Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Ahlström Capital Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian kasvuyrityksiin. Yhtiö kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin, ja sen portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli miljardi euroa. Yhtiön vahvuuksia ovat vankka ammattimainen toiminta, teollinen osaaminen, pitkät yrittäjäperinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Sisältö Ahlström Capital Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toiminta- ja sijoitusympäristö... 4 Strategia ja sijoitukset... 5 Teolliset sijoitukset... 7 Kiinteistösijoitukset Cleantech-sijoitukset Hallitus ja henkilöstö Toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Emoyhtiön tase Tilintarkastuskertomus Hallituksen ehdotus voitonjaosta Tunnusluvut Osakkeiden tasearvo ja ulkoinen käypä arvo Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallintoperiaatteet Tietoja osakkeenomistajille... 52

3 Ahlström Capitalin vuosi Osakkeemme osinkokorjattu ulkoinen käypä arvo kasvoi 17,3 prosenttia, ja nettotulos oli 25 miljoonaa euroa Selkeytimme portfoliotamme ja madalsimme riskitasoa ÅR Packaging paransi kannattavuuttaan ja keskitti liiketoimintaansa Vähensimme osuuttamme Vaconissa 13,5 prosenttiin Elbi paransi tulostaan merkittävästi Ostimme Helsingin Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitsevan kiinteistön yhdessä HGR Property Partnersin kanssa 1

4 Toimitusjohtajan katsaus Tasapainoiseen portfolioon Vuosi 2012 oli Ahlström Capitalille portfolion selkeyttämisen aikaa. Vähensimme harkitusti sijoitustemme riskejä selkeyttämällä omistuksiamme ja muokkaamalla sijoitustemme suhteellisia painoja. Pääomasijoitusyhtiönä Ahlström Capitalin merkittävimpiä suoritusmittareita on sen omistusten ulkoinen käypä arvo. Se kehittyikin katsausvuoden aikana myönteisesti, nimittäin 17,3 prosenttia. Myyntivoittojen ansiosta myös kirjanpidollinen tuloksemme parani merkittävästi, vaikka vuosi oli portfolioyhtiöillemme operatiivisesti haastava. Edeltävänä vuonnahan omistuksiemme ulkoinen käypä arvo myös kasvoi, mutta tilinpäätöksellisesti tulos oli erityis- ja arvonalennuskirjauksista johtuen tappiollinen. Vakavaraisuutemme ja velkaantumisasteemme eivät olleet vuoden alussa hyväksyttävällä tasolla. Teimme velkaantumisasteemme pienentämiseksi vuoden aikana kassavirtaa parantavia toimenpiteitä, ja keskitimme velkoja ja vastuita rahoituskulujemme optimoimiseksi. Taseemme keveni merkittävästi, ja tunnuslukumme ovat nyt jo paremmalla tasolla. Vuoden aikana aloitimme myös raportoinnin osakkaille kvartaaleittain pörssiyhtiöiden tavoin. Hallittua riskin vähentämistä ja aktiivista omistamista Vuonna 2012 olemme olleet yhtiöidemme aktiivinen omistaja. Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota portfolioyhtiöidemme strategioiden ja toimintalinjojen määrittelyyn samoin kuin toiminnan tuloksellisuuteen pitkällä aikavälillä. Teollisten sijoitustemme tasapainottaminen oli kuluneen vuoden päätavoitteita. Lähdimme vuoteen pyrkimyksenämme riskitason madaltaminen. Tavoitteenamme oli lisäksi tasapainottaa portfoliomme suhteellisia painoarvoja, ja syksyllä vähensimme omistusosuuttamme Vaconissa. Olemme olleet yhtiön merkittävä omistaja jo vuodesta 2001, ja positiivisen kurssikehityksen ansiosta Vaconin paino oli noussut sijoitussalkussamme varsin korkeaksi. Säilyimme edelleen yhtiön suurimpana yksittäisenä osakkeenomistajana. Vaikka vuosi oli taloudellisesti epävarma, ovat portfolioyhtiömme menestyneet kohtuullisesti. Tosin Suomessa työ on ollut haastavaa, sillä maa on menettänyt kilpailukykyään. ÅR Packaging Groupin vuotta rasittivat tehostamisohjelman lisäkustannukset. Liikevoitto parani edellisvuodesta huomattavasti. Yhtiön painopistealueita muutettiin myymällä juomapakkausdivisioona vuoden lopussa. Elektroniikan sopimusvalmistaja Enics säilytti vahvan markkina-asemansa ja kasvatti liikevaihtoaan. Enicsin sisäinen tehokkuus ei kuitenkaan ole ollut toivotulla tasolla, ja sen parantaminen on aloitettu. Turkin johtavan sähköasennustarvikeyrityksen Elbin markkinaosuus ja liikevaihto ovat kasvaneet, ja yhtiön kehitys on oikealla tiellä. Taajuusmuuttajien valmistaja Vacon onnistui vuoden aikana kasvattamaan myyntiään useille teollisuudenaloille ja korvaamaan näin Onnistuimme vuoden aikana huomattavasti tasapainottamaan teollista port foliotamme. uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden myynnin voimakkaan vähenemisen. Cencorpista irtauduimme kertomusvuoden keväällä. Kehitystyö jatkuu Onnistuimme vuoden aikana huomattavasti tasapainottamaan teollista portfoliotamme. Koska panostimme portfoliomme 2 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

5 Haastavassa taloustilanteessa pääomasijoittajien tulee olla valmiita ottamaan hallittuja riskejä silloin, kun se nähdään kannattavana. toimitusjohtaja Panu Routila selkeyttämiseen, emme olleet erityisen aktiivisia uusien sijoituskohteiden etsijöitä. Selkeyttäminen koski myös teollisia kiinteistöjämme. Vuoden lopussa kiinteistöliiketoimintaamme ei kuulunut yhtään teollisuuskiinteistöä, kun niitä vielä vuoden alussa oli neljä. Helmikuussa ostimme Helsingissä Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitsevan kiinteistön yhdessä HGR Property Partnersin kanssa. Vuonna 1896 valmistunut kiinteistö on tarkoitus palauttaa asuinkäyttöön, ja asuntojen ennakkomarkkinointi on jo aloitettu. Myös kiinteistökehityshankkeemme Romanian Bragadirussa on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Neljännen asuinkerrostalon rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2012, ja sen on tarkoitus valmistua kesällä Cleantech-salkkumme lupaavat nuoret yritykset ovat menestyneet vaihtelevasti. Kaikki eivät ole valitettavasti lunastaneet odotuksia, mutta osa on edennyt uusissa teknologioissaan merkittävällä tavalla. Cleantech on toimiala, jossa näemme edelleen kasvumahdollisuuksia. Työntäyteinen vuosi edessä Pääomasijoittaminen vauhdittaa taloutta ja liike-elämää. Haastavassa taloustilanteessa pääomasijoittajien tulee olla valmiita ottamaan hallittuja riskejä silloin, kun se nähdään kannattavana. Itselleni tulee viisi vuotta täyteen Ahlström Capitalin toimitusjohtajana. Aikaan on mahtunut monenlaisia vaiheita, ja olemme edistyneet monessa asiassa merkittävästi. Työ jatkuu edelleen. Haluan lämpimästi kiittää Ahlström Capitalin ja yritystemme henkilöstöä ahkerasta työstä, omistajia ja hallitusta sitoutumisesta ja luottamuksesta sekä kumppaneita sujuvasta yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuussa 2013 Panu Routila 3

6 Toiminta- ja sijoitusympäristö Suunnannäyttäjänä epävarmoina aikoina Kansainvälisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana tuo Ahlström Capitalin aktiivinen ja pitkäjänteinen sijoitusstrategia turvaa sekä avaa myös uusia mahdollisuuksia. Pääomasijoittaminen on aktiivinen ja lisäarvoa luova omistamisen muoto, jolla on merkitystä koko kansantalouden kasvulle ja kilpailukyvylle. Teemme jatkuvaa yhteistyötä portfolioyhtiöidemme johdon ja hallitusten kanssa. Yhteistyön merkitys korostuu taloudellisesti epävarmoina aikoina, jolloin ammattimaisella toiminnallamme voimme olla suunnannäyttäjänä. Yleinen markkinatilanne vuonna 2012 oli epävarma. Kansainvälinen taloustilanne heikkeni kesän ja syksyn aikana, ja erityisesti Eurooppa kärsi siitä. Euroopan keskuspankin valmius turvata euroalueen kriisimaiden valtioiden ja pankkien rahoitus rahan määrää lisäämällä vakautti markkinoita jonkin verran. Vuoden loppupuolella oli pörssikurssien kehityksessä nähtävissä varovaisia merkkejä markkinaepävarmuuden lievenemisestä. Lähiajan näkymiä varjostivat kuitenkin vielä maailmantalouden kasvun hidastuminen, odotettua heikompi teollisuuden luottamusilmapiiri, alhaiset kapasiteetin käyttöasteet Euroopassa sekä euroalueen valtionvelkaongelmat. Heikon taloustilanteen vaikutus näkyi myös Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden toiminnassa. Tilauskannat lyhenivät, koska asiakkaat toimivat lyhyemmällä aikajänteellä. Turkki ja Kiina ovat harvoja Ahlström Capitalin kannalta tärkeitä maita, joissa talous vielä kasvaa, joskin aiempaa hitaammin. Lainarahoituksen saamisen vaikeus voi omalta osaltaan avata pääomasijoittajille uusia mahdollisuuksia. Epävarmuuden odotetaan jatkuvan ainakin alkuvuonna Lainarahoituksen saamisen vaikeus voi omalta osaltaan avata pääomasijoittajille uusia mahdollisuuksia. Pääomasijoitukset Euroopassa, Indeksi: Q1 2007= Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Irtautumiset Sijoitukset Kerätyt varat 4 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

7 Strategia ja sijoitukset Harkittu riskin madaltaminen tuo varmuutta Ahlström Capital on aktiivinen pääomasijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on toimia ammattimaisena ja vastuullisena omistajana ja siten tuottaa lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on vuositasolla tehdä yksi tai kaksi yritysostoa ja irtautua yhdestä tai kahdesta sijoituksesta. Tyypillisesti sijoitamme yksittäiseen kohteeseen Liikevaihto ja nettotulos, M miljoonaa euroa. Päämääränämme on realisoida sijoitusten arvonnousu 5 7 vuoden kuluessa. Osa kohteista säilyy omistuksessamme pidemmänkin aikaa. Tavoittelemme sijoituksillemme prosentin vuotuista tuottoa. Kehitämme aktiivisesti kohteitamme yhdessä yritysjohdon kanssa: osallistumme hallitustyöskentelyyn ja tuemme myös portfolioyhtiöidemme operatiivista toimintaa olemalla mukana tekemässä strategiatyötä, yhteistyösopimuksia ja yrityskauppoja. Tarjoamme yritysten käyttöön kansainväliset kontaktimme. Kokeneista eri alojen asiantuntijoista Osakkeen ulkoisen käyvän arvon kehitys, koostuva neuvonantajaverkosto tukee sijoitustoimintaamme. Sijoitamme pitkäjänteisesti Sijoituksemme jakautuvat teollisiin ja kiinteistösijoituksiin sekä ympäristöteknologia-alan sijoituksiin, joita teemme cleantech-rahastomme kautta. Rahasto hallinnoi myös ulkopuolisten sijoittajien varoja. Toimintatapamme antaa meille vapauden tarkastella sijoituksia joustavasti: voimme räätälöidä sijoitustoimintaamme ja olla joko enemmistö- tai vähemmistöomistajana. Sijoitusomaisuuteemme sisältyy myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Sijoitusstrategiassa olemme katsausvuonna keskittyneet sijoitussalkun tasapainottamiseen ja riskien madaltamiseen fokusoimalla sijoituksiamme. Vuonna 2012 olemme lisänneet läpinäkyvyyttä osakkaillemme ja raportoineet heille toiminnastamme kvartaaleittain Nettotulos Liikevaihto Teolliset sijoitukset Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttajayhtiö Vacon sekä sähköasennustarvikkeita tarjoava Elbi. Teolliset sijoitukset muodostavat 67 prosenttia sijoituksistamme. 5

8 Strategia ja sijoitukset Katsausvuoden aikana vähensimme omistustamme Vaconissa sekä irtauduimme Cencorpista. Lisäksi ÅR Packaging Group tarkensi ydinliiketoimintaansa luopumalla juomapakkausdivisionastaan. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitseva toimistorakennus sekä tammikuussa 2012 hankittu Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitseva kiinteistö, joka on tarkoitus palauttaa asuinkäyttöön. Lisäksi rakennamme Romaniaan Bukarestin lähelle uutta asuinaluetta, jonka ensimmäiset asuinrakennukset valmistuivat vuonna Vuoden aikana myimme Varkaudessa sijainneen teollisuus- ja toimistorakennuksen sekä tehdasrakennukset Virossa ja Alankomaissa. Kiinteistösijoitukset muodostavat 18 prosenttia sijoituksistamme. Sijoitusomaisuuden muutos Ahlström Capitalin teolliset sijoitukset Portfolioyritys Tuotteet/palvelut Liikevaihto, milj. Omistusosuus, % ÅR Packaging Group Pakkaukset 454,0 62 Enics Elektroniikan sopimusvalmistus 390,9 96 Vacon Taajuusmuuttajat 388,4 13,5 Elbi Elektrik Sähköasennus tarvikkeet 23,9 100 Ympäristöteknologian sijoitukset Hallinnoimamme cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin, joissa on huomattavaa kasvupotentiaalia myös kansainvälisesti. Olemme rahastossa merkittävä sijoittaja muiden institutionaalisten sijoittajien rinnalla. Cleantechrahaston osuus sijoitusportfoliostamme on 4 prosenttia. Haemme uusia mahdollisuuksia Etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita hyvistä yrityksistä, joissa näemme kasvutarinan mahdollisuuden ja koemme, että voimme ammentaa osaamisestamme niiden kehitykseen. Vuoden 2012 aikana tutkimme useita kymmeniä sijoitusmahdollisuuksia niin teollisten sijoitusten, kiinteistöjen kuin cleantech-toimialankin parissa. Uusia kohteita etsitään lähinnä Pohjoismaista sekä Itä-Euroopasta. Yrityskaupoilla pyrimme myös edistämään portfolioyhtiöidemme kehittymistä ja kansainvälistymistä * ** Teolliset sijoitukset 32 % 2. Likvidit varat 28 % 3. Kiinteistöt 19 % 4. Maa- ja metsäalueet 19 % 5. Muut 2 % * substanssiarvosta 1. Teolliset sijoitukset 67 % 2. Likvidit varat 11 % 3. Kiinteistöt 18 % 4. Cleantech 4 % ** ulkoisesta käyvästä arvosta 6 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

9 TEOLLISET Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttajayhtiö Vacon sekä sähköasennustarvikkeita tarjoava Elbi.

10 Teolliset sijoitukset Eurooppalainen pakkauskonserni keskittää ja tehostaa toimintojaan ÅR Packaging Groupilla oli ensimmäinen täysi toimintavuosi nykymuodossaan. ÅR Packaging Group syntyi, kun Euroopan johtaviin kartonkipakkausyrityksiin kuuluva Å&R Carton ja Pohjois-Euroopan johtava joustopakkausten valmistaja Flextrus yhdistyivät vuonna Uuden konsernin laaja tuotevalikoima ja syvällinen pakkausalan tuntemus luovat lisäarvoa asiakkaille. ÅR Packaging Groupin liikevaihto vuonna 2012 oli 454,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2011 (401,8 miljoonaa euroa) verrattuna oli 13 prosenttia. Flextrusin myyntiluvut sisältyvät konsernin liikevaihtoon syyskuusta 2011 lähtien. Koko vuoden 2011 proforma liikevaihto oli 461 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa 62 prosenttia konsernista, joka työllistää henkilöä 15 tehtaassa seitsemässä Euroopan maassa. ÅR Packaging Groupille 2012 oli suurten muutosten vuosi. Vuoden alussa Harald Schulz aloitti yhtiön uutena toimitusjohtajana. Yhtiölle on laadittu uusi fokusoitu strategia, jonka tarkoituksena on selkeyttää yhtiön toimintoja. Organisaatiota on yksinkertaistettu ja asetettu myynti ja ydinliiketoiminnot etusijalle. Osana tätä muutosprosessia toteutettiin vuoden aikana laaja sopeuttamisohjelma, jonka seurauksena yhtiöstä väheni noin 200 henkilötyövuotta. Tästä aiheutuneet suuret kertaluonteiset kulut rasittivat vuoden tulosta. Vuoden lopussa ÅR Packaging Group luopui juomapakkausliiketoiminnastaan, johon sisältyivät yksiköt Alankomaiden Sneekissä ja Saksan Bremenissä. Uudeksi omistajaksi tuli yhdysvaltalainen Graphic Packaging Holding Company. Luopumisen jälkeen ÅR Packaging Groupilla on entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä jäljelle jääneisiin viiteen liiketoiminta-alueeseen. ÅR Packaging Group 2012 Liikevaihto 454,0 milj. Omistusosuus 62 % Tulevaisuuden näkymät Tavoitteena on edelleen lisätä kustannustehokkuutta. Yleisestä markkinatilanteesta huolimatta pakkausten kysyntä on suhteellisen vakaata. Jo toteutettujen ja suunnitteilla olevien kehitystoimenpiteiden ansiosta ÅR Packaging Group on huomattavasti aiempaa kilpailukykyisempi yritys, jolla on kevyempi tase ja parempi tuloksentekokyky. 8 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

11 ÅR Packaging pakkaukset ÅR Packaging Group on huomattavasti aiempaa kilpailukykyisempi yritys, jolla on kevyempi tase ja parempi tuloksentekokyky. ÅR Packaging Group omistusosuudet ÅR Packaging Group liikevaihto , M Ahlström Capital 62 % 2. Accent Equity % 3. Henkilöstö 4 %

12 Teolliset sijoitukset Elektroniikan sopimusvalmistaja uuteen vauhtiin Enics on yksi maailman suurimpia teollisuuden ammattielektroniikan sopimusvalmistajia. Se auttaa teollisuusyrityksiä optimoimaan arvoketjuja ja parantamaan kilpailukykyä lisäämällä tuottavuutta ja laitteiden luotettavuutta, lyhentämällä aikaa tuotekehityksestä tuotantoon sekä pienentämällä kokonaiskustannuksia. Enics on johtavien laitevalmistajien valitsema kumppani ammattikäyttöön suunnatun elektroniikan sopimusvalmistukseen. Yhtiön erityisosaamisalueita ovat muun muassa hissien, liukuportaiden, junien ja raideliikenteen ohjausjärjestelmät, energian tuotanto ja siirto sekä turvallisuusjärjestelmät. Enics tarjoaa tuotteen koko elinkaaren kattavat palvelut suunnittelusta valmistukseen sekä jälkimarkkinapalveluihin mukaan lukien hankinnan ja toimitusketjun hallinnan. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa nopea prototypointi, tuotannollistaminen, kustannusten optimointi, testausjärjestelmien kehittäminen, komponenttien ladonta, järjestelmien kokoonpano sekä korjaus ja ylläpito. Enicsillä on usean vuosikymmenen kokemus teollisuuselektroniikan asiakkaiden palvelemisesta. Asiakaskunta on laajentunut ja kattaa tällä hetkellä alan merkittävimmät yritykset. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä, ja Enicsillä on yhteensä kahdeksan tuotantolaitosta Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Sveitsissä, Slovakiassa ja Kiinassa sekä hankintaosasto Hong Kongissa. Yritys työllistää noin työntekijää. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 390,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 96 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen kannattavuus ei yltänyt suunnitellulle tasolle, ja merkittäviä organisatorisia muutoksia toteutettiin tehtaiden suorituskyvyn parantamiseksi. Vuoden aikana parannettiin kustannustehokkuutta ja resurssien käytön optimointia koko yhtiössä. Pitkän tähtäimen strategian mukaisesti ja vastauksena kysynnän muutoksiin Enicsin tuotannon painopiste on siirtynyt korkean kustannustason maista matalamman kustannustason maihin. Osana tätä kehitystä Enics vahvisti edelleen Kiinan-toimintojaan avaamalla Suzhouhun tehtaan, jonka viralliset avajaiset pidettiin syyskuussa. Enics 2012 Liikevaihto 390,9 milj. Omistusosuus 96 % Toinen painopistealue oli käyttöpääoman hallinnan parantaminen, mihin pyrittiin terävöittämällä tilaus-toimitusprosessia siten, että kysynnän vaihtelut tulevat paremmin huomioiduksi. Myynti sujui yleiseen taloustilanteeseen nähden hyvin, ja loppuvuonna saavutettiin kuukausikohtaisia myyntiennätyksiä. Enicsin hallitus nimitti joulukuussa uudeksi toimitusjohtajaksi dipl.ins. Hannu Keinäsen 18. helmikuuta 2013 alkaen. Tulevaisuuden näkymät Enicsin tavoitteena on käyttöpääoman hallinnan optimointi läpi koko organisaation sekä uusien liiketoimintojen käynnistäminen. Samalla kiinnitetään huomiota 10 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

13 Enics elektroniikan sopimusvalmistus Yhtiöllä on vankka asiakaspohja ja selkeä strategia, joten sillä on kaikki edellytykset jatkaa kasvuaan ja parantaa kannattavuuttaan. Enics omistusosuudet Enics liikevaihto , M asiakastyytyväisyyteen. Yhtiöllä on vankka asiakaspohja ja selkeä strategia, joten sillä on kaikki edellytykset jatkaa kasvuaan ja parantaa kannattavuuttaan. 1. Ahlström Capital 96 % 2. Henkilöstö 4 %

14 Teolliset sijoitukset Kestävien energiaratkaisujen kehittäjän tuotevalikoima uudelle tasolle Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotteita käytetään kaikkialla teollisuudessa, yhdyskuntatekniikassa ja energiantuotannossa. Suurimpia taajuusmuuttajia hyödyntäviä teollisuudenaloja ovat muun muassa rakennusautomaatio, nosturit ja nostimet, laiva- ja meriteollisuus, metalli- ja kaivosteollisuus, vedenkäsittely, hissit ja liukuportaat, sekä aurinkovoima ja tuulivoima. Vaconin menestyksen on luonut asiakaslähtöisyys sekä vahva tutkimus- ja tuotekehitystyö, mikä on tehnyt yhtiön kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Vaconin tuotteilla voidaan laajamittaisesti lisätä energiatehokkuutta ja hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä. Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästettiin vuonna 2012 noin 50 TWh sähköenergiaa. Tämä vastaa noin yhdeksän ydinreaktorin tuotantokapasiteettia. Parhaimmillaan taajuusmuuttajilla voidaan vähentää sähkömoottorin energiankulutusta jopa 50 prosenttia, ja on arvioitu, että maailmanlaajuisesti lähes 30 prosenttia sähkömoottoreiden kuluttamasta energiasta voitaisiin säästää taajuusmuuttajien laajamittaisella käytöllä. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 388,4 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 29 maassa. Vacon Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. Ahlström Capital vähensi omistusosuuttaan Vacon Oyj:ssä 13,5 prosenttiin marraskuussa. Ahlström Capital on ollut yhtiön merkittävä osakkeenomistaja jo vuodesta 2001, ja Vaconin painoarvo yhtiön sijoitusomaisuudessa on noussut vuosien saatossa merkittävästi positiivisen kurssikehityksen myötä. Ahlström Capital on edelleen yhtiön suurin yksittäinen omistaja ja jatkaa edelleen aktiivisena osakkeenomistajana ja yhtiön kehittäjänä. Vacon onnistui vuoden aikana kasvattamaan myyntiään useille teollisuudenaloille ja näin korvaamaan uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden myynnin voimakkaan laskun. Vaconin myynti kasvoi vuonna 2012 erityisesti rakennusautomaatiossa ja meriteollisuudessa, mutta laski voimakkaasti uusiutuvan energian tuotannossa. Vacon 2012 Liikevaihto 388,4 milj. Omistusosuus 13,5 % Uusia tuotteita ja toimipisteitä Keväällä Vacon otti käyttöön uuden tehtaan Intian Bangaloressa. Lisäksi Vacon avasi uuden aurinkoenergiatuotteiden osaamiskeskuksen Espanjan Barcelonaan, aluekeskuksen Singaporeen sekä uuden edustuston Almatyyn, Kazakstanin eteläosaan. Vuoden aikana Vacon nosti tuotevalikoimaansa uudelle tasolle tuomalla markkinoille monia uusia tuotteita. Niitä olivat muun muassa uudistettu VACON NXP -taajuusmuuttajaperhe ja uusinta kolmatta tuotesukupolvea edustavat VACON 100-, VACON 100 X- ja VACON 20 X -taajuusmuuttajat. 12 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

15 Vacon taajuusmuutajat Taajuusmuuttajille ei ole näköpiirissä kilpailevaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Vacon omistusosuudet Vacon liikevaihto , M Tulevaisuuden näkymät Yleinen markkinatilanne on edelleen epävarma, mutta Vaconilla on tulevaisuudessakin hyvät mahdollisuudet kasvaa, sillä taajuusmuuttajille ei ole näköpiirissä kilpailevaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Vaconin markkinoille tuomat uudet tuotteet antavat omalta osaltaan yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaa haastavassakin markkinaympäristössä. Vuosi 2013 on Vaconille merkkivuosi, sillä se tulee toimineeksi 20 vuotta kansainvälisillä taajuusmuuttajamarkkinoilla Ahlström Capital 13,5 % 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,6 % 3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 3,8 % 4. Muut 77, 1 % Lähde: Vaconin tiedotteet

16 Teolliset sijoitukset Sähköasennustarvikkeiden valmistaja kasvu-uralla Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, jolla on moderneja ja tyylikkäitä tuoteperheitä ja laaja jakeluverkosto. Elbi toimii Istanbulissa, jossa sillä on oma tehdas. Yhtiö työllistää 350 henkeä ja myy tuotteitaan pääasiassa Mustanmeren alueella, Turkissa, Romaniassa, Ukrainassa ja Venäjällä. Vuonna 2012 Elbin liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 100 prosenttia joulukuussa tehtyjen omistusjärjestelyjen seurauksena. Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, hyvin toimiva jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. Yhtiöstä on tullut yksi Turkin johtavista sähköasennustarvikkeiden valmistajista. Elbi laajensi vuonna 2012 toimintaansa ja vahvisti asemiaan Mustanmeren alueella ja naapurimaissa. Yhtiön tavoitteena on luoda tuotteillaan mukavuutta ja toimivuutta koteihin ja julkisiin tiloihin. Se soveltaa tuotekehityksessään viimeisintä teknologiaa elektroniikan ja mukavuustoimintojen integroimiseksi uusiin tuoteperheisiin. Uusilla materiaaleilla ja väriyhdistelmillä on saatu aikaan loisteliaita kehyksiä ja koteloita ja tehty parannuksia kytkimiin ja pistorasioihin. Tuotteiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asennusten nopeuteen ja helppouteen työmailla. Elbi jatkaa uusien monipuolisten tuotteiden ja älykkäiden toiminnallisuuksien kehittämistä vahvistaakseen asemaansa valituilla markkina-alueilla. Yhtiö on koko ajan parantanut sisäisiä prosessejaan ja kustannustehokkuuttaan kannattavuuden lisäämiseksi. Toimintamallin tehostaminen on onnistunut hyvin, ja vuoden aikana yhtiö on kehittynyt sekä tehnyt hyvän tuloksen. Toisin kuin muualla Euroopassa, rakennusteollisuuden markkinat Turkissa ovat olleet aktiiviset, mikä yhdessä Elbin parantuneen kotimarkkina-aseman kanssa johti myynnin selvään kasvuun. Yhtiössä on kiinnitetty erityistä huomiota myynnin kasvattamiseen edelleen sekä hankinta- ja toimitusketjujen parantamiseen. Yhtiö teki positiivisen tuloksen ensimmäistä kertaa Ahlström Capitalin omistusaikana. Elbi 2012 Liikevaihto 23,9 milj. Omistusosuus 100 % 14 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

17 Elbi sähköasennustarvikkeet Yhtiö teki positiivisen tuloksen ensimmäistä kertaa Ahlström Capitalin omistusaikana. Elbi omistusosuudet 2012 Elbi liikevaihto , M Ahlström Capital 100 %

18 KIINTEISTÖ Kiinteistöliiketoimintaamme kuuluu kiinteästi arvokiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen sekä uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoittaminen.

19 Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksissa kehityksen vuosi Ahlström Capitalin sijoitustoimintaan kuuluvat kiinteästi kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kiinteistöt muodostavat 18 prosenttia sijoituksistamme. Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitsevan arvokiinteistön lisäksi tammikuussa 2012 yhdessä HRG Property Partnersin kanssa hankittu Lönnrotinkatu 3:ssa sijaitseva kiinteistö. Lisäksi yritys rakentaa ja kehittää uutta asuinaluetta Romaniassa. Eteläesplanadin kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu, ja muutamaa vuokralaisvaihdosta lukuun ottamatta toiminta jatkuu entisellään. Vuoden aikana Ahlström Capital on luopunut teollisista kiinteistöistään. Jo pitkään vajaakäytössä ollut Varkauden toimisto- ja tehdaskiinteistö myytiin helmikuussa ja Alankomaiden Sneekissä sijaitseva kiinteistö, jossa Å&R Carton oli ollut vuokralaisena, myytiin juomapakkausliiketoiminnan myötä joulukuussa. Lokakuun alussa Viron Elvassa sijaitseva kiinteistö myytiin sen vuokralaiselle portfolioyhtiö Enicsille. ÅR Packaging Group osti tammikuussa 2013 Viron Tabasalun kiinteistön, jossa se on aiemmin ollut vuokralaisena. Uusi kohde Lönnrotinkadulla Ahlström Capital ja HGR Property Partners ostivat tammikuussa Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 -nimisen yhtiön. Yhtiö omistaa Helsingissä Lönnrotinkatu Eteläesplanadin kiinteistössä toimivat muun muassa ravintolat Savoy ja Katsomo sekä Savoy-teatteri. 17

20 Kiinteistösijoitukset 3:ssa sijaitsevan kiinteistön. Vuonna 1896 valmistunut kiinteistö, jonka on suunnitellut ja rakennuttanut arkkitehti Florentin Granholm, sijaitsee aivan Helsingin ydinkeskustassa. Rakennuslupa saatiin kuluvan vuoden tammikuussa, ja tavoitteena on palauttaa rakennus asuinkäyttöön vuoden 2014 kevääseen mennessä. Asuntojen ennakkomarkkinointi aloitettiin syksyllä. Romanian hankkeet etenevät Ahlström Capital omistaa noin kahden hehtaarin suuruisen maa-alueen Romanian Bragadirussa, lähellä Bukarestia. Yhdessä paikallisen kumppanin kanssa Ahlström Capital rakentaa alueelle useita asuinkerrostaloja. Ensimmäiset kaksi rakennusta, joiden kaikki huoneistot on myyty, valmistuivat toukokuussa Kolmas rakennus valmistui kesällä 2012, ja sen asunnoista pitkälti yli puolet on myyty. Neljännen rakennuksen rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2012, ja sen odotetaan valmistuvan kesällä Projekti jatkuu, sillä Romaniassa on suuri kysyntä uusille asuinrakennuksille. Kehitystä ja kartoitusta Kiinteistöala on Suomessa hieman elpynyt vuodesta Rahoituksen saaminen on entistä haasteellisempaa, koska kansainvälisiä pankkeja on poistunut Suomen markkinoilta. Helsingissä kysyntä kohdistuu edelleen pääasiassa keskustan alueelle. Yleisen taloustilanteen vuoksi liikehuoneistojen vuokrataso ei ole juuri noussut. Ahlström Capital näkee myös Venäjän kiinteistömarkkinan edelleen kiinnostavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Ahlström Capital näkee myös Venäjän kiinteistö markkinan edelleen kiinnos tavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Kartoitamme jatkuvasti uusia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja panostamme omistamiemme kiinteistöjen kehittämiseen. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Lönnrotinkadun kiinteistöön valmistuu arvoasuntoja keväällä Ahlström Capital rakentaa Romanian Bragadiruun asuinkerrostaloja, joista kolme on jo valmistunut. 18 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

21 CLEANTECH Cleantech-yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia.

22 Cleantech-sijoitukset Puhtaan teknologian kasvuyritykset ovat ottaneet askeleen eteenpäin Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin. Puhtaan teknologian toimiala nähdään erittäin kiinnostavana pääomasijoituskohteena. Rahasto on sijoittanut seitsemään yritykseen. Cleantech-rahasto muodostaa 4 prosenttia sijoitusportfoliostamme. Vuonna 2010 perustettu cleantechrahasto on Ahlström Capitalille perinteisestä poikkeava tapa sijoittaa. Se tekee venture capital -tyyppisiä sijoituksia nuoriin ja kehittyviin yrityksiin, jotka ovat rakentamassa uutta liiketoimintaa. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille. Autamme niitä toiminnan teollistamisessa ja kaupallistamisessa sekä prosessien kehittämisessä olemalla mukana sekä hallitustyöskentelyssä että tietyssä määrin operatiivisella tasolla erilaisissa työryhmissä. Tämän lisäksi tarjoamme yrityksille kontaktiverkostomme auttaaksemme niitä muun muassa toiminnan kehittämisessä ja mahdollisen lisärahoituksen hankkimisessa. AC Cleantech Growth Fund I Ky etsii ja analysoi oman alansa kiinnostavia sijoituskohteita. Rahasto on kerännyt varoja sijoittajaryhmältä ja sijoittanut ne lupaaviin kasvuyrityksiin. Ahlström Capitalin ohella rahastoon ovat sijoittaneet Varma, Sitra ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Rahasto on saanut sijoittajilta 50 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia. Ahlström Capitalin osuus on 30 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa, josta noin 5 miljoonaa on vielä sijoittamatta. Kasvuyritykset ovat kehittyneet vaihtelevasti Cleantech-portfolion yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia ja teknistä etumatkaa kilpailijoihinsa verrattuna. Vuoden 2012 lopussa rahasto oli sijoittanut seitsemään eri yritykseen. Rahaston tavoitteena on sijoittaa 8 10 yritykseen, joten tulevaisuudessa uudet sijoitukset ovat mahdollisia. Strategisesti yrityksiä kehitetään noin viisi vuotta, jona aikana yrityksiin voidaan tehdä lisäsijoituksia. Tämän jälkeen tavoitteena on kannattava irtautuminen. Vuoden 2012 aikana rahasto ei sijoittanut uusiin yrityksiin, mutta osaan olemassa olevista yrityksistä tehtiin lisäsijoituksia. Ne kaikki ovat vuoden aikana kehittyneet merkittävästi, ja useimmat ovat siirtyneet tuotekehityksestä seuraavaan vaiheeseen eli tuotteiden kaupallistamiseen. Markkinatilanne vuonna 2012 oli cleantech-toimialalle haasteellinen, ja osalla yrityksistä ei ollut toivottua kaupallista menestystä. Seuraavien vuosien aikana rahaston tehtävänä on tunnistaa potentiaalisimmat yritykset ja keskittyä erityisesti niiden kehittämiseen sekä jollain aikavälillä irtautua vähemmän kannattavista yrityksistä. Rahastosijoittaminen on nostanut yrityksemme profiilia. Olemme saaneet sen kautta uusia yhteistyöehdotuksia ja kasvattaneet kansainvälistä verkostoamme. 20 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2012

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot