If Venevakuutus. if.fi vakuutusopas voimassa alkaen. Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "If Venevakuutus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen. Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita 010 19 18 18."

Transkriptio

1 If Venevakuutus vakuutusopas voimassa alkaen Vuodenaikahinnoiteltu venevakuutus on huoleton veneile silloin kun sinulle sopii. if.fi Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita

2 if venevakuutus Perusasioita, jotka on hyvä tietää Veneesi turvaksi If Venevakuutus Voit itse päättää vakuutusturvasi kattavuuden Venevakuutuksen turvat Venevakuutuksen voimassaoloalue Vakuutusmaksu Omavastuu, bonus ja turvallisuusalennukset Venevakuutuksen kohteet Venevakuutuksen korvaukset Rajoitukset Esimerkkejä vahinkotapauksista Suojeluohjeet Veneen vastuuvakuutus Vakuutusten keskittäminen kannattaa henkilötietojen käsittely Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vakuutus asioiden hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta ja julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös asiakkaillemme suunnattavaan markkinointiin. Ilman asiakkaan suostumusta emme luovuta tietoja sivullisille ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. Tämä vakuutusopas ei ole täydellinen selvitys If Venevakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin ja yleisiin sopimusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan näiden vakuutusehtojen mukaisesti. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, ja faksi

3 Perusasioita, jotka on hyvä tietää vakuutus on sopimus Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen, jota tehtäessä valitset itse vakuutuksen vaihtoehdot. Niiden perusteella määräytyy vakuutusturvan hinta, laajuus, enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu. Tutustu aina myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin, sillä ne yhdessä sisältä - vät täydellisen selvityksen vakuutuksen sisällöstä. vakuutuskirja Vakuutuskirja on asiapaperi, jonka saat vakuutusyhtiöltä tehtyäsi vakuutuksen, uuden vakuutuskauden alkaessa tai tehdessäsi muutoksia vakuutukseen. Siinä kerrotaan tehdyn vakuutussopimuksen keskeinen sisältö. vakuutuskausi ja sopimuksen muuttaminen Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutuksen kohteessa tapahtuvista muutoksista sinun tulee kertoa vakuutusyhtiölle. Sopimuksen sisältöä tai maksuja vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutuskauden ehdoissa mainituin edellytyksin ilmoittamalla siitä sinulle. Tällaisia muutoksia voidaan vakuutukseen tehdä, mikäli ne eivät vaikuta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön. Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutukseesi tätä suurempia muutoksia, tarvitaan siihen myös sinun suostumuksesi. vakuutuksesi voi päättyä ennalta sovittuna ajankohtana, jos olet tehnyt vakuutuksen määräajaksi kun myyt veneesi; vakuutus on kuitenkin voimassa uuden omistajan hyväksi 14 vrk, ellei tämä ole ottanut uutta vakuutusta kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme yhtiömme toimesta (ehdoissa mainitut tapaukset) vakuutuskauden lopussa, jos maksua ei ole suoritettu. Koska vakuutusturvasi on voimassa kauden loppuun, maksu on ulosottokelpoinen. Veneesi turvaksi If Venevakuutus Venevakuutus on veneesi vakuutus elämän vastatuulien varalle. Se on tarkoitettu mootto ri- ja purjeveneille, jotka ovat yksityisessä käytössä. Ifin vaivaton venevakuutus on helppo ja voimassa läpi vuoden. Voit veneillä juuri silloin, kun se sinulle sopii. Venevakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat vakuutetulle veneelle ja vesillä liikkumiseen tarvittaville veneen varusteille ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta arvaamatta. Voit itse päättää vakuutusturvasi kattavuuden Sinä itse päätät, kuinka kattavan vakuutusturvan haluat. Valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot: bonusoikeudellinen Täyskasko, bonusoikeudeton Täyskasko sekä Osakasko. Lisäksi voit laajentaa Täyskaskon turvatasoa erillisillä Konerikko- ja Mastoturvilla. If Venevakuutus 3

4 täyskasko bonusoikeudellinen Useissa tapauksissa veneen turvaksi kannattaa valita Täyskasko. Se antaa erittäin kattavan vakuutusturvan veneellesi ja sisältää bonusoikeuden. Täyskasko korvaa vakuutetulle veneelle ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneet suoranaiset esinevahingot. Täyskasko on voimassa veneen ollessa vesillä, laiturissa tai talviteloilla sekä nostoissa, laskuissa ja kuljetuksissa. täyskasko bonusoikeudeton Vakuutusturva on yhtä kattava kuin bonusoikeudellisen Täyskaskon. Vakuutuksen vuosimaksu on noin 50 % halvempi kuin bonusoikeudellisen Täyskaskon perusmaksu. Bonusoikeudettomasta Täyskaskosta ei myönnetä katsastus- tai sprinkleralennusta. Minimiomavastuu bonusoikeudettomassa Täyskaskossa on 250 euroa. osakasko Osakaskossa vakuutuksenottaja ottaa omalle vastuulleen karilleajot, pohjakosketukset ja törmäykset sekä vesillä matkan aikana myrskystä aiheutuneet vahingot. Osakasko ei sisällä bonusoikeutta. turvatasot Täyskasko Bonusoikeudellinen Bonusoikeudeton Veneilyturva Osakasko Varkaus- ja ilkivaltaturva Varkaus- ja ilkivaltaturva Paloturva Paloturva Kuljetus- ja säilytysturva Kuljetus- ja säilytysturva maissa maissa Vastuuvakuutus Vastuuvakuutus + Konerikkoturva Mastoturva veneesi enimmäiskorvausmäärä Veneen enimmäiskor vaus määrä on veneen käypä hinta kaikkine varusteineen. Mikäli omaisuutta tuhoutuu tai vaurioituu valitsemaasi enimmäiskorvausmäärää enemmän, joudut itse kustantamaan ylimenevän osuuden. Sinun on myös seurattava sopimuksessa määritellyn korvauksen riittävyyttä ja ilmoitettava omaisuuden lisähankinnoista. Ylivakuuttaminen on turhaa, sillä korvauksen ylärajana on omaisuuden käypä hinta. Veneen ollessa kotisatamassa myrskystä (keskituuli yli 15 m/s) aiheutuneet vahingot korvataan. 4 If Venevakuutus

5 Venevakuutuksen turvat Vahingon on oltava äkillinen ja ennalta arvaamaton ollakseen korvattava. Turva Veneilyturva Varkaus- ja ilkivaltaturva Paloturva Kuljetus- ja säilytysturva Konerikkoturva Mastoturva Sisältö Turvasta korvataan vesillä sattuneet vahingot, joiden syynä on myrsky (keskituulen nopeus 15 m/s) pohjakosketus, kivelle ajo tai yhteen törmäys muu edellä mainitun kaltainen, ulkoinen tapahtuma. Turvasta korvataan varkaus-, ilkivalta- ja murtovahingot. Turvasta korvataan vahingot, joiden syynä on irtipäässyt tuli, noki, savu tai savukaasu räjähdys salamanisku. Turvasta korvataan vahinko, joka sattuu venettä laskettaessa, nostettaessa sekä säilytettäessä ja kuljetettaessa maissa. Jos vene on vakuutettu Osakaskolla, turvasta korvataan lisäksi kotisatamassa sattuneet myrskyvahingot (keskituulen nopeus 15 m/s). Turvasta korvataan sisäisistä syistä aiheutuneet rikkoutumisvahingot päämoottorille ja sen voimansiirrolle ja potkurille. Turvasta ei kuitenkaan korvata huollon laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja eikä takuun alaisia vaurioita. Konerikkoturvan voi ottaa enintään 5 vuotta vanhalle moottorille ja se on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jolloin moottori täyttää 10 vuotta. Mastoturva korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman muusta kuin ulkoisesta syystä veneen mastolle ja takilalle aiheutuneen vahingon. Turvasta ei kuitenkaan korvata vahinkoja, jotka aiheu tuvat purjehduskilpailuissa eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat hiilikuitutakilalle. Mastoturva voidaan ottaa enintään 15 vuotta vanhalle purjetai moottoripurjehtijaveneelle, jonka enimmäiskorvausmäärä on vähintään euroa. Turva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jolloin vene täyttää 25 vuotta. If Venevakuutus 5

6 Venevakuutuksen voimassaoloalue Venevakuutus on voimassa Pohjoismaissa, Itämerellä ja sen lahdissa, lukuunottamatta Venäjän aluevesiä. vakuutus ei ole voimassa, kun venettä käytetään ansiotarkoitukseen (ellei tästä ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan) moottoriveneellä osallistutaan nopeuskilpailuun tai sen harjoituksiin. Vakuutusmaksu Venevakuutuksen hintaan vaikuttavat mm. veneen enimmäiskorvausmäärä, omavastuu, venetyyppi ja moottorin teho. Täyskaskovakuutus on vuodenaikahinnoiteltu. Sen maksu jakautuu kuukausille oheisen taulukon mukaan. Kesäaikana veneeseen kohdistuu enemmän riskejä, joten silloin maksukin on korkeampi. Veneen käyttöä eri vuodenaikoina ei kuitenkaan ole rajoitettu, eikä siitä tarvitse ilmoittaa vakuutusyhtiöön. Maksaessasi useammassa erässä, maksuerät ovat kuitenkin yhtä suuret If Sopimuksessasi. Vakuutusta päätettäessä maksun Ota käyttöösi ympäristöystävällinen ja vaivaton If elasku! Lisätietoja if.fi 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % hyvitys määräytyy oheisen kuukausitaulukon mukaisesti. Jos todellinen vakuutusmaksu, taulukon prosenttien mukaan, on suurempi, kuin maksamasi vakuutusmaksu, perimme tämän erotuksen vakuutuksen päättämisen jälkeen. Jos maksamasi vakuutusmaksu on ollut suurempi kuin todellinen maksu, hyvitämme sinulle tämän erotuksen vakuutuksen päättämisen jälkeen. Osakaskon vakuutusmaksu on sama ympäri vuoden. prosentuaalinen vakuutusmaksun jakautuminen kuukausille 4 % 4 % 4 % 7 % 10 % 16 % 14 % 14 % 10 % 8 % 5 % 4 % Tam Hel Maa Huh Tou Kesä Hei Elo Syys Loka Mar Jou Omavastuu, bonus ja turvallisuusalennukset Huolellisuus vähentää vahinkoja, omavastuu maksuja. Omavastuu onkin tärkeä osa henkilökohtaista turvaajattelua. Vakuutuksen omavastuuosuus ilmoittaa yksittäisen vahingon korvauksesta vähennettävän euromäärän. Monissa tapauksissa suurempi omavastuu voi olla järkevin valinta. Jos samaan vahinkoon liittyy useampia omavastuita, vähennetään vahinkotapauksessa vain yksi, suurin omavastuu. 6 If Venevakuutus

7 Omavastuuvaihtoehtoja ovat mm. 150 euroa 250 euroa 450 euroa 850 euroa euroa euroa euroa turvalaitteet Omavastuuta ei peritä varkausvahingoissa, jos veneessä on toiminnassa oleva, valtuutetun asentajan asentama venekäyttöön suunniteltu murtohälytin tai perämoottoriin kohdistuvissa varkaustapauksissa, jos perämoottori on ollut kiinnitettynä vakuutusyhtiön hyväksymällä perämoottorin turvalukolla. lisäomavastuu on 25 % korvattavan vahingon määrästä kun vahinko on sattunut hiilikuidusta valmistetulle takilalle. Täyskaskosta korvattavissa purje- ja takilavahingoissa, kun vene osallistuu purjehduskilpailutapahtumaan. bonus 0 60 % Jokainen vahingoton vuosi alentaa Venevakuutuksen Bonusoikeudellisen Täyskaskon hintaa 10 % aina 60 %:iin saakka. Vastaavasti jokainen korvattava vahinko vähentää bonusta 20 %. Bonusmenetystä ei aiheuta varkaus- ja ilkivaltavahingot, palon aiheuttamat vahingot eikä vastuuvahingot. Bonus on henkilökohtainen ja se voidaan siirtää veneestä toiseen. Bonuksen nousemisen edellytyksenä on, että vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähintään 10 kuukautta (300 vrk). katsastusalennus 20 % If Venevakuutuksesta myönnetään 20 % alennus veneelle, joka vuosittain katsastetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tai Työväen Urheiluliiton määräysten mukaan 1-, 2- tai 3-luokkaan. Mikäli vahingon yhteydessä huomataan, että vene, jolla on katsastusalennus, on katsastamatta, voimme vähentää vahingosta 25 % lisäomavastuun. Bonusoikeudettomaan Täyskaskoon ei myönnetä katsastusalennusta. sprinkler-alennus 10 % Kiinteästi asennettu sammutusjärjestelmä alentaa paloturvan maksua 10 %. Bonusoikeudettomaan Täyskaskoon ei myönnetä sprinkler-alennusta. paikanninalennus 30 % Veneeseen asennettu paikannin, jonka avulla vene voidaan paikantaa, alentaa varkaus- ja ilkivaltaturvan maksua 30 %. korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin Jos jotain odottamatonta tapahtuu, mene If Kansioon otamme asian saman tien hoitoomme. Yli puolet korvauspäätöksistämme tehdään vuorokauden sisällä. If Kansioon pääset henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella osoitteessa if.fi If Venevakuutus 7

8 Venevakuutuksen kohteet Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon voi kuulua rungon lisäksi pää- ja/tai apumoottorit, takila, purjeet sekä veneeseen kuuluvat varusteet ja kiinteästi asennetut elektroniset laitteet, joita tarvitaan vesillä liikkumiseen. Lisävarusteet, kuten jolla (ma. pituus 3,6 m ja 6 hv) ja pelastuslautta ovat vakuutuksen kohteena vain, jos ne ovat mainittuna vakuutuksessa. Tästä taulukosta näet, mitä Venevakuutukseen kuuluu ja mitä sinun on vakuutettava erikseen. Veneen runko Pää- ja apumoottorit Takila ja purjeet Jolla (ma. pituus 3,6 m ja 6 hv) Pelastuslautta Rekisteröimätön, säilytykseen käytettävä säilytystraileri Kuuluu Ei kuulu Kuuluu erikseen sopimalla Kiinteästi asennetut laitteet esimerkiksi tutka- ja navigointilaitteet viihde-elektroniikka lämmitin jääkaappi ja liesi Kalastusvarusteet ja -välineet Henkilökohtainen omaisuus Poltto- ja voiteluaineet Turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai vastaisesti asennetut laitteet Erikoismaalaukset Pelastusliivit Poiju 8 If Venevakuutus

9 Venevakuutuksen korvaukset Venevakuutus korvaa ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneita suoranaisia esinevahinkoja vakuutussopimuksen perusteella joko Täyskaskon tai Osakaskon korvauslaajuuden mukaisesti. Vahingon korvaamiseen tarvitsemme seuraavat tiedot mitä, miten, missä ja milloin on tapahtunut vahinko mitä halutaan korvattavaksi. korvauksen määrä Esinevahingossa korvaamisperusteena on vahingosta aiheutunut menetys, joten käytettyä omaisuutta ei aina korvata uuden arvos ta. Vene tai sen osa tai varusteet arvioidaan ominaisuuksiltaan vastaavan omaisuuden käypään hintaan. Käyvällä hinnalla tarkoitetaan veneen tai sen osan tai varusteiden myyntiarvoa ennen vahinkohetkeä. Arvoa määritettäessä otetaan huomioon niiden yksilölliset kuntotekijät ja yleinen saatavuus. Vakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvausmäärä tai vakuutusmaksuperusteeksi ilmoi tettu arvo ei ole todisteena käyvästä hinnasta. matkan keskeytyessä Suoranaisten korvattavien esinevahinkojen lisäksi korvataan kustannuksia, jotka aiheutuvat veneessä mukana olleiden matkan keskeytymisestä aiheutuneista ylimääräisistä, välttämättömistä kotiinpaluukustannuksista yhteensä enintään 850 euroa. Vakuutukseen ei sisälly keskeytyskorvausta veneen käyttämättömyydestä. korvaukset ja kuitit Venevahinko korvataan ensisijaisesti korjauttamalla, toissijaisesti hankkimalla tilalle vastaava. Korjaamisen yhteydessä ei korvata arvon alenemista eikä erillisiä vahinkoon liittymättömiä muutos- tai parannustöitä. Kaikista veneeseen liittyvistä hankinnoista ja parannustöistä onkin hyvä säilyttää kuitit. Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan vahingon kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tarvittavat tiedot sisältävän selvityksen vahinkotapauksesta. Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauk senhakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta. Vakuutusyhtiölle on myös varattava tilaisuus tarkastaa vahinko. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. Vahinkoja koskevia tietoja luovutetaan vakuutusrikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään, josta vakuutusyhtiöt voivat korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa muille vakuutusyhtiöille ilmoitetut vahingot. If Venevakuutus 9

10 ikävähennykset Alla olevasta taulukosta näet venevakuutuksessa käytettävät ikävähennykset. Koska vakuutuksella korvataan vain se menetys, joka esineen tuhoutumisesta tai rikkoutumisesta aiheutui, ei vanhaa esinettä korvata uuden arvosta. Myöskään tunnearvoja ei korvata. ensimmäisen vuoden jälkeen tehdään seuraavat ikävähennykset uuden vastaavan esineen arvosta: Kohteen ikä 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. Lisäksi jokaiselta 5 vuoden jälkeiseltä vuodelta Akku 0 % 20 % 40 % 60 % 70 % - Venekuomu 0 % 10 % 20 % 40 % 60 % 5 % Venepatjat, -tyynyt 0 % 5 % 10 % 20 % 30 % 5 % Kevlarpurjeet tai vastaavat 10 % 30 % 40 % 50 % 70 % - Purjeet norm. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 10 % Elektroniset varusteet radio ym. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 10 % Takila ja masto 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 5 % Kylmä- ja lämmityslaitteet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 10 % Kumivene 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 10 % Korjattaessa moottoria, vetolaitteita tai niiden osia 0 % 5 % 10 % 15 % 25 % 5 % Ikävähennys on enintään 70 %. korvauksen edellytyksenä on, että vahinko on vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutus on voimassa omaisuus, jota vahinko kohtasi, kuuluu vakuutuksen piiriin korvaushakemuksen tiedot ovat oikeita. Jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä tai on kulunut yli vuosi siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta, voi korvaus jäädä saamatta. näin haet korvausta Täytä vahinkoilmoitus omassa If Kansiossasi osoitteessa if.fi tai soita Jos sinulle sattuu vahinko, ilmoita siitä meille täyttämällä vahinkoilmoitus omassa If Kansiossasi. Voit myös soittaa korvauspalveluumme, puh Jos kyseessä on rikos, ilmoita siitä aina myös poliisille. 10 If Venevakuutus

11 Rajoitukset miksi ei korvausta? Vakuutusehtojen mukaan vahinkotapahtuman tulee olla ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattunut tapahtuma ollakseen korvattava. Näin ollen odotettavissa olevat, vääjäämättä tapahtuvat vahingot eivät ole korvattavia, eikä niihin voida vakuutuksella varautua. Puutteet tai virheellisyydet vakuutuksen tekemisessä, sen voimassapidossa, vahingon torjumisessa tai korvauksen hakemisessa voivat estää korvaamisen tai rajoittaa sitä. Näistä säädetään erikseen yleisissä sopimusehdoissa. Vakuutukseen sisältyy myös suojeluohjeita, jotka korostavat erityisesti vakuutetun omaisuuden huolellista hoitoa ja käyttöä. Annettuja suojeluohjeita tulee noudattaa. Ohjeet ovat sivulla 13. Vakuutusehtoihin on ryhmitelty eri tyyppisiä korvaamisrajoituksia, joiden seurauksena korvausta voidaan vähentää tai korvaus voidaan evätä kokonaan. Näitä ovat muun muassa seuraavat: henkilöiden moitittava menettely tahallisuus tai törkeä vesiliikenteen vaarantaminen tai törkeä huolimattomuus alkoholi tai huumaava aine laiminlyönti säilyttämisen, kunnossapidon, huollon, hoidon tai paloturvallisuuden suhteen silmälläpidon tai lukitsemisen laiminlyönti. omaisuuden käyttötarkoitus, ominaisuudet ja käyttötavat Eräät vahingot on rajattu aina vakuutusturvan ulkopuolelle, joten niitä ei korvata minkään tasoisesta vakuutuksesta. Tällaisia vakuutusturvan ulkopuolelle rajattuja vahinkoja ovat esimerkiksi suunnittelu-, asennus-, käsittely- tai työvirhe rakenne-, valmistus- tai ainevika kuluminen, ruostuminen, syöpyminen, lahoaminen, väsyminen, osmoosi tavanomainen naarmuuntuminen ja kolhiintuminen. ulkopuoliset tekijät Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut esimerkiksi laiturissa, poijussa tai telakoituna olevalle veneelle tai sen osalle tai varusteille tuulesta, jonka keskinopeus on alle 15 m/s vesillä liikuttaessa veneelle tai sen osalle tai varusteille tuulesta, ellei kyseessä ole myrsky (keskituulta 15 m/s) pakkasesta, jäätymisestä, sateesta, tulvasta, aallokosta. muut tekijät Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut esimerkiksi veneen osan tai varusteiden putoamisesta tai jollan kaatumisen yhteydessä varusteiden katoamisesta perämoottorin varkaudesta, jos moottori ei ole ollut lukittu tai asennettu peräpeilin läpi pulttaamalla perämoottorin putoamisesta tai siitä, että se irtoaa kiinnikkeistään, paitsi jos moottori oli asennettu peräpeilin läpi pulttaamalla If Venevakuutus 11

12 sähkölaitteille ja -johtimille oikosulusta moottorille ja laitteille niiden teknisestä viasta, ellei kohteella ole konerikko turvaa katoamisesta tai unohtamisesta. Osta If Venevakuutus kätevästi netistä if.fi Saat 10 % Internet-alennuksen. Esimerkkejä vahinkotapauksista Vahingon korvaava turvataso: Täyskasko Osakasko Veneen moottoriin tulee tekninen/sisäinen vika. Konerikkoturva Aluksen masto vaurioituu merellä (esim. taittuu, taipuu tai katkeaa). Vahinko ei kuitenkaan johdu ulkoisesta syystä kuten myrskystä. Mastoturva Veneen noston yhteydessä nosturin nostoliina pettää ja masto tippuu veneen päälle. Terve puu kaatuu veneen päälle talvisäilytyspaikalla. Salama iskee suoraan veneeseen rikkoen elektroniikkaa ja runkoa. Veneen ollessa laiturissa veneestä anastettiin lukitussa tilassa olevia venevarusteita. Vene riistäytyi kiinnityksistään syysmyrskyn (keskituulta 15 m/s) aikana kotilaiturista. Karilleajo huonon näkyvyyden johdosta, jolloin vetolaite ja potkuri vaurioituivat. Öljyn puuttuminen rikkoi veneen moottorin. Lomamatkalla polttoaine loppui ja vene jouduttiin hinaamaan lähimpään satamaan. (Hinauskulut maksetaan vain korvattavan vahinkotapahtuman yhteydessä.) Kesämökin laiturissa talven tullessa vene jäi nostamatta ylös ja jäät aiheuttivat vahinkoja. Vakuutuksesta ei korvata rajoitusehdoissa mainittuja vahinkoja. 12 If Venevakuutus

13 Suojeluohjeet Suojeluohjeet koostuvat tavallisimmista varotoimenpiteistä, joilla vahingon synty pyritään estämään ja laajuutta pienentämään. Suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kor vauksen epäämisen tai sen vähentämisen. Vakuutuksenottajan ja häneen samastettavan henkilön tulee noudattaa omaisuuden hoidossa normaalia huolellisuutta, joka tarkoittaa ettei esinettä käytetä tai säilytetä väärin tai käyttöohjeiden vastaisesti. ettei esinettä aseteta liian kovalle rasitukselle Yksityiskohtaiset suojeluohjeet löydät venevakuutusehtojen kohdasta 5. suojeluohjeita ovat mm: omaisuuden turvallinen käyttö ja säilytys Veneen kuljettajan on noudatettava vesiliikennelain 5 pykälässä edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä toimittava niin, ettei hän vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä. Veneen on oltava tarpeellisen valvonnan alaisena ja turvallisesti kiinnitettynä, kun sitä ei käytetä. Vene on maissa säilytettäessä telakoitava niin, etteivät routa, jään liikkeet tai veden pinnan yhden (1) metrin nousu voi sitä vaurioittaa. lukitus Perämoottorilla varustetut avoveneet on lukittava laituriin tai muuhun kiinteään esineeseen. Veneen tilat on pidettävä lukittuina ja veneeseen kuuluvia varusteita tulee säilyttää lukitussa tilassa tai niiden on oltava kiinnitettyjä siten, että irrottaminen voi tapahtua vain työkaluja käyttäen Perämoottori on lukittava veneen peräpeiliin lukolla. Suositeltavin lukko on vakuutusyhtiöiden hyväksymä perämoottorilukko. paloturvallisuus Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava. Polttoainetta saa säilyttää veneessä ainoastaan viranomaisten hyväksymissä, polttoaineen säilytykseen tarkoitetuissa astioissa. Irrallisia polttoaineen säilyttämiseen käytettäviä astioita ei saa täyttää veneessä. Sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia (220 V) saavat suorittaa vain hyväksytyt asennus- ja huoltoliikkeet. Veneen vastuuvakuutus if venevakuutukseen sisältyy venevastuuvakuutus Venevastuuvakuutus sisältyy automaattisesti Venevakuutukseen. Se kattaa korvausvastuun, joka vakuutetulle aiheutuu hänen yksityishenkilönä tuottamastaan esine- tai henkilövahingosta, mikäli vahinko on aiheutunut vakuutetun veneen käytöstä. Henkilövahingoissa Vastuuvakuutus voi korvata sairaanhoitokuluista, tulojen vähentymisestä, kivusta ja särystä, pysyvästä viasta ja haitasta sekä muusta menetyksestä aiheutuvia kustannuksia, joista vahingonaiheuttaja on korvausvelvollinen. If Venevakuutus 13

14 Esinevahingossa Vastuuvakuutus voi korvata korjauskustannukset tai esineen päivänarvon. Lisäksi Vastuuvakuutuksesta korvataan vahingonkorvausvelvollisuuden selvittämisestä aiheutuvat kustannukset. voimassaoloalue, omavastuu ja kattavuus Vastuuvakuutus on voimassa Pohjoismaissa Itämerellä ja sen lahdissa. joka aiheutuu vakuutuksen kohteena olevan veneen vetämälle vesihiihtäjälle tai varusteille joka on aiheutunut osallistuttaessa moottoriveneellä kilpailuun tai sen harjoituksiin. Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen omistaja, haltija ja se, joka kuljettaa venettä omistajan tai haltijan luvalla, kukin tässä ominaisuudessaan. Omavastuu on 130 euroa. Enimmäiskorvausmäärät ovat henkilövahingoissa euroa ja esinevahingoissa euroa vahinkotapahtumalta. Nämä määrät ovat vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpinä rajoina jokaisessa vahinkotapauksessa siitä riippumatta, onko vakuutusyhtiön vastattava yhden tai useamman vakuutetun puolesta. Samasta syystä aiheutuneet useammat vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi. vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka aiheutuu vakuutetulle tai hänen kanssaan pysyvästi samassa taloudessa asuvalle henkilölle josta vakuutettu on yksinomaan sopimuksen perusteella vastuussa joka kohtaa omaisuutta, jonka vakuutettu on vuokrannut, lainannut tai jota hän muuten on käyttänyt hyödykseen joka kohtaa omaisuutta, jonka vakuutettu on ottanut asentaakseen, korjatakseen, säilyttääkseen tai muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehtiakseen sähköinen if kansiosi on valmiina osoitteessa if.fi Hoida vakuutusasiasi kätevästi oman If Kansiosi kautta. Voit muun muassa: tarkistaa vakuutusturvasi sisällön ilmoittaa vahingosta ottaa käyttöösi If Paperiton Palvelun ostaa uusia vakuutuksia lähettää muutos- ja tarjouspyyntöjä tulostaa erilaisia vakuutustodistuksia rekisteröidä osuuskaupan jäsenyytesi Bonuksen saamiseksi. lähettää ja vastaanottaa viestejä. Saat ilmoituksen omaan sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi Kansioosi tulleista uusista viesteistä. If Kansioon voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. 14 If Venevakuutus

15 Vakuutusten keskittäminen kannattaa kun olet keskittäjäasiakkaamme Saat If Alennusportailla If Sopimuksesi maksuista alennusta jopa 14 %, järjestöasiakkaille alennus on jopa 15 %. Nuoret alle 27-vuotiaat pääsevät aina vähintään ensimmäiselle portaalle jo yhdellä vakuutuksella. Kerrytät vahingottomista vuosista If Omavastuuetua aina 160 euroon saakka. Saat hyödyksesi If Turvallisuusetuja. Bonusta S-Etukortilla jopa 5 % Tutustu tarkemmin Keskittäjäetuihin osoitteessa if.fi tai soita % 10 % 12 % 14 % 3 Keskittäjän vakuutusta 4 Keskittäjän 5 Keskittäjän 6 tai useampi vakuutusta vakuutusta Keskittäjän vakuutus If Venevakuutus on yksi Keskittäjän vakuutuksista ja auttaa nousemaan If Alennusportailla. Veneen vakuutusmäärän on oltava vähintään euroa. If Venevakuutus 15

16 lisätietoja saat internetistä, puhelimitse ja paikallisilta if asiantuntijoilta. if.fi Vakuutuspalvelu: ma pe klo 8 20 Ota käyttöösi sähköinen If Kansio ja Paperiton Palvelu osoitteessa if.fi. Säästät aikaasi ja luontoa. Korvauspalvelu ja vahinkoilmoitukset: Sähköinen If Kansio osoitteessa if.fi tai If Hätäpäivystys kiiretapauksissa: S-Etukortin rekisteröinti: if.fi/bonusta, If Oikea Turva -kartoituksen vakuutusturvasi tarkistamiseksi voit tehdä lähimmässä Ifissä tai puhelimitse. Soittaminen alkuisiin numeroihimme maksaa kotimaan lankaverkosta vain paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelumaksun (mpm) verran. Soitettaessa alkuisiin numeroihin maksu on yritysnumerohinnoittelun mukainen. Lisätietoja osoitteesta if.fi /2012 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki PL 4, IF Y-tunnus

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.7.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

Kattava Vaihto+ Vakuutus

Kattava Vaihto+ Vakuutus Kattava Vaihto+ Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

Vakuutus vertaansa vailla.

Vakuutus vertaansa vailla. Vakuutusopas. Voimassa 8.3.2010 alkaen. VAKUUTUS Vakuutus vertaansa vailla. Ainutlaatuisella MetroAuto Vakuutuksella saat vertaansa vailla olevan turvan autollesi. Vakuutuksen saat yksityishenkilönä helposti

Lisätiedot

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA. Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville.

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA. Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. VAKUUTUSOPAS. VOIMASSA 1.7.2013 1.7.2012 ALKAEN. VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA. Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. MetroAuto Vakuutus on vertaansa vailla oleva vakuutuskokonaisuus, mitä

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

Pohjolan autovakuutukset

Pohjolan autovakuutukset Pohjolan autovakuutukset Pohjolan autovakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Mitä liikennevakuutus korvaa, mitä ei...3 Missä liikennevakuutus on voimassa...3 Vakuutuksen

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset yksityishenkilöille Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Monipuolinen ja

Lisätiedot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto ame 662.5, voimassa 19.5.2012 alkaen MetroAuto Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen.

Sisällysluettelo. Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen. AUTOVAKUUTUS Tuoteseloste Sisällysluettelo Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen. Autovakuutus... 3 Autovakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto ame 662.1, voimassa 8.3.2010 alkaen MetroAuto Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto avh 680.11, voimassa 1.3.2013 alkaen Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 12 13 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2012 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 6 3 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 6 4 VAKUUTUSSOPIMUS

Lisätiedot

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen.

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. Sisältö 1 Yleistä...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta yleisimmin

Lisätiedot

Subaru Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Subaru Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Subaru Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto asu 623.8, voimassa 19.5.2012 alkaen Subaru Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö Eräitä

Lisätiedot

Nissan Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Nissan Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Nissan Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto ani 655.9, voimassa 19.5.2012 alkaen Nissan Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö Eräitä

Lisätiedot

Ford Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Ford Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Ford Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto afo 650.10, voimassa 19.5.2012 alkaen Ford Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö Eräitä

Lisätiedot