Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat"

Transkriptio

1 Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, Sastamala Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Työnro Ins. Saija Korpi Rkm. Timo Ekola

2 2 (15) Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, Sastamala SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä Tilaaja Työn sisältö Kohde ja lähtötiedot Tutkimusmenetelmät ja yleistä työn suorituksesta Sisäilmatutkimukset Tuloilmakanavien sisäpintojen mineraalikuidut Tulosten tulkintaperusteet Analyysitulokset Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Tulosten tulkintaperusteet Analyysitulokset Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus Analyysitulokset Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaukset Tulosten tulkintaperusteet Seurantamittaustulokset Sisäilman lämpötilan seurantamittaukset Tulosten tulkintaperusteet Seurantamittaustulokset Sisäilman suhteellisen kosteuden seurantamittaukset Rakenteiden kosteustutkimukset Pintakosteusmittaukset Materiaalianalyysit Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, suoraviljelymenetelmä Tulosten tulkintaperusteet Analyysitulokset Painesuhteiden seurantamittaukset Painesuhteiden seurantamittaustulokset Havainnot Julkisivuihin ja ikkunoihin liittyvät havainnot Vesikattoon liittyvät havainnot Rakenneliittymien ja läpivientien tiiveyteen liittyvät havainnot Johtopäätökset A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax TAMPERE Satakunnankatu 23 A Tampere Puh Fax Internet: Y-tunnus Kotipaikka Tampere

3 3 (15) 9 Suositukset jatkotoimenpiteistä LIITTEET Liite 1 Pohjapiirustus Liite 2 Tutkimusraportti, Mineraalikuitulaskenta, 2654/MVL, Labroc Oy, Liite 3 Tutkimusraportti, Pölynkoostumus, 2653/PEM, Liite 4 Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaus -kuvaajat Liite 5 Sisäilman lämpötilan seurantamittaus -kuvaajat Liite 6 Sisäilman suhteellisen kosteuden seurantamittaus -kuvaajat Liite 7 Materiaalien mikrobianalyysivastaus, MB , Työterveyslaitos, Liite 8 Painesuhteiden seurantamittaus -kuvaajat Liite 9 Kuvakooste JAKELU Sirkku Pehkonen, Sastamalan kaupunki, Tilakeskus, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

4 4 (15) Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, Sastamala Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus 1 Yleistä 1.1 Tilaaja Sastamalan kaupunki, Tilakeskus c/o Kiinteistöpäällikkö Sirkku Pehkonen Pl 23, SASTAMALA 1.2 Työn sisältö Toimeksiantona oli selvittää Sastamalan Tukipalvelut Oy:n toimitilojen sisäilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä. Tutkimuksen kohteena olleet tilat sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa. Tutkimukset kohteessa suorittivat Timo Ekola ja Saija Korpi huhti-toukokuussa Kohde ja lähtötiedot Kohde on 1970 lopulla rakennettu pääosin kaksikerroksinen rakennus, rakennuksen siipiosa on osittain yksikerroksinen. Rakennus on aiemmin toiminut Äetsän kunnantalona. Ulkoseinärakenteet ovat ulkoapäin katsottuna tiili-villa-betonirakenteita. Rakennusryhmän pääasiallisena vesikattomuotona on ns. tasakatto, jossa sisäpuolinen kattovesien poisto. Vesikatteena on bitumi- tai kumibitumikermikate, jonka päällä on suojakiveys. Rakennuksessa on tehty pintaremontteja vuosien aikana, jolloin kokolattiamatot on vaihdettu muovipinnoitteisiin, alakattorakenteet on uusittu, ilmanvaihtoa on mm. uusimalla katolla olevia poistoilmahuippuimureita. Lähtötietojen perusteella tiloja palvelevat tuloilmakoneet ovat alkuperäiset, mutta ilmanvaihtojärjestelmissä olevat mineraalivillaiset äänenvaimentimet on pinnoitettu ja tuloilmakanavat on nuohottu vuoden 2013 keväällä. Rakennuksen vesikatteet on uusittu luvun loppupuolella. Vesivahinkoja ei rakennuksessa ole tiettävästi tapahtunut. Lähtötietoja saatiin mm. Sastamalan tilakeskuksen Nestori Horilalta sekä kohteen huoltomieheltä. 2 Tutkimusmenetelmät ja yleistä työn suorituksesta Tilat tarkastettiin aistinvaraisesti ja pintakosteusmittauksin. Ulkoseinärakenteisiin tehtiin rakenneavauksia ulkoseinän rakenteen ja kunnon määrittämiseksi. Rakenteissa olevien läpivientien ja rakenneliittymien tiiveyttä arvioitiin aistinvaraisten arvioiden sekä merkkiainekokeiden avulla. Merkkiainekokeissa ulkoseinän lämmöneristeeseen johdetun merkkiaineen se- A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

5 5 (15) koittumista sisäilmaan havainnointiin kaasuanalysaattorin avulla. Kokeissa käytetty merkkiaine on väritön, hajuton ja vaaraton tilojen käyttäjille. Ulkoilman ja sisätilojen välistä painesuhdetta sekä sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin viikon kestävän seurantajakson aikana. 3 Sisäilmatutkimukset 3.1 Tuloilmakanavien sisäpintojen mineraalikuidut Lähtötietojen perusteella rakennusta palvelevissa ilmanvaihtojärjestelmissä olleet mineraalivillaiset äänenvaimentimet on pinnoitettu keväällä 2013, minkä jälkeen tuloilmanvaihtokonavat on nuohottu useaan kertaan. Tiloja palvelevien tuloilmakanavien puhtautta arvioitiin aistinvaraisten arvioiden perusteella ja kanavien sisäpinnoilta otettiin neljä näytettä mineraalikuitupitoisuuksien määrittämiseksi. Näytteet tutkittiin valomikroskoopilla Labroc Oy:n laboratoriossa Oulussa Tulosten tulkintaperusteet Mineraalikuitujen lukumäärälle ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilla ei ole viranomaisten asettamia ohjearvoja. Tuloilmakanavissa esiintyvät kuidut ovat peräisin rakennusaikaisista eristystöistä, vaurioituneista tai pinnoittamattomista äänenvaimentimista tai vähäisessä määrin lasikuitusuodattimista. Työterveyslaitoksen analyysivastausten mukaan (Lappalainen ym. 2003, Korhonen et al. 2008, Salonen 2009) keskimääräinen kuitukertymä käytössä olevissa tuloilmakanavissa on vaihdellut välillä kuitua/cm Analyysitulokset Analyysitulosten perusteella tuloilmakanavien sisäpintojen mineraalivillakuitupitoisuudet olivat tasoa 1,9 3,4 kuitua/cm 2. Pitoisuustasoja voidaan pitää alhaisina/ tavanomaisina. Analyysitulokset on esitetty liitteessä Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Tilojen tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia tutkittiin toimistohuoneissa 210, valtuustosalissa 202, 225, 233 ja 237. Näytteet tutkittiin valomikroskoopilla Labroc Oy:n laboratoriossa Oulussa Tulosten tulkintaperusteet Teolliset mineraalikuidut voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita sekä äänenkäytön ongelmia. Sisäilman mineraalikuitujen ei tiedetä aiheuttavan pysyviä terveyshaittoja. Synteettiset epäorgaaniset kuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos kuitupitoisuudet säännöllisesti siivotuilla pinnoilla ovat alle 0,2 kuitua/cm² ja harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kuitua/cm². A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

6 6 (15) Ohjearvot ylittävissä pitoisuuksissa on suositeltavaa selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet niiden vähentämiseen. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla pinnoilla ovat yli 10 kuitua/cm², tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä. (Työterveyslaitos, Schneider T. Chapter 39. Synthetic vitreous fibres. In: Indoor air Quality Handbook. Eds: Spengler JD, Samet JM, McCarthy JF. mcgraw-hill, New York 2000) Analyysitulokset Toimistotilojen 225 ja 237 (näytteet PK7 ja PK9) tasopinnoille laskeutuneen pölyn mineraalikuitupitoisuudet ylittivät toimistotyyppisille tiloille asetetun ohjearvon (0,2 kuitua/cm²) pitoisuuksien ollessa 0,2 ja 1,6 kuitua/cm². Muissa tutkituissa tiloissa mineraalikuitupitoisuudet olivat alhaiset, vaihdellen välillä alle 0,1 0,1 kuitua/cm². Analyysitulokset on esitetty liitteessä Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvan pölyn koostumusta tutkittiin kolmessa toimistohuoneessa (210, 225 ja 237). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esiintyykö tasopintojen pölyssä tavanomaisesta huonepölystä poikkeavia epäpuhtauksia Analyysitulokset Toimistohuoneiden 210 ja 225 tasopinnoilla laskeutuva pöly ei sisältänyt tavanomaisesta huonepölystä 3.4 Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaukset Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta seurattiin neljässä toimistohuoneessa (210, 225, 233 ja 237) välisenä aikana. Sisäilman seurantamittaus suoritettiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag) avulla. Käytetyn mittalaitteen mittaustarkkuus on ± 50 ppm Tulosten tulkintaperusteet Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyydestä. Ilmanvaihto ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla, jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylittää arvon ppm. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa voidaan pitää arvoa ppm. (Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje 2003:1) Vuosina voimassa olleen ja 2012 voimaan astuneen Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaan sisäilman hiilidioksidin pitoisuus tavanomaisissa sääoloissa ja huonetilan käyttöaikana on yleensä enintään ppm (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, 1987 ja D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2012). Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat eri sisäilmastiluokissa seuraavat: S1 S2 alle 750 ppm alle 900 ppm A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

7 7 (15) S3 alle 1200 ppm Hiilidioksidin suuri pitoisuus sisäilmassa voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon huononemista Seurantamittaustulokset Hiilidioksidin seurantamittaustulosten perusteella esitetään seuraavaa: - hiilidioksidipitoisuudet olivat alhaiset ja olivat kaikissa tutkituissa tiloissa alle 600 ppm:n eli hiilidioksidipitoisuudet alittivat Sisäilmastoluokitus 2008 S1 -luokan tavoitearvon vaatimukset. Seurantamittausten perusteella tilojen ilmanvaihto on riittävä poistamaan tilojen käyttäjistä aiheutuvat hiilidioksidikuormat. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksien seurantamittaustulokset on esitetty tarkemmin liitteessä Sisäilman lämpötilan seurantamittaukset Sisäilman lämpötilaolosuhteita seurattiin neljässä toimistohuoneessa (210, 225, 233 ja 237) ja 2. kerroksen yläaulassa (201) välisenä aikana jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag) avulla Tulosten tulkintaperusteet STM:n asumisterveysohjeen (Asumisterveysohje STM:n oppaita 2003:1) mukaan sisäilman lämpötilan hyvä taso on 21 C, mutta sisäilman lämpötila ei saa kohota yli 26 C, ellei lämpötilan kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää C. Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan sisäilman operatiivisen lämpötilan tavoitearvot ovat seuraavat, kun ulkoilman lämpötila on alle 10 C: Lämpötilan tavoitearvo C Lämpötilan sallittu poikkeama C Lämpötilan enimmäisarvo C Lämpötilan vähimmäisarvo C S1-luokka 21,5 C ±0,5 C 23 C 20 S2-luokka 21,5 C ±1,0 C 23 C 20 S3-luokka 21 C ±1,0 C 25 C,kun ulkolämpötila on alle 15 C S1-luokassa lämpötila on oltava tila/huonekohtaisesti asetettavissa välillä ±1,5 C. Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaan rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa olla korkeampi kuin 25 C. Ulkoilman lämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvon ollessa korkeampi kuin 20 C voi huoneilman lämpötila ylittää tämän arvon korkeintaan 5 C (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2012) Seurantamittaustulokset Seurantajakson aikana ulkoilman keskilämpötilat ovat vaihdelleet 2 8 C välillä, mutta painesuhdemittausten perusteella sekä 28. ja on ulkoilman lämpötilat olleet yli 10 C. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

8 8 (15) Tutkittujen tilojen sisäilman lämpötila-olosuhteet ( C) olivat seuraavat: Tila Seuranta-aika Vaihteluväli arkipäivinä klo Keskiarvopitoisuus arkipäivinä klo Toimistohuone ,8 25,5 23,5 Toimistohuone ,8 25,2 22,3 Toimistohuone ,3 26,5 24,6 Toimistohuone ,5 24,8 23,4 2. kerros, yläaula ,0 25,3 24,2 Lämpötilan seurantamittausten perusteella esitetään seuraavaa: - Kaikissa tutkituissa tiloissa sisäilman lämpötilat nousevat päiväaikaan korkeiksi, 25 C:een tai korkeammaksi ja päiväaikaiset keskiarvolämpötilatkin ovat korkeita vaikka seurantajakson aikana ulkoilman lämpötilat ovat olleet alhaiset, pääasiassa alle 10 C. - Myös luoteenpuoleisella julkisivulla olevassa toimistohuoneessa 210 sisäilman lämpötilat nousevat korkeiksi, vaikka ko. tilaan ei aurinko pääse päiväaikaan paistamaan. Sisäilmasta mitatut hiilidioksidipitoisuudet ovat alhaiset, mutta liian korkea sisäilman lämpötila voi aiheuttaa sisäilman tunkkaisuuden tunnetta, päänsärkyä, väsymystä ja ylähengitysteiden oireita. Sisäilman lämpötilan seurantamittaustulokset on esitetty tarkemmin liitteessä Sisäilman suhteellisen kosteuden seurantamittaukset Sisäilman suhteellista kosteutta seurattiin neljässä toimistohuoneessa (210, 225, 233 ja 237) ja 2. kerroksen yläaulassa välisenä aikana jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag) avulla. Sisäilman suhteelliseen kosteuteen mittaustuloksiin vaikuttavat mittausajankohtana vallinneet ulkoilmaolosuhteet sekä mm. ikkunatuuletus. Asumisterveysoppaan mukaan sisäilman suhteellisen kosteuden tulisi olla %RH, joskaan sen saavuttaminen ei läheskään aina ole mahdollista ilmastollisista syistä. Näistä arvoista poikkeamista ei voida pitää terveyshaittana. Tutkittujen tilojen sisäilman suhteelliset kosteudet (%) vaihtelevat välillä %, keskiarvokosteuden ollessa noin 20 %. Seurantajakson aikana sisäilman suhteellinen kosteus on alhainen, mutta kuivaan vuodenaikaan nähden tavanomainen. Alhainen sisäilman suhteellinen kosteus voi kuivattaa limakalvoja ja ihoa sekä voi aiheuttaa ärsytysoireita etenkin allergisille ja astmaattisille ihmisille. Sisäilman suhteellisen kosteuden seurantamittaustulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 6. 4 Rakenteiden kosteustutkimukset 4.1 Pintakosteusmittaukset Pintakosteusmittaukset suoritettiin Gann Hydrotest pintakosteudenilmaisimilla. Pintailmaisimen näytössä esiintyvät lukuarvot ovat välillä Mittausten tulokset ovat suuntaa-antavia vertailuarvoja, jotka riippuvat kosteuspitoisuuden lisäksi myös materiaaleista ja niiden kerrospaksuuksista. Poikkeavaa kosteutta pintakosteudenilmaisimella (ilmaisimen antama lukuarvo yli 90) todettiin seuraavissa tiloissa/ rakenteissa: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

9 9 (15) - toimistohuone 213, ikkunan yläpuolella ulkoseinässä, pintakosteus yli 90. Kosteaksi todetussa kohdassa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä ja vesikaton räystäspellitysten liitosten vuotokohta, jonka kautta vesiä pääsee kulkeutumaan julkisivua pitkin sekä eristetilan kautta alas leukapalkin kohdalla olevan pellityksen taakse. - kahvio 221, ikkunan yläpuolella ulkoseinässä, pintakosteus yli 90. Kosteaksi todetussa kohdassa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä ja vesikaton räystäspellin vuotokohta, jonka kautta vesiä pääsee kulkeutumaan julkisivua pitkin alas leukapalkin kohdalla olevan pellityksen taakse. - pienimuotoisia kosteusvauriojälkiä ja viitteitä poikkeavasta kosteudesta oli muidenkin yksittäisten huoneiden kohdilla ikkunoiden yläpuolella leukapalkkien alapinnassa, mikä voi olla viitteenä siitä, että leukapalkin pellityksen taakse pääsee kulkeutumaan poikkeavaa kosteutta. Pintakosteusilmaisimen perusteella kosteaksi todetut alueet on esitetty tarkemmin liitteessä 1 olevassa pohjakuvassa. 5 Materiaalianalyysit 5.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, suoraviljelymenetelmä Avatuista ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimäärityksiä varten. Näytteet analysoitiin ns. suoraviljelymenetelmällä Työterveyslaitoksen laboratoriossa Kuopiossa Tulosten tulkintaperusteet Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus ++++ (= erittäin runsaasti mikrobeja) ja +++ (= runsaasti mikrobeja) vastaavat Asumisterveysohjeen ja -oppaan (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, 3. korjattu painos 2009) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli cfu/g mikrobipitoisuutta ja ++ (= kohtalaisesti mikrobeja) ja +(= niukasti mikrobeja) vastaavat laimennossarjamenetelmän alle cfu/g pitoisuutta, jolloin mikrobilajisto on otettava tulosta tulkittaessa huomioon. Tulkintaohje: Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia Analyysitulokset Ikkunoiden alapuolelta ulkoseinän lämmöneristeistä, ikkunoiden kiinnityspuista sekä ikkunan alapuolisesta mineraalivillatilkkeestä otettiin kuusi materiaalinäytettä (MR1-MR6) mikrobimäärityksiä varten eri puolilla rakennusta. Analyysitulosten perusteella näytteissä MR1- MR5 esiintyy vahva viite mikrobivauriosta ja näytteessä MR6 esiintyy viite vauriosta. Ensimmäisestä kerroksesta sokkelin yläpuolelle tehtiin yksi rakenneavaus kohtaan, jossa tiilijulkisivun muurauslaastisaumoissa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä/ kalkkihärmää. Analyysitulosten perusteella molemmissa avauskohdasta otetuissa näytteissä (näytteet MR7 ja MR8) esiintyy vahva viite mikrobivauriosta. Analyysitulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 7. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

10 10 (15) 6 Painesuhteiden seurantamittaukset Lähtötietojen perusteella tutkittuja tiloja palvelee neljä erillistä tuloilmakonetta. Kun tuloilmakoneet ovat käynnissä, poistoilmanvaihto tapahtuu erillisten, vesikatolla olevien huippuimureiden avulla. Ilmanvaihtokoneiden ollessa pois päältä, vain likaisten tilojen poistot ovat toiminnassa. Toimistotiloissa tuloilman jako on pääasiassa toteutettu ns. säleikkötuloilmapäätelaitteilla. Tuloilmavirtojen säätöä varten on jokaisen tilan kohdalle tuloilmakanaviin asennettu erilliset säätöpellit. Rakennuksen huoltomieheltä saatujen lähtötietojen perusteella tiloja palvelevien ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ovat seuraavat: - Neuvottelutilan koneet käyvät klo välisenä aikana. - Valtuustosalin koneet käyvät klo välisenä aikana. Koska käyttäjien mukaan valtuustosalin ilmanvaihtolaitteet aiheuttavat merkittävää melua tilaan, käytetään päiväaikaan ilmanvaihtoa päällä vain esim. ruokatuntien tai muiden taukojen aikoina. - Toimistotiloja (osa A) palveleva ilmanvaihtokone 3 käy klo välisenä aikana. - Toimistotiloja (osa B) palveleva ilmanvaihtokone 1 käy välisenä aikana, kun ulkoilman lämpötila on yli 10 C. Kun ulkoilman lämpötila on ko. lämpötilan alapuolella, tuloilmakone 1 ja poistoilmanvaihto on pois päältä ja ilmanvaihto toimii ns. vapaalla kierrolla (painovoimaisesti). Lähtötietojen perusteella tämän tuloilmakoneen uusinta on suunnitteilla. 6.1 Painesuhteiden seurantamittaustulokset Tutkittujen tilojen painesuhteita ulkoilmaan nähden tutkittiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag) avulla. Jatkuvatoimisten seurantamittausten perusteella: - Yöaikaan, kun vain likaisten tilojen poistot ovat päällä, valtuustosali ja tuloilmakoneen 3 palvelualueella olevat toimistotilat (osa A) ovat noin 7-9 Pascalia (Pa) alipaineisia ulkoilmaan nähden. Ko. tilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden lisääntyy huomattavasti päiväaikaan (klo ) tiloja palvelevien tulo- ja poistoilmanvaihtokoneiden ollessa toiminnassa, jolloin alipaineisuus vaihtelee Pa välillä. Alipaineisuus on voimakkain aamuisin klo välisenä aikana kun valtuustosalinkin ilmanvaihto on toiminnassa. - Tuloilmakoneen 1 palvelualueella olevien toimistotilojen (osa B) painesuhteisiin vaikutti merkittävästi se, ovatko ilmanvaihtolaitteet toiminnassa vai tapahtuiko ilmanvaihto ns. painovoimaisesti. Kun ulkoilman lämpötila on yli 10 C, olivat ilmanvaihtolaitteet toiminnassa ja silloin tilat olivat selvästi, yli 18 Pascalia, alipaineisia ulkoilmaan nähden. Kun ilmanvaihto tapahtuu ns. painovoimaisesti, tilat ovat noin 4-8 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden. Yöaikaan ko. tilat ovat noin 4-6 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden. - Rakennuksen huoltohenkilökunnan mukaan tuloilmakoneella 3 olisi varaa lisätä tilojen tuloilmavirtoja, mutta kun tuloilmavirtaa lisätään, aiheuttaa se merkittävää vedontunnetta työpisteisiin. Tutkimushetkellä vesikatolta tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksessa on toimimattomia poistoilmanvaihdon huippuimureita. Kun nämä toimimattomat huippuimurit korjataan toi- A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

11 11 (15) mintakuntoon, voi rakennuksen alipaineisuus lisääntyä. Sisäpuolelta tehtyjen havaintojen perusteella varastotilassa 244 oleva poistoilman päätelaite ei poistanut ilmaa ko. tilasta (ko. tilaa palveleva huippuimuri ei toiminut). Tämän tutkimuksen yhteydessä ei selvitetty sitä, ovatko ko. huippuimurit otettu tarkoituksella/ suunnitellusti pois käytöstä. Yhteenveto: Kun rakennukseen tuodaan vähemmän tuloilmaa, kuin sieltä poistoilman mukana poistetaan, muodostuu rakennus alipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Kun rakennus on selvästi alipaineinen (yli 5 Pa) ulkoilmaan nähden, korvausilman sekoittuminen rakenteissa todettujen epätiiviiden rakenneliittymisen kautta on merkittävä sisäilman laatuun vaikuttava haittatekijä. Asumisterveysoppaan mukaan rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto olisi suositeltavaa olla 0-2 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden. Painesuhdemittausten tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 8 olevissa kuvaajissa. 7 Havainnot Havainnot on esitetty tarkemmin liitteessä 9 olevassa kuvakoosteessa. Tässä tekstiosuudessa on esitetty merkittävimmät sisäilman laatuun vaikuttavat havainnot. 7.1 Julkisivuihin ja ikkunoihin liittyvät havainnot Rakennuksen ulkoseinärakenteet ovat ulkoa sisäänpäin katsottuna tiili- villa- betonirakenteita. Tiilijulkisivuilla muurauslaastisaumoissa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä/ kalkkihärmää erityisesti: - valtuustosalin korkeassa julkisivussa, - kohdissa, joissa on havaittavissa vesikaton räystäspeltien vuodoista aiheutuneita vuotojälkiä sekä - ikkunoiden alapuolella eri puolilla rakennusta. Tiilisaumoissa havaitut vauriojäljet ovat viite siitä, että julkisivun tuulettumisessa on puutteita ja ulkoseinän lämmöneristeisiin pääsee kulkeutumaan poikkeavaa kosteutta. Rakenteisiin tehtyjen avausten perusteella ulkoseinän lämmöneristeet ovat vasten julkisivutiiltä eikä rakenteessa ole toimivaa tuuletusrakoa. Pääsisäänkäynnin puoleinen julkisivu on metallirankainen lasijulkisivu, jonka alaosa on umpinainen. Julkisivun alaosassa olevat peltilevyrakenteet menevät ulkopuolisen maanpinnan/ pihakiveyksen alepuolelle. Ko. rakenteeseen tehtiin rakenneavaus rakenteen ja sen kunnon määrittämiseksi. Havaintojen perusteella lasijulkisivun alaosassa peltilevyn takana olevassa levyrakenteessa on havaittavissa kosteus- ja mikrobivauriota. Kosteus- ja mikrobivaurioita todettiin myös seinän alaosassa sisätiloja vasten olevissa levyrakenteissa. Lähtötietojen perusteella ikkunarakenteet ovat alkuperäset ja havaintojen perusteella ikkunoiden maalipinnat ovat kuluneet/ maalipinnat irtoavat alustastaan. Ikkunoiden vesipellitysten liittymissä on epätiiveyskohtia, joiden kautta on sadevesien ja lumen sulamisvesien mahdollista kulkeutua ulkoseinän lämmöneristeisiin. Ikkunapellitykset ovat myös lähellä vaakatasoa, mikä lisää julkisivujen kosteusvaurioitumisriskiä. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

12 12 (15) 7.2 Vesikattoon liittyvät havainnot Vesikattoja tarkasteltiin yleisluonteisin havainnoin sekä pienimuotoisin räystäsreunapellitysten avauksin. Oleellisimmat vesikattoihin liittyvät puutteet ovat seuraavat; - Toimistohuoneen 213 ja kahvion 221 ulkoseiniin, ikkunarakenteiden yläpuolelle on muodostunut kosteusvaurioita räystäspeltien vuodoista johtuen, - Vesikatoilla on käytöstä poistettuihin jäähdytyskojeisiin liittyviä, sadevesille alttiita avoimia / puutteellisesti tiivistettyjä läpivientejä, - Vesikatoilla on turhia käytöstä poistettuja jäähdytyskojeita, - Osasta kermikatteen tuuletusventtiileitä puuttuvat sadesuojahatut, sadevesiä voi ohjautua kermien väliin, - Räystään reunapellityksissä esiintyy puutteita, mm: jatkopaikoista on ohjautunut vesiä julkisivulle ja seinän eristetilaan, - Reuna- ja seinäylösnostopellitysten elastisissa saumoissa on yksittäisiä tiiveyspuutteita, - Räystään reunakorotuksen osalla vesikatteen kermi päättyy reunakorotuksen päälle, mahdolinen reunaylösnoston yli padottuva vesi voi ohjautua seinän eristetilaan, - Yksikerroksisella osuudella toisen kerroksen toimiston seinää vasten vesikaton kermiylösnostoja on osin irti alustastaan suojapellityksen taustalla, - Vesikatoille lammikoituu vettä puutteellisten kaatojen seurauksena, erityisesti liikehuoneistojen kohdalla oleva vesikatto-osuus. 7.3 Rakenneliittymien ja läpivientien tiiveyteen liittyvät havainnot Ikkunakarmien ja ulkoseinärakenteiden rakenneliittymät ovat epätiiviit ja ulkoseinän lämmöneristeeseen johdettu merkkiaine sekoittui selvästi sisäilmaan päin ko. rakenneliittymien sekä paikoin pattereiden kiinnityskohtien kautta. Myös valtuustosalin ison ikkunarakenteen liittymät ovat epätiiviit ja korvausilman todettiin sekoittuvan selvästi ulkoseinän lämmöneristeistä sisäilmaan päin. Ikkunakarmien ja ulkoseinien liittymissä on tilkkeenä mineraalivilla. Ikkunarakenteiden välissä olevien ns. umpiosien kohdilla ulkoseinissä ei ole höyrynsulkumuovia. Tilojen 236 ja 248 kohdilla sekä käytävillä ko. tilojen edustalla kulkee koko rakennuksenosan poikki menevä rakenteiden liikuntasauma. Havaintojen perusteella liikuntasauma on avoin/ puutteellisesti tiivistetty ulkoseinärakenteiden sekä yläpohjarakenteiden osuudella. Avoimen liikuntasauman kautta todettiin sekoittuvan ilmaa ja ulkoseinän lämmöneristeeseen johdettua merkkiainekaasua sisäilmaa päin. Eri puolilla rakennusta yläpohjarakenteessa todettiin tiivistämättömiä, puutteellisesti tiivistettyjä sähkö-, kupariputki- sekä ilmanvaihtokanavien läpivientejä. Epätiiviiden läpivientien kautta voi sekoittua ilmaa yläpohjan lämmöneristeistä sisäilmaan päin, varsinkin päiväaikaan, kun rakennus on ulkoilmaan nähden selvästi alipaineinen. 8 Johtopäätökset Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Sastamalan Tukipalvelut Oy:n sisäilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä. Tutkimustulosten perusteella esitetään seuraavaa: - Tutkimusten perusteella merkittävin sisäilman laatuun vaikuttava haittatekijä on ulkoseinän lämmöneristeissä todettujen mikrobiepäpuhtauksien tai niiden aineenvaihduntatuot- A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

13 13 (15) teiden mahdollisuus kulkeutua sisäilmaan rakennuksen merkittävän alipaineisuuden johdosta sekä rakenteissa todettujen epätiiviiden rakenneliittymien kautta. Näiden epätiiviiden rakenneliittymien kautta on myös mineraalivillakuitujen mahdollista sekoittua sisäilmaan. Tilojen tasopinnoille laskeutuvassa pölyssä todettiin paikoin poikkeavia pitoisuuksia mineraalivillakuituja, mutta niiden pitoisuuksia tuloilmakanavissa voidaan pitää alhaisina. - Rakennuksen julkisivut tuulettuvat puutteellisesti ja ikkunoiden vesipellityksissä on havaittavissa epätiiveyskohtia, joiden kautta on sade- ja lumen sulamisvesien mahdollista päästä ulkoseinän lämmöneristeisiin. Vesipellitykset ovat myös lähellä vaakatasoa, mikä lisää kosteusrasitusta. Tutkimustulosten perusteella ulkoseinärakenteiden lämmöneristeissä sekä ikkunoiden kiinnityspuissa esiintyy mikrobivaurioita. Rakennuksen ikkunarakenteet ovat alkuperäiset ja niiden yleiskunto on huono. - Rakennuksen pääsisäänkäynnin kohdalla metallirunkoisen lasijulkisivun alaosassa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita, mm. sen johdosta, että julkisivun levyrakenteet ovat ulkopuolista maanpintaa/ pihakiveystä alempana. - Ikkunakarmien ja ulkoseinärakenteiden väliset rakenneliittymät ovat epätiiviit ja ulkoseinän lämmöneristeeseen johdetun merkkiaineen todettiin sekoittuvan sisäilmaan päin epätiiviiden rakenneliittymien kautta. Tiloja palvelevat ilmavaihtolaitteet tekevät rakennuksesta selvästi alipaineisen ulkoilmaan nähden, mikä lisää merkittävästi ilman ja ulkoseinän lämmöneristeissä olevien epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan päin. Myös yläpohjarakenteessa havaittiin epätiiviitä sähkö-, kupariputki- sekä ilmanvaihtokanavien läpivientejä, joiden kautta on yläpohjarakenteen lämmöneristeistä mahdollista sekoittua ilmaa sisäilmaan päin rakennuksen merkittävän alipaineisuuden johdosta. - Rakennuksen vesikaton räystäillä olevien vesipeltien liittymien tiiveyksissä on havaittavissa paikallisia puutteita. Räystäspellitysten epätiiveyskohdista on aiheutunut sisäpuolisia kosteusvaurioita ainakin tilan 213 ja kahvion 221 ulkoseinärakenteiden yläosiin. Vesikaton kaadon ovat puutteellisia liikehuoneistojen päällä olevalla yläpohjaosuudella. Vesikatoilla on epätiiviitä läpivientejä, joiden kautta voi ohjautua sade ja sulamisvesiä rakenteisiin. Kermikatteen tuuletusventtiilien päistä puuttuu sadesuojahattuja. 9 Suositukset jatkotoimenpiteistä Sisäilmaan laatuun vaikuttavien haittatekijöiden poistamiseksi suositellaan hankesuunnittelun käynnistämistä, jossa määritellään korjaustoimenpiteet ja niiden laajuus erikseen. Kaikki seuraavassa esitetyt korjaustoimenpiteiden pääperiaatelinjaukset vaativat erillistä suunnittelua. Rakennuksen ilmavaihtojärjestelmä: - Painesuhdemittausten perusteella rakennuksen tuloilmavirrat ovat merkittävästi poistoilmavirtoja pienemmät, mikä aiheuttaa tiloihin merkittävän alipaineisuuden. Rakennuksen huoltohenkilökunnan mukaan tuloilmakoneella 3 olisi varaa kasvattaa tuloilmavirtoja ko. koneen palvelualueella, mutta tuloilmavirtojen kasvattaminen aiheuttaa merkittävää vedontunnetta työpisteisiin. Tuloilman päätelaitteet ovat pääasiassa toteutettu ns. säleikkötuloilmapäätteillä, joka voi laitetyyppinä aiheuttaa ilman nopeuden, joka lisää vedon tunnetta. - Myös valtuustosalin ilmanvaihtokoneet aiheuttavan niin merkittävää melua tilaan, että ko. ilmanvaihtokoneita ei pidetä toiminnassa kokousten aikana. Tuloilmakoneessa 1 ei ole tuloilman lämmityspatteria ollenkaan, minkä johdosta ko. kone on pois toiminnasta kun ulkoilman lämpötila on alle 10 C. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

14 14 (15) o Edellä mainittujen tekijöiden johdosta suositellaan koko ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen suunnittelua. Tulo- ja poistoilmavirtojen tasapainoon saattaminen ja käyttäjämääriin nähden riittävät ilmavirrat ovat merkittäviä sisäilman laatua parantava tekijä. Ikkunarakenteet: - Rakennuksen alkuperäiskuntoiset ikkunarakenteet ja vesipellitykset uusitaan. Ikkunarakenteiden uusinnan yhteydessä ikkunakarmien ja ulkoseinärakenteiden väliset liittymät tiivistetään vedeneristemassojen ja kankaiden avulla (esim. Ardex). Ikkunoiden välissä olevien umpiosien kohdille asennetaan tiiviit höyrynsulkumuovit. Ikkunoiden vesipellitysten kaltevuus korjataan. Julkisivurakenteet: - Mikrobivaurioituneet ulkoseinärakenteiden lämmöneristeet suositellaan uusittavaksi. Mikrobivaurioiden esiintyminen ja vaurioiden laajuuden selvittäminen vaativat mahdollisesti lisätutkimuksia. Julkisivun lämpö- ja energiatehokkuus otetaan huomioon uuden julkisivun suunnittelutyössä. Leukapalkkien betonirakenteiden kunto suositellaan selvitettäväksi ennen korjaustoimenpiteitä. Julkisivut rakennetaan uudelleen tuulettuvina rakenteina. - Pääsisäänkäynnin kohdalla olevan lasijulkisivun alaosassa olevat kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet uusitaan ja rakenteen kosteustekninen toimivuus parannetaan. Metallirunkoisen lasijulkisuvun liittymissä todetut merkittävät epätiiveyskohdat tiivistetään. - Rakennuksen sokkeleihin nouseva kosteus tulisi estää toimivalla salaojituksella (olemassaolo ja toimivuus tulee selvittää) ja ulkopuolisilla täyttöainekerroksilla. Sokkeleihin suositellaan vedeneristeiden asentamista Yläpohjarakenteet ja räystäspellit: - Vesikatoilta tulee poistaa ylimääräiset käytöstä poistetut kojeet ja laitteet. - Kaikki läpiviennit tulee rakentaa vesitiiveiksi ja mahdolliset tarpeettomat läpiviennit suositellaan poistettavaksi. - Kermikatteen tuuletusventtiileihin tulee asentaa puuttuvat sadesuojahatut. - Reunapellitykset suositellaan uusittavaksi ja ylösnostokermit jatkettava julkisivulle siten että ylipadottuvat vedet ohjautuvat seinän ulkopinnan yli. - Ylösnostopeltien tiiveys tulee varmistaa ja puutteelliset elastiset saumat tulee kunnostaa. - Puutteellisten kaatojen alueella kaadot suositellaan korjattavaksi. Läpiviennit ja liikuntasaumat: - Yläpohjarakenteessa olevat tiivistämättömät/ puutteellisesti tiivistetyt läpiviennit tiivistetään esimerkiksi palomassojen tai vedeneristemassojen ja -kankaiden avulla. - Rakenteiden liikuntasaumat yläpohjaan sekä ulkoseinärakenteisiin tiivistetään ilmatiiviiksi. A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

15 15 (15) Yleistä kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkamisesta Kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutöissä syntyvien epäpuhtauksien leviäminen muihin tiloihin tulee estää riittävällä suojauksella (purkutyöalueen osastointi muoviseinin ja alipaineistus) sekä huolehdittava työntekijöiden suojauksesta. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on huomioitava työturvallisuuslain 738/2002 sekä Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 säännöstöt. Korjaustöistä on laadittu ohje Ratu-kortti Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät. Tampereella A-Insinöörit Suunnittelu Oy Ins. Saija Korpi Sisäilma-asiantuntija korjaussuunnittelu Rkm. Timo Ekola Suunnittelija korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

16 Liite 1 1 (2) Pohjapiirustus OL PA PK9 MR2 MR1 PP3 PK2 PA 220 Räystäspellin vuoto PK OL PA PK5 PP1 PK3 210 OL PK4 PK7 PP2 PA PK8 OL MR3 MR4 MR5 MR OL Räystäspellin vuoto Merkkien selitykset: MR Materiaalien mikrobit, vahva viite mikrobivauriosta 207 MR PK Materiaalien mikrobit, viittaa mikrobivaurioon Pinnoille laskeutuvan pölyn mineraalikuidut, viite kuituongelmasta 202 PK6 PK Pinnoille laskeutuvan pölyn mineraalikuidut, ei viitettä kuituongelmasta MR7 MR8 206 PP PA Pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus Painesuhteiden seurantamittaus sisätilojen ja ulkoilman välillä OL Sisäilman olosuhdemittaus (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidi) PA Ikkunan yläpuolella ulkoseinän sisäpinnalla havaittavissa poikkeavaa kosteutta ja kosteusvauriojälkiä

17 Liite 1 2 (2) Yläpohjassa on epätiiviitä/ puutteellisesti tiivistettyjä ilmanvaihtokanavien, kupariputkien ja sähköjohtojen läpivientejä. Yläpohjarakenteet on tarkastettu pistokokeenomaisesti ja epätiiviitä läpivientejä todettiin ainakin punaisella ympyröidyillä alueilla. Myös rakennuksen poikki menevä liikuntasauma oli tiivistetty puutteellisesti. Kaikissa ikkunakarmien ja ulkoseinärakenteiden rakenneliittymissä, myös lasijulkisivun ja valtuustosalin suuren ikkunan osuudella, todettiin merkittäviä tiiveyteen liittyviä puutteita. Valtuustosalin sisäilmassa on tutkimushetkellä ollut havaittavissa poikkeavaa mineraalivillan hajuun viittaavaa hajua. Koska korvausilman todettiin sekoittuvan ainakin ulkoseinärakenteen eristemateriaalien kautta sisäilmaan, voivat mineraalivillan hajut sekoittua lämmöneristeistä.

18 Liite 2 1 (1)

19 Liite 3 1 (1)

20 Liite 4 1 (1) Tyydyttävä sisäilman hiilidioksidipitoisuustaso täyttyy, kun hiilidioksidipitoisuus on alle 1200 ppm. Toimistohuone 225 Toimistohuone 233 Toimistohuone 237 Toimistohuone 210

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska

Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 076-14 27.12.2014 Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen Katajan koulu Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 076-14

Lisätiedot

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl.

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl. ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR23-24-25549 9.6.24 Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., 24.-25.4.24 Asiakasratkaisut

Lisätiedot

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.9.2014 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TIIVISTELMÄ Tämä raportti on

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS 12.11.2008 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4

SISÄILMASTOSELVITYS 12.11.2008 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4 LAUSUNTO TY04-2008-54580 1 (15) Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Rakennusmestari Viljo Alapuranen Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 15.12.2008 SISÄILMASTOSELVITYS 12.11.2008 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti 306373 16.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3. Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

KAPPELBY SKOLAN LAPINJÄRVENTIE 45 07800 LAPINJÄRVI

KAPPELBY SKOLAN LAPINJÄRVENTIE 45 07800 LAPINJÄRVI Sivunumero: 1/15 KAPPELBY SKOLAN LAPINJÄRVENTIE 45 07800 LAPINJÄRVI KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 21.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/15 Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: KAPPELBY

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2011 Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä 29.5.2013 TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen,

Lisätiedot