International Students Metropolia ry Säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "International Students Metropolia ry Säännöt"

Transkriptio

1 International Students Metropolia ry Säännöt

2 1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Järjestön nimi on International Students Metropolia, tästä lähtien ISM ISM on voittoa tavoittelematon, ei poliittinen ja ei uskonnollinen järjestö ja toimii ilman sitoutumista poliittisiin, uskonnollisiin tai tunnustuksellisiin ajatuksiin tai ideologioihin, yhteyksiä poliittisiin puolueisiin tai systeemeihin ja uskonnollisiin tai tunnustuksellisiin ryhmiin ISM:n virallinen kotipaikka on Helsinki ISM noudattaa suomen yhdistyslakia. ISM myös hyväksyy ja noudattaa mahdollisten kattojärjestöjen sääntöjä, paitsi jos ne ovat ristiriidassa suomen yhdistyslain kanssa työkieli on englanti, joten kaikki arvopaperit on käännettävä englanniksi. 2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2.1. ISM toimii Metropolia AMK:n kansainvälisten opiskelijoiden, mukaan lukien kaikki Metropolia AMK:n opiskelijat jotka on suorittanut osan opinnoistaan muualla kuin Suomessa ja kaikki ulkomaalaiset opiskelijat jotka suorittaa osan tai kokonaisuuden opinnoistaan Metropolia AMK:ssa, ja puoltaa kansainvälisiä opiskelijoita Metropolia AMK:ssa ja tavoittaa muodostaa olosuhteet eri kulttuurien ymmärrykseen opiskelijoiden kesken Saavuttamaan tarkoituksensa ISM: järjestää tiedotus, kokous, ja muita tarvittavia tapahtumia, järjestä vapaanajan jäsen tapahtumia, mukaan lukien matkoja, Ylläpitää internet sivuja, ja muita tarpeellisia aktiviteettejä tavoitteiden saavuttamiseksi ISM voi vastaanottaa rahallisia lahjoituksia, avustuksia ja tukia. ISM voi myös, luvan saadessaan, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä. ISM voi lisäksi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista immateriaalista, irtainta ja kiinteää omaisuutta. 3. JÄSENEKSI LIITTYMINEN 3.1. Kuka tahansa opiskelija joka on suorittanut opintoja Metropolia AMK:ssa voi anoa jäsenyyttä hallitukselle asianmukaisella hakemuksella. Hallitus päättää jäsenen hyväksymisestä seuraavassa Hallituksen kokouksessa hakemuksen saapumisesta ja on ilmoitettava päätöksestä sekä mahdollisista puutteista hakemuksessa kirjallisesti hakijalle Jäsenien tiedot hallinnoi Hallitus, jossa käy ilmi nimi, yhteystiedot ja Metropolia AMK:ssa suoritettujen opintojen laatu, vähintään. 4. LIITYMIS- JA JÄSENMAKSU 4.1. Liittymis- ja jäsenmaksu on lukuvuotuinen, syyskuu elokuu, ja sen määrästä päättää Vuosikokous Kevätkokouksessa tulevalle lukuvuodelle. Jos Liittymis- ja jäsenmaksusta ei saavuteta päätöstä, liittymis- ja jäsenmaksu pysyy samana kuin kuluvana lukuvuotena.

3 4.2. Liittymis- ja jäsennysmaksu on maksettava ennen jäsenen hyväksymistä kuluvalle lukuvuodelle. 5. JÄSENEN EROTTAMINEN JA VETÄYTYMINEN 5.1. Jäsen voidaan erottaa jos se toimii yhtyeensopimattomasti ISM:n tavoitteiden nähden, ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja Hallitukselle annetussa määrärajassa tai ei ole täyttänyt taloudelliset velvollisuudet järjestöä nähden kuukauden sisällä laskutuksen saamisesta Hallitus on ilmoitettava erottamisaikeista kyseiselle jäsennelle kirjallisesti ainakin kaksi viikkoa ennen erottamisen äänestystä. Jäsen voi valittaa ehdotukseen kirjallistesti viikon sisällä. Valitus on huomioitava äänestyksessä. Erotettu jäsen menettää kaikki oikeudet erottamisen päätöspäivästä lähtien Jäsen voi vetäytyä jäsennystensä ilmoittamalla asiasta hallitukselle kirjallisesti, kaikki jäseneen hyväksymät velvollisuudet ISM:ää kohden, on oltava toteutettuna ennen ilmoituksen jättämistä. Jäsen menettää kaikki oikeudet vetäytymispäivästä lähtien. 6. JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 6.1. Jäsenillä on ääni-, puhe- ja ehdotus oikeudet Vuosikokouksessa, jäsenet voivat astua ehdolle hallituksen jäseniksi, osallistua ISM:n tarjoamiin koulutuksiin ja osallistua muiden järjestöjen, joihin ISM kuuluu jäsenenä Jäsen on osoittava oman toiminnan laatu ISM:ssä ja muissa ISM:n kattojärjestöissä, jos Hallitus niin pyytää. 7. VUOSIKOKOUS 7.1. Vuosikokous, tästä lähtien Association Meeting, on järjestön jäsenten kokous ja on korkein ISM:n päätösvaltainen elin, Hallitus on kutsuttava Association Meeting:in koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa, Syyslukukauden aikana (syyskuu - joulukuu), Syyskokous, ja Kevätlukukauden aikana (tammikuu - kesäkuu), Kevätkokous Hallitus on kutsuttava Association Meeting koolle myös silloin kuin se katsoo Association Meeting tarpeen tai jos yksi kymmenes (1/10) osa jäsenistä niin pyytää Hallitukselle Hallitus on kutsuttava Association Meeting koolle ainakin kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja se on pidettävä korkeintaan kuukauden sisällä pyynnön saapumisesta Hallitukselle Hallitus on lähetettävä kaikki käsiteltävät dokumentit jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen Kokousta. Jos jäsen haluaa saada tietyn aiheen käsitellyksi Association Meetingissä, Hallituksen on saatava siitä kirjallinen ilmoitus viisi (5) työpäivää ennen kokousta Etäosallistumisesta kokouksissa päättää hallitus, tapauskohtaisesti Association Meeting on avoin kaikille kiinnostuneille ISM:n toimintaan. Association Meetingissä jokaisella Jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutta ei voi delegoida. Muilla

4 8. HALLITUS kokoukseen osallistujilla on vain puheoikeus, Hallituksella kuitenkin myös ehdotusoikeus Hallitus valitaan Syykokouksessa. Hallitus koostuu Puheenjohtajasta ja viidestä kuuteen muusta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallitus astuu toimeen seuraava ensimmäinen tammikuuta Hallitusvaalien jälkeen ja sen toimikausi on yksi kalenterivuosi Jos Hallituspaikka on vapaa, Hallitus täyttää kyseisen paikan varajäsenillä, jos varajäsenlukumäärä ei riitä täyttämään kaikki tarvittavat Hallituksen paikat, Association Meeting valitsee mahdollisimman aikaisin uudet jäsenet täyttämään vapaat paikat. Puheenjohtajan valitsee vain Association Meeting Hallitus kokoontuu Puheenjohtajan tai, Puheenjohtajan ollessa estettynä, Varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos puolet (50 %) Hallituksen jäsenistä niin vaativat. Kokouksia tulee kuitenkin järjestää vähintään kaksi kertaa kuukaudessa Ainakin puolet (50 %) hallituksen jäsenistä yhdessä ja Puheenjohtaja tai Vara Puheenjohtava mukana, voi päättää Hallituskokoukset ovat avoimia Hallituksen päätöksestä, näin ollen, kokouksen aika ja paikka on ilmoitettava kutsutuille vieraile kirjallisesti viisi (5) päivää ennen kokousta. Jäsenillä on puhe-oikeus, Hallituksen Jäsenillä on puhe-, ehdotus- ja äänioikeudet Hallituksen jäsenet eivät voi delegoida ääniään. 9. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN 9.1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa Puheenjohtaja tai Vara Puheenjohtaja, aina toisen hallitus jäsenen kanssa. 10. TILIKAUSI JA TILINTARKISTUS Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ISM:llä on yksi tilintarkastaja ja yksi vara-tilintarkastaja, jotka valitaan yhdistyksen Syyskokouksessa. Kumpikin on itsenäinen hallituksesta Tilinpäätös tarvittavineen asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen Kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallisen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle Hallitus on vastuullinen taloudellisesta kirjanpidosta, ja tilinpäätöksen esityksestä Association Meeting:ille sen hyväksyttämiseksi. 11. YHDISTYKSEN PANKKITILI Yhdistyksellä voi olla oma pankkitili, jota hoitaa ja ylläpitää rahastonhoitaja Tilinkäyttöoikeudet on määritetty tilinkäyttösuunnitelmassa.

5 12. ÄÄNESTYSMENETTELYT Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ellei toisin mainita. Tasapelin sattuessa Hallitus päättää, vaaleissa kuitenkin arpa Kolme erilaista enemmistöä ISM:n päätöksen tekoon ovat: Yksinkertainen enemmistö: vaihtoehto joka saa eniten ääniä voittaa Yksinkertainen absoluuttinen enemmistö: vaihtoehto joka saavuttaa vähintään yli puolet (>50 %) annetuista äänistä voittaa Kaksi-kolmasosaa absoluuttinen enemmistö: vaihtoehto joka saavuttaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä voittaa Hallituksen jäsenet valitaan yksinkertaisella absoluuttisella enemmistöllä. Jos ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), ja yhtään ehdokkaista saavuta tarvittava äänien määrää, toinen kierros pidetään kahdelle eniten ääniä saaneille ehdokkaille Absoluuttinen kaksi- kolmas osaa enemmistö, äänistä, tarvitaan hyväksymään virallisiin dokumentteihin tehtyjä muutoksia. 13. VARSINAISET KOKOUKSET Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat aiheet: 1. Kokouksen avaus. 2. Valitaan puheenjohtaja, kirjanpitäjä, kaksi toiminnantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi äänten laskijaa. 3. Hyväksytään kokouksen laillisuus ja päätöksenteko oikeudet. 4. Hyväksytään esitylista. 5. Tilinpäätös, tilintarkistus ja hallituksen vuosikertomus niiden hyväksymiseen. 6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun määrän tulevalle lukuvuodelle. 7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja hallituksen sekä muiden vastuuhenkilöiden vapautus. 8. Muut esitetyt aiheet kokouskutsussa Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat aiheet: 1. Kokouksen avaus. 2. Valitaan puheenjohtaja, kirjanpitäjä, kaksi toiminnantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi äänten laskijaa. 3. Hyväksytään kokouksen laillisuus ja päätöksenteko oikeudet. 4. Hyväksytään esitylista. 5. Hyväksytään toimintasuunitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. 6. Valitaan hallituksen puheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet. 7. Valitaan toiminnan tarkastaja(t), tilintarkastajan sekä vara tilintarkastajan. 8. Muut esitetyt aiheet kokouskutsussa. 14. YHDISTYKSEN PURKAMINEN ISM:n purkamisesta päätetään kahden kolmasosan enemmistöllä, annetuista äänistä, kahdessa peräkkäisessä Association meeting:issä, jotka pidetään ainakin kaksi kuukautta erillään toisistaan Yhdistyksen purkamisessa, Association Meeting päättää ISM:n omaisuuden käytön.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland)

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland) ry:n säännöt Kuten hyväksytty NP Skype II:ssa 24.9.2013 1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on ry (myöhemmin ESN Finland) 1.2. ESN Finland on voittoa tavoittelematon, ei poliittinen, tunnuksellisesti

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry ja sen kotipaikka Turku. 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Iso O ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tavoitteena on taloudellista voittoa tavoittelematta

Lisätiedot

SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO - SAHK ry SÄÄNNÖT. 1 Luku Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot

SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO - SAHK ry SÄÄNNÖT. 1 Luku Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO - SAHK ry SÄÄNNÖT 1 Luku Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen virallinen nimi on Suomen ajoneuvohistoriallinen

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y:n säännöt Hyväksytty järjestön kevätkokouksessa Helsingissä 24.3.2013 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi.

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi. 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Valkea Tuli ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi. 2 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot