Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian kasvuyrityksiin. Yhtiö kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin, ja sen portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ylittää miljardi euroa. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. SiSälTö Ahlström Capital Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toiminta- ja sijoitusympäristö Strategia ja sijoitukset... 5 Portfolioyritykset... 7 Kiinteistösijoitukset Cleantech-sijoitukset Hallitus ja henkilöstö Toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase...30 Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 39 Emoyhtiön tase Tilintarkastuskertomus Hallituksen ehdotus voitonjaosta Tunnusluvut Osakkeiden tasearvo ja substanssiarvo Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallintoperiaatteet...46 Tietoja osakkeenomistajille....48

3 Ahlström Capitalin Yhtiön tulos parani operatiivisesti. Osakkeemme substanssiarvo kasvoi merkittävästi, mutta tilinpäätöksen tulos oli tappiollinen arvonalennuskirjauksista johtuen. Muodostimme yhdessä sijoitusrahasto Accent Equity 2008:n kanssa uuden pakkausalan konsernin ÅR Packaging Groupin. 1 Irtauduimme Symbiconista. Cleantech-rahastomme on sijoittanut yhteensä seitsemään ympäristöteknologia-alan yritykseen. Hallituksemme uusi puheenjohtaja on vuorineuvos Stig Gustavson.

4 Toimitusjohtajan katsaus Erittäin kaksijakoinen vuosi: suuria tulosvaikutteisia alas kirjauksia, mutta toisaalta portfolion arvon nousu. toimitusjohtaja Panu Routila 2 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Arvonnousua kehitystyöllä Vuosi 2011 oli Ahlström Capitalille voimakkaan kehitystyön aikaa. Omistuksiemme arvo kasvoi huomattavasti, mutta tilinpäätöksellisesti yhtiön tulos on tappiollinen lähinnä arvonalennuskirjauksista johtuen. Onnistuimme nostamaan raportointivuonna omistuksiemme käypää arvoa 9 prosenttia. Konsernin kirjanpidollinen tulos osoittaa 34,9 miljoonan euron tappiota, mikä johtuu Å&R Cartonin tappiollisesta tuloksesta, eräistä arvonalennuskirjauksista sekä irtautumistappiosta. Toimenpiteillä olemme selkeyttäneet salkkumme sisältöä ja sen rakennetta. Ahlström Capital on muuttamassa yhtiön holding-rakennetta siten, että Suomen ja Ruotsin holding-yhtiöiden toiminta siirretään Hollantiin. Tulevaisuudessa omistustemme hallinta tulee tapahtumaan pääasiassa Hollannin kautta, jossa meillä on jo nyt oma henkilöstö hoitamassa holding-yhtiöitämme. Aiempaan holding-rakenteeseen verrattuna Hollannin etuna on, että sen yhtiölainsäädäntö tuntee rahoitusinstrumentteja laajemmin kuin Suomen tai Ruotsin vastaavat lait ja käytännöt. Lisäksi Hollanti on euromaa ja yhteistyökumppaneiden yleisesti arvostama toimintaympäristö. Vaihdos hallituksen johdossa Elokuussa saimme suruviestin, kun hallituksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Morten Ahlström

5 menehtyi vaikeaan sairauteen. Jäimme kaipaamaan Mortenin sitoutu neisuutta ja positiivista asennetta. Hänen aikanaan Ahlström Capital kehittyi yhdeksi Suomen johtavista pääomasijoittajista. Hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajaksi vuorineuvos Stig Gustavsonin. Hänen erittäin laajat verkostonsa ja pitkä teollisuuskokemuksensa merkitsevät paljon yhtiömme kehitykselle ja tulevaisuudelle. Strategista ja operatiivista kehittämistä Vuonna 2011 teimme paljon työtä portfolioyhtiöidemme strategian suuntaamiseksi ja niiden operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. Työn tulokset näkyivät: operatiivisesti portfolion liiketoiminta parani viime vuonna merkittävästi. Elektroniikan sopimusvalmistaja Enics kasvoi vahvasti yltäen historiansa parhaaseen tulokseen. Pakkausteollisuudessa muodostimme Accent Equityn kanssa eurooppalaisen pakkauskonsernin ÅR Packaging Groupin. Yhdistimme sen omistukseen Ahlström Capitalin Å&R Cartonin ja Accentin ruotsalaisen Flextrusin, joka keskittyy joustopakkauksiin. Turkin johtava sähköasennustarvikeyritys Elbi kasvoi erityisen merkittävästi kotimarkkinoillaan ja pääsikin positiiviseen liiketulokseen. Pörssiyhtiö Vacon, jossa olemme suurin omistaja, on tulososuudellaan vaikuttanut positiivisesti teollisen salkkumme tulokseen sekä osingoillaan parantanut kassavirtaamme. Digitaalisia mainos- ja ilmoitustauluja valmistavasta Symbiconista puolestaan irtauduimme. Työn tulokset näkyivät: operatiivisesti portfolion liiketoiminta parani viime vuonna merkittävästi. Kiinteistökehityshankkeemme Romanian Bragadirussa otti aimo harppauksen eteenpäin: ensimmäiset kaksi kerrostaloa valmistuivat toukokuussa Cleantech-salkkumme lupaavista nuorista yrityksistä etenkin aurinkoenergia-alan Ripasso ja rakennusalan Neapo menestyivät hienosti. Muutama yhtiö ei kuitenkaan saavuttanut tavoitteitaan. Cleantech-rahastossamme on vielä varoja sijoitettavaksi. Seuraamme tiiviisti tätä tulevaisuuden alaa ja siinä avautuvia mahdollisuuksia. Teollisuussalkkumme vahvistaminen on yksi alkaneen vuoden päätehtävistämme. Tarkastelemme sijoituksiamme kriittisesti, selkiyttäen ja järkeistäen niitä niin, että kehitys on strategisten tavoitteidemme mukaista. Pyrkimyksemme on alentaa sijoitustemme riskitasoa. Omistajillemme tulemme antamaan kvartaaleittain informaatiota toiminnastamme. Uudelle vuosikymmenelle Vuonna 2011, voimakkaan kehitystyön vuotena, Ahlström Capital täytti kymmenen vuotta. Se on nuori ikä verrattuna niihin 160 vuoteen, joina Ahlström-yhtiöitä on ollut toiminnassa. Talouden kasvava epävarmuus ei vielä loppuvuodesta 2011 vaikuttanut omistuksiimme. Varovaisuus on kuitenkin kaikilla aloilla kasvanut, ja se heijastuu teollisiin investointeihin. Finanssialan haasteet vain kasvavat alkaneena vuonna, kun valtioiden rahoitus ongelmat rasittavat pankkisektoria. Loppuvuodesta uskomme tilanteen jo kohenevan. Ahlström Capitalin rahoitus ja pankkiyhteydet ovat koko ajan sujuneet ongelmitta. Kiitän Ahlström Capitalin ja yritystemme henkilöstöä ahkerasta työstä, omistajia ja hallitusta luottamuksesta ja tärkeästä tuesta yhtiön kehittämiseksi sekä kumppaneita sujuvasta ja rakentavasta yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuussa 2012 Panu Routila 3

6 toiminta- ja sijoitusympäristö Pitkäjänteinen pääomasijoittaja antaa turvaa haastavina aikoina Sijoitusympäristön muuttuessa haastavaksi talouden turbulenssissa aktiivinen pääomasijoittaja on merkittävä tuki ja suunnannäyttäjä. 4 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Ahlström Capital, yksi Suomen johtavista pääomasijoitusyhtiöistä, on aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä, joka tähtää yhtiöidensä kansainväliseen kasvuun. Jatkuva yhteistyö sijoituskohteiden johdon ja hallitusten kanssa luo mahdollisuuksia myös taloudellisesti haastavina aikoina. Yleinen markkinatilanne vuonna 2011 oli vaihteleva. Vuoden ensimmäisinä kuukausina maailmantalouden ripeä kasvu jatkui erityi - sesti siirtymätalouksissa. Kasvu alkoi kuitenkin hidastua yleisten inflaatiopaineiden ja kehittyneiden talouksien kiristyneen finanssipolitiikan vaikutuksesta. Euroalueen talouskriisi syveni loppuvuodesta. Epävarmuus on lisääntynyt, mikä näkyy yritysten toiminnassa: tilauskannat ovat lyhentyneet, koska asiakkaat toimivat lyhemmällä aikajänteellä. Lainarahoituksen saatavuuden kiristymiseen on vaikuttanut paitsi euroalueen velkakriisi myös tiukentunut sääntely, mikä rajoittaa finanssi-instituutioiden mahdollisuuksia olla mukana pääomasijoitustoiminnassa. Kun lisäksi omavaraisuusvaateet ovat kasvaneet, rahoituksen saaminen voi olla yrityksille haasteellista. Osakemarkkinoiden kehitys on ollut läpi vuoden epävakaata. Epävarmuuteen ovat vaikuttaneet varsinkin euroalueen julkisen ja pankkisektorin edelleen jatkuvat ongelmat, mutta myös Pohjois- Afrikan poliittiset muutokset ja Japanin luonnonkatastrofi. Euroalueen kasvun uskotaan jäävän vaatimattomaksi. Lainamarkkinoiden haasteet, kasvava työttömyys sekä valtioiden velkaantumisen hillitsemistoimet heikentävät kulutuskysyntää ja investointeja. Kehittyvien maiden talouskasvu on jatkunut toistaiseksi, mutta markkinoiden heilahtelusta ja epävarmuudesta on tullut globaali ilmiö. Pääomasijoitukset Euroopassa, Indeksi: Q1 2007= Irtautumiset Sijoitukset Kerätyt varat 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Jatkuva yhteistyö sijoituskohteiden johdon ja hallitusten kanssa luo mahdollisuuksia myös taloudellisesti haastavina aikoina.

7 Strategia ja sijoitukset Monipuolinen sijoitusstrategia luo mahdollisuuksia Ahlström Capital on aktiivinen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii ammattimaisena ja vastuullisena omistajana ja siten pyrkii tuottamaan lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on vuositasolla tehdä 1 2 yritysostoa ja irtautua yhdestä tai kahdesta sijoituksesta. Tyypillisesti sijoitamme yksittäiseen kohteeseen 5 25 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Päämääränämme on realisoida arvonnousu 5 7 vuoden kuluessa. Osa kohteista säilyy omistuksessamme pitempäänkin. Tavoittelemme sijoituksillemme prosentin tuottoa. Kehitämme aktiivisesti kohteitamme yhdessä yritysjohdon kanssa: osallistumme hallitustyöskentelyyn, olemme mukana tekemässä strategiatyötä, yhteistyösopimuksia ja yrityskauppoja sekä tuemme portfolioyhtiöidemme operatiivista toimintaa. Sijoitustoimintaamme tukee myös laaja, kokeneista eri alojen asiantuntijoista koostuva neuvonantajaverkosto, ja tarjoamme yritysten käyttöön kansainväliset kontaktimme. Joustavuutta sijoituksissa Sijoituksemme jakautuvat teollisiin sijoituksiin, kiinteistösijoituksiin sekä ympäristöteknologia-alan sijoituksiin, joita teemme cleantech-rahastomme kautta. Rahasto hallinnoi myös ulkopuolisten sijoittajien varoja. Toimintatapamme antaa meille vapauden tarkastella sijoituksia joustavasti: voimme räätälöidä sijoitustoimintaamme ja olla joko enemmistö- tai vähemmistöomistajana. Sijoitusomaisuutemme sisältää myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Toiminnassamme pyrimme hallitusti arvioimaan sijoitustemme 5 Liikevaihto ja nettotulos, M Operatiivinen liiketulos, M * Osakkeen substanssiarvon kehitys, Nettotulos Liikevaihto * Ennen kertaluonteisia eriä ja irtautumisia

8 6 riskitasoa suhteessa odotettuun tuottoon ja raportoimaan osakkaillemme toiminnan kehityksestä läpinäkyvästi. Teolliset sijoitukset Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttujayhtiö Vacon, pörssilistattu elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja tarjoava Cencorp sekä sähköasennustarvikkeita valmistava Elbi. Teolliset sijoitukset muodostavat 72 prosenttia sijoitusportfoliostamme. Katsausvuoden aikana irtauduimme Symbiconista. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat toimisto- ja tehdaskiinteistöt Suomessa, Hollannissa ja Virossa. Rakennamme ja kehitämme uutta asuinaluetta Romanian Bukarestissa, Toiminnassamme pyrimme hallitusti arvioimaan sijoitustemme riskitasoa suhteessa odotettuun tuottoon. jossa ensimmäiset asuinrakennukset valmistuivat vuonna Kiinteistö sijoitukset muodostavat 19 prosenttia salkustamme. Ympäristöteknologian sijoitukset Hallinnoimamme cleantech-rahasto sijoittaa nuoriin ympäristöteknologian yrityksiin, joissa on huomattavaa kasvupotentiaalia myös kansainvälisesti. Olemme growth capital -tyyppisessä rahastossa merkittävä sijoittaja muiden institutionaalisten sijoittajien rinnalla. Cleantechrahaston osuus sijoitusportfoliostamme on 3 prosenttia. Kohti uusia sijoituksia Etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita hyvistä yrityksistä, joissa näemme kasvutarinan mahdollisuuden ja koemme, että voimme ammentaa osaamisestamme niiden kehitykseen. Vuoden 2011 aikana tutkimme useita kymmeniä sijoitusmahdollisuuksia niin teollisia yrityksiä, kiinteistöjä kuin cleantechtoimialankin yrityksiä. Uusia kohteita etsitään lähinnä Pohjoismaista sekä Itä-Euroopasta. Yrityskaupoilla pyrimme myös edistämään portfolioyhtiöidemme kehittymistä ja kansainvälistymistä. Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Sijoitusomaisuuden muutos* Teollisten sijoitusten jakauma* Teolliset sijoitukset 32 % Likvidit varat 28 % Kiinteistöt 19 % Maa- ja metsäalueet 19 % Muut 2 % Teolliset sijoitukset 72 % Likvidit varat 6 % Kiinteistöt 19 % Cleantech 3 % ÅR Packaging Group 11 % Enics 45 % Vacon 40 % Elbi 3 % Muut 1 % * substanssiarvosta

9 Ahlström Capitalin Ahlström Capitalin teolliset sijoitukset ÅR Packaging Group Liikevaihto Kartonki- ja joustopakkaukset 401,8 milj. Enics Omistusosuus 62 % Liikevaihto Elektroniikan sopimusvalmistus 377,0 milj. 7 Omistusosuus 96 % Vacon Liikevaihto Taajuusmuuttajat 380,9 milj. Omistusosuus 20 % Elbi Liikevaihto Sähköasennustarvikkeet 18,9 milj. Omistusosuus 60 %

10 Portfolioyritykset Ahlström Capital ja ruotsalainen sijoitusrahasto Accent Equity 2008 yhdistivät pakkausalan toimintonsa uuteen konserniin ÅR Packaging Groupiin. 8 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Uusi eurooppalainen pakkauskonserni Ahlström Capital ja ruotsalainen sijoitusrahasto Accent Equity 2008 yhdistivät pakkausalan toimintonsa uuteen konserniin ÅR Packaging Groupiin. Järjestely vahvistaa yhdistyneiden yritysten, Euroopan johtavan kartonkipakkausyrityksen Å&R Cartonin ja Pohjois-Euroopan johtavan joustopakkausten valmistajan Flextrusin, kilpailukykyä. ÅR Packaging Group työllistää henkilöä 17 tehtaassa kahdeksassa Euroopan maassa. Sen liikevaihdon odotetaan nousevan noin 500 miljoonaan euroon. Å&R Carton ja Flextrus tulevat jatkossakin toimimaan markkinoilla erillisinä yhtiöinä omilla tuotemerkeillään, mutta ne hyödyntävät muun muassa toistensa tietotaitoa, tuotekehitystä ja hankintasynergioita sekä hyviä asiakassuhteita. Tämä vahvistaa niiden asemaa meneillään olevassa pakkausmarkkinoiden rakennemuutoksessa. Yritysjärjestelyn yhteydessä CapMan irtautui omistuksestaan Å&R Cartonissa. Vuonna 2011 yrityksen liikevaihto kasvoi yrityskaupan myötä 401,8 miljoonaan euroon. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 62 prosenttia.

11 ÅR Packaging Group liikevaihto , M ÅR Packaging Group omistusosuudet Ahlström Capital 62 % Accent Equity % Henkilöstö 4 % 9 Vuoden aikana ÅR Packaging Groupin myynti ja tilauskanta kehittyivät suotuisasti. Pakkausteollisuuden raaka-ainehinnat nousivat kuitenkin merkittävästi vuonna 2011, mikä rasitti tulosta. Järjestelyn yhteydessä Ruotsintoiminnot keskitettiin Lundiin, jossa molemmilla yhtiöillä on entuudestaan suuret tehtaat, ja pitkään tappiollisena toiminut Norrköpingin tehdas suljettiin. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin helmikuussa 2012 Harald Schulz. Hän on ollut Å&R Carton -konsernin palveluksessa vuodesta 2001 ja toimi ennen nimitystään Branded Products -liiketoiminta-alueen johtajana. Tulevaisuuden näkymät ÅR Packaging Groupin asiakkaista suuri osa toimii elintarviketeollisuudessa, jossa kysynnän odotetaan Odotettavissa on innovaatioita, jotka tuovat lisäarvoa niin teollisille asiakkaille, kaupalle kuin kuluttajillekin. pysyvän suhteellisen vakaana heikentyneistä suhdanteista huolimatta. Ensimmäisenä tavoitteena on hyödyntää kahden yrityksen synergiat muun muassa tarjoamalla joustopakkausratkaisuja Å&R Cartonin kansainvälisille asiakkuuksille. Pidemmällä aikavälillä päämääränä on uuden pakkausalan yhtiön pörssilistautuminen. Strategiamme mukaisesti olemme luomassa Lundiin pakkausalan keskittymää, jossa innovatiivisella tuotekehityksellä tulee olemaan erityisen suuri rooli. Ympäristötietoisuuden kasvaessa yritysten odotetaan ottavan ekologiset näkökohdat huomioon paitsi omassa raaka-aineiden hankinnassaan ja tuotantoprosessissaan myös läpi tuotteen koko elinkaaren. Molemmat yhtiöt ovat jo tehneet paljon työtä tällä saralla, ja kun nyt pyritään yhdistämään karton kipakkausten ja joustopakkausten parhaat ominaisuudet, odotettavissa on innovaatioita, jotka tuovat lisäarvoa niin teollisille asiakkaille, kaupalle kuin kuluttajillekin.

12 Portfolioyritykset Enics tarjoaa johtaville laitevalmistajille elinkaarimallipalveluita alkaen tuotekehityksen tuesta jälkimarkkinointiin. 10 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Elektroniikan sopimusvalmistajalla historiansa paras vuosi Enics on yksi suurimmista teollisuuden ammattielektroniikan sopimusvalmistajista (EMS). Yhtiön joustava toimintamalli mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin markkinatilanteisiin. Enicsillä on pitkä kokemus teollisuuselektroniikan asiakkaiden palvelemisesta. Yritys tarjoaa johtaville laitevalmistajille elinkaarimallipalveluita alkaen tuotekehityksen tuesta jälkimarkkinointiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä, ja sillä on yhteensä seitsemän tuotantolaitosta Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Sveitsissä, Slovakiassa ja Kiinassa sekä hankintaosasto Hongkongissa. Enics on myös perustamassa Suzhouhin, Kiinaan, toimipistettä, joka tehostaa asiakaspalvelua itäisessä Kiinassa. Enics työllistää noin henkilöä. Vuonna 2011 Enicsin liikevaihto oli lähes 380 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yrityksestä 96,4 prosenttia. Teollisuuden investoinnit kasvoivat kaikilla markkina-alueilla läpi koko vuoden 2011, ja Enics ylsi kaikkien aikojen parhaaseen myyntiinsä. Enicsin tinkimätön suuntautuminen teollisuuden ammattielektroniikkaan on osoittautunut ennakoituakin toimivammaksi strategiaksi: energiaja kuljetusteollisuuden, automaation ja instrumentoinnin laitevalmista-

13 Enics liikevaihto , M Enics omistusosuudet Ahlström Capital 96,4 % Henkilöstö 3,6 % 11 jat tukeutuvat enenevässä määrin erikoistuneisiin sopimusvalmistajiin. Enics on voittanut useita uusia asiakkuuksia, millä on positiivinen vaikutus yrityksen kasvunäkymiin. Vuonna 2011 Enics tiivisti yhteistoimintaa Viron Elvan, Ruotsin Västeråsin ja suomalaisten yksiköidensä välillä. Uusi Multisite Business Unit -konsepti (MBU) tuo toimintaan joustavuutta, nostaa palvelun tasoa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tulevaisuuden näkymät Enicsin vankka asiakaspohja ja selkeä toimintastrategia antavat sille erinomaiset kasvumahdollisuudet lähivuosina, ja yhtiöllä on kaikki edellytykset olla edelläkävijä oman alansa kehityksessä. Lähimpien viiden vuoden aikana Enics pyrkii edelleen parantamaan kannattavuuttaan ja laajentamaan liiketoimintaansa niin sisällöllisesti kuin alueellisestikin. Uusi Multisite Business Unit -konsepti (MBU) tuo toimintaan joustavuutta, nostaa palvelun tasoa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Laitevalmistajat pyrkivät kasvavassa määrin optimoimaan arvoketjujaan myös monimutkaisten elektronisten järjestelmien osalta. Enics odottaa tämän tuovan lisää tilauksia niin vanhoilta kuin uusiltakin asiakkailta. Lisäksi laitevalmistajat karsivat alihankkijoitaan, minkä voi odottaa vahvistavan erikoistuneiden toimijoiden, kuten Enicsin, asemaa. Enics pyrkii hyötymään tästä markkinakehityksestä parantamalla edelleen osaamistaan ja palvelutarjontaansa. Kasvavat tehokkuusvaatimukset pakottavat teollisuuselektroniikan laitevalmistajat keskittymään tekno- logisiin innovaatioihin. Tästä johtuen valmistus ja muut ydinosaamiseen kuulumattomat toiminnot ulkoistetaan yhä useammin EMS-yrityksille. Teollisuuden ammattielektroniikan odotetaan säilyttävän asemansa yhtenä elektroniikan sopimusvalmistuksen kiinnostavimmista osa-alueista pitkälle tulevaisuuteen.

14 Portfolioyritykset Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. 12 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Taajuusmuuttajat säästävät energiaa ja edistävät uusiutuvan energian käyttöä Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tärkeimpiin asiakkaisiin kuuluvat rakennus- ja koneteollisuus sekä tuulivoima- ja aurinkoenergian järjestelmätoimittajat. Vaconin menestyksen on luonut asiakaslähtöisyys sekä vahva tutkimus- ja kehitystyö, mikä on tehnyt yhtiön kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästettiin vuonna 2010 noin 35 TWh sähköenergiaa sekä vähennettiin 17 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Vaconin tuotteilla voikin vähentää energiankulutusta parhaimmillaan jopa 50 prosenttia. Vuonna 2011 yrityksen liikevaihto oli 380,9 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Vaconin tuotekehitysja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 27 maassa. Vacon Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. 20 prosentin omistusosuudellaan Ahlström Capital on suurin yksittäinen Vaconin osakkeenomistaja.

15 Vacon liikevaihto , M Vacon omistusosuudet 2011 sai vuonna 2011 laajat kansallisten sähkönjakelijoiden vaatimukset täyttävät verkkohyväksynnät. Lisäksi Vacon lanseerasi uuden, kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin suunnitellun tuotesarjan Maailmanlaajuisten taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu oli alkuvuodesta 2011 voimakasta. Kasvu kuitenkin tasaantui loppuvuoden aikana kaikilla markkina-alueilla. Kiinassa säädetyt uudet tuulivoimaa koskevat määräykset ovat tilapäisesti vähentäneet Kiinan tuulivoimainvestointeja ja Vaconin tuotteiden kysyntää, mutta Vaconin asiakkaat, jotka myyvät tuulivoimaratkaisuja Kiinaan, pystyvät täyttämään uudet määräykset. Tämä takaa Vaconille hyvät kilpailuasetelmat Kiinan tuulivoimainvestointien elpyessä. Ahlström Capital 20,0 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,7 % Tapiola-ryhmä 3,8 % Muut 70,5 % Vacon toi loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuolella markkinoille useita uusia tuotteita, mikä antaa yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaansa. Uusia tehtaita ja tuotteita Vuoden 2011 aikana Vacon avasi uuden tehtaan Kiinaan, Suzhouhun. Uusi tehdas on suunniteltu Vaconin kasvaviin tarpeisiin, ja sen yhteydessä toimii myös tutkimuslaboratorio sekä Aasian ja Tyynenmeren aluetta palveleva huoltokeskus. Italiassa Vacon siirsi tehdastoimintonsa Naturnosta uusiin tiloihin lähelle Meranoa. Vaconin kehittämä aurinkoenergiainvertteri, Vacon 8000 Solar, joka muuntaa aurinkopaneelien tuottaman sähkövirran verkko-operaattorien vaatimusten mukaiseksi, Tulevaisuuden näkymät Vacon näkee, että talouden yleisiin kasvunäkymiin, erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, liittyy riskejä. Vacon toi loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuolella markkinoille useita uusia tuotteita, mikä antaa yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaansa haastavassakin markkinaympäristössä. Joulukuussa 2011 Vacon käynnisti yt-neuvottelut osana yhtiön laajempaa globaalia kustannussäästösuunnitelmaa. Neuvottelut koskevat noin 420 toimihenkilöä Vaconkonsernin emoyhtiössä Suomessa. Henkilöstön vähennystarpeeksi on arvioitu enintään 60 henkilöä. Lisäksi mahdollisten lomautusten ja osa-aikaistamisien arvioidaan koskevan enintään noin 400 yhtiön toimihenkilöä. Sopeuttamistarpeen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset sekä Vaconin toiminnan mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyvät syyt: tilausten väheneminen ja tulevaisuuden markkinanäkymien huono ennustettavuus. Lähde: Vaconin tiedotteet

16 Portfolioyritykset Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, joka panostaa voimakkaasti laatuun. 14 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Sähköasennustarvikkeiden valmistaja kasvoi kotimarkkinoillaan Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, joka panostaa voimakkaasti laatuun Elbi toimii Istanbulissa, jossa sillä on oma tehdas. Yhtiö työllistää yli 400 henkeä ja myy tuotteitaan pääasiassa Mustanmeren alueella, Turkissa, Romaniassa, Ukrainassa ja Venäjällä. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 60 prosenttia. Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, laaja jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. Laatujärjestelmää on uudistettu TQM (Total Quality Management) -ajattelun mukaisesti, ja yrityksen kokonaislaatu parani vuoden aikana merkittävästi. Istanbulin tehtaan tuotantolinjoja uudistettiin ja toimitusketjua tehostettiin ottamalla käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja prosesseja. Elbin kehitys on perustunut joustavaan toimintamalliin ja nopeasti uudistuvaan, nykyajan haasteisiin vastaavaan tuotevalikoimaan. Kokonaisvaltainen asiakkaiden tarpeet huomioiva tuotekehitys on ollut yksi avaintekijä viime vuosien menestyksessä. Suuri merkitys on ollut

17 Elbi liikevaihto , MTL Elbi omistusosuudet Ahlström Capital 60 % Muut 40 % 15 Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, laaja jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. myös sillä, että tuotannon laatu ja toimitusvarmuus ovat parantuneet ratkaisevasti. Elbi toi markkinoille vuoden 2011 aikana kaksi uudenaikaista tuoteperhettä, joissa on erityisesti pyritty huomioimaan nykyaikaisen asumisja toimitilaympäristön asettamat vaatimukset. Näiden tuoteperheiden kehitystyössä on myös pyritty huomioimaan eri vientimaissa vallitsevat viranomaissäännökset ja asiakkaiden makutottumukset. Parantaakseen asiakaspalveluaan yhtiö avasi vuonna 2011 Istanbulissa uuden toimiston palvelemaan Turkin ja Keski-Aasian asiakkaita sekä myyntiyhtiöt Venäjälle Moskovaan ja Ukrainaan Kiovaan. Kotimaan myyntiverkostoa laajennettiin avaamalla aluemyyntikonttorit Ankaraan, Adanaan ja Izmiriin sekä perustamalla uusi logistiikkakeskus Istanbuliin. Elbi onkin kotimarkkinoilla selkeästi vahvistanut markkinosuuttaan ja haastaa tulevaisuudessa kilpailijoitaan uusilla tuotteillaan. Poikkeuksena muun Euroopan rakennusteollisuuteen markkinat Turkissa ovat olleet aktiiviset. Elbin kotimaan myynti kasvoi yli 50 prosenttia, kun taas viennin kasvu oli vaatimattomampaa. Tulevaisuuden näkymät Elbin tuotekehityksen tulevaisuuden painopiste on viimeisimpien elektronisten sovellutusten kehittäminen osaksi tuotetarjontaa. Tällä erityisellä osa-alueella uskotaan olevan tärkeä rooli tulevaisuuden sähköasennustarvikemarkkinoiden kehityksessä. Vuonna 2012 kasvua odotetaan erityisesti vientimarkkinoilta, etupäässä Mustanmeren alueelta, Venäjältä, Ukrainasta, Romaniasta ja Keski-Aasiasta.

18 Kiinteistösijoitukset Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu mm. Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitseva arvokiinteistö. 16 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Kiinteistösijoitusten painopiste kehittämisessä Ahlström Capitalin sijoitustoimintaan kuuluu kiinteästi teollisuus- ja arvokiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kiinteistöt muodostavat 19 prosenttia sijoituksistamme. Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitsevan arvokiinteistön lisäksi kaksi tehdasrakennusta Virossa, tehdasrakennus Hollannissa sekä teollisuus- ja toimistorakennus Varkaudessa. Lisäksi yritys rakentaa ja kehittää uutta asuinaluetta Romaniassa. Ahlström Capitalin omistuksessa on myös maa-alue Turkissa Elbin tehtaan vieressä. Eteläesplanadin kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu, ja muutamaa vuokralaisvaihdosta lukuun ottamatta toiminnassa ei tapahtunut muutoksia. Tehdaskiinteistöistä Viron Elvassa sijaitseva rakennus on portfolioyhtiö Enicsin käytössä; ÅR Packaging Group puolestaan on vuokralaisena Hollannin Sneekissä ja Viron Tabasalussa. Varkauden kiinteistössä on vuokralla muutama pieni yritys, mutta muutoin tila on ollut jo jonkin aikaa suurimmaksi osaksi tyhjillään. Ahlström Capital on aktiivisesti etsinyt sille vaihtoehtoisia käyttö- tai irtautumismahdollisuuksia yhdessä Varkauden kaupungin ja ulkopuolisen kiinteistönvälittäjän kanssa.

19 Kiinteistökehitys jatkuu Romaniassa Ahlström Capital omistaa noin kahden hehtaarin suuruisen maaalueen Romanian Bragadirussa, lähellä Bukarestia. Yhdessä paikallisen kumppanin kanssa Ahlström Capital rakentaa alueelle yhteensä seitsemän asuinkerrostaloa, joihin tulee kaikkiaan 320 asuntoa. Ensimmäiset kaksi rakennusta valmistuivat toukokuussa Asunnoista yli 80 prosenttia on myyty. Kolmannen rakennuksen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2011, ja se valmistuu vuoden 2012 kesällä. Romaniassa on suuri kysyntä uusille asuinrakennuksille. Ahlström Capital näkeekin maa-alueessaan paljon potentiaalia ja jatkaa sen kehittämistä aktiivisesti. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kansainvälisen markkinan kartoitusta Kiinteistöala on Suomessa edelleen hiljainen: kiinteistökauppojen määrä on vähäinen, ja kauppojen toteutus kestää pitkään. Suositut kohteet ovat pysyneet vakaina, ei-suositut kohteet ovat haasteellisia, ja niiden vajaakäyttöasteet nousevat kysynnän vähentyessä. Helsingissä sijoituskysyntä kohdistuu keskustaalueelle, jossa on vain muutamia kohteita myynnissä. Asuinkiinteistöjen vuokrataso nousee kaikissa suurissa kaupungeissa, ja uudisrakentamisen odotetaan hidastuvan talouden epävarmuuden myötä. Ahlström Capital näkee edelleen myös Venäjän kiinteistömarkkinan kiinnostavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Tämä johtuu pääosin vaikeuksista saada ulkopuolista rahoitusta. Kartoitamme jatkuvasti uusia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja panostamme omistamiemme kiinteistöjen kehittämiseen. 17 Ensimmäiset kaksi asuinkerrostaloa valmistuivat Bragadirussa toukokuussa Romaniassa on suuri kysyntä moderneille asunnoille.

20 Cleantech-sijoitukset Cleantech-rahasto kehittää ympäristöteknologian kasvuyrityksiä 18 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin. Toimiala nähdään erittäin kiinnostavana pääomasijoituskohteena. Cleantech-rahasto, joka muodostaa 3 prosenttia sijoitusportfoliostamme, on sijoittanut seitsemään yritykseen. Vuonna 2010 perustettu cleantech-rahasto on Ahlström Capitalille perinteisestä poikkeava tapa sijoittaa: venture capital -sijoitukset keskittyvät nuoriin ja kehittyviin yrityksiin, jotka ovat rakentamassa uutta liiketoimintaa. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille. Autamme niitä toiminnan teollistamisessa ja kaupallistamisessa. Hallitustyöskentelyyn osallistumisen periaatteena on, että portfolioyhtiöiden hallituksissa istuu yksi henkilö Ahlström Capitalilta ja yksi Ahlström Capitalin nimittämä teollinen neuvonantaja. AC Cleantech Growth Fund I Ky etsii ja analysoi kiinnostavia sijoituskohteita ympäristöteknologian alalta. Rahasto on kerännyt sijoittajaryhmältä varoja, jotka se sijoittaa lupaaviin kasvuyrityksiin. Ahlström Capitalin ohella rahastoon ovat sijoittaneet Varma, Sitra ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Rahasto on saanut sijoittajilta 50 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia, mistä Ahlström Capitalin osuus on 30 prosenttia. Varoja kerättiin aina vuoden 2011 loppuun. Useimmissa tapauksissa rahasto on yrityksissä vähemmistösijoittajana, mutta rahasto voi myös olla enemmistöomistaja. Aktiivista kasvuyritysten kehittämistä Cleantech-portfolion yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia. Vuoden 2011 lopussa rahastolla oli sijoituksia seitsemässä eri yrityksessä. Rahaston tavoitteena on 8 10 yrityksen portfolio. Strategianamme on kehittää yrityksiä noin viisi vuotta, minä aikana yrityksiin voidaan tehdä lisäsijoituksia. Tämän jälkeen tavoitteena on kannattava irtautuminen. Rahaston suunniteltu elinaika on korkeintaan kymmenen vuotta. Vuoden 2011 aikana rahasto ei sijoittanut uusiin yrityksiin, mutta useimpiin nykyisistä portfolioyrityksistä tehtiin lisäsijoituksia. Jokainen niistä on vuoden aikana kehittynyt: osa on vielä tuotekehitysvaiheessa, toiset tekevät pilottimyyntejä tuotteillaan, ja muutama yritys on jo teollisen toiminnan alkuvaiheessa. Seuraavien vuosien aikana rahaston päätehtävä on panostaa portfolioyhtiöiden kehittämiseen. Ahlström Capitalille rahaston perustamisella ja sen hallinnoinnilla on ollut myönteisiä vaikutuksia: rahastosijoittaminen on nostanut yrityksemme profiilia, ja olemme saaneet sen kautta uusia yhteistyötarjouksia. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille.

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin. 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin. 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Taloudellinen kehitys 2010 Markkinoiden kehitys Kilpailukyvyn kehittäminen Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan

Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen 1 Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat Tanska tappiollinen 2 HKScan-konserni Q1-2/2015 Positiivinen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Munksjö. Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2.

Munksjö. Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä. Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2. Munksjö Älykkäämpää paperiteknologian käyttöä Kasvutarinoita pakkaus- ja paperialalta Arvopaperin tilaisuus Helsingissä 17.2.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONEen Tilinpäätös 2008 23. tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q4 2008: Liikevaihdon ja liikevoiton hyvä kehitys jatkui Q4/2008 Q4/2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot