AJK-JATKOKOULUTUKSEN SISUSTUSSUUNNITTELUKURSSIN VAIKUTTAVUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJK-JATKOKOULUTUKSEN SISUSTUSSUUNNITTELUKURSSIN VAIKUTTAVUUS"

Transkriptio

1 AJK-JATKOKOULUTUKSEN SISUSTUSSUUNNITTELUKURSSIN VAIKUTTAVUUS Kysely sisustussuunnittelukurssilta valmistuneille Kyselyn tarkoituksena oli selvittää AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelukurssin hyötyjä ja vaikutusta työnkuvaan. Kysely toteutettiin vuoden 2013 alussa AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelukurssilta valmistuneille. Kyselyyn vastasi yhteensä 66 sisustuskurssilta vuosina valmistunutta. Suurin osa (69 %) vastanneista oli valmistunut vuosina AJK-Jatkokoulutus 2013

2 Työtilanne ja sen kehittyminen siirtyminen sisustusalalle ja yrittäjäksi Sisustussuunnitteluopintojen alussa kolmannes (33 %) työskenteli sisustusalalla. He toimivat joko sisustusalan yrittäjinä (13 %), sisustusmyymälöissä (10 %) tai sisustusalan muissa tehtävissä (7 %). Lähes puolet (42 %) työskenteli sisustussuunnitteluopintojen alussa muualla kuin sisustusalalla. Työttömänä oli 12 % ja kotiäitinä, opiskelijana tms. 17 %. Työtilanne sisustuskurssin alussa Sisustusalan yrittäjänä Sisustusmyymälässä Sisustusalan muissa tehtävissä Muualla kuin sisustusalalla Työtön Kotiäiti, opiskelija tms. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Työtilanne tällä hetkellä Sisustusalan yrittäjänä 52% Sisustusmyymälässä 9% Sisustusalan muissa tehtävissä 15% Muualla kuin sisustusalalla 31% Työtön 3% Kotiäiti, opiskelija tms. 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sisustussuunnittelukurssin suorittaminen on vaikuttanut työtilanteeseen merkittävästi. Tällä hetkellä sisustusalalla toimii 76 % kurssin suorittaneista. Sisustussuunnittelukurssilta valmistuneista yli puolet (52 %) toimii sisustusalan yrittäjinä. Yrittäjien määrä on siis lähes nelinkertaistunut verrattuna tilanteeseen sisustussuunnitteluopintojen alussa. Muualla kuin sisustusalalla toimii vajaa kolmasosa (31 %). Valmistuneiden työllisyystilanne oli parempi kuin kurssin alussa, koska työttömänä oli ainoastaan muutama kyselyyn vastannut. Sisustusalalla toimijoista yli puolet (57 %) toimi alalla päätoimisesti. Osa muualla kuin sisustusalalla työssä olevista teki sisustusalan töitä sivutoimisesti.

3 Sisustusalalla toimivien työnkuva monipuolisia suunnittelutehtäviä Sisustusalalla työskentelevien työnkuvaan sisältyy yleensä monipuolisesti erilaisia sisustussuunnittelutöitä. Useimmat tekevät suunnittelutyötä omassa yrityksessään, toiset toimivat suunnittelijoina isommissa yrityksissä. Jotkut mainitsivat tekevänsä pääasiassa kodin tilojen suunnittelua, kun taas toiset keskittyivät julkisiin tiloihin. Sisustusalalla työskentelevien työnkuvaan kuului myös muun muassa neuvontaa, stailausta, myyntiä ja somistusta. Esimerkkejä sisustusalalla toimivien työnkuvasta: "Minulla on ollut vuodesta 1991 oma yritys ja teen arkkitehti-, sisustus-, valaistussuunnittelua sekä rakennusvalvontaa. Edelleen teen sisustussuunnittelua noin % työajastani, kuten koko toimintani aikana. Välillä on isoja projekteja, joten silloin voi hetkellisesti olla sisustuksen osuus 80 %." Teen suunnitelmia yksityisille henkilöille, yhteisöille, järjestöille, uudiskohteita sekä remonttikohteita. Lisäksi teen myös julkitilojen suunnitelmia. Olen sisustussuunnittelijana kunnan palveluksessa. Teen tila- ja pintamateriaalisuunnitelmia, värisuunnittelua, tilasuunnittelua, kaluste- ja irtovalaisinvalintoja, tekstiilisuunnittelua, juhlasuunnittelua "Koen että opinnoista AJK:ssa oli hyötyä ja sain rohkeutta perustaa sisustusalan yrityksen. Ilman opintoja tuskin olisin uskaltautunut. Olen myös tehnyt sisustuskonsultaatioita." Olen yrittäjä sisustussuunnittelu yrityksessäni. Työskentelen myös oman yritykseni lisäksi kalustesuunnittelun parissa. "Toimin sisustusliikkeessä myyjänä: myyntiä, asiakaspalvelua, tilauksia, toimituksia, somistusta, SOMEa (facebook/blogi). Kaupallisen alan päätyön ohella teen sivutyönä sisustussuunnittelua yksityisasiakkaille. Myös päätyöni on kurssin jälkeen muuttunut niin, että olen vastannut laajoista liiketoiminnan kehityshankkeista, joihin on saattanut kuulua myös sisustusarkkitehtien työtä tilasuunnittelun osalta - näissä en siis itse tee suunnittelua, mutta näkemys ja kokemus sisustuksesta auttaa ohjaamaan muiden työtä. Teen sisustussuunnittelua laidasta laitaan: isoja, pieniä, uudisrakennuksia, peruskorjauksia jne. "Olen saanut useamman työkeikan ravintolasisustajana sekä tuotemerkkien showroom - suunnittelijana. Jatkan myös tv- ja elokuva-alan töitäni sisustussuunnittelun ohessa. " Teen tällä hetkellä suunnittelutyötä ja luentoja, enimmäkseen julkisen puolen caseja, mm. palvelutalon tekstiili- ja valaistussuunnitelma, golfklubin eri tilojen petraus. Olen sisustusliikkeen yrittäjänä. Sisustussuunnittelu töitä jonkin verran, tekstiili suunnitelmia enemmän, johtuen siitä että tuotteet liikkeessäni on pääasiallisesti verho- ja sisustuskankaita.

4 Sisustussuunnittelukurssin hyödyt Sisustussuunnittelukurssilta valmistuneet kokivat, että kurssi antoi hyvät valmiudet suunnitteluun ja oli heille hyödyksi työelämässä. Lähes kaikki valmistuneet (90 %) olivat sitä mieltä, että koulutus antoi hyvät valmiudet sisustussuunnitteluun ja lisäsi omaa varmuutta suunnittelussa. Noin 80 % oli sitä mieltä, että sisustussuunnittelukurssista oli heille hyötyä omassa työssään. Yli puolella (59 %) työnkuva oli monipuolistunut kurssin myötä ja koulutus oli auttanut siirtymään vaativampiin työtehtäviin (53 %). Useimmat (70 %) kokivat, että sisustuskoulutus oli auttanut heitä etenemään uralla. Sisustuskurssi lisäsi varmuuttani sisustussuunnittelussa 2 % Sain sisustuskurssilta hyvät valmiudet sisustussuunnitteluun 4,5 % 4,5 % 9 % 89 % 90,9 % Sisustuskurssista on ollut minulle hyötyä työssäni Sisustuskurssi on antanut valmiuksia edetä uralla 4,5 % 16,7 % 9,1 % 19,7 % 78,8 % 71,2 %

5 Sisustuskurssin jälkeen työnkuvani on monipuolistunut 6,3 % Sisustuskurssi on auttanut minua siirtymään vaativampiin työtehtäviin 15,2 % 59,4 % 34,4 % 53,3 % 31,8 % Sisustuskurssilta valmistuneilta tiedusteltiin myös, millä muulla tavoin he ovat hyötyneet sisustuskurssista. Valmistuneet kokevat hyötyneensä muun muassa siten, että he ovat muodostaneet arvokkaita verkostoja ja kontakteja, heidän ammattitaitonsa on kasvanut ja he ovat saaneet valmiuksia ryhtyä alan yrittäjiksi. Vastaajat kertoivat saaneensa kurssin myötä arvokkaita kontakteja. Erityisesti kontaktit muihin kurssilaisiin koettiin tärkeiksi. Kurssikavereista sai erinomaisen verkoston. Kurssi sinällään vahvisti omaa näkemystä ja tapaa tehdä asioita. Olen saanut kurssilta ihania kollegoja, joihin pidän yhteyttä säännöllisesti. Yhteydenpito liittyy usein myös sisustuksellisiin asioihin. Tapasin uusia saman alan ihmisiä. Heidän kanssa jaetut ajatukset sisustussuunnittelu työstä ja tehdyistä projekteista, tietynlainen "vertaistuki". Taitojen syventämisen lisäksi sain monia uusia kontakteja niin ammattimielessä kuin siviilissäkin. Kontaktit kolleegoihin, myymälöihin ja tuottajiin. Kollegoiden kanssa vaihdetut kokemukset ja mielipiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi valmistuneet kokivat, että kurssi lisäsi ammattitaitoa, varmuutta, uskottavuutta ja arvostusta alalla. Osaaminen sekä luottamus omiin taitoihin lisääntyivät. Vaihdoin alaa ja sain koulutusta uudelle alalle, joka tietysti lisää ammattitaitoa ja uskottavuutta.

6 Sain perusvalmiudet työskentelyyn sisustussuunnittelijana. Todistus on tärkeä asiakkaiden silmissä. Varmuutta ja kullanarvoisia taitoja suunnitteluun liittyen. Teknisten piirrustusten OIKEIn piirtämis taito. Minulla ei ollut aiemmin mitään alan koulutusta, joten kurssin jälkeen uskalsin laittaa käyntikorttiin titteliksi Sisustussuunnittelija. :) Sain hyvät työkalut alan osaamiseen, joka on alalla tärkeää ja asiakaspinnassa luottamusta herättävää. Osaava sisustaminen on muutakin kuin "mallien katsomista alan lehdistä", ja siitä olen nyt ylpeä! Vastauksista nousi esille myös se, että kurssi antoi kimmokkeen alan yrittäjyyteen. Antoi perusteet ryhtyä alan yrittäjäksi ja erittäin hyvin on mennyt...kannatti käydä! Kurssi antoi kimmokkeen yksityiseen suunnitteluun oman yrityksen nimissä ja ehdottomasti varmuutta lisää. Kaikinpuolin todella hyvä kurssi. Voin tehdä sisustussuunnittelua sivutoimisesti lisäansioksi. Päätyössäni siitä on ollut suurestikin apua asuntojen myynnissä, sekä uusien että vanhempien asuntojen myynnissä. Joillekin kurssi oli ollut hyödyksi jatko-opintoihin pääsemisessä. AJK:n kurssi antoi hyvät eväät jatko-opintoihin. Ilman AJK:n kurssia olisin tuskin päässyt edes opiskelemaan muotoilua, koska en olisi luultavasti selvinnyt pääsykokeesta. Kurssikansioni avulla sain hyväksytettyä osan jatko-opinnoistani eikä minun tarvinnut osallistua kaikille kursseille.

7 Kontaktit ja verkostot Jatko-opinnot Osaaminen ja ammattitaito Kurssin hyödyt Sisustusalan yrittäjyys Arvostus ja uskottavuus

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilukoulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta 2 Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilu- koulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011 Kaksoistutkinnolla suoraan myyntipäälliköksi MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon PAULA KARHUNEN Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista Finnish dance and theatre graduates on the labour market. Survey on

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot