SÄHKÖALAN TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS. Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖALAN TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS. Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013"

Transkriptio

1 SÄHKÖALAN TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013

2 TOIMINTAOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS 3 Toimintaohje 2013 on laadittu sähköalan ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja heidän organisaatioissa toimivien henkilöiden käyttöön. Ohje selkeyttää ja yhdenmukaistaa oppilaitosten sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuteen liittyviä menettelytapoja. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus luoda turvallinen opiskeluympäristö ja organisoida turvallisuusasiat. Ko. organisaatiolla on oltava riittävät resurssit reagoida aina turvallisuutta vaarantavien epäkohtien poistamiseen tilanteen edellyttämän aikataulun mukaisesti. Turvallisuusasioita käsitellään muutostilanteiden, henkilövaihdosten, sekä vuosittain pidettävien kehityskeskustelujen ja vaara- arviointien yhteydessä. Toimintaohjeessa on huomioitu sähköturvallisuuslain (STL 410/1996), työturvallisuuslain (TTL 738/2002), laki ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998) sekä niiden perusteella annettujen voimassa olevien asetusten ja säädösten vaatimukset. Tavoitteena on, että jokainen sähköalan ammatillisen koulutuksen järjestäjä laatii oman tämän toimintaohjeen asiat sisältävän asiakirjan. Toimimalla laaditun asiakirjan mukaisesti, koulutuksen järjestäjä voi vakuuttua täyttävänsä sille asetetut sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuusvaatimukset. ESIPUHE

3 4 SISÄLTÖ SISÄLTÖ TOIMINTAOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS TURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tuvallisuuden arviointikriteerit ja esimerkit Esimerkkilomake kouluttajien pätevyyden arvioinnista Esimerkkilomake sähköturvallisuuden vastuuhenkilöiden arvioinnista Esimerkkilomake sähkötilan tilojen ja laitteiden arvioinnista Arvioinnin yhteenvetolomake TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN Sähköturvallisuuden organisionti Riskikartoitus laatujärjestelmän osana Laatujärjestelmä SCRUM-menetelmä Suunnittelu-POKERI-menetelmä MoSCoW-menetelmä Elinkaarimalli RFID-tunnistusmenetelmä Sähkölaitteiden ja -laitteistojen tarkastukset Muut menetelmät SÄHKÖTYÖSALIN TURVALLISUUSOHJE Työsalin ilmoitustaulun turvallisuusohje (esimerkki) Työsalin yhteyshenkilöt Hätätilanteen toimintaohje Poistumisreitit ja hätäensiapuvälineet (esimerkki) Siirtymisohjeet kokoontumispaikalle (esimerkki) SÄHKÖALAN JULKAISUT JA TIETOLÄHTEET TURVALLISUUSASIAT OPPILAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMASSA Sähköalan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden hallinta (4 ov) (Esimerkki paikallisen OPSin sisältökohdasta)... 31

4 6 KOULUTTAJAN PÄTEVYYS JA TEHTÄVÄT Sähköalan kouluttajan ammatillisen pätevyyden ylläpito Käytön johtaja Sähkötöiden johtaja Työstä vastaava henkilö Sähkötyösalin ja -laboratorion kunnosta vastaava henkilö Sähköalan kouluttaja Henkilötietolomake SISÄLTÖ 7 TYÖSSÄOPPIMINEN JA SÄHKÖURAKOINTI Työssäoppiminen SÄHKÖALAN KOULUTUKSEN TILAT JA LAITTEET Sähköalan koulutustilat Normaalitilat Sähköalan tilat Erikoistilat Koulutustilojen turvajärjestelmät Normaali ja sähköalan tila Erikoistilojen suojaukset TYÖTEHTÄVIIN PEREHDYTTÄMINEN Esimerkki: Sähkötyösalin käytön perehdyttäminen maallikolle/ opiskelijalle Esimerkki: Sähkötyösalin käytön perehdyttäminen siistijälle Esimerkki:Yrityksen toiminnan perehdyttäminen uudelle työntekijälle/työssäoppijalle KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TURVALLISUUSVASTUUT JA -VELVOLLISUUDET Koulutuksenjärjestäjän vastuu sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuudesta Koulutuksen järjestäjän velvollisuudet Koulutuksen järjestäjän sähkötyöturvallisuusvastuukaavio LINKKEJÄ JA YHTEYSTIETOJA TIIVISTELMÄ: Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden toimintaohje

5 6 1 TURVALLISUUDEN ARVIOINTI 1 TURVALLISUUDEN ARVIOINTI Turvallisuuslain TTL (738/2002) 10 mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Turvallisuusasioiden selvittämisen ja arvioinnin tarkoituksena on ennaltaehkäistä työturvallisuuslaissa esitettyjä turvallisuuteen liittyvien vaarojen ja haittojen kehittymistä. Tässä toimintaohjeessa on esitetty miten erilaisilla lomakkeilla voi määrittää vastuualueita, vastuuhenkilöitä, pätevyyksiä ja määräaikaiskoulutuksien ajantasaisuutta, tilojen ja laitteiden kuntoa, ensiapuvälineitä, poistumisteitä, opasteita jne. Arviointilomakkeet kannattaa muokata kehityskeskustelujen taustalomakkeiksi. Tärkeintä on, että eri asioita tarkastellaan määräajoin esim. vuosittain ja kokonaisuutta esim. kolmen vuoden valein. Turvallisuusasiat pitää selvittää ja dokumentoida huolella. Erityishuomio pitää kohdentaa henkilövaihdosten yhteyteen. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen sähkötyöturvallisuuden nykytilaa on selvitelty mm. Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuonna 2012 Harri Jokisen opinnäytetyössä. Sähkötyöturvallisuus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Opinnäytetyöstä käy selkeästi ilmi, että runsaasti parannettavaa löytyy ja todellisia vaaratilanteita esiintyy aivan liian usein. Työ on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu yksikössä on toteutettu hankkeet: Vaarallisten työskentelytapojen ennaltaehkäisy sähkötöissä sekä Sähköturvallisuuden kehittäminen ja sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmat. Sivustot löytyvät osoitteesta

6 1.1 Tuvallisuuden arviointikriteerit ja esimerkit 7 Tarkastelun kohde Pätevyys Vastuuhenkilöt Kulkureitit ja opasteet Tilat ja laitteet Ohjeet ja kirjallisuus Vaaran tunnistaminen Riskin määrittäminen Toimenpide Vaaran tekijä tai olosuhde Toiminto, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman Todennäköisyys T 1. Epätodennäköinen 2. Todennäköinen 3. Erittäin tod.näk. Vakavuus V 1. Merkityksetön 2. Haitallinen 3. Vakava Merkittävyys (T+V) 2. Ei riskiä 3. Vähäinen 4. Kohtalainen 5. Merkittävä 6. Sietämätön Vastuuhenkilö Riskin merkittävyyden määrittäminen Riski määritetään aina tapauskohtaisesti. Useimmiten se saadaan T+V. Tuotantoriskit poikkeavat turvallisuusriskien arvioinnista merkittävästi eikä niitä tästä syystä tarkastella tämän arvioinnin yhteydessä. Ajankohta p,kk,v 1 TURVALLISUUDEN ARVIOINTI Toimenpide riskin pienentämiseksi 2. Ei riskiä Ei toimenpiteitä 3. Vähäinen Seurataan tilanteen kehittymistä 4. Kohtalainen Ryhdytään toimenpiteisiin, laadittavan aikataulu mukaisesti 5. Merkittävä Toimitaan nopeasti vaaran pienentämiseksi 6. Sietämätön Keskeytetään toiminta välittömästi ja jatketaan vasta riskin pienennyttyä. Arviointiprosessi

7 Esimerkkilomake kouluttajien pätevyyden arvioinnista 1 TURVALLISUUDEN ARVIOINTI Kouluttajien pätevyys Toimialajohtaja Arvioinnin kohde Arvioinnin tekijä / päivämäärä Vaaran tynnistaminen Riskin määrittäminen Toimenpide Tarkastelun kohde Kouluttaja Vaaran tekijä tai olosuhde Kouluttajan pätevyys Todennäköisyys T 1. Epätodennäköinen 2. Todennäköinen 3. Erittäin tod. näköinen Vakavuus V 1. Merkityksetön 2. Haitallinen 3. Vakava Merkittävyys (T+V) 2. Ei riskiä 3. Vähäinen 4. Kohtalainen 5. Merkittävä 6. Sietämätön Vastuuhenkilö Ajankohta p,kk,v 1. Veli Veikkonen Määräaikainen SFS koulutus puuttuu Toimialajohtaja Heikki Hurmos Sähköpätevyys ei ole riittävä! Rehtori Käytön johtaja Ville Varovainen OK! Toimialajohtaja OK! 4. Kari Kouluttaja Määräaikainen ea-koulutus vanhentunut Toimialajohtaja Matti Mainio OK! Toimialajohtaja OK! Toimenpiteet ja huomiot! 1. Ilmoittautunut Sähköinfo Oy:n koulutukseen 2. Sähköurakointi keskeytetään asti jolloin HH saa tehtävään vaadittavan pätevyyden 3. Pätevyydet kunnossa! 4. Ensiapukoulutus vanhentunut, suorittaa opiskelijaryhmänsä mukana. 5. Pätevyydet kunnossa!

8 1.1.2 Esimerkkilomake sähköturvallisuuden vastuuhenkilöiden arvioinnista 9 Sähköturvallisuuden vastuuhenkilöt Toimialan johtaja Arvioinnin kohde Arvioinnin tekijä / päivämäärä Vaaran tunnistaminen Riskin määrittäminen Toimenpide Tarkastelun Vaaran tekijä Todennäköisyys Vakavuus Merkittävyys Vastuu- Ajankohta kohde tai olosuhde T V (T+V) henkilö Sähköturvallisuuden vastuuhenkilöt Kirjallisesti nimetty vastuuhenkilö 1. Epätodennäköinen 2. Todennäköinen 3. Erittäin tod. näköinen 1. Merkityksetön 2. Haitallinen 3. Vakava 2. Ei riskiä 3. Vähäinen 4. Kohtalainen 5. Merkittävä 6. Sietämätön p,kk,v 1 TURVALLISUUDEN ARVIOINTI 1. Käytön johtaja Ei tarvita Rehtori OK! 2. Sähkötöiden johtaja Heikki Hurmos nimetty vaikka hänellä ei ole vaadittavaa pätevyyttä! Koulutuksen järjestäjä, rehtori Tila ja laite vastaava Ville Varovainen Toimialajohtaja OK! 4. Ea- väline vastaava Kari Kouluttaja Toimialajohtaja Ammattikirjasto vastaava Ei ole nimetty Toimialajohtaja OK! Toimenpiteet ja huomiot! 1. OK! 2. Sähköurakointi keskeytetään asti, jolloin Heikki Hurmos saa tarvittavat pätevyydet (Rehtori voi olla sähkötöiden vastuuhenkilö, jos hänellä on siihen vaadittava pätevyys). 3. OK! 4. Ensiapukoulutus vanhentunut, suorittaa opiskelijaryhmänsä mukana. 5. Toimialajohtajan vastuulla

9 Esimerkkilomake sähkötilan tilojen ja laitteiden arvioinnista 1 TURVALLISUUDEN ARVIOINTI Sähkötilan tilat ja laitteet Toimialan johtaja Arvioinnin kohde Arvioinnin tekijä / päivämäärä Vaaran tunnistaminen Riskin määrittäminen Toimenpide Tarkastelun kohde Vaaran tekijä tai olosuhde Todennäköisyys T Vakavuus V Merkittävyys (T+V) Vastuuhenkilö Ajankohta Koulutuksen tilat ja laitteet Koulutustilojen ja laitteiden kunto ja riittävyys 1. Epätodennäköinen 2. Todennäköinen 3. Erittäin tod.näk. 1. Merkityksetön 2. Haitallinen 3. Vakava 2. Ei riskiä 3. Vähäinen 4. Kohtalainen 5. Merkittävä 6. Sietämätön p,kk,v 1. Normaalitilat luokat, aulat ja käytävät Ok! Veli Veikkonen Ok! 2. Suurjännitelab. 16 Oven A1 lukko vioittunut Ko. mittalaite Megger epäkunnossa Toimialajohtaja Vk Prosessihalli 19 Logiikkaluokka 24 Elektroniikkal. 28 Ohje puuttuu ilmoitustaululta Ok! Ok! Ville Varovainen Vk Elektroniikkal. 15 Tietoliikennelab. 16 Mittajohdot epäkuntoiset 16 = OK! Kari Kouluttaja Tutkimuslab. 17 Ok! Matti Mainio Ok! Toimenpiteet ja huomiot! 1. Ok! 2. Suurjännitelaboratorion käyttö estetty. Kiinteistöhuolto kunnostaa lukon viikon 14 aikana. 3. Tilavastaava Ville Varovainen toimittaa ko. ohjeen prosessihallin ilmoitustaululle viikolla Kari Kouluttaja on tilannut uuden mittajohtosarjan elektoniikkaluokkaan, toimitus Ok!!

10 1.2 Arvioinnin yhteenvetolomake 11 Esimerkki TURVALLISUUSARVIOINNIN YHTEENVETOLOMAKE Pätevyys Kunnossa Puutteita Kouluttajan pätevyys Perehdytykset annettu Määräaikaiskoulutukset Vastuuhenkilöt nimetty kirjallisesti Käytönjohtaja Sähkötöiden johtaja Sähkötyösalien ja laitteiden vastuuhenkilöt Ea-välineiden vastuuhenkilöt Ammattikirjaston vastuuhenkilöt 1 TURVALLISUUDEN ARVIOINTI Kulkureitit ja opasteet Ensiapuvälineet, kulkureitit ja opasteet Turvallisuusohjeet työsalien ilmoitustaululla Turvallisuustiedoitteet Poistumisteiden ja turvakytkimien käytettävyys Sähkökeskusten siisteys ja dokumentointi Tulityölaitteet, sammuttimet, opasteet ja suojaimet Tietolähteet Ajantasaisuus ja kattavuus Tilat ja laitteet Tilojen, kaluston, laitteiden määrä ja kunto Mittalaitteiden määrä, kalbrointi ja kunto Tilojen ja laitteiden huolto ja kunnossapito Aika /paikka Vastuuhenkilö (rehtori, toimialajohtaja)

11 12 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN 2.1 Sähköturvallisuuden organisionti Koulutuksen Työ- ja sähkötyöturvallisuusvastuut järjestäjän velvollisuus on esitetty on huolehtia kootusti siitä, liitteessä että koulutustilat 1. ovat vaatimustason mukaiset. Standardi SFS määrittelee sähkölaboratorio- ja korjaamotiloiksi kotitalous- Sähkötöiden ja johtajalle vastaavaan on annettava käyttöön tarkoitettujen riittävät toimintaedellytykset laitteiden kuten ja valtuudet pesukoneiden, tehtävän mikrotietokoneidenmiseen hänen televisioiden muusta organisatorisesta ja öljypolttimien asemastaan yms. korjaamot riippumatta. ja teollisuuden sähkölaitteiden hoita- korjaustilat. Samalla henkilöllä voi olla useampia sähkötyöturvallisuuden valvonta-alueita hoidettavanaan, Annettaessa kuten sähkölaboratoriotiloja. oppilaitosten luokka- Jos näissä tai työsalitiloissa tiloissa tehdään valmentavaa eri sähköpätevyysluokkia tai perehdyttävää edellyttäviä käytännön sähkötöitä, koulutusta tulee töihin, tehtävään joissa nimettävällä esiintyy sähköiskun henkilöllä vaara olla kaikkien (laboratoriotyöskentely, tehtävien suorittamiseen asennus- riittävä sähköpätevyys. Tämä yms.) tulee varmistaa näiden tilojen ennen sähköasennuksissa sähkötöiden johtajan noudattaa nimeämistä. standardin SFS ja mittausharjoitukset, vaatimuksia, mikäli kosketeltavana esiintyy luokan II jännitteitä (vaihtojännitteellä U > 50 V ja V, tasajännitteellä U > 120 V ja V). Sähköalan kouluttajien pätevyydet ja vastuut löytyvät kohdasta 3.1. Periaatteellinen kaavio koulutuksen järjestäjän sähkötyöturvallisuusorganisaatiosta HENKILÖ Sähkötöiden johtaja Työstä vastaava henkilö, esim. työnjohtaja Työnaikaisen turvallisuuden valvoja Työntekijä SÄHKÖTYÖTURVALLISUUdEN VALVONTA-ALUE Oma työ ja sen välitön vaikutuspiiri Työkohteessa tehtävä työ Koko työkokonaisuus Koko järjestelmä Koulutuksen järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että tilat joissa koulutusta annetaan, Ammatillisen koulutuksen turvallisuusasioiden varmentaminen ja hallinta on koulutuksen vastaavat niitä koskevia vaatimuksia. Standardi SFS Sähkölaboratorio- ja -korjaamotilat käsittelee näitä vaatimuksia, määrittäen myös ne tilanteet, jolloin standardia tulee järjestäjän tärkein tehtävä. Koulutuksen vaaratekijöitä tulee tarkastella alakohtaisesti. Kouluttajia on oltava riittävästi opiskelijoiden ryhmäkokoon suhteutettuna. Turvallisuusasioihin ehdottomasti noudattaa. Määritelmä on sanatarkasti seuraava: Sähkölaboratorio- ja korjaamotiloiksi katsotaan kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden kuten pesu- on perehdyttävä huolellisesti, jakaa vastuut, tehdä tarkastuksia säännönmukaisesti jne. koneiden, Turvallisuusasioiden mikrotietokoneiden, varmentaminen televisioiden velvoittaa ja öljypolttimien työnantajaa yms. selvittämään korjaamot ja teollisuuden arvioimaan sähkölaitteiden työntekijöiden terveydelle korjaustilat. aiheutuvat Annettaessa vaarat oppilaitosten ja haitat TTL luokka- (738/2002) tai työsalitiloissa 10. valmentavaa tai perehdyttävää käytännön koulutusta töihin, joissa esiintyy sähköiskun vaara (laboratoriotyöskentely, asennus- ja mittausharjoitukset, yms.) tulee näiden tilojen sähköasennuksissa noudattaa Haluttu lopputulos standardin voidaan SFS saavuttaa monella vaatimuksia, tavoin. mikäli Tässä kosketeltavana muutamia yleisiä esiintyy laadunvarmennusmenetelmiä, (vaihtojännitteellä joita voi U tarvittaessa > 50 V ja soveltaa 1000 V, omaan tasajännitteellä käyttötarkoitukseen. U > 120 V ja Turvallisuus V). luokan II jännitteitä asioissa usein tärkein tekijä on toimijoiden oikea asenne. 2.2 Riskikartoitus laatujärjestelmän osana Laatujärjestelmä Useimmilla oppilaitoksilla on olemassa oma laatujärjestelmä, johon asiakirjat voidaan tallentaa. Jos halutaan laatia oma sähköturvallisuuslaatujärjestelmä, voidaan se toteuttaa esimerkiksi alla olevan kuvan mukaisesti. Sähköturvallisuuslaatujärjestelmään liittyvää oheismateriaalia on olemassa mm. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitolla.

12 Esimerkki: Asiakirjojen dokumentointi sähköturvallisuuslaatujärjestelmään Sähköturvallisuuslaatujärjestelmä (STL-järjestelmä) parantaa sähköturvallisuutta, asennustyön laatua sekä selkeyttää opetustyönä tehtävän sähköurakoinnin menettelytapoja. Oppilaitoksen toimintatavat yhdenmukaistuvat yrityselämän käytäntöihin, mikä lyhentää ammattiin valmistuneen perehdyttämistä työelämään. SÄHKÖTURVALLISUUSLAATUJÄRJESTELMÄ (STL) -AINEISTO stl STL-OHJE Toiminnan kuvaus Toimintaohje Auditoinnit Tukesin luvat VIITETIEDOSTOT Kirjasto Työkaluvarasto Harjoitustalo LIITETIEDOSTOT Lomakkeet Henkilöstö Opiskelijat Perehdytys Tilat ja laitteet Seuranta Sähköurakointi 13 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN

13 14 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN SCRUM-menetelmä SCRUM-menetelmällä tarkoitetaan kokousten ja työtehtävien nopeata sarjoittamista asiakokonaisuuden aloituksesta lopetukseen. Menetelmä soveltuu lyhytaikaisten prosessien hallintaan. Esimerkki: Turvallisuuden arviointi SCRUM-menetelmällä Aloituskokouksessa määritellään arvioitava asia, sovitaan aikataulusta, nimetään henkilöt ja määritellään heille työtehtävät ja vastuualueet. Vastuuhenkilöt tekevät vastuualueillaan tarkastuksen ja selvittävät mahdolliset vaaratekijät. Seuraavassa kokouksessa käsitellään tarkastuksissa ilmenneitä vaaroja sekä luokitellaan niiden toteutumisen riski todennäköisyyden ja vakavuuden perusteella. Kolmannessa kokouksessa sovitaan toimenpiteistä, aikatauluista ja vastuuhenkilöistä ilmenneiden riskitekijöiden pienentämiseksi. Tehtävän voi ajoittaa niin esim. kehityskeskustelujen yhteyteen. Kaikista kokouksista tehdään muistio Suunnittelu-POKERI-menetelmä Suunnittelu-POKERISSA kaikille valitsijoille annetaan 8 korttia. Korttien pisteluvut ovat 100, 40, 20, 13, 8, 5, 3, 2. Valitsijat asettavat suurimman korttinsa tärkeimmän asian kohdalle pienentäen pisteytystä vähäisimpänä pidetyille asioille. Valitsijoiden antamista summatuista pisteluvuista saadaan valintakohteille painoarvo. Esimerkkitapauksessa selvitettiin työssäoppijalle perehdytettävien asioiden painotusarvo. 100 Suunnittelu-POKERI 20 Suunnittelu-POKERI 8 Suunnittelu-POKERI 3 40 Suunnittelu-POKERI Suunnittelu-POKERI 13 Suunnittelu-POKERI 5 Suunnittelu-POKERI 2 Suunnittelu-POKERI

14 Esimerkki: Työssäoppijalle perehdytettävien asioiden luokittaminen POKERI-menetelmällä 15 Kortit 100, 40, 20, 13, 8, 5, 3, 2 1. Työsuhdeasiat TULOS pisteet yht. valitsija 1 valitsija 2 valitsija 3 valitsija 4 valitsija 5 Tervetuloa taloon paketti Työssäoppimissopimus Työterveyshuolto, vakuutukset, työhöntulotarkastus Työaika ja ajan seuranta Poissaolot ja niistä ilmoittaminen Avaimet, kulkuluvat, reitit, poistumistiet, opasteet 47 Autopaikka ja ajoluvat Sosiaalitilat Ruokailu Salassapitovelvollisuus Testit, päihteet, tupakointi Työturvallisuus, turvallisuusperiaatteet Työsuojeluorganisaatio Ammattikirjallisuus, turvallisuusohjeet Toiminta vaaratilanteissa, raportointi Ea-välineet, suojaimet, sammuttimet Työvälineet, tikkaat, telineet, nostimet Liuottimet, kaasut, käyttöturvallisuustiedoitteet, suojaimet Paloturvallisuus, tulityöpaikat Työssäoppijan henkilökohtaiset varusteet - kypärä - turvakengät hengityssuojaimet - kuulosuojaimet - putoamissuojat, valjaat - käsityökalut Työssäoppijan sekä ohjaajan - henkilökortti turvallisuuskorttikoulutus sähkötyöturvallisuus SFS ensiapukoulutus tulityökortti Omaisuudensuojaus, väkivallan uhkatilanne Työtilat, siivousalueet ja -välineet TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN

15 16 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN MoSCoW-menetelmä Asioiden luokittaminen MoSCoW-laadunvarmennusmenetelmällä. Valitsijoille annetaan tietty määrä MUST-, SHOULD-, COULD- sekä WON`T-kortteja. Heidän tulee sijoittaa kortit valintakohteisiin tärkeimmästä vähempi arvoisiin kohteisiin miten haluavat asian toteutuvan. Summaamalla valitsijoiden antamien korttien tulokset, saadaan valintakohteille painoarvon. Esimerkki: Auton ominaisuuksien määrittäminen MoSCoW-menetelmällä MoSCoW-menetelmän käyttö sähköosastolle hankittavan auton ominaisuuksien määrittämisessä. Valintaan osallistuivat osaston viisi kouluttajaa MK, HT, HM, HK, SP. Jokaiselle valitsijalle annettiin kolme MUST-, kolme SHOULD-, kolme COULD- ja kolme WON Tkorttia. Valitsijat sijoittivat MUST-kortit tärkeimmäksi katsomalleen asiakohdalle, seuraavaksi tärkeimmälle SHOULD-kortit jne. MUST have this: Toteutetaan SHOULD have this if at all possible: Toteutuu suurin osa COULD have this if it does not affect anything else: Saattaa toteutua WON T have this time but WOULD like in the future: Ei toteuteta Alla olevasta taulukosta voidaan nähdä että valitsijat pitivät auton paikkalukua auton valinnan tärkeimpänä ominaisuutena. Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi valikoitui auton ostohinta. Tulos on mielenkiintoinen koska ainutkaan valitsija ei itse toiminut ko. hankinnan rahoittajana. Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin auton sähköurakointitarpeeseen varusteltua tavaratilaa. Esimerkki: Auton ominaisuuksien määrittäminen MoSCoW-menetelmällä OMINAISUUDET TULOS MUST SHOULD COULD WON T Hinta 2 MK, HM SP Merkki 6 HK HT Väri 11 HM, SP Paikkaluku 1 MK, HT, SP HM Moottorin koko Neliveto 4 HT MK, HK Turbo Manuaali vaihde Automaatti vaihde HK Kantavuus 5 SP HM Vetokoukku 8 MK, HT Nastarenkaat Talvirenkaat 11 HM, SP Radio CD- soitin 11 MK, HT Lohkolämmitin 10 HK, SP SP

16 Vebasto 7 HK, HM HM Kalustettu tavaratila 3 HM HT, SP MK, HK Vinssi 15 HK Kattoluukku 11 MK, HT Taakkateline Alumiinivanteet 15 HK Istuinsuojat Ilmastointi 9 MK, HT, HM Elinkaarimalli Elinkaarimallilla voidaan tarkastella prosessin vaiheita. Prosessi vaiheistetaaan alusta loppuun. Työprosessin vaiheita ovat esim. suunnittelu, valmistus, käyttöönotto, huolto ja käytöstä poisto. S = Suunnittelu Selvitetään tehtävään liittyvä lainsäädäntö, piirustukset, piirrosmerkit jne. V = Valmistus Tehdään tuote tai palvelu vaatimusten mukaisesti K = Käyttöönotto Perehdytään käyttöönotto- ja määräaikaismittauksiin H = Huolto Paneudutaan kunnossapitotehtäviin P = Poisto Selvitellään kierrätysasioita Esimerkki: Koulutusprosessin elinkaarimalli Automaation perusteet 17 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN Moottorikäytöt Kiinteistöasennukset ATTO-aineet jne... Työssäoppiminen Oppilaitoksesta työelämään

17 18 Esimerkki: Koulutussisällön vaiheistaminen elinkaarimallin osa-alueisiin 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN Teollisen rakentamisen perussähkötyöt ja tuotannon sähköiset perusohjaukset (25 OV) 1. Kiinteistöasennusten perusteet 2. Automaation perusteet 3. Moottorikäyttöjen perusteet 2. AUTOMAATION PERUSTEET Suunnittelu Lainsäädäntö Turvallisten työohjeiden tunteminen ja noudattaminen Asianmukaisten työkalujen ja suojainten käyttö Materiaalien tuntemus Turvallisuuden varmentaminen Piirustukset Piirrosmerkkien, työsuunnitelmien, kaavioiden ymmärtäminen ja lukeminen Asiakirjojen dokumentointi ja arkistointi Valmistus Ohjausjärjestelmien laitteistoasennukset Automaatiojärjestelmien kaapelointityöt Anturien ja toimilaitteiden ohjelmointi, asennus ja viritys Käyttöönotto Automaatiojärjestelmien käyttöönotto Tarkastukset ja mittaukset ja koekäytöt Työn luovuttaminen asiakkaalle Käyttö, huolto- ja kunnossapito Tarkastusmittaukset ja testaukset Vianetsintä Varaosahankinnat Käytöstä poisto Laitteiden turvallinen purku Materiaalin kierrätys ja uusiokäyttö

18 Esimerkki: Koulutuskalenteri 19 Opintovuosi Jaksot Ohjaaja S HT Kiinteistöasennus V HT K HT H SP P SP S HM Automaatioasennus V HM K MK H MK P HM S MK 3. Moottorikäytöt V HT K HT H MK P MK jne. 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN KOULUTUKSEN S Suunnittelu VAIHEET V Valmistus K Käyttöönotto H Huolto P Poisto

19 20 2 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN RFID-tunnistusmenetelmä - veltuu kohteisiin, joissa tarvitaan nopeita tuotetunnistuksia. Tällaisia kohteita ovat esim. tullien tavaralähetykset, henkilötunnistukset, kulunvalvonta jne. Tämän tekniikan käyttösovellukset yleistyvät nopeasti. Menetelmä on suhteellisen halpa ja käyttökohteita lähes rajattomasti. Tavoitteena on kohteiden yksilöllinen tunnistus ja tietojen käyttäminen haluttuihin tarkoituksiin. RFID-järjestelmään tarvitaan tietokone, lukijalaite, lukija antenni, sekä kohteeseen sijoitettava tag-antenni. Lukija-antennin lähettämä viesti kulkee kantoaaltoa pitkin moduloituna viestinä kohteessa sijaitsevalle tag-antennille. Jos vastaanotin tunnistaa kohteessa sijaitsevan tage-antennin viritystilan mahdollistaa tämä ko. kommunikoinnin ja tuotetunnistuksen. Esimerkki: RFID-tekniikka sähkötyösalin kulunvalvonnassa Oppilaitoksia RFID-tunnistimia voisi käyttää esim. kulunvalvontaan. Tunnisteen voi kiinnittää henkilökorttiin osoituksena sähkötyösalin perehdytyksen hyväksytystä suorituksesta. Henkilökortti toimisi näin avaimena ja tunnisteena työsaliin tultaessa. Vastaanottaja voi halutessaan tunnistaa henkilön tietokoneelta ja näin valvoa työsalin käyttöä.

20 2.4 Sähkölaitteiden ja -laitteistojen tarkastukset Käyttöönotto-, määräaikais- ja kunnossapitotarkastukset ja mittaukset ovat turvallisuuden varmistamisen tärkeimpiä toimenpiteitä. Näihin asioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota koulutusta järjestettäessä. Esimerkki: Lämpökameramittaukset sähköasennusten tarkastuksiin Sähköasennusten kunnon tarkkailut lämpökameran avulla ovat lisääntyneet merkittävästi. Kameroiden lämpötilojen erottelukyky on erittäin tarkkaa ja siitä syystä menetelmä onkin jo monen teollisuusyrityksen tärkein sähkölaitteiden tarkastusmenetelmä. Kameroiden käyttö rakennusten kuntomittauksissa on yleistä. 2.5 Muut menetelmät KNX-järjestelmän käyttö tilojen etähallintaan. Viivakoodilukijan käyttö kirjallisuuden päivitykseen TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI JA VARMENTAMINEN

21 22 3 TYÖSALIN TURVALLISUUSOHJE 3 SÄHKÖTYÖSALIN TURVALLISUUSOHJE Koulutustilojen pohjakuviin tehdään merkinnät mm. kiinteistä tulityöpaikoista, ensiapuvälineistä, hätä-seis-turvapainikkeista, poistumisteistä, sähkökeskuksista, puhelimista jne. Ensiapu- ja turvallisuusvälineet sijoitetaan lähelle käyttökohteita. Laaditut piirustukset voivat toimia myös tilojen opastuskarttoina esim. sisäänkäyntien yhteydessä. Koulutusympäristön tulee olla aina turvallinen sekä lain ja määräysten edellyttämässä kunnossa. Vahingon sattuessa syitä etsitään perehdyttämisestä, puutteellisista ohjeista ja valvonnasta, välineiden kunnosta jne. Vastuu turvallisuusasioista on oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen johdolla sähkötöiden ja käytön johtajalla tilojen valvojalla ryhmäohjaajalla henkilökunnalla opiskelijoilla. laitteiden ja tilojen käyttäjällä jne. Jokaisella toimintaan osallistuvalla tai havainnon tehneellä henkilöllä, asemasta riippumatta on velvollisuus toimia vaaratilanteissa. Turvallisen oppimisympäristön varmentamiseksi turvallisuuden arvioinnit tehdään sovituin määräajoin. Kartoituksessa tehdyt havainnot ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet kirjataan muistiin. Puutteiden havaitsemiseen ja epäkohtien poistamiseen koulutuksen järjestäjän on resurssoitava vuotuinen määräraha. SÄHKÖTAPATURMAN ENSIAPU Tee nopea tilannearvio Katkaise virta ja irrota loukkaantunut vaarantamatta itseäsi Katkaise virta kytkimellä, irrotta malla pistotulppa tai vastaa- tai vaatteella. kuivalla laudanpätkällä, narulla valla tavalla. Älä koskaan käytä irrottamiseen kosteaa tai metallista Ellei virtaa saada nopeasti katloukkaantunut esinettä. kaistua, irrota eristä vällä välineellä, esim. Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa, toimi näin: Saatko henkilön hereille Herättele häntä puhuttelemalla Henkilö ei herää ja ravistelemalla. Soita hätänumeroon Voit myös huutaa apua ja pyytää paikalla olevia tekemään tava selälleen, ja selvitä hengit- Käännä tämän jälkeen autet- hätäilmoitus numeroon 112. tääkö hän normaalisti? Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa. Avaa hengitystie Ojenna autettavan pää leuan hengitys normaalia, epänormaalia tai hengitys puuttuu. kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia. Samalla katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Liikkuuko rintakehä? Kuuluuko hengityksen ääni? Tuntuuko ilman se puuttuu Hengitys ei ole normaalia tai virtaus poskellasi? Arvio onko Aloita paineluelvytys Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa palautua paineluiden välissä. nuu 5 6 cm. Anna rintakehän ja toinen kätesi rintalastalla Keskimääräinen painelutiheys olevan käden päälle. Sormet on 100 kertaa minuutissa, eikä ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 Laske painelut ääneen. ylitä 120 kertaa minuutissa. kertaa siten, että rintalasta pai- Puhalla 2 kertaa Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia. Suurjännitetapaturmissa et voi aloittaa varsinaisia pelastustoimia ennen kuin sähköalan ammat tihenkilö on katkaissut virran. Painelu-puhalluselvytys (PPE) on elottoman aikuisen ensiapu SOKIN ENSIAPU Sokkivaikutus ilmenee sähkö tapaturmassa, jossa virran voimakkuus ylittää 50 ma, mutta kestoaika on lyhyempi kuin sydänjakso. Sokin oireet kehittyvät nopeasti: huimaus jano nopea ja pienenä tuntuva syke kalpea ja kylmänhikinen iho Ilman ensiapua sokki kehittyy vaikeammaksi ja saattaa johtaa jopa tajuttomuuteen. Sokin elimistölle tuomat haitalliset vaikutukset estetään oikealla ensiavulla: aseta autettava makuulle nosta jalat koholle huolehdi avun hälyttämisestä sokkipotilas palelee - pidä hänet lämpi mänä huovalla, takilla tai lämpö peitteellä esiinny rauhallisesti älä jätä sokissa olevaa yksin, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi avun hankkimiseksi Tee hätäilmoitus numeroon 112 Tilaukset: puh. (09) SÄHKÖTAPA TURMIEN PALOVAMMAT Sähkötapaturmassa onnettomuuden uhri saa usein myös palovammoja. Iholla näkyvän, pin nallisen palo vamman lisäksi sähkö aiheuttaa elimistöön myös sisäisiä palovam moja, jotka voivat olla vaikeita, eivätkä ne ole silmin havaittavissa. Tavallisen, pinnallisen palovamman ensiapuna on jäähdyttäminen, mutta sähkö tapa turmassa palovamma jää toiselle sijalle uhrin elintoimintojen turvaamisen jälkeen. Jos kyseessä on elvytys, palovammalle ei ensiavussa tehdä mitään. Silmien joutuessa alttiiksi voimak kaalle valokaarelle voi seurauksena olla äkillinen häikäisy. Kostea kylmä kääre lievittää kipua. Tarvittaessa on hakeuduttava jatkohoitoon. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2, ENSIAVUSSA TARVITAAN HÄTÄKESKUKSEN, ENSIAPUA ANTAVAN AUTTAJAN JA kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat. AMMATTI AUTTAJIEN YHTEISTYÖTÄ 03/2011 ELVYTYKSEN TOIMENPITEET ONNISTUVAT, JOS OLET HAR- JOITELLUT NIITÄ ASIANTUNTEVASSA OPASTUKSESSA. Sähköinfo Oy PIDÄ YLLÄ OPPIMASI ELVYTYSTAITO Kuvat ja teksti on Suomen Punaisen Ristin.

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013 Sähköinen versio on osoitteessa:

Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013 Sähköinen versio on osoitteessa: SÄHKÖALAN TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013 Sähköinen versio on osoitteessa: www.seti.fi TOIMINTAOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS 3 Toimintaohje on

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Nimetty 2.9.1996 sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi FINAS akkreditoinut toiminnan ja tekee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla

SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Liite 1 SOPIMUS työssäoppimisen/harjoittelun järjestämisestä työpaikalla Järjestettävä työssäoppimisjakso on osa Ura Inno Lab /X71 koulutuskokonaisuutta, jonka järjestää Oulun yliopiston Koulutus ja tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN Raine Dahlqvist Safetymaster Oy 9.1.2017 Turvallisuuskävelyn organisoiminen Poistumisturvallisuus (koko kiinteistö) Turvallisuusvastaavien rooli Poistumisturvallisuuteen

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TURVAPORTAAT

TYÖSSÄOPPIMISEN TURVAPORTAAT TYÖSSÄOPPIMISEN TURVAPORTAAT Opettajan portaat TO-paikka Sopimukse t Perehdyttä minen Työturvalli suus topaikalla TPO perehdyttä minen Ohjaus ja arviointi Dokument ointi Työturva osaaminen Työpaikkaohjaajan

Lisätiedot