magicolor 2430 DL - Käyttäjän opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "magicolor 2430 DL - Käyttäjän opas"

Transkriptio

1 magicolor 2430 DL - Käyttäjän opas T F

2 Kiitos Kiitos, että ostit magicolor 2430 DL -tulostimen. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. Tämä magicolor 2430 DL -tulostin on suunniteltu toimimaan erityisen tehokkaasti Windows-, Macintosh- ja muissa ympäristöissä. Tavaramerkit KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekijänoikeusilmoitus Copyright 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida edes osittain, siirtää toiselle tietovälineelle tai kääntää toiselle kielelle ilman KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n kirjallista lupaa. Huomautus KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöohjeisiin ja niissä kuvattuihin laitteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Tämän käyttöoppaan virheettömyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei takaa tämän julkaisun tekstin tai ohjeiden virheettömyyttä tai laitteiston tai ohjelmiston sopivuutta ostajan käyttötarkoituksiin. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei vastaa näiden käyttöohjeiden virheettömyydestä, niiden aiheuttamista satunnaisista, erityisistä tai tuottamuksellisista vahingoista, näiden käyttöohjeiden soveltamisesta käytettäessä laitetta eikä laitteen suorituskyvystä.

3 OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS Tämä pakkaus sisältää seuraavat Konica Minolta Business Technologies, Inc:n (KMBT) toimittamat osat: tulostusjärjestelmän osana käytettävä ohjelmisto, digitaalisesti koodatut koneellisesti luettavat ääriviivatiedot, jotka on koodattu erikoismuotoon ja salattu ( fonttiohjelmat ), muut ohjelmistot, jotka toimivat tietokoneessa ja joita käytetään osana tulostusohjelmistoa ( palvelinohjelmisto ) ja niiden käyttöoppaat ( käyttöoppaat ). Ohjelmistokäsite kattaa tulostusohjelmiston, fonttiohjelmat ja palvelinohjelmiston sekä ohjelmiston päivitykset, muutosversiot, lisäykset ja kopiot. Käyttäjä saa ohjelmistoon näiden ehtojen mukaisen lisenssin. KMBT myöntää yleisen oikeutta käyttää ohjelmistoa ja käyttöoppaita, jos käyttäjä suostuu seuraaviin ehtoihin: 1. Käyttäjä saa käyttää tulostusohjelmistoa ja sen mukana toimitettuja fonttiohjelmia hyödyntääkseen lisensoituja tulostuslaitteita vain omiin sisäisiin liiketoimintatarkoituksiinsa. 2. Osassa 1 mainittujen fonttiohjelmien lisenssiehtojen lisäksi ( tulostustusohjelma ), käyttäjä saa käyttää Roman-fonttiohjelmia tuottaakseen näyttöön tietoja painoista, tyyleistä, kirjainversioista, numeroista, merkeistä ja symboleista ("kirjasinleikkaukset") omiin sisäisiin liiketoimintatarkoituksiinsa. 3. Käyttäjä saa ottaa palvelinohjelmistosta yhden varmuuskopion sillä ehdolla, että sitä ei asenneta mihinkään tietokoneeseen eikä käytetä. Näistä rajoituksista huolimatta käyttäjä saa asentaa palvelinohjelmiston kaikkiin tietokoneisiin, joissa sitä käytetään. 4. Käyttäjä voi siirtää tämän sopimuksen nojalla saamansa lisenssinhaltijan oikeudet ohjelmistoon ja käyttöoppaisiin siirronsaajalle sillä ehdolla, että käyttäjä siirtää kaikki ohjelmiston ja käyttöoppaiden kopiot, ja että siirronsaaja sitoutuu tämän sopimuksen ehtoihin.. 5. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata, mukauttaa tai kääntää ohjelmistoa tai käyttöoppaita. 6. Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa, ohjelmoida käänteisesti tai purkaa ohjelmistoa tai poistaa sen salausta. 7. Ohjelmiston, käyttöoppaiden ja niiden pohjalta tehtyjen kopioiden omistusoikeus säilyy KMBT:llä ja lisenssinottajilla. 8. Tavaramerkkejä käytetään hyväksytyn tävaramerkkikäytännön mukaan, johon sisältyy tavaramerkin omistajan nimen ilmoittaminen. Tavaramerkkejä voidaan käyttää vain ohjelmiston tuottamien tulosteiden tunnistamiseen. Tavaramerkkien tällainen käyttö ei tuota mitään omistusoikeutta tähän tavaramerkkiin. 9. Käyttäjä ei saa vuokrata, leasata, jatkolisensoida, lainata tai siirtää ohjelmiston versioita tai kopioita tai käyttämättömän tietovälineen sisältämää ohjelmaa paitsi osana aiemmin kuvattua ohjelmiston ja käyttöoppaiden pysyvää siirtämistä. 10. KMBT tai sen lisenssinhaltijat eivät missään tapauksessa ole vastuussa seurauksellisista, välillisistä, epäsuorista, rangaistusluonteisista tai erityisestä vahingoista, kuten voiton tai säästön menetyksestä, vaikka KMBT:lle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuuksista tai jonkin kolmannen osapuolen esittäessä vaatimuksensa. KMBT ja sen lisenssinhaltijat eivät anna ohjelmistolle mitään ilmaistua tai ymmärrettyä takuuta, kuten takuuta kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaamattomuudesta. Joillain lainkäyttöalueilla satunnaisia, seuraamuksellisia tai erityisiä vahinkoja koskevaa vastuuta ei voi sulkea pois, joten mainitut rajoitukset eivät ehkä koske kaikkia käyttäjiä.

4 11. Ilmoitus Yhdysvaltojen hallituksen käyttäjille: Ohjelmisto on kaupallinen tuote ehtojen kohdassa 48 C.F.R kuvatulla tavalla. Sen osat ovat kaupallinen tietokoneohjelmisto ja kaupallisen tietokoneohjelmiston käyttöoppaat kohdassa 48 C.F.R kuvatulla tavalla. Kohtien 48 C.F.R ja 48 C.F.R mukaisesti kaikki Yhdysvaltojen hallituksen palveluksessa olevat käyttäjät käyttävät ohjelmistoa vain tässä kuvatulla tavalla. 12. Käyttäjä hyväksyy, ettei hän vie ohjelmistoa missään muodossa, joka rikkoisi sovellettavia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat vientiä muihin maihin. Vain EU-maita varten Tämä symboli merkitsee, että älä hävitä tätä tuotetta yhdessä kotitalousjätteen kanssa! Tutustu paikallisiin jätteiden hävitystä käsitteleviin määräyksiin. Jos hankit uuden laitteen, käytetty laite voidaan toimittaa jälleenmyyjälle hävitettäväksi oikein. Autat säästämään luonnonvaroja ja estämään tämän tuotteen epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttamia mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle varmistamalla, että tämä tuote kierrätetään oikein.

5 Sisältö 1 Johdanto... 1 Tutustuminen tulostimeen 2 Tilavaatimukset 2 Tulostimen osat 3 Edestä 3 Edestä katsoen, lisälaitteita 4 Takaa katsoen, lisävarusteita 4 2 Ohjelmistojen asentaminen... 5 Apuohjelmat ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy 6 Ohjaimet 6 Kunnallistekniikka 6 Järjestelmävaatimukset 7 Ohjaimen asetusten ja oletusasetusten valitseminen (Windows) 8 Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen (Windows) 9 Tulostinohjainasetusten tuominen näkyviin (Windows) 9 Windows XP / Server Windows 2000/Me/98SE/NT Contents i

6 Tulostinohjaimen käyttäminen 10 Yleisimmät painikkeet 10 OK 10 Peruuta 10 Käytä 10 Ohje 10 Helppo asetus 11 Sivun ulkoasu 11 Tulostimen kuva 11 Asetus-välilehti 11 Paperi-välilehti 11 Laatu-välilehti 12 Asennetut lisälaitteet -välilehti 12 3 Windowsin tilanäytön ja Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen...13 Tilanäytön käyttäminen 14 Johdanto 14 Tilanäytön avaaminen ja tarvikkeiden tilan näyttäminen 14 Tilanäyttöikkunan koon muuttaminen 14 Tilanäytön käyttäminen 14 Tilanäytön hälytysten tunnistaminen 15 Tilanäytön hälytysten nollaaminen 15 Tilanäytön sulkeminen 15 Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen 16 Johdanto 16 Järjestelmävaatimukset 16 Printer Status Monitor Center -ohjelman avaaminen ja tarvikkeiden tilan näyttäminen 16 Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen 17 Printer Status Monitor Center -ohjelman hälytysten tunnistaminen 18 Printer Status Monitor Center -ohjelman sulkeminen 18 4 Tulostimen ohjauspaneeli ja määritysvalikko...19 Tietoja ohjauspaneelista 20 Ohjauspaneelin merkkivalot ja näppäimet 20 Väriaineen riittävyyden merkkivalot 22 Yleiskatsaus määritysvalikkoon 22 Määritysvalikko 23 Special Pages -valikko Valikko 26 Language-valikko 26 Koneistovalikko 26 Network (verkko) -valikko 30 Consumables (tarvikkeet) -valikko 32 Suoratulostusvalikko 33 ii Contents

7 5 Direct Print (suora tulostus) Suoratulostus 36 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta 36 6 Tulostusmateriaalin käyttäminen Tulostusmateriaalin tiedot 40 Tulostusmateriaalin tyypit 41 Tavallinen paperi (kierrätyspaperi) 41 Paksu paperi 42 Kirjekuoret 43 Tarrat 45 Kirjelomake 46 Postikortti 46 Piirtoheitinkalvot 47 Kiiltävä 48 Tietoja tulostuvasta alueesta 49 Tulostuva alue: kirjekuoret 49 Sivun reunukset 49 Tulostusmateriaalin lataaminen 50 Lokero 1 (monikäyttölokero) 50 Tavallisen paperin lataaminen 50 Muut tulostusmateriaalit 52 Kirjekuorien lataaminen 52 Tarrojen, postikorttien, paksun paperin tai piirtoheitinkalvojen lataaminen 56 Lokero 2 57 Tavallisen paperin lataaminen 57 Kaksipuolinen tulostus 61 Luovutustaso 62 Tulostusmateriaalin säilyttäminen 63 7 Tarvikkeiden vaihtaminen Tarvikkeiden vaihtaminen 66 Tietoja värikaseteista 66 Värikasetin vaihtaminen 69 Rumpukasetin vaihtaminen 74 8 Tulostimen huolto Tulostimen huolto 78 Tulostimen puhdistaminen 80 Ulkokuori 81 Sisäosat 82 Tulostusmateriaalitelojen ja laserlinssin puhdistaminen 82 Kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen syöttötelojen puhdistaminen 85 Kasetin 2 tulostusmateriaalitelojen puhdistaminen 87 Tulostimen varastointi 88 Contents iii

8 9 Ongelmanratkaisu...89 Johdanto 90 Määrityssivun tulostaminen 90 Materiaalitukosten estäminen 91 Tietoja materiaaliradasta 92 Materiaalitukosten selvittäminen 92 Tulostusmateriaalitukosviestit ja poistaminen 94 Tulostusmateriaalitukoksen poistaminen tulostimesta 94 Tulostusmateriaalitukoksen poistaminen kasetista 2 97 Tulostusmateriaalitukoksen poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta 99 Tulostusmateriaalitukosongelmien ratkaiseminen 101 Muiden ongelmien ratkaiseminen 104 Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen 109 Tila-, virhe- ja palveluviestit 115 Vakiotilaviestit 115 Virheilmoitukset (varoitukset) Virheilmoitukset (käyttäjäkutsut) 117 Palveluviestit Lisävarusteiden asentaminen Johdanto 122 Antistaattinen suojaus 122 DIMM-moduuli 123 DIMM-moduulin asentaminen 124 Kaksipuolisen tulostuksen lisälaite 126 Kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen asentaminen 127 Kasetti Kasetin 2 asentaminen 130 Pölysuoja 131 Pölysuojan asentaminen 131 Tulostusmateriaalin lataaminen kasettiin 1 pölysuojan ollessa asennettuna 132 A Liite Turvallisuustiedot 136 Tekniset tiedot 136 Tulostin 136 Tarvikkeiden arvioitu kesto 139 Ympäristönsuojeluohjelma 140 Tietoja ENERGY STAR -merkinnästä 140 iv Contents

9 Johdanto

10 Tutustuminen tulostimeen Tilavaatimukset Varaa laitteelle tilavaatimusten mukainen tila käytön, tarvikkeiden vaihtamisen ja huollon helpottamiseksi. 341 mm 259 mm 115,8 mm 715,8 mm 210,2 mm 560,8 mm 430 mm 771,0 mm Edestä Näkymä sivusta Tiedot on varjostettu yllä näkyvässä kuvassa. 2 Tutustuminen tulostimeen

11 Tulostimen osat Tulostimen osat on kuvattu seuraavassa piirroksessa. Niihin viitataan koko tässä käyttöohjeessa, joten tutustu niihin huolellisesti. Edestä 1 Luovutusalusta Ohjauspaneeli 3 Etukansi 4 KONICA MINOLTA digitaalikameran suoratulostusliitäntä Lokero 1 (monikäyttölokero) 6 Virtakytkin Yläkansi 8 Siirtohihnayksikkö 9 Kiinnitysyksikkö 10 Varokkeen irrotusvivut 11 Rumpukasetti 12 Väriaineteline (sisältää 4 kasettia: syaani, magenta, keltainen ja musta) USB-portti 14 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet -liitäntä 15 Värikasetti Tutustuminen tulostimeen 3

12 Edestä katsoen, lisälaitteita 1 Lokero 2 1 Takaa katsoen, lisävarusteita 1 Kaksipuolisen tulostuksen lisälaite 1 4 Tutustuminen tulostimeen

13 Ohjelmistojen asentaminen

14 Apuohjelmat ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy Ohjaimet Ohjaimet Tulostinohjain Windows XP/Server 2003/2000 Windows Me/98SE -tulostinohjain Windows NT 4.0 -tulostinohjain Macintosh OS X -tulostinohjain Linux-tulostinohjain Hyödyt Voit käyttää näiden ohjainten avulla tulostimen kaikkia ominaisuuksia, kuten viimeistelyä ja kehittyneitä ulkoasutoimintoja. Katso myös Tulostinohjainasetusten tuominen näkyviin (Windows) sivulla 9. Macintosh- ja Linux-tulostinohjainten ohjeet ovat magicolor 2430 DL -käyttöoppaassa. Tulostinohjainten asentamisesta on tietoja magicolor 2430 DL:n asennusoppaassa. Kunnallistekniikka Kunnallistekniikka Tilanäyttö (vain Windows) Printer Status Monitor Center (vain Windows) PageScope Web -yhteys Hyödyt Tilanäyttö näyttää tulostimen nykyisen tilan, kuten tarvikkeiden tilan ja virhetiedot. Lisätietoja on kohdassa Tilanäytön käyttäminen sivulla 14. Voit tarkistaa samaan verkkoon yhdistettyjen KONICA MINOLTA -laitteiden tilan. Lisätietoja on kohdassa Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen sivulla 16. Voit tarkistaa tulostimien tiedot ja muuttaa niitä selaimen avulla. Lisätietoja on magicolor 2430 DL -käyttöoppaassa. 6 Apuohjelmat ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy

15 Järjestelmävaatimukset Tietokone Pentium 2:400 MHz (suositus: vähintään 500 MHz:n Pentium 3.) Power Mac G3 tai uudempi (suositus: G4 tai uudempi.) Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT bittinen ohjain tukee AMD64-ympäristössä tai Intel Pentium 4 -prosessoria käytettäessä EM64T-ympäristössä toimivia x64-käyttöjärjestelmiä. Mac OS X 10.2 tai uudempi Red Hat Linux 8.0 tai uudempi, SuSE Linux 8.1 tai uudempi Vapaa kiintolevytila Noin 20 Mt kiintolevytilaa tulostimen ohjaimen ja tilanäytön asentamiseksi Noin 128 Mt vapaata kiintolevytilaa kuvankäsittelyä varten RAM-muisti vähintään 128 Mt CD/DVD-ROM-asema I/O-liittymä 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet -liitäntä USB-version 2.0 ja 1.0 kanssa yhteensopiva portti Macintosh- ja Linux-tulostinohjainten ohjeet ovat magicolor 2430 DL -käyttöoppaassa. Järjestelmävaatimukset 7

16 Ohjaimen asetusten ja oletusasetusten valitseminen (Windows) Ohjaimen oletusasetukset on syytä tarkistaa ja tehdä tarvittavat muutokset ennen tulostimen käytön aloittamista. Jos tulostimeen on asennettu lisävarusteita, ne on valittava myös ohjaimessa. 1 Voit valita tulostimen asetukset seuraavasti: (Windows XP/Server 2003) Valitse Käynnistä Tulostimet ja faksit. Tulostimet ja faksit -kansio tulee näkyviin. Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset. (Windows 2000) Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset.ja Tulostimet. Tulostimet-ikkuna tulee näkyviin. Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset. (Windows Me/98SE) Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset.ja Tulostimet. Tulostimet-ikkuna tulee näkyviin. Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Velg Skriveregenskaper. (Windows NT 4.0) Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset.ja Tulostimet. Tulostimet-ikkuna tulee näkyviin. Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asiakirjan oletusasetukset. 2 Jos tulostimeen on asennettu lisälaitteita, siirry seuraavaan vaiheeseen. Muussa tapauksessa siirry kohtaan 8. 3 Valitse Laitemääritysasetukset-välilehti. 4 Varmista, että lisälaitteet tunnistetaan oikein. Koska tämän ohjaimen oletusasetukseksi on määritetty Automaattinen määritys, asennetut lisälaitteet tunnistetaan automaattisesti. Jos niitä ei kuitenkaan tunnisteta, tee kohdissa 5-7 kuvatut toimet. 5 Poista Automaattinen määritys -valintaruudun valinta. 6 Valitse lisälaitteet yksitellen ja napsauta Lisää. Lisälaite siirtyy Asennetut lisälaitteet -luetteloon. 8 Ohjaimen asetusten ja oletusasetusten valitseminen

17 Jos lisäät vahingossa lisälaitteen, jota ei ole, valitse se Asennetut lisälaitteet -luettelosta ja napsauta Poista-painiketta. 7 Valitse Käytä. Käyttöjärjestelmäversion mukaan Käytä ei ehkä tule näyttöön. Jos näin käy, siirry seuraavaan vaiheeseen. 8 Valitse Paperi-välilehti. Valitse tulostimen oletusasetukset, kuten materiaalin oletuskoko. 9 Valitse Käytä. 10 Poistu Ominaisuudet-valintaikkunasta napsauttamalla OK. Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen (Windows) Tässä osassa kuvataan magicolor 2430 DL -tulostinohjaimen asennuksen poistaminen. 1 Valitse Käynnistä (Windows XP/Server 2003 : Käynistä) Ohjelmat (Windows XP/Server 2003: Kaikki ohjelmat), KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL -apuohjelmat ja magicolor 2430DL -asennuksen poisto. 2 Valitse Asennuksen poisto -ikkunassa KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. Napsauta tämän jälkeen Poista asennus -painiketta. 3 magicolor 2430 DL -ohjaimen asennus poistetaan tietokoneesta. Jos käytössä on Windows 98SE, käynnistä tietokone uudelleen, kun olet poistanut tulostinohjaimen asennuksen. Tulostinohjainasetusten tuominen näkyviin (Windows) Windows XP / Server Valitse Käynnistä-valikosta Tulostimet ja faksit. Tulostimet ja faksit -ikkuna tulee näkyviin. 2 Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset. Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen (Windows) 9

18 Windows 2000/Me/98SE/NT Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja Tulostimet. Tulostimet-ikkuna tulee näkyviin. 2 Tulostinohjaimen asetusten tuominen näkyviin: Windows 2000: Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset. Windows Me/98SE: Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet - Tulostimen ominaisuudet. Windows NT 4.0: Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Asiakirjan oletusasetukset. Tulostinohjaimen käyttäminen Yleisimmät painikkeet Nämä painikkeet näkyvät välilehdissä. OK Sulkee Ominaisuudet-valintaikkunan ja tallentaa tehdyt muutokset. Peruuta Sulkee Ominaisuudet-valintaikkunan tallentamatta tehtyjä muutoksia. Käytä Tallenna kaikki muutokset sulkematta Ominaisuudet-valintaikkunaa. Käyttöjärjestelmäversion mukaan Käytä ei ehkä tule näyttöön. Ohje Tuo ohjeen näkyviin. 10 Tulostinohjaimen käyttäminen

19 Helppo asetus Voit tallentaa nykyiset asetukset kirjoittamalla nimen ja valitsemalla Tallenna. Tallennetut muutokset voidaan myöhemmin valita avattavasta luettelosta. Voit palauttaa kaikkien välilehtien asetukset alkuperäisiksi valitsemalla avattavasta luettelosta Oletus. Sivun ulkoasu Sivun ulkoasumalli tulee näkyviin kuva-alueelle, kun napsautat tätä painiketta. Tulostimen kuva Tulostimen kuva kaikkine lisälaitteineen tulee näkyviin kuva-alueelle, kun napsautat tätä painiketta. Asetus-välilehti Asetus-välilehdessä voit tulostaa asiakirjan useita sivuja samalla sivulle (N arkille -tulostus) lisätä tulostettaviin asiakirjoihin vesileiman määrittää mukautettuja vesileimoja määrittää kaksipuolisen tai vihkotulostuksen määrittää paperilähteen Määrittää materiaalityypin määrittää asiakirjan ensimmäistä sivua varten eri paperin. Paperi-välilehti Paperi-välilehdessä voit Määrittää alkuperäisen asiakirjan koon määrittää erikoiskoot sovittaa tulostetut asiakirjat tietyn kokoiselle materiaalille valita tulostusmateriaalin koon skaalata (pienentää tai suurentaa) asiakirjoja määrittää materiaalin suunnan valita kopioiden määrän ottaa tulostimen lajittelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä Tulostinohjaimen käyttäminen 11

20 ottaa Lähetä kerran -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä tulostaa käyttämällä taustakuvaa luoda taustakuvan tai muokata sitä. Laatu-välilehti Laatu-välilehdessä voit vaihtaa väri- ja mustavalkotulostustilan välillä määrittää värivastaavuuden (kuvat, grafiikka tai teksti) määrittää tulostuksen tarkkuuden ohjata kuvan sävykkyyttä (kontrastia) ohjata kuvan tummuutta (kirkkautta) ohjata kuvan värikkyyttä (värikylläisyyttä) ohjata kuvan selkeyttä (terävyyttä). Asennetut lisälaitteet -välilehti Asennetut lisälaitteet -välilehdessä voit tunnistaa asennetut lisävarusteet automaattisesti ottaa käyttöön kasetin 2 ja/tai kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen kirjoittaa tulostustyöt lähettäneen käyttäjän nimen tarkastella tulostinohjaimen tietoja. 12 Tulostinohjaimen käyttäminen

21 Windowsin tilanäytön ja Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen

22 Tilanäytön käyttäminen Johdanto Tiedot tulostimen nykyisestä tilasta näkyvät tilanäytössä. Tilanäytön toiminta edellyttää, että Tulostimen ominaisuudet -kohdassa otetaan käyttöön kaksisuuntaisen tulostuksen tuki. Tilanäytön avaaminen ja tarvikkeiden tilan näyttäminen Avaa tilanäyttö jollakin seuraavista tavoista: Windows XP/Server 2003 Valitse Käynnistä - Kaikki ohjelmat, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL -apuohjelmat - magicolor 2430DL -tila. Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 Valitse Käynnistä - Ohjelmat, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL -apuohjelmat ja magicolor 2430DL -tila. Tilanäyttöikkunan koon muuttaminen Voit pienentää ikkunan koon valitsemalla Näytä-valikosta Tila (pienennä) -vaihtoehdon. Voit suurentaa ikkunan koon valitsemalla Näytä-valikosta Tila (laajenna) -vaihtoehdon. Tilanäytön käyttäminen Kun tulostimen kuvan tausta näkyy vihreänä, tulostin on valmiustilassa tai työ tulostuu normaalisti. Kun tulostimen kuvan tausta näkyy punaisena tai keltaisena, tulostin on virhetilassa ja työ on keskeytetty. Tulostimen tila ja virheilmoitus näkyvät vasemmalla puolella olevassa valintaikkunassa. Toimintoalueita ovat Tulostimen tila: tuo näkyviin tekstiviestin, joka kuvaa tulostimen kulloistakin toimintatilaa. Palauttaminen: sisältää toimintaohjeet ongelman korjaamiseksi ja tulostimen palauttamiseksi normaalitilaan. Varoitustila: tuo näkyviin tekstiviestit, jotka kertovat esimerkiksi värijauheen vähyydestä. 14 Tilanäytön käyttäminen

23 Tulostimen tila -kuva: tuo tulostimen näkyviin kuvana ja ilmaisee, missä ongelma on. Tulostustila: tuo näkyviin nykyisen tulostustyön tilan. Valitse avautuva viesti: voit valita näkyviin tulevat viestit, kun tulostimessa on tietty tila. Tulostimen tiedot: Näet erilaisia tietoja, kuten tulostimien määrän. Tarvikkeiden tila: näyttää kunkin värikasetin jäljellä olevan värijauhemäärän arvion prosentteina. Tilanäytön hälytysten tunnistaminen Kun tilanäyttö havaitsee tulostusongelman, Windowsin tehtäväpalkissa näkyvä kuvake muuttuu vihreästä (normaali) keltaiseksi (varoitus) tai punaiseksi (virhe) ongelman vakavuuden mukaan. Tilanäytön hälytysten nollaaminen Kun tilanäyttö ilmoittaa tulostusongelmasta, voit avata tilaikkunan kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta Windowsin tehtäväpalkissa. Virheen tyyppi näkyy tilanäytössä. Tilanäytön sulkeminen Voit sulkea tilanäytön valitsemalla Tiedosto-valikosta Lopeta. Jos suljet tilanäyttö napsauttamalla sen oikeassa yläkulmassa näkyvää X-painiketta, tilanäyttö jää käytettäväksi oikeaan alakulmaan Windowsin tehtäväpalkkiin. Voit avata Tilanäyttö-ikkunan kaksoisnapsauttamalla tätä kuvaketta. Tilanäytön hälytysten tunnistaminen 15

24 Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen Johdanto Printer Status Monitor Center on sovellus, joka näyttää useiden työasemaan paikallisen liitäntöjen (USB) ja verkon kautta yhdistettyjen tulostuslaitteiden tilan. Printer Status Monitor Center tunnistaa verkon tulostimen käyttämällä Service Location -protokollaa (SLP). Se tukee vain KONICA MINOLTAn omiin SLP- ja PJL-kyselyihin vastaavia laitteita, kuten magicolor 2300 DL, magicolor 2430 DL, magicolor 5430 DL, ja magicolor 5440 DL. Jos KONICA MINOLTA -laite ei ole yhteensopiva sekä SLP:n että KONICA MINOLTAn oman PJL-tekniikan kanssa, Printer Status Monitor Center ei ole käytettävissä. Printer Status Monitor Center -ohjelman toiminta edellyttää, että Tulostimen ominaisuudet -kohdassa otetaan käyttöön kaksisuuntaisen tulostuksen tuki. Järjestelmävaatimukset Käyttöjärjestelmä Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0 Printer Status Monitor Center -toiminnon tukemat tulostusportit Ethernet-portti USB-portti Printer Status Monitor Center -ohjelman avaaminen ja tarvikkeiden tilan näyttäminen Avaa Printer Status Monitor Center jäljempänä kuvatulla tavalla. Windows XP/Server 2003 Valitse Käynnistä - Kaikki ohjelmat, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL -apuohjelmat - magicolor 2430DL Printer Status Monitor Center. Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 Valitse Käynnistä - Ohjelmat, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL -apuohjelmat - magicolor 2430DL Printer Status Monitor Center. 16 Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen

25 Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen Tulostimen nimi: tuo näkyviin paikallisen tai verkkotulostimen nimen ja tulostimen kuvakkeen. Tulostimen kuvakkeen väri muuttuu yhteyden ja tulostimen tilan mukaan. Punainen kuvake ilmoittaa virheestä, keltainen kuvake varoituksesta ja vihreä kuvake normaalista toiminnasta. Asetukset-valintaikkunassa tehtyjen asetusten mukaan tulostimen nimeä kaksoisnapsautettaessa näkyviin voi tulla Tilanäyttö- tai PageScope Web -yhteys -ikkuna. Jos tulostimen nimeä ei voi tunnistaa, tulostimen nimen perässä näkyy Tuntematon-ilmoitus. Jos valittu tulostin ei ole yhteensopiva tilanäytön tai PageScope Web -yhteys -ikkunan kanssa, se ei tule näkyviin, kun kaksoisnapsautat tulostimen nimeä. Jos laite on yhdistetty USB-porttiin tai jos tilana on Ei yhteyttä, Tilanäyttö- tai PageScope Web -yhteys -ikkuna eivät tule näkyviin, kun kaksoisnapsautat tulostimen nimeä. Portti: tuo näkyviin sen portin nimen, johon tulostin on yhdistetty. Jos tulostin on paikallinen, näkyviin tulee USB. Jos tulostin on yhdistetty verkkoon, IP-osoite tulee näkyviin. Tila: tuo näkyviin tulostimen tilan. Tulostimen tilan samat tiedot näkyvät tilanäytössä. Kasettien tila: C,M,Y,K % jäljellä: tuo näkyviin kaseteissa jäljellä olevan värijauheen määrän arvion prosentteina. Värit ovat vasemmalta oikealle C (syaani), M (magenta), Y (keltainen) ja K (musta). Sarakkeen otsikkoa napsauttamalla muuttaa järjestykseksi nousevan tai laskevan. Toiminto-valikko Päivitä tulostimet: etsii tulostimia verkosta. Verkon tulostimet: voit lisätä tai poistaa verkkotulostimen IP-osoitteen. Printer Status Monitor Center -ohjelman käyttäminen 17

26 Options (Asetukset) Status Monitor -sovellus verkkotulostimille Ajan loppuminen Määritä, tuleeko tulostimen nimeä kaksoisnapsautettaessa näkyviin Tilanäyttö- vai PageScope Web -yhteys -ikkuna. Tilanäyttö on oletusasetus. Tämä asetus koskee ainoastaan verkkotulostimia. Voit määrittää kaksi aikakatkaisuarvoa: Tulostimen tunnistuksen aikakatkaisu Tulostimen tilakyselyn aikakatkaisu Printer Status Monitor Center -ohjelman hälytysten tunnistaminen Jos näkyviin tulee punainen tai keltainen kuvake, avaa Tilanäyttö- tai PageScope Web -yhteys -ikkuna ja tarkista sen tiedot. Tilanäytöstä on lisätietoja kohdassa Tilanäytön käyttäminen" sivulla 14. PageScope Web -yhteydestä on lisätietoja magicolor 2430 DL -käyttöoppaassa. Printer Status Monitor Center -ohjelman sulkeminen Voit sulkea Printer Status Monitor Center -ohjelman valitsemalla Toiminto - Lopeta tai napsauttamalla Printer Status Monitor Center -ikkunan oikeassa yläkulmassa näkyvää X-painiketta. 18 Printer Status Monitor Center -ohjelman hälytysten

27 Tulostimen ohjauspaneeli ja määritysvalikko

28 Tietoja ohjauspaneelista Voit ohjata tulostimen toimintaa sen päällä sijaitsevan ohjauspaneelin avulla. Lisäksi siinä näkyy tulostimen nykyinen tila ja seikat, jotka edellyttävät käyttäjän toimia. 1 2 Ready Error 3 Toner VIESTI- IKKUNA Y M C K Menu Select Cancel Ohjauspaneelin merkkivalot ja näppäimet Ei. Merkkivalo Pois päältä Käytössä 1 Tulostin ei ole valmis Tulostin on valmis ottamaan tietoja ottamaan tietoja Ready vastaan. vastaan. 2 Ei tuota ongelmia. Tulostin edellyttää käyttäjän toimia (lisäksi Error viesti-ikkunassa näkyy tavallisesti tilaviesti). 20 Tietoja ohjauspaneelista

29 Ei. Näppäin Tehtävä 3 Siirtää ylöspäin valikkorakenteessa. Selaa ylöspäin käytettävissä olevien merkkien joukossa, jos valikkovaihtoehdon voi muuttaa merkki kerrallaan. 4 Siirtää oikealle valikkorakenteessa. Siirtää oikealle käytettävissä olevien valikkovaihtoehtojen joukossa. 5 Siirtää alaspäin valikkorakenteessa. Selaa alaspäin käytettävissä olevien merkkien joukossa, jos valikkovaihtoehdon voi muuttaa merkki kerrallaan. 6 Siirtää vasemmalle valikkorakenteessa. Siirtää vasemmalle käytettävissä olevien valikkovaihtoehtojen joukossa. 7 Peruuttaa näkyvän valikon tai valikkovalinnan. Cancel Voit peruuttaa parhaillaan tulostettavat tai käsiteltävät tulostustyöt. 1. Paina Peruuta-näppäintä. 2. Valitse JOB CANCEL/CURRENT JOB tai JOB CANCEL/ALL JOBS painamalla Oikealle- tai Vasemmalle-näppäintä. 3. Paina Valitse-näppäintä. Tulostustyöt peruutetaan. 8 Avaa valikkojärjestelmän. Siirtää alaspäin valikkorakenteessa. Valitsee näkyvän valikkovaihtoehdon. Tietoja ohjauspaneelista 21

30 Väriaineen riittävyyden merkkivalot Alla olevassa kuvassa näkyvät ilmaisimet ilmoittavat keltaisen (Y), magentan (M), syaanin (C) ja mustan (K) väriaineen määrän. READY Toner Y M C K Yleiskatsaus määritysvalikkoon magicolor 2430 DL -tulostimen ohjauspaneelissa käytetään seuraavaa valikkorakennetta. 22 Yleiskatsaus määritysvalikkoon

31 Määritysvalikko READY MENU SPECIAL PAGES PRINT CONFIG PAGE TOTAL FACE COUNT xxxxxx PRINT TEST PAGES COLOR FACE COUNT xxxxxx PRINT MENU MAP BW FACE COUNT xxxxxx MENU KIELI LANGUAGE SET ENGLANTI CONTROLLER VER. xx.xxx LANGUAGE SET FRENCH ENGINE VER. xxxxxxxxxxxxxx LANGUAGE SET GERMAN COLOR CALIBRATION LANGUAGE SET ITALIAN REMOVE ALL TONER LANGUAGE SET PORTUGUESE ENERGY SAVER*** xxx LANGUAGE SET SPANISH RESTORE USER DEFAULT LANGUAGE SET CZECH LANGUAGE SET JAPANESE MENU ENGINE ENGINE REPLACE TONER ENGINE TONER EMPTY ENERGY SAVER* xxxxxxxx AUTO CONTINUE xxx TRAY CHAINING** xxx * Tulee näkyviin vain Amerikassa, jos ENGINE/ SERVICE/ENERGY SAVER-valikon ENERGY SAVER -asetukseksi on määritetty ON. **Tulee näkyviin vain, jos lokero 2 on asennettu. *** Tulee näkyviin vain Amerikkaan tarkoitetuissa malleissa. ENGINE HUOLTO Yleiskatsaus määritysvalikkoon 23

32 MENU NETWORK DHCP:xx BOOTP:xx IP ADDRESS xxx.xxx.xxx.xxx SUBNET MASK xxx.xxx.xxx.xxx GATEWAY xxx.xxx.xxx.xxx MAC ADDRESS 00206Bxxxxxx SNMP:xx FORCED MODES * xx/xx/xx MENU CONSUMABLE USAGE BLACK TONER xx% REMAINING CYAN TONER xx% REMAINING MAGENTA TONER xx% REMAINING YELLOW TONER xx% REMAINING DRUM CARTRIDGE xx% REMAINING * Jotkin vanhemmat verkkojen keskittimet eivät muodosta yhteyttä oikein automaattisesti määritettyihin laitteisiin käytettäessä kiinteitä tietoliikennetiloja. Määritä tällaisissa tapauksissa tulostimelle oikeat keskittimen asetukset ja ota tietoliikenne käyttöön NETWORK/FORCED MODES-valikossa. 24 Yleiskatsaus määritysvalikkoon

33 MENU DIRECT PRINT IMAGE QUALITY xxx PAPER SIZE xxx MEDIA TYPE xxx LAYOUT xxxx BRIGHTNESS xxx SHARPNESS xxx AUTO ROTATE xxx Yleiskatsaus määritysvalikkoon 25

34 Special Pages -valikko Valikko PRINT CONFIG PAGE PRINT TEST PAGES PRINT MENU MAP Tulostaa määrityssivun. Tulostaa testisivun. Tulostaa valikkokartan. Language-valikko ENGLISH/FRENCH/ GERMAN/ITALIAN/ PORTUGUESE/ SPANISH/CZECH/ JAPANESE Voit valita viesti-ikkunan kielen. Oletuskieli on englanti. Koneistovalikko Kaikki oletusarvot näkyvät lihavoituina. REPLACE TONER Asetukset BLACK / YELLOW / MAGENTA / CYAN / ALL Valitse vaihdettavan värikasetin väri. Kun vaihdettavan värikasetin väri valitaan, kyseinen värikasetti siirtyy, jotta se voidaan vaihtaa helposti. Jos ALL valittiin, syaani (C) värikasetti tulee ensin vaihdettavaksi. Kun kasetti on vaihdettu ja kaikki kannet suljetaan, musta (K) värikasetti siirtyy automaattisesti siten, että sen voi vaihtaa. Keltainen (Y) ja magenta (M) värikasetti siirtyvät samalla tavalla vaihdettaviksi. Värikasettien vaihtamisesta on lisätietoja kohdassa Värikasetin vaihtaminen" sivulla Yleiskatsaus määritysvalikkoon

35 TONER EMPTY Asetukset STOP (pysäytä) / CONTINUE (jatka) Jos valitset CONTINUE (jatka) -vaihtoehdon, tulostaminen jatkuu, vaikka värikasetti on tyhjä. Jos valitset STOP (pysäytä) -vaihtoehdon, tulostin pysähtyy, jos värikasetti on tyhjä. ENERGY SAVER Asetukset 15 MINUTES / 30 MINUTES / 60 MINUTES/ 120 MINUTES Voit määrittää ajan, jonka kuluttua tulostin siirtyy energiansäästötilaan oltuaan käyttämättömänä. 120 MINUTES näkyy vain Amerikkaan tarkoitetuissa malleissa. Energiansäästötila muuttuu automaattisesti normaalitilaksi seuraavissa tapauksissa: Tulostin käynnistetään uudelleen Tulostin vastaanottaa tulostustyön Jotain ohjauspaneelin painiketta painetaan Yläkansi avataan ja suljetaan. Tämä valikko tulee näkyviin vain Amerikkaan tarkoitetuissa malleissa, jos ENGINE/ SERVICE/ENERGY SAVER -asetus on ON. AUTO CONTINUE Asetukset ON (käytössä) / OFF (pois käytöstä) Jos valitset ON (käytössä) -asetuksen, tulostin jatkaa tulostamista silloinkin, kun tiettyyn kasettiin ei ole asetettu oikeankokoista tulostusmateriaalia. Jos valitset OFF (ei käytössä) -asetuksen, tulostin pysähtyy ja näkyviin tulee ilmoitus tulostusmateriaalin lataamisesta tiettyyn kasettiin, kun se tyhjenee. Yleiskatsaus määritysvalikkoon 27

36 TRAY CHAINING Asetukset ON (käytössä) / OFF (pois käytöstä) Jos valitset ON (käytössä) -asetuksen, tulostin vaihtaa seuraavaan samankokoista tulostusmateriaalia sisältävään kasettiin, kun edellinen kasetti tyhjenee. Jos valitset OFF (ei käytössä) -asetuksen, tulostin pysähtyy ja näkyviin tulee ilmoitus tulostusmateriaalin lataamisesta tiettyyn kasettiin, kun se tyhjenee. 28 Yleiskatsaus määritysvalikkoon

37 ENGINE SERVICE ENGINE SERVICE Tässä alivalikossa on tietoja koneistosta. TOTAL FACE Tulostettujen sivujen kokonaislukumäärä. COUNT COLOR FACE Tulostettujen värisivujen kokonaislukumäärä. COUNT BW FACE COUNT CONTROLLER VER. Tulostettujen mustavalkosivujen kokonaislukumäärä. Nykyinen laiteohjelmistoversio. ENGINE VER. Koneiston laiteohjelmiston versionumero. COLOR CALIBRATION REMOVE ALL TONER ENERGY SAVER RESTORE USER DEFAULT Kalibroi värit värisiirtymän säätämiseksi. Kaikki värikasetit voidaan vaihtaa. Syaani (C) värikasetti kääntyy ensin vaihdettavaksi. Kun se on poistettu ja kaikki kannet suljetaan, musta (K) värikasetti siirtyy automaattisesti siten, että sen voi poistaa. Keltainen (Y) ja magenta (M) värikasetti siirtyvät samalla tavalla poistettaviksi. Asetukset ON (käytössä) / OFF (pois käytöstä) Jos valitset ON (käytössä) -asetuksen, energiansäästö on käytössä. Jos valitset OFF (ei käytössä) -asetuksen, energiansäästö ei ole käytössä, jolloin ENGINE/ENERGY SAVER -valikko ei tule näkyviin. Tämä valikko näkyy vain Amerikkaan tarkoitetuissa malleissa. Palauttaa ENERGY SAVER-, AUTO CONTINUE- ja TRAY CHAINING -valikot tehdasasetuksiksi. Lisäksi PageScope Web Connection -pääkäyttäjän salasana palautetaan oletusarvon mukaiseksi. PageScope Web Connection -pääkäyttäjän salasanasta on lisätietoja magicolor 2430 DL -käyttöoppaassa. Yleiskatsaus määritysvalikkoon 29

38 Network (verkko) -valikko Jos tulostin on liitetty verkkoon, määritä seuraavat asetukset. Kysy lähiverkon pääkäyttäjältä lisätietoja näistä asetuksista. Kaikki oletusarvot näkyvät lihavoituina. DHCP Asetukset DHCP SET:ON (DHCP käytössä) BOOTP SET:OFF (ei käytössä) BOOTP IP ADDRESS SUBNET MASK DHCP SET:OFF (ei käytössä) BOOTP SET:ON (käytössä) DHCP SET:OFF (ei käytössä) BOOTP SET:OFF Jos verkossa on DHCP-palvelin, määrittää, antaako DHCP-palvelin IP-osoitteen automaattisesti, jolloin muut verkkotiedot ladataan. Määrittää, antaako BOOTP-palvelin IP-osoitteen automaattisesti, jolloin muut verkkotiedot ladataan. Asetus Määrittää tulostimelle IP-osoitteen verkkokäyttöön. Voit valita arvon käyttämällä ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikealle-painikkeita. Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, määritä DHCP- ja BOOTP-asetuksiksi OFF (ei käytössä). Asetus Määrittää verkon aliverkon peitteen Voit valita arvon käyttämällä ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikealle-painikkeita. Jos määrität aliverkon peitteen manuaalisesti, määritä DHCPja BOOTP-asetuksiksi OFF (ei käytössä). GATEWAY Asetus Jos verkossa käytetään reititintä, syötä reitittimen IP-osoite. Voit valita arvon käyttämällä ylös-, alas-, vasemmalle- ja oikealle-painikkeita. Jos määrität yhdyskäytävän manuaalisesti, määritä DHCP- ja BOOTP-asetuksiksi OFF (ei käytössä). MAC ADDRESS Näyttää tulostimen Ethernet-laiteosoitteen. Tätä asetusta ei voi muokata. 30 Yleiskatsaus määritysvalikkoon

39 HTTP Asetukset ON (käytössä) / OFF (pois käytöstä) HTTP-asetus voi olla ON (käytössä) tai OFF (ei käytössä). ON (ei käytössä) ottaa käyttöön tulostimen sisäisen Web-sivun, OFF (ei käytössä) poistaa sen käytöstä. SNMP Asetukset ON (käytössä) / OFF (pois käytöstä) SNMP on skaalattava hajautettu pienten ja suurten verkkojen hallintamenetelmä. SNMP-asetus voi olla ON (käytössä) tai OFF (ei käytössä). FORCED MODES Asetukset SPEED/DUP/NEG. : AUTO/AUTO/ON - AUTO/FULL/ON - AUTO/HALF/ON - 100M/AUTO/ON - 100M/FULL/ON - 100M/FULL/OFF - 100M/HALF/ON - 100M/HALF/OFF - 10M/AUTO/ON - 10M/FULL/ON - 10M/FULL/OFF - 10M/HALF/ON - 10M/HALF/OFF SPEED ilmaisee verkon lähetysnopeuden. Valitse 10Base-T-yhteys (10M), 100Base-TX-yhteys (100M) tai automaattinen tunnistus (AUTO). Jos AUTO on valittuna, lähetysnopeus määräytyy neuvottelutuloksen mukaan. Siksi asetusta ei ole, jos neuvottelu (NEG.) on poistettu käytöstä. DUP ilmaisee kaksisuuntaista tietoliikennetilaa. Valitse, lähetetäänkö tietoja molempiin suuntiin samanaikaisesti (FULL) vai ainoastaan yhteen suuntaan kerrallaan (HALF). Lisäksi voit valita automaattisen tunnistuksen (AUTO). Jos AUTO on valittuna, lähetysnopeus määräytyy neuvottelutuloksen mukaan. Siksi asetusta ei ole, jos neuvottelu (NEG.) on poistettu käytöstä. NEG. ilmaisee neuvotteluasetusta. Tällöin tiedot, kuten lähetysnopeus, lähetetään ja vastaanotetaan keskinäisesti ja lähetysasetus ilmaistaan. Kun asetus on ON, neuvottelu on käytössä. Kun asetus on OFF, neuvottelua ei käytetä. Yleiskatsaus määritysvalikkoon 31

40 Consumables (tarvikkeet) -valikko BLACK TONER CYAN TONER YELLOW TONER MAGENTA TONER DRUM CARTRIDGE Näyttää mustassa värikasetissa jäljellä olevan mustan värijauheen arvioidun määrän. Näyttää syaanissa värikasetissa jäljellä olevan värijauheen arvioidun määrän. Näyttää keltaisessa värikasetissa jäljellä olevan värijauheen arvioidun määrän. Näyttää magentassa värikasetissa jäljellä olevan värijauheen arvioidun määrän. Rumpukasetin jäljelläoleva käyttöikä. 32 Yleiskatsaus määritysvalikkoon

41 Suoratulostusvalikko Digitaalikameran asetukset kumoavat nämä asetukset. Suoratulostuksesta on lisätietoja kohdassa Suoratulostus" sivulla 36. Kaikki oletusarvot näkyvät lihavoituina. IMAGE QUALITY PAPER SIZE MEDIA TYPE Asetukset DRAFT / NORMAL / FINE Voit määrittää tulostettavan kuvan tarkkuuden. Asetusvaihtoehtoja on kolme: DRAFT (600 x 600 dpi), NORMAL ( dpi) ja FINE ( dpi). Jos vähintään 128 Mt:n lisämuistia ei ole asnnettu, vain DRAFT ( dpi) on käytettävissä. Asetukset LETTER / A4 / A5 / STATEMENT / J-POSTCARD / PHOTO 4x6 / PHOTO 10x15 / LTR 2-UP 4x6 / A4 4-UP L SIZE / A4 2-UP 10x15 Määrittää kuvaa tulostettaessa käytettävän materiaalin koon. LETTER on Amerikassa käytettävä oletusasetus. A4 on muualla käytettävä oletusasetus. Jos valittuna on LTR 2-UP 4x6, A4 4-UP L SIZE tai A4 2-UP 10x15, MEDIA TYPE (materiaalityyppi) -asetukseksi tulee GLOSSY (kiiltävä) ja 2-UP tai 4-UP (2 tai 4 arkille). Asetukset PLAIN PAPER / THICK STOCK / GLOSSY / POSTCARD / LABELS Määrittää kuvaa tulostettaessa käytettävän materiaalin tyypin. LAYOUT Asetukset 1-UP / 2-UP / 3-UP / 4-UP / 6-UP / 8-UP Määrittää yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrän. BRIGHT- NESS SHARP- NESS Jos asetus on 1-UP, yhdelle arkille tulostetaan vain yksi kuva. Asetukset OFF (käytössä) / ON (ei käytössä) Muuttaa värien tiheyttä. Jos valitset ON-asetuksen, kuvien kirkkautta lisätään. Asetukset OFF / ON Muuttaa välivärien eloisuutta. Jos valitset ON-asetuksen, välivärien eloisuutta lisätään. Yleiskatsaus määritysvalikkoon 33

42 AUTO ROTATE Asetukset OFF / ON Kuva käännetään tulostettaessa siten, että se sopii arkille. Jos valitset ON-vaihtoehdon, kuvaa käännetään 90 astetta ennen tulostamista. Nämä asetukset ovat käytettävissä vain, kun LAYOUT-vaihtoehdoksi valitaan 1-UP tai 4-UP. 34 Yleiskatsaus määritysvalikkoon

43 Direct Print (suora tulostus)

44 Suoratulostus Jos tulostimen USB-porttiin yhdistetään PictBridge (1.0 tai uudempi) -yhteensopiva digitaalikamera, digitaalikameraan tallennetut kuvat voidaan tulostaa suoraan tulostimen avulla. NORMAL ( dpi) ja FINE ( dpi) ovat käytettävissä, jos tulostimeen on asennettu vähintään 128 Mt lisämuistia. Jos tulostimeen ei ole asennettu vähintään 128 Mt lisämuistia, tulostuslaatua ja hakemistotulostusta ei voi valita digitaalikamerassa. Digitaalikameran käyttämisestä on lisätietoja sen käyttöohjeessa. Seuraavia ominaisuuksia ei voi käyttää suoratulostuksen yhteydessä: Kuvien rajaaminen Kiinteäkokoinen tulostaminen Reunaton tulostus DPOF-tulostus Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta 1 Valitse tulostimen Direct Print (suoratulostus) valikosta Image Quality (kuvan laatu)-, Paper Size (paperikoko)-, Media Type (tulostusmateriaalityyppi)-, Layout (asettelu)-, Brughtness (kirkkaus)-, Sharpness (terävyys)- ja Auto Enlarge (automaattisuurennus) -vaihtoehdot. Media Type (materiaalityyppi) -asetus voidaan valita vain tulostimen Direct Print (suoratulostus) -valikosta. Media Type -asetusta ei voi valita digitaalikamerasta. Jos nämä asetukset (materiaalityyppiä lukuun ottamatta) voidaan määrittää digitaalikamerassa, niitä ei tarvitse määrittää ohjauspaneelissa. Digitaalikameran asetukset kumoavat nämä asetukset. Ohjauspaneelin asetuksista on lisätietoja kohdassa Suoratulostusvalikko sivulla Suoratulostus

45 2 Yhdistä USB-kaapeli digitaalikameraan ja suoratulostusliitäntään. Tulostimen mukana ei toimiteta USB-kaapelia. Se on hankittava erikseen, ellei se tullut digitaalikameran mukana. 3 Määritä digitaalikamerassa tulostettava kuva ja kopiomäärä. 4 Aloita tulostaminen digitaalikameran avulla. Suoratulostus 37

46 38 Suoratulostus

47 Tulostusmateriaa lin käyttäminen

48 Tulostusmateriaalin tiedot Tietoja tulostimessa käytettävistä tulostusmateriaaleista Mediaa Tulostusmateriaalin koko Kasetti* 2-puoleisu Tuumaa Millimetriä us A4 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 1/2 Kyllä A5 5,9 x 8,3 148,0 x 210,0 1 En B5 (JIS) 7,2 x 10,1 182,0 x 257,0 1 En B5(ISO) 6,9 x 9,8 176,0 x 250,0 1 En Executive 7,25 x 10,5 184,0 x 267,0 1 En Folio 8,3 x 13,0 210,0 x 330,0 1 Kyllä Foolscap 8,0 x 13,0 203,2 x 330,2 1 Kyllä Kai 16 7,3 x 10,2 185,0 x 260,0 1 En 16K 7,7 x 10,6 195,0 x 270,0 1 En Lakipalvelut 8,5 x 14,0 215,9 x 355,6 1 Kyllä Government Legal 8,5 x 13,0 216,0 x 330,0 1 Kyllä Kirjain 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 1/2 Kyllä Letter Plus 8,5 x 12,7 215,9 x 322,3 1 En Government letter 8,0 x 10,5 203,2 x 266,7 1 En Statement 5,5 x 8,5 140,0 x 216,0 1 En UK Quarto 8,0 x 10,0 203,2 x 254,0 1 En Mukautettu, pienin 3,6 x 7,8 92,0 x 198,0 1 En Mukautettu, suurin 8,5 x 14,0 216,0 x 356,0 1 En A4-piirtoheitinkalvot 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 1 En Letter-kokoiset 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 1 En piirtoheitinkalvot Japanilainen postikortti 3,9 x 5,8 100,0 x 148,0 1 En Double Postcard 5,8 x 7,9 148,0 x 200,0 1 En C5-kirjekuori 6,4 x 9,0 162,0 x 229,0 1 En C6-kirjekuori 4,5 x 6,4 114,0 x 162,0 1 En Kirjekuori nro 10 4,125 x 9,5 104,7 x 241,3 1 En DL-kirjekuori 4,3 x 8,7 110,0 x 220,0 1 En Envelope Monarch 3,875 x 7,5 98,4 x 190,5 1 En Chou-kirjekuori 3 4,7 x 9,2 120,0 x 235,0 1 En Chou-kirjekuori 4 3,5 x 8,1 90,0 x 205,0 1 En You-kirjekuori 4 4,1 x 9,3 105,0 x 235,0 1 En Paksu paperi voidaan käyttää vain Letter- tai A4-kokoisena tai pienempänä. Mukautettu, pienin 3,6 x 5,9 92,0 x 148,0 1 Ei Mukautettu, suurin 8,5 x 11,7 216,0 x 297,0 1 Ei Huomautuksia: *Kasetti 1 = monikokokasetti Kasetti 2 = vain tavalliselle paperille 40 Käytettäessä mukautettuja kokoja määritä asetukset tulostinohjaimen avulla yllä näkyvän taulukon mukaan. Tulostusmateriaalin tiedot

49 Tulostusmateriaalin tyypit Testaa materiaalin toimivuus tulostimessa ennen kuin hankit suuren erän erikoismateriaalia. Tee koetulostus ja tarkista tulostuslaatu. Säilytä materiaali vaakasuoralla tasaisella alustalla alkuperäispakkauksessaan ennen sen käyttämistä. Osoitteessa printer.konicaminolta.com on luettelo hyväksytyistä tulostusmateriaaleista. Tavallinen paperi (kierrätyspaperi) Tilavuus Lokero 1 Jopa 200 arkkia paperin painon mukaan. Lokero 2 Jopa 500 arkkia paperin painon mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Tavallinen paperi (kierrätyspaperi) valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² Kaksipuolinen Tuetut koot on lueteltu sivulla 40.. tulostus Käytä tavallista paperia, joka Käytä tavallista lasertulostimille tarkoitettua paperia, kuten tavallista tai kierrätyskuidusta valmistettua toimistopaperia. Note Älä käytä seuraavassa luettelossa mainittuja materiaaleja. Muutoin tulostuslaatu voi heikentyä, paperitukoksia voi aiheutua tai tulostin voi vaurioitua. ÄLÄ käytä materiaalia, joka on erikoispinnoitettu, kuten hiilipaperi, digitaalitulostusta varten kiillotettu paperi tai käsitelty värillinen paperi hiiltaustaista hyväksymätöntä silitettävien siirtokuvien paperia, kuten lämmölle tai painamiselle herkkää paperia tai lämpösiirtokuvapaperia kylmävesisiirtopaperia itsejäljentävää paperia erityisesti mustesuihkutulostimille suunniteltua paperia, kuten erittäin hienoa paperia, kiiltäviä kalvoja tai postikortteja Tulostusmateriaalin tyypit 41

50 jo läpäissyt toisen tulostimen, kopiokoneen tai faksilaitteen pölyistä märkää tai kosteaa Säilytä tulostusmateriaali paikassa, jossa vallitsee %:n suhteellinen ilmankosteus. Värijauhe ei tartu hyvin liian kosteaan paperiin. kerrostettua tarrapintaista taitettua, käyristynyttä, kuperaa, rypistettyä tai kohopainettua rei'itettyä, perforoitua tai revittyä liian liukasta, karkeaa tai kuvioitua pintakuvioinniltaan erilaista etu- ja kääntöpuolelta liian paksua tai ohutta niin sähköistä, että arkit tarttuvat toisiinsa foliopinnoitettua tai muuten liian heijastavaa herkkää kuumuudelle tai ei kestä kiinnityslämpötilaa (180 C) muodoltaan epäsäännöllistä (arkit eivät ole suorakulmaisia) paperia, jossa on liimaa, teippiä, paperiliittimiä, niittejä, nauhoja, koukkuja tai nappeja happopitoista muuta kuin hyväksyttyä tulostusmateriaalia. Paksu paperi Paksun paperin neliömassa on vähintään 90 g/m 2. Testaa kaikki paksu paperi sen varmistamiseksi, että se toimii oikein ja että kuva ei liikahda. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 arkkia paksua paperia paksuuden mukaan. Lokero 2 Ei tuettu Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Paksu paperi 1 ( g/m 2 ) valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² (25 43 lb bond) Kaksipuolinen Ei tuettu tulostus 42 Tulostusmateriaalin tyypit

51 43 lb:n bondista käytetään lisäksi nimitystä 90 lb:n kortistokartonki. ÄLÄ käytä paksua paperia, joka on muiden paperiarkkien seassa lokeroissa (muutoin voi aiheutua paperitukoksia) Kirjekuoret Tulosta vain etupuolelle. Joissakin kirjekuorten osissa on kolme kerrosta: etupuoli, kääntöpuoli ja läppä. Näille alueille tulostaminen ei välttämättä onnistu. Tilavuus Lokero 1 Jopa 10 kirjekuorta paksuuden mukaan. Lokero 2 Ei tuettu Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Kirjekuori valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² (25 43 lb bond) Kaksipuolinen Ei tuettu tulostus 43 lb:n bondista käytetään lisäksi nimitystä 90 lb:n kortistokartonki. Käytä kirjekuoria jotka ovat tavallisia toimistoissa käytettäviä kirjekuoria jotka on hyväksytty lasertulostusta vartenjoissa on viistot liitokset, terävät kulmat ja taitteet sekä tavalliset liima-aineella varustetut läpät Koska kirjekuoret kulkevat kuumien kiinnitystelojen läpi, liima voi tarttua. Voit välttää ongelman käyttämällä emulsiopohjaisella liimalla varustettuja kirjekuoria. suositellaan lasertulostusta varten. jotka ovat kuivia ÄLÄ käytä kirjekuoria joissa on tahmea läppä jotka on suljettu teipillä, metallihakasilla, paperiliittimillä, kiinnittimillä tai joissa on irti repäistävät liimaa suojaavat liuskat joissa on läpinäkyvät ikkunat Tulostusmateriaalin tyypit 43

52 joissa on liian karkea pinta joissa on sulavaa, höyrystyvää, irtoavaa, värjääntyvää tai vaarallisia kaasuja päästävää materiaalia jotka on suljettu. 44 Tulostusmateriaalin tyypit

53 Tarrat Tarra-arkki koostuu tulostettavasta pinnasta, liimakerroksesta ja pohjakerroksesta. Tulostettavan pinnan on täytettävä tavalliselle paperille asetettavat vaatimukset. Tulostettavan pinnan täytyy kattaa koko arkki. Liimaa ei saa päästä sen läpi. Voit tulostaa tarra-arkeille jatkuvasti. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa materiaalin syöttöön materiaalin laadun ja tulostusolosuhteiden mukaan. Jos ongelmia esiintyy, lopeta jatkuva tulostaminen ja tulosta arkki kerrallaan. Tulosta ensin tavalliselle paperille kohdistuksen tarkistamiseksi. Lisätietoja tarratulostamisesta on ohjelman ohjeessa. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 tarra-arkkia paksuuden mukaan. Lokero 2 Ei tuettu Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Tarrat valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² (16 43 lb bond) Kaksipuolinen Ei tuettu tulostus 43 lb:n bondista käytetään lisäksi nimitystä 90 lb:n kortistokartonki. Käytä tarra-arkkeja, joita suositellaan lasertulostimille ÄLÄ käytä tarra-arkkeja joiden tarrat irtoavat helposti tai osa tarroista on jo irrotettu joiden tausta-arkki on irronnut tai jos liimaa on näkyvissä Tarrat voivat tarttua kiinnitysyksikköön, jolloin ne voivat irrota ja aiheuttaa tukoksia. Tulostusmateriaalin tyypit 45

54 jotka on leikattu valmiiksi tai lävistetty. Älä käytä. Sopii käytettävä Kiiltävätaustainen Koko arkin kokoi tarra Kirjelomake Tulosta ensin tavalliselle paperille kohdistuksen tarkistamiseksi. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 arkkia koon ja paksuuden mukaan. Lokero 2 Ei tuettu Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa kirjelomake valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² Kaksipuolinen tulostus Tuetut koot on lueteltu sivulla 40. (tulostettava puoli ylöspäin, lomakkeen yläosa ensin). Postikortti Tulosta ensin tavalliselle paperille kohdistuksen tarkistamiseksi. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 postikorttia paksuuden mukaan. Lokero 2 Ei tuettu Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Postikortti valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² (16 90 lb bond) Kaksipuolinen Ei tuettu tulostus 46 Tulostusmateriaalin tyypit

55 Käytä postikortteja, joita suositellaan lasertulostusta varten. ÄLÄ käytä postikortteja jotka on päällystetty jotka on tarkoitettu mustesuihkutulostimia varten jotka on leikattu valmiiksi tai lävistetty jotka ovat esipainettuja tai monivärisiä. Jos postikortti on kupera, paina kuperaa aluetta alaspäin ennen kortin asettamista kasettiin 1. jotka ovat taitettuja tai ryppyisiä. Piirtoheitinkalvot Älä ilmaa piirtoheitinkalvoja ennen niiden lataamista. Näin aiheutuva staattinen sähkö voi aiheuttaa tulostusvirheitä. Jos kosketat piirtoheitinkalvon pintaan paljain käsin, tämä voi vaikuttaa tulostusjälkeen. Pidä tulostimen syöttörata puhtaana. Piirtoheitinkalvot likaantuvat helposti, jos radalla on likaa. Jos kalvon ylä- tai alaosassa on tummia alueita, katso lisätietoja luvussa 8, Tulostimen huolto. Poista piirtoheitinkalvot mahdollisimman pian luovutustasolta staattisen sähkön ehkäisemiseksi. Voit tulostaa piirtoheitinkalvoille jatkuvasti. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa materiaalin syöttöön materiaalin laadun, staattisen sähkön ja tulostusolosuhteiden mukaan. Tulosta ensin tavalliselle paperille kohdistuksen tarkistamiseksi. Tulostusmateriaalin tyypit 47

Käyttöopas NPD4213-00 FI

Käyttöopas NPD4213-00 FI NPD4213-00 FI Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään tai siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla ilman Seiko

Lisätiedot

bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje

bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje A0FD-9569-01T Kiitos Kiitos bizhub C20 -laitteen ostamisesta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. bizhub C20 on suunniteltu toimimaan parhaalla tavalla

Lisätiedot

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja EPSON AcuLaser on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja EPSON AcuLaser on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki. Värilasertulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja EPSON AcuLaser on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja EPSON AcuLaser on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki. Värilasertulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Tietoa näkövammaisille. Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Tietoa näkövammaisille. Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Käyttöopas Brother-lasertulostin HL-L8250CDN HL-L8350CDW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Laitetta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4065-00 FI

Käyttöopas NPD4065-00 FI Käyttöopas NPD4065-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP LASERJET 1300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/900949

Käyttöoppaasi. HP LASERJET 1300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/900949 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP LASERJET 1300. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP LASERJET 1300 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Käyttöopas Brother-lasertulostin HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Laitetta voidaan käyttää

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG ML-1640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/786330

Käyttöoppaasi. SAMSUNG ML-1640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/786330 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-8110DN. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-8110DN. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-8110DN Versio 0 FIN Jos joudut soittamaan asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-8110DN (ympyröi mallisi numero) Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka:

Lisätiedot

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4442-00 FI

Käyttöopas NPD4442-00 FI NPD4442-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 6 Tämän oppaan käyttö... 7 Käytännöt... 7 Tuotteen ominaisuudet... 8 Ominaisuudet... 8 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 9 Luku

Lisätiedot

SP 3300 Series. Käyttöopas

SP 3300 Series. Käyttöopas SP 3300 Series Käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tämän laitteen käytön aloittamista. Pidä käyttöopas tallessa tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisen ja oikean käytön ohjeet tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR. Käyttöopas

LASERJET PRO 200 COLOR. Käyttöopas LASERJET PRO 200 COLOR Käyttöopas M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251 -tulostinsarja Käyttöopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän

Lisätiedot

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Turvallista ja oikeaa käyttöä varten muista lukea oppaan kohta Tärkeitä tietoja ennen laitteen käyttöä. SP 1210N

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Käyttöopas

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Käyttöopas LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Käyttöopas HP LaserJet Professional P1100 -sarjan tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2035. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2035. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2035 Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Käyttöopas

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Käyttöopas LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Käyttöopas HP LaserJet Pro CP1020 -sarjan väritulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4680-00 FI

Käyttöopas NPD4680-00 FI NPD4680-00 FI Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG ML-2150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/788495

Käyttöoppaasi. SAMSUNG ML-2150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/788495 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG ML-2150. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG ML-2150 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot