T Tietotekniikkaoikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-76.632 Tietotekniikkaoikeus"

Transkriptio

1 T Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Olli Pitkänen

2 Opettajat Olli Pitkänen, vastaava opettaja, erityisesti luennot TkL, OTK, tutkija HIIT, lakimies Asianajotoimisto Puiro Snellman Åkerlund puh (09) , sähköposti Aura Soininen, erityisesti harjoitustyöt ja tentti OTM, tutkija, HIIT puh (09) , s-posti Vili Lehdonvirta, osa harjoituksista ja tentistä tutkija, HIIT puh (09) , s-posti vastaanotot sopimuksen mukaan tammik-05 2

3 Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT Engl. Helsinki Institute for Information Technology HIIT TKK:n ja HY:n yhteinen tutkimuslaitos Kaksi osaa: ARU, BRU Tutkii tietotekniikkaa monelta eri näkökulmalta paitsi kovaa tekniikkaa, myös taloudellisia, yhteiskunnallisia, psykologisia jne tutkimusaiheita Digital Economy eli digitaalitalous sisältää myös tietotekniikkaan liittyvien oikeudellisten kysymysten tutkimusta ARU:ssa yli 70 tutkijaa, johtaja prof. Martti Mäntylä BRU:ssa yli 30 tutkijaa, johtaja prof. Esko Ukkonen ARU pääosin HTC:ssä Ruoholahdessa, BRU Kumpulassa tammik-05 3

4 Mitä on tietotekniikkaoikeus? Käsittelee tietotekniikkaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä Tietotekniikan tuottamiseen ja käyttämiseen sekä tietotekniikkayrityksen toimintaan liittyvät oikeudelliset kysymykset Ei käsittele juridisen tiedon saantiin ja hallintaan liittyviä ongelmia Pääpaino tällä kurssilla ohjelmistotuotannossa ja - liiketoiminnassa tammik-05 4

5 Muita nimiä Atk-oikeus Informaatio-oikeus Oikeusinformatiikka IT-oikeus Englanniksi IT law, Computer law Law and Information Technology osa-alueita muun muassa IT Contracts IPR, Copyright, Patents Data law, data protection, privacy tammik-05 5

6 Osa-alueita alueita tietotekniikan tuottaminen, esim: projektisopimukset, verkostoliiketoiminta, jakelu oikeudet ohjelmistoihin tietotekniikan käyttäminen, esim: käyttö- ja ylläpitosopimukset tietoverkkojen oikeuskysymykset tietotekniikkarikokset tietosuoja, yksityisyyden suoja tietotuotteen kuluttajansuoja tietotekniikkayrityksen toimintaan liittyvä juridiikka yrityksen perustaminen, rahoitus, työsuhteet, verotus tammik-05 6

7 Ongelmia? (1) Uusi teknologia voi tuoda aidosti uusia ilmiöitä, joihin vanha lainsäädäntö ei sovellu esim. www-linkit Vanhojen ilmiöiden uusia muotoja jolloin tunnistettava mistä ilmiöstä on kyse miten vanhaa säännöstä sovelletaan esim. sähköposti Kansainvälisyys esim. minkä maan lakia sovelletaan Internetin kautta kulkevaan tietoon tammik-05 7

8 Ongelmia? (2) Digitaaliset tuotteet, erityisesti tietokoneohjelmat monimutkaisia, vaikeita ja uudenlaisia oikeudellisesti hankalia, esim. mikä on suojan kohde, kuinka laajoja oikeudet ovat varsinkin tietokoneohjelmat voivat olla erittäin monimutkaisia vaikea ymmärtää, mitä edes pitäisi suojata ohjelmien tekeminen on vaikeaa ohjelmistoprojektit epäonnistuvat usein, sopimus- ja vastuukysymykset erilaisia kuin muilla aloilla Uusia vaikeita haasteita mm. yksityisyydensuojalle tammik-05 8

9 Opetusohjelman tiedot Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat ohjelmistotuotantoon liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Pääpaino on atk-alan sopimuksissa: tutustutaan sopimusoikeuden yleisiin periaatteisiin, atk-sopimusten laatimiseen ja erilaisiin atk-alalla käytössä oleviin vakioehtoihin. Ohjelmiston oikeudellisen suojan osalta perehdytään erityisesti tekijänoikeuteen ja patentteihin mutta myös muita teollisoikeuksia sekä kilpailuoikeutta käydään läpi. tammik-05 9

10 Opetusohjelman tiedot (jatkoa) Tietoverkko-oikeuteen, tietotekniikkarikoksiin, prosessioikeuteen ja muihin ohjelmistotuotantoa sivuaviin oikeudenaloihin tutustutaan aikataulun antamien mahdollisuuksien rajoissa. tammik-05 10

11 Tavoite Opintojakson tavoitteena on antaa ohjelmistotuotannon ammattilaiselle tarpeelliset tiedot tietotekniikkaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, jotta hän pystyy 1. saamaan yleiskuvan omaan alaansa vaikuttavista oikeudellisista säännöistä, 2. omin päin selviytymään työssään vastaan tulevista yksinkertaisista oikeudellisista ongelmista, 3. osaa välttää oikeudellisia riskejä ja 4. ymmärtää milloin kannattaa pyytää apua lakimieheltä. tammik-05 11

12 Esimerkki 1 Pienehkö ohjelmistoyritys sopii ohjelmistoprojektin toteuttamisesta Sopimus on ylimalkainen ja puutteellinen Kun vaikeuksia alkaa tulla, sopimus ei tarjoa apua niiden ratkaisemiseen Riita joka olisi voitu välttää paremmalla sopimuksella, maksaa kaikille osapuolille paljon tammik-05 12

13 Esimerkki 2 Ohjelmistoprojektiin osallistuu asiakkaan asiantuntijoita, konsultti, korkeakoulu, tutkijoita ja opiskelijoita, päävastuullinen ohjelmistoyritys alihankkija tuntityöntekijöitä Kuka saa minkälaiset oikeudet ohjelmistoon? tammik-05 13

14 Esimerkki 3 Yritys myy ohjelmistojaan internetin välityksellä miten ohjelmisto voidaan suojata oikeudellisesti miten ollaan loukkaamatta muiden oikeuksia miten suojaudutaan tuotevastuuongelmilta minkälaisia oikeuksia kohdistuu yrityksen wwwsivuihin tammik-05 14

15 Esimerkki 4 opintojensa loppuvaiheessa oleva teekkari perustaa kahden kaverinsa kanssa ohjelmistoyrityksen perustamisessa tapahtuu pari muotovirhettä, minkä vuoksi yhtiön rekisteröiminen vaikeutuu yhtiöön otetaan uusia osakkaita yksi tuotekehitysprojekteista yhtiöitetään omaksi OY:ksi ja projektipäälliköstä tehdään toim. joht. tytäryhtiö myydään amerikkalaiselle yhtiölle tammik-05 15

16 Alustava ohjelma Luennot keskiviikkoisin klo T1, ellei toisin ilmoiteta Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus Atk-sopimukset Atk-vakioehdot Tekijänoikeus tietokoneohjelmiston suojana Ohjelmistopatentti Muut teollis- ja lähioikeudet tietokoneohjelmiston suojana Tietosuoja Ohjelmistoyrityksen lakiasiat sekä työ- ja vero-oikeus Tietoverkko-oikeus ja sähköinen kaupankäynti Tietotekniikkarikokset Yhteenveto ja tenttiohjeet Tentti toukokuussa tammik-05 16

17 Ryhmät Opintojaksolla sovelletaan ryhmäoppimista. Paitsi harjoitukset myös tentti ryhmissä. Ryhmän koko on 5 opiskelijaa. Opiskelijoiden toivotaan muodostavan ryhmät itse, mutta jos joku ei löydä ryhmää, opettajat auttavat. news://news.tky.hut.fi/opinnot.tik.oikeus Pääsääntöisesti kaikki ryhmän jäsenet saavat saman arvosanan. Ryhmän tulisi pysyä koossa koko kurssin ajan. tammik-05 17

18 Kurssin kehittäminen Kurssi on pidetty jo useita kertoja, mutta sitä yritetään kehittää jatkuvasti Ohjelmaan tulee vielä muutoksia Materiaali elää kurssin mukana Kaikki palaute on erittäin arvokasta ja toivottavaa! tammik-05 18

19 Kokemuksia edellisiltä vuosilta Kurssi on yleensä onnistunut hyvin hyvää palautetta, aktiivinen osallistuminen ryhmätenttiä on kehuttu Opintojakso on liian helppo? melkein kaikki ovat päässeet läpi, liian vähän materiaalia Ei kurssin tarvitse vaikea ollakaan, mutta liian helppo kurssi on turhauttava eikä hyödynnä mahdollisuuksia Painotuksiin hieman muutoksia: uusinta lainsäädäntöä ja oikeustapauksia mukana tammik-05 19

20 Suorittaminen Tentti ryhmätentti maanantaina 2.5. klo A-salissa luultavasti neljä esseekysymystä Kurssipalaute pakollinen osa kurssin suorittamista hyödyllistä kurssin kehittämisen kannalta tammik-05 20

21 Harjoitukset Ryhmätyönä kahdeksan pienehköä harjoitusta. Palautus sähköpostitse etukäteen. Kaikki varautuvat esittelemään työnsä suullisesti. Luennon alussa joku ryhmä pääsee esittämään oman ratkaisunsa, jota muut saavat kommentoida. Vapaaehtoisia: 5 harjoitusta korvaa yhden tenttitehtävän; 8 harjoitusta korvaa 2 tenttitehtävää. ratkaistaan ongelmatapaus tai kirjoitetaan esseevastaus Erinomaisesta harjoituksesta voi saada lisäpisteen. tammik-05 21

22 Oikeudelliseen kysymykseen vastaaminen Teekkarit ovat usein oppineet, että kysymyksiin on yksi hyvin määritelty vastaus aina ei ole kovin tärkeää, miten se oikea vastaus löydetään Juridiikassa ei ole yhtä oikeaa vastausta Oleellista on se, miten vastaus perustellaan Kurssin harjoitustehtävissä ei aina anneta tarpeeksi tietoa vastausta varten. Silloin vastauksessa pitää osata selittää, mitä lisätietoa tarvittaisiin. Mahdollista myös rajallisesti spekuloida eri vaihtoehdoilla. tammik-05 22

23 Esitiedot Kuuluu moneen (SoberIT:n) pää- ja sivuaineeseen Kaikilla pitäisi olla yleistiedot ohjelmistotuotannosta ja ohjelmistoprojekteista Erittäin toivottavaa, että opiskelijat ovat suorittaneet T Ohjelmistotuotannon poj tai muulla tavalla hankkineet vastaavat tiedot tammik-05 23

24 Esitiedot (jatkoa) Esitietovaatimuksena ei ole oikeuskursseja pitäisikö olla? Mahdollista päällekkäisyyttä talousoikeuden opintojaksojen ja muiden digitaalitalouden opintojaksojen (esim Oikeus tietoyhteiskunnassa) kanssa pyritään välttämään entisestään vähennetty yleistä osuutta yleisessäkin osassa painotus tietotekniikassa tammik-05 24

25 Ilmoittautuminen Joina vuosina ollut ongelmia: liikaa opiskelijoita, jouduttu rajoittamaan osallistumista. Tänä vuonna pyrkimys, ettei tarvitse rajoittaa osallistumista. Ei pakollista ilmoittautumista. Edellisiin kohtiin saattaa tulla vielä muutoksia. Tenttiin ilmoittaudutaan normaalisti Ryhmän jäsenten nimet ja opintokirjannumerot ilmoitetaan harjoitusten yhteydessä tammik-05 25

26 Tiedotus Kurssitiedotuksessa käytetään www:tä ja news.tky.hut.fi uutisryhmää opinnot.tik.oikeus tammik-05 26

27 Kirjallisuus Opintojakson aihepiiristä ei ole kattavaa kirjaa Tentissä osattava luennoilla esitetyt asiat sekä erikseen ilmoitettavat artikkelit ja muu oheismateriaali Kaikki luentokalvot www-sivuille Lisämateriaalia jaetaan prujuissa (jos kaikkea ei saa sähköisenä) Prujujen tilaaminen erittäin suositeltavaa tammik-05 27

28 Muut kurssit Teknologiaoikeuden sivuaine Juha Laine on digitaalitalouden professori OTK Mikko Välimäki opettajana T Oikeus tietoyhteiskunnassa opintojakso järjestetään tänä keväänä Seminaareja Katso myös T ICTEC Lisää tietoa tammik-05 28

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Linda Blåfield 30. huhtikuuta 2009 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Verkko-opetuksen käsitteistö 2 3 TKK:n ja VHB:n matematiikan

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä

HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä V A A S A N Y L I O P I S T O A V O I N Y L I O P I S T O HYVÄ, PAHA INFORMAATIO Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä 1 Sanomalehtiyliopisto 2004 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä 1. 1. Minkälaista IL-oppimateriaalia yleensä teet? (Voit valita useammankin vaihtoehdon.)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Opiskelutaitojen ohjaaminen. Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä

Opiskelutaitojen ohjaaminen. Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä Opiskelutaitojen ohjaaminen Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä Kirsi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto/ Sähköenergiatekniikan laitos 1. Johdanto Tämän projektityön tavoitteena

Lisätiedot

VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA. (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk)

VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA. (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk) VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk) Mikko Välimäki, OTK, tutkija, Helsinki Institute for Information Technology

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

AB AB C. Oppikirjojen kirjoittamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille

AB AB C. Oppikirjojen kirjoittamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille ABC AB AB C Oppikirjojen kirjoittamisesta Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille Tervetuloa oppikirjailijoiden joukkoon! Tässä julkaisussa kerromme lyhyesti asioista,

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10 Opetusministeriölle Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) on laaja-alaisin kotimaista luovaa alaa edustava yhteistyöelin. Sen

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot