Kehitysvammaisten!taiteilijoiden!Tuki!ry.!! Vuosikertomus!2012! !!!! HALLINTO!...!2! TOIMINTA!...!4! YHTEISTYÖ!...!12! TALOUS!...!14!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisten!taiteilijoiden!Tuki!ry.!! Vuosikertomus!2012! !!!! HALLINTO!...!2! TOIMINTA!...!4! YHTEISTYÖ!...!12! TALOUS!...!14!"

Transkriptio

1

2

3 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 KehitysvammaistentaiteilijoidenTukiry. Vuosikertomus2012 Sisällysluettelo HALLINTO...2 Hallitus...2 Tilat...3 Henkilöstö...3 TOIMINTA...4 Koulutus...4 Näyttelyt...5 Projektit...8 Kettukintuoteperhe...9 Tiedottaminen...10 Neuvonta...10 Taidekokoelma...10 Myyntigalleria...11 Julkaisut...11 Tietopankki...11 YHTEISTYÖ...12 Kansainvälisetyhteydet...12 Verkostoyhteistyö...13 Yhteydetmuihinjärjestöihin...13 TALOUS...14 Varainhankinta...14 Myyntitulot...14 TULOSLASKELMA /14

4

5 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 2/14 KETTUKIRYJATAIDEKESKUSKETTUKI Vuonna2002perustettuKehitysvammaistentaiteilijoidentukiryylläpitääHämeenlinnassa toimivaataidekeskuskettukia.taidekeskuksentavoitteenaontehdäkehitysvammaisten taidettatunnetuksijakohottaataiteenalanarvostusta.keskuspyrkiimyösparantamaan kehitysvammaistenmahdollisuuksiaopiskellajaharrastaataidettasekätyöskennellätaiteen alalla. TaidekeskusKettukintoimintakäynnistyiHämeenlinnanVerkatehtaallatoukokuussa2006. KäynnistämisenmahdollistanutESRQhankepäättyivuoden2007lopussa.Vuosina2008Q2012 taidekeskusonsaanuttoimintaqavustustaopetusqjakulttuuriministeriöltä,mikäon mahdollistanuttoiminnanjatkumisenjaedelleenkehittämisen.taidekeskuskettukion saavuttanuttunnustetunasemanalantoimijoidenkeskuudessasekäpaikallisesti, valtakunnallisestiettäkansainvälisesti. Taidekeskusjärjestäänäyttelyitä,kouluttaa,antaaasiantuntijaQapuajatoimiialanedunvalvojana jatietopankkina.keskusylläpitääomaavaltakunnallistataidekokoelmaajavälittääinformaatiota alantapahtumistamaanlaajuisesti.internetqkotisivutsijaitsevatosoitteessawww.kettuki.fi. Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenistöönkuuluutaiteilijoita,taiteenja kehitysvammaqalanasiantuntijoitasekämuitakehitysvammaistentaiteestakiinnostuneita henkilöitä. HALLINTO Hallitus SusannaHintsala,koulutusQjavaikuttamisjohtaja,hallituksenpuheenjohtaja Varsinaisetjäsenet: KikkaJelisejeff,taideohjaaja,varapj. PekkaElomaa,valokuvaaja AhtiIsomäki,taidemaalari JaanaIsomäki,psykologi,sihteeri KariTKorhonen,ekonomi Varajäsenet: JaakkoBashmakov,taidegraafikko SatuItkonen,taidehistorioitsija SirpaPietikäinen,KM EijaRuoho,kuvataiteilijaAMK KatriStenberg,taidemaalari Hallituksenkokoukset Yhdistyksenhallituksellaolivuoden2012aikana9kokousta,jotkapidettiinjoko KehitysvammaliitossaHelsingissätaiIittalantaidetalossa.Vuosikokouspidettiin13.3.ja syyskokous lisäksiyhdistyksenhallituskokoontuitoiminnansuunnittelupäiville ja Jäsenistö Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenmääräolivuoden2012lopussa75.Jäsenistä yksityishenkilöitäoliyhteensä62jayhteisöjäseniäoli13.

6

7 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TAIDEKESKUSKETTUKINTILATJAHENKILÖSTÖ Tilat Taidekeskusmuuttihelmikuussa2012Iittalantaidetaloon,jostavuokrattiintoimistohuone, taidekokoelmanvarastotilajaulkovarastosekätoimistohuoneiittalantaidetalopprojektin käyttöön. Studiotilat:VanajavedenopistonkanssayhteistyössäjärjestetyilleHämeenlinnan kuvataideryhmillevuokrattiinopetustilaahämeenlinnanaimokouluntiloistajasyyskaudella VirvelinrantaYKSPumppuPhankkeenkurssilletyöpajatilaaVirvelinrannasta. Henkilöstö TaidekeskusKettukintoiminnanjohtajanatyöskenteliFMEsaVienamo1.1.P Uutena toiminnanjohtajanaaloittitamsirpahaapaoja esavienamotyöskenteliiittalan kulttuuritalopprojektissaelokuunalkuunasti30%jaelokuustavuodenloppuun100%työajalla. Iittalankulttuuritalo hankkeenosapäiväisenäprojektipäällikkönätoimi1.1.p immo Rantala. TaideohjaajinakursseillajakesäleirillätoimivattaidemaalariSaaraPiispa,kuvataiteilijaKatri StenbergjataidemaalariAhtiIsomäki.ToimintaterapeuttiharjoittelijaNinniSjölundjaavustajat ArjaKilpalaQSarmannejaHelenaAarimaatoimivatkesäleirilläohjaajienapuna.Walesilaisen vierailijaryhmäntyöpajojenohjaajinatoimivatsaarapiispajakikkajelisejeff.kikkajelisejeff toimimyösoutsiderdesignnäyttelynkuraattorina. TaidekeskuksenosaPaikaisenataiteellisenajohtajanatyöskenteli taidemaalari AhtiIsomäki. Iittalantaidetalollapidetynkesänäyttelyntuntipalkkaisinanäyttelynvalvojinatoimivat MeriJokinen,EilaSurakka,MauriJärvinenjaheinäkuussaArttuVienamo. YhdistyksentaloudenhoitoonliittyvätpalvelutonostettuPäiviMäättäseltä(tmiKasperville). 3/14

8

9 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TOIMINTA Vuonna2012TaidekeskusKettukimuuttiKalvolanentiseenkunnantaloon,loiuusia kurssimuotojajakehittikansainvälistäyhteistyötä.kettukinvetämäiittalantaidetaloprojekti toitaloonuuttatoimintaajakettukinlaajakesänäyttelylevittäytyitalonsisätiloihinja puutarhaan.näidenlisäksikettukijärjestientiseentapaankoulutusta,taidenäyttelyitä, tapaamisiajavierailuja,ylläpitikehitysvammaistentaiteenvaltakunnallistaverkostoaja tiedottialantapahtumista. Koulutus Kurssitjatyöpajat YhteistyössäVanajavedenopistonkanssajärjestetyterityisryhmienkuvataidekurssitjatkuivat Hämeenlinnassa.Keväällä2012kokoontuiviikoittainkolmeryhmää,joistakaksiHämeenlinnassa jayksiparolassa.syksylläkaksiryhmääjatkoitaiteentekemistähämeenlinnassa.ryhmiin osallistuikeväällä23jasyksyllä20taiteenharrastajaa. Kettukikustantaatilatjatarvikkeetkursseilla.TaidekurssitkokoontuivatVerkatehtaalla KuvataidekouluntiloissajaParolassaHattulankunnannuorisotalolla.Opettajienpalkatmaksoi Vanajavedenopisto,materiaalienhankinnasta,tiloistajakurssienkäytännönjärjestelyistä vastasikettuki.opettajinakursseillatoimivatahtiisomäki,saarapiispajakatristenberg. TaidekeskusjärjestikevätkaudellaHämeenTukikodinasiakkailleostopalvelunataidekurssin, jonkaohjaajanatoimisaarapiispa.tukikodintiloissapidetyllekurssilleosallistuiviikoittain6p9 taiteenharrastajaa. VirvelinrannankehittämisPjaresurssikeskuksenkanssayhteistyössätoteutettavapilottikurssin TartusiveltimeenensimmäinenjaksototeutettiinsyksyllätyöpajatilassaVirvelinrannassa. Iltakurssilleosallistuikehitysvammaistenlisäksimyösmuitataiteentekemisestäkiinnostuneita, yhteensä13opiskelijaa.ohjaajanatoimikatristenberg.pilottikurssijatkuuvieläkaksikautta syksyyn2013saakka.kettukitoteuttikurssinostopalveluna. Syksylläsuunniteltiinuusitaidepajamalli,jossakuvataiteenlisäksisisältöinäonmyösmuita taiteenaloja,jakohderyhminäkehitysvammaiset,muuterityisryhmätjataiteenalanharrastajat. Toimintaaloitetaankeväällä2013ostopalvelunaHämeenlinnankaupungille. HämeenlinnanVammaisneuvostojärjestiVirvelinrannassakulttuuripäivänsunnuntaina27.5. PäivänyhteydessäpidettiinsekäKettukinjärjestämätaidepajaettätaidenäyttely.Pajan taideohjaajanatoimitaidemaalarikatristenberg. Kettukintaideleiri13.P Hämeenlinnassa KettukijärjestileirinyhteistyössäHämeenTukikodinjaHämeenlinnankaupunginkanssa. SyöksynsuunleirikeskuksessaHämeenlinnassaviisitoistakehitysvammaistaleiriläistäteki taidettajaosallistuiluovaantoimintaan.osaosallistujistaolijoedistyneitätaiteilijoita,toisille kokemustaiteentekemisestäoliuusi. 4/14

10

11 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Leirikeskustarjosihienotpuitteetkeskittyäluomiseen.Saunominen,uiminen,karaokePja diskoillatsekänäyttelyretkiiittalaantäydensivätleiriviikonantia.ohjaajinatoimivatahti Isomäki,SaaraPiispajaKatriStenberg,luovaatoimintaajärjestiNinniSjölundjaHämeen tukikodinhenkilökunta.arjakilpalapsarmannejahelenaaarimaatoimivatvalvojinaja avustajina.tukikodintoimitusjohtajamarjaanajokinenosallistuileirinjärjestelyihin. Näyttelyt TaidekeskusKettukijärjestivuonna2012viisiomaataidenäyttelyä.Lisäksitaidekeskuksen taiteilijoitaosallistuineljäänmuidenjärjestämäännäyttelyyn. MiiaRuohonenQKettukinvuodentaiteilija GalleriaARXissa Hämeenlinnassa TaidekeskusKettukinvuoden2012taiteilijanMiiaRuohosen(s.1987)yksityisnäyttelyÖrkkejäja ötököitäjärjestettiinperinteisestigalleriaarxissatammiphelmikuussa. MiiaRuohosellaontakanaanpoikkeuksellisenpaljontaideopintoja.Hänonopiskellutkaksi vuottahämeenlinnassaperttulanerityisammattikoulunkuvapkoulutuksessajakolmevuotta KaarisillanammatillisessataidekoulutuksessaNastolassa. NäyttelynavasivaltiotieteentohtoriAssiLiikanen,jokasamassatilaisuudessavastaanotti Kettukinvuoden2011taidetekoPtunnustuksentaiteen,kulttuurinjahyvinvoinninyhteyksien tutkimisestajatukemisesta. Lumottupuutarha15.P Iittalantaidetalolla TaidekeskusKettukinkesänäyttelyLumottuPuutarhaolisuunnattuerityisestilapsilleja lapsiperheille.näyttelyynosallistuihyvinerilaistataiteentekijöitä tunnettuja ammattitaiteilijoita,kehitysvammaisia,itepkansantaiteilijoita,lapsiajanuoria kaikenkaikkiaan 31taiteilijaasekäAimokoulunjaIittalanyhtenäiskoulunoppilaita.Teoksiaonesillä145. Teoksialöytyiulkoaoksienalta,puista,nurmikolta,ladonseinältäjahiekkakentältäjamonissa niistäolikäytettykierrätysmateriaaleja.sisällätalossaolikahdessakerroksessaesillämaalauksia japuuveistoksia.näyttelyoliavoinnajokapäiväklo11p17javierailijoitapalvelipienikesäkahvila. Näyttelyssäkävinoin1400vierailijaa. Näyttelyntaiteilijat: SatuAlenius,HarriBlomberg,MariaEloranta,NinniEtelämäki,SimoHuusko,AhtiIsomäki,Olli Isomäki,KikkaJelisejeff,AnneKoivunen,TuomasKorhonen,AnttiKorkeila,OlliLarjo,Tuija Lehtonen,PekkaMoller,MikkoMyöhänen,TeemuNikkilä,MirjaNärvänen,SaaraPiispa, KennethRasmussen,MiiaRuohonen,MarkkuSarastamo,VilleSeppälä,JyrySiren,Mari Sihvonen,KatriStenberg,JukkaSuni,KirsiPärssinen,AnssiTaulu,KimmoTolvanen,Terho VainiojaAnnaVesalasekäAimokoulun6oppilasryhmääjaIittalanyhtenäiskoulunoppilaat 5/14

12

13 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 VilleSeppälä ArtKaarisillassaHelsingissä ArtKaarisillannäyttelyesittelimaalauksiaVilleSeppälänkokotuotannosta,jokajäivalitettavasti vainnoinkuudenvuodenmittaiseksi.villenäkillinenpoismenokesällä2012olijärkytyspaitsi läheisille,myöstaidekeskuskettukintaiteilijoillejahenkilökunnalle.yksityisnäyttelystätulikin muistonäyttely.näyttelynjärjestikettukijasitätukiapurahallavammaistenkoulutuksenja työllistymisentukiry. OUTSIDERDESIGN2012 muotoiluamarginaalista3.p lahden Muotohuoltamolla OutsiderDesign2012 näyttelytoimuotoilunwdcppääkaupunkivuoteentuorettaja ilmaisuvoimaistatuotantoa,jotaeioleaiemminnäyttelyissänähty:ensimmäistäkertaaoliesillä outsiderptaiteeseenpohjautuvaamuotoiluajatuotekehitystäeripuoliltasuomea. Kehitysvammaistentaidekeskuksissaontehtytaidekäsityönäkorkeatasoistadesigniaja toteutettuerilaisiamuotoilupjatuotekehityshankkeita.lokakuussamuotohuoltamollaoli tilaisuusnähdänäitävärikylläisiä,riemastuttaviajakorkeatasoisestimuotoiltujatuotteita TaidekeskusKettukinjärjestämässänäyttelyssä. MuotoilijajatekstiilitaiteilijaKikkaJelisejeffjamuotoilunläänintaiteilijaPaulaSusitaival valitsivatnäyttelyntuotteetrunsaastatarjonnasta.tuotteitaoliesilläkuudesta kehitysvammaistentaidekeskuksesta.mukanaolidesigniakaarisillastanastolasta,kirsikodista Lieksasta,OmaPolkury:stäTampereelta,TaidekeskusKettukintuotekehityshankkeesta, KarjalohjantyökeskuksestajaLieksanTaidetoimintakeskuksesta.Näyttelynsuojelijanatoimi muotoilijajataiteilijaprofessorihannukähönen. Näyttelynviimeisenäpäivänä järjestettiinmarkkinapäivä,jolloinolimahdollistaostaa outsiderdesignptuotteitapopqupmyymälästämuotohuoltamolta. Näyttelyntaiteilijat: MikaelBashmakov,JackHeiskanen,SamiHukka,IlonaIhaksi,SerafiinaKoskinen,JuusoKittilä, SamuliLaurila,JukkaPekkaLevy,HeikkiLinna,LinneaMeuronen,SanttuMiettinen,Kirsi Mikkonen,VillePenttilä,AnttiPiispa,VesaRimpilä,MarikaRintaniemi,KalleSalaspuro,Risto Syrjäläinen,PiiaVaarala,SuviVälimäki,Kaarisillanpäivätoiminnanryhmä,Kettukin tuotekehityshanke:elinaniemelä,kimmotolvanen,jukkasuni,anttikorkeilasekälieksan taidetoimintakeskuksentaiteilijoita. Tartusiveltimeen näyttely3.p virvelinrannassahämeenlinnassa VirvelinrannankuvataidekurssinpäätteeksiosallistujientuotantoaesiteltiinVirvelinrannan tiloissa.teoksiaoliesilläravintolasalissajarakennuksenyläaulassatalossajärjestettyjen joulujuhlienjamuidentapahtumienaikaan. Näyttelyntaiteilijat: TeemuLaakkonen,TiiaLaineinen,TuijaLehtonen,PasiManninen,MarkMatsibora,Adnan Mujkic,PäiviNiukkanen,PetteriPerho,AnneSuvisuo,AnnaVesalajaMarjuVesala 6/14

14

15 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Kettukintaiteilijatmuissanäyttelyissä Hämeennuoret näyttely2012galleriaarxssa6.3.p hämeenlinnassa AnnaVesala,JyrySirenjaCaritaStenhammarolivatmukanaHämeenlinnassaGalleriaARXissa esilläolevassahämeennuoret2012pnäyttelyssä6.3.p Näyttelyyntarjositöitäänneljäkymmentäkolme15P35PvuotiastataiteilijaaKantaPjaPäijätP Hämeenalueelta.NäyttelynjuryttäjänätoiminuttaidemaalariKatriStenbergvalitsimukaan31 taiteilijaa,joiltanäyttelyssänähtiin51teosta. Porttivapauteen15.4.P OpistotalossaHämeenlinnanVerkatehtaalla VanajavedenopistonkuvataideopettajienjaPopiskelijoidennäyttelyPorttivapauteenjuhlisti opistonrehtoripirkkotanskasensiirtymistäeläkkeelle.kettukintaideryhmientaiteilijatovat näyttelyssänäkyvästiesilläjamukanaolivatmyöstimolitjanjatuulituomenmuistoryhmät. Ihmeellistävaloa joulunäyttely16.11.p naivistitiittalassasäätiö NäyttelyssäIittalanvanhallapuukoulullaoliKettukinkolmellataiteilijallaomakultaseinäinen huone.jukkasuninjaannavesalanmaalaustenseuranaolijackheiskasenhuovutettu kettuveistos. TuuliTuomenteoksia1.P Kalvolankirjastossa HämeenlinnankirjastonKalvolanpalvelupisteessäjärjestettiinensimmäinenkuvataidenäyttely joulukuussa.ahtiisomäkivalitsikeskellätalveakatsottaviksilämpimiävärejäjavahvojamuotoja TuuliTuomentuotannosta. Papunetintyöt10Qvuotisnäyttelyssä5.P ArtKaarisillassaHelsingissä GalleriaArtKaarisillannäyttelyssäoliesilläPapunetinkuvataidekilpailujentöistävalikoitu20 teoksenotoskymmenenvuodenajalta.näyttelyonesillätammikuussa2013lahdenkirjastossa jahyvänmielentalossahelsingissä09.04.p kettukintaiteilijatnäyttelyssä:kimmo Tolvanen,NinniEtelämäkijaHarriBlomberg.(Kaikkiaankahdeksannäyttelyynvalittuataiteilijaa onollutahtiisomäenoppilaita). KuvataidekilpailujentöitäonesillämyösPapunetinverkkogalleriassaosoitteessa 7/14

16

17 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 8/14 Projektit IittalanKulttuuritalo hanke Kettukirykäynnistimaaliskuussa2011IittalankulttuuritaloQhankkeen.Vuoden2012loppuun saakkakestäneeneuqprojektinrahoittajanatoimilinnaseutury.tavoitteenaolitehdä KalvolanvanhastakunnantalostaIittalaanmonipuolinenkulttuurinjataiteenkeskus,jossa kehitysvammaistentaidetoimintaonvahvastimukana. Iittalankulttuuritalo hankkeenkeskeisenäpäämääränäoliluodaedellytyksetuudenyrityksen, IittalantaidetaloOy:nkäynnistämiselle.Osakeyhtiötoisitaloonjasenympäristöönuudenlaisen laajaanyhteistyöhönperustuvantoimintamallin.perustettavanyhtiönosakkaiksikaavailtiin Kettukiry:tä,HämeenlinnankaupunkiajaETEVAkuntayhtymää.Yrityksentehtäviinkuuluisi mm.talontilojenhallinta,rakennuksenvuokraushämeenlinnankaupungiltajaedelleenmuiden vuokralaistenhankkiminen,kehitysvammaistentaidetyötoiminnankäynnistäminen,uusien tuotteidenkehittäminenjamyyntisekätilaisuuksienjatapahtumienjärjestämineniittalassa. Taidetalossajasenympäristössäjärjestettiinhankkeenkauttarunsaastierilaisiatilaisuuksiaja tapahtumia:vuosina2011p2012talontapahtumissa,näyttelyissä,kokouksissajakursseilla vierailiyhteensäyli5000vierasta. Hanketyöskenteliläheskahdenvuodenajanaktiivisestivanhankunnantalontoiminnan turvaamiseksijakehittämiseksi.hankkeentoiminnallaonollutmm.seuraavanlaisiatuloksia: KalvolanvanhakunnantalotunnetaannykyäänyleisestinimelläIittalantaidetalo IittalantaidetalonPkotisivutovatosoitteessawww.iittalantaidetalo.fi Taidetalostajasentoiminnasta,suunnitelmistajahistoriastakertovatesitteet. Taidetaloononluotuvalmiudetjärjestäätalossakokouksia,koulutusta,tilaisuuksiaja näyttelytoimintaa.talolleonomatienviitta,kameravalvontatalonetupjatakapihalla, sekälangatoninternet yhteystalonsisätiloissa. Taloudenosaltahankeontoteutunutsuunnitelmienmukaisesti,muttayritystäeiperustettu hankkeenaikanaeikäpysyvääkehitysvammaistentaidetyötoimintaasaatusynnytettyä. Iittalantaidetalontulevaisuudensuunnitelmatovatherättäneetrunsaastikiinnostustaerilaisissa viiteryhmissä,tiedotusvälineissäjaiittalanasukkaidensekäpaikallistenjärjestöjenjayrittäjien keskuudessa.vaikkatalontoimintaanliittyvänyrityksenperustamineneipaikallisinvoimin syksyllä2012onnistunut,taidetalontoiminnankehittymistäseurataanerityisestiiittalassa tarkkaan.taidetalonviereenkaavaillunvanhustenpalvelukeskuksenrakentaminensaattaaluoda taidetalontoiminnalleuusiamahdollisuuksia. Iittalanvisio hankkeentuloksetesitelläänhämeenlinnankunnanhallituksellealkuvuodesta 2013.VisiossaIittalantaidetaloonmukanakeskeisessäroolissa. Hankepäättyi Loppuraporttionluettavissaosoitteessa

18

19

20

21 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Tiedottaminen TaidekeskusKettukitiedottaakehitysvammaistentaiteeseenliittyvistäasioistavaltakunnallisesti kotisivuillaannetissäjakettukiptiedotteessa.näyttelypjatapahtumatietojapäivitetäänja kerrotaanalankansainvälisestäjakotimaisestakehittymisestä. Kettukinnettisivutuudistettiinloppuvuodesta.Osoitteestawww.kettuki.filöytyytietoamm. alantapahtumista,kirjallisuudesta,tutkimuksistajaopinnäytetöistäsekäalantoimijoista Suomessajaulkomailla.TaidekeskuksenFacebookQryhmäkasvoijajatkoitoimintaansa. KettukillaonnytmyösTwitterPtilijatwiittaustenseuraajia. KettukiQtiedote,valtakunnallinentiedotuslehti,ilmestyi4kertaavuonna2012.Lehteäjaettiin edelleensekäsähköisenäettäpaperisenaversiona.seuraavaenglanninkielinenkettuki Newsletterilmestyykeväällä2013. Tärkeimmistänäyttelyistäjatapahtumistakerrottiininfotilaisuuksissajakaikistamuista medioillelähetettävintiedottein.yhdistyksenasioistatiedotettiinjäsenkirjeillä,jotkalähetettiin pääsääntöisestisähköpostissajaosinmyöstavallisessapostissa.kehitysvammapalanjulkaisuissa Kettukintoimintaajatapahtumiaesiteltiinmonipuolisesti.Hämäläisissämaakuntalehdissä, paikallislehdissäjaylehämeessäalanasioitakäsiteltiinmyösmelkohyvin. EsittelymateriaaliaKettukintoiminnastajataidekokoelmastajaettiintapahtumissaja näyttelyissäkuhunkintilanteeseensopivallatavalla. Neuvonta Neuvontaajaedunvalvontaajatkettiinkotisivuilla,tapaamisissajapuhelimitse.Toimintaon jatkuvaa;tavoitteenaonluodalisääesittelymateriaaliakettukintoiminnastajatietopaketteja kehitysvammaistentaiteenpiiristäkaikkiensaataville.lisäksierikohderyhmillejatarkoituksiin toimitetaanesitteitäjainfosivuja.esimerkiksiinfosivusiitä,mitensaadataidekokoelman teoksenkuvankäyttöoikeuserilaistentuotteidenkuvittajaksi,jamitenonmahdollistakäyttää kehitysvammaisentaiteilijanteostapohjanaprosenttitaidehankinnoillesosiaalialan rakennushankkeissa. Kotisivuiltalöytyymm.Mitenperustetaanuusitaidetyöpaja?Pesite.SiihenonSaaraPiispa koonnutyhteenohjeitajavinkkejä,joihinkannattaatutustuajosonsuunnittelemassauuden taidetyöpajankäynnistämistä.esitelöytyyosoitteesta Taidekokoelma Kettukikerääjaylläpitäävaltakunnallistakehitysvammaistentaiteilijoidenteostenkokoelmaa, johonkuuluivuoden2012päättyessänoin600teosta.suomalaisentaiteenlisäksikokoelmassa onteoksiaruotsista,tanskasta,islannistajavirosta.taidekokoelmaasäilytetäänkettukin tiloissaiittalantaidetalolla. 10/14

22

23 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TaidekokoelmaantaahyvänperustanTaidekeskuksenaktiivisellenäyttelytoiminnalle. KokoelmastaosaonjatkuvastiesilläTaidekeskuksentiloissa.KirsikodinKettukillelahjoittamia teoksiaonesillähämeenlinnassatoimivassahämeentukikodissa. Myyntigalleria TaidekeskuksentiloissaIittalantaidetalossatoimivuonna2012kehitysvammaistentaiteen myyntigalleriajataidelainaamo.galleriantarkoituksenaonnostaaerityisestihämeenlinnan seudullatyöskentelevienkehitysvammaistentaidettanäkyvillejamyyntiin.kettukinsaamista myyntipjalainatuotoistatilitetääntyöntehneelletaiteilijallepuoleteli50%. Myyntigalleriassaolivuoden2012päättyessäesilläkaikkiaan25työtä10eritaiteilijalta. GalleriassavoidaansopimuksestamyydämyösmuidenkuinKettukinomistamiateoksia. OsagallerianteoksistaonesilläKettukinkotisivuillajaosaonmyösesilläjamyynnissä Kehitysvammaistentukiliitonvaltakunnallisessanettigalleriassa. Julkaisut Vuodenaikanatehtiinalustaviasuunnitelmiakehitysvammaisenkuvittamaakirjaavarten. KustantajaKaristotilasikirjailijaAnneliKannoltakäsikirjoituksennuortenkirjaan, kustannustoimittajanatoimisirjakunelius.ensimmäinenkuvittajaehdokasmuutti paikkakunnaltajaluopuityöstä,jotenuudenkuvittajanetsintääjatketaanvuonna2013. Tietopankki Kettukikerääjatkuvastikehitysvammaistentaiteeseenliittyväämateriaalia.Lehtileikkeitä, artikkeleita,opinnäytetöitäjakirjojaonkoottujovuodesta2002lähtien.lisäksikerätääntietoja Suomessatoimivistataideryhmistäjataideohjaajista. Yhdistyksenkotisivuillaontietoataiteilijoista,alansuomalaisestajaulkomaisesta kirjallisuudesta,taidettaerityisryhmilleopettavistakansalaispjatyöväenopistoistasekä taidetoimintaaharjoittavistatoimintakeskuksistasuomessajaulkomailla.kettukinvuoden taiteilijoistaonkotisivuillekoottumatrikkelitiedot. 11/14

24

25 KETTUKIry.Vuosikertomus /14 YHTEISTYÖ Kansainvälisetyhteydet Taidekeskusjatkoiaktiivistakansainvälistäyhteistyötä.KettukionjäsenoutsiderPtaiteen eurooppalaisessayhteistyöjärjestössäeuropeanassociationforoutsiderart(eoa). Outsidersonthemap exploringandmappingoutsiderartineuropepsymposium EuroopanOutsiderPtaiteenjärjestöEOAjärjestisymposiuminvuosikokouksensayhteydessä GentinkaupungissaBelgiassa.Järjestössäon44jäsentäEuroopan19erimaasta. VuosikokouksessajärjestönuudeksipuheenjohtajaksivalittiinPrinzhornPkokoelmanjohtaja ThomasRöskeHeidelbergistä,SaksastajauudeksihallituksenjäseneksiElisabethGibson Glasgow sta(projectability,skotlanti).varapuheenjohtajanajatkaasuomalainenraija Kallioinen(MaaseudunSivistysliitto). SymposiuminyhteydessäjulkaistiinkirjaOutsidersontheMap,johononkoottutiedot60 erilaisestahyvääkäytäntöäedustavastajärjestöstätaiyksiköstäkaikkiaan26erieuroopan maasta.kirjassaesitelläänsekätaidepajojajaateljeitaettämuseoitajagallerioita.symposiumiin olikirjantaidepajoistajamuseoistavalittu6esimerkkiä,jotkasaivatkutsuttuinapuheenvuoron. SuomestaoliTaidekeskusKettukintoiminnastakertomaankutsuttutaiteellinenjohtajaAhti Isomäki.Symposiumiinosallistuinoin200edustajaa17erimaasta. VierailuWalesistä17.Q CelfoGwmpasPtaiteilijoidenkeskuksestaWalesistamatkasikymmenenhengenryhmä tutustumaanhämeenlinnaanjataidekeskuskettukiinsyyskuussa.celfogwmpason walesilainenorganisaatio,jokajärjestääeritaiteenalojenprojektejaoppimisvaikeuksista kärsivillejayhteiskunnastasyrjäytyneille.keskusonorganisoinuttaiteilijaresidenssinpilotin Englannissajatunnusteleemahdollisuuksialaajentaaresidenssiajatustaylirajojen. TaiteilijatjakeskuksenhenkilöstöosallistuivatKettukintaiteilijoidenkanssatyöpajoihin,kokivat saunanjauinnineksotiikkaajatutustuivatiittalantaidetaloonjalasikeskukseen. Tekstiilityöpajassatoteutettiinmaalaustyöpajanteostenpohjaltauniikkejakankaita. Vuonna2013matkaavatKettukintaideohjaajatSaaraPiispajaKikkaJelisejeffWalesiin residenssitoimintaakehittämään. Kettukipitääylläyhteyksiätärkeimpiinkansainvälisiinyhteistyökumppaneihin: Wales:CelfoGwmpas ArtsRoundAboutPorganisaatio Tanska:BifrostPtaidekoulu(Randers),Kööpenhaminankehitysvammaistentaidekoulu, KaravanaPateljee(Århus),GAIAmuseo(Randers) Ruotsi:Inuti(Tukholma),KunstskolenLinnea(Tukholma) Islanti:Listanlandamæra,ThroskahjalpjaAsgardur(Reykjavik),Fjöllment(Akureyri) Norja:TrastadSamlinger(Borkenes) Viro:JuksPkeskus(Tallinna) IsoQBritannia:ProjectAbility(Glasgow),RawVision lehti(lontoo),carousel(brighton) Hollanti:GalerieAtelierHerenplaats(Rotterdam) Saksa:KunsthausKannen(Münster) Tsekki:Inventura(Praha) Australia:ArtsprojectAustralia(Melbourne)

26

27 KETTUKIry.Vuosikertomus /14 Verkostoyhteistyö Viidesverkostotapaaminen Kettukinhallituksensuunnitteliideariihessä viidettävaltakunnallista verkostotapaamistaalantoimijoille.tapahtumajärjestetäänhuhtikuussa2013jasenteemoina ovatkoulutusjatietoiskut.seminaarissapohditaanhyviäkoulutustapoja.mietitääntaiteen harrastamisentärkeydestäkertovientietoiskujensisältöjäerilaisillekohderyhmille,mm. kehitysvammaistenasumisyksiköidenhenkilökunnallejamuillekehitysvammaistenarjestaja harrastamisestapäättäville.lisäksijärjestetääntietoiskuerityisryhmientaideohjauksesta. Yhteydetmuihinjärjestöihin KehitysvammaQjataidealanjärjestöjenlisäksiKettukiluojaylläpitääyhteistyösuhteitaerilaisiin toimijoihin.kettukinnettisivuillekerättyjätietojayhteistyöverkostonjäsenistäjamuistaalan toimijoistapäivitetäänjapidetäänajantasalla.yhteistyössämukanamm.: ARSHäme ArtKaarisilta(Helsinki) Bovallius ammattiopisto(jyväskylä) ETEVAkuntayhtymä Forssanseudunkehitysvammaistentukiry HAMK(Hämeenlinna) Hattulankunta(Hattula) Hempankaari HuhtamäkiOyj Hyvinkääntaiteilijaseura(Hyvinkää) Hyvinkääntyökeskus HämeenkotiruokaOy Hämeentaidetoimikunta Hämeenlinnankaupunki Hämeenlinnantaiteilijaseura Hämeenlinnanvammaisneuvosto HämeenlinnaQVanajanseurakunta Hämeenlinnanseudunkehitysvammaisten tukiry Kaarisiltary(Nastola) Kalvolankirjasto(Iittala) Karjalohjantoimintakeskus(Karjalohja) Kiipulanammattiopisto(Janakkala) Kirkkonummentyökeskus(Kirkkonummi) Kirsikotiry(Lieksa) KehittämiskeskusOyHäme Kehitysvammaistenpalvelusäätiö Kehitysvammaistentukiliitto Kehitysvammaliitto KoulutuskeskusTavastia(Hämeenlinna) LastenjanuortenkulttuurikeskusARX(Hml) Lieksantaidetoimintakeskus(Lieksa) LinnantilapalveluOy(Hämeenlinna) Luotsisäätiö(Hämeenlinna) LuovatilaQhanke(KehKe,Hämeenlinna) Lyhtyry(Helsinki) MaaseudunsivistysliittoMSL Myyrmäentoimintakeskus(Vantaa) NaivistitIittalassaQsäätiö(Iittala) Omapolkury(Tampere) OpetusQjakulttuuriministeriö Papunet(Helsinki) Pelkosenniementoimintakeskus (Pelkosenniemi) Ranuankristillinenkansanopisto(Ranua) RaamaritOy(Hämeenlinna) SavonvammaisasuntosäätiöSavas SuistoQklubi(Hämeenlinna) ToimintakeskusKuntola(Kouvola) ToimintakeskusViisari(Hämeenlinna) Tampereenkehitysvammaistentukiyhdistys Turunsuomenkielinentyöväenopisto Vaalijalankuntayhtymä(Nenonpelto) Vanajavedenopisto(Hämeenlinna) VanajankeksitOy(Hämeenlinna) VarsinaisQSuomenkansanopisto(Paimio) VerkatehdasOy(Hämeenlinna) Virvelinranta(Hämeenlinna) VammaistenkuvataideprojektiVAKU(Turku) TaideverstasWärjäämö(Tampere)

28

29 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TALOUS Varainhankinta Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenmaksuolivuonna2012henkilöjäseniltä20, järjestöiltä50,ainaisjäseniltä200 jakannatusjäseniltä500. YhdistyssaiOpetusPjakulttuuriministeriöltätoimintaPavustusta85000euroa,mikämahdollisti taidekeskuksentoiminnanjatkumisenjaedelleenkehittämisen.hämeenlinnankaupungin palvelusopimusoli8000euroa,lisäksikaupunkitukikesäleirinjärjestämistä4000eurolla. Myyntitulot Myyntitulojasaatiinostopalvelunatoteutetuistakoulutuksistajakirjojenjapostikorttienmyynnistä, kuvankäyttöoikeuksistasekäteosmyynnistäjaplainoista.kuvankäyttöoikeuksiensekämyyntigallerian tuottojaetaantekijänjayhdistyksenkeskenpuoliksi. Projekti LinnaseuturymyönsiIittalankulttuuritalo kehittämishankkeelletukeayhteensä112547,70euroa, mikäon90%hankkeenkokonaiskustannuksista.kettukirytukihanketta10%rahoitusosuudella. LeaderPhankekäynnistyimaaliskuussa2011jajatkuivuoden2012loppuunsaakka. TULOSLASKELMA2012 Varsinainentoiminta(euroa) Tuotot/yhdistys 25087,02 Tuotot/IittalankulttuurikeskusPhanke 77381,01 Henkilöstökulut/yhdistys P64,129,61 Henkilöstökulut/IittalankulttuurikeskusPhanke P46362,57 Poistot P520,07 Muutkulut/yhdistys P47948,08 Muutkulut/IittalankulttuurikeskusPhanke P27129,32 Kulujäämä P62871,62 Varainhankinta 2646,20 SijoitusPjarahoitustoiminta P49,64 ToimintaPavustukset 85000,00 Tilikaudenylijäämä 3974,94 14/14

30

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja Pöytäkirja Aika: 7.9.2014 klo 14.00 14.45 Paikka: Sotkalinnan tanssilava, Renko Kokouksen avasi yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

2016 TOIMINTAKERTOMUS

2016 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Ylimattilantie 86110 PARHALAHTI http://www.parha.net Toimintakertomus 1.1. 31.12.2016 YLEISTÄ Yhdistys perustettiin 16.10.2010. Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5.

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5. 25.5.2015& TAIDEYLIOPISTO & Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014 Taideyliopisto Kotipaikka:Helsinki Y3tunnus:250030536 & TAIDEYLIOPISTO& TOIMINTAKERTOMUS&JA&TILINPÄÄTÖS& TILIKAUDELTA&1.1.& &31.12.2014&

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000 Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67 Kirjausesimerkkeihin on kerätty tyypillisimpiä kirjanpidon kirjauksia ja tilinpäätösvientejä RAHATILIT Yhdistys vie käteiskassasta 1000 euroa pankkitilille. Pankkitililtä maksetaan

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio

Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio 2009 23.03.2009 Varsinainen toiminta (harjoitus- ja kilpailutoiminta) Toimintamaksut Old Boys 640,00 P96 3360,00 P98 2850,00 P99 3750,00 P00 2000,00 P01 1800,00 T01 1755,00

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

Helsingin kansallinen senioripiiri ry

Helsingin kansallinen senioripiiri ry Helsingin kansallinen senioripiiri ry Taseet 31.12.2016 ja 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 Vastaavaa Vaihtuvat vastaavat Saamiset Pankkisaamiset 11900,38 9241,07 9241,07 Vastaavaa yhteensä 11900,38 9241,07

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN, Rosmariininkatu 5 A 4, 33710 Tampere 23.2.2014 Kutsu vuosikokoukseen Asialista 1. Kokouksen avaus :n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään lauantaina

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Kokoustiedot Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.29 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös 2014. Edustajiston kokous 15.04.2015

Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös 2014. Edustajiston kokous 15.04.2015 Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 15.04.2015 Tilinpäätöksen rakenne Toimintakatsaus Ylioppilaskunnan tuloslaskelma Ylioppilaskunnan tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Liitetiedot

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 www.seivastalli.fi NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

1. Toiminnan perusteita

1. Toiminnan perusteita 1. Toiminnan perusteita SuunnistavaUusimaary(SU)toimiitoimintasäännöissä22.12.1995määritettyjenohjeiden mukaisesti. Missio,tehtävä,miksiyhdistysonolemassa,on: SuunnistavaUusimaary:ntarkoituksenaon toimiasuunnistusharrastuksenherättämiseksi,ylläpitämiseksijakehittämiseksijatoimia

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Suomen Perthes ry. OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010

Suomen Perthes ry. OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010 OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010 Yhdistyksen perinteinen Perthes-tapahtuma järjestetään Kalajoen hiekkasärkillä Sani-kylpylähotellissa

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Ed tot Tot Poikkeama Tot % Ero edv %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Ed tot Tot Poikkeama Tot % Ero edv % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 11.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017-31.03.2017 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Ed tot Tot Poikkeama Tot % Ero edv 2016 01-12 2017 2017 2016 01-03 2017 01-03 2017

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso Suomen Dobermannyhdistys ry TULOSLASKELMA tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso 1.-30.9.2016 1.1-31.12.2017 1.1.-31.12.2015 TULOT Jäsenjulkaisut 3010 Vuosikirja 215,00 30 3011

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 08.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2014 01-12 2015 2015 2015 01-03 2015 01-03 2015 % 00000070

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

VIDEOVASTAANOTOT* PSYKOTERAPIAKESKUS,VASTAAMO,OY,,,,,,,,

VIDEOVASTAANOTOT* PSYKOTERAPIAKESKUS,VASTAAMO,OY,,,,,,,, VIDEOVASTAANOTOT* PSYKOTERAPIAKESKUSVASTAAMOOY Videovastaanotot 3.12.2014 1(4) Sisällysluettelo* * 1. Yleistä...2 2. Uudenvastaanotonluominen...2 3. Vastaanottojenhallinta...3 3.1. Vastaanottojenjärjestys...3

Lisätiedot

LAPIN KUNTATALOUS

LAPIN KUNTATALOUS LAPIN KUNTATALOUS 2004-2005 LAPIN LIITTO Kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku Heinäkuu 2006 Sisällysluettelo: Kuva 3-4 Manner-Suomen kuntien talous ja Lapin kuntien talous 04-05 Kuva 5 Maakuntien toimintakulujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER-

AINEISTON KÄYTTÄMINEN JULKAISU- TOIMIN AINEISTON VASTAAN- OTTAMINEN AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO KONSER- VOINTI IAKAS SASTO HTAJA TKIJAT NSER- IAKAS NDENTTI/ IMUS- JA OELMA- SASTO OTOIMEN- HTAJA TKIJAT NSER- TTORIT ETO- JA ERIAALI- RASTOT AINEISTON KERUU DOKUMEN- TAATIO PÄÄTIEDOSTOT (TIETOVARANNOT) LUETTELOINTITIEDOT VAATIIKO KONSERVOINTIA? MATERIAALIN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Lampi ja perennakumpare Omenatarha

VUOSIKERTOMUS Lampi ja perennakumpare Omenatarha VUOSIKERTOMUS 2015 20.8.2015 Lampi ja perennakumpare 18.6.2015 Omenatarha Ylimattilantie 86110 PARHALAHTI http://www.parha.net Toimintakertomus 1.1. 31.12.2015 YLEISTÄ Yhdistys perustettiin 16.10.2010.

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma Ed.budj

Talousarvio ja suunnitelma Ed.budj Sivu 1 22.01. 2015 Tilinp. Budj. Muutos 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 4700 Avustukset 7000 Poistot ja arvonalenturniset 00005202 TILAPALVELU 1. 737 1. 737-224.389-663.522-8.738-80.000-11.064-987.7l3-985.976-165

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Kokousaika: Keskiviikko 5.11.2014 klo 18.00 Paikka: Ravintola Teerenpeli, osoitteessa Eerikinkatu 18, 20100 Turku PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-31 255,02-34 744,98 47,4-33,7 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-6

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt I Yhdistys 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4,000.00 Valtion avustukset, UM 692,653.09 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** Ulkomaiset avustukset, Global

Lisätiedot