Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä"

Transkriptio

1 Työpaja Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä Solar Energy Forum Finlandia -talo

2 Solar Energy Forum Suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen suurtapahtuma Solar Energy Forum järjestettiin Finlandia -talossa Helsingissä Tekesin Kestävä yhdyskunta-ohjelman ja uusiutuvien energioiden ohjelman Grooven toimesta. Aurinkoenergiamarkkinat kasvavat huimaa vauhtia vuosittain ja alan nopea murrosvaihe luo uusia mahdollisuuksia suomalaiselle energiaosaamiselle. Solar Energy Forum -tilaisuus onnistui tavoitteessaan koota yhteen aurinkoenergian hyödyntämiseen kytkeytyvien sidosryhmien avainhenkilöt keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja pullonkauloista aurinkoenergiamarkkinoilla. Seminaariin saapui n. 250 osallistujaa mm. energia-, rakennus- ja kuntapuolen avainhenkilöitä kuulemaan esityksiä markkina- ja kehitysnäkymistä sekä keskustelemaan ja jakamaan näkemyksiä aurinkoenergian hyväksi tehtävän työn edistämisestä. Seminaarin aamupäivä tarjosi erinomaisia asiantuntijapuheenvuoroja, joissa Winfried Hoffman (European Photovoltaic Association), Xavier Noyon (European Thermal Industry Federation), Anne Brunila (Fortum Oy) ja Matti Visanti (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) toivat oman näkökulmansa aurinkoenergian hyödyntämiseen. Lisäksi edustava joukko suomalaisia yrityksiä: Jyrki Leppänen (ABB Oy), Veikko Simunaniemi (Järvenpään mestariasunnot), Petri Konttinen (Aurubis Oy), Jari Varjotie, Savo-Solar Oy Joe Pimenoff, (Beneq Oy), Anders Troedson, (The Switch) antoivat katsauksen omista menestystarinoistaan aurinkoenergian osalta. Aamupäivän esitykset toimivat erinomaisena virikkeenä ja teemaan syventävinä johdantoina iltapäivän työpajoihin. Työpajojen tarkoitus oli varmistaa, että edustavan ja suurilukuisen osallistujakunnan arvokkaat mielipiteet ja ideat saadaan hyödynnettyä suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen menestyksen mahdollistamiseksi. Seminaarin työosio päättyi tuloskatsaukseen, jossa rinnakkaistyöpajoista poimitut edustajat kertoivat näkemyksensä tuloksista. Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä -työpaja Työpajan Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?. Tämä kooste sisältää katsauksen työpajan tuloksiin.

3

4 Työpajaosiot alkoivat Pöyry Management Consulting Oy:n esityksellä, jossa kuvattiin Suomen aurinkoenergian arvoketju, sen keskeiset toimijat ja toimijoilla olevia rooleja. Esitys toimi ajatuksia herättävänä johdantona työpajaan, johon osallistui n. 200 osallistujaa. Työskentelimme yhdeksässä ryhmässä, joissa oli edustajia useista arvoketjun toimijoista (energia, julkinen sektori, kaupunki, konsultti/rahoitus, rakennus-ala/arkkitehti, toimittaja, tutkimustaho, pk-yritys), joten saimme laaja-alaisen näkemyksen tehtävien suorittamiseen. Työpajan Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?. Tässä tuloskatsauksessa on esitetty kunkin ryhmän identifioimat: A. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee Aurinkoenergian edelläkävijä! Nämä kriittisimmät tekijät identifioitiin työjakson päätteeksi ja toimivat koko työn kiteytyksenä (ryhmän tärkeimmäksi kokema asia on alleviivattuna). B. Keskeisimmät aurinkoenergian asemaa edistävät ja estävät tekijät, sekä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi Kukin ryhmä tuotti työpajan alussa aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, ja valitsi tunnistetuista tekijöistä keskeisimmät jatkotyöskentelyyn (tämän jatkotyöskentelyn tulokset esitetty taulukkoina). Osa ryhmistä yhdisteli tuotettuja edistäviä ja estäviä tekijöitä näkemyksensä mukaan tehtävän päämäärää tukien (taulukoissa olevat pallot/täpät ovat merkkinä ensimmäisessä työvaiheessa tehdystä priorisoinnista). Ryhmä 1. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Kunnianhimoinen kansallinen tavoite yhteinen näkemys liiketoimintamahdollisuus tarpeeksi voimakas 2. Toimintaympäristö, joka kannustaa toteuttamaan tavoitteen demojen ja pilotin avulla insentiivit käyttöönotolle (tariffit!) hankintamallit älä osta halvinta Public Private Partnerships

5 3. Käyttäjälähtöiset kokonaispalvelut (Tärkein) palasista kokonaisuudeksi Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 1. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Teknologia & osaaminen Yhteinen tavoite Yhteistyötä Kokonaispalveluja, poikkitieteellisyyttä, toimialaisuutta Mahdollisuus kokeilla uusia Pilotteja = referenssilaitoksia innovaatioita -> täyden mittakaavan pilotti Olosuhteet pakottavat innovoimaan Kannustimia Hankintojen uudistaminen uusia ratkaisuja käyttöön Hajautettu joht. sov. Alusta - jossa kuvataan päätös- ja toteuttamisprosessit/ - jossa julkaistaan = patentoidaan innovaatiot/ - jossa keskustellaan --> julk. testit, (uudet) yrittäjät/ - jossa kokonaisuutta hallitaan Eri alojen yhteiset verkostot Kuka pystyy uudistamaan liiketoimintamallinsa? - Energiayritys, kiinteistö- tai rakennusalanyritys ICT + palvelut (vrt. Nokia 1970, > 1990, 2000) (YIT, Fortum, IBM) NSN + pk Kunnat/ kaupungit mukaan ja valtiovalta Kasvuhakuisia alan yrityksiä Riskinotto Ekosysteemit, PPP Uusia toimijoita markkinoille, rahoitusta, liiketoimintaosaamista osaajia Julkinen sektori edelläkävijäksi kotimarkkinan uudistamisessa Yrityksille henkinenkin tuki Halvin ratkaisu ei saa aina voittaa...

6 Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 1. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Palveluiden kehittäminen (käyttövarmuus, huolto, vertailu, hybridiratkaisut, rahoitus, luvitus jne.) Teknologiaorientoituneita palveluita "technology push" tarvelähtöiseksi Regulaatio Palveluliiketoiminnan synnyttäminen edellyttää kokeiluja sekä public-private-people partnershippejä, uusia yritystukimalleja sekä markkinaimua synnyttäviä tukia (tariffit jne.) Aurinko Poliitikot, ministeriöt, kunnat, Tekes, Sitra Teknologia- ja energiayrityksiin lisää palvelumuotoiluosaamista ja satsausta (pois tech. pushista) Markkina- ja palvelumuotoilufirmat Varastointi Suuren mittakaavan esimerkkejä Isot kiinteistön omistajat, energiayhtiöt Tutkimuslaitokset, maanrakentajat Pientuotannon kannattavuuden parantaminen Julkisen sektorin kyky reagoida muutoksiin, kyky ottaa riskiä Uskallus/ riskinottokyky, näkemyksen puute Innovaatioita/ teknologiaa Akkuteknologian kehitys Kemian ja sähkön innovaatiot Tarvitaan kysyntää ja käyttöönottoa tukevia insentiivejä kuluttajille ja yhteisöille (tariffit, demotuet jne.) Tiedon jakelu Alalle lisää riskirahoitusta Tietoa tehdyistä kokeiluista rohkaisua uudistamiseen Sopiva standardointi Rohkeutta, riskinottoa, joustavuutta Ketteryys Saman alan pienten firmojen klusterointi & yhdistäminen, yritysekosysteemien synnyttäminen Start up -yritysten alkuvaiheen tukeminen Cleen, Fortum Poliitikot, ministeriöt Sitra, Tekes, Finvera jne. Tekes/ ELYt, Osket jne. Tekes, Sitra, TEM

7 Ryhmä 1. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - kylmää o (hyvä PV:n kannalta) o (lämmitystarvetta) o (varastointitarvetta) - pinta-alaa - mahdollisuus yhteistyöhön eri toimijoiden välillä (luottamus) - aurinkoa - tekninen osaaminen - korkean tason teknologiaosaamista palaset kasassa - osaavaa väkeä - teknologiaa ja siihen liittyvää osaamista - maabrändi (it works) Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - markkinakoko pieni globaalimarkkina pitää olla tavoite - uusiutuvan energian kotimarkkina - verkottumiskyvyn puute - suuri alkuinvestointi, ROI kuluttajatuottajille tuloutus (sähkö ja lämpö/kylmä

8 Ryhmä 2. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Syöttötariffi tai investointituki 2. Hybridi + pavelu kokonaisjärjestelmä osaaminen 3. Pilotteja ja caseja (Freiburg Suomeen) Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 2. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Monipuolisuus energian tuotannossa ja hyödyt on helppo Yhdistä: tuuli + aurinko + bioenergia Yritykset & tutkimuslaitokset (pilotit/ demokohteet) omaksua Informaatio kuluttajille Luonnonolosuhteet tukevat tuotekehitystä ja toimiva yleinen infrastruktuuri (akkuteknologian koestaminen) Teknologia & luonnontiet. osaaminen Osaaminen: sähkönmuunto, ja materiaalitekniikka Huippuosaamista Akkuenergiavarastot Aurinkosähkön ja sähköautojen latauksien yhteistyö (Sähkönsiirtovalmiuksien) kehittäminen (kapasiteetti, pohjoismainen/ EU-yhteistyö) Koulutusta lisää kaikille tasoille Verkottuminen - kansainvälisyys Tietojen/ taitojen jakaminen Perustutkimukseen panostaminen Osaamisen ja viestittämisen keskittäminen, tarjoaminen kuluttajille keskitetysti Kaupungit/ julkinen sektori edelläkävijänä Fingrid, EU-yhteistyö Yliopistot + yritykset + Tekes Yliopistot, tutkimuksen rahoittajat Energiayhtiöt, palveluyritykset, Motiva

9 Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 2. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Ennakkoluulot Pilotit Julkishallinto Tiedottaminen kovaa faktaa Asiantuntijat, käyttäjät Showrooms/ Freiburg Suomeen Syöttötariffit - etuoikeus, ei valtion budjetista, vaan yksityinen sektori ja sähkön kuluttaja maksavat Yhteiskunnallisen tuen puute (feedin tariff jne.) jos olemassa tuotteistus ja T& K mahdollistuvat myös työpaikat Säädös voimaan TEM/ hallitus Laki: uusiutuvalle energialle etuoikeus (priority excess to grid) Laki Pitää ratkaista verkon ylläpito (tuotot/ kustannukset) yhdistäminen syöttö- ja käyttötariffiin? Hallitus/ eduskunta Ryhmä 2. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - paljon tilaa - Suomi on ääriolosuhteiden testilabra o pienuus eduksi: 1) ketteryys, 2) yhteistyökyky + pakko, 3) luotettavuus - aurinkoteknisten järjestelmien integrointi muihin jo menestyviin teknologia-aloihin (it, telecom, jne ) - suomalaisten yritysten luotettava kuva maailmalla (tekniset ratkaisut, järjestelmät) - hyviä yritysesimerkkejä Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - asenne aina saatavilla olevasta sähköstä (kotimarkkina) - talvikuukaudet - halpa sähkö - aurinkoenergiatekniikan integrointi rakennuksiin/ komponentteihin - tutkimusyhteistyön kehittäminen yliopistojen/ yo:jen ja teoll. välillä - palvelut puuttuvat avaimet käteen ym. - kaupunki talvella - aurinkoenergiapotentiaali-portaali + järjestelmä - kotimarkkinat puuttuu - parannettava varastoimista - yhteistyötä lisää autoteollisuuden kanssa! (akkujen teho + paino)

10 Ryhmä 3. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Markkinan luominen - syöttötariffi 2. Kokonaisjärjestelmäosaaminen 3. Tiedotus & markkinointi Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 3. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Osaaminen (teknologinen) Toimijoiden yhteistyö (yritystoimijat, Tekes, tutkijat) Kokoava yhteistyö Sulautetut järjestelmät koulutukseen takaisin Poikkitieteellisyys koulutukseen Integrointi, markkinointi, räätälöidyt koulutusohjelmat, massaräätälöinti Tuotteistaminen (laitteet & palvelut) Kunnon etujärjestö (vrt. Sulpu) Valtio mukaan budjetti määrärahaa Yritysverkostojen/ arvoketjujen rakentamista Aktiivista tiedotusta & keskustelua (verkkotyökalut + verkostot) Kysynnän kasvattaminen Korkeakoulut (yo/ amk) teollisuuden veturit Solar-energy-developer projektikehittäjät, kuntien/ yksityiset aluekehittäjät "Frenemies" e.g. co-opetition (näennäisten. kilpailijoiden yhteistyö kokonaismarkkinoiden kasvattamiseksi) Veturiyritykset/ toimijat, tilaajat: tiukat & haastavat vaatimukset, Kunnat (julkiset hankinnat/ vaatimukset työkaluna), Tekes

11 Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 3. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Integraation puute (kokonaisratkaisut, tiedon saanti) Toimiva varastointi Helppo verkkoon liittyminen Yhteistyön lisääminen Viranomaiset, teknologiayritykset, kunnat, innovaatiointegraattorit Koulutusta Yritykset, tutkimuslaitokset Uusia toimijoita? palveluliikket? Kansainvälinen yhteistyö Asentajien koulutukset Ammattikoulut Hinnan korkeus (syöttötariffien Avustukset (Tem:in avustus Valtio, EU puute, teknologian korkea hinta) korkeammaksi) 3D-BIM pakollisiksi ARK, RAK, LVIS, TATE mahdollistetaan ENE-tarkastelut saman tietomallin äärellä - kaavamääräyksiin ENE-"klausuulit" Tutkijat, voimayhtiöt, hallitus, Tem Asenteet & tahtotila (varauksellinen, negat.; päättäjät, kansalaiset, viranomaiset, yritystoimijat) Pääsuunnittelijakoulutusta ENEosaamisesta/ tiedonsiirtoa rakentajille (myös OKT-sektori private builders) - ENE-asioiden "markkinointi" "taviksille" = vähemmän sisustusohjelmia ja enemmän asiaohjelmia energiavaihtoehdoista = ENE-EDUCATION (OKT-LIITTO, KUNTALIITTO jne.) lisää tiedotusta kansalaisille Tulevaisuuden näkymät = VEROTUS, SIIRTOVERKKOMAKSUT ym KULUT esille: "transparency" En halua myydä "tuotetta", jolla ei ole selkeää tulevaisuutta: vertaa pelletit VAPO? Markkinointi Tiedon levittäminen Keskustelun aktivoiminen Kannustinten luominen Puolueetonta & neutraalia tietoa (Esitä perusasiat) Yksinkertaista, mutta totta Yksinkertainen lupakäytäntö Vahvaa johtajuutta & kasvot aurinkoenergiamuutokselle Käytännön tasolla: ARKKITEHTIKUNNASTA: kaavoittajat & pääsuunnittelijat, KIINTEISTÖOMAISUUDEN HALLITSIJAT senaattikiinteistöt ja vastaavat KUKA HANSKAA & OTTAA KOPIN OLEMASSA OLEVAN OKT- KIINTEISTÖJEN ENE-REMONTEISTA & ENE-INTEGROINNEISTA Se kuka tietää???, Motiva Kunnat, sähköyhtiöt Ministerit/ johtavat virkamiehet, asiantuntijat, poliitikot/ poliittiset päättäjät

12 Ryhmä 3. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - positiivinen innovointiympäristö - suomalainen design-osaaminen (estetiikka-osaaminen) - tarve - koulutus & osaaminen - asiakaslähtöiset kokonaisjärjestelmät - (koti) markkinat = EU Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - kehittymättömät kotimarkkinat - teknologia-/ liiket. integraattoreiden puute siilot - koulutuksen puute - Fin-paradigma - muutosvastarinta (kunnat & valtio) - teknologian kansanomaistaminen - marketing vs. lämpöpumput

13 Ryhmä 4. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Tukijärjestelmät 2. Aurinkoenergian kansantajuistaminen - informaatio 3. a. Liian hitaat prosessit (luvat, tuotteet) b. Tuotteistaminen Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 4. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Olemassa oleva sähkönsiirtoverkko (hyvä) Aurinkoenergian kansantajuistaminen Energiaomavaraisuus tavoiteltava asia aurinkoenergia yksi hyvä ratkaisu Sähköverkon "avaaminen" Älykäs verkko Informaation selkeyttäminen, "opas", tv-ohjelma, sarjakuva Energiaopetusta jo peruskouluun Luodaan energiayhdistysten kattojärjestö Aurinkoenergian kausivarastointi (24h, kesä talvi) Sähköautot Eduskunta, TEM Alan yritykset Eduskunta, lait, Opetusministeriö Yhdistykset Tutkimuslaitokset, yliopistot, yritykset Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 4. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Tukijärjestelmät Lobbaus Aty, (uusiutuvan energian yritykset) Syöttötariffi Liian hitaat prosessit (luvat, tuet) Lakimuutos Tukiprosessit jatkuviksi pois vuosittaisuus (Selvitys tukijärjestelmien muuttamisen vaikutuksista) Selvitys tukijärjestelmien muuttamisen vaikutuksista Linjakas - yksinkertainen energiapolitiikka Kaavoitus nopeammaksi Saksan lupaprosessi, benchmark Saksa TEM/ eduskunta TEM, (Ely-keskukset) Kunnat

14 Ryhmä 4. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - huippuosaamista tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä - innovaatioyhteistyöarvoketjun tiivistäminen (koko ekosysteemi) - olemassa innovaatioita tukevia tahoja - huippuosaaminen - kotimarkkinat starttina vienti (esim. Pietari) - julkiset projektit esimerkkinä (Porin uimahalli) - syöttötariffi pv + aurinkolämpö (Florida) - maalämpöilmiö perusinfra kunnossa (vrt. Tsekki) - tekninen osaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - kaupallistaminen o elementtien hinnat alas o tuotteet helposti ostettaviksi kuluttajille o asentajien osaaminen o läpinäkyvät elinkaarikustannukset - rakennusteollisuus konservatiivinen - julkishallinnon ymmärrys jäljessä kehityksestä (10-20) - energiamarkkinan regulaatio ( enabling prosumers!) whole sale malli? kuluttajien voimaannuttaminen - verotuksen keventäminen/ poistaminen - asenne eihän meillä aurinko paista - liika vaatimattomuus ja pelko kokeilla uutta - syöttötariffi - kotimarkkinat - kuntien ja energiayhtiöiden asenne - kuntien ja energiayhtiöiden asenne - kotimarkkinat

15 Ryhmä 5. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Pientuotannon myymisen vaikeus 2. Tekninen osaaminen 3. Palveluyritysten puute Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 5. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Hyvä perusteknologia ja osaaminen Osaamisen ylläpito ja lisääminen Yliopistot, opistot, koulut Sähkötekniikan osaaminen Tekninen osaaminen Tuotteistaminen (vaatii firmojen Osuuskunnat, vientiringit, yritykset yhteistyötä) Markkinointia Positiivinen mielikuva/ yleinen Tiedotusvälineet Yhdistykset mielipide/ kansantuki Toimivia kohteita, esimerkkejä Yritykset, viranomaiset, sähköverkon omistajat Opetusmateriaali Valveutuneet kansalaiset Etäluettavat sähkömittarit (tiedonsiirtoon) Messuja Yhteiskunnan esimerkki Kaksisuuntainen luku + syöttötariffi Sähkölaitokset Viranomaiset Lainsäädäntö/ asetukset/ pelisäännöt Viranomaiset

16 Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 5. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Byrokratia - liika byrokratia pois (turvallisuuden hoito tärkeä asia) Hallinnolliset esteet (luvat + kaavoitus, verkkoon kytkennän vaikeuttaminen, monopoli) Minimivaatimukset spesifioitava täsmällisesti, CE-merkintä riittää Lakimuutos Eduskunta, ministeriöt Yksi lomake Sähköyhtiöt Verkkoon syötön pelisäännöt/ Pelisäännöt (lait) kuntoon, "reilu Eduskunta, yritykset, sähkölaitokset standardit/ hinta hinta" tuotteelle Laitekehittelyä Hyvää tahtoa Tuottajat mukaan + kuluttajat Tiedotusvälineet (tiedon lisääminen) Pientuotannon myymisen vaikeus Suurtuotannon jarrutus estettävä Aurinkoisen palvelun puute Laitekehittelyä Yritykset ja yliopistot Luodaan markkinat EMV Potentiaalisten yrittäjien koulutus Ely-keskukset, ATY Teknologioiden/ laitteiden "integrointi" ja palvelun tuottaminen Avaimet käteen -palvelu Yritykset (kannusteita tarvitaan) Ryhmä 5. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - hyvät yritykset o yleinen kehitys: 1) energian hinta, 2) CO 2 - valoisat kesäyöt - kattava rahoitus kasvuyrityksille - verohyödyt/ tariffit - haittaverot fossiileille - pitkän täht. suunnitelmat - asennusten yksinkert. matti meikäläinen on osattava Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - aurinkoisen palvelun puute, vanhoillisuus ensin kielletään - uudet yhtiömallit välttämättömiä, investointien starttirahoitus - tiedon puute kuluttajilta, mitattavuus, hyödyt nähtävä omin silmin - pimeät talvipäivät varastot - pieni kotimarkkina, pitkä talvi ennakkoluulot, puuttuva aurinkoenergiatuki.

17 Ryhmä 6. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Tarvitaan aktiivisia toimia valtiovallalta (liittymisäännöt, verotus, syöttötariffit) 2. Klusteroituminen & osaamisen jalostaminen avaimet käteen palveluiksi (tuotteistaminen) 3. Aurinkoenergian markkinointi/ yleisen tietoisuuden lisääminen Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 6. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Aurinkoenergiaosaaminen/ tutkimus/ insinööriosaaminen Perustutkimus Workshopit "Osaamisen" hyödyntäminen/ muuntaminen tuotteiksi/ palveluiksi, joita ihmiset haluavat/ uskaltavat ostaa Osaajien keskitetty lista ja aurinkoteknillinen seuratoiminta Koottu osaaminen yhteenliittymät = erikoisosaaminen Palvelualojen uudet toimijat Tekes Meillä on säätövoimaa (vesivoima) Yleinen teknologiamyönteisyys Vesivoiman ylläpito Tulevaisuuden säätövoiman kehitys (polttokennot) Vesivoiman kehittäminen Suomalaisia aurinkoenergia innovaatioita Avaimet käteen, ml. Verkkoliitäntä Markkinointi Parhaiden ratkaisuiden kopiointi ulkomailta Voimayhtiöt Tutkimuslaitokset Voimayhtiöt, Ympäristöministeriö

18 Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 6. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Verkkoon liittymisestä puuttuu Tehdään liittymisestä imoitusasia Et/ verkkoyhtiöt, kuluttajajärjestöt käytännöt (esim. A4-lomake netissä) Tyyppihyväksyntä riittää Uudet palvelutoimijat Et:n valvottava, että verkkoyhtiöt noudattavat sovittuja sääntöjä Asiakaskokemuksen yksinkertaistaminen Operaattorimarkkinan luonti Verkkojen omistajat Kotimarkkinan puute Yhteistyö "solar beltin" kanssa Yhteispohjoismaiset markkinat Loma-asunnot aurinkoenergialla Kuluttajat Kaavoitus Kunnat, Ympäristöministeriö Verotus Valtiovarainministeriö Markkinoita on "mobiilisähkölle" kännykkää ja läppäreitä varten aurinkokennon kautta Piensähkön markkinoita ei ole/ puuttuu syöttötariffi Nettosähkömittari - erotuksesta vain vero ja maksu Maltillinen syöttötariffi TEM Sähkön myyjät/ ostajat Ryhmä 6. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - kokeiluille avoin yhteiskunta - teknologian pukeminen palveluiksi - asiantuntemus - tuotanto lähellä kuluttajia (ei siirtokustannuksia) - intressi teknologia/ talous - hyvin toimiva sähköverkko - poikkitieteellinen osaaminen - Suomessa tarvitaan varastointi, kehitetään sitä! - insinööriosaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - markkinointiosaaminen - paljon pieniä toimijoita - varastointi - saatavuuden vaihtelu - ennakkoluulot - regulaation purku - syöttötariffi - tarpeen herättäminen

19 Ryhmä 7. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Energiapolitiikka 2. Toimialaa yhteenkokoava veturi 3. Energian kausivarasto Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 7. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Korkea ja laaja-alainen osaaminen "B2B"-tyyppistä toimintaa, (järjestelmä, materiaali, pinnoitus, toimijakartta, osaamiskartta tehoelektroniikka) Teknologinen osaaminen, kokemus, koulutus Vahvan teknisen ym. osaamisen tuotteistaminen vientituotteeksi Saattaa toimijat yhteen Isot veturit tukemaan start-up:eja Eria alojen edustajat yhteen Hybridimallit (suunn. + käyttö) Materiaalikehitys Laadukas sähköverkko Smart grid -tutkimusprojekteja, (mahdollistaa periaatteessa pilotteja, toteutusta myynnin) Edistyksellinen, älykäs sähköverkko, jossa mahdollista pilotoida uutta Haastavat luonnonolosuhteet, lämmön kysyntä Tekes, VTT, yliopistot TEM Yrittäjät Yliopistot, sähköyhtiöt Tuotteistusta vientituotteeksi Joustava laskutus Uusia tutkimusprojekteja (miten Yliopistot, VTT, yritykset, Motiva tätä hyödynnetään, miten tämän päälle rakennetaan) Loppuasiakkaiden tietoisuuden parantaminen tästäkin realistisesta vaihtoehdosta lämmitys-/ jäähdytysmuodoksi?

20 Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 7. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Poliittisten linjausten puute, Järjestemällinen lobbaus vaatii Aurinkoteknologiayhdistys? tms. byrokratia, syöttötariffit Poliitisen tahdon ja uskalluksen puute Tukijärjestelmän puute yhteistyötä toimijoiden välillä Tariffi/ investointituki tms. TEM, kunnat synnyttämään markkinaa ja uutta liiketoimintaa tänne Sähkön pientuottaminen ja myynti verottomaksi (uusiutuville) Sähköyhtiöt Palveluintegraattoreiden puute Energiavarasto ( ratkaisu) Kausivaihtelut (Pien) rahoitus Kokonaisosaamista kuten "lämpöpumppupaketit" Kuntien mahd. synnyttää ko. markkinat Business-mallin tunnistaminen? Energian varastointiin liittyvää tutkimusta Oikeus myydä kl-verkkoon TEM, kl-yhtiöt "Solar-pankki" innovatiivinen yrittäjä Aluerakentaja = kaupunki, Fortum ym. kaupunkien energialaitokset Ryhmä 7. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - tuotannon tukeminen - tunnistettavissa kasvava kysyntä rakennetun ympäristön kehittämisessä - kallis lämpö - osaamista energia tehokkuudesta ja tarvittavista ratkaisuista - hyvä infra - t & k verkosto ja tuki Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - myynnin vaikeus - hinta - olemattomat kotimarkkinat - tekniset ongelmat - suurempien kokonaisuuksien hallinta - ennakkoluulot

21 Ryhmä 8. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Kannusteet = energiapolitiikka - hinta - vero - ympäristöarvot 2. Konsepti (liiketoiminta-, plavelu ) + 22 C turn key 3. Arvot ja asenteet Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 8. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Vankka osaaminen (materiaalit, prosessit, design, systeemiosaaminen) Knowledgeable people, international trade & high technology Osaamista, keihäänkärkiyrityksiä ja -ihmisiä Olemassa olevan osaamisen ympärille laajempi verkosto Kärsivälliset business-enkelit Tutkimusosaaminen yrityksiin Summer sun together with efficient Yhteinen systeemitason ratkaisu Yritysryhmä, Tekes-rahoitus batteries technology (energia + varastointi) Suomi pilottimaana Kunnat testialustoiksi Kunnat Kaavoitukselle ohjataan toteutuksen laatua Julkiset kiinteistöjen omistajat, yksityiset kiinteistöjen omistajat, rahoitusmallit

22 Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 8. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Kannusteet puuttuu Sähkö/ Poliitikkojen lobbaaminen Poliitikot lämpö liian halpaa oikeaa tietoa hyödyistä Government policies lacking behind business opportunities Konservatiiviset asenteet ja poitiikka Tietoa kuluttajille mahdollisuuksista Edistyksellinen teollisuuspolitiikka, HINKU-aatteen levittäminen (esim. luomuruoka) Kaikki toimijat Koulutus/ kasvatus Puuttuva markkina Mrk-aviverit?, julkiset toimijat markkinoiden avaajina "Olosuhde-markkinat" (ostan vuodeksi 22 C sisälämpötilan) Liiketoimintamallit (katot vuokralle) Design - muu tarve Koko arvoketju, uudet arvoketjut Ryhmä 8. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - paljon valoa (lumi) - kokeilun halua, ilmapiiri myönteinen - aurinkoa enemmän kuin moni luulee - district heating experience & competence - aurinkoenergia näkyvää voin osallistua - energiatarpeen minimointi passiivirakent. - hybridiratk. - aluetasoiset järjestelmät Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - puuttuva asianomistaja (driveri/ boosteri) - syöttötariffia ei ole - vuodenajat - total solution design capabilities - lacking awareness of buyers - energiainfra vanhanaikainen - säätövoima uusiutuviin en.ratk.

23 Ryhmä 9. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Yhtenäinen tukipolitiikka kotimarkkinoiden luomiseksi 2. Talotekniikkaan integroidut palvelu- ja tuoteratkaisut 3. Asentaja- ja suunnittelukoulutukset Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 9. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Suomalainen koulutusjärjestelmä ja sen mahdollisuudet Teknisesti toimiva sähköverkkoinfra Nettoenergia lähestymistapa Johdonmukaiset ja ajantasaiset koulutusohjelmat kokonaisvaltaisuutta, asentajakoulutukset Eri osapuolten välistä yhteistyötä Ei vastakkainasettelua Selkeät ohjeet/ohjeistukset rakentajille Mahdollisuuksien ymmärtämistä Ammattikoulut, ammattikorkeakoulut, yliopistot Palveluntarjoajat, integrointi Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 9. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Energiapolitiikan puute Energia-/ ympäristö-/ teollisuuspolitiikan kapeakatseinen Pitkäaikainen, ennustettava ja yhdenmukainen UE-tukipolitiikka Ympäristöministeriö + TEM + valtionvarainministeriö yksi "luukku" yritykselle yhdistäminen Kotimarkkinan kehittäminen tukipolitiikka Aggressiivinen tukipolitiikka Kansainvälinen tuotteistaminen/ markkinointi No problem jos on mitä myydä Byrokratia Viranomaisten koordinaation kyvyttömyys Kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu Simppeli lupakäytäntö ja yhdenmukainen (Kansalaisten valitusoikeuden kaventaminen, tuulivoimaongelma?) Yksi "luukku" yrityksille

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Edistystä tapahtuu mutta Edistystä tapahtuu: Biopolttoaineiden kehittäminen 2005

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?

Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi? Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 18.-19.8.2015 Esa Peltola VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy Sisältö Mitä tarkoittaa tuulivoiman suurtuottajamaa? Tuotantonäkökulma

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö

Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasun käytön kannustimet ja lainsäädäntö Biokaasusta liiketoimintaa mahdollisuudet ja reunaehdot Seminaari ja keskustelutilaisuus 3.12.2008, Helsinki Erkki Eskola Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät Kierrolla kärkeen Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät 4.10.2016 Maailmanlaajuisesti uniikki tiekartta Hallitus: Suomesta kiertotalouden globaali kärkimaa 3 miljardin euron

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Leena Sivill, TkT, Head of Business Consulting Kaukolämpöpäivät, Mikkeli 25.8.2016 1 Sisältö 1. Tärkeimmät tutkimusohjelmat 2. Tutkimusten

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet 1 Ennuste dataosaajien kasvulle vuoteen 2020 2 Tavoite: Osaamisen kasvattaminen Datan

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa projektipäällikkö Tuula Raukola

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa  projektipäällikkö Tuula Raukola Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa www.prizz.fi/kiertotalous projektipäällikkö Tuula Raukola tuula.raukola@prizz.fi Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa hanke Aikataulu: 1.1.2016

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra. Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016

Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra. Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Biotalous osana kiertotalouden tiekarttaa Mari Pantsar, Sitra Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Tietoisku Strategisen tutkimuksen neuvoston Rakkaudesta tieteeseen tilaisuudessa, Helsinki/Musiikkitalo EL-TRAN & WINLAND 14.2.2017 Profs. Pami Aalto &

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto Perjantai 23.5.2014 klo 9.00-12.00 CSC, Keilaniemi 14, Espoo 0 JulkICT Lab Sisällys 1 Alku 2 Prosessi 3 Roolit ja resurssit 4 Loppu 5 Sidosryhmät 6

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Pekka Ripatti 3.12.2013 Energiamarkkinavirasto uusiutuvan energian edistäjänä Tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot