VERTAISOHJAAJAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTAISOHJAAJAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 MATKALLA VERTAISRYHMÄN OHJAAJAKSI Vertaisryhmän ohjaajaksi on monta tietä. Useilla on kuitenkin kynnys ryhtyä siihen. Kynnys madaltuu vain toimimalla ryhmien kanssa ja harjoittelemalla. Omakohtainen kokemus ja tietämys ryhmän aiheesta ja teemasta on ohjaajalle eduksi. Ryhmän jäsenten luottamus saavutetaan rehellisyydellä ja olemalla oma itsensä. Vertaisohjaaja ei ole opettaja, lääkäri tai hoitaja. Vertaisohjaaja on rinnallakulkija, joka kannustaa ja sananmukaisesti ohjaa. VERTAISOHJAAJAN ROOLIT TEHTÄVÄKESKEISIÄ ROOLEJA SUHDEKESKEISIÄ ROOLEJA TIEDON JAKAJA TOISTEN TUKIJA TIEDON ETSIJÄ JÄNNITYKSEN LIEVENTÄJÄ YHTEENVETÄJÄ ROHKAISIJA TYÖTAPOJEN EHDOTTAJA PERUSASIOIDEN SELVENTÄJÄ Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin muistan. Ota minut tekemään, niin ymmärrän. Kiinalainen sananlasku Ryhmäläiset voivat kohdistaa monenlaisia odotuksia. Ryhmän yhteistyöhön vaikuttaa se, miten selkeitä ja yhteensopivia roolit ovat. Selkeistä rooleista on ohjaajalle hyötyä. Rooleja kannattaa pohtia, kun uusi ryhmä aloittaa toimintansa, ryhmässä on ristiriitoja tai epäselvyyksiä tai kun ryhmään tulee uusi jäsen. 7 8

2 OMA SUUNNITTELU ON TÄRKEÄÄ Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kokemuksen kautta jokainen saa varmuutta myös siitä, että jos kaikki ei etene suunnitellulla tavalla, voi improvisoida. Ryhmän suunnittelun runko on kuitenkin mietittävä ja valmisteltava tarkkaan. Suunnitteluvaiheessa on päätettävä edetäänkö valmiin manuaalin mukaisesti vai onko ryhmä aktiivisesti suunnittelemassa ohjelmaa ja sen etenemistä. Valmiit manuaalit ovat turvallisia ja monissa tilanteissa suositeltavia. Tässä piilee kuitenkin se vaara, että osallistujien omat kysymykset ja tarpeet jäävät liian vähälle huomiolle ja asioita on niin paljon, ettei ideoille ja vuorovaikutukselle jää aikaa. TOISEN SILMIN KATSOTTUNA JA KORVIN KUULTUNA Ryhmäläiset ovat tasavertaisia. Kaikkien puhe tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja jokainen saa vastauksia kysymyksiinsä. Kun tulee itse kuulluksi, voi alkaa kuunnella toisia ja kiinnostua toisten mielipiteistä ja kokemuksista. Ryhmän suunnittelu ja rakenne voidaan jakaa kolmeen osaan: aloitus, aiheenkäsittely ja ryhmäkerran päättäminen. Harjoitus Pohdi, miten haluaisit, että sinulle ohjattaisiin uusi aihe? Miten ymmärtäisit paremmin? Kun viestität muille, onko se selkeää ja ymmärrettävää? 5 10

3 TAVOITE JA SEN MÄÄRITTELY Ryhmän ohjaajan ensisijainen tehtävä on selvittää toiminnan tavoite ja tarkoitus. Voit kysyä itseltäsi viiden tähden kysymyssarjan auttaaksesi itseäsi. Esim. Ohjaan ryhmää, jossa opetellaan soittamaan kitaraa. Jotta nuoret oppisivat soittamaan bändissä. Jotta he oppisivat ryhmätaitoja ja toimintakyky paranisi. Jotta he pärjäisivät paremmin elämässä. Jotta he saisivat enemmän itsestään irti ja nauttisivat enemmän elämästä. 3 Jotta he voisivat olla onnellisempia. VERTAISOHJAAJAN TAIDOT TAITO SITOUTUA SOPIMUKSIIN. Vertaisohjaaja tehtävä on saapua paikalle sovittuun aikaan, sovittuun paikkaan. TAITO HUOLEHTIA AJANKÄYTÖSTÄ. Ryhmässä on selkeä aloitus ja lopetus. TAITO PYSYÄ AIHEESSA. Vertaisohjaaja ei juutu epäolennaisuuksiin vaan muistaa aina tavoitteen ja itse tekemisen merkityksen. TAITO OLLA KONTAKTISSA. Vertaisohjaaja ei keskity vain omiin ongelmiin ja lataa omia tuntojaan pöytään huomioimatta muita. Niiden paikka on muualla. VERTAISTYÖNOHJAUS Ohjaajan on hyvä pohtia, kuinka hän ottaa vastaan ryhmäläisten tunteita, arvioita ja mahdollista kritiikkiä. Mitä pidempään ryhmä toimii samassa muodossa, sitä enemmän ohjaaja käy myös läpi omia tunteitaan ryhmää kohtaan. Ryhmän lopetukset voivat aiheuttaa luopumisen tuskaa ja oma ohjaustoiminta voi askarruttaa. Nämä kokemukset on tärkeää jakaa oman vertaistyönohjaajan kanssa. Vertaistyönohjaukseen on syytä suhtautua vakavasti. Omat tunnepyrähdykset, suuttumiset ja henkilökohtaiset asiat eivät kuulu ryhmätilanteeseen. Oman jaksamisen ja ohjaajana kehittymisen kannalta vertaistyönohjaus on äärimmäisen tärkeää. 12

4 JOHDANTO Vertaisryhmät perustuvat demokratiaan, yhteisöllisyyteen, itseohjautuvuuteen, jakamiseen ja vastuunottoon. Vertaisuutta voi kokea siellä, missä osallistujien välillä on yhteinen päämäärä. Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat tai toimivat tasavertaisesti yhdessä. GFP- toimintamallin lähtökohtana on mielenterveyskuntoutujan voimavarojen vahvistaminen keskinäisen vuorovaikutuksen avulla. Vertaistuki perustuu avoimuuteen ja kunnioitukseen. Se on voimaannuttavaa toimintaa, joka edellyttää vuorovaikutusta. Ryhmät voivat olla hyvin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen. Yhdessä tekemisen ei tarvitse kietoutua sairauskeskeiseisesti ryhmäläisten ongelmien ympärille, vaan ryhmässä nautitaan yhdessäolosta, yhdessä tekemisestä ja uuden oppimisesta. Ryhmien teemat ja sisältö suunnitellaan kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti ja ryhmän vetäjän voimavarojen mukaan. Näitä teemoja ja sisältöä tukevaa aineistoa löydät ELVIS-hankkeen julkaisemista manuaaleista, ELVIS-hankkeen kotisivuilta ja talon henkilöstöltä. RYHMÄN PÄÄTTÄMINEN Ryhmän päättyminen on syytä ottaa puheeksi hyvissä ajoin. Irrottautuminen ryhmästä vaatii oman työskentelynsä erityisesti silloin, kun se on merkinnyt paljon itselle. Jos on varauduttu järjestämään ryhmälle jatkotapaamisia, niistä ilmoitetaan ja sovitaan, haluavatko kaikki listan jaettavaksi ryhmän jäsenille. Viimeinen kokoontumiskerta merkitsee ryhmäläisille parhaimmillaan tyytyväisyyttä yhdessä toimimisen tuomista tuloksista ja ilosta. Usein se merkitsee ryhmäläisille uusia mahdollisuuksia ja ryhmässä saatujen tietojen, taitojen ja kokemusten entistä tietoisempaa käyttöä arjen tilanteissa ja vahvistusta siitä, että itse pärjää. Yhdessä saavutettuja voimavaroja käsiteltäessä ne tiedostetaan entistä paremmin. Yhdessä kerrataan ja muistellaan mitä on tehty, mitä saatu aikaiseksi, mikä oli kivaa, mikä ei. Vertaistuki mahdollistaa itsetunnon ja toimintakyvyn vahvistumisen, kokemuksen, että ei ole yksin. Se on myös ymmärretyksi tulemista, uuden tiedon omaksumista ja oppimista. Se laajentaa näköaloja ja vahvistaa selviämään arjessa, sosiaalisen verkoston ja oman identiteetin vahvistumisen, sekä vertaisohjaajan että nuoren kuntoutujan. 1 14

5 VERTAISOHJAAJAN 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ 1. PIDÄ HUOLTA OMASTA JAKSAMISESTASI. 2. KUNNIOITA RYHMÄLLE VARATTUA TILAA JA AIKAA. 3. PYSY ASIASSA. VO: Ryhmäläinen ei saavu sovittuun aikaan paikalle. Miten toimin? VTO: Varmista, että olet selkeästi ilmaissut ryhmän alkamisajan ja paikan. Voit myös laittaa tekstarin, jossa kysyt hänen tilanteestaan. Sen enempää ei voi tehdä. Älä huolestu, jokaisella on omat syynsä ryhmissä käymiseen tai niistä poisjäämiseen. VO: En osaa ohjaamaani aihetta mielestäni riittävästi ja olen epävarma. Miten toimin? VTO: Sinun ei tarvitse tuntea laaja-alaisesti aihetta. Riittää, kun saat aiheen alkuun. Ryhmätyö on yhdessä tekemistä ja tutkimista. Luota manuaaliin. 4. HYVIN SUUNNITELTU, PUOLIKSI TEHTY. 5. KUUNTELE ENEMMÄN KUIN PUHUT. 6. KUNNIOITA YKSILÖN OMAA TAHTOA. 7. MÄÄRITTELE JA HYVÄKSY TAVOITTEET YHDESSÄ. 8. REHELLISYYS KANNATTAA AINA. MYÖS ITSEÄ KOHTAAN. 9. KÄSITTELE ASIAT OIKEISSA MITTASUHTEISSA. 10. HELPOTA MUITA, HE HELPOTTAVAT SINUA. OMIA MUISTIINPANOJA

6 ALKUSANAT HYVÄ VERTAISOHJAAJA VERTAISOHJAAJAN MUISTILISTA ENNEN RYHMÄÄ Vertaisohjaus on yksi GFP-menetelmän ydintehtävistä. Yhdessä jaetut ja ratkotut ryhmätilanteet yhteisten mielenkiintoisten aiheiden äärellä on merkittävä keino tukea nuorta työ- ja toimintakyvyn kuntoutuksessa. Muiden auttaminen on myös kivaa! Tämä käsikirja on tehty Mannerheimin Lastensuojeluliiton julkaiseman Vertaisryhmän ohjaajan käsikirjan pohjalta sinulle sopivaksi. Kiitokset MLL:n käsikirjan kirjoittajille Ritva Järviselle ja Terhi Taajamolle, jotka ovat kokeneita vertaisryhmätoiminnan kehittäjiä ja kouluttajia. Kiitokset kuuluvat myös ELVIS-hankkeen projektityöntekijöille Heidi Karjalaiselle ja Teppo Tolvaselle toimintamallin kehittämisestä ja tämän lehtisen valmistuksesta. Oman panoksensa menetelmän jalostukseen ovat antaneet myös toiminnanjohtaja Seppo Eronen ja apulaisjohtaja Jouni Nisula Niemikotisäätiön hallinnosta. Suurkiitos myös veljelleni Hermannille kustannustoimituksesta. OLE PAIKALLA 30 MIN ENNEN RYHMÄSI ALKUA, JOTTA EHDIT TARKIS- TAA OLENNAISET ASIAT JA VALMISTAUTUA RYHMÄN ALKAMISEEN. MIKÄ RYHMÄ ON ALKAMASSA? OTA MANUAALI ESILLE JA KERTAA MITÄ ON SUUNNITELTU. OTA OSALLISTUJALISTA MUKAAN RYHMÄÄN KIRJAAMISTA VARTEN. TARKISTA, ETTÄ RYHMÄTILASSA ON TARVITTAVAT VÄLINEET. NOPEA VIIDEN TÄHDEN KERTAUS: MINKÄ TÄHDEN? KATSO RYHMÄN MUISTIINPANOISTA, MITÄ ON SOVITTU VIIME KER- RALLA. MUISTA PYYTÄÄ PALAUTELOMAKKEET! ONNEA MATKAAN! Markus Raivio

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI

HARJOITTELE ITSESI VUOKSI, KEHITÄ ITSEÄSI URHEILIJANA. JOS FUSKAAAT, PETÄT ITSEÄSI 1 Markku Gardin X/2013 Porin Ässien valmennuspäällikkö Jouni Myllymaa pyysi minulta näkemyksiä siitä, miten lasten ja nuorten valmentamisessa voidaan synnyttää ns. sisäistä motivaatiota. Miten saadaan

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI susilähettiläille petolähettiläille Lukijalle Tämä on Luonto-Liiton susiryhmän opetuspaketti, joka on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun 7 9-luokkalaisille ja lukiolaisten

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot