Kehitysvammaisten!taiteilijoiden!Tuki!ry.!! Vuosikertomus!2012! !!!! HALLINTO!...!2! TOIMINTA!...!4! YHTEISTYÖ!...!12! TALOUS!...!14!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisten!taiteilijoiden!Tuki!ry.!! Vuosikertomus!2012! !!!! HALLINTO!...!2! TOIMINTA!...!4! YHTEISTYÖ!...!12! TALOUS!...!14!"

Transkriptio

1

2

3 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 KehitysvammaistentaiteilijoidenTukiry. Vuosikertomus2012 Sisällysluettelo HALLINTO...2 Hallitus...2 Tilat...3 Henkilöstö...3 TOIMINTA...4 Koulutus...4 Näyttelyt...5 Projektit...8 Kettukintuoteperhe...9 Tiedottaminen...10 Neuvonta...10 Taidekokoelma...10 Myyntigalleria...11 Julkaisut...11 Tietopankki...11 YHTEISTYÖ...12 Kansainvälisetyhteydet...12 Verkostoyhteistyö...13 Yhteydetmuihinjärjestöihin...13 TALOUS...14 Varainhankinta...14 Myyntitulot...14 TULOSLASKELMA /14

4

5 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 2/14 KETTUKIRYJATAIDEKESKUSKETTUKI Vuonna2002perustettuKehitysvammaistentaiteilijoidentukiryylläpitääHämeenlinnassa toimivaataidekeskuskettukia.taidekeskuksentavoitteenaontehdäkehitysvammaisten taidettatunnetuksijakohottaataiteenalanarvostusta.keskuspyrkiimyösparantamaan kehitysvammaistenmahdollisuuksiaopiskellajaharrastaataidettasekätyöskennellätaiteen alalla. TaidekeskusKettukintoimintakäynnistyiHämeenlinnanVerkatehtaallatoukokuussa2006. KäynnistämisenmahdollistanutESRQhankepäättyivuoden2007lopussa.Vuosina2008Q2012 taidekeskusonsaanuttoimintaqavustustaopetusqjakulttuuriministeriöltä,mikäon mahdollistanuttoiminnanjatkumisenjaedelleenkehittämisen.taidekeskuskettukion saavuttanuttunnustetunasemanalantoimijoidenkeskuudessasekäpaikallisesti, valtakunnallisestiettäkansainvälisesti. Taidekeskusjärjestäänäyttelyitä,kouluttaa,antaaasiantuntijaQapuajatoimiialanedunvalvojana jatietopankkina.keskusylläpitääomaavaltakunnallistataidekokoelmaajavälittääinformaatiota alantapahtumistamaanlaajuisesti.internetqkotisivutsijaitsevatosoitteessawww.kettuki.fi. Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenistöönkuuluutaiteilijoita,taiteenja kehitysvammaqalanasiantuntijoitasekämuitakehitysvammaistentaiteestakiinnostuneita henkilöitä. HALLINTO Hallitus SusannaHintsala,koulutusQjavaikuttamisjohtaja,hallituksenpuheenjohtaja Varsinaisetjäsenet: KikkaJelisejeff,taideohjaaja,varapj. PekkaElomaa,valokuvaaja AhtiIsomäki,taidemaalari JaanaIsomäki,psykologi,sihteeri KariTKorhonen,ekonomi Varajäsenet: JaakkoBashmakov,taidegraafikko SatuItkonen,taidehistorioitsija SirpaPietikäinen,KM EijaRuoho,kuvataiteilijaAMK KatriStenberg,taidemaalari Hallituksenkokoukset Yhdistyksenhallituksellaolivuoden2012aikana9kokousta,jotkapidettiinjoko KehitysvammaliitossaHelsingissätaiIittalantaidetalossa.Vuosikokouspidettiin13.3.ja syyskokous lisäksiyhdistyksenhallituskokoontuitoiminnansuunnittelupäiville ja Jäsenistö Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenmääräolivuoden2012lopussa75.Jäsenistä yksityishenkilöitäoliyhteensä62jayhteisöjäseniäoli13.

6

7 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TAIDEKESKUSKETTUKINTILATJAHENKILÖSTÖ Tilat Taidekeskusmuuttihelmikuussa2012Iittalantaidetaloon,jostavuokrattiintoimistohuone, taidekokoelmanvarastotilajaulkovarastosekätoimistohuoneiittalantaidetalopprojektin käyttöön. Studiotilat:VanajavedenopistonkanssayhteistyössäjärjestetyilleHämeenlinnan kuvataideryhmillevuokrattiinopetustilaahämeenlinnanaimokouluntiloistajasyyskaudella VirvelinrantaYKSPumppuPhankkeenkurssilletyöpajatilaaVirvelinrannasta. Henkilöstö TaidekeskusKettukintoiminnanjohtajanatyöskenteliFMEsaVienamo1.1.P Uutena toiminnanjohtajanaaloittitamsirpahaapaoja esavienamotyöskenteliiittalan kulttuuritalopprojektissaelokuunalkuunasti30%jaelokuustavuodenloppuun100%työajalla. Iittalankulttuuritalo hankkeenosapäiväisenäprojektipäällikkönätoimi1.1.p immo Rantala. TaideohjaajinakursseillajakesäleirillätoimivattaidemaalariSaaraPiispa,kuvataiteilijaKatri StenbergjataidemaalariAhtiIsomäki.ToimintaterapeuttiharjoittelijaNinniSjölundjaavustajat ArjaKilpalaQSarmannejaHelenaAarimaatoimivatkesäleirilläohjaajienapuna.Walesilaisen vierailijaryhmäntyöpajojenohjaajinatoimivatsaarapiispajakikkajelisejeff.kikkajelisejeff toimimyösoutsiderdesignnäyttelynkuraattorina. TaidekeskuksenosaPaikaisenataiteellisenajohtajanatyöskenteli taidemaalari AhtiIsomäki. Iittalantaidetalollapidetynkesänäyttelyntuntipalkkaisinanäyttelynvalvojinatoimivat MeriJokinen,EilaSurakka,MauriJärvinenjaheinäkuussaArttuVienamo. YhdistyksentaloudenhoitoonliittyvätpalvelutonostettuPäiviMäättäseltä(tmiKasperville). 3/14

8

9 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TOIMINTA Vuonna2012TaidekeskusKettukimuuttiKalvolanentiseenkunnantaloon,loiuusia kurssimuotojajakehittikansainvälistäyhteistyötä.kettukinvetämäiittalantaidetaloprojekti toitaloonuuttatoimintaajakettukinlaajakesänäyttelylevittäytyitalonsisätiloihinja puutarhaan.näidenlisäksikettukijärjestientiseentapaankoulutusta,taidenäyttelyitä, tapaamisiajavierailuja,ylläpitikehitysvammaistentaiteenvaltakunnallistaverkostoaja tiedottialantapahtumista. Koulutus Kurssitjatyöpajat YhteistyössäVanajavedenopistonkanssajärjestetyterityisryhmienkuvataidekurssitjatkuivat Hämeenlinnassa.Keväällä2012kokoontuiviikoittainkolmeryhmää,joistakaksiHämeenlinnassa jayksiparolassa.syksylläkaksiryhmääjatkoitaiteentekemistähämeenlinnassa.ryhmiin osallistuikeväällä23jasyksyllä20taiteenharrastajaa. Kettukikustantaatilatjatarvikkeetkursseilla.TaidekurssitkokoontuivatVerkatehtaalla KuvataidekouluntiloissajaParolassaHattulankunnannuorisotalolla.Opettajienpalkatmaksoi Vanajavedenopisto,materiaalienhankinnasta,tiloistajakurssienkäytännönjärjestelyistä vastasikettuki.opettajinakursseillatoimivatahtiisomäki,saarapiispajakatristenberg. TaidekeskusjärjestikevätkaudellaHämeenTukikodinasiakkailleostopalvelunataidekurssin, jonkaohjaajanatoimisaarapiispa.tukikodintiloissapidetyllekurssilleosallistuiviikoittain6p9 taiteenharrastajaa. VirvelinrannankehittämisPjaresurssikeskuksenkanssayhteistyössätoteutettavapilottikurssin TartusiveltimeenensimmäinenjaksototeutettiinsyksyllätyöpajatilassaVirvelinrannassa. Iltakurssilleosallistuikehitysvammaistenlisäksimyösmuitataiteentekemisestäkiinnostuneita, yhteensä13opiskelijaa.ohjaajanatoimikatristenberg.pilottikurssijatkuuvieläkaksikautta syksyyn2013saakka.kettukitoteuttikurssinostopalveluna. Syksylläsuunniteltiinuusitaidepajamalli,jossakuvataiteenlisäksisisältöinäonmyösmuita taiteenaloja,jakohderyhminäkehitysvammaiset,muuterityisryhmätjataiteenalanharrastajat. Toimintaaloitetaankeväällä2013ostopalvelunaHämeenlinnankaupungille. HämeenlinnanVammaisneuvostojärjestiVirvelinrannassakulttuuripäivänsunnuntaina27.5. PäivänyhteydessäpidettiinsekäKettukinjärjestämätaidepajaettätaidenäyttely.Pajan taideohjaajanatoimitaidemaalarikatristenberg. Kettukintaideleiri13.P Hämeenlinnassa KettukijärjestileirinyhteistyössäHämeenTukikodinjaHämeenlinnankaupunginkanssa. SyöksynsuunleirikeskuksessaHämeenlinnassaviisitoistakehitysvammaistaleiriläistäteki taidettajaosallistuiluovaantoimintaan.osaosallistujistaolijoedistyneitätaiteilijoita,toisille kokemustaiteentekemisestäoliuusi. 4/14

10

11 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Leirikeskustarjosihienotpuitteetkeskittyäluomiseen.Saunominen,uiminen,karaokePja diskoillatsekänäyttelyretkiiittalaantäydensivätleiriviikonantia.ohjaajinatoimivatahti Isomäki,SaaraPiispajaKatriStenberg,luovaatoimintaajärjestiNinniSjölundjaHämeen tukikodinhenkilökunta.arjakilpalapsarmannejahelenaaarimaatoimivatvalvojinaja avustajina.tukikodintoimitusjohtajamarjaanajokinenosallistuileirinjärjestelyihin. Näyttelyt TaidekeskusKettukijärjestivuonna2012viisiomaataidenäyttelyä.Lisäksitaidekeskuksen taiteilijoitaosallistuineljäänmuidenjärjestämäännäyttelyyn. MiiaRuohonenQKettukinvuodentaiteilija GalleriaARXissa Hämeenlinnassa TaidekeskusKettukinvuoden2012taiteilijanMiiaRuohosen(s.1987)yksityisnäyttelyÖrkkejäja ötököitäjärjestettiinperinteisestigalleriaarxissatammiphelmikuussa. MiiaRuohosellaontakanaanpoikkeuksellisenpaljontaideopintoja.Hänonopiskellutkaksi vuottahämeenlinnassaperttulanerityisammattikoulunkuvapkoulutuksessajakolmevuotta KaarisillanammatillisessataidekoulutuksessaNastolassa. NäyttelynavasivaltiotieteentohtoriAssiLiikanen,jokasamassatilaisuudessavastaanotti Kettukinvuoden2011taidetekoPtunnustuksentaiteen,kulttuurinjahyvinvoinninyhteyksien tutkimisestajatukemisesta. Lumottupuutarha15.P Iittalantaidetalolla TaidekeskusKettukinkesänäyttelyLumottuPuutarhaolisuunnattuerityisestilapsilleja lapsiperheille.näyttelyynosallistuihyvinerilaistataiteentekijöitä tunnettuja ammattitaiteilijoita,kehitysvammaisia,itepkansantaiteilijoita,lapsiajanuoria kaikenkaikkiaan 31taiteilijaasekäAimokoulunjaIittalanyhtenäiskoulunoppilaita.Teoksiaonesillä145. Teoksialöytyiulkoaoksienalta,puista,nurmikolta,ladonseinältäjahiekkakentältäjamonissa niistäolikäytettykierrätysmateriaaleja.sisällätalossaolikahdessakerroksessaesillämaalauksia japuuveistoksia.näyttelyoliavoinnajokapäiväklo11p17javierailijoitapalvelipienikesäkahvila. Näyttelyssäkävinoin1400vierailijaa. Näyttelyntaiteilijat: SatuAlenius,HarriBlomberg,MariaEloranta,NinniEtelämäki,SimoHuusko,AhtiIsomäki,Olli Isomäki,KikkaJelisejeff,AnneKoivunen,TuomasKorhonen,AnttiKorkeila,OlliLarjo,Tuija Lehtonen,PekkaMoller,MikkoMyöhänen,TeemuNikkilä,MirjaNärvänen,SaaraPiispa, KennethRasmussen,MiiaRuohonen,MarkkuSarastamo,VilleSeppälä,JyrySiren,Mari Sihvonen,KatriStenberg,JukkaSuni,KirsiPärssinen,AnssiTaulu,KimmoTolvanen,Terho VainiojaAnnaVesalasekäAimokoulun6oppilasryhmääjaIittalanyhtenäiskoulunoppilaat 5/14

12

13 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 VilleSeppälä ArtKaarisillassaHelsingissä ArtKaarisillannäyttelyesittelimaalauksiaVilleSeppälänkokotuotannosta,jokajäivalitettavasti vainnoinkuudenvuodenmittaiseksi.villenäkillinenpoismenokesällä2012olijärkytyspaitsi läheisille,myöstaidekeskuskettukintaiteilijoillejahenkilökunnalle.yksityisnäyttelystätulikin muistonäyttely.näyttelynjärjestikettukijasitätukiapurahallavammaistenkoulutuksenja työllistymisentukiry. OUTSIDERDESIGN2012 muotoiluamarginaalista3.p lahden Muotohuoltamolla OutsiderDesign2012 näyttelytoimuotoilunwdcppääkaupunkivuoteentuorettaja ilmaisuvoimaistatuotantoa,jotaeioleaiemminnäyttelyissänähty:ensimmäistäkertaaoliesillä outsiderptaiteeseenpohjautuvaamuotoiluajatuotekehitystäeripuoliltasuomea. Kehitysvammaistentaidekeskuksissaontehtytaidekäsityönäkorkeatasoistadesigniaja toteutettuerilaisiamuotoilupjatuotekehityshankkeita.lokakuussamuotohuoltamollaoli tilaisuusnähdänäitävärikylläisiä,riemastuttaviajakorkeatasoisestimuotoiltujatuotteita TaidekeskusKettukinjärjestämässänäyttelyssä. MuotoilijajatekstiilitaiteilijaKikkaJelisejeffjamuotoilunläänintaiteilijaPaulaSusitaival valitsivatnäyttelyntuotteetrunsaastatarjonnasta.tuotteitaoliesilläkuudesta kehitysvammaistentaidekeskuksesta.mukanaolidesigniakaarisillastanastolasta,kirsikodista Lieksasta,OmaPolkury:stäTampereelta,TaidekeskusKettukintuotekehityshankkeesta, KarjalohjantyökeskuksestajaLieksanTaidetoimintakeskuksesta.Näyttelynsuojelijanatoimi muotoilijajataiteilijaprofessorihannukähönen. Näyttelynviimeisenäpäivänä järjestettiinmarkkinapäivä,jolloinolimahdollistaostaa outsiderdesignptuotteitapopqupmyymälästämuotohuoltamolta. Näyttelyntaiteilijat: MikaelBashmakov,JackHeiskanen,SamiHukka,IlonaIhaksi,SerafiinaKoskinen,JuusoKittilä, SamuliLaurila,JukkaPekkaLevy,HeikkiLinna,LinneaMeuronen,SanttuMiettinen,Kirsi Mikkonen,VillePenttilä,AnttiPiispa,VesaRimpilä,MarikaRintaniemi,KalleSalaspuro,Risto Syrjäläinen,PiiaVaarala,SuviVälimäki,Kaarisillanpäivätoiminnanryhmä,Kettukin tuotekehityshanke:elinaniemelä,kimmotolvanen,jukkasuni,anttikorkeilasekälieksan taidetoimintakeskuksentaiteilijoita. Tartusiveltimeen näyttely3.p virvelinrannassahämeenlinnassa VirvelinrannankuvataidekurssinpäätteeksiosallistujientuotantoaesiteltiinVirvelinrannan tiloissa.teoksiaoliesilläravintolasalissajarakennuksenyläaulassatalossajärjestettyjen joulujuhlienjamuidentapahtumienaikaan. Näyttelyntaiteilijat: TeemuLaakkonen,TiiaLaineinen,TuijaLehtonen,PasiManninen,MarkMatsibora,Adnan Mujkic,PäiviNiukkanen,PetteriPerho,AnneSuvisuo,AnnaVesalajaMarjuVesala 6/14

14

15 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Kettukintaiteilijatmuissanäyttelyissä Hämeennuoret näyttely2012galleriaarxssa6.3.p hämeenlinnassa AnnaVesala,JyrySirenjaCaritaStenhammarolivatmukanaHämeenlinnassaGalleriaARXissa esilläolevassahämeennuoret2012pnäyttelyssä6.3.p Näyttelyyntarjositöitäänneljäkymmentäkolme15P35PvuotiastataiteilijaaKantaPjaPäijätP Hämeenalueelta.NäyttelynjuryttäjänätoiminuttaidemaalariKatriStenbergvalitsimukaan31 taiteilijaa,joiltanäyttelyssänähtiin51teosta. Porttivapauteen15.4.P OpistotalossaHämeenlinnanVerkatehtaalla VanajavedenopistonkuvataideopettajienjaPopiskelijoidennäyttelyPorttivapauteenjuhlisti opistonrehtoripirkkotanskasensiirtymistäeläkkeelle.kettukintaideryhmientaiteilijatovat näyttelyssänäkyvästiesilläjamukanaolivatmyöstimolitjanjatuulituomenmuistoryhmät. Ihmeellistävaloa joulunäyttely16.11.p naivistitiittalassasäätiö NäyttelyssäIittalanvanhallapuukoulullaoliKettukinkolmellataiteilijallaomakultaseinäinen huone.jukkasuninjaannavesalanmaalaustenseuranaolijackheiskasenhuovutettu kettuveistos. TuuliTuomenteoksia1.P Kalvolankirjastossa HämeenlinnankirjastonKalvolanpalvelupisteessäjärjestettiinensimmäinenkuvataidenäyttely joulukuussa.ahtiisomäkivalitsikeskellätalveakatsottaviksilämpimiävärejäjavahvojamuotoja TuuliTuomentuotannosta. Papunetintyöt10Qvuotisnäyttelyssä5.P ArtKaarisillassaHelsingissä GalleriaArtKaarisillannäyttelyssäoliesilläPapunetinkuvataidekilpailujentöistävalikoitu20 teoksenotoskymmenenvuodenajalta.näyttelyonesillätammikuussa2013lahdenkirjastossa jahyvänmielentalossahelsingissä09.04.p kettukintaiteilijatnäyttelyssä:kimmo Tolvanen,NinniEtelämäkijaHarriBlomberg.(Kaikkiaankahdeksannäyttelyynvalittuataiteilijaa onollutahtiisomäenoppilaita). KuvataidekilpailujentöitäonesillämyösPapunetinverkkogalleriassaosoitteessa 7/14

16

17 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 8/14 Projektit IittalanKulttuuritalo hanke Kettukirykäynnistimaaliskuussa2011IittalankulttuuritaloQhankkeen.Vuoden2012loppuun saakkakestäneeneuqprojektinrahoittajanatoimilinnaseutury.tavoitteenaolitehdä KalvolanvanhastakunnantalostaIittalaanmonipuolinenkulttuurinjataiteenkeskus,jossa kehitysvammaistentaidetoimintaonvahvastimukana. Iittalankulttuuritalo hankkeenkeskeisenäpäämääränäoliluodaedellytyksetuudenyrityksen, IittalantaidetaloOy:nkäynnistämiselle.Osakeyhtiötoisitaloonjasenympäristöönuudenlaisen laajaanyhteistyöhönperustuvantoimintamallin.perustettavanyhtiönosakkaiksikaavailtiin Kettukiry:tä,HämeenlinnankaupunkiajaETEVAkuntayhtymää.Yrityksentehtäviinkuuluisi mm.talontilojenhallinta,rakennuksenvuokraushämeenlinnankaupungiltajaedelleenmuiden vuokralaistenhankkiminen,kehitysvammaistentaidetyötoiminnankäynnistäminen,uusien tuotteidenkehittäminenjamyyntisekätilaisuuksienjatapahtumienjärjestämineniittalassa. Taidetalossajasenympäristössäjärjestettiinhankkeenkauttarunsaastierilaisiatilaisuuksiaja tapahtumia:vuosina2011p2012talontapahtumissa,näyttelyissä,kokouksissajakursseilla vierailiyhteensäyli5000vierasta. Hanketyöskenteliläheskahdenvuodenajanaktiivisestivanhankunnantalontoiminnan turvaamiseksijakehittämiseksi.hankkeentoiminnallaonollutmm.seuraavanlaisiatuloksia: KalvolanvanhakunnantalotunnetaannykyäänyleisestinimelläIittalantaidetalo IittalantaidetalonPkotisivutovatosoitteessawww.iittalantaidetalo.fi Taidetalostajasentoiminnasta,suunnitelmistajahistoriastakertovatesitteet. Taidetaloononluotuvalmiudetjärjestäätalossakokouksia,koulutusta,tilaisuuksiaja näyttelytoimintaa.talolleonomatienviitta,kameravalvontatalonetupjatakapihalla, sekälangatoninternet yhteystalonsisätiloissa. Taloudenosaltahankeontoteutunutsuunnitelmienmukaisesti,muttayritystäeiperustettu hankkeenaikanaeikäpysyvääkehitysvammaistentaidetyötoimintaasaatusynnytettyä. Iittalantaidetalontulevaisuudensuunnitelmatovatherättäneetrunsaastikiinnostustaerilaisissa viiteryhmissä,tiedotusvälineissäjaiittalanasukkaidensekäpaikallistenjärjestöjenjayrittäjien keskuudessa.vaikkatalontoimintaanliittyvänyrityksenperustamineneipaikallisinvoimin syksyllä2012onnistunut,taidetalontoiminnankehittymistäseurataanerityisestiiittalassa tarkkaan.taidetalonviereenkaavaillunvanhustenpalvelukeskuksenrakentaminensaattaaluoda taidetalontoiminnalleuusiamahdollisuuksia. Iittalanvisio hankkeentuloksetesitelläänhämeenlinnankunnanhallituksellealkuvuodesta 2013.VisiossaIittalantaidetaloonmukanakeskeisessäroolissa. Hankepäättyi Loppuraporttionluettavissaosoitteessa

18

19

20

21 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Tiedottaminen TaidekeskusKettukitiedottaakehitysvammaistentaiteeseenliittyvistäasioistavaltakunnallisesti kotisivuillaannetissäjakettukiptiedotteessa.näyttelypjatapahtumatietojapäivitetäänja kerrotaanalankansainvälisestäjakotimaisestakehittymisestä. Kettukinnettisivutuudistettiinloppuvuodesta.Osoitteestawww.kettuki.filöytyytietoamm. alantapahtumista,kirjallisuudesta,tutkimuksistajaopinnäytetöistäsekäalantoimijoista Suomessajaulkomailla.TaidekeskuksenFacebookQryhmäkasvoijajatkoitoimintaansa. KettukillaonnytmyösTwitterPtilijatwiittaustenseuraajia. KettukiQtiedote,valtakunnallinentiedotuslehti,ilmestyi4kertaavuonna2012.Lehteäjaettiin edelleensekäsähköisenäettäpaperisenaversiona.seuraavaenglanninkielinenkettuki Newsletterilmestyykeväällä2013. Tärkeimmistänäyttelyistäjatapahtumistakerrottiininfotilaisuuksissajakaikistamuista medioillelähetettävintiedottein.yhdistyksenasioistatiedotettiinjäsenkirjeillä,jotkalähetettiin pääsääntöisestisähköpostissajaosinmyöstavallisessapostissa.kehitysvammapalanjulkaisuissa Kettukintoimintaajatapahtumiaesiteltiinmonipuolisesti.Hämäläisissämaakuntalehdissä, paikallislehdissäjaylehämeessäalanasioitakäsiteltiinmyösmelkohyvin. EsittelymateriaaliaKettukintoiminnastajataidekokoelmastajaettiintapahtumissaja näyttelyissäkuhunkintilanteeseensopivallatavalla. Neuvonta Neuvontaajaedunvalvontaajatkettiinkotisivuilla,tapaamisissajapuhelimitse.Toimintaon jatkuvaa;tavoitteenaonluodalisääesittelymateriaaliakettukintoiminnastajatietopaketteja kehitysvammaistentaiteenpiiristäkaikkiensaataville.lisäksierikohderyhmillejatarkoituksiin toimitetaanesitteitäjainfosivuja.esimerkiksiinfosivusiitä,mitensaadataidekokoelman teoksenkuvankäyttöoikeuserilaistentuotteidenkuvittajaksi,jamitenonmahdollistakäyttää kehitysvammaisentaiteilijanteostapohjanaprosenttitaidehankinnoillesosiaalialan rakennushankkeissa. Kotisivuiltalöytyymm.Mitenperustetaanuusitaidetyöpaja?Pesite.SiihenonSaaraPiispa koonnutyhteenohjeitajavinkkejä,joihinkannattaatutustuajosonsuunnittelemassauuden taidetyöpajankäynnistämistä.esitelöytyyosoitteesta Taidekokoelma Kettukikerääjaylläpitäävaltakunnallistakehitysvammaistentaiteilijoidenteostenkokoelmaa, johonkuuluivuoden2012päättyessänoin600teosta.suomalaisentaiteenlisäksikokoelmassa onteoksiaruotsista,tanskasta,islannistajavirosta.taidekokoelmaasäilytetäänkettukin tiloissaiittalantaidetalolla. 10/14

22

23 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TaidekokoelmaantaahyvänperustanTaidekeskuksenaktiivisellenäyttelytoiminnalle. KokoelmastaosaonjatkuvastiesilläTaidekeskuksentiloissa.KirsikodinKettukillelahjoittamia teoksiaonesillähämeenlinnassatoimivassahämeentukikodissa. Myyntigalleria TaidekeskuksentiloissaIittalantaidetalossatoimivuonna2012kehitysvammaistentaiteen myyntigalleriajataidelainaamo.galleriantarkoituksenaonnostaaerityisestihämeenlinnan seudullatyöskentelevienkehitysvammaistentaidettanäkyvillejamyyntiin.kettukinsaamista myyntipjalainatuotoistatilitetääntyöntehneelletaiteilijallepuoleteli50%. Myyntigalleriassaolivuoden2012päättyessäesilläkaikkiaan25työtä10eritaiteilijalta. GalleriassavoidaansopimuksestamyydämyösmuidenkuinKettukinomistamiateoksia. OsagallerianteoksistaonesilläKettukinkotisivuillajaosaonmyösesilläjamyynnissä Kehitysvammaistentukiliitonvaltakunnallisessanettigalleriassa. Julkaisut Vuodenaikanatehtiinalustaviasuunnitelmiakehitysvammaisenkuvittamaakirjaavarten. KustantajaKaristotilasikirjailijaAnneliKannoltakäsikirjoituksennuortenkirjaan, kustannustoimittajanatoimisirjakunelius.ensimmäinenkuvittajaehdokasmuutti paikkakunnaltajaluopuityöstä,jotenuudenkuvittajanetsintääjatketaanvuonna2013. Tietopankki Kettukikerääjatkuvastikehitysvammaistentaiteeseenliittyväämateriaalia.Lehtileikkeitä, artikkeleita,opinnäytetöitäjakirjojaonkoottujovuodesta2002lähtien.lisäksikerätääntietoja Suomessatoimivistataideryhmistäjataideohjaajista. Yhdistyksenkotisivuillaontietoataiteilijoista,alansuomalaisestajaulkomaisesta kirjallisuudesta,taidettaerityisryhmilleopettavistakansalaispjatyöväenopistoistasekä taidetoimintaaharjoittavistatoimintakeskuksistasuomessajaulkomailla.kettukinvuoden taiteilijoistaonkotisivuillekoottumatrikkelitiedot. 11/14

24

25 KETTUKIry.Vuosikertomus /14 YHTEISTYÖ Kansainvälisetyhteydet Taidekeskusjatkoiaktiivistakansainvälistäyhteistyötä.KettukionjäsenoutsiderPtaiteen eurooppalaisessayhteistyöjärjestössäeuropeanassociationforoutsiderart(eoa). Outsidersonthemap exploringandmappingoutsiderartineuropepsymposium EuroopanOutsiderPtaiteenjärjestöEOAjärjestisymposiuminvuosikokouksensayhteydessä GentinkaupungissaBelgiassa.Järjestössäon44jäsentäEuroopan19erimaasta. VuosikokouksessajärjestönuudeksipuheenjohtajaksivalittiinPrinzhornPkokoelmanjohtaja ThomasRöskeHeidelbergistä,SaksastajauudeksihallituksenjäseneksiElisabethGibson Glasgow sta(projectability,skotlanti).varapuheenjohtajanajatkaasuomalainenraija Kallioinen(MaaseudunSivistysliitto). SymposiuminyhteydessäjulkaistiinkirjaOutsidersontheMap,johononkoottutiedot60 erilaisestahyvääkäytäntöäedustavastajärjestöstätaiyksiköstäkaikkiaan26erieuroopan maasta.kirjassaesitelläänsekätaidepajojajaateljeitaettämuseoitajagallerioita.symposiumiin olikirjantaidepajoistajamuseoistavalittu6esimerkkiä,jotkasaivatkutsuttuinapuheenvuoron. SuomestaoliTaidekeskusKettukintoiminnastakertomaankutsuttutaiteellinenjohtajaAhti Isomäki.Symposiumiinosallistuinoin200edustajaa17erimaasta. VierailuWalesistä17.Q CelfoGwmpasPtaiteilijoidenkeskuksestaWalesistamatkasikymmenenhengenryhmä tutustumaanhämeenlinnaanjataidekeskuskettukiinsyyskuussa.celfogwmpason walesilainenorganisaatio,jokajärjestääeritaiteenalojenprojektejaoppimisvaikeuksista kärsivillejayhteiskunnastasyrjäytyneille.keskusonorganisoinuttaiteilijaresidenssinpilotin Englannissajatunnusteleemahdollisuuksialaajentaaresidenssiajatustaylirajojen. TaiteilijatjakeskuksenhenkilöstöosallistuivatKettukintaiteilijoidenkanssatyöpajoihin,kokivat saunanjauinnineksotiikkaajatutustuivatiittalantaidetaloonjalasikeskukseen. Tekstiilityöpajassatoteutettiinmaalaustyöpajanteostenpohjaltauniikkejakankaita. Vuonna2013matkaavatKettukintaideohjaajatSaaraPiispajaKikkaJelisejeffWalesiin residenssitoimintaakehittämään. Kettukipitääylläyhteyksiätärkeimpiinkansainvälisiinyhteistyökumppaneihin: Wales:CelfoGwmpas ArtsRoundAboutPorganisaatio Tanska:BifrostPtaidekoulu(Randers),Kööpenhaminankehitysvammaistentaidekoulu, KaravanaPateljee(Århus),GAIAmuseo(Randers) Ruotsi:Inuti(Tukholma),KunstskolenLinnea(Tukholma) Islanti:Listanlandamæra,ThroskahjalpjaAsgardur(Reykjavik),Fjöllment(Akureyri) Norja:TrastadSamlinger(Borkenes) Viro:JuksPkeskus(Tallinna) IsoQBritannia:ProjectAbility(Glasgow),RawVision lehti(lontoo),carousel(brighton) Hollanti:GalerieAtelierHerenplaats(Rotterdam) Saksa:KunsthausKannen(Münster) Tsekki:Inventura(Praha) Australia:ArtsprojectAustralia(Melbourne)

26

27 KETTUKIry.Vuosikertomus /14 Verkostoyhteistyö Viidesverkostotapaaminen Kettukinhallituksensuunnitteliideariihessä viidettävaltakunnallista verkostotapaamistaalantoimijoille.tapahtumajärjestetäänhuhtikuussa2013jasenteemoina ovatkoulutusjatietoiskut.seminaarissapohditaanhyviäkoulutustapoja.mietitääntaiteen harrastamisentärkeydestäkertovientietoiskujensisältöjäerilaisillekohderyhmille,mm. kehitysvammaistenasumisyksiköidenhenkilökunnallejamuillekehitysvammaistenarjestaja harrastamisestapäättäville.lisäksijärjestetääntietoiskuerityisryhmientaideohjauksesta. Yhteydetmuihinjärjestöihin KehitysvammaQjataidealanjärjestöjenlisäksiKettukiluojaylläpitääyhteistyösuhteitaerilaisiin toimijoihin.kettukinnettisivuillekerättyjätietojayhteistyöverkostonjäsenistäjamuistaalan toimijoistapäivitetäänjapidetäänajantasalla.yhteistyössämukanamm.: ARSHäme ArtKaarisilta(Helsinki) Bovallius ammattiopisto(jyväskylä) ETEVAkuntayhtymä Forssanseudunkehitysvammaistentukiry HAMK(Hämeenlinna) Hattulankunta(Hattula) Hempankaari HuhtamäkiOyj Hyvinkääntaiteilijaseura(Hyvinkää) Hyvinkääntyökeskus HämeenkotiruokaOy Hämeentaidetoimikunta Hämeenlinnankaupunki Hämeenlinnantaiteilijaseura Hämeenlinnanvammaisneuvosto HämeenlinnaQVanajanseurakunta Hämeenlinnanseudunkehitysvammaisten tukiry Kaarisiltary(Nastola) Kalvolankirjasto(Iittala) Karjalohjantoimintakeskus(Karjalohja) Kiipulanammattiopisto(Janakkala) Kirkkonummentyökeskus(Kirkkonummi) Kirsikotiry(Lieksa) KehittämiskeskusOyHäme Kehitysvammaistenpalvelusäätiö Kehitysvammaistentukiliitto Kehitysvammaliitto KoulutuskeskusTavastia(Hämeenlinna) LastenjanuortenkulttuurikeskusARX(Hml) Lieksantaidetoimintakeskus(Lieksa) LinnantilapalveluOy(Hämeenlinna) Luotsisäätiö(Hämeenlinna) LuovatilaQhanke(KehKe,Hämeenlinna) Lyhtyry(Helsinki) MaaseudunsivistysliittoMSL Myyrmäentoimintakeskus(Vantaa) NaivistitIittalassaQsäätiö(Iittala) Omapolkury(Tampere) OpetusQjakulttuuriministeriö Papunet(Helsinki) Pelkosenniementoimintakeskus (Pelkosenniemi) Ranuankristillinenkansanopisto(Ranua) RaamaritOy(Hämeenlinna) SavonvammaisasuntosäätiöSavas SuistoQklubi(Hämeenlinna) ToimintakeskusKuntola(Kouvola) ToimintakeskusViisari(Hämeenlinna) Tampereenkehitysvammaistentukiyhdistys Turunsuomenkielinentyöväenopisto Vaalijalankuntayhtymä(Nenonpelto) Vanajavedenopisto(Hämeenlinna) VanajankeksitOy(Hämeenlinna) VarsinaisQSuomenkansanopisto(Paimio) VerkatehdasOy(Hämeenlinna) Virvelinranta(Hämeenlinna) VammaistenkuvataideprojektiVAKU(Turku) TaideverstasWärjäämö(Tampere)

28

29 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TALOUS Varainhankinta Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenmaksuolivuonna2012henkilöjäseniltä20, järjestöiltä50,ainaisjäseniltä200 jakannatusjäseniltä500. YhdistyssaiOpetusPjakulttuuriministeriöltätoimintaPavustusta85000euroa,mikämahdollisti taidekeskuksentoiminnanjatkumisenjaedelleenkehittämisen.hämeenlinnankaupungin palvelusopimusoli8000euroa,lisäksikaupunkitukikesäleirinjärjestämistä4000eurolla. Myyntitulot Myyntitulojasaatiinostopalvelunatoteutetuistakoulutuksistajakirjojenjapostikorttienmyynnistä, kuvankäyttöoikeuksistasekäteosmyynnistäjaplainoista.kuvankäyttöoikeuksiensekämyyntigallerian tuottojaetaantekijänjayhdistyksenkeskenpuoliksi. Projekti LinnaseuturymyönsiIittalankulttuuritalo kehittämishankkeelletukeayhteensä112547,70euroa, mikäon90%hankkeenkokonaiskustannuksista.kettukirytukihanketta10%rahoitusosuudella. LeaderPhankekäynnistyimaaliskuussa2011jajatkuivuoden2012loppuunsaakka. TULOSLASKELMA2012 Varsinainentoiminta(euroa) Tuotot/yhdistys 25087,02 Tuotot/IittalankulttuurikeskusPhanke 77381,01 Henkilöstökulut/yhdistys P64,129,61 Henkilöstökulut/IittalankulttuurikeskusPhanke P46362,57 Poistot P520,07 Muutkulut/yhdistys P47948,08 Muutkulut/IittalankulttuurikeskusPhanke P27129,32 Kulujäämä P62871,62 Varainhankinta 2646,20 SijoitusPjarahoitustoiminta P49,64 ToimintaPavustukset 85000,00 Tilikaudenylijäämä 3974,94 14/14

30

Kehitysvammaisten taiteilijoiden Tuki ry. Vuosikertomus 2013

Kehitysvammaisten taiteilijoiden Tuki ry. Vuosikertomus 2013 Kehitysvammaisten taiteilijoiden Tuki ry. Vuosikertomus 2013 Iittalantie 130 14500 Iittala www.kettuki.fi taidekeskus@kettuki.fi + 358 44 040 5107 SISÄLLYS 1 KETTUKI RY JA TAIDEKESKUS KETTUKI... 3 1.1

Lisätiedot

Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry. Vuosikertomus 2014

Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry. Vuosikertomus 2014 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry. Vuosikertomus 2014 Kirjastokatu 1 13100 Hämeenlinna www.kettuki.fi taidekeskus@kettuki.fi + 358 44 040 5107 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 YLEISTÄ... 3 Hallinto... 4 Toimitilat...

Lisätiedot

Seminaarit, koulutus, demohuonetoiminta ja neuvonta potentiaalisille teknologian hyödyntäjille

Seminaarit, koulutus, demohuonetoiminta ja neuvonta potentiaalisille teknologian hyödyntäjille 1 RFIDLab Finland ry TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1 31.12.2012 RFIDLab Finland ry:n missio, visio ja strategia Toiminta RFIDLab Finland ry:n tehtävänä on edistää tunnistusteknologia-alan liiketoimintaedellytyksiä

Lisätiedot

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010 Matti Rauhaniemi: Joskus voi sanoa ei maistu nyt, rautalanka (kuva Pekka Elomaa) YLEISTÄ Vuonna 2002 perustettu Kehitysvammaisten

Lisätiedot

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2009

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kenneth Rasmussen: Nimetön (linoleumi) 1 YLEISTÄ Vuonna 2002 perustettu Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry ylläpitää Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2006

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2006 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2006 Puupiirroksia Riilahden toimintakeskuksesta, Aurinko ja kolme kuuta näyttely Esa-Pekka Ojanperä, Mari Pekkarinen, Mirja Kurki YLEISTÄ

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK TTK Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,5 miljoonaa

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös 2014. Edustajiston kokous 15.04.2015

Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös 2014. Edustajiston kokous 15.04.2015 Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 15.04.2015 Tilinpäätöksen rakenne Toimintakatsaus Ylioppilaskunnan tuloslaskelma Ylioppilaskunnan tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Liitetiedot

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 (luonnos toimintakertomus käsitellään vuosikokouksessa 17.4.2008) 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 KASSANDRA RY TASEKIRJA 31.12.2013 Kassandra ry Bulevardi 23 27 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14

Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. KATSAUS YHDISTYKSEN TOIMINTAVUOTEEN 2014 1 2. JÄSENISTÖ 2.1. Varsinaiset jäsenet, eläkeläisjäsenet ja kunniajäsenet

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013

KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KOTEL 14-001 30.1.2014 1 (7) KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien, laitteiden, järjestelmien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 13.2.2004/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2003 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka viimeksimainitut samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka viimeksimainitut samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Helsingin Squashkerho r.y.:n vuosikokous 2011 Aika: Perjantaina 18.3.2011 klo 16.00 Paikka: Hotelli Pasila Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen - valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry KOUVOLA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 Käytetyt tilikirjat - Pääkirja ATK - Päiväkirja ATK - tositeaineisto Säilytysaika vähintään 31.12.2017 asti Pohjois-Kymen

Lisätiedot