Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Työjärjestyksen hyväksyminen. Hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarvio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Työjärjestyksen hyväksyminen. Hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarvio"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantaina klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen kokoukseen päävastuualueiden johtajille Työjärjestyksen hyväksyminen Hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarvio Muhoksen kunnan talousarvio 2003 ja taloussuunnitelma Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen hankinta Investointiohjelma vuodella 2003 ja suunnitelma vuosille Muut asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA No 28/2002 Sivu 809(18 ) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina klo Tauko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Harri Häkkinen, poistui klo 11.05/480 Paula Juka Merja Jurvakainen, poistui klo 9.55/480 Erkki Karjalainen Senja Nuolikivi Tuula Salminen, saapui klo 8.30/ 479 Teuvo Tölli, poistui klo 11.50/481 Jouko Juntunen, kunnanjohtaja Pertti Haapasalo, valtuuston pj Raija Sundqvist, valtuuston I vpj. Aarre Pitkänen, valtuuston II vpj. Jaana Koivisto, vt. rehtori, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja Raija Sajanti, sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Suikkanen, vs. opetustoimenjohtaja Esko Leinonen, vt. tekninen johtaja Olavi Ruottinen Veikko Vitikka Pentti Piirala Jouko Heino Jari Kangastie Raija Sundqvist Kaija-Leena Pohjola Helena Kohtalo-Törmänen Aila Väisänen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Häkkinen :t ja Paula Juka sekä Erkki Karjalainen :t Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jaana Koivisto Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Harri Häkkinen :t Erkki Karjalainen :t Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri Paula Juka

3 Kunnanhallitus PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOKOUKSEEN PÄÄVASTUUALU- EIDEN JOHTAJILLE Khall 477 Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokoukseen päävastuualueiden johtajille: hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunaiselle, sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajannille, vt. tekninen johtaja Esko Leinoselle ja vs. opetustoimenjohtaja Tuomo Suikkaselle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toim.piteet:

4 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 478 Puheenjohtaja esitti, että kohdassa Muut asiat käsitellään asiat kunnanhallituksen jouluateria ja kunnanhallituksen edustus itsenäisyyspäivän juhlassa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toim.piteet:------

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus HALLINTOPALVELUJEN VUODEN 2003 TALOUSARVIO Khall 413 Asian esittely ja päätösesitys kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja selosti kokouksen alussa hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarvioesitystä ja jakoi koontilistan kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden talousarvioluvuista. Asiasta käydyn keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus hyväksyy jatkovalmistelun pohjaksi hallinto- ja talousjohtajan jakaman liitteen ja siinä esitetyn karsintatavoitteen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Liite: Kustannuspaikat / hallintopalvelut (Liite :ään 413) toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja Khall 447 Kunnanjohtajan valmistelema karsintaesitys liitteenä. Kuluvaan vuoteen verrattuna on myös tekniselle toimelle maksettu vuokra käsityöaseman poistettu hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarviosta. KÄSITTELY: Asian käsittelyn alettua kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn pidettävään jatkokokoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Khall 451 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle ennen päätöksentekoa todeten, että edellisessä asiakohdassa tehdyn karsintatavoitteen vuoksi asiaa ei ole voitu valmistella.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Selostuksen jälkeen kunnanjohtaja teki päätösesityksensä: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn kokoukseensa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja poistui kokouksesta tämän asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja Khall 473 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisesti hallintopalvelujen vuoden 2003 kustannuspaikkatasoisen talousarvion (eurojako). KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle ennen päätöksentekoa. Keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri Khall 479 KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KJ:N ESITYS: Hallintopalvelujen raami palautetaan vuoden 2002 talousarvion tasolle: kunnanhallituksen käyttövarat (muut varat ) ja avustukset (47000 ) KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen esitteli asiaa ennen päätöksen tekoa.

7 Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Salminen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus keskeytti kokouksen tauon ajaksi tämän asian käsittelyn jälkeen klo toim.piteet: hallinto- ja talousjohtaja

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO 2003 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 474 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käsittelyn aluksi puheenjohtajan esityksestä hallinto- ja talousjohtaja selosti kunnan kokonaistilannetta lautakuntien päätösten jälkeen. Tämän jälkeen kunnanhallitukselle asiaa selostivat päävastuualueiden johtajat (vt. tekninen johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja sekä vs. opetustoimenjohtaja). Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. teknisen johtajan selostuksen jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo Selostusten ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki päätösesityksensä: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Khall 480 KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käsittelyn aluksi puheenjohtajan esityksestä hallinto- ja talousjohtaja selosti kunnan kokonaistilannetta. Käsittelyn aikana Harri Häkkinen esitti korkotuottoihin tuloa perustettavalta vesiyhtiöltä Teuvo Tölli kannatti Häkkisen esitystä. Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Jurvakainen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn kohdalla. Puheenjohtajan esityksestä päävastuualueen johtajat selostivat hallintokuntien tilanteen. Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. opetustoimenjohtaja Tuomo Suikkanen selosti sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden talousarviota ja tehtyä karsintalistaa. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja vapaaaikapalveluiden talousarvion karsintaesityksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti selosti kunnanhallitukselle sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarviota ja tehtyä karsintalistaa.

9 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion karsintaesityksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. tekninen johtaja Esko Leinonen selosti teknisten ja ympäristöpalveluiden talousarviota ja tehtyä karsintalistaa. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus palauttaa tekniselle lautakunnalle : valaistuksen kustannuspaikalle ja tilapalveluihin Tuula Salminen esitti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys palautetaan lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. Salminen esitti lisäsäästönä sosiaali-ja terveyspalveluihin Tuula Salminen esitti, että teknisten ja ympäristöpalvelujen esitys palautetaan tekniselle lautakunnalle velvoitteenaan, että säästö tehdään muusta kuin katuvalaistuksesta. Puheenjohtaja kysyi hyväksyykö kunnanhallitus Salmisen esityksen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden esitys palautetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Salmisen esitystä ei kannatettu ja puheenjohtaja totesi Salmisen esityksen kannattamattomana rauenneen. Puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus Salmisen esityksen, että teknisten ja ympäristöpalveluiden esitys palautetaan tekniselle lautakunnalle. Salmisen esitystä ei kannatettu ja puheenjohtaja totesi Salmisen esityksen kannattamattomana rauenneen. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen. Tuula Salminen jätti asiaan eriävän mielipiteensä. Tämän jälkeen talous- ja hallintojohtaja Vesa Tuunainen ilmoitti kunnanhallitukselle, että talousarvion alijäämä on päätösten jälkeen Puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielinen, ettei alijäämästä talousarviota tehdä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei alijäämäistä talousarviota tehdä. Puheenjohtaja pyysi kunnanjohtajaa tekemään esityksen talousarviovajeen täyttämisestä.

10 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus lisää talousarvion korkotuottoihin ja nostaa verotulokohtaa :lla. Lopullinen 0-tulos saavutetaan verotulokohtaa muuttamalla Veikko Vitikka esitti, että korkotuottoihin lisätään Tuula Salminen kannatti Vitikan esitystä. Veikko Vitikka täsmensi esitystään siten, että korkotuottoihin lisätään ja verotulokohtaa nostetaan Kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion korkotuottoihin ja nostaa verotulokohtaa Lopullinen 0- tulos saavutetaan verotulokohtaa muuttamalla. Veikko Vitikka veti esityksenä pois. Tuula Salminen esitti, että korkotuottoihin lisätään ja verotulokohtaa nostetaan Erkki Karjalainen kannatti kunnanjohtajan esitystä. Harri Häkkinen veti esityksensä pois ja Teuvo Tölli veti kannatuksensa Häkkisen esityksestä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Salmisen esitystä ei ole kannatettu ja että se siten raukeaa. Puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy käsittelyn yhteydessä tehdyt erilliset päätökset sekä liitteen mukaisen talousarvion numero-osan. Lopullinen 0-tulos saavutetaan verotulokohtaa muuttamalla. Liite 1. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Harri Häkkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Koska Häkkinen oli valittu pöytäkirjantarkastajaksi, puheenjohtaja totesi, että on valittava uusi pöytäkirjantarkastaja Häkkisen

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tilalle. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Harri Häkkisen tilalle Erkki Karjalaisen kokouksen loppuajalle. Liite: Tuloslaskelma 2003 (Liite :ään 480) toim.piteet: hallinto- ja talousjohtaja

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMISTOJEN HANKINTA Khall 460 Käytössä olevien kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistojen elinkaari on lopullaan. Ko. ohjelmistojen tietokantojen valmistaja Progress on jo osaltaan ilmoittanut tuen loppuvan ja Tietoenator on niin ikään on todennut ohjelmistojensa osalta tuen olevan loppumaisillaan; todennäköisesti se jatkuu ainakin vuoteen 2004 asti. Ohjelmistojen uusinnasta on pyydetty tarjoukset Novolta ja Tietoenatorilta sekä Oulun kaupungin tietotekniikalta. Novo ja Tietoenator ovat ohjelmistotaloja, jotka valmistavat ja toimittavat julkishallinnolle em. ohjelmistoja. Oulun tietotekniikalta tarjouksessa tiedusteltiin mahdollisuutta käyttää heidän käytössään olevia sovellusohjelmia heidän palvelimellaan. Oulu käyttää sovelluksinaan Tietoenatorin Economa Merritt ja Persona Pallas-ohjelmistoja. Ohjelmistojen aikataulutuksen määrittelee ohjelmien elinkaaritilanteen lisäksi sosiaalitoimen käytössä olevien ohjelmistojen elinkaari ja uusinta-aikataulu. Tämän hetken tiedon mukaan ko. ohjelmien uusinta alkaa vuoden 2003 lopulla. Käytännössä se merkitsee sitä, että ns. keskeisin osa tietojärjestelmää on saatava uusittua ennen ko. sovellusten vaihtoa. Pyydettyjen tarjousten tiivistetty kuvaus: Oulun tietotekniikka (OTT) / Persona Pallas, Economa Merritt Oulun tietotekniikan (OTT) tarjous rakentuu siten, että Muhoksen kunta olisi käyttäjänä OTT:n laitteistolla OTT:n operoimana ja tukemana. OTT:n käytössä olevat järjestelmät omistaa Tietoenator Oyj; Muhoksen kunnan tämän vaihtoehdon valitessaan tulee hankkia ko. ohjelmistojen (tietokantojen ) lisenssit. Ohjelmana Persona Pallas on elinkaarensa lopullaan. Oulun kaupunki aloittaa ko. sovelluksen uusimisen viimeistään 2004 aikana. Käytännössä se merkitsee (jos tämä vaihtoehto valittaisiin) sitä, että Muhoksen kunta käyttäisi noin 1½ - vuoden ajan poistuvaa ohjelmaan ja vaihtaisi Oulun kaupungin mukana Oulun päättämään uuteen sovellukseen kun se otetaan käyttöön Oulussa. Economa Merrit on ohjelmana suunniteltu alkujaan suuryritysten käyttöön, josta se muunneltu julkishallinnon käyttöön sopivaksi. Tietoenator Oyj / Economa Intime Plus, Persona Regime Tietoenator Oyj tarjoaa kirjanpito-ohjelmaksi Economa Intime Plussaa. Ohjelmisto on Muhoksen kunnan nykyisin käytössä olevan ohjelmiston ns. moderni uusi ohjelmaversio.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tietoenator kykenee toimittamaan ko. ohjelman siten, että käyttöönotto alkaa Persona Regime- henkilöstöhallinnon ohjelma ei ole vielä toimitettavissa. Sen kehittäminen on meneillään ja ns. ensimmäiset pilottitoimitukset olisivat mahdollisia vuoden 2003 lopulla ja käytännössä ko. sovelluksen aloitusaika olisi Tietoenator ei tarjoa omaa konesali/käyttöpalvelua. Tarjouksessa on ko. toiminnon osalta Tietoenatorilla kumppanina Oulun puhelin Oyj. Novo Oyj / Proeconomica, Pagasos Novo Oyj kykenee toimittamaan kirjanpidon ohjelmiston siten, että sen tuotantokäyttö alkaa Henkilöstöhallinnon (Pegasos) toimitusmahdollisuus Novolla on siten, että tuotanto voi alkaa eli uuden lomavuoden käynnistyessä. Muhoksen kunnan nykyisten sovellusten käyttöpalvelu on hoidettu Novon toimesta. Tarjouksessa Novolla on ns. kaikki osa-alueet kattava palvelupaketti ohjelmistojen toimittamisesta, käyttöympäristön ylläpitoon ja valvontaan asti. Hallinto- ja talousjohtajan toimivaltuudet riittäisivät ohjelmistojen hankintapäätöksen tekemiseen määrärahojen puitteissa. Tässä tapauksessa ko. määrärahaa ei vielä ole olemassa, se on valmistelussa talousarviovuodelle Aikataulun ohjelmistojen vaihtamiselle määrittelee käytössä olevien taloushallinnon ohjelmien elinkaari ja jo aiemmin mainittu sosiaalitoimen omien sovellusten uusinta. Järjestelmät on syytä uusia tässä esitetyssä järjestyksessä eri teknisten ja myös puhtaasti taloudellisin syin. Ohjelmien yhtäaikaiseen vaihtamiseen kunnalla ei ole resursseja; ei taloudellisia eikä henkilöstöresursseja. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunnanhallitus hyväksyy ohjelmistojen hankinnan siten, että tarkoitukseen varattava määräraha sisällytetään vuoden 2003 talousarvioon (atk-investoinnit 2003 yht e). Aikataulullisista syistä kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ryhtymään käytännön toimenpiteisiin heti hankinnan toteuttamiseksi. Uudet henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmat hankitaan Novo Oyj:ltä. Perusteena hankinnalle ovat; 1. Novo Oyj;n kyky toimittaa ohjelmisto Muhoksen kunnalle edullisimmassa aikataulussa eli alkaen käyttökunnossa, 2. Palvelukonseptiltaan Novo Oyj:n tarjous on kokonaisvaltaisesti kaikki osaalueet kattava (ohjelmistoista kokonaisvaltaiseen käyttöpalveluun), 3. Novo Oyj:n tarjous on hintavertailultaan (hankintahinta) edullisempi vaihtoehto (hintavertailut) Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle ja päättää ottaa asian käsiteltäväksi pidettävässä kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Khall 476 KJ:N ESITYS: Muhoksen kunnanhallitus hyväksyy ohjelmistojen hankinnan siten, että tarkoitukseen varattava määräraha sisällytetään vuoden 2003 talousarvioon (atk-investoinnit 2003 yht e). Aikataulullisista syistä kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ryhtymään heti käytännön toimenpiteisiin hankinnan toteuttamiseksi. Uudet henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmat hankitaan Novo Oyj:ltä. Perusteena hankinnalle ovat; 1. Novo Oyj;n kyky toimittaa ohjelmisto Muhoksen kunnalle edullisimmassa aikataulussa eli alkaen käyttökunnossa, 2. Palvelukonseptiltaan Novo Oyj:n tarjous on kokonaisvaltaisesti kaikki osaalueet kattava (ohjelmistoista kokonaisvaltaiseen käyttöpalveluun), 3. Novo Oyj:n tarjous on hintavertailultaan (hankintahinta) edullisempi vaihtoehto (hintavertailut) Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle ennen päätöksentekoa. Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että hankinnan aikataulu sovitetaan talousarvion valmistelun aikatauluun. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja

15 Kunnanhallitus Khall 481 Hankinnan siirtymisestä talousarvion käsittelyn yhteyteen aiheutuu sekä taloudellisia että toiminnallisia seuraamuksia. Mikäli ohjelmat hankitaan myöhemmin kuin siitä aiheutuu ainakin seuraavaa kunnan toiminnan kannalta tarkasteltuna (projektityöryhmän arvio); - Palkanlaskennan viennit kirjanpitoon tammikuulta käsin (lisätyöarvio 5-7 päivää; päivähinta 1100 ) - Palkkojen ja kirjanpidon ohjelmien käyttöönoton lähekkäisyys aiheuttaa lisätyötä ongelmien kohdistamisessa. - Tilinpäätöksen valmistelu vaikeutuu ajan puutteen vuoksi - Kirjanpito-ohjelman vaihdon viivästyminen viivästyttää talousarviosuunnittelun käynnistystä Novon (projektipäällikkö Suomelan arviota); Ostoreskontra - mikäli viedään ainoastaan avoimet laskut tammikuun osalta -tämä tarkoittaa sitä, että tammikuun tiedot ovat vanhassa reskontrassa ja tarkastelevat niitä sieltä tai raporteilta - Ostoreskontran avoimien laskujen vieminen käsin reskontraan työmäärä arvio 3 päivää - Mikäli halutaan viedä kaikki laskut rivitasolla tammikuun osalta työmäärä arvio 7 päivää Myyntireskontra - mikäli viedään ainoastaan avoimet laskut - tämä tarkoittaa sitä, että tammikuun tiedot ovat vanhassa reskontrassa ja tarkasteltavissa vain sieltä tai raporteilta - Laskutusohjelmia on ainakin 6 ohjelmaa työmäärä arvio avoimien viemiseksi käsin 15 pv Kirjanpito - mikäli viedään ainoastaan alkusaldot - helmikuun alusta tarkastellaan tammikuuta vanhasta järjestelmästä tai raporteilta - alkusaldojen vieminen työmäärä arvio 2 päivää - Mikäli halutaan kaikki tapahtumat (siis ohi reskontrien) vietävän tammikuun osalta on työmäärä arvio 5 päivää Taloushallinnon ohjelmien osalta on toiminnallisesti vaikeaa löytää muuta luontevaa muutosajankohtaa kuin vuodenvaihde. Jos hankinta tehdään kesken vuoden, aiheutuu siitä suuri määrä ylimääräistä työtä verrattuna vuodenvaihteessa tehtävään ohjelmistojen vaihtoon. Asiaa selostetaan kokouksessa.

16 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää hankkia uudet henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmat Novo Oyj:ltä. Perusteena hankinnalle ovat: 1. Novo Oyj:n kyky toimittaa ohjelmisto Muhoksen kunnalle edullisimmassa aikataulussa eli alkaen käyttökunnossa, 2. Palvelukonseptiltaan Novo Oyj:n tarjous on kokonaisvaltaisesti kaikki osaalueet kattava (ohjelmistoista kokonaisvaltaiseen käyttöpalveluun), 3. Novo Oyj:n tarjous on hintavertailultaan (hankintahinta) edullisempi vaihtoehto (hintavertailut) Kunnanhallitus hyväksyy ohjelmistojen hankinnan siten, että tarkoitukseen varattava määräraha sisällytetään vuoden 2003 talousarvioon (atk-investoinnit 2003 yht e). Kunnan kokonaisedun huomioon ottaen (toiminta ja talous) kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ryhtymään heti käytännön toimenpiteisiin hankinnan toteuttamiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen selosti asiaa kunnanhallitukselle. Merkittiin pöytäkirjaan, että Teuvo Tölli poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. toim.piteet: hallinto- ja talousjohtaja ja hallintosihteeri

17 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus INVESTOINTIOHJELMA VUODELLA 2003 JA SUUNNITELMA VUOSILLE Tekn.ltk 82 Hallintokunnat ovat koonneet esityksen investointi-ohjelmaksi vuodelle 2003, jossa investointimenot ovat yhteensä euroa ja tulot euroa, jolloin nettoinvestoinneiksi jää euroa. Esityslistan liitteenä on taulukko v investoinneista, suunnitelmaluonnos vuosille sekä tekstiperusteet esitetyille investoinneille. VT. TEKN. JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2003 investointiohjelman esitetyssä muodossa ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa lautakunnan jäsenet esittivät, että vuoden 2003 investointimäärärahoihin sisällytetään Ponkilan harjoitusjalkapallokentän rakentamisen loppuunsaattamiseksi n euroa. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vt. teknisen johtajan esityksen investointiohjelmaksi ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että investointimäärärahoihin vuodelle 2003 varataan euroa Ponkilan harjoitusjalkapallokentän rakentamisen loppuun saattamiseksi. Khall 482 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2003 investointiohjelman teknisen johtajan esittämässä muodossa ja lisäksi ohjeellisena investoinnit vuosille Edelleen kunnanhallitus päättää, että hyväksytty investointiohjelma sisällytetään kunnan vuoden 2003 talousarvioon valtuustokäsittelyä varten. KÄSITTELY: Käsittelyn aikana kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen. toim.piteet: hallintosihteeri

18 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 483 KÄSITTELY: Asian kohdalla puheenjohtaja otti esille seuraavat asiat: Kunnanjohtajan viran aukijulistaminen. KJ:N ESITYS: Asiaa valmistellaan seuraavaan kokoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti Kunnanhallituksen perinteinen jouluateria on torstaina Ravintola Muhos-Kellarissa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi Kunnanhallituksen edustus itsenäisyyspäivän juhlassa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi edustajikseen seppelten laskijoiksi Tuula Salmisen ja Veikko Vitikan ja tervehdyssanojen lausujaksi itsenäisyyspäivän juhlassa Tuula Salmisen Kunnanhallituksen seuraava kokous päätettiin pitää torstaina klo toim.piteet: hallintosihteeri

19 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. :t , Muu peruste, mikä :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 14 Tarkastuslautakunta AIKA 25.02.2016 klo 16:00-17:50 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 8 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 12 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:38 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 12-15 Sivu 12 MUHOKSEN LAURIN JA MATIN KODIN ESITTELY

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2016 138 Tarkastuslautakunta AIKA 10.11.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 64 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 2/2016 Kokousaika 30.9.2016 klo 9 11.45 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2017 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18:00 18:55 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Ahlsved, Pasi Åstrand, Ulla-Maria

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot