Powered by gasek WOOD gasifying solutions

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Powered by gasek WOOD gasifying solutions"

Transkriptio

1 Powered by gasek WOOD GASIFYING SOLUTIONS

2 Puukaasu on puhdasta, uusiutuvaa ja edullista energiaa GASEKin teknologialla fossiiliset polttoaineet voidaan korvata puukaasulla. Puun kaasutuksesta on tullut teknologian kehittymisen myötä yksi vastaus uusiutuvan ja ympäristöystävällisen energian tuotannossa. Fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja kivihiilen kulutuksen vähentäminen on ympäristön edun mukaista. Samalla vähennetään tuontipolttoaineiden kuljetuksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Kaasutusprosessin lopputuotteena syntyvässä GASEKin puukaasussa on hyvin vähän ympäristölle haitallisia päästöjä ja pienhiukkasia tuotekaasun hiukkaspitoisuus on puhdistuksen jälkeen käytännössä olematon. Jäljelle jääneet pienhiukkaset palavat moottorissa tai lämmityskäytössä polttimessa. Pakokaasu on pääosin hiilidioksidia ja vesihöyryä. Energiankulutus kasvaa, raakaöljy kallistunut pysyvästi Maailman energiankulutus kasvaa vuosina arvioiden mukaan 53 %. Eri energiamuodoista uusiutuvan energian ennakoidaan kasvavan nopeimmin, mutta myös perinteiset fossiiliset polttoaineet kasvavat edelleen ja säilyttävät johtoasemansa maailman energiapaletissa. Vuonna 2035 fossiilisten polttoaineiden arvioidaan kattavan edelleen lähes 80 % maailman energiankulutuksesta. Samaan aikaan raakaöljyn tukkuhinnat ovat kallistuneet pysyvästi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Brent-raakaöljyn tonnihinta on tuplaantunut ja odotettavissa on, että tulevan kymmenen vuoden aikana öljyn hinnan nousu kiihtyy. [US EIA International Energy Outlook 2011] 2.

3 GASEK kaasuntuotantoyksiköt GASEKin teknologiaa voidaan hyödyntää kaikissa kohteissa, joissa tarvitaan kaasumainen polttoaine ja puhtaasti palava kaasu. GASEK valmistaa kaasuntuotantoyksiköitä (Gas Production Unit, GPU), joilla tuotetaan puuhakkeesta asiakkaan tarpeisiin sopivaa puukaasua. GASEK GPU on avainkomponentti monissa CHP-laitoksissa (Combined Heat and Power), joissa se tuottaa puhdasta puukaasua eri valmistajien sähköä ja lämpöä tuottaville yksiköille. GASEK GPU soveltuu myös tehtaisiin, joissa siirrytään pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä höyryn tai lämmön tuotannossa. Tällöin öljypoltin korvataan kaasupolttimella ja öljysäiliöt hakevarastolla sekä GASEK GPU:lla. GASEK GPU sisältää patentoidun GASEK-kaasuttimen ja integroidun, kaasun käyttökohteen mukaan valitun suodatinjärjestelmän. Kaasutus- ja puhdistusprosessia ohjaa edistynyt automaatiojärjestelmä. CHP 150 -kaasutin koteloituna GASEK CHP GPU 150 Tuottaa 150 kw puhdasta kaasua moottorikäyttöön. Tällä kaasumäärällä voidaan tuottaa moottorista riippuen kw sähköä ja 100 kw lämpöä. Yksikköön on integroitu kaasun puhdistus, jolla pienhiukkaset ja hapot saadaan tehokkaasti poistettua ennen kaasun polttoa moottorissa. GASEK CHP GPU 500 Tuottaa 500 kw puhdasta kaasua moottorikäyttöön. Tällä kaasumäärällä voidaan tuottaa moottorista riippuen kw sähköä ja 350 kw lämpöä. Yksikössä on integroitu kuivapuhdistin, jolla loppuun palanut tuhka poistetaan helposti kuivana suoraan tuhkasäiliöön. GASEK HEAT GPU 500 ja GASEK HEAT GPU 1M Tuottaa 500 kw tai 1 MW kaasua ja lämpöä polttokäyttöön. GASEK HEAT GPU:t muuntavat lähes 100 % puun energiasta kaasuksi ja lämmöksi. Kattilaan ei joudu juuri lainkaan tuhkaa, sillä loppuun palanut tuhka poistetaan kaasuttimesta ja lentotuhka poistetaan syklonilla ennen poltinta. 3.

4 GASEK CHP GASEK CHP -voimala (Combined Heat and Power) on yhdistetty sähkönja lämmöntuotantolaitos, joka sopii esimerkiksi pk-sektorin yritystoimintaan ja hajaasutusalueiden energiantuotantoon. Hake GASEK CHP -laitteistot on suunniteltu laajalle polttoaineskaalalle. Voimala voi hyödyntää kosteudeltaan jopa 35 % haketta. Hakkeen syöttö GASEK CHP voidaan toimittaa täysin valmiina ratkaisuna, jolloin hakkeen varastointi ja syöttö on integroitu samaan konttiin. Kaasutin GASEK-kaasutin on laitteiston sydän. Patentoitu teknologia takaa erittäin puhtaan kaasun jo kaasuttimelta lähtiessä. Kaasuntuotantoyksikkö, gpu GASEK GPU on modulaarinen kokonaisuus, joka koostuu kaasuttimesta ja kaasun suodattimesta. GPU voidaan toimittaa eri optioilla asennettavaksi sekä ulos että sisälle. Kaasutin- ja suodatinosiot voidaan myös irrottaa toisistaan ja asentaa erilleen. Kaasun suodatus Kaasun suodatusjärjestelmä puhdistaa kaasun pienhiukkasista ja muista moottoria vahingoittavista aineista. GASEKilla on tarjota kaasun suodatukseen useita omia ja kumppanien teknologioita. Puukaasu GASEK GPU:n tuottama puukaasu on erittäin puhdasta ja sitä voidaan käyttää polttoaineena sellaisenaan. Chp / genset GASEKin laitteistot on suunniteltu hyödynnettäväksi eri valmistajien CHP/ GENSET -kokonaisuuksien kanssa. GASEKin teknologiaan perustuvia CHP-voimaloita on saatavilla myös GASEKin partnereilta niiden omilla brändeillä. 4.

5 Gasek-kaasutin Patentoitu kaasutusteknologia takaa puun energian lähes täydellisen hyödyntämisen muuttaen sen kaasuksi ja lämmöksi. Puhdas, loppuun palanut tuhka poistetaan automaattisesti säiliöön. Hake Kosteusprosentti normaalisti 25 %, integroidulla kuivurilla jopa 45 %. Hakkeen siirto Syöttöjärjestelmään voidaan integroida hakkeen kuivuri. Kuuman kaasun puhallin GASEKin valmistama kuuman kaasun puhallin on suunniteltu osaksi ratkaisua. Käynnistyspoltin GASEKin valmistama käynnistyspoltin huolehtii kaasun polttamisesta käynnistyksen aikana. Käynnistyskaasu voidaan ajaa myös piippuun, jolloin käynnistyspoltinta ei tarvita. Puhdistussykloni GASEKin valmistama puhdistus - sykloni poistaa lentotuhkan kaasusta. Puukaasu Puukaasu siirretään kuumana. Näin putkistot säilyvät puhtaina ja puun energia hyödynnetään kokonaisuudessaan. GASEK HEAT GASEK HEAT -ratkaisu soveltuu erityisesti teollisuuden lämmöntuotantoon korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käytön. HEAT voidaan liittää suoraan entiseen öljykattilaan vaihtamalla kattilan poltin. Poltin Johtavat poltinvalmistajat toimittavat puukaasulle sopivia teollisuuspolttimia. Kattila GASEK HEAT -ratkaisu asennetaan olemassa olevaan kattilaan, johon ei tarvitse tehdä muutostöitä. Automaatio Automaatio integroituu osaksi tehtaan automaatiojärjestelmää. Laitteistoa voidaan käyttää etänä. 5.

6 Business case Polttoöljy vs. puuhake Kevyt polttoöljy Puuhake Säästöt 88,70 / MWh 17,60 / MWh 71,10 / MWh GASEK HEAT: lämmitysöljyn korvaaminen puuhakkeella Polttoainesäästöt tuotanto 1 MW 6000 h Vuosisäästöt, kevyt polttoöljy Vuosisäästöt, raskas polttoöljy GASEK CHP: sähkön- ja lämmöntuotanto puuhakkeella Tuotantolaskelma: CHP 150 Sähköteho Lämpöteho Hakkeen kulutus 35 kw 100 kw 0,208 m 3 /h Vuosikäyttö Tuotettu sähkö Tuotettu Lämpö Käytetty hake 6000 h 210 MWh 600 MWh 1248 m 3 POLTTOAINESÄÄSTÖT KÄYTTÖESIMERKKI: Ostosähkö (120 /MWh) ja öljylämmitys (85 /MWh), CHP 150 -laitoksen ajo omalla hakkeella (haketuskulut 2 /m 3 ) 6000 h vuodessa: 210 MWh * 120 /MWh MWh * 85 /MWh 1248 m3 * 2 /m 3 Vuosisäästöt: Todelliset tuotantoluvut vaihtelevat, riippuen käytetystä moottorista ja hakkeen laadusta. Katso lisää Tutkimus ja tuotekehitys GASEKin puunkaasutusteknologia perustuu pitkäaikaiselle tutkimus- ja kehitystyölle. Yhtiön perustajina ja palveluksessa on useita Suomen johtavia puun kaasutuksen kehit täjiä ja tutkijoita usean kymmenen vuoden kokemuksella. Pitkäaikainen kokeel linen tutkimus ja tuotekehitys on jalostettu GASEKilla dokumentoiduksi tuotekehitysprosessiksi, jonka seurauksena teknologiasta on syntynyt tehokkaita käytännön sovelluksia. GASEKin tehtaan yhteydessä Reisjärvellä sijaitsevassa kaasutuksen tutkimuslabora toriossa tutkimus- ja tuotekehitystiimeillä on käytössään useita eri kokoisia ja eri kokoon panoissa käytettäviä kaasutinyksiköitä. Laboratoriossa tutkitaan kaasutuksen perus tutkimuksen lisäksi mm. eri puulajien käyttäytymistä kaasutusproses sissa sekä eri moottorien ja CHP-yksiköiden tehoa GASEK GPU:n kanssa.

7 Referenssit Höyryntuotantolaitos, Tornio GASEK HEAT GPU 500 Korvaa öljyn höyryn tuotannossa Tuottaa puukaasua 500 kw:n kapasiteetilla poltettavaksi 1 MW:n kattilassa Asennus käynnissä Kaukolämpövoimala, Reisjärvi GASEK CHP GPU 150 IC-moottori, 30 kw sähköä Tuottaa sähköä kaukolämpö voimalalle, lämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon Asennettu 2010 Maatila, Somero GASEK CHP GPU 150 IC-moottori, 40 kw sähköä Tuottaa sähköä ja lämpöä tilan rakennuksille sekä viljan kuivattamiseen Asennettu 2011 Höyryntuotantolaitos, Tornio GASEK HEAT GPU 500 Hotelli-ravintola, Reisjärvi GASEK CHP GPU 100 Stirling-moottori, 9 kw sähköä Tuottaa sähkön ja korvaa kevyen polttoöljyn lämmityksessä. Ylijäämäsähkö ohjataan valtakunnan verkkoon. Asennettu 2011 Partneriohjelma Oletko kiinnostunut GASEKin teknologiasta osana omia energia ratkaisujasi? Kansainvälisen partneriohjelmamme avulla yhteistyökumppanimme voivat nopealla aikataululla siirtyä tarjoamaan omia voimalaitosratkaisujaan omille asiakkailleen. Partneriohjelma rakennetaan yksilöllisesti vastaamaan kunkin yhteistyökumppanin tarpeita. Kysy meiltä lisää. Maatila, Somero, GASEK CHP GPU

8 GASEK on puun kaasutuksen tutkimuksen ja tuotekehityksen pioneeri. Suunnittelemme ja valmistamme hakekäyttöisiä kaasuntuotantoyksiköitä, joilla puuhakkeesta voidaan tuottaa puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Teknologiamme soveltuu useisiin erilaisiin voimalaitosratkaisuihin. Kysy meiltä lisää kustannussäästöistä, joita ratkaisumme sinulle mahdollistavat. GASEK Oy Yritysahontie REISJÄRVI Puhelin: Faksi: Sähköposti: GASEK Myynti Tomi Väänänen, VP, Sales and Marketing Puhelin: Faksi: Sähköposti: GASEK Partneri Katso partnerimme verkosta

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

1 YLEISKATSAUS. Taulukko 2. Syöttötariffit EU:ssa.

1 YLEISKATSAUS. Taulukko 2. Syöttötariffit EU:ssa. Raportti V1.1 1 YLEISKATSAUS Yhdistetty lämmön ja sähkön tuottaminen (combined heat & power = CHP, myös cogeneration ) biomassasta myös pienemmässä mittakaavassa on vahvasti kasvussa oleva toimiala maailmassa.

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen Suomalainen kaukolämmitys Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen SUOMALAINEN KAUKOLÄMMITYS Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Jarmo Tuunanen Mikkelin ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO e n e r g i a Pasi Makkonen, asiakaspäällikkö VTT Kehitteillä sekapolttoon soveltuva pienen koon voimalaitos EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO tuottaa puhdasta energiaa lähellä 1 2 3 4 5 Jätteiden mukana Suomessa

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA

PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan osasto DIPLOMITYÖ PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

Puupohjaiset lämmitysjärjestelmät omakotitalossa

Puupohjaiset lämmitysjärjestelmät omakotitalossa Puupohjaiset lämmitysjärjestelmät omakotitalossa Anna Virolainen Silja Pitkänen 28.2.2006 Kirjallinen osuus Petek 41 TEHTÄVÄNANTO: Olet suunnittelemassa omakotitalon lämmitysjärjestelmää perustuen puupohjaiseen

Lisätiedot

Primäärienergia ja kaukolämmön

Primäärienergia ja kaukolämmön Primäärienergia ja kaukolämmön kilpailukyky Loppuraportti 27.9.2010 Marika Bröckl, Aki Pesola, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto... 4 2 Primäärienergian

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt

HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO: teknologia, polttoaineet, markkinat ja CO 2 -päästöt Eero Vartiainen Päivi Luoma Jari Hiltunen Juha Vanhanen ISBN 952-91-4465-2 JULKAISIJA: Gaia Group Oy Lönnrotinkatu 19 B

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

Oljen käyttö Pien-CHP:n polttoaineena

Oljen käyttö Pien-CHP:n polttoaineena Syyskuu 2014 Oljen käyttö Pien-CHP:n polttoaineena Teknologiaselvitys Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus-hue 1 (13) Tekijät L. Pirhonen H. Pietilä Tarkistaja, pvm P. Kling, Jakelu A. Rusanen E. Ekholm

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Energiatehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus. Turvatekniikka arvossaan. Oltermanni onnistuu automaatiolla

TeollisuusPartneri. Energiatehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus. Turvatekniikka arvossaan. Oltermanni onnistuu automaatiolla TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen www.siemens.fi/teollisuus s Turvatekniikka arvossaan Hitsauskonevalmistaja Kemppi Oy uusi automaatiojärjestelmän. Oltermanni onnistuu automaatiolla

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Varavoima... 1 2.1

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Energiatekniikan laitos Matti Pellinen MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot