Kehitysvammaisten!taiteilijoiden!Tuki!ry.!! Vuosikertomus!2012! !!!! HALLINTO!...!2! TOIMINTA!...!4! YHTEISTYÖ!...!12! TALOUS!...!14!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisten!taiteilijoiden!Tuki!ry.!! Vuosikertomus!2012! !!!! HALLINTO!...!2! TOIMINTA!...!4! YHTEISTYÖ!...!12! TALOUS!...!14!"

Transkriptio

1

2

3 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 KehitysvammaistentaiteilijoidenTukiry. Vuosikertomus2012 Sisällysluettelo HALLINTO...2 Hallitus...2 Tilat...3 Henkilöstö...3 TOIMINTA...4 Koulutus...4 Näyttelyt...5 Projektit...8 Kettukintuoteperhe...9 Tiedottaminen...10 Neuvonta...10 Taidekokoelma...10 Myyntigalleria...11 Julkaisut...11 Tietopankki...11 YHTEISTYÖ...12 Kansainvälisetyhteydet...12 Verkostoyhteistyö...13 Yhteydetmuihinjärjestöihin...13 TALOUS...14 Varainhankinta...14 Myyntitulot...14 TULOSLASKELMA /14

4

5 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 2/14 KETTUKIRYJATAIDEKESKUSKETTUKI Vuonna2002perustettuKehitysvammaistentaiteilijoidentukiryylläpitääHämeenlinnassa toimivaataidekeskuskettukia.taidekeskuksentavoitteenaontehdäkehitysvammaisten taidettatunnetuksijakohottaataiteenalanarvostusta.keskuspyrkiimyösparantamaan kehitysvammaistenmahdollisuuksiaopiskellajaharrastaataidettasekätyöskennellätaiteen alalla. TaidekeskusKettukintoimintakäynnistyiHämeenlinnanVerkatehtaallatoukokuussa2006. KäynnistämisenmahdollistanutESRQhankepäättyivuoden2007lopussa.Vuosina2008Q2012 taidekeskusonsaanuttoimintaqavustustaopetusqjakulttuuriministeriöltä,mikäon mahdollistanuttoiminnanjatkumisenjaedelleenkehittämisen.taidekeskuskettukion saavuttanuttunnustetunasemanalantoimijoidenkeskuudessasekäpaikallisesti, valtakunnallisestiettäkansainvälisesti. Taidekeskusjärjestäänäyttelyitä,kouluttaa,antaaasiantuntijaQapuajatoimiialanedunvalvojana jatietopankkina.keskusylläpitääomaavaltakunnallistataidekokoelmaajavälittääinformaatiota alantapahtumistamaanlaajuisesti.internetqkotisivutsijaitsevatosoitteessawww.kettuki.fi. Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenistöönkuuluutaiteilijoita,taiteenja kehitysvammaqalanasiantuntijoitasekämuitakehitysvammaistentaiteestakiinnostuneita henkilöitä. HALLINTO Hallitus SusannaHintsala,koulutusQjavaikuttamisjohtaja,hallituksenpuheenjohtaja Varsinaisetjäsenet: KikkaJelisejeff,taideohjaaja,varapj. PekkaElomaa,valokuvaaja AhtiIsomäki,taidemaalari JaanaIsomäki,psykologi,sihteeri KariTKorhonen,ekonomi Varajäsenet: JaakkoBashmakov,taidegraafikko SatuItkonen,taidehistorioitsija SirpaPietikäinen,KM EijaRuoho,kuvataiteilijaAMK KatriStenberg,taidemaalari Hallituksenkokoukset Yhdistyksenhallituksellaolivuoden2012aikana9kokousta,jotkapidettiinjoko KehitysvammaliitossaHelsingissätaiIittalantaidetalossa.Vuosikokouspidettiin13.3.ja syyskokous lisäksiyhdistyksenhallituskokoontuitoiminnansuunnittelupäiville ja Jäsenistö Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenmääräolivuoden2012lopussa75.Jäsenistä yksityishenkilöitäoliyhteensä62jayhteisöjäseniäoli13.

6

7 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TAIDEKESKUSKETTUKINTILATJAHENKILÖSTÖ Tilat Taidekeskusmuuttihelmikuussa2012Iittalantaidetaloon,jostavuokrattiintoimistohuone, taidekokoelmanvarastotilajaulkovarastosekätoimistohuoneiittalantaidetalopprojektin käyttöön. Studiotilat:VanajavedenopistonkanssayhteistyössäjärjestetyilleHämeenlinnan kuvataideryhmillevuokrattiinopetustilaahämeenlinnanaimokouluntiloistajasyyskaudella VirvelinrantaYKSPumppuPhankkeenkurssilletyöpajatilaaVirvelinrannasta. Henkilöstö TaidekeskusKettukintoiminnanjohtajanatyöskenteliFMEsaVienamo1.1.P Uutena toiminnanjohtajanaaloittitamsirpahaapaoja esavienamotyöskenteliiittalan kulttuuritalopprojektissaelokuunalkuunasti30%jaelokuustavuodenloppuun100%työajalla. Iittalankulttuuritalo hankkeenosapäiväisenäprojektipäällikkönätoimi1.1.p immo Rantala. TaideohjaajinakursseillajakesäleirillätoimivattaidemaalariSaaraPiispa,kuvataiteilijaKatri StenbergjataidemaalariAhtiIsomäki.ToimintaterapeuttiharjoittelijaNinniSjölundjaavustajat ArjaKilpalaQSarmannejaHelenaAarimaatoimivatkesäleirilläohjaajienapuna.Walesilaisen vierailijaryhmäntyöpajojenohjaajinatoimivatsaarapiispajakikkajelisejeff.kikkajelisejeff toimimyösoutsiderdesignnäyttelynkuraattorina. TaidekeskuksenosaPaikaisenataiteellisenajohtajanatyöskenteli taidemaalari AhtiIsomäki. Iittalantaidetalollapidetynkesänäyttelyntuntipalkkaisinanäyttelynvalvojinatoimivat MeriJokinen,EilaSurakka,MauriJärvinenjaheinäkuussaArttuVienamo. YhdistyksentaloudenhoitoonliittyvätpalvelutonostettuPäiviMäättäseltä(tmiKasperville). 3/14

8

9 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TOIMINTA Vuonna2012TaidekeskusKettukimuuttiKalvolanentiseenkunnantaloon,loiuusia kurssimuotojajakehittikansainvälistäyhteistyötä.kettukinvetämäiittalantaidetaloprojekti toitaloonuuttatoimintaajakettukinlaajakesänäyttelylevittäytyitalonsisätiloihinja puutarhaan.näidenlisäksikettukijärjestientiseentapaankoulutusta,taidenäyttelyitä, tapaamisiajavierailuja,ylläpitikehitysvammaistentaiteenvaltakunnallistaverkostoaja tiedottialantapahtumista. Koulutus Kurssitjatyöpajat YhteistyössäVanajavedenopistonkanssajärjestetyterityisryhmienkuvataidekurssitjatkuivat Hämeenlinnassa.Keväällä2012kokoontuiviikoittainkolmeryhmää,joistakaksiHämeenlinnassa jayksiparolassa.syksylläkaksiryhmääjatkoitaiteentekemistähämeenlinnassa.ryhmiin osallistuikeväällä23jasyksyllä20taiteenharrastajaa. Kettukikustantaatilatjatarvikkeetkursseilla.TaidekurssitkokoontuivatVerkatehtaalla KuvataidekouluntiloissajaParolassaHattulankunnannuorisotalolla.Opettajienpalkatmaksoi Vanajavedenopisto,materiaalienhankinnasta,tiloistajakurssienkäytännönjärjestelyistä vastasikettuki.opettajinakursseillatoimivatahtiisomäki,saarapiispajakatristenberg. TaidekeskusjärjestikevätkaudellaHämeenTukikodinasiakkailleostopalvelunataidekurssin, jonkaohjaajanatoimisaarapiispa.tukikodintiloissapidetyllekurssilleosallistuiviikoittain6p9 taiteenharrastajaa. VirvelinrannankehittämisPjaresurssikeskuksenkanssayhteistyössätoteutettavapilottikurssin TartusiveltimeenensimmäinenjaksototeutettiinsyksyllätyöpajatilassaVirvelinrannassa. Iltakurssilleosallistuikehitysvammaistenlisäksimyösmuitataiteentekemisestäkiinnostuneita, yhteensä13opiskelijaa.ohjaajanatoimikatristenberg.pilottikurssijatkuuvieläkaksikautta syksyyn2013saakka.kettukitoteuttikurssinostopalveluna. Syksylläsuunniteltiinuusitaidepajamalli,jossakuvataiteenlisäksisisältöinäonmyösmuita taiteenaloja,jakohderyhminäkehitysvammaiset,muuterityisryhmätjataiteenalanharrastajat. Toimintaaloitetaankeväällä2013ostopalvelunaHämeenlinnankaupungille. HämeenlinnanVammaisneuvostojärjestiVirvelinrannassakulttuuripäivänsunnuntaina27.5. PäivänyhteydessäpidettiinsekäKettukinjärjestämätaidepajaettätaidenäyttely.Pajan taideohjaajanatoimitaidemaalarikatristenberg. Kettukintaideleiri13.P Hämeenlinnassa KettukijärjestileirinyhteistyössäHämeenTukikodinjaHämeenlinnankaupunginkanssa. SyöksynsuunleirikeskuksessaHämeenlinnassaviisitoistakehitysvammaistaleiriläistäteki taidettajaosallistuiluovaantoimintaan.osaosallistujistaolijoedistyneitätaiteilijoita,toisille kokemustaiteentekemisestäoliuusi. 4/14

10

11 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Leirikeskustarjosihienotpuitteetkeskittyäluomiseen.Saunominen,uiminen,karaokePja diskoillatsekänäyttelyretkiiittalaantäydensivätleiriviikonantia.ohjaajinatoimivatahti Isomäki,SaaraPiispajaKatriStenberg,luovaatoimintaajärjestiNinniSjölundjaHämeen tukikodinhenkilökunta.arjakilpalapsarmannejahelenaaarimaatoimivatvalvojinaja avustajina.tukikodintoimitusjohtajamarjaanajokinenosallistuileirinjärjestelyihin. Näyttelyt TaidekeskusKettukijärjestivuonna2012viisiomaataidenäyttelyä.Lisäksitaidekeskuksen taiteilijoitaosallistuineljäänmuidenjärjestämäännäyttelyyn. MiiaRuohonenQKettukinvuodentaiteilija GalleriaARXissa Hämeenlinnassa TaidekeskusKettukinvuoden2012taiteilijanMiiaRuohosen(s.1987)yksityisnäyttelyÖrkkejäja ötököitäjärjestettiinperinteisestigalleriaarxissatammiphelmikuussa. MiiaRuohosellaontakanaanpoikkeuksellisenpaljontaideopintoja.Hänonopiskellutkaksi vuottahämeenlinnassaperttulanerityisammattikoulunkuvapkoulutuksessajakolmevuotta KaarisillanammatillisessataidekoulutuksessaNastolassa. NäyttelynavasivaltiotieteentohtoriAssiLiikanen,jokasamassatilaisuudessavastaanotti Kettukinvuoden2011taidetekoPtunnustuksentaiteen,kulttuurinjahyvinvoinninyhteyksien tutkimisestajatukemisesta. Lumottupuutarha15.P Iittalantaidetalolla TaidekeskusKettukinkesänäyttelyLumottuPuutarhaolisuunnattuerityisestilapsilleja lapsiperheille.näyttelyynosallistuihyvinerilaistataiteentekijöitä tunnettuja ammattitaiteilijoita,kehitysvammaisia,itepkansantaiteilijoita,lapsiajanuoria kaikenkaikkiaan 31taiteilijaasekäAimokoulunjaIittalanyhtenäiskoulunoppilaita.Teoksiaonesillä145. Teoksialöytyiulkoaoksienalta,puista,nurmikolta,ladonseinältäjahiekkakentältäjamonissa niistäolikäytettykierrätysmateriaaleja.sisällätalossaolikahdessakerroksessaesillämaalauksia japuuveistoksia.näyttelyoliavoinnajokapäiväklo11p17javierailijoitapalvelipienikesäkahvila. Näyttelyssäkävinoin1400vierailijaa. Näyttelyntaiteilijat: SatuAlenius,HarriBlomberg,MariaEloranta,NinniEtelämäki,SimoHuusko,AhtiIsomäki,Olli Isomäki,KikkaJelisejeff,AnneKoivunen,TuomasKorhonen,AnttiKorkeila,OlliLarjo,Tuija Lehtonen,PekkaMoller,MikkoMyöhänen,TeemuNikkilä,MirjaNärvänen,SaaraPiispa, KennethRasmussen,MiiaRuohonen,MarkkuSarastamo,VilleSeppälä,JyrySiren,Mari Sihvonen,KatriStenberg,JukkaSuni,KirsiPärssinen,AnssiTaulu,KimmoTolvanen,Terho VainiojaAnnaVesalasekäAimokoulun6oppilasryhmääjaIittalanyhtenäiskoulunoppilaat 5/14

12

13 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 VilleSeppälä ArtKaarisillassaHelsingissä ArtKaarisillannäyttelyesittelimaalauksiaVilleSeppälänkokotuotannosta,jokajäivalitettavasti vainnoinkuudenvuodenmittaiseksi.villenäkillinenpoismenokesällä2012olijärkytyspaitsi läheisille,myöstaidekeskuskettukintaiteilijoillejahenkilökunnalle.yksityisnäyttelystätulikin muistonäyttely.näyttelynjärjestikettukijasitätukiapurahallavammaistenkoulutuksenja työllistymisentukiry. OUTSIDERDESIGN2012 muotoiluamarginaalista3.p lahden Muotohuoltamolla OutsiderDesign2012 näyttelytoimuotoilunwdcppääkaupunkivuoteentuorettaja ilmaisuvoimaistatuotantoa,jotaeioleaiemminnäyttelyissänähty:ensimmäistäkertaaoliesillä outsiderptaiteeseenpohjautuvaamuotoiluajatuotekehitystäeripuoliltasuomea. Kehitysvammaistentaidekeskuksissaontehtytaidekäsityönäkorkeatasoistadesigniaja toteutettuerilaisiamuotoilupjatuotekehityshankkeita.lokakuussamuotohuoltamollaoli tilaisuusnähdänäitävärikylläisiä,riemastuttaviajakorkeatasoisestimuotoiltujatuotteita TaidekeskusKettukinjärjestämässänäyttelyssä. MuotoilijajatekstiilitaiteilijaKikkaJelisejeffjamuotoilunläänintaiteilijaPaulaSusitaival valitsivatnäyttelyntuotteetrunsaastatarjonnasta.tuotteitaoliesilläkuudesta kehitysvammaistentaidekeskuksesta.mukanaolidesigniakaarisillastanastolasta,kirsikodista Lieksasta,OmaPolkury:stäTampereelta,TaidekeskusKettukintuotekehityshankkeesta, KarjalohjantyökeskuksestajaLieksanTaidetoimintakeskuksesta.Näyttelynsuojelijanatoimi muotoilijajataiteilijaprofessorihannukähönen. Näyttelynviimeisenäpäivänä järjestettiinmarkkinapäivä,jolloinolimahdollistaostaa outsiderdesignptuotteitapopqupmyymälästämuotohuoltamolta. Näyttelyntaiteilijat: MikaelBashmakov,JackHeiskanen,SamiHukka,IlonaIhaksi,SerafiinaKoskinen,JuusoKittilä, SamuliLaurila,JukkaPekkaLevy,HeikkiLinna,LinneaMeuronen,SanttuMiettinen,Kirsi Mikkonen,VillePenttilä,AnttiPiispa,VesaRimpilä,MarikaRintaniemi,KalleSalaspuro,Risto Syrjäläinen,PiiaVaarala,SuviVälimäki,Kaarisillanpäivätoiminnanryhmä,Kettukin tuotekehityshanke:elinaniemelä,kimmotolvanen,jukkasuni,anttikorkeilasekälieksan taidetoimintakeskuksentaiteilijoita. Tartusiveltimeen näyttely3.p virvelinrannassahämeenlinnassa VirvelinrannankuvataidekurssinpäätteeksiosallistujientuotantoaesiteltiinVirvelinrannan tiloissa.teoksiaoliesilläravintolasalissajarakennuksenyläaulassatalossajärjestettyjen joulujuhlienjamuidentapahtumienaikaan. Näyttelyntaiteilijat: TeemuLaakkonen,TiiaLaineinen,TuijaLehtonen,PasiManninen,MarkMatsibora,Adnan Mujkic,PäiviNiukkanen,PetteriPerho,AnneSuvisuo,AnnaVesalajaMarjuVesala 6/14

14

15 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Kettukintaiteilijatmuissanäyttelyissä Hämeennuoret näyttely2012galleriaarxssa6.3.p hämeenlinnassa AnnaVesala,JyrySirenjaCaritaStenhammarolivatmukanaHämeenlinnassaGalleriaARXissa esilläolevassahämeennuoret2012pnäyttelyssä6.3.p Näyttelyyntarjositöitäänneljäkymmentäkolme15P35PvuotiastataiteilijaaKantaPjaPäijätP Hämeenalueelta.NäyttelynjuryttäjänätoiminuttaidemaalariKatriStenbergvalitsimukaan31 taiteilijaa,joiltanäyttelyssänähtiin51teosta. Porttivapauteen15.4.P OpistotalossaHämeenlinnanVerkatehtaalla VanajavedenopistonkuvataideopettajienjaPopiskelijoidennäyttelyPorttivapauteenjuhlisti opistonrehtoripirkkotanskasensiirtymistäeläkkeelle.kettukintaideryhmientaiteilijatovat näyttelyssänäkyvästiesilläjamukanaolivatmyöstimolitjanjatuulituomenmuistoryhmät. Ihmeellistävaloa joulunäyttely16.11.p naivistitiittalassasäätiö NäyttelyssäIittalanvanhallapuukoulullaoliKettukinkolmellataiteilijallaomakultaseinäinen huone.jukkasuninjaannavesalanmaalaustenseuranaolijackheiskasenhuovutettu kettuveistos. TuuliTuomenteoksia1.P Kalvolankirjastossa HämeenlinnankirjastonKalvolanpalvelupisteessäjärjestettiinensimmäinenkuvataidenäyttely joulukuussa.ahtiisomäkivalitsikeskellätalveakatsottaviksilämpimiävärejäjavahvojamuotoja TuuliTuomentuotannosta. Papunetintyöt10Qvuotisnäyttelyssä5.P ArtKaarisillassaHelsingissä GalleriaArtKaarisillannäyttelyssäoliesilläPapunetinkuvataidekilpailujentöistävalikoitu20 teoksenotoskymmenenvuodenajalta.näyttelyonesillätammikuussa2013lahdenkirjastossa jahyvänmielentalossahelsingissä09.04.p kettukintaiteilijatnäyttelyssä:kimmo Tolvanen,NinniEtelämäkijaHarriBlomberg.(Kaikkiaankahdeksannäyttelyynvalittuataiteilijaa onollutahtiisomäenoppilaita). KuvataidekilpailujentöitäonesillämyösPapunetinverkkogalleriassaosoitteessa 7/14

16

17 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 8/14 Projektit IittalanKulttuuritalo hanke Kettukirykäynnistimaaliskuussa2011IittalankulttuuritaloQhankkeen.Vuoden2012loppuun saakkakestäneeneuqprojektinrahoittajanatoimilinnaseutury.tavoitteenaolitehdä KalvolanvanhastakunnantalostaIittalaanmonipuolinenkulttuurinjataiteenkeskus,jossa kehitysvammaistentaidetoimintaonvahvastimukana. Iittalankulttuuritalo hankkeenkeskeisenäpäämääränäoliluodaedellytyksetuudenyrityksen, IittalantaidetaloOy:nkäynnistämiselle.Osakeyhtiötoisitaloonjasenympäristöönuudenlaisen laajaanyhteistyöhönperustuvantoimintamallin.perustettavanyhtiönosakkaiksikaavailtiin Kettukiry:tä,HämeenlinnankaupunkiajaETEVAkuntayhtymää.Yrityksentehtäviinkuuluisi mm.talontilojenhallinta,rakennuksenvuokraushämeenlinnankaupungiltajaedelleenmuiden vuokralaistenhankkiminen,kehitysvammaistentaidetyötoiminnankäynnistäminen,uusien tuotteidenkehittäminenjamyyntisekätilaisuuksienjatapahtumienjärjestämineniittalassa. Taidetalossajasenympäristössäjärjestettiinhankkeenkauttarunsaastierilaisiatilaisuuksiaja tapahtumia:vuosina2011p2012talontapahtumissa,näyttelyissä,kokouksissajakursseilla vierailiyhteensäyli5000vierasta. Hanketyöskenteliläheskahdenvuodenajanaktiivisestivanhankunnantalontoiminnan turvaamiseksijakehittämiseksi.hankkeentoiminnallaonollutmm.seuraavanlaisiatuloksia: KalvolanvanhakunnantalotunnetaannykyäänyleisestinimelläIittalantaidetalo IittalantaidetalonPkotisivutovatosoitteessawww.iittalantaidetalo.fi Taidetalostajasentoiminnasta,suunnitelmistajahistoriastakertovatesitteet. Taidetaloononluotuvalmiudetjärjestäätalossakokouksia,koulutusta,tilaisuuksiaja näyttelytoimintaa.talolleonomatienviitta,kameravalvontatalonetupjatakapihalla, sekälangatoninternet yhteystalonsisätiloissa. Taloudenosaltahankeontoteutunutsuunnitelmienmukaisesti,muttayritystäeiperustettu hankkeenaikanaeikäpysyvääkehitysvammaistentaidetyötoimintaasaatusynnytettyä. Iittalantaidetalontulevaisuudensuunnitelmatovatherättäneetrunsaastikiinnostustaerilaisissa viiteryhmissä,tiedotusvälineissäjaiittalanasukkaidensekäpaikallistenjärjestöjenjayrittäjien keskuudessa.vaikkatalontoimintaanliittyvänyrityksenperustamineneipaikallisinvoimin syksyllä2012onnistunut,taidetalontoiminnankehittymistäseurataanerityisestiiittalassa tarkkaan.taidetalonviereenkaavaillunvanhustenpalvelukeskuksenrakentaminensaattaaluoda taidetalontoiminnalleuusiamahdollisuuksia. Iittalanvisio hankkeentuloksetesitelläänhämeenlinnankunnanhallituksellealkuvuodesta 2013.VisiossaIittalantaidetaloonmukanakeskeisessäroolissa. Hankepäättyi Loppuraporttionluettavissaosoitteessa

18

19

20

21 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Tiedottaminen TaidekeskusKettukitiedottaakehitysvammaistentaiteeseenliittyvistäasioistavaltakunnallisesti kotisivuillaannetissäjakettukiptiedotteessa.näyttelypjatapahtumatietojapäivitetäänja kerrotaanalankansainvälisestäjakotimaisestakehittymisestä. Kettukinnettisivutuudistettiinloppuvuodesta.Osoitteestawww.kettuki.filöytyytietoamm. alantapahtumista,kirjallisuudesta,tutkimuksistajaopinnäytetöistäsekäalantoimijoista Suomessajaulkomailla.TaidekeskuksenFacebookQryhmäkasvoijajatkoitoimintaansa. KettukillaonnytmyösTwitterPtilijatwiittaustenseuraajia. KettukiQtiedote,valtakunnallinentiedotuslehti,ilmestyi4kertaavuonna2012.Lehteäjaettiin edelleensekäsähköisenäettäpaperisenaversiona.seuraavaenglanninkielinenkettuki Newsletterilmestyykeväällä2013. Tärkeimmistänäyttelyistäjatapahtumistakerrottiininfotilaisuuksissajakaikistamuista medioillelähetettävintiedottein.yhdistyksenasioistatiedotettiinjäsenkirjeillä,jotkalähetettiin pääsääntöisestisähköpostissajaosinmyöstavallisessapostissa.kehitysvammapalanjulkaisuissa Kettukintoimintaajatapahtumiaesiteltiinmonipuolisesti.Hämäläisissämaakuntalehdissä, paikallislehdissäjaylehämeessäalanasioitakäsiteltiinmyösmelkohyvin. EsittelymateriaaliaKettukintoiminnastajataidekokoelmastajaettiintapahtumissaja näyttelyissäkuhunkintilanteeseensopivallatavalla. Neuvonta Neuvontaajaedunvalvontaajatkettiinkotisivuilla,tapaamisissajapuhelimitse.Toimintaon jatkuvaa;tavoitteenaonluodalisääesittelymateriaaliakettukintoiminnastajatietopaketteja kehitysvammaistentaiteenpiiristäkaikkiensaataville.lisäksierikohderyhmillejatarkoituksiin toimitetaanesitteitäjainfosivuja.esimerkiksiinfosivusiitä,mitensaadataidekokoelman teoksenkuvankäyttöoikeuserilaistentuotteidenkuvittajaksi,jamitenonmahdollistakäyttää kehitysvammaisentaiteilijanteostapohjanaprosenttitaidehankinnoillesosiaalialan rakennushankkeissa. Kotisivuiltalöytyymm.Mitenperustetaanuusitaidetyöpaja?Pesite.SiihenonSaaraPiispa koonnutyhteenohjeitajavinkkejä,joihinkannattaatutustuajosonsuunnittelemassauuden taidetyöpajankäynnistämistä.esitelöytyyosoitteesta Taidekokoelma Kettukikerääjaylläpitäävaltakunnallistakehitysvammaistentaiteilijoidenteostenkokoelmaa, johonkuuluivuoden2012päättyessänoin600teosta.suomalaisentaiteenlisäksikokoelmassa onteoksiaruotsista,tanskasta,islannistajavirosta.taidekokoelmaasäilytetäänkettukin tiloissaiittalantaidetalolla. 10/14

22

23 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TaidekokoelmaantaahyvänperustanTaidekeskuksenaktiivisellenäyttelytoiminnalle. KokoelmastaosaonjatkuvastiesilläTaidekeskuksentiloissa.KirsikodinKettukillelahjoittamia teoksiaonesillähämeenlinnassatoimivassahämeentukikodissa. Myyntigalleria TaidekeskuksentiloissaIittalantaidetalossatoimivuonna2012kehitysvammaistentaiteen myyntigalleriajataidelainaamo.galleriantarkoituksenaonnostaaerityisestihämeenlinnan seudullatyöskentelevienkehitysvammaistentaidettanäkyvillejamyyntiin.kettukinsaamista myyntipjalainatuotoistatilitetääntyöntehneelletaiteilijallepuoleteli50%. Myyntigalleriassaolivuoden2012päättyessäesilläkaikkiaan25työtä10eritaiteilijalta. GalleriassavoidaansopimuksestamyydämyösmuidenkuinKettukinomistamiateoksia. OsagallerianteoksistaonesilläKettukinkotisivuillajaosaonmyösesilläjamyynnissä Kehitysvammaistentukiliitonvaltakunnallisessanettigalleriassa. Julkaisut Vuodenaikanatehtiinalustaviasuunnitelmiakehitysvammaisenkuvittamaakirjaavarten. KustantajaKaristotilasikirjailijaAnneliKannoltakäsikirjoituksennuortenkirjaan, kustannustoimittajanatoimisirjakunelius.ensimmäinenkuvittajaehdokasmuutti paikkakunnaltajaluopuityöstä,jotenuudenkuvittajanetsintääjatketaanvuonna2013. Tietopankki Kettukikerääjatkuvastikehitysvammaistentaiteeseenliittyväämateriaalia.Lehtileikkeitä, artikkeleita,opinnäytetöitäjakirjojaonkoottujovuodesta2002lähtien.lisäksikerätääntietoja Suomessatoimivistataideryhmistäjataideohjaajista. Yhdistyksenkotisivuillaontietoataiteilijoista,alansuomalaisestajaulkomaisesta kirjallisuudesta,taidettaerityisryhmilleopettavistakansalaispjatyöväenopistoistasekä taidetoimintaaharjoittavistatoimintakeskuksistasuomessajaulkomailla.kettukinvuoden taiteilijoistaonkotisivuillekoottumatrikkelitiedot. 11/14

24

25 KETTUKIry.Vuosikertomus /14 YHTEISTYÖ Kansainvälisetyhteydet Taidekeskusjatkoiaktiivistakansainvälistäyhteistyötä.KettukionjäsenoutsiderPtaiteen eurooppalaisessayhteistyöjärjestössäeuropeanassociationforoutsiderart(eoa). Outsidersonthemap exploringandmappingoutsiderartineuropepsymposium EuroopanOutsiderPtaiteenjärjestöEOAjärjestisymposiuminvuosikokouksensayhteydessä GentinkaupungissaBelgiassa.Järjestössäon44jäsentäEuroopan19erimaasta. VuosikokouksessajärjestönuudeksipuheenjohtajaksivalittiinPrinzhornPkokoelmanjohtaja ThomasRöskeHeidelbergistä,SaksastajauudeksihallituksenjäseneksiElisabethGibson Glasgow sta(projectability,skotlanti).varapuheenjohtajanajatkaasuomalainenraija Kallioinen(MaaseudunSivistysliitto). SymposiuminyhteydessäjulkaistiinkirjaOutsidersontheMap,johononkoottutiedot60 erilaisestahyvääkäytäntöäedustavastajärjestöstätaiyksiköstäkaikkiaan26erieuroopan maasta.kirjassaesitelläänsekätaidepajojajaateljeitaettämuseoitajagallerioita.symposiumiin olikirjantaidepajoistajamuseoistavalittu6esimerkkiä,jotkasaivatkutsuttuinapuheenvuoron. SuomestaoliTaidekeskusKettukintoiminnastakertomaankutsuttutaiteellinenjohtajaAhti Isomäki.Symposiumiinosallistuinoin200edustajaa17erimaasta. VierailuWalesistä17.Q CelfoGwmpasPtaiteilijoidenkeskuksestaWalesistamatkasikymmenenhengenryhmä tutustumaanhämeenlinnaanjataidekeskuskettukiinsyyskuussa.celfogwmpason walesilainenorganisaatio,jokajärjestääeritaiteenalojenprojektejaoppimisvaikeuksista kärsivillejayhteiskunnastasyrjäytyneille.keskusonorganisoinuttaiteilijaresidenssinpilotin Englannissajatunnusteleemahdollisuuksialaajentaaresidenssiajatustaylirajojen. TaiteilijatjakeskuksenhenkilöstöosallistuivatKettukintaiteilijoidenkanssatyöpajoihin,kokivat saunanjauinnineksotiikkaajatutustuivatiittalantaidetaloonjalasikeskukseen. Tekstiilityöpajassatoteutettiinmaalaustyöpajanteostenpohjaltauniikkejakankaita. Vuonna2013matkaavatKettukintaideohjaajatSaaraPiispajaKikkaJelisejeffWalesiin residenssitoimintaakehittämään. Kettukipitääylläyhteyksiätärkeimpiinkansainvälisiinyhteistyökumppaneihin: Wales:CelfoGwmpas ArtsRoundAboutPorganisaatio Tanska:BifrostPtaidekoulu(Randers),Kööpenhaminankehitysvammaistentaidekoulu, KaravanaPateljee(Århus),GAIAmuseo(Randers) Ruotsi:Inuti(Tukholma),KunstskolenLinnea(Tukholma) Islanti:Listanlandamæra,ThroskahjalpjaAsgardur(Reykjavik),Fjöllment(Akureyri) Norja:TrastadSamlinger(Borkenes) Viro:JuksPkeskus(Tallinna) IsoQBritannia:ProjectAbility(Glasgow),RawVision lehti(lontoo),carousel(brighton) Hollanti:GalerieAtelierHerenplaats(Rotterdam) Saksa:KunsthausKannen(Münster) Tsekki:Inventura(Praha) Australia:ArtsprojectAustralia(Melbourne)

26

27 KETTUKIry.Vuosikertomus /14 Verkostoyhteistyö Viidesverkostotapaaminen Kettukinhallituksensuunnitteliideariihessä viidettävaltakunnallista verkostotapaamistaalantoimijoille.tapahtumajärjestetäänhuhtikuussa2013jasenteemoina ovatkoulutusjatietoiskut.seminaarissapohditaanhyviäkoulutustapoja.mietitääntaiteen harrastamisentärkeydestäkertovientietoiskujensisältöjäerilaisillekohderyhmille,mm. kehitysvammaistenasumisyksiköidenhenkilökunnallejamuillekehitysvammaistenarjestaja harrastamisestapäättäville.lisäksijärjestetääntietoiskuerityisryhmientaideohjauksesta. Yhteydetmuihinjärjestöihin KehitysvammaQjataidealanjärjestöjenlisäksiKettukiluojaylläpitääyhteistyösuhteitaerilaisiin toimijoihin.kettukinnettisivuillekerättyjätietojayhteistyöverkostonjäsenistäjamuistaalan toimijoistapäivitetäänjapidetäänajantasalla.yhteistyössämukanamm.: ARSHäme ArtKaarisilta(Helsinki) Bovallius ammattiopisto(jyväskylä) ETEVAkuntayhtymä Forssanseudunkehitysvammaistentukiry HAMK(Hämeenlinna) Hattulankunta(Hattula) Hempankaari HuhtamäkiOyj Hyvinkääntaiteilijaseura(Hyvinkää) Hyvinkääntyökeskus HämeenkotiruokaOy Hämeentaidetoimikunta Hämeenlinnankaupunki Hämeenlinnantaiteilijaseura Hämeenlinnanvammaisneuvosto HämeenlinnaQVanajanseurakunta Hämeenlinnanseudunkehitysvammaisten tukiry Kaarisiltary(Nastola) Kalvolankirjasto(Iittala) Karjalohjantoimintakeskus(Karjalohja) Kiipulanammattiopisto(Janakkala) Kirkkonummentyökeskus(Kirkkonummi) Kirsikotiry(Lieksa) KehittämiskeskusOyHäme Kehitysvammaistenpalvelusäätiö Kehitysvammaistentukiliitto Kehitysvammaliitto KoulutuskeskusTavastia(Hämeenlinna) LastenjanuortenkulttuurikeskusARX(Hml) Lieksantaidetoimintakeskus(Lieksa) LinnantilapalveluOy(Hämeenlinna) Luotsisäätiö(Hämeenlinna) LuovatilaQhanke(KehKe,Hämeenlinna) Lyhtyry(Helsinki) MaaseudunsivistysliittoMSL Myyrmäentoimintakeskus(Vantaa) NaivistitIittalassaQsäätiö(Iittala) Omapolkury(Tampere) OpetusQjakulttuuriministeriö Papunet(Helsinki) Pelkosenniementoimintakeskus (Pelkosenniemi) Ranuankristillinenkansanopisto(Ranua) RaamaritOy(Hämeenlinna) SavonvammaisasuntosäätiöSavas SuistoQklubi(Hämeenlinna) ToimintakeskusKuntola(Kouvola) ToimintakeskusViisari(Hämeenlinna) Tampereenkehitysvammaistentukiyhdistys Turunsuomenkielinentyöväenopisto Vaalijalankuntayhtymä(Nenonpelto) Vanajavedenopisto(Hämeenlinna) VanajankeksitOy(Hämeenlinna) VarsinaisQSuomenkansanopisto(Paimio) VerkatehdasOy(Hämeenlinna) Virvelinranta(Hämeenlinna) VammaistenkuvataideprojektiVAKU(Turku) TaideverstasWärjäämö(Tampere)

28

29 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TALOUS Varainhankinta Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenmaksuolivuonna2012henkilöjäseniltä20, järjestöiltä50,ainaisjäseniltä200 jakannatusjäseniltä500. YhdistyssaiOpetusPjakulttuuriministeriöltätoimintaPavustusta85000euroa,mikämahdollisti taidekeskuksentoiminnanjatkumisenjaedelleenkehittämisen.hämeenlinnankaupungin palvelusopimusoli8000euroa,lisäksikaupunkitukikesäleirinjärjestämistä4000eurolla. Myyntitulot Myyntitulojasaatiinostopalvelunatoteutetuistakoulutuksistajakirjojenjapostikorttienmyynnistä, kuvankäyttöoikeuksistasekäteosmyynnistäjaplainoista.kuvankäyttöoikeuksiensekämyyntigallerian tuottojaetaantekijänjayhdistyksenkeskenpuoliksi. Projekti LinnaseuturymyönsiIittalankulttuuritalo kehittämishankkeelletukeayhteensä112547,70euroa, mikäon90%hankkeenkokonaiskustannuksista.kettukirytukihanketta10%rahoitusosuudella. LeaderPhankekäynnistyimaaliskuussa2011jajatkuivuoden2012loppuunsaakka. TULOSLASKELMA2012 Varsinainentoiminta(euroa) Tuotot/yhdistys 25087,02 Tuotot/IittalankulttuurikeskusPhanke 77381,01 Henkilöstökulut/yhdistys P64,129,61 Henkilöstökulut/IittalankulttuurikeskusPhanke P46362,57 Poistot P520,07 Muutkulut/yhdistys P47948,08 Muutkulut/IittalankulttuurikeskusPhanke P27129,32 Kulujäämä P62871,62 Varainhankinta 2646,20 SijoitusPjarahoitustoiminta P49,64 ToimintaPavustukset 85000,00 Tilikaudenylijäämä 3974,94 14/14

30

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja Pöytäkirja Aika: 7.9.2014 klo 14.00 14.45 Paikka: Sotkalinnan tanssilava, Renko Kokouksen avasi yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5.

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5. 25.5.2015& TAIDEYLIOPISTO & Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014 Taideyliopisto Kotipaikka:Helsinki Y3tunnus:250030536 & TAIDEYLIOPISTO& TOIMINTAKERTOMUS&JA&TILINPÄÄTÖS& TILIKAUDELTA&1.1.& &31.12.2014&

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000 Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67 Kirjausesimerkkeihin on kerätty tyypillisimpiä kirjanpidon kirjauksia ja tilinpäätösvientejä RAHATILIT Yhdistys vie käteiskassasta 1000 euroa pankkitilille. Pankkitililtä maksetaan

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN, Rosmariininkatu 5 A 4, 33710 Tampere 23.2.2014 Kutsu vuosikokoukseen Asialista 1. Kokouksen avaus :n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään lauantaina

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Kokoustiedot Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.29 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös 2014. Edustajiston kokous 15.04.2015

Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös 2014. Edustajiston kokous 15.04.2015 Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 15.04.2015 Tilinpäätöksen rakenne Toimintakatsaus Ylioppilaskunnan tuloslaskelma Ylioppilaskunnan tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Liitetiedot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

1. Toiminnan perusteita

1. Toiminnan perusteita 1. Toiminnan perusteita SuunnistavaUusimaary(SU)toimiitoimintasäännöissä22.12.1995määritettyjenohjeiden mukaisesti. Missio,tehtävä,miksiyhdistysonolemassa,on: SuunnistavaUusimaary:ntarkoituksenaon toimiasuunnistusharrastuksenherättämiseksi,ylläpitämiseksijakehittämiseksijatoimia

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

Suomen Perthes ry. OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010

Suomen Perthes ry. OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010 OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010 Yhdistyksen perinteinen Perthes-tapahtuma järjestetään Kalajoen hiekkasärkillä Sani-kylpylähotellissa

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0

Lisätiedot

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER-

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER- IAKAS NDENTTI/ IMUS- JA OELMA- SASTO OTOIMEN- HTAJA TKIJAT NSER- TTORIT ETO- JA ERIAALI- RASTOT AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO PÄÄTIEDOSTOT (TIETOVARANNOT) LUETTELOINTITIEDOT VAATIIKO KONSERVOINTIA? MATERIAALIN

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-31 255,02-34 744,98 47,4-33,7 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-6

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-46 888,45-19 111,55 71,0-0,6 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-9

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENKEHITYS 2011-2014 2014 2013 2012 2011 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENMAKSUPOHJA 2011-2014 Vuosi Jäsenmaksu

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4,000.00 Valtion avustukset, UM 692,653.09 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** Ulkomaiset avustukset, Global

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 9.10.2010 klo 15.15 Paikka: Läsnä: Hirsiaho, Toivakka Jukka Heinonen Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen Tuomas Hokkanen Sari Puikkonen Ronja Hokkanen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous Helsingissä Ratsastajainliiton kevätkokous järjestetään Helsingissä, Valo-talossa, sunnuntaina 24.4.2016 klo 11.00 alkaen. Lähetämme ohessa Suomen Ratsastajainliiton

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Päivi Tasala 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - ADHD-kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - TV-esiintymiset: Inhimillinen Tekijä-

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y.

VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y. TILINPÄÄTÖS 2009 VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y. 1.1.2009-31.12.2009 1/6 TULOSLASKELMA 2009 2009 2008 Varsinainen toiminta Tuotot Tapahtumien osall.maksut +1118,00 Jääkausijuhlien osallistumismaksut

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

Kustannuspaikka Tunniste 1 Tili Tp Ta Ta - muutos Ta & muut Toteuma Poikkeama Tot % Tili 2014 01-12 2015 01-12 2015 01-12 2015 01-12 2015 01-06 summa

Kustannuspaikka Tunniste 1 Tili Tp Ta Ta - muutos Ta & muut Toteuma Poikkeama Tot % Tili 2014 01-12 2015 01-12 2015 01-12 2015 01-12 2015 01-06 summa Pelkosenniemen kunta Sivu 1 009712 Hallinto- ja laitosraken 1110 Kunnanvirasto 9000 Inv/Palkat -4 037 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9010 Inv/Muut henkilö -851 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9020 Inv/Tarvikeet, o -6 344 0

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2009 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Kerhohuone, Toivakantie 36, Toivakka Timo Särkkä Jukka Heinonen Markku Ilomäki Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Hilja Mustonen KIRSIKODIN. vuosisuunnitelma

Hilja Mustonen KIRSIKODIN. vuosisuunnitelma Hilja Mustonen KIRSIKODIN vuosisuunnitelma 2015 Hilja Mustonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnan tavoitteet ja toteutus 3. Toteutuksen seuranta ja aikataulu 4. Vastuualueet Liitteet: Talousarvio

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kehitysvammaisten taiteilijoiden Tuki ry. Vuosikertomus 2013

Kehitysvammaisten taiteilijoiden Tuki ry. Vuosikertomus 2013 Kehitysvammaisten taiteilijoiden Tuki ry. Vuosikertomus 2013 Iittalantie 130 14500 Iittala www.kettuki.fi taidekeskus@kettuki.fi + 358 44 040 5107 SISÄLLYS 1 KETTUKI RY JA TAIDEKESKUS KETTUKI... 3 1.1

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki työllisyyttä kehittämässä

Hämeenlinnan kaupunki työllisyyttä kehittämässä Hämeenlinnan kaupunki työllisyyttä kehittämässä Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Työllisyyden kuntakokeiluhanke Hämeenlinnan seudulla 1.9.2012-31.12.2015 Heikki Rantala projektipäällikkö,

Lisätiedot

Hilja Mustonen KIRSIKODIN. vuosisuunnitelma

Hilja Mustonen KIRSIKODIN. vuosisuunnitelma Hilja Mustonen KIRSIKODIN vuosisuunnitelma 2014 Hilja Mustonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnan tavoitteet ja toteutus 3. Toteutuksen seuranta ja aikataulu 4. Vastuualueet Liitteet: Talousarvio

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

TK Asteri tiekunta TK14.WTR

TK Asteri tiekunta TK14.WTR TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014 TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 94 500,00 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00 3020 opiskelijakorttituotot

Lisätiedot

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto KUTSU JA ASIALISTA Vuosikokous 2008 8.6.2008 1 (1) Kutsu vuosikokoukseen :n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään lauantaina 9.8.2008 kello 15.15 alkaen Vaasassa Kylpylähotelli

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ Hämeen TE-toimisto aloitti v. 2013 toimintansa. Toimiston hallinnollinen paikka sijaitsee Lahdessa. Toimipaikat ovat Lahti, Hämeenlinna, Heinola,

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2013 TA2012 TP2011 TP2010 TUOTOT +LISÄ TA2012 3000 tuotot 31

Lisätiedot