Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Perusturvalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Perusturvalautakunta"

Transkriptio

1 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Aika , klo 17:03-20:59 Paikka Perusturvakeskus, auditorio, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 150 Pöytäkirjan tarkastus 151 Perusturvan vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Viran vastaanottaminen, yhteistoiminta- alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijä Viran vastaanottaminen, yhteistoiminta- alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä 154 Viran vastaanottaminen, sosiaaliohjaaja, lastensuojelu 155 Viran vastaanottaminen, sosiaaliohjaaja, lastensuojelu 156 Irtisanoutuminen, vanhuspalveluiden esimieshen virasta nro Täyttölupapyyntö, vanhuspalveluiden esimies, , vanhuspalvelut, Itä- Porin kotihoito 158 Irtisanoutuminen, lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, , Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu 160 Irtisanoutuminen, sairaalapalveluiden ylilääkäri Täyttölupapyyntö, sairaalapalveluiden ylilääkärin virka, , Terveys- ja sairaalapalvelut 162 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva 163 Virkavaali, sosiaaliohjaajan virka, vammaispalvelut 164 Virkavaali, vastaava ohjaaja, Uudenkoiviston vastaanottokoti 165 Virkavaali, kotihoidon lääkäri Optiovuoden käyttöönotto silmänpohjakuvauksissa 167 Hinnantarkistusesitys, HopeakotoOy, palveluseteli 168 Hinnantarkistusesitys, Hopeakoto Oy 169 Hinnankorotus ostolääkäripalvelut Mehilänen Terveyspalvelu Oy 170 Hinnankorotus ostolääkäripalvelut Mehiläinen Oy 171 Hinnankorotus, Familar Oy,

2 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 172 Attendon esitys hinnantarkistuksesta hoitajamitoitusta koskevasta lakimuutoksesta johtuen 173 Selvityspyyntö, Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta Vammaispalveluiden asumisen ja työ- ja päivätoiminnan palveluseteli ja sääntökirja Porin yhteistoiminta- alueen osallistuminen Satakunnan lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen kilpailutukseen ja yhteishankintamenettelyn toteuttaminen Porin perusturvan toimesta Porin yhteistoiminta- alueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluohjeet lukien 177 Porin kaupunginsairaalan kahvion vuokrasopimuksen kilpailuttaminen 178 Jokirannan kahvila- ravintolan vuokrauksen kilpailuttaminen 179 Ensisuojapalveluiden kilpailuttaminen 180 Pitkäaikaisasunnottomien tuetun asumisen kilpailuttaminen 181 Kilpailuttamislupa/ Mammografiaseulontapalveluiden järjestäminen Vanhuspalveluiden kotiin vietävien aterioiden kuljetuksen hankinta suoraostona Lausunto Poriin rakennettavan kehitysvammaisten lasten asumisyksikön investointiavustukseen 184 merkittävät asiat 185 merkittävät viranhaltijapäätökset Lisäpykälät LISÄPYKÄLÄ: Henkilöstösuunnitelma vuosille sekä vuoden 2021 koulutussuunnitelma LISÄPYKÄLÄ: Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2021 talousarviosta sekä investointisuunnitelmasta vuoteen 2026

3 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Saapuvilla olleet jäsenet Sonja Myllykoski, puheenjohtaja Hanna Hildén, 1. varapuheenjohtaja, poistui 19:12 Anne Mäntylä, puheenjohtaja Anne Granholm Antti Koskela, saapui 18:29 Bia Kaski Hannu Peltomäki Heidi Teinonen Irma Roininen Jyri Astokari, poistui 19:26 Marja Sillanpää Mika Aho Mirva Heino Pirjo Koivukorpi Rauli Taimi Simo Korpela Tuomas Koivisto Karoliina Tala, varajäsen, saapui 19:13 Sakari Aalto, varajäsen Muut saapuvilla olleet Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, sihteeri Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, poistui 20:58 Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja Erno Välimäki Taru Kuusisto, viestintäasiantuntija Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja Eino Lähteenmäki Roope Rantala Minna Ojala, controller Pasi Huhtanen Poissa Heikki Santa-Nokki Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja Allekirjoitukset Anne Mäntylä Puheenjohtaja 176 Sonja Myllykoski Puheenjohtaja

4 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Katri Siiri-Valovirta Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Anne Mäntylä Mika Aho Marja Sillanpää 176 Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla Asiakirjahallinnon päällikkö Tero Lönnström

5 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 149 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan, että vammaisneuvoston varajäsen Pasi Huhtanen sekä controller Minna Ojala ovat paikalla kokouksessa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 150 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jyri Astokari ja Hannu Peltomäki (varalla Mika Aho ja Anne Mäntylä). Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Aho ja Anne Mäntylä. Varalle Marja Sillanpää.

7 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 151 Perusturvan vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille PRIDno Ilkka Manninen controller, talousyksikkö Liitteet 1 Avosairaanhoito ja terveydenhuolto prosessi 2 Ikääntyneiden palvelut prosessi 3 Lastensuojelun TA-lomake 4 Sairaalapalvelut ja Akuutti kotikeskus prosessi 5 Suun terveydenhuolto prosessisivu 6 TA-aineisto psykososiaaliset palvelut 7 Vammaispalvelut prosessi Perusturvalautakunta Perusturva Terveydenhuollon ostopalvelut Talous- ja hallintopalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Terveys- ja sairaalapalvelut Vanhustenhuollon palvelut 15 Irtaimisto investoinnit talousarvo Toimialan tilannekuva TA 2021 Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on voimassa Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun lukien. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon esityksessä tulee varautua, on yhteensä n. 2, 6%vuoden 2019 palkkatasoonverrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja - määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

8 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller- tiimi valmistelee 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen. Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön mennessä. Talousarvion määrärahakehys ja perusteet Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2021 on (muutettu käyttösuunnitelma v. 2020). Kehyslisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos , vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle , säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista , kehys lisäystä , koulutusrahojen siirto HR- yksikölle Perusturvan vuoden 2020 ennuste on - 304, 3 M. Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0, 9 % Palvelujen ostot ja aineet tarvikkeet ovat arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon mahdolliset sopimuskorotukset. Avustuksissa ovat omaishoidontuet ja palvelusetelimenot eri palvelualueilta. Perusturvalautakunnan vuonna 2020 hyväksymät omaishoidontuen muutokset on huomioitu talousarvioehdotuksessa. Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta- alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu huomioon lakiluonnoksena oleva uuden asiakasmaksulain muutokset koskien esimerkiksi suunterveydenhuollon maksujen sisältymisestä maksukattoon, jonka taloudellinen vaikutus on 0, 7 M. Toiminnalliset muutokset Valtion päätöksistä, jotka vaikuttaisivat perusturvan palveluihin, ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa ja vain asiakasmaksulain muutos on otettu huomioon. Talousarvioesityksessä ei ole voitu ottaa huomioon mahdollisia tulevia toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia. Edellä mainituilla perusteilla laadittu toimialan talousarvioesitys ylittää annetun määrärahakehyksen 8, 5 M :lla. Alla olevassa listassa on koottuna toimialan yksiköiden valmistelemat säästötoimenpiteet. Säästövaikutukset on arvioitu vuoden 2021 osalta. Sosiaali- ja perhepalvelut Kahden asukastuvan toiminnan päättäminen, Pormestarinluoto ja Pihlava. Taloudellinen vaikutus 0, 1 M. Tilapäishoitoyksikkö Poijun toiminnan muutos pitkäaikaiseksi asumiseksi ja tilapäishoito ostetaan ostopalveluna. Taloudellinen vaikutus 0, 4 M.

9 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Aikuissosiaalityön asuntojen välivuokraustoiminnan supistaminen. Taloudellinen vaikutus 0, 05 M. Kotiranta I toiminnan lopettaminen. Taloudellinen vaikutus 0, 2 M. Eläköityvien henkilöiden tilalle ei rekrytoida uusia henkilöitä. Taloudellinen vaikutus 0, 3 M. Terveys- ja sairaalapalvelut Saattohoidon ulkoa ostaminen loppuu. Taloudellinen vaikutus 0, 1 M. Suljetaan Akuutti lyhytaikaishoito Noormarkku. Taloudellinen vaikutus 0, 1 M. Psykososiaalisten palveluiden asumispalvelujen ostoja karsitaan. Taloudellinen vaikutus 0, 3 M. Psykososiaaliset palvelut tilamuutokset. Taloudellinen vaikutus 0, 2 M. Asiakkaiden neuvontapalvelujen toimintamallin painopistettä muutetaan ja neuvontayhteistyötä 3. sektorin kanssa vahvistetaan. Taloudellinen vaikutus 0, 3 M. Vanhuspalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköiden Himmelin ja Kyläsaaren toimintojen hallittu lopettaminen vuoden 2021 loppuun mennessä. Vaikutus 9 HTV vuodelle Taloudellinen vaikutus 0, 4 M. Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskus lakkautetaan vuoden 2020 loppuun. Taloudellinen vaikutus 1, 8 M. Kotiranta II lopetetaan vuoden 2020 loppuun. Taloudellinen vaikutus 0, 1 M. Uudenkoiviston vanhustentalon vuokraustoiminnasta luopuminen vanhuspalveluiden toimesta. Taloudellinen vaikutus 0, 3 M. Sisäiset palvelut Eläköityvien toimistohenkilöiden tilalle ei rekrytoida. Taloudellinen vaikutus 0, 1 M. Erikoissairaanhoito Satasairaalan tuottavuusohjelman tuottavuuden potentiaali yhteistyötä lisäämällä. Taloudellinen vaikutus 2, 5 M. Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on perusturvan talousarvioesitys määrärahakehyksen mukainen. Säästötoimenpiteet sisältää säästövelvoite vähennyksen henkilöstömenoista 4, 2M. Porin perusturvan osalta HTV vähennys ei toteudu kokonaisuudessaan vaan tavoitteesta jäädään 0, 9 M, koska uusi lastensuojeluyksikkö avautuu kesällä Vastaava summa on kuitenkin vähennetty lastensuojelun ostopalveluista. Säästötoimenpiteiden jälkeenkin perusturvan talousarvioesitys on määrärahoiltaan kriittinen. Sen toteuttaminen edellyttää säästäväistä ja taloudellista toimintatapaa eikä mahdollista palvelujen lisäyksiä. Irtaimen investoinnit 2021 Irtaimen omaisuuden investointikehys on Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen ja irtaimiston investointeihin Tuottavuusohjelma 2021 Porin perusturvassa laadittua tuottavuusohjelmaa. Tuottavuusohjelma on laadittu yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä

10 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) on viimeistelty kevään 2020 aikana. Suunnittelutyön loppuraportti esiteltiin kaupunginhallitukselle ja perusturvalautakunnan toimenpidesuunnitelma , jolloin kaupunginhallitus hyväksyi toimenpidesuunnitelman ja edellytti mm., että tuottavuusohjelma otetaan huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä. Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2021 lisämäärärahaa seuraavasti: Yhteistyö ESH:n, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa Moniammatillinen tiimityö tukeminen kehitysvaiheessa, 0, 5 M Paljon palveluita tarvitsevien prosessin kehittäminen, 0, 3 M - Palvelurakanteen keventäminen: Vanhuspalvelut Kotihoito 24/7: 23 hoitajan palkkaus kotihoitoon, 1, 2 M Kaikenikäisten omaishoidon kehittäminen ja tukiluokkien korotukset 0, 7 M Kuntoutuspalvelujen kehittäminen 1, 4 M Kotihoidon palvelusetelin ja suorahankinnan käyttöönotto 0, 1 M Perhehoidon kasvattaminen 0, 2 M Iäkkäiden kotona järjestettävän sairaanhoidon vahvistaminen 0, 2 M Vammaispalvelut Kotiin vietävien palveluiden vahvistaminen, 0, 2 M Lastensuojelu Moniammatilliset koulutukset vaikuttavista menetelmistä, 0, 05 M Verkkoauttaminen, 0, 1 M Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten omien asumispalvelun vahvistaminen 0, 05 M Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen 1, 7 M, joka sisältää esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia sähkölukot asiakkaiden koteihin, hoitotarvikejakelun Smart Post, hoitotyötä tukevat ja helpottavat mobiilisovelluksia, eri palveluiden toiminnanohjaus ja asiakkuudenhallinta tietojärjestelmiä sekä tiedolla johtamisen kokonaisuuksia. Henkilöstö kokonaisuus 0, 5 M, joka sisältää projektipäällikön, esimiehien työnohjaus valmennus, työterveyshuollon ekstrapanostus ja hyvinvointiagentit. Yhteensä tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2021 tarvitaan lisämäärärahaa 7, 2 M. Talousarvion liitteet lisätään esityslistalle myöhemmin.

11 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi perusturvan vuoden 2021 talousarvion. Lisäksi tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2021 esitetään lisämääräraha tarpeeksi 7, 2 M. Äänestykset JAA= pohjaehdotus EI= Mika Ahon esittämänä ja Rauli Taimen kannattamana. Muutos ehdotus päätökseen. Pihlavan asukastupa jatkaa toimintaa entiseen malliin. Pormestarinluodon asukastuvan toiminnasta voidaan pyrkiä tekemään yhteistyösopimus esimerkiksi Pormestarinluodon asukasyhdistyksen kanssa. Toiminta ei Pormestarinluodossakaan saa kuitenkaan loppua. Jaa Bia Kaski Hanna Hildén Marja Sillanpää Sakari Aalto Heidi Teinonen Ei Jyri Astokari Irma Roininen Mika Aho Mirva Heino Anne Granholm Tuomas Koivisto Simo Korpela Rauli Taimi Hannu Peltomäki Sonja Myllykoski Anne Mäntylä Pirjo Koivukorpi JAA= pohjaesitys EI= Simo Korpelan esittämänä ja Irma Roinisen kannattamana Kotiranta 1 esitys hylätään. Jaa Hanna Hildén Bia Kaski Sonja Myllykoski Marja Sillanpää Tuomas Koivisto Anne Granholm Jyri Astokari Rauli Taimi Mika Aho Mirva Heino

12 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Heidi Teinonen Anne Mäntylä Ei Hannu Peltomäki Irma Roininen Simo Korpela Pirjo Koivukorpi Sakari Aalto JAA=Pohjaehdotus EI= Tuomas Koiviston esittämänä ja Mika Ahon kannattamana. Esitys hylätään. Noormarkun akuutin lyhytaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Jaa Bia Kaski Hanna Hildén Ei Hannu Peltomäki Sakari Aalto Mirva Heino Marja Sillanpää Sonja Myllykoski Anne Granholm Mika Aho Rauli Taimi Irma Roininen Tuomas Koivisto Jyri Astokari Anne Mäntylä Heidi Teinonen Simo Korpela Pirjo Koivukorpi JAA= pohjaehdotus EI= Tuomas Koiviston esittämänä ja Mika Ahon kannattamana. Esitys hylätään. Himmelin pitkäikaishoidon yksikön toiminnot lopetetaan hallitusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Kyläsaaren pitkäaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Päätöksissä tulee huomioida Kyläsaaren eri osastojen toiminnot. Jaa Jyri Astokari Heidi Teinonen Hanna Hildén Bia Kaski Sakari Aalto Ei Mika Aho Mirva Heino Anne Mäntylä Irma Roininen

13 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Hannu Peltomäki Tuomas Koivisto Rauli Taimi Anne Granholm Sonja Myllykoski Marja Sillanpää Simo Korpela Pirjo Koivukorpi JAA= pohjaehdotus EI= Tuomas Koiviston esittämänä ja Hannu Peltomäen kannattamana. Esitys hylätään. Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskuksen tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Jaa Hanna Hildén Bia Kaski Ei Hannu Peltomäki Irma Roininen Tuomas Koivisto Mirva Heino Sonja Myllykoski Sakari Aalto Mika Aho Rauli Taimi Simo Korpela Anne Mäntylä Anne Granholm Jyri Astokari Heidi Teinonen Marja Sillanpää Pirjo Koivukorpi Kokouskäsittely Esittelijä muutti päätösehdotustaan: korjataan esittelytekstissä ollut kirjoitusvirhe koskien Noormarkun akuutti lyhytaikaishoito sulkemisen taloudellista vaikutusta. Akuutti lyhytaikaishoidon taloudellinen vaikutus on 1, 1 M. Lisäksi korjataan irtaimistoinvestointeja käsittelevään kohtaan irtaimen omaisuuden investointikehykseksi Määrärahat käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen ja irtaimiston investointeihin Korjaus ei vaikuta kokonaissäästösummaan vaan on jo sisältynyt 8, 5 M summaan. Äänestyksien jälkeen päätettiin seuraavasti: Pihlavan asukastupa jatkaa toimintaa entiseen malliin. Pormestarinluodon asukastuvan toiminnasta voidaan pyrkiä tekemään yhteistyösopimus esimerkiksi Pormestarinluodon asukasyhdistyksen kanssa. Toiminta ei Pormestarinluodossakaan saa kuitenkaan loppua.

14 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Noormarkun akuutin lyhytaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Himmelin pitkäikaishoidon yksikön toiminnut lopetetaan hallitusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Kyläsaaren pitkäaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Päätöksissä tulee huomioida Kyläsaaren eri osastojen toiminnot. Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskuksen tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä lisätään kirjaus tilapäishoitoyksikkö Poijun toiminnan muutokseen pitkäaikaseksi asumiseksi ja tilapäishoidon ostamisesta ostopalveluna seuraavasti: Muutoksen yhteydessä varmistetaan tilapäishoidon ja äkillisten tilanteiden hoitokapasiteetin riittävyys. Loput korjatun päätösehdotuksen mukaisesti. Esittelijä jätti eriävän mielipiteen. Kaupunginhallitus

15 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 152 Viran vastaanottaminen, yhteistoiminta- alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijä PRIDno Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan Porin yhteistoiminta- alueen sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän virkaan Katja Heikkisen. Katja Heikkinen on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan alkaen. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Katja Heikkinen on ilmoittanut ottavansa vastaan Porin yhteistoiminta- alueen sosiaalipäivystyksen kriisityöntekijän viran alkaen. Hän on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen työnantajalle sekä rikosrekisteriotteen. ehdotuksen mukaan. Asianomainen, Sarastia Oy, Henkilöstösuunnittelija/perusturva, Porin yhteistoiminta- alueen sosiaalipäivystys/perusturva

16 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 153 Viran vastaanottaminen, yhteistoiminta- alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä PRIDno Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan Porin yhteistoiminta- alueen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virkaan Maria Starckin. Maria Starck on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan alkaen. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Maria Starck on ilmoittanut ottavansa vastaan Porin yhteistoiminta- alueen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän viran alkaen. Hän on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen työnantajalle sekä rikosrekisteriotteen. ehdotuksen mukaan. Sarastia Oy, Porin yhteistoiminta- alueen sosiaalipäivystys/porin perusturva, henkilöstösuunnittelija/perusturva

17 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 154 Viran vastaanottaminen, sosiaaliohjaaja, lastensuojelu PRIDno Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan lastensuojelun sosiaaliohjaajan virkaan Tanja Matikan. Tanja Matikka on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan Hän on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen sekä rikosrekisteriotteen työnantajalleen. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Tanja Matikka on ilmoittanut ottavansa vastaan sosiaaliohjaajan viran alkaen. ehdotuksen mukaan. Asianomainen, Sarastia Oy, lastensuojelu/perusturva, henkilöstösuunnittelija /perusturva

18 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 155 Viran vastaanottaminen, sosiaaliohjaaja, lastensuojelu PRIDno Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan lastensuojelun sosiaaliohjaajan virkaan Anssi Salmen. Anssi Salmi on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan alkaen. Hän on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen työnantajalle sekä rikosrekisteriotteen. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Anssi Salmi on ilmoittanut ottavansa vastaan lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran alkaen. ehdotuksen mukaan. Asianomainen, Sarastia Oy, Lastensuojelu/perusturva, henkilöstösuunnittelija /perusturva

19 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 156 Irtisanoutuminen, vanhuspalveluiden esimieshen virasta nro PRIDno Pirjo Rehula vanhuspalveluiden johtaja Vanhuspalveluiden esimies Ulla Santala irtisanoutuu päivätyllä ilmoituksella perusturvan vanhuspalveluiden esimiehen virasta nro hänen siirtyessään palveluohjaajan virkaan. Viimeinen palvelussuhteen päivä on Myönnetään Ulla Santalalle ero alkaen vanhuspalveluiden esimiehen virasta nro ehdotuksen mukaan. Asianomainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva, vanhuspalvelut /Perusturva

20 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 157 Täyttölupapyyntö, vanhuspalveluiden esimies, , vanhuspalvelut, Itä- Porin kotihoito PRIDno Pirjo Rehula vanhuspalveluiden johtaja Vanhuspalveluiden kotihoidossa kp vapautuu vanhuspalveluiden esimiehen virkasuhde esimiehen tultua valituksi palveluohjaajan virkaan. Esitetään kotihoitoon vanhuspalveluiden esimiehen virkasuhteen täyttölupaa ulkoisella haulla. Vanhuspalveluiden esimiehen tehtävän tarkoituksena on esimiehenä vastata oman alueensa kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies vastaa henkilöstön työn johtamisesta ja suunnittelusta sekä omaa yksikköä koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon valmistelusta organisaation toimintasäännön mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies valvoo kotihoidon asiakkaille annettavan hoidon ja palvelun laatua. Vanhuspalveluiden esimies tekee viranhaltijapäätöksiä asiakkaalle myönnettävästä säännöllisestä kotihoidosta sekä eri tukipalveluista. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilökuntamäärä kasvaa sitä mukaan, kun palvelurakenneuudistus etenee. Vanhuspalveluiden kotihoito muuttuu ympärivuorokautiseksi ja uudenlaista toimintaa kuten etähoivaa otetaan käyttöön. Kotihoidossa hoidetaan ja kuntoutetaan entistä enemmän ja kotona asuvien asiakkaiden kotona pärjäämistä tuetaan mahdollisimman pitkään erilaisin toimin. Esimiestehtävän täyttäminen vakituisella työntekijällä on perusteltua tehtävän edellyttämän sisällön ja tulevien muutosten perusteella. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- tai terveydenhoitoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Työaika on toimistotyöaika, joka on 36, 25 h/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 03HOI020 tasossa on C 2930, 01 /kk. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon. Perusturvalautakunta päättää lähettää vanhuspalveluiden esimiehen viran täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

21 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) ehdotuksen mukaan.pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kaupunginhallitus, vanhuspalveluiden johtaja, vanhuspalveluiden päällikkö (kotihoidosta vastaava)

22 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 158 Irtisanoutuminen, lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro PRIDno Leila Linnainmaa lastensuojelun päällikkö Sosiaalityöntekijä Mervi Hanhinen irtisanoutuu päivätyllä ilmoituksella perusturvakeskuksen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro Viimeinen palvelussuhteen päivä on Myönnetään Mervi Hanhiselle ero alkaen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro ehdotuksen mukaan. Asianomainen, Henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy

23 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 159 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, , Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu PRIDno Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro on jäämässä avoimeksi irtisanoutumisen takia alkaen. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän viralle. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia sisäisenä sijaisena lastensuojelussa, koska sijaisuuksiin on ollut vaikea saada työntekijöitä. Lisäksi lastensuojelun tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on kohtuullinen n asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 50 asiakaslasta. Yhtenä syynä isolle asiakasmäärille on se, että sijaisuuksiin ei ole saatu rekrytoitua työntekijöitä. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817 /2015) 7 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474, 06 /kk. Työaika on 37, 75 t/vko, KVTES liite 18. Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro täyttölupapyynnön hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kaupunginhallitus, lastensuojelun päällikkö

24 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 160 Irtisanoutuminen, sairaalapalveluiden ylilääkäri PRIDno Anna- Liisa Koivisto anna- terveys ja - sairaalapalveluiden johtaja Heidi Luotolahti- Pitkäranta on irtisanoutunut päivätyllä kirjeellään sairaalapalveluiden ylilääkärin virkasuhteestaan niin, että virkasuhteen päättymispäivä on Myönnetään Heidi Luotolahti- Pitkärannalle ero alkaen sairaalapalveluiden ylilääkärin virasta nro ehdotuksen mukaan. Henkilöstöpooli, Sarastia, Terveys- ja sairaalapalvelut

25 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 161 Täyttölupapyyntö, sairaalapalveluiden ylilääkärin virka, , Terveys- ja sairaalapalvelut PRIDno Anna- Liisa Koivisto anna- terveys ja - sairaalapalveluiden johtaja Sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla vapautuu sairaalapalveluiden ylilääkärin virka irtisanoutumisen takia. Anotaan sairaalapalveluiden ylilääkärin viralle täyttölupaa julkisella haulla. Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on erikoislääkärin pätevyys. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48 mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä. Edellytämme perusterveydenhuollon hyvää tuntemusta, kykyä hallita kokonaisuuksia ja viedä läpi uudistuksia, kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn, hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta esimiestyöstä. Sairaalapalveluiden ylilääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa L3SL1100 on 6104, 01 /kk. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Perusturvalautakunta päättää lähettää sairaalapalveluiedn ylilääkärin viran, , täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. ehdotuksen mukaan. Pöytäkirja tarkastetiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja

26 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 162 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva PRIDno Sanna Mustajoki- Kunnas sanna.mustajoki- perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys- ja sairaalapalveluiden sekä sosiaali- ja perhepalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä , tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin paitsi neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta, jotka sijoittuvat uuteen lastensuojelulaitos Pellavan valmistumiseen. Näihin on varattu määräraha jo tälle vuodelle. Terveys- ja sairaalapalvelut lähihoitajan työsuhde, , psykososiaalisten palveluiden työtoiminta Jopi - > ulkoinen haku lähihoitajan työsuhteet, , ja , terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten palveluluiden laitospalvelut - > ulkoinen haku sairaanhoitajan työsuhde, , terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten palveluiden nuorten vastaanotto - > ulkoinen haku lähihoitajan työsuhde, , terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten palveluiden Mielenterveyskuntoutusyksikkö Veturi - > ulkoinen haku Sosiaali- ja perhepalvelut lähihoitajan työsuhde, , Vammaispalveluiden Asuntola Tyrni - > ulkoinen haku neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta, sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelulaitos Pellava (Lastensuojelu)

27 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Perusturvalautakunta päättää lähettää perusturvan työsuhteisten täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen päätettäväksi. ehdotuksen mukaan.pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus, palvelujohtajat, psykososiaalisten palveluiden päällikkö

28 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 163 Virkavaali, sosiaaliohjaajan virka, vammaispalvelut PRIDno Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Liitteet 1 Hakijaluettelo Sosiaaliohjaaja vammaispalvelut Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi sosiaaliohjaajan viran nro ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, Vammaispalvelut. Hakuaika päättyi kello 15.00, johon mennessä hakemuksia tuli 25, joista kelpoisuusehdot täyttäviä oli 22. Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 :n mukainen pätevyys. Sosiaaliohjaajan KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS050 tehtäväkohtainen palkka on 2427, 32 /kk. Työaika on toimistotyöaika. Vammaispalveluiden päällikkö Sari Merimaa ja johtava sosiaalityöntekijä Tuija Lahtinen ovat haastatelleet hakijat nro 1, 2, 5, 8, 17, 18, 19, 20 ja 23. Haastattelijat esittävät, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella sosiaaliohjaajan virkaan valitaan Magdalena Marika Mia Järvinen. Varalle esitetään valittavaksi Taina- Eveliina Koivula. Perusturvalautakunta päättää valita sosiaaliohjaajan virkaan nro Magdalena Marika Mia Järvisen ja varalle Taina- Eveliina Koivulan. Sosiaaliohjaajan KVTES:n hinnoittelukohdan tehtäväkohtainen palkka on 2427, 32 /kk. Työaika on toimistotyöaika. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. ehdotuksen mukaan. HR - yksikkö/ Rekry, hakijat, valittu henkilö, Vammaispalvelut/Perusturva, Sarastia Oy, Henkilöstöasiantuntija/Perusturva

29 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 164 Virkavaali, vastaava ohjaaja, Uudenkoiviston vastaanottokoti PRIDno Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi vastaavan ohjaajan viran ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu, Uudenkoiviston vastaanottokoti ja Tuulikoti. Hakuaika päättyi Hakemuksia tuli 4 kpl. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sosionomi (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Vastaavan ohjaajan työaika on 38, 25 h/vko ja palkka 2760, 27 /kk. Sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Mari Levonen, lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa ja johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta ovat haastatelleet kolme hakijaa, joista yksi hakija peruutti hakemuksensa haastattelun jälkeen. Vähäisen hakijamäärän vuoksi vastaavan ohjaajan kelpoisuusvaatimuksia on aiheellista muuttaa, jotta saisimme laajennettua hakijapohjaa. Sosiaalihuollon pääasiassa hallinnollisissa johtotehtävissä voi toimia myös henkilö, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Lisätietoja antaa: lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa, p Perusturvalautakunta päättää julistaa vastaavan ohjaajan viran uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Lisäksi perusturvalautakunta päättää muuttaa viran kelpoisuusehtoja siten, että vastaavan ohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Esittelijä poisti esityksen listalta. Hakijat, lastensuojelutoimisto, Perusturva/henkilöstösuunnittelija, Sarastia Oy

30 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 165 Virkavaali, kotihoidon lääkäri PRIDno Anna- Liisa Koivisto anna- terveys ja - sairaalapalveluiden johtaja Liitteet 1 Hakijayhteenveto kotihoidon lääkäri Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja Terveys- ja sairaalapalveluissa, Akuutti kotikeskuksessa on ollut haettavana kotihoidon lääkärin virka, Hakuaika päättyi , johon mennessä virkaan tuli 1 hakemus. Hakija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakijayhteenveto oheismateriaalina. Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri, joka on suorittanut yleislääketieteen erityiskoulutuksen tai joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä tai erikoislääkäri/erikoislääkärin oikeudet omaava terveyskeskuslääkäri ja Valviran ammatinharjoituslupa. Akuutti kotikeskuksen ylilääkäri Katriina Lähteenmäki on haastatellut hakijan, Tanja Lehtolan ja esittää häntä koulutuksen, pätevyyden, työkokemuksen perusteella valittavaksi kotihoidon lääkärin virkaan Valitaan Tanja Lehtola toistaiseksi voimassa olevaan kotihoidon lääkärin virkaan Viran kustannuspaikka on , (Akuutit kotiin annettavat palvelut). Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen: 6042, 10 /kk, hinnoittelu L1TK5200. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Lääkärintodistuksen puuttuessa vaali on ehdollinen. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Hakija, Sarastia, henkilöstösuunnittelija

31 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 166 Optiovuoden käyttöönotto silmänpohjakuvauksissa PRIDno Anna- Liisa Koivisto anna- terveys ja - sairaalapalveluiden johtaja Porin perusturva ja hankintapalvelut on kilpailuttanut Porin perusturvan silmänpohjakuvauspalveluiden tuottamisen siten, että perusturvalautakunta on päätöksellään päättänyt tehdä sopimuksen Digifundus Oy:n kanssa. Allekirjoitettu sopimus on tarjouspyynnön mukaisesti voimassa sopimuskauden Perusturvalautakunta on päätöksellään päättänyt ottaa käyttöön optiovuoden Tarjouspyynnössä on mainittu, että hankinnan varsinainen sopimuskausi on sekä lisäksi mahdolliset optiovuodet ja Digifundus Oy:n kanssa on neuvoteltu optiovuodesta (1) ja että optiovuoden hinnat sekä muut ehdot pysyvät samoina, mikä sopii Digifundus Oy:lle. Porin perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön silmänpohjakuvauspalveluiden optiovuoden (1) ajalle Digifundus Oy:n kanssa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Milla Waltenberg, Hankintapalvelut, Digifundus Oy

32 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 167 Hinnantarkistusesitys, HopeakotoOy, palveluseteli PRIDno Pirjo Rehula vanhuspalveluiden johtaja Liitteet 1 Kopio liitteestä, HInnantarkistus, Hopeakoto Oy, palveluseteli Hopeakoto Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle päivätyn kirjeen palvelusetelin palveluhintojen tarkistamisesesta alkaen. Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt tehostetun palveluasumisen palvelusetelin kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa. Sääntökirjan mukaan hinnat ovat kiinteät ajalla Hopeakodossa on palvelusetelillä sijoitettuna 17 vanhuspalveluiden asiakasta. - Perusturvalautakunta päättää hylätä Hopeakoto Oy:n esityksen palvelusetelin hinnankorotuksesta, koska palvelusetelin hoitovuorokauden 115 euron hinta on sama kuin tehostetun palveluasumisen puitesopimuksessa sovittu hinta. Puitesopimuksen hinta on kiinteä saakka. Näin ollen on tarkoituksenmukaista tarkistaa palvelusetelin hintaa aikaisintaa alkaen Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Hopeakoto Oy

33 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 168 Hinnantarkistusesitys, Hopeakoto Oy PRIDno Pirjo Rehula vanhuspalveluiden johtaja Liitteet 1 Kopio alkuperäisestä liitteestä, Hinnantarkistusesitys, Hopeakoto Hopeakoto Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle päivätyn kirjeen palveluhintojen tarkistamisesta alkaen.[ Porin perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt tehostetun palveluasumisen kiinteäksi hoitovuorokauden hinnaksi 115 euroa ajalle Hinta sisältää ateriapalvelun. Hintaa voidaan näin ollen tarkistaa aikaisintaan alkaen. Hinnantarkistus on pyydettävä kirjallisesti kuusi kuukautta ennen optiokauden alkamista. Porin perusturvalautakunta ei ole vielä päättänyt mahdollisenn optiovuoden käyttöön ottamisesta tehostetun palveluasumisen puitesopimuksissa. Kilpailutuksen pohjana olevassa sääntökirjassa todetaan lisäksi, että tilaaja tekee päätöksen joko hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän hinnanmuutosvaatimuksen. Perusturvalautakunta päättää olla hyväksymättä Hopeakoto Oy:n esitystä hinnankorotuksesta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Hopeakoto Oy/Mari Kurppa, Laskutus/perusturva, vanhuspalvelut/perusturva

34 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 169 Hinnankorotus ostolääkäripalvelut Mehilänen Terveyspalvelu Oy PRIDno Anna- Liisa Koivisto anna- terveys ja - sairaalapalveluiden johtaja Liitteet 1 Pori hinnankorotusesitys Mehiläinen Terveyspalvelut Oy Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja Porin perusturvalautakunta on päätöksellään valinnut palveluntuottajat ja solminut palveluntuottajien kanssa puitesopimukset koskien lääkäripalveluiden hankintaa, joka sisältää seuraavat osat: Osa 1. terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskuslääkäri - palvelut Osa 2. sairaalapalveluiden osastonlääkäri - palvelut Osa 3. terveyskeskushammaslääkäri palvelut Terveyskeskushammaslääkäri palveluiden osalta tilaajina ovat myös Säkylän kunta, Euran kunta ja Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Sopimuskausi on tarjouspyynnön mukaisesti voimassa sopimuskauden ja lisäksi on optiomahdollisuus (1+1 vuotta). Perusturvalautakunta on päätöksellään päättänyt ottaa käyttöön optiovuodet (1+1). Sopimiushinnat ovat kiinteät asti. Optiovuoden osalta esitys hinnanmuutoksesta on ilmoitettava Tilaajalle kirjallisesti vähintään kuusi (6) kalenterikuukautta ennen aiottua muutosta. Osapuolten on päästävä yksimielisyyteen hinnanmuutoksesta. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen hinnanmuutoksesta muutoksesta, on sopimus irtisanottavissa kohdan 17 (Sopimuksen irtisanominen) mukaisesti. Optiokauden osalta hintojen tarkistamisen lähtökohtana pidetään yleistä kustannustason nousua, terveysalan palveluyksiköiden työehtosopimuksen muutoksia esim. henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotukset tai alakohtaisen lainsäädännön ja viranomaisohjeiden olennaiset vaikutukset palvelun sisältöön. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy esittää päivätyllä kirjeellä hinnankorotusta terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskuslääkäri sekä sairaalapalveluiden osastonlääkäri palveluihin seuraavasti: Nykyiset hinnat perustuvat tarjousvaiheen hinnoitteluun vuodelta 2018 (tarjouspyyntö julkaistu ), jonka jälkeen niihin ei ole tehty korotuksia. Kunnalliset lääkärien virkaehtosopimukset ( ja ) ovat tuoneet ja tuovat merkittäviä korotuksia lääkäreiden palkkoihin kilpailutuksen aikaan tehdyn hinnoittelun jälkeen.

35 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Mikä Milloin Kustannusvaikutus Paikallinen järjestelyerä , 70 % Kertaerä jaettuna koko vuodelle , 77 % Yleiskorotus , 10 % Yleiskorotus , 24 % Keskitetty erä , 50 % Yleiskorotus , 00 % Paikallinen järjestelyerä , 30 % yht. 6, 61 % Työehtosopimuksen mukaisten korotusten kustannusvaikutus on 6, 61%. Edellä olevaan perustuen, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy esittää 6, 61% korotusta Porin perusturvalle puitesopimuksen optiokauden hintoihin alkaen. Nykyinen sopimushinta on Terveyskeskuslääkäri, työkokemus yli 6 kuukautta 109, 66 / h Terveyskeskuslääkäri, työkokemus 0-6 kuukautta 50 % kohdassa 1. mainitusta palkkiosta Sairaalapalveluiden osastonlääkäri, työkokemus yli 6 kuukautta 109, 66 /h Sairaalapalveluiden osastonlääkäri, työkokemus 0-6 kk 50 % kohdassa 3. mainituista palkkiosta Perusturvalautakunta hyväksyy Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n esittämän hinnankorotuksen, jonka jälkeen sopimushinta on alkaen: Terveyskeskuslääkäri, työkokemus yli 6 kuukautta 116, 91 / h Terveyskeskuslääkäri, työkokemus 0-6 kuukautta 50 % kohdassa 1. mainitusta palkkiosta Sairaalapalveluiden osastonlääkäri, työkokemus yli 6 kuukautta 116, 91 /h Sairaalapalveluiden osastonlääkäri, työkokemus 0-6 kk 50 % kohdassa 3. mainituista palkkiosta Esittelijä poisti pykälän listalta. Mehilänen Oy Terveyspalvelut, Terveys- ja sairaalapalvelut

36 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 170 Hinnankorotus ostolääkäripalvelut Mehiläinen Oy PRIDno Anna- Liisa Koivisto anna- terveys ja - sairaalapalveluiden johtaja Porin perusturvalautakunta on päätöksellään valinnut palveluntuottajat ja solminut palveluntuottajien kanssa puitesopimukset koskien lääkäripalveluiden hankintaa, joka sisältää seuraavat osat: Osa 1. terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskuslääkäri - palvelut Osa 2. sairaalapalveluiden osastonlääkäri - palvelut Osa 3. terveyskeskushammaslääkäri palvelut Terveyskeskushammaslääkäri palveluiden osalta tilaajina ovat myös Säkylän kunta, Euran kunta ja Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Sopimuskausi on tarjouspyynnön mukaisesti voimassa sopimuskauden ja lisäksi on optiomahdollisuus (1+1 vuotta). Perusturvalautakunta on päätöksellään päättänyt ottaa käyttöön optiovuodet (1+1). Sopimushinnat ovat kiinteät asti. Optiovuoden osalta esitys hinnanmuutoksesta on ilmoitettava Tilaajalle kirjallisesti vähintään kuusi (6) kalenterikuukautta ennen aiottua muutosta. Osapuolten on päästävä yksimielisyyteen hinnanmuutoksesta. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen hinnanmuutoksesta muutoksesta, on sopimus irtisanottavissa kohdan 17 (Sopimuksen irtisanominen) mukaisesti. Optiokauden osalta hintojen tarkistamisen lähtökohtana pidetään yleistä kustannustason nousua, terveysalan palveluyksiköiden työehtosopimuksen muutoksia esim. henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotukset tai alakohtaisen lainsäädännön ja viranomaisohjeiden olennaiset vaikutukset palvelun sisältöön. Mehiläinen Oy esittää päivätyllä kirjeellä hinnankorotusta terveyskeskushammaslääkäri palveluun hammaslääkärien yleiskorotuksen mukaisesti: Elokuussa 2020 jaettava yleiskorotus on suuruudeltaan 1, 24 prosenttia, paitsi terveyskeskushammaslääkäreille 1, 65 prosenttia ja sairaalalääkäreille 1, 25 prosenttia. Poikkeava prosentti johtuu siitä, ettei näiden ryhmien suoritepalkkausosia koroteta. Huhtikuun 2021 palkankorotus on prosentin. Terveyskeskushammaslääkärien korotus on kuitenkin 1, 31 prosenttia edellä mainitusta syystä." Työehtosopimuksen mukaisten korotusten kustannusvaikutus on 2, 96 % Edellä olevaan perustuen, Mehiläinen Oy esittää 6, 61% korotusta Porin perusturvalle puitesopimuksen optiokauden hintoihin alkaen.

37 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) Nykyinen sopimushinta on Terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskushammaslääkäri, työkokemus yli 6 kuukautta 87, 45 / h Terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskushammaslääkäri, työkokemus 0-6 kuukautta 50 % kohdassa 1. mainitusta palkkiosta Perusturvalautakunta hyväksyy Mehiläinen Oy:n esittämän hinnankorotuksen, jonka jälkeen sopimushinta on alkaen: Terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskushammaslääkäri, työkokemus yli 6 kuukautta 90, 04 / h Terveys- ja sairaalapalveluiden terveyskeskushammaslääkäri, työkokemus 0-6 kuukautta 50 % kohdassa 1. mainitusta palkkiosta Esittelijä poisti pykälän listalta. Mehiläinen Oy, Terveys- ja sairaalapalvelut

38 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 69) 171 Hinnankorotus, Familar Oy, PRIDno Leila Linnainmaa lastensuojelun päällikkö Liitteet 1 Hinnankorotus, Familar Oy Pori Porin perusturvakeskus on kilpailuttanut yhteistyössä Satakunnan kuntien kanssa lastensuojelun perhehoidon, laitoshoidon ja vaativan laitoshoidon kesäkuussa Puitesopimusten mukaan sopimushinnat ovat kiinteät asti ja palvelun hintaa voidaan muuttaa ensimmäisen kerran Muutokset on esitettävä vähintään 6 kk ennen aiottua hinnankorotusta. Familar Oy ilmoittaa Porin perusturvaan saapuneella kirjeellä korottavansa hintoja 3 % vuonna Hinnankorotus koskee Familar Oy:tä ja sen tytäryhtiöitä: Lastensuojelulaitos Eemeli Oy, Desiker- Aurinkomäki Oy, Jatkopolut Oy, Huoltsikka Oy ja OIVA Riihi Oy. Hinnankorotus perustuu palkansaajien ansiotason kehitykseen (painotus 70%) ja elinkustannusindeksin kehitykseen (30%). Nykyinen vahvistettu hinta Familar Oy:ssä on 376, 32 /vuorokausi. Korotuksen jälkeen hinta olisi 387, 61 /vrk. Hinnankorotus tarkoittaa 4120, 85 lisäkustannusta vuodessa yhden lapsen sijoituksessa. Porin perusturvalautakunta on linjannut, että hinnankorotuksissa noudatetaan 1 %:n hinnankorotusta. Familar Oy:ltä on pyydetty vielä lisäselvitystä hinnankorotuksesta ja ilmoitettu, että perusturvalautakunta on linjannut noudatettavan 1 %:n hinnankorotusta. Familar oy on toistanut hinnankorotusesityksessä olevat perustelut ja todennut edelleen, että " Huomioiden ja hyväksytyt yhden prosentin suuruiset hinnantarkistukset, olemme esittäneet 3, 0 % suuruista hinnantarkistusta sopimushintoihimme optiokaudelle " Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Familar Oy:lle 3 %:n hinnankorotuksen alkaen, jolloin hoitovuorokauden hinta on 387, 61. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Familar Oy, Sosiaali- ja perhepalvelut / lastensuojelu, sisäiset palvelut

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 10.10.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2018 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00-16:45 Paikka Kaupungintalo, kabinetti, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

Järvenpää Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus Järvenpää Pöytäkirja 13/2017 1 (7) Aika 13.11.2017, klo 16:35-16:56 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Käsitellyt asiat 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus 135 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 466/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 466/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (1) Tarkastuslautakunta 46 17.4.2018 129 Asianro 466/01.01.01.01/2018 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 17.4.2018 46 Koulutus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 466/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 466/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 (1) Tarkastuslautakunta 46 17.4.2018 Kaupunginhallitus 129 23.4.2018 35 Asianro 466/01.01.01.01/2018 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen Päätöshistoria Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA 6/ Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus

MUONION KUNTA ESITYSLISTA 6/ Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus MUONION KUNTA ESITYSLISTA 6/2018 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 17:00 pykälät otsikko 62. Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 31.8.2018 63. Taloussuunnitelman 2019 ja 2020 2021 valmistelu

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 14.11.2017 106 Kokousaika 14.10.2017 klo 17.00 18.23 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Arvola Ulla-Riitta Autio Markku Laakso Arvo Kaurila

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 9/2015 132

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 9/2015 132 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 9/2015 132 KOKOUSAIKA Tiistai 24.11.2015 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana Yhtymähallitus 22.3.2017 33 Kokousaika 22.3.2017 klo 17.00 18.32 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007

KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007 KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007 SOSIAALILAUTAKUNNAN ESITYSLISTA Kokousaika Torstaina 16.8.2007 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat Liite 75 IRTISANOUTUMINEN -

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 24.5.2012, kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 48 Perusturvalautakunta 13.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 50 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 51 27 JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 19/ ( 12) Henkilöstöasiainjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 19/ ( 12) Henkilöstöasiainjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 19/2019 1 ( 12) Aika 05.03.2019, klo 16:37-17:32 Paikka Järvenpää- talo, kokoushuone 9 Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 19

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 5/2017 86 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.06.2017 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 18/ ( 11) Henkilöstöasiainjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 18/ ( 11) Henkilöstöasiainjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 18/2018 1 ( 11) Aika 06.10.2018, klo 09:01-10:06 Paikka Herkkupaja, Emalikatu 9 Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 87 Henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

viranomainen kokouspäivämäärä sivu:

viranomainen kokouspäivämäärä sivu: 41 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 28 Sosiaali- ja terveysministeriö 1. Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten Mikeva 2. Palvelun hinnantarkistus Eduskunnan oikeusasiamies 3.

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 7/ Sosiaalilautakunta

Muonion kunta Esityslista 7/ Sosiaalilautakunta Muonion kunta Esityslista 7/2019 1 Sosiaalilautakunnan kokous Aika ke 26.6.2019 klo 16.00 Paikka Valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Elina Niemelä-Muotka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 12) Perusturvalautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 12) Perusturvalautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 12) Aika 20.02.2019, klo 17:04-17:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 23/2018. Kirjastonjohtajan valinta

KUNNANHALLITUS 23/2018. Kirjastonjohtajan valinta HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS 23/2018 KOKOUSAI- KA Liite Maanantai 17.12.2018 klo 17.00 - KOKOUS- PAIKKA KÄSITELTÄ- VÄT ASIAT 266 267 268 269 Nro Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-15:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (12) Perusturvalautakunta Aika , klo 16:05-19:00. Kunnantalon kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (12) Perusturvalautakunta Aika , klo 16:05-19:00. Kunnantalon kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 1 (12) Aika 10.11.2015, klo 16:05-19:00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan tarkastus 35 Talousseuranta

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (14) Tarkastuslautakunta. Ilkka Raninen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirjohtaja,

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (14) Tarkastuslautakunta. Ilkka Raninen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirjohtaja, Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 12:00-16:30 Paikka Kaarisairaala, Kabinetti 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 60) Perusturvalautakunta Paikka Perusturvakeskus, hallintorakennuksen auditorio, Maantiekatu 31

Porin kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 60) Perusturvalautakunta Paikka Perusturvakeskus, hallintorakennuksen auditorio, Maantiekatu 31 Porin kaupunki Pöytäkirja 10/2019 1 ( 60) Aika 19.06.2019, klo 16:05-19:00 Paikka Perusturvakeskus, hallintorakennuksen auditorio, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat 120 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-990 Kotihoidon alue-esimiehen viran täyttäminen, vakanssinumero 1000200158 Kotihoidon alue-esimiehen virka (vakanssinumero 1000200158) on ollut julkisesti

Lisätiedot

30 Tileistä poistettavat saatavat vuodelta 2013 / perusturvalautakunta

30 Tileistä poistettavat saatavat vuodelta 2013 / perusturvalautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 6/2015 1 (8) Aika 21.10.2015, klo 16:00-18:43 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus 30 Tileistä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijän toistaiseksi voimassa olevan viran täyttäminen perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollossa

Sosiaalityöntekijän toistaiseksi voimassa olevan viran täyttäminen perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollossa Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Henkilöstöasiat 47 / 2018 Sosiaalityöntekijän toistaiseksi voimassa olevan viran täyttäminen perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollossa Selostus ja perustelu

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017, jatkotoimenpiteet

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017, jatkotoimenpiteet Porin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 ( 14) Aika 26.02.2019, klo 16:00-18:47 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Ellen 3. krs Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Perusturvan toimialan esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Perusturvalautakunta 78 03.10.2012 Perusturvan toimialan esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaksi 320/02.02.01/2012 PELA 78 Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupungin toimialojen

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.09.2016 Sivu 1 / 1 2751/2016 01.01.01 107 Pitkäaikaishoitopäällikön tehtävän (vakanssinumero 333739) vakinainen täyttäminen Vanhusten palvelujen tulosyksikössä, työavain 2-298-16 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Tarkastuslautakunta Porin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 10) Aika 22.01.2019, klo 16:00-17:55 Paikka Kaupungintalo, KH:n kokoushuone 1. krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/2017 20 Kokousaika 18.5.2017 kello 18.00 18.30 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, saapui

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 4/ (12) Perusturvalautakunta

Laihia Pöytäkirja 4/ (12) Perusturvalautakunta Laihia Pöytäkirja 4/2017 1 (12) Aika 20.04.2017, klo 18:00-18:40 Paikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 36 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2018 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.3.2018 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 12.10.2016 84 Kokousaika 12.10.2016 klo 17.00 18.33 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku 72 Kaurila Matti Leino Jukka Lindgren

Lisätiedot

417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta 8/2018

417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta 8/2018 417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2018 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 8/2018 Kokousaika 18.10.2018 klo 18.10-18.27 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 8/ Sosiaalilautakunta

Muonion kunta Esityslista 8/ Sosiaalilautakunta Muonion kunta Esityslista 8/2019 1 Sosiaalilautakunnan kokous Aika ke 24.7.2019 klo 16.00 Paikka Valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Elina Niemelä-Muotka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 2.5.2012 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 26 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 21.5.2013 klo 17.00 17.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 26.10.2011 76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 59 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 9) Kaupunginhallitus

Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 9) Kaupunginhallitus Porin kaupunki Pöytäkirja 8/2019 1 ( 9) Aika 29.03.2019, klo 08:08-10:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 12 Käsitellyt asiat 150 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Fofonoff Sergei Kp jäsen, poistui Hannola Janne jäsen Kemppainen Tiitu jäsen Nieminen Emilia jäsen, poistui klo

Fofonoff Sergei Kp jäsen, poistui Hannola Janne jäsen Kemppainen Tiitu jäsen Nieminen Emilia jäsen, poistui klo 6/2018 97 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 25.09.2018 klo 16:00-18:31 Kokouspaikka Palvelukoti Männikkö Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 18.1.2017 2 Kokousaika 18.1.2017 klo 17.00 17.44 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Lindgren Hilkka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat:

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 11.6.2019 77 Voimassa 1.7.2019 alkaen 1 Delegointisäännön tausta ja tarkoitus 2 Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatio

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 50) Perusturvalautakunta Paikka Perusturvakeskus, hallintorakennuksen auditorio, Maantiekatu 31

Porin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 50) Perusturvalautakunta Paikka Perusturvakeskus, hallintorakennuksen auditorio, Maantiekatu 31 Porin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 1 ( 50) Aika 24.04.2019, klo 16:00-18:18 Paikka Perusturvakeskus, hallintorakennuksen auditorio, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 02.06.2014 klo 17.00 17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/2019 18 Kokousaika 15.5.2019 kello 18.00 19.11 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Koulutie 2 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Kyllikki Kalsi

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio. (x) (x) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio. (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 10/2018 21.11.2018 Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2018 klo 17.00-19.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 17.5.2017 61 Kokousaika 17.5.2017 klo 17.00 18.40 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Antikainen Marita

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 11) Kaupunginhallitus

Porin kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 11) Kaupunginhallitus Porin kaupunki Pöytäkirja 10/2019 1 ( 11) Aika 05.04.2019, klo 08:11-12:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 12 Käsitellyt asiat 175 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 4/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 14.12.2018 klo 13.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Aika: Torstai klo Sivu 1-8 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2. Pöytäkirjan tarkastajat Piia Haikola Jari Niskakoski

Aika: Torstai klo Sivu 1-8 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2. Pöytäkirjan tarkastajat Piia Haikola Jari Niskakoski REISJÄRVEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta 1/2019 PÖYTÄKIRJA Aika: Torstai 10.01.2018 klo 16.30 17.30 Sivu 1-8 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Parkkila Kimmo, puheenjohtaja Haikola Piia, jäsen Pesola

Lisätiedot