Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian kasvuyrityksiin. Yhtiö kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin, ja sen portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ylittää miljardi euroa. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. SiSälTö Ahlström Capital Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toiminta- ja sijoitusympäristö Strategia ja sijoitukset... 5 Portfolioyritykset... 7 Kiinteistösijoitukset Cleantech-sijoitukset Hallitus ja henkilöstö Toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase...30 Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 39 Emoyhtiön tase Tilintarkastuskertomus Hallituksen ehdotus voitonjaosta Tunnusluvut Osakkeiden tasearvo ja substanssiarvo Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallintoperiaatteet...46 Tietoja osakkeenomistajille....48

3 Ahlström Capitalin Yhtiön tulos parani operatiivisesti. Osakkeemme substanssiarvo kasvoi merkittävästi, mutta tilinpäätöksen tulos oli tappiollinen arvonalennuskirjauksista johtuen. Muodostimme yhdessä sijoitusrahasto Accent Equity 2008:n kanssa uuden pakkausalan konsernin ÅR Packaging Groupin. 1 Irtauduimme Symbiconista. Cleantech-rahastomme on sijoittanut yhteensä seitsemään ympäristöteknologia-alan yritykseen. Hallituksemme uusi puheenjohtaja on vuorineuvos Stig Gustavson.

4 Toimitusjohtajan katsaus Erittäin kaksijakoinen vuosi: suuria tulosvaikutteisia alas kirjauksia, mutta toisaalta portfolion arvon nousu. toimitusjohtaja Panu Routila 2 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Arvonnousua kehitystyöllä Vuosi 2011 oli Ahlström Capitalille voimakkaan kehitystyön aikaa. Omistuksiemme arvo kasvoi huomattavasti, mutta tilinpäätöksellisesti yhtiön tulos on tappiollinen lähinnä arvonalennuskirjauksista johtuen. Onnistuimme nostamaan raportointivuonna omistuksiemme käypää arvoa 9 prosenttia. Konsernin kirjanpidollinen tulos osoittaa 34,9 miljoonan euron tappiota, mikä johtuu Å&R Cartonin tappiollisesta tuloksesta, eräistä arvonalennuskirjauksista sekä irtautumistappiosta. Toimenpiteillä olemme selkeyttäneet salkkumme sisältöä ja sen rakennetta. Ahlström Capital on muuttamassa yhtiön holding-rakennetta siten, että Suomen ja Ruotsin holding-yhtiöiden toiminta siirretään Hollantiin. Tulevaisuudessa omistustemme hallinta tulee tapahtumaan pääasiassa Hollannin kautta, jossa meillä on jo nyt oma henkilöstö hoitamassa holding-yhtiöitämme. Aiempaan holding-rakenteeseen verrattuna Hollannin etuna on, että sen yhtiölainsäädäntö tuntee rahoitusinstrumentteja laajemmin kuin Suomen tai Ruotsin vastaavat lait ja käytännöt. Lisäksi Hollanti on euromaa ja yhteistyökumppaneiden yleisesti arvostama toimintaympäristö. Vaihdos hallituksen johdossa Elokuussa saimme suruviestin, kun hallituksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Morten Ahlström

5 menehtyi vaikeaan sairauteen. Jäimme kaipaamaan Mortenin sitoutu neisuutta ja positiivista asennetta. Hänen aikanaan Ahlström Capital kehittyi yhdeksi Suomen johtavista pääomasijoittajista. Hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajaksi vuorineuvos Stig Gustavsonin. Hänen erittäin laajat verkostonsa ja pitkä teollisuuskokemuksensa merkitsevät paljon yhtiömme kehitykselle ja tulevaisuudelle. Strategista ja operatiivista kehittämistä Vuonna 2011 teimme paljon työtä portfolioyhtiöidemme strategian suuntaamiseksi ja niiden operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. Työn tulokset näkyivät: operatiivisesti portfolion liiketoiminta parani viime vuonna merkittävästi. Elektroniikan sopimusvalmistaja Enics kasvoi vahvasti yltäen historiansa parhaaseen tulokseen. Pakkausteollisuudessa muodostimme Accent Equityn kanssa eurooppalaisen pakkauskonsernin ÅR Packaging Groupin. Yhdistimme sen omistukseen Ahlström Capitalin Å&R Cartonin ja Accentin ruotsalaisen Flextrusin, joka keskittyy joustopakkauksiin. Turkin johtava sähköasennustarvikeyritys Elbi kasvoi erityisen merkittävästi kotimarkkinoillaan ja pääsikin positiiviseen liiketulokseen. Pörssiyhtiö Vacon, jossa olemme suurin omistaja, on tulososuudellaan vaikuttanut positiivisesti teollisen salkkumme tulokseen sekä osingoillaan parantanut kassavirtaamme. Digitaalisia mainos- ja ilmoitustauluja valmistavasta Symbiconista puolestaan irtauduimme. Työn tulokset näkyivät: operatiivisesti portfolion liiketoiminta parani viime vuonna merkittävästi. Kiinteistökehityshankkeemme Romanian Bragadirussa otti aimo harppauksen eteenpäin: ensimmäiset kaksi kerrostaloa valmistuivat toukokuussa Cleantech-salkkumme lupaavista nuorista yrityksistä etenkin aurinkoenergia-alan Ripasso ja rakennusalan Neapo menestyivät hienosti. Muutama yhtiö ei kuitenkaan saavuttanut tavoitteitaan. Cleantech-rahastossamme on vielä varoja sijoitettavaksi. Seuraamme tiiviisti tätä tulevaisuuden alaa ja siinä avautuvia mahdollisuuksia. Teollisuussalkkumme vahvistaminen on yksi alkaneen vuoden päätehtävistämme. Tarkastelemme sijoituksiamme kriittisesti, selkiyttäen ja järkeistäen niitä niin, että kehitys on strategisten tavoitteidemme mukaista. Pyrkimyksemme on alentaa sijoitustemme riskitasoa. Omistajillemme tulemme antamaan kvartaaleittain informaatiota toiminnastamme. Uudelle vuosikymmenelle Vuonna 2011, voimakkaan kehitystyön vuotena, Ahlström Capital täytti kymmenen vuotta. Se on nuori ikä verrattuna niihin 160 vuoteen, joina Ahlström-yhtiöitä on ollut toiminnassa. Talouden kasvava epävarmuus ei vielä loppuvuodesta 2011 vaikuttanut omistuksiimme. Varovaisuus on kuitenkin kaikilla aloilla kasvanut, ja se heijastuu teollisiin investointeihin. Finanssialan haasteet vain kasvavat alkaneena vuonna, kun valtioiden rahoitus ongelmat rasittavat pankkisektoria. Loppuvuodesta uskomme tilanteen jo kohenevan. Ahlström Capitalin rahoitus ja pankkiyhteydet ovat koko ajan sujuneet ongelmitta. Kiitän Ahlström Capitalin ja yritystemme henkilöstöä ahkerasta työstä, omistajia ja hallitusta luottamuksesta ja tärkeästä tuesta yhtiön kehittämiseksi sekä kumppaneita sujuvasta ja rakentavasta yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuussa 2012 Panu Routila 3

6 toiminta- ja sijoitusympäristö Pitkäjänteinen pääomasijoittaja antaa turvaa haastavina aikoina Sijoitusympäristön muuttuessa haastavaksi talouden turbulenssissa aktiivinen pääomasijoittaja on merkittävä tuki ja suunnannäyttäjä. 4 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Ahlström Capital, yksi Suomen johtavista pääomasijoitusyhtiöistä, on aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä, joka tähtää yhtiöidensä kansainväliseen kasvuun. Jatkuva yhteistyö sijoituskohteiden johdon ja hallitusten kanssa luo mahdollisuuksia myös taloudellisesti haastavina aikoina. Yleinen markkinatilanne vuonna 2011 oli vaihteleva. Vuoden ensimmäisinä kuukausina maailmantalouden ripeä kasvu jatkui erityi - sesti siirtymätalouksissa. Kasvu alkoi kuitenkin hidastua yleisten inflaatiopaineiden ja kehittyneiden talouksien kiristyneen finanssipolitiikan vaikutuksesta. Euroalueen talouskriisi syveni loppuvuodesta. Epävarmuus on lisääntynyt, mikä näkyy yritysten toiminnassa: tilauskannat ovat lyhentyneet, koska asiakkaat toimivat lyhemmällä aikajänteellä. Lainarahoituksen saatavuuden kiristymiseen on vaikuttanut paitsi euroalueen velkakriisi myös tiukentunut sääntely, mikä rajoittaa finanssi-instituutioiden mahdollisuuksia olla mukana pääomasijoitustoiminnassa. Kun lisäksi omavaraisuusvaateet ovat kasvaneet, rahoituksen saaminen voi olla yrityksille haasteellista. Osakemarkkinoiden kehitys on ollut läpi vuoden epävakaata. Epävarmuuteen ovat vaikuttaneet varsinkin euroalueen julkisen ja pankkisektorin edelleen jatkuvat ongelmat, mutta myös Pohjois- Afrikan poliittiset muutokset ja Japanin luonnonkatastrofi. Euroalueen kasvun uskotaan jäävän vaatimattomaksi. Lainamarkkinoiden haasteet, kasvava työttömyys sekä valtioiden velkaantumisen hillitsemistoimet heikentävät kulutuskysyntää ja investointeja. Kehittyvien maiden talouskasvu on jatkunut toistaiseksi, mutta markkinoiden heilahtelusta ja epävarmuudesta on tullut globaali ilmiö. Pääomasijoitukset Euroopassa, Indeksi: Q1 2007= Irtautumiset Sijoitukset Kerätyt varat 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Jatkuva yhteistyö sijoituskohteiden johdon ja hallitusten kanssa luo mahdollisuuksia myös taloudellisesti haastavina aikoina.

7 Strategia ja sijoitukset Monipuolinen sijoitusstrategia luo mahdollisuuksia Ahlström Capital on aktiivinen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii ammattimaisena ja vastuullisena omistajana ja siten pyrkii tuottamaan lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on vuositasolla tehdä 1 2 yritysostoa ja irtautua yhdestä tai kahdesta sijoituksesta. Tyypillisesti sijoitamme yksittäiseen kohteeseen 5 25 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Päämääränämme on realisoida arvonnousu 5 7 vuoden kuluessa. Osa kohteista säilyy omistuksessamme pitempäänkin. Tavoittelemme sijoituksillemme prosentin tuottoa. Kehitämme aktiivisesti kohteitamme yhdessä yritysjohdon kanssa: osallistumme hallitustyöskentelyyn, olemme mukana tekemässä strategiatyötä, yhteistyösopimuksia ja yrityskauppoja sekä tuemme portfolioyhtiöidemme operatiivista toimintaa. Sijoitustoimintaamme tukee myös laaja, kokeneista eri alojen asiantuntijoista koostuva neuvonantajaverkosto, ja tarjoamme yritysten käyttöön kansainväliset kontaktimme. Joustavuutta sijoituksissa Sijoituksemme jakautuvat teollisiin sijoituksiin, kiinteistösijoituksiin sekä ympäristöteknologia-alan sijoituksiin, joita teemme cleantech-rahastomme kautta. Rahasto hallinnoi myös ulkopuolisten sijoittajien varoja. Toimintatapamme antaa meille vapauden tarkastella sijoituksia joustavasti: voimme räätälöidä sijoitustoimintaamme ja olla joko enemmistö- tai vähemmistöomistajana. Sijoitusomaisuutemme sisältää myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Toiminnassamme pyrimme hallitusti arvioimaan sijoitustemme 5 Liikevaihto ja nettotulos, M Operatiivinen liiketulos, M * Osakkeen substanssiarvon kehitys, Nettotulos Liikevaihto * Ennen kertaluonteisia eriä ja irtautumisia

8 6 riskitasoa suhteessa odotettuun tuottoon ja raportoimaan osakkaillemme toiminnan kehityksestä läpinäkyvästi. Teolliset sijoitukset Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttujayhtiö Vacon, pörssilistattu elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja tarjoava Cencorp sekä sähköasennustarvikkeita valmistava Elbi. Teolliset sijoitukset muodostavat 72 prosenttia sijoitusportfoliostamme. Katsausvuoden aikana irtauduimme Symbiconista. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat toimisto- ja tehdaskiinteistöt Suomessa, Hollannissa ja Virossa. Rakennamme ja kehitämme uutta asuinaluetta Romanian Bukarestissa, Toiminnassamme pyrimme hallitusti arvioimaan sijoitustemme riskitasoa suhteessa odotettuun tuottoon. jossa ensimmäiset asuinrakennukset valmistuivat vuonna Kiinteistö sijoitukset muodostavat 19 prosenttia salkustamme. Ympäristöteknologian sijoitukset Hallinnoimamme cleantech-rahasto sijoittaa nuoriin ympäristöteknologian yrityksiin, joissa on huomattavaa kasvupotentiaalia myös kansainvälisesti. Olemme growth capital -tyyppisessä rahastossa merkittävä sijoittaja muiden institutionaalisten sijoittajien rinnalla. Cleantechrahaston osuus sijoitusportfoliostamme on 3 prosenttia. Kohti uusia sijoituksia Etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita hyvistä yrityksistä, joissa näemme kasvutarinan mahdollisuuden ja koemme, että voimme ammentaa osaamisestamme niiden kehitykseen. Vuoden 2011 aikana tutkimme useita kymmeniä sijoitusmahdollisuuksia niin teollisia yrityksiä, kiinteistöjä kuin cleantechtoimialankin yrityksiä. Uusia kohteita etsitään lähinnä Pohjoismaista sekä Itä-Euroopasta. Yrityskaupoilla pyrimme myös edistämään portfolioyhtiöidemme kehittymistä ja kansainvälistymistä. Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Sijoitusomaisuuden muutos* Teollisten sijoitusten jakauma* Teolliset sijoitukset 32 % Likvidit varat 28 % Kiinteistöt 19 % Maa- ja metsäalueet 19 % Muut 2 % Teolliset sijoitukset 72 % Likvidit varat 6 % Kiinteistöt 19 % Cleantech 3 % ÅR Packaging Group 11 % Enics 45 % Vacon 40 % Elbi 3 % Muut 1 % * substanssiarvosta

9 Ahlström Capitalin Ahlström Capitalin teolliset sijoitukset ÅR Packaging Group Liikevaihto Kartonki- ja joustopakkaukset 401,8 milj. Enics Omistusosuus 62 % Liikevaihto Elektroniikan sopimusvalmistus 377,0 milj. 7 Omistusosuus 96 % Vacon Liikevaihto Taajuusmuuttajat 380,9 milj. Omistusosuus 20 % Elbi Liikevaihto Sähköasennustarvikkeet 18,9 milj. Omistusosuus 60 %

10 Portfolioyritykset Ahlström Capital ja ruotsalainen sijoitusrahasto Accent Equity 2008 yhdistivät pakkausalan toimintonsa uuteen konserniin ÅR Packaging Groupiin. 8 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Uusi eurooppalainen pakkauskonserni Ahlström Capital ja ruotsalainen sijoitusrahasto Accent Equity 2008 yhdistivät pakkausalan toimintonsa uuteen konserniin ÅR Packaging Groupiin. Järjestely vahvistaa yhdistyneiden yritysten, Euroopan johtavan kartonkipakkausyrityksen Å&R Cartonin ja Pohjois-Euroopan johtavan joustopakkausten valmistajan Flextrusin, kilpailukykyä. ÅR Packaging Group työllistää henkilöä 17 tehtaassa kahdeksassa Euroopan maassa. Sen liikevaihdon odotetaan nousevan noin 500 miljoonaan euroon. Å&R Carton ja Flextrus tulevat jatkossakin toimimaan markkinoilla erillisinä yhtiöinä omilla tuotemerkeillään, mutta ne hyödyntävät muun muassa toistensa tietotaitoa, tuotekehitystä ja hankintasynergioita sekä hyviä asiakassuhteita. Tämä vahvistaa niiden asemaa meneillään olevassa pakkausmarkkinoiden rakennemuutoksessa. Yritysjärjestelyn yhteydessä CapMan irtautui omistuksestaan Å&R Cartonissa. Vuonna 2011 yrityksen liikevaihto kasvoi yrityskaupan myötä 401,8 miljoonaan euroon. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 62 prosenttia.

11 ÅR Packaging Group liikevaihto , M ÅR Packaging Group omistusosuudet Ahlström Capital 62 % Accent Equity % Henkilöstö 4 % 9 Vuoden aikana ÅR Packaging Groupin myynti ja tilauskanta kehittyivät suotuisasti. Pakkausteollisuuden raaka-ainehinnat nousivat kuitenkin merkittävästi vuonna 2011, mikä rasitti tulosta. Järjestelyn yhteydessä Ruotsintoiminnot keskitettiin Lundiin, jossa molemmilla yhtiöillä on entuudestaan suuret tehtaat, ja pitkään tappiollisena toiminut Norrköpingin tehdas suljettiin. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin helmikuussa 2012 Harald Schulz. Hän on ollut Å&R Carton -konsernin palveluksessa vuodesta 2001 ja toimi ennen nimitystään Branded Products -liiketoiminta-alueen johtajana. Tulevaisuuden näkymät ÅR Packaging Groupin asiakkaista suuri osa toimii elintarviketeollisuudessa, jossa kysynnän odotetaan Odotettavissa on innovaatioita, jotka tuovat lisäarvoa niin teollisille asiakkaille, kaupalle kuin kuluttajillekin. pysyvän suhteellisen vakaana heikentyneistä suhdanteista huolimatta. Ensimmäisenä tavoitteena on hyödyntää kahden yrityksen synergiat muun muassa tarjoamalla joustopakkausratkaisuja Å&R Cartonin kansainvälisille asiakkuuksille. Pidemmällä aikavälillä päämääränä on uuden pakkausalan yhtiön pörssilistautuminen. Strategiamme mukaisesti olemme luomassa Lundiin pakkausalan keskittymää, jossa innovatiivisella tuotekehityksellä tulee olemaan erityisen suuri rooli. Ympäristötietoisuuden kasvaessa yritysten odotetaan ottavan ekologiset näkökohdat huomioon paitsi omassa raaka-aineiden hankinnassaan ja tuotantoprosessissaan myös läpi tuotteen koko elinkaaren. Molemmat yhtiöt ovat jo tehneet paljon työtä tällä saralla, ja kun nyt pyritään yhdistämään karton kipakkausten ja joustopakkausten parhaat ominaisuudet, odotettavissa on innovaatioita, jotka tuovat lisäarvoa niin teollisille asiakkaille, kaupalle kuin kuluttajillekin.

12 Portfolioyritykset Enics tarjoaa johtaville laitevalmistajille elinkaarimallipalveluita alkaen tuotekehityksen tuesta jälkimarkkinointiin. 10 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Elektroniikan sopimusvalmistajalla historiansa paras vuosi Enics on yksi suurimmista teollisuuden ammattielektroniikan sopimusvalmistajista (EMS). Yhtiön joustava toimintamalli mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin markkinatilanteisiin. Enicsillä on pitkä kokemus teollisuuselektroniikan asiakkaiden palvelemisesta. Yritys tarjoaa johtaville laitevalmistajille elinkaarimallipalveluita alkaen tuotekehityksen tuesta jälkimarkkinointiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä, ja sillä on yhteensä seitsemän tuotantolaitosta Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Sveitsissä, Slovakiassa ja Kiinassa sekä hankintaosasto Hongkongissa. Enics on myös perustamassa Suzhouhin, Kiinaan, toimipistettä, joka tehostaa asiakaspalvelua itäisessä Kiinassa. Enics työllistää noin henkilöä. Vuonna 2011 Enicsin liikevaihto oli lähes 380 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yrityksestä 96,4 prosenttia. Teollisuuden investoinnit kasvoivat kaikilla markkina-alueilla läpi koko vuoden 2011, ja Enics ylsi kaikkien aikojen parhaaseen myyntiinsä. Enicsin tinkimätön suuntautuminen teollisuuden ammattielektroniikkaan on osoittautunut ennakoituakin toimivammaksi strategiaksi: energiaja kuljetusteollisuuden, automaation ja instrumentoinnin laitevalmista-

13 Enics liikevaihto , M Enics omistusosuudet Ahlström Capital 96,4 % Henkilöstö 3,6 % 11 jat tukeutuvat enenevässä määrin erikoistuneisiin sopimusvalmistajiin. Enics on voittanut useita uusia asiakkuuksia, millä on positiivinen vaikutus yrityksen kasvunäkymiin. Vuonna 2011 Enics tiivisti yhteistoimintaa Viron Elvan, Ruotsin Västeråsin ja suomalaisten yksiköidensä välillä. Uusi Multisite Business Unit -konsepti (MBU) tuo toimintaan joustavuutta, nostaa palvelun tasoa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tulevaisuuden näkymät Enicsin vankka asiakaspohja ja selkeä toimintastrategia antavat sille erinomaiset kasvumahdollisuudet lähivuosina, ja yhtiöllä on kaikki edellytykset olla edelläkävijä oman alansa kehityksessä. Lähimpien viiden vuoden aikana Enics pyrkii edelleen parantamaan kannattavuuttaan ja laajentamaan liiketoimintaansa niin sisällöllisesti kuin alueellisestikin. Uusi Multisite Business Unit -konsepti (MBU) tuo toimintaan joustavuutta, nostaa palvelun tasoa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Laitevalmistajat pyrkivät kasvavassa määrin optimoimaan arvoketjujaan myös monimutkaisten elektronisten järjestelmien osalta. Enics odottaa tämän tuovan lisää tilauksia niin vanhoilta kuin uusiltakin asiakkailta. Lisäksi laitevalmistajat karsivat alihankkijoitaan, minkä voi odottaa vahvistavan erikoistuneiden toimijoiden, kuten Enicsin, asemaa. Enics pyrkii hyötymään tästä markkinakehityksestä parantamalla edelleen osaamistaan ja palvelutarjontaansa. Kasvavat tehokkuusvaatimukset pakottavat teollisuuselektroniikan laitevalmistajat keskittymään tekno- logisiin innovaatioihin. Tästä johtuen valmistus ja muut ydinosaamiseen kuulumattomat toiminnot ulkoistetaan yhä useammin EMS-yrityksille. Teollisuuden ammattielektroniikan odotetaan säilyttävän asemansa yhtenä elektroniikan sopimusvalmistuksen kiinnostavimmista osa-alueista pitkälle tulevaisuuteen.

14 Portfolioyritykset Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. 12 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Taajuusmuuttajat säästävät energiaa ja edistävät uusiutuvan energian käyttöä Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tärkeimpiin asiakkaisiin kuuluvat rakennus- ja koneteollisuus sekä tuulivoima- ja aurinkoenergian järjestelmätoimittajat. Vaconin menestyksen on luonut asiakaslähtöisyys sekä vahva tutkimus- ja kehitystyö, mikä on tehnyt yhtiön kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästettiin vuonna 2010 noin 35 TWh sähköenergiaa sekä vähennettiin 17 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Vaconin tuotteilla voikin vähentää energiankulutusta parhaimmillaan jopa 50 prosenttia. Vuonna 2011 yrityksen liikevaihto oli 380,9 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Vaconin tuotekehitysja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 27 maassa. Vacon Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. 20 prosentin omistusosuudellaan Ahlström Capital on suurin yksittäinen Vaconin osakkeenomistaja.

15 Vacon liikevaihto , M Vacon omistusosuudet 2011 sai vuonna 2011 laajat kansallisten sähkönjakelijoiden vaatimukset täyttävät verkkohyväksynnät. Lisäksi Vacon lanseerasi uuden, kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin suunnitellun tuotesarjan Maailmanlaajuisten taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu oli alkuvuodesta 2011 voimakasta. Kasvu kuitenkin tasaantui loppuvuoden aikana kaikilla markkina-alueilla. Kiinassa säädetyt uudet tuulivoimaa koskevat määräykset ovat tilapäisesti vähentäneet Kiinan tuulivoimainvestointeja ja Vaconin tuotteiden kysyntää, mutta Vaconin asiakkaat, jotka myyvät tuulivoimaratkaisuja Kiinaan, pystyvät täyttämään uudet määräykset. Tämä takaa Vaconille hyvät kilpailuasetelmat Kiinan tuulivoimainvestointien elpyessä. Ahlström Capital 20,0 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,7 % Tapiola-ryhmä 3,8 % Muut 70,5 % Vacon toi loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuolella markkinoille useita uusia tuotteita, mikä antaa yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaansa. Uusia tehtaita ja tuotteita Vuoden 2011 aikana Vacon avasi uuden tehtaan Kiinaan, Suzhouhun. Uusi tehdas on suunniteltu Vaconin kasvaviin tarpeisiin, ja sen yhteydessä toimii myös tutkimuslaboratorio sekä Aasian ja Tyynenmeren aluetta palveleva huoltokeskus. Italiassa Vacon siirsi tehdastoimintonsa Naturnosta uusiin tiloihin lähelle Meranoa. Vaconin kehittämä aurinkoenergiainvertteri, Vacon 8000 Solar, joka muuntaa aurinkopaneelien tuottaman sähkövirran verkko-operaattorien vaatimusten mukaiseksi, Tulevaisuuden näkymät Vacon näkee, että talouden yleisiin kasvunäkymiin, erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, liittyy riskejä. Vacon toi loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuolella markkinoille useita uusia tuotteita, mikä antaa yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaansa haastavassakin markkinaympäristössä. Joulukuussa 2011 Vacon käynnisti yt-neuvottelut osana yhtiön laajempaa globaalia kustannussäästösuunnitelmaa. Neuvottelut koskevat noin 420 toimihenkilöä Vaconkonsernin emoyhtiössä Suomessa. Henkilöstön vähennystarpeeksi on arvioitu enintään 60 henkilöä. Lisäksi mahdollisten lomautusten ja osa-aikaistamisien arvioidaan koskevan enintään noin 400 yhtiön toimihenkilöä. Sopeuttamistarpeen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset sekä Vaconin toiminnan mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyvät syyt: tilausten väheneminen ja tulevaisuuden markkinanäkymien huono ennustettavuus. Lähde: Vaconin tiedotteet

16 Portfolioyritykset Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, joka panostaa voimakkaasti laatuun. 14 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Sähköasennustarvikkeiden valmistaja kasvoi kotimarkkinoillaan Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, joka panostaa voimakkaasti laatuun Elbi toimii Istanbulissa, jossa sillä on oma tehdas. Yhtiö työllistää yli 400 henkeä ja myy tuotteitaan pääasiassa Mustanmeren alueella, Turkissa, Romaniassa, Ukrainassa ja Venäjällä. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 60 prosenttia. Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, laaja jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. Laatujärjestelmää on uudistettu TQM (Total Quality Management) -ajattelun mukaisesti, ja yrityksen kokonaislaatu parani vuoden aikana merkittävästi. Istanbulin tehtaan tuotantolinjoja uudistettiin ja toimitusketjua tehostettiin ottamalla käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja prosesseja. Elbin kehitys on perustunut joustavaan toimintamalliin ja nopeasti uudistuvaan, nykyajan haasteisiin vastaavaan tuotevalikoimaan. Kokonaisvaltainen asiakkaiden tarpeet huomioiva tuotekehitys on ollut yksi avaintekijä viime vuosien menestyksessä. Suuri merkitys on ollut

17 Elbi liikevaihto , MTL Elbi omistusosuudet Ahlström Capital 60 % Muut 40 % 15 Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, laaja jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. myös sillä, että tuotannon laatu ja toimitusvarmuus ovat parantuneet ratkaisevasti. Elbi toi markkinoille vuoden 2011 aikana kaksi uudenaikaista tuoteperhettä, joissa on erityisesti pyritty huomioimaan nykyaikaisen asumisja toimitilaympäristön asettamat vaatimukset. Näiden tuoteperheiden kehitystyössä on myös pyritty huomioimaan eri vientimaissa vallitsevat viranomaissäännökset ja asiakkaiden makutottumukset. Parantaakseen asiakaspalveluaan yhtiö avasi vuonna 2011 Istanbulissa uuden toimiston palvelemaan Turkin ja Keski-Aasian asiakkaita sekä myyntiyhtiöt Venäjälle Moskovaan ja Ukrainaan Kiovaan. Kotimaan myyntiverkostoa laajennettiin avaamalla aluemyyntikonttorit Ankaraan, Adanaan ja Izmiriin sekä perustamalla uusi logistiikkakeskus Istanbuliin. Elbi onkin kotimarkkinoilla selkeästi vahvistanut markkinosuuttaan ja haastaa tulevaisuudessa kilpailijoitaan uusilla tuotteillaan. Poikkeuksena muun Euroopan rakennusteollisuuteen markkinat Turkissa ovat olleet aktiiviset. Elbin kotimaan myynti kasvoi yli 50 prosenttia, kun taas viennin kasvu oli vaatimattomampaa. Tulevaisuuden näkymät Elbin tuotekehityksen tulevaisuuden painopiste on viimeisimpien elektronisten sovellutusten kehittäminen osaksi tuotetarjontaa. Tällä erityisellä osa-alueella uskotaan olevan tärkeä rooli tulevaisuuden sähköasennustarvikemarkkinoiden kehityksessä. Vuonna 2012 kasvua odotetaan erityisesti vientimarkkinoilta, etupäässä Mustanmeren alueelta, Venäjältä, Ukrainasta, Romaniasta ja Keski-Aasiasta.

18 Kiinteistösijoitukset Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu mm. Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitseva arvokiinteistö. 16 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Kiinteistösijoitusten painopiste kehittämisessä Ahlström Capitalin sijoitustoimintaan kuuluu kiinteästi teollisuus- ja arvokiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kiinteistöt muodostavat 19 prosenttia sijoituksistamme. Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitsevan arvokiinteistön lisäksi kaksi tehdasrakennusta Virossa, tehdasrakennus Hollannissa sekä teollisuus- ja toimistorakennus Varkaudessa. Lisäksi yritys rakentaa ja kehittää uutta asuinaluetta Romaniassa. Ahlström Capitalin omistuksessa on myös maa-alue Turkissa Elbin tehtaan vieressä. Eteläesplanadin kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu, ja muutamaa vuokralaisvaihdosta lukuun ottamatta toiminnassa ei tapahtunut muutoksia. Tehdaskiinteistöistä Viron Elvassa sijaitseva rakennus on portfolioyhtiö Enicsin käytössä; ÅR Packaging Group puolestaan on vuokralaisena Hollannin Sneekissä ja Viron Tabasalussa. Varkauden kiinteistössä on vuokralla muutama pieni yritys, mutta muutoin tila on ollut jo jonkin aikaa suurimmaksi osaksi tyhjillään. Ahlström Capital on aktiivisesti etsinyt sille vaihtoehtoisia käyttö- tai irtautumismahdollisuuksia yhdessä Varkauden kaupungin ja ulkopuolisen kiinteistönvälittäjän kanssa.

19 Kiinteistökehitys jatkuu Romaniassa Ahlström Capital omistaa noin kahden hehtaarin suuruisen maaalueen Romanian Bragadirussa, lähellä Bukarestia. Yhdessä paikallisen kumppanin kanssa Ahlström Capital rakentaa alueelle yhteensä seitsemän asuinkerrostaloa, joihin tulee kaikkiaan 320 asuntoa. Ensimmäiset kaksi rakennusta valmistuivat toukokuussa Asunnoista yli 80 prosenttia on myyty. Kolmannen rakennuksen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2011, ja se valmistuu vuoden 2012 kesällä. Romaniassa on suuri kysyntä uusille asuinrakennuksille. Ahlström Capital näkeekin maa-alueessaan paljon potentiaalia ja jatkaa sen kehittämistä aktiivisesti. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kansainvälisen markkinan kartoitusta Kiinteistöala on Suomessa edelleen hiljainen: kiinteistökauppojen määrä on vähäinen, ja kauppojen toteutus kestää pitkään. Suositut kohteet ovat pysyneet vakaina, ei-suositut kohteet ovat haasteellisia, ja niiden vajaakäyttöasteet nousevat kysynnän vähentyessä. Helsingissä sijoituskysyntä kohdistuu keskustaalueelle, jossa on vain muutamia kohteita myynnissä. Asuinkiinteistöjen vuokrataso nousee kaikissa suurissa kaupungeissa, ja uudisrakentamisen odotetaan hidastuvan talouden epävarmuuden myötä. Ahlström Capital näkee edelleen myös Venäjän kiinteistömarkkinan kiinnostavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Tämä johtuu pääosin vaikeuksista saada ulkopuolista rahoitusta. Kartoitamme jatkuvasti uusia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja panostamme omistamiemme kiinteistöjen kehittämiseen. 17 Ensimmäiset kaksi asuinkerrostaloa valmistuivat Bragadirussa toukokuussa Romaniassa on suuri kysyntä moderneille asunnoille.

20 Cleantech-sijoitukset Cleantech-rahasto kehittää ympäristöteknologian kasvuyrityksiä 18 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin. Toimiala nähdään erittäin kiinnostavana pääomasijoituskohteena. Cleantech-rahasto, joka muodostaa 3 prosenttia sijoitusportfoliostamme, on sijoittanut seitsemään yritykseen. Vuonna 2010 perustettu cleantech-rahasto on Ahlström Capitalille perinteisestä poikkeava tapa sijoittaa: venture capital -sijoitukset keskittyvät nuoriin ja kehittyviin yrityksiin, jotka ovat rakentamassa uutta liiketoimintaa. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille. Autamme niitä toiminnan teollistamisessa ja kaupallistamisessa. Hallitustyöskentelyyn osallistumisen periaatteena on, että portfolioyhtiöiden hallituksissa istuu yksi henkilö Ahlström Capitalilta ja yksi Ahlström Capitalin nimittämä teollinen neuvonantaja. AC Cleantech Growth Fund I Ky etsii ja analysoi kiinnostavia sijoituskohteita ympäristöteknologian alalta. Rahasto on kerännyt sijoittajaryhmältä varoja, jotka se sijoittaa lupaaviin kasvuyrityksiin. Ahlström Capitalin ohella rahastoon ovat sijoittaneet Varma, Sitra ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Rahasto on saanut sijoittajilta 50 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia, mistä Ahlström Capitalin osuus on 30 prosenttia. Varoja kerättiin aina vuoden 2011 loppuun. Useimmissa tapauksissa rahasto on yrityksissä vähemmistösijoittajana, mutta rahasto voi myös olla enemmistöomistaja. Aktiivista kasvuyritysten kehittämistä Cleantech-portfolion yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia. Vuoden 2011 lopussa rahastolla oli sijoituksia seitsemässä eri yrityksessä. Rahaston tavoitteena on 8 10 yrityksen portfolio. Strategianamme on kehittää yrityksiä noin viisi vuotta, minä aikana yrityksiin voidaan tehdä lisäsijoituksia. Tämän jälkeen tavoitteena on kannattava irtautuminen. Rahaston suunniteltu elinaika on korkeintaan kymmenen vuotta. Vuoden 2011 aikana rahasto ei sijoittanut uusiin yrityksiin, mutta useimpiin nykyisistä portfolioyrityksistä tehtiin lisäsijoituksia. Jokainen niistä on vuoden aikana kehittynyt: osa on vielä tuotekehitysvaiheessa, toiset tekevät pilottimyyntejä tuotteillaan, ja muutama yritys on jo teollisen toiminnan alkuvaiheessa. Seuraavien vuosien aikana rahaston päätehtävä on panostaa portfolioyhtiöiden kehittämiseen. Ahlström Capitalille rahaston perustamisella ja sen hallinnoinnilla on ollut myönteisiä vaikutuksia: rahastosijoittaminen on nostanut yrityksemme profiilia, ja olemme saaneet sen kautta uusia yhteistyötarjouksia. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille.

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

Solutions for Telecommunications & Professional Electronics. vuosikertomus 2010

Solutions for Telecommunications & Professional Electronics. vuosikertomus 2010 Solutions for Telecommunications & Professional Electronics vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Liiketoimintakatsaus 1 Scanfi l lyhyesti 2 Avainluvut 2010 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sijoitusyhtiöt 6

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus

SISÄLLYSLUETTELO. Liiketoimintakatsaus VUOSIKERTOMUS 2012 1 SCANFIL ANNUAL REPORT 2012 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoimintakatsaus 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfil lyhyesti 5 Avainluvut 2012 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Toimintaympäristö 8

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 011

V U O S I K E R T O M U S 2 011 VUOSIKERTOMUS 2011 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja

Lisätiedot

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla

Valmet Automotive. osaa menestysreitin. Kasvuyritykset. sytyttivät sijoittajat. Kiirettä kaivoksilla Valmet Automotive osaa menestysreitin Kasvuyritykset sytyttivät sijoittajat Kiirettä kaivoksilla Suomen TeolliS uussijoit u S o y:n S idos ryhmäleht i 1/2011 Pääkirjoitus Kuva: Kari Ylitalo Hankevirta

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja. vuosikertomus 2006

Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja. vuosikertomus 2006 Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo 1 Vuosi 2006 lyhyesti 2 Cencorp lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Jyrsinsolut 7 Ladontasolut 9 Testaussolut 11 Lasersolut

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot