magicolor 2400W Käyttäjän opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "magicolor 2400W Käyttäjän opas"

Transkriptio

1 magicolor 2400W Käyttäjän opas T B

2 Kiitos Kiitos, että ostit magicolor 2400W -tulostimen. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. Tämä magicolor 2400W -tulostin on suunniteltu toimimaan erityisen tehokkaasti Windows-ympäristöissä. Tavaramerkit KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. KONICA MINOLTA ja KONICA MINOLTA -logo ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekijänoikeusilmoitus Copyright 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida edes osittain, siirtää toiselle tietovälineelle tai kääntää toiselle kielelle ilman KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n kirjallista lupaa. Huomautus KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöohjeisiin ja niissä kuvattuihin laitteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Tämän käyttöoppaan virheettömyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei takaa tämän julkaisun tekstin tai ohjeiden virheettömyyttä tai laitteiston tai ohjelmiston sopivuutta ostajan käyttötarkoituksiin. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei vastaa näiden käyttöohjeiden virheettömyydestä, niiden aiheuttamista satunnaisista, erityisistä tai tuottamuksellisista vahingoista, näiden käyttöohjeiden soveltamisesta käytettäessä laitetta eikä laitteen suorituskyvystä.

3 Contents Kiitos 2 Tavaramerkit 2 Tekijänoikeusilmoitus 2 Huomautus 2 1 Johdanto... 1 Tutustuminen tulostimeen 2 Tilavaatimukset 2 Tulostimen osat 3 Edestä 3 Tietoja ohjauspaneelista 4 Tietoja merkkivaloista 4 Tilaviestit (Valmis- ja Virhe-merkkivalo) 5 Tilaviestit (väriaine-merkkivalot) 5 Tietoja väriaineen pyörittämispainikkeesta 6 Tietoja peruutuspainikkeesta 6 jatkaa tulostustyötä virheilmoituksen tultua näkyviin. 6 Tulostustyön peruuttaminen 7 2 Ohjelmistojen asentaminen...9 Contents i

4 Apuohjelmat ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy 10 Ohjaimet 10 Apuohjelmat 10 Järjestelmävaatimukset 11 Ohjaimen oletusasetusten valitseminen 11 Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen 12 Tulostinohjainasetusten tuominen näkyviin 12 Windows XP 12 Windows 2000/Me/98SE 13 Tulostinohjaimen käyttäminen 13 Yleisimmät painikkeet 13 OK 13 Peruuta 13 Käytä 13 Ohje 13 Helppo asetus 13 Sivun ulkoasu 14 Tulostimen kuva 14 Asetus-välilehti 14 Paperi-välilehti 14 Laatu-välilehti 15 3 Tilanäytön käyttäminen...17 Tilanäytön käyttäminen 18 Johdanto 18 Tilanäytön avaaminen ja tarvikkeiden tilan näyttäminen 18 Tilanäyttöikkunan koon muuttaminen 18 Tilanäytön käyttäminen 18 Tilanäytön hälytysten tunnistaminen 19 Tilanäytön hälytysten nollaaminen 20 Tilanäytön sulkeminen 20 4 Tulostusmateriaalin käyttäminen...21 Tulostusmateriaalin tiedot 22 Tulostusmateriaalin tyypit 23 Tavallinen paperi 23 Paksu paperi 24 Kirjekuoret 25 Tarrat 26 Kirjelomake 27 Postikortit 27 Piirtoheitinkalvot 28 Kiiltävä paperi 29 Tietoja tulostuvasta alueesta 30 Tulostuva alue: kirjekuoret 30 Sivun reunukset 30 ii Contents

5 Tulostusmateriaalin lataaminen 31 Lokero 1 (monikäyttölokero) 31 Tavallisen paperin lataaminen 31 Muut tulostusmateriaalit 33 Kirjekuorien lataaminen 33 Tarra-arkkien, postikorttien, paksun paperin tai piirtoheitinkalvojen lataaminen 37 Manuaalinen kaksipuolinen tulostus 39 Kuinka tulostetaan kaksipuolisesti manuaalisesti? 39 Luovutustaso 40 Tulostusmateriaalin säilyttäminen 40 5 Tarvikkeiden vaihtaminen Tarvikkeiden vaihtaminen 42 Uudelleentäytetyt värikasetit 42 Tietoja värikaseteista 42 Värikasetin vaihtaminen 45 Rumpukasetin vaihtaminen 50 6 Tulostimen huolto Tulostimen huolto 54 Tulostimen puhdistaminen 56 Ulkopuoli 56 Sisäosat 57 Tulostusmateriaalitelojen ja laserlinssin puhdistaminen 57 Tulostimen varastointi 60 7 Ongelmanratkaisu Johdanto 62 Materiaalitukosten estäminen 63 Tietoja materiaaliradasta 64 Merkkivalojen viestit 64 Virheilmoitukset 64 Huoltoviestit 66 Materiaalitukosten selvittäminen 67 Tyhjentäminen 68 Tulostusmateriaalitukosongelmien ratkaiseminen 71 Muiden ongelmien ratkaiseminen 73 Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen 76 8 Lisävarusteiden asentaminen Pölysuoja 84 Pölysuojan asentaminen 84 Tulostusmateriaalin lataaminen lokeroon 1 pölysuojan ollessa asennettuna 85 Contents iii

6 A Liite...87 Turvallisuustiedot 88 Tekniset tiedot 88 Tulostin 88 Tarvikkeiden arvioitu kesto 90 Ympäristönsuojeluohjelma 90 Tietoja ENERGY STAR -merkinnästä 91 iv Contents

7 Johdanto

8 Tutustuminen tulostimeen Tilavaatimukset Varaa laitteelle tilavaatimusten mukainen tila käytön, tarvikkeiden vaihtamisen ja huollon helpottamiseksi. 430 mm (16,9") 259 mm (10,2") 341 mm (13,4") 600 mm (23,6") 31 mm (1,2") 489 mm (19,3") 520 mm (20,5") Edestä Näkymä sivusta 2 Tutustuminen tulostimeen

9 Tulostimen osat Tulostimen osat on kuvattu seuraavassa piirroksessa. Niihin viitataan koko tässä käyttöohjeessa, joten tutustu niihin huolellisesti. Edestä 1 Luovutusalusta Ohjauspaneeli 3 Etukansi 4 Lokero 1 (monikäyttölokero) 3 5 Virtakytkin 6 Yläkansi 7 Siirtohihnayksikkö 8 Kiinnitysyksikkö Kiinnitysyksikön erotinvivut 10 Rumpukasetti 11 Värikasettikaruselli, sisältää neljä värikasettia: syaani, magenta, keltainen ja musta USB-portti 13 Värikasetti Tutustuminen tulostimeen 3

10 Tietoja ohjauspaneelista Valmiusimerkkivalo 2 Virhemerkkivalo 3 Väriaineen kääntämisnäppäin 4 Väriainemerkkivalot 5 Peruutusnäppäin Tietoja merkkivaloista Merkkivalot toimivat viidellä tavalla: Off (Ei käytössä) On (Käytössä) Vilkkuminen hitaasti: joka toinen sekunti Vilkkuminen kerran sekunnissa Vilkkuminen nopeasti: kaksi kertaa sekunnissa 4 Tietoja ohjauspaneelista

11 Tilaviestit (Valmis- ja Virhe-merkkivalo) Tilaviestit kertovat tulostimen tilasta. Lisäksi tulostimen tilan voi tarkistaa tilanäytöstä. (Lisätietoja on kohdassa Tilanäytön käyttäminen" sivulla 18.) Valmiusmer kkivalo (vihreä) Off (Ei käytössä) On (Käytössä) Vilkkuu nopeasti Vilkkuva On (Käytössä) Hitaasti vilkkuva valo On (Käytössä) On (Käytössä) Virhemerkki valo (oranssi) Off (Ei käytössä) Off (Ei käytössä) Off (Ei käytössä) Off (Ei käytössä) On (Käytössä) Off (Ei käytössä) Hitaasti vilkkuva valo Vilkkuva Tila Virta pois päältä - Valmis tulostamaan - Lämpiää - Kalibrointi Tietoja käsitellään - Tulostus Alustus (käynnistyy) - Tulostustyön peruuttaminen Virransäästötila - Rummun käyttöikä loppumassa Rummun käyttöikä loppu Toimet Ota uusi rumpu esiin. Vaihda rumpukasetti. Tilaviestit (väriaine-merkkivalot) Jäljellä olevan väriaineen määrän voi tarkistaa tilanäytöstä. (Lisätietoja on kohdassa Tilanäytön käyttäminen" sivulla 18.) Väriainemerkkival o (oranssi) Hitaasti vilkkuva valo Tila Väriaine lähes loppu Toimet Ota esiin uusi kasetti. On (Käytössä) Väriaine loppu Vaihda värikasetti. Tietoja ohjauspaneelista 5

12 Väriainem erkkivalo (oranssi) Valmiusm erkkivalo (vihreä) Nopea On vilkkuminen (Käytössä) Virhemerkki valo (oranssi) Nopea vilkkuminen Tila Asennetun kasetin tyyppi on virheellinen. Toimet Asenna tulostimeen KONICA MINOLTA -värikasetti. Tietoja väriaineen pyörittämispainikkeesta Kun painat tätä painiketta kerran, syaani värikasetti siirtyy siten, että sen voi vaihtaa. Kun painat tätä painiketta uudelleen, musta, keltainen ja magenta värikasetti siirtyvät siten, että ne voi vaihtaa. Tietoja peruutuspainikkeesta Peruutuspainikkeen avulla voit jatkaa tulostustyötä kuitattuasi virheilmoituksen peruuttaa tulostustyön nollata tulostimen, kun värikasetti on vaihdettu. Tietoja tulostimen nollaamisesta värikasetin vaihtamisen jälkeen on kohdassa Värikasetin vaihtaminen" sivulla 45. aloittaa tulostamisen arkin kääntöpuolelle manuaalisen kaksipuolisen tulostamisen aikana Manuaalisesta kaksipuolisesta tulostamisesta on lisätietoja kohdassa Kuinka tulostetaan kaksipuolisesti manuaalisesti?" sivulla 39. jatkaa tulostustyötä virheilmoituksen tultua näkyviin. Voit jatkaa tulostustyötä korjattuasi seuraavat virheet: Lokerossa ei ole tulostusmateriaalia Tulostinohjaimessa valittu tulostusmateriaali ei vastaa tulostimeen ladattua tulostusmateriaalia. Virheilmoituksista on lisätietoja kohdassa Merkkivalojen viestit" sivulla Tarkista, että kysymyksessä on jokin yllä mainituista virheistä. 2 Toimi virheen edellyttämällä tavalla. 6 Tietoja ohjauspaneelista

13 3 Paina peruutuspainiketta korkeintaan viisi sekuntia. Tulostustyö jatkuu. Tulostustyön peruuttaminen Voit peruuttaa parhaillaan käsiteltävänä olevan tulostustyön. 1 Kun tietoja käsitellään tai tulostetaan (vihreä valmiusmerkkivalo vilkkuu) pidä peruutuspainiketta painettuna vähintään viisi sekuntia. 2 Vapauta peruutuspainike, kun molemmat merkkivalot syttyvät. Tulostustyö on nyt peruutettu. Tietoja ohjauspaneelista 7

14 8 Tietoja ohjauspaneelista

15 Ohjelmistojen asentaminen

16 Apuohjelmat ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy Ohjaimet Ohjaimet Tulostinohjain Windows XP/2000 Windows Me/98SE -tulostinohjain Hyödyt Voit käyttää näiden ohjainten avulla tulostimen kaikkia ominaisuuksia, kuten viimeistelyä ja kehittyneitä ulkoasutoimintoja. Katso myös Tulostinohjainasetusten tuominen näkyviin" sivulla 12. Tulostinohjainten asentamisesta on tietoja magicolor 2400W:n asennusoppaassa. Apuohjelmat Apuohjelmat Tilanäyttö Hyödyt Tilanäyttö näyttää tulostimen nykyisen tilan, kuten tarvikkeiden tilan ja virhetiedot. Lisätietoja on kohdassa Tilanäytön käyttäminen" sivulla Apuohjelmat ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy

17 Järjestelmävaatimukset Tietokone Celeron 333 MHz tai nopeampi Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE Vapaa kiintolevytila Noin 128 Mt kiintolevytilaa tulostimen ohjaimen ja tilanäytön asentamiseksi Noin 128 Mt vapaata kiintolevytilaa kuvankäsittelyä varten RAM-muisti Enemmän kuin käyttöjärjestelmän suositus CD/DVD-ROM-asema I/O-liittymä USB 2.0 -yhteensopiva portti Jos tulostin yhdistetään USB 1.1 -porttiin, tulostaminen tarkkuudella 2400 x 600 dpi ei ole aina mahdollista. Tämä tulostin tukee tulostamista tarkkuudella 2400 x 600 dpi käyttämällä USB 2.0 -liitäntää. Tätä tulostinta ei voi jakaa usean käyttäjän kesken. Ohjaimen oletusasetusten valitseminen Ohjaimen oletusasetukset on syytä tarkistaa ja tehdä tarvittavat muutokset ennen tulostimen käytön aloittamista. 1 Voit valita tulostimen asetukset seuraavasti: (Windows XP) På Start-menyen velger du Skrivere og telefakser slik at mappen Skrivere og telefakser vises. Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2400W -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset. (Windows 2000) Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset.ja Tulostimet. Tulostimet-ikkuna tulee näkyviin. Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2400W -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset. Järjestelmävaatimukset 11

18 (Windows Me/98SE) Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset.ja Tulostimet. Tulostimet-ikkuna tulee näkyviin. Høyreklikk på skriverikonet KONICA MINOLTA magicolor 2400W, og velg Skriveregenskaper. Velg Skriveregenskaper. 2 Valitse Paperi-välilehti. Valitse tulostimen oletusasetukset, kuten materiaalin oletuskoko. 3 Valitse Käytä. 4 Poistu Ominaisuudet-valintaikkunasta napsauttamalla OK. Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Tässä osassa kuvataan magicolor 2400 W -tulostinohjaimen asennuksen poistaminen. 1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat (Windows XP: Kaikki ohjelmat) KONICA MINOLTA magicolor 2400W -apuohjelmat KONICA MINOLTA magicolor 2400W -asennuksen poisto. 2 Valitse Asennuksen poisto -ikkunasta KONICA MINOLTA magicolor 2400W. Napsauta tämän jälkeen Poista asennus -painiketta. 3 magicolor 2400W -ohjaimen asennus poistetaan tietokoneesta. 4 Käynnistä tietokone uudelleen. Tulostinohjainasetusten tuominen näkyviin Windows XP 1 Valitse Käynnistä-valikosta Tulostimet ja faksit. Tulostimet ja faksit -ikkuna tulee näkyviin. 2 Napsauta KONICA MINOLTA magicolor 2400W -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset. 12 Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen

19 Windows 2000/Me/98SE 1 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja Tulostimet. Tulostimet-ikkuna tulee näkyviin. 2 Tulostinohjaimen asetusten tuominen näkyviin: Windows 2000 Right-click the KONICA MINOLTA magicolor 2400W printer icon and choose Printing Preferences. Windows Me/98SE Right-click the magicolor 2400W printer icon and choose Properties, then select Printer Properties. Tulostinohjaimen käyttäminen Yleisimmät painikkeet Nämä painikkeet näkyvät välilehdissä. OK Sulkee Ominaisuudet-valintaikkunan ja tallentaa tehdyt muutokset. Peruuta Sulkee Ominaisuudet-valintaikkunan tallentamatta tehtyjä muutoksia. Käytä Tallenna kaikki muutokset sulkematta Ominaisuudet-valintaikkunaa. Käyttöjärjestelmäversion mukaan Käytä ei ehkä tule näyttöön. Ohje Tuo ohjeen näkyviin. Helppo asetus Voit tallentaa nykyiset asetukset kirjoittamalla nimen ja valitsemalla Tallenna. Tallennetut muutokset voidaan myöhemmin valita avattavasta luettelosta. Voit palauttaa kaikkien välilehtien asetukset alkuperäisiksi valitsemalla avattavasta luettelosta Oletus. Tulostinohjaimen käyttäminen 13

20 Sivun ulkoasu Sivun ulkoasumalli tulee näkyviin kuva-alueelle, kun valitset tämän vaihtoehdon. Tulostimen kuva Kun valitset tämän vaihtoehdon, tulostimen kuva tulee näkyviin kuva-alueelle. Asetus-välilehti Asetus-välilehdessä voit tulostaa asiakirjan useita sivuja samalla sivulle (n arkille -tulostus) lisätä tulostettaviin asiakirjoihin vesileiman määrittää mukautettuja vesileimoja määrittää kaksipuolisen tai vihkotulostuksen Tulosta manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen ohjesivu valita kopioiden määrän ottaa tulostimen lajittelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä tulostaa käyttämällä taustakuvaa luoda taustakuvan tai muokata sitä. Paperi-välilehti Paperi-välilehdessä voit Määrittää alkuperäisen asiakirjan koon määrittää erikoiskoot sovittaa tulostetut asiakirjat tietyn kokoiselle materiaalille valita tulostusmateriaalin koon skaalata (pienentää tai suurentaa) asiakirjoja määrittää materiaalin suunnan Kiertää tulostettavaa kuvaa 180 astetta Määrittää materiaalityypin määrittää paperilähteen Muuttaa tulostussijaintia (siirtää kuvan tulostussijaintia) 14 Tulostinohjaimen käyttäminen

21 Laatu-välilehti Laatu-välilehdessä voit vaihtaa väri- ja mustavalkotulostustilan välillä määrittää värivastaavuuden (kuvat, grafiikka tai teksti) määrittää tulostuksen tarkkuuden ohjata kuvan sävykkyyttä (kontrastia) ohjata kuvan tummuutta (kirkkautta) ohjata kuvan värikkyyttä (värikylläisyyttä) ohjata kuvan selkeyttä (terävyyttä). Tulostinohjaimen käyttäminen 15

22

23 Tilanäytön käyttäminen

24 Tilanäytön käyttäminen Johdanto Tilanäytössä on tietoja tulostimen ja sen tarvikkeiden kulloisestakin tilasta. Sen avulla voit määrittää eri asetuksia, kuten ajan, jonka kuluttua tulostin siirtyy virransäästötilaan. Tilanäytön avaaminen ja tarvikkeiden tilan näyttäminen Avaa tilanäyttö jollakin seuraavista tavoista: Windows XP Valitse Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat, KONICA MINOLTA magicolor 2400W -apuohjelmat ja KONICA MINOLTA magicolor 2400W -tilanäyttö. Windows 2000/Me/98SE Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat KONICA MINOLTA magicolor 2400W -apuohjelmat KONIICA MINOLTA magicolor 2400W -tilanäyttö. Tilanäyttöikkunan koon muuttaminen Voit pienentää ikkunaa valitsemalla Näytä-valikosta Tila (pienennä) -vaihtoehdon. Voit suurentaa ikkunaa valitsemalla Näytä-valikosta Tila (laajenna) -vaihtoehdon. Tilanäytön käyttäminen Kun tulostimen kuvan tausta näkyy vihreänä, tulostin on valmiustilassa tai työ tulostuu normaalisti. Kun tulostimen kuvan tausta näkyy punaisena tai keltaisena, tulostin on virhetilassa ja työ on keskeytetty. Tulostimen tila ja virheilmoitus näkyvät vasemmalla puolella olevassa valintaikkunassa. Toimintoalueita ovat Tulostimen tila: tuo näkyviin tekstiviestin, joka kuvaa tulostimen kulloistakin toimintatilaa. Palauttaminen: sisältää toimintaohjeet ongelman korjaamiseksi ja tulostimen palauttamiseksi normaalitilaan. Varoitustila: tuo näkyviin tekstiviestit, jotka kertovat esimerkiksi värijauheen vähyydestä. Tulostimen tila -kuva: tuo tulostimen näkyviin kuvana ja ilmaisee, missä ongelma on. 18 Tilanäytön käyttäminen

25 Tulostustila: tuo näkyviin nykyisen tulostustyön tilan. Ponnahdusasetus: voit valita näkyviin tulevat viestit, kun tulostimessa on tietty tila. Valitse tulostin: Voit valita tilanäytössä näkyvän tulostimen, kun tietokoneeseen on yhdistetty useita magicolor 2400W -tulostimia. Jos lisäksi Käynnistys-valintaruutu on valittuna, tilanäyttö käynnistyy automaattisesti, kun tietokone käynnistetään. Tulostimen tiedot: Näet erilaisia tietoja, kuten tulostimien määrän. Tarvikkeiden tila: näyttää kunkin värikasetin jäljellä olevan värijauhemäärän arvion prosentteina. Tilan asetus: Voit määrittää seuraavat asetukset: Jatkaa automaattisesti:jos Jatkaa automaattisesti -valintaruutu on valittuna, tulostus jatkuu, vaikka tulostinohjaimessa valitun tulostusmateriaalin koko ei vastaa ladattua tulostusmateriaalia. Automaattinen väriaineen vaihto:määrittää, pysäytetäänkö tulostaminen, kun väriaine loppuu. Jos Automaattinen väriaineen vaihto -valintaruutu on valittuna, tulostaminen loppuu väriaineen loppuessa, ja tyhjä kasetti siirtyy vaihtamista varten. Käynnistä tulostin uudelleen, jos Automaattinen väriaineen vaihto -asetusta muutetaan. Virransäästö: Määrittää, kuinka pitkä ajan kuluttua tulostin siirtyy virransäästötilaan. Käynnistystestaus: Tulostin tekee AIDC (Auto-Image Density Control) -kalibroinnin. Tulosta tilasivu: Tulostin tulostaa luettelon ohjauspaneelin merkkivalojen tilaviesteistä sekä luettelon virheilmoituksista. Tulosta määrityssivu: Tulostin tulostaa määrityssivun. Tilanäytön hälytysten tunnistaminen Kun tilanäyttö havaitsee tulostusongelman, Windowsin tehtäväpalkissa näkyvä kuvake muuttuu vihreästä keltaiseksi tai punaiseksi ongelman vakavuuden mukaan. Tilanäytön hälytysten tunnistaminen 19

26 Tilanäytön hälytysten nollaaminen Kun tilanäyttö ilmoittaa tulostusongelmasta, voit avata tilaikkunan kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta Windowsin tehtäväpalkissa. Virheen tyyppi näkyy tilanäytössä. Tilanäytön sulkeminen Voit sulkea tilanäytön valitsemalla Tiedosto-valikosta Lopeta. Jos suljet tilanäyttö napsauttamalla sen oikeassa yläkulmassa näkyvää X-painiketta, tilanäyttö jää käytettäväksi oikeaan alakulmaan Windowsin tehtäväpalkkiin. Voit avata Tilanäyttö-ikkunan kaksoisnapsauttamalla tätä kuvaketta. Odota ainakin 5 sekuntia ennen tilanäytön avaamista uudelleen sulkemisen jälkeen. 20 Tilanäytön hälytysten nollaaminen

27 Tulostusmateriaa lin käyttäminen

28 Tulostusmateriaalin tiedot Tietoja tulostimessa käytettävistä tulostusmateriaaleista Materiaali Tulostusmateriaalin koko Tuumaa Millimetriä Tavallin A4 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 en A5 5,9 x 8,3 148,0 x 210,0 paperi B5 (JIS) 7,2 x 10,1 182,0 x 257,0 B5(ISO) 6,9 x 9,8 176,0 x 250,0 Executive 7,25 x 10,5 184,0 x 267,0 Folio 8,3 x 13,0 210,0 x 330,0 Foolscap 8,0 x 13,0 203,2 x 330,2 Kai 16 7,3 x 10,2 185,0 x 260,0 Legal 8,5 x 14,0 215,9 x 355,6 Government Legal 8,5 x 13,0 216,0 x 330,0 Kirjain 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 Letter Plus 8,5 x 12,7 215,9 x 322,3 Statement 5,5 x 8,5 140,0 x 216,0 UK Quarto 8,0 x 10,0 203,2 x 254,0 Mukautettu, pienin 3,6 x 7,8 92,0 x 198,0 Mukautettu, suurin 8,5 x 14,0 216,0 x 356,0 A4-piirtoheitinkalvot 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 Letter-kokoiset piirtoheitinkalvot 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 Japanilainen postikortti 3,9 x 5,8 100,0 x 148,0 C5-kirjekuori 6,4 x 9,0 162,0 x 229,0 C6-kirjekuori 4,5 x 6,4 114,0 x 162,0 Kirjekuori nro 10 4,1 x 9,5 104,1 x 241,3 DL-kirjekuori 4,3 x 8,7 110,0 x 220,0 Monarch-kirjekuori 3,9 x 7,5 99,0 x 190,5 Paksu kiiltävä paperi: voidaan käyttää vain Letter- tai A4-kokoisena tai pienempänä. Mukautettu, pienin 3,6 x 7,2 92,0 x 184,0 Mukautettu, suurin 8,5 x 11,7 216,0 x 297,0 Käytettäessä mukautettuja kokoja määritä asetukset tulostinohjaimen avulla yllä näkyvän taulukon mukaan. 22 Tulostusmateriaalin tiedot

29 Tulostusmateriaalin tyypit Testaa materiaalin toimivuus tulostimessa ennen kuin hankit suuren erän erikoismateriaalia. Käytä testissä samaa materiaalia ja tarkista tulostuslaatu. Säilytä materiaali vaakasuoralla tasaisella alustalla alkuperäispakkauksessaan ennen sen käyttämistä. Osoitteessa printer.konicaminolta.com on luettelo hyväksytyistä tulostusmateriaaleista. Tavallinen paperi Tilavuus Lokero 1 Jopa 200 arkkia paperin painon mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Tavallinen paperi valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² Käytä tavallista paperia, joka sopii tavallista paperia käyttäville lasertulostimille, kuten tavallista toimistopaperia Note Älä käytä seuraavassa luettelossa mainittuja materiaaleja. Muutoin tulostuslaatu voi heikentyä, paperitukoksia voi aiheutua tai tulostin voi vaurioitua. ÄLÄ KÄYTÄ paperia, joka on erikoispinnoitettu, kuten hiilipaperi, digitaalitulostusta varten kiillotettu paperi tai käsitelty värillinen paperi hiiltaustaista hyväksymätöntä silitettävien siirtokuvien paperia, kuten lämmölle tai painamiselle herkkää paperia tai lämpösiirtokuvapaperia kylmävesisiirtopaperia itsejäljentävää paperia erityisesti mustesuihkutulostimille suunniteltua paperia, kuten erittäin hienoa paperia, kiiltäviä kalvoja tai postikortteja jo läpäissyt toisen tulostimen, kopiokoneen tai faksilaitteen pölyistä Tulostusmateriaalin tyypit 23

30 märkää tai kosteaa Säilytä tulostusmateriaali paikassa, jossa vallitsee %:n suhteellinen ilmankosteus. Värijauhe ei tartu hyvin liian kosteaan paperiin. kerrostettua tarrapintaista taitettua, käyristynyttä, kuperaa, rypistettyä tai kohopainettua rei'itettyä, perforoitua tai revittyä liian liukasta, karkeaa tai kuvioitua pintakuvioinniltaan erilaista etu- ja kääntöpuolelta liian paksua tai ohutta niin sähköistä, että arkit tarttuvat toisiinsa foliopinnoitettua tai muuten liian heijastavaa herkkää kuumuudelle tai ei kestä kiinnityslämpötilaa (180 C) muodoltaan epäsäännöllistä (arkit eivät ole suorakulmaisia) paperia, jossa on liimaa, teippiä, paperiliittimiä, niittejä, nauhoja, koukkuja tai nappeja happopitoista muuta kuin hyväksyttyä tulostusmateriaalia. Paksu paperi Paksun paperin neliömassa on vähintään 90 g/m 2. Testaa kaikki paksu paperi sen varmistamiseksi, että se toimii oikein ja että kuva ei liikahda. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 arkkia paksua paperia paksuuden mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Paksu paperi 1 ( g/m 2 ) valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² ÄLÄ käytä paksua paperia, joka on muiden paperiarkkien seassa lokeroissa (muutoin voi aiheutua paperitukoksia) 24 Tulostusmateriaalin tyypit

31 Kirjekuoret Tulosta vain etupuolelle. Joissakin kirjekuorten osissa on kolme kerrosta: etupuoli, kääntöpuoli ja läppä. Näille alueille tulostaminen ei välttämättä onnistu. Tilavuus Lokero 1 Jopa 10 kirjekuorta paksuuden mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Kirjekuori valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² Käytä kirjekuoria jotka ovat tavallisia toimistoissa käytettäviä kirjekuoria jotka on hyväksytty lasertulostusta vartenjoissa on viistot liitokset, terävät kulmat ja taitteet sekä tavalliset liima-aineella varustetut läpät Koska kirjekuoret kulkevat kuumien kiinnitystelojen läpi, liima voi tarttua. Voit välttää ongelman käyttämällä emulsiopohjaisella liimalla varustettuja kirjekuoria. suositellaan lasertulostusta varten. jotka ovat kuivia ÄLÄ käytä kirjekuoria joissa on tahmea läppä jotka on suljettu teipillä, metallihakasilla, paperiliittimillä, kiinnittimillä tai joissa on irti repäistävät liimaa suojaavat liuskat joissa on läpinäkyvät ikkunat joissa on liian karkea pinta joissa on sulavaa, höyrystyvää, irtoavaa, värjääntyvää tai vaarallisia kaasuja päästävää materiaalia jotka on suljettu. Tulostusmateriaalin tyypit 25

32 Tarrat Tarra-arkki koostuu tulostettavasta pinnasta, liimakerroksesta ja pohjakerroksesta. Tulostettavan pinnan on täytettävä tavalliselle paperille asetettavat vaatimukset. Tulostettavan pinnan täytyy kattaa koko arkki. Liimaa ei saa päästä sen läpi. Voit tulostaa tarra-arkeille jatkuvasti. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa materiaalin syöttöön materiaalin laadun ja tulostusolosuhteiden mukaan. Jos ongelmia esiintyy, lopeta jatkuva tulostaminen ja tulosta arkki kerrallaan. Muotoile tarroille tulostettavat tiedot ohjelmassa. Tulosta ensin tavalliselle paperille kohdistuksen tarkistamiseksi. Lisätietoja tarratulostamisesta on ohjelman ohjeessa. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 tarra-arkkia paksuuden mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Tarrat valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² Käytä tarra-arkkeja, joita suositellaan lasertulostusta varten. ÄLÄ käytä tarra-arkkeja joista tarrat irtoavat helposti joiden tausta-arkki on irronnut tai jos liimaa on näkyvissä Tarrat voivat tarttua kiinnitysyksikköön, jolloin ne voivat irrota ja aiheuttaa tukoksia. 26 Tulostusmateriaalin tyypit

33 jotka on leikattu valmiiksi tai lävistetty. Älä käytä. Sopii käytettävä Kiiltävätaustainen Koko arkin kokoi tarra Kirjelomake Muotoile kirjelomakkeelle tulostettavat tiedot ohjelmassa. Tulosta ensin tavalliselle paperille kohdistuksen tarkistamiseksi. Tilavuus Lokero 1 Jopa 200 arkkia koon ja paksuuden mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa kirjelomake valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² Postikortit Muotoile postikortille tulostettavat tiedot ohjelmassa. Tulosta ensin tavalliselle paperille kohdistuksen tarkistamiseksi. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 postikorttia paksuuden mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Postikortti valittava tulostusmateriaalityyppi Paino g/m² Käytä postikortteja, joita suositellaan lasertulostusta varten. ÄLÄ käytä postikortteja Tulostusmateriaalin tyypit 27

34 jotka on päällystetty jotka on tarkoitettu mustesuihkutulostimia varten jotka on leikattu valmiiksi tai lävistetty jotka ovat esipainettuja tai monivärisiä (muutoin voi aiheutua paperitukoksia). Jos postikortti on kupera, paina kuperaa aluetta alaspäin ennen kortin asettamista kasettiin 1. jotka ovat taitettuja tai ryppyisiä. Piirtoheitinkalvot Älä ilmaa piirtoheitinkalvoja ennen niiden lataamista. Näin aiheutuva staattinen sähkö voi aiheuttaa tulostusvirheitä. Jos kosketat piirtoheitinkalvon pintaan paljain käsin, tämä voi vaikuttaa tulostusjälkeen. Pidä tulostimen syöttörata puhtaana. Piirtoheitinkalvot likaantuvat helposti, jos radalla on likaa. Jos kalvon ylä- tai alaosassa on tummia alueita, katso lisätietoja luvussa 6, Tulostimen huolto. Poista piirtoheitinkalvot mahdollisimman pian luovutustasolta staattisen sähkön ehkäisemiseksi. Voit tulostaa piirtoheitinkalvoille jatkuvasti. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa materiaalin syöttöön materiaalin laadun, staattisen sähkön ja tulostusolosuhteiden mukaan. Muotoile piirtoheitinkalvoille tulostettavat tiedot ohjelmassa. Tulosta ensin tavalliselle paperille kohdistuksen tarkistamiseksi. 28 Tulostusmateriaalin tyypit

35 Jos 50 arkin asettaminen kasettiin aiheuttaa ongelmia, yritä ladata kerrallaan vain 1 10 arkkia. Jos asetat kasettiin samanaikaisesti enemmän piirtoheitinkalvoja, voi aiheutua staattista sähköä, joka puolestaan aiheuttaa tulostusongelmia. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 piirtoheitinkalvoa paksuuden mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Kalvo valittava tulostusmateriaalityyppi Käytä piirtoheitinkalvoja, joita suositellaan lasertulostusta varten. ÄLÄ käytä piirtoheitinkalvoja, jotka staattinen sähköisyys saa tarttumaan toisiinsa. on tarkoitettu mustesuihkutulostimiin. Kiiltävä paperi Testaa kaikki kiiltävä paperi sen varmistamiseksi, että se toimii oikein ja että kuva ei liikahda. Tilavuus Lokero 1 Jopa 50 kiiltävää arkkia paksuuden mukaan. Suunta Tulostettava puoli ylös Ohjaimessa Kiiltävä valittava tulostusmateriaalityyppi ÄLÄ käytä kiiltävää paperia, joka on muiden paperiarkkien seassa lokeroissa (muutoin voi aiheutua paperitukoksia) tarkoitettu mustesuihkutulostimiin Tulostusmateriaalin tyypit 29

36 Tietoja tulostuvasta alueesta Tulostuva alue ulottuu 4 mm:n päähän reunasta käytettäessä kaikkia materiaalikokoja. Kullakin materiaalikoolla on oma tulostettava alue. Tämä on suurin alue, johon tulostin voi tulostaa selkeästi ja ilman häiriöitä. Sekä laitteiston rajoitukset (materiaalin fyysinen koko ja tulostimen vaatimat reunukset) ja ohjelmiston rajoitukset (koko sivun tulostamiseen tarvittava muistimäärä) vaikuttavat alueeseen. Tulostuva alue ulottuu 4 mm:n päähän reunasta käytettäessä kaikkia materiaalikokoja. Väritulostuksessa Legal-kokoiselle materiaalille alamarginaali on 10,4 mm (0,409"). Väritulostuksessa kiiltopaperille ylämarginaali on 10 mm (0,394"). Tulostuva alue: kirjekuoret Kirjekuorten tulostuva alue määräytyy kirjekuoren tyypin mukaan. a a a Tulostett ava a = 4 mm a Kirjekuoren tulostussuunta määritetään ohjelmassa. Tulostumaton alue 4 mm Epävarma alue Tulostuva alue Sivun reunukset Ohjelma määrittää sivun reunukset. Joissakin ohjelmissa voi määrittää mukautettuja sivukokoja ja reunuksia, kun taas toisissa ohjelmissa käytetään vain vakiokokoisia sivuja ja niiden reunuksia. Jos valitset vakiokoon, osa kuvasta ei ehkä tulostu tulostuvan alueen rajoitusten vuoksi. Jos voit mukauttaa sivukoon sovelluksessa, käytä kokoja, jotka ovat yhteensopivia tulostuvan alueen kanssa. 30 Tulostusmateriaalin tyypit

37 Tulostusmateriaalin lataaminen Miten tulostusmateriaali ladataan Poista riisin ylin ja alin arkki. Ota kerrallaan noin 200 arkkia. Ilmaa nippu staattisen sähkön estämiseksi ennen kuin asetat sen kasettiin. Älä ilmaa piirtoheitinkalvoja. Note Vaikka tämä tulostin on suunniteltu tulostamaan erilaisille materiaaleille, sitä ei ole tarkoitettu tulostamaan tavallista paperia lukuun ottamatta pelkästään yhdelle materiaalille. Jos tulostat pelkästään muulle materiaalille kuin tavalliselle paperille, kuten kirjekuorille, tarroille, paksulle paperille tai piirtoheitinkalvoille, tulostuslaatu voi heikentyä tai koneiston elinikä voi lyhentyä. Kun lisäät materiaalia, poista ensin kasetissa jäljellä oleva materiaali. Lisää kasettiin uutta materiaalia, tasoita reunat ja aseta kasetti paikoilleen. Syöttövirheiden välttämiseksi älä käytä sekaisin eri tyyppisiä ja kokoisia papereita. Lokero 1 (monikäyttölokero) Kohdassa Tulostusmateriaalin tiedot" sivulla 22 on lisätietoja kasetista 1 tulostettavan materiaalin tyyppi- ja kokovaihtoehdoista. Tavallisen paperin lataaminen 1 Avaa lokero 1. Tulostusmateriaalin lataaminen 31

38 2 Paina sivuohjaimia ja säädä ne materiaalin leveyden mukaan. 3 Lataa paperia kasettiin tulostuspuoli ylöspäin. Älä pinoa paperia -merkin yläpuolelle. Voit ladata enintään 200 arkkia (80 g/m 2 tavallista paperia kasettiin kerrallaan. 32 Tulostusmateriaalin lataaminen

39 4 Paina sivuohjaimet kiinni paperipinon reunoihin. Muut tulostusmateriaalit Kun lataat muuta materiaalia kuin tavallista paperia, kuten kirjekuoria, tarroja, paksua paperia 1 tai 2 tai piirtoheitinkalvoja, määritä materiaali ohjaimessa parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi. Kirjekuorien lataaminen 1 Avaa lokero 1. 2 Poista kaikki tulostusmateriaali siitä. Tulostusmateriaalin lataaminen 33

40 3 Paina sivuohjaimia ja säädä ne materiaalin leveyden mukaan. 4 Lataa kirjekuoret kasettiin läppäpuoli alaspäin. Ennen kuin lataat kirjekuoria paina niitä alaspäin kaiken ilman poistamiseksi. Varmista, että läpät on painettu tiiviisti kiinni. Muutoin kirjekuoret voivat rypistyä tai voi aiheutua tukos. Voit ladata kasettiin enintään 10 kirjekuorta yhdellä kertaa. Jos kirjekuoren läppä on pitkässä reunassa, lataa kirjekuoret siten, että läppä osoittaa tulostimen vasempaan kylkeen. 34 Tulostusmateriaalin lataaminen

41 5 Paina sivuohjaimet kiinni kirjekuorien reunoihin. 6 Vedä vivusta ja avaa yläkansi. Jos luovutustasolla on paperi, poista se ja taita luovutustaso ylös ennen yläkannen avaamista. Älä koske siirtohihnaan. Tulostusmateriaalin lataaminen 35

42 7 Nosta kiinnitysyksikön erotusvipu. 8 Sulje yläkansi varovasti. Siirrä kiinnitysyksikön erotusvipu alkuperäiseen asentoon ennen tulostamista muille materiaaleille kuin kirjekuorille. 36 Tulostusmateriaalin lataaminen

43 Tarra-arkkien, postikorttien, paksun paperin tai piirtoheitinkalvojen lataaminen 1 Avaa lokero 1. 2 Poista kaikki tulostusmateriaali siitä. 3 Paina sivuohjaimia ja säädä ne materiaalin leveyden mukaan. 4 Lataa materiaalia kasettiin tulostuspuoli ylöspäin. Voit ladata kasettiin enintään 50 arkkia yhdellä kertaa. Tulostusmateriaalin lataaminen 37

44 5 Paina sivuohjaimet kiinni materiaalinipun reunoihin. 38 Tulostusmateriaalin lataaminen

45 Manuaalinen kaksipuolinen tulostus Käytä kaksipuoleisessa tulostamisessa läpikuultamatonta paperia. Saat parhaat tulokset tulostamalla ensin pienen määrän ja tarkistamalla, että läpikuultamattomuus on riittävällä tasolla. Manuaalisessa kaksipuolisessa tulostuksessa voidaan käyttää vain tavallista paperia. Muita paperityyppejä ei voi käyttää. Kuinka tulostetaan kaksipuolisesti manuaalisesti? 1 Valitse oikea asetus tulostusohjaimessa (Asetukset-välilehtiKaksipuolinen/Vihko): Lyhyen reunan sidonta, Pitkän reunan sidonta, Kirjasen sidonta vasemmalta tai Kirjasen sidonta oikealta. Voit tulostaa tulostustyön ensimmäisenä arkkina manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen ohjesivun valitsemalla Paperiohjain-valintaruudun ennen tulostamista. 2 Valitse sovelluksen Tulosta-valintaikkunasta tarvittavat asetukset ja tulosta kaikki sivut. 3 Poista ensimmäiselle puolelle tulostetut arkit luovutusalustalta ja aseta ne lokeroon 1 tulostettu puoli alaspäin. Tasaa luovutusalustalta poistettujen arkkien reunat ja varmista, että arkit asetetaan lokeroon suoraan. Jos reunoja ei tasata tai arkit eivät ole suorassa, voi aiheutua syöttövirheitä. 4 Napsauta tietokoneen näyttöön tulevassa ikkunassa Jatka-painiketta tai paina peruutuspainiketta korkeintaan viisi sekuntia. Arkkien kääntöpuolen tulostaminen alkaa. Jos kaksipuolisessa tulostamisessa sattuu syöttövirheitä, tulostus ei jatku syöttövirheen selvittämisen jälkeen. Toista toimet alkaen vaiheesta 2. Manuaalinen kaksipuolinen tulostus 39

46 Luovutustaso Kaikki tulostettu materiaali luovutetaan tulostimen päällä olevalle luovutustasolle tulostuspuoli alaspäin. Tasolle mahtuu noin 200 arkkia A4- tai Letter-kokoista 80 g/m 2 :n paperia. Jos luovutustasolla oleva materiaalinippu kasvaa liian korkeaksi, voi aiheutua materiaalitukoksia, käyristymistä tai staattisen sähkön kerääntymistä. Poista piirtoheitinkalvot mahdollisimman pian luovutustasolta staattisen sähkön ehkäisemiseksi. Tulostusmateriaalin säilyttäminen Miten tulostusmateriaalia säilytetään Säilytä materiaali vaakasuoralla tasaisella alustalla alkuperäispakkauksessaan ennen sen käyttämistä. Jos materiaalia säilytetään kauan ilman pakkausta, se voi kuivua, jolloin aiheutuu tukoksia. Jos materiaali on poistettu pakkauksestaan, aseta se takaisin alkuperäiseen pakkaukseen ja säilytä viileässä ja pimeässä paikassa tasaisella alustalla. Vältä kosteutta, liian kosteaa ilmaa, auringonvaloa, kuumuutta (yli 35 C ja pölyä. Älä aseta materiaalia nojaamaan muihin esineisiin tai pystysuoraan asentoon. Ennen varastoidun materiaalin käyttämistä tee koetulostus ja tarkista tulostuslaatu. 40 Luovutustaso

47 Tarvikkeiden vaihtaminen

48 Tarvikkeiden vaihtaminen Note Seuraavien tämän ohjekirjan ohjeiden laiminlyönti voi johtaa takuun mitätöitymiseen Uudelleentäytetyt värikasetit Note Älä käytä uudelleentäytettyjä värikasetteja. Takuu ei korvaa uudelleentäytettyjen värikasettien aiheuttamia vahinkoja. Näiden ongelmien ratkaisemiseen ei tarjota teknistä tukea. Tietoja värikaseteista Tulostimessa on neljä värikasettia: mustaa, syaania, keltaista ja magentaa väriä varten. Käsittele värikasetteja varovasti, jotta värijauhetta ei leviä tulostimen sisään tai päällesi. Asenna tulostimeen vain uusia värikasetteja. Jos tulostimeen asennetaan käytetty värikasetti, merkkivaloilmoitus ei poistu eikä tilanäytön tarviketila päivity. Värijauhe on myrkytöntä. Jos värijauhetta leviää iholle, pese se pois miedolla saippualla ja kylmällä vedellä. Jos sitä pääsee vaatteille, pudistele se pois mahdollisimman hyvin. Jos ainetta jää vaatteisiin, huuhtele se pois viileällä (ei kuumalla) vedellä. CAUTION Jos sitä pääsee silmiin, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Seuraavissa sivustoissa on kierrätystietoja: Yhdysvallat: index.asp Eurooppa: 42 Tarvikkeiden vaihtaminen

49 Katso lisätietoja seuraavasta taulukosta, kun vaihdat värikasettia. Jotta tulostuslaatu ja -suorituskyky säilyvät hyvinä, käytä vain hyväksyttyjä tulostimen tyyppiä vastaavia KONICA MINOLTA -värikasetteja seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla. Kun avaat yläkannen, tulostimen tyyppi ja värikasetin osanumerot näkyvät tulostimen kannen sisäpuolella olevassa tarvikkeiden lisätilaustarrassa. Tulostime n tyyppi Tulostimen osanumero AM EU AP JP Värikasetin tyyppi Värikasetin osanumero Vakiokapasiteettinen värikasetti, keltainen Vakiokapasiteettinen värikasetti, magenta Vakiokapasiteettinen värikasetti, syaani Suurikapasiteettinen värikasetti, musta Suurikapasiteettinen värikasetti, keltainen Suurikapasiteettinen värikasetti, magenta Suurikapasiteettinen värikasetti, syaani Vakiokapasiteettinen värikasetti, keltainen Vakiokapasiteettinen värikasetti, magenta Vakiokapasiteettinen värikasetti, syaani Suurikapasiteettinen värikasetti, musta Suurikapasiteettinen värikasetti, keltainen Suurikapasiteettinen värikasetti, magenta Suurikapasiteettinen värikasetti, syaani Vakiokapasiteettinen värikasetti, keltainen Vakiokapasiteettinen värikasetti, magenta Vakiokapasiteettinen värikasetti, syaani Suurikapasiteettinen värikasetti, musta Suurikapasiteettinen värikasetti, keltainen Suurikapasiteettinen värikasetti, magenta Suurikapasiteettinen värikasetti, syaani Vakiokapasiteettinen värikasetti, keltainen Vakiokapasiteettinen värikasetti, magenta Vakiokapasiteettinen värikasetti, syaani Suurikapasiteettinen värikasetti, musta Suurikapasiteettinen värikasetti, keltainen Suurikapasiteettinen värikasetti, magenta Suurikapasiteettinen värikasetti, syaani Tarvikkeiden vaihtaminen 43

50 Säilytä värikasetit omissa pakkauksissaan, kunnes ne asennetaan paikoilleen viileässä ja kuivassa paikassa pois auringonvalosta kuumuuden välttämiseksi Korkein säilytyslämpötila on 35 C (95 F), ja suurin ilmankosteus säilytyksen aikana on 85 % (ei tiivistyvää kosteutta). Jos värikasetti viedään kylmästä lämpimään kosteaan paikkaan, tiivistyvä vesi voi heikentää tulostuslaatua. Anna värikasetin mukautua ympäristöön noin tunnin ennen käyttöä. Säilytä värikasetit vaakasuorassa varastoinnin ja käsittelyn aikana Älä säilytä värikasettia pystyssä tai ylösalaisin. Muutoin värijauhe voi pakkaantua tai levitä epätasaisesti. altistamatta niitä suolaiselle ilmalle tai syövyttäville kaasuille, kuten aerosoleille. 44 Tarvikkeiden vaihtaminen

51 Värikasetin vaihtaminen Note Varo läikyttämästä väriainetta vaihtaessasi värikasettia. Jos väriainetta läikkyy, puhdista se heti pehmeällä kuivalla kankaalla. Kun värikasetti tyhjenee, väriainemerkkivalo syttyy. Vaihda värikasetti toimimalla seuraavasti. 1 Tarkista ohjauspaneelista, minkä värin kasetti on tyhjä. Tässä esimerkissä vaihdetaan syaani värikasetti. Jos Automaattinen väriaineen vaihto -valintaruutu on valittuna tilanäytön Tila-asetus-kohdassa, tulostaminen loppuu väriaineen loppuessa, ja tyhjä kasetti siirtyy vaihtamista varten. Siirry vaiheeseen 3. 2 Paina väriaineen pyörittämispainiketta. Syaanin väriaineen merkkivalo sammuu ja kasettiteline pyörii. Kun syaani värikasetti on asennossa, jossa se voidaan vaihtaa, syaanin väriaineen merkkivalo syttyy uudelleen. Kun painat painiketta kerran, syaani värikasetti siirtyy siten, että sen voi vaihtaa. Kun painat tätä painiketta uudelleen, musta, keltainen ja magenta värikasetti siirtyvät siten, että ne voi vaihtaa. Vaihdettavaksi siirretyn väriaineen merkkivalo syttyy. Tarvikkeiden vaihtaminen 45

52 3 Vedä vivusta ja avaa yläkansi. Jos luovutustasolla on paperi, poista se ja taita luovutustaso ylös ennen yläkannen avaamista. Älä koske siirtohihnaan. 4 Tarkista, että vaihdettava värikasetti on siirtynyt etualalle ja avaa etukansi. Värikasetin voi tunnistaa kahvasta ja kahvaan painetusta kirjaimesta: C (syaani), M (magenta), Y (keltainen) ja K (musta). 46 Tarvikkeiden vaihtaminen

53 5 Vedä värikasetin kahvaa itseesi päin, vedä värikasettia ylös ja vaihda se. Älä pyöritä värikasettitelinettä käsin. Älä myöskään käännä sitä voimalla, jotta se ei vahingoitu. Note Hävitä käytetyt värikasetit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Älä polta värikasettia. 6 Valmistele uusi värikasetti. 7 Ravista värikasettia muutaman kerran, jotta värijauhe leviää tasaisesti. Varmista, että väriainerullan kansi on tiukasti paikoillaan ennen värikasetin ravistelemista. Tarvikkeiden vaihtaminen 47

54 8 Irrota kansi väriainerullasta. Älä koske väriainerullaan tai naarmuta sitä. 9 Kohdista värikasetin päissä olevat tangot pitimiin ja aseta värikasetti paikoilleen. Varmista ennen värikasetin asettamista paikoilleen, että värikasetin väri vastaa värikasettitelineen merkintää. 10 Paina värikasettia alas, kunnes se napsahtaa paikoilleen. 48 Tarvikkeiden vaihtaminen

55 11 Sulje etukansi. 12 Sulje yläkansi varovasti. Kun yläkansi suljetaan, musta värikasetti siirtyy automaattisesti siten, että sen voi vaihtaa. Kun painat väriaineensiirtopainiketta, keltainen ja magenta värikasetti siirtyvät siten, että ne voi vaihtaa. Voit vaihtaa seuraavan värikasetin siirtämällä sitä siten, että sen voi vaihtaa. Jos valitset Automaattinen väriaineen vaihto -valintaruudun Tilanäytön Tilan asetus -kohdassa, värikasetti siirtyy automaattisesti seuraavaan tyhjään kohtaan, jotta sen voi vaihtaa, kun syljet yläkannen. Jos tyhjiä kasetteja ei ole enempää, tulostin lämpenee ja on valmis tulostamaan. 13 Voit nollata tulostimen ja poistaa merkkivaloviestin painamalla peruutusnäppäintä. Jos et tee mitään 30 sekunnin kuluessa yläkannen sulkemisesta, tulostin nollautuu automaattisesti. Kun värikasetti on vaihdettu, tulostimen on läpikäytävä alle kaksi minuuttia kestävä kalibrointi. Jos avaat kannen ennen tulostimen nollaamista, kalibrointi pysähtyy ja alkaa uudelleen, kun kansi suljetaan. Tarvikkeiden vaihtaminen 49

56 Rumpukasetin vaihtaminen 1 Vedä vivusta ja avaa yläkansi. Jos luovutustasolla on paperi, poista se ja taita luovutustaso ylös ennen yläkannen avaamista. Älä koske siirtohihnaan. 2 Vedä rumpukasetti ulos varovasti. Note Hävitä käytetty rumpukasetti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Älä polta rumpukasettia. 50 Tarvikkeiden vaihtaminen

57 3 Ota uusi rumpukasetti esiin. Älä koske rumpukasetin rumpuun. 4 Asenna uusi rumpukasetti paikoilleen. 5 Sulje yläkansi varovasti. Tarvikkeiden vaihtaminen 51

58 Kun rumpukasetti on vaihdettu, tulostimen on läpikäytävä alle kaksi minuuttia kestävä kalibrointi. Jos avaat kannen ennen tulostimen nollaamista, kalibrointi pysähtyy ja alkaa uudelleen, kun kansi suljetaan. Jos tulostin on pitkän aikaa käyttämättä, nosta kiinnittimen erotinvivut (aseta ne kirjekuoriasentoon). 52 Tarvikkeiden vaihtaminen

59 Tulostimen huolto

60 Tulostimen huolto CAUTION Lue kaikki huomautus- ja varoitustarrat huolellisesti ja noudata niiden ohjeita. Nämä tarrat sijaitsevat tulostimen kansien ja rungon sisäpuolella. Käsittele tulostinta varovasti sen kestoiän pidentämiseksi. Huolimaton käyttö voi aiheuttaa vahinkoja ja mitätöidä takuun. Jos tulostimen sisällä tai ulkopinnoilla on pölyä tai paperinpaloja, tulostimen suorituskyky ja tulostusjälki voivat heiketä. Tulostin on puhdistettava säännöllisesti. Ota huomioon seuraavat seikat. WARNING! Katkaise tulostimesta virta, irrota virtajohto seinäpistorasiasta ja irrota kaikki kaapelit ennen puhdistamista. Älä läikytä vettä tai puhdistusainetta tulostimeen. Muutoin tulostin voi vahingoittua ja aiheutua sähköisku. CAUTION Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma. Kun oikean kyljen kansi avataan, kiinnitysyksikön lämpötila laskee vähitellen. Jäähtyminen kestää tunnin. Ole varovainen puhdistaessasi tulostimen sisäosia tai poistaessasi tukoksia, sillä kiinnitysyksikkö ja muut sisäosat voivat olla hyvin kuumia. Älä aseta mitään tulostimen päälle. Puhdista tulostin pehmeällä liinalla. Älä koskaan ruiskuta puhdistusainetta suoraan tulostimen pinnalle. Sumu voi tunkeutua ilma-aukoista tulostimen sisälle ja vahingoittaa sähköisiä osia. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita tai aineita, jotka sisältävät liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä. Kokeile aina mietoa puhdistusainetta ensin huomaamattomalle alueelle liuoksen tehon tarkistamiseksi. Älä käytä teräviä tai karkeita puhdistusvälineitä, kuten teräsvillaa tai hankaussientä. Sulje tulostimen kansi aina varovasti. Älä altista tulostinta tärinälle. 54 Tulostimen huolto

61 Älä peitä tulostinta heti käytön jälkeen. Sammuta siitä virta ja anna sen jäähtyä. Älä jätä tulostimen kantta auki varsinkaan kirkkaassa valaistuksessa. Valo voi vahingoittaa rumpukasettia. Älä avaa tulostinta tulostuksen aikana. Älä jätä tulostusmateriaalipinoja tulostimen päälle. Älä voitele tai pura tulostinta. Älä kallista tulostinta. Älä koske sähköisiin kosketuspintoihin, liikkuviin osiin tai laserlaitteisiin. Muutoin tulostin voi vaurioitua ja tulostuslaatu heikentyä. Jätä luovutustasolle mahdollisimman vähän tulostusmateriaalia. Jos luovutustasolla oleva materiaalinippu kasvaa liian korkeaksi, voi aiheutua materiaalitukoksia tai materiaalin käyristymistä. Pidä tulostin vaakasuorassa asennossa värijauheen läikkymisen välttämiseksi. Tulostinta nostettaessa on tartuttava kuvassa esitettyihin kohtiin. Jos värijauhetta leviää iholle, pese se pois miedolla saippualla ja kylmällä vedellä. CAUTION Jos sitä pääsee silmiin, pese se heti pois kylmällä vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Varmista, että puhdistamisen aikana irrotetut osat asetetaan takaisin paikoilleen ennen virran kytkemistä tulostimeen. Tulostimen huolto 55

62 Tulostimen puhdistaminen CAUTION Sammuta tulostimesta virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista. Ulkopuoli Ohjaustaulu Tuuletusritilä Tulostimen Suodat 56 Tulostimen puhdistaminen

63 Sisäosat Tulostusmateriaalitelojen ja laserlinssin puhdistaminen 1 Vedä vivusta ja avaa yläkansi. Jos luovutustasolla on paperi, poista se ja taita luovutustaso ylös ennen yläkannen avaamista. Älä koske siirtohihnaan. 2 Vedä rumpukasetti ulos hitaasti. Tulostimen puhdistaminen 57

64 Note Aseta irrotettu rumpukasetti oikeanpuoleisen kuvan osoittamalla tavalla. Pidä rumpukasetti vaaka-asennossa paikassa, jossa se ei likaannu. Älä pidä rumpukasettia tulostimen ulkopuolella yli 15 minuuttia. Älä aseta irrotettua rumpukasettia paikkaan, jossa se altistuu valolle, kuten auringonpaisteelle. 3 Puhdista tulostusmateriaalitelat pehmeällä kuivalla kankaalla. POHJA 58 Tulostimen puhdistaminen

65 4 Puhdista laserlinssi pehmeällä kuivalla kankaalla. POHJA 5 Asenna rumpukasetti uudelleen paikoilleen. Tulostimen puhdistaminen 59

66 6 Sulje yläkansi varovasti. Tulostimen varastointi Note Jos tulostinta ei aiota käyttää pitkään aikaan, se on varastoitava siten, että kiinnitysyksikön pidikkeet ovat yläasennossa (kirjekuoriasennossa). 60 Tulostimen varastointi

67 Ongelmanratkaisu

68 Johdanto Tämän luvun sisältämät tiedot auttavat ratkaisemaan tulostinongelmia tai ohjaavat oikean tietolähteen luokse. Materiaalitukosten estäminen Sivu 63 Tietoja materiaaliradasta Sivu 64 Merkkivalojen viestit Sivu 64 Materiaalitukosten selvittäminen Sivu 67 Tulostusmateriaalitukosongelmien ratkaiseminen Sivu 71 Muiden ongelmien ratkaiseminen Sivu 73 Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen Sivu Johdanto

69 Materiaalitukosten estäminen Varmista, että tulostusmateriaali vastaa tulostimen teknisiä tietoja tulostusmateriaali on sileää, varsinkin ensimmäisenä syötettävä reuna tulostin on kovalla, tasaisella ja suoralla alustalla tulostusmateriaali säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta ja kosteudelta piirtoheitinkalvot poistetaan mahdollisimman pian luovutustasolta staattisen sähkön ehkäisemiseksi lokeron 1 tulostusmateriaaliohjaimet säädetään tulostusmateriaalin lisäämisen jälkeen (jos ohjaimia ei säädetä oikein, tulostuslaatu voi heiketä ja tulostin vahingoittua tai voi aiheutua materiaalitukoksia) tulostusmateriaali asetetaan kasettiin tulostettava puoli ylöspäin (monet valmistajat lisäävät pakkaukseen nuolen, joka ilmaisee tulostuspuolen). Varo käyttämästä taittunutta, käpristynyttä tai ryppyistä materiaalia kahden arkin syöttämistä samanaikaisesti (poista materiaali ja ilmaa arkit, jotta ne eivät tartu toisiinsa) ilmaamasta piirtoheitinkalvoja, koska tämä aiheuttaa staattista sähköä lataamasta kasettiin useampaa kuin yhtä tulostusmateriaalityyppiä kerrallaan täyttämästä kasetteja liikaa luovutusalustan ylitäyttymistä (luovutusalustalle mahtuu 200 arkkia, jos siihen kerääntyy enemmän arkkeja, voi aiheutua tukoksia). useamman kuin muutaman kalvon jäämistä luovutustasolle. Materiaalitukosten estäminen 63

70 Tietoja materiaaliradasta Materiaalirataan perehtyminen auttaa paikantamaan tukokset. 1 Luovutusalusta 2 Siirtohihnayksikkö 1 3 Värikasettiteline 2 4 Rumpukasetti 3 5 Lokero Kiinnitysyksikkö 5 6 Merkkivalojen viestit Ohjauspaneelin valmiudesta tai virheestä kertovat merkkivalot antavat tietoja tulostimesta, ja ne auttavat paikallistamaan monia ongelmia. Virheilmoitukset Nämä viestit ovat peräisin virheistä, jotka on korjattava ennen tulostustyön jatkamista tai tulostimen palaamista valmiustilaan. Valmiusm erkkivalo (vihreä) Virhemerk kivalo (oranssi) Tila Toimet Vilkkuva Vilkkuva Yhteysvirhe Tarkista tulostimen kaapeli. Puskurin täyttyminen Katkaise tulostimesta virta. Odota muutama sekunti ja kytke laite uudelleen päälle. Alenna tulostustarkkuutta. 64 Tietoja materiaaliradasta

71 Valmiusm erkkivalo (vihreä) Vilkkuu nopeasti Off (Ei käytössä) Off (Ei käytössä) Virhemerk kivalo (oranssi) Tila Paperilokero tyhjeni tulostamisen aikana. Tulostimen ohjaimessa valitussa lokerossa ei ole materiaalia. Materiaalin kokovirhe Jos Automaattinen jatkaminen -ominaisuus on otettu käyttöön tilanäytössä, sisään syötetty arkki poistetaan automaattisesti ennalta valitun ajan kuluttua. Odotetaan kääntöpuolen tulostamista manuaalisen kaksipuolisen tulostamisen aikana Lisää materiaalia lokeroon 1. Aseta lokeroon 1 oikeaa tulostusmateriaalia. Lisää oikean kokoista materiaalia lokeroon 1. Aseta arkit siten, että niiden kääntöpuolelle voi tulostaa, ja paina peruutuspainiketta korkeintaan viisi sekuntia. Lisätietoja on kohdassa Manuaalinen kaksipuolinen tulostus" sivulla 39. Vilkkuva Ei materiaalia Lisää materiaalia lokeroon 1. Materiaalitukos Selvitä tukos, sulje kannet ja jatka tulostusta. Rumpu- tai värikasettia ei ole asennettu. On Ylä- tai etukansi on auki. (Käytössä) Toimet Asenna rumpukasetti ja kaikki värikasetit. Sulje etu- ja yläkansi. Merkkivalojen viestit 65

Käyttöopas NPD4213-00 FI

Käyttöopas NPD4213-00 FI NPD4213-00 FI Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään tai siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla ilman Seiko

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG ML-1640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/786330

Käyttöoppaasi. SAMSUNG ML-1640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/786330 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 Käyttöohje

HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 -tulostin Käyttöohje Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas ML-1640 Series ML-2240 Series Mustavalkolasertulostin Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta. Voit saada entistäkin enemmän palvelua rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

SP 3300 Series. Käyttöopas

SP 3300 Series. Käyttöopas SP 3300 Series Käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tämän laitteen käytön aloittamista. Pidä käyttöopas tallessa tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisen ja oikean käytön ohjeet tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

HP LaserJet 1018 Käyttöohje

HP LaserJet 1018 Käyttöohje HP LaserJet 1018 Käyttöohje HP LaserJet 1018 -tulostin Käyttöohje Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2035. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2035. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2035 Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta.

Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi. Sähkövaara-kuvake varoittaa mahdollisesta sähköiskusta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Turvallista ja oikeaa käyttöä varten muista lukea oppaan kohta Tärkeitä tietoja ennen laitteen käyttöä. SP 1210N

Lisätiedot

Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4

Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4 Huolto-ohje Lue tämä ensin Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4 Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tulostimen tukemat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...5 Paperisuositukset...9 Paperin

Lisätiedot

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja EPSON AcuLaser on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja EPSON AcuLaser on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki. Värilasertulostin Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

1 HP Deskjet 3740 series -tulostin

1 HP Deskjet 3740 series -tulostin 1 HP Deskjet 3740 series -tulostin Hae vastaus kysymykseen valitsemalla jokin seuraavista ohjeen aiheista: Ilmoituksia Erikoisominaisuudet Aloitusopas Tulostimen liittäminen Valokuvien tulostaminen Muiden

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J140W Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J140W Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW. Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.

KÄYTTÖOPAS DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW. Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. KÄYTTÖOPAS DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Versio D FIN Jos joudut soittamaan asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

HP LaserJet 1100 Käyttöopas

HP LaserJet 1100 Käyttöopas HP LaserJet 1100 Käyttöopas HP LaserJet 1100 -kirjoitin Käyttöopas Copyright Hewlett- Packard Company 1998 Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman aiempaa kirjallista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SCX-4300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/786474

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SCX-4300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/786474 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SAMSUNG SCX-4300. Löydät kysymyksiisi vastaukset SAMSUNG SCX-4300 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 3840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/898640

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 3840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/898640 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4065-00 FI

Käyttöopas NPD4065-00 FI Käyttöopas NPD4065-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP LASERJET 1300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/900949

Käyttöoppaasi. HP LASERJET 1300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/900949 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP LASERJET 1300. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP LASERJET 1300 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-8110DN. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-8110DN. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-8110DN Versio 0 FIN Jos joudut soittamaan asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-8110DN (ympyröi mallisi numero) Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka:

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4680-00 FI

Käyttöopas NPD4680-00 FI NPD4680-00 FI Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Tekijänoikeus ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään

Lisätiedot

Tietoa näkövammaisille. Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Tietoa näkövammaisille. Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Käyttöopas Brother-lasertulostin HL-L8250CDN HL-L8350CDW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Laitetta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot