Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen 07.09.2014 vuosikokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

2 Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Sotkalinnan tanssilava, Renko Kokouksen avasi yhdistyksen hallituksen sihteeri Marko Knuutinen klo Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Kemppinen, sihteeriksi Marko Knuutinen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Teuvo Mikkola ja Mauri Yli-Leskijärvi 2. Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen. (liite 1) 4. Puheenjohtaja esitteli vuoden 2013 vuosikertomuksen (liite 2), jonka vuosikokous hyväksyi. Sihteeri Marko Knuutinen luki vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 3). 5. Vuosikokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vuoden 2013 hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle. 6. Vuosikokous vahvisti hallituksen esittämät toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vuodelle Vuosimaksu 25 euroa ja liittymismaksu 10 euroa pysyivät ennallaan. (liite 4)

3 8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle Sami Kärnä (puheenjohtaja), Arto Kemppinen (varapuheenjohtaja), Marko Knuutinen (sihteeri, rahastonhoitaja), Pirjo Pakarinen, Mirja Korvensola sekä varajäseniksi Teuvo Mikkola ja Mauri Yli- Leskijärvi 9. Kokous valitsi tilintarkastajiksi Hannu Kallion ja Jari Salmelan. Varatilintarkastajaksi valittiin Reijo Hyytiäinen 10. Muut asiat Todettiin, että Leskijärven ranta-asukkaat ovat halukkaita niittämään Leskijärveä myös ensi kesänä. Yhdistys onkin jo varannut Kaislapojilta alustavasti yhden niittopäivän. Ranta-asukkaat keräävät keskenään potin tätä niittoa varten. Yhdistys myös lupasi selvittää Mannerheimin lastensuojeluliiton halukuutta osallistua Leskijärven vesikasvien niittokustannuksiin. Mannerheimin lastensuojeluliitto omistaa entisen Rantalan kiinteistön Leskijärven rannalta Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Arto Kemppinen Puheenjohtaja Marko Knuutinen Sihteeri Tarkastus Mauri Yli-Leskijärvi Teuvo Mikkola

4 Asialista 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (5+2 varajäsentä) seuraavalle kaksivuotiskaudelle 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5 Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n Vuosikertomus 2013 Yhdistys Raidonjärven suojeluyhdistys ry on perustettu Toiminnan tavoitteet Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kanta-Hämeessä, Rengossa sijaitsevien Leski- ja Raidonjärven ja niiden valuma-alueiden hoitoa ja suojelua, kasvattaa niiden virkistysarvoa sekä vaalia järviin liittyviä eläinsuojelu-, ympäristö- ja maisema-arvoja. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä on 40 jäsentä. Liittymismaksu on ollut 10 ja vuosittainen jäsenmaksu 25. Hallitus Hallituksen kokoonpano : Puheenjohtaja: Sami Kärnä, Varapuheenjohtaja: Arto Kemppinen, Sihteeri ja rahastonhoitaja Marko Knuutinen Jäsenet: Lauri Helkiö, Mirja Korvensola Varajäsenet: Teuvo Mikkola, Pirjo Pakarinen

6 Toiminnantarkastajat Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Kallio ja Jari Salmelainen Järvien tila Järvien tilan seuranta on keskittynyt järvistä otettaviin näytteisiin, koska laskuojista saaduista näytteissä ei ole havaittu muutoksia aikaisemman seurannan aikana. Mainittakoon, että aiemmin myös Hämeenlinnan ympäristötoimi on osallistunut näytteenottoihin ja niiden kustannuksiin, mutta vuodesta 2013 se on ollut suojeluyhdistyksen vastuulla. Näytteenotot on analysoitu Kokemäenjoen vesistönsuojeluyhdistys ry:n toimesta. Näytteiden ottojen tulokset on julkaistu yhdistyksen internet sivustolla. Niiden mukaan molempien järvien pintavesi oli hyvä tai jopa erinomainen, mutta alusvedessä oli happivajausta. Lisäksi molemmat järvet kärsivät rehevyydestä. Toiminta Vuonna 2013 toimintaa on ollut vesinäytteidenoton ja analysoinnin lisäksi jäsenhankinta, web-sivujen ylläpito, Raidonjärven pinnankorkeuden säätelyn suunnittelu, vesikasvien niitto ja tulevien aktiviteettien suunnittelu. Yhdistys haki Vanajavesikeskukselta tukea vesikasvien poistoon ja sai myönteisen päätöksen. Vesikasvien poistolla pyritään vähentämään rehevöitymisen haittoja ja edistämään veden vaihtuvuutta ranta-alueilla sekä parantaa järvien virkistyskäyttöä. Kaislojen niitto tapahtui molemmissa järvissä Kaislapoikien toimesta. Järvien tilan parantamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus katsoi tarpeelliseksi kartoittaa mahdollisuuksia kaislojen niittoon myös vuodelle 2014.

7 Yhdistys teki hallituksen toimesta esiselvityksen pohjapadon rakentamiselle Raidonjärvelle. Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tekijät. Esiselvityksessä kävi ilmi muun muassa, että aluehallintaviranomaisen lupamaksut ovat nousseet moninkertaisiksi vuoden 2010 jälkeen, joka asettaa taloudellisia haasteita projektille. Hallitus on kuitenkin halukas jatkamaan projektin suunnittelua. Esiselvityksen keskeiset asiat on koottu yhdistyksen internet-sivustolla olevaan esitykseen. Tiedottaminen Yhdistyksellä on websivut osoitteessa Varainhankinta Yhdistyksen varainhankinta 2013 on koostunut liittymis- ja jäsenmaksujen keräämisestä.

8 Tilinpäätös MENOT Vesitutkimukset Vesikasvienniittotalkoot Pankkikulut Vuosikokousvuokra Tiedotus ja viestintä Yhteensä 0,00 eur 81,11 eur 132,41 eur 50,00 eur 58,80 eur 322,32 eur TULOT Liittymis- ja vuosimaksut Ylijäämä vuodelta 2012 Yhteensä 935,00 eur 1612,75 eur 2 547,75 eur YLIJÄÄMÄ ,43 eur

9 Talousarvio vuodelle 2014 MENOT Vesitutkimukset (2013 tutkimus) Raidonjärven vesikasvien niitto Tiedotus ja viestintä tilinhoitomaksut kokouskulut Yhteensä 700,00 eur 2 600,00 eur 60,00 eur 133,00 eur 50,00 eur 3 543,00 eur TULOT Vuosimaksut liittymismaksut Lisärahoitus Leskijärven niittoa varten Vanajavesikeskuksen tukirahoitus yhteensä 1 050,00 eur 20,00 eur 800,00 eur 500,00 eur 2 370,00 eur ALIJÄÄMÄ ,00 eur

10 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 järvien tila tiedon esittäminen riskitekijöiden seuranta parannustoimien suunnittelu Leskijärven vesikasvien niitto parannusten toteuttaminen Rahoitus Raidonjärven niitto rahoitetaan Vanajavesikeskuksen tuella 500, Leskijärven ranta-asukkaiden rahoituksella 800 ja Yhdistyksen rahoituksella 500 e Toteutus Niitto toteutetaan elokuun aikana tiedotus jäsenhankinta

11 Yhdistyksen jäsenet 12/ Seija Haavisto 2. Marja-Leena Heinäjoki 3. Heikki Heinäjoki 4. Kirsti Helkiö 5. Lauri Helkiö 6. Reijo Hyytiäinen 7. Matti Jokinen 8. Riina Knuutinen 9. Marko Knuutinen 10. Jarmo Käki 11. Sami Kärnä 12. Hannele Lähteenkorva 13. Olli Lähteenkorva 14. Teuvo Mikkola 15. Hanne Mustiala 16. Antero Niemelä 17. Ritva Niemelä 18. Pirjo Pakarinen 19. Risto Peltovuori 20. Jari Salmela 21. Arto Yli-Leskijärvi 22. Riikka Yli-Leskijärvi 23. Riku Ylitalo 24. Mauri Yli-Leskijärvi 25. Sirkka Yli-Leskijärvi 26. Tuija Krykov 27. Jorma Jokinen 28. Matti Mäkelä 29. Sinikka Peltovuori 30. Mirja Grönroos 31. Mauri ja Terttu Ylitalo 32. Harri Hämäläinen 33. Hannu Kallio 34. Anne Laulajainen 35. Urpo Heinonen 36. Tarja Salonen 37. Mirja Korvensola 38. Arto Kemppinen 39. Jouko Pakarinen 40. Kimmo Kulmala

12 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie Renko

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. LEHIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 215 Esityslista Aika Lauantaina 13.6.215 klo 15. Paikka Hattulan golf klubiravintola Pehtoori Ennen virallista vuosikokousta käydään yleiskeskustelu

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 31.01.2015

Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 31.01.2015 Renkajärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 31.01.2015 Vuosikokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 3. Kokouksen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2007

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2007 SUOMEN PAARITAKSIT RY perustettu 2006 Pinninkatu 32 B 40 33100 TAMPERE P Paikka: Pensi Rescue Oy Ahertajankatu 5 Vammala Päivä: 9.5 2007 Aika: 14:00 Paikalla: 9 äänioikeutettua jäsentä VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012

KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012 1/3 KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY 21.04.2012 VUOSIKOKOUS Aika: 21.04.2012 klo 13.00 Paikka: Karvion Koulu 1. Kokouksen avaaminen. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Karvinen avasi kokouksen klo.

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Pöytäkirja 1 (6) Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Aika: 9.4.2012 Paikka: Veikkola VPK:n kokoustila, Vanhatie 22,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

OULUN AKATEEMISET RAKENTAJAT RY

OULUN AKATEEMISET RAKENTAJAT RY OULUN AKATEEMISET RAKENTAJAT RY VUOSIKOKOUS 2003 PÖYTÄKIRJA 27.2.2003 Aika: 1.3.2003 Paikka: Läsnä: Sokos Hotel Vaakuna, Pori Hanna Huhta Veli-Veikko Elomaa Jani Kemppainen Janne Laiho Kalle Lyytinen Saku

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi.

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi. 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Valkea Tuli ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi. 2 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallisille tai yhdistykselle. IMMUUNIPUUTOSPOTILAIDEN YHDISTYS IMMUNBRISTPATIENTERNAS FÖRENING SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Immuunipuutospotilaiden yhdistys Immunbristpatienternas förening ja sen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot