Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian kasvuyrityksiin. Yhtiö kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin, ja sen portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ylittää miljardi euroa. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. SiSälTö Ahlström Capital Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toiminta- ja sijoitusympäristö Strategia ja sijoitukset... 5 Portfolioyritykset... 7 Kiinteistösijoitukset Cleantech-sijoitukset Hallitus ja henkilöstö Toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase...30 Tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 39 Emoyhtiön tase Tilintarkastuskertomus Hallituksen ehdotus voitonjaosta Tunnusluvut Osakkeiden tasearvo ja substanssiarvo Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallintoperiaatteet...46 Tietoja osakkeenomistajille....48

3 Ahlström Capitalin Yhtiön tulos parani operatiivisesti. Osakkeemme substanssiarvo kasvoi merkittävästi, mutta tilinpäätöksen tulos oli tappiollinen arvonalennuskirjauksista johtuen. Muodostimme yhdessä sijoitusrahasto Accent Equity 2008:n kanssa uuden pakkausalan konsernin ÅR Packaging Groupin. 1 Irtauduimme Symbiconista. Cleantech-rahastomme on sijoittanut yhteensä seitsemään ympäristöteknologia-alan yritykseen. Hallituksemme uusi puheenjohtaja on vuorineuvos Stig Gustavson.

4 Toimitusjohtajan katsaus Erittäin kaksijakoinen vuosi: suuria tulosvaikutteisia alas kirjauksia, mutta toisaalta portfolion arvon nousu. toimitusjohtaja Panu Routila 2 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Arvonnousua kehitystyöllä Vuosi 2011 oli Ahlström Capitalille voimakkaan kehitystyön aikaa. Omistuksiemme arvo kasvoi huomattavasti, mutta tilinpäätöksellisesti yhtiön tulos on tappiollinen lähinnä arvonalennuskirjauksista johtuen. Onnistuimme nostamaan raportointivuonna omistuksiemme käypää arvoa 9 prosenttia. Konsernin kirjanpidollinen tulos osoittaa 34,9 miljoonan euron tappiota, mikä johtuu Å&R Cartonin tappiollisesta tuloksesta, eräistä arvonalennuskirjauksista sekä irtautumistappiosta. Toimenpiteillä olemme selkeyttäneet salkkumme sisältöä ja sen rakennetta. Ahlström Capital on muuttamassa yhtiön holding-rakennetta siten, että Suomen ja Ruotsin holding-yhtiöiden toiminta siirretään Hollantiin. Tulevaisuudessa omistustemme hallinta tulee tapahtumaan pääasiassa Hollannin kautta, jossa meillä on jo nyt oma henkilöstö hoitamassa holding-yhtiöitämme. Aiempaan holding-rakenteeseen verrattuna Hollannin etuna on, että sen yhtiölainsäädäntö tuntee rahoitusinstrumentteja laajemmin kuin Suomen tai Ruotsin vastaavat lait ja käytännöt. Lisäksi Hollanti on euromaa ja yhteistyökumppaneiden yleisesti arvostama toimintaympäristö. Vaihdos hallituksen johdossa Elokuussa saimme suruviestin, kun hallituksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Morten Ahlström

5 menehtyi vaikeaan sairauteen. Jäimme kaipaamaan Mortenin sitoutu neisuutta ja positiivista asennetta. Hänen aikanaan Ahlström Capital kehittyi yhdeksi Suomen johtavista pääomasijoittajista. Hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajaksi vuorineuvos Stig Gustavsonin. Hänen erittäin laajat verkostonsa ja pitkä teollisuuskokemuksensa merkitsevät paljon yhtiömme kehitykselle ja tulevaisuudelle. Strategista ja operatiivista kehittämistä Vuonna 2011 teimme paljon työtä portfolioyhtiöidemme strategian suuntaamiseksi ja niiden operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. Työn tulokset näkyivät: operatiivisesti portfolion liiketoiminta parani viime vuonna merkittävästi. Elektroniikan sopimusvalmistaja Enics kasvoi vahvasti yltäen historiansa parhaaseen tulokseen. Pakkausteollisuudessa muodostimme Accent Equityn kanssa eurooppalaisen pakkauskonsernin ÅR Packaging Groupin. Yhdistimme sen omistukseen Ahlström Capitalin Å&R Cartonin ja Accentin ruotsalaisen Flextrusin, joka keskittyy joustopakkauksiin. Turkin johtava sähköasennustarvikeyritys Elbi kasvoi erityisen merkittävästi kotimarkkinoillaan ja pääsikin positiiviseen liiketulokseen. Pörssiyhtiö Vacon, jossa olemme suurin omistaja, on tulososuudellaan vaikuttanut positiivisesti teollisen salkkumme tulokseen sekä osingoillaan parantanut kassavirtaamme. Digitaalisia mainos- ja ilmoitustauluja valmistavasta Symbiconista puolestaan irtauduimme. Työn tulokset näkyivät: operatiivisesti portfolion liiketoiminta parani viime vuonna merkittävästi. Kiinteistökehityshankkeemme Romanian Bragadirussa otti aimo harppauksen eteenpäin: ensimmäiset kaksi kerrostaloa valmistuivat toukokuussa Cleantech-salkkumme lupaavista nuorista yrityksistä etenkin aurinkoenergia-alan Ripasso ja rakennusalan Neapo menestyivät hienosti. Muutama yhtiö ei kuitenkaan saavuttanut tavoitteitaan. Cleantech-rahastossamme on vielä varoja sijoitettavaksi. Seuraamme tiiviisti tätä tulevaisuuden alaa ja siinä avautuvia mahdollisuuksia. Teollisuussalkkumme vahvistaminen on yksi alkaneen vuoden päätehtävistämme. Tarkastelemme sijoituksiamme kriittisesti, selkiyttäen ja järkeistäen niitä niin, että kehitys on strategisten tavoitteidemme mukaista. Pyrkimyksemme on alentaa sijoitustemme riskitasoa. Omistajillemme tulemme antamaan kvartaaleittain informaatiota toiminnastamme. Uudelle vuosikymmenelle Vuonna 2011, voimakkaan kehitystyön vuotena, Ahlström Capital täytti kymmenen vuotta. Se on nuori ikä verrattuna niihin 160 vuoteen, joina Ahlström-yhtiöitä on ollut toiminnassa. Talouden kasvava epävarmuus ei vielä loppuvuodesta 2011 vaikuttanut omistuksiimme. Varovaisuus on kuitenkin kaikilla aloilla kasvanut, ja se heijastuu teollisiin investointeihin. Finanssialan haasteet vain kasvavat alkaneena vuonna, kun valtioiden rahoitus ongelmat rasittavat pankkisektoria. Loppuvuodesta uskomme tilanteen jo kohenevan. Ahlström Capitalin rahoitus ja pankkiyhteydet ovat koko ajan sujuneet ongelmitta. Kiitän Ahlström Capitalin ja yritystemme henkilöstöä ahkerasta työstä, omistajia ja hallitusta luottamuksesta ja tärkeästä tuesta yhtiön kehittämiseksi sekä kumppaneita sujuvasta ja rakentavasta yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuussa 2012 Panu Routila 3

6 toiminta- ja sijoitusympäristö Pitkäjänteinen pääomasijoittaja antaa turvaa haastavina aikoina Sijoitusympäristön muuttuessa haastavaksi talouden turbulenssissa aktiivinen pääomasijoittaja on merkittävä tuki ja suunnannäyttäjä. 4 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Ahlström Capital, yksi Suomen johtavista pääomasijoitusyhtiöistä, on aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä, joka tähtää yhtiöidensä kansainväliseen kasvuun. Jatkuva yhteistyö sijoituskohteiden johdon ja hallitusten kanssa luo mahdollisuuksia myös taloudellisesti haastavina aikoina. Yleinen markkinatilanne vuonna 2011 oli vaihteleva. Vuoden ensimmäisinä kuukausina maailmantalouden ripeä kasvu jatkui erityi - sesti siirtymätalouksissa. Kasvu alkoi kuitenkin hidastua yleisten inflaatiopaineiden ja kehittyneiden talouksien kiristyneen finanssipolitiikan vaikutuksesta. Euroalueen talouskriisi syveni loppuvuodesta. Epävarmuus on lisääntynyt, mikä näkyy yritysten toiminnassa: tilauskannat ovat lyhentyneet, koska asiakkaat toimivat lyhemmällä aikajänteellä. Lainarahoituksen saatavuuden kiristymiseen on vaikuttanut paitsi euroalueen velkakriisi myös tiukentunut sääntely, mikä rajoittaa finanssi-instituutioiden mahdollisuuksia olla mukana pääomasijoitustoiminnassa. Kun lisäksi omavaraisuusvaateet ovat kasvaneet, rahoituksen saaminen voi olla yrityksille haasteellista. Osakemarkkinoiden kehitys on ollut läpi vuoden epävakaata. Epävarmuuteen ovat vaikuttaneet varsinkin euroalueen julkisen ja pankkisektorin edelleen jatkuvat ongelmat, mutta myös Pohjois- Afrikan poliittiset muutokset ja Japanin luonnonkatastrofi. Euroalueen kasvun uskotaan jäävän vaatimattomaksi. Lainamarkkinoiden haasteet, kasvava työttömyys sekä valtioiden velkaantumisen hillitsemistoimet heikentävät kulutuskysyntää ja investointeja. Kehittyvien maiden talouskasvu on jatkunut toistaiseksi, mutta markkinoiden heilahtelusta ja epävarmuudesta on tullut globaali ilmiö. Pääomasijoitukset Euroopassa, Indeksi: Q1 2007= Irtautumiset Sijoitukset Kerätyt varat 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Jatkuva yhteistyö sijoituskohteiden johdon ja hallitusten kanssa luo mahdollisuuksia myös taloudellisesti haastavina aikoina.

7 Strategia ja sijoitukset Monipuolinen sijoitusstrategia luo mahdollisuuksia Ahlström Capital on aktiivinen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii ammattimaisena ja vastuullisena omistajana ja siten pyrkii tuottamaan lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on vuositasolla tehdä 1 2 yritysostoa ja irtautua yhdestä tai kahdesta sijoituksesta. Tyypillisesti sijoitamme yksittäiseen kohteeseen 5 25 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Päämääränämme on realisoida arvonnousu 5 7 vuoden kuluessa. Osa kohteista säilyy omistuksessamme pitempäänkin. Tavoittelemme sijoituksillemme prosentin tuottoa. Kehitämme aktiivisesti kohteitamme yhdessä yritysjohdon kanssa: osallistumme hallitustyöskentelyyn, olemme mukana tekemässä strategiatyötä, yhteistyösopimuksia ja yrityskauppoja sekä tuemme portfolioyhtiöidemme operatiivista toimintaa. Sijoitustoimintaamme tukee myös laaja, kokeneista eri alojen asiantuntijoista koostuva neuvonantajaverkosto, ja tarjoamme yritysten käyttöön kansainväliset kontaktimme. Joustavuutta sijoituksissa Sijoituksemme jakautuvat teollisiin sijoituksiin, kiinteistösijoituksiin sekä ympäristöteknologia-alan sijoituksiin, joita teemme cleantech-rahastomme kautta. Rahasto hallinnoi myös ulkopuolisten sijoittajien varoja. Toimintatapamme antaa meille vapauden tarkastella sijoituksia joustavasti: voimme räätälöidä sijoitustoimintaamme ja olla joko enemmistö- tai vähemmistöomistajana. Sijoitusomaisuutemme sisältää myös likvidejä varoja, jotka koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. Toiminnassamme pyrimme hallitusti arvioimaan sijoitustemme 5 Liikevaihto ja nettotulos, M Operatiivinen liiketulos, M * Osakkeen substanssiarvon kehitys, Nettotulos Liikevaihto * Ennen kertaluonteisia eriä ja irtautumisia

8 6 riskitasoa suhteessa odotettuun tuottoon ja raportoimaan osakkaillemme toiminnan kehityksestä läpinäkyvästi. Teolliset sijoitukset Teollisiin sijoituksiimme kuuluvat pakkausalalla toimiva ÅR Packaging Group, elektroniikan sopimusvalmistaja Enics, pörssilistattu taajuusmuuttujayhtiö Vacon, pörssilistattu elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja tarjoava Cencorp sekä sähköasennustarvikkeita valmistava Elbi. Teolliset sijoitukset muodostavat 72 prosenttia sijoitusportfoliostamme. Katsausvuoden aikana irtauduimme Symbiconista. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat toimisto- ja tehdaskiinteistöt Suomessa, Hollannissa ja Virossa. Rakennamme ja kehitämme uutta asuinaluetta Romanian Bukarestissa, Toiminnassamme pyrimme hallitusti arvioimaan sijoitustemme riskitasoa suhteessa odotettuun tuottoon. jossa ensimmäiset asuinrakennukset valmistuivat vuonna Kiinteistö sijoitukset muodostavat 19 prosenttia salkustamme. Ympäristöteknologian sijoitukset Hallinnoimamme cleantech-rahasto sijoittaa nuoriin ympäristöteknologian yrityksiin, joissa on huomattavaa kasvupotentiaalia myös kansainvälisesti. Olemme growth capital -tyyppisessä rahastossa merkittävä sijoittaja muiden institutionaalisten sijoittajien rinnalla. Cleantechrahaston osuus sijoitusportfoliostamme on 3 prosenttia. Kohti uusia sijoituksia Etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita hyvistä yrityksistä, joissa näemme kasvutarinan mahdollisuuden ja koemme, että voimme ammentaa osaamisestamme niiden kehitykseen. Vuoden 2011 aikana tutkimme useita kymmeniä sijoitusmahdollisuuksia niin teollisia yrityksiä, kiinteistöjä kuin cleantechtoimialankin yrityksiä. Uusia kohteita etsitään lähinnä Pohjoismaista sekä Itä-Euroopasta. Yrityskaupoilla pyrimme myös edistämään portfolioyhtiöidemme kehittymistä ja kansainvälistymistä. Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Sijoitusomaisuuden muutos* Teollisten sijoitusten jakauma* Teolliset sijoitukset 32 % Likvidit varat 28 % Kiinteistöt 19 % Maa- ja metsäalueet 19 % Muut 2 % Teolliset sijoitukset 72 % Likvidit varat 6 % Kiinteistöt 19 % Cleantech 3 % ÅR Packaging Group 11 % Enics 45 % Vacon 40 % Elbi 3 % Muut 1 % * substanssiarvosta

9 Ahlström Capitalin Ahlström Capitalin teolliset sijoitukset ÅR Packaging Group Liikevaihto Kartonki- ja joustopakkaukset 401,8 milj. Enics Omistusosuus 62 % Liikevaihto Elektroniikan sopimusvalmistus 377,0 milj. 7 Omistusosuus 96 % Vacon Liikevaihto Taajuusmuuttajat 380,9 milj. Omistusosuus 20 % Elbi Liikevaihto Sähköasennustarvikkeet 18,9 milj. Omistusosuus 60 %

10 Portfolioyritykset Ahlström Capital ja ruotsalainen sijoitusrahasto Accent Equity 2008 yhdistivät pakkausalan toimintonsa uuteen konserniin ÅR Packaging Groupiin. 8 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Uusi eurooppalainen pakkauskonserni Ahlström Capital ja ruotsalainen sijoitusrahasto Accent Equity 2008 yhdistivät pakkausalan toimintonsa uuteen konserniin ÅR Packaging Groupiin. Järjestely vahvistaa yhdistyneiden yritysten, Euroopan johtavan kartonkipakkausyrityksen Å&R Cartonin ja Pohjois-Euroopan johtavan joustopakkausten valmistajan Flextrusin, kilpailukykyä. ÅR Packaging Group työllistää henkilöä 17 tehtaassa kahdeksassa Euroopan maassa. Sen liikevaihdon odotetaan nousevan noin 500 miljoonaan euroon. Å&R Carton ja Flextrus tulevat jatkossakin toimimaan markkinoilla erillisinä yhtiöinä omilla tuotemerkeillään, mutta ne hyödyntävät muun muassa toistensa tietotaitoa, tuotekehitystä ja hankintasynergioita sekä hyviä asiakassuhteita. Tämä vahvistaa niiden asemaa meneillään olevassa pakkausmarkkinoiden rakennemuutoksessa. Yritysjärjestelyn yhteydessä CapMan irtautui omistuksestaan Å&R Cartonissa. Vuonna 2011 yrityksen liikevaihto kasvoi yrityskaupan myötä 401,8 miljoonaan euroon. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 62 prosenttia.

11 ÅR Packaging Group liikevaihto , M ÅR Packaging Group omistusosuudet Ahlström Capital 62 % Accent Equity % Henkilöstö 4 % 9 Vuoden aikana ÅR Packaging Groupin myynti ja tilauskanta kehittyivät suotuisasti. Pakkausteollisuuden raaka-ainehinnat nousivat kuitenkin merkittävästi vuonna 2011, mikä rasitti tulosta. Järjestelyn yhteydessä Ruotsintoiminnot keskitettiin Lundiin, jossa molemmilla yhtiöillä on entuudestaan suuret tehtaat, ja pitkään tappiollisena toiminut Norrköpingin tehdas suljettiin. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin helmikuussa 2012 Harald Schulz. Hän on ollut Å&R Carton -konsernin palveluksessa vuodesta 2001 ja toimi ennen nimitystään Branded Products -liiketoiminta-alueen johtajana. Tulevaisuuden näkymät ÅR Packaging Groupin asiakkaista suuri osa toimii elintarviketeollisuudessa, jossa kysynnän odotetaan Odotettavissa on innovaatioita, jotka tuovat lisäarvoa niin teollisille asiakkaille, kaupalle kuin kuluttajillekin. pysyvän suhteellisen vakaana heikentyneistä suhdanteista huolimatta. Ensimmäisenä tavoitteena on hyödyntää kahden yrityksen synergiat muun muassa tarjoamalla joustopakkausratkaisuja Å&R Cartonin kansainvälisille asiakkuuksille. Pidemmällä aikavälillä päämääränä on uuden pakkausalan yhtiön pörssilistautuminen. Strategiamme mukaisesti olemme luomassa Lundiin pakkausalan keskittymää, jossa innovatiivisella tuotekehityksellä tulee olemaan erityisen suuri rooli. Ympäristötietoisuuden kasvaessa yritysten odotetaan ottavan ekologiset näkökohdat huomioon paitsi omassa raaka-aineiden hankinnassaan ja tuotantoprosessissaan myös läpi tuotteen koko elinkaaren. Molemmat yhtiöt ovat jo tehneet paljon työtä tällä saralla, ja kun nyt pyritään yhdistämään karton kipakkausten ja joustopakkausten parhaat ominaisuudet, odotettavissa on innovaatioita, jotka tuovat lisäarvoa niin teollisille asiakkaille, kaupalle kuin kuluttajillekin.

12 Portfolioyritykset Enics tarjoaa johtaville laitevalmistajille elinkaarimallipalveluita alkaen tuotekehityksen tuesta jälkimarkkinointiin. 10 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Elektroniikan sopimusvalmistajalla historiansa paras vuosi Enics on yksi suurimmista teollisuuden ammattielektroniikan sopimusvalmistajista (EMS). Yhtiön joustava toimintamalli mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin markkinatilanteisiin. Enicsillä on pitkä kokemus teollisuuselektroniikan asiakkaiden palvelemisesta. Yritys tarjoaa johtaville laitevalmistajille elinkaarimallipalveluita alkaen tuotekehityksen tuesta jälkimarkkinointiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä, ja sillä on yhteensä seitsemän tuotantolaitosta Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Sveitsissä, Slovakiassa ja Kiinassa sekä hankintaosasto Hongkongissa. Enics on myös perustamassa Suzhouhin, Kiinaan, toimipistettä, joka tehostaa asiakaspalvelua itäisessä Kiinassa. Enics työllistää noin henkilöä. Vuonna 2011 Enicsin liikevaihto oli lähes 380 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yrityksestä 96,4 prosenttia. Teollisuuden investoinnit kasvoivat kaikilla markkina-alueilla läpi koko vuoden 2011, ja Enics ylsi kaikkien aikojen parhaaseen myyntiinsä. Enicsin tinkimätön suuntautuminen teollisuuden ammattielektroniikkaan on osoittautunut ennakoituakin toimivammaksi strategiaksi: energiaja kuljetusteollisuuden, automaation ja instrumentoinnin laitevalmista-

13 Enics liikevaihto , M Enics omistusosuudet Ahlström Capital 96,4 % Henkilöstö 3,6 % 11 jat tukeutuvat enenevässä määrin erikoistuneisiin sopimusvalmistajiin. Enics on voittanut useita uusia asiakkuuksia, millä on positiivinen vaikutus yrityksen kasvunäkymiin. Vuonna 2011 Enics tiivisti yhteistoimintaa Viron Elvan, Ruotsin Västeråsin ja suomalaisten yksiköidensä välillä. Uusi Multisite Business Unit -konsepti (MBU) tuo toimintaan joustavuutta, nostaa palvelun tasoa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tulevaisuuden näkymät Enicsin vankka asiakaspohja ja selkeä toimintastrategia antavat sille erinomaiset kasvumahdollisuudet lähivuosina, ja yhtiöllä on kaikki edellytykset olla edelläkävijä oman alansa kehityksessä. Lähimpien viiden vuoden aikana Enics pyrkii edelleen parantamaan kannattavuuttaan ja laajentamaan liiketoimintaansa niin sisällöllisesti kuin alueellisestikin. Uusi Multisite Business Unit -konsepti (MBU) tuo toimintaan joustavuutta, nostaa palvelun tasoa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Laitevalmistajat pyrkivät kasvavassa määrin optimoimaan arvoketjujaan myös monimutkaisten elektronisten järjestelmien osalta. Enics odottaa tämän tuovan lisää tilauksia niin vanhoilta kuin uusiltakin asiakkailta. Lisäksi laitevalmistajat karsivat alihankkijoitaan, minkä voi odottaa vahvistavan erikoistuneiden toimijoiden, kuten Enicsin, asemaa. Enics pyrkii hyötymään tästä markkinakehityksestä parantamalla edelleen osaamistaan ja palvelutarjontaansa. Kasvavat tehokkuusvaatimukset pakottavat teollisuuselektroniikan laitevalmistajat keskittymään tekno- logisiin innovaatioihin. Tästä johtuen valmistus ja muut ydinosaamiseen kuulumattomat toiminnot ulkoistetaan yhä useammin EMS-yrityksille. Teollisuuden ammattielektroniikan odotetaan säilyttävän asemansa yhtenä elektroniikan sopimusvalmistuksen kiinnostavimmista osa-alueista pitkälle tulevaisuuteen.

14 Portfolioyritykset Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. 12 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Taajuusmuuttajat säästävät energiaa ja edistävät uusiutuvan energian käyttöä Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottoreiden ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tärkeimpiin asiakkaisiin kuuluvat rakennus- ja koneteollisuus sekä tuulivoima- ja aurinkoenergian järjestelmätoimittajat. Vaconin menestyksen on luonut asiakaslähtöisyys sekä vahva tutkimus- ja kehitystyö, mikä on tehnyt yhtiön kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Vaconin taajuusmuuttajien avulla säästettiin vuonna 2010 noin 35 TWh sähköenergiaa sekä vähennettiin 17 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Vaconin tuotteilla voikin vähentää energiankulutusta parhaimmillaan jopa 50 prosenttia. Vuonna 2011 yrityksen liikevaihto oli 380,9 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Vaconin tuotekehitysja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on 27 maassa. Vacon Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. 20 prosentin omistusosuudellaan Ahlström Capital on suurin yksittäinen Vaconin osakkeenomistaja.

15 Vacon liikevaihto , M Vacon omistusosuudet 2011 sai vuonna 2011 laajat kansallisten sähkönjakelijoiden vaatimukset täyttävät verkkohyväksynnät. Lisäksi Vacon lanseerasi uuden, kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin suunnitellun tuotesarjan Maailmanlaajuisten taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvu oli alkuvuodesta 2011 voimakasta. Kasvu kuitenkin tasaantui loppuvuoden aikana kaikilla markkina-alueilla. Kiinassa säädetyt uudet tuulivoimaa koskevat määräykset ovat tilapäisesti vähentäneet Kiinan tuulivoimainvestointeja ja Vaconin tuotteiden kysyntää, mutta Vaconin asiakkaat, jotka myyvät tuulivoimaratkaisuja Kiinaan, pystyvät täyttämään uudet määräykset. Tämä takaa Vaconille hyvät kilpailuasetelmat Kiinan tuulivoimainvestointien elpyessä. Ahlström Capital 20,0 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,7 % Tapiola-ryhmä 3,8 % Muut 70,5 % Vacon toi loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuolella markkinoille useita uusia tuotteita, mikä antaa yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaansa. Uusia tehtaita ja tuotteita Vuoden 2011 aikana Vacon avasi uuden tehtaan Kiinaan, Suzhouhun. Uusi tehdas on suunniteltu Vaconin kasvaviin tarpeisiin, ja sen yhteydessä toimii myös tutkimuslaboratorio sekä Aasian ja Tyynenmeren aluetta palveleva huoltokeskus. Italiassa Vacon siirsi tehdastoimintonsa Naturnosta uusiin tiloihin lähelle Meranoa. Vaconin kehittämä aurinkoenergiainvertteri, Vacon 8000 Solar, joka muuntaa aurinkopaneelien tuottaman sähkövirran verkko-operaattorien vaatimusten mukaiseksi, Tulevaisuuden näkymät Vacon näkee, että talouden yleisiin kasvunäkymiin, erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, liittyy riskejä. Vacon toi loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuolella markkinoille useita uusia tuotteita, mikä antaa yhtiölle hyvät mahdollisuudet lisätä liiketoimintaansa haastavassakin markkinaympäristössä. Joulukuussa 2011 Vacon käynnisti yt-neuvottelut osana yhtiön laajempaa globaalia kustannussäästösuunnitelmaa. Neuvottelut koskevat noin 420 toimihenkilöä Vaconkonsernin emoyhtiössä Suomessa. Henkilöstön vähennystarpeeksi on arvioitu enintään 60 henkilöä. Lisäksi mahdollisten lomautusten ja osa-aikaistamisien arvioidaan koskevan enintään noin 400 yhtiön toimihenkilöä. Sopeuttamistarpeen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset sekä Vaconin toiminnan mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyvät syyt: tilausten väheneminen ja tulevaisuuden markkinanäkymien huono ennustettavuus. Lähde: Vaconin tiedotteet

16 Portfolioyritykset Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, joka panostaa voimakkaasti laatuun. 14 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Sähköasennustarvikkeiden valmistaja kasvoi kotimarkkinoillaan Elbi on turkkilainen sähköasennustarvikkeiden valmistaja, joka panostaa voimakkaasti laatuun Elbi toimii Istanbulissa, jossa sillä on oma tehdas. Yhtiö työllistää yli 400 henkeä ja myy tuotteitaan pääasiassa Mustanmeren alueella, Turkissa, Romaniassa, Ukrainassa ja Venäjällä. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa. Ahlström Capital omistaa yhtiöstä 60 prosenttia. Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, laaja jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. Laatujärjestelmää on uudistettu TQM (Total Quality Management) -ajattelun mukaisesti, ja yrityksen kokonaislaatu parani vuoden aikana merkittävästi. Istanbulin tehtaan tuotantolinjoja uudistettiin ja toimitusketjua tehostettiin ottamalla käyttöön uusia tietojärjestelmiä ja prosesseja. Elbin kehitys on perustunut joustavaan toimintamalliin ja nopeasti uudistuvaan, nykyajan haasteisiin vastaavaan tuotevalikoimaan. Kokonaisvaltainen asiakkaiden tarpeet huomioiva tuotekehitys on ollut yksi avaintekijä viime vuosien menestyksessä. Suuri merkitys on ollut

17 Elbi liikevaihto , MTL Elbi omistusosuudet Ahlström Capital 60 % Muut 40 % 15 Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, laaja jakeluverkosto sekä tehokas tuotanto. myös sillä, että tuotannon laatu ja toimitusvarmuus ovat parantuneet ratkaisevasti. Elbi toi markkinoille vuoden 2011 aikana kaksi uudenaikaista tuoteperhettä, joissa on erityisesti pyritty huomioimaan nykyaikaisen asumisja toimitilaympäristön asettamat vaatimukset. Näiden tuoteperheiden kehitystyössä on myös pyritty huomioimaan eri vientimaissa vallitsevat viranomaissäännökset ja asiakkaiden makutottumukset. Parantaakseen asiakaspalveluaan yhtiö avasi vuonna 2011 Istanbulissa uuden toimiston palvelemaan Turkin ja Keski-Aasian asiakkaita sekä myyntiyhtiöt Venäjälle Moskovaan ja Ukrainaan Kiovaan. Kotimaan myyntiverkostoa laajennettiin avaamalla aluemyyntikonttorit Ankaraan, Adanaan ja Izmiriin sekä perustamalla uusi logistiikkakeskus Istanbuliin. Elbi onkin kotimarkkinoilla selkeästi vahvistanut markkinosuuttaan ja haastaa tulevaisuudessa kilpailijoitaan uusilla tuotteillaan. Poikkeuksena muun Euroopan rakennusteollisuuteen markkinat Turkissa ovat olleet aktiiviset. Elbin kotimaan myynti kasvoi yli 50 prosenttia, kun taas viennin kasvu oli vaatimattomampaa. Tulevaisuuden näkymät Elbin tuotekehityksen tulevaisuuden painopiste on viimeisimpien elektronisten sovellutusten kehittäminen osaksi tuotetarjontaa. Tällä erityisellä osa-alueella uskotaan olevan tärkeä rooli tulevaisuuden sähköasennustarvikemarkkinoiden kehityksessä. Vuonna 2012 kasvua odotetaan erityisesti vientimarkkinoilta, etupäässä Mustanmeren alueelta, Venäjältä, Ukrainasta, Romaniasta ja Keski-Aasiasta.

18 Kiinteistösijoitukset Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu mm. Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitseva arvokiinteistö. 16 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Kiinteistösijoitusten painopiste kehittämisessä Ahlström Capitalin sijoitustoimintaan kuuluu kiinteästi teollisuus- ja arvokiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kiinteistöt muodostavat 19 prosenttia sijoituksistamme. Ahlström Capitalin kiinteistöportfolioon kuuluu Helsingissä Eteläesplanadi 14:ssä sijaitsevan arvokiinteistön lisäksi kaksi tehdasrakennusta Virossa, tehdasrakennus Hollannissa sekä teollisuus- ja toimistorakennus Varkaudessa. Lisäksi yritys rakentaa ja kehittää uutta asuinaluetta Romaniassa. Ahlström Capitalin omistuksessa on myös maa-alue Turkissa Elbin tehtaan vieressä. Eteläesplanadin kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu, ja muutamaa vuokralaisvaihdosta lukuun ottamatta toiminnassa ei tapahtunut muutoksia. Tehdaskiinteistöistä Viron Elvassa sijaitseva rakennus on portfolioyhtiö Enicsin käytössä; ÅR Packaging Group puolestaan on vuokralaisena Hollannin Sneekissä ja Viron Tabasalussa. Varkauden kiinteistössä on vuokralla muutama pieni yritys, mutta muutoin tila on ollut jo jonkin aikaa suurimmaksi osaksi tyhjillään. Ahlström Capital on aktiivisesti etsinyt sille vaihtoehtoisia käyttö- tai irtautumismahdollisuuksia yhdessä Varkauden kaupungin ja ulkopuolisen kiinteistönvälittäjän kanssa.

19 Kiinteistökehitys jatkuu Romaniassa Ahlström Capital omistaa noin kahden hehtaarin suuruisen maaalueen Romanian Bragadirussa, lähellä Bukarestia. Yhdessä paikallisen kumppanin kanssa Ahlström Capital rakentaa alueelle yhteensä seitsemän asuinkerrostaloa, joihin tulee kaikkiaan 320 asuntoa. Ensimmäiset kaksi rakennusta valmistuivat toukokuussa Asunnoista yli 80 prosenttia on myyty. Kolmannen rakennuksen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2011, ja se valmistuu vuoden 2012 kesällä. Romaniassa on suuri kysyntä uusille asuinrakennuksille. Ahlström Capital näkeekin maa-alueessaan paljon potentiaalia ja jatkaa sen kehittämistä aktiivisesti. Kiinteistösijoitukset tasapainottavat muiden sijoitusten riskiä ja antavat vakaata tuottoa. Kansainvälisen markkinan kartoitusta Kiinteistöala on Suomessa edelleen hiljainen: kiinteistökauppojen määrä on vähäinen, ja kauppojen toteutus kestää pitkään. Suositut kohteet ovat pysyneet vakaina, ei-suositut kohteet ovat haasteellisia, ja niiden vajaakäyttöasteet nousevat kysynnän vähentyessä. Helsingissä sijoituskysyntä kohdistuu keskustaalueelle, jossa on vain muutamia kohteita myynnissä. Asuinkiinteistöjen vuokrataso nousee kaikissa suurissa kaupungeissa, ja uudisrakentamisen odotetaan hidastuvan talouden epävarmuuden myötä. Ahlström Capital näkee edelleen myös Venäjän kiinteistömarkkinan kiinnostavana, mutta ei ole vielä investoinut alueelle. Tämä johtuu pääosin vaikeuksista saada ulkopuolista rahoitusta. Kartoitamme jatkuvasti uusia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja panostamme omistamiemme kiinteistöjen kehittämiseen. 17 Ensimmäiset kaksi asuinkerrostaloa valmistuivat Bragadirussa toukokuussa Romaniassa on suuri kysyntä moderneille asunnoille.

20 Cleantech-sijoitukset Cleantech-rahasto kehittää ympäristöteknologian kasvuyrityksiä 18 Ahlström Capitalin vuosikertomus 2011 Ahlström Capitalin cleantech-rahasto sijoittaa ympäristöteknologian yrityksiin. Toimiala nähdään erittäin kiinnostavana pääomasijoituskohteena. Cleantech-rahasto, joka muodostaa 3 prosenttia sijoitusportfoliostamme, on sijoittanut seitsemään yritykseen. Vuonna 2010 perustettu cleantech-rahasto on Ahlström Capitalille perinteisestä poikkeava tapa sijoittaa: venture capital -sijoitukset keskittyvät nuoriin ja kehittyviin yrityksiin, jotka ovat rakentamassa uutta liiketoimintaa. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille. Autamme niitä toiminnan teollistamisessa ja kaupallistamisessa. Hallitustyöskentelyyn osallistumisen periaatteena on, että portfolioyhtiöiden hallituksissa istuu yksi henkilö Ahlström Capitalilta ja yksi Ahlström Capitalin nimittämä teollinen neuvonantaja. AC Cleantech Growth Fund I Ky etsii ja analysoi kiinnostavia sijoituskohteita ympäristöteknologian alalta. Rahasto on kerännyt sijoittajaryhmältä varoja, jotka se sijoittaa lupaaviin kasvuyrityksiin. Ahlström Capitalin ohella rahastoon ovat sijoittaneet Varma, Sitra ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Rahasto on saanut sijoittajilta 50 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia, mistä Ahlström Capitalin osuus on 30 prosenttia. Varoja kerättiin aina vuoden 2011 loppuun. Useimmissa tapauksissa rahasto on yrityksissä vähemmistösijoittajana, mutta rahasto voi myös olla enemmistöomistaja. Aktiivista kasvuyritysten kehittämistä Cleantech-portfolion yritykset ovat kooltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisia, mutta kaikissa nähdään kasvupotentiaalia. Vuoden 2011 lopussa rahastolla oli sijoituksia seitsemässä eri yrityksessä. Rahaston tavoitteena on 8 10 yrityksen portfolio. Strategianamme on kehittää yrityksiä noin viisi vuotta, minä aikana yrityksiin voidaan tehdä lisäsijoituksia. Tämän jälkeen tavoitteena on kannattava irtautuminen. Rahaston suunniteltu elinaika on korkeintaan kymmenen vuotta. Vuoden 2011 aikana rahasto ei sijoittanut uusiin yrityksiin, mutta useimpiin nykyisistä portfolioyrityksistä tehtiin lisäsijoituksia. Jokainen niistä on vuoden aikana kehittynyt: osa on vielä tuotekehitysvaiheessa, toiset tekevät pilottimyyntejä tuotteillaan, ja muutama yritys on jo teollisen toiminnan alkuvaiheessa. Seuraavien vuosien aikana rahaston päätehtävä on panostaa portfolioyhtiöiden kehittämiseen. Ahlström Capitalille rahaston perustamisella ja sen hallinnoinnilla on ollut myönteisiä vaikutuksia: rahastosijoittaminen on nostanut yrityksemme profiilia, ja olemme saaneet sen kautta uusia yhteistyötarjouksia. Haluamme olla vahvasti mukana ympäristöteknologian kehityksessä ja tarjota teollisen sektorin osaamistamme kasvaville yrityksille.

Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20

Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20 Vuosikertomus Ahlström Capital Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2011. 19. heinäkuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2011. 19. heinäkuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2011 19. heinäkuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2011: Ennätyksellisen korkea tilausvirta ja vakaa liikevoiton kasvu Q2/2011 Q2/2010 Historiallinen muutos

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Glaston tammi-joulukuu 2016

Glaston tammi-joulukuu 2016 Glaston tammi-joulukuu 2016 10.2.2017 Glaston Oyj Abp Q4 lyhyesti Saadut tilaukset: 33,6 milj. euroa, +39 % Liikevaihto: 35,1 milj. euroa, +8 % Vertailukelpoinen liiketulos: 2,7 milj. euroa, +384% Tilauskanta:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/

Osavuosikatsaus 1-9/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2008 28.10.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-9/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-9/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 90,4 miljoonaa

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2010 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2010: Vahva tilausvirta ja ennätyksellinen liikevoitto Q4/2010 Q4/2009 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 120,3 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 19. heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q2 2012: Vahva kehitys jatkui Q2/2012 Q2/2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi hieman Liikevaihto 51,5 (50,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 prosenttia V. 2012 vertailulukuihin sisältyy 3,4 MEUR sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa,

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.211 Esitys 18.7.211 18.7.211 1 Suomisen H1 lyhyesti Liikevaihto +4%, raaka-ainehinnat ainehinnat tasoittuivat, positiivinen kassavirta Milj. Q2/211 Q2/21 Q1-Q2/211 Q1-Q2/21 21

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2014

KONEen tilinpäätös 2014 Paikallinen huoltotiimi palveluksessasi. Huollon asiantuntijamme päivystävät ympäri vuorokauden ja huoltavat yli miljoonaa laitetta lähes 60 maassa. He pitävät hissit, liukuportaat ja automaattiovet toiminnassa

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot