Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä"

Transkriptio

1 Työpaja Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä Solar Energy Forum Finlandia -talo

2 Solar Energy Forum Suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen suurtapahtuma Solar Energy Forum järjestettiin Finlandia -talossa Helsingissä Tekesin Kestävä yhdyskunta-ohjelman ja uusiutuvien energioiden ohjelman Grooven toimesta. Aurinkoenergiamarkkinat kasvavat huimaa vauhtia vuosittain ja alan nopea murrosvaihe luo uusia mahdollisuuksia suomalaiselle energiaosaamiselle. Solar Energy Forum -tilaisuus onnistui tavoitteessaan koota yhteen aurinkoenergian hyödyntämiseen kytkeytyvien sidosryhmien avainhenkilöt keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja pullonkauloista aurinkoenergiamarkkinoilla. Seminaariin saapui n. 250 osallistujaa mm. energia-, rakennus- ja kuntapuolen avainhenkilöitä kuulemaan esityksiä markkina- ja kehitysnäkymistä sekä keskustelemaan ja jakamaan näkemyksiä aurinkoenergian hyväksi tehtävän työn edistämisestä. Seminaarin aamupäivä tarjosi erinomaisia asiantuntijapuheenvuoroja, joissa Winfried Hoffman (European Photovoltaic Association), Xavier Noyon (European Thermal Industry Federation), Anne Brunila (Fortum Oy) ja Matti Visanti (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) toivat oman näkökulmansa aurinkoenergian hyödyntämiseen. Lisäksi edustava joukko suomalaisia yrityksiä: Jyrki Leppänen (ABB Oy), Veikko Simunaniemi (Järvenpään mestariasunnot), Petri Konttinen (Aurubis Oy), Jari Varjotie, Savo-Solar Oy Joe Pimenoff, (Beneq Oy), Anders Troedson, (The Switch) antoivat katsauksen omista menestystarinoistaan aurinkoenergian osalta. Aamupäivän esitykset toimivat erinomaisena virikkeenä ja teemaan syventävinä johdantoina iltapäivän työpajoihin. Työpajojen tarkoitus oli varmistaa, että edustavan ja suurilukuisen osallistujakunnan arvokkaat mielipiteet ja ideat saadaan hyödynnettyä suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen menestyksen mahdollistamiseksi. Seminaarin työosio päättyi tuloskatsaukseen, jossa rinnakkaistyöpajoista poimitut edustajat kertoivat näkemyksensä tuloksista. Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä -työpaja Työpajan Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?. Tämä kooste sisältää katsauksen työpajan tuloksiin.

3

4 Työpajaosiot alkoivat Pöyry Management Consulting Oy:n esityksellä, jossa kuvattiin Suomen aurinkoenergian arvoketju, sen keskeiset toimijat ja toimijoilla olevia rooleja. Esitys toimi ajatuksia herättävänä johdantona työpajaan, johon osallistui n. 200 osallistujaa. Työskentelimme yhdeksässä ryhmässä, joissa oli edustajia useista arvoketjun toimijoista (energia, julkinen sektori, kaupunki, konsultti/rahoitus, rakennus-ala/arkkitehti, toimittaja, tutkimustaho, pk-yritys), joten saimme laaja-alaisen näkemyksen tehtävien suorittamiseen. Työpajan Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?. Tässä tuloskatsauksessa on esitetty kunkin ryhmän identifioimat: A. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee Aurinkoenergian edelläkävijä! Nämä kriittisimmät tekijät identifioitiin työjakson päätteeksi ja toimivat koko työn kiteytyksenä (ryhmän tärkeimmäksi kokema asia on alleviivattuna). B. Keskeisimmät aurinkoenergian asemaa edistävät ja estävät tekijät, sekä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi Kukin ryhmä tuotti työpajan alussa aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, ja valitsi tunnistetuista tekijöistä keskeisimmät jatkotyöskentelyyn (tämän jatkotyöskentelyn tulokset esitetty taulukkoina). Osa ryhmistä yhdisteli tuotettuja edistäviä ja estäviä tekijöitä näkemyksensä mukaan tehtävän päämäärää tukien (taulukoissa olevat pallot/täpät ovat merkkinä ensimmäisessä työvaiheessa tehdystä priorisoinnista). Ryhmä 1. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Kunnianhimoinen kansallinen tavoite yhteinen näkemys liiketoimintamahdollisuus tarpeeksi voimakas 2. Toimintaympäristö, joka kannustaa toteuttamaan tavoitteen demojen ja pilotin avulla insentiivit käyttöönotolle (tariffit!) hankintamallit älä osta halvinta Public Private Partnerships

5 3. Käyttäjälähtöiset kokonaispalvelut (Tärkein) palasista kokonaisuudeksi Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 1. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Teknologia & osaaminen Yhteinen tavoite Yhteistyötä Kokonaispalveluja, poikkitieteellisyyttä, toimialaisuutta Mahdollisuus kokeilla uusia Pilotteja = referenssilaitoksia innovaatioita -> täyden mittakaavan pilotti Olosuhteet pakottavat innovoimaan Kannustimia Hankintojen uudistaminen uusia ratkaisuja käyttöön Hajautettu joht. sov. Alusta - jossa kuvataan päätös- ja toteuttamisprosessit/ - jossa julkaistaan = patentoidaan innovaatiot/ - jossa keskustellaan --> julk. testit, (uudet) yrittäjät/ - jossa kokonaisuutta hallitaan Eri alojen yhteiset verkostot Kuka pystyy uudistamaan liiketoimintamallinsa? - Energiayritys, kiinteistö- tai rakennusalanyritys ICT + palvelut (vrt. Nokia 1970, > 1990, 2000) (YIT, Fortum, IBM) NSN + pk Kunnat/ kaupungit mukaan ja valtiovalta Kasvuhakuisia alan yrityksiä Riskinotto Ekosysteemit, PPP Uusia toimijoita markkinoille, rahoitusta, liiketoimintaosaamista osaajia Julkinen sektori edelläkävijäksi kotimarkkinan uudistamisessa Yrityksille henkinenkin tuki Halvin ratkaisu ei saa aina voittaa...

6 Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 1. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Palveluiden kehittäminen (käyttövarmuus, huolto, vertailu, hybridiratkaisut, rahoitus, luvitus jne.) Teknologiaorientoituneita palveluita "technology push" tarvelähtöiseksi Regulaatio Palveluliiketoiminnan synnyttäminen edellyttää kokeiluja sekä public-private-people partnershippejä, uusia yritystukimalleja sekä markkinaimua synnyttäviä tukia (tariffit jne.) Aurinko Poliitikot, ministeriöt, kunnat, Tekes, Sitra Teknologia- ja energiayrityksiin lisää palvelumuotoiluosaamista ja satsausta (pois tech. pushista) Markkina- ja palvelumuotoilufirmat Varastointi Suuren mittakaavan esimerkkejä Isot kiinteistön omistajat, energiayhtiöt Tutkimuslaitokset, maanrakentajat Pientuotannon kannattavuuden parantaminen Julkisen sektorin kyky reagoida muutoksiin, kyky ottaa riskiä Uskallus/ riskinottokyky, näkemyksen puute Innovaatioita/ teknologiaa Akkuteknologian kehitys Kemian ja sähkön innovaatiot Tarvitaan kysyntää ja käyttöönottoa tukevia insentiivejä kuluttajille ja yhteisöille (tariffit, demotuet jne.) Tiedon jakelu Alalle lisää riskirahoitusta Tietoa tehdyistä kokeiluista rohkaisua uudistamiseen Sopiva standardointi Rohkeutta, riskinottoa, joustavuutta Ketteryys Saman alan pienten firmojen klusterointi & yhdistäminen, yritysekosysteemien synnyttäminen Start up -yritysten alkuvaiheen tukeminen Cleen, Fortum Poliitikot, ministeriöt Sitra, Tekes, Finvera jne. Tekes/ ELYt, Osket jne. Tekes, Sitra, TEM

7 Ryhmä 1. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - kylmää o (hyvä PV:n kannalta) o (lämmitystarvetta) o (varastointitarvetta) - pinta-alaa - mahdollisuus yhteistyöhön eri toimijoiden välillä (luottamus) - aurinkoa - tekninen osaaminen - korkean tason teknologiaosaamista palaset kasassa - osaavaa väkeä - teknologiaa ja siihen liittyvää osaamista - maabrändi (it works) Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - markkinakoko pieni globaalimarkkina pitää olla tavoite - uusiutuvan energian kotimarkkina - verkottumiskyvyn puute - suuri alkuinvestointi, ROI kuluttajatuottajille tuloutus (sähkö ja lämpö/kylmä

8 Ryhmä 2. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Syöttötariffi tai investointituki 2. Hybridi + pavelu kokonaisjärjestelmä osaaminen 3. Pilotteja ja caseja (Freiburg Suomeen) Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 2. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Monipuolisuus energian tuotannossa ja hyödyt on helppo Yhdistä: tuuli + aurinko + bioenergia Yritykset & tutkimuslaitokset (pilotit/ demokohteet) omaksua Informaatio kuluttajille Luonnonolosuhteet tukevat tuotekehitystä ja toimiva yleinen infrastruktuuri (akkuteknologian koestaminen) Teknologia & luonnontiet. osaaminen Osaaminen: sähkönmuunto, ja materiaalitekniikka Huippuosaamista Akkuenergiavarastot Aurinkosähkön ja sähköautojen latauksien yhteistyö (Sähkönsiirtovalmiuksien) kehittäminen (kapasiteetti, pohjoismainen/ EU-yhteistyö) Koulutusta lisää kaikille tasoille Verkottuminen - kansainvälisyys Tietojen/ taitojen jakaminen Perustutkimukseen panostaminen Osaamisen ja viestittämisen keskittäminen, tarjoaminen kuluttajille keskitetysti Kaupungit/ julkinen sektori edelläkävijänä Fingrid, EU-yhteistyö Yliopistot + yritykset + Tekes Yliopistot, tutkimuksen rahoittajat Energiayhtiöt, palveluyritykset, Motiva

9 Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 2. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Ennakkoluulot Pilotit Julkishallinto Tiedottaminen kovaa faktaa Asiantuntijat, käyttäjät Showrooms/ Freiburg Suomeen Syöttötariffit - etuoikeus, ei valtion budjetista, vaan yksityinen sektori ja sähkön kuluttaja maksavat Yhteiskunnallisen tuen puute (feedin tariff jne.) jos olemassa tuotteistus ja T& K mahdollistuvat myös työpaikat Säädös voimaan TEM/ hallitus Laki: uusiutuvalle energialle etuoikeus (priority excess to grid) Laki Pitää ratkaista verkon ylläpito (tuotot/ kustannukset) yhdistäminen syöttö- ja käyttötariffiin? Hallitus/ eduskunta Ryhmä 2. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - paljon tilaa - Suomi on ääriolosuhteiden testilabra o pienuus eduksi: 1) ketteryys, 2) yhteistyökyky + pakko, 3) luotettavuus - aurinkoteknisten järjestelmien integrointi muihin jo menestyviin teknologia-aloihin (it, telecom, jne ) - suomalaisten yritysten luotettava kuva maailmalla (tekniset ratkaisut, järjestelmät) - hyviä yritysesimerkkejä Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - asenne aina saatavilla olevasta sähköstä (kotimarkkina) - talvikuukaudet - halpa sähkö - aurinkoenergiatekniikan integrointi rakennuksiin/ komponentteihin - tutkimusyhteistyön kehittäminen yliopistojen/ yo:jen ja teoll. välillä - palvelut puuttuvat avaimet käteen ym. - kaupunki talvella - aurinkoenergiapotentiaali-portaali + järjestelmä - kotimarkkinat puuttuu - parannettava varastoimista - yhteistyötä lisää autoteollisuuden kanssa! (akkujen teho + paino)

10 Ryhmä 3. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Markkinan luominen - syöttötariffi 2. Kokonaisjärjestelmäosaaminen 3. Tiedotus & markkinointi Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 3. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Osaaminen (teknologinen) Toimijoiden yhteistyö (yritystoimijat, Tekes, tutkijat) Kokoava yhteistyö Sulautetut järjestelmät koulutukseen takaisin Poikkitieteellisyys koulutukseen Integrointi, markkinointi, räätälöidyt koulutusohjelmat, massaräätälöinti Tuotteistaminen (laitteet & palvelut) Kunnon etujärjestö (vrt. Sulpu) Valtio mukaan budjetti määrärahaa Yritysverkostojen/ arvoketjujen rakentamista Aktiivista tiedotusta & keskustelua (verkkotyökalut + verkostot) Kysynnän kasvattaminen Korkeakoulut (yo/ amk) teollisuuden veturit Solar-energy-developer projektikehittäjät, kuntien/ yksityiset aluekehittäjät "Frenemies" e.g. co-opetition (näennäisten. kilpailijoiden yhteistyö kokonaismarkkinoiden kasvattamiseksi) Veturiyritykset/ toimijat, tilaajat: tiukat & haastavat vaatimukset, Kunnat (julkiset hankinnat/ vaatimukset työkaluna), Tekes

11 Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 3. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Integraation puute (kokonaisratkaisut, tiedon saanti) Toimiva varastointi Helppo verkkoon liittyminen Yhteistyön lisääminen Viranomaiset, teknologiayritykset, kunnat, innovaatiointegraattorit Koulutusta Yritykset, tutkimuslaitokset Uusia toimijoita? palveluliikket? Kansainvälinen yhteistyö Asentajien koulutukset Ammattikoulut Hinnan korkeus (syöttötariffien Avustukset (Tem:in avustus Valtio, EU puute, teknologian korkea hinta) korkeammaksi) 3D-BIM pakollisiksi ARK, RAK, LVIS, TATE mahdollistetaan ENE-tarkastelut saman tietomallin äärellä - kaavamääräyksiin ENE-"klausuulit" Tutkijat, voimayhtiöt, hallitus, Tem Asenteet & tahtotila (varauksellinen, negat.; päättäjät, kansalaiset, viranomaiset, yritystoimijat) Pääsuunnittelijakoulutusta ENEosaamisesta/ tiedonsiirtoa rakentajille (myös OKT-sektori private builders) - ENE-asioiden "markkinointi" "taviksille" = vähemmän sisustusohjelmia ja enemmän asiaohjelmia energiavaihtoehdoista = ENE-EDUCATION (OKT-LIITTO, KUNTALIITTO jne.) lisää tiedotusta kansalaisille Tulevaisuuden näkymät = VEROTUS, SIIRTOVERKKOMAKSUT ym KULUT esille: "transparency" En halua myydä "tuotetta", jolla ei ole selkeää tulevaisuutta: vertaa pelletit VAPO? Markkinointi Tiedon levittäminen Keskustelun aktivoiminen Kannustinten luominen Puolueetonta & neutraalia tietoa (Esitä perusasiat) Yksinkertaista, mutta totta Yksinkertainen lupakäytäntö Vahvaa johtajuutta & kasvot aurinkoenergiamuutokselle Käytännön tasolla: ARKKITEHTIKUNNASTA: kaavoittajat & pääsuunnittelijat, KIINTEISTÖOMAISUUDEN HALLITSIJAT senaattikiinteistöt ja vastaavat KUKA HANSKAA & OTTAA KOPIN OLEMASSA OLEVAN OKT- KIINTEISTÖJEN ENE-REMONTEISTA & ENE-INTEGROINNEISTA Se kuka tietää???, Motiva Kunnat, sähköyhtiöt Ministerit/ johtavat virkamiehet, asiantuntijat, poliitikot/ poliittiset päättäjät

12 Ryhmä 3. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - positiivinen innovointiympäristö - suomalainen design-osaaminen (estetiikka-osaaminen) - tarve - koulutus & osaaminen - asiakaslähtöiset kokonaisjärjestelmät - (koti) markkinat = EU Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - kehittymättömät kotimarkkinat - teknologia-/ liiket. integraattoreiden puute siilot - koulutuksen puute - Fin-paradigma - muutosvastarinta (kunnat & valtio) - teknologian kansanomaistaminen - marketing vs. lämpöpumput

13 Ryhmä 4. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Tukijärjestelmät 2. Aurinkoenergian kansantajuistaminen - informaatio 3. a. Liian hitaat prosessit (luvat, tuotteet) b. Tuotteistaminen Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 4. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Olemassa oleva sähkönsiirtoverkko (hyvä) Aurinkoenergian kansantajuistaminen Energiaomavaraisuus tavoiteltava asia aurinkoenergia yksi hyvä ratkaisu Sähköverkon "avaaminen" Älykäs verkko Informaation selkeyttäminen, "opas", tv-ohjelma, sarjakuva Energiaopetusta jo peruskouluun Luodaan energiayhdistysten kattojärjestö Aurinkoenergian kausivarastointi (24h, kesä talvi) Sähköautot Eduskunta, TEM Alan yritykset Eduskunta, lait, Opetusministeriö Yhdistykset Tutkimuslaitokset, yliopistot, yritykset Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 4. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Tukijärjestelmät Lobbaus Aty, (uusiutuvan energian yritykset) Syöttötariffi Liian hitaat prosessit (luvat, tuet) Lakimuutos Tukiprosessit jatkuviksi pois vuosittaisuus (Selvitys tukijärjestelmien muuttamisen vaikutuksista) Selvitys tukijärjestelmien muuttamisen vaikutuksista Linjakas - yksinkertainen energiapolitiikka Kaavoitus nopeammaksi Saksan lupaprosessi, benchmark Saksa TEM/ eduskunta TEM, (Ely-keskukset) Kunnat

14 Ryhmä 4. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - huippuosaamista tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä - innovaatioyhteistyöarvoketjun tiivistäminen (koko ekosysteemi) - olemassa innovaatioita tukevia tahoja - huippuosaaminen - kotimarkkinat starttina vienti (esim. Pietari) - julkiset projektit esimerkkinä (Porin uimahalli) - syöttötariffi pv + aurinkolämpö (Florida) - maalämpöilmiö perusinfra kunnossa (vrt. Tsekki) - tekninen osaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - kaupallistaminen o elementtien hinnat alas o tuotteet helposti ostettaviksi kuluttajille o asentajien osaaminen o läpinäkyvät elinkaarikustannukset - rakennusteollisuus konservatiivinen - julkishallinnon ymmärrys jäljessä kehityksestä (10-20) - energiamarkkinan regulaatio ( enabling prosumers!) whole sale malli? kuluttajien voimaannuttaminen - verotuksen keventäminen/ poistaminen - asenne eihän meillä aurinko paista - liika vaatimattomuus ja pelko kokeilla uutta - syöttötariffi - kotimarkkinat - kuntien ja energiayhtiöiden asenne - kuntien ja energiayhtiöiden asenne - kotimarkkinat

15 Ryhmä 5. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Pientuotannon myymisen vaikeus 2. Tekninen osaaminen 3. Palveluyritysten puute Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 5. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Hyvä perusteknologia ja osaaminen Osaamisen ylläpito ja lisääminen Yliopistot, opistot, koulut Sähkötekniikan osaaminen Tekninen osaaminen Tuotteistaminen (vaatii firmojen Osuuskunnat, vientiringit, yritykset yhteistyötä) Markkinointia Positiivinen mielikuva/ yleinen Tiedotusvälineet Yhdistykset mielipide/ kansantuki Toimivia kohteita, esimerkkejä Yritykset, viranomaiset, sähköverkon omistajat Opetusmateriaali Valveutuneet kansalaiset Etäluettavat sähkömittarit (tiedonsiirtoon) Messuja Yhteiskunnan esimerkki Kaksisuuntainen luku + syöttötariffi Sähkölaitokset Viranomaiset Lainsäädäntö/ asetukset/ pelisäännöt Viranomaiset

16 Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 5. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Byrokratia - liika byrokratia pois (turvallisuuden hoito tärkeä asia) Hallinnolliset esteet (luvat + kaavoitus, verkkoon kytkennän vaikeuttaminen, monopoli) Minimivaatimukset spesifioitava täsmällisesti, CE-merkintä riittää Lakimuutos Eduskunta, ministeriöt Yksi lomake Sähköyhtiöt Verkkoon syötön pelisäännöt/ Pelisäännöt (lait) kuntoon, "reilu Eduskunta, yritykset, sähkölaitokset standardit/ hinta hinta" tuotteelle Laitekehittelyä Hyvää tahtoa Tuottajat mukaan + kuluttajat Tiedotusvälineet (tiedon lisääminen) Pientuotannon myymisen vaikeus Suurtuotannon jarrutus estettävä Aurinkoisen palvelun puute Laitekehittelyä Yritykset ja yliopistot Luodaan markkinat EMV Potentiaalisten yrittäjien koulutus Ely-keskukset, ATY Teknologioiden/ laitteiden "integrointi" ja palvelun tuottaminen Avaimet käteen -palvelu Yritykset (kannusteita tarvitaan) Ryhmä 5. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - hyvät yritykset o yleinen kehitys: 1) energian hinta, 2) CO 2 - valoisat kesäyöt - kattava rahoitus kasvuyrityksille - verohyödyt/ tariffit - haittaverot fossiileille - pitkän täht. suunnitelmat - asennusten yksinkert. matti meikäläinen on osattava Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - aurinkoisen palvelun puute, vanhoillisuus ensin kielletään - uudet yhtiömallit välttämättömiä, investointien starttirahoitus - tiedon puute kuluttajilta, mitattavuus, hyödyt nähtävä omin silmin - pimeät talvipäivät varastot - pieni kotimarkkina, pitkä talvi ennakkoluulot, puuttuva aurinkoenergiatuki.

17 Ryhmä 6. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Tarvitaan aktiivisia toimia valtiovallalta (liittymisäännöt, verotus, syöttötariffit) 2. Klusteroituminen & osaamisen jalostaminen avaimet käteen palveluiksi (tuotteistaminen) 3. Aurinkoenergian markkinointi/ yleisen tietoisuuden lisääminen Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 6. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Aurinkoenergiaosaaminen/ tutkimus/ insinööriosaaminen Perustutkimus Workshopit "Osaamisen" hyödyntäminen/ muuntaminen tuotteiksi/ palveluiksi, joita ihmiset haluavat/ uskaltavat ostaa Osaajien keskitetty lista ja aurinkoteknillinen seuratoiminta Koottu osaaminen yhteenliittymät = erikoisosaaminen Palvelualojen uudet toimijat Tekes Meillä on säätövoimaa (vesivoima) Yleinen teknologiamyönteisyys Vesivoiman ylläpito Tulevaisuuden säätövoiman kehitys (polttokennot) Vesivoiman kehittäminen Suomalaisia aurinkoenergia innovaatioita Avaimet käteen, ml. Verkkoliitäntä Markkinointi Parhaiden ratkaisuiden kopiointi ulkomailta Voimayhtiöt Tutkimuslaitokset Voimayhtiöt, Ympäristöministeriö

18 Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 6. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Verkkoon liittymisestä puuttuu Tehdään liittymisestä imoitusasia Et/ verkkoyhtiöt, kuluttajajärjestöt käytännöt (esim. A4-lomake netissä) Tyyppihyväksyntä riittää Uudet palvelutoimijat Et:n valvottava, että verkkoyhtiöt noudattavat sovittuja sääntöjä Asiakaskokemuksen yksinkertaistaminen Operaattorimarkkinan luonti Verkkojen omistajat Kotimarkkinan puute Yhteistyö "solar beltin" kanssa Yhteispohjoismaiset markkinat Loma-asunnot aurinkoenergialla Kuluttajat Kaavoitus Kunnat, Ympäristöministeriö Verotus Valtiovarainministeriö Markkinoita on "mobiilisähkölle" kännykkää ja läppäreitä varten aurinkokennon kautta Piensähkön markkinoita ei ole/ puuttuu syöttötariffi Nettosähkömittari - erotuksesta vain vero ja maksu Maltillinen syöttötariffi TEM Sähkön myyjät/ ostajat Ryhmä 6. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - kokeiluille avoin yhteiskunta - teknologian pukeminen palveluiksi - asiantuntemus - tuotanto lähellä kuluttajia (ei siirtokustannuksia) - intressi teknologia/ talous - hyvin toimiva sähköverkko - poikkitieteellinen osaaminen - Suomessa tarvitaan varastointi, kehitetään sitä! - insinööriosaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - markkinointiosaaminen - paljon pieniä toimijoita - varastointi - saatavuuden vaihtelu - ennakkoluulot - regulaation purku - syöttötariffi - tarpeen herättäminen

19 Ryhmä 7. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Energiapolitiikka 2. Toimialaa yhteenkokoava veturi 3. Energian kausivarasto Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 7. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Korkea ja laaja-alainen osaaminen "B2B"-tyyppistä toimintaa, (järjestelmä, materiaali, pinnoitus, toimijakartta, osaamiskartta tehoelektroniikka) Teknologinen osaaminen, kokemus, koulutus Vahvan teknisen ym. osaamisen tuotteistaminen vientituotteeksi Saattaa toimijat yhteen Isot veturit tukemaan start-up:eja Eria alojen edustajat yhteen Hybridimallit (suunn. + käyttö) Materiaalikehitys Laadukas sähköverkko Smart grid -tutkimusprojekteja, (mahdollistaa periaatteessa pilotteja, toteutusta myynnin) Edistyksellinen, älykäs sähköverkko, jossa mahdollista pilotoida uutta Haastavat luonnonolosuhteet, lämmön kysyntä Tekes, VTT, yliopistot TEM Yrittäjät Yliopistot, sähköyhtiöt Tuotteistusta vientituotteeksi Joustava laskutus Uusia tutkimusprojekteja (miten Yliopistot, VTT, yritykset, Motiva tätä hyödynnetään, miten tämän päälle rakennetaan) Loppuasiakkaiden tietoisuuden parantaminen tästäkin realistisesta vaihtoehdosta lämmitys-/ jäähdytysmuodoksi?

20 Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 7. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Poliittisten linjausten puute, Järjestemällinen lobbaus vaatii Aurinkoteknologiayhdistys? tms. byrokratia, syöttötariffit Poliitisen tahdon ja uskalluksen puute Tukijärjestelmän puute yhteistyötä toimijoiden välillä Tariffi/ investointituki tms. TEM, kunnat synnyttämään markkinaa ja uutta liiketoimintaa tänne Sähkön pientuottaminen ja myynti verottomaksi (uusiutuville) Sähköyhtiöt Palveluintegraattoreiden puute Energiavarasto ( ratkaisu) Kausivaihtelut (Pien) rahoitus Kokonaisosaamista kuten "lämpöpumppupaketit" Kuntien mahd. synnyttää ko. markkinat Business-mallin tunnistaminen? Energian varastointiin liittyvää tutkimusta Oikeus myydä kl-verkkoon TEM, kl-yhtiöt "Solar-pankki" innovatiivinen yrittäjä Aluerakentaja = kaupunki, Fortum ym. kaupunkien energialaitokset Ryhmä 7. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - tuotannon tukeminen - tunnistettavissa kasvava kysyntä rakennetun ympäristön kehittämisessä - kallis lämpö - osaamista energia tehokkuudesta ja tarvittavista ratkaisuista - hyvä infra - t & k verkosto ja tuki Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - myynnin vaikeus - hinta - olemattomat kotimarkkinat - tekniset ongelmat - suurempien kokonaisuuksien hallinta - ennakkoluulot

21 Ryhmä 8. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Kannusteet = energiapolitiikka - hinta - vero - ympäristöarvot 2. Konsepti (liiketoiminta-, plavelu ) + 22 C turn key 3. Arvot ja asenteet Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 8. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Vankka osaaminen (materiaalit, prosessit, design, systeemiosaaminen) Knowledgeable people, international trade & high technology Osaamista, keihäänkärkiyrityksiä ja -ihmisiä Olemassa olevan osaamisen ympärille laajempi verkosto Kärsivälliset business-enkelit Tutkimusosaaminen yrityksiin Summer sun together with efficient Yhteinen systeemitason ratkaisu Yritysryhmä, Tekes-rahoitus batteries technology (energia + varastointi) Suomi pilottimaana Kunnat testialustoiksi Kunnat Kaavoitukselle ohjataan toteutuksen laatua Julkiset kiinteistöjen omistajat, yksityiset kiinteistöjen omistajat, rahoitusmallit

22 Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 8. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Kannusteet puuttuu Sähkö/ Poliitikkojen lobbaaminen Poliitikot lämpö liian halpaa oikeaa tietoa hyödyistä Government policies lacking behind business opportunities Konservatiiviset asenteet ja poitiikka Tietoa kuluttajille mahdollisuuksista Edistyksellinen teollisuuspolitiikka, HINKU-aatteen levittäminen (esim. luomuruoka) Kaikki toimijat Koulutus/ kasvatus Puuttuva markkina Mrk-aviverit?, julkiset toimijat markkinoiden avaajina "Olosuhde-markkinat" (ostan vuodeksi 22 C sisälämpötilan) Liiketoimintamallit (katot vuokralle) Design - muu tarve Koko arvoketju, uudet arvoketjut Ryhmä 8. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - paljon valoa (lumi) - kokeilun halua, ilmapiiri myönteinen - aurinkoa enemmän kuin moni luulee - district heating experience & competence - aurinkoenergia näkyvää voin osallistua - energiatarpeen minimointi passiivirakent. - hybridiratk. - aluetasoiset järjestelmät Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - puuttuva asianomistaja (driveri/ boosteri) - syöttötariffia ei ole - vuodenajat - total solution design capabilities - lacking awareness of buyers - energiainfra vanhanaikainen - säätövoima uusiutuviin en.ratk.

23 Ryhmä 9. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Yhtenäinen tukipolitiikka kotimarkkinoiden luomiseksi 2. Talotekniikkaan integroidut palvelu- ja tuoteratkaisut 3. Asentaja- ja suunnittelukoulutukset Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 9. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Suomalainen koulutusjärjestelmä ja sen mahdollisuudet Teknisesti toimiva sähköverkkoinfra Nettoenergia lähestymistapa Johdonmukaiset ja ajantasaiset koulutusohjelmat kokonaisvaltaisuutta, asentajakoulutukset Eri osapuolten välistä yhteistyötä Ei vastakkainasettelua Selkeät ohjeet/ohjeistukset rakentajille Mahdollisuuksien ymmärtämistä Ammattikoulut, ammattikorkeakoulut, yliopistot Palveluntarjoajat, integrointi Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 9. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Energiapolitiikan puute Energia-/ ympäristö-/ teollisuuspolitiikan kapeakatseinen Pitkäaikainen, ennustettava ja yhdenmukainen UE-tukipolitiikka Ympäristöministeriö + TEM + valtionvarainministeriö yksi "luukku" yritykselle yhdistäminen Kotimarkkinan kehittäminen tukipolitiikka Aggressiivinen tukipolitiikka Kansainvälinen tuotteistaminen/ markkinointi No problem jos on mitä myydä Byrokratia Viranomaisten koordinaation kyvyttömyys Kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu Simppeli lupakäytäntö ja yhdenmukainen (Kansalaisten valitusoikeuden kaventaminen, tuulivoimaongelma?) Yksi "luukku" yrityksille

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen UUDISTU KOKEILE KASVA KANSAINVÄLISTY Tekes jakaa riskiä DM 1272687 01-2015 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset 29.3.2012 Mikko Östring Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tavoitteet Klinikan tavoitteena

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05. Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Tausta 2. Visio 3. Toimenpideohjelma 4. Kehityspolut

Lisätiedot

Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi

Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013 Jari Varjotie, CEO Uusi innovatiivinen konsepti energian tuottamiseen SAVOSOLAR kokoalumiininen direct

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Ihmislähtöisiä innovaatioita

Ihmislähtöisiä innovaatioita Ihmislähtöisiä innovaatioita Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari Postitalo, Helsinki 19.4.2011 Karoliina Auvinen, johtava ekotehokkuusasiantuntija Sitran tavoitteet ja Maamerkit-ohjelma

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS. Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014

Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS. Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014 Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014 Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS Sitra, Motiva, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I

Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I Pks Cleantech hankintojen verkosto Motiva kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015, sessio I Salla Koivusalo Erityisasiantuntija Hankintakeskus Vantaan kaupunki Pks cleantech hankintojen verkosto : Pysyvä

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto Plusenergia klinikka 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka Kokoaa parhaat toimijat, tiedot, ideat ja

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen hyväksyttävyys energiamurroksessa

Uusiutuvien energiamuotojen hyväksyttävyys energiamurroksessa Uusiutuvien energiamuotojen hyväksyttävyys energiamurroksessa Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Tuulivoiman tulevaisuus ja hyväksyttävyyden haasteet Suomessa tilaisuus 12.6.2017

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen

Lisätiedot

Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan

Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan Energiayhtiön näkökulma aurinkoenergialiiketoimintaan globaalisti ja Suomessa Aurinkoenergiaseminaari 11.2.2013, Wanha Satama Petra Lundström Vice President, Solar Business Development, Fortum Oyj Sisältö

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Edistystä tapahtuu mutta Edistystä tapahtuu: Biopolttoaineiden kehittäminen 2005

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Markku Antikainen, Virebit Oy DM 01-2013 Ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka, sali 25 DM 01-2013 Asiakkaat, markkinat ja palvelut, sali 4B DM 01-2013 Energiajärjestelmät,

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp

Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp Uusiutuvan energian direktiivi RED II ja valtioneuvoston kirjelmä U 5/2017 vp Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijalausunto Mikael Hildén, Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskus Ympäristövaliokunta,

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS

ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS ACTION SPACE FOR CURIOUS MINDS Mitä Helsingin seudun Public-Private innovaatiokentän toimijat tarjoavat? 4P Partcipa tion Network facilitation Piloting projects/ programs Market creation Start-up programs

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut?

Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? Aurinkoenergiahankkeiden rahoittaminen mitä SolarCity on opettanut? FinSolar seminaari: Aurinkoenergian kotimarkkinat kasvuun 13.11.2014 Juha Ollikainen / GreenStream Network Oyj GreenStream lyhyesti Energiatehokkuushankkeiden

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

TULEVAISUUSKUVAT 2040

TULEVAISUUSKUVAT 2040 TULEVAISUUSKUVAT 2040 Uudet energiaratkaisut 10.6.2013 Page 1 Tulevaisuuskuvat Tulevaisuuskuvat on muodostettu ennakkokyselyn (vastaajia 35) sekä työpajan alustusten ja ryhmätöiden tulosten pohjalta Tarkastelu

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

EVE. Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma

EVE. Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma EVE Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät Tekesin ohjelma 2011-2015 EVE-ohjelman taustaa: Ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistäminen vahva trendi Sähköistäminen parantaa energiatehokkuutta vähentää päästöjä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 1 Agenda Hiukan Smart Energy Transition-hankkeesta Kokeilujen ja

Lisätiedot

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka kokoaa parhaat toimijat, tiedot,

Lisätiedot

Presentation. Finpron tehtävä

Presentation. Finpron tehtävä Presentation Finpron tehtävä Finpro on tehokas asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Tekesin demo- ja pilotointirahoitus. Nopeuta kaupallistamista Vauhdita markkinoille pääsyä Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen

Tekesin demo- ja pilotointirahoitus. Nopeuta kaupallistamista Vauhdita markkinoille pääsyä Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen Tekesin demo- ja pilotointirahoitus Nopeuta kaupallistamista Vauhdita markkinoille pääsyä Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen Miksi? Pilottien ja demonstraatioiden hyödyt Tutkimus- ja kehitystyön tulosten

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Kehitysalustat kasvun tukena

Kehitysalustat kasvun tukena INKA Kehitysalustat kasvun tukena 8.12.2016 Älykkäät kaupungit kehitysalustoina INKA, 6Aika, kasvusopimukset, hallituksen kärkihankkeet Tavoitteena kansainvälisten referenssialueiden synnyttäminen Innovatiiviset

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin

Lisätiedot

TkT Mikko Juntunen 2.10.2014

TkT Mikko Juntunen 2.10.2014 TkT Mikko Juntunen 2.10.2014 Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI?

MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Ari Karjalainen, Arctic Power tutkimusryhmän vetäjä Arctic Geoinvest Kick Off 13.6.2017 MITEN JALOSTAMME PARHAAT IDEAT INNOVAATIOIKSI? Orientaatio Idean kehittäminen yrityksen kypsyyden mukaan Start-up

Lisätiedot