Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus... 3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 62 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 63 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 64 : Raportointi... 4 Yh 65 : Kuntayhtymän omistaman rivitalon käyttötarkoituksen muutos... 5 Yh 66 : liite 6 Sähköenergian hankinta... 6 Yh 67 :*,Liite5 Vuoden 2012 talouden ja hallinnon tarkastus... 7 Yh 68 : Liite 2, 3 Talous- ja toimintasuunnitelma : laadintaohjeet... 8 Yh 69 : Liite 4 Talousarvio ja taloussuunnitelma : investointiosa... 9 Yh 70 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yh 71 : Ilmoitusasiat Yh 72 : Seuraava kokous Yh 73 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus OHJELMA: Valokuvaus klo Kokous klo Ruokailu n. klo *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Antti Mattila Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo

2 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA JÄSENET Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo Rainer Busk Mervi Heljanko Anna Hiltunen, varapuheenjohtaja Matti Kalvia Anna-Kaarina Kippola Bodil Lund Antti Mattila, puheenjohtaja Tapio Patrakka Taisto Uutinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pekka Heikkilä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ulf Backman, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori ASIAT ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Antti Mattila Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Kalvia Pöytäkirjantarkastaja Bodil Lund Pöytäkirjantarkastaja IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

3 Yh 60 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antti Mattila avasi kokouksen. Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 62 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Mervi Heljanko ja Anna Hiltunen. Esitys: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kalvia ja Bodil Lund.

4 Yh 63 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (AM): Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Yh 64 : Raportointi -kuntayhtymän talous 4/2013 -opiskelijatilanne -opetushallituksen ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti syksyllä 2012 toteutetusta toisen asteen oppilaitoksille kohdennetusta tiedonkeruusta. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.

5 Yh 65 : Kuntayhtymän omistaman rivitalon käyttötarkoituksen muutos Rivitalo sijaitsee Monninkylässä samalla tontilla Amisto Askolan kanssa. Rivitalo alkaa vaatia laajaa peruskorjausta, jolloin on järkevää miettiä rivitalon tulevaa käyttötarkoitusta. Mikäli rivitalon asuinkäyttöä jatketaan, arvioidaan peruskorjaukseen tarvittavan vähintään euron (alv 0 %) määräraha. Asuinkäytön sijasta vaihtoehtona on ottaa rivitalon opetuskäyttöön alkaen. Järjestelyllä voidaan samalla luopua opetuskäytössä olevista vuokratiloista. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan korvaavia vuokrahuoneistoja rivitalossa asuville henkilökunnan edustajille. Rivitalon käyttötarkoituksen muutos asuinkäytöstä opetuskäyttöön säästää myös Amisto Askolan peruskorjauskustannuksia. Rakennusosaston peruskorjauksen yhteydessä on suunniteltu laajennusosan rakentamista pintakäsittelyalan opetusta varten. Kun rivitalo voidaan ottaa käyttöön korvaavana opetustilana, vältytään laajennusosan rakentamiselta ja lisäinvestoinneilta. Tarvittavat muutostyöt voidaan tehdä oppilastyönä, jolloin kustannukset rajoittuvat lähinnä opetusmateriaaleihin. Esitys (PS): Yhtymähallitus päättää muuttaa rivitalon käyttötarkoituksen asuinkäytöstä opetuskäyttöön alkaen.

6 Yh 66 : Liite 6 Sähköenergian hankinta Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset sähköenergiasta ajalle Tarjouksessa tulee optiona ilmoittaa lisäkustannus vihreälle sähkölle (osuus vähintään 50%). Kuntayhtymä voi päättää käyttää tai olla käyttämättä vihreää sähköä. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä voi ostaa vihreitä sertifikaatteja, joilla tuetaan uusiutuvien energialähteiden (tuuli, aurinko, aaltoenergia, vesivoima, ja biopolttoaineet) käyttöä. Tarjouskilpailu on toteutettu avoimena menettelynä ja tarjouspyyntö on julkaistu kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa. Lisäksi tarjouspyyntö on vielä lähetetty 19 sähköyhtiölle. Määräaikaan mennessä tarjous on saatu seuraavilta kahdeksalta yritykseltä: E.ON Kainuu Oy, Keravan Energia Oy, KSS Energia Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Turku Energia Oy, Vaasan Sähkö Oy, Vantaan Energia Oy ja Porvoon Energia Oy. Hankintapäätöksen arviointiperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarjouspyynnössä esitetyin perustein. Tarjouspyyntö ja tarjousten yhteenveto esitetään kokouksessa. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää sähköenergian tuottajasta ajalle kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Samalla yhtymähallitus päättää käyttääkö kuntayhtymä vähintään 50 prosenttisesti vihreää sähköä vai ostaako kuntayhtymä mahdollisesti vihreitä sertifikaatteja. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää hyväksyä sähköenergian tuottajaksi ajalle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Porvoon Energia Oy:n. Yhteenveto tarjouksista liitteenä. Yhtymähallitus päättää käyttää tarjouksessa olevan option vähintään 50 prosenttisesta vihreästä sähköstä, josta Porvoon Energia Oy ei veloita lisäkustannusta.

7 Yh 67 : Yh 52 : Vuoden 2012 talouden ja hallinnon tarkastus Tarkastuslautakunta on laatinut talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista selvittävän arviointikertomuksen tilivuodelta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ojentaa arviointikertomuksen yhtymävaltuuston puheenjohtajalle yhtymävaltuustolle esitettäväksi sekä selostaa arviointikertomuksen pääasiallisen sisällön yhtymähallitukselle. Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta Yhtymävaltuusto käsittelee asian Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tietoon saaduksi. Johtavat viranhaltijat laativat yhtymähallituksen kokoukseen selostuksen arviointikertomuksessa mainituista epäkohdista. Yh 67 :*,Liite 5 Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee selostuksen (liite 5) tiedoksi.

8 Yh 68 : Liite 2, 3 Talous- ja toimintasuunnitelma : laadintaohjeet Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma tulee toimittaa jäsenkunnille mennessä. Talousarvion laadinta käynnistyy hallituksen antamilla laadintaohjeilla. Esitys (MP): Yhtymähallitus antaa talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet ja alustavan aikataulun liitteiden mukaisesti.

9 Yh 69 Yh 54 : Liite 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma : investointiosa Kuntayhtymän taloussuunnitelman investointiosa vuosille esitellään jäsenkunnille touko/kesäkuussa 2013 pidettävässä kuntakokouksessa. Investointiosa liitetään aikanaan taloussuunnitelmaasiakirjaan, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy marraskuussa Esitys (MK): Yhtymähallitus keskustelee alustavasti taloussuunnitelman investointiosan sisällöstä. Yhtymähallitus käsitteli asiaa ja päätti, että käsittelyä jatketaan yhtymähallituksen kokouksessa. Yh 69 :Liite 4 Esitys (MK): Yhtymähallitus hyväksyy taloussuunnitelman investointiosan alustavan sisällön.

10 Yh 70 Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Konsernipalvelut Hallintojohtaja Penttilä Maija: Kuntayhtymä hyväksyy Porvoon Vaskiseppien tarjouksen Porvoo Aleksanterinkatu 20 vanhan osan vesikaton uusimisesta. Valintaperusteena halvin hinta. Määräraha hankkeella 71, kiinteistöjen peruskorjaus, pienhankkeet Penttilä Maija: Hannu Mattila on valittu alkaen Tukipalveluiden kiinteistötiimin huoltomiehen toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Ensisijainen toimipiste Edupoli Ammattitie Penttilä Maija: Tarja Salminen palkataan Tukipalveluiden määräaikaiseen siivoojan toimeen ajalle Työaika 30 tuntia/viikko ja ensisijainen toimipiste Edupoli Ammattitie Penttilä Maija: Koulutuskuntayhtymä hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n päivätyn tarjouksen euron luotosta. Luottoaika 10 vuotta. Luotolla rahoitetaan vuonna 2013 toteutettava Amisto Askolan peruskorjauksen II vaihe Penttilä Maija: Kuntayhtymä on kilpailuttanut vaihtomattopalvelut ajalle vuoden optio. Toimittajana Lindström Oy. Kuntayhtymä päättää jatkaa sopimusta alkaen 2 vuoden optioajalla. Käsitelty ky joryssä Penttilä Maija: Kuntayhtymä on kilpailuttanut vartiointipalvelut ajalle vuoden optio. Toimittajana Securitas Oy. Kuntayhtymä päättää jatkaa sopimusta alkaen 2 vuoden optioajalla. Käsitelty kyjoryssä Amisto Rehtori Suursalmi Pentti: Sirkku Mentula palvelussuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen Suursalmi Pentti: Sampo Vesterinen palvelussuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen Leino Anja: Thomas Welin palkattu talotekniikan päätoimiseksi tuntiopettajaksi Askolan toimipisteeseen Suursalmi Pentti: Jouko Räsänen virkasuhteen päättyminen on hyväksytty.

11 Yh 70 : Suursalmi Pentti: Sampo Vesterinen on suorittanut opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) hyväksytysti (Haaga-Helia ) Suursalmi Pentti: Amiston opiskelijoiden työ-/suojavaateiden toimittajaksi lukuvuodeksi on valittu Image Wear Oy työasupalvelu Porvoo Suursalmi Pentti: Jari Hupli vuorotteluvapaa on hyväksytty Suursalmi Pentti: Pekka Pulkkinen on suorittanut hyväksytysti opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot (60 opintopistettä HAMK) Suursalmi Pentti: Outi Tirkkonen tutkintotodistukset KM ja opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot (60 op) on hyväksytty Outi Tirkkosen palvelussuhde muutetaan samalla päivämäärällä toistaiseksi voimassa olevaksi. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.

12 Yh 71 : Ilmoitusasiat Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky. 1. Kuulemistilaisuus OKM:n ehdotuksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille järjestettiin Antti Mattila käytti kuntayhtymän puheenvuoron. Samassa tilaisuudessa luovutettiin asiaa koskeva kirjallinen kuntayhtymän lausunto. 2. Kuntakokous klo Eestinmäen asemakaavaluonnoksesta on annettu lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. 4. Venäjän rehtoriliiton edustajat vierailivat kuntayhtymässä Amisto 1. Amiston apulaisrehtorin virkaa haki 6 henkilöä, joista 4 on Amistosta, 1 Edupolista ja 1 kuntayhtymän ulkopuolelta. Haastattelutilaisuus on Aluehallintovirasto pyytää selvitystä Amisto Askolan opiskelijan isän tekemän hallintokantelun vuoksi. Selvitys on annettava mennessä. 3. Amiston lukuvuosi päättyy OPH on myöntänyt hankerahaa opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaan työssä oppimiseen. 5. Taitaja2013 kilpailut pidettiin Joensuussa. Amistoon saatiin kaksi pronssimitalia. Edupoli 1.

13 Yh 72 : Seuraava kokous Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Esitys (AM): Merkitään tietoon saaduksi. Kyseessä oli yhtymähallituksen viimeinen kokous tällä kokoonpanolla. Yhtymähallituksen puheenjohtaja kiitti yhtymähallituksen jäseniä ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa sekä yhtymähallituksen esittelijöitä hyvin toimineesta yhteistyöstä.

14 Yh 73 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

15 LIITE OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 64, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 65,66 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie PORVOO Pykälät 65, 66 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

16 LIITE VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

11.5.2010 1 Yhtymähallitus 5/2010. AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 11.5.2010 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 11.5.2010 klo17.15- AMISTO, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus...3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 1 KOKOUSAIKA 9.11.2010, kello 15.00- KOKOUSPAIKKA POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no YV 15 : Kokouksen avaus... 3 YV 16 :Liite1 Kokousedustajien toteaminen ja ääniluettelon

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot