6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Aika klo 11:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Elinkeinolautakunnan kokousaikojen, esityslistan jakelun 6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen 7 vuodelta Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden 11 määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen. 7 Maaseutuviranomaistehtävien hoitaminen Utsjoella 12 vuonna Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle Elinkeinotoimen kalustoluettelo Elinkeinotoimen hankkeiden tilannekatsaus Elinkeinotoimen määräaikaisen hankesihteerin valinta 17 ajalle Saamen kielikeskus Utsjoelle -esiselvityshankkeen 18 projektikoordinaattorin toimen täyttölupa 13 Tiedoksi saatettavat asiat Muut asiat 20

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Porsanger Veikko 11:00-12:30 Puheenjohtaja Länsman Inger 11:00-12:30 Varapuheenjohtaja Guttorm Urho 11:00-12:30 Jäsen Lohi Juha 11:00-12:30 Jäsen Länsman Vieno 11:00-12:30 Jäsen Poissa Manninen Terttu Jäsen Somby Uula-Petteri Jäsen Härkönen Esko Kunnanhallituksen vpj Hekkanen Raimo vt. Kunnanjohtaja Muu Kordelin Marjatta 11:00-12:30 Hallituksen edustaja Aikio Eeva-Maarit 11:00-12:30 Esittelijä Länsman Raimo 11:00-12:30 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Esko A. 11:00-12:30 Tulkki Allekirjoitukset Veikko Porsanger puheenjohtaja Raimo Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-14 Pöytäkirjan tarkastus Inger Länsman Vieno Länsman Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoen kunnanvirasto Minna Lukkari Ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Eltk 1 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Eltk 2 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inger Länsman ja Vieno Länsman.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Eltk 3 Elinkeinolautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Elinkeinolautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunnan kokousaikojen, esityslistan jakelun ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle Eltk 4 Utsjoen kunnan hallintosäännön 24 mukaan toimielin päättää kunkin vuoden alussa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, josta ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ko. säännön mukaan esityslista on lähetettävä toimielimien päättämällä tavalla ja ajassa. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 28 mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Elinkeinolautakunta hyväksyy seuraavan ehdotuksen: 1. Kokouksista ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla suomen- ja saamenkielellä. 2. Kokouskutsut ja esityslistat lähetetään 6 päivää ennen kokousta elinkeinolautakunnan varsinaisille jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, vain esityslista lautakunnan varajäsenille. Saamenkielinen kokouskutsu ja esityslista lähetetään em. henkilöille heidän oman kirjallisen valintailmoituksen mukaan. 3. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina. 4. Elinkeinolautakunnan kokousajat vuodelle 2012 ovat: 9. helmikuuta, 10. toukokuuta, 30. elokuuta, 25. lokakuuta ja 13. joulukuuta. Muista mahdollisista kokouksista ja kokouspäivien muuttamisesta päättävät Elinkeinolautakunnan puheenjohtaja yhdessä Kehittämisja elinkeinopäällikön kanssa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta 2011 Eltk 5 Elinkeinotoimen toimintakertomus vuodelta 2011 Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakuntaan kuului 7 jäsentä ja heidän varajäsenet, sekä Kunnanhallituksen edustaja. Elinkeinolautakunta on toimintavuonna kokoontunut 5 kertaa. Elinkeinotoimen johtosääntöä uudistettiin elinkeinosihteerin viran perustamiseen liittyen. Henkilöstö Elinkeinotoimessa työskenteli toimintavuonna kehittämis- ja elinkeinopäällikkö, elinkeinosihteeri/palveluneuvoja, kesällä 1,5 matkailuneuvojaa Utsjoella ja yksi Karigasniemessä, Utsjoen tiede- ja taidetalo hankekokonaisuuden projektikoordinaattori 11 kuukautta sekä hankesihteeri 4,5 kuukautta Matkailuimagon kehittäminen, Kylät komeaksi ja Utsjoen tiede- ja taidetalo hankkeissa. Utsjoen matkailuimago ja aluemarkkinoinnin hankekoordinaattori työtehtävät hoidettiin ostopalveluna huhtikuun loppuun saakka ja sen jälkeen kunnan omana työnä. Kehittämis- ja elinkeinopäällikön tehtäviä hoidettiin kahden eri henkilön toimesta viransijaisuutena saakka. Uusi kehittämis- ja elinkeinopäällikkö aloitti virassa Elinkeinotoimen organisaation muutosprosessi saatiin toteutettua vuoden 2011 aikana tehtäväjaon, toimenkuvien sekä nimikkeiden osalta. Toimintavuoden aikana päätettiin perustaa elinkeinosihteerin virka, joka toimii myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena. Virka on täytetty alkaen. Toiminta vuonna 2011 Maaseutuhallinto: Utsjoen kunnan elinkeinotoimi osti osan maaseutuhallinnon palveluista Inarin kunnalta. Maaseututukipäätöksiä tehtiin yhteensä 217 kpl toimintavuonna. Utsjoen kunnan elinkeinotoimessa hoidettiin sato-, tulva- ja riistavahinkoihin liittyvät viranomaistehtävät. Petoeläinpäätöksiä tehtiin toimintavuonna 67. Petoeläinkorvauksia maksettiin yhteensä 45037,51. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut hoidettiin yhteistyössä Sodankylän lomituspalveluiden kanssa. Maaseutuhallinnan lakiuudistuksen myötä muodostettiin Inarin kunnan kanssa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, joka aloittaa tehdyn sopimuksen mukaisesti Yritysneuvonta: Elinkeinotoimi on avustanut paikallisia yrittäjiä yrityksen perustamista, laajentamista ja kehittämistä koskevissa asioissa. Toimintavuonna elinkeinotoimi järjesti tiedotustilaisuuksia, koulutus-

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta päiviä ja neuvontaa paikallisille yrityksille ja yrittäjiksi aikoville. Elinkeinotoimi oli toimintavuonna osallisena seudullisten yrityspalvelujen tuottamiseen liittyvissä hankkeissa ja kehityskeskusteluissa. Sekä elinkeinosihteeri että kehittämis- ja elinkeinopäällikkö osallistuivat yritysneuvojavalmennukseen syksyllä Matkailuneuvonta: Matkailuneuvontaa järjestettiin Utsjoen kirkonkylällä Luontotuvalla yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ajalla Karigasniemellä matkailuneuvonta järjestettiin Kylätalo Sáivussa yhteistyössä kyläseuran kanssa ajalla Muuna aikana elinkeinosihteeri/palveluneuvoja toimi matkailuneuvojana. Yhteispalvelu: Toimintavuoden aikana elinkeinotoimi on hoitanut yhteispalvelupistettä, josta saa KELA:n, poliisin sekä TE-toimiston palveluja. Kunnan palveluista yhteispalvelupisteestä on saanut alkuvaiheen yritysneuvontaa sekä maaseutuhallinnon neuvontapalveluja. Sopimus yhteispalvelupisteen toiminnasta uusittiin Yhteispalvelu on ollut auki maanantaista keskiviikkoon kello 9-11 ja Yhteispalvelussa on ollut yksi työntekijä, elinkeinosihteeri/palveluneuvoja. Yhteispalvelussa on asioinut 427 asiakasta valtion palveluihin liittyen ja 12 asiakasta yritysneuvontaan liittyen sekä 140 asiakasta maaseutuhallinnon palveluihin liittyen. Elinkeinojen kehittäminen: Elinkeinojen kehittäminen on tapahtunut pääosin hankkeiden kautta. Utsjoen kunta on omien hankkeiden lisäksi ollut mukana useissa muissa hankkeissa yhteistyökumppanina. Utsjoen matkailuimagon kehittäminen -hankkeessa on toimintavuoden aikana tehty seuraavat hankesuunnitelman mukaiset selvitykset asiantuntijatyönä: Kohderyhmäanalyysi (Nordic Trend Oy), Ohjelmapalvelujen kehittämissuunnitelma (Nordic Marketing GmbH) sekä Aluemarkkinoinnin organisoituminen (Nordic Marketing GmbH). Markkinointiaineistojen osalta on valmistunut suomenkielinen esite ja tehty käännös englanniksi. Matkailusivuston ja viestintäsuunnitelman laatiminen sekä kunta- ja kyläopastetaulujen, esitetelineiden ja messuosastomateriaalin suunnittelu ovat käynnistyneet. Kaikki edellä mainitut on tehty yhteistyössä yrittäjien kanssa ja ne ovat pohjautuneet kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimiin tilaisuuksiin: yritystyöpajat ja Karigasniemessä, matkailutyöpaja Utsjoen kunnantalolla sekä Matkailun teematilaisuus Utsjoen kunnantalolla yhteistyössä Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hankkeen ja Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hankkeen kanssa. Markkinointiaineisto on pohjautunut lisäksi hankkeessa tehtyihin selvityksiin, erityisesti kohderyhmäanalyysiin, jossa on tuotu esille potentiaalisten matkailijoiden sekä keskieurooppalaisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Utsjoen kunnan vetovoimatekijöistä matkailijan näkökulmasta. Markkinointi-aineistoa

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta tekee Viestintätoimisto Lapin Loitsu alikonsulttinaan Studio Borga. Hankkeessa on työstetty myös matkailustrategiaa edellisiin tilaisuuksiin ja raportteihin pohjautuen. Hanke järjesti hankesuunnitelman mukaisesti tutustumismatkan Sallaan. Utsjoen tiede- ja taidetalon käynnistämishankkeessa on tehty tiedeja taidetalolle toimintasuunnitelma sekä pidetty tiede- ja taidetalon avajaiset. Tiede- ja taidetalon eteläinen rakennus on valmistunut teknisen toimen hankkeena. Hankkeiden ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Lapin ELY-keskuksen rahoittama kunnostushanke jatkuu syyskuuhun 2012, Lapin liiton rahoittama käynnistyshanke päättyi Kylät komeaksi hanke on käynnistetty ja siihen liittyen on kilpailutettu maisemanhoitosuunnitelmien tekeminen Utsjoen kirkonkylän, Karigasniemen ja Nuorgamin Alakönkään alueille. Tekijäksi valittiin Finnish Consulting Group. Hankkeesta on tiedotettu muiden tilaisuuksien yhteydessä sekä Nuorgamissa, Karigasniemellä että Utsjoen kirkonkylällä ja hankkeesta on tehty kuvaus Utsjoen kunnan verkkosivustolle. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui yhden kerran Esiselvitys Karigasniemi - Utsjoki moottorikelkkareitin tarpeesta, vaikutuksista ja linjausvaihtoehdoista -hanke käynnistettiin loppuvuonna. Hankkeessa kilpailutetun selvitystyön tekijäksi valittiin Lapin Vesitutkimus OY. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui yhden kerran Toimintavuoden aikana elinkeinotoimi viimeisteli Panoraamareitin esiselvityshankkeen loppuraportin ja maksatuksen sekä valmisteli jatkotoimenpiteitä. Kunnanvaltuusto päätti hankkeen siirtämisestä vuodelle Toimintavuoden aikana tehtiin rahoitushakemukset ja hankesuunnitelmat sekä Esiselvitys Karigasniemi - Utsjoki moottorikelkkareitin tarpeesta, vaikutuksista ja linjausvaihtoehdoista -hankkeelle että Saamen kielikeskus Utsjoelle -esiselvitys hankkeelle, joista kielikeskushanke odottaa vielä rahoituspäätöstä. Talous, elinkeinotoimi Talousarvio Toteuma Poikkeama Menot , Tulot , Netto , Elinkeinotoimen projektit yhteensä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Netto

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimi on pysynyt talousarviossa ja on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Jokaisessa kokouksessa on käsitelty elinkeinotoimen varoja. Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen. Lautakunta hyväksyi toimintakertomuksen. Jakelu Kunnanhallitus

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen. Eltk 6 Hallintosäännön mukaan toimielin hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttötaloussuunnitelman, jolla toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion täytäntöönpanoohjeissa on määräys, että lautakuntien on tarkemmin määriteltävä talousarviovuoden toiminta- ja tulostavoitteet. Keskeisimmät tavoitteet on määritetty pidetyssä kokouksessa talousarvion suunnittelun yhteydessä. Päivitetty elinkeinotoimen toimintasuunnitelma, jossa määritetään toiminta- ja tulostavoitteet, on liitteenä. Toimielin määrittää tilausoikeuden rajat talousarvion puitteissa. Viranhaltijoiden tilausoikeuden rajat määritetään vuosittain kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Tositteet ja laskut hyväksyy tehtäväalueen vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö. Liitteenä on elinkeinolautakunnan tehtävä/tulosalueiden määrärahanjako valtuuston myöntämän raamin mukaisesti sekä esitys laskujen vastaanottajista ja hyväksyjistä. Elinkeinolautakunta vahvistaa liitteen mukaisen elinkeinotoimen toimintasuunnitelman. Elinkeinolautakunta vahvistaa liitteen mukaiset tulosyksiköiden käyttötaloussuunnitelmat sekä toiminta- ja tulostavoitteet ja nimeää määrärahaseurannan vastuuhenkilöt, laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät. Kehittämis- ja elinkeinopäällikön tilausoikeuksien rajat ovat kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaiset. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Jakelu Kunnanhallitus

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Maaseutuviranomaistehtävien hoitaminen Utsjoella vuonna / /2011 Eltk 7 Kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa /210, 2). Utsjoen kunnalla on vuoden 2012 loppuun asti voimassaoleva sopimus maaseutuhallinnon palveluista Inarin kunnan kanssa. Sopimuksen mukaan Inarin kunta hoitaa Utsjoen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviin kuuluvan IACS -tukisovelluksella hallinnoitujen maataloustukien käsittelyn hakemusten vastaanottamisesta tukipäätösten tekoon lukuun ottamatta peto-, hirvi-, sato- ja tulvavahinkoarviointeja sekä näihin vahinkoihin liittyvää hakemuskäsittelyä. Näiden vahinkojen hakemuskäsittelyn ja arvioinnin hoitaa Utsjoen kunta. Liitteenä on esitys peto-, hirvi-, sato- ja tulvavahinkoihin liittyvä hakemuskäsittelysuunnitelmaksi, joka sisältää esityksen vastuuhenkilöistä ja heidän sijaisista toimenpiteittäin. Utsjoen kuntaan on perustettu elinkeinosihteerin virka alkaen. Elinkeinosihteeri toimii elinkeinolautakunnan johtosäännön mukaisesti Utsjoen kunnan maaseutuviranomaisena. Hänen tehtäviinsä kuuluvat lautakunnan johtosäännön mukaiset maaseutuviranomaiselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta Inarin kunnalta ostettavia maaseutuviranomaistehtäviä. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö hoitaa tarvittaessa elinkeinosihteerille kuuluvia tehtäviä. Elinkeinolautakunta merkitsee tiedoksi, että Utsjoen kunnan maaseutuviranomaisena toimii alkaen elinkeinosihteeri ja hänen sijaisenaan toimii kehittämis- ja elinkeinopäällikkö. Elinkeinolautakunta vahvistaa liitteen mukaisen hakemuskäsittelysuunnitelman. Elinkeinolautakunnalle saatettiin tiedoksi, että Utsjoen kunnan maaseutuviranomaisena toimii alkaen elinkeinosihteeri ja hänen sijaisenaan toimii kehittämis- ja elinkeinopäällikkö. Elinkeinolautakunta vahvisti kokouksessa jaetun päivitetyn hakemuskäsittelysuunnitelman. Jakelu Inarin kunta

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle / /2011 Eltk 8 Järjestetään ensisijaisesti sijaisapu- ja vuosilomalomitukset, maksullista lomittaja-apua järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Järjestetyssä lomitusjärjestelmässä olevat yrittäjät voivat käyttää maksullista lomittaja-apua. Lomittajana voi toimia lomituspalveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa oleva henkilö tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Maatalousyrittäjään työsuhteessa oleva henkilö ei voi lomittaa maksullista lomittaja-apua. Maksullisen lomittaja-avun tuntihinta on lukien 10,99 euroa/h. Valmisteli: elinkeinosihteeri Utsjoen kunta varaa 1500 euron määrärahan maksullisen lomittajaavun tukemiseen. Tuki on yrittäjäkohtainen. Kunta osallistuu kustannuksiin 3,75 /lomitustunti aina 100 tuntiin saakka/yrittäjä tai niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä. Sodankylän kunta hoitaa lomituspalvelut. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Jakelu Sodankylän kunta

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen kalustoluettelo / /2011 Eltk 9 Elinkeinotoimella on kalustoa alla olevan luettelon mukaisesti Tietokoneet: Kannettava: Toshiba Satellite Pro U400-24H LCD monitori: Benq G2110WA 22" Langaton näppäimistö ja hiiri: Logitech EX110 Tulostin: HP Laserjet 1015 Kannettava: Toshiba Satellite Pro A300L-1EA LCD monitori: Benq G2110WA 22" Langaton näppäimistö ja hiiri: Logitech EX110 Pöytäkone: Fujitsu Siemens Esprimo E5720 (Yhteispalvelu) Näppäimistö ja hiiri: Fujitsu Siemens (Yhteispalvelu) Tulostin: HP Laserjet P2015d (Yhteispalvelu) Skanneri: Canon DR-2010C Toshiba Satellite Pro S kannettava (Panoraama-hanke) Toshiba Satellite Pro S300L-11Z (Tiede- ja taidetalo-hanke) Toimistotarvikkeet: Matkapuhelin: Nokia N8 Matkapuhelin: Samsung XCover GT-S5690 Matkapuhelin: Nokia 1650 (Matkailuneuvonta) Matkapuhelin: Nokia 3110 (Panoraama hanke) Neuvottelupuhelin: Konftel 300 Kamera: Konica Minolta D9 5D Muu kalusto: Moottorikelkka: LYNX ST 550 Peräkärry: Muuli 1400 LH Moottorisaha: Husqvarna 340 Kulmahiomakone: Black and Decker (Tenojokilaakso tutuksi hanke) Navigaattori: Garmin 60CSx (Tenojokilaakso tutuksi hanke) Karttaohjelmisto: Garmin alue 6 (Tenojokilaakso tutuksi hanke) Karttaohjelmisto: Garmin SuomiPro alueet 1-6 (Panoraama hanke) Poistettavat: Matkapuhelin: Nokia N97 Matkapuhelin: Nokia 7210 Supernova Monitori: Fujitsu Siemens 19" Valmistelija: elinkeinosihteeri Lautakunta hyväksyy kalustoluettelon ja hyväksyy käyttökelvottoman

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta kaluston poistettavaksi. Kalustovastaavana toimii elinkeinosihteeri. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen hankkeiden tilannekatsaus Eltk 10 Elinkeinotoimessa on meneillään seuraavat kunnan omat hankkeet: Utsjoen matkailuimagon kehittäminen -hanke Kylät komeaksi -hanke Esiselvitys Karigasniemi - Utsjoki moottorikelkkailureitin tarpeesta, vaikutuksista ja linjausvaihtoehdoista -hanke Lisäksi elinkeinotoimi on mukana seuraavissa alueellisissa hankkeissa yhteistyökumppanina: Leader toimintaryhmä. Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hanke Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Saamelaisalueen yritysneuvonta Lapin imagomarkkinointihanke Viranomaisyhteistyön kehittäminen Tenojokilaaksossa Green Care Lappi -kehittämishanke Elinkeinotoimi on hakenut rahoitusta seuraaviin vuonna 2012 aloitettaviin hankkeisiin, joista ei ole vielä saatu rahoituspäätöstä: Saamen kielikeskus Utsjoelle -esiselvitys Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää hankkeiden tilannekatsauksen. Tilannekatsaus saatetaan elinkeinolautakunnalle tiedoksi Tilannekatsaus saatettiin elinkeinolautakunnan tiedoksi.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen määräaikaisen hankesihteerin valinta ajalle Kh 298 Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio hakee täyttölupaa määräaikaisen hankesihteerin toimen täytölle ajalle Hankesihteeri toimii elinkeinotoimen meneillään olevien hankkeiden hanketyöntekijänä. Kunnanhallitus myöntää elinkeinolautakunnalle määräaikaisen hankesihteerin toimen täyttöluvan ajalle Ehdotus hyväksyttiin. Eltk 11 Hankesihteerin määräaikaiseen toimeen ajalle valitaan Linnea Rasmus. Hankesihteerin määräaikaiseen toimeen ajalle valittiin Linnea Rasmus. Jakelu Rasmus Linnea

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Saamen kielikeskus Utsjoelle -esiselvityshankkeen projektikoordinaattorin toimen täyttölupa 220/ /2011 Eltk 12 Utsjoen kunnan elinkeinotoimi on hakenut hanketukea Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä Saamen kielikeskus Utsjoelle esiselvityshankkeelle. Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallitus on esittänyt Lapin ELY-keskukselle hanketta toteutettavaksi. Mikäli hanke saa rahoituksen sen arvioitu alkamisajankohta on maalis-huhtikuussa Hankesuunnitelmassa on esitetty, että hankkeeseen palkataan projektikoordinaattori 8-10 kuukaudeksi. Projektikoordinaattorin rekrytointi tulisi aloittaa mahdollisimman pian, jotta hanke saadaan käyntiin kevään aikana. Projektikoordinaattorin tehtävien hoitaminen edellyttää hyvää saamen kielen taitoa. Projektikoordinaattorin tehtäviin voidaan yhdistää myös muita tehtäviä liittyen tiede- ja taidetalon aukipitämiseen ja toiminnan koordinoimiseen. 1. Elinkeinolautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa projektikoordinaattorin toimelle täyttöluvan Saamen kielikeskus Utsjoelle esiselvityshankkeeseen. Toimen täyttämisen ehtona on se, että hanke saa rahoituksen. 2. Kun täyttölupa on saatu, niin paikasta laitetaan hakukuulutus ilmoitustaululle, mol.fi -sivustolle, Inarilaiseen sekä kunnan nettisivuille. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö valmistelee hakuilmoituksen. 3. Elinkeinolautakunta valtuuttaa elinkeinolautakunnan puheenjohtajan ja kehittämis- ja elinkeinopäällikön tekemään projektikoordinaattorin valinnan yhdessä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Jakelu Kunnanhallitus

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Eltk 13 VIRANOMAISPÄÄTÖKSET - hankinta: matkailuesitteiden tilaaminen - hankinta: matkailuesitteiden kääntäminen englanniksi ja saksaksi - hankesihteerin palkkaaminen ajalle HANKE-ESITYKSET - RKTL: Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset Utsjoen kunnassa: nykytilan määrittäminen sekä seuranta- ja arviointimalli. Valmisteltu hallituksen kokoukseen. - Rovaniemen ammattikorkeakoulu: Lappilainen GREEN CARE - luontolähtöistä hyvinvointia Lapista MUUT Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Muut asiat Eltk 14 Ei muita asioita.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 1,2,3,4,6,7,9,10,13,14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 5,8,11,12 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Elinkeinolautakunta PL Utsjoki Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran omainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Pykälät 5,8,11,12 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot