Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Ahlström Capital Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian kasvuyrityksiin. Yhtiö kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin, ja sen portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli miljardi euroa. Yhtiön vahvuuksia ovat vankka ammattimainen toiminta, teollinen osaaminen, pitkät yrittäjäperinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Sisältö Ahlström Capital Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toiminta- ja sijoitusympäristö... 4 Strategia ja sijoitukset... 5 Teolliset sijoitukset... 7 Kiinteistösijoitukset Cleantech-sijoitukset Hallitus ja henkilöstö Toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Emoyhtiön tase Tilintarkastuskertomus Hallituksen ehdotus voitonjaosta Tunnusluvut Osakkeiden tasearvo ja ulkoinen käypä arvo Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallintoperiaatteet Tietoja osakkeenomistajille... 52

3 Ahlström Capitalin vuosi Osakkeemme osinkokorjattu ulkoinen käypä arvo kasvoi 17,3 prosenttia, ja nettotulos oli 25 miljoonaa euroa Selkeytimme portfoliotamme ja madalsimme riskitasoa ÅR Packaging paransi kannattavuuttaan ja keskitti liiketoimintaansa Vähensimme osuuttamme Vaconissa 13,5 prosenttiin Elbi paransi tulostaan merkittävästi Ostimme Helsingin Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitsevan kiinteistön yhdessä HGR Property Partnersin kanssa 1

4 Toimitusjohtajan katsaus Tasapainoiseen portfolioon Vuosi 2012 oli Ahlström Capitalille portfolion selkeyttämisen aikaa. Vähensimme harkitusti sijoitustemme riskejä selkeyttämällä omistuksiamme ja muokkaamalla sijoitustemme suhteellisia painoja. Pääomasijoitusyhtiönä Ahlström Capitalin merkittävimpiä suoritusmittareita on sen omistusten ulkoinen käypä arvo. Se kehittyikin katsausvuoden aikana myönteisesti, nimittäin 17,3 prosenttia. Myyntivoittojen ansiosta myös kirjanpidollinen tuloksemme parani merkittävästi, vaikka vuosi oli portfolioyhtiöillemme operatiivisesti haastava. Edeltävänä vuonnahan omistuksiemme ulkoinen käypä arvo myös kasvoi, mutta tilinpäätöksellisesti tulos oli erityis- ja arvonalennuskirjauksista johtuen tappiollinen. Vakavaraisuutemme ja velkaantumisasteemme eivät olleet vuoden alussa hyväksyttävällä tasolla. Teimme velkaantumisasteemme pienentämiseksi vuoden aikana kassavirtaa parantavia toimenpiteitä, ja keskitimme velkoja ja vastuita rahoituskulujemme optimoimiseksi. Taseemme keveni merkittävästi, ja tunnuslukumme ovat nyt jo paremmalla tasolla. Vuoden aikana aloitimme myös raportoinnin osakkaille kvartaaleittain pörssiyhtiöiden tavoin. Hallittua riskin vähentämistä ja aktiivista omistamista Vuonna 2012 olemme olleet yhtiöidemme aktiivinen omistaja. Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota portfolioyhtiöidemme strategioiden ja toimintalinjojen määrittelyyn samoin kuin toiminnan tuloksellisuuteen pitkällä aikavälillä. Teollisten sijoitustemme tasapainottaminen oli kuluneen vuoden päätavoitteita. Lähdimme vuoteen pyrkimyksenämme riskitason madaltaminen. Tavoitteenamme oli lisäksi tasapainottaa portfoliomme suhteellisia painoarvoja, ja syksyllä vähensimme omistusosuuttamme Vaconissa. Olemme olleet yhtiön merkittävä omistaja jo vuodesta 2001, ja positiivisen kurssikehityksen ansiosta Vaconin paino oli noussut sijoitussalkussamme varsin korkeaksi. Säilyimme edelleen yhtiön suurimpana yksittäisenä osakkeenomistajana. Vaikka vuosi oli taloudellisesti epävarma, ovat portfolioyhtiömme menestyneet kohtuullisesti. Tosin Suomessa työ on ollut haastavaa, sillä maa on menettänyt kilpailukykyään. ÅR Packaging Groupin vuotta rasittivat tehostamisohjelman lisäkustannukset. Liikevoitto parani edellisvuodesta huomattavasti. Yhtiön painopistealueita muutettiin myymällä juomapakkausdivisioona vuoden lopussa. Elektroniikan sopimusvalmistaja Enics säilytti vahvan markkina-asemansa ja kasvatti liikevaihtoaan. Enicsin sisäinen tehokkuus ei kuitenkaan ole ollut toivotulla tasolla, ja sen parantaminen on aloitettu. Turkin johtavan sähköasennustarvikeyrityksen Elbin markkinaosuus ja liikevaihto ovat kasvaneet, ja yhtiön kehitys on oikealla tiellä. Taajuusmuuttajien valmistaja Vacon onnistui vuoden aikana kasvattamaan myyntiään useille teollisuudenaloille ja korvaamaan näin Onnistuimme vuoden aikana huomattavasti tasapainottamaan teollista port foliotamme. uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden myynnin voimakkaan vähenemisen. Cencorpista irtauduimme kertomusvuoden keväällä. Kehitystyö jatkuu Onnistuimme vuoden aikana huomattavasti tasapainottamaan teollista portfoliotamme. Koska panostimme portfoliomme 2 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

5 Haastavassa taloustilanteessa pääomasijoittajien tulee olla valmiita ottamaan hallittuja riskejä silloin, kun se nähdään kannattavana. toimitusjohtaja Panu Routila selkeyttämiseen, emme olleet erityisen aktiivisia uusien sijoituskohteiden etsijöitä. Selkeyttäminen koski myös teollisia kiinteistöjämme. Vuoden lopussa kiinteistöliiketoimintaamme ei kuulunut yhtään teollisuuskiinteistöä, kun niitä vielä vuoden alussa oli neljä. Helmikuussa ostimme Helsingissä Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitsevan kiinteistön yhdessä HGR Property Partnersin kanssa. Vuonna 1896 valmistunut kiinteistö on tarkoitus palauttaa asuinkäyttöön, ja asuntojen ennakkomarkkinointi on jo aloitettu. Myös kiinteistökehityshankkeemme Romanian Bragadirussa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Neljännen asuinkerrostalon rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2012, ja sen on tarkoitus valmistua kesällä Cleantech-salkkumme lupaavat nuoret yritykset ovat menestyneet vaihtelevasti. Kaikki eivät ole valitettavasti lunastaneet odotuksia, mutta osa on edennyt uusissa teknologioissaan merkittävällä tavalla. Cleantech on toimiala, jossa näemme edelleen kasvumahdollisuuksia. Työntäyteinen vuosi edessä Pääomasijoittaminen vauhdittaa taloutta ja liike-elämää. Haastavassa taloustilanteessa pääomasijoittajien tulee olla valmiita ottamaan hallittuja riskejä silloin, kun se nähdään kannattavana. Itselleni tulee viisi vuotta täyteen Ahlström Capitalin toimitusjohtajana. Aikaan on mahtunut monenlaisia vaiheita, ja olemme edistyneet monessa asiassa merkittävästi. Työ jatkuu edelleen. Haluan lämpimästi kiittää Ahlström Capitalin ja yritystemme henkilöstöä ahkerasta työstä, omistajia ja hallitusta sitoutumisesta ja luottamuksesta sekä kumppaneita sujuvasta yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuussa 2013 Panu Routila 3

6 Toiminta- ja sijoitusympäristö Suunnannäyttäjänä epävarmoina aikoina Kansainvälisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana tuo Ahlström Capitalin aktiivinen ja pitkäjänteinen sijoitusstrategia turvaa sekä avaa myös uusia mahdollisuuksia. Pääomasijoittaminen on aktiivinen ja lisäarvoa luova omistamisen muoto, jolla on merkitystä koko kansantalouden kasvulle ja kilpailukyvylle. Teemme jatkuvaa yhteistyötä portfolioyhtiöidemme johdon ja hallitusten kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu taloudellisesti epävarmoina aikoina, jolloin ammattimaisella toiminnallamme voimme olla suunnannäyttäjänä. Yleinen markkinatilanne vuonna 2012 oli epävarma. Kansainvälinen taloustilanne heikkeni kesän ja syksyn aikana, ja erityisesti Eurooppa kärsi siitä. Euroopan keskuspankin valmius turvata euroalueen kriisimaiden valtioiden ja pankkien rahoitus rahan määrää lisäämällä vakautti markkinoita jonkin verran. Vuoden loppupuolella oli pörssikurssien kehityksessä nähtävissä varovaisia merkkejä markkinaepävarmuuden lievenemisestä. Lähiajan näkymiä varjostivat kuitenkin vielä maailmantalouden kasvun hidastuminen, odotettua heikompi teollisuuden luottamusilmapiiri, alhaiset kapasiteetin käyttöasteet Euroopassa sekä euroalueen valtionvelkaongelmat. Heikon taloustilanteen vaikutus näkyi myös Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden toiminnassa. Tilauskannat lyhenivät, koska asiakkaat toimivat lyhyemmällä aikajänteellä. Turkki ja Kiina ovat harvoja Ahlström Capitalin kannalta tärkeitä maita, joissa talous vielä kasvaa, joskin aiempaa hitaammin. Lainarahoituksen saamisen vaikeus voi omalta osaltaan avata pääomasijoittajille uusia mahdollisuuksia. Epävarmuuden odotetaan jatkuvan ainakin alkuvuonna Lainarahoituksen saamisen vaikeus voi omalta osaltaan avata pääomasijoittajille uusia mahdollisuuksia. Pääomasijoitukset Euroopassa, Indeksi: Q1 2007= Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Irtautumiset Sijoitukset Kerätyt varat 4 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

7 Strategia ja sijoitukset Harkittu riskin madaltaminen tuo varmuutta Ahlström Capital on aktiivinen pääomasijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on toimia ammattimaisena ja vastuullisena omistajana ja siten tuottaa lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on vuositasolla tehdä yksi tai kaksi yritysostoa ja irtautua yhdestä tai kahdesta sijoituksesta. Tyypillisesti sijoitamme yksittäiseen kohteeseen Liikevaihto ja nettotulos, M miljoonaa euroa. Päämääränämme on realisoida sijoitusten arvonnousu 5 7 vuoden kuluessa. Osa kohteista säilyy omistuksessamme pidemmänkin aikaa. Tavoittelemme sijoituksillemme prosentin vuotuista tuottoa. Kehitämme aktiivisesti kohteitamme yhdessä yritysjohdon kanssa: osallistumme hallitustyöskentelyyn ja tuemme myös portfolioyhtiöidemme operatiivista toimintaa olemalla mukana tekemässä strategiatyötä, yhteistyösopimuksia ja yrityskauppoja. Tarjoamme yritysten käyttöön kansainväliset kontaktimme. Kokeneista eri alojen asiantuntijoista Osakkeen ulkoisen käyvän arvon kehitys, koostuva neuvonantajaverkosto tukee sijoitustoimintaamme. Sijoitamme pitkäjänteisesti Sijoituksemme jakautuvat teollisiin ja kiinteistösijoituksiin sekä ympäristöteknologia-alan sijoituksiin, joita teemme cleantech-rahastomme kautta. Rahasto hallinnoi myös ulkopuolisten sijoittajien varoja. Toimintatapamme antaa meille vapauden tarkastella sijoituksia joustavasti: voimme räätälöidä sijoitustoimintaamme ja olla joko enemmistö- tai vähemmistöomistajana. Sijoitusomaisuuteemme sisältyy myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Sijoitusstrategiassa olemme katsausvuonna keskittyneet sijoitussalkun tasapainottamiseen ja riskien madaltamiseen fokusoimalla sijoituksiamme. Vuonna 2012 olemme lisänneet läpinäkyvyyttä osakkaillemme ja raportoineet heille toiminnastamme kvartaaleittain Nettotulos Liikevaihto Teolliset sijoitukset Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttajayhtiö Vacon sekä sähköasennustarvikkeita tarjoava Elbi. Teolliset sijoitukset muodostavat 67 prosenttia sijoituksistamme. 5

8 Strategia ja sijoitukset Katsausvuoden aikana vähensimme omistustamme Vaconissa sekä irtauduimme Cencorpista. Lisäksi ÅR Packaging Group tarkensi ydinliiketoimintaansa luopumalla juomapakkausdivisionastaan. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitseva toimistorakennus sekä tammikuussa 2012 hankittu Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitseva kiinteistö, joka on tarkoitus palauttaa asuinkäyttöön. Lisäksi rakennamme Romaniaan Bukarestin lähelle uutta asuinaluetta, jonka ensimmäiset asuinrakennukset valmistuivat vuonna Vuoden aikana myimme Varkaudessa sijainneen teollisuus- ja toimistorakennuksen sekä tehdasrakennukset Virossa ja Alankomaissa. Kiinteistösijoitukset muodostavat 18 prosenttia sijoituksistamme. Sijoitusomaisuuden muutos Ahlström Capitalin teolliset sijoitukset Portfolioyritys Tuotteet/palvelut Liikevaihto, milj. Omistusosuus, % ÅR Packaging Group Pakkaukset 454,0 62 Enics Elektroniikan sopimusvalmistus 390,9 96 Vacon Taajuusmuuttajat 388,4 13,5 Elbi Elektrik Sähköasennus tarvikkeet 23,9 100 Ympäristöteknologian sijoitukset Hallinnoimamme cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin, joissa on huomattavaa kasvupotentiaalia myös kansainvälisesti. Olemme rahastossa merkittävä sijoittaja muiden institutionaalisten sijoittajien rinnalla. Cleantechrahaston osuus sijoitusportfoliostamme on 4 prosenttia. Haemme uusia mahdollisuuksia Etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita hyvistä yrityksistä, joissa näemme kasvutarinan mahdollisuuden ja koemme, että voimme ammentaa osaamisestamme niiden kehitykseen. Vuoden 2012 aikana tutkimme useita kymmeniä sijoitusmahdollisuuksia niin teollisten sijoitusten, kiinteistöjen kuin cleantech-toimialankin parissa. Uusia kohteita etsitään lähinnä Pohjoismaista sekä Itä-Euroopasta. Yrityskaupoilla pyrimme myös edistämään portfolioyhtiöidemme kehittymistä ja kansainvälistymistä * ** Teolliset sijoitukset 32 % 2. Likvidit varat 28 % 3. Kiinteistöt 19 % 4. Maa- ja metsäalueet 19 % 5. Muut 2 % * substanssiarvosta 1. Teolliset sijoitukset 67 % 2. Likvidit varat 11 % 3. Kiinteistöt 18 % 4. Cleantech 4 % ** ulkoisesta käyvästä arvosta 6 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

9 TEOLLISET Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttajayhtiö Vacon sekä sähköasennustarvikkeita tarjoava Elbi.

10 Teolliset sijoitukset Eurooppalainen pakkauskonserni keskittää ja tehostaa toimintojaan ÅR Packaging Groupilla oli ensimmäinen täysi toimintavuosi nykymuodossaan. ÅR Packaging Group syntyi, kun Euroopan johtaviin kartonkipakkausyrityksiin kuuluva Å&R Carton ja Pohjois-Euroopan johtava joustopakkausten valmistaja Flextrus yhdistyivät vuonna Uuden konsernin laaja tuotevalikoima ja syvällinen pakkausalan tuntemus luovat lisäarvoa asiakkaille. ÅR Packaging Groupin liikevaihto vuonna 2012 oli 454,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2011 (401,8 miljoonaa euroa) verrattuna oli 13 prosenttia. Flextrusin myyntiluvut sisältyvät konsernin liikevaihtoon syyskuusta 2011 lähtien. Koko vuoden 2011 proforma liikevaihto oli 461 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa 62 prosenttia konsernista, joka työllistää henkilöä 15 tehtaassa seitsemässä Euroopan maassa. ÅR Packaging Groupille 2012 oli suurten muutosten vuosi. Vuoden alussa Harald Schulz aloitti yhtiön uutena toimitusjohtajana. Yhtiölle on laadittu uusi fokusoitu strategia, jonka tarkoituksena on selkeyttää yhtiön toimintoja. Organisaatiota on yksinkertaistettu ja asetettu myynti ja ydinliiketoiminnot etusijalle. Osana tätä muutosprosessia toteutettiin vuoden aikana laaja sopeuttamisohjelma, jonka seurauksena yhtiöstä väheni noin 200 henkilötyövuotta. Tästä aiheutuneet suuret kertaluonteiset kulut rasittivat vuoden tulosta. Vuoden lopussa ÅR Packaging Group luopui juomapakkausliiketoiminnastaan, johon sisältyivät yksiköt Alankomaiden Sneekissä ja Saksan Bremenissä. Uudeksi omistajaksi tuli yhdysvaltalainen Graphic Packaging Holding Company. Luopumisen jälkeen ÅR Packaging Groupilla on entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä jäljelle jääneisiin viiteen liiketoiminta-alueeseen. ÅR Packaging Group 2012 Liikevaihto 454,0 milj. Omistusosuus 62 % Tulevaisuuden näkymät Tavoitteena on edelleen lisätä kustannustehokkuutta. Yleisestä markkinatilanteesta huolimatta pakkausten kysyntä on suhteellisen vakaata. Jo toteutettujen ja suunnitteilla olevien kehitystoimenpiteiden ansiosta ÅR Packaging Group on huomattavasti aiempaa kilpailukykyisempi yritys, jolla on kevyempi tase ja parempi tuloksentekokyky. 8 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

11 ÅR Packaging pakkaukset ÅR Packaging Group on huomattavasti aiempaa kilpailukykyisempi yritys, jolla on kevyempi tase ja parempi tuloksentekokyky. ÅR Packaging Group omistusosuudet ÅR Packaging Group liikevaihto , M Ahlström Capital 62 % 2. Accent Equity % 3. Henkilöstö 4 %

12 Teolliset sijoitukset Elektroniikan sopimusvalmistaja uuteen vauhtiin Enics on yksi maailman suurimpia teollisuuden ammattielektroniikan sopimusvalmistajia. Se auttaa teollisuusyrityksiä optimoimaan arvoketjuja ja parantamaan kilpailukykyä lisäämällä tuottavuutta ja laitteiden luotettavuutta, lyhentämällä aikaa tuotekehityksestä tuotantoon sekä pienentämällä kokonaiskustannuksia. Enics on johtavien laitevalmistajien valitsema kumppani ammattikäyttöön suunnatun elektroniikan sopimusvalmistukseen. Yhtiön erityisosaamisalueita ovat muun muassa hissien, liukuportaiden, junien ja raideliikenteen ohjausjärjestelmät, energian tuotanto ja siirto sekä turvallisuusjärjestelmät. Enics tarjoaa tuotteen koko elinkaaren kattavat palvelut suunnittelusta valmistukseen sekä jälkimarkkinapalveluihin mukaan lukien hankinnan ja toimitusketjun hallinnan. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa nopea prototypointi, tuotannollistaminen, kustannusten optimointi, testausjärjestelmien kehittäminen, komponenttien ladonta, järjestelmien kokoonpano sekä korjaus ja ylläpito. Enicsillä on usean vuosikymmenen kokemus teollisuuselektroniikan asiakkaiden palvelemisesta. Asiakaskunta on laajentunut ja kattaa tällä hetkellä alan merkittävimmät yritykset. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä, ja Enicsillä on yhteensä kahdeksan tuotantolaitosta Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Sveitsissä, Slovakiassa ja Kiinassa sekä hankintaosasto Hong Kongissa. Yritys työllistää noin työntekijää. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 390,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 96 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen kannattavuus ei yltänyt suunnitellulle tasolle, ja merkittäviä organisatorisia muutoksia toteutettiin tehtaiden suorituskyvyn parantamiseksi. Vuoden aikana parannettiin kustannustehokkuutta ja resurssien käytön optimointia koko yhtiössä. Pitkän tähtäimen strategian mukaisesti ja vastauksena kysynnän muutoksiin Enicsin tuotannon painopiste on siirtynyt korkean kustannustason maista matalamman kustannustason maihin. Osana tätä kehitystä Enics vahvisti edelleen Kiinan-toimintojaan avaamalla Suzhouhun tehtaan, jonka viralliset avajaiset pidettiin syyskuussa. Enics 2012 Liikevaihto 390,9 milj. Omistusosuus 96 % Toinen painopistealue oli käyttöpääoman hallinnan parantaminen, mihin pyrittiin terävöittämällä tilaus-toimitusprosessia siten, että kysynnän vaihtelut tulevat paremmin huomioiduksi. Myynti sujui yleiseen taloustilanteeseen nähden hyvin, ja loppuvuonna saavutettiin kuukausikohtaisia myyntiennätyksiä. Enicsin hallitus nimitti joulukuussa uudeksi toimitusjohtajaksi dipl.ins. Hannu Keinäsen 18. helmikuuta 2013 alkaen. Tulevaisuuden näkymät Enicsin tavoitteena on käyttöpääoman hallinnan optimointi läpi koko organisaation sekä uusien liiketoimintojen käynnistäminen. Samalla kiinnitetään huomiota 10 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

13 Enics elektroniikan sopimusvalmistus Yhtiöllä on vankka asiakaspohja ja selkeä strategia, joten sillä on kaikki edellytykset jatkaa kasvuaan ja parantaa kannattavuuttaan. Enics omistusosuudet Enics liikevaihto , M asiakastyytyväisyyteen. Yhtiöllä on vankka asiakaspohja ja selkeä strategia, joten sillä on kaikki edellytykset jatkaa kasvuaan ja parantaa kannattavuuttaan. 1. Ahlström Capital 96 % 2. Henkilöstö 4 %

14 Teolliset sijoitukset Kestävien energiaratkaisujen kehittäjän tuotevalikoima uudelle tasolle Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotteita käytetään kaikkialla teollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja energiantuotannossa. Suurimpia taajuusmuuttajia hyödyntäviä teollisuudenaloja ovat muun muassa rakennusautomaatio, nosturit ja nostimet, laiva- ja meriteollisuus, metalli- ja kaivosteollisuus, vedenkäsittely, hissit ja liukuportaat, sekä aurinkovoima ja tuulivoima. Vaconin menestyksen on luonut asiakaslähtöisyys sekä vahva tutkimus- ja tuotekehitystyö, mikä on tehnyt yhtiön kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Vaconin tuotteilla voidaan laajamittaisesti lisätä energiatehokkuutta ja hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä. Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästettiin vuonna 2012 noin 50 TWh sähköenergiaa. Tämä vastaa noin yhdeksän ydinreaktorin tuotantokapasiteettia. Parhaimmillaan taajuusmuuttajilla voidaan vähentää sähkömoottorin energiankulutusta jopa 50 prosenttia, ja on arvioitu, että maailmanlaajuisesti lähes 30 prosenttia sähkömoottoreiden kuluttamasta energiasta voitaisiin säästää taajuusmuuttajien laajamittaisella käytöllä. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 388,4 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 29 maassa. Vacon Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. Ahlström Capital vähensi omistusosuuttaan Vacon Oyj:ssä 13,5 prosenttiin marraskuussa. Ahlström Capital on ollut yhtiön merkittävä osakkeenomistaja jo vuodesta 2001, ja Vaconin painoarvo yhtiön sijoitusomaisuudessa on noussut vuosien saatossa merkittävästi positiivisen kurssikehityksen myötä. Ahlström Capital on edelleen yhtiön suurin yksittäinen omistaja ja jatkaa edelleen aktiivisena osakkeenomistajana ja yhtiön kehittäjänä. Vacon onnistui vuoden aikana kasvattamaan myyntiään useille teollisuudenaloille ja näin korvaamaan uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden myynnin voimakkaan laskun. Vaconin myynti kasvoi vuonna 2012 erityisesti rakennusautomaatiossa ja meriteollisuudessa, mutta laski voimakkaasti uusiutuvan energian tuotannossa. Vacon 2012 Liikevaihto 388,4 milj. Omistusosuus 13,5 % Uusia tuotteita ja toimipisteitä Keväällä Vacon otti käyttöön uuden tehtaan Intian Bangaloressa. Lisäksi Vacon avasi uuden aurinkoenergiatuotteiden osaamiskeskuksen Espanjan Barcelonaan, aluekeskuksen Singaporeen sekä uuden edustuston Almatyyn, Kazakstanin eteläosaan. Vuoden aikana Vacon nosti tuotevalikoimaansa uudelle tasolle tuomalla markkinoille monia uusia tuotteita. Niitä olivat muun muassa uudistettu VACON NXP -taajuusmuuttajaperhe ja uusinta kolmatta tuotesukupolvea edustavat VACON 100-, VACON 100 X- ja VACON 20 X -taajuusmuuttajat. 12 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

15 Vacon taajuusmuutajat Taajuusmuuttajille ei ole näköpiirissä kilpailevaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Vacon omistusosuudet Vacon liikevaihto , M Tulevaisuuden näkymät Yleinen markkinatilanne on edelleen epävarma, mutta Vaconilla on tulevaisuudessakin hyvät mahdollisuudet kasvaa, sillä taajuusmuuttajille ei ole näköpiirissä kilpailevaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Vaconin markkinoille tuomat uudet tuotteet antavat omalta osaltaan yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaa haastavassakin markkinaympäristössä. Vuosi 2013 on Vaconille merkkivuosi, sillä se tulee toimineeksi 20 vuotta kansainvälisillä taajuusmuuttajamarkkinoilla Ahlström Capital 13,5 % 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,6 % 3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 3,8 % 4. Muut 77, 1 % Lähde: Vaconin tiedotteet

16 Teolliset sijoitukset Sähköasennustarvikkeiden valmistaja kasvu-uralla Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, jolla on moderneja ja tyylikkäitä tuoteperheitä ja laaja jakeluverkosto. Elbi toimii Istanbulissa, jossa sillä on oma tehdas. Yhtiö työllistää 350 henkeä ja myy tuotteitaan pääasiassa Mustanmeren alueella, Turkissa, Romaniassa, Ukrainassa ja Venäjällä. Vuonna 2012 Elbin liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 100 prosenttia joulukuussa tehtyjen omistusjärjestelyjen seurauksena. Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, hyvin toimiva jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. Yhtiöstä on tullut yksi Turkin johtavista sähköasennustarvikkeiden valmistajista. Elbi laajensi vuonna 2012 toimintaansa ja vahvisti asemiaan Mustanmeren alueella ja naapurimaissa. Yhtiön tavoitteena on luoda tuotteillaan mukavuutta ja toimivuutta koteihin ja julkisiin tiloihin. Se soveltaa tuotekehityksessään viimeisintä teknologiaa elektroniikan ja mukavuustoimintojen integroimiseksi uusiin tuoteperheisiin. Uusilla materiaaleilla ja väriyhdistelmillä on saatu aikaan loisteliaita kehyksiä ja koteloita ja tehty parannuksia kytkimiin ja pistorasioihin. Tuotteiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asennusten nopeuteen ja helppouteen työmailla. Elbi jatkaa uusien monipuolisten tuotteiden ja älykkäiden toiminnallisuuksien kehittämistä vahvistaakseen asemaansa valituilla markkina-alueilla. Yhtiö on koko ajan parantanut sisäisiä prosessejaan ja kustannustehokkuuttaan kannattavuuden lisäämiseksi. Toimintamallin tehostaminen on onnistunut hyvin, ja vuoden aikana yhtiö on kehittynyt sekä tehnyt hyvän tuloksen. Toisin kuin muualla Euroopassa, rakennusteollisuuden markkinat Turkissa ovat olleet aktiiviset, mikä yhdessä Elbin parantuneen kotimarkkina-aseman kanssa johti myynnin selvään kasvuun. Yhtiössä on kiinnitetty erityistä huomiota myynnin kasvattamiseen edelleen sekä hankinta- ja toimitusketjujen parantamiseen. Yhtiö teki positiivisen tuloksen ensimmäistä kertaa Ahlström Capitalin omistusaikana. Elbi 2012 Liikevaihto 23,9 milj. Omistusosuus 100 % 14 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

17 Elbi sähköasennustarvikkeet Yhtiö teki positiivisen tuloksen ensimmäistä kertaa Ahlström Capitalin omistusaikana. Elbi omistusosuudet 2012 Elbi liikevaihto , M Ahlström Capital 100 %

18 KIINTEISTÖ Kiinteistöliiketoimintaamme kuuluu kiinteästi arvokiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen sekä uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoittaminen.

19 Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksissa kehityksen vuosi Ahlström Capitalin sijoitustoimintaan kuuluvat kiinteästi kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kiinteistöt muodostavat 18 prosenttia sijoituksistamme. Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitsevan arvokiinteistön lisäksi tammikuussa 2012 yhdessä HRG Property Partnersin kanssa hankittu Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitseva kiinteistö. Lisäksi yritys rakentaa ja kehittää uutta asuinaluetta Romaniassa. Eteläesplanadin kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu, ja muutamaa vuokralaisvaihdosta lukuun ottamatta toiminta jatkuu entisellään. Vuoden aikana Ahlström Capital on luopunut teollisista kiinteistöistään. Jo pitkään vajaakäytössä ollut Varkauden toimisto- ja tehdaskiinteistö myytiin helmikuussa ja Alankomaiden Sneekissä sijaitseva kiinteistö, jossa Å&R Carton oli ollut vuokralaisena, myytiin juomapakkausliiketoiminnan myötä joulukuussa. Lokakuun alussa Viron Elvassa sijaitseva kiinteistö myytiin sen vuokralaiselle portfolioyhtiö Enicsille. ÅR Packaging Group osti tammikuussa 2013 Viron Tabasalun kiinteistön, jossa se on aiemmin ollut vuokralaisena. Uusi kohde Lönnrotinkadulla Ahlström Capital ja HGR Property Partners ostivat tammikuussa Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 -nimisen yhtiön. Yhtiö omistaa Helsingissä Lönnrotinkatu Eteläesplanadin kiinteistössä toimivat muun muassa ravintolat Savoy ja Katsomo sekä Savoy-teatteri. 17

20 Kiinteistösijoitukset 3:ssa sijaitsevan kiinteistön. Vuonna 1896 valmistunut kiinteistö, jonka on suunnitellut ja rakennuttanut arkkitehti Florentin Granholm, sijaitsee aivan Helsingin ydinkeskustassa. Rakennuslupa saatiin kuluvan vuoden tammikuussa, ja tavoitteena on palauttaa rakennus asuinkäyttöön vuoden 2014 kevääseen mennessä. Asuntojen ennakkomarkkinointi aloitettiin syksyllä. Romanian hankkeet etenevät Ahlström Capital omistaa noin kahden hehtaarin suuruisen maa-alueen Romanian Bragadirussa, lähellä Bukarestia. Yhdessä paikallisen kumppanin kanssa Ahlström Capital rakentaa alueelle useita asuinkerrostaloja. Ensimmäiset kaksi rakennusta, joiden kaikki huoneistot on myyty, valmistuivat toukokuussa Kolmas rakennus valmistui kesällä 2012, ja sen asunnoista pitkälti yli puolet on myyty. Neljännen rakennuksen rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2012, ja sen odotetaan valmistuvan kesällä Projekti jatkuu, sillä Romaniassa on suuri kysyntä uusille asuinrakennuksille. Kehitystä ja kartoitusta Kiinteistöala on Suomessa hieman elpynyt vuodesta Rahoituksen saaminen on entistä haasteellisempaa, koska kansainvälisiä pankkeja on poistunut Suomen markkinoilta. Helsingissä kysyntä kohdistuu edelleen pääasiassa keskustan alueelle. Yleisen taloustilanteen vuoksi liikehuoneistojen vuokrataso ei ole juuri noussut. Ahlström Capital näkee myös Venäjän kiinteistömarkkinan edelleen kiinnostavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Ahlström Capital näkee myös Venäjän kiinteistö markkinan edelleen kiinnos tavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Kartoitamme jatkuvasti uusia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja panostamme omistamiemme kiinteistöjen kehittämiseen. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Lönnrotinkadun kiinteistöön valmistuu arvoasuntoja keväällä Ahlström Capital rakentaa Romanian Bragadiruun asuinkerrostaloja, joista kolme on jo valmistunut. 18 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

21 CLEANTECH Cleantech-yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia.

22 Cleantech-sijoitukset Puhtaan teknologian kasvuyritykset ovat ottaneet askeleen eteenpäin Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin. Puhtaan teknologian toimiala nähdään erittäin kiinnostavana pääomasijoituskohteena. Rahasto on sijoittanut seitsemään yritykseen. Cleantech-rahasto muodostaa 4 prosenttia sijoitusportfoliostamme. Vuonna 2010 perustettu cleantechrahasto on Ahlström Capitalille perinteisestä poikkeava tapa sijoittaa. Se tekee venture capital -tyyppisiä sijoituksia nuoriin ja kehittyviin yrityksiin, jotka ovat rakentamassa uutta liiketoimintaa. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille. Autamme niitä toiminnan teollistamisessa ja kaupallistamisessa sekä prosessien kehittämisessä olemalla mukana sekä hallitustyöskentelyssä että tietyssä määrin operatiivisella tasolla erilaisissa työryhmissä. Tämän lisäksi tarjoamme yrityksille kontaktiverkostomme auttaaksemme niitä muun muassa toiminnan kehittämisessä ja mahdollisen lisärahoituksen hankkimisessa. AC Cleantech Growth Fund I Ky etsii ja analysoi oman alansa kiinnostavia sijoituskohteita. Rahasto on kerännyt varoja sijoittajaryhmältä ja sijoittanut ne lupaaviin kasvuyrityksiin. Ahlström Capitalin ohella rahastoon ovat sijoittaneet Varma, Sitra ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Rahasto on saanut sijoittajilta 50 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia. Ahlström Capitalin osuus on 30 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa, josta noin 5 miljoonaa on vielä sijoittamatta. Kasvuyritykset ovat kehittyneet vaihtelevasti Cleantech-portfolion yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia ja teknistä etumatkaa kilpailijoihinsa verrattuna. Vuoden 2012 lopussa rahasto oli sijoittanut seitsemään eri yritykseen. Rahaston tavoitteena on sijoittaa 8 10 yritykseen, joten tulevaisuudessa uudet sijoitukset ovat mahdollisia. Strategisesti yrityksiä kehitetään noin viisi vuotta, jona aikana yrityksiin voidaan tehdä lisäsijoituksia. Tämän jälkeen tavoitteena on kannattava irtautuminen. Vuoden 2012 aikana rahasto ei sijoittanut uusiin yrityksiin, mutta osaan olemassa olevista yrityksistä tehtiin lisäsijoituksia. Ne kaikki ovat vuoden aikana kehittyneet merkittävästi, ja useimmat ovat siirtyneet tuotekehityksestä seuraavaan vaiheeseen eli tuotteiden kaupallistamiseen. Markkinatilanne vuonna 2012 oli cleantech-toimialalle haasteellinen, ja osalla yrityksistä ei ollut toivottua kaupallista menestystä. Seuraavien vuosien aikana rahaston tehtävänä on tunnistaa potentiaalisimmat yritykset ja keskittyä erityisesti niiden kehittämiseen sekä jollain aikavälillä irtautua vähemmän kannattavista yrityksistä. Rahastosijoittaminen on nostanut yrityksemme profiilia. Olemme saaneet sen kautta uusia yhteistyöehdotuksia ja kasvattaneet kansainvälistä verkostoamme. 20 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Vuosikertomus Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1. Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.2014 Suominen Corporation 10.1.2014 1 Agenda Yrityskauppa lyhyesti Kaupan

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot