ALUEELLINEN MUSEOPAKETTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN MUSEOPAKETTI"

Transkriptio

1 VARPAISJÄRVEN KOULUN ALUEELLINEN MUSEOPAKETTI Johanna Latvamäki, FM Varpaisjärven museohoitaja Lapinlahdella

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Valmistautuminen museovierailuun 1.1 Paikallishistoriatietous 1.2. Sananselityspeli 1.3. Esineet ennen - peli 1.4 Museon käyttäytymissäännöt 2. Museokäynti 3. Vierailunpurku 4. Internet aineistoja Lähteet Liitteet

3 JOHDANTO Museovierailu tukee mm. seuraavia opetussuunnitelman mukaisia perusopetuksen 5. ja 6. vuosiluokkien historianopetuksen kohtia: Omat juuret ja historiallinen tieto oman perheen ja kotiseudun historia muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien tulkitseminen Oppilas oppii ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten elämään, kuten maanviljelyn syntyä Museopedagogiikka on museon kasvatus- ja opetustoimintaa, jossa on tietoinen opetuksellinen päämäärä. Varpaisjärven 5.-luokan museovierailun tavoitteena on saada lapset innostumaan historian opetuksesta tutustuttamalla heidät kotiseutunsa historiaan. Tavoitteena on myös Henkisen- ja aineellisenkulttuuriperinnön ymmärtäminen ja paikallisen kulttuuri-identiteetin luominen. Museopedagogiikassa keskitytään opettamiseen keksimisen, löytämisen ja kyselemisen kautta. Museovierailun ei siis tule olla liian muodollinen tapahtuma, missä spontaaneille puheenvuoroille ja kysymyksille ei ole sijaa. Museo-opetuksen keskeinen päämäärä ei ole museon keräämän tiedon välittäminen, vaan kulttuuri- ja luonnonperinnön lukutaidon oppiminen itse puhumalla ja kokeilemalla. Oppiminen museoissa perustuu kuitenkin museon kokoelmiin ja tämä oppimispaketti on suunniteltu nimenomaisesti Varpaisjärven kotiseutumuseon kokoelmien pohjalta. Koululle toimitetusta museokansiosta löytyy ennakkotehtävät museovierailua varten. Opettajat valitsevat itse sen mitä tehtäviä haluavat kunkin vierailukerran yhteydessä hyödyntää. Materiaalia voi käyttää myös muussa kuin museon toimintaan liittyvässä historian opetuksessa.

4 1. VALMISTAUTUMINEN MUSEOSSA VIERAILUUN 1.1 Paikallishistoria tietous Käykää ennen museovierailua oppilaiden kanssa historian tunnilla luokassa läpi seuraavat kysymykset ja vastaukset. Kaikkia kysymyksiä ei tarvitse käydä läpi, jos ilmenee ajankäyttöongelmia, vaan opettaja voi poimia kysymysten joukosta tärkeimmät ja todennäköisimmät keskustelun herättelijät. Kysymykset esitettäväksi oppilaille ennen museovierailua, mukana ovat myös esimerkkivastaukset. Luokka voi miettiä laajempia vastauksia yhdessä. KYSYMYKSET JA VASTAUKSET LIITE Sananselityspeli Peliä pelataan Alias -pelin tyyliin, oppilaat jaetaan esim. neljän hengen ryhmiin. Yksi oppilas selittää sanaa ja toiset yrittävät keksiä oikean ratkaisun. Kortteja voidaan vaihtaa eri ryhmien välillä, kun ne on saatu selitettyä. Pelin sanat liittyvät museon esineistöön, osa sanoista voi olla oppilaille ennestään vieraita, esimerkiksi sana päre. Opettajalla on sanojen vastauskortit hallussaan ja pelin lopuksi vaikeita sanoja käydään yhdessä läpi. Näin osa museoon liittyvistä esineistöstä, ammateista ja elinkeinoista on jo ennakkoon tuttua lapsille ja asioiden sisäistäminen vierailun yhteydessä on helpompaa. KYSYMYKSET JA VASTAUKSET LIITE Esineet ennen - peli Pelissä lapset joutuvat yhdistämään oikeat esineet huoneeseen ja aikakauteen. Osa esineistä kuuluu kyseiseen huoneeseen ja aikakauteen, osa esineistä ei. Jos kaikilla oppilailla ei ole käytössään tietokonetta, niin peliä voidaan pelata yhdessä opettajan johdolla. Peli löytyy saranat.fi verkkoympäristöstä osoitteesta:

5 1.4 Museon käyttäytymissäännöt Oppilaiden kanssa käydään läpi ennen museovierailua, miten museossa tulee käyttäytyä. Kaikki eivät välttämättä ole aikaisemmin vierailleet museoissa, joten tietyt säännöt on hyvä käydä jo koulussa läpi. Kotiseutumuseon esineistö kertoo hyvin alueen menneisyydestä ja ammateista, joten esineistöön tulee suhtautua kunnioittaen. Museovierailu voi olla mallina myös tuleville vierailuille koulumaailman ulkopuolella. Museossa EI saa: Museossa SAA: Juosta - Kysyä kysymyksiä Koskea esineisiin ilman lupaa - Katsella esineitä Pitää isoja reppuja, jotka voivat tiputtaa esineitä - Jutella sopivaan ääneen Opettaja ja oppilaat voivat yhdessä miettiä, mitä vanhoille esineille tapahtuisi, jos kaikki museon vieraat koskisivat niihin. Oppilaiden on hyvä tietää etukäteen retken kohde, kesto ja käytettävä reitti, mitä varusteita tarvitaan ja mitä ei tarvita mukaan, millaisia vaaratekijöitä matkaan liittyy sekä sisäistää säännöt, joita retkellä noudatetaan 2. MUSEOKÄYNTI Varsinainen museovierailu toteutetaan koulun hyväksi katsomana ajankohtana. Museorakennuksessa ei ole lämmitystä, joten suositeltava vierailuajankohta on joko alku syksystä tai loppu keväästä. Museovierailun opastuksen runko opettajille löytyy LIITTEESTÄ 3.

6 3. VIERAILUN PURKU Museovierailun jälkeen olisi hyvä käyttää aikaa opittujen asioiden mieleen palauttamiseen ja vahvistamiseen vielä koululuokassa. Opettaja ja oppilaat käyvät yhdessä läpi ESINEEEN TUTKIMUSTEHTÄVÄ-LOMAKKEEN (LIITE 4) ja pohtivat esineiden käyttötarkoituksia sekä keskustelevat vapaamuotoisesti mieleen tulleista ajatuksista. Kysymys- ja vastaus TEHTÄVÄLOMAKE (LIITE 5) käydään läpi ja opettaja voi halutessaan palkita eniten oikeita vastauksia saaneen oppilaan. Toivottavasti museovierailu oli onnistunut ja innosti lapsia historian opiskelussa sekä lisäsi Varpaisjärven koulun oppilaiden kotiseutunsa tuntemusta. 4. INTERNET AINEISTOJA Kuopion kulttuurihistoriallisen museon tuottama Stipendiaattien repusta, Kuopion Isänmaallisen Seuran 130 vuotis -juhlanäyttelyyn liittyvä näyttelypedagoginen PERINTEENKERUUN TYÖPAJA Sivustolta löytyy paljon hyödyllistä materiaalia, kokosin museopakettiin sivuston historianopetukseen liittyvät oleellisimmat materiaalit, jotka on helpoin suorittaa oppituntien puitteissa. Suosittelen myös muuhun materiaaliin tutustumista ja hyödyntämistä myös muiden aineiden opetuksessa. Tietoa opettajille: d7-eb4c72cda2de&groupId= Sivustolta löytyy myös kotona suoritettavia tehtäviä, jos opettajat haluavat niitä hyödyntää. Vastausten läpi käyminen koulussa vie oman aikansa, joten en liitä tehtäviä tähän. Lisätietoa löytyy osoitteesta: 4cf5-bde8-0d6608e48c24&groupId=10501 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran oppimispaketteja osoitteessa:

7 LÄHTEET Kirjalliset lähteet Kallio, K. (toim.) Museo oppimisympäristönä. Suomen museoliiton julkaisuja 54. Jyväskylä: Gummerus. Marjatta ja Pekka Haara (toim.) Varpaisjärvi. Kuopio: Graafiset Palvelut/SSKOY. Sähköiset lähteet Aboa Vetus Ars Nova. Historian ja nykytaiteen museo: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo: (Luettu: ) Päivi Lappalainen. MUSEOSSA OPPIMINEN. Koulun ja museon yhteistyö luokanopettajien, oppilaiden ja museotyöntekijöiden kokemana Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma 2005 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/ /10088/urn_nbn_fi_jyu pdf?sequence=1 Museopedagogiikka Oppimista ja opetusta museoissa Viitala-Hakamies-Kakkuri-Kuvaja

8 Opetushallitus: Pulkka Pohjois-Savon museot verkossa:

9 LIITE 1 PAIKALLISHISTORIA KYSYMYKSET JA ESIMERKKI VASTAUKSET Missä kunnassa tai kaupungissa asutte? Lapinlahti, Varpaisjärvi Asukasluku? Varpaisjärvi 2908 ( ), Koko Lapinlahti Kuntaliitos vuoden 2011 alusta. Perustamisvuosi? Varpaisjärvi 1911, Lapinlahti 1874 Suurimmat kylät ja taajamat? Varpaisjärvi: Kirkonkylä, Korpijärvi, Lukkarila, Petäys-Paloinen Lapinlahden suurimmat taajamat: Alapitkä, Nerkoo ja Varpaisjärvi Kylät: Martikkala-Väisälänmäki, Puoliväli, Mäkikylä, Pajujärvi, Tölvä, Karvasalmi, Pohjois-Ollikkala Mitkä ovat alueen tärkeimmät elinkeinot ennen ja nyt? Ennen: Maa- ja metsätalous, maidonjalostus Nyt: Palvelut (Kauppa, terveydenhuolto, koulu yms.), maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus (Valio Lapinlahden tehtaat Pohjoismaiden suurin maidonjalostusyksikkö) Museo- Mikä on museo? Museoiden tavoitteena on ylläpitää ja lisätä tietoutta kulttuurista, historiasta ja ympäristössä. Museot tallentavat ja tutkivat historiallisten esineiden tietoja ja asettavat esineitä näytille. Millainen museo rakennus on? Museorakennus on monesti alun perin toista käyttötarkoitusta varten rakennettu. Varpaisjärven kotiseutumuseossa toimi aikaisemmin kunnan ensimmäinen koulu. Onko kukaan käynyt museossa?

10 Onko kunnassa paikallismuseo? Varpaisjärven kotiseutumuseo sekä Hevosajoneuvomuseo (Hepola) Kuinka moni on vieraillut paikkakunnan museoissa? Missä museo sijaitsee? Nilsiäntien varressa, Hepola harjoitusraviradan yhteydessä Mitä museossa esitellään? Paikallisperinnettä Varpaisjärven ensimmäisessä kirkonkylän kansakoulussa. Museossa on esillä vanhoja työkaluja ja esineitä. Museoon on koottu myös vanhaa koululuokkaa esittävä huone. Hepolassa Suomenhevosen historiaa kuvaava näyttely ja vanhoja työvälineitä. Mitä muuta historiallista ja vanhaa Varpaisjärveltä löytyy? Josef Stenbäckin vuonna 1904suunnittelema kansallisromanttinen kivikirkko. Pyhän Mikaelin kirkko, joka on tehty graniitista. Herman Joutsenen suunnittelema Ruuna Reippaan-patsas. Ruuna Reipas oli Varpaisjärveltä kotoisin oleva maineikas ja voitokas ravihevonen. Koskenniemi, joka oli maallikkosaarnaaja Paavo Ruotsalaisen kotipirtti. Mikä merkitys paikallismuseolla on? Oppii tuntemaan oman paikkakunnan historiaa. Saa tietoa miten Varpaisjärvellä on ennen eletty. Saa tietoa millaisia esineitä vanhemmat ja isovanhemmat ovat käyttäneet. Mikä merkitys maakuntamuseolla on? Maakuntamuseo tutkii, ylläpitää ja tallentaa alueellisesti maakunnan historiaa. Museo järjestää erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia ja opastuksia lapsille. Vaihtuvien näyttelyiden ansiosta museossa voi vierailla useampaankin kertaan. Mitkä merkitys kansallismuseolla on?

11 Museossa on kattavasti tietoa Suomen esihistoriasta ja historiasta. Ajankohtaisia vaihtuvia näyttelyitä ja tekemistä useammaksi tunniksi. LIITE 2 Alias-kortit VARPAISJÄRVI HISTORIA MENNEISYYS RUUHI KAMERA MAANVILJELY

12 KANGASPUUT TUOHIKENGÄT KASKI HEVONEN KOULU PULPETTI KARTTAKEPPI

13 KARTTAPALLO OPETUSTAULU PUHELINKESKUS EVÄSLEIPÄ OMPELUKONE LUOKKAHUONE LIITUTAULU HELMITAULU VAAKUNA

14 LEIVINUUNI LEIPÄHÄKKI SEPARAATTORI KIRNU KAUHA PÄRE MUSEO KIRKKOVAKKA ARKKU RUKKI

15 KANTELE RIPPIKOULU KEHTO SEPPÄ SUUTARI RÄÄTÄLI MAANVILJELIJÄ KEITTÄJÄ OPETTAJA

16 OPPILAS PYYKKILAUTA LEIPÄHÄKKI OPETTAJAN ALIAS-KORTTI VASTAUKSET ARKKU = Tavaroiden säilyttämiseen käytetty kannellinen laatikko. Ennen vanhaan matkoille lähdettäessä ei käytetty matkalaukkuja, vaan tavarat pakattiin mukaan matka-arkkuun. Museosta löytyy arkkuja opettajan asuinhuoneesta. Ennen vanhaan koulujen yhteydessä saattoi olla erillinen huone, jossa opettaja majoittui kouluvuoden ajan. EVÄSLEIPÄ = Aluksi kunta ei tarjonnut kouluruokaa, vaan oppilaat ottivat kotoaan eväät mukaan kouluun. Eväsleipä- tarina museolla luettavaksi. HELMITAULU = Laskemisen apuväline. Museon luokkahuoneesta löytyy helmitaulu. HEVONEN = Tärkeä apu pelto- ja metsätöissä maanviljelijöille. Apuna myös liikkumisessa. HISTORIA = Menneisyyden tapahtumia ja asioita käsittelevä oppiaine. KAMERA = Kuvien tallentamiseen käytettävä laite. KANGASPUUT = Kankaiden ja mattojen kudonnassa käytettävä laite, joka nopeutti tekstiilien valmistamista huomattavasti. KANTELE = Puurunkoinen kielisoitin, jota soitettiin näppäilemällä. Museon yksikielinen kannel löytyy opettajan asuinhuoneistosta. KARTTAKEPPI = Aikaisemmin puusta valmistettu opettajan käyttämä osoitinväline KARTTAPALLO = Kolmiulotteinen pallo, jossa on esiteltynä maapallo. Suosittu opetuskäytössä. KASKI = Metsän polttaminen maanviljelysalaksi. Museon toisessa luokkahuoneessa on tietoa kaskiviljelystä ja perinteisistä elinkeinoista ja ammateista. KAUHA = Ruoan sekoittamiseen ja annostelemiseen käytettävä väline. Ennen vanhaan kauhat valmistettiin puusta.

17 KEHTO = Vauvan sänky. Lapsia tuuditettiin uneen kehtoa heiluttamalla. KEITTÄJÄ = Koulun kokki, joka valmisti lapsille maittavaa ruokaa. Ennen ruoka tehtiin koulurakennuksessa, ei ollut ulkopuolisia ruoantoimittajia. KIRKKOVAKKA = Kannellinen tai kanneton säilytysastia, jossa säilytettiin esimerkiksi eväitä kirkkomatkaa varten. Kirkko saattoi olla pitkän matkan päässä kylälle ja sinne kuljettiin talvisin reellä. Kirkkokäynnin jälkeen eväät otettiin esille vakasta ja syötiin yhdessä. Museossa kirkkovakkoja löytyy opettajan asuinhuoneistosta. KIRNU = Korkea puinen astia, jossa kermassa tehtiin voita. Karjatalouskulttuurissa kirnu oli tärkeä työväline. Voita käytettiin omiin tarpeisiin ja sitä myös myytiin meijereille. KOULU = Rakennus, jossa oppilaille opetetaan hyödyllisiä asioita LEIPÄHÄKKI = Paistettu leipä asetettiin usein laudalle kuivumaan, mutta lappeellaan se vei paljon tilaa ja kuivui hitaasti, ongelman ratkaisemiseksi syntyi leipähäkki, jossa leivät kuivatettiin. Museon keittiössä kaksi leipähäkkiä ja lisätietoja. LEIVINUUNI = Kivirakenteinen suurikokoinen tulisija. Käytetään ruuan laittamisessa ja asunnon lämmittämisessä. Ennen leipää saatettiin valmistaa ainoastaan muutamia kertoja vuodessa ja suurin osa leivistä kuivatettiin myöhempää käyttöä varten. Leivinuunissa pystyy paistamaan sähköuunia isompia määriä leipää kerralla. LIITUTAULU = Opettajan ja oppilaiden luokassa käyttämä kirjoitusalusta LUOKKAHUONE = Koulussa sijaitseva huone, jossa opetus tapahtuu. Aikaisemmin kaikki opiskelu tapahtui samassa huoneessa eikä esimerkiksi erillisiä tekstiilityön luokkia ollut MAANVILJELY = Kasveja ja viljaa kasvatetaan järjestelmällisesti käyttöön.. Ennen vanhaan maanviljely vei keväästä syksyyn kaiken ajan. Koneet olivat käsikäyttöisiä tai hevosvetoisia, lehmät lypsettiin käsin ja vilja niitettiin viikatteilla. Maanviljelykseen liittyvää työkalu esineistöä esillä museon toisessa luokkahuoneessa. MAANVILJELIJÄ = Henkilö, joka saa elantonsa viljelemällä maata omaan käyttöönsä ja myyntiin MENNEISYYS = Aikaisemmin tapahtunut asia tai ilmiö MUSEO = Museo on laitos, johon on kerätty taidetta, kulttuurihistoriaa, luonnontiedettä koskevaa aineistoa. Aineistoa on yleensä esillä erilaisissa näyttelyissä. OMPELUKONE = kone, jolla ommellaan langalla kiinni kaksi tai useampia kerroksia kangasta. Koulujen ompelukoneet yleistyivät 1900-luvun alussa. OPETUSTAULU = Opetuksessa apuvälineenä käytetty kuvataulu. Kuvatauluja ja lisää tietoa esillä museon luokkahuoneessa. PUHELINKESKUS = Järjestelmä, joka muodostaa kytkentöjä puhelinlinjojen välille. Aikaisemmin ihminen välitti puhelut. Löytyy museon aulasta.

18 PULPETTI = Opiskelussa käytettävä pöytä. Aikaisemmin pulpetit ja tuolit olivat yksi kiinteä kokonaisuus. Varpaisjärven museolla on yksi paripulpetti, jossa oppilaat istuvat saman penkin päällä. PYYKKILAUTA = Pyykinpesussa apuvälineenä käytetty lauta. Pyykki pestiin käsin hankaamalla vaatteita pyykkilaudan avulla. Pyykinpesusta lisätietoa museon keittiöhuoneessa. PÄRE = puun rungosta pituussuuntaan vuolemalla tai höyläämällä valmistettu ohut levymäinen suikale. Päreitä käytettiin esimerkiksi kattoihin ja asuntojen huoneiden valaisemiseen. Valaisupäreet valmistettiin halkomalla niin, että suorasyinen sopivan levyinen puu halkaistaan puukolla kahtia, puolikkaat taas kahtia ja niin edelleen. Museosta valaisu päre löytyy leivinuunin vierestä keittiöstä. RIPPIKOULU = Seurakunnan erityisesti nuorille järjestämä kristinopin opetus. Ennen vanhaan rippikoulun myötä saatiin naima lupa, jonka myötä saatiin oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe. Museon kokoelmista löytyy vanha rippipuku joka on opettajan huoneessa. Ennen vanhaan ihmisillä ei ollut yleensä varaa hankkia kuin yksi juhlapuku. Tästä syystä myös rippi- ja morsiuspuvut olivat usein mustia. RUKKI = laite, jolla karstatusta lampaanvillasta on kehrätty villalankaa. Jos lankaa ei ollut saatavilla kaupasta, se kehrättiin itse omaan tarkoitukseen. Langasta kudottiin erilaisia vaatteita, esimerkiksi lapasia ja villapaitoja. Museon rukki löytyy opettajan asuinhuoneistosta. RUUHI = Puunrungosta koverrettu vene tai kanootti, jota käytettiin aikaisemmin matkan tekoon vesiteitse. Löytyy museon toisesta luokkahuoneesta. RÄÄTÄLI = Käsityöläinen joka valmisti ammatikseen vaatteita ja myös korjasi niitä tarpeen mukaan. Vaatteiden käyttöikä oli ennen pitempi ja niitä paikkaamalla sitä saatiin nostettua entisestään. SEPARAATTORI = Maito kaadettiin käsin pyöritettävään separaattoriin, joka erotti maidon ja kerman. SEPPÄ = Sepät valmistivat käyttöesineitä metallista takomalla. Museon toisessa luokkahuoneessa on esiteltynä sepän työvälineitä ja valmistamia esineitä. SUUTARI = Käsityöläinen joka valmisti kenkiä. Museon toisessa luokkahuoneessa on esillä suutarin työvälineitä ja tuohikenkiä. TUOHIKENGÄT = Tuohesta eli puun kuoresta valmistetut jalkineet. Aikaisemmin suurin osa vaatteista ja käyttöesineistä valmistettiin itse. VAAKUNA = Alueen tai maan kuvallinen tunnus. Varpaisjärven vaakuna löytyy museon luokkahuoneen sisältä, oven yläpuolelta. VARPAISJÄRVI = Lapinlahteen kuuluva taajama Pohjois-Savossa

19 LIITE 3 OPASTUS MUSEOLLA (SUUNTAA ANTAVA RUNKO) Mukaan otettavat välineet: Esineen tutkimustehtävä- lomake Tietovisa- kysymys lomake (Lomakkeet kopioitavaksi museokansiossa) Kyniä Eväsleivät ja juomista VASEN PUOLI Luokka vierailee ensin museon vasemmalla puolella, joka käsittää kaksi luokkahuonetta. Ensimmäisessä luokkahuoneessa on rakennettu vanhanajan luokkahuone pulpetteineen ja muine esineineen. Toisessa luokkahuoneessa on esillä eri ammatteihin, töihin ja maanviljelykseen liittyvää esineistöä. Museon koululuokkahuone Museolle tultaessa kokoonnutaan aluksi luokkaan, joka on ulko-ovesta sisään tultaessa vasemmalla puolella. Ne oppilaat, jotka mahtuvat voivat mennä istumaan pulpettien taakse, lopuille oppilaille opettaja voi hakea tuolit museon varastosta. (varaston ovessa teksti vain henkilökunnalle ) Opettaja kertoo aluksi lyhyesti Varpaisjärven koulun historiasta ja perinteisistä elinkeinoista. Sen jälkeen pidetään lyhyt näytelmäharjoitus entisajan oppitunnista. Opettaja pyytää oppilasta valitsemaan yhden opetustaulun ja asettaa sen koulutaulutelineeseen. Karttakeppi havaintovälineenä käyttäen opettaja kertoo oppilaille siitä, miten koulutaulut kuuluivat entisajan opetusvälineistöön ja olivat tärkeitä havainnointivälineitä. Koulutauluista kertova lisäteksti löytyy luokkahuoneesta. Luokka voi tämän jälkeen keskustella yhdessä siitä, millaista opetus oli ennen tietokoneita, ja miten entisaikainen ja nykypäiväinen opetus eroavat toisistaan. Opettaja voi kysyä kysymyksiä, oppilaan saadessa vastausvuoron opettaja pyytää häntä ennen vastaamista nousemaan seisomaan pulpetin viereen ja kertoo sen olleen ennen

20 käytäntönä. Tämän jälkeen voidaan jälleen yhdessä miettiä, miltä tuntuisi jos nykyäänkin joutuisi nousemaan seisomaan vastausta annettaessa. Jos jonkun oppilaan keskittymiskyky meinaa herpaantua, opettaja voi kertoa entisaikaisista kurinpitomenetelmistä. Ennen oppilaat laitettiin seisomaan ja häpeämään luokan nurkkaan, jos he käyttäytyivät epäsopivasti. Yhden oppilaan voi laittaa nurkkaan seisomaan, jolloin saadaan taas aikaa keskustelua siitä miten opetus- ja kurinpitomenetelmät ovat muuttuneet. Yhden pulpetin päällä on ruokalautanen ja lusikka. Opettaja kertoo oppilaille miten ennen ei ollut erillistä ruokasalia, vaan ruokailu tapahtui oman pulpetin päällä luokkahuoneessa. Opettaja kertoo myös, että kaikilla kouluilla ei ollut varaa tarjota ruokaa oppilailleen, vaan eväät tuotiin mukaan kotoa. Opettaja voi kysyä, tietääkö joku oppilaista perinteisiä paikallisia ruokia joita ennen syötiin? Eväsruokana oli mm. Eväsvoeleevät kiärepaperissa, maetopullo ja mehupullo. EVÄSLEIPIEN TYÖHISTORIAA JA VALMISTUSOHJE- teksti löytyy museon luokkahuoneesta. Opettaja voi itse lukea tai pyytää yhtä tai useampaa oppilasta lukemaan leipä-tarinan ääneen. Sen jälkeen voidaan yhdessä keskustella, miten elämä on muuttunut. Tehdäänkö perheissä vielä leipää itse vai ostetaanko se valmiina kaupasta? Onko moni oppilaista kotoisin maatalosta, millaisin menetelmin leipää nykyisin valmistetaan? Jos museokäynnin ajankohta on aamulla ennen kouluruokailua tai iltapäivällä, voisi miettiä voitaisiinko museossa syödä eväsleivät? Oppilaita voisi pyytää ottamaan leivät mukaan kotoa tai koulun keittiöhenkilökunta voisi valmistaa heille eväät. Tämä tietenkin riippuu koulun budjetista ja ajankäyttömahdollisuuksista. Jos museossa ruokaillaan, tulee pulpetit suojata esim. paperisilla liinoilla. Luokkahuoneessa on myös useita muita esineitä kuten ompelukone, täytetty siili, vanhoja kirjoja jne. opettaja voi ottaa niitä mukaan puheisiinsa tilanteen mukaan. Työkaluhuone, toinen luokkahuone Työkaluhuoneeseen tultaessa opettaja kokoaa oppilaat ympärilleen ja kertoo valikoiduista elinkeinoista ja ammateista lyhyesti (naisten työt, elinkeinot, ammatit). Ammatteihin ja elinkeinoihin liittyvät tekstit löytyvät huoneesta. Tämän jälkeen opettaja jakaa oppilaille tehtävälomakkeen ja kynät. Esineen tutkimustehtävä- lomakkeen avulla lapset saadaan tutustumaan museoesineisiin omatoimisesti, miettimään esineiden käyttötarkoitusta,

21 rakennusmateriaaleja jne. Lomakkeen täytön jälkeen opettaja kerää paperit oppilailta. Lomakkeet käydään yhdessä läpi koulussa museovierailun jälkeen. Tehtävä antaa oppilaille mahdollisuuden havainnoida itselleen mielenkiintoisia asioita ja esineitä ilman ohjausta. Esineet liitetään myöhemmin oikeaan historialliseen kontekstiin, ainakin käyttötarkoitus selvitetään. Osa näyttelyn esineistä on nimetty, osa ei. Oppilaat valitsevat ainoastaan nimettyjä esineitä, jotta opettajalla on mahdollisuus kertoa niistä myöhemmin. Opettajan omien tietojen puitteissa on tietenkin mahdollista valita myös muuta esineistöä. Oppilaiden vastausten ei tarvitse olla oikeita tai paikkaansa pitäviä. Tehtävän pääasiallisena tarkoituksena on herättää oppilaiden mielenkiinto havainnoimaan ympärillään olevia esineitä ja asioita sekä pohtimaan niiden merkityksiä. OIKEA PUOLI Keittiö ja opettajan kamari Työkaluhuoneen jälkeen ryhmä siirtyy toiselle puolelle tilaan, jossa on entinen koulunkeittiö. Opettaja esittelee tietyt esineet ja elinkeinot (ruoan valmistus, pyykin pesu, leipähäkki, ruokakaappi). Tekstit aiheista löytyvät keittiöhuoneesta. Tämän jälkeen siirrytään kamarin puolelle, missä opettaja ja oppilaat voivat keskustella mitä ajatuksia oppilaissa herää. Olisiko outoa, jos opettaja asuisi edelleen koulun yhteydessä? Mitä opettaja on ennen tehnyt vapaaajallaan? Opettaja voi kiinnittää huomiota muun muassa Alias- pelissä tutuiksi tulleisiin esineisiin kuten rukkiin, kanteleeseen, kirkkovakkaan ja kirnuun. Miten vapaa-ajanvietto harrastukset ovat muuttuneet. Keskustelujen jälkeen opettaja jakaa oppilaille tietovisa- kysymyslomakkeen. Lomakkeen kysymykset ja vastaukset pohjautuvat opettajan kertomiin asioihin ja tietoihin, mitä oppilaat voivat itsenäisesti etsiä museosta. Opettaja kerää vastaukset oppilailta ja kysymykset voidaan käydä yhdessä läpi joko museolla tai luokassa, miten ajankäyttö sen sallii. Tähän päättyy mukava museopäivä ja paluu koululle on edessä.

22 LIITE 4 ESINEEN TUTKIMUSTEHTÄVÄ VALITSE NÄYTTELYSTÄ YKSI SINUA KIINNOSTAVA ESINE JA PIIRRÄ SE PAPERIN KESKELLE MAHDOLLISIMMAN TARKASTI. VASTAA SEN JÄLKEEN KYSYMYKSIIN. MIKSI VALITSIT JUURI TÄMÄN ESINEEN? MIHIN SITÄ ON KÄYTETTY? KÄYTETÄÄNKÖ SAMANLAISIA ESINEITÄ VIELÄ? MIKÄ ESINEEN NIMI ON? MINKÄVÄRINEN SE ON? ONKO SE KOKONAINEN VAI PUUTTUUKO SIITÄ PALOJA? MITEN ESINE ON VALMISTETTU? JOS SE EI OLE EHJÄ MIKSI LUULET SEN MENNEEN RIKKI?

23 LIITE 5 TEHTÄVÄLOMAKE TUTKI MUSEON ESINEITÄ SEKÄ TIETOJA ESINEISTÄ. YMPÄRÖI MIELESTÄSI OIKEA VAIHTOEHTO 1. Varpaisjärven kotiseutumuseo on ollut ennen vanhaan? a) sairaala b) koulu c) kirkko 2. Mitä esineitä museon koululuokassa EI ole, joka sinun luokastasi löytyy? a) pulpetti b) tietokone c) opetustaulu 3. Kenkien valmistamiseen ja korjaamiseen liitettävä ammattinimike on a) suutari b) räätäli c) seppä 4. Naisten töihin EI kuulunut a) heinäpellolla työskenteleminen b) susien metsästys c) lehmien lypsäminen 5. Kaskenpolton päätarkoituksena oli a) viljelysmaan raivaaminen ja sen lannoittaminen kaadetun metsän poltosta saadulla tuhkalla b) viljelysmaan hyödyntäminen myös talvella c) viljelysmaan käyttäminen traktorin avulla 6. Mikä seuraavista EI ole kalastuksessa käytetty väline? a) rysä b) separaattori c) nuotta 7. Mitä KIRNULLA tehtiin? a) siinä tehtiin voista maitoa b) siihen kerättiin marjoja c) siinä tehtiin kermasta voita

24 8. Mihin tarkoitukseen LEIPÄHÄKKIÄ käytettiin? a) siinä säilytettiin leipiä b) siinä leivottiin leipiä c) sinne laitettiin lapset, jotka söivät liikaa leipää 9. Saippua valmistettiin ennen a) teurasjätteistä b) ylijääneistä kalanpäistä c) ruisjauhoista 10. Suurin osa kodin käyttöesineistä valmistettiin ennen a) muovista b) raudasta c) puusta

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen

Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen Virtuaalimuseon esineisiin tutustuminen 5. Esineet ennen vanhaan (Tehtävä sovellettavissa eri ikäryhmillle) Oppilaat katselevat kuvia virtuaalimuseon vanhoista esineistä ja tutustuvat niihin opettajan

Lisätiedot

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Vastaa Salon aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Perustehtävä Salon tuotanto- ja kulttuurihistorian säilyttäminen

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi

Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi ulpu mustonen, lastentarhanopettaja Lapsen minuus kasvaa ja kehittyy sidoksissa kulttuuriin. Kulttuuriperintöön tutustumalla lapsen kulttuuri-identiteetti ja

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan siihen. Opettaja tuo ensimmäiselle tunnille sanomalehden, aikakauslehden, kirjeen

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

Entisajan vaatteissa. Tehtävät koululle

Entisajan vaatteissa. Tehtävät koululle Entisajan vaatteissa Tehtävät koululle Työpajassa tutustutaan arkipukeutumiseen 1900-luvun alussa. Keski-Suomi sijaitsee itäisen ja läntisen kulttuurialueen rajalla, mikä on johtanut kulttuuripiirteiden

Lisätiedot

Kotkasaaren kotimuseo

Kotkasaaren kotimuseo Kotkasaaren kotimuseo Taipalsaaren Kattelussaaren Kotkassa olevan pienoismuseon tiloista löytyy esineistöä niin maanviljelyksestä, kalastuksesta, käsitöistä kuin kotoisesta arkielämästäkin. Kotkasaaren

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET

Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET Uudenkaupungin museo järjestää opastuksia aikuis- ja lapsiryhmille. Opastuksia on tarjolla Wahlbergin talon, Luotsituvan, Merimiehenkodin ja Kalannin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

C. Ennen kuin aloitatte suojuksen suunnittelun, miettikää ryhmänne. D. Valmis suojus arvioidaan seuraavasti (maksimissaan 50.

C. Ennen kuin aloitatte suojuksen suunnittelun, miettikää ryhmänne. D. Valmis suojus arvioidaan seuraavasti (maksimissaan 50. C. Ennen kuin aloitatte suojuksen suunnittelun, miettikää ryhmänne ajankäyttöä. Apuna voi käyttää seuraavaa aikataulua: Ideointi 15 minuuttia Suunnittelu 30 minuuttia Toteutus 30 minuuttia Tauko 5 minuuttia

Lisätiedot

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu

Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke. Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Sinkkolan kotieläinpiha Ekopiha- hanke Kouluyhteistyö - Noljakan koulu Kouluyhteistyön sisältö 1. luokat kasvimaan kylvö 2. luokat kasvimaaretki ja eläinperheet 3. luokat ötökkäpaketti 4. luokat lähikuvassa

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Art Pro

Etkot & Jatkot. Art Pro Etkot & Jatkot Art Pro Sisällys 1. Tervetuloa Kiasmaan 2. Taidetestaajien Kiasma-käynti 3. Etkot ja jatkot 4. Tutustu Kiasmaan 5. Yhteystiedot 1. Tervetuloa Kiasmaan Art Pro-käynnillä taidetestaajat tutustuvat

Lisätiedot

SUOMEN ESIHISTORIA. Esihistoria

SUOMEN ESIHISTORIA. Esihistoria Suomen esihistoria / Ulla-Riitta Mikkonen 1 SUOMEN ESIHISTORIA Suomen historia jaetaan esihistoriaan ja historiaan. Esihistoria tarkoittaa sitä aikaa, kun Suomessa ei vielä ollut kristinuskoa. Esihistorian

Lisätiedot

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio 1.JOHDANTO Aihepiirin tavoitteena on valmistaa esine, joka liittyy ilmaan ja entämiseen ja jossa on jokin pienen

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Aikuisten museo 15.12.2009

Aikuisten museo 15.12.2009 Aikuisten museo 15.12.2009 Museot ammatti-identiteettien vahvistajina Mestariduunaritoiminta Elina Eerola Projektisuunnittelija Työväenmuseo Werstas Tavoitteet Vahvistaa ammattiin opiskelevien ja aikuisväestön

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT Ideoita opettajille Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Kirjoita henkilöstä luonnekuvaus. 2. Tee ja kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle.

Lisätiedot

Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta kerroksesta.

Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta kerroksesta. Osastollamme tehdään paljon erilaisia tutkimuksia. Lääkärin pyynnöstä haluamme ottaa sinusta EEG- eli aivosähkötutkimuksen, joka tutkii aivojen toimintaa. Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Tallilehti Kavionkopse nro. 1

Tallilehti Kavionkopse nro. 1 Tallilehti Kavionkopse nro. 1 Sisällys: A osa Tallin säännöt. B osa Haluatko hoitajaksi? Kuvia tallin hevosista. C osa Hevosaiheisia tehtäviä ja kysymyksiä (hoitajille ja henkilökunnan jäsenille). D osa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIONTI HUITTISTEN KOULUVERKKOSELVITYKSESSÄ KYSYMYKSET KOULULAISILLE 1. Millaisissa ympäristöissä on helppo ja kiva oppia? (Koulu, luokka, piha, lähiympäristö, retket) 2. Millaisissa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MAIDON TIE -PROJEKTI Valitsimme maidon tie projektin, jossa tutustutaan muun

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011

Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Matkakertomus Busiasta 2.6.-15.6.2011 Lähdimme Kenian matkalle hyvin varautuneina kohdata erilainen kulttuuri. Olimme jo saaneet kuulla, mihin asioihin on syytä varautua, ja paikan päällä tuntuikin, että

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä

Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä Kuinka kehitän HELPOSTI oppitunteja toiminnallisempaan suuntaan? 1.Fyysinen aktiivisuus ja koulupäivä Keskustelu - voidaanko meidän koululla samaistua

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu Harjoite 2 Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: TUTUSTUTAAN OMINAISUUS- JA Toiminnan tavoite ja kuvaus: SUHDETEHTÄVIEN TUNNISTAMISEEN Kognitiivinen taso: IR: Toiminnallinen taso: Sosiaalinen

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

MEDIAKYSELY KEVÄT 2013

MEDIAKYSELY KEVÄT 2013 MEDIAKYSELY KEVÄT 2013 TAUSTAA Taustalla kansainvälinen EU Kids Online -tutkimus lasten ja nuorten internetin käytöstä sekä opettajien ja vanhempien huoli mobiililaitteiden viihdekäytön lisääntymisestä.

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot

Kipinä-uraohjausmalli. Minna Kattelus Opinto-ohjaaja

Kipinä-uraohjausmalli. Minna Kattelus Opinto-ohjaaja Kipinä-uraohjausmalli Minna Kattelus Opinto-ohjaaja Ohjausideologia Kipinä-uraohjausmallin taustalla Kipinä-uraohjausmallin pohjana on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä sosiodynaaminen lähestymistapa

Lisätiedot

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli Arvaa mikä ammatti -pelin korteissa on 60 suomalaisille tuttua ammattia. Tulosta sopiva määrä kortteja. Kortteja on runsaasti, ja alussa on helpompia sanoja. Lopussa

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi ensimmäinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

perustelu Noudatetaan sääntöjä. Opetuskortit (tehtävät 16 28), palikoita, supermarketin pohjapiirustus, nuppineuloja, tangram-palat

perustelu Noudatetaan sääntöjä. Opetuskortit (tehtävät 16 28), palikoita, supermarketin pohjapiirustus, nuppineuloja, tangram-palat Harjoitus 12: INDUKTIIVISEN PÄÄTTELYN KERTAUS Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuuksien ja suhteiden kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja palikkatehtäviä

Lisätiedot

kertaa samat järjestykseen lukkarissa.

kertaa samat järjestykseen lukkarissa. Opetuksen toistuva varaus ryhmällee TY10S11 - Tästä tulee pitkä esimerkki, sillä pyrin nyt melko yksityiskohtaisesti kuvaamaan sen osion mikä syntyy tiedon hakemisesta vuosisuunnittelusta, sen tiedon kirjaamiseen

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua Runosmäen koulun oppilaiden ajatuksia syksyllä 2013 Mikä on koulun perustehtävä? - Paikka, jossa opettajat opettavat ja oppilaat oppivat - Tarjota oppimisympäristö,

Lisätiedot

1. Sananselitys. 2. Ohjelmointi. 3. Keskustelu. 4. Medialukutaito

1. Sananselitys. 2. Ohjelmointi. 3. Keskustelu. 4. Medialukutaito OpETuKsELliNeN S I s Ä L T ö 1. Sananselitys 2. Ohjelmointi 3. Keskustelu 4. Medialukutaito Vinkkejä opettajille Linnanmäki -päivän opetukselliseen puoleen. 2 0 1 7 1. Helsinki-sanaselityspeli TAIDOT:

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot