Caligo. C l e a n e f f i C i e n C y. Caligo CS X HP -savukaasupesurijärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Caligo. C l e a n e f f i C i e n C y. Caligo CS X HP -savukaasupesurijärjestelmä"

Transkriptio

1 e f f i C i e n C y Caligo CS X HP -savukaasupesurijärjestelmä

2 e f f i C i e n C y Lämmön talteenoton uudet mahdollisuudet Caligo CS X HP -savukaasupesuri Biolämpölaitosten savukaasujen mukana poistuu ilmakehään edelleen merkittävä määrä lämpöenergiaa riippumatta polttotekniikan energiatehokkuudesta. Perinteisten savukaasulauhduttimien haasteena on niiden lämmön talteenottotehon riippuvuus kaukolämpöverkon paluulämpötilan tasosta. Jos paluulämpötila on korkea, lauhduttimessa ei aliteta riittävästi savukaasujen kastepistelämpötilaa ja lauhtuminen jää vaatimattomaksi. Riittävä savukaasujen lauhtuminen on edellytys tehokkaalle lämmön talteenotolle. Olemme ratkaisseet ongelman kytkemällä lämpö pumpun osaksi pesurin lämmöntalteen ottoa. Vuositason energiansäästössä ero perinteisiin ratkaisuihin on merkittävä. Caligo CSX HP edustaa savukaasupesureiden uutta sukupolvea. CS X HP:n huippuunsa viritetyt lämmön talteenotto-ominaisuudet perustuvat lämpöpumpun ja pesurin lauhdutinvyöhykkeen termodynaamiseen yhteistyöhön optimaalisen lauhtumisen ja lämmön siirtymisen aikaansaamiseksi lauhdutinyksikössä. CS X HP:n lämmön talteenotto toimii lähes riippumatta kaukolämpöverkoston paluulämpötilasta. Lämpöpumpulla säädämme dynaamisesti pesurin lauhdekierron lämpötilaa siten, että lauhdutinyksikön lauhdekierto on joka tilanteessa riittävästi savukaasujen kastepistelämpötilan alapuolella. Lauhtuminen tapahtuu varmasti ja lauhtumisikkuna on aina riittävän suuri. Poltettaessa massakosteudeltaan 50 % haketta kaukolämpöverkon paluulämpötilan ollessa samanaikaisesti 60 C CS X HP:n lämmön talteenottoteho on edelleen yli 20 %. Vastaavissa olosuhteissa perinteisen pesurin lämmön talteenotto laskee n. 6 %:iin.

3 CS X HP -savukaasupesurijärjestelmä Lämmöntalteenottokaavio Savukaasut Lauhteenkäsittely Savukaasut LTOvyöhyke 2 Kattilalle lämpöpumppu WT x B pesuvyöhyke LTOvyöhyke 1 Kaukolämpö paluu lauhde Patent Pending Caligo CS X HP:n tekniset tiedot Runkomateriaalit Pesutorni: Super Duplex -teräs Lauhdutintorni: Super Duplex -teräs Lauhteenkäsittely: WT X B, teräs EN Tikkaat ja kaiteet: teräs EN (ruostumaton) Hoitotasot: teräs EN (ruostumaton) Jalusta: teräs S355 (maalattu) Automaatio Logiikka: Säätö- ja ohjaus: I/O -määrä: Tiedonsiirto: Lauhteenkäsittely WT X B (ks. erillinen esite) Siemens S7 (sis. PC-valvomon sekä paikallisnäytön) Caligo SW v.2.03 ohjelmisto n. 120 kpl Profibus-väylä Lämpöpumppu HeatPac-sarja, valmistaja Johnson Controls Liitynnät Kaukolämpö: Laippaliitokset x 2 kpl DN150 DN250 Savukaasukanavat: Laippaliitokset 3 kpl DN500 DN1200 Sähkön syöttö: pesuri kw, lämpöpumppu kw Paineilma: Instrumentti-ilma 6 bar (g) Raakavesi: Laippaliitos DN32 Lipeän syöttö: 8 12 mm putkiliitos Poistuva lauhde: DN40 DN65 Poistuva liete: DN40 DN50 Kommunikaatio: Profibus-väylä Optiona saatavana Tehostettu savukaasuhiukkasten pesufunktio (EW X ) Lietteen säkitys (SS X ) Lauhteen jäähdytys (CC X ) Tehostettu lietteen kierrätys (HSC X )

4 e f f i C i e n C y Energiatehokkuutta lämpöpumpulla Caligo CS X HP:ssa käytetään lämpöpumppuratkaisuja, jotka on mitoitettu ja suunniteltu erityisesti pesurin lauhdutinvyöhykkeen toimintaa silmällä pitäen. Lämpöpumpun pääosat, kuten höyrystin, lauhdutin ja kompressori, mitoitetaan erikseen kutakin toimitettavaa pesuria varten sekä integroidaan osaksi lämmön talteenottokokonaisuutta patentoidun kytkennän avulla. Lämpöpumpun ohjaus ja säätö on toteutettu pesurin automaatiojärjestelmällä. Lämpöpumpun termoaineena käytetään pääsääntöisesti ammoniakkia toiminta-alueen säädettävyyden sekä korkean hyötysuhteen takaamiseksi. Tyypillisesti lämpöpumppuyksikön COP h -arvo on 7 9. CS X HP:n lämpöpumpun lämmön talteenotto on toteutettu energiatehokkaasti. Lämpöpumpulla aikaansaatu kaukolämpöveden jäähdytys ei hukkaa lämpöä, vaan lämpö siirretään pesurin ohi takaisin kaukolämpökiertoon. Samoin lämpöpumpun sähkömoottorin ja mekaniikan tuottama hukkalämpö siirretään hyötyenergiaksi kaukolämpökiertoon. Merkittävä savukaasujen puhdistaja CS X HP on kehitetty puhdistamaan tehokkaasti savukaasujen sisältämät haitalliset hiukkaset sekä rikkidioksidi. Pesurin perusominaisuuksilla voidaan savukaasuista poistaa huomattava osa yli 2 μm:n kokoisista hiukkasista, kun laitoksella käytetään asianmukaisesti toimivia esisuodatusasteita. CS X -järjestelmä voidaan myös toimittaa varustettuna tehostetulla pesuominaisuudella, joka on lisäoptio. Tehostetulla pesuominaisuudella voidaan pesurin hiukkaskuormitustaso nostaa 3 6 -kertaiseksi, mikä mahdollistaa tapauskohtaisesti sähkösuodattimen pois jättämisen laitoksen prosessista. Alle 2 μm:n hiukkaskoon poisto savukaasuista vaatii tyypillisesti sähkösuodattimen käyttöä lämpölaitosprosessissa. Tehostettu lietteen poisto Tehostettu lietteen poisto (HSC) varmistaa pesurin moitteettoman toiminnan tilanteissa, joissa lauhteen kiintoainepitoisuus on korkealla tasolla. HSCtoiminnolla säädetään aktiivisesti pesurilauhteen kiintoainepitoisuutta, jolloin kiintoaineiden sakkautuminen ja pesurin tukkeutuminen estyy. HSC-ominaisuus on lisäoptio. Lähes täydellinen rikkidioksidin poisto CS X HP poistaa lähes kokonaan savukaasujen sisältämän rikkidioksidin. Hapan pesuvesi neutraloidaan lipeällä. Neutralointi on CS X HP:n vakio-ominaisuus.

5 CS X HP -savukaasupesurijärjestelmä Savukaasun luovuttama energia Savukaasun luovuttama energia (kw/mw pa ) lämpötilan funktiona 400 Savukaasun luovuttama teho, kw/mw pa Polttoainekosteus 50 % Jäännöshappi 5,0 %-vol. kuivissa savukaasuissa Savukaasun alkulämpötila 180 C Savukaasun lauhtuminen Savukaasun kastepiste Savukaasun jäähtyminen Hake Turve CS X HP:n toiminta-alue Savukaasun lämpötila, C Savukaasun hiukkaspitoisuus Pesuvaiheeseen tulevan ja lähtevän savukaasun hiukkaspitoisuus partikkelikoottain mg/m3 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0 0,5 µm 0,5 1 µm 1 2 µm 2 4 µm 4 8 µm 8 16 µm µm µm > 50 µm Tuleva mg/m3 Lähtevä mg/m3 2,2 6,4 8,2 17,5 28,8 14,4 8,1 2,6 6,9 2,2 6,4 6,8 7,3 1,0 0,001 0,000 0,000 0,000

6 e f f i C i e n C y Lauhteen käsittely CS X HP toimitetaan aina varustettuna Caligo WT X B -lauhteenkäsittely-yksiköllä (kts. erillinen tekninen esite). Lauhteenkäsittely-yksikkö on integroitu osaksi pesurin mekaniikkaa ja yksikköä ohjataan pesurin logiikalla. Päämitat Pesurimoduuli (CS X HP) Pituus Leveys Nettokorkeus Nettopaino (t) Lietteen käsittely Pesurissa muodostuva liete poistetaan automaattisesti joko laitoksen lietteenkäsittelyyn tai pesurin lisäoptiona toimitettavaan lietteen jälkikäsittely- ja säiliöintiyksikköön. Jälkikäsittely- ja säiliöintiyksikkönä toimitetaan suursäkitysjärjestelmää suodosaltaineen. Jälkikäsittelyssä lietteen vesipitoisuutta vähennetään mekaanisen suodatuksen avulla siten, että säiliöidyn lietteen kiintoainepitoisuus nousee yli 40 %:iin. Kiintoainepitoisuuden nosto helpottaa lietteen jatkokäsittelyä ja kuljetusta. CS₄ HP (4 MW) ,0 CS₆ HP (6 MW) ,0 CS₁₂ HP (12 MW) ,0 CS₂₀ HP (20 MW) ,0 Lämpöpumppumoduuli (HP) Pituus Leveys Nettokorkeus Kuivapaino (t) HeatPac ,6 HeatPac ,3 HeatPac ,0 Käyttöliittymä Päämitat ovat suuntaa antavia.

7 CS X HP -savukaasupesurijärjestelmä Suorituskyky kokoluokittain Verkon virtaama (m3/h) Pesuri LTO kaukolämmön paluulämpötila 40 C (kw) LTO kaukolämmön paluulämpötila 50 C (kw) LTO kaukolämmön paluulämpötila 60 C (kw) Kattilakoko Omakäyttösähköteho (kw) Lauhteenkäsittelykapasiteetti (kg/h) 80 CS₄ HP 4 MW <90 > CS₆ HP 6 MW <120 > CS₈ HP 8 MW <140 > CS₁₀ HP 10 MW <180 > CS₁₂ HP 12 MW <220 > CS₁₄ HP 14 MW <230 > CS₁₆ HP 16 MW <240 > CS₁₈ HP 18 MW <240 > CS₂₀ HP 20 MW <240 >6600 Huom! Taulukon arvot ovat tyypillisiä. Takuuarvot määritellään tapauskohtaisen mitoituksen yhteydessä. Suorituskykyarvojen määrittelyssä käytetyt lähtöarvot: Polttoaineena 50% -m hake Jäännöshappi (O₂) 6 % kuivissa savukaasuissa Pesurille tulevien savukaasujen lämpötila 150 C Muut suorituskykyarvot Suorituskyvyn määritelmä Malli Takuuarvo Hiukkaspitoisuus pesurin jälkeen, kun tulevien hiukkasten pitoisuus max 150 mg/m3n * Hiukkaspitoisuus pesurin jälkeen, kun tulevien hiukkasten pitoisuus max 300 mg/m3n * CS X HP BC CS X HP HC Alle 50 mg/m3n Alle 50 mg/m3n Rikkidioksidin erotusaste Kaikki mallit Yli 95 % Poistuvan lauhteen ph Kaikki mallit 6 10 Poistuvan lauhteen kiintoainepitoisuus Kaikki mallit Alle 10 mg/l Raakaveden käyttö normaaliajotilanteessa Kaikki mallit 0 m3/h * Huom! Suodatuskykyarvon takaaminen edellyttää, että savukaasupesuriin tulevien hiukkasten kokojakauma noudattaa standardin SMS 2027 Diagram 4:ää (hakkeelle ja turpeelle).

8 e f f i C i e n C y Elomatic Group -yhtiö Caligo Industria Oy Puhtautta ja energiatehokkuutta Kehitämme ja toimitamme tuote- ja järjestelmäratkaisuja energia- ja prosessiteollisuuden savukaasujen puhdistukseen sekä prosessin jätelämmön hyödyntämiseen. Kaikki Caligo-ratkaisut toimitetaan valmiina toiminnallisina kokonaisuuksina, jotka on testattu ja koekäytetty jo osana valmistusprosessia. Lisäksi Caligo-ratkaisut ovat erittäin pitkälle tuotteistettuja. Kalliit kenttäasennushankkeet eivät enää ole tarpeellisia. Toimistomme sijaitsevat Turussa ja Jyväskylässä. Ota yhteyttä ja kerro meille haasteistasi. Löydämme sinun tarpeitasi parhaiten vastaavan tuoteratkaisun valikoimastamme. Caligo Industria Oy Itäinen Rantakatu 72, Turku Kangasvuorentie 10, Jyväskylä Juha Järvenreuna, toimitusjohtaja GSM Mika Nummila, teknologiajohtaja GSM v1.0 2/2015

Talvi 2014. Kevytvesireaktorien käyttöiän pidentämiseksi tarvitaan tietoa rakennemateriaalien. pitkällä aika välillä.

Talvi 2014. Kevytvesireaktorien käyttöiän pidentämiseksi tarvitaan tietoa rakennemateriaalien. pitkällä aika välillä. Consulting & engineering Kevytvesireaktorien käyttöiän pidentämiseksi tarvitaan tietoa rakennemateriaalien kestävyydestä pitkällä aika välillä. Helka Apajalahti Talvi 2014 Nykyaikainen savukaasupesuri

Lisätiedot

Kotimaiset lämpöpumput. Oilon ChillHeat. Optimoitua suorituskykyä kylmän ja lämmön tuotantoon

Kotimaiset lämpöpumput. Oilon ChillHeat. Optimoitua suorituskykyä kylmän ja lämmön tuotantoon Kotimaiset lämpöpumput Oilon ChillHeat Optimoitua suorituskykyä kylmän ja lämmön tuotantoon Edullista ja ympäristöystävällistä energiaa lämpöpumpulla Matalalämpöinen hukkaenergia sisältää arvokasta energiaa

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Sivutuotteiden hyödyntäminen energiantuotannossa liiketoimintamallit

Sivutuotteiden hyödyntäminen energiantuotannossa liiketoimintamallit Sivutuotteiden hyödyntäminen energiantuotannossa liiketoimintamallit Case: Bioinno-Patu kuivuri haketta tuottavalla sahalla tai metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella Puun käytön laaja-alaistaminen-

Lisätiedot

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Case 1: Kerroskuivuri tuoretta purua ja haketta tuottavalla sahalla Case 2: Kerroskuivuri metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella

Lisätiedot

Ylijäämälämmön hyödyntäminen Analyysit. Teollisuus. Energiatehokkuus. Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen. Lämpöpumppu- ja ORC-sovellukset

Ylijäämälämmön hyödyntäminen Analyysit. Teollisuus. Energiatehokkuus. Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen. Lämpöpumppu- ja ORC-sovellukset Ylijäämälämmön hyödyntäminen Analyysit Teollisuus Energiatehokkuus Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen Lämpöpumppu- ja ORC-sovellukset Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen Lämpöpumppu- ja

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT INTEGROIDUSSA KYLMÄ- JA LÄMPÖTEHON TUOTOSSA

LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT INTEGROIDUSSA KYLMÄ- JA LÄMPÖTEHON TUOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT INTEGROIDUSSA KYLMÄ- JA LÄMPÖTEHON

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset BIOLÄMPÖOPAS Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset 1 SISÄLTÖLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Luonnollista ja uusiutuvaa energiaa kotimaasta 4-7 Biolämpökohteen suunnittelu ja

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti Tunnetteko Te paineilmakustannuksenne? Tarkat paineilmakustannuksenne saatte selville tilaamalla

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Suositus L10/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Energiateollisuus ry 2011 ET-Kaukolämpökansio 2/2 Energiateollisuus ry Suositus L10/2011 Kaukolämpö

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Loppuraportti 8.11.2011 Markku Tahkokorpi, Markku Hagström, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto...

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Hyötykäyttö. Lauhdelämpö. Kylmäjärjestelmä. Kauppa. Energiatehokkuus

Hyötykäyttö. Lauhdelämpö. Kylmäjärjestelmä. Kauppa. Energiatehokkuus Hyötykäyttö Lauhdelämpö Kylmäjärjestelmä Kauppa Energiatehokkuus Kaupan kylmälaitteiden ja -järjestelmien lauhdelämmön talteenotto Laskentaohje 04/2012 Kaupan kylmälaitteiden ja -järjestelmien lauhdelämmön

Lisätiedot

Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto

Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto YRITYSESITTELY Nimi: Konsulttitoimisto Enersys Oy Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto Osoite: Kerkkolankatu 28 Puh. (09)42474608, Fax. (019)485488 05800 Hyvinkää Sähköposti: etunimi.sukunimi@enersys.fi

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Powered by gasek WOOD gasifying solutions

Powered by gasek WOOD gasifying solutions Powered by gasek WOOD GASIFYING SOLUTIONS Puukaasu on puhdasta, uusiutuvaa ja edullista energiaa GASEKin teknologialla fossiiliset polttoaineet voidaan korvata puukaasulla. Puun kaasutuksesta on tullut

Lisätiedot

NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA

NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA 2 NIBE ILMA/VESI + KIINNOSTAAKO ILMAINEN ENERGIA? Mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta? Kadun, vastapäisen talon, puita ja peltoja? Me NIBEläiset

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

NIBE ilma/vesilämpöpumput

NIBE ilma/vesilämpöpumput NIBE ilma/vesilämpöpumput KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA NIBE ILMA/VESI 1 2 NIBE ILMA/VESI + KIINNOSTAAKO ILMAINEN ENERGIA? Mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta? Kadun, vastapäisen talon, puita ja

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

Tuotetiedot - Painos 3. Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340:

Tuotetiedot - Painos 3. Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340: Tuotetiedot - Painos 3 VEX340 Vastavirtalämmönsiirtimellä varustettu ilmankäsittelykone VEX340: 110-625 l/s Sisältö Energiatehokkaat VEX340 VEX340 (110-625 l/s)... 4 - Tekniset tiedot... 4 - Tehokäyrät

Lisätiedot

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi

Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU. Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen. www.recair.fi Tuotekuvasto ILMASTOINTITEKNIIKKA - 2013 HELMIKUU Ratkaisut ilmastointiin ja jäähdytykseen www.recair.fi Esipuhe 4 Valmistajat 5 Yhteystiedot 6 Huoltopalvelut 8 Recair ilmastointikoneet 9 Recair Modular

Lisätiedot

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen Suomalainen kaukolämmitys Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen SUOMALAINEN KAUKOLÄMMITYS Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Jarmo Tuunanen Mikkelin ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot