Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Aika klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 19 Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 7 20 Elinkeinolautakunnan kokousaikojen, esityslistan jakelun ja 8 pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan 12 jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen 23 Utsjoki malli -esiselvityshankkeen käynnistäminen Utsjoki malli -esiselvityshankkeen projektipäällikön valinta Kuntarahoituspyyntö Yhteisöpohjainen 16 saamelaiskulttuurimatkailu -hankkeeseen 26 Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna Elinkeinotoimen kalustoluettelo Tiedoksi saatettavat asiat Muut asiat 22

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Härkönen Esko 10:00-11:17 Puheenjohtaja Aurala Paula 10:00-11:17 Jäsen Valle Niiles 10:00-11:17 Jäsen Guttorm Raimo Esa 10:00-11:17 Varajäsen Manninen Terttu 10:00-11:17 Varajäsen Aikio Eeva-Maarit 10:00-11:17 Kehittämispäällikkö,esittelijä Länsman Raimo 10:00-11:17 Pöytäkirjanpitäjä Vallivaara Johannes 10:00-10:20 Utsjoki malli projektipäällikkö Poissa Tenoranta Jarkko Varapuheenjohtaja Nuorgam Eeva Jäsen Länsman Vesa Jäsen Guttorm Hillevi Jäsen Guttorm Urho Varajäsen Halonen Jaana Varajäsen Guttorm Eila Varajäsen Isola Antero Varajäsen Somby Uula-Petteri Varajäsen Porsanger Veikko Kunnanhallituksen pj Valle Henry Hallituksen edustaja Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja Allekirjoitukset puheenjohtaja Esko Härkönen pöytäkirjanpitäjä Raimo Länsman Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Raimo Esa Guttorm pöytäkirjantarkastaja Niiles Valle pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoen kunnanvirasto Minna Lukkari ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Eltk 16 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta keskusteli Utsjoki malli -hankkeen projektipäällikön Johannes Vallivaaran kanssa hankkeen aloittamisesta.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Eltk 17 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Esa Guttorm ja Niiles Valle.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Eltk 18 Elinkeinolautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Elinkeinolautakunta käsittelee uutena asiana Metsähallituksen lausuntopyyntöä koiravaljakkotoimintaan Karigasniemen alueelle. Asia käsitellään pykälässä muut asiat. Elinkeinolautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen edellä mainitulla muutoksella.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus Eltk 19 Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tekee lautakunnalle talous- ja tilannekatsauksen. Tilanne- ja talouskatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Tilanne- ja talouskatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunnan kokousaikojen, esityslistan jakelun ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2015 Eltk 20 Hallintosäännön 24 mukaan toimielin päättää kunkin vuoden alussa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, josta ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ko. säännön mukaan esityslista on lähetettävä toimielimien päättämällä tavalla ja ajassa. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 28 mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Suunnitelma kokouksista, esityslistan jakelusta ja pöytäkirjan nähtävillä pidosta: Kokouksista ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla suomen- ja saamenkielellä. Kokouskutsut ja esityslistat lähetetään 6 päivää ennen kokousta elinkeinolautakunnan varsinaisille jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, vain esityslista lautakunnan varajäsenille. Saamenkielinen kokouskutsu ja esityslista lähetetään em. henkilöille heidän oman kirjallisen valintailmoituksen mukaan. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina. Lautakunta hyväksyy yllä esitetyn suunnitelman kokouksista, esityslistan jakelusta ja pöytäkirjan nähtävillä pidosta, sekä päättää vuonna 2015 pidettävien kokouksien kokousajoista. Elinkeinolautakunta hyväksyi esitetyn suunnitelman kokouksista, esityslistan jakelusta ja pöytäkirjan nähtävillä pidosta ja päätti, että seuraava kokous pidetään Muista kokousajoista päätetään myöhemmin.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta 2014 Eltk 21 Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat elinkeinojen kehittäminen ja yritysneuvonta, maaseutuviranomaistehtävät, yhteispalvelu, matkailuneuvonta ja aluemarkkinointi. Elinkeinolautakuntaan kuului 7 jäsentä ja heidän varajäsenensä, sekä kunnanhallituksen edustaja. Elinkeinolautakunta kokoontui toimintavuonna 4 kertaa. Elinkeinotoimessa työskenteli vakinaisessa työsuhteessa kehittämis- ja elinkeinopäällikkö ja elinkeinosihteeri/palveluneuvoja. Lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa työskentelivät matkailusihteeri/palveluneuvoja, Saamen kielikeskus hankkeen projektikoordinaattori ja Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittäminen hankkeen projektikoordinaattori. Toiminta vuonna 2014 Elinkeinojen kehittäminen (KP 5000): Elinkeinotoimi on avustanut paikallisia yrittäjiä yrityksen perustamista, laajentamista ja kehittämistä koskevissa asioissa. Toimintavuonna elinkeinotoimi järjesti tiedotustilaisuuksia, koulutuspäiviä ja neuvontaa paikallisille yrityksille ja yrittäjiksi aikoville yhteistyössä seudullisten yrityspalveluiden toimijoiden kanssa. Elinkeinotoimi oli toimintavuonna osallisena seudullisten yrityspalvelujen tuottamiseen liittyvissä hankkeissa ja kehityskeskusteluissa. Vuoden 2014 aikana elinkeinotoimi luonnosteli yhdessä sidosryhmien kanssa Utsjoen kunnan elinkeinostrategian sekä sen liitteeksi toimintasuunnitelman ja hankeohjelman hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi tehtiin rahoitushakemukset seuraaville hankkeille: Utsjoki malli esiselvitys, Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen sekä Cuojat Juoigga Livduu Leu dde! Saamelaismusiikin aikuiskoulutus. Kaikki hankkeet saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Maaseutuhallinto (KP 5010 ja KP5020): Maaseutuhallintoa hoidettiin yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti. Utsjoen kunnan elinkeinotoimessa hoidettiin kunnan alueella tapahtuneisiin sato- ja riistavahinkoihin liittyvät viranomaistehtävät. Petovahinkopäätöksiä tehtiin toimintavuonna 216 kpl. Päätöskäsittelyyn osallistui elinkeinosihteerin lisäksi matkailusihteeri/palveluneuvoja ja kehittämis- ja elinkeinopäällikkö. Utsjoen kunnan elinkeinotoimi osti muut maaseutuhallinnon palvelut Inarin kunnalta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut hoidettiin yhteistyössä Sodankylän kunnan lomituspalveluiden kanssa. Yhteispalvelu (KP 5200): Toimintavuoden aikana elinkeinotoimi on hoitanut yhteispalvelupistettä, josta saa KELA:n, poliisin, TE-toimiston sekä alkaen Maistraatin palveluja. Kunnan palveluista yhteispalvelupisteestä on saanut ensivaiheen yritysneuvontaa sekä maaseutuhallinnon neuvontapalveluja. Yhteispalvelu on ollut auki maanantaista keskiviikkoon kello 9-11 ja Yhteispalvelussa on

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta ollut yksi työntekijä, elinkeinosihteeri/palveluneuvoja, matkailusihteeri on toiminut sijaisena tarvittaessa. Yhteispalvelussa on asioinut 542 asiakasta valtion palveluihin liittyen, 18 asiakasta yritysneuvontaan liittyen, 37 asiakasta matkailuneuvontaan liittyen sekä 225 asiakasta maaseutuhallinnon palveluihin liittyen. Matkailuneuvonta (5300): Matkailuneuvontaa järjestettiin Utsjoen kirkonkylällä Luontotuvalla yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ajalla Kunta osallistui kesäajan matkailuneuvonnan järjestämiseen Karigasniemellä ja Nuorgamissa tukemalla kyläyhdistysten matkailuneuvonnan toteuttamista. Muuna aikana matkailusihteeri ja elinkeinosihteeri toimivat matkailuneuvojana. Matkailuneuvontaa on toteutettu myös kunnan saamivillage matkailusivuston kautta, minkä perusaineisto löytyy neljällä eri kielellä: saame, suomi, englanti ja saksa. Matkailuneuvonta on ollut esillä myös sosiaalisessa mediassa Facebookin kautta. Vuoden 2014 aikana päivitettiin palveluopas "Palvelut Utsjoella" ja osallistuttiin matkamessuille. Projektit vuonna 2014 Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittäminen hanke toteutettiin vuoden 2014 aikana. Siinä tehtiin saamelaismusiikin aikuiskoulutukselle opetussuunnitelma, selvitys opetuksen järjestämiseen Utsjoella liittyvistä asioista sekä selvitettiin rahoitus koulutuksen toteuttamiselle. Hankkeen seurauksena Utsjoella käynnistyy vuonna 2015 saamelaismusiikin aikuiskoulutus. Hanketta rahoitettiin ELY-keskuksen kautta EAKR ohjelmasta. Hankkeen budjetti oli Saamen kielikeskus hanketta toteutettiin vuoden 2014 aikana. Hanke päättyy Hankkeessa tehtiin kielikeskukselle toimintasuunnitelma vuosille sekä kielikeskuksen käynnistymistä valmistelevia toimenpiteitä. Hankkeen vaikutuksesta kielikeskuksen toiminta on käynnistynyt Áilegas-keskus nimellä. Hanketta rahoitettiin Lapin liiton kautta EAKR ohjelmasta. Hankkeen budjetti oli Elinkeinotoimi oli mukana seuraavissa alueellisissa hankkeissa: Lapin imagomarkkinointihanke, Jäämerentien kesämatkailu, Arctic benchmarking. Kunta oli mukana lisäksi Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminnassa. Elinkeinotoimen käyttötalous yhteensä Talousarvio Toteuma Poikkeama Menot Tulot Netto Elinkeinotoimen projektit yhteensä

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Talousarvio Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Netto Käyttötalouden osalta elinkeinotoimen henkilöstömuutokset vaikuttivat siihen, että menot olivat suunniteltua pienemmät. Projektien osalta poikkeamat johtuvat siitä, että Utsjoki malli esiselvityshanke siirtyi vuoden 2015 talousarvioon, koska rahoituspäätös saatiin vasta vuoden 2015 puolella. Lisäksi Saamen kielikeskus -hankkeelle haettiin jatkoaikaa saakka. Sen osalta vuoden 2014 talousarviosta jäi käyttämättä netto , joka on haettu lisämäärärahaksi vuodelle Muilta osin elinkeinotoimi on pysynyt talousarviossa ja on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Jokaisessa kokouksessa on käsitelty elinkeinotoimen taloutta. Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen Eltk 22 Hallintosäännön mukaan toimielin hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttötaloussuunnitelman, jolla toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion täytäntöönpanoohjeissa (KH ) on määräys, että lautakuntien on tarkemmin määriteltävä talousarviovuoden toiminta- ja tulostavoitteet (liitteenä). Keskeisimmät tavoitteet on määritetty ( 39) pidetyssä kokouksessa talousarvion suunnittelun yhteydessä. Kunnanvaltuusto on kokouksessa ( 61) hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Liitteenä on hyväksytyn talousarvion pohjalta päivitetty elinkeinolautakunnan tehtävä/tulosalueiden käyttötaloussuunnitelma sekä esitys laskujen vastaanottajista ja hy-väksyjistä. Liitteenä on myös hyväksytyn talousarvion perusteella päivitetty elinkeinotoimen toimintasuunnitelma vuodelle Viranhaltijoiden tilausoikeuden rajat määritetään vuosittain kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Tositteet ja laskut hyväksyy tehtäväalueen vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö. Elinkeinolautakunta 1. merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, 2. päättää, että yli 6 kk kestävän määräaikaisen työsuhteen täyttöön täyttöluvan voi hakea kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tai tämän viransijainen, 3. hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman, 4. vahvistaa liitteenä olevan elinkeinolautakunnan alaisen määrärahajaon ja 5. nimeää määrärahaseurannan vastuuhenkilöt, laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät liitteen mukaisesti Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Utsjoki malli -esiselvityshankkeen käynnistäminen 133/ /2014 Eltk 23 Utsjoen kunta on saanut rahoituksen Utsjoki malli - esiselvitys hankkeelle. Hanketta rahoittava viranomainen on Lapin liitto ja rahoitusohjelma on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hanke toteuttaa rahoitusohjelman toimintalinjaa pkyritystoiminnan kilpailukyky ja sen erityistavoitetta pk-yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Hankkeen toteutusaika on Hankkeen kokonaisbudjetti on , josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on ja Utsjoen kunnan omarahoitusosuus on Hanke on Lump Sum eli kertakorvaus hanke. Hankkeelle on avattu oma kustannuspaikka KP Hankkeen johtajana ja vastuuvirkamiehenä toimii kehittämisja elinkeinopäällikkö. Hankkeen ideana on vahvistaa Utsjokea vahvana rajakaupan ja rajaalueen lähipalvelukeskuksena, porttina Barentsin alueelle. Pitkän aikavälin visiona on, että Utsjoen kunta on vuonna 2020 vahva ja vetovoimainen raja-alueen lähipalvelu- ja asumiskeskus. Rajakauppa ja vienti, rajan ylittävät toiminnot sekä Norja ja Barents osaaminen ovat kehittymisen avaintekijöitä. Utsjoen kylät ovat houkuttelevia, viihtyisiä ja turvallisia asuinpaikkoja Norjassa työskenteleville ja heidän perheilleen, sekä houkutteleva yritysympäristö kaupan, palveluiden ja pienteollisuuden alan yrityksille. Lähipalvelukeskustoimintamallia voidaan soveltaa myös muihin raja-alueen asutuskeskuksiin. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa mahdollisuudet ja asiantuntijapalveluiden tarpeet rajakauppaan ja Norjan vientiin liittyen, erityisesti Utsjoella. Hankkeessa selvitetään: 1) rajakauppaan liittyvät uudet mahdollisuudet sekä olemassa olevien ja uusien yritysten palvelutarpeet ja sen pohjalta luodaan kohdennettuja ratkaisuja erityisesti yritysten kehittämistarpeisiin. 2) selvitetään vientiin liittyviä uusia mahdollisuuksia (muut kuin suurhankkeet) lähialueilla sekä yritysten palvelutarpeet. Tämän pohjalta luodaan kohdennettuja ratkaisuja erityisesti uusien vientiyritysten yritys- ja kehittämistarpeisiin. 3) rajatyöntekijän osalta olennaiset tekijät, joilla pyritään madaltamaan kynnystä toimia rajatyöntekijänä Utsjoelta käsin. Hankkeen tuloksena on raportti, jossa käydään toimenpiteiden 1, 2 ja 3 tulokset sekä kuvataan Utsjoki malli eli raja-alueen lähipalvelukeskustoimintamalli. Se sisältää konkreettisia toimenpide-esityksiä rajakauppaan ja Norjan vientiin liittyvistä asiantuntijapalveluista ja niiden järjestämisestä. Hankkeelle tulee esittää ohjausryhmä, jonka rahoittaja hyväksyy.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunta päättää käynnistää projektin seuraavin huomautuksin: - hankkeen kustannukset hyväksytään alkaen kustannuspaikalle hankkeeseen liittyvien laskujen tarkastajana toimii elinkeinosihteeri ja laskujen hyväksyjänä kehittämis- ja elinkeinopäällikkö. - elinkeinolautakunta valtuuttaa kehittämis- ja elinkeinopäällikön palkkaamaan hankkeen työntekijät alle 6 kuukautta kestäviin määräaikaisiin tehtäviin. - hankkeen tilanne- ja talouskatsaus pidetään elinkeinolautakunnan kokouksissa. - elinkeinolautakunta hyväksyy hankkeen loppuraportin liitteineen ennen rahoittajalle lähettämistä. - muut rahoittajalle lähtevät virallisen allekirjoituksen vaativat asiakirjat sekä ohjausryhmän pöytäkirjat tuodaan elinkeinolautakunnalle tiedoksi. Elinkeinolautakunta esittää rahoittajalle seuraavaa kokoonpanoa hankkeen ohjausryhmäksi ja samalla pyytää kyseessä olevia tahoja nimeämään varsinaisen ja varajäsenen hankkeen ohjausryhmään: - Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä, kehittämispäällikkö Timo Lohi - Karigaskeittiö Oy, Ismo Manninen - vienti ja etabloituminen Norjan markkinoille - Edustaja Nuorgamista (nimetään myöhemmin) - rajakauppa - Rajatyöntekijä edustaja (nimetään myöhemmin) - Norjassa työskentelevien kokemukset - Utsjoen kunta, kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio - Lapin liiton nimeämä edustaja (rahoittaja) - Utsjoen kunta, projektipäällikkö Johannes Vallivaara (sihteeri/esittelijä) Läsnäolo-oikeus: - Utsjoen kunta, kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio - muut ohjausryhmän kutsumat asiantuntijat tai sidosryhmät Elinkeinolautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen joka pidetään viikolla 14.

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Utsjoki malli -esiselvityshankkeen projektipäällikön valinta 133/ /2014 Eltk 24 Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö on hakenut kunnanhallitukselta täyttölupaa Utsjoki malli -esiselvityshankkeen projektipäällikön määräaikaiseen toimeen ajalle , Kh kokous , 21. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jossa hankkeen projektipäälliköksi ajalle valittiin Johannes Vallivaara. Valinta on tehty yhdessä lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Lautakunta vahvistaa projektipäällikön valinnan seuraavasti: Utsjoki malli esiselvityshankkeen projektipäälliköksi ajalle valitaan Johannes Vallivaara. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Kuntarahoituspyyntö Yhteisöpohjainen saamelaiskulttuurimatkailu -hankkeeseen Eltk 25 Saamelaisalueen koulutuskeskus on pyytänyt Utsjoen kuntaa rahoittamaan Yhteisöpohjainen saamelaiskulttuurimatkailu -hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jolla tuotetaan yhdessä kylien, organisaatioiden ja elinkeinonharjoittajien kanssa korkeatasoisia saamelaisia matkailupalveluja. Hankkeen tuloksena matkailupalveluiden tarjonta alueella laajenee, kun siihen sisällytetään saamelaiskulttuurin ja -osaamisen elementtejä, elinkeinonharjoittajien toimeentulo paranee matkailusta saatavalla lisätulolla, alueen matkailutulo ja matkailutoimijoiden liikevaihto kasvaa, kansainvälistyminen lisääntyy sekä alueen ja korkeakoulujen yhteistyö tiivistyy. Pitkällä aikavälillä hankkeen vaikutuksesta saamelaiskulttuurin tunnettuus lisääntyy ja alueen toimijoiden toimeentulo paranee. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on ja sen toteuttavat saamelaisalueen koulutuskeskus ja MTI-instituutti. Oheismateriaalina on saamelaisalueen koulutuskeskuksen esitys kuntarhoitusosuudesta, joka on e / vuosi eli yhteensä Ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus: Elinkeinolautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö selvittää projektin tarkemman sisällön ja hyödyt Utsjoen kunnan alueelle.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle / /2014 Eltk 26 Järjestetään ensisijaisesti sijaisapu- ja vuosilomalomitukset, maksullista lomittaja-apua järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Järjestetyssä lomitusjärjestelmässä olevat yrittäjät voivat käyttää maksullista lomittaja-apua. Lomittajana voi toimia lomituspalveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa oleva henkilö tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Maatalousyrittäjään työsuhteessa oleva henkilö ei voi lomittaa maksullista lomittaja-apua. Maksullisen lomittaja-avun tuntihinta on alkaen euroa/h. Valmisteli: elinkeinosihteeri Utsjoen kunta varaa 1500 euron määrärahan maksullisen lomittajaavun tukemiseen. Tuki on yrittäjäkohtainen. Kunta osallistuu kustannuksiin 5,57 /lomitustunti niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä. Sodankylän kunta hoitaa lomituspalvelut. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna / /2014 Eltk 27 Vuoden 2015 aikana matkailuneuvonta ja aluemarkkinointi hoidetaan pääosin omana työnä. Kunta on avannut Utsjoki Tourism Information facebook sivut, joka toimii ympäri vuoden matkailuneuvonnan uutena välineenä. Vuoden 2015 aikana on käytettävissä myös uudet palveluoppaat suomen, englannin ja norjan kielillä. Matkailusivustoa uudistetaan vuoden aikana vastaamaan paremmin matkailuneuvonnan ja aluemarkkinoinnin tarpeita. Kesällä 2015 järjestetään lisäksi matkailuneuvontaa Utsjoen kirkonkylällä, Nuorgamissa ja Karigasniemellä yhteistyössä Metsähallituksen ja kyläyhdistysten kanssa. Utsjoen kirkonkylän kesäaikaisen matkailuneuvonnan järjestämiseksi kunta on tehnyt Metsähallituksen kanssa toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen. Kirkonkylän matkailuneuvonta on vuodesta 1996 järjestetty kesä- syyskuun välisenä aikana Metsähallituksen luontotuvalla. Karigasniemen matkailuneuvonta on järjestetty kylätalo Saivussa yhdessä Karigasniemen kyläyhdistyksen kanssa. Nuorgamin kylän matkailuneuvonta on järjestetty Nuorgamin kyläyhdistyksen kanssa. Utsjoen kirkonkylän matkailuneuvonnan järjestäminen ostetaan edellisten vuosien tapaan Metsähallitukselta. Karigasniemen ja Nuorgamin kylien matkailuneuvonta järjestetään edellisen vuoden tapaan myöntämällä avustus Karigasniemen kyläyhdistykselle ja Nuorgamin kyläseuralle. Avustuksen saamisen ehtona on talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2014 mukaisten asiapaperien toimittaminen kunnalle. Elinkeinolautakunta valtuuttaa kehittämis- ja elinkeinopäällikön sopimaan matkailuneuvonnan järjestämisestä kyläyhdistysten kanssa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen kalustoluettelo / /2014 Eltk 28 Elinkeinotoimella on kalustoa alla olevan luettelon mukaisesti Tietokoneet: Kannettava: HP Elitebook 820 Näyttö: HP ELITEDISPLAY E231 23" Tulostin: HP Laserjet P2055d Kannettava: Toshiba Satellite Pro A300-1EA Näyttö: HP Compaq LA2306x 23" Tulostin: HP Laserjet P2015d Skanneri: Canon DR-2010C Pöytäkone: Fujitsu Siemens Esprimo E5720 Tulostin: HP Laserjet 1015 Kannettava: HP Elitebook 840 Näyttö: Benq G2220HDA Tulostin: HP Laserjet P1102 Kannettava: Toshiba Satellite Pro S300-10o Näyttö: Benq G2110WA 21,6" Tulostin: HP Laserjet P2055d Kannettava: Toshiba Satellite Pro S300L-11Z Näyttö: Benq G2210HD 20" Tulostin: HP Laserjet P1102 Verkkotulostin: HP Color Laserjet CM2320 fxi MFP Kannettava: Toshiba Satellite Pro U400-24H Matkapuhelimet ja toimistotarvikkeet: Matkapuhelin: Nokia 925 Matkapuhelin: Samsung S4 Active Matkapuhelin Nokia 625 Matkapuhelin Nokia 625 Matkapuhelin: Nokia 3110C Neuvottelupuhelin: Konftel 300 Kamera: Konica Minolta D9 5D Muu kalusto: Moottorikelkka: LYNX GLX ST (327-VI) Peräkärry: Muuli 1400 LH (WUE-334) Moottorisaha: Husqvarna 340 Kulmahiomakone: Black and Decker

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Navigaattori: Garmin 60CSx karttaohjelmistolla Messuständi: Messuseinäke ja messutiski Videoprojektori: Valkokangas: Lautakunta hyväksyy kalustoluettelon. Kalustovastaavana toimii elinkeinosihteeri. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Eltk 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET: - Utsjoki malli -esiselvityshankkeen projektipäällikön valinta SAAPUNEET: - Kunnanhallitus , 21, Elinkeinotoimi täyttöluvat - Valtuusto , 8, Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna Metsähallitus, lausuntopyyntö Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Elinkeinolautakunta Muut asiat Eltk 30 Kokouksessa annettu ehdotus: Elinkeinolautakunta käsittelee uutena asiana Metsähallituksen lausuntopyyntöä koiravaljakkotoimintaan Karigasniemen alueelle. Elinkeinolautakunta keskustelee lausuntopyynnöstä ja valtuuttaa kehittämis- ja elinkeinopäällikön valmistelemaan lausunnon keskustelun pohjalta. Elinkeinolautakunta keskusteli lausuntopyynnöstä ja valtuutti kehittämis- ja elinkeinopäällikön valmistelemaan lausunnon. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö selvittää kyseiseen koiravaljakkoliiketoimintaan liittyviä suunnitelmia. Elinkeinolautakunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa..

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 16,17,18,19,20,23,29,30 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 21,22,24,25,26,27,28 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät 21,22,24,25,26,27,28 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Elinkeinolautakunta aika PL Utsjoki Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokat 4, Oulu Postiosoite: PL OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 11.5.2010 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 11.5.2010 klo17.15- AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus...3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot