Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla"

Transkriptio

1 Sisältö 2 Keskusteluista julkaisuksi 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla 14 Maaseutuyrittäjyys avainroolissa 18 Ruokakriisin dominopeli 22 Nälkä rakastaa köyhää 29 Osallistuminen ja vaikuttaminen Ihmisen perusoikeuksia ja kehityksen edellytyksiä 31 Loppusanat

2 Keskusteluista julkaisuksi tämä on Maailma hankkeen ensimmäinen raportti. Tämän julkaisun sisältö nojaa vuoden 2008 aikana hankkeessa järjestettyyn neljään keskustelutilaisuuteen ja yhteen seminaariin. Tilaisuuksien ohjelmat ovat julkaisun liitteenä. Aiheita valitessamme tartuimme maailmanpolitiikan ajankohtaisiin aiheisiin ja poimimme niistä erityisesti Suomen kannalta tärkeitä teemoja. Ruokaturva, maaseutupolitiikka, yrittäjyys, demokratia ja turvallisuus istuvat hyvin myös Ajatuspaja e2:n arvopohjaan. n Tässä raportissa korostamme, että maailmanpolitiikan pelisäännöt ovat perusteellisen remontin tarpeessa, mutta kehitysyhteistyöllekin on kysyntää. Kehityspolitiikan tulee tukea köyhiä maita niiden nousussa kansainvälisen yhteisön täysivoimaisiksi ja tasavertaisiksi jäseniksi. Oikeudenmukaisuudesta pitäisi olla kyse sekä maailmanpolitiikan näyttämöillä että käytännön kehitysyhteistyössä. n Historian valossa meillä on vahvat perusteet kyseenalaistaa kehitysyhteistyön vaikuttavuutta. Vuosikymmenten ponnisteluista huolimatta miljoonien elämä alkaa vaillinaisin peruseväin. Voidaanko kehityspolitiikalla saada aikaan kestävää yhteiskunnallista kehitystä? Olisiko avun sijaan parempi keskittyä maailmanlaajuisen poliittisen järjestelmän, kansainvälisten suhteiden ja kaupan kehittämiseen? 2

3 n Useiden mittareiden mukaan vuosi 2008 ei ollut erityisen onnellinen ihmiskunnalle. Lähes miljardi ihmistä näkee nälkää. Köyhiä keskuudessamme on noin 1,4 miljardia. Ruoka-, energia- ja talouskriisit kylvävät epävarmuuden jopa epätoivon siemeniä. Ihmisoikeudet ja inhimillisyys tuntuvat olevan hukassa monessa maailmankolkassa. Aseilla yritetään edelleen ratkaista ongelmia. n Toivo paremmasta tulevaisuudesta ei kuitenkaan saa hukkua huonojen uutisten alle. Vanhojen rakenteiden horjuessa tarvitaan uusia ja kestävämpiä keinoja ongelmien ratkaisuun. Myös ilmastonmuutos tuo lisäpaineita kansainvälisen järjestelmän uudistamiseen. n Kansainvälinen talouskriisi tuo ongelmia kaikkialle, mutta myös lisää vastuullisuutta talouselämään. Voimakkaimmin kriisistä kärsivät kehitysmaiden köyhät, sairaat ja syrjäytyneet. Meillä ei ole varaa unohtaa heidän hätäänsä. Tarvitaan entistä määrätietoisempia toimia maailmanlaajuisen eriarvoisuuden vähentämiseksi. n Kiitämme yhteistyöstä British Councilia, Elinkeinoelämän keskus liittoa, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliittoa, Tutkijoiden ja kansanedustajien seuraa Tutkasta sekä ulkoasiainministeriötä. n Lämpimät kiitokset myös kaikille alustajille ja keskusteluihin osallistuneille kehitysyhteistyön asiantuntijoille, tutkijoille, elinkeinoelämän edustajille, poliitikoille, opiskelijoille ja muille asian harrastajille. Sisältöä ei synny ilman innostusta asiaan. Kiitokset Leenalle ja Tarulle tilaisuuksien annin tiivistämisestä raportin muotoon. Tästä on hyvä jatkaa. Helsingissä Karina Jutila Johtaja Ajatuspaja e2 3

4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet kuudessa vuosikymmenessä Suomi on muuttunut kansainvälisen kehitysavun vastaanottajasta yhteistyökumppaniksi köyhille kehitysmaille. Valtion harjoittama kehitysapu alkoi pienimuotoisesti 1950-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Vuonna 1965 ulkoasiainministeriön alaisuuteen perustettiin kehitysaputoimisto. Samana vuonna käynnistyi myös Suomen ensimmäinen kahdenvälinen kehitysyhteistyöhanke Tunisian kanssa. Yhteydet Tansaniaan solmittiin jo vuonna 1968, kun sinne lähetettiin ensimmäinen suomalainen kehitysjoukko. Tansania kuuluu edelleen Suomen kumppanimaihin. Alkutaipaleella usko kehitysavun voimaan oli vahva. n Kehityspanokset pysyivät vaatimattomina 1970-luvun loppuun asti, vaikka Suomi asetti tavoitteekseen rahoituksen nostamisen 0,7 %:iin bruttokansantulosta 1 jo vuonna Kotimaistakin teollisuutta ja työllisyyttä tukeneista kehitysluotoista tuli Suomen kehitysyhteistyön väline 1970-luvun alussa, ja niiden osuus kasvoi ensimmäisinä vuosina jopa kolmannekseen koko kehitysavusta. Myönnettyjä luottoja jouduttiin kuitenkin antamaan anteeksi vuosikymmenen lopulla monien kehitysmaiden ylivelkaannuttua kansainvälisen öljy- ja talous kriisin seurauksena. 1 Bruttokansantulo (BKTL = GNI, Gross National Income) kuvaa maan tuotannosta saamia tuloja. 4

5 Maailma 2015-hanke Ajatuspaja e2:n Maailma hankkeen päätavoitteena on tuottaa tuoreita, konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sekä taustatietoa suomalaisille kehitysyhteistyötoimijoille ja päättäjille. Hankkeella lisätään kehityspoliittista osaamista ja keskustelua sekä kehitysyhteistyön hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa. Lisäksi hankkeessa luodaan uusia kumppanuuksia kehityspolitiikan kentälle. Hanke on ulkoasiainministeriön rahoittama ja kestää vuoden 2009 loppuun saakka. Mikkel Østergaard / GORILLA 5

6 Suomi korostaa maataloutta ja maaseutua koskevassa kehitysyhteistyössään: n Maatalouden tuottavuuden, pienviljelijöiden elinkeinojen kannattavuuden ja maaseudun toimintamahdollisuuksien parantamista n Maataloussektorin kilpailukyvyn kehittämistä n Tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä neuvontaa ja koulutusta n Viljelijäjärjestöjen ja yksityisen sektorin toimijoiden tukemista Lähde: formin.finland.fi David Trood / GORILLA 6

7 Mikkel Østergaard / GORILLA n Kansalaisliikkeiden siivittämänä kehitysyhteistyömäärärahat kääntyivät ripeään runsaan vuosikymmenen mittaiseen kasvuun. Vuonna 1991 Suomen kehitysrahoitus ylitti 0,7 % BKTL-tavoitteen prosentin kymmenyksellä edelleenkin ainoan kerran koko kehityspolitiikkamme historiassa. Rahoituksen kasvusta huolimatta saavutukset eivät olleet toivotunlaisia. 80-lukua onkin kutsuttu kansainvälisen kehityksen menetetyksi vuosikymmeneksi. n Suomalaisten hankkeiden epäonnistumiset saivat osakseen rankkaakin kritiikkiä. Kehityspolitiikan linjauksia kyseenalaistettiin. Keskustelu avun kohdentamisesta esimerkiksi talouselämän, sosiaalisektorin ja maatalouden tukemiseen oli vireää. Kehitysyhteistyöllä tuettiin edelleen myös suomalaista teollisuutta, sillä suuri osa avusta oli sidottu Suomesta tehtäviin hankintoihin. Myöhempien arvioiden perusteella pitkäaikaisia, vientiä edistäviä vaikutuksia avun sitomisella ei kuitenkaan ole ollut. Vuodesta 1987 alkaen Suomi on edellyttänyt kumppanimailtaan ihmisoikeuksien ja kansanvallan kunnioittamista sekä hyvää hallintotapaa. 7

8 Mikkel Østergaard / GORILLA n Suomessa 1990-luvun alun lama romahdutti kehitysyhteistyön rahoituksen ja puhuttiin jopa koko kehitysyhteistyön kuolemasta. Maltillinen nousu kohti tavoitetasoa alkoi kuitenkin uudelleen vuonna Joissakin arvioissa on esitetty, että määrärahojen leikkaukset johtivat kehitysyhteistyön laadun ja vaikuttavuuden paranemiseen. n 2000-luku toi suoran budjettituen ja sektoriohjelmat osaksi Suomen kehityspolitiikkaa. Ensin mainitun eduista ja riskeistä keskustellaan edelleen. n Köyhyys, tavanomaiset sairaudet ja nälkä ovat edelleen usean köyhän maan ongelmia. Samalla on kuitenkin huomattava, että kehitysmaiden haasteet ovat varsin erilaisia. Siksi kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä ei ole sijaa yleistämiselle, vaan toiminnan tulee perustua yksilölliseen suunnitteluun ja paikalliseen omistajuuteen. Paikallinen omistajuus merkitsee sitoutumista toiminnan jatkuvuuteen ja kehittämiseen; asioihin voi vaikuttaa ja niitä voi hallita. Keskeistä on myös kulttuurinen lukutaito esimerkiksi epäkohtelias käytös yhteistyötä pohjustavissa neuvotteluissa saattaa lyödä kapuloita koko hankkeen rattaisiin. 8

9 Pirkko Määttälä 9

10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla Suurin osa kehitysmaiden köyhistä elää maaseudulla. Maaseudun elinkeinopaletti on moninainen: ihmiset hankkivat tuloja maanviljelyksestä, palkkatyöstä ja pienyrittäjyydestä, useimmiten vähän kaikista näistä. Pienviljelijät eivät yleensä ole edes ruuan suhteen omavaraisia suurin osa lisätöiden tuloista menee elintarvikkeiden ostamiseen. Maatalous ja muu elinkeinotoiminta täydentävät toisiaan toimeentulon hankinnassa ja investointien rahoittamisessa. n Toimeentulonsa turvatakseen moni myös päätyy viljelemään kansainvälisille markkinoille tarkoitettuja satokasveja paikallisiin pöytiin päätyvän ruuan asemesta. Köyhien naapureiden ostovoima ei riitä elättämään paikallisia ruuantuottajia, joilla on vaikeuksia kilpailla edullisemman tuontiruuan kanssa. Ja matka laajemmille markkinoille omankin maan sisällä on pitkä. Syrjäseuduilta tuotteita on vaikea saada myyntiin jo pelkästään riittämättömien varastointimahdollisuuksien, huonokuntoisen liikenneverkoston ja toimimattoman logistiikan vuoksi. n Edistysaskeleitakin on onneksi otettu arjen informaatioteknologian, kuten matkapuhelinten yleistyminen on mullistanut maaseudun tiedonkulun ja parantanut tuottajien asemaa huomattavasti. Matkapuhelimen avulla syrjäseutujenkin viljelijät saavat tietoonsa ajantasaiset, oikeat hinnat myymilleen tai tarvitsemilleen tuotteille, jolloin välittäjän huijaamaksi tulemisen vaara vältetään. 10

11 Ulos köyhyyskierteestä Kansallinen maaseutupolitiikka ja kansainvälinen kehitys-, kauppa- ja ympäristöpolitiikka Järjestäytyminen ja verkostot (tukipalvelut, esim. yhdistystoiminta) Pirkko Määttälä INFRA* Luovuus, keksinnöt, tuotannontekijät, markkinointi Rahoituspaletin monipuolistaminen (mikroluotot, osuuskassat) Tietotaito ja tiedonkulun tehostaminen (hiljainen tieto, koulutus, kokemus) Mikkel Østergaard / GORILLA * kysyntä, markkinoille pääsy, tietoliikenneyhteydet, varastointi 11

12 n Maatalouden ulkopuolisen elinkeinotoiminnan markkinat ovat pienet. Sama pääoma kiertää yrittäjältä toiselle. Tässä noidankehässä paikalliset toimijat pyrkivät erikoistumaan ja myymään osaamistaan toisilleen, ulkopuolisia rahoittajia tai investoijia kun ei juuri ole tarjolla. Ja kuitenkin suurelle osalle köyhistä kehitysmaista nimenomaan toimiva maatalous ja elinvoimainen maaseutu olisivat keino katkaista köyhyyskierre. n Yritystoiminta ja kauppa ovat köyhyyden vähentämisen avaimia. Vahvempi talous tarjoaa välineitä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Yritysten mahdollisuuksia osallistua kehitysmaiden talouselämään pitäisi hyödyntää tehokkaammin valtiollisen ja kansalaisjärjestöjen harjoittaman kehitysyhteistyön ohella. Yrityskumppanuudet työllistävät ihmisiä suoraan ja luovat kysyntää paikallisten pienyrittäjien palveluille. n Syrjäinen maaseutu ei kuitenkaan ole houkuttelevin kohde yksityisten rahoittajien ja yrittäjien keskuudessa uusista infrastruktuurihankkeista tai tuotantolaitosten sijainnista päätettäessä. Ihmisten elämän ja elintason kohentumisen kannalta tietoliikenne- ja kulkuyhteyksien parantaminen ja yritystoiminnan edellytysten rakentaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. n Syrjäseutujen kehittämiseen tarvitaankin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, ns. PPP (Public Private Partnerships) -hankkeita. Yritysten väliset kumppanuudet, suomalaisyritysten hankkeet kehitysmaissa sekä niiden tukeminen kehityspoliittisen keinoin toimivat parhaimmillaan sekä suomalaisen elinkeinoelämän että kehitysmaiden köyhien eduksi. 12

13 Tiesitkö tämän kuluttamisesta? Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman suurimpia. Kulutamme keskimäärin neljä kertaa enemmän luonnonvaroja kuin olisi luonnon kestävän kehityksen kannalta järkevää. Suomalainen kuluttaa keskimäärin kymmenen kertaa enemmän kuin etiopialainen. YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteeseen ns. Agenda 21 -toimintaohjelmassa, joka hyväksyttiin YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna Käytännössä maaliin on vielä matkaa. Permakulttuuri tarkoittaa rakennetun ympäristön suunnittelua luontoa kunnioittaen. Maanviljelyssä pyritään kehittämään sellaisia viljelymenetelmiä, jotka eivät vuosikymmenienkään mittaan kuluta maaperää viljelykelvottomaksi. Permakulttuurin pääperiaatteisiin kuuluu mm. ekologiset periaatteet, jotka perustuvat luontoa tarkkailemalla kerättyihin havaintoihin sekä luonnonvaroja säästävät tuotantotavat. Lähde: David Trood / GORILLA 13

14 Maaseutuyrittäjyys avainroolissa Suomalaisilla on runsaasti maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista. Tätä osaamista meidän tulee tarjota entistä aktiivisemmin kehitysmaiden käyttöön. Suomi voi lisätä maatalouden ja maaseudun kehityksen tukemisen osuutta myös kehitysyhteistyöbudjetissaan. n Kehitysyhteistyön rahoituksen ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä on lisättävä, jotta kehitysmaakumppaneilla olisi paremmat mahdollisuudet suunnitella toimintaansa. Tähän voidaan pyrkiä muun muassa rahoituspalettia monipuolistamalla eli ottamalla käyttöön esimerkiksi osuuskassamalli ja muut pienemmän yritysrahoituksen muodot. n Suomen painopisteitä tulisi olla: Kumppanimaiden infrastruktuuri, myös tietoliikenneverkot Yrittäjäyhdistys- ja osuuskuntatoiminta sekä maataloustuottajien järjestäytyminen. Vastuun on oltava paikallisten ihmisten käsissä. Kauppakumppaneihin ja päättäjiin verkostoituneet paikalliset ihmiset voivat aktivoida kylien asukkaita. Yhdistystoiminta ja järjestäytyminen tukevat myös koko yhteisön sosiaalista kehitystä. Tuotteiden ja palvelujen tuotantoketjut ja verkostot. Huomiota suunnattava projektien luomiin uusiin mahdollisuuksiin. Hankkeet ja yritykset voivat synnyttää yllättäviä tarpeita uusille palveluille ja markkinoita pienyrityksille. 14

15 Jan Djenner / GORILLA 15

16 Kehityspoliittiset yritysyhteistyöinstrumentit: Finnpartnershipin laajentaminen, Kioton sopimukseen sisältyvät CDM-hankemahdollisuudet, Finnfundin rahoitusvaltuuksien kasvattaminen ym. Erityisriskirahoitusohjelma, joka koskisi suuria taloudellisia riskejä, mutta hyviä kehitysnäkymiä sisältäviä hankkeita. Suomessa asuvien maahanmuuttajien ja pakolaisten kontaktiverkostot ja tietotaito kumppanimaissa Syrjäseutujen ihmisten vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa Kulttuurin ja perinteiden luomien esteiden poistaminen naisten työssäkäynniltä, opiskelulta ja osallistumiselta Pitkäjänteisempien ja kestävämpien hankkeiden rahoitus. n Kehitysyhteistyön suunnittelussa tulee ottaa paremmin huomioon kokonaisvaltainen alueellinen kehittäminen, joka perustuu monialaiseen ongelmatarkasteluun ja tutkimukseen sekä eri alojen asiantuntijoiden ja paikallisen väestön vuoropuheluun. Aluekehitysyhteistyötä, kuten kaikkea muutakin kehitysyhteistyötä on rakennettava kumppanimaan lähtökohdista valmiiden mallien vieminen ei toimi. Olennaista ovat molemminpuolinen oppiminen ja räätälöidyt, kestävät ratkaisut. Mikkel Østergaard / GORILLA 16

17 Mikkel Østergaard / GORILLA n Suomessa valtiollisella alueiden kehittämis- ja maaseutupolitiikalla on pitkät perinteet ja ne ovat tänäkin päivänä merkittävä osa poliittista keskustelua. Monissa kehitysmaissa sen sijaan esimerkiksi maaseudun elinkeinopolitiikka on jäänyt lapsipuolen asemaan se ei kokonaisuutena kuulu minkään ministeriön tai muun viranomaisen vastuualueeseen. Yleisen maaseutupolitiikan kokonaisvaltaisen kehittämisen tulee jatkossa olla suuremmassa roolissa suomalaisessa kehityspolitiikassa. Ministeriöiden ja muiden alan instituutioiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua pitää tiivistää. n Suomessa hyviksi havaittujen kehityspoliittisten toimenpiteiden dokumentointia pitää tehostaa, sillä toiminnan pitkäjänteisyys ja hiljainen tieto tuntuvat usein katoavan. Neljän kehitysyhteistyövuosikymmenen kuluessa kertynyt usean alan osaamiskapasiteetti tulisi koota yhteen. Tätä hyödyntäen voidaan aloittaa pitkäjänteinen koulutus ja valmennus suomalaisille asiantuntijoille tai asiantuntijoiksi pyrkiville. Näin varmistettaisiin osaltaan kehitysyhteistyön pitkäjänteisyys ja suomalaisen henkisen pääoman periytyminen tuleville sukupolville. 17

18 Ruokakriisin dominopeli vuoden 2008 alussa maailmalta kuului uutisia nälänhädästä ja ruokamellakoista. Useiden peruselintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat syöksyivät pilviin. Myös suomalainen kuluttaja huomasi naudanlihan, maitolitran ja juustokilon kallistuneen. Mikä sai aikaan ruokaturvan 2 rapautumisen? n Ruokakriisin taustalta löytyy monia syitä, sekä tilapäisiä tuotantohäiriöitä että pidempiaikaisen kehityksen seurauksia. Niiden yhdistelmä on osoittautumassa kohtalokkaaksi monissa maailman köyhimmistä maista. Prosessi on kuin dominopeli, jossa yksi palikka saa liikkeelle muita. n Nälästä kärsivien määrän radikaalin kasvun saivat kehitysmaissa aikaan muun muassa sääoloista johtuneet kehnot sadot, ruuan kallistuminen kansainvälisillä markkinoilla sekä aseelliset konfliktit. Elintarvikkeiden hintojen ennätysjyrkkään nousuun puolestaan vaikuttivat ainakin maataloustuotannon kustannusten, kuten esimerkiksi lannoitteiden, siemenviljan ja energian merkittävä kallistuminen, ruokavarastojen alhainen taso ja sijoittajien keinottelu kansainvälisillä ruokamarkkinoilla. 2 Ruokaturva koostuu sekä terveellisen elämän kannalta riittävästä ruuan saatavuudesta että elintarvikkeiden puhtaudesta / elintarviketurvallisuudesta. Ruokaturvan perusta on kestävä paikallinen ruuantuotanto ja sen täydentämiseen tarvittavien elintarvikkeiden hintojen kohtuullisuus. 18

19 Mikkel Østergaard / GORILLA 19

20 Mikkel Østergaard, David Trood / GORILLA Ruokakriisistä kohti tasapuolisesti omavaraisempaa maailmaa Kansainväliset toimet Harmonisoidaan kehitys-, kauppa-, energia- ja maatalouspolitiikka tulleilla, tuilla, tavoitteilla ja toimilla soudettava samaan suuntaan Rajoitetaan tehokkaammin tarpeettoman kulutuksen kasvua kaikilla tasoilla teollisuudesta kotitalouksiin (hintapolitiikka, suorat rajoitukset) Väestönkasvun hillitseminen mm. lisäämällä ehkäisyvälineiden tarjontaa, seksuaalikasvatusta, parantamalla koulutusta ja terveydenhuoltoa Huomioidaan paikallinen ruuantuotanto paremmin ruoka-avun suunnittelussa apu ei saa kuihduttaa paikallista tuotantoa! Kansalliset toimet Tarjotaan pientuottajille joustavaa rahoitusta Lisää maatalousneuvontaa ja alan koulutusta Tuetaan maataloustuottajien järjestäytymistä Kehitetään tuotanto-olosuhteita, maaseudun infrastruktuuria ja elintarvikemarkkinoiden jakelukanavia Tehostetaan maankäyttöä Kasteluveden kulutusta rajoitetaan paremmin kastelumenetelmin ja säännöksin Tuetaan maan omistus- ja käyttöoikeusuudistuksia, mm. parannetaan naisten mahdollisuuksia omistaa ja viljellä maata Parannetaan tietoliikennettä hyvät käytännöt ja uusi tutkimustieto tehokkaasti ja ripeästi kaikkien ulottuville Kehitetään uusia palvelumalleja, esim. rakennetaan terveyskeskus, kirjasto / kauppa junaan palvelu kulkee vähäpäästöisesti kuluttajan luo Tuottajan valinnat Suositaan ympäristö- ja maaperäystävällisiä viljely- ja maanmuokkausmenetelmiä sekä perinteisiä viljelykasveja Lisätään ekologisesti kestävää kalankasvatusta Kuluttajan valinnat Syömme enemmän lähi- ja luomuruokaa Kasvissyönti yleistyy Kala korvaa yhä useammin lihan ruokapöydissä Permakulttuuri leviää 20

21 n Maailman ruokaturvaa ovat heikentäneet biopolttoaineiden raaka-aineiden lisääntynyt viljely ravintokasvien kustannuksella, maatalouden tuottavuusongelmat sekä kasteluveden pula, jonka ennustetaan pahenevan entisestään. Näiden tekijöiden lisäksi viljelyalan pieneneminen suhteessa maailman väestöön asettaa viljelijät tulevaisuudessa entistä suuremman haasteen eteen. n Maapallon ruokahuollon haastavat pidemmällä aikavälillä muun muassa väestönkasvu ja ruuan kysynnän lisääntyminen, kulutustottumusten muutokset sekä ilmastonmuutos. n YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n ennusteen mukaan maailmassa on vuonna 2050 lähes 9,5 miljardia ihmistä, joiden ruokkimiseksi ruuantuotanto pitäisi kyetä kaksinkertaistamaan. Väestönkasvu keskittyy kehitysmaiden kaupunkeihin. Maaseudun tuottajiin ja maatalouden tehostamiseen kohdistuu siis valtavia odotuksia ja paineita. n Lihan, maitotuotteiden ja muiden tuotannossaan runsaasti energiaa ja luonnonvaroja vaativien elintarvikkeiden kulutus kasvaa kaikkialla maailmassa. Ruuan kysynnän kasvu on jo nyt väestönkasvua nopeampaa ja se voi jopa kiihtyä. n Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksia maailman ruokaturvaan on äärimmäisen vaikea ennustaa. Maailman lämpötilan noustessa yli kahdella asteella sadot Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa saattavat pienentyä jopa 40 prosenttia. Lisäksi äärimmäisten sääilmiöiden, kuten tulvien ja kuivuuksien paheneminen lisää paikallisten nälänhätien todennäköisyyttä. 21

22 Nälkä rakastaa köyhää ruuan riittävyys on asia, jota ei voida ratkaista tarkastelemalla pelkästään kehitysmaiden ruuantuotantoa. Tarvitaan maailmanlaajuista maatalouden kehittämispolitiikkaa. Maailman ruokaturvaa voivat parantaa monet toimijat yksittäisestä kuluttajasta kansainvälisiin organisaatioihin. Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeää on muuttaa sekä ruuan tuotantotapoja että ihmisten kulutustottumuksia kestävämmiksi ja eettisemmiksi. n Jokainen meistä voi a) muuttaa ruokatottumuksiaan ympäristön kannalta kestävämmiksi esimerkiksi suosimalla lähi-, luomu- ja kasvisruokaa, b) huomioida päivittäisissä kulutusvalinnoissaan tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset entistä paremmin, c) pyrkiä kokonaisvaltaisesti ympäristöystävälliseen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan elämäntapaan sekä d) ennen kaikkea vähentää omaa kulutustaan. n Kehitysyhteistyössä ympäristöystävällisen pientuotannon rahoittaminen on otettava huomioon nykyistä paremmin. Käytännön tasolla Suomen tulisi keskittää yhteistyötä maataloussektorin ja maaseutukehityksen erityisosaamisaloilleen. Esimerkiksi puhtaan veden saatavuuteen ja sanitaatioon liittyvien hankkeiden määrää tulee lisätä merkittävästi. 22

23 Köyhyys Kehityspoliittisessa keskustelussa köyhyydellä viitataan taloudelliseen elämäntilanteeseen. Maailman asukkaista reilu viidennes, noin 1,4 miljardia ihmistä on köyhiä. Maailmanpankin virallisen määritelmän mukaan köyhä on ihminen, joka ansaitsee noin yhden euron päivässä. Mikkel Østergaard / GORILLA 23

24 Mikkel Østergaard / GORILLA 24

25 Mikkel Østergaard / GORILLA n Käytännössä maanviljelyn ekologista kestävyyttä parannetaan esimerkiksi edistämällä luomuviljelyä ja pienimuotoisempaa maataloutta: perheviljelmiä ja pienten osuuskuntien toimintaa. Maanviljelijöiden tulee panostaa enemmän perinteisten viljelykasvien tuotantoon, suosia ympäristö- ja maaperäystävällisiä viljely- ja maanmuokkausmenetelmiä sekä rajoittaa kasteluveden kulutusta paremmin kastelumenetelmin ja säännöksin. n Karjataloudessa tulisi lisätä märehtijöiden osuutta kotieläinkannasta. Eläinten ruokinnassa pitäisi siirtyä ihmisten ravinnoksi kelpaavista raaka-aineista tuotetun väkirehun sijaan mahdollisimman pitkälti luonnon tarjoamaan ruohoon. n Kaikkialla maailmassa lihantuotantoa voidaan tulevaisuudessa korvata ekologisesti kestävällä kalankasvatuksella. 25

26 Mikkel Østergaard / GORILLA n Suomen painopisteitä tulisi olla: Maanomistusrakenteet ja maan käyttöoikeudet Kehitysmaiden viljelymaan keskittymisestä harvojen suurmaanomistajien ja ulkomaisten suuryritysten käsiin on siirryttävä kohti kaikin puolin tasa-arvoisempaa, mutta tuottavaa järjestelmää. Naisten maanomistusoikeuksia on parannettava ja maankäytön suunnittelua on kehitettävä. Logistiikkaketjut Kuljetusten minimointi on omiaan pienentämään kaikkien tuotteiden ympäristövaikutuksia. Koulutusta Suomessa Kumppanimaiden maatalousasiantuntijoille alan jatkokoulutusta Suomessa. Koulutusyhteistyö Tulisi tutkia muun muassa mahdollisuuksia kasvattaa ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen roolia, myös yksityisten koulutuksen tarjoajien näkökulmasta. Verkko-opetuksella voitaisiin saavuttaa merkittäviä etuja esimerkiksi Afrikassa. 26

27 Mikkel Østergaard / GORILLA Maatalouden tutkimustoiminta ja -neuvonta Hyvät käytännöt ja uusi tutkimustieto pitää saada nykyistä nopeammin kentälle sitä tarvitsevien ihmisten käyttöön. Naisten koulutus Se parantaisi koko perheen hyvinvointia, terveyttä ja perhesuunnittelua. Ekologiset elintavat Ekologisesti kestävät elintavat ja niihin liittyvät tiedot ja taidot varsinkin akuuteilla ruokakriisialueilla. n Harvaan asutulla maaseudulla voidaan kehittää uudenlaisia palvelukonsepteja. Esimerkiksi Suomen maaseudulta tuttua kirjasto- ja kauppa-autoperinnettä voitaisiin soveltaa rakentamalla terveysasema, kirjasto tai kauppa junaan palvelu liikkuisi vähäpäästöisesti raiteita pitkin ihmisten luo. Tämä toki edellyttää parannuksia maaseudun liikenneverkostoon. 27

28 Pirkko Määttälä n Kansainvälisillä foorumeilla Suomen on edistettävä tarmokkaasti muun muassa kehitys-, kauppa-, maatalous- ja ilmastopolitiikan entistä tiiviimpää yhteensovittamista. Muun muassa EU-maiden tulli- ja tuotantotukipolitiikan on oltava johdonmukaisesti linjassa kehityspoliittisten sitoumusten ja tavoitteiden kanssa. Myös uusiutuvan energian käytön edistämistavoitteet tulee laatia siten, etteivät ne vaaranna maailman ruokaturvaa. n Suomi voisi myös rahoittaa ympäristöpakolaisuuden syitä ja tulevaisuustrendejä kartoittavaa tutkimusta. Vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien hahmottelulla voidaan terävöittää kansainvälisen yhteisön tahtotilaa pitää kiinni annetuista ruokaturvan parantamiseen ja kehitysrahoitukseen liittyvistä lupauksista. 28

29 Osallistuminen ja vaikuttaminen Ihmisen perusoikeuksia ja kehityksen edellytyksiä Oikeudenmukainen yhteiskunnallinen kehitys ei onnistu ilman kansanvaltaa. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon kuuluu perusihmisoikeuksiin. Kontrollin ulottumattomissa oleva hallinto on altis korruptiolle ja muille valtaaseman väärinkäytöksille: ihmisoikeusloukkauksille, vähemmistöihin kohdistuvalle väkivallalle ja vainolle. n Yhteiskunnallinen epävakaus ja heikko hallinto vaarantavat sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen. Autoritaarisessa yhteiskunnassa kehityksen hedelmät eivät jakaudu tasa-arvoisesti. n Demokratian ja hyvän hallinnon tukeminen on tärkeää, mutta usein hankalaa ja hidasta työtä. Valmiiden hallintomallien istuttamisyritykset ovat kuin valon kantamista säkillä pimeään tupaan. Kiireellä ja painostuksella syntyy vain näennäisdemokratioita, joissa järjestetään vaaleja ilman todellista osallistumista, vaikuttamista tai mahdollisuuksia saada päättäjät tilille teoistaan vaalien välillä. 29

30 n Kansanvaltainen hallinto lähtee paikallisista lähtökohdista, alueen asukkaiden ja päättäjien yhteisenä työnä. Muut, kuten Suomi, voivat toimia kannustajina. Pitää jakaa omia kokemuksia, tukea kansalaisyhteiskuntaa ja kannustaa esimerkiksi valtiolliseen yhteistyöhön, joka sidotaan oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintoon. n Oma lukunsa on valtioiden väliseen demokraattiseen yhteistyöhön kannustaminen. EU voi olla Afrikan unionille esimerkki maanosan kattavan yhteistyön kehittämisestä. Mikkel Østergaard / GORILLA Mikkel Østergaard / GORILLA 30

31 Loppusanat ilmastonmuutoskeskustelu on nostanut entistä selvemmin esiin maapallon resurssien rajallisuuden ja länsimaisen kulutusyhteiskunnan ja -kulttuurin kestämättömyyden. Ekosysteemimme on kovalla koetuksella. Kuitenkin haaveilemme tulevaisuudesta, jossa maailmanlaajuinen taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus olisivat vain ikäviä muistoja menneestä. Miten mahdollistamme maailman kasvavalle väestölle paremman huomisen ja elintason? n Puhdas ja tasapainoinen ympäristö on kaiken elämän perusedellytys. Ilmastonmuutosta on pakko torjua. Köyhyyden poistaminen vaatii kuitenkin tietyn määrän luonnonvaroja enemmän energiaa, ruokaa ja tavaraakin. Kehitysmaiden asukkaiden oikeus parempaan elintasoon on kiistämätön. Mutta useiden tutkimuslaitosten arvioiden mukaan maapallo ei kestä edes nykyisen väestön elämää eurooppalaiseen tyyliin. n Luottamus puhtaaseen teknologiaan, tehokkuuden ja tuottavuuden kasvuun sekä uusiin innovaatioihin on vahvaa. Niiden avulla uskomme nujertavamme materiaalisen köyhyyden ekologisesti kestävällä tavalla. Köyhien kehitysmaiden tulee pystyä parantamaan asukkaidensa elintasoa kulkematta länsimaiden viitoittamaa saastuttavan teollistumisen polkua. Niiden tulisi hypätä suoraan luovempiin energiaratkaisuihin ja tuotantotapoihin. 31

32 Mikkel Østergaard / GORILLA n Viime vuosina on syntynyt uudenlaisia kehityskumppanuuksia. Kiinan vahvistunut rooli esimerkiksi Afrikan maiden partnerina herättää keskustelua pyrkiikö maailman väkirikkain valtio lunastamaan uudelleen suurvalta-asemansa vai onko investointien takana aito auttamisen halu? Tulisiko suomalaisten toimijoiden pyrkiä yhteistyöhön kiinalaisten kanssa, jos Suomen kehityspolitiikan mukaisista ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen edistämisperiaatteista päästäisiin yhteisymmärrykseen? Toistaiseksi muutamista yhteishankkeista on kertynyt sekä hyviä että huonoja kokemuksia. n On korkea aika todella onnistua edistämään maailman asukkaiden tasavertaisuutta. Siihen tarvitaan kumppanuuksia, huolella harkittua panostusta sekä rohkeaa ja oikeudenmukaista politiikkaa, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 32

33 Maailma hankkeen tilaisuudet vuonna 2008 I Mistä muonaa maailmalle? Keskustelutilaisuus (yhteistyössä MTK:n kanssa) Mistä keinoja ruokakriisin ratkaisuun? Kuinka paljon tehostamisen varaa on kehitysmaiden maataloustuotannossa? Miten Suomen toimia voidaan tehostaa? Avauspuheenvuoro / Asiantuntija Jouko Nieminen, MTK Ruokakriisi tänään ja tulevaisuudessa / Ekonomisti Kalle Laaksonen, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Pystyvätkö kehitysmaat ruokkimaan itsensä? / Professori U. B. Lindström Kokemuksia kenttätyöstä / Maanviljelijä Aarre Anttila II Demokratia ja turvallisuus Kehityksen edellytyksiä vai aikaansaannoksia? -seminaari yhteistyössä British Councilin ja Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran Tutkaksen kanssa Demokratian ja hyvän hallinnon tukeminen osana suomalaista kehityspolitiikkaa / Neuvonantaja Rauno Merisaari, ulkoasiainministeriö, ihmisoikeusyksikkö Good Enough Governance in Palestine: Difficult Trade-offs between Democracy, Peace and Development / Ms. Rana Alhelsi, PhD, Head of Technical Advisory Unit, Office of Mr Ahmad Qurei, Chief Palestinian Negotiator to Final Status Negotiations, Abu Dees, Palestine Liite 33

34 Kehitys ja konfliktit, kehitysyhteistyö turvallisuuspolitiikan näkökulmasta / Tutkija Lalli Metsola, Helsingin yliopisto Konfliktien katastrofaaliset kehitysvaikutukset kokemuksia kentältä / Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, Kirkon Ulkomaanapu III Omavaraisuudesta yrittäjäksi, maataloustuotteet markkinoille Kehityspolitiikka maaseutuyrittäjyyden edellytysten rakentamisessa -keskustelutilaisuus Mitkä ovat Etelän maaseutuyrittäjän suurimmat haasteet? Miten maaseudun pienyritystoimintaa voitaisiin tukea tehokkaammin? Mitä annettavaa Suomella on? Taloudellisesti toimelias maaseutu / Maaseutukehityksen asiantuntija Kaisa Karttunen, Niras Finland Oy IV Suomalaisyritykset kehitysmaissa Käytännön kokemuksia yhteistyöstä -keskustelutilaisuus yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa Millaisia käytännön haasteita yritykset kohtaavat kehitysmaissa? Mitä kumppanukset voivat oppia toisiltaan? Mistä haetaan kasvua ja kestävyyttä yritystoimintaan kehitysmaissa? Nokia Nokia Siemens Networks cases of PPPs / Rauno Granath, Head of New Growth Markets, Nokia Siemens Networks Miten kehityspolitiikan tavoitteita voisi edistää paremmin yritysten avulla? / Hallinto- ja kehitysjohtaja Tapio Wallenius, Finnfund Teollisen yhteistyön rahasto Oy 34 Liite

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan?

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Maailma 2015 Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Raportti 2 2009 Ajatuspaja e2, some rights reserved. Lisätietoa Creative Commons -lisenssistä: www.creativecommons.fi ISBN 978-952-67200-8-1

Lisätiedot

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.)

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimelleS Tenaw ViSa heinonen Sami Karhu PeTri ollila (toim.) kirjoittajat ja

Lisätiedot

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa

Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa onko kehitysyhteistyöstä hyötyä? miten estetään uudet talouskriisit? miten hillitään veronkiertoa, ympäristötuhoja, pakolaisuutta ja aseellisia konflikteja?

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN. Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia globaaleissa puitteissa 2010-2050

LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN. Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia globaaleissa puitteissa 2010-2050 LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia globaaleissa puitteissa 2010-2050 Osmo Kuusi, Sirpa Kurppa ja Jussi Pakkasvirta (toim.) EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU

Lisätiedot

Suomen suurimmilla haasteilla on lukumäärän yli miljardiin. Ilmastonmuutos

Suomen suurimmilla haasteilla on lukumäärän yli miljardiin. Ilmastonmuutos Kepan lausunto Keskustan tavoiteohjelmasta 2010-luvulle 31.3.2010 Kepa kiittää lausuntomahdollisuudesta. Maailmassa on viime vuosina ollut paljon epävakautta. Ihmisten hyvinvointiin joka puolella maailmaa

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Kirjoittajat Titta Lassila, Mikaela Eriksson, Katja Hennier, Meri-Tuulia Hurri, Niina Karttunen, Saara Puranen, Kirsi

Lisätiedot

LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN

LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia globaaleissa puitteissa 2010-2050 Osmo Kuusi, Sirpa Kurppa ja Jussi Pakkasvirta (toim.) EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 Virkatyönä ohjelmaan tehdään vielä kielenhuolto ja tarvittavat sanastot.

Lisätiedot

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sini Suomalainen Minna Halme MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Opas suomalaisille yrityksille KUMPPANIT RAHOITUS TUTKIMUS Miten innovoida kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot