6 Elinkeinotoimen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Elinkeinotoimen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle. 11 2014 7 Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Aika klo 10:00 Paikka Karigasniemen kylätalo Saivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 7 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta Elinkeinotoimen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan 13 jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrää- minen 8 Elinkeinolautakunnan kokousaikojen, esityslistan jakelun 14 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle Elinkeinotoimen kalustoluettelo Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle Utsjoen kunnan palveluesitteen uusiminen Karigasniemi-Utsjoki moottorikelkkareitin toteuttaminen Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna Elinkeinotoimen hankkeiden tilannekatsaus Tiedoksi saatettavat asiat Muut asiat 24

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Härkönen Esko 10:00-12:15 Puheenjohtaja Nuorgam Eeva 10:00-12:15 Jäsen Valle Niiles 10:00-12:15 Jäsen Guttorm Raimo Esa 10:15-12:15 Varajäsen Manninen Terttu 10:00-12:15 Varajäsen Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00-12:15 Kunnanjohtaja Aikio Eeva-Maarit 10:00-12:15 Kehittämispäällikkö,esittelijä Länsman Raimo 10:00-12:15 Pöytäkirjanpitäjä Orti-Berg Riitta 11:50-12:05 Projektikoordinaattori 14 Poissa Tenoranta Jarkko Varapuheenjohtaja Länsman Vesa Jäsen Aurala Paula Jäsen Guttorm Hillevi Jäsen Guttorm Urho Varajäsen Halonen Jaana Varajäsen Guttorm Eila Varajäsen Isola Antero Varajäsen Somby Uula-Petteri Varajäsen Porsanger Veikko Kunnanhallituksen pj Valle Henry Hallituksen edustaja Allekirjoitukset Esko Härkönen puheenjohtaja Raimo Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-16 Pöytäkirjan tarkastus Karigasniemi Eeva Nuorgam pöytäkirjantarkastaja Niiles Valle pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoen kunnanvirasto Minna Lukkari Ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Eltk 1 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Eltk 2 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Nuorgam ja Niiles Valle.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Eltk 3 Elinkeinolautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Elinkeinolautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus Eltk 4 Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tekee lautakunnalle talous- ja tilannekatsauksen. Tilanne- ja talouskatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Tilanne- ja talouskatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi. Raimo-Esa Guttorm saapui kokoukseen klo 10:15.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta 2013 Eltk 5 Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat elinkeinojen kehittäminen ja yritysneuvonta, maaseutuviranomaistehtävät, yhteispalvelu, matkailuneuvonta ja aluemarkkinointi. Elinkeinolautakuntaan kuului 7 jäsentä ja heidän varajäsenensä, sekä kunnanhallituksen edustaja. Elinkeinolautakunta on toiminta-vuonna kokoontunut 4 kertaa. Elinkeinotoimessa työskenteli toimintavuonna vakituisessa virkasuhteessa kehittämis- ja elinkeinopäällikkö (ajalla viransijainen) ja elinkeinosihteeri/palveluneuvoja. Lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa työskentelivät matkailusihteeri/palveluneuvoja ja projektikoordinaattori Saamen kielikeskus Utsjoelle -esiselvityshankkeessa. Toiminta vuonna 2013 Elinkeinojen kehittäminen (KP 5000): Elinkeinotoimi on avustanut paikallisia yrittäjiä yrityksen perustamista, laajentamista ja kehittämistä koskevissa asioissa. Toimintavuonna elinkeinotoimi järjesti tiedotustilaisuuksia, koulutuspäiviä ja neuvontaa paikallisille yrityksille ja yrittäjiksi aikoville yhteistyössä seudullisten yrityspalveluiden toimijoiden kanssa. Elinkeinotoimi oli toimintavuonna osallisena seudullisten yrityspalvelujen tuottamiseen liittyvissä hankkeissa ja kehityskeskusteluissa. Toimintavuoden aikana tehtiin rahoitushakemus ja hankesuunnitelma Saamen kielikeskus hankkeelle sekä saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen esiselvityshankkeelle. Molemmat hankkeet saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Maaseutuhallinto (KP 5010 ja KP5020): Maaseutuhallinnon lakiuudistuksen myötä muodostettiin Inarin kunnan kanssa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, joka aloitti tehdyn sopimuksen mukaisesti Utsjoen kunnan elinkeinotoimessa hoidettiin kunnan alueella tapahtuneisiin sato-, tulva- ja riistavahinkoihin liittyvät viranomaistehtävät. Petovahinkopäätöksiä tehtiin toimintavuonna 330 kpl. Päätöskäsittelyyn osallistui elinkeinosihteerin lisäksi matkailusihteeri/palveluneuvoja ja kehittämis- ja elinkeinopäällikkö. Utsjoen kunnan elinkeinotoimi osti muut maaseutuhallinnon palvelut Inarin kunnalta. Maaseututukipäätöksiä tehtiin yhteensä 134 kpl toimintavuonna. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut hoidettiin yhteistyössä Sodankylän kunnan lomituspalveluiden kanssa. Yhteispalvelu (KP 5200): Toimintavuoden aikana elinkeinotoimi on hoitanut yhteispalvelupistettä, josta saa KELA:n, poliisin sekä TE-toimiston palveluja. Kunnan palveluista yhteispalvelupisteestä on saanut alkuvaiheen yritysneuvontaa sekä maaseutuhallinnon neuvontapalveluja. Yhteispalvelu on ollut auki maanantaista keskiviikkoon kello 9-11 ja Yhteispalvelussa on ollut yksi työntekijä, elinkeinosihteeri/palveluneuvoja, matkailusihteeri on toiminut sijaisena. Yhteispalvelussa on asioinut 559 asiakasta valtion palveluihin liittyen,

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta asiakasta yritysneuvontaan liittyen, 33 asiakasta matkailuneuvontaan liittyen sekä 230 asiakasta maaseutuhallinnon palveluihin liittyen. Matkailuneuvonta (5300): Matkailuneuvontaa järjestettiin Utsjoen kirkonkylällä Luontotuvalla yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ajalla Kunta osallistui kesäajan matkailuneuvonnan järjestämiseen Karigasniemellä ja Nuorgamissa tukemalla kyläyhdistysten matkailuneuvonnan toteuttamista. Muuna aikana matkailusihteeri toimi matkailuneuvojana. Matkailuneuvontaa on toteutettu myös kunnan uuden matkailusivuston kautta, minkä perusaineisto löytyy neljällä eri kielellä: saame, suomi, englanti ja saksa. Vuoden 2013 aikana on toteutettu uusi palveluopas suomen, englannin ja norjan kielillä. Matkailumarkkinointiin liittyen on saatu käyttöön uusi kunnan yleis-esite, messuosastomateriaali ja muu markkinointimateriaali. Toimintavuonna osallistuttiin Matka2013 -messuille Helsingissä sekä sekä Erämessuille Oulussa. Projektit vuonna 2013 Saamen kielikeskus Utsjoelle -esiselvityshanke päättyi vuonna Hankkeessa tehtiin selvitys saamen kielen käytöstä Utsjoella, kielikeskuksen liiketoimintasuunnitelma sekä saamen kielen edistämisohjelma. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Hanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Elinkeinotoimi oli mukana partnerina seuraavissa alueellisissa hankkeissa: Lapin matkailuturvallisuusjärjestelmä, Green Care osana lappilaisia elinkeinoja, Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle, Lapin imagomarkkinointihanke, Lapin matkailun maankäyttöstrategia, Viranomaisyhteistyön kehittäminen Tenojokilaaksossa sekä Jäämerentien kesämatkailu. Kunta oli mukana lisäksi Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminnassa. Elinkeinotoimen käyttötalous yhteensä Talousarvio Toteuma Poikkeama Menot Tulot Netto Vyörytyserät Elinkeinotoimen projektit yhteensä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Menot Tulot Netto

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Vyörytyserät Elinkeinotoimi on pysynyt talousarviossa ja on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Jokaisessa kokouksessa on käsitelty elinkeinotoimen taloutta. Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen. Lautakunta hyväksyi toimintakertomuksen.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Eltk Kokouksessa oheismateriaalina luonnos elinkeinolautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle Elinkeinolautakunta viimeistelee esityksen toiminta- ja taloussuunnitelmiksi vuodelle 2014 ja esittää ne hallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi. Kustannuspaikkaan 5300 lisätään 2500 euroa Karigasniemen ja Nuorgamin matkailuneuvontojen järjestämiseksi. Elinkeinolautakunta pitää erittäin tärkeänä, että Utsjoen kunta on mukana Barents -alueen yhteistyön kehittämisessä. Kustannuspaikkaan 5000 lisätään euroa Barents -yhteistyön kehittämiseksi. Elinkeinolautakunta esittää elinkeinotoimen taloussuunnitelmaksi vuodelle 2014: Elinkeinotoimi Menot euroa Tulot euroa Netto euroa Hankkeet Menot Tulot Netto euroa euroa euroa Elinkeinolautakunta viimeisteli esityksen toiminta.- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2014.ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle, että järjestetään - kunnan internet sivujen päivittäminen ajan tasalle. Eltk 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (KH , 8) lautakuntien on määriteltävä tarkemmin talousarviovuoden toimintaja tulostavoitteet sekä tehtävä talousarvion käyttösuunnitelmat me-

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunta nojen ja tulojen osalta helmikuun loppuun mennessä Käyttötaloussuunnitelmassa on ilmettävä toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet yksikköhintoineen. Lautakuntien tulee saattaa käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion elinkeinotoimen osalta pidetyssä kokouksessa ( 81) seuraavasti: Elinkeinotoimi Menot Tulot Netto Elinkeinolautakunnan pidetyssä kokouksessa esittämästä talousarvioehdotuksesta on poistettu seuraavat menoerät: Barents -yhteistyö Karigasniemen ja Nuorgamin matkailuneuvonta Utsjoen matkailuneuvonta (Metsähallitus) Muut siirrot, yhteisvaikutus Yhteensä Kustannuspaikkojen välinen muutos, netto ehdotus KP 5000 elinkeino KP 5010 petovahingot 0 0 KP 5020 maaseutuhallinto KP 5200 yhteispalvelu KP 5300 matkailu Yhteensä Liitteenä olevaan toimintasuunnitelmaan on tehty vastaavat muutokset. Elinkeinolautakunta hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2014 liitteiden mukaisesti. Karigasniemen matkailuneuvonnan järjestämiseen varataan 4500 euroa kustannuspaikasta Elinkeinolautakunta hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelmat edellä mainitulla lisäyksellä.

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen Eltk 7 Hallintosäännön mukaan toimielin hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttötaloussuunnitelman, jolla toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion täytäntöönpanoohjeissa (KH ) on määräys, että lautakuntien on tarkemmin määriteltävä talousarviovuoden toiminta- ja tulostavoitteet (liitteenä). Keskeisimmät tavoitteet on määritetty ( 45) pidetyssä kokouksessa talousarvion suunnittelun yhteydessä. Kunnanvaltuusto on kokouksessa ( 81) hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion. Liitteenä on hyväksytyn talousarvion pohjalta päivitetty elinkeinolautakunnan tehtävä/tulosalueiden käyttötaloussuunnitelma sekä esitys laskujen vastaanottajista ja hyväksyjistä. Liitteenä on myös hyväksytyn talousarvion perusteella päivitetty elinkeinotoimen toimintasuunnitelma vuodelle Viranhaltijoiden tilausoikeuden rajat määritetään vuosittain kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Tositteet ja laskut hyväksyy tehtäväalueen vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö. Elinkeinolautakunta 1. merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, 2. päättää, että yli 6 kk kestävän määräaikaisen työsuhteen täyttöön täyttöluvan voi hakea kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tai tämän viransijainen, 3. hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman, 4. vahvistaa liitteenä olevan elinkeinolautakunnan alaisen määrärahajaon ja 5. nimeää määrärahaseurannan vastuuhenkilöt, laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksytään lisäyksellä: esimiehet sijaistavat laskujen vastaanottajia ja hyväksyjiä tarvittaessa.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunnan kokousaikojen, esityslistan jakelun ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2014 Eltk 8 Hallintosäännön 24 mukaan toimielin päättää kunkin vuoden alussa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, josta ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ko. säännön mukaan esityslista on lähetettävä toimielimien päättämällä tavalla ja ajassa. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Hallintosäännön 28 mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Suunnitelma kokouksista, esityslistan jakelusta ja pöytäkirjan nähtävillä pidosta: Kokouksista ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla suomen- ja saamenkielellä. Kokouskutsut ja esityslistat lähetetään 6 päivää ennen kokousta elinkeinolautakunnan varsinaisille jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle, vain esityslista lautakunnan varajäsenille. Saamenkielinen kokouskutsu ja esityslista lähetetään em. henkilöille heidän oman kirjallisen valintailmoituksen mukaan. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina. Lautakunta hyväksyy yllä esitetyn suunnitelman kokouksista, esityslistan jakelusta ja pöytäkirjan nähtävillä pidosta, sekä päättää vuonna 2014 pidettävien kokouksen kokousajoista. Elinkeinolautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset pidetään klo 16:00 Utsjoella ja Nuorgamissa. Vuoden loput kokousajat päätetään pidettävässä lautakunnan kokouksessa. Elinkeinolautakunta hyväksyi ehdotuksen edellä mainitulla lisäyksellä.

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen kalustoluettelo / /2014 Eltk 9 Elinkeinotoimella on kalustoa alla olevan luettelon mukaisesti. Tietokoneet ja oheislaitteet: Kannettava: HP Elitebook 820 Näyttö: HP ELITEDISPLAY E231 23" Tulostin: HP Laserjet P2055d Kannettava: Toshiba Satellite Pro A300-1EA Näyttö: HP Compaq LA2306x 23 Tulostin: HP Laserjet P2015d Skanneri: Canon DR-2010C Kannettava: HP Elitebook 840 Näyttö: Benq G2220HDA Tulostin: HP Laserjet P1102 Kannettava: Toshiba Satellite Pro S300-10o Näyttö: Benq G2110WA 21,6" Tulostin: HP Laserjet P2055d Kannettava: Toshiba Satellite Pro S300L-11Z Näyttö: Benq G2210HD 20 Tulostin: HP Laserjet P1102 Kannettava: Toshiba Satellite Pro U400-24H Pöytäkone: Fujitsu Siemens Esprimo E5720 Tulostin: HP Laserjet 1015 Verkkotulostin: HP Color Laserjet CM2320 fxi MFP Matkapuhelimet ja toimistotarvikkeet: Matkapuhelin: Nokia 925 Matkapuhelin: Samsung S4 Active Matkapuhelin: Nokia 3110C Neuvottelupuhelin: Konftel 300 Kamera: Konica Minolta D9 5D Muu kalusto: Moottorikelkka: LYNX GLX ST (327-VI) Peräkärry: Muuli 1400 LH (WUE-334) Moottorisaha: Husqvarna 340 Kulmahiomakone: Black and Decker Navigaattori: Garmin 60CSx Karttaohjelmisto: Garmin alue 6

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Karttaohjelmisto: Garmin SuomiPro alueet 1-6 Messuständi: Messuseinäke ja messutiski Poistettavat: Matkapuhelin: Nokia 1650 (Matkailuneuvonta) Matkapuhelin: Nokia N8 Matkapuhelin: Samsung Xcover Valmistelija: elinkeinosihteeri Lautakunta hyväksyy kalustoluettelon ja hyväksyy käyttökelvottoman kaluston poistettavaksi. Kalustovastaavana toimii elinkeinosihteeri. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle / /2014 Eltk 10 Järjestetään ensisijaisesti sijaisapu- ja vuosilomalomitukset, maksullista lomittaja-apua järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Järjestetyssä lomitusjärjestelmässä olevat yrittäjät voivat käyttää maksullista lomittaja-apua. Lomittajana voi toimia lomituspalveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa oleva henkilö tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Maatalousyrittäjään työsuhteessa oleva henkilö ei voi lomittaa maksullista lomittaja-apua. Maksullisen lomittaja-avun tuntihinta on tällä hetkellä euroa/h. Valmisteli: elinkeinosihteeri Utsjoen kunta varaa 1500 euron määrärahan maksullisen lomittajaavun tukemiseen. Tuki on yrittäjäkohtainen. Kunta osallistuu kustannuksiin 5,57 /lomitustunti niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä. Sodankylän kunta hoitaa lomituspalvelut. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunta Utsjoen kunnan palveluesitteen uusiminen 92/ /2013 Eltk Utsjoen kunnan palveluesite uusitaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Palveluesitteissä olevat yhteystiedot päivitetään tarvittaessa ja esite yhdenmukaistetaan Slow Down in Saamivillage -matkailuimagon mukaiseksi. Esite käännetään vieraille kielille laaditun talousarvion mukaisesti. Elinkeinotoimi aloittaa palveluesitteiden uusimisen ja valmistelee tarvittavat kilpailutusasiakirjat. Palveluesitteen tiedot päivitetään omana työnä ja muut suunnitteluun liittyvät toimenpiteet ostetaan asiantuntijatyönä. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö hyväksyy lähetettävät kilpailutusasiakirjat. Kilpailutukset tehdään ainakin seuraaviin osaalueisiin. 1. Palveluesitteen suunnittelu ja graafinen taitto 2. Kieliversioiden kääntäminen 3. Palveluesitteen painaminen Hankinta on pienhankinta eli tarjousmenettelyssä noudatetaan kilpailutuksen mukaisia toimintaperiaatteita. Tarjousten hyväksymisestä vastaa kehittämis- ja elinkeinopäällikkö ja elinkeinolautakunnan puheenjohtaja. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Arviointiperusteina ovat hinta (30 %) ja graafinen ilme (70 %). Graafisen ilmeen tarkoituksenmukaisuutta ja soveltuvuutta toimeksiantoon arvioidaan matkailuimagon tuntemuksen, tarjouksesta syntyvän kuvan ja pyydetyn työnäytteen perusteella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Eltk 11 Palveluesitteet on uusittu ja painatettu kilpailutuksen mukaisesti. Esitteet on tehty suomen, englannin ja norjan kielillä. Esitteisiin myytiin paikallisille yrityksille mainostilaa, jolla katettiin osa kustannuksista. Esitteet ovat luettavissa myös Utsjoen kunnan matkailusivustolla

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunta Saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Karigasniemi-Utsjoki moottorikelkkareitin toteuttaminen Eltk 12 Utsjoen kunta on toteuttanut esiselvityshankkeen Karigasniemi-Utsjoki -moottorikelkkareitin tarpeesta, vaikutuksista ja linjaus-vaihtoehdoista. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankkeen loppuraportin pidetyssä kokouksessa. Hankkeessa toteutettiin seuraavat Utsjoki - Karigasniemi moottorikelkkareitin erillisselvitykset, jotka vaaditaan maakuntakaavassa sekä Paistunturin hoito- ja käyttösuunnitelmassa: tarveselvitys, linjausvaihtoehtoselvitys, vaikutukset poronhoitoon sekä vaikutukset luonnonoloihin. Hankkeessa ei ole tehty reittilinjausten valintaa, eikä siten varsinaista reittisuunnitelmaa. Hankkeen ohjausryhmä on lausunut loppuraportissa seuraavaa: "Koska hankesuunnitelmassa ei ollut taloudellisten vaikutusten arviointia, niin ei päästy arvioimaan uran todellisia hyötyjä yritysten liiketoimintaan. Uran hyödyntäminen matkailuliiketoiminnassa, yritysten sitoutuminen uran toteuttamiseen ja hyödyntämiseen sekä uran aluetaloudelliset vaikutukset tulisikin arvioida ennen päätöstä uran toteuttamisesta. Tällöin pystyttäisiin paremmin vertailemaan hyötyjä ja haittoja." Ohjausryhmän suositus hankkeen jatkotoimenpiteiksi oli että kunnanhallitus ja Metsähallitus selvittävät hankkeen jatkotoimenpiteitä. Esiselvityshankkeen loppuraportti liitteineen on tämän asian liitteenä. Metsähallitus tekee päätöksen uran toteuttamisesta. Metsähallitus on toivonut, että Utsjoen kunnanvaltuusto tekee oman esityksensä Metsähallitukselle uran toteuttamisesta. Metsähallitus ei toteuta uraa, eikä vastaa uran toteuttamisen taloudellisista kustannuksista, mutta olisi erämaa-alueen osalta uran pitäjänä. Päädyttäessä luvan myöntämiseen, kunta voisi sen omana hankkeenaan toteuttaa. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö ja elinkeinosihteeri esittelevät toteutetun esiselvityksen tulokset sekä Metsähallituksen ja muiden toimijoiden kanssa käydyt alustavat neuvottelut moottorikelkkauran toteuttamiseen liittyen. Lautakunta keskustelee Karigasniemi-Utsjoki moottorikelkkareitin/-uran toteuttamisesta ja siihen liittyvistä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö neuvottelee Paistunturin paliskunnan kanssa moottorikelkkauran toteuttamisesta ja mahdollisista reittivalinnoista. Asian käsittelyä jatketaan kesäkuun kokouksessa.

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna / /2014 Eltk 13 Vuoden 2014 aikana matkailuneuvonta ja aluemarkkinointi hoidetaan pääosin omana työnä. Kunta on avannut Utsjoki Tourism Information facebook sivut, joka toimii ympäri vuoden matkailuneuvonnan uutena välineenä. Vuoden 2014 aikana on käytettävissä myös uudet palveluoppaat suomen, englannin ja norjan kielillä. Matkailusivustoa uudistetaan vuoden aikana vastaamaan paremmin matkailuneuvonnan ja aluemarkkinoinnin tarpeita. Kesällä 2014 järjestetään lisäksi matkailuneuvontaa Utsjoen kirkonkylällä, Nuorgamissa ja Karigasniemellä yhteistyössä Metsähallituksen ja kyläyhdistysten kanssa. Utsjoen kirkonkylän kesäaikaisen matkailuneuvonnan järjestämiseksi kunta on tehnyt Metsähallituksen kanssa toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen. Kirkonkylän matkailuneuvonta on vuodesta 1996 järjestetty kesä- syyskuun välisenä aikana Metsähallituksen luontotuvalla. Vuonna 2013 kunta järjesti kirkonkylän matkailuneuvonnan ostopalveluna Metsähallitukselta. Vuodelle 2014 matkailuneuvonta on suunniteltu järjestettäväksi niin, että kunnan matkailusihteerin työskentelypiste on Metsähallituksen luontotuvalla heinäsyyskuussa. Karigasniemen matkailuneuvonta on järjestetty kylätalo Saivussa yhdessä Karigasniemen kyläyhdistyksen kanssa. Nuorgamin kylän matkailuneuvonta on järjestetty Nuorgamin kyläyhdistyksen kanssa. Utsjoen kirkonkylän matkailuneuvonta järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Utsjoen kunnan matkailusihteerin työpiste on Metsähallituksen luontotuvalla kesä-syyskuussa matkailuneuvonnan aukioloaikana. Utsjoen kunnan elinkeinotoimi vastaa matkailusihteerin palkkakuluista. Karigasniemen ja Nuorgamin kylien matkailuneuvonta järjestetään edellisen vuoden tapaan myöntämällä avustus Karigasniemen kyläyhdistykselle ja Nuorgamin kyläseuralle. Avustuksen saamisen ehtona on talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2014 mukaisten asiapaperien toimittaminen kunnalle. Elinkeinolautakunta valtuuttaa kehittämis- ja elinkeinopäällikön sopimaan matkailuneuvonnan järjestämisestä kyläyhdistysten kanssa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimen hankkeiden tilannekatsaus Eltk 14 Utsjoen kunnan elinkeinotoimessa on käynnissä kaksi EU rahoitteista projektia, jotka molemmat liittyvät tiede- ja taidetalo Ailikas kokonaisuuden kehittämiseen. Vuoden 2014 aikana toteutetaan Saamen kielikeskus hanke (rahoittaja EAKR / Lapin liitto), jonka tarkoituksena on toteuttaa käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. Kielikeskus tulee toimimaan saamen kielen kehittäjänä, asiantuntijana ja käytännön toimien toteuttajana. Kielikeskus koordinoi Ailikas talo kokonaisuutta ja sen toiminta kattaa koko Utsjoen kunnan alueen. Kielikeskuksen tavoitteena on vahvistaa Utsjoella saamen kieltä ja saamen kielellä tarjottavaa kulttuurija palvelutarjontaa, vahvistaa Utsjoen vetovoimaisuutta asukkaiden sekä potentiaalisten muuttajien ja matkailijoiden näkökulmasta. Kielikeskuksen yhtenä päätehtävänä on luoda saamen kieleen ja kulttuuriin pohjautuvia työpaikkoja sekä auttaa työvoiman rekrytoimisessa ja perehdyttämisessä erityisesti, kun työtehtävissä vaaditaan saamen kielen taitoa ja/tai paikalliskulttuurin tuntemusta. Osana Ailikas kokonaisuuden kehittämistä on käynnistynyt Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittämisen esiselvityshanke. Hanke kestää vuoden 2014 ja sitä rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelmasta (Lapin ELY-keskus). Hankkeen tavoitteena on, että Utsjoella toimii korkeatasoinen, kansainvälinen saamelaismusiikin aikuiskoulutuslinja, jonka lähtökohtana on saamelaismusiikin osaamisen kehittäminen sekä saamelaismusiikin ammattilaisten kouluttaminen. Tässä esiselvityshankkeessa musiikkikoulutukselle tehdään opetussuunnitelma sekä selvitetään opetuksen käynnistämiseen liittyvät käytännön järjestelyt, ml. rahoitus. Musiikkikoulutuksen käynnistymiseen liittyen pohjoinen vanha koulurakennus Ailikas kokonaisuudesta tulisi kunnostaa. Koulutus voisi alkaa syksyllä Saamen kielikeskushankkeen projektikoordinaattori pitää tilannekatsauksen kielikeskushankkeesta ja kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Saamelaismusiikin esiselvityshankkeesta. Lautakunta merkitsee hankkeiden tilannekatsauksen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, että se ryhtyy toimenpiteisiin pohjoisen koulurakennuksen peruskorjauksen toteuttamiseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Eltk 15 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET: - Viranhaltijapäätös 2, Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittäminen -esiselvityshankkeen projektikoordinaattorin valinta. SAAPUNEET: - Lapin liitto: Saamen kielikeskushanke, rahoituspäätös. - Lapin ELY-keskus: Saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen kehittämisen esiselvityshanke, rahoituspäätös. - Lapin ELY-keskus: Utsjoen tiede- ja taidetalon kunnostushanke, uusi rahoituspäätös. - Maaseutuvirasto: Riistavahinkojen tietojenluovutusten ohje kunnille. -Karigasniemen kyläyhdistys: tilinpäätös 2013 ja toimintasuunnitelma Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Elinkeinolautakunta Muut asiat Eltk 16 Elinkeinolautakunnan pidettävän kokouksen yhteydessä järjestetään elinkeinostrategiaa käsittelevä seminaari. Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:15

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 8, 9 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät 8, 9 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Elinkeinolautakunta aika PL Utsjoki Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen

6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 09.02.2012 klo 11:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 23.08.2013 klo 09:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1 Kunnanhallitus Aika 20.12.2012 klo 9:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen 11 31 Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto

10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen 11 31 Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Tekninen lautakunta Aika 01.04.2011 klo 10:00-12:40 Paikka Karigasniemen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153 Perusturvalautakunta Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 156 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.05.2015 klo 10:30-12:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot