07Vuosikertomus 2007 42 M Tilauskanta 127 M Pro forma -liikevaihto Sisältö Vuosi 2007 1 Affecto lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Affecton palvelut 9 Henkilöstö 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTARYHMÄT TILINPÄÄTÖS 31.12.2002

LIIKETOIMINTARYHMÄT TILINPÄÄTÖS 31.12.2002 V U O S I K E R T O M U S 22 SISÄLTÖ Stockmann-konsernin perusarvot... 3 Stockmann vuonna 22... 4 Liiketoimintaryhmät lyhyesti... 5 Vuoden 22 merkittäviä tapahtumia... 6 Tietoja osakkeenomistajille...

Lisätiedot

8 V uosikertomus 2008 uosikertomus V 200 Affecto Oyj Atomitie 2 00370 Helsinki puh. 0205 777 11 faksi 0205 777 199 www.affecto.com

8 V uosikertomus 2008 uosikertomus V 200 Affecto Oyj Atomitie 2 00370 Helsinki puh. 0205 777 11 faksi 0205 777 199 www.affecto.com 2008 Vuosikertomus Liikevaihto vuoden löstö kasvoi35%henki- lopussa1079 Sisältö Vuosi 2008 1 Affecto lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta ja palvelut 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2010 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Visio ja arvot 6 7 Merkittäviä tapahtumia 2010 8 9 Organisaatio ja logistiikka 10 11 Me lupaamme

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 www.ponsse.com 2 Ponsse 2005 PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj kehittää, valmistaa ja markkinoi tavaralajimenetelmän metsäkoneita ja puunkorjuuseen

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 www.ponsse.com Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj on myynti-, huolto-, teknologia- ja teollinen yhtiö, joka on sitoutunut luomaan asiakkailleen menestystä ja haluaa olla johtavassa

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20

Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20 Vuosikertomus Ahlström Capital Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

29.10 Kapiteeli Oy osti Oulun keskustassa sijaitsevan Posti- ja teletalon Suomen Posti Oyj:ltä. 16 700 neliömetrin kiinteistö on kokonaan vuokrattu.

29.10 Kapiteeli Oy osti Oulun keskustassa sijaitsevan Posti- ja teletalon Suomen Posti Oyj:ltä. 16 700 neliömetrin kiinteistö on kokonaan vuokrattu. Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Kapiteeli lyhyesti.... 1 Toiminta-ajatus, visio ja tavoitteet.... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 4 Toimintaympäristö.... 6 Palvelumalli.... 9 Kiinteistöomaisuus....

Lisätiedot