Kehitysvammaisten!taiteilijoiden!Tuki!ry.!! Vuosikertomus!2012! !!!! HALLINTO!...!2! TOIMINTA!...!4! YHTEISTYÖ!...!12! TALOUS!...!14!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisten!taiteilijoiden!Tuki!ry.!! Vuosikertomus!2012! !!!! HALLINTO!...!2! TOIMINTA!...!4! YHTEISTYÖ!...!12! TALOUS!...!14!"

Transkriptio

1

2

3 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 KehitysvammaistentaiteilijoidenTukiry. Vuosikertomus2012 Sisällysluettelo HALLINTO...2 Hallitus...2 Tilat...3 Henkilöstö...3 TOIMINTA...4 Koulutus...4 Näyttelyt...5 Projektit...8 Kettukintuoteperhe...9 Tiedottaminen...10 Neuvonta...10 Taidekokoelma...10 Myyntigalleria...11 Julkaisut...11 Tietopankki...11 YHTEISTYÖ...12 Kansainvälisetyhteydet...12 Verkostoyhteistyö...13 Yhteydetmuihinjärjestöihin...13 TALOUS...14 Varainhankinta...14 Myyntitulot...14 TULOSLASKELMA /14

4

5 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 2/14 KETTUKIRYJATAIDEKESKUSKETTUKI Vuonna2002perustettuKehitysvammaistentaiteilijoidentukiryylläpitääHämeenlinnassa toimivaataidekeskuskettukia.taidekeskuksentavoitteenaontehdäkehitysvammaisten taidettatunnetuksijakohottaataiteenalanarvostusta.keskuspyrkiimyösparantamaan kehitysvammaistenmahdollisuuksiaopiskellajaharrastaataidettasekätyöskennellätaiteen alalla. TaidekeskusKettukintoimintakäynnistyiHämeenlinnanVerkatehtaallatoukokuussa2006. KäynnistämisenmahdollistanutESRQhankepäättyivuoden2007lopussa.Vuosina2008Q2012 taidekeskusonsaanuttoimintaqavustustaopetusqjakulttuuriministeriöltä,mikäon mahdollistanuttoiminnanjatkumisenjaedelleenkehittämisen.taidekeskuskettukion saavuttanuttunnustetunasemanalantoimijoidenkeskuudessasekäpaikallisesti, valtakunnallisestiettäkansainvälisesti. Taidekeskusjärjestäänäyttelyitä,kouluttaa,antaaasiantuntijaQapuajatoimiialanedunvalvojana jatietopankkina.keskusylläpitääomaavaltakunnallistataidekokoelmaajavälittääinformaatiota alantapahtumistamaanlaajuisesti.internetqkotisivutsijaitsevatosoitteessawww.kettuki.fi. Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenistöönkuuluutaiteilijoita,taiteenja kehitysvammaqalanasiantuntijoitasekämuitakehitysvammaistentaiteestakiinnostuneita henkilöitä. HALLINTO Hallitus SusannaHintsala,koulutusQjavaikuttamisjohtaja,hallituksenpuheenjohtaja Varsinaisetjäsenet: KikkaJelisejeff,taideohjaaja,varapj. PekkaElomaa,valokuvaaja AhtiIsomäki,taidemaalari JaanaIsomäki,psykologi,sihteeri KariTKorhonen,ekonomi Varajäsenet: JaakkoBashmakov,taidegraafikko SatuItkonen,taidehistorioitsija SirpaPietikäinen,KM EijaRuoho,kuvataiteilijaAMK KatriStenberg,taidemaalari Hallituksenkokoukset Yhdistyksenhallituksellaolivuoden2012aikana9kokousta,jotkapidettiinjoko KehitysvammaliitossaHelsingissätaiIittalantaidetalossa.Vuosikokouspidettiin13.3.ja syyskokous lisäksiyhdistyksenhallituskokoontuitoiminnansuunnittelupäiville ja Jäsenistö Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenmääräolivuoden2012lopussa75.Jäsenistä yksityishenkilöitäoliyhteensä62jayhteisöjäseniäoli13.

6

7 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TAIDEKESKUSKETTUKINTILATJAHENKILÖSTÖ Tilat Taidekeskusmuuttihelmikuussa2012Iittalantaidetaloon,jostavuokrattiintoimistohuone, taidekokoelmanvarastotilajaulkovarastosekätoimistohuoneiittalantaidetalopprojektin käyttöön. Studiotilat:VanajavedenopistonkanssayhteistyössäjärjestetyilleHämeenlinnan kuvataideryhmillevuokrattiinopetustilaahämeenlinnanaimokouluntiloistajasyyskaudella VirvelinrantaYKSPumppuPhankkeenkurssilletyöpajatilaaVirvelinrannasta. Henkilöstö TaidekeskusKettukintoiminnanjohtajanatyöskenteliFMEsaVienamo1.1.P Uutena toiminnanjohtajanaaloittitamsirpahaapaoja esavienamotyöskenteliiittalan kulttuuritalopprojektissaelokuunalkuunasti30%jaelokuustavuodenloppuun100%työajalla. Iittalankulttuuritalo hankkeenosapäiväisenäprojektipäällikkönätoimi1.1.p immo Rantala. TaideohjaajinakursseillajakesäleirillätoimivattaidemaalariSaaraPiispa,kuvataiteilijaKatri StenbergjataidemaalariAhtiIsomäki.ToimintaterapeuttiharjoittelijaNinniSjölundjaavustajat ArjaKilpalaQSarmannejaHelenaAarimaatoimivatkesäleirilläohjaajienapuna.Walesilaisen vierailijaryhmäntyöpajojenohjaajinatoimivatsaarapiispajakikkajelisejeff.kikkajelisejeff toimimyösoutsiderdesignnäyttelynkuraattorina. TaidekeskuksenosaPaikaisenataiteellisenajohtajanatyöskenteli taidemaalari AhtiIsomäki. Iittalantaidetalollapidetynkesänäyttelyntuntipalkkaisinanäyttelynvalvojinatoimivat MeriJokinen,EilaSurakka,MauriJärvinenjaheinäkuussaArttuVienamo. YhdistyksentaloudenhoitoonliittyvätpalvelutonostettuPäiviMäättäseltä(tmiKasperville). 3/14

8

9 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TOIMINTA Vuonna2012TaidekeskusKettukimuuttiKalvolanentiseenkunnantaloon,loiuusia kurssimuotojajakehittikansainvälistäyhteistyötä.kettukinvetämäiittalantaidetaloprojekti toitaloonuuttatoimintaajakettukinlaajakesänäyttelylevittäytyitalonsisätiloihinja puutarhaan.näidenlisäksikettukijärjestientiseentapaankoulutusta,taidenäyttelyitä, tapaamisiajavierailuja,ylläpitikehitysvammaistentaiteenvaltakunnallistaverkostoaja tiedottialantapahtumista. Koulutus Kurssitjatyöpajat YhteistyössäVanajavedenopistonkanssajärjestetyterityisryhmienkuvataidekurssitjatkuivat Hämeenlinnassa.Keväällä2012kokoontuiviikoittainkolmeryhmää,joistakaksiHämeenlinnassa jayksiparolassa.syksylläkaksiryhmääjatkoitaiteentekemistähämeenlinnassa.ryhmiin osallistuikeväällä23jasyksyllä20taiteenharrastajaa. Kettukikustantaatilatjatarvikkeetkursseilla.TaidekurssitkokoontuivatVerkatehtaalla KuvataidekouluntiloissajaParolassaHattulankunnannuorisotalolla.Opettajienpalkatmaksoi Vanajavedenopisto,materiaalienhankinnasta,tiloistajakurssienkäytännönjärjestelyistä vastasikettuki.opettajinakursseillatoimivatahtiisomäki,saarapiispajakatristenberg. TaidekeskusjärjestikevätkaudellaHämeenTukikodinasiakkailleostopalvelunataidekurssin, jonkaohjaajanatoimisaarapiispa.tukikodintiloissapidetyllekurssilleosallistuiviikoittain6p9 taiteenharrastajaa. VirvelinrannankehittämisPjaresurssikeskuksenkanssayhteistyössätoteutettavapilottikurssin TartusiveltimeenensimmäinenjaksototeutettiinsyksyllätyöpajatilassaVirvelinrannassa. Iltakurssilleosallistuikehitysvammaistenlisäksimyösmuitataiteentekemisestäkiinnostuneita, yhteensä13opiskelijaa.ohjaajanatoimikatristenberg.pilottikurssijatkuuvieläkaksikautta syksyyn2013saakka.kettukitoteuttikurssinostopalveluna. Syksylläsuunniteltiinuusitaidepajamalli,jossakuvataiteenlisäksisisältöinäonmyösmuita taiteenaloja,jakohderyhminäkehitysvammaiset,muuterityisryhmätjataiteenalanharrastajat. Toimintaaloitetaankeväällä2013ostopalvelunaHämeenlinnankaupungille. HämeenlinnanVammaisneuvostojärjestiVirvelinrannassakulttuuripäivänsunnuntaina27.5. PäivänyhteydessäpidettiinsekäKettukinjärjestämätaidepajaettätaidenäyttely.Pajan taideohjaajanatoimitaidemaalarikatristenberg. Kettukintaideleiri13.P Hämeenlinnassa KettukijärjestileirinyhteistyössäHämeenTukikodinjaHämeenlinnankaupunginkanssa. SyöksynsuunleirikeskuksessaHämeenlinnassaviisitoistakehitysvammaistaleiriläistäteki taidettajaosallistuiluovaantoimintaan.osaosallistujistaolijoedistyneitätaiteilijoita,toisille kokemustaiteentekemisestäoliuusi. 4/14

10

11 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Leirikeskustarjosihienotpuitteetkeskittyäluomiseen.Saunominen,uiminen,karaokePja diskoillatsekänäyttelyretkiiittalaantäydensivätleiriviikonantia.ohjaajinatoimivatahti Isomäki,SaaraPiispajaKatriStenberg,luovaatoimintaajärjestiNinniSjölundjaHämeen tukikodinhenkilökunta.arjakilpalapsarmannejahelenaaarimaatoimivatvalvojinaja avustajina.tukikodintoimitusjohtajamarjaanajokinenosallistuileirinjärjestelyihin. Näyttelyt TaidekeskusKettukijärjestivuonna2012viisiomaataidenäyttelyä.Lisäksitaidekeskuksen taiteilijoitaosallistuineljäänmuidenjärjestämäännäyttelyyn. MiiaRuohonenQKettukinvuodentaiteilija GalleriaARXissa Hämeenlinnassa TaidekeskusKettukinvuoden2012taiteilijanMiiaRuohosen(s.1987)yksityisnäyttelyÖrkkejäja ötököitäjärjestettiinperinteisestigalleriaarxissatammiphelmikuussa. MiiaRuohosellaontakanaanpoikkeuksellisenpaljontaideopintoja.Hänonopiskellutkaksi vuottahämeenlinnassaperttulanerityisammattikoulunkuvapkoulutuksessajakolmevuotta KaarisillanammatillisessataidekoulutuksessaNastolassa. NäyttelynavasivaltiotieteentohtoriAssiLiikanen,jokasamassatilaisuudessavastaanotti Kettukinvuoden2011taidetekoPtunnustuksentaiteen,kulttuurinjahyvinvoinninyhteyksien tutkimisestajatukemisesta. Lumottupuutarha15.P Iittalantaidetalolla TaidekeskusKettukinkesänäyttelyLumottuPuutarhaolisuunnattuerityisestilapsilleja lapsiperheille.näyttelyynosallistuihyvinerilaistataiteentekijöitä tunnettuja ammattitaiteilijoita,kehitysvammaisia,itepkansantaiteilijoita,lapsiajanuoria kaikenkaikkiaan 31taiteilijaasekäAimokoulunjaIittalanyhtenäiskoulunoppilaita.Teoksiaonesillä145. Teoksialöytyiulkoaoksienalta,puista,nurmikolta,ladonseinältäjahiekkakentältäjamonissa niistäolikäytettykierrätysmateriaaleja.sisällätalossaolikahdessakerroksessaesillämaalauksia japuuveistoksia.näyttelyoliavoinnajokapäiväklo11p17javierailijoitapalvelipienikesäkahvila. Näyttelyssäkävinoin1400vierailijaa. Näyttelyntaiteilijat: SatuAlenius,HarriBlomberg,MariaEloranta,NinniEtelämäki,SimoHuusko,AhtiIsomäki,Olli Isomäki,KikkaJelisejeff,AnneKoivunen,TuomasKorhonen,AnttiKorkeila,OlliLarjo,Tuija Lehtonen,PekkaMoller,MikkoMyöhänen,TeemuNikkilä,MirjaNärvänen,SaaraPiispa, KennethRasmussen,MiiaRuohonen,MarkkuSarastamo,VilleSeppälä,JyrySiren,Mari Sihvonen,KatriStenberg,JukkaSuni,KirsiPärssinen,AnssiTaulu,KimmoTolvanen,Terho VainiojaAnnaVesalasekäAimokoulun6oppilasryhmääjaIittalanyhtenäiskoulunoppilaat 5/14

12

13 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 VilleSeppälä ArtKaarisillassaHelsingissä ArtKaarisillannäyttelyesittelimaalauksiaVilleSeppälänkokotuotannosta,jokajäivalitettavasti vainnoinkuudenvuodenmittaiseksi.villenäkillinenpoismenokesällä2012olijärkytyspaitsi läheisille,myöstaidekeskuskettukintaiteilijoillejahenkilökunnalle.yksityisnäyttelystätulikin muistonäyttely.näyttelynjärjestikettukijasitätukiapurahallavammaistenkoulutuksenja työllistymisentukiry. OUTSIDERDESIGN2012 muotoiluamarginaalista3.p lahden Muotohuoltamolla OutsiderDesign2012 näyttelytoimuotoilunwdcppääkaupunkivuoteentuorettaja ilmaisuvoimaistatuotantoa,jotaeioleaiemminnäyttelyissänähty:ensimmäistäkertaaoliesillä outsiderptaiteeseenpohjautuvaamuotoiluajatuotekehitystäeripuoliltasuomea. Kehitysvammaistentaidekeskuksissaontehtytaidekäsityönäkorkeatasoistadesigniaja toteutettuerilaisiamuotoilupjatuotekehityshankkeita.lokakuussamuotohuoltamollaoli tilaisuusnähdänäitävärikylläisiä,riemastuttaviajakorkeatasoisestimuotoiltujatuotteita TaidekeskusKettukinjärjestämässänäyttelyssä. MuotoilijajatekstiilitaiteilijaKikkaJelisejeffjamuotoilunläänintaiteilijaPaulaSusitaival valitsivatnäyttelyntuotteetrunsaastatarjonnasta.tuotteitaoliesilläkuudesta kehitysvammaistentaidekeskuksesta.mukanaolidesigniakaarisillastanastolasta,kirsikodista Lieksasta,OmaPolkury:stäTampereelta,TaidekeskusKettukintuotekehityshankkeesta, KarjalohjantyökeskuksestajaLieksanTaidetoimintakeskuksesta.Näyttelynsuojelijanatoimi muotoilijajataiteilijaprofessorihannukähönen. Näyttelynviimeisenäpäivänä järjestettiinmarkkinapäivä,jolloinolimahdollistaostaa outsiderdesignptuotteitapopqupmyymälästämuotohuoltamolta. Näyttelyntaiteilijat: MikaelBashmakov,JackHeiskanen,SamiHukka,IlonaIhaksi,SerafiinaKoskinen,JuusoKittilä, SamuliLaurila,JukkaPekkaLevy,HeikkiLinna,LinneaMeuronen,SanttuMiettinen,Kirsi Mikkonen,VillePenttilä,AnttiPiispa,VesaRimpilä,MarikaRintaniemi,KalleSalaspuro,Risto Syrjäläinen,PiiaVaarala,SuviVälimäki,Kaarisillanpäivätoiminnanryhmä,Kettukin tuotekehityshanke:elinaniemelä,kimmotolvanen,jukkasuni,anttikorkeilasekälieksan taidetoimintakeskuksentaiteilijoita. Tartusiveltimeen näyttely3.p virvelinrannassahämeenlinnassa VirvelinrannankuvataidekurssinpäätteeksiosallistujientuotantoaesiteltiinVirvelinrannan tiloissa.teoksiaoliesilläravintolasalissajarakennuksenyläaulassatalossajärjestettyjen joulujuhlienjamuidentapahtumienaikaan. Näyttelyntaiteilijat: TeemuLaakkonen,TiiaLaineinen,TuijaLehtonen,PasiManninen,MarkMatsibora,Adnan Mujkic,PäiviNiukkanen,PetteriPerho,AnneSuvisuo,AnnaVesalajaMarjuVesala 6/14

14

15 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Kettukintaiteilijatmuissanäyttelyissä Hämeennuoret näyttely2012galleriaarxssa6.3.p hämeenlinnassa AnnaVesala,JyrySirenjaCaritaStenhammarolivatmukanaHämeenlinnassaGalleriaARXissa esilläolevassahämeennuoret2012pnäyttelyssä6.3.p Näyttelyyntarjositöitäänneljäkymmentäkolme15P35PvuotiastataiteilijaaKantaPjaPäijätP Hämeenalueelta.NäyttelynjuryttäjänätoiminuttaidemaalariKatriStenbergvalitsimukaan31 taiteilijaa,joiltanäyttelyssänähtiin51teosta. Porttivapauteen15.4.P OpistotalossaHämeenlinnanVerkatehtaalla VanajavedenopistonkuvataideopettajienjaPopiskelijoidennäyttelyPorttivapauteenjuhlisti opistonrehtoripirkkotanskasensiirtymistäeläkkeelle.kettukintaideryhmientaiteilijatovat näyttelyssänäkyvästiesilläjamukanaolivatmyöstimolitjanjatuulituomenmuistoryhmät. Ihmeellistävaloa joulunäyttely16.11.p naivistitiittalassasäätiö NäyttelyssäIittalanvanhallapuukoulullaoliKettukinkolmellataiteilijallaomakultaseinäinen huone.jukkasuninjaannavesalanmaalaustenseuranaolijackheiskasenhuovutettu kettuveistos. TuuliTuomenteoksia1.P Kalvolankirjastossa HämeenlinnankirjastonKalvolanpalvelupisteessäjärjestettiinensimmäinenkuvataidenäyttely joulukuussa.ahtiisomäkivalitsikeskellätalveakatsottaviksilämpimiävärejäjavahvojamuotoja TuuliTuomentuotannosta. Papunetintyöt10Qvuotisnäyttelyssä5.P ArtKaarisillassaHelsingissä GalleriaArtKaarisillannäyttelyssäoliesilläPapunetinkuvataidekilpailujentöistävalikoitu20 teoksenotoskymmenenvuodenajalta.näyttelyonesillätammikuussa2013lahdenkirjastossa jahyvänmielentalossahelsingissä09.04.p kettukintaiteilijatnäyttelyssä:kimmo Tolvanen,NinniEtelämäkijaHarriBlomberg.(Kaikkiaankahdeksannäyttelyynvalittuataiteilijaa onollutahtiisomäenoppilaita). KuvataidekilpailujentöitäonesillämyösPapunetinverkkogalleriassaosoitteessa 7/14

16

17 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 8/14 Projektit IittalanKulttuuritalo hanke Kettukirykäynnistimaaliskuussa2011IittalankulttuuritaloQhankkeen.Vuoden2012loppuun saakkakestäneeneuqprojektinrahoittajanatoimilinnaseutury.tavoitteenaolitehdä KalvolanvanhastakunnantalostaIittalaanmonipuolinenkulttuurinjataiteenkeskus,jossa kehitysvammaistentaidetoimintaonvahvastimukana. Iittalankulttuuritalo hankkeenkeskeisenäpäämääränäoliluodaedellytyksetuudenyrityksen, IittalantaidetaloOy:nkäynnistämiselle.Osakeyhtiötoisitaloonjasenympäristöönuudenlaisen laajaanyhteistyöhönperustuvantoimintamallin.perustettavanyhtiönosakkaiksikaavailtiin Kettukiry:tä,HämeenlinnankaupunkiajaETEVAkuntayhtymää.Yrityksentehtäviinkuuluisi mm.talontilojenhallinta,rakennuksenvuokraushämeenlinnankaupungiltajaedelleenmuiden vuokralaistenhankkiminen,kehitysvammaistentaidetyötoiminnankäynnistäminen,uusien tuotteidenkehittäminenjamyyntisekätilaisuuksienjatapahtumienjärjestämineniittalassa. Taidetalossajasenympäristössäjärjestettiinhankkeenkauttarunsaastierilaisiatilaisuuksiaja tapahtumia:vuosina2011p2012talontapahtumissa,näyttelyissä,kokouksissajakursseilla vierailiyhteensäyli5000vierasta. Hanketyöskenteliläheskahdenvuodenajanaktiivisestivanhankunnantalontoiminnan turvaamiseksijakehittämiseksi.hankkeentoiminnallaonollutmm.seuraavanlaisiatuloksia: KalvolanvanhakunnantalotunnetaannykyäänyleisestinimelläIittalantaidetalo IittalantaidetalonPkotisivutovatosoitteessawww.iittalantaidetalo.fi Taidetalostajasentoiminnasta,suunnitelmistajahistoriastakertovatesitteet. Taidetaloononluotuvalmiudetjärjestäätalossakokouksia,koulutusta,tilaisuuksiaja näyttelytoimintaa.talolleonomatienviitta,kameravalvontatalonetupjatakapihalla, sekälangatoninternet yhteystalonsisätiloissa. Taloudenosaltahankeontoteutunutsuunnitelmienmukaisesti,muttayritystäeiperustettu hankkeenaikanaeikäpysyvääkehitysvammaistentaidetyötoimintaasaatusynnytettyä. Iittalantaidetalontulevaisuudensuunnitelmatovatherättäneetrunsaastikiinnostustaerilaisissa viiteryhmissä,tiedotusvälineissäjaiittalanasukkaidensekäpaikallistenjärjestöjenjayrittäjien keskuudessa.vaikkatalontoimintaanliittyvänyrityksenperustamineneipaikallisinvoimin syksyllä2012onnistunut,taidetalontoiminnankehittymistäseurataanerityisestiiittalassa tarkkaan.taidetalonviereenkaavaillunvanhustenpalvelukeskuksenrakentaminensaattaaluoda taidetalontoiminnalleuusiamahdollisuuksia. Iittalanvisio hankkeentuloksetesitelläänhämeenlinnankunnanhallituksellealkuvuodesta 2013.VisiossaIittalantaidetaloonmukanakeskeisessäroolissa. Hankepäättyi Loppuraporttionluettavissaosoitteessa

18

19

20

21 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 Tiedottaminen TaidekeskusKettukitiedottaakehitysvammaistentaiteeseenliittyvistäasioistavaltakunnallisesti kotisivuillaannetissäjakettukiptiedotteessa.näyttelypjatapahtumatietojapäivitetäänja kerrotaanalankansainvälisestäjakotimaisestakehittymisestä. Kettukinnettisivutuudistettiinloppuvuodesta.Osoitteestawww.kettuki.filöytyytietoamm. alantapahtumista,kirjallisuudesta,tutkimuksistajaopinnäytetöistäsekäalantoimijoista Suomessajaulkomailla.TaidekeskuksenFacebookQryhmäkasvoijajatkoitoimintaansa. KettukillaonnytmyösTwitterPtilijatwiittaustenseuraajia. KettukiQtiedote,valtakunnallinentiedotuslehti,ilmestyi4kertaavuonna2012.Lehteäjaettiin edelleensekäsähköisenäettäpaperisenaversiona.seuraavaenglanninkielinenkettuki Newsletterilmestyykeväällä2013. Tärkeimmistänäyttelyistäjatapahtumistakerrottiininfotilaisuuksissajakaikistamuista medioillelähetettävintiedottein.yhdistyksenasioistatiedotettiinjäsenkirjeillä,jotkalähetettiin pääsääntöisestisähköpostissajaosinmyöstavallisessapostissa.kehitysvammapalanjulkaisuissa Kettukintoimintaajatapahtumiaesiteltiinmonipuolisesti.Hämäläisissämaakuntalehdissä, paikallislehdissäjaylehämeessäalanasioitakäsiteltiinmyösmelkohyvin. EsittelymateriaaliaKettukintoiminnastajataidekokoelmastajaettiintapahtumissaja näyttelyissäkuhunkintilanteeseensopivallatavalla. Neuvonta Neuvontaajaedunvalvontaajatkettiinkotisivuilla,tapaamisissajapuhelimitse.Toimintaon jatkuvaa;tavoitteenaonluodalisääesittelymateriaaliakettukintoiminnastajatietopaketteja kehitysvammaistentaiteenpiiristäkaikkiensaataville.lisäksierikohderyhmillejatarkoituksiin toimitetaanesitteitäjainfosivuja.esimerkiksiinfosivusiitä,mitensaadataidekokoelman teoksenkuvankäyttöoikeuserilaistentuotteidenkuvittajaksi,jamitenonmahdollistakäyttää kehitysvammaisentaiteilijanteostapohjanaprosenttitaidehankinnoillesosiaalialan rakennushankkeissa. Kotisivuiltalöytyymm.Mitenperustetaanuusitaidetyöpaja?Pesite.SiihenonSaaraPiispa koonnutyhteenohjeitajavinkkejä,joihinkannattaatutustuajosonsuunnittelemassauuden taidetyöpajankäynnistämistä.esitelöytyyosoitteesta Taidekokoelma Kettukikerääjaylläpitäävaltakunnallistakehitysvammaistentaiteilijoidenteostenkokoelmaa, johonkuuluivuoden2012päättyessänoin600teosta.suomalaisentaiteenlisäksikokoelmassa onteoksiaruotsista,tanskasta,islannistajavirosta.taidekokoelmaasäilytetäänkettukin tiloissaiittalantaidetalolla. 10/14

22

23 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TaidekokoelmaantaahyvänperustanTaidekeskuksenaktiivisellenäyttelytoiminnalle. KokoelmastaosaonjatkuvastiesilläTaidekeskuksentiloissa.KirsikodinKettukillelahjoittamia teoksiaonesillähämeenlinnassatoimivassahämeentukikodissa. Myyntigalleria TaidekeskuksentiloissaIittalantaidetalossatoimivuonna2012kehitysvammaistentaiteen myyntigalleriajataidelainaamo.galleriantarkoituksenaonnostaaerityisestihämeenlinnan seudullatyöskentelevienkehitysvammaistentaidettanäkyvillejamyyntiin.kettukinsaamista myyntipjalainatuotoistatilitetääntyöntehneelletaiteilijallepuoleteli50%. Myyntigalleriassaolivuoden2012päättyessäesilläkaikkiaan25työtä10eritaiteilijalta. GalleriassavoidaansopimuksestamyydämyösmuidenkuinKettukinomistamiateoksia. OsagallerianteoksistaonesilläKettukinkotisivuillajaosaonmyösesilläjamyynnissä Kehitysvammaistentukiliitonvaltakunnallisessanettigalleriassa. Julkaisut Vuodenaikanatehtiinalustaviasuunnitelmiakehitysvammaisenkuvittamaakirjaavarten. KustantajaKaristotilasikirjailijaAnneliKannoltakäsikirjoituksennuortenkirjaan, kustannustoimittajanatoimisirjakunelius.ensimmäinenkuvittajaehdokasmuutti paikkakunnaltajaluopuityöstä,jotenuudenkuvittajanetsintääjatketaanvuonna2013. Tietopankki Kettukikerääjatkuvastikehitysvammaistentaiteeseenliittyväämateriaalia.Lehtileikkeitä, artikkeleita,opinnäytetöitäjakirjojaonkoottujovuodesta2002lähtien.lisäksikerätääntietoja Suomessatoimivistataideryhmistäjataideohjaajista. Yhdistyksenkotisivuillaontietoataiteilijoista,alansuomalaisestajaulkomaisesta kirjallisuudesta,taidettaerityisryhmilleopettavistakansalaispjatyöväenopistoistasekä taidetoimintaaharjoittavistatoimintakeskuksistasuomessajaulkomailla.kettukinvuoden taiteilijoistaonkotisivuillekoottumatrikkelitiedot. 11/14

24

25 KETTUKIry.Vuosikertomus /14 YHTEISTYÖ Kansainvälisetyhteydet Taidekeskusjatkoiaktiivistakansainvälistäyhteistyötä.KettukionjäsenoutsiderPtaiteen eurooppalaisessayhteistyöjärjestössäeuropeanassociationforoutsiderart(eoa). Outsidersonthemap exploringandmappingoutsiderartineuropepsymposium EuroopanOutsiderPtaiteenjärjestöEOAjärjestisymposiuminvuosikokouksensayhteydessä GentinkaupungissaBelgiassa.Järjestössäon44jäsentäEuroopan19erimaasta. VuosikokouksessajärjestönuudeksipuheenjohtajaksivalittiinPrinzhornPkokoelmanjohtaja ThomasRöskeHeidelbergistä,SaksastajauudeksihallituksenjäseneksiElisabethGibson Glasgow sta(projectability,skotlanti).varapuheenjohtajanajatkaasuomalainenraija Kallioinen(MaaseudunSivistysliitto). SymposiuminyhteydessäjulkaistiinkirjaOutsidersontheMap,johononkoottutiedot60 erilaisestahyvääkäytäntöäedustavastajärjestöstätaiyksiköstäkaikkiaan26erieuroopan maasta.kirjassaesitelläänsekätaidepajojajaateljeitaettämuseoitajagallerioita.symposiumiin olikirjantaidepajoistajamuseoistavalittu6esimerkkiä,jotkasaivatkutsuttuinapuheenvuoron. SuomestaoliTaidekeskusKettukintoiminnastakertomaankutsuttutaiteellinenjohtajaAhti Isomäki.Symposiumiinosallistuinoin200edustajaa17erimaasta. VierailuWalesistä17.Q CelfoGwmpasPtaiteilijoidenkeskuksestaWalesistamatkasikymmenenhengenryhmä tutustumaanhämeenlinnaanjataidekeskuskettukiinsyyskuussa.celfogwmpason walesilainenorganisaatio,jokajärjestääeritaiteenalojenprojektejaoppimisvaikeuksista kärsivillejayhteiskunnastasyrjäytyneille.keskusonorganisoinuttaiteilijaresidenssinpilotin Englannissajatunnusteleemahdollisuuksialaajentaaresidenssiajatustaylirajojen. TaiteilijatjakeskuksenhenkilöstöosallistuivatKettukintaiteilijoidenkanssatyöpajoihin,kokivat saunanjauinnineksotiikkaajatutustuivatiittalantaidetaloonjalasikeskukseen. Tekstiilityöpajassatoteutettiinmaalaustyöpajanteostenpohjaltauniikkejakankaita. Vuonna2013matkaavatKettukintaideohjaajatSaaraPiispajaKikkaJelisejeffWalesiin residenssitoimintaakehittämään. Kettukipitääylläyhteyksiätärkeimpiinkansainvälisiinyhteistyökumppaneihin: Wales:CelfoGwmpas ArtsRoundAboutPorganisaatio Tanska:BifrostPtaidekoulu(Randers),Kööpenhaminankehitysvammaistentaidekoulu, KaravanaPateljee(Århus),GAIAmuseo(Randers) Ruotsi:Inuti(Tukholma),KunstskolenLinnea(Tukholma) Islanti:Listanlandamæra,ThroskahjalpjaAsgardur(Reykjavik),Fjöllment(Akureyri) Norja:TrastadSamlinger(Borkenes) Viro:JuksPkeskus(Tallinna) IsoQBritannia:ProjectAbility(Glasgow),RawVision lehti(lontoo),carousel(brighton) Hollanti:GalerieAtelierHerenplaats(Rotterdam) Saksa:KunsthausKannen(Münster) Tsekki:Inventura(Praha) Australia:ArtsprojectAustralia(Melbourne)

26

27 KETTUKIry.Vuosikertomus /14 Verkostoyhteistyö Viidesverkostotapaaminen Kettukinhallituksensuunnitteliideariihessä viidettävaltakunnallista verkostotapaamistaalantoimijoille.tapahtumajärjestetäänhuhtikuussa2013jasenteemoina ovatkoulutusjatietoiskut.seminaarissapohditaanhyviäkoulutustapoja.mietitääntaiteen harrastamisentärkeydestäkertovientietoiskujensisältöjäerilaisillekohderyhmille,mm. kehitysvammaistenasumisyksiköidenhenkilökunnallejamuillekehitysvammaistenarjestaja harrastamisestapäättäville.lisäksijärjestetääntietoiskuerityisryhmientaideohjauksesta. Yhteydetmuihinjärjestöihin KehitysvammaQjataidealanjärjestöjenlisäksiKettukiluojaylläpitääyhteistyösuhteitaerilaisiin toimijoihin.kettukinnettisivuillekerättyjätietojayhteistyöverkostonjäsenistäjamuistaalan toimijoistapäivitetäänjapidetäänajantasalla.yhteistyössämukanamm.: ARSHäme ArtKaarisilta(Helsinki) Bovallius ammattiopisto(jyväskylä) ETEVAkuntayhtymä Forssanseudunkehitysvammaistentukiry HAMK(Hämeenlinna) Hattulankunta(Hattula) Hempankaari HuhtamäkiOyj Hyvinkääntaiteilijaseura(Hyvinkää) Hyvinkääntyökeskus HämeenkotiruokaOy Hämeentaidetoimikunta Hämeenlinnankaupunki Hämeenlinnantaiteilijaseura Hämeenlinnanvammaisneuvosto HämeenlinnaQVanajanseurakunta Hämeenlinnanseudunkehitysvammaisten tukiry Kaarisiltary(Nastola) Kalvolankirjasto(Iittala) Karjalohjantoimintakeskus(Karjalohja) Kiipulanammattiopisto(Janakkala) Kirkkonummentyökeskus(Kirkkonummi) Kirsikotiry(Lieksa) KehittämiskeskusOyHäme Kehitysvammaistenpalvelusäätiö Kehitysvammaistentukiliitto Kehitysvammaliitto KoulutuskeskusTavastia(Hämeenlinna) LastenjanuortenkulttuurikeskusARX(Hml) Lieksantaidetoimintakeskus(Lieksa) LinnantilapalveluOy(Hämeenlinna) Luotsisäätiö(Hämeenlinna) LuovatilaQhanke(KehKe,Hämeenlinna) Lyhtyry(Helsinki) MaaseudunsivistysliittoMSL Myyrmäentoimintakeskus(Vantaa) NaivistitIittalassaQsäätiö(Iittala) Omapolkury(Tampere) OpetusQjakulttuuriministeriö Papunet(Helsinki) Pelkosenniementoimintakeskus (Pelkosenniemi) Ranuankristillinenkansanopisto(Ranua) RaamaritOy(Hämeenlinna) SavonvammaisasuntosäätiöSavas SuistoQklubi(Hämeenlinna) ToimintakeskusKuntola(Kouvola) ToimintakeskusViisari(Hämeenlinna) Tampereenkehitysvammaistentukiyhdistys Turunsuomenkielinentyöväenopisto Vaalijalankuntayhtymä(Nenonpelto) Vanajavedenopisto(Hämeenlinna) VanajankeksitOy(Hämeenlinna) VarsinaisQSuomenkansanopisto(Paimio) VerkatehdasOy(Hämeenlinna) Virvelinranta(Hämeenlinna) VammaistenkuvataideprojektiVAKU(Turku) TaideverstasWärjäämö(Tampere)

28

29 KETTUKIry.Vuosikertomus2012 TALOUS Varainhankinta Kehitysvammaistentaiteilijoidentukiry:njäsenmaksuolivuonna2012henkilöjäseniltä20, järjestöiltä50,ainaisjäseniltä200 jakannatusjäseniltä500. YhdistyssaiOpetusPjakulttuuriministeriöltätoimintaPavustusta85000euroa,mikämahdollisti taidekeskuksentoiminnanjatkumisenjaedelleenkehittämisen.hämeenlinnankaupungin palvelusopimusoli8000euroa,lisäksikaupunkitukikesäleirinjärjestämistä4000eurolla. Myyntitulot Myyntitulojasaatiinostopalvelunatoteutetuistakoulutuksistajakirjojenjapostikorttienmyynnistä, kuvankäyttöoikeuksistasekäteosmyynnistäjaplainoista.kuvankäyttöoikeuksiensekämyyntigallerian tuottojaetaantekijänjayhdistyksenkeskenpuoliksi. Projekti LinnaseuturymyönsiIittalankulttuuritalo kehittämishankkeelletukeayhteensä112547,70euroa, mikäon90%hankkeenkokonaiskustannuksista.kettukirytukihanketta10%rahoitusosuudella. LeaderPhankekäynnistyimaaliskuussa2011jajatkuivuoden2012loppuunsaakka. TULOSLASKELMA2012 Varsinainentoiminta(euroa) Tuotot/yhdistys 25087,02 Tuotot/IittalankulttuurikeskusPhanke 77381,01 Henkilöstökulut/yhdistys P64,129,61 Henkilöstökulut/IittalankulttuurikeskusPhanke P46362,57 Poistot P520,07 Muutkulut/yhdistys P47948,08 Muutkulut/IittalankulttuurikeskusPhanke P27129,32 Kulujäämä P62871,62 Varainhankinta 2646,20 SijoitusPjarahoitustoiminta P49,64 ToimintaPavustukset 85000,00 Tilikaudenylijäämä 3974,94 14/14

30

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

1. Toiminnan perusteita

1. Toiminnan perusteita 1. Toiminnan perusteita SuunnistavaUusimaary(SU)toimiitoimintasäännöissä22.12.1995määritettyjenohjeiden mukaisesti. Missio,tehtävä,miksiyhdistysonolemassa,on: SuunnistavaUusimaary:ntarkoituksenaon toimiasuunnistusharrastuksenherättämiseksi,ylläpitämiseksijakehittämiseksijatoimia

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio

Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio 2009 23.03.2009 Varsinainen toiminta (harjoitus- ja kilpailutoiminta) Toimintamaksut Old Boys 640,00 P96 3360,00 P98 2850,00 P99 3750,00 P00 2000,00 P01 1800,00 T01 1755,00

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma Ed.budj

Talousarvio ja suunnitelma Ed.budj Sivu 1 22.01. 2015 Tilinp. Budj. Muutos 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 4700 Avustukset 7000 Poistot ja arvonalenturniset 00005202 TILAPALVELU 1. 737 1. 737-224.389-663.522-8.738-80.000-11.064-987.7l3-985.976-165

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 08.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2014 01-12 2015 2015 2015 01-03 2015 01-03 2015 % 00000070

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso

tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso Suomen Dobermannyhdistys ry TULOSLASKELMA tulos / Budjetti / toteutunut tulos BUDJ 2017 TOT 2015 ajanjakso 1.-30.9.2016 1.1-31.12.2017 1.1.-31.12.2015 TULOT Jäsenjulkaisut 3010 Vuosikirja 215,00 30 3011

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Lampi ja perennakumpare Omenatarha

VUOSIKERTOMUS Lampi ja perennakumpare Omenatarha VUOSIKERTOMUS 2015 20.8.2015 Lampi ja perennakumpare 18.6.2015 Omenatarha Ylimattilantie 86110 PARHALAHTI http://www.parha.net Toimintakertomus 1.1. 31.12.2015 YLEISTÄ Yhdistys perustettiin 16.10.2010.

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous Helsingissä Ratsastajainliiton kevätkokous järjestetään Helsingissä, Valo-talossa, sunnuntaina 24.4.2016 klo 11.00 alkaen. Lähetämme ohessa Suomen Ratsastajainliiton

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA TURUN INSINÖÖRIT TUIKE ry TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Kokousaika: Keskiviikko 5.11.2014 klo 18.00 Paikka: Ravintola Teerenpeli, osoitteessa Eerikinkatu 18, 20100 Turku PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

-2- -

-2- - 2008-1 - -2- - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - Suomen Saksanpystykorvaharrastaja SAPY

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Matti Salmi johtaja, talous ja hallinto CMD,

Matti Salmi johtaja, talous ja hallinto CMD, Matti Salmi johtaja, talous ja hallinto CMD, 2 Konsernitulos milj. 1-3/2004 1-3/2003 Muutos,% 1-12/2003 Liikevaihto 569,0 554,7 2,6 2 395,9 Muut tuotot ja varaston muutos 15,8 11,5-37,9 85,8 Osuus osakkuusyritysten

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 212 Yhdistyksen perustamisvuosi 1917 JÄSENET Henkilöjäsenet: Viljelijöiden lukumäärä peltopinta-ala luokittain Metsä,1-1, - 25, - 5, - 1,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016 Lehtojärvellä 27.2.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.45 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot