Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Ahlström Capital Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian kasvuyrityksiin. Yhtiö kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin, ja sen portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli miljardi euroa. Yhtiön vahvuuksia ovat vankka ammattimainen toiminta, teollinen osaaminen, pitkät yrittäjäperinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Sisältö Ahlström Capital Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toiminta- ja sijoitusympäristö... 4 Strategia ja sijoitukset... 5 Teolliset sijoitukset... 7 Kiinteistösijoitukset Cleantech-sijoitukset Hallitus ja henkilöstö Toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Emoyhtiön tase Tilintarkastuskertomus Hallituksen ehdotus voitonjaosta Tunnusluvut Osakkeiden tasearvo ja ulkoinen käypä arvo Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallintoperiaatteet Tietoja osakkeenomistajille... 52

3 Ahlström Capitalin vuosi Osakkeemme osinkokorjattu ulkoinen käypä arvo kasvoi 17,3 prosenttia, ja nettotulos oli 25 miljoonaa euroa Selkeytimme portfoliotamme ja madalsimme riskitasoa ÅR Packaging paransi kannattavuuttaan ja keskitti liiketoimintaansa Vähensimme osuuttamme Vaconissa 13,5 prosenttiin Elbi paransi tulostaan merkittävästi Ostimme Helsingin Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitsevan kiinteistön yhdessä HGR Property Partnersin kanssa 1

4 Toimitusjohtajan katsaus Tasapainoiseen portfolioon Vuosi 2012 oli Ahlström Capitalille portfolion selkeyttämisen aikaa. Vähensimme harkitusti sijoitustemme riskejä selkeyttämällä omistuksiamme ja muokkaamalla sijoitustemme suhteellisia painoja. Pääomasijoitusyhtiönä Ahlström Capitalin merkittävimpiä suoritusmittareita on sen omistusten ulkoinen käypä arvo. Se kehittyikin katsausvuoden aikana myönteisesti, nimittäin 17,3 prosenttia. Myyntivoittojen ansiosta myös kirjanpidollinen tuloksemme parani merkittävästi, vaikka vuosi oli portfolioyhtiöillemme operatiivisesti haastava. Edeltävänä vuonnahan omistuksiemme ulkoinen käypä arvo myös kasvoi, mutta tilinpäätöksellisesti tulos oli erityis- ja arvonalennuskirjauksista johtuen tappiollinen. Vakavaraisuutemme ja velkaantumisasteemme eivät olleet vuoden alussa hyväksyttävällä tasolla. Teimme velkaantumisasteemme pienentämiseksi vuoden aikana kassavirtaa parantavia toimenpiteitä, ja keskitimme velkoja ja vastuita rahoituskulujemme optimoimiseksi. Taseemme keveni merkittävästi, ja tunnuslukumme ovat nyt jo paremmalla tasolla. Vuoden aikana aloitimme myös raportoinnin osakkaille kvartaaleittain pörssiyhtiöiden tavoin. Hallittua riskin vähentämistä ja aktiivista omistamista Vuonna 2012 olemme olleet yhtiöidemme aktiivinen omistaja. Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota portfolioyhtiöidemme strategioiden ja toimintalinjojen määrittelyyn samoin kuin toiminnan tuloksellisuuteen pitkällä aikavälillä. Teollisten sijoitustemme tasapainottaminen oli kuluneen vuoden päätavoitteita. Lähdimme vuoteen pyrkimyksenämme riskitason madaltaminen. Tavoitteenamme oli lisäksi tasapainottaa portfoliomme suhteellisia painoarvoja, ja syksyllä vähensimme omistusosuuttamme Vaconissa. Olemme olleet yhtiön merkittävä omistaja jo vuodesta 2001, ja positiivisen kurssikehityksen ansiosta Vaconin paino oli noussut sijoitussalkussamme varsin korkeaksi. Säilyimme edelleen yhtiön suurimpana yksittäisenä osakkeenomistajana. Vaikka vuosi oli taloudellisesti epävarma, ovat portfolioyhtiömme menestyneet kohtuullisesti. Tosin Suomessa työ on ollut haastavaa, sillä maa on menettänyt kilpailukykyään. ÅR Packaging Groupin vuotta rasittivat tehostamisohjelman lisäkustannukset. Liikevoitto parani edellisvuodesta huomattavasti. Yhtiön painopistealueita muutettiin myymällä juomapakkausdivisioona vuoden lopussa. Elektroniikan sopimusvalmistaja Enics säilytti vahvan markkina-asemansa ja kasvatti liikevaihtoaan. Enicsin sisäinen tehokkuus ei kuitenkaan ole ollut toivotulla tasolla, ja sen parantaminen on aloitettu. Turkin johtavan sähköasennustarvikeyrityksen Elbin markkinaosuus ja liikevaihto ovat kasvaneet, ja yhtiön kehitys on oikealla tiellä. Taajuusmuuttajien valmistaja Vacon onnistui vuoden aikana kasvattamaan myyntiään useille teollisuudenaloille ja korvaamaan näin Onnistuimme vuoden aikana huomattavasti tasapainottamaan teollista port foliotamme. uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden myynnin voimakkaan vähenemisen. Cencorpista irtauduimme kertomusvuoden keväällä. Kehitystyö jatkuu Onnistuimme vuoden aikana huomattavasti tasapainottamaan teollista portfoliotamme. Koska panostimme portfoliomme 2 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

5 Haastavassa taloustilanteessa pääomasijoittajien tulee olla valmiita ottamaan hallittuja riskejä silloin, kun se nähdään kannattavana. toimitusjohtaja Panu Routila selkeyttämiseen, emme olleet erityisen aktiivisia uusien sijoituskohteiden etsijöitä. Selkeyttäminen koski myös teollisia kiinteistöjämme. Vuoden lopussa kiinteistöliiketoimintaamme ei kuulunut yhtään teollisuuskiinteistöä, kun niitä vielä vuoden alussa oli neljä. Helmikuussa ostimme Helsingissä Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitsevan kiinteistön yhdessä HGR Property Partnersin kanssa. Vuonna 1896 valmistunut kiinteistö on tarkoitus palauttaa asuinkäyttöön, ja asuntojen ennakkomarkkinointi on jo aloitettu. Myös kiinteistökehityshankkeemme Romanian Bragadirussa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Neljännen asuinkerrostalon rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2012, ja sen on tarkoitus valmistua kesällä Cleantech-salkkumme lupaavat nuoret yritykset ovat menestyneet vaihtelevasti. Kaikki eivät ole valitettavasti lunastaneet odotuksia, mutta osa on edennyt uusissa teknologioissaan merkittävällä tavalla. Cleantech on toimiala, jossa näemme edelleen kasvumahdollisuuksia. Työntäyteinen vuosi edessä Pääomasijoittaminen vauhdittaa taloutta ja liike-elämää. Haastavassa taloustilanteessa pääomasijoittajien tulee olla valmiita ottamaan hallittuja riskejä silloin, kun se nähdään kannattavana. Itselleni tulee viisi vuotta täyteen Ahlström Capitalin toimitusjohtajana. Aikaan on mahtunut monenlaisia vaiheita, ja olemme edistyneet monessa asiassa merkittävästi. Työ jatkuu edelleen. Haluan lämpimästi kiittää Ahlström Capitalin ja yritystemme henkilöstöä ahkerasta työstä, omistajia ja hallitusta sitoutumisesta ja luottamuksesta sekä kumppaneita sujuvasta yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuussa 2013 Panu Routila 3

6 Toiminta- ja sijoitusympäristö Suunnannäyttäjänä epävarmoina aikoina Kansainvälisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana tuo Ahlström Capitalin aktiivinen ja pitkäjänteinen sijoitusstrategia turvaa sekä avaa myös uusia mahdollisuuksia. Pääomasijoittaminen on aktiivinen ja lisäarvoa luova omistamisen muoto, jolla on merkitystä koko kansantalouden kasvulle ja kilpailukyvylle. Teemme jatkuvaa yhteistyötä portfolioyhtiöidemme johdon ja hallitusten kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu taloudellisesti epävarmoina aikoina, jolloin ammattimaisella toiminnallamme voimme olla suunnannäyttäjänä. Yleinen markkinatilanne vuonna 2012 oli epävarma. Kansainvälinen taloustilanne heikkeni kesän ja syksyn aikana, ja erityisesti Eurooppa kärsi siitä. Euroopan keskuspankin valmius turvata euroalueen kriisimaiden valtioiden ja pankkien rahoitus rahan määrää lisäämällä vakautti markkinoita jonkin verran. Vuoden loppupuolella oli pörssikurssien kehityksessä nähtävissä varovaisia merkkejä markkinaepävarmuuden lievenemisestä. Lähiajan näkymiä varjostivat kuitenkin vielä maailmantalouden kasvun hidastuminen, odotettua heikompi teollisuuden luottamusilmapiiri, alhaiset kapasiteetin käyttöasteet Euroopassa sekä euroalueen valtionvelkaongelmat. Heikon taloustilanteen vaikutus näkyi myös Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden toiminnassa. Tilauskannat lyhenivät, koska asiakkaat toimivat lyhyemmällä aikajänteellä. Turkki ja Kiina ovat harvoja Ahlström Capitalin kannalta tärkeitä maita, joissa talous vielä kasvaa, joskin aiempaa hitaammin. Lainarahoituksen saamisen vaikeus voi omalta osaltaan avata pääomasijoittajille uusia mahdollisuuksia. Epävarmuuden odotetaan jatkuvan ainakin alkuvuonna Lainarahoituksen saamisen vaikeus voi omalta osaltaan avata pääomasijoittajille uusia mahdollisuuksia. Pääomasijoitukset Euroopassa, Indeksi: Q1 2007= Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Irtautumiset Sijoitukset Kerätyt varat 4 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

7 Strategia ja sijoitukset Harkittu riskin madaltaminen tuo varmuutta Ahlström Capital on aktiivinen pääomasijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on toimia ammattimaisena ja vastuullisena omistajana ja siten tuottaa lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on vuositasolla tehdä yksi tai kaksi yritysostoa ja irtautua yhdestä tai kahdesta sijoituksesta. Tyypillisesti sijoitamme yksittäiseen kohteeseen Liikevaihto ja nettotulos, M miljoonaa euroa. Päämääränämme on realisoida sijoitusten arvonnousu 5 7 vuoden kuluessa. Osa kohteista säilyy omistuksessamme pidemmänkin aikaa. Tavoittelemme sijoituksillemme prosentin vuotuista tuottoa. Kehitämme aktiivisesti kohteitamme yhdessä yritysjohdon kanssa: osallistumme hallitustyöskentelyyn ja tuemme myös portfolioyhtiöidemme operatiivista toimintaa olemalla mukana tekemässä strategiatyötä, yhteistyösopimuksia ja yrityskauppoja. Tarjoamme yritysten käyttöön kansainväliset kontaktimme. Kokeneista eri alojen asiantuntijoista Osakkeen ulkoisen käyvän arvon kehitys, koostuva neuvonantajaverkosto tukee sijoitustoimintaamme. Sijoitamme pitkäjänteisesti Sijoituksemme jakautuvat teollisiin ja kiinteistösijoituksiin sekä ympäristöteknologia-alan sijoituksiin, joita teemme cleantech-rahastomme kautta. Rahasto hallinnoi myös ulkopuolisten sijoittajien varoja. Toimintatapamme antaa meille vapauden tarkastella sijoituksia joustavasti: voimme räätälöidä sijoitustoimintaamme ja olla joko enemmistö- tai vähemmistöomistajana. Sijoitusomaisuuteemme sisältyy myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Sijoitusstrategiassa olemme katsausvuonna keskittyneet sijoitussalkun tasapainottamiseen ja riskien madaltamiseen fokusoimalla sijoituksiamme. Vuonna 2012 olemme lisänneet läpinäkyvyyttä osakkaillemme ja raportoineet heille toiminnastamme kvartaaleittain Nettotulos Liikevaihto Teolliset sijoitukset Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttajayhtiö Vacon sekä sähköasennustarvikkeita tarjoava Elbi. Teolliset sijoitukset muodostavat 67 prosenttia sijoituksistamme. 5

8 Strategia ja sijoitukset Katsausvuoden aikana vähensimme omistustamme Vaconissa sekä irtauduimme Cencorpista. Lisäksi ÅR Packaging Group tarkensi ydinliiketoimintaansa luopumalla juomapakkausdivisionastaan. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitseva toimistorakennus sekä tammikuussa 2012 hankittu Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitseva kiinteistö, joka on tarkoitus palauttaa asuinkäyttöön. Lisäksi rakennamme Romaniaan Bukarestin lähelle uutta asuinaluetta, jonka ensimmäiset asuinrakennukset valmistuivat vuonna Vuoden aikana myimme Varkaudessa sijainneen teollisuus- ja toimistorakennuksen sekä tehdasrakennukset Virossa ja Alankomaissa. Kiinteistösijoitukset muodostavat 18 prosenttia sijoituksistamme. Sijoitusomaisuuden muutos Ahlström Capitalin teolliset sijoitukset Portfolioyritys Tuotteet/palvelut Liikevaihto, milj. Omistusosuus, % ÅR Packaging Group Pakkaukset 454,0 62 Enics Elektroniikan sopimusvalmistus 390,9 96 Vacon Taajuusmuuttajat 388,4 13,5 Elbi Elektrik Sähköasennus tarvikkeet 23,9 100 Ympäristöteknologian sijoitukset Hallinnoimamme cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin, joissa on huomattavaa kasvupotentiaalia myös kansainvälisesti. Olemme rahastossa merkittävä sijoittaja muiden institutionaalisten sijoittajien rinnalla. Cleantechrahaston osuus sijoitusportfoliostamme on 4 prosenttia. Haemme uusia mahdollisuuksia Etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita hyvistä yrityksistä, joissa näemme kasvutarinan mahdollisuuden ja koemme, että voimme ammentaa osaamisestamme niiden kehitykseen. Vuoden 2012 aikana tutkimme useita kymmeniä sijoitusmahdollisuuksia niin teollisten sijoitusten, kiinteistöjen kuin cleantech-toimialankin parissa. Uusia kohteita etsitään lähinnä Pohjoismaista sekä Itä-Euroopasta. Yrityskaupoilla pyrimme myös edistämään portfolioyhtiöidemme kehittymistä ja kansainvälistymistä * ** Teolliset sijoitukset 32 % 2. Likvidit varat 28 % 3. Kiinteistöt 19 % 4. Maa- ja metsäalueet 19 % 5. Muut 2 % * substanssiarvosta 1. Teolliset sijoitukset 67 % 2. Likvidit varat 11 % 3. Kiinteistöt 18 % 4. Cleantech 4 % ** ulkoisesta käyvästä arvosta 6 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

9 TEOLLISET Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttajayhtiö Vacon sekä sähköasennustarvikkeita tarjoava Elbi.

10 Teolliset sijoitukset Eurooppalainen pakkauskonserni keskittää ja tehostaa toimintojaan ÅR Packaging Groupilla oli ensimmäinen täysi toimintavuosi nykymuodossaan. ÅR Packaging Group syntyi, kun Euroopan johtaviin kartonkipakkausyrityksiin kuuluva Å&R Carton ja Pohjois-Euroopan johtava joustopakkausten valmistaja Flextrus yhdistyivät vuonna Uuden konsernin laaja tuotevalikoima ja syvällinen pakkausalan tuntemus luovat lisäarvoa asiakkaille. ÅR Packaging Groupin liikevaihto vuonna 2012 oli 454,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2011 (401,8 miljoonaa euroa) verrattuna oli 13 prosenttia. Flextrusin myyntiluvut sisältyvät konsernin liikevaihtoon syyskuusta 2011 lähtien. Koko vuoden 2011 proforma liikevaihto oli 461 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa 62 prosenttia konsernista, joka työllistää henkilöä 15 tehtaassa seitsemässä Euroopan maassa. ÅR Packaging Groupille 2012 oli suurten muutosten vuosi. Vuoden alussa Harald Schulz aloitti yhtiön uutena toimitusjohtajana. Yhtiölle on laadittu uusi fokusoitu strategia, jonka tarkoituksena on selkeyttää yhtiön toimintoja. Organisaatiota on yksinkertaistettu ja asetettu myynti ja ydinliiketoiminnot etusijalle. Osana tätä muutosprosessia toteutettiin vuoden aikana laaja sopeuttamisohjelma, jonka seurauksena yhtiöstä väheni noin 200 henkilötyövuotta. Tästä aiheutuneet suuret kertaluonteiset kulut rasittivat vuoden tulosta. Vuoden lopussa ÅR Packaging Group luopui juomapakkausliiketoiminnastaan, johon sisältyivät yksiköt Alankomaiden Sneekissä ja Saksan Bremenissä. Uudeksi omistajaksi tuli yhdysvaltalainen Graphic Packaging Holding Company. Luopumisen jälkeen ÅR Packaging Groupilla on entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä jäljelle jääneisiin viiteen liiketoiminta-alueeseen. ÅR Packaging Group 2012 Liikevaihto 454,0 milj. Omistusosuus 62 % Tulevaisuuden näkymät Tavoitteena on edelleen lisätä kustannustehokkuutta. Yleisestä markkinatilanteesta huolimatta pakkausten kysyntä on suhteellisen vakaata. Jo toteutettujen ja suunnitteilla olevien kehitystoimenpiteiden ansiosta ÅR Packaging Group on huomattavasti aiempaa kilpailukykyisempi yritys, jolla on kevyempi tase ja parempi tuloksentekokyky. 8 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

11 ÅR Packaging pakkaukset ÅR Packaging Group on huomattavasti aiempaa kilpailukykyisempi yritys, jolla on kevyempi tase ja parempi tuloksentekokyky. ÅR Packaging Group omistusosuudet ÅR Packaging Group liikevaihto , M Ahlström Capital 62 % 2. Accent Equity % 3. Henkilöstö 4 %

12 Teolliset sijoitukset Elektroniikan sopimusvalmistaja uuteen vauhtiin Enics on yksi maailman suurimpia teollisuuden ammattielektroniikan sopimusvalmistajia. Se auttaa teollisuusyrityksiä optimoimaan arvoketjuja ja parantamaan kilpailukykyä lisäämällä tuottavuutta ja laitteiden luotettavuutta, lyhentämällä aikaa tuotekehityksestä tuotantoon sekä pienentämällä kokonaiskustannuksia. Enics on johtavien laitevalmistajien valitsema kumppani ammattikäyttöön suunnatun elektroniikan sopimusvalmistukseen. Yhtiön erityisosaamisalueita ovat muun muassa hissien, liukuportaiden, junien ja raideliikenteen ohjausjärjestelmät, energian tuotanto ja siirto sekä turvallisuusjärjestelmät. Enics tarjoaa tuotteen koko elinkaaren kattavat palvelut suunnittelusta valmistukseen sekä jälkimarkkinapalveluihin mukaan lukien hankinnan ja toimitusketjun hallinnan. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa nopea prototypointi, tuotannollistaminen, kustannusten optimointi, testausjärjestelmien kehittäminen, komponenttien ladonta, järjestelmien kokoonpano sekä korjaus ja ylläpito. Enicsillä on usean vuosikymmenen kokemus teollisuuselektroniikan asiakkaiden palvelemisesta. Asiakaskunta on laajentunut ja kattaa tällä hetkellä alan merkittävimmät yritykset. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä, ja Enicsillä on yhteensä kahdeksan tuotantolaitosta Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Sveitsissä, Slovakiassa ja Kiinassa sekä hankintaosasto Hong Kongissa. Yritys työllistää noin työntekijää. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 390,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 96 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen kannattavuus ei yltänyt suunnitellulle tasolle, ja merkittäviä organisatorisia muutoksia toteutettiin tehtaiden suorituskyvyn parantamiseksi. Vuoden aikana parannettiin kustannustehokkuutta ja resurssien käytön optimointia koko yhtiössä. Pitkän tähtäimen strategian mukaisesti ja vastauksena kysynnän muutoksiin Enicsin tuotannon painopiste on siirtynyt korkean kustannustason maista matalamman kustannustason maihin. Osana tätä kehitystä Enics vahvisti edelleen Kiinan-toimintojaan avaamalla Suzhouhun tehtaan, jonka viralliset avajaiset pidettiin syyskuussa. Enics 2012 Liikevaihto 390,9 milj. Omistusosuus 96 % Toinen painopistealue oli käyttöpääoman hallinnan parantaminen, mihin pyrittiin terävöittämällä tilaus-toimitusprosessia siten, että kysynnän vaihtelut tulevat paremmin huomioiduksi. Myynti sujui yleiseen taloustilanteeseen nähden hyvin, ja loppuvuonna saavutettiin kuukausikohtaisia myyntiennätyksiä. Enicsin hallitus nimitti joulukuussa uudeksi toimitusjohtajaksi dipl.ins. Hannu Keinäsen 18. helmikuuta 2013 alkaen. Tulevaisuuden näkymät Enicsin tavoitteena on käyttöpääoman hallinnan optimointi läpi koko organisaation sekä uusien liiketoimintojen käynnistäminen. Samalla kiinnitetään huomiota 10 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

13 Enics elektroniikan sopimusvalmistus Yhtiöllä on vankka asiakaspohja ja selkeä strategia, joten sillä on kaikki edellytykset jatkaa kasvuaan ja parantaa kannattavuuttaan. Enics omistusosuudet Enics liikevaihto , M asiakastyytyväisyyteen. Yhtiöllä on vankka asiakaspohja ja selkeä strategia, joten sillä on kaikki edellytykset jatkaa kasvuaan ja parantaa kannattavuuttaan. 1. Ahlström Capital 96 % 2. Henkilöstö 4 %

14 Teolliset sijoitukset Kestävien energiaratkaisujen kehittäjän tuotevalikoima uudelle tasolle Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotteita käytetään kaikkialla teollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja energiantuotannossa. Suurimpia taajuusmuuttajia hyödyntäviä teollisuudenaloja ovat muun muassa rakennusautomaatio, nosturit ja nostimet, laiva- ja meriteollisuus, metalli- ja kaivosteollisuus, vedenkäsittely, hissit ja liukuportaat, sekä aurinkovoima ja tuulivoima. Vaconin menestyksen on luonut asiakaslähtöisyys sekä vahva tutkimus- ja tuotekehitystyö, mikä on tehnyt yhtiön kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Vaconin tuotteilla voidaan laajamittaisesti lisätä energiatehokkuutta ja hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä. Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästettiin vuonna 2012 noin 50 TWh sähköenergiaa. Tämä vastaa noin yhdeksän ydinreaktorin tuotantokapasiteettia. Parhaimmillaan taajuusmuuttajilla voidaan vähentää sähkömoottorin energiankulutusta jopa 50 prosenttia, ja on arvioitu, että maailmanlaajuisesti lähes 30 prosenttia sähkömoottoreiden kuluttamasta energiasta voitaisiin säästää taajuusmuuttajien laajamittaisella käytöllä. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 388,4 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 29 maassa. Vacon Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. Ahlström Capital vähensi omistusosuuttaan Vacon Oyj:ssä 13,5 prosenttiin marraskuussa. Ahlström Capital on ollut yhtiön merkittävä osakkeenomistaja jo vuodesta 2001, ja Vaconin painoarvo yhtiön sijoitusomaisuudessa on noussut vuosien saatossa merkittävästi positiivisen kurssikehityksen myötä. Ahlström Capital on edelleen yhtiön suurin yksittäinen omistaja ja jatkaa edelleen aktiivisena osakkeenomistajana ja yhtiön kehittäjänä. Vacon onnistui vuoden aikana kasvattamaan myyntiään useille teollisuudenaloille ja näin korvaamaan uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden myynnin voimakkaan laskun. Vaconin myynti kasvoi vuonna 2012 erityisesti rakennusautomaatiossa ja meriteollisuudessa, mutta laski voimakkaasti uusiutuvan energian tuotannossa. Vacon 2012 Liikevaihto 388,4 milj. Omistusosuus 13,5 % Uusia tuotteita ja toimipisteitä Keväällä Vacon otti käyttöön uuden tehtaan Intian Bangaloressa. Lisäksi Vacon avasi uuden aurinkoenergiatuotteiden osaamiskeskuksen Espanjan Barcelonaan, aluekeskuksen Singaporeen sekä uuden edustuston Almatyyn, Kazakstanin eteläosaan. Vuoden aikana Vacon nosti tuotevalikoimaansa uudelle tasolle tuomalla markkinoille monia uusia tuotteita. Niitä olivat muun muassa uudistettu VACON NXP -taajuusmuuttajaperhe ja uusinta kolmatta tuotesukupolvea edustavat VACON 100-, VACON 100 X- ja VACON 20 X -taajuusmuuttajat. 12 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

15 Vacon taajuusmuutajat Taajuusmuuttajille ei ole näköpiirissä kilpailevaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Vacon omistusosuudet Vacon liikevaihto , M Tulevaisuuden näkymät Yleinen markkinatilanne on edelleen epävarma, mutta Vaconilla on tulevaisuudessakin hyvät mahdollisuudet kasvaa, sillä taajuusmuuttajille ei ole näköpiirissä kilpailevaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Vaconin markkinoille tuomat uudet tuotteet antavat omalta osaltaan yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaa haastavassakin markkinaympäristössä. Vuosi 2013 on Vaconille merkkivuosi, sillä se tulee toimineeksi 20 vuotta kansainvälisillä taajuusmuuttajamarkkinoilla Ahlström Capital 13,5 % 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,6 % 3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 3,8 % 4. Muut 77, 1 % Lähde: Vaconin tiedotteet

16 Teolliset sijoitukset Sähköasennustarvikkeiden valmistaja kasvu-uralla Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, jolla on moderneja ja tyylikkäitä tuoteperheitä ja laaja jakeluverkosto. Elbi toimii Istanbulissa, jossa sillä on oma tehdas. Yhtiö työllistää 350 henkeä ja myy tuotteitaan pääasiassa Mustanmeren alueella, Turkissa, Romaniassa, Ukrainassa ja Venäjällä. Vuonna 2012 Elbin liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 100 prosenttia joulukuussa tehtyjen omistusjärjestelyjen seurauksena. Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, hyvin toimiva jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. Yhtiöstä on tullut yksi Turkin johtavista sähköasennustarvikkeiden valmistajista. Elbi laajensi vuonna 2012 toimintaansa ja vahvisti asemiaan Mustanmeren alueella ja naapurimaissa. Yhtiön tavoitteena on luoda tuotteillaan mukavuutta ja toimivuutta koteihin ja julkisiin tiloihin. Se soveltaa tuotekehityksessään viimeisintä teknologiaa elektroniikan ja mukavuustoimintojen integroimiseksi uusiin tuoteperheisiin. Uusilla materiaaleilla ja väriyhdistelmillä on saatu aikaan loisteliaita kehyksiä ja koteloita ja tehty parannuksia kytkimiin ja pistorasioihin. Tuotteiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asennusten nopeuteen ja helppouteen työmailla. Elbi jatkaa uusien monipuolisten tuotteiden ja älykkäiden toiminnallisuuksien kehittämistä vahvistaakseen asemaansa valituilla markkina-alueilla. Yhtiö on koko ajan parantanut sisäisiä prosessejaan ja kustannustehokkuuttaan kannattavuuden lisäämiseksi. Toimintamallin tehostaminen on onnistunut hyvin, ja vuoden aikana yhtiö on kehittynyt sekä tehnyt hyvän tuloksen. Toisin kuin muualla Euroopassa, rakennusteollisuuden markkinat Turkissa ovat olleet aktiiviset, mikä yhdessä Elbin parantuneen kotimarkkina-aseman kanssa johti myynnin selvään kasvuun. Yhtiössä on kiinnitetty erityistä huomiota myynnin kasvattamiseen edelleen sekä hankinta- ja toimitusketjujen parantamiseen. Yhtiö teki positiivisen tuloksen ensimmäistä kertaa Ahlström Capitalin omistusaikana. Elbi 2012 Liikevaihto 23,9 milj. Omistusosuus 100 % 14 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

17 Elbi sähköasennustarvikkeet Yhtiö teki positiivisen tuloksen ensimmäistä kertaa Ahlström Capitalin omistusaikana. Elbi omistusosuudet 2012 Elbi liikevaihto , M Ahlström Capital 100 %

18 KIINTEISTÖ Kiinteistöliiketoimintaamme kuuluu kiinteästi arvokiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen sekä uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoittaminen.

19 Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksissa kehityksen vuosi Ahlström Capitalin sijoitustoimintaan kuuluvat kiinteästi kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kiinteistöt muodostavat 18 prosenttia sijoituksistamme. Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitsevan arvokiinteistön lisäksi tammikuussa 2012 yhdessä HRG Property Partnersin kanssa hankittu Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitseva kiinteistö. Lisäksi yritys rakentaa ja kehittää uutta asuinaluetta Romaniassa. Eteläesplanadin kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu, ja muutamaa vuokralaisvaihdosta lukuun ottamatta toiminta jatkuu entisellään. Vuoden aikana Ahlström Capital on luopunut teollisista kiinteistöistään. Jo pitkään vajaakäytössä ollut Varkauden toimisto- ja tehdaskiinteistö myytiin helmikuussa ja Alankomaiden Sneekissä sijaitseva kiinteistö, jossa Å&R Carton oli ollut vuokralaisena, myytiin juomapakkausliiketoiminnan myötä joulukuussa. Lokakuun alussa Viron Elvassa sijaitseva kiinteistö myytiin sen vuokralaiselle portfolioyhtiö Enicsille. ÅR Packaging Group osti tammikuussa 2013 Viron Tabasalun kiinteistön, jossa se on aiemmin ollut vuokralaisena. Uusi kohde Lönnrotinkadulla Ahlström Capital ja HGR Property Partners ostivat tammikuussa Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 -nimisen yhtiön. Yhtiö omistaa Helsingissä Lönnrotinkatu Eteläesplanadin kiinteistössä toimivat muun muassa ravintolat Savoy ja Katsomo sekä Savoy-teatteri. 17

20 Kiinteistösijoitukset 3:ssa sijaitsevan kiinteistön. Vuonna 1896 valmistunut kiinteistö, jonka on suunnitellut ja rakennuttanut arkkitehti Florentin Granholm, sijaitsee aivan Helsingin ydinkeskustassa. Rakennuslupa saatiin kuluvan vuoden tammikuussa, ja tavoitteena on palauttaa rakennus asuinkäyttöön vuoden 2014 kevääseen mennessä. Asuntojen ennakkomarkkinointi aloitettiin syksyllä. Romanian hankkeet etenevät Ahlström Capital omistaa noin kahden hehtaarin suuruisen maa-alueen Romanian Bragadirussa, lähellä Bukarestia. Yhdessä paikallisen kumppanin kanssa Ahlström Capital rakentaa alueelle useita asuinkerrostaloja. Ensimmäiset kaksi rakennusta, joiden kaikki huoneistot on myyty, valmistuivat toukokuussa Kolmas rakennus valmistui kesällä 2012, ja sen asunnoista pitkälti yli puolet on myyty. Neljännen rakennuksen rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2012, ja sen odotetaan valmistuvan kesällä Projekti jatkuu, sillä Romaniassa on suuri kysyntä uusille asuinrakennuksille. Kehitystä ja kartoitusta Kiinteistöala on Suomessa hieman elpynyt vuodesta Rahoituksen saaminen on entistä haasteellisempaa, koska kansainvälisiä pankkeja on poistunut Suomen markkinoilta. Helsingissä kysyntä kohdistuu edelleen pääasiassa keskustan alueelle. Yleisen taloustilanteen vuoksi liikehuoneistojen vuokrataso ei ole juuri noussut. Ahlström Capital näkee myös Venäjän kiinteistömarkkinan edelleen kiinnostavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Ahlström Capital näkee myös Venäjän kiinteistö markkinan edelleen kiinnos tavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Kartoitamme jatkuvasti uusia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja panostamme omistamiemme kiinteistöjen kehittämiseen. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Lönnrotinkadun kiinteistöön valmistuu arvoasuntoja keväällä Ahlström Capital rakentaa Romanian Bragadiruun asuinkerrostaloja, joista kolme on jo valmistunut. 18 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

21 CLEANTECH Cleantech-yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia.

22 Cleantech-sijoitukset Puhtaan teknologian kasvuyritykset ovat ottaneet askeleen eteenpäin Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin. Puhtaan teknologian toimiala nähdään erittäin kiinnostavana pääomasijoituskohteena. Rahasto on sijoittanut seitsemään yritykseen. Cleantech-rahasto muodostaa 4 prosenttia sijoitusportfoliostamme. Vuonna 2010 perustettu cleantechrahasto on Ahlström Capitalille perinteisestä poikkeava tapa sijoittaa. Se tekee venture capital -tyyppisiä sijoituksia nuoriin ja kehittyviin yrityksiin, jotka ovat rakentamassa uutta liiketoimintaa. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille. Autamme niitä toiminnan teollistamisessa ja kaupallistamisessa sekä prosessien kehittämisessä olemalla mukana sekä hallitustyöskentelyssä että tietyssä määrin operatiivisella tasolla erilaisissa työryhmissä. Tämän lisäksi tarjoamme yrityksille kontaktiverkostomme auttaaksemme niitä muun muassa toiminnan kehittämisessä ja mahdollisen lisärahoituksen hankkimisessa. AC Cleantech Growth Fund I Ky etsii ja analysoi oman alansa kiinnostavia sijoituskohteita. Rahasto on kerännyt varoja sijoittajaryhmältä ja sijoittanut ne lupaaviin kasvuyrityksiin. Ahlström Capitalin ohella rahastoon ovat sijoittaneet Varma, Sitra ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Rahasto on saanut sijoittajilta 50 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia. Ahlström Capitalin osuus on 30 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa, josta noin 5 miljoonaa on vielä sijoittamatta. Kasvuyritykset ovat kehittyneet vaihtelevasti Cleantech-portfolion yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia ja teknistä etumatkaa kilpailijoihinsa verrattuna. Vuoden 2012 lopussa rahasto oli sijoittanut seitsemään eri yritykseen. Rahaston tavoitteena on sijoittaa 8 10 yritykseen, joten tulevaisuudessa uudet sijoitukset ovat mahdollisia. Strategisesti yrityksiä kehitetään noin viisi vuotta, jona aikana yrityksiin voidaan tehdä lisäsijoituksia. Tämän jälkeen tavoitteena on kannattava irtautuminen. Vuoden 2012 aikana rahasto ei sijoittanut uusiin yrityksiin, mutta osaan olemassa olevista yrityksistä tehtiin lisäsijoituksia. Ne kaikki ovat vuoden aikana kehittyneet merkittävästi, ja useimmat ovat siirtyneet tuotekehityksestä seuraavaan vaiheeseen eli tuotteiden kaupallistamiseen. Markkinatilanne vuonna 2012 oli cleantech-toimialalle haasteellinen, ja osalla yrityksistä ei ollut toivottua kaupallista menestystä. Seuraavien vuosien aikana rahaston tehtävänä on tunnistaa potentiaalisimmat yritykset ja keskittyä erityisesti niiden kehittämiseen sekä jollain aikavälillä irtautua vähemmän kannattavista yrityksistä. Rahastosijoittaminen on nostanut yrityksemme profiilia. Olemme saaneet sen kautta uusia yhteistyöehdotuksia ja kasvattaneet kansainvälistä verkostoamme. 20 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Vuosikertomus Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hallinnoi, kehitä ja uskalla

Vuosikertomus. Hallinnoi, kehitä ja uskalla Vuosikertomus 2012 Hallinnoi, kehitä ja uskalla Sisältö Hartwall Capital lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Konecranes 6 Stockmann 7 Cramo 8 Kährs Holding 9 Inkerman 10 Polarica 11 HC Ventures lyhyesti

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

Solutions for Telecommunications & Professional Electronics. vuosikertomus 2010

Solutions for Telecommunications & Professional Electronics. vuosikertomus 2010 Solutions for Telecommunications & Professional Electronics vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Liiketoimintakatsaus 1 Scanfi l lyhyesti 2 Avainluvut 2010 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sijoitusyhtiöt 6

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus VUOSIKERTOMUS 2012 1 SCANFIL ANNUAL REPORT 2012 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoimintakatsaus 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfil lyhyesti 5 Avainluvut 2012 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Toimintaympäristö 8

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

myös tulevaisuudessa.

myös tulevaisuudessa. Vuosikertomus 22 KONE on kasvanut globaaliksi suuryritykseksi 196-luvulla aloitetun, yritysostoihin perustuvan kansainvälistymisstrategian ja vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Vuonna 22 kasvu-uralla otettiin

Lisätiedot

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma Vuosikertomus 2000 KONE 2000 1 Sisällysluettelo 2 KONE vuonna 2000 4 Osakkeenomistajillemme Toimintaympäristö 6 Toimintaympäristö 7 KONE vahva globaali osaaja 9 KONEen kasvualueet 11 Markkinakatsaus 13

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 011

V U O S I K E R T O M U S 2 011 VUOSIKERTOMUS 2011 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja

Lisätiedot

Tärkeitä päivämääriä vuonna 2014

Tärkeitä päivämääriä vuonna 2014 Tilinpäätös 2013 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2014 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.3.2014 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

V U O S I K AT S A U S 2 0 0 6. Kun ammattilaiset tekevät yhteistyötä, hankalatkin asiat muuttuvat helpoiksi

V U O S I K AT S A U S 2 0 0 6. Kun ammattilaiset tekevät yhteistyötä, hankalatkin asiat muuttuvat helpoiksi V U O S I K AT S A U S 2 0 0 6 Kun ammattilaiset tekevät yhteistyötä, hankalatkin asiat muuttuvat helpoiksi Tietoja osakkeenomistajille Uponorin sijoittajasuhteet Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous

Lisätiedot

OMISTAJILLE. 2 Tietoja osakkeenomistajille. 3 Sanitec lyhyesti. 4 Toimitusjohtajan katsaus. 6 Liiketoiminta. 8 Liiketoimintariskien hallinta

OMISTAJILLE. 2 Tietoja osakkeenomistajille. 3 Sanitec lyhyesti. 4 Toimitusjohtajan katsaus. 6 Liiketoiminta. 8 Liiketoimintariskien hallinta Vuosikertomus 1999 1 SISÄLTÖ TIETOJA OSAKKEEN- OMISTAJILLE 2 Tietoja osakkeenomistajille 3 Sanitec lyhyesti TERVETULOA YHTIÖKOKOUKSEEN Sanitec Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21. maaliskuuta

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi

eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi 2013 VUOSIKERTOMUS eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi Asiantuntijoiden ajatuksia eq:n ja Icecapitalin asiakkuustiimit yhdistyivät heti alkuvuodesta 2013 ja eq:n rahastoperhettä on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey

VUOSIKERTOMUS. Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey VUOSIKERTOMUS 2005 Helsinki Tukholma Kööpenhamina Oslo Guernsey TULOS. VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS. CAPMAN SIJOITUS - KOHTEENA. ORGANISAATIO. TAVOITTEET. HALLINNOITAVAT RAHASTOT. TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE.

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot