Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä"

Transkriptio

1 Työpaja Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä Solar Energy Forum Finlandia -talo

2 Solar Energy Forum Suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen suurtapahtuma Solar Energy Forum järjestettiin Finlandia -talossa Helsingissä Tekesin Kestävä yhdyskunta-ohjelman ja uusiutuvien energioiden ohjelman Grooven toimesta. Aurinkoenergiamarkkinat kasvavat huimaa vauhtia vuosittain ja alan nopea murrosvaihe luo uusia mahdollisuuksia suomalaiselle energiaosaamiselle. Solar Energy Forum -tilaisuus onnistui tavoitteessaan koota yhteen aurinkoenergian hyödyntämiseen kytkeytyvien sidosryhmien avainhenkilöt keskustelemaan suomalaisten mahdollisuuksista ja pullonkauloista aurinkoenergiamarkkinoilla. Seminaariin saapui n. 250 osallistujaa mm. energia-, rakennus- ja kuntapuolen avainhenkilöitä kuulemaan esityksiä markkina- ja kehitysnäkymistä sekä keskustelemaan ja jakamaan näkemyksiä aurinkoenergian hyväksi tehtävän työn edistämisestä. Seminaarin aamupäivä tarjosi erinomaisia asiantuntijapuheenvuoroja, joissa Winfried Hoffman (European Photovoltaic Association), Xavier Noyon (European Thermal Industry Federation), Anne Brunila (Fortum Oy) ja Matti Visanti (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) toivat oman näkökulmansa aurinkoenergian hyödyntämiseen. Lisäksi edustava joukko suomalaisia yrityksiä: Jyrki Leppänen (ABB Oy), Veikko Simunaniemi (Järvenpään mestariasunnot), Petri Konttinen (Aurubis Oy), Jari Varjotie, Savo-Solar Oy Joe Pimenoff, (Beneq Oy), Anders Troedson, (The Switch) antoivat katsauksen omista menestystarinoistaan aurinkoenergian osalta. Aamupäivän esitykset toimivat erinomaisena virikkeenä ja teemaan syventävinä johdantoina iltapäivän työpajoihin. Työpajojen tarkoitus oli varmistaa, että edustavan ja suurilukuisen osallistujakunnan arvokkaat mielipiteet ja ideat saadaan hyödynnettyä suomalaisen aurinkoenergiaosaamisen menestyksen mahdollistamiseksi. Seminaarin työosio päättyi tuloskatsaukseen, jossa rinnakkaistyöpajoista poimitut edustajat kertoivat näkemyksensä tuloksista. Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä -työpaja Työpajan Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?. Tämä kooste sisältää katsauksen työpajan tuloksiin.

3

4 Työpajaosiot alkoivat Pöyry Management Consulting Oy:n esityksellä, jossa kuvattiin Suomen aurinkoenergian arvoketju, sen keskeiset toimijat ja toimijoilla olevia rooleja. Esitys toimi ajatuksia herättävänä johdantona työpajaan, johon osallistui n. 200 osallistujaa. Työskentelimme yhdeksässä ryhmässä, joissa oli edustajia useista arvoketjun toimijoista (energia, julkinen sektori, kaupunki, konsultti/rahoitus, rakennus-ala/arkkitehti, toimittaja, tutkimustaho, pk-yritys), joten saimme laaja-alaisen näkemyksen tehtävien suorittamiseen. Työpajan Suomesta aurinkoenergian edelläkävijä tavoitteena oli 1) tunnistaa keskeisimpiä aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, sekä 2) määritellä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettisia toimenpiteitä ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi tarvittavia tahoja. Yhdessä työskentelemällä pyrittiin saamaan vastaus kysymykseen Miten Suomi voi kehittyä ja uudistua aurinkoenergian edelläkävijäksi ja menestyjäksi kansainvälisillä markkinoilla?. Tässä tuloskatsauksessa on esitetty kunkin ryhmän identifioimat: A. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee Aurinkoenergian edelläkävijä! Nämä kriittisimmät tekijät identifioitiin työjakson päätteeksi ja toimivat koko työn kiteytyksenä (ryhmän tärkeimmäksi kokema asia on alleviivattuna). B. Keskeisimmät aurinkoenergian asemaa edistävät ja estävät tekijät, sekä tärkeimmiksi koettujen tekijöiden osalta konkreettiset toimenpiteet ja toimenpiteiden loppuunsaattamiseksi Kukin ryhmä tuotti työpajan alussa aurinkoenergian asemaa edistäviä ja estäviä tekijöitä, ja valitsi tunnistetuista tekijöistä keskeisimmät jatkotyöskentelyyn (tämän jatkotyöskentelyn tulokset esitetty taulukkoina). Osa ryhmistä yhdisteli tuotettuja edistäviä ja estäviä tekijöitä näkemyksensä mukaan tehtävän päämäärää tukien (taulukoissa olevat pallot/täpät ovat merkkinä ensimmäisessä työvaiheessa tehdystä priorisoinnista). Ryhmä 1. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Kunnianhimoinen kansallinen tavoite yhteinen näkemys liiketoimintamahdollisuus tarpeeksi voimakas 2. Toimintaympäristö, joka kannustaa toteuttamaan tavoitteen demojen ja pilotin avulla insentiivit käyttöönotolle (tariffit!) hankintamallit älä osta halvinta Public Private Partnerships

5 3. Käyttäjälähtöiset kokonaispalvelut (Tärkein) palasista kokonaisuudeksi Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 1. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Teknologia & osaaminen Yhteinen tavoite Yhteistyötä Kokonaispalveluja, poikkitieteellisyyttä, toimialaisuutta Mahdollisuus kokeilla uusia Pilotteja = referenssilaitoksia innovaatioita -> täyden mittakaavan pilotti Olosuhteet pakottavat innovoimaan Kannustimia Hankintojen uudistaminen uusia ratkaisuja käyttöön Hajautettu joht. sov. Alusta - jossa kuvataan päätös- ja toteuttamisprosessit/ - jossa julkaistaan = patentoidaan innovaatiot/ - jossa keskustellaan --> julk. testit, (uudet) yrittäjät/ - jossa kokonaisuutta hallitaan Eri alojen yhteiset verkostot Kuka pystyy uudistamaan liiketoimintamallinsa? - Energiayritys, kiinteistö- tai rakennusalanyritys ICT + palvelut (vrt. Nokia 1970, > 1990, 2000) (YIT, Fortum, IBM) NSN + pk Kunnat/ kaupungit mukaan ja valtiovalta Kasvuhakuisia alan yrityksiä Riskinotto Ekosysteemit, PPP Uusia toimijoita markkinoille, rahoitusta, liiketoimintaosaamista osaajia Julkinen sektori edelläkävijäksi kotimarkkinan uudistamisessa Yrityksille henkinenkin tuki Halvin ratkaisu ei saa aina voittaa...

6 Ryhmä 1. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 1. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Palveluiden kehittäminen (käyttövarmuus, huolto, vertailu, hybridiratkaisut, rahoitus, luvitus jne.) Teknologiaorientoituneita palveluita "technology push" tarvelähtöiseksi Regulaatio Palveluliiketoiminnan synnyttäminen edellyttää kokeiluja sekä public-private-people partnershippejä, uusia yritystukimalleja sekä markkinaimua synnyttäviä tukia (tariffit jne.) Aurinko Poliitikot, ministeriöt, kunnat, Tekes, Sitra Teknologia- ja energiayrityksiin lisää palvelumuotoiluosaamista ja satsausta (pois tech. pushista) Markkina- ja palvelumuotoilufirmat Varastointi Suuren mittakaavan esimerkkejä Isot kiinteistön omistajat, energiayhtiöt Tutkimuslaitokset, maanrakentajat Pientuotannon kannattavuuden parantaminen Julkisen sektorin kyky reagoida muutoksiin, kyky ottaa riskiä Uskallus/ riskinottokyky, näkemyksen puute Innovaatioita/ teknologiaa Akkuteknologian kehitys Kemian ja sähkön innovaatiot Tarvitaan kysyntää ja käyttöönottoa tukevia insentiivejä kuluttajille ja yhteisöille (tariffit, demotuet jne.) Tiedon jakelu Alalle lisää riskirahoitusta Tietoa tehdyistä kokeiluista rohkaisua uudistamiseen Sopiva standardointi Rohkeutta, riskinottoa, joustavuutta Ketteryys Saman alan pienten firmojen klusterointi & yhdistäminen, yritysekosysteemien synnyttäminen Start up -yritysten alkuvaiheen tukeminen Cleen, Fortum Poliitikot, ministeriöt Sitra, Tekes, Finvera jne. Tekes/ ELYt, Osket jne. Tekes, Sitra, TEM

7 Ryhmä 1. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - kylmää o (hyvä PV:n kannalta) o (lämmitystarvetta) o (varastointitarvetta) - pinta-alaa - mahdollisuus yhteistyöhön eri toimijoiden välillä (luottamus) - aurinkoa - tekninen osaaminen - korkean tason teknologiaosaamista palaset kasassa - osaavaa väkeä - teknologiaa ja siihen liittyvää osaamista - maabrändi (it works) Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - markkinakoko pieni globaalimarkkina pitää olla tavoite - uusiutuvan energian kotimarkkina - verkottumiskyvyn puute - suuri alkuinvestointi, ROI kuluttajatuottajille tuloutus (sähkö ja lämpö/kylmä

8 Ryhmä 2. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Syöttötariffi tai investointituki 2. Hybridi + pavelu kokonaisjärjestelmä osaaminen 3. Pilotteja ja caseja (Freiburg Suomeen) Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 2. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Monipuolisuus energian tuotannossa ja hyödyt on helppo Yhdistä: tuuli + aurinko + bioenergia Yritykset & tutkimuslaitokset (pilotit/ demokohteet) omaksua Informaatio kuluttajille Luonnonolosuhteet tukevat tuotekehitystä ja toimiva yleinen infrastruktuuri (akkuteknologian koestaminen) Teknologia & luonnontiet. osaaminen Osaaminen: sähkönmuunto, ja materiaalitekniikka Huippuosaamista Akkuenergiavarastot Aurinkosähkön ja sähköautojen latauksien yhteistyö (Sähkönsiirtovalmiuksien) kehittäminen (kapasiteetti, pohjoismainen/ EU-yhteistyö) Koulutusta lisää kaikille tasoille Verkottuminen - kansainvälisyys Tietojen/ taitojen jakaminen Perustutkimukseen panostaminen Osaamisen ja viestittämisen keskittäminen, tarjoaminen kuluttajille keskitetysti Kaupungit/ julkinen sektori edelläkävijänä Fingrid, EU-yhteistyö Yliopistot + yritykset + Tekes Yliopistot, tutkimuksen rahoittajat Energiayhtiöt, palveluyritykset, Motiva

9 Ryhmä 2. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 2. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Ennakkoluulot Pilotit Julkishallinto Tiedottaminen kovaa faktaa Asiantuntijat, käyttäjät Showrooms/ Freiburg Suomeen Syöttötariffit - etuoikeus, ei valtion budjetista, vaan yksityinen sektori ja sähkön kuluttaja maksavat Yhteiskunnallisen tuen puute (feedin tariff jne.) jos olemassa tuotteistus ja T& K mahdollistuvat myös työpaikat Säädös voimaan TEM/ hallitus Laki: uusiutuvalle energialle etuoikeus (priority excess to grid) Laki Pitää ratkaista verkon ylläpito (tuotot/ kustannukset) yhdistäminen syöttö- ja käyttötariffiin? Hallitus/ eduskunta Ryhmä 2. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - paljon tilaa - Suomi on ääriolosuhteiden testilabra o pienuus eduksi: 1) ketteryys, 2) yhteistyökyky + pakko, 3) luotettavuus - aurinkoteknisten järjestelmien integrointi muihin jo menestyviin teknologia-aloihin (it, telecom, jne ) - suomalaisten yritysten luotettava kuva maailmalla (tekniset ratkaisut, järjestelmät) - hyviä yritysesimerkkejä Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - asenne aina saatavilla olevasta sähköstä (kotimarkkina) - talvikuukaudet - halpa sähkö - aurinkoenergiatekniikan integrointi rakennuksiin/ komponentteihin - tutkimusyhteistyön kehittäminen yliopistojen/ yo:jen ja teoll. välillä - palvelut puuttuvat avaimet käteen ym. - kaupunki talvella - aurinkoenergiapotentiaali-portaali + järjestelmä - kotimarkkinat puuttuu - parannettava varastoimista - yhteistyötä lisää autoteollisuuden kanssa! (akkujen teho + paino)

10 Ryhmä 3. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Markkinan luominen - syöttötariffi 2. Kokonaisjärjestelmäosaaminen 3. Tiedotus & markkinointi Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 3. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Osaaminen (teknologinen) Toimijoiden yhteistyö (yritystoimijat, Tekes, tutkijat) Kokoava yhteistyö Sulautetut järjestelmät koulutukseen takaisin Poikkitieteellisyys koulutukseen Integrointi, markkinointi, räätälöidyt koulutusohjelmat, massaräätälöinti Tuotteistaminen (laitteet & palvelut) Kunnon etujärjestö (vrt. Sulpu) Valtio mukaan budjetti määrärahaa Yritysverkostojen/ arvoketjujen rakentamista Aktiivista tiedotusta & keskustelua (verkkotyökalut + verkostot) Kysynnän kasvattaminen Korkeakoulut (yo/ amk) teollisuuden veturit Solar-energy-developer projektikehittäjät, kuntien/ yksityiset aluekehittäjät "Frenemies" e.g. co-opetition (näennäisten. kilpailijoiden yhteistyö kokonaismarkkinoiden kasvattamiseksi) Veturiyritykset/ toimijat, tilaajat: tiukat & haastavat vaatimukset, Kunnat (julkiset hankinnat/ vaatimukset työkaluna), Tekes

11 Ryhmä 3. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 3. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Integraation puute (kokonaisratkaisut, tiedon saanti) Toimiva varastointi Helppo verkkoon liittyminen Yhteistyön lisääminen Viranomaiset, teknologiayritykset, kunnat, innovaatiointegraattorit Koulutusta Yritykset, tutkimuslaitokset Uusia toimijoita? palveluliikket? Kansainvälinen yhteistyö Asentajien koulutukset Ammattikoulut Hinnan korkeus (syöttötariffien Avustukset (Tem:in avustus Valtio, EU puute, teknologian korkea hinta) korkeammaksi) 3D-BIM pakollisiksi ARK, RAK, LVIS, TATE mahdollistetaan ENE-tarkastelut saman tietomallin äärellä - kaavamääräyksiin ENE-"klausuulit" Tutkijat, voimayhtiöt, hallitus, Tem Asenteet & tahtotila (varauksellinen, negat.; päättäjät, kansalaiset, viranomaiset, yritystoimijat) Pääsuunnittelijakoulutusta ENEosaamisesta/ tiedonsiirtoa rakentajille (myös OKT-sektori private builders) - ENE-asioiden "markkinointi" "taviksille" = vähemmän sisustusohjelmia ja enemmän asiaohjelmia energiavaihtoehdoista = ENE-EDUCATION (OKT-LIITTO, KUNTALIITTO jne.) lisää tiedotusta kansalaisille Tulevaisuuden näkymät = VEROTUS, SIIRTOVERKKOMAKSUT ym KULUT esille: "transparency" En halua myydä "tuotetta", jolla ei ole selkeää tulevaisuutta: vertaa pelletit VAPO? Markkinointi Tiedon levittäminen Keskustelun aktivoiminen Kannustinten luominen Puolueetonta & neutraalia tietoa (Esitä perusasiat) Yksinkertaista, mutta totta Yksinkertainen lupakäytäntö Vahvaa johtajuutta & kasvot aurinkoenergiamuutokselle Käytännön tasolla: ARKKITEHTIKUNNASTA: kaavoittajat & pääsuunnittelijat, KIINTEISTÖOMAISUUDEN HALLITSIJAT senaattikiinteistöt ja vastaavat KUKA HANSKAA & OTTAA KOPIN OLEMASSA OLEVAN OKT- KIINTEISTÖJEN ENE-REMONTEISTA & ENE-INTEGROINNEISTA Se kuka tietää???, Motiva Kunnat, sähköyhtiöt Ministerit/ johtavat virkamiehet, asiantuntijat, poliitikot/ poliittiset päättäjät

12 Ryhmä 3. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - positiivinen innovointiympäristö - suomalainen design-osaaminen (estetiikka-osaaminen) - tarve - koulutus & osaaminen - asiakaslähtöiset kokonaisjärjestelmät - (koti) markkinat = EU Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - kehittymättömät kotimarkkinat - teknologia-/ liiket. integraattoreiden puute siilot - koulutuksen puute - Fin-paradigma - muutosvastarinta (kunnat & valtio) - teknologian kansanomaistaminen - marketing vs. lämpöpumput

13 Ryhmä 4. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Tukijärjestelmät 2. Aurinkoenergian kansantajuistaminen - informaatio 3. a. Liian hitaat prosessit (luvat, tuotteet) b. Tuotteistaminen Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 4. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Olemassa oleva sähkönsiirtoverkko (hyvä) Aurinkoenergian kansantajuistaminen Energiaomavaraisuus tavoiteltava asia aurinkoenergia yksi hyvä ratkaisu Sähköverkon "avaaminen" Älykäs verkko Informaation selkeyttäminen, "opas", tv-ohjelma, sarjakuva Energiaopetusta jo peruskouluun Luodaan energiayhdistysten kattojärjestö Aurinkoenergian kausivarastointi (24h, kesä talvi) Sähköautot Eduskunta, TEM Alan yritykset Eduskunta, lait, Opetusministeriö Yhdistykset Tutkimuslaitokset, yliopistot, yritykset Ryhmä 4. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 4. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Tukijärjestelmät Lobbaus Aty, (uusiutuvan energian yritykset) Syöttötariffi Liian hitaat prosessit (luvat, tuet) Lakimuutos Tukiprosessit jatkuviksi pois vuosittaisuus (Selvitys tukijärjestelmien muuttamisen vaikutuksista) Selvitys tukijärjestelmien muuttamisen vaikutuksista Linjakas - yksinkertainen energiapolitiikka Kaavoitus nopeammaksi Saksan lupaprosessi, benchmark Saksa TEM/ eduskunta TEM, (Ely-keskukset) Kunnat

14 Ryhmä 4. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - huippuosaamista tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä - innovaatioyhteistyöarvoketjun tiivistäminen (koko ekosysteemi) - olemassa innovaatioita tukevia tahoja - huippuosaaminen - kotimarkkinat starttina vienti (esim. Pietari) - julkiset projektit esimerkkinä (Porin uimahalli) - syöttötariffi pv + aurinkolämpö (Florida) - maalämpöilmiö perusinfra kunnossa (vrt. Tsekki) - tekninen osaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - kaupallistaminen o elementtien hinnat alas o tuotteet helposti ostettaviksi kuluttajille o asentajien osaaminen o läpinäkyvät elinkaarikustannukset - rakennusteollisuus konservatiivinen - julkishallinnon ymmärrys jäljessä kehityksestä (10-20) - energiamarkkinan regulaatio ( enabling prosumers!) whole sale malli? kuluttajien voimaannuttaminen - verotuksen keventäminen/ poistaminen - asenne eihän meillä aurinko paista - liika vaatimattomuus ja pelko kokeilla uutta - syöttötariffi - kotimarkkinat - kuntien ja energiayhtiöiden asenne - kuntien ja energiayhtiöiden asenne - kotimarkkinat

15 Ryhmä 5. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Pientuotannon myymisen vaikeus 2. Tekninen osaaminen 3. Palveluyritysten puute Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 5. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Hyvä perusteknologia ja osaaminen Osaamisen ylläpito ja lisääminen Yliopistot, opistot, koulut Sähkötekniikan osaaminen Tekninen osaaminen Tuotteistaminen (vaatii firmojen Osuuskunnat, vientiringit, yritykset yhteistyötä) Markkinointia Positiivinen mielikuva/ yleinen Tiedotusvälineet Yhdistykset mielipide/ kansantuki Toimivia kohteita, esimerkkejä Yritykset, viranomaiset, sähköverkon omistajat Opetusmateriaali Valveutuneet kansalaiset Etäluettavat sähkömittarit (tiedonsiirtoon) Messuja Yhteiskunnan esimerkki Kaksisuuntainen luku + syöttötariffi Sähkölaitokset Viranomaiset Lainsäädäntö/ asetukset/ pelisäännöt Viranomaiset

16 Ryhmä 5. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 5. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Byrokratia - liika byrokratia pois (turvallisuuden hoito tärkeä asia) Hallinnolliset esteet (luvat + kaavoitus, verkkoon kytkennän vaikeuttaminen, monopoli) Minimivaatimukset spesifioitava täsmällisesti, CE-merkintä riittää Lakimuutos Eduskunta, ministeriöt Yksi lomake Sähköyhtiöt Verkkoon syötön pelisäännöt/ Pelisäännöt (lait) kuntoon, "reilu Eduskunta, yritykset, sähkölaitokset standardit/ hinta hinta" tuotteelle Laitekehittelyä Hyvää tahtoa Tuottajat mukaan + kuluttajat Tiedotusvälineet (tiedon lisääminen) Pientuotannon myymisen vaikeus Suurtuotannon jarrutus estettävä Aurinkoisen palvelun puute Laitekehittelyä Yritykset ja yliopistot Luodaan markkinat EMV Potentiaalisten yrittäjien koulutus Ely-keskukset, ATY Teknologioiden/ laitteiden "integrointi" ja palvelun tuottaminen Avaimet käteen -palvelu Yritykset (kannusteita tarvitaan) Ryhmä 5. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - hyvät yritykset o yleinen kehitys: 1) energian hinta, 2) CO 2 - valoisat kesäyöt - kattava rahoitus kasvuyrityksille - verohyödyt/ tariffit - haittaverot fossiileille - pitkän täht. suunnitelmat - asennusten yksinkert. matti meikäläinen on osattava Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - aurinkoisen palvelun puute, vanhoillisuus ensin kielletään - uudet yhtiömallit välttämättömiä, investointien starttirahoitus - tiedon puute kuluttajilta, mitattavuus, hyödyt nähtävä omin silmin - pimeät talvipäivät varastot - pieni kotimarkkina, pitkä talvi ennakkoluulot, puuttuva aurinkoenergiatuki.

17 Ryhmä 6. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Tarvitaan aktiivisia toimia valtiovallalta (liittymisäännöt, verotus, syöttötariffit) 2. Klusteroituminen & osaamisen jalostaminen avaimet käteen palveluiksi (tuotteistaminen) 3. Aurinkoenergian markkinointi/ yleisen tietoisuuden lisääminen Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 6. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Aurinkoenergiaosaaminen/ tutkimus/ insinööriosaaminen Perustutkimus Workshopit "Osaamisen" hyödyntäminen/ muuntaminen tuotteiksi/ palveluiksi, joita ihmiset haluavat/ uskaltavat ostaa Osaajien keskitetty lista ja aurinkoteknillinen seuratoiminta Koottu osaaminen yhteenliittymät = erikoisosaaminen Palvelualojen uudet toimijat Tekes Meillä on säätövoimaa (vesivoima) Yleinen teknologiamyönteisyys Vesivoiman ylläpito Tulevaisuuden säätövoiman kehitys (polttokennot) Vesivoiman kehittäminen Suomalaisia aurinkoenergia innovaatioita Avaimet käteen, ml. Verkkoliitäntä Markkinointi Parhaiden ratkaisuiden kopiointi ulkomailta Voimayhtiöt Tutkimuslaitokset Voimayhtiöt, Ympäristöministeriö

18 Ryhmä 6. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 6. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Verkkoon liittymisestä puuttuu Tehdään liittymisestä imoitusasia Et/ verkkoyhtiöt, kuluttajajärjestöt käytännöt (esim. A4-lomake netissä) Tyyppihyväksyntä riittää Uudet palvelutoimijat Et:n valvottava, että verkkoyhtiöt noudattavat sovittuja sääntöjä Asiakaskokemuksen yksinkertaistaminen Operaattorimarkkinan luonti Verkkojen omistajat Kotimarkkinan puute Yhteistyö "solar beltin" kanssa Yhteispohjoismaiset markkinat Loma-asunnot aurinkoenergialla Kuluttajat Kaavoitus Kunnat, Ympäristöministeriö Verotus Valtiovarainministeriö Markkinoita on "mobiilisähkölle" kännykkää ja läppäreitä varten aurinkokennon kautta Piensähkön markkinoita ei ole/ puuttuu syöttötariffi Nettosähkömittari - erotuksesta vain vero ja maksu Maltillinen syöttötariffi TEM Sähkön myyjät/ ostajat Ryhmä 6. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - kokeiluille avoin yhteiskunta - teknologian pukeminen palveluiksi - asiantuntemus - tuotanto lähellä kuluttajia (ei siirtokustannuksia) - intressi teknologia/ talous - hyvin toimiva sähköverkko - poikkitieteellinen osaaminen - Suomessa tarvitaan varastointi, kehitetään sitä! - insinööriosaaminen Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - markkinointiosaaminen - paljon pieniä toimijoita - varastointi - saatavuuden vaihtelu - ennakkoluulot - regulaation purku - syöttötariffi - tarpeen herättäminen

19 Ryhmä 7. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Energiapolitiikka 2. Toimialaa yhteenkokoava veturi 3. Energian kausivarasto Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 7. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Korkea ja laaja-alainen osaaminen "B2B"-tyyppistä toimintaa, (järjestelmä, materiaali, pinnoitus, toimijakartta, osaamiskartta tehoelektroniikka) Teknologinen osaaminen, kokemus, koulutus Vahvan teknisen ym. osaamisen tuotteistaminen vientituotteeksi Saattaa toimijat yhteen Isot veturit tukemaan start-up:eja Eria alojen edustajat yhteen Hybridimallit (suunn. + käyttö) Materiaalikehitys Laadukas sähköverkko Smart grid -tutkimusprojekteja, (mahdollistaa periaatteessa pilotteja, toteutusta myynnin) Edistyksellinen, älykäs sähköverkko, jossa mahdollista pilotoida uutta Haastavat luonnonolosuhteet, lämmön kysyntä Tekes, VTT, yliopistot TEM Yrittäjät Yliopistot, sähköyhtiöt Tuotteistusta vientituotteeksi Joustava laskutus Uusia tutkimusprojekteja (miten Yliopistot, VTT, yritykset, Motiva tätä hyödynnetään, miten tämän päälle rakennetaan) Loppuasiakkaiden tietoisuuden parantaminen tästäkin realistisesta vaihtoehdosta lämmitys-/ jäähdytysmuodoksi?

20 Ryhmä 7. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 7. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Poliittisten linjausten puute, Järjestemällinen lobbaus vaatii Aurinkoteknologiayhdistys? tms. byrokratia, syöttötariffit Poliitisen tahdon ja uskalluksen puute Tukijärjestelmän puute yhteistyötä toimijoiden välillä Tariffi/ investointituki tms. TEM, kunnat synnyttämään markkinaa ja uutta liiketoimintaa tänne Sähkön pientuottaminen ja myynti verottomaksi (uusiutuville) Sähköyhtiöt Palveluintegraattoreiden puute Energiavarasto ( ratkaisu) Kausivaihtelut (Pien) rahoitus Kokonaisosaamista kuten "lämpöpumppupaketit" Kuntien mahd. synnyttää ko. markkinat Business-mallin tunnistaminen? Energian varastointiin liittyvää tutkimusta Oikeus myydä kl-verkkoon TEM, kl-yhtiöt "Solar-pankki" innovatiivinen yrittäjä Aluerakentaja = kaupunki, Fortum ym. kaupunkien energialaitokset Ryhmä 7. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - tuotannon tukeminen - tunnistettavissa kasvava kysyntä rakennetun ympäristön kehittämisessä - kallis lämpö - osaamista energia tehokkuudesta ja tarvittavista ratkaisuista - hyvä infra - t & k verkosto ja tuki Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - myynnin vaikeus - hinta - olemattomat kotimarkkinat - tekniset ongelmat - suurempien kokonaisuuksien hallinta - ennakkoluulot

21 Ryhmä 8. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Kannusteet = energiapolitiikka - hinta - vero - ympäristöarvot 2. Konsepti (liiketoiminta-, plavelu ) + 22 C turn key 3. Arvot ja asenteet Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 8. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Vankka osaaminen (materiaalit, prosessit, design, systeemiosaaminen) Knowledgeable people, international trade & high technology Osaamista, keihäänkärkiyrityksiä ja -ihmisiä Olemassa olevan osaamisen ympärille laajempi verkosto Kärsivälliset business-enkelit Tutkimusosaaminen yrityksiin Summer sun together with efficient Yhteinen systeemitason ratkaisu Yritysryhmä, Tekes-rahoitus batteries technology (energia + varastointi) Suomi pilottimaana Kunnat testialustoiksi Kunnat Kaavoitukselle ohjataan toteutuksen laatua Julkiset kiinteistöjen omistajat, yksityiset kiinteistöjen omistajat, rahoitusmallit

22 Ryhmä 8. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 8. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Kannusteet puuttuu Sähkö/ Poliitikkojen lobbaaminen Poliitikot lämpö liian halpaa oikeaa tietoa hyödyistä Government policies lacking behind business opportunities Konservatiiviset asenteet ja poitiikka Tietoa kuluttajille mahdollisuuksista Edistyksellinen teollisuuspolitiikka, HINKU-aatteen levittäminen (esim. luomuruoka) Kaikki toimijat Koulutus/ kasvatus Puuttuva markkina Mrk-aviverit?, julkiset toimijat markkinoiden avaajina "Olosuhde-markkinat" (ostan vuodeksi 22 C sisälämpötilan) Liiketoimintamallit (katot vuokralle) Design - muu tarve Koko arvoketju, uudet arvoketjut Ryhmä 8. pohti myös seuraavia asioita, joita ei kuitenkaan valittu jatkotyöskentelyyn priorisoinnin jälkeen: Mitä meillä on/ mille voimme rakentaa menestyksen? - paljon valoa (lumi) - kokeilun halua, ilmapiiri myönteinen - aurinkoa enemmän kuin moni luulee - district heating experience & competence - aurinkoenergia näkyvää voin osallistua - energiatarpeen minimointi passiivirakent. - hybridiratk. - aluetasoiset järjestelmät Mikä haaste täytyy ratkaista/ Mikä este täytyy poistaa? - puuttuva asianomistaja (driveri/ boosteri) - syöttötariffia ei ole - vuodenajat - total solution design capabilities - lacking awareness of buyers - energiainfra vanhanaikainen - säätövoima uusiutuviin en.ratk.

23 Ryhmä 9. Kolme tärkeintä asiaa, jotta Suomesta tulee aurinkoenergian edelläkävijä! 1. Yhtenäinen tukipolitiikka kotimarkkinoiden luomiseksi 2. Talotekniikkaan integroidut palvelu- ja tuoteratkaisut 3. Asentaja- ja suunnittelukoulutukset Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä edistävät Ryhmä 9. Mahdollistava tekijä tai asia Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Suomalainen koulutusjärjestelmä ja sen mahdollisuudet Teknisesti toimiva sähköverkkoinfra Nettoenergia lähestymistapa Johdonmukaiset ja ajantasaiset koulutusohjelmat kokonaisvaltaisuutta, asentajakoulutukset Eri osapuolten välistä yhteistyötä Ei vastakkainasettelua Selkeät ohjeet/ohjeistukset rakentajille Mahdollisuuksien ymmärtämistä Ammattikoulut, ammattikorkeakoulut, yliopistot Palveluntarjoajat, integrointi Ryhmä 9. Keskeisimmät aurinkoenergian käyttöä ja sen kilpailukykyä estävät Ryhmä 9. Estävä tekijä tai asia (Haaste) Mitä tekemistä tarvitaan? Keskeiset toteuttajat? Energiapolitiikan puute Energia-/ ympäristö-/ teollisuuspolitiikan kapeakatseinen Pitkäaikainen, ennustettava ja yhdenmukainen UE-tukipolitiikka Ympäristöministeriö + TEM + valtionvarainministeriö yksi "luukku" yritykselle yhdistäminen Kotimarkkinan kehittäminen tukipolitiikka Aggressiivinen tukipolitiikka Kansainvälinen tuotteistaminen/ markkinointi No problem jos on mitä myydä Byrokratia Viranomaisten koordinaation kyvyttömyys Kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu Simppeli lupakäytäntö ja yhdenmukainen (Kansalaisten valitusoikeuden kaventaminen, tuulivoimaongelma?) Yksi "luukku" yrityksille

31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10

31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 Aurinkoenergian innovointi -työpaja 31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 Aurinkoenergian innovointityöpaja Johdanto Aurinkoenergiamarkkinoiden nopea kasvu, energian varastoinnin merkityksen lisääntyminen,

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy ISBN 978-951-563-605-8 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja 31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian

Lisätiedot

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ Pekka Malinen Tero Haahtela SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TOIMENPIDEOHJELMA KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ 1 SISÄLTÖ esipuhe 3 sähköisen liikenteen tila suomessa 4 Tuotteita ja palveluja sähköiseen liikenteeseen

Lisätiedot

ratkaisujen kehittämiseen

ratkaisujen kehittämiseen Tulevaisuusfoorumi: vähäpäästöinen Suomi ja talous 27.1.2010 Kooste 27.1.2010 työpajan tuotoksista Innovatiivisia mahdollisuuksia vähäpäästöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen TKK Dipolissa

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Yhteenveto seminaarien ja työpajojen aineistoista 2 Esipuhe Tämä tulosraportti perustuu Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?

Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa? Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa? 2.10.2013, Finlandia-talo -tilaisuudessa jäsensimme suomalaista koulutusvientialaa ja kokosimme yhteisen näkemyksen alan kehittämistarpeista. Tilaisuuteen

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutosnäkymiä

Toimintaympäristön muutosnäkymiä Roadmap 2025, Työpaja 1, 26.3.2015, Flamingo, Vantaa Tuloskooste Toimintaympäristön muutosnäkymiä Jarmo Partanen, Ryhmä 1 Sähkömarkkinan ja -kaupan näkökulma (-2020) Millaisia merkittäviä poliittisia ja

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat

Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat Pirkanmaan hardware- yrittäjyyden nykytila, kasvuhaasteet ja mahdolliset kehityssuunnat Esiselvitys, kesäkuu 2013 Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere - ohjelman (2012 2018), avulla autetaan

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti Kestävä yhdyskunta Loppuraportti Kestävä yhdyskunta 2007 2012 Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Quo Vadis Bioenergia?

Quo Vadis Bioenergia? Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033 Loppuraportti Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö (2014) ISBN 978-952-5947-63-2 Kirjoittajat, CLEEN ja FIBIC Skenaariotyökalujen Tarja Meristö Raportista

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot