Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Työjärjestyksen hyväksyminen. Hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Työjärjestyksen hyväksyminen. Hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarvio"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantaina klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen kokoukseen päävastuualueiden johtajille Työjärjestyksen hyväksyminen Hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarvio Muhoksen kunnan talousarvio 2003 ja taloussuunnitelma Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen hankinta Investointiohjelma vuodella 2003 ja suunnitelma vuosille Muut asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA No 28/2002 Sivu 809(18 ) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina klo Tauko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Harri Häkkinen, poistui klo 11.05/480 Paula Juka Merja Jurvakainen, poistui klo 9.55/480 Erkki Karjalainen Senja Nuolikivi Tuula Salminen, saapui klo 8.30/ 479 Teuvo Tölli, poistui klo 11.50/481 Jouko Juntunen, kunnanjohtaja Pertti Haapasalo, valtuuston pj Raija Sundqvist, valtuuston I vpj. Aarre Pitkänen, valtuuston II vpj. Jaana Koivisto, vt. rehtori, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja Raija Sajanti, sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Suikkanen, vs. opetustoimenjohtaja Esko Leinonen, vt. tekninen johtaja Olavi Ruottinen Veikko Vitikka Pentti Piirala Jouko Heino Jari Kangastie Raija Sundqvist Kaija-Leena Pohjola Helena Kohtalo-Törmänen Aila Väisänen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Häkkinen :t ja Paula Juka sekä Erkki Karjalainen :t Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jaana Koivisto Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Harri Häkkinen :t Erkki Karjalainen :t Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri Paula Juka

3 Kunnanhallitus PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOKOUKSEEN PÄÄVASTUUALU- EIDEN JOHTAJILLE Khall 477 Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokoukseen päävastuualueiden johtajille: hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunaiselle, sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajannille, vt. tekninen johtaja Esko Leinoselle ja vs. opetustoimenjohtaja Tuomo Suikkaselle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toim.piteet:

4 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 478 Puheenjohtaja esitti, että kohdassa Muut asiat käsitellään asiat kunnanhallituksen jouluateria ja kunnanhallituksen edustus itsenäisyyspäivän juhlassa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toim.piteet:------

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus HALLINTOPALVELUJEN VUODEN 2003 TALOUSARVIO Khall 413 Asian esittely ja päätösesitys kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja selosti kokouksen alussa hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarvioesitystä ja jakoi koontilistan kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden talousarvioluvuista. Asiasta käydyn keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus hyväksyy jatkovalmistelun pohjaksi hallinto- ja talousjohtajan jakaman liitteen ja siinä esitetyn karsintatavoitteen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Liite: Kustannuspaikat / hallintopalvelut (Liite :ään 413) toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja Khall 447 Kunnanjohtajan valmistelema karsintaesitys liitteenä. Kuluvaan vuoteen verrattuna on myös tekniselle toimelle maksettu vuokra käsityöaseman poistettu hallintopalvelujen vuoden 2003 talousarviosta. KÄSITTELY: Asian käsittelyn alettua kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn pidettävään jatkokokoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Khall 451 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle ennen päätöksentekoa todeten, että edellisessä asiakohdassa tehdyn karsintatavoitteen vuoksi asiaa ei ole voitu valmistella.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Selostuksen jälkeen kunnanjohtaja teki päätösesityksensä: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn kokoukseensa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja poistui kokouksesta tämän asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja Khall 473 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisesti hallintopalvelujen vuoden 2003 kustannuspaikkatasoisen talousarvion (eurojako). KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle ennen päätöksentekoa. Keskustelun päätteeksi kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen. toimenpiteet: hallintosihteeri Khall 479 KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KJ:N ESITYS: Hallintopalvelujen raami palautetaan vuoden 2002 talousarvion tasolle: kunnanhallituksen käyttövarat (muut varat ) ja avustukset (47000 ) KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen esitteli asiaa ennen päätöksen tekoa.

7 Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Salminen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus keskeytti kokouksen tauon ajaksi tämän asian käsittelyn jälkeen klo toim.piteet: hallinto- ja talousjohtaja

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO 2003 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 474 KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käsittelyn aluksi puheenjohtajan esityksestä hallinto- ja talousjohtaja selosti kunnan kokonaistilannetta lautakuntien päätösten jälkeen. Tämän jälkeen kunnanhallitukselle asiaa selostivat päävastuualueiden johtajat (vt. tekninen johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja sekä vs. opetustoimenjohtaja). Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. teknisen johtajan selostuksen jälkeen kunnanhallitus piti tauon klo Selostusten ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki päätösesityksensä: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Khall 480 KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käsittelyn aluksi puheenjohtajan esityksestä hallinto- ja talousjohtaja selosti kunnan kokonaistilannetta. Käsittelyn aikana Harri Häkkinen esitti korkotuottoihin tuloa perustettavalta vesiyhtiöltä Teuvo Tölli kannatti Häkkisen esitystä. Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Jurvakainen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn kohdalla. Puheenjohtajan esityksestä päävastuualueen johtajat selostivat hallintokuntien tilanteen. Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. opetustoimenjohtaja Tuomo Suikkanen selosti sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden talousarviota ja tehtyä karsintalistaa. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja vapaaaikapalveluiden talousarvion karsintaesityksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti selosti kunnanhallitukselle sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarviota ja tehtyä karsintalistaa.

9 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion karsintaesityksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. tekninen johtaja Esko Leinonen selosti teknisten ja ympäristöpalveluiden talousarviota ja tehtyä karsintalistaa. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus palauttaa tekniselle lautakunnalle : valaistuksen kustannuspaikalle ja tilapalveluihin Tuula Salminen esitti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys palautetaan lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. Salminen esitti lisäsäästönä sosiaali-ja terveyspalveluihin Tuula Salminen esitti, että teknisten ja ympäristöpalvelujen esitys palautetaan tekniselle lautakunnalle velvoitteenaan, että säästö tehdään muusta kuin katuvalaistuksesta. Puheenjohtaja kysyi hyväksyykö kunnanhallitus Salmisen esityksen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden esitys palautetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Salmisen esitystä ei kannatettu ja puheenjohtaja totesi Salmisen esityksen kannattamattomana rauenneen. Puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus Salmisen esityksen, että teknisten ja ympäristöpalveluiden esitys palautetaan tekniselle lautakunnalle. Salmisen esitystä ei kannatettu ja puheenjohtaja totesi Salmisen esityksen kannattamattomana rauenneen. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen. Tuula Salminen jätti asiaan eriävän mielipiteensä. Tämän jälkeen talous- ja hallintojohtaja Vesa Tuunainen ilmoitti kunnanhallitukselle, että talousarvion alijäämä on päätösten jälkeen Puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielinen, ettei alijäämästä talousarviota tehdä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei alijäämäistä talousarviota tehdä. Puheenjohtaja pyysi kunnanjohtajaa tekemään esityksen talousarviovajeen täyttämisestä.

10 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus lisää talousarvion korkotuottoihin ja nostaa verotulokohtaa :lla. Lopullinen 0-tulos saavutetaan verotulokohtaa muuttamalla Veikko Vitikka esitti, että korkotuottoihin lisätään Tuula Salminen kannatti Vitikan esitystä. Veikko Vitikka täsmensi esitystään siten, että korkotuottoihin lisätään ja verotulokohtaa nostetaan Kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion korkotuottoihin ja nostaa verotulokohtaa Lopullinen 0- tulos saavutetaan verotulokohtaa muuttamalla. Veikko Vitikka veti esityksenä pois. Tuula Salminen esitti, että korkotuottoihin lisätään ja verotulokohtaa nostetaan Erkki Karjalainen kannatti kunnanjohtajan esitystä. Harri Häkkinen veti esityksensä pois ja Teuvo Tölli veti kannatuksensa Häkkisen esityksestä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Salmisen esitystä ei ole kannatettu ja että se siten raukeaa. Puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy käsittelyn yhteydessä tehdyt erilliset päätökset sekä liitteen mukaisen talousarvion numero-osan. Lopullinen 0-tulos saavutetaan verotulokohtaa muuttamalla. Liite 1. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Harri Häkkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Koska Häkkinen oli valittu pöytäkirjantarkastajaksi, puheenjohtaja totesi, että on valittava uusi pöytäkirjantarkastaja Häkkisen

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus tilalle. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Harri Häkkisen tilalle Erkki Karjalaisen kokouksen loppuajalle. Liite: Tuloslaskelma 2003 (Liite :ään 480) toim.piteet: hallinto- ja talousjohtaja

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMISTOJEN HANKINTA Khall 460 Käytössä olevien kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistojen elinkaari on lopullaan. Ko. ohjelmistojen tietokantojen valmistaja Progress on jo osaltaan ilmoittanut tuen loppuvan ja Tietoenator on niin ikään on todennut ohjelmistojensa osalta tuen olevan loppumaisillaan; todennäköisesti se jatkuu ainakin vuoteen 2004 asti. Ohjelmistojen uusinnasta on pyydetty tarjoukset Novolta ja Tietoenatorilta sekä Oulun kaupungin tietotekniikalta. Novo ja Tietoenator ovat ohjelmistotaloja, jotka valmistavat ja toimittavat julkishallinnolle em. ohjelmistoja. Oulun tietotekniikalta tarjouksessa tiedusteltiin mahdollisuutta käyttää heidän käytössään olevia sovellusohjelmia heidän palvelimellaan. Oulu käyttää sovelluksinaan Tietoenatorin Economa Merritt ja Persona Pallas-ohjelmistoja. Ohjelmistojen aikataulutuksen määrittelee ohjelmien elinkaaritilanteen lisäksi sosiaalitoimen käytössä olevien ohjelmistojen elinkaari ja uusinta-aikataulu. Tämän hetken tiedon mukaan ko. ohjelmien uusinta alkaa vuoden 2003 lopulla. Käytännössä se merkitsee sitä, että ns. keskeisin osa tietojärjestelmää on saatava uusittua ennen ko. sovellusten vaihtoa. Pyydettyjen tarjousten tiivistetty kuvaus: Oulun tietotekniikka (OTT) / Persona Pallas, Economa Merritt Oulun tietotekniikan (OTT) tarjous rakentuu siten, että Muhoksen kunta olisi käyttäjänä OTT:n laitteistolla OTT:n operoimana ja tukemana. OTT:n käytössä olevat järjestelmät omistaa Tietoenator Oyj; Muhoksen kunnan tämän vaihtoehdon valitessaan tulee hankkia ko. ohjelmistojen (tietokantojen ) lisenssit. Ohjelmana Persona Pallas on elinkaarensa lopullaan. Oulun kaupunki aloittaa ko. sovelluksen uusimisen viimeistään 2004 aikana. Käytännössä se merkitsee (jos tämä vaihtoehto valittaisiin) sitä, että Muhoksen kunta käyttäisi noin 1½ - vuoden ajan poistuvaa ohjelmaan ja vaihtaisi Oulun kaupungin mukana Oulun päättämään uuteen sovellukseen kun se otetaan käyttöön Oulussa. Economa Merrit on ohjelmana suunniteltu alkujaan suuryritysten käyttöön, josta se muunneltu julkishallinnon käyttöön sopivaksi. Tietoenator Oyj / Economa Intime Plus, Persona Regime Tietoenator Oyj tarjoaa kirjanpito-ohjelmaksi Economa Intime Plussaa. Ohjelmisto on Muhoksen kunnan nykyisin käytössä olevan ohjelmiston ns. moderni uusi ohjelmaversio.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tietoenator kykenee toimittamaan ko. ohjelman siten, että käyttöönotto alkaa Persona Regime- henkilöstöhallinnon ohjelma ei ole vielä toimitettavissa. Sen kehittäminen on meneillään ja ns. ensimmäiset pilottitoimitukset olisivat mahdollisia vuoden 2003 lopulla ja käytännössä ko. sovelluksen aloitusaika olisi Tietoenator ei tarjoa omaa konesali/käyttöpalvelua. Tarjouksessa on ko. toiminnon osalta Tietoenatorilla kumppanina Oulun puhelin Oyj. Novo Oyj / Proeconomica, Pagasos Novo Oyj kykenee toimittamaan kirjanpidon ohjelmiston siten, että sen tuotantokäyttö alkaa Henkilöstöhallinnon (Pegasos) toimitusmahdollisuus Novolla on siten, että tuotanto voi alkaa eli uuden lomavuoden käynnistyessä. Muhoksen kunnan nykyisten sovellusten käyttöpalvelu on hoidettu Novon toimesta. Tarjouksessa Novolla on ns. kaikki osa-alueet kattava palvelupaketti ohjelmistojen toimittamisesta, käyttöympäristön ylläpitoon ja valvontaan asti. Hallinto- ja talousjohtajan toimivaltuudet riittäisivät ohjelmistojen hankintapäätöksen tekemiseen määrärahojen puitteissa. Tässä tapauksessa ko. määrärahaa ei vielä ole olemassa, se on valmistelussa talousarviovuodelle Aikataulun ohjelmistojen vaihtamiselle määrittelee käytössä olevien taloushallinnon ohjelmien elinkaari ja jo aiemmin mainittu sosiaalitoimen omien sovellusten uusinta. Järjestelmät on syytä uusia tässä esitetyssä järjestyksessä eri teknisten ja myös puhtaasti taloudellisin syin. Ohjelmien yhtäaikaiseen vaihtamiseen kunnalla ei ole resursseja; ei taloudellisia eikä henkilöstöresursseja. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Muhoksen kunnanhallitus hyväksyy ohjelmistojen hankinnan siten, että tarkoitukseen varattava määräraha sisällytetään vuoden 2003 talousarvioon (atk-investoinnit 2003 yht e). Aikataulullisista syistä kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ryhtymään käytännön toimenpiteisiin heti hankinnan toteuttamiseksi. Uudet henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmat hankitaan Novo Oyj:ltä. Perusteena hankinnalle ovat; 1. Novo Oyj;n kyky toimittaa ohjelmisto Muhoksen kunnalle edullisimmassa aikataulussa eli alkaen käyttökunnossa, 2. Palvelukonseptiltaan Novo Oyj:n tarjous on kokonaisvaltaisesti kaikki osaalueet kattava (ohjelmistoista kokonaisvaltaiseen käyttöpalveluun), 3. Novo Oyj:n tarjous on hintavertailultaan (hankintahinta) edullisempi vaihtoehto (hintavertailut) Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle ja päättää ottaa asian käsiteltäväksi pidettävässä kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Khall 476 KJ:N ESITYS: Muhoksen kunnanhallitus hyväksyy ohjelmistojen hankinnan siten, että tarkoitukseen varattava määräraha sisällytetään vuoden 2003 talousarvioon (atk-investoinnit 2003 yht e). Aikataulullisista syistä kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ryhtymään heti käytännön toimenpiteisiin hankinnan toteuttamiseksi. Uudet henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmat hankitaan Novo Oyj:ltä. Perusteena hankinnalle ovat; 1. Novo Oyj;n kyky toimittaa ohjelmisto Muhoksen kunnalle edullisimmassa aikataulussa eli alkaen käyttökunnossa, 2. Palvelukonseptiltaan Novo Oyj:n tarjous on kokonaisvaltaisesti kaikki osaalueet kattava (ohjelmistoista kokonaisvaltaiseen käyttöpalveluun), 3. Novo Oyj:n tarjous on hintavertailultaan (hankintahinta) edullisempi vaihtoehto (hintavertailut) Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle ennen päätöksentekoa. Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että hankinnan aikataulu sovitetaan talousarvion valmistelun aikatauluun. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja

15 Kunnanhallitus Khall 481 Hankinnan siirtymisestä talousarvion käsittelyn yhteyteen aiheutuu sekä taloudellisia että toiminnallisia seuraamuksia. Mikäli ohjelmat hankitaan myöhemmin kuin siitä aiheutuu ainakin seuraavaa kunnan toiminnan kannalta tarkasteltuna (projektityöryhmän arvio); - Palkanlaskennan viennit kirjanpitoon tammikuulta käsin (lisätyöarvio 5-7 päivää; päivähinta 1100 ) - Palkkojen ja kirjanpidon ohjelmien käyttöönoton lähekkäisyys aiheuttaa lisätyötä ongelmien kohdistamisessa. - Tilinpäätöksen valmistelu vaikeutuu ajan puutteen vuoksi - Kirjanpito-ohjelman vaihdon viivästyminen viivästyttää talousarviosuunnittelun käynnistystä Novon (projektipäällikkö Suomelan arviota); Ostoreskontra - mikäli viedään ainoastaan avoimet laskut tammikuun osalta -tämä tarkoittaa sitä, että tammikuun tiedot ovat vanhassa reskontrassa ja tarkastelevat niitä sieltä tai raporteilta - Ostoreskontran avoimien laskujen vieminen käsin reskontraan työmäärä arvio 3 päivää - Mikäli halutaan viedä kaikki laskut rivitasolla tammikuun osalta työmäärä arvio 7 päivää Myyntireskontra - mikäli viedään ainoastaan avoimet laskut - tämä tarkoittaa sitä, että tammikuun tiedot ovat vanhassa reskontrassa ja tarkasteltavissa vain sieltä tai raporteilta - Laskutusohjelmia on ainakin 6 ohjelmaa työmäärä arvio avoimien viemiseksi käsin 15 pv Kirjanpito - mikäli viedään ainoastaan alkusaldot - helmikuun alusta tarkastellaan tammikuuta vanhasta järjestelmästä tai raporteilta - alkusaldojen vieminen työmäärä arvio 2 päivää - Mikäli halutaan kaikki tapahtumat (siis ohi reskontrien) vietävän tammikuun osalta on työmäärä arvio 5 päivää Taloushallinnon ohjelmien osalta on toiminnallisesti vaikeaa löytää muuta luontevaa muutosajankohtaa kuin vuodenvaihde. Jos hankinta tehdään kesken vuoden, aiheutuu siitä suuri määrä ylimääräistä työtä verrattuna vuodenvaihteessa tehtävään ohjelmistojen vaihtoon. Asiaa selostetaan kokouksessa.

16 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää hankkia uudet henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmat Novo Oyj:ltä. Perusteena hankinnalle ovat: 1. Novo Oyj:n kyky toimittaa ohjelmisto Muhoksen kunnalle edullisimmassa aikataulussa eli alkaen käyttökunnossa, 2. Palvelukonseptiltaan Novo Oyj:n tarjous on kokonaisvaltaisesti kaikki osaalueet kattava (ohjelmistoista kokonaisvaltaiseen käyttöpalveluun), 3. Novo Oyj:n tarjous on hintavertailultaan (hankintahinta) edullisempi vaihtoehto (hintavertailut) Kunnanhallitus hyväksyy ohjelmistojen hankinnan siten, että tarkoitukseen varattava määräraha sisällytetään vuoden 2003 talousarvioon (atk-investoinnit 2003 yht e). Kunnan kokonaisedun huomioon ottaen (toiminta ja talous) kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ryhtymään heti käytännön toimenpiteisiin hankinnan toteuttamiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen selosti asiaa kunnanhallitukselle. Merkittiin pöytäkirjaan, että Teuvo Tölli poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. toim.piteet: hallinto- ja talousjohtaja ja hallintosihteeri

17 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus INVESTOINTIOHJELMA VUODELLA 2003 JA SUUNNITELMA VUOSILLE Tekn.ltk 82 Hallintokunnat ovat koonneet esityksen investointi-ohjelmaksi vuodelle 2003, jossa investointimenot ovat yhteensä euroa ja tulot euroa, jolloin nettoinvestoinneiksi jää euroa. Esityslistan liitteenä on taulukko v investoinneista, suunnitelmaluonnos vuosille sekä tekstiperusteet esitetyille investoinneille. VT. TEKN. JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2003 investointiohjelman esitetyssä muodossa ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa lautakunnan jäsenet esittivät, että vuoden 2003 investointimäärärahoihin sisällytetään Ponkilan harjoitusjalkapallokentän rakentamisen loppuunsaattamiseksi n euroa. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vt. teknisen johtajan esityksen investointiohjelmaksi ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että investointimäärärahoihin vuodelle 2003 varataan euroa Ponkilan harjoitusjalkapallokentän rakentamisen loppuun saattamiseksi. Khall 482 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2003 investointiohjelman teknisen johtajan esittämässä muodossa ja lisäksi ohjeellisena investoinnit vuosille Edelleen kunnanhallitus päättää, että hyväksytty investointiohjelma sisällytetään kunnan vuoden 2003 talousarvioon valtuustokäsittelyä varten. KÄSITTELY: Käsittelyn aikana kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen. toim.piteet: hallintosihteeri

18 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 483 KÄSITTELY: Asian kohdalla puheenjohtaja otti esille seuraavat asiat: Kunnanjohtajan viran aukijulistaminen. KJ:N ESITYS: Asiaa valmistellaan seuraavaan kokoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti Kunnanhallituksen perinteinen jouluateria on torstaina Ravintola Muhos-Kellarissa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi Kunnanhallituksen edustus itsenäisyyspäivän juhlassa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi edustajikseen seppelten laskijoiksi Tuula Salmisen ja Veikko Vitikan ja tervehdyssanojen lausujaksi itsenäisyyspäivän juhlassa Tuula Salmisen Kunnanhallituksen seuraava kokous päätettiin pitää torstaina klo toim.piteet: hallintosihteeri

19 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. :t , Muu peruste, mikä :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

Maanantaina 16.12.2002 klo16.00 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Kunnanjohtajan info

Maanantaina 16.12.2002 klo16.00 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 540 541 542 543 544 KOKOUSKUTSU Maanantaina 16.12.2002 klo16.00 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Maanantaina 26.8.2002 klo19.00 (Huom.! Poikkeava kokousaika) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Kunnanjohtajan info

Maanantaina 26.8.2002 klo19.00 (Huom.! Poikkeava kokousaika) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 315 316 317 318 319 320 321 322 KOKOUSKUTSU Maanantaina 26.8.2002 klo19.00 (Huom.! Poikkeava kokousaika) Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Hallinto- ja talousjohtajan vaali. Talousarvio 2006/hallintopalvelut

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Hallinto- ja talousjohtajan vaali. Talousarvio 2006/hallintopalvelut MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 8.11.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 395 396 397 398 399

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Asukasvalintasopimus. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Asukasvalintasopimus. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 26.4.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 174 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuustoaloite / valtuutettu Tuula Salminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuustoaloite / valtuutettu Tuula Salminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 8.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 13.9.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 324 325 326 327 328

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Kunnanjohtajan info. Rokuan yleiskaava. Oulujoen pohjoispuolen osayleiskaava

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Kunnanjohtajan info. Rokuan yleiskaava. Oulujoen pohjoispuolen osayleiskaava MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 3.12.2002 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

6 Päivähoidon palvelutuotannon laajentaminen

6 Päivähoidon palvelutuotannon laajentaminen KÄSITELLYT ASIAT 23.3.2005 5 Tiedoksi annettavat asiat 6 Päivähoidon palvelutuotannon laajentaminen 7 Toimivaltaisen viranomaisen määrääminen lääkelain mukaiseen nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin

Lisätiedot

Paikka ja pvm Muhos 21.01.2008

Paikka ja pvm Muhos 21.01.2008 MUHOKSEN KUNTA No Sivu Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 / 2008 1 KOKOUSAIKA Maanantaina 14. päivänä tammikuuta 2008 klo 18.30 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Keskiviikkona 13.04.2005, klo 18.00-19.25

Keskiviikkona 13.04.2005, klo 18.00-19.25 MUHOKSEN KUNTA No Sivu Sivistyslautakunta 5 128 (27) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 13.04.2005, klo 18.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Laitasaaren koulu, Hotintie 22 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 100 153 101 153 102

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 320

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 320 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 320 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta AIKA 11.12.2013 klo 17:45-19:13 PAIKKA Huovisen navettasali KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 323

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2012 220 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 22.11.2012 klo 18:00-20:05 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja

Lisätiedot

8 Muhoksen kunnan vastaukset puitelakia koskeviin kysymyksiin, jotka. koskevat Muhoksen, Tyrnävän, Kempeleen ja Lumijoen yhteistoiminta-alueselvitystä

8 Muhoksen kunnan vastaukset puitelakia koskeviin kysymyksiin, jotka. koskevat Muhoksen, Tyrnävän, Kempeleen ja Lumijoen yhteistoiminta-alueselvitystä KÄSITELLYT ASIAT 21.2.2008 6 Tiedoksi annettavat asiat 7 Muhoksen kunnan vastaukset puitelakia koskeviin kysymyksiin, jotka koskevat Muhoksen, Tyrnävän, Kempeleen ja Lumijoen yhteistoiminta-alueselvitystä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot