Suomen kestävän kasvun ohjelma. Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kestävän kasvun ohjelma. Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi"

Transkriptio

1 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

2 Ohjelma Tilaisuuden tekniset avaussanat, moderaattori Janne Antikainen, MDI Tilaisuuden avaussanat, maakuntajohtaja Kari Häkämies Elinkeinoministeri Mika Lintilä, TEM EU:n elpymispaketti ja elpymis- ja palautumisväline RRF, ylijohtaja Markus Sovala, VM Kommentit ja keskustelu elpymispaketista Alueen ääni -puheenvuorot: toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy prof., vararehtori Mika Hannula, Teknologiakampus Turku toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, Raisio Oyj prof., tutkimusjohtaja Jukka Westermarck, Turun yliopisto professori Kalervo Väänänen toimitusjohtaja Jukka Heikkilä, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy toimitusjohtaja Ari Viitanen, Carinafour Oy edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto Kommentit ja keskustelu elpymispaketista ja RRF:stä Jatkovalmistelu Tilaisuus päättyy

3 Kommentointi, kysymykset ja huomiot (screenio on upotettu striimiin) Suora linkki screenioon (suoraan selaimen osoitekenttään syötettynä):

4 Seuraavat askeleet - lisätietoja Kysely maakunnille Kansallinen päätöstilaisuus klo , etäyhteysmahdollisuus

5 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

6 Kasvun ja viennin veturit ottavat kovimman iskun Kuluvan EUohjelmakauden rakennerahastot uet

7

8 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

9

10

11 Suomen kestävän kasvun ohjelma Aluekierros VM/MSo

12 Suomen kestävän kasvun ohjelma Kuusi EU:n Suomelle antamiin maakohtaisiin suosituksiin* perustuvaa painopistettä: 1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta 2. Vihreä siirtymä 3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen 5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen 6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen Kunkin painopisteen alla rakenteelliset uudistukset sekä niitä tukevat investointi- ja muut hankkeet muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. * Katso tarkemmin esityksen lisämateriaali.

13 Suomen ohjelman kriteerit ja rahoitus Kokonaisuuksia muodostettaessa painotetaan seuravia horisontaalisia kriteerejä: pitkän aikavälin positiiviset vaikutukset kasvupotentiaalin sekä taloudellisen ja sosiaalisen kestokyvyn ja koheesion lisääminen vihreän siirtymän ja digitalisaation tukeminen sekä tuottavuuden parantaminen koko maassa rahoituksen väliaikaisuus. Rahoitetaan EU:n Elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) (alustavasti n. 2,3 mrd. euroa) ja muiden EU-ohjelmien lisärahoituksella (alustavasti n. 0,7 mrd. euroa). Lisärahoitus kohdennetaan ao. ohjelmia koskevien periaatteiden mukaisesti, sovittaen kohdennus yhteen RRF rahoituksen kanssa.

14 Suomen ohjelma laaditaan yhteistyössä Syys-lokakuussa laajat kuulemiset, tavoitteena yhteiskehittäminen alueiden, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Valtioneuvosto antaa eduskunnalle syyskauden aikana selonteon elpymisvälineen varojen käytöstä. Suomen virallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma toimitetaan komissiolle alkuvuodesta Elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavien avustusten maksatus edellyttää investoinneille ja uudistuksille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Uudistusten ja investointien toteutusta seurataan säännöllisesti ja siitä raportoidaan myös komissiolle. Elpymisvälineeseen liittyvät tuloarviot ja määrärahat otetaan vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen, kevään 2021 Julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) ja vuosien talousarvioihin.

15 Onnistumisen edellytykset Ohjelma niveltyy hyvin hallituksen muihin tavoitteisiin ja toimiin. Laaja, vuorovaikutteinen kuulemisprosessi, jotta ohjelma vastaa myös alueiden ja yritysten tarpeisiin alueiden ja yritysten toimet linjassa ohjelman tavoitteiden kanssa. Ohjelman vaikuttavuus ja hyväksyntä EU:ssa edellyttävät, että tavoitteet, niihin perustuvat uudistukset ja rahoitus muodostavat tehokkaan ja uskottavan kokonaisuuden. Varauduttava raportoimaan tavoitteiden ja uudistusten toteutumisesta sekä varojen käytöstä. Nopeasta aikataulusta huolimatta haetaan rohkeata yhteisen tekemisen otetta. Ohjelman tavoitteet ja kriteerit eivät voi toteutua ilman tätä.

16 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

17

18 Five international clusters Turku Business Region has five international clusters: Maritime industry Life Science industry ICT and future technologies Bio- and circular economy and cleantech Experience industry (movies, games, tourism)

19 VARSINAIS-SUOMI KASVUUN POST- KORONA TOIMENPITEET Alkusyksystä tilannekuva on toimintaryhmän jäsenten (yli 30 alueen yritysjohtajaa) tapaamisten perusteella synkentynyt. Niin sanottu uusi normaali, koronan jälkeinen todellisuus, vaatii yrityksiltä uusien taitojen haltuun ottamista ja nopeaa reagointikykyä. Nostamme tässä esille toimenpiteitä vaativia, kaikkia toimialoja leikkaavia ajankohtaisia ilmiöitä. Listaamme myös toimenpide-ehdotuksista, jotka nostavat esille sekä akuutteja, tämän hetken asioita, että pidemmällä aikavälillä toimenpiteitä vaativia seikkoja.

20 Digiloikka on tehtävä nyt Sähköiset järjestelmät tulevat korvaamaan ja täydentämään liiketoimintaa kaikilla toimialoilla. Digitaalisten palvelujen muotoilu: huomiota on erityisesti suunnattava digitaalisesti tehtävään myyntiin ja markkinointiin. Uudet tuotteet ja liiketoimintamallit versoavat parhaillaan luovasta tuhosta : näihin tulee tarttua tehokkaasti. Etätyö ja monipaikkaisuus voivat hyödyttää Varsinais-Suomea: trendistä on saatava parhaat mahdolliset hyödyt alueelle.

21 Yritysten tulee parantaa ennakointikykyään ja kriisinhallinnantaitoja Yritysten ja toimialakokonaisuuksien tulee selvittää koronan aikana onnistuneet toimintaprosessit ja varautua näin tuleviin maailman-laajuisiin shokkeihin. Myös virheistä ja vaikeuksista tulee oppia. Turvallisuuteen ja kestävyyteen laajasti ymmärrettynä tulee panostaa läpi toimialojen: nämä ovat myös tulevaisuuden kilpailuetuja. Yritysten vahvuuksien ja ydinosaamisen kirkastaminen ovat ennakointityönkin ytimessä.

22 Viestintää on tehostettava ja selkiytettävä Nyt tarvitaan tehoa alueelliseen viestintään: koronan aiheuttamista rajoituksista tarvitaan nopeasti päivittyvää, selkeää tietoa yrityksien suuntaan. Varsinais-Suomessa ollaan joiltakin osin selviydytty koronakriisistä paremmin kuin muualla Suomessa: tältä osin yrittäjämyönteisyyttä ja hyviä toimintamalleja tulee viestiä myös ulospäin nostaen näin alueen imagoa.

23 Toimenpide-ehdotuksia: Julkinen tuki Akuutit asiat Panostukset investointeihin ja infrastruktuurihankkeisiin: tarvitaan päätöksiä siitä, mitkä ovat tärkeimpiä hankkeita edistettäväksi (esillä olleet mm. Paraisten väylä, Laitilan eritasoliittymä, Lieto Aura 9- tie). Viennin edistämistoimenpiteitä on jatkettava ja kehitettävä, viennin tukirahoitus varmistettava. EU-tuet saatava kotiutettua mahdollisimman hyvin: tarvitaan virkamiesapua tukihakuihin erityisesti pk-sektorille. Pidemmän aikavälin asiat Liikennepolitiikan ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä pitää parantaa.

24 Toimenpide-ehdotuksia: Rahoitus Akuutit asiat Tarvitaan tukea liiketoimintamallien hiomiseen. Tarvitaan edelleen väliaikaisen rahoituksen malleja, rahoituksen tulee olla nopeaa ja joustavaa. On tunnistettava ne yritykset, joita kannattaa tukea. Tarvitaan tukea konkurssien jälkeiseen uusyritystoimintaan. Ei uusia kustannuksia yrityksille. Tarvitaan ennen korona-aikaa tehtyjen päätösten uudelleenarviointia (dieselveron korotukset, väylämaksuista luopuminen). Omistajavaihdokset ja sukupolven vaihdokset yrityksissä: tulee selvittää se, mitä uutta nousee uuden sukupolven yrittäjyydestä. Pidemmän aikavälin asiat Tulee tarjota tutkimus- ja innovaatiorahoitusta yritysryppäille (meriteknologia, lääkediagnostiikka, kiertotalous ja cleantech). Rahoitusmarkkinoiden uudet muodot on tunnettava ja niistä on viestittävä selkeästi

25 Toimenpide-ehdotuksia: Viestintä Akuutit asiat Tarvitaan tehoa alueelliseen viestintään: korona torjutaan jatkossa erityisesti paikallisin toimin. Huomiota kiinnitettävä siihen, miten Turun seudusta viestitään muualle Suomeen. Matkailuviestintää kohdistettava niihin maihin, joista on turvallista matkustaa Suomeen. Tuleva konkurssiaalto tulee tuoda yleiseen kriisitietoisuuteen.

26 Toimenpide-ehdotuksia: Matkustaminen Akuutit asiat Työmatkustaminen Tulee määritellä vastuullisen työmatkustamisen periaatteet mitä pitää matkustaessa ottaa huomioon, jotta vältetään riskit tartunnoilta. Tarvitaan työmatkustaminen helpottamista ulkomaille ja ulkomailta: testausten tehostaminen ja karanteeniajat tulee saada kohtuullisen pituiseksi. Tarvitaan jatkuvasti päivittyvää ja selkeää informaatiota matkustamisen rajoituksista. Vapaa-ajan matkustaminen Tulee rakentaa toimiva matkailukupla Varsinais-Suomeen (vrt. Lappi). Pidemmän aikavälin asiat Tulee edistää paikallistumista kansainvälisissä konteksteissa. Palvelumuotoilua tulee kehittää, sillä vaihtoehtoiset matkailun tavat ja virtuaalimatkailu tuottavat uudenlaista liiketoimintaa.

27 Toimenpide-ehdotuksia: Osaaminen Akuutit asiat Osaavan työvoiman saanti turvattava: kohtaanto-ongelma on ratkaistava, työ-peräisen maahanmuuton jäykkyyksiä on poistettava Yritysten strategista ennakointikykyä tulee kehittää: koulutus ja tiedonjakaminen Käynnistetään Hiilineutraali meri -osaamiskeskus Pidemmän aikavälin asiat On tehtävä pitkäjänteisiä koulutuspoliittisia ratkaisuja: on turvattava osaavan työvoiman saatavuus eri toimialoilla.

28 Toimenpide-ehdotuksia: Tietotarpeet Akuutit asiat Tulee kartoittaa kasvuvaiheessa olevat yritykset: ne, jotka menestyvät koronan aikana ja mitä syitä menestyksen taustalta löytyy. Tukien kohdistamiseen tulee kiinnittää huomiota ja kartoittaa, millaiset yritykset ovat niin terveellä pohjalla, että niitä kannattaa tukea Pidemmän aikavälin asiat Tulee kartoittaa ne uudet tarpeet, joita korona luo pidemmällä aikavälillä. On kiinnitettävä huomiota uusien markkinoiden haltuunottoon

29 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

30 Vaikuttavaa verkostoitumista

31 26 M TeknologiakampusTurku Suomen talouskasvun avuksi Korkeakoulut Rah a Tutkimus Tiet o TEM LINKO rahoitus Tutkimusstarttipalvelu Tällä erillisrahoituksella saadaan aikaisempaa enemmän ideoita analyyttisen tarkastelun alle ja edistettyä alueen yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteiskehittelyä. Tämä edistää TKI-tiekartan kumppanuusmallin jalkauttamista alueelle. Ehdotuksessamme on kaksi pääelementtiä: Kilpail ukyky Innovaati o Yritykset Startupit Tiet o Tutkimusstarttipalvelu 4 M LINKO-rahoitus 22 M

32

33 26 M TeknologiakampusTurku Suomen talouskasvun avuksi Ehdotuksen tavoitteena on käynnistää uutta vastuullista ja ympäristöystävällistä liiketoimintaa digitalisaatiota hyödyntäen. Väkiluvun kasvun myötä globaalit ongelmat pahenevat entisestään ja suomalainen kulttuuriperimä yhdessä tieteellisen tutkimuksen kanssa mahdollistavat näitä ongelmia ratkaisevat innovaatiot. Aihion keskeinen tavoite on uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden syntyminen Suomen vientiliiketoimintaa kasvattamaan. Aihio kytkeytyy Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteisiin 1, 2 ja 3 tukemalla vihreään siirtymään liittyvien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä luovien ja tutkimustietoon perustuvien innovaatioiden syntymisen kautta. Aihion osaamisydin on Teknologiakampus Turku, joka palvelee koko osaamisellaan koko Suomen yrityksiä. Luontaisesti yrityskontakteja on eniten Lounais-Suomen alueella, mutta Suomen sisällä ei aseteta alueellisia rajoja palveltaville yrityksille. Aihion keskeisiä toimijoita ovat Turku Science Park Oy, tutkimusstarttipalvelun toteuttajana ja LINKO rahoituksen koordinoijana, TeknologiakampusTurku korkeakoulut tutkimusten suorittajana ja alueen uuden tieteellisen tiedon synnyttäjinä sekä alueen yritykset tieteellisen tiedon hyödyntäjinä ja innovaatioiden tekijöinä. Epävarmassa markkinatilanteessa tarvitsemme TEMiltä rahallista tukea yritysten rohkaisemiseksi tavoitteellisen TKI toiminnan käynnistämiseen. Ehdotuksessamme on kaksi pääelementtiä: Tutkimusstarttipalvelu 4 M LINKO-rahoitus 22 M TEM Rah a LINKO rahoitus Kilpail ukyky Korkeakoulut Tutkimus Innovaati o Yritykset Startupit Tiet o Tutkimusstarttipalvelu Tiet o

34 Tutkimusstarttipalvelu Palvelun tavoitteet yleisellä tasolla Yritysten vastuullisen kilpailukyvyn rakentaminen Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen Tutkimushankkeiden tason ja määrän nostaminen Aktiivisesti TKI toimintaa tekevien yritysten määrän lisääminen Kannustaen ja tukien Tiedonkulun ja yhteistyön tukeminen korkeakoulujen välillä Kampusrakenteet avainasemassa Yrityksien tietoisuuden kasvattaminen korkeakoulujen osaamisesta, tutkimusyhteistyömahdollisuuksista ja rahoitusmalleista. Palvelun tuotos ja hyöty Yksittäiselle yritykselle: tutkimustarvekartoitus ja tapaaminen relevantin tutkimusryhmän kanssa. Korkeakouluille: yrityksiä kiinnostavien aiheiden näkyväksi tuleminen. Lisääntynyt yritysyhteistyö. Yritysasiamiehille: konkreettinen ja tehokas apu yrityksille, joilla tutkimustarpeita tai intressejä Yhteiskunnalle: palvelu tehostaa yritysten elpymistä, menestystä, elinvoimaa ja veronmaksukykyä. Palvelun numeeriset tavoitteet / (2021, 2022, 2023) Yritys tutkimusryhmä kohtaamisia: 150, 200, 250 kpl Opinnäytetyöt 80, 100, 150 kpl Tutkimushankkeet: 5, 6, 8 kpl Väitöskirjaa: 3, 4, 6 kpl Business Finland hankkeet 5 M, 7 M, 10 M LINKO hankkeet 5 M, 7 M, 10 M Palvelun sopimusrakenne ja budjetti Kokonaisbudjetti 4 M M ,4 M ,6 M Sopimuksen rakenne TEM maksaa palvelun toteuttajalle Korkeakoulut sitoutuvat palveluun TScP toteuttaa palvelun

35 Kestävän ja Digitaalisen kasvun LINKO-rahoitus Rahoituksen tavoitteet yleisellä tasolla Globaalia liiketoimintaa tekevien vastuullisten ja kannattavien yritysten määrän kasvattaminen Tutkimushankkeiden tason ja määrän nostaminen Aktiivisesti TKI toimintaa tekevien yritysten määrän lisääminen Kannustaen ja tukien Yritysten tietopääoman kasvattaminen Rahoitusmallin hyöty Yksittäiselle yritykselle, liiketoiminta perustuu tutkittuun tietoon, joten kilpailukyky ja yrityksen riski pienenee. Korkeakouluille: voidaan keskittyä yrityksen tutkimuskysymyksiin vastaamiseen laadukkaasti kun rahoitusmalli on selkeä ja suoraviivainen Yhteiskunnalle: rahoituksella saadaan yritykset tekemään omaa liiketoimintaa ja teknologiaa edistävää tutkimusta taloudellisesti epävarmana aikana. Rahoitettavat projektit tuottavat ratkaisuja kestävän kehityksen ja digitalisaation liiketoiminnan kasvattamiseen. Rahoituksen numeeriset tavoitteet Yritykset budjetoivat LINKOlla tuettuun tutkimukseen ja kehitykseen 35 M ( 3v). Yritykset ostavat korkeakouluilta tutkimuspalveluita 20 M ( 3v). Kestävän liiketoiminnan vientitulojen kasvu tukea saaneista projekteista 500M ( 10v). Rahoitusmalli TEM maksaa rahastoon 26M /3v Tuki hakemukset käsitellään kuukausittain Tuki maksetaan yrityksille, jotka maksavat tutkimuspalvelusta korkeakoululle/tutkimuslaitoksille Tuen suuruus max 70% projektin kokonaiskustannuksista. Rahaston johtokunta tekee projektien rahoituspäätökset

36 Networking with impact

37 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

38 Kauratuotteet elintarviketeollisuuden vahvistajana Pekka Kuusniemi, toimitusjohtaja, Raisio Oyj

39 Kauran käyttö Suomessa 2010/ /20 TAVOITE Suomesta maailman suurin kauratuotteiden viejä arvolla mitattuna Rehukäyttö maatiloilla Rehukäyttö teollisuudessa Elintarvikekäyttö Käyttö siemeneksi Vienti jyvänä TAVOITE Lähde: Luke / Raisio 39

40 Megatrendit tukevat kauran kysynnän kasvua TERVEELLINEN ELÄMÄ Olemme mitä syömme, terveys mielletään yhä kokonaisvaltaisemmaksi. Vuoden 2020 katsaus ruoka-alan MEGATRENDEIHIN RUOAN TARINA Ruoan alkuperä ja tuotantoketjun läpinäkyvyys kiinnostavat kuluttajia yhä enemmän. TERVEYTTÄ LUONNOLLISESTI Luontaisesti terveysvaikutteiset tuotteet kasvattavat suosiotaan. KASVIPOHJAINEN RUOKAVALIO Kasvipohjainen ruoka on tullut jäädäkseen. Kuluttajilla on monia syitä suosia kasvipohjaisia tuotteita. KESTÄVÄ RUOANTUOTANTO Yritysten odotetaan toimivan vastuullisesti ja auttavan kuluttajia tekemään parempia valintoja. 40

41 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

42 Miksi lääkekehitykseen ja diagnostikkaan kannattaisi sijoittaa Suomessa? First approved September 25, %:n lisenssitulo = 50 M /vuosi =Tällä hetkellä Suomalaiset yliopistohankkeet ja tulot valuvat ulkomaille

43 Ratkaisu ongelmaan; Kansallinen lääkekehityskeskus (LKK) LKK Muuntaa Suomalaisten YO:en tutkimustulokset kaupallistettaviksi molekyyleiksi Elinkeinopoliittinen hanke ja tuotteistamiskeskus Palvelee kaikkia YO:ja yhtäläisesti ja riippumatta tautiryhmistä Pääkonttori Turussa ja verkostoituu sieltä muihin yliopistoihin Rahoitustarve 30 M /7 vuotta (vrt. Akkuteollisuus 400 M ). Jatkossa tukeutuu muihin rahoituslähteisiin ja omiin tuloihin Lääkekehityskeskuksen perustaminen ja toiminnan rahoittaminen budjettirahoituksella muodostaa yksinkertaisen, kustannustehokkaan, ja todistetusti toimivan tavan synnyttää uutta vientivetoista liiketoimintaa Suomeen LKK:n lisäksi rahoitusta tulisi ohjata yksilöllistetyn diagnostiikan menetelmien kehittämiseen (companion diagnostics) ja erityisesti T&K-projekteihin, jolla yritykset voivat edistää YO lähtöisten keksintöjen jatkojalostamista, ja diagnostiikkamenetelmien prototyyppien kehittämistä

44 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

45 Saaristomeren biokierrätyslaitos Lanta Nurmibiomassa Järviruoko Olki Muu biomassa Tukee maatalous- ja kalatalouselinkeinoja sekä matkailua On kestävää elvytystä Vähentää hiilidioksidipäästöjä Tukee luonnon monimuotoisuutta Hillitsee ilmastonmuutosta Biokaasu Fosforilannoite Typpilannoite Biohiili Uusi teknologia ja innovaatiot Tavoite: Vähentää Saaristomeren kuormitusta ja kehittää biomassan käyttöä maaperän ja meren ravinnekuormituksen vähentäjänä Maantiede: Toiminta Varsinais-Suomessa, mutta voisi olla niin kansallinen kuin kansainvälinen esimerkki Keskeiset toimijat: Yritys x, sijoituskunta, valtio/eu

46 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

47 Lounais-Suomen jätehuolto (LSJH) Topinoja Korvenmäki 17 omistajakuntaa + Uki ? asukasta 100+ työtekijää Liikevaihto 28 M Ulkopuoliset palvelut 59% kustannuksista LSJH -konserni Ekopartnerit Turku Oy LSJH 49% / Fortum 51% Kiertomaa Oy LSJH 51% / Turku 49% Lounavoima Oy LSJH 50% / Salon Kaukolämpö 50%

48 Poistotekstiilin jalostuslaitos mahdollistaa kotitalouksien tekstiilien kierrätyksen Yhdessä Suomen jätelaitosten kanssa rakennetaan kansallinen toimintamalli Poistotekstiilit kierrätetään laadukkaasti Tuotekehitys poistotekstiilin koko arvoketjussa tuo Suomeen uutta liiketoimintaa

49 Kohti poistotekstiilien kiertotaloutta valmistautuminen pilot-laitosvaiheeseen Keräysalueen laajentaminen Etelä-Suomen jätelaitoksiin KaMu-keräyskokeilu kirpputoreilla ja vaateliikkeissä yhteistyössä Fashion Finlandin (FaFi) kanssa > pilot-laitosvaihe Keräysalue laajenee edelleen Selvitykset arvoketjuista eri yritysten kanssa & jätemääristä Suomessa ja Itämeren alueella Täyden mittakaavan laitoksen kannattavuusselvitykset 2022 > kohti täyden mittakaavan laitosta Täyden mittakaavan laitos valmisteilla Topinpuiston kiertotalouskeskukseen Turussa Valtakunnallinen poistotekstiilikeräys 2023 mennessä Kierrätyspalvelujen tarjoaminen Itämeren alueelle

50 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

51 Projektiteollisuuden ongelma Matala työn tuottavuus Materiaalihukka Rakenteellinen tuhlaus Vaikuttaa vahvasti kilpailukykyyn Juurisyyt Työ- ja materiaalisuunnittelu Excel-tasolla Pääosa yrityksistä näkee ongelman, mutta ei näe vaihtoehtoja, millä asian pystyy ratkaisemaan Prosessien digitalisoinnilla merkittävä kilpailuetu 1. Digi-Start (huokea kiinteähintainen lähtötila ja potentiaaliarvio) 2. Verifioi toimivuus ja hyöty (nopea tuettu pilotti ja verifiointi) 3. Skaalaa (tuetaan käyttöönoton nopeutta) Aloitus meriteollisuuden alihankintaverkostoista, koska siellä on nopeimmat hyödyt Työn tuottavuus + 20% Materiaalien kulutus - 5% Kilpailukykyhyöty 10% Skaalausmahdollisuus esim rakennusteollisuuteen 10% = 3 mrd per annum 51

52 Suomen kestävän kasvun ohjelma Maakunnalliset vuorovaikutustilaisuudet Varsinais-Suomi

53 Viennin väylät Suomen kestävän kasvun ohjelmassa VT8, Laitilan kohta VT9, Lieto-Aura Paraistenväylä parantavat kilpailukykyä torjuvat ilmastonmuutosta synnyttävät muita investointeja vauhdittavat työvoiman liikkuvuutta lyhentävät korjaus- ja investointivelkaa Tunnin juna, Turku-Salo E18, Turun kehätie Salon itäinen ohikulkutie

54 Suomen kestävän kasvun ohjelma Aluekierros VM/MSo

55 Suomen kestävän kasvun ohjelma Kuusi EU:n Suomelle antamiin maakohtaisiin suosituksiin* perustuvaa painopistettä: 1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta 2. Vihreä siirtymä 3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen 5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen 6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen Kunkin painopisteen alla rakenteelliset uudistukset sekä niitä tukevat investointi- ja muut hankkeet muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. * Katso tarkemmin esityksen lisämateriaali.

56 Suomen ohjelman kriteerit ja rahoitus Kokonaisuuksia muodostettaessa painotetaan seuravia horisontaalisia kriteerejä: pitkän aikavälin positiiviset vaikutukset kasvupotentiaalin sekä taloudellisen ja sosiaalisen kestokyvyn ja koheesion lisääminen vihreän siirtymän ja digitalisaation tukeminen sekä tuottavuuden parantaminen koko maassa rahoituksen väliaikaisuus. Rahoitetaan EU:n Elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) (alustavasti n. 2,3 mrd. euroa) ja muiden EU-ohjelmien lisärahoituksella (alustavasti n. 0,7 mrd. euroa). Lisärahoitus kohdennetaan ao. ohjelmia koskevien periaatteiden mukaisesti, sovittaen kohdennus yhteen RRF rahoituksen kanssa.

57 Suomen ohjelma laaditaan yhteistyössä Syys-lokakuussa laajat kuulemiset, tavoitteena yhteiskehittäminen alueiden, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Valtioneuvosto antaa eduskunnalle syyskauden aikana selonteon elpymisvälineen varojen käytöstä. Suomen virallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma toimitetaan komissiolle alkuvuodesta Elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavien avustusten maksatus edellyttää investoinneille ja uudistuksille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Uudistusten ja investointien toteutusta seurataan säännöllisesti ja siitä raportoidaan myös komissiolle. Elpymisvälineeseen liittyvät tuloarviot ja määrärahat otetaan vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen, kevään 2021 Julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) ja vuosien talousarvioihin.

58 Onnistumisen edellytykset Ohjelma niveltyy hyvin hallituksen muihin tavoitteisiin ja toimiin. Laaja, vuorovaikutteinen kuulemisprosessi, jotta ohjelma vastaa myös alueiden ja yritysten tarpeisiin alueiden ja yritysten toimet linjassa ohjelman tavoitteiden kanssa. Ohjelman vaikuttavuus ja hyväksyntä EU:ssa edellyttävät, että tavoitteet, niihin perustuvat uudistukset ja rahoitus muodostavat tehokkaan ja uskottavan kokonaisuuden. Varauduttava raportoimaan tavoitteiden ja uudistusten toteutumisesta sekä varojen käytöstä. Nopeasta aikataulusta huolimatta haetaan rohkeata yhteisen tekemisen otetta. Ohjelman tavoitteet ja kriteerit eivät voi toteutua ilman tätä.

59 Taustatietoa

60 60 Hallituksen linjaus rahoituksen käytöstä Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus kohdennetaan asetetun työryhmän koordinoimassa jatkovalmistelussa kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen alustavasti seuraavasti (mrd. euroa, v yhteensä). Painopisteet menevät osin päällekkäin ja yksi toimi voi tukea yhtä useampaa painopistettä. Valmistelun kuluessa painopisteiden allokaatio täsmentyy: Mrd. euroa 1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin 0,4-0,5 kestävän kasvun uralle 2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 0,9-1,2 3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 0,15-0,3 4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen 0,2-0,4 5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen 6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen 0,15-0,3 0,3-0,4 Yht. 2,33* *Tämän hetkinen arvio Suomen enimmäissaannosta vuosille yhteensä. Arvio on suuntaa antava ja perustuu osin ennusteeseen ja siksi siihen liittyy epävarmuutta. Suomen saanto jakautuu kahteen osaan, joista jälkimmäisen suuruus varmistuu vasta kesällä 2022.

61 EU:n elpymisvälinekokonaisuus

62 EU:n elpymisvälinekokonaisuus Heinäkuussa 2020 EU:n huippukokous linjasi pääpiirteet EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä uudesta elpymisvälineestä. Elpymisväline (Next Generation EU) on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen osa on uusi Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF). Elpymisvälineen yksittäiset ohjelmat (yht. 750 mrd. euroa v hinnoin): Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF): 672,5 mrd. euroa (lainoja 360 mrd. euroa ja avustuksia 312,5 mrd. euroa) REACT-EU-väline: 47,5 mrd. euroa Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF): 10 mrd. euroa Maaseudun kehittäminen: 7,5 mrd. euroa InvestEU-ohjelma: 5,6 mrd. euroa Horisontti Eurooppa -puiteohjelma: 5 mrd. euroa RescEU-valmiusvarasto: 1,9 mrd. euroa.

63 Alustava aikataulu EU-tasolla neuvottelut RRF-asetuksesta ovat kesken, joten lopullinen aikataulu on yhä epävarma. Monien muiden ohjelmien osalta neuvottelut ovat myös kesken. RRF:n osalta Komission tavoitteena on saada jäsenvaltioiden alustavat elpymis- ja palautumissuunnitelmat lokakuun puolenvälin jälkeen tarkasteltavaksi. Tavoitteena on, että asetus olisi hyväksytty vuoden 2021 alkuun mennessä, jonka jälkeen avustuksia voisi virallisesti hakea. Jäsenvaltioiden suunnitelmien tulisi olla valmiina huhtikuun 2021 loppuun mennessä, joka on myös viimeinen päivä kansallisten uudistusohjelmien toimittamiselle. Jäsenvaltiot voivat päivittää suunnitelmia tarvittaessa.

64 RRF: elpymis- ja palautumissuunnitelma

65 Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tavoitteet Tavoitteena on: edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota parantaa jäsenvaltioiden kantokykyä (resilienssi) pienentää kriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tukea vihreää ja digitaalista siirtymää. Tavoitteiden saavuttaminen vahvistaisi jäsenvaltioiden työllisyyttä ja tuotantopotentiaalia koronakriisin jälkeen sekä tukisi kestävää kasvua. Vihreä siirtymä on keskeisesti esillä - RRF tukee EU:n tavoitetta vihreän kehityksen 30 % osuudesta budjetissa. RRF:n osalta tavoite on 37 %. Digitalisaation osuus RRF-rahoituksessa tulisi olla vähintään 20 %.

66 RRF ja maakohtaiset suositukset Uudistusten ja investointihankkeiden tulee vastata ohjausjakson maakohtaisiin suosituksiin ja euroalueen suositukseen. Tarkastelussa vuosien 2020 ja 2019 maakohtaiset suositukset (kts. tämän esityksen viimeiset sivut). Suomea sekä euroaluetta koskevat suositukset ovat laaja-alaisia ja yleisellä tasolla. Maakohtaisten suositusten perusteella uudistukset ja investointihankkeet voivat liittyä mm.: työmarkkinoihin ja työllisyyspolitiikkaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vihreään siirtymään, digitaaliseen muutokseen, kestävään infrastruktuuriin sekä osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin.

67 Avustukset ja lainat RRF-välineestä RRF-rahoituksen saamiseksi jäsenvaltion on esitettävä elpymis- ja palautumissuunnitelma, joka kattaa uudistus- ja investointiohjelman vuosille Suunnitelmat ovat osa jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia. Avustuksia myönnettäisiin arvioitujen kustannusten perusteella jälkeen toteutettuihin hankkeisiin. Lisäksi jäsenmailla olisi mahdollista hakea yhteisvastuullista lainaa, jos hankkeiden kustannukset ylittävät avustusten enimmäismäärän. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä vuoden 2023 loppuun saakka ja niihin perustuvia maksatuksia vuoden 2026 loppuun saakka. Maksatukset perustuvat arvioon onko asetetut välitavoitteet saavutettu.

68 Investointien ja uudistuksien arviointikriteerit Maakohtaista ohjelmaa valmisteltaessa on huomioitava EU:n huippukokouksen päätelmät, RRF-asetus ohjeistus ja sovitut horisontaaliset kriteerit: ohjelma vastaa EU:n maakohtaisiin suosituksiin ja euroalueen suositukseen siihen sisältyvät investoinnit ja uudistukset muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia. toimet tukevat vihreä ja digitaalista siirtymää ohjelman tulee vahvistaa kasvupotentiaalia ja työllisyyttä sekä jäsenvaltioiden kantokykyä ja koheesiota sekä lieventää kriisin vaikutuksia ohjelmalla tulee olla pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia. Investointi- ja uudistuskokonaisuuden yhteydessä esitetään erittely arvioiduista kustannuksista ja kustannustehokkuudesta sekä suunnitelma niiden etenemisestä ja välitavoitteista.

69 Tarkempia kriteereitä Tarkkaa ohjeistusta ei ole vielä saatavilla, mutta alustavien tietojen mukaan ohjelmien: tulee noudattaa valtiontukisääntöjä investoinnit määräytyvät laajan määritelmän mukaan eli investointina pidetään sellaisia menoja, joilla arvioidaan olevan pitkäaikaisia positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tuki on tarkoitettu julkisille investoinneille, mutta tuella voidaan edistää yksityisiä investointeja julkisen talouden välineiden kautta (julkiset tuet, rahoitusinstrumentit ja ym. instrumentit). investointi- ja uudistuskokonaisuuksien rahoituksen tulee olla määräaikaista.

70 Investointien ja rahoituksen kriteerit kansalliset lähtökohdat Hallitus määrittelee uudistusten ja investointien painopisteet. EU:n Suomelle antamat maakohtaiset suositukset ovat hyvin linjassa hallituksen tavoitteiden kanssa. Tärkeää huomioida, että: investointien ja uudistusten tulee muodostaa yhtenäisiä kokonaisuuksia ja niiden tulee tukea toisiaan tavoitteiden saavuttamisessa. kokonaisuudet tukevat talouden rakennemuutosta ja vihreää siirtymää. investointi- ja uudistushankkeiden valinnassa painotetaan niiden rahoituksen väliaikaisuutta. viedään eteenpäin uusia ideoita eikä vain toisteta vanhoja ehdotuksia.

71 Maakohtaisten avustusten ja lainojen enimmäismäärät Suomen enimmäissaanto olisi tämänhetkisen ennusteisiin perustuvan arvion mukaan noin 2,3 mrd. % RRF-välineestä. Lainojen enimmäismäärä on 6,8 % jäsenmaan BKTL:stä. Suomen ei ole näillä näkymin mielekästä hakea lainarahoitusta. Kansallinen valmistelu alustava aikataulu Kuulemisia syys-lokakuussa Selonteko eduskunnalle vuoden loppuun mennessä. Alustava suunnitelma annetaan komissiolle vuoden lopulla. Lopullinen suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021.

72 Suomelle annetut maakohtaiset suositukset lähtökohta ohjelman hyväksynnälle EU:ssa

73 Suomen tulee toteuttaa vuosina 2020 ja 2021 toimia, joilla se 1. toteuttaa vakaus-ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen huomioon ottaen kaikki tarvittavat toimenpiteet covid-19-pandemian torjumiseksi, talouden ylläpitämiseksi ja alkavan elpymisen tukemiseksi; harjoittaa taloustilanteen salliessa finanssipolitiikkaa, jonka tavoitteena on saavuttaa maltillisella tasolla oleva julkisen talouden rahoitusasema keskipitkällä aikavälillä ja varmistaa velkakestävyys samalla kun lisätään investointeja; puuttuu terveydenhuollon henkilöstöpulaan terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn parantamiseksi ja parantaa sosiaali-ja terveyspalvelujen saatavuutta; 2. vahvistaa toimenpiteitä, joilla tuetaan työllisyyttä, ja lujittaa aktiivista työvoimapolitiikkaa 3. toteuttaa toimenpiteitä reaalitalouden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, likviditeetin lisäämiseksi; aikaistaa toteutusvalmiita julkisia investointihankkeita ja edistää yksityisiä investointeja talouden elpymisen vaalimiseksi; keskittää investoinnit vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen, erityisesti puhtaaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja käyttöön, kestävään ja tehokkaaseen infrastruktuuriin sekä tutkimukseen ja innovointiin; 4. varmistaa rahanpesun torjuntasäännöstön tuloksellisen valvonnan ja noudattamisen.

74 Lisäksi huomioidaan vuoden 2019 suositukset, joiden mukaan Suomen tulee: 1. varmistaa, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimellinen kasvu on enintään 1,9 prosenttia vuonna 2020, jolloin vuotuinen rakenteellinen sopeutus on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen; parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuutta ja yhdenvertaista saatavuutta; 2. parantaa kannustimia työn vastaanottamiseen ja kehittää osaamista ja aktiivista osallisuutta, muun muassa työttömille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville suunnattujen hyvin integroitujen palvelujen avulla; 3. keskittää investointeihin liittyvän talouspolitiikan tutkimukseen ja innovointiin, vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen ja kestävään liikenteeseen alueelliset erot huomioon ottaen; 4. vahvistaa kotitalouksien velkaantuneisuuden seurantaa ja perustaa luottorekisterijärjestelmän.

75 KIITOS MIELENKIINNOSTA!

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0482/25. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0482/25. Tarkistus 9.1.2019 A8-0482/25 25 Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) (1 a) Jäsenvaltioiden talous kaipaa pikaisesti sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta varten suunnattua julkista investointisuunnitelmaa,

Lisätiedot

Valtion rooli yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa

Valtion rooli yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa Valtion rooli yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa YRITYSTUKISEMINAARI 11.10.2017 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiset yritystuista Ilona Lundström Hallituksen puoliväliriihessä linjatut toimet

Lisätiedot

Telaketju ekosysteemi

Telaketju ekosysteemi Telaketju-hanke Telaketju on poistotekstiilin kiertoa edistävä verkosto. Telaketjussa kehitetään keräystä, lajittelua ja jalostusta vastaamaan poistotekstiilin hyödyntäjien tarpeita. Hanke toimii yhteistyötä,

Lisätiedot

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 3.1.2019 STRATEGINEN TAVOITE SUOMEA VARTEN Käynnistämme uutta kestävää kasvua innovoinnin ja kansainvälisen yhteistyön kautta 1 2 Yritysten globaali kasvu

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi - Euroopan yhteinen haaste

Ideasta innovaatioksi - Euroopan yhteinen haaste Ideasta innovaatioksi - Euroopan yhteinen haaste Eurooppalaiset rahoitusvälineet yritysten tukena Valtteri Vento Finnvera 29.8.2019 EU:n tukemat lainat, sijoitukset sekä takausjärjestelyt ovat yleistyneet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Suomen energiakentän innovaatioiden tulevaisuus. Osastopäällikkö Ilona Lundström

Suomen energiakentän innovaatioiden tulevaisuus. Osastopäällikkö Ilona Lundström Suomen energiakentän innovaatioiden tulevaisuus Osastopäällikkö Ilona Lundström 17.3.2019 EU:n energia- ja ilmastotavoitteet 2030 EU:n ilmastotavoitteet KHK vähennystavoite vähintään 40 % vuoteen 2030

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Ratkaisuja tekstiilijätteen keräykseen ja lajitteluun. Espoo , Jukka Heikkilä LSJH

Ratkaisuja tekstiilijätteen keräykseen ja lajitteluun. Espoo , Jukka Heikkilä LSJH Ratkaisuja tekstiilijätteen keräykseen ja lajitteluun Espoo 8.5.2019, Jukka Heikkilä LSJH Kuntien jätelaitokset tekstiilien kiertotalouden veturina Vastaavat asukkaiden yhdyskuntajätteistä, ml. tekstiilijäte

Lisätiedot

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 2018

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 2018 BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 2018 BUSINESS FINLANDIN TAVOITTEET Luomme mahdollisuuksia globaaliin kasvuun: 1 2 3 4 edistämällä asiakkaiden uudistumista tukemalla nousevia liiketoimintaekosysteemejä

Lisätiedot

Missä Suomi on nyt? Tarvitaan tulevaisuudenuskoa vahvistava käänne!

Missä Suomi on nyt? Tarvitaan tulevaisuudenuskoa vahvistava käänne! Missä Suomi on nyt? Investoinnit jäissä Työpaikat vähenevät Yritykset eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa entiseen tapaan, markkinaosuudet pienenevät Talousnäkymä sumea Yritysten rahoituksen saatavuus

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Team Finland. Carita Vastinesluoma

Team Finland. Carita Vastinesluoma Team Finland Carita Vastinesluoma Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Satakunnan ELY-keskus carita.vastinesluoma@ely-keskus.fi 050-396 0805 Historiaa - Valtiorahoitteinen kv-toimintoja

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Sosiaali- ja terveysvaliokunta 10.10.2017 Teollisuusneuvos Antti Valle Elinkeino- ja innovaatio-osasto #kasvustrategia @tem_uutiset Terveystoimialojen

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT JA KASVUMOOTTORIT

EKOSYSTEEMIT JA KASVUMOOTTORIT EKOSYSTEEMIT JA KASVUMOOTTORIT TIINA TANNINEN-AHONEN 19.10.2018 EKOSYSTEEMIT BUSINESS FINLANDIN ASIAKKAINA Kasvumoottori on markkinaehtoinen, avoin, merkittävän globaalin, uuden liiketoiminnan synnyttävä

Lisätiedot

Kestävän talouden Suomi. Talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen

Kestävän talouden Suomi. Talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen Kestävän talouden Suomi Talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen Kestävän talouden kivijalat Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua Korkea työllisyysaste Kestävä julkinen talous

Lisätiedot

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018 BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018 #1916549 KASVUUN TÄHTÄÄVILLE YRITYKSILLE STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Kajaani, 14.12.2015 Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa

Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa Sisältö - Maaseutu2030 tulevaisuustyö - Yhteisen maatalous- ja maaseutupolitiikan yhdeksän erityistavoitetta - Laajat toimenpiteet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Rakennerahastot ovat merkittävässä roolissa Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoiman kehittämisessä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Eurooppa-tason työmarkkinayhteistyö Sosiaalidialogin merkitys. Case 2: Eurooppalaisen talousohjausjakson paikallistaminen -hanke

Eurooppa-tason työmarkkinayhteistyö Sosiaalidialogin merkitys. Case 2: Eurooppalaisen talousohjausjakson paikallistaminen -hanke Eurooppa-tason työmarkkinayhteistyö Sosiaalidialogin merkitys Case 2: Eurooppalaisen talousohjausjakson paikallistaminen -hanke 2018-2020 Kunta-alan sosiaalisen vuoropuhelun piirissä CEMR ja EPSU, komission

Lisätiedot

Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 luonnos Laura Järvinen, Kiertotalous, Sitra

Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 luonnos Laura Järvinen, Kiertotalous, Sitra Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 luonnos 13.11.2018 Laura Järvinen, Kiertotalous, Sitra Kiertotalouden tiekartta 2.0 2016 2018? 2025 Kiertotalouden edelläkävijä 2025 Valtio edistyksellisen kotimarkkinan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes Hallitusohjelman ja resurssileikkausten vaikutukset Tekesin toimintaan Kuulemistilaisuus eduskunnan talousvaliokunnassa: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lisätiedot

Kasvun mahdollisuus. positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa. Esko Aho

Kasvun mahdollisuus. positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa. Esko Aho Kasvun mahdollisuus positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa Esko Aho 24.8.2017 Toimeksianto Selvittää positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen tarvittavaa toimintamallia ja käytännön

Lisätiedot

EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelu miten alueet näkyvät. Johanna Osenius Varkaus

EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelu miten alueet näkyvät. Johanna Osenius Varkaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 valmistelu miten alueet näkyvät Johanna Osenius Varkaus 27.5.2019 Sisällöt nousevat alueiden tarpeista 1 Tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden omiin vahvuuksiin

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Kiertotalouden liiketoimintapotentiaali; BSAG:n näkökulma ja toimintamalli

Kiertotalouden liiketoimintapotentiaali; BSAG:n näkökulma ja toimintamalli Kiertotalouden liiketoimintapotentiaali; BSAG:n näkökulma ja toimintamalli BSAG - Elävä Itämeri säätiö Baltic Sea Action Group (BSAG) on vuonna 2008 perustettu säätiö, joka tekee työtä Itämeren ekologisen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9291/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291

Lisätiedot

Tekesin (Business Finland) rahoituspalvelut yrityksille 2018 #

Tekesin (Business Finland) rahoituspalvelut yrityksille 2018 # Tekesin (Business Finland) rahoituspalvelut yrityksille 2018 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja

Lisätiedot

Tekes ja PIMA kokeiluhankepalvelut. BIOCONNECT- seminaari Tuomas Lehtinen

Tekes ja PIMA kokeiluhankepalvelut. BIOCONNECT- seminaari Tuomas Lehtinen Tekes ja PIMA kokeiluhankepalvelut BIOCONNECT- seminaari 22.11.17 Tuomas Lehtinen Verkosto, jolla tähdätään vientimarkkinoille Suunnittelu ja konsultointi Kaukokartoitus, satelliitti Viranomainen Kunnostusmenetelmä

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2016/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Portugalin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2018 Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 1 Finnveran päätehtävät 2 Finnvera on valtion 100 % omistama

Lisätiedot

Älykkäitä tekoja Suomelle

Älykkäitä tekoja Suomelle Älykkäitä tekoja Suomelle Teknologiateollisuuden tavoitteet hallituskaudelle 2019-2023 TekojaSuomelle.fi Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 51 % Suomen viennistä 310 000 ihmistä työskentelee

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Jyväskylästä OHITUSKAISTA MAAILMALLE Risto Huhta-Koivisto Senior Director, Business Finland OHJELMA

Jyväskylästä OHITUSKAISTA MAAILMALLE Risto Huhta-Koivisto Senior Director, Business Finland OHJELMA OHJELMA 13.00 Business Finland tasoittaa tiesi maailmalle, Risto Huhta-Koivisto, Senior Director Jyväskylästä OHITUSKAISTA MAAILMALLE 12.6.2019 Risto Huhta-Koivisto Senior Director, Business Finland Global

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma Työvoiman kohtaanto-ongelma on vakava: Tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä Yrityksillä on vakavia rekrytointihaasteita joka puolella maata ja pula

Lisätiedot

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2017 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 19.09.2017 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vuosien 2017-2019 näkymät: tiivistelmä Euroalueen ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Satakuntaliitto

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Satakuntaliitto SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 30.11.2018 vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Satakuntaliitto Satakunnalla menee paremmin kuin 10 vuoteen, Venator muodostaa poikkeuksen, mutta ei muuta kokonaiskuvaa Meillä

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9195/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

OHITUSKAISTA VAASASTA MAAILMALLE. Pvm. ESITTÄJÄN NIMI Titteli, Business Finland OHJELMA Avauspuhe, elinkeinoministeri Mika Lintilä

OHITUSKAISTA VAASASTA MAAILMALLE. Pvm. ESITTÄJÄN NIMI Titteli, Business Finland OHJELMA Avauspuhe, elinkeinoministeri Mika Lintilä OHJELMA 13.00 Avauspuhe, elinkeinoministeri Mika Lintilä VAASASTA OHITUSKAISTA MAAILMALLE Pvm. ESITTÄJÄN NIMI Titteli, Business Finland 13.10-13.30 Business Finland tasoittaa tiesi maailmalle, Jaana Auramo,

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

CREMA- rahoitushaku 2018 ( ) Kaupunkien palvelut ja vetovoimaisuus luovan yritystoiminnan alustana

CREMA- rahoitushaku 2018 ( ) Kaupunkien palvelut ja vetovoimaisuus luovan yritystoiminnan alustana CreMA on joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. AVEK jakaa CreMA-avustuksia opetus-

Lisätiedot

TAMPEREELTA MAAILMALLE OHITUSKAISTA Business Finland tasoittaa tiesi maailmalle, Juha Suuronen, Senior Director

TAMPEREELTA MAAILMALLE OHITUSKAISTA Business Finland tasoittaa tiesi maailmalle, Juha Suuronen, Senior Director OHJELMA TAMPEREELTA OHITUSKAISTA MAAILMALLE 13.11.2018 Juha Suuronen Yksikönjohtaja, Business Finland 9.00-9.20 Business Finland tasoittaa tiesi maailmalle, Juha Suuronen, Senior Director 9.20-9.40 Miten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Talousvaliokunta Kehittämispäällikkö Asta Wallenius Innovaatiot ja yritysrahoitus-osasto

Talousvaliokunta Kehittämispäällikkö Asta Wallenius Innovaatiot ja yritysrahoitus-osasto Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta U 14/2018 vp Talousvaliokunta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön STRATEGIA 2030

Maa- ja metsätalousministeriön STRATEGIA 2030 Maa- ja metsätalousministeriön STRATEGIA 2030 Uusiutuva Suomi mahdollisuuksien maailma Monet nyt itsestään selvinä pitämämme asiat ovat ainutlaatuisia. Puhdas ruoka ja vesi ovat tulevaisuudessa elintärkeintä

Lisätiedot

Toimialakohtaisten vähähiilitiekarttojen valmistelu - katsaus budjettiriiheen Teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen

Toimialakohtaisten vähähiilitiekarttojen valmistelu - katsaus budjettiriiheen Teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen Toimialakohtaisten vähähiilitiekarttojen valmistelu - katsaus budjettiriiheen 17.9.2019 Teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen Taustoittavia näkökulmia 1. Kestävä kasvu ja ilmastopolitiikka ovat linjassa keskenään

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT JA KASVUMOOTTORIT

EKOSYSTEEMIT JA KASVUMOOTTORIT EKOSYSTEEMIT JA KASVUMOOTTORIT TIINA TANNINEN-AHONEN 18.6.2018 EKOSYSTEEMIT BUSINESS FINLANDIN ASIAKKAINA Markkinaehtoinen, avoin, merkittävän globaalin, uuden liiketoiminnan synnyttävä kokonaisuus. Houkuttelee

Lisätiedot

EU:n ohjelmakauden linjaukset Varsinais Suomessa

EU:n ohjelmakauden linjaukset Varsinais Suomessa EU:n ohjelmakauden linjaukset Varsinais Suomessa Maakuntajohtaja Juho Savo 19.8.2010 Yhteiset tavoitteet tulevaisuudessa? vertailu EU:n päätavoitteet 2013+ Pienentää alueellisia kehityseroja Edistää alueellista

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 12.4.2016 Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Teija Lahti-Nuuttila, Jarmo Heinonen Tekes Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

KUOPIOSTA MAAILMALLE OHITUSKAISTA Janne Peräjoki Senior Director, Business Finland OHJELMA

KUOPIOSTA MAAILMALLE OHITUSKAISTA Janne Peräjoki Senior Director, Business Finland OHJELMA OHJELMA 9.00 9.20 Business Finland tasoittaa tiesi maailmalle, Janne Peräjoki, Senior Director KUOPIOSTA OHITUSKAISTA MAAILMALLE 29.1.2019 Janne Peräjoki Senior Director, Business Finland 9.20 9.40 Saksan

Lisätiedot

Pirkanmaan uuden ympäristöohjelman toteutus

Pirkanmaan uuden ympäristöohjelman toteutus Pirkanmaan uuden ympäristöohjelman toteutus Käynnistysseminari 26.9.2017 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto Rakenneviisas Vuonna 2040 Pirkanmaalla on paras asua kaupungissa ja maalla, jopa madoillakin! A)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot