DATAMAX E-SARJAN KIRJOITTIMIEN KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DATAMAX E-SARJAN KIRJOITTIMIEN KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 DATAMAX E-SARJAN KIRJOITTIMIEN KÄYTTÖOHJE

2 DATAMAX E-sarjan kirjoittimien käyttöohje 1 Painikkeet ja merkkivalot Painikkeita on kolme: PAUSE F1 FEED F2 CANCEL F3 Kullakin painikkeella on kaksi toiminnetta ja niiden avulla voidaankin ohjata tulostinta sekä normaalin tulostamisen aikana että asetusten muuttamisessa. PAUSE- painikkeella voidaan tulostaminen keskeyttää hetkeksi. Tällöin Paused-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Tulostamista voidaan jatkaa painamalla PAUSE- näppäintä uudelleen. FEED- painikkeella tulostin syöttää yhden tyhjän tarran. Virran kytkemisen jälkeen kannattaa painaa kerran FEED:iä, koska tällöin tulostin säätää kohdistuksen automaattisesti oikeaksi syöttämällä muutaman tyhjän tarran. FEED- painikkeella voi myös kuitata mahdollisen virhetilan. CANCEL- painikkeella voidaan peruuttaa tulostus, joka on tulostimen muistissa. Tämä tapahtuu painamalla ensin CANCEL, sitten PAUSE. CANCEL:in painamisen jälkeen Paused-merkkivalo syttyy palamaan yhtäjaksoisesti. Tämä ei tyhjennä tulostusjonoa tietokoneelta. Power-merkkivalo osoittaa, että tulostimen virta on päällä. Fault-merkkivalo osoittaa tulostimen vikatilanteen.yleensä Faultmerkkivalo syttyy palamaan tarran loppuessa tai jos tulostimen mediasensori ei tunnista tarran väliä tai heijastavaa mustaa juovaa. Tilanteen voi tällöin korjata tarkistamalla tarran ja painamalla FEED:iä. Jos tarra ei ole lopussa ja FEED:in painamisen jälkeen Fault-merkkivalo palaa edelleen, voi tarkastaa mediasensorin toiminnan ja säädöt. Voi olla tarpeen tehdä myös koneiston puhdistus. Paused-merkkivalo syttyy palamaan tulostimen virran kytkemisen yhteydessä ja sen pitää sammua, kun diagnostiikka on saanut tutkittua tulostimen toimivuuden. Paused-merkkivalo syttyy myös PAUSE- ja CANCEL- painikkeiden painamisen jälkeen, jolloin se palaa yhtäjaksoisesti. Paused-merkkivalon vilkkuessa tulostimelle tulee dataa.

3 Painikeyhdistelmät: eli kahden tai useamman painikkeen painaminen yhtä aikaa Painettaessa F1- ja F2- painikkeita tulostimen ollessa päällä, saadaan testitulostus, josta voi tarkistaa tulostusjäljen ja lämpöpään kunnon. Painettaessa F1- ja F3- painikkeita tulostimen ollessa päällä, tapahtuu ns. Warm Reset eli tulostin käynnistyy uudelleen (Paused- ja Power-merkkivalo palavat hetken yhtä aikaa). Tällöin menetetään tulostimen muistissa olleet tulostustyöt. Samalla myös mahdolliset virhetilat poistuvat. Painettaessa F2- ja F3- painikkeita tulostimen ollessa päällä, tulostuu tarralle tulostimen asetukset (mm. RS232- portin asetukset, sensorien arvoja jne.) ja testitulostus (tulostusjälki). Jotta kaikki asetukset olisivat luettavissa täytyy tarran olla vähintään 100 mm leveää. Tulostimelle voidaan tehdä myös täydellinen tehdasasetuksiin palautus. Tämä tapahtuu sammuttamalla tulostin, jonka jälkeen painetaan kaikki kolme painiketta pohjaan ja pidetään niitä pohjassa virran kytkemisen aikana kunnes Pausedmerkkivalo on sammunut (noin sekuntia). Tällöin tulostin palautuu tehdasasetuksiin ja mahdolliset virheelliset asetukset tai virhetilat poistuvat. Painikkeiden ja merkkivalojen toiminta asetuksia tehdessä selitetään myöhemmin tässä ohjeessa.

4 2 Tarrarullan oikea asettaminen Tarramateriaali asetetaan tulostimeen siten, että se kulkee edestä katsottuna vasemmassa laidassa. Tämä on välttämätöntä koska tulostimen mediasensori on asennettu kiinteästi lähelle vasenta laitaa. Tarrarulla asetetaan rullan pidikkeen akselille ja paikka asetetaan vasempaan laitaan rullaohjurin avulla. Ennen kumiakselia on toinen paikka, jossa tarra asetetaan vasempaan laitaan liikutettavan kohdistimen avulla. Tämä varmistaa sen, että mediasensorin on mahdollista havaita tarra ja tulostus saadaan kohdistumaan sivusuunnassa. Mediasensorin avulla tunnistetaan tarrojen alku- ja loppukohdat. Tämä tekee mahdolliseksi tulosteen oikean kohdistumisen pidemmilläkin sarjoilla. Samalla sensorilla havaitaan myös tarran loppuminen. Sensori koostuu kahdesta osasta joista toinen on tulostimen pohjassa ja sen vastakappale ylösnousevassa lämpö/värinauhapaketissa. Sensorien tulee olla puhtaita ainakin niin, etteivät mitkään roskat peitä silmien näkyvyyttä. Mediasensorin arvoa voi säätää vastaamaan paremmin käytettävää materiaalia painikkeiden ja merkkivalojen avulla. Tämä selitetään myöhemmin tässä ohjeessa.

5 3 Värinauhan asentaminen Koska tulostimessa tarramateriaali kohdistetaan edestä katsottuna vasempaan laitaan täytyy myös värinauhan kulkea vasempaan laitaan kohdistettuna. Värinauhan loppuessa kannattaa ottaa talteen jäljelle jäänyt tyhjä kartonkiholkki, koska uusien värinauharullien mukana ei tule tyhjää holkkia, jonka päälle käytettyä värinauhaa voisi kelata. Värinauharulla painetaan akselin pohjaan asti (akselissa olevaa reunusta vasten). Kannattaa myös huomioida, että paperimateriaalille ja muovimateriaalille on eri värinauhatyypit. Värinauhan kelautumissuunnat pitää huomioida ennen värinauharullan asentamista. Käytetty värinauha kelautuu akselille myötäpäivään. Käyttämätön värinauha avautuu vastapäivään. Pitää myös huomioida värinauhan reitti. VÄRINAUHA EI SAA KULKEA MEDIASENSORIN KAUTTA, TÄLLÖIN SENSORIN EI TOIMI OIKEIN, TULOSTUS EI KOHDISTU JA TULOSTIN SYÖTTÄÄ TYHJIÄ TARROJA. Värinauha ei tätä kautta!

6 4 Mediasensorin säätö Mediasensorin säätö on tarpeen, jos tulostin ei tunnista tarrassa olevaa kohdistusmerkkiä joka voi olla musta juova taustanauhassa tai tarran väli. Tämä ilmenee heti virran kytkemisen jälkeen painettaessa FEED- painiketta, jolloin tulostin syöttää tyhjiä tarroja ja joiden jälkeen Fault-merkkivalo syttyy palamaan. Ongelma voi ilmetä myös tulostuksen kohdistumisongelmana. Ennen säädön tekemistä kannattaa varmistua, että tarramateriaali ja värinauha ovat oikein asennettu ja mediasensori on puhdas. Säätö voidaan tehdä kahdella tavalla: automaattinen tai manuaalinen säätö. Automaattisessa säädössä tulostin syöttää noin 5-6 tarraa ja säätää siten mediasensorin vastaamaan materiaalia. Manuaalisessa säädössä käydään läpi yksittäin arvot tarralle, taustanauhalle ja tarran loppumiselle. Manuaalinen säätö on työläämpi, mutta joissain tapauksissa varmempi. Automaattinen säätö -aseta tulostimeen käytettävä tarramateriaali ja värinauha. Pidä F3- painiketta pohjassa virran kytkemisen aikana kunnes Paused-merkkivalo sammuu -paina kerran F1- painiketta ja tulostin alkaa syöttämään tyhjiä tarroja -jos Paused-merkkivalo vilkkuu 5 kertaa, niin säätö on onnistunut. Fault-merkkivalon jatkuva vilkkuminen merkitsee automaattisäädön epäonnistumista. -mediasensorin säädetty arvo tallennetaan muistiin painamalla yhtaikaa F1- ja F3- painikkeita, jolloin Paused-merkkivalo palaa hetken.

7 Manuaalinen säätö -pidä F3- painiketta pohjassa virran kytkemisen aikana kunnes Paused-merkkivalo sammuu -paina F2- painiketta, kunnes Paused-merkkivalo syttyy palamaan -avaa lämpöpää ja aseta tarra taustanauhoineen mediasensorin kohdalle (säätöarvo tarralle) ja laita lämpöpää kiinni. Paina kerran F1- painiketta ja odota Fault-merkkivalon vilkkumisen loppumista -avaa lämpöpää ja aseta mediasensorin kohdalle pelkästään taustanauhaa (ota muutama tarra pois, jolloin taustanauhan asettaminen sensorin kohdalle on helpompaa) tai musta juova (siis säätöarvo mahdolliselle kohditusmerkille). Sulje lämpöpää. -paina kerran F2- painiketta ja odota Fault-merkkivalon vilkkumisen loppumista -avaa lämpöpää ja ota tarramateriaali kokonaan pois tulostimesta (säätö tarran loppumiselle) ja sulje lämpöpää. -paina kerran F3- painiketta ja odota Fault-merkkivalon vilkkumisen loppumista -paina yhtaikaa F1- ja F3- painikkeita, jonka jälkeen voit testata säädön onnistumista asettamalla tarramateriaalin takaisin tulostimeen ja painamalla F2- (syöttää tyhjän tarran) tai F3- painiketta (tulostaa testitarran). -tehty säätö tallennetaan tulostimen muistiin painamalla uudestaan yhtä aikaa F1- ja F3- painikkeita, jonka jälkeen Paused-merkkivalo palaa hetken.

8 5 Tulostusjäljen optimoiminen Tulostukseen vaikuttavia asioita on tulostusnopeus, tulostuslämpötila, tulostimen puhtaus (lämpöpää, kumiakseli), materiaalien yhteensopivuus ja lämpöpään asento. Tulostimessa olevalla vihreällä säätökiekolla säädetään kahta asiaa: tulostus jälki tasalaatuiseksi koko tarran leveydeltä ja tarran sivusuuntainen liikkuminen. Jos tulostettaessa tarran oikea laita edestä päin katsottuna jää vaaleammaksi, kannattaa säätökiekkoa pyörittää vastapäivään. Kannattaa huomioida, että samalla tarra materiaali kulkeutuu hiukan oikealle tulostettaessa. Säätökiekon pyörittäminen vaikuttaa siis samalla tarran sivusuuntaiseen liikkumiseen. Oikein säädettynä tarramateriaali kulkee vasemmassa laidassa ja jälki on tasainen. Jos tarramateriaali kulkeutuu liikaa oikealle, ei mediasensori havaitse enää tarran väliä ja tulostuu tyhjiä tarroja. Lämpöpään takana on musta muovinen säätöliuska, jonka avulla voidaan säätää lämpöpään asentoa käytettäessä lämpöherkkää materiaalia (DIRECT) tai värinauhaa (TRANSFER). Kannattaa huomioida, että vaikutus on materiaalista riippuen joko parempaan tai huonompaan suuntaan vaikka käyttäisi värinauhan kanssa TRANSFER- asentoa. Yleensä oikealla säädöllä on kuitenkin positiivinen vaikutus. Tulostimen takapaneelissa on myös käsisäätö tulostuslämpötilalle DARKERpotentiometristä. Normaalisti tähän ei pitäisi olla tarpeen koskea. ENSISIJAISESTI TULOSTUSLÄMPÖTILAN SÄÄTÖ TEHDÄÄN AJURISTA.

9 Esimerkki ajurin asetuksista Tarrojen kohdistus tapahtuu ns. roskavälin avulla. Tulostuksen paikkaa on laskettu 2.5mm. Tarrat repäistään eli tulostuksen jälkeen tarraa siirretään eteenpäin 19.1mm, jolloin tarroissa oleva roskaväli osuu yläkannessa olevaan repäisykohtaan. Tulostusnopeus ja tyhjien tarrojen tai tulostumattomien alueiden syöttönopeus on 50.8mm/s. Samalla on säädetty tulostuslämpötilaa.

10 6 Tulostimen puhdistus Lämpöpää Ennen lämpöpään puhdistusta pitää tulostin sammuttaa ja poistaa mahdollisesti käytössä oleva värinauha. Lämpöpään puhtauden voi tarkistaa värinauhan vaihdon yhteydessä. Lämpöpään puhdistus tapahtuu käyttämällä pehmeää liinaa ja liuotinta kuten puhdistettu bensa tms. LÄMPÖPÄÄTÄ EI SAA PUHDISTAA METALLISELLA TMS. ESINEELLÄ, KOSKA TÄLLÖIN SE VAURIOITUU PYSYVÄSTI. Vikaantunut lämpöpää. Kumiakseli Kumiakseliin on yleensä tarttunut liimaa tarroista tai jopa tarroja huonon repäisyn takia sekä värinauhasta mustetta. Pudistamisessa voi käyttää samoja aineita kuin lämpöpään puhdistuksessa. KUMIAKSELIIN LIIMAUTUNUTTA TARRAA EI SAA POISTAA TERÄVILLÄ ESINEILLÄ KUTEN PUUKOLLA, KOSKA KUMIAKSELIIN TULLUT VIILTO NÄKYY TULOSTEESSA VALKOISENA JUOVANA. Koska kumiakselia on todella vaikea pyörittää sormin, voi kumiaskelin puhdistuksen aikana pitää virtaa päällä, jolloin FEED- painiketta painamalla saa kumiakselin pyörimään. TÄLLÖIN KANNATTAA VAROA ETTEI MITÄÄN JÄÄ JUMIIN PYÖRIVÄÄN AKSELIIN.

11 Mediasensori Tämä osa kannattaa puhdistaa liimasta käyttäen liuotinta ja liinaa. Mediasensorin likaisuus saattaa aiheuttaa tulostuksen kohdistumisongelmia ja satunnaisen tyhjien tarrojen tulostumista. Sensorin puhtaus on hyvä tarkistaa aina tarrarullan vaihdon yhteydessä. Puhdistus onnistuu hyvin liuottimella ja vanupuikolla tms.

Z Series /RZ -tulostimet pikaopas

Z Series /RZ -tulostimet pikaopas Z Series /RZ -tulostimet pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Sisällys Ulkonäkymä............................................................ Tulostimen etikettinauhalokero.............................................

Lisätiedot

DYMO. Käyttöopas LabelWriter -tarratulostimet

DYMO. Käyttöopas LabelWriter -tarratulostimet DYMO Käyttöopas LabelWriter -tarratulostimet Copyright 2009-2010 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 10/10. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 Käyttöohje

HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 -tulostin Käyttöohje Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä!

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä! Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Käyttöopas. www.dymo.com

Käyttöopas. www.dymo.com www.dymo.com Käyttöopas Teipin ulostulo Taustavalo LCD-näyttö Virta Leikkaa/Syötä Pikanäppäimet Viivakoodi Symboli Tulostettavien kopioiden lukumäärä Kirjasto ESC Tyhjennä Siirtymispainikkeet OK Koko/ISOT

Lisätiedot

Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI. Käyttöohje. Document ID 12710 FI ver. 6 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI 2.9.2014 / Semel Oy Page 1

Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI. Käyttöohje. Document ID 12710 FI ver. 6 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI 2.9.2014 / Semel Oy Page 1 Semel IWL286 Maksupääte, Käyttöohje FI Käyttöohje 2.9.2014 / Semel Oy Page 1 Sisällys 1. TOIMITUSSISÄLTÖ 4 2. SEMEL IWL286 NÄYTTÖ, NÄPPÄIMISTÖ JA KORTINLUKIJAT 5 2.1 Näytön ikonit ja informaatio 5 2.2

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Online-käyttöopas RJ-

Online-käyttöopas RJ- Online-käyttöopas RJ- 3050/RJ-3150 RJ-3050 RJ-3150 Lue tämä Online-käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Käyttöopasta kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa. Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus

Lisätiedot

Kuva 1 LabelPOINT 250 elektroninen tarrakirjoitin. Tarran ulostulo. Tarraleikkuri Nestekidenäyttö. Virtakytkin

Kuva 1 LabelPOINT 250 elektroninen tarrakirjoitin. Tarran ulostulo. Tarraleikkuri Nestekidenäyttö. Virtakytkin Tarran ulostulo Tarraleikkuri Nestekidenäyttö Virtakytkin Tyyli-/kielinäppäin Tasaus-/alleviivauskehysnäppäin Kiinteä pituus-/kirjasinnäppäin Muisti/Extra-näppäin Numeronäppäimet Tulostusnäppäin Peruutusnäppäin

Lisätiedot

Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin

Color Jetprinter. Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Käyttöopas Windows 95-, Windows 98-, Mac OS 8.6- ja Mac OS 9 -käyttöjärjestelmiin Versio: huhtikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot

Lisätiedot

Eroon tulostinongelmista

Eroon tulostinongelmista Vastaukset ylsiin kysymyksiin: Eroon tulostinongelmista tietoja Joskus tulostin tulosta lainkaan tai tekee kehnoa jälkeä. Kerromme, mistä tulostinongelmat johtuvat ja miten ne ratkaistaan. tätä tarvitset

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot