Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2014-2015"

Transkriptio

1 Versio I ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV

2 ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV A. PERUSTEET Kuljetus järjestetään jokaisena koulupäivänä tämän suunnitelman mukaisesti. Muutoksia kuljetusjärjestelyissä aiheuttavat seuraavat seikat: SYYSLUKUKAUSI KEVÄTLUKUKAUSI LOMAT JA MUUT TYÖPÄIVÄT -syysloma joululoma talviloma Lisäksi Askolan koulun ja Askolan lukion jaksojen vaihtuminen saattaa aiheuttaa joitakin pieniä muutoksia tähän suunnitelmaan; niistä tiedotetaan kouluille ja oppilaille myöhemmin erikseen. 1. VOIMASSA OLEVA PERUSOPETUSLAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaissa opetus jaetaan määritelmällisesti neljään eri kategoriaan -perusopetukseen, jolla tarkoitetaan luokkien 1-9 opetusta -esiopetukseen, jolla tarkoitetaan ennen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna järjestettyä opetusta -esiopetukseen, jolla tarkoitetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle oppilaalle ja niille oppilaille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin -lisäopetukseen, jolla tarkoitetaan oppivelvollisuutensa suorittaneille järjestettävää opetusta Mikäli pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä (5 km) pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen (laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/ ). 2. VAARALLISENA KOULUMATKANA PIDETTÄVÄT TIEOSUUDET ASKOLASSA Askolan sivistyslautakunta on, kunnan kaikki keskeisimmät oppilaiden koulumatkoillaan kulkemat tieosuudet kattavan perusselvityksen mukaan määritellyt sillä tavoin vaarallisiksi koulumatkoiksi eräät tieosuudet, että kunta järjestää koulukuljetuksen perusopetuslain 32 :n mukaan ja näissä suunnitteluohjeissa yksityiskohtaisemmin kuvatulla tavalla. 2

3 Nämä tieosuudet ovat seuraavat - Maantie 1605 välillä kuntaraja/porvoo-särkijärven koulu: luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden luokka-asteilla 4-6 ajalla Maantie 1605 välillä Lassbackantien th Sikiläntien th: luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden luokka-asteilla 4-6 ajalla Maantie 1605 välillä Sikiläntien th kuntaraja/myrskylä luokka-asteilla 0-3 ajalla koko lukuvuoden luokka-asteilla 4-6 ajalla Maantie 1635 välillä Eerolanmäen th-metsätalo luokka-asteilla 0-3 ajalla koko lukuvuoden luokka-asteilla 4-6 ajalla Kantatie 55 alueella Maantien 1635 risteys-kuntaraja/mäntsälä luokka-asteilla Särkijärventie luokka-asteilla 0-3 koko lukuvuoden luokka-asteilla 4-6 ajalla Pornaistentie 151 (poislukien pyörätien osuus) luokka-asteilla 0-3 ajalla koko lukuvuoden luokka-asteilla 4-6 ajalla MUIDEN OPPILAIDEN TAI KUNTALAISTEN MAHDOLLISUUDET KÄYTTÄÄ KOULUKULJETUKSIA Mitä tässä on ohjeistettu esi- ja perusopetuksen oppilaasta, koskee myös opiskelijoita ja muita mahdollisia koulukuljetusta käyttäviä henkilöitä. Oppilaalla, jolla ei ole lakisääteistä tahi näissä suunnitteluohjeissa mainittua oikeutta kunnan järjestämään koulukuljetukseen, on koulukuljetuksessa käytetyn kaluston kapasiteettirajoitusten puitteissa ja kunnan koulukuljetusreiteillä mahdollisuus liikkua kulloinkin voimassa olevien liikenneministeriön linjavuorotaksojen korvausperusteiden mukaisesti määrättyä taksaa vastaavalla korvauksella näissä kyydeissä. Korvaus suoritaan vuosittain määritellyllä tavalla joko suoraan liikennöitsijälle tahi kunnan erillisen laskutuksen mukaan. Muiden kuin peruskoulun 0-9 luokkien koulukuljetuksiin oikeuttavien oppilaiden matkustaminen lukuvuonna Käytännössä tämä ohje koskee -Askola-Instituutin opiskelijoita -huoltajan oman harkinnan mukaan koulukuljetuksia käyttävää esi- ja perusopetuksen oppilasta -työ- tai asiointimatkoja suorittavia kuntalaisia, jotka käyttävät näitä kyytejä a)vakiovuorot Normaaliin tapaan seutulippu, sarjalippu tai kertamaksu autoon noustessa. b)taksikyydit Taksista tai sivistystoimistosta lunastettava kunnan oma lippu annetaan taksiin noustessa. Kunta laskuttaa matkasta lippujen käytön mukaan liikenneministeriön kulloinkin voimassa olevan lipputaksan mukaisen korvauksen ( ) on voimassa seuraava taksa: 0-6 lk opp 1,70 /matka, muut matkustajat 3,30 /matka. Askola-Instituutin opiskelijoiden taksimatkoista suorittama korvaus määräytyy koulumatkatuesta annetun lain perusteella (L 48/1997) koulun kanslian opiskelijakohtaisesti tekemän ratkaisun mukaan. 3

4 4. KOULUKULJETUSTEN SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS Koulukuljetusten vuosittainen suunnitteluprosessi etenee seuraavasti Huhti-toukokuu -perustietojen kerääminen kouluilta (kuljetusoppilaat, alustavat lukujärjestykset) Kesäkuu -tulevan lukuvuoden kuljetustarpeen alustava määrittely ja kuljetussuunnitelman hahmottelu Heinä-elokuu -huoltajakohtaisia neuvotteluja vaikeimmista tai poikkeavimmista kuljetusjärjestelyistä -ensimmäinen versio kuljetussuunnitelmaksi valmistuu -koulukohtaiset tiedot kouluille ja koulujen kautta kuljetusoppilaiden koteihin ensimmäisenä koulupäivänä toimitettavaksi (versio I) -koulujen lukujärjestystiedot täsmentyvät -kuljetussuunnitelman tarkistaminen ensimmäisten kouluviikkojen perusteella (versio II) Syyskuu -kuljetussuunnitelman saattaminen perusmuotoonsa (versio III) Lukuvuoden aikana -kuljetussuunnitelmaan tehdään jaksojärjestelmästä, uusista oppilaista tahi oppilaiden muuttuneista tilanteista johtuvia muutoksia -kuljetussuunnitelman tarkistettuja versioita laaditaan lukuvuoden aikana tilanteen mukaan. 5. KOULUKULJETUKSISTA TIEDOTTAMINEN Lukuvuosittaiset tiedot toimitetaan koulukohtaisena tiedotteena koulutyön alkaessa koulusta koteihin. Kuljetusoppilaiden luettelo liitetään vuosittain kuljetussuunnitelmaan, jotta huoltajat voivat tarkistaa omien lastensa kuljetustilanteen. Vuosittaiset kuljetussuunnitelmat julkaistaan myös Askolan kunnan kotisivuilla. Muutoin koulukuljetuksista tiedottaminen on koulukohtaisten tarpeiden mukaan esillä eräänä teemana koulujen vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistysten kokouksissa. 6. HUOLTAJAN MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA KULJETUSJÄRJESTELYIHIN Suurin osa ongelmista ratkaistaan puhelinneuvotteluin huoltajan ja koulun välillä tai huoltajan ja sivistystoimiston välillä. Huoltajan hakiessa neuvotteluteitse muutosta koululta tai sivistystoimistosta on syytä esittää näkemyksensä tueksi lisäinformaatio ja perusteet matkan vaikeudesta, rasittavuudesta tai vaarallisuudesta. Mutta mikäli huoltaja katsoo, että hänellä on kunnan kuljetussuunnitelmassa määritellyistä ratkaisuista poiketen oikeus kyyditykseen tai -avustukseen, voi asiaan hakea ratkaisua jättämällä 14 päivän määräaikana hallintovalituksen Helsingin hallinto-oikeudelle. Määräaika lasketaan siitä, kun asianomainen on saanut tiedon päätöksestä. Hallintovalituksessa hakija voi kiinnittää huomiota kuljetussuunnitelman laillisuuteen tai tarkoituksenmukaisuuteen. 7. KOULUKULJETUSTEN SUHDE KUNNAN TALOUSTILANTEESEEN Lakisääteiset koulukuljetukset kunta järjestää taloustilanteestaan riippumatta. 4

5 Mikäli kunnan taloudellisesta tilanteesta aiheutuu lakisääteisten koulukuljetusten ylittävien näiden suunnitteluohjeiden mukaisten kuljetusjärjestelyjen karsimistarvetta, tehdään menojen tasapainottaminen seuraavassa järjestyksessä - tehostetaan koulumatkoja kilpailuttamistoimenpiteitä edelleen - lisätään koululla valvonnan alaisena tapahtuvaa kuljetusten/koulutyön alkamisen odotusaikaa vanhemmista oppilaista alkaen. B. LIIKENNÖITSIJÄT JA TAKSIT Kuluvana lukuvuotena koulukuljetuksia suorittavat mm. seuraavat: - Pukkilan Liikenne Oy (p ): Valtaosa vakiovuoroista Askolan koulun ja lukion oppilaille sekä Kirkonkylän oppilaille. - Porvoon Liikenne Oy (p ): Itäpuolen vakiovuorot Juornaankylän ja Särkijärven koulujen sekä Askolan koulun ja lukion oppilaille - Liikenne Seppälä Oy (p ) Mäntsälä-Monninkylä-Porvoo sekä Monninkylä- Pornainen - Taksi, Liikenne Seppälä Oy, kuljettaja Hannu Haavisto, p : Askolan koulun, Juornaankylän ja Särkijärven koulujen taksikyytejä kuljetussuunnitelmassa kuvatussa laajuudessa. - Taksi, Liikenne Lampola Oy, kuljettaja Juha Lahtinen, p : Kirkonkylän, Monninkylän, Askolan koulujen ja lukion taksikyytejä kuljetussuunnitelmassa kuvatussa laajuudessa. - Taksi, Henrik Roos, kuljettaja Erik Roos, p : Kirkonkylän, Monninkylän, Askolan koulujen ja lukion taksikyytejä kuljetussuunnitelmassa kuvatussa laajuudessa. 5

6 C. KULJETUSSUUNNITELMA KOULUITTAIN TAI KOULUTUSALUEITTAIN 1. ASKOLAN KOULU (yläkoulu) AAMU: Pukkilasta: Vakiovuoro: Myllylä Savijoki Pukkila Torppi Tarkki - Riitaniitty - Onkimaa 7.50 Askolan koulu 8.00 (vaihto) Vakiovuoro: Seppälä Kantele Pukkila Korttia - Onkimaa Askolan koulu Vakkola Monninkylä 8.10 Vakiovuoro: - Pukkila 8.55 Askolan koulu Vakkola Monninkylä 9.20 Monninkylästä ja / tai Vahijärveltä ja / tai Pornaistentieltä: Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Hänninmäki 8.05 Askolan koulu 8.15 Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola 7.50 Askolan koulu 7.55 Vakiovuoro Seppälän Liikenne Oy: Pihlajamäki 7.40 Pornainen Monninkylä 8.15 Itäpuolelta: Vakiovuoro Porvoon Liikenne: Porvoo - Kaivopuisto (7.30) Särkijärvi Juornaankylän koulu (7.40) - Tiilää Askolan koulu (8.00) ILTA: Pukkilaan: Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Pukkila Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Askolan koulu Pukkila Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Askolan koulu Onkimaa - Korttia Pukkila Savijoki Myllylä 6

7 Vakiovuoro: Askolan koulu Onkimaa Riitaniitty - Tarkki - Torppi Pukkila Taksi (Lampola/Seppälä/Roos) Pukkila Kantele Vakiovuoro (tarvittaessa lukujärjestyksen mukaan, ma-to): Monninkylä Askolan koulu Torppi - Pukkila Savijoki Kyttälä - Kantele Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Askola Pukkila Vakiovuoro: Pukkila Kantele Seppälä Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Askolan koulu Pukkila Monninkylään ja / tai Vahijärvelle ja / tai Pornaistentielle: Vakiovuoro: Pukkila Vakkola Askolan koulu Vahijärvi Monninkylä Porvoo Vakiovuoro: Askolan koulu Monninkylä Hänninmäki - Vahijärvi Vakiovuoro: Pukkila Askola Monninkylä Vakiovuoro: Seppälän Liikenne Oy Monninkylä Pornainen Pihlajamäki n Itäpuolelle: Vakiovuoro (Porvoon Liikenne): Askolan koulu (14.40) Tiilää (15.00) Juornaankylä (15.05) - Särkijärvi Kaivopuisto (15.20) Taksi maanantaisin (Juha Lahtinen), ti-pe (Erik Roos): Askolan koulu (15.25) itäpuolelle 7

8 2. ASKOLAN LUKIO (Askola-Instituutti) AAMU: Pukkilasta: Porvoosta: Vakiovuoro: Myllylä Savijoki Pukkila Torppi Tarkki - Riitaniitty - Onkimaa 7.50 Askolan koulu 8.00 (vaihto) Vakiovuoro: Seppälä Kantele Pukkila Korttia - Onkimaa Askolan koulu Vakkola Monninkylä Vakiovuoro: - Pukkila 8.55 Askolan koulu Vakkola Monninkylä Vakiovuoro: Porvoo 7.40 Monninkylä 8.00 Vakiovuoro: Porvoo 7.25 Monninkylä 7.45 Vahijärveltä ja / tai Mäntsälästä: Vakiovuoro Liikenne Seppälä Oy: Mäntsälä Monninkylä 7.20 Porvoo 7.45 Itäpuolelta: Vakiovuoro (Porvoon Liikenne): Porvoo - Kaivopuisto (7.30) Särkijärvi Juornaankylän koulu (7.40) - Tiilää Askolan koulu (8.00) ILTA: Pukkilaan: Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Pukkila Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Askolan koulu Pukkila Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Askolan koulu Onkimaa - Korttia Pukkila Savijoki Myllylä Vakiovuoro: Askolan koulu Onkimaa Riitaniitty - Tarkki - Torppi Pukkila

9 Vakiovuoro (ajetaan tarvittaessa lukujärjestyksen mukaan): Monninkylä Askolan koulu Torppi - Pukkila Savijoki Kyttälä - Kantele Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Askola Pukkila Vakiovuoro: Pukkila Kantele Seppälä Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Askolan koulu Pukkila Vahijärvelle ja / tai Mäntsälään: Porvooseen: Vakiovuoro: Askolan koulu Monninkylä Hänninmäki - Vahijärvi Vakiovuoro:Liikenne Lampola Oy/Liikenne Seppälä Oy: Porvoo Monninkylä Mäntsälä Vakiovuoro:Liikenne Lampola Oy/Liikenne Seppälä Oy: Porvoo Monninkylä Mäntsälä Vakiovuoro: Monninkylä Porvoo Vakiovuoro: Liikenne Lampola Oy/Seppälän Liikenne Oy - Monninkylä Porvoo Vakiovuoro: Monninkylä Porvoo Vakiovuoro: Monninkylä Porvoo Pornaisiin: Vakiovuoro Liikenne Seppälä Oy: Monninkylä Pornainen Hevonselkä - Laha Halkia Metsäkylä - Pihlajamäki Itäpuolelle: Vakiovuoro Porvoon Liikenne Oy: Askolan koulu Tiilää Juornaankylä Särkijärvi Kaivopuisto Taksi maanantaisin (Juha Lahtinen, p ), ti-pe (Erik Roos, p ): Askolan koulu Itäpuolelle 9

10 3. ALAKOULUT (luokat 0-6) Kirkonkylän koulu Aamu: Vakiovuoro: Pukkila Korttia Onkimaa Askolan koulu Kirkonkylän koulu Monninkylä 8.10 Vakiovuoro: Pukkila Torppi Riitaniitty - Onkimaa Askolan koulu 8.00 (vaihto) Vakiovuoro: Porvoo - Monninkylä Vakkola Askolan koulu 8.00 Vakiovuoro: Pukkila Askolan koulu Kirkonkylän koulu 9.15 Ilta: Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Pukkila Monninkylän koulu Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Askola Onkimaa Pukkila Vakiovuoro: Pukkila Vakkola Askolan koulu Vahijärvi - Monninkylä Porvoo Vakiovuoro: Porvoo Monninkylä Vakkola Askola Onkimaa - Pukkila Vakiovuoro: Askolan koulu Onkimaa Riitaniitty - Tarkki - Torppi Pukkila Aamu: Vakiovuoro: Liikenne Seppälä Oy - Mäntsälä 6.50 Monninkylä 7.20 Porvoo 7.45 Ilta: Vakiovuoro: Liikenne Seppälä Oy Monninkylä Pornainen

11 LÄNSIPUOLEN KOULUKULJETUKSET ajalla Liikennöitsijä: Liikenne Lampola Oy, kuljettaja: Juha Lahtinen, p (auto 1) Maanantai aamu Riihipellontie 7.00 SÄ koulu Peräläntie Oikotie Puistotie Teerentie Jäppiläntie Hiidenkirnujentie Kydöntie th Suokujantie th Katissuontie th MO koulu 8.00 Suokujantie th 8.45 Sääksjärventie Tanhuvaara Vahijärventie th MO koulu 9.05 KK koulu 9.15 Maanantai iltapäivä SÄ-koulu Riihipellontie KK koulu Suokujantie th Tanhuvaara KK koulu Nietoontie MO koulu Järvitie th Tanhuvaara Sääksjärventie Hiidenkirnujentie Jäppiläntie Teerentie Puistotie Oikotie Peräläntie - JU koulu KK koulu Kydöntie th Suokujantie th Tanhuvaara YLÄ koulu Nietoontie MO koulu Mäntsäläntie Suokujantie th YLÄ koulu Tanhuvaara YLÄ koulu Itäpuolen lenkki Tiistai aamu Nietoontie 7.30 KK koulu YLÄ koulu 7.45 Kydöntie th Riihipellontie JU koulu 8.05 Peräläntie SÄ koulu 8.15 Oikotie Puistotie Teerentie Jäppiläntie Hiidenkirnujentie Suokujantie th Tanhuvaara Sääksjärventie Mäntsäläntie MO koulu 8.55 (Pornaistentie MO koulu 9.05, talvi) Tanhuvaara KK koulu 9.15 Keskiviikko aamu Riihipellontie 7.00 SÄ koulu Peräläntie Oikotie Puistotie Teerentie Jäppiläntie Hiidenkirnujentie MO koulu 8.05 Tanhuvaara Suokujantie th KK koulu 8.15 Suokujantie th Sääksjärventie Mäntsäläntie MO koulu 8.50 Pornaistentie MO koulu 9.05 (talvi) Tanhuvaara Suokujantie th KK koulu 9.15 Keskiviikko iltapäivä SÄ koulu Riihipellontie - KK koulu Nietoontie Suokujantie th MO koulu Pornaistentie MO koulu Tanhuvaara Sääksjärventie Hiidenkirnujentie Jäppiläntie Teerentie Puistotie Oikotie Peräläntie JU koulu KK koulu Kydöntie th Suokujantie th Tanhuvaara 11

12 Torstai aamu Riihipellontie 8.00 SÄ koulu Peräläntie Oikotie Puistotie Teerentie Jäppiläntie Hiidenkirnujentie Tanhuvaara Sääksjärventie MO koulu 9.00 Tanhuvaara Suokujantie th KK koulu 9.15 Torstai iltapäivä MO koulu Katissuontie th Lukintie Sääksjärventie Tanhuvaara Suokujantie th Kydöntie th KK koulu Nietoontie Suokujantie th MO koulu Pornaistentie MO koulu Mäntsäläntie Lukintie Sääksjärventie Suokujantie th KK koulu Tanhuvaara MO koulu Pornaistentie (talvi) KK koulu Suokujantie th Tanhuvaara Perjantai aamu Riihipellontie 7.10 SÄ koulu Peräläntie Oikotie Puistotie Teerentie Jäppiläntie Hiidenkirnujentie MO koulu 8.05 Nietoontie KK koulu 8.15 YLÄ koulu 8.20 Tanhuvaara Suokujantie th KK koulu 8.35 Sääksjärventie Mäntsäläntie Pornaistentie (talvi) MO koulu 9.05 Perjantai iltapäivä JU koulu SÄ koulu KK koulu Riihipellontie Kydöntie th Suokujantie th Tanhuvaara KK koulu Tanhuvaara MO koulu Pornaistentie (talvi) Mäntsäläntie Tanhuvaara Jäppiläntie Liikennöitsijä: Henrik Roos, kuljettaja Erik Roos, p (auto 2) Maanantai aamu Mäntsäläntie 7.10 MO koulu 7.20 Pornaistentie MO koulu 7.35 Nietoontie KK koulu 7.50 YLÄ koulu 7.55 Tanhuvaara Suokujantie th KK koulu 8.15 Maanantai iltapäivä MO koulu Pornaistentie MO koulu Katissuontie th Lukintie Sääksjärventie Tanhuvaara Suokujantie th Kydöntie th KK koulu Suokujantie th Tanhuvaara 12

13 Tiistai aamu Kydöntie th 7.25 Suokujantie th Järvitie th Katissuontie th MO koulu 7.40 Pornaistentie MO koulu 7.55 Tanhuvaara Suokujantie th KK koulu 8.15 Tiistai iltapäivä MO koulu Pornaistentie MO koulu Katissuontie th - Lukintie Sääksjärventie Tanhuvaara Suokujantie th Kydöntie th KK koulu Nietoontie Suokujantie th Tanhuvaara MO koulu Tanhuvaara Sääksjärventie Hiidenkirnujentie - Jäppiläntie Teerentie Puistotie Oikotie SÄ koulu Peräläntie JU koulu Riihipellontie KK koulu Kydöntie th Suokujantie th Tanhuvaara YLÄ koulu Nietoontie MO koulu Järvitie th Mäntsäläntie Suokujantie th YLÄ koulu Itäpuolen lenkki - Oikotie Keskiviikko aamu Kydöntie th 7.20 Suokujantie th Järvitie th Katissuontie th MO koulu 7.35 Pornaistentie MO koulu 7.50 Nietoontie KK koulu 8.10 YLÄ koulu 8.15 Kydöntie th JU koulu 8.30 Keskiviikko iltapäivä MO koulu Katissuontie th Lukintie Sääksjärventie Tanhuvaara Suokujantie th Kydöntie th KK koulu Tanhuvaara MO koulu Pornaistentie MO koulu Mäntsäläntie Lukintie Sääksjärventie MO koulu Järvitie th Suokujantie th YLÄ koulu Itäpuolen lenkki Torstai aamu Kydöntie th 7.15 Suokujantie th Järvitie th Katissuontie th Mäntsäläntie MO koulu 7.35 Pornaistentie MO koulu 7.50 Tanhuvaara Suokujantie th KK koulu 8.05 Nietoontie KK koulu 8.15 YLÄ koulu 8.20 Torstai iltapäivä SÄ koulu Riihipellontie - MO koulu Järvitie th Tanhuvaara Hiidenkirnujentie Jäppiläntie Teerentie Puistotie Oikotie Peräläntie JU koulu YLÄ koulu Kydöntie th Suokujantie th Tanhuvaara - Nietoontie YLÄ koulu Itäpuolen lenkki Perjantai aamu Kydöntie th 7.25 Suokujantie th Järvitie th Katissuontie th MO koulu 7.40 Pornaistentie MO koulu 8.00 Tanhuvaara Suokujantie th KK koulu

14 Perjantai iltapäivä MO koulu Pornaistentie MO koulu Katissuontie th Järvitie th Suokujantie th Kydöntie th Tanhuvaara Sääksjärventie Lukintie MO koulu Sääksjärventie Hiidenkirnujentie Teerentie Puistotie Oikotie Peräläntie KK koulu Nietoontie Suokujantie th Tanhuvaara Lukio Monninkylä (tarvittaessa) ITÄPUOLEN KOULUKULJETUS ajalla ja Liikennöitsijä: Liikenne Seppälä Oy, kuljettaja: Hannu Haavisto, p Maanantai aamu Suokujantie th 7.15 Kydöntie th Tiilääntie 7.30 Juornaankyläntie Häntäläntie Takametsäntie JU koulu 7.50 Nikulantie th Rauniontie th Myllysuontie th Särkijärventie SÄ koulu 8.10 Tiilääntie Tammikuja Takametsäntie Ojalantie Juornaankyläntie Metsäkulmantie th Myrskyläntie Sikiläntie th JU koulu 8.40 Myrskyläntie Sikiläntie th Rauniontie th Kleivintie th Myllysuontie th Särkijärventie Kärrintie th Kaivopuisto Kalliolantie th Oikotie Myrskyläntie SÄ koulu 9.10 Maanantai iltapäivä JU koulu Juornaankyläntie Takametsäntie Häntäläntie SÄ koulu Särkijärventie Myllysuontie th Rauniontie th Nikulantie th - JU koulu Myrskyläntie Metsäkulmantie th Ojalantie th SÄ koulu Myrskyläntie Oikotie Kalliolantie th Kärrintie th Kaivopuisto Myllysuontie th Särkijärventie Kleivintie th Rauniontie th Sikiläntie th Myrskyläntie Juornaankyläntie JU koulu Myrskyläntie Sikiläntie th Ojalantie th Tammikuja Tiilääntie Takametsäntie JU koulu Kankkilantie Humalakoskentie th Siltalankuja th Kokkusantie th Tiistai aamu Suokujantie th 7.15 Tiilääntie Tammikuja Ojalantie th Metsäkulmantie th JU koulu 7.50 Nikulantie th Rauniontie th Myllysuontie th Särkijärventie Oikotie SÄ koulu 8.15 Juornaankyläntie Häntäläntie Takametsäntie Ojalantie th Juornaankyläntie Myrskyläntie Sikiläntie th JU koulu 8.45 Myrskyläntie Sikiläntie th Kleivintie th Myrskyläntie Kaivopuisto Lohtistentie th Oikotie Makkelintie th Myrskyläntie SÄ koulu 9.15 Tiistai iltapäivä JU koulu Myrskyläntie Sikiläntie th Ojalantie th Takametsäntie JU koulu Juornaankyläntie Takametsäntie Häntäläntie SÄ koulu Oikotie Särkijärventie Myllysuontie th Rauniontie th SÄ koulu Myrskyläntie Makkelintie th Oikotie Lohtistentie th 14

15 Kalliolantie th Kaivopuisto Myrskyläntie SÄ koulu Myllysuontie th Särkijärventie Kleivintie th Rauniontie th Nikulantie th Sikiläntie th Myrskyläntie Juornaankyläntie JU koulu Myrskyläntie Metsäkulmantie th Ojalantie th Tammikuja Tiilääntie JU koulu Kankkilantie Humalkoskentie th Siltalankuja th Kokkusantie th Keskiviikko aamu Suokujantie th 7.15 Tiilääntie Tammikuja Takametsäntie Ojalantie th JU koulu 7.45 Nikulantie th Rauniontie th Myllysuontie th Särkijärventie SÄ koulu 8.10 Juornaankyläntie Häntäläntie Takametsäntie Ojalantie th Juornaankyläntie Metsäkulmantie th Myrskyläntie - JU koulu 8.45 Myrskyläntie Sikiläntie th Rauniontie th Kleivintie th Myllysuontie th Särkijärventie Kärrintie th Kaivopuisto Kalliolantie th Oikotie Myrskyläntie SÄ koulu 9.10 Keskiviikko iltapäivä JU koulu Ojalantie th Takametsäntie SÄ koulu Särkijärventie Myllysuontie th Rauniontie th Nikulantie th SÄ koulu Myrskyläntie Oikotie Kalliolantie th Kärrintie th Kaivopuisto Särkijärventie Myllysuontie th Kleivintie th Rauniontie th Sikiläntie th Myrskyläntie Juornaankyläntie JU koulu Myrskyläntie Metsäkulmantie th Juornaankyläntie Ojalantie th Takametsäntie Häntäläntie Juornaankyläntie Tiilääntie Tammikuja JU koulu Kankkilantie Humalakoskentie th Siltalankuja th Kokkusantie th Torstai aamu Suokujantie th 7.15 Kydöntie th Tiilääntie Tammikuja Takametsäntie Ojalantie th JU koulu 7.50 Nikulantie th Rauniontie th Myllysuontie th Särkijärventie Oikotie SÄ koulu 8.10 Juornaankyläntie Häntäläntie Takametsäntie Ojalantie th Juornnankyläntie Metsäkulmantie th Myrskyläntie JU koulu 8.45 Myrskyläntie Sikiläntie th Kleivintie th Myrskyläntie Kaivopuisto Lohtistentie th Oikotie Makkelintie th Myrskyläntie SÄ koulu 9.15 Torstai iltapäivä JU koulu Ojalantie th Takametsäntie SÄ koulu Oikotie Särkijärventie Myllysuontie th Rauniontie th JU koulu Myrskyläntie Metsäkulmantie th Ojalantie th SÄ koulu Myrskyläntie Makkelintie th Oikotie Lohtistentie th Kalliolantie th Kaivopuisto Myrskyläntie SÄ koulu Särkijärventie Myllysuontie th Kleivintie th Rauniontie th Nikulantie th Sikiläntie th Myrskyläntie Juornaankyläntie JU koulu Juornaankyläntie Tammikuja Takametsäntie Häntäläntie Tiilääntie Juornaankyläntie JU koulu Kankkilantie Humalakosktie th Siltalakuja th Kokkusantie th 15

16 Perjantai aamu Suokujantie th 7.15 Kydöntie th Tiilääntie Juornaankyläntie Tammikuja Häntäläntie Takametsäntie Juornaankyläntie JU koulu 7.50 Nikulantie th Rauniontie th Myllysuontie th Särkijärventie SÄ koulu 8.10 Takametsäntie Juornaankyläntie Metsäkulmantie th Myrskyläntie Sikiläntie th JU koulu 8.45 Myrskyläntie Sikiläntie th Rauniontie th Kleivintie th Myllysuontie th Särkijärventie Kärrintie th Kaivopuisto Kalliolantie th - Oikotie Myrskyläntie SÄ koulu 9.15 Perjantai iltapäivä JU koulu Juornaankyläntie Takametsäntie Häntäläntie Juornaankyläntie JU koulu Kankkilantie JU koulu Myrskyläntie Sikiläntie th Metsäkulmantie th Ojalantie th Tammikuja Takametsäntie Tiilääntie SÄ koulu Myrskyläntie Oikotie Kalliolantie th Kaivopuisto Kärrintie th SÄ koulu Särkijärventie Myllysuontie th Kleivintie th Rauniontie th Nikulantie th Sikiläntie th Myrskyläntie Juornaankyläntie - JU koulu Humalakoskentie th Siltalankuja th Kokkusantie th Muut: Lisäksi Askolan kunta järjestää ruotsinkielisten oppilaiden koulumatkat Porvooseen. 16

Versio II ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2015-2016

Versio II ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2015-2016 Versio II ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2015-2016 ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2015-2016 A. PERUSTEET Kuljetus järjestetään jokaisena koulupäivänä tämän suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

Versio II Sivistyslautakunta 21.8.2012 71 ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2012-2013

Versio II Sivistyslautakunta 21.8.2012 71 ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2012-2013 Versio II Sivistyslautakunta 21.8.2012 71 ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2012-2013 ASKOLAN KOULUTOIMEN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2012-2013 A. PERUSTEET Kuljetus järjestetään jokaisena koulupäivänä

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET (PERUSOPETUSLAKI) Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2013 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 16.12.2015 137 päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkaperiaatteet

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeiden sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 1 Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 Tämä tiedote löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.keitele.fi => Palvelut => Opetus ja koulutus => Koulumatkat ja -kuljetus.

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

KOULUKULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Liite Koplk 3.12.2014 102 Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2015 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 3.12.2014 xxx päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32... 4 Yleistä. 4 1.

Lisätiedot

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. Yleistä Perusopetuslain (21.8.1998/628) 32 :n mukaan jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Sivistyslautakunta 9.3.2010 27 Sivistyslautakunta 24.9.2013 98 Sivistyslautakunta 24.3.2015 29 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Koulumatkan

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Päivitetty 15.8.2013 Lukuvuoden 2013-2014 kuljetusaikataulu

KOULUKULJETUKSET Päivitetty 15.8.2013 Lukuvuoden 2013-2014 kuljetusaikataulu KOULUKULJETUKSET Päivitetty 15.8.2013 Lukuvuoden 2013-2014 kuljetusaikataulu Oppilaan tulee olla ajoissa (vähintään 5 min ennen merkittyä lähtöaikaa) pysäkillä. Mahdolliset muutokset aikatauluihin päivitetään

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 29.9.2011 Muutos 1.2. sivistyslautakunta 24.11.2011 2 1 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1 Koulumatkan pituus, odotusajat ja kuljetusavustus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 Perusopetuslaki 32... 3 Oppilaan koulupaikan määräytyminen... 3 2 ESIKOULU-

Lisätiedot

1. YLEISET PERIAATTEET

1. YLEISET PERIAATTEET Kalajoen kaupunki KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET KALAJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Liite siv.ltk 17.3.2009 17 Liite kh 30.3.2009 81 Liite kv 11.5.2009 34 Hankasalmen kunta HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulunjohtajien kommentit lisätty

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut ESI- JA PERUSOPETUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.3.2016 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET Koululaiskuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 18.5.2016 Sisällys

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS LUVIAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS LIITTEET Koululiitu-ohjelman Luvian kartat YLEISTÄ Koulumatkoihin liittyy aina riskejä. Yhteiskunnalla ei ole käytännön mahdollisuuksia eikä resurssejakaan tehdä lasten

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulutuslautakunta 17.4.2012 43 Lisätietoa kuljetuksista antavat koulujen rehtorit ja kuljetussuunnittelija Timo Ikonen, puh. 040-830 2794. 2 1. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 17.6.2013 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa esitetään ne perusteet,

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Koulukuljetusperiaatteet pähkinänkuoressa Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 32 :n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika to 28.1.2016 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 ja 28.2.2012 17 (päivitys) 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016. Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84

KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016. Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84 KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016 Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84 1. YLEISTÄ Pääsääntö oppilaan oikeudesta saada koulukuljetus tai kuljettamis- ja saattoavustus on

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2014 lukien. Hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 23.9.2014. 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015

Koulukuljetusohjeet. Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015 1 Koulukuljetusohjeet Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015 2 Sisällysluettelo KOULUKULJETUSPERIAATTEET... 3 Muut perusteet... 4 Pääperiaatteet kuljetuksissa... 4 Kuljetettavien luettelo...

Lisätiedot

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Khall 13.5.2013 245 Sivu 1 / 6 MUHOKSEN KUNTA KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö Esi- ja perusopetuksen koulumatkoista on säädetty perusopetuslaissa. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Euran kunta Koulutoimi. Koulukuljetusopas 1.8.2012 -

Euran kunta Koulutoimi. Koulukuljetusopas 1.8.2012 - Euran kunta Koulutoimi Koulukuljetusopas 1.8.2012 - Euran kunta Hyväksytty/koulutusltk 4.4.2006 44 Päivitetty/kasvatus- ja opetusltk 21.3.2012 2 Koulukuljetusopas Tässä koulukuljetusoppaassa määritellään

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012 Saattoavustus maksuttoman kuljetuksen järjestämistapana Sipoon kunnan peruskoulujen ja esiopetuksen koulukuljetussuunnitelman ja kuljetusperiaatteiden

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 Tervetuloa kouluun syksyllä 2016 Lapsen ilmoittaminen kouluun Vuonna 2009 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2016-2017 alussa. Ensi syksynä noin

Lisätiedot

Maanantai 20.5.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 20.5.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 20.5.2013 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta 43 Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18-20.50 (kahvitauko 19.25-19.45) Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36-52 Mikkola

Lisätiedot

KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA

KOULUMATKOJEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET KOUVOLAN KAUPUNGISSA LIITE. Koulukuljetusperiaatteet KULJETUSOIKEUDEN MUODOSTUMINEN Perusopetuslain 32 :n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus tai maksettava riittävä korvaus, mikäli

Lisätiedot

KULJETUSSÄÄNTÖ. Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. 1. Yleiset periaatteet 2

KULJETUSSÄÄNTÖ. Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. 1. Yleiset periaatteet 2 1 KULJETUSSÄÄNTÖ Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Hyväksytty sivistyslautakunnassa 7.6.2011 Sisällysluettelo: 1. Yleiset periaatteet 2 1.1. Koulumatkan pituus

Lisätiedot

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 54 / 29.3.2016 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

LIITTEENÄ sivistyslautakunta 54 / 29.3.2016 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ. Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus LIITTEENÄ sivistyslautakunta 54 / 29.3.2016 KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Riihimäen kaupunki Sivistyspalvelukeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Koulukuljetukset Riihimäen kaupungilla... 4 3 Koulukuljetuksen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS

RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS Ranuan sivistyslautakunta 2.5.2012 40 1 Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa on Ranuan kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta 30.1.2014 Työryhmä: Hannu Virkkunen, rehtori, työryhmän puheenjohtaja Heikki Ervast, koulutuspalvelujen

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus Lohtajalla, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetustenaikaiseen

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

LIITE 6. Pertunmaan kunta KOULUKULJETUSOPAS

LIITE 6. Pertunmaan kunta KOULUKULJETUSOPAS LIITE 6 Pertunmaan kunta KOULUKULJETUSOPAS SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET 3. LAINSÄÄDÄNTÖ 4. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 5. KOULULAISKULJETUKSEN HAKEMINEN 6. KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET

OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET SODANKYLÄN KUNTA OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET PERUSOPETUS 0-9 LK Hyväksytty: Sivistyslautakunta Voimaantulo: 1.8.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖÄ. 3 2. YLEISET PERUSTEET KOULUMATKAN PITUUS.

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta x.x.2016 x 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja ohjeet... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset...

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin oppilaskuljetusten kilpailutus 2011, liite 11 Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.01.2011

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

Kauhavan kaupunki KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Kauhavan kaupunki KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunta 24 / 31.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2. Koulukuljetukset Kauhavan kaupungilla... 4 3. Koulukuljetuksen harkinnanvarainen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan koulukuljetusten periaatteet 1.1.2013 alkaen... 2

Ilmajoen kunnan koulukuljetusten periaatteet 1.1.2013 alkaen... 2 12.9.2012 124. Liite 6. Ilmajoen kunnan koulukuljetusten periaatteet 1.1.2013 alkaen... 2 1. Koulukuljetusten yleiset perusteet... 2 2. Ilmajoen kunnan kuljetusperiaatteet... 2 2.1 Perusopetus... 2 2.2.

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS Oulaisten koululautakunta KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Lain määrittämä lähtökohta Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 Sivistyslautakunta. 50 Apulaisrehtoreiden nimeäminen. 51 30 Eveliina Lompolojärven koulunkäynti

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 Sivistyslautakunta. 50 Apulaisrehtoreiden nimeäminen. 51 30 Eveliina Lompolojärven koulunkäynti KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 10.08.2010 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 50 Apulaisrehtoreiden nimeäminen 51 30 Eveliina

Lisätiedot

Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset

Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset Vahvistettu: Lasten ja nuorten lautakunta 4.6.2014 27 1. Koulumatkat... 3 2. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisen perusteet:... 4 Koulumatkan pituus... 4

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 1.8.2011 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 31.1.2008 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

1 Yleistä... 2 2 Maksuttoman koulukuljetuksen perusteet... 2

1 Yleistä... 2 2 Maksuttoman koulukuljetuksen perusteet... 2 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 20.1.2016 / 9.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Maksuttoman koulukuljetuksen perusteet... 2 2.1 Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen

Lisätiedot

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 15.6.2015 klo 12.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen

KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen NOUSIAISTEN KUNTA KOULUKULJETUSSÄÄNNÖT 4.3.2014 alkaen Koulutuslautakunta 20.9.2011/100 Koulutuslautakunta 18.10.2011/117 Koulutuslautakunta 6.3.2012/29 Sivistyslautakunta 5.2.2013/7 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunta Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunnan koulu ja asiointiliikennekuljetuksien kilpailutuksen reittikuvaukset reiteittäin/osatarjouskohdittain lukuvuodeksi 2016 2017

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS 1/12 MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS Sivistyslautakunta hyväksytty 27.5.2009 Päivitetty 11.06.2014 41 Päivitetty 09.06.2015 33 2/12 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2009 lukien 2. KULJETUSTEN

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET 1 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 ja sivistyslautakunnan hyväksymät ohjeet määrittelevät ne ehdot, joiden täyttyessä kunta

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Esiopetus- ja koulukuljetuksia koskevat periaatteet 2015 (Hattulan sivistyslautakunta 28.4.2011 45, 10.11.2011 96) 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan

Lisätiedot

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 24.3.2015 2 Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus valvottuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus valvottuun toimintaan. INKOON KUNNAN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan

Lisätiedot

Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen.

Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen. Kasvun ja oppimisen ltk 29.4.2014 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSOPAS Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen. 2 SISÄLTÖ 1 KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet Hämeenkyrön kunta Sivistyspalvelut Hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.3.2011 27 1 SISÄLTÖ 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Keuruun kaupunki 26.8.2007 SIVISTYSPALVELUKESKUS Pl 65 42701 KEURUU. Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET

Keuruun kaupunki 26.8.2007 SIVISTYSPALVELUKESKUS Pl 65 42701 KEURUU. Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään koulukuljetus Keuruun kaupungin toimesta.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Liite 2 Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 16.4.2014 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS Sivistyslautakunta 16.04.2014 26 YLEISTÄ 2 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot