Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat"

Transkriptio

1 Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, Sastamala Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Työnro Ins. Saija Korpi Rkm. Timo Ekola

2 2 (15) Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, Sastamala SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Tilaaja Työn sisältö Kohde ja lähtötiedot Tutkimusmenetelmät ja yleistä työn suorituksesta Sisäilmatutkimukset Tuloilmakanavien sisäpintojen mineraalikuidut Tulosten tulkintaperusteet Analyysitulokset Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Tulosten tulkintaperusteet Analyysitulokset Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus Analyysitulokset Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaukset Tulosten tulkintaperusteet Seurantamittaustulokset Sisäilman lämpötilan seurantamittaukset Tulosten tulkintaperusteet Seurantamittaustulokset Sisäilman suhteellisen kosteuden seurantamittaukset Rakenteiden kosteustutkimukset Pintakosteusmittaukset Materiaalianalyysit Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, suoraviljelymenetelmä Tulosten tulkintaperusteet Analyysitulokset Painesuhteiden seurantamittaukset Painesuhteiden seurantamittaustulokset Havainnot Julkisivuihin ja ikkunoihin liittyvät havainnot Vesikattoon liittyvät havainnot Rakenneliittymien ja läpivientien tiiveyteen liittyvät havainnot Johtopäätökset A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax TAMPERE Satakunnankatu 23 A Tampere Puh Fax Internet: Y-tunnus Kotipaikka Tampere

3 3 (15) 9 Suositukset jatkotoimenpiteistä LIITTEET Liite 1 Pohjapiirustus Liite 2 Tutkimusraportti, Mineraalikuitulaskenta, 2654/MVL, Labroc Oy, Liite 3 Tutkimusraportti, Pölynkoostumus, 2653/PEM, Liite 4 Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaus -kuvaajat Liite 5 Sisäilman lämpötilan seurantamittaus -kuvaajat Liite 6 Sisäilman suhteellisen kosteuden seurantamittaus -kuvaajat Liite 7 Materiaalien mikrobianalyysivastaus, MB , Työterveyslaitos, Liite 8 Painesuhteiden seurantamittaus -kuvaajat Liite 9 Kuvakooste JAKELU Sirkku Pehkonen, Sastamalan kaupunki, Tilakeskus, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

4 4 (15) Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, Sastamala Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus 1 Yleistä 1.1 Tilaaja Sastamalan kaupunki, Tilakeskus c/o Kiinteistöpäällikkö Sirkku Pehkonen Pl 23, SASTAMALA 1.2 Työn sisältö Toimeksiantona oli selvittää Sastamalan Tukipalvelut Oy:n toimitilojen sisäilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä. Tutkimuksen kohteena olleet tilat sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa. Tutkimukset kohteessa suorittivat Timo Ekola ja Saija Korpi huhti-toukokuussa Kohde ja lähtötiedot Kohde on 1970 lopulla rakennettu pääosin kaksikerroksinen rakennus, rakennuksen siipiosa on osittain yksikerroksinen. Rakennus on aiemmin toiminut Äetsän kunnantalona. Ulkoseinärakenteet ovat ulkoapäin katsottuna tiili-villa-betonirakenteita. Rakennusryhmän pääasiallisena vesikattomuotona on ns. tasakatto, jossa sisäpuolinen kattovesien poisto. Vesikatteena on bitumi- tai kumibitumikermikate, jonka päällä on suojakiveys. Rakennuksessa on tehty pintaremontteja vuosien aikana, jolloin kokolattiamatot on vaihdettu muovipinnoitteisiin, alakattorakenteet on uusittu, ilmanvaihtoa on mm. uusimalla katolla olevia poistoilmahuippuimureita. Lähtötietojen perusteella tiloja palvelevat tuloilmakoneet ovat alkuperäiset, mutta ilmanvaihtojärjestelmissä olevat mineraalivillaiset äänenvaimentimet on pinnoitettu ja tuloilmakanavat on nuohottu vuoden 2013 keväällä. Rakennuksen vesikatteet on uusittu luvun loppupuolella. Vesivahinkoja ei rakennuksessa ole tiettävästi tapahtunut. Lähtötietoja saatiin mm. Sastamalan tilakeskuksen Nestori Horilalta sekä kohteen huoltomieheltä. 2 Tutkimusmenetelmät ja yleistä työn suorituksesta Tilat tarkastettiin aistinvaraisesti ja pintakosteusmittauksin. Ulkoseinärakenteisiin tehtiin rakenneavauksia ulkoseinän rakenteen ja kunnon määrittämiseksi. Rakenteissa olevien läpivientien ja rakenneliittymien tiiveyttä arvioitiin aistinvaraisten arvioiden sekä merkkiainekokeiden avulla. Merkkiainekokeissa ulkoseinän lämmöneristeeseen johdetun merkkiaineen se- A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

5 5 (15) koittumista sisäilmaan havainnointiin kaasuanalysaattorin avulla. Kokeissa käytetty merkkiaine on väritön, hajuton ja vaaraton tilojen käyttäjille. Ulkoilman ja sisätilojen välistä painesuhdetta sekä sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin viikon kestävän seurantajakson aikana. 3 Sisäilmatutkimukset 3.1 Tuloilmakanavien sisäpintojen mineraalikuidut Lähtötietojen perusteella rakennusta palvelevissa ilmanvaihtojärjestelmissä olleet mineraalivillaiset äänenvaimentimet on pinnoitettu keväällä 2013, minkä jälkeen tuloilmanvaihtokonavat on nuohottu useaan kertaan. Tiloja palvelevien tuloilmakanavien puhtautta arvioitiin aistinvaraisten arvioiden perusteella ja kanavien sisäpinnoilta otettiin neljä näytettä mineraalikuitupitoisuuksien määrittämiseksi. Näytteet tutkittiin valomikroskoopilla Labroc Oy:n laboratoriossa Oulussa Tulosten tulkintaperusteet Mineraalikuitujen lukumäärälle ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilla ei ole viranomaisten asettamia ohjearvoja. Tuloilmakanavissa esiintyvät kuidut ovat peräisin rakennusaikaisista eristystöistä, vaurioituneista tai pinnoittamattomista äänenvaimentimista tai vähäisessä määrin lasikuitusuodattimista. Työterveyslaitoksen analyysivastausten mukaan (Lappalainen ym. 2003, Korhonen et al. 2008, Salonen 2009) keskimääräinen kuitukertymä käytössä olevissa tuloilmakanavissa on vaihdellut välillä kuitua/cm Analyysitulokset Analyysitulosten perusteella tuloilmakanavien sisäpintojen mineraalivillakuitupitoisuudet olivat tasoa 1,9 3,4 kuitua/cm 2. Pitoisuustasoja voidaan pitää alhaisina/ tavanomaisina. Analyysitulokset on esitetty liitteessä Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Tilojen tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia tutkittiin toimistohuoneissa 210, valtuustosalissa 202, 225, 233 ja 237. Näytteet tutkittiin valomikroskoopilla Labroc Oy:n laboratoriossa Oulussa Tulosten tulkintaperusteet Teolliset mineraalikuidut voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita sekä äänenkäytön ongelmia. Sisäilman mineraalikuitujen ei tiedetä aiheuttavan pysyviä terveyshaittoja. Synteettiset epäorgaaniset kuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos kuitupitoisuudet säännöllisesti siivotuilla pinnoilla ovat alle 0,2 kuitua/cm² ja harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kuitua/cm². A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

6 6 (15) Ohjearvot ylittävissä pitoisuuksissa on suositeltavaa selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet niiden vähentämiseen. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla pinnoilla ovat yli 10 kuitua/cm², tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä. (Työterveyslaitos, Schneider T. Chapter 39. Synthetic vitreous fibres. In: Indoor air Quality Handbook. Eds: Spengler JD, Samet JM, McCarthy JF. mcgraw-hill, New York 2000) Analyysitulokset Toimistotilojen 225 ja 237 (näytteet PK7 ja PK9) tasopinnoille laskeutuneen pölyn mineraalikuitupitoisuudet ylittivät toimistotyyppisille tiloille asetetun ohjearvon (0,2 kuitua/cm²) pitoisuuksien ollessa 0,2 ja 1,6 kuitua/cm². Muissa tutkituissa tiloissa mineraalikuitupitoisuudet olivat alhaiset, vaihdellen välillä alle 0,1 0,1 kuitua/cm². Analyysitulokset on esitetty liitteessä Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvan pölyn koostumusta tutkittiin kolmessa toimistohuoneessa (210, 225 ja 237). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esiintyykö tasopintojen pölyssä tavanomaisesta huonepölystä poikkeavia epäpuhtauksia Analyysitulokset Toimistohuoneiden 210 ja 225 tasopinnoilla laskeutuva pöly ei sisältänyt tavanomaisesta huonepölystä 3.4 Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaukset Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta seurattiin neljässä toimistohuoneessa (210, 225, 233 ja 237) välisenä aikana. Sisäilman seurantamittaus suoritettiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag) avulla. Käytetyn mittalaitteen mittaustarkkuus on ± 50 ppm Tulosten tulkintaperusteet Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyydestä. Ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla, jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää arvon ppm. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa voidaan pitää arvoa ppm. (Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje 2003:1) Vuosina voimassa olleen ja 2012 voimaan astuneen Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaan sisäilman hiilidioksidin pitoisuus tavanomaisissa sääoloissa ja huonetilan käyttöaikana on yleensä enintään ppm (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, 1987 ja D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2012). Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat eri sisäilmastiluokissa seuraavat: S1 S2 alle 750 ppm alle 900 ppm A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

7 7 (15) S3 alle 1200 ppm Hiilidioksidin suuri pitoisuus sisäilmassa voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon huononemista Seurantamittaustulokset Hiilidioksidin seurantamittaustulosten perusteella esitetään seuraavaa: - hiilidioksidipitoisuudet olivat alhaiset ja olivat kaikissa tutkituissa tiloissa alle 600 ppm:n eli hiilidioksidipitoisuudet alittivat Sisäilmastoluokitus 2008 S1 -luokan tavoitearvon vaatimukset. Seurantamittausten perusteella tilojen ilmanvaihto on riittävä poistamaan tilojen käyttäjistä aiheutuvat hiilidioksidikuormat. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaustulokset on esitetty tarkemmin liitteessä Sisäilman lämpötilan seurantamittaukset Sisäilman lämpötilaolosuhteita seurattiin neljässä toimistohuoneessa (210, 225, 233 ja 237) ja 2. kerroksen yläaulassa (201) välisenä aikana jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag) avulla Tulosten tulkintaperusteet STM:n asumisterveysohjeen (Asumisterveysohje STM:n oppaita 2003:1) mukaan sisäilman lämpötilan hyvä taso on 21 C, mutta sisäilman lämpötila ei saa kohota yli 26 C, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää C. Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan sisäilman operatiivisen lämpötilan tavoitearvot ovat seuraavat, kun ulkoilman lämpötila on alle 10 C: Lämpötilan tavoitearvo C Lämpötilan sallittu poikkeama C Lämpötilan enimmäisarvo C Lämpötilan vähimmäisarvo C S1-luokka 21,5 C ±0,5 C 23 C 20 S2-luokka 21,5 C ±1,0 C 23 C 20 S3-luokka 21 C ±1,0 C 25 C,kun ulkolämpötila on alle 15 C S1-luokassa lämpötila on oltava tila/huonekohtaisesti asetettavissa välillä ±1,5 C. Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaan rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa olla korkeampi kuin 25 C. Ulkoilman lämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvon ollessa korkeampi kuin 20 C voi huoneilman lämpötila ylittää tämän arvon korkeintaan 5 C (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2012) Seurantamittaustulokset Seurantajakson aikana ulkoilman keskilämpötilat ovat vaihdelleet 2 8 C välillä, mutta painesuhdemittausten perusteella sekä 28. ja on ulkoilman lämpötilat olleet yli 10 C. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

8 8 (15) Tutkittujen tilojen sisäilman lämpötila-olosuhteet ( C) olivat seuraavat: Tila Seuranta-aika Vaihteluväli arkipäivinä klo Keskiarvopitoisuus arkipäivinä klo Toimistohuone ,8 25,5 23,5 Toimistohuone ,8 25,2 22,3 Toimistohuone ,3 26,5 24,6 Toimistohuone ,5 24,8 23,4 2. kerros, yläaula ,0 25,3 24,2 Lämpötilan seurantamittausten perusteella esitetään seuraavaa: - Kaikissa tutkituissa tiloissa sisäilman lämpötilat nousevat päiväaikaan korkeiksi, 25 C:een tai korkeammaksi ja päiväaikaiset keskiarvolämpötilatkin ovat korkeita vaikka seurantajakson aikana ulkoilman lämpötilat ovat olleet alhaiset, pääasiassa alle 10 C. - Myös luoteenpuoleisella julkisivulla olevassa toimistohuoneessa 210 sisäilman lämpötilat nousevat korkeiksi, vaikka ko. tilaan ei aurinko pääse päiväaikaan paistamaan. Sisäilmasta mitatut hiilidioksidipitoisuudet ovat alhaiset, mutta liian korkea sisäilman lämpötila voi aiheuttaa sisäilman tunkkaisuuden tunnetta, päänsärkyä, väsymystä ja ylähengitysteiden oireita. Sisäilman lämpötilan seurantamittaustulokset on esitetty tarkemmin liitteessä Sisäilman suhteellisen kosteuden seurantamittaukset Sisäilman suhteellista kosteutta seurattiin neljässä toimistohuoneessa (210, 225, 233 ja 237) ja 2. kerroksen yläaulassa välisenä aikana jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag) avulla. Sisäilman suhteelliseen kosteuteen mittaustuloksiin vaikuttavat mittausajankohtana vallinneet ulkoilmaolosuhteet sekä mm. ikkunatuuletus. Asumisterveysoppaan mukaan sisäilman suhteellisen kosteuden tulisi olla %RH, joskaan sen saavuttaminen ei läheskään aina ole mahdollista ilmastollisista syistä. Näistä arvoista poikkeamista ei voida pitää terveyshaittana. Tutkittujen tilojen sisäilman suhteelliset kosteudet (%) vaihtelevat välillä %, keskiarvokosteuden ollessa noin 20 %. Seurantajakson aikana sisäilman suhteellinen kosteus on alhainen, mutta kuivaan vuodenaikaan nähden tavanomainen. Alhainen sisäilman suhteellinen kosteus voi kuivattaa limakalvoja ja ihoa sekä voi aiheuttaa ärsytysoireita etenkin allergisille ja astmaattisille ihmisille. Sisäilman suhteellisen kosteuden seurantamittaustulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 6. 4 Rakenteiden kosteustutkimukset 4.1 Pintakosteusmittaukset Pintakosteusmittaukset suoritettiin Gann Hydrotest pintakosteudenilmaisimilla. Pintailmaisimen näytössä esiintyvät lukuarvot ovat välillä Mittausten tulokset ovat suuntaa-antavia vertailuarvoja, jotka riippuvat kosteuspitoisuuden lisäksi myös materiaaleista ja niiden kerrospaksuuksista. Poikkeavaa kosteutta pintakosteudenilmaisimella (ilmaisimen antama lukuarvo yli 90) todettiin seuraavissa tiloissa/ rakenteissa: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

9 9 (15) - toimistohuone 213, ikkunan yläpuolella ulkoseinässä, pintakosteus yli 90. Kosteaksi todetussa kohdassa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä ja vesikaton räystäspellitysten liitosten vuotokohta, jonka kautta vesiä pääsee kulkeutumaan julkisivua pitkin sekä eristetilan kautta alas leukapalkin kohdalla olevan pellityksen taakse. - kahvio 221, ikkunan yläpuolella ulkoseinässä, pintakosteus yli 90. Kosteaksi todetussa kohdassa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä ja vesikaton räystäspellin vuotokohta, jonka kautta vesiä pääsee kulkeutumaan julkisivua pitkin alas leukapalkin kohdalla olevan pellityksen taakse. - pienimuotoisia kosteusvauriojälkiä ja viitteitä poikkeavasta kosteudesta oli muidenkin yksittäisten huoneiden kohdilla ikkunoiden yläpuolella leukapalkkien alapinnassa, mikä voi olla viitteenä siitä, että leukapalkin pellityksen taakse pääsee kulkeutumaan poikkeavaa kosteutta. Pintakosteusilmaisimen perusteella kosteaksi todetut alueet on esitetty tarkemmin liitteessä 1 olevassa pohjakuvassa. 5 Materiaalianalyysit 5.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, suoraviljelymenetelmä Avatuista ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimäärityksiä varten. Näytteet analysoitiin ns. suoraviljelymenetelmällä Työterveyslaitoksen laboratoriossa Kuopiossa Tulosten tulkintaperusteet Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus ++++ (= erittäin runsaasti mikrobeja) ja +++ (= runsaasti mikrobeja) vastaavat Asumisterveysohjeen ja -oppaan (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, 3. korjattu painos 2009) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli cfu/g mikrobipitoisuutta ja ++ (= kohtalaisesti mikrobeja) ja +(= niukasti mikrobeja) vastaavat laimennossarjamenetelmän alle cfu/g pitoisuutta, jolloin mikrobilajisto on otettava tulosta tulkittaessa huomioon. Tulkintaohje: Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia Analyysitulokset Ikkunoiden alapuolelta ulkoseinän lämmöneristeistä, ikkunoiden kiinnityspuista sekä ikkunan alapuolisesta mineraalivillatilkkeestä otettiin kuusi materiaalinäytettä (MR1-MR6) mikrobimäärityksiä varten eri puolilla rakennusta. Analyysitulosten perusteella näytteissä MR1- MR5 esiintyy vahva viite mikrobivauriosta ja näytteessä MR6 esiintyy viite vauriosta. Ensimmäisestä kerroksesta sokkelin yläpuolelle tehtiin yksi rakenneavaus kohtaan, jossa tiilijulkisivun muurauslaastisaumoissa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä/ kalkkihärmää. Analyysitulosten perusteella molemmissa avauskohdasta otetuissa näytteissä (näytteet MR7 ja MR8) esiintyy vahva viite mikrobivauriosta. Analyysitulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 7. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

10 10 (15) 6 Painesuhteiden seurantamittaukset Lähtötietojen perusteella tutkittuja tiloja palvelee neljä erillistä tuloilmakonetta. Kun tuloilmakoneet ovat käynnissä, poistoilmanvaihto tapahtuu erillisten, vesikatolla olevien huippuimureiden avulla. Ilmanvaihtokoneiden ollessa pois päältä, vain likaisten tilojen poistot ovat toiminnassa. Toimistotiloissa tuloilman jako on pääasiassa toteutettu ns. säleikkötuloilmapäätelaitteilla. Tuloilmavirtojen säätöä varten on jokaisen tilan kohdalle tuloilmakanaviin asennettu erilliset säätöpellit. Rakennuksen huoltomieheltä saatujen lähtötietojen perusteella tiloja palvelevien ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ovat seuraavat: - Neuvottelutilan koneet käyvät klo välisenä aikana. - Valtuustosalin koneet käyvät klo välisenä aikana. Koska käyttäjien mukaan valtuustosalin ilmanvaihtolaitteet aiheuttavat merkittävää melua tilaan, käytetään päiväaikaan ilmanvaihtoa päällä vain esim. ruokatuntien tai muiden taukojen aikoina. - Toimistotiloja (osa A) palveleva ilmanvaihtokone 3 käy klo välisenä aikana. - Toimistotiloja (osa B) palveleva ilmanvaihtokone 1 käy välisenä aikana, kun ulkoilman lämpötila on yli 10 C. Kun ulkoilman lämpötila on ko. lämpötilan alapuolella, tuloilmakone 1 ja poistoilmanvaihto on pois päältä ja ilmanvaihto toimii ns. vapaalla kierrolla (painovoimaisesti). Lähtötietojen perusteella tämän tuloilmakoneen uusinta on suunnitteilla. 6.1 Painesuhteiden seurantamittaustulokset Tutkittujen tilojen painesuhteita ulkoilmaan nähden tutkittiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag) avulla. Jatkuvatoimisten seurantamittausten perusteella: - Yöaikaan, kun vain likaisten tilojen poistot ovat päällä, valtuustosali ja tuloilmakoneen 3 palvelualueella olevat toimistotilat (osa A) ovat noin 7-9 Pascalia (Pa) alipaineisia ulkoilmaan nähden. Ko. tilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden lisääntyy huomattavasti päiväaikaan (klo ) tiloja palvelevien tulo- ja poistoilmanvaihtokoneiden ollessa toiminnassa, jolloin alipaineisuus vaihtelee Pa välillä. Alipaineisuus on voimakkain aamuisin klo välisenä aikana kun valtuustosalinkin ilmanvaihto on toiminnassa. - Tuloilmakoneen 1 palvelualueella olevien toimistotilojen (osa B) painesuhteisiin vaikutti merkittävästi se, ovatko ilmanvaihtolaitteet toiminnassa vai tapahtuiko ilmanvaihto ns. painovoimaisesti. Kun ulkoilman lämpötila on yli 10 C, olivat ilmanvaihtolaitteet toiminnassa ja silloin tilat olivat selvästi, yli 18 Pascalia, alipaineisia ulkoilmaan nähden. Kun ilmanvaihto tapahtuu ns. painovoimaisesti, tilat ovat noin 4-8 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden. Yöaikaan ko. tilat ovat noin 4-6 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden. - Rakennuksen huoltohenkilökunnan mukaan tuloilmakoneella 3 olisi varaa lisätä tilojen tuloilmavirtoja, mutta kun tuloilmavirtaa lisätään, aiheuttaa se merkittävää vedontunnetta työpisteisiin. Tutkimushetkellä vesikatolta tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksessa on toimimattomia poistoilmanvaihdon huippuimureita. Kun nämä toimimattomat huippuimurit korjataan toi- A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

11 11 (15) mintakuntoon, voi rakennuksen alipaineisuus lisääntyä. Sisäpuolelta tehtyjen havaintojen perusteella varastotilassa 244 oleva poistoilman päätelaite ei poistanut ilmaa ko. tilasta (ko. tilaa palveleva huippuimuri ei toiminut). Tämän tutkimuksen yhteydessä ei selvitetty sitä, ovatko ko. huippuimurit otettu tarkoituksella/ suunnitellusti pois käytöstä. Yhteenveto: Kun rakennukseen tuodaan vähemmän tuloilmaa, kuin sieltä poistoilman mukana poistetaan, muodostuu rakennus alipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Kun rakennus on selvästi alipaineinen (yli 5 Pa) ulkoilmaan nähden, korvausilman sekoittuminen rakenteissa todettujen epätiiviiden rakenneliittymisen kautta on merkittävä sisäilman laatuun vaikuttava haittatekijä. Asumisterveysoppaan mukaan rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto olisi suositeltavaa olla 0-2 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden. Painesuhdemittausten tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 8 olevissa kuvaajissa. 7 Havainnot Havainnot on esitetty tarkemmin liitteessä 9 olevassa kuvakoosteessa. Tässä tekstiosuudessa on esitetty merkittävimmät sisäilman laatuun vaikuttavat havainnot. 7.1 Julkisivuihin ja ikkunoihin liittyvät havainnot Rakennuksen ulkoseinärakenteet ovat ulkoa sisäänpäin katsottuna tiili- villa- betonirakenteita. Tiilijulkisivuilla muurauslaastisaumoissa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä/ kalkkihärmää erityisesti: - valtuustosalin korkeassa julkisivussa, - kohdissa, joissa on havaittavissa vesikaton räystäspeltien vuodoista aiheutuneita vuotojälkiä sekä - ikkunoiden alapuolella eri puolilla rakennusta. Tiilisaumoissa havaitut vauriojäljet ovat viite siitä, että julkisivun tuulettumisessa on puutteita ja ulkoseinän lämmöneristeisiin pääsee kulkeutumaan poikkeavaa kosteutta. Rakenteisiin tehtyjen avausten perusteella ulkoseinän lämmöneristeet ovat vasten julkisivutiiltä eikä rakenteessa ole toimivaa tuuletusrakoa. Pääsisäänkäynnin puoleinen julkisivu on metallirankainen lasijulkisivu, jonka alaosa on umpinainen. Julkisivun alaosassa olevat peltilevyrakenteet menevät ulkopuolisen maanpinnan/ pihakiveyksen alepuolelle. Ko. rakenteeseen tehtiin rakenneavaus rakenteen ja sen kunnon määrittämiseksi. Havaintojen perusteella lasijulkisivun alaosassa peltilevyn takana olevassa levyrakenteessa on havaittavissa kosteus- ja mikrobivauriota. Kosteus- ja mikrobivaurioita todettiin myös seinän alaosassa sisätiloja vasten olevissa levyrakenteissa. Lähtötietojen perusteella ikkunarakenteet ovat alkuperäset ja havaintojen perusteella ikkunoiden maalipinnat ovat kuluneet/ maalipinnat irtoavat alustastaan. Ikkunoiden vesipellitysten liittymissä on epätiiveyskohtia, joiden kautta on sadevesien ja lumen sulamisvesien mahdollista kulkeutua ulkoseinän lämmöneristeisiin. Ikkunapellitykset ovat myös lähellä vaakatasoa, mikä lisää julkisivujen kosteusvaurioitumisriskiä. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

12 12 (15) 7.2 Vesikattoon liittyvät havainnot Vesikattoja tarkasteltiin yleisluonteisin havainnoin sekä pienimuotoisin räystäsreunapellitysten avauksin. Oleellisimmat vesikattoihin liittyvät puutteet ovat seuraavat; - Toimistohuoneen 213 ja kahvion 221 ulkoseiniin, ikkunarakenteiden yläpuolelle on muodostunut kosteusvaurioita räystäspeltien vuodoista johtuen, - Vesikatoilla on käytöstä poistettuihin jäähdytyskojeisiin liittyviä, sadevesille alttiita avoimia / puutteellisesti tiivistettyjä läpivientejä, - Vesikatoilla on turhia käytöstä poistettuja jäähdytyskojeita, - Osasta kermikatteen tuuletusventtiileitä puuttuvat sadesuojahatut, sadevesiä voi ohjautua kermien väliin, - Räystään reunapellityksissä esiintyy puutteita, mm: jatkopaikoista on ohjautunut vesiä julkisivulle ja seinän eristetilaan, - Reuna- ja seinäylösnostopellitysten elastisissa saumoissa on yksittäisiä tiiveyspuutteita, - Räystään reunakorotuksen osalla vesikatteen kermi päättyy reunakorotuksen päälle, mahdolinen reunaylösnoston yli padottuva vesi voi ohjautua seinän eristetilaan, - Yksikerroksisella osuudella toisen kerroksen toimiston seinää vasten vesikaton kermiylösnostoja on osin irti alustastaan suojapellityksen taustalla, - Vesikatoille lammikoituu vettä puutteellisten kaatojen seurauksena, erityisesti liikehuoneistojen kohdalla oleva vesikatto-osuus. 7.3 Rakenneliittymien ja läpivientien tiiveyteen liittyvät havainnot Ikkunakarmien ja ulkoseinärakenteiden rakenneliittymät ovat epätiiviit ja ulkoseinän lämmöneristeeseen johdettu merkkiaine sekoittui selvästi sisäilmaan päin ko. rakenneliittymien sekä paikoin pattereiden kiinnityskohtien kautta. Myös valtuustosalin ison ikkunarakenteen liittymät ovat epätiiviit ja korvausilman todettiin sekoittuvan selvästi ulkoseinän lämmöneristeistä sisäilmaan päin. Ikkunakarmien ja ulkoseinien liittymissä on tilkkeenä mineraalivilla. Ikkunarakenteiden välissä olevien ns. umpiosien kohdilla ulkoseinissä ei ole höyrynsulkumuovia. Tilojen 236 ja 248 kohdilla sekä käytävillä ko. tilojen edustalla kulkee koko rakennuksenosan poikki menevä rakenteiden liikuntasauma. Havaintojen perusteella liikuntasauma on avoin/ puutteellisesti tiivistetty ulkoseinärakenteiden sekä yläpohjarakenteiden osuudella. Avoimen liikuntasauman kautta todettiin sekoittuvan ilmaa ja ulkoseinän lämmöneristeeseen johdettua merkkiainekaasua sisäilmaa päin. Eri puolilla rakennusta yläpohjarakenteessa todettiin tiivistämättömiä, puutteellisesti tiivistettyjä sähkö-, kupariputki- sekä ilmanvaihtokanavien läpivientejä. Epätiiviiden läpivientien kautta voi sekoittua ilmaa yläpohjan lämmöneristeistä sisäilmaan päin, varsinkin päiväaikaan, kun rakennus on ulkoilmaan nähden selvästi alipaineinen. 8 Johtopäätökset Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Sastamalan Tukipalvelut Oy:n sisäilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä. Tutkimustulosten perusteella esitetään seuraavaa: - Tutkimusten perusteella merkittävin sisäilman laatuun vaikuttava haittatekijä on ulkoseinän lämmöneristeissä todettujen mikrobiepäpuhtauksien tai niiden aineenvaihduntatuot- A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

13 13 (15) teiden mahdollisuus kulkeutua sisäilmaan rakennuksen merkittävän alipaineisuuden johdosta sekä rakenteissa todettujen epätiiviiden rakenneliittymien kautta. Näiden epätiiviiden rakenneliittymien kautta on myös mineraalivillakuitujen mahdollista sekoittua sisäilmaan. Tilojen tasopinnoille laskeutuvassa pölyssä todettiin paikoin poikkeavia pitoisuuksia mineraalivillakuituja, mutta niiden pitoisuuksia tuloilmakanavissa voidaan pitää alhaisina. - Rakennuksen julkisivut tuulettuvat puutteellisesti ja ikkunoiden vesipellityksissä on havaittavissa epätiiveyskohtia, joiden kautta on sade- ja lumen sulamisvesien mahdollista päästä ulkoseinän lämmöneristeisiin. Vesipellitykset ovat myös lähellä vaakatasoa, mikä lisää kosteusrasitusta. Tutkimustulosten perusteella ulkoseinärakenteiden lämmöneristeissä sekä ikkunoiden kiinnityspuissa esiintyy mikrobivaurioita. Rakennuksen ikkunarakenteet ovat alkuperäiset ja niiden yleiskunto on huono. - Rakennuksen pääsisäänkäynnin kohdalla metallirunkoisen lasijulkisivun alaosassa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita, mm. sen johdosta, että julkisivun levyrakenteet ovat ulkopuolista maanpintaa/ pihakiveystä alempana. - Ikkunakarmien ja ulkoseinärakenteiden väliset rakenneliittymät ovat epätiiviit ja ulkoseinän lämmöneristeeseen johdetun merkkiaineen todettiin sekoittuvan sisäilmaan päin epätiiviiden rakenneliittymien kautta. Tiloja palvelevat ilmavaihtolaitteet tekevät rakennuksesta selvästi alipaineisen ulkoilmaan nähden, mikä lisää merkittävästi ilman ja ulkoseinän lämmöneristeissä olevien epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan päin. Myös yläpohjarakenteessa havaittiin epätiiviitä sähkö-, kupariputki- sekä ilmanvaihtokanavien läpivientejä, joiden kautta on yläpohjarakenteen lämmöneristeistä mahdollista sekoittua ilmaa sisäilmaan päin rakennuksen merkittävän alipaineisuuden johdosta. - Rakennuksen vesikaton räystäillä olevien vesipeltien liittymien tiiveyksissä on havaittavissa paikallisia puutteita. Räystäspellitysten epätiiveyskohdista on aiheutunut sisäpuolisia kosteusvaurioita ainakin tilan 213 ja kahvion 221 ulkoseinärakenteiden yläosiin. Vesikaton kaadon ovat puutteellisia liikehuoneistojen päällä olevalla yläpohjaosuudella. Vesikatoilla on epätiiviitä läpivientejä, joiden kautta voi ohjautua sade ja sulamisvesiä rakenteisiin. Kermikatteen tuuletusventtiilien päistä puuttuu sadesuojahattuja. 9 Suositukset jatkotoimenpiteistä Sisäilmaan laatuun vaikuttavien haittatekijöiden poistamiseksi suositellaan hankesuunnittelun käynnistämistä, jossa määritellään korjaustoimenpiteet ja niiden laajuus erikseen. Kaikki seuraavassa esitetyt korjaustoimenpiteiden pääperiaatelinjaukset vaativat erillistä suunnittelua. Rakennuksen ilmavaihtojärjestelmä: - Painesuhdemittausten perusteella rakennuksen tuloilmavirrat ovat merkittävästi poistoilmavirtoja pienemmät, mikä aiheuttaa tiloihin merkittävän alipaineisuuden. Rakennuksen huoltohenkilökunnan mukaan tuloilmakoneella 3 olisi varaa kasvattaa tuloilmavirtoja ko. koneen palvelualueella, mutta tuloilmavirtojen kasvattaminen aiheuttaa merkittävää vedontunnetta työpisteisiin. Tuloilman päätelaitteet ovat pääasiassa toteutettu ns. säleikkötuloilmapäätteillä, joka voi laitetyyppinä aiheuttaa ilman nopeuden, joka lisää vedon tunnetta. - Myös valtuustosalin ilmanvaihtokoneet aiheuttavan niin merkittävää melua tilaan, että ko. ilmanvaihtokoneita ei pidetä toiminnassa kokousten aikana. Tuloilmakoneessa 1 ei ole tuloilman lämmityspatteria ollenkaan, minkä johdosta ko. kone on pois toiminnasta kun ulkoilman lämpötila on alle 10 C. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

14 14 (15) o Edellä mainittujen tekijöiden johdosta suositellaan koko ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen suunnittelua. Tulo- ja poistoilmavirtojen tasapainoon saattaminen ja käyttäjämääriin nähden riittävät ilmavirrat ovat merkittäviä sisäilman laatua parantava tekijä. Ikkunarakenteet: - Rakennuksen alkuperäiskuntoiset ikkunarakenteet ja vesipellitykset uusitaan. Ikkunarakenteiden uusinnan yhteydessä ikkunakarmien ja ulkoseinärakenteiden väliset liittymät tiivistetään vedeneristemassojen ja kankaiden avulla (esim. Ardex). Ikkunoiden välissä olevien umpiosien kohdille asennetaan tiiviit höyrynsulkumuovit. Ikkunoiden vesipellitysten kaltevuus korjataan. Julkisivurakenteet: - Mikrobivaurioituneet ulkoseinärakenteiden lämmöneristeet suositellaan uusittavaksi. Mikrobivaurioiden esiintyminen ja vaurioiden laajuuden selvittäminen vaativat mahdollisesti lisätutkimuksia. Julkisivun lämpö- ja energiatehokkuus otetaan huomioon uuden julkisivun suunnittelutyössä. Leukapalkkien betonirakenteiden kunto suositellaan selvitettäväksi ennen korjaustoimenpiteitä. Julkisivut rakennetaan uudelleen tuulettuvina rakenteina. - Pääsisäänkäynnin kohdalla olevan lasijulkisivun alaosassa olevat kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet uusitaan ja rakenteen kosteustekninen toimivuus parannetaan. Metallirunkoisen lasijulkisuvun liittymissä todetut merkittävät epätiiveyskohdat tiivistetään. - Rakennuksen sokkeleihin nouseva kosteus tulisi estää toimivalla salaojituksella (olemassaolo ja toimivuus tulee selvittää) ja ulkopuolisilla täyttöainekerroksilla. Sokkeleihin suositellaan vedeneristeiden asentamista Yläpohjarakenteet ja räystäspellit: - Vesikatoilta tulee poistaa ylimääräiset käytöstä poistetut kojeet ja laitteet. - Kaikki läpiviennit tulee rakentaa vesitiiveiksi ja mahdolliset tarpeettomat läpiviennit suositellaan poistettavaksi. - Kermikatteen tuuletusventtiileihin tulee asentaa puuttuvat sadesuojahatut. - Reunapellitykset suositellaan uusittavaksi ja ylösnostokermit jatkettava julkisivulle siten että ylipadottuvat vedet ohjautuvat seinän ulkopinnan yli. - Ylösnostopeltien tiiveys tulee varmistaa ja puutteelliset elastiset saumat tulee kunnostaa. - Puutteellisten kaatojen alueella kaadot suositellaan korjattavaksi. Läpiviennit ja liikuntasaumat: - Yläpohjarakenteessa olevat tiivistämättömät/ puutteellisesti tiivistetyt läpiviennit tiivistetään esimerkiksi palomassojen tai vedeneristemassojen ja -kankaiden avulla. - Rakenteiden liikuntasaumat yläpohjaan sekä ulkoseinärakenteisiin tiivistetään ilmatiiviiksi. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

15 15 (15) Yleistä kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkamisesta Kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutöissä syntyvien epäpuhtauksien leviäminen muihin tiloihin tulee estää riittävällä suojauksella (purkutyöalueen osastointi muoviseinin ja alipaineistus) sekä huolehdittava työntekijöiden suojauksesta. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on huomioitava työturvallisuuslain 738/2002 sekä Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 säännöstöt. Korjaustöistä on laadittu ohje Ratu-kortti Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät. Tampereella A-Insinöörit Suunnittelu Oy Ins. Saija Korpi Sisäilma-asiantuntija korjaussuunnittelu Rkm. Timo Ekola Suunnittelija korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

16 Liite 1 1 (2) Pohjapiirustus OL PA PK9 MR2 MR1 PP3 PK2 PA 220 Räystäspellin vuoto PK OL PA PK5 PP1 PK3 210 OL PK4 PK7 PP2 PA PK8 OL MR3 MR4 MR5 MR OL Räystäspellin vuoto Merkkien selitykset: MR Materiaalien mikrobit, vahva viite mikrobivauriosta 207 MR PK Materiaalien mikrobit, viittaa mikrobivaurioon Pinnoille laskeutuvan pölyn mineraalikuidut, viite kuituongelmasta 202 PK6 PK Pinnoille laskeutuvan pölyn mineraalikuidut, ei viitettä kuituongelmasta MR7 MR8 206 PP PA Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus Painesuhteiden seurantamittaus sisätilojen ja ulkoilman välillä OL Sisäilman olosuhdemittaus (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidi) PA Ikkunan yläpuolella ulkoseinän sisäpinnalla havaittavissa poikkeavaa kosteutta ja kosteusvauriojälkiä

17 Liite 1 2 (2) Yläpohjassa on epätiiviitä/ puutteellisesti tiivistettyjä ilmanvaihtokanavien, kupariputkien ja sähköjohtojen läpivientejä. Yläpohjarakenteet on tarkastettu pistokokeenomaisesti ja epätiiviitä läpivientejä todettiin ainakin punaisella ympyröidyillä alueilla. Myös rakennuksen poikki menevä liikuntasauma oli tiivistetty puutteellisesti. Kaikissa ikkunakarmien ja ulkoseinärakenteiden rakenneliittymissä, myös lasijulkisivun ja valtuustosalin suuren ikkunan osuudella, todettiin merkittäviä tiiveyteen liittyviä puutteita. Valtuustosalin sisäilmassa on tutkimushetkellä ollut havaittavissa poikkeavaa mineraalivillan hajuun viittaavaa hajua. Koska korvausilman todettiin sekoittuvan ainakin ulkoseinärakenteen eristemateriaalien kautta sisäilmaan, voivat mineraalivillan hajut sekoittua lämmöneristeistä.

18 Liite 2 1 (1)

19 Liite 3 1 (1)

20 Liite 4 1 (1) Tyydyttävä sisäilman hiilidioksidipitoisuustaso täyttyy, kun hiilidioksidipitoisuus on alle 1200 ppm. Toimistohuone 225 Toimistohuone 233 Toimistohuone 237 Toimistohuone 210

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola 1 (11) Drumsö lågstadieskola TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 20.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (11) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS

KUNTOTUTKIMUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Projekti 539.36 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA KUNTOTUTKIUS ULKOSEINÄ- JA YLÄPOHJARAKENTEIDEN TIIVEYS Kaivokselan koulu 7.4.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Tilaaja Tutkimusryhmä Kaivokselan

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16137 Sivu 1 / 7 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, Tilakeskus PROJEKTI: 304977 IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu

Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu 1 (10) Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 19.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (10) HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Consulting ROC and Cloud Service

Consulting ROC and Cloud Service Consulting ROC and Cloud Service Hiilidioksidi mittaukset Pähkinärinteen koulu Riika Rytkönen Jari Kauko 7.4.2015 Yleistiedot Peustiedot Kohde Osoite Käyttötarkoitus Rakennus vuosi Pähkinärinteen koulu

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ

MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ Sivunumero: 1/18 MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 21.2.2012 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/18 Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: MIEHIKKÄLÄN

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot