Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA"

Transkriptio

1 KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos

2 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki Ulla Korhonen Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki

3 SISÄLLYS 1 KILPAILUKUTSU KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUALUE JA TARKOITUS OSALLISTUMISOIKEUS SEKÄ TYÖYHTEENLIITTYMÄN VÄHIMMÄISKRITEERIT JA VASTUUT: KILPAILUTÖIDEN ARVIOINTI PALKINTOLAUTAKUNTA KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN KILPAILUASIAKIRJOJEN LUOVUTUS JA KÄYTTÖ KILPAILUN AIKATAULU KILPAILUTEKNISET TIEDOT OHJELMA ASIAKIRJAT KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO JATKOTOIMENPITEET KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS KILPAILUN KIELI EHDOTUSTEN VAKUUTTAMINEN JA PALAUTUS KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUALUE JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ SIJAINTI, LAAJUUS JA MAANOMISTUS KILPAILUALUEEN KAUPUNKIKUVA JA LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN MAISEMA JA LUONNONYMPÄRISTÖ NYKYINEN RAKENNUSKANTA LIIKENNE JA AUTOPAIKKOJEN JÄRJESTÄMINEN MAAPERÄ JA PERUSTAMISOLOSUHTEET YHDYSKUNTATEKNIIKKA YLEIS JA ASEMAKAAVA KILPAILUN TAVOITTEET SUUNNITTELUOHJEET YLEISTÄ ASUNTOSUUNNITTELU PALVELU JA LIIKETILAT LIIKENNE, PIHAT JA PYSÄKÖINTI (LIIKENNE JA AUTOPAIKKOJEN JÄRJESTÄMINEN) TOTEUTETTAVUUS TONTINLUOVUTUKSEN EHDOT TOTEUTTAMINEN JA HANKKEEN AIKATAULU KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELUPERIAATTEET EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET VAADITTAVAT ASIAKIRJAT JA ESITYSTAPA KILPAILUSALAISUUS JA ASIAKIRJAJULKISUUS KILPAILUEHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ

4 4 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, kilpailualue ja tarkoitus Kilpailun järjestäjä: Kuopion kaupunki järjestää Kaivannonlahden kerrostaloalueen tontinluovutuskilpailun. Käytännön järjestelyistä vastaa Kuopion kaupungin asemakaavoitus ja maaomaisuuden hallintapalvelut. Kilpailualue: Kilpailualue sijaitsee Saaristokaupungin Lehtoniemessä. Suunnittelualue kuuluu suurempaan Kuikkalampi-Lehtorinteen alueeseen, joka asemakaavoitetaan kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja jonka kaavat laaditaan useassa osassa. Kilpailualue käsittää ensimmäiset Kaivannonlahden korttelit. Tarkoitus: Tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on: - Löytää Kaivannonlahden kilpailualueelle arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen suunnitelma, jonka pohjalta kilpailualueen asemakaava ja rakentaminen voidaan toteuttaa. Asemakaava laaditaan tontinluovutuskilpailun ratkaisun jälkeen voittaneen ehdotuksen pohjalta. Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla, joten kilpailussa painotetaan toimivaa arkkitehtonista ratkaisua ja maastoon sovittamista. - Valita kullekin korttelille tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisen maankäyttöratkaisun toteuttaja. Toteuttajat valitaan ehdotusten laatuarvioinnin perusteella. - Varata valtion tukemaa vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoa varten vähintään yksi tontti kustakin korttelista. Kaupunki pidättää hallinnassaan nämä tontit. 1.2 Osallistumisoikeus sekä työyhteenliittymän vähimmäiskriteerit ja vastuut: Kilpailun voivat osallistua työyhteenliittymät, joiden osapuolina toimivat suunnittelijaryhmä ja rakennuttajaosapuoli, joilla on vaadittu asiantuntemus ja voimavarat hankkeen laadukkaaksi toteuttamiseksi. Työnyhteenliittymä voi halutessaan tehdä kilpailuun useampiakin ehdotuksia. Kilpailuun osallistuneiden vähimmäiskriteerit tarkistetaan ennen kilpailutöiden arvostelua kohdan 4.2 mukaisesti. Työyhteenliittymän suunnittelijaryhmän vähimmäiskriteerit: - suunnittelijaryhmän muodostavat arkkitehtitoimisto(t), jossa hankkeen vastuuhenkilöksi ja suunnittelun vetäjäksi nimetään arkkitehti pääsuunnittelijaksi sekä hänelle yksi varahenkilö, joilla on suunnittelutehtävään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 edellyttämä AA-luokan suunnittelukoulutus ja -kokemus uudisrakentamisessa; lisäksi nimetään tehtävän edellyttämät vastaavat erityissuunnittelijat, joilla on alallaan A2 edellyttämä pätevyys. Työyhteenliittymän rakennuttajaosapuolen vähimmäiskriteerit: - toteuttajaorganisaatiolla tulee olla referenssinä vähintään yksi (1) vaativuustasoltaan vastaava, menestyksellisesti toteutettu hanke

5 - kohteen vastuuhenkilöllä tulee olla referenssinä vähintään riittävä kokemus vastuuhenkilönä toimimisesta vastaavan kokoluokan kohteissa, joista on toimitettava referenssiluettelo kohdassa 4.2 tarkoitetussa nimikuoressa - vastuuhenkilön tulee olla ammatillisesti pätevä tehtävän suorittamiseen ja hänellä tulee myös olla käytössään tehtävän edellyttämät resurssit sekä - toteuttajaorganisaation tilaajavastuulain edellyttämät yhteiskunnalliset velvoitteet tulee olla asianmukaisesti hoidetut. Lisäksi kaikilla kilpailuun osallistuvilla työyhteenliittymän organisaatioilla tulee olla Suomen Asiakastieto OY:n luottoluokitustason minimi hyvä, tai vastaavan tasoisen luokittajan tekemä vastaavan tason luokitus. Kilpailuun osallistuvan tahon on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kilpailuehdotuksen tekemistä, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Kilpailuun osallistuvilla tahoilla on oltava verot, eläkemaksut ja muut lakisääteiset maksut suoritettu taikka osallistujalla tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma tai muun maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. Kilpailuun osallistuvien tahojen on liitettävä näitä velvollisuuksia koskevat enintään kolme kuukautta vanhat todistukset kohdassa 4.2 mainittuun nimikuoreen. 1.3 Kilpailutöiden arviointi Kilpailutyöt asetetaan palkintolautakunnan toimesta paremmuusjärjestykseen, jonka perusteella valitaan kortteleiden toteuttajat ja pääsuunnittelijat sekä tuotetaan asemakaavaehdotusaineisto. Kilpailun järjestäjä ei maksa kilpailuehdotuksista palkintoja eikä mitään muita korvauksia Palkintolautakunta Palkintolautakuntaan kuuluvat: Kuopion kaupungin nimeämä edustaja: - kaupunkirakennelautakunnan edustaja - varalla Muut jäsenet: - Martti Lätti, asemakaavapäällikkö, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus - Jarkko Meriläinen tonttipäällikkö, maaomaisuuden hallintapalvelut - Jari Kyllönen, kiinteistöjohtaja, maaomaisuuden hallintapalvelut - Mikko Etula, tarkastusarkkitehti, rakennusvalvonta - Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, tilakeskus - Jukka Eskelinen, suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / kunnallistekninen suunnittelu - Ulla Korhonen, kaavoitusarkkitehti, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus -, arkkitehti, sihteeri

6 6 Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Asiantuntijoina voidaan kuulla palkintolautakunnan erikseen nimeämiä asiantuntijoita ja palkintolautakunta voi halutessaan pyytää ehdotuksista tarvittavia lausuntoja. Asiantuntijat eivät osallistu palkintolautakunnan päätöksentekoon. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii, arkkitehti. 1.5 Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa. Kilpailuohjelma liitteineen on kilpailun järjestäjätahon hyväksymä. 1.6 Kilpailuasiakirjojen luovutus ja käyttö Kilpailuohjelma ja muu kilpailumateriaali on saatavilla lähtien sähköisessä muodossa Kuopion kaupungin internet-sivuilta osoitteessa Kilpailuohjelman liitemateriaali on tarkoitettu vain kilpailukäyttöön tässä kilpailussa ja sen mahdollista muuta käytöstä on sovittava erikseen Kuopion kaupungin kanssa. Kilpailuohjelman voi myös noutaa tai tilata seuraavasta osoitteesta Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs Kuopio p.( ) 1.7 Kilpailun aikataulu Yleinen tontinluovutuskilpailu käydään Infotilaisuus._ Kilpailukysymysten sisäänjättö viimeistään._ Kilpailukysymysten vastaukset viimeistään._.2015 mennessä - Tontinluovutuskilpailu, kilpailutöiden sisäänjättö tiistaina._.2015 klo Kilpailu pyritään ratkaisemaan kahden kuukauden kuluttua kilpailutöiden luovuttamisesta. - Ratkaisun jälkeen on tiedotustilaisuus, jossa kilpailijoilla sekä tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus tutustua kaikkiin kilpailuehdotuksiin. - Tiedotustilaisuuden jälkeen kaikki kilpailuun tulleet työt asetetaan julkisesti näytteille.

7 7 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Ohjelma-asiakirjat Kilpailuohjelmana on tämä kilpailuohjelma sekä kilpailun internet-sivuilta, ladattavat seuraavat asiakirjat: - Pohjakartta 1:500, kilpailualueen rajaus (PDF, DWG) - Pohjakartta (DWG) - Ilmakuva kilpailualueelta (PDF) - Liikenteen yleissuunnitelma - Kasvillisuuskartta (PDF) - Perustamisolosuhteet (PDF) - Vesihuoltoverkosto (PDF) - Kaivannonlahdenkadun katupiirustus - Ote ajantasa-asemakaavasta (PDF) - Ote Lehtoniemen osayleiskaavasta (PDF) - Sito Oy:n laatima maankäyttösuunnitelma alueelle (PDF) Kilpailun internet-sivuilta, on lisäksi ladattavissa erikseen seuraavat suunnitteluaineistot: - Lehtoniemen osayleiskaava (pdf) - Kantakartta (dwg ja pdf) - Orthokuva kilpailualueelta (pdf ja jpg) - Viistoilmakuvia kilpailualueelta (jpg) - SITO:n laatima loppuraportti Kuikkalampi-Lehtorinne / maankäyttösuunnitelma (pdf) 2.2 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijoilla on mahdollisuus tehdä tontinluovutuskilpailua koskevia kysymyksiä kilpailijoille järjestettävässä infotilaisuudessa, joka pidetään Valtuusto-virastotalolla (Suokatu 42). Infotilaisuuden mahdolliset kysymykset vastauksineen tulevat esille kilpailun internet sivuille viimeistään. Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja myös infotilaisuuden jälkeen. Kysymykset toimitetaan sähköpostitse kaavoitusarkkitehti Ulla Korhoselle: Sähköpostin otsikoksi on laitettava Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailu. Järjestäjällä on oikeus muokata ja yhdistää kysymyksiä siten, ettei kysymyksen esittäjä ole niistä tunnistettavissa. Kysymysten tulee olla perillä viimeistään. Kysymykset ja vastaukset laitetaan esille kilpailun internetsivulle viimeistään. Samoin ilmoitetaan kaikille kirjallisesti ehdotuksen laadintaan mahdollisesti vaikuttavat lisäohjeet. Määräajan jälkeen toimitettuihin kysymyksiin ei vastata. Järjestäjä varaa oikeuden täydentää sivuston liitteitä saakka.

8 8 2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja näytteillepano Kilpailu pyritään ratkaisemaan noin 2 kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun ehdotuskohtaisen arvioinnin. Julkistaminen ja näytteillepano: Palkintolautakunnan tehtyä päätöksensä pidetään kokous, jossa avataan ehdotusten nimikuoret. Tämän jälkeen järjestetään tiedotustilaisuus, jossa kilpailijoilla sekä tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus tutustua kaikkiin kilpailuehdotuksiin. Tiedotustilaisuuden jälkeen kaikki kilpailuun palkitut työt asetetaan julkisesti näytteille. Arvostelupöytäkirja sekä ote lautakunnan pöytäkirjasta toimitetaan kaikille kilpailijoille. 2.4 Jatkotoimenpiteet Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus. Ehdotusvaiheen aikana suunnitelmia voidaan tarvittaessa täydentää ja tarkentaa. Kilpailualueen korttelit varataan erillisinä tontinluovutuksina kolmen parhaan kilpailuehdotuksen tekijälle kuitenkin siten, että kaupunki valitsee ensin ja pidättää hallinnassaan ARA-tuotantoon varattavat tontit. Jäljempänä kohdassa 3.7 on selostettu korttelialueiden varaus. Kaupunkirakennelautakunnalle tiedotetaan kilpailun lopputuloksesta. 2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin ja lunastettuihin kilpailuehdotuksiin. Tekijänoikeus jää ehdotuksen tekijälle. Kilpailun järjestäjä myös varaa oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen ja lunastettujen ehdotusten materiaalia korvauksetta alueen kaavoituksessa ja kaupungin markkinoinnissa. Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 2.6 Kilpailun kieli Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suomen kielellä. 2.7 Ehdotusten vakuuttaminen ja palautus Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia.

9 9 3 KILPAILUTEHTÄVÄ 3.1 Kilpailutehtävä Tehtävänä on suunnitella koko kilpailualueelle tehokas, korkeatasoinen ja kilpailukykyinen kerrostaloratkaisu. Idearatkaisun tulee olla toimiva, toteutuskelpoinen ja toteutettavissa vaiheittain. Idearatkaisun tulee toteuttaa kaupunkirakenteen kehittämistavoitteita viihtyisästä, monipuolisesta ja kestävän kehityksen huomioivasta terveellisestä kaupunkirakenteesta. Voittanutta suunnitelmaa tullaan käyttämään koko kilpailualueen asemakaavan lähtökohtana. Tarvittaessa kaupungilla on oikeus muokata ja yhdistellä suunnitelmia toteuttamiskelpoisen kaavaratkaisun aikaansaamiseksi. 3.2 Kilpailualue ja sen lähiympäristö Alue rajautuu pohjoisessa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, etelässä Saaristokatuun ja laajaan viheralueeseen, idässä Kuikkalampeen ja lännessä jo kaavoitettuun Kaivannonlahteen ja sen läheisyydessä oleviin Kärängän ja Lintulahden pientaloalueisiin sekä kiertoliittymään. Kilpailualueen halkoo rakennettu Kaivannonlahdenkatu. Pohjoisen liito-oravaesiintymän vuoksi aluerajaus on sitova. Lisäksi Kaivannonlahden ja Kuikkalammen rannat tulee jättää yleiseen virkistyskäyttöön. Kilpailualueen tarkempi rajaus on esitetty kilpailuasiakirjoissa olevassa tiedostossa. Rajaus poikkeaa konsultin laatimista luonnoksista, mikä tulee ottaa suunnittelussa huomioon Sijainti, laajuus ja maanomistus Kilpailualue sijaitsee Lehtoniemen kaupunginosassa (33). Suunnittelualueella on voimassa Kaivannonlahdenkatua koskeva asemakaava, joka on hyväksytty vuonna Kaivannonlahdenkatu on rakennettu vuonna Suunnittelualue on 3.6:n hehtaari suuruinen ja kaupunki omistaa kilpailualueen kokonaisuudessaan. Suunnittelualue on Kaivannonlahdenkatua lukuun ottamatta rakentamaton Kilpailualueen kaupunkikuva ja liittyminen kaupunkirakenteeseen Kilpailualue sijaitsee kaupunkirakenteessa näkyvällä paikalla ja alueelta avautuvat myös esteettömät näkymät kaupungin keskustaan ja Kaivannonlahdelle. Kilpailualue tulee olemaan ensimmäinen kerrostaloalue tultaessa kaupungista Kärängän jälkeen Saaristokaupunkiin. Alueelle on laadittu asemakaavan valmisteluvaiheen luonnos (Sito Oy), joka on suunnittelun lähtökohtana kohdassa kerrotulla tavalla.

10 Maisema ja luonnonympäristö Yksi Lehtoniemen tärkeimmistä hierarkkisista solmukohdista on Kaivannonlahti ja sen jyrkänteet. Lehtoniemi on kalliosta ja kumpuilevaa ja sen merkittävimmät jyrkännelinjat sijoittuvat Kaivannonlahden suunnittelualueelle. Jyrkänteen kaltevuus on paikoin yli 30 %. Maisemakuvaa hallitsee suunnittelualueen eteläreunalla oleva jyrkänne. Jyrkänteen alapuolella on laakson painanne, joka rajautuu Saaristokatuun. Välialueelle jää kosteikko Nykyinen rakennuskanta Suunnittelualueella ei ole rakennuskantaa. Suunnittelualueen ulkopuolelle jää lännessä Kaivannonlahden rannalla olevat kesämökkitontit ja idässä laaja viheralueeksi jäävä metsikkö. Metsikössä on Kuikkalammen vieritse kulkeva tie mastolle Liikenne ja autopaikkojen järjestäminen Henkilöautoliikenne Liikennöinti tonteille tulee tapahtua Kaivannonlahdenkadulta. Joukkoliikenne Kuopion joukkoliikennereitti kulkee kilpailualueen lävitse Kaivannonlahdenkatua pitkin. Bussipysäkki sijaitsee alueen pohjoisosassa molemmin puolin katua. Kevyt liikenne Kaivannonlahdenkadun pohjoispuolella on ajoradasta puurivillä erotettu kevyen liikenteen väylä ja ajoradan eteläpuolella jalkakäytävä. Lisäksi etelän puolen kortteleiden välistä on osoitettu kevyen liikenteen yhteys puistoon Maaperä ja perustamisolosuhteet Kilpailualue on maaston muodoiltaan mäkistä kalliota ja viettää länteen ja itään. Alueen korkeuserot vaihtelevat kokoalueella välillä ja suunnittelualueella Maaperä on kalliota ja moreenia. Kaivannonlahdenkadun etelä ja länsipuoli on kuivaa mäntykangasta, jossa kenttäkerros on ohut ja kallio paikoin näkyvissä. Kadun pohjoispuoli on rehevää sekametsää, jossa valtapuuna on kuusi. Kenttäkerroksessa esiintyy mustikkaa, oravanmarjaa ja sammalta Yhdyskuntatekniikka Suunnittelualueen läpi kulkee Kaivannonlahdenkatu. Katu- ja vesihuolto on rakennettu alueelle vuonna Kadun pintarakenteet ovat vielä toteuttamatta. Suunnittelussa tulee huomioida Kaivannonlahdenkadun katupiirustukset. Suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että kaikki tontit rajoittuvat katualueeseen. Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Kilpailutyössä tulee esittää kortteleiden alustava hulevesien hallintasuunnitelma.

11 Yleis- ja asemakaava Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Lehtoniemen osayleiskaava ( ), jossa suunnittelualue on asuinkerrostalojen ja rivitalojen aluetta. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2007 hyväksytty Kaivannonlahdenkatu - Saaristokatu asemakaava. Sito Oy:n laatima asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävänä Kilpailun tavoitteet Tavoitteena on löytää arkkitehtuuriltaan ajallisesti kestävä ratkaisu, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota kerrostaloasumiseen, asumisratkaisujen toimivuuteen ja joustavuuteen sekä piha-alueiden ja pysäköinnin muodostamaan kokonaisuuteen. Tavoitteena on myös sijoittaa kuhinkin kolmeen kortteliin vähintään yksi valtion tukema asuntotuotantokohde. ARA -hankkeita lukuun ottamatta muut kortteleiden tontit ja asuntokohteet tulee toteuttaa vapaarahoitteisina omistusasuntoina. Lehtoniemen suunnittelun pääperiaatteena on helmimäinen rakenneratkaisu, jossa bussipysäkin ympärille rajataan pieni julkinen kaupunkitila. Ratkaisumallissa toivotaan Kaivannonlahdenkadun varrelle toiminnallista aukiota ja sen yhteyteen pienimuotoisia liike- ja palvelutiloja. 3.5 Suunnitteluohjeet Yleistä SITO Oy on laatinut kilpailualueelle maankäyttösuunnitelman, joka ei sido kilpailijoita. Sitovana tavoitteena pidetään kolmen asuinkerrostalojen korttelin muodostumista ja eteläisten kortteleiden välistä kulkevaa kevyen liikenteen väylän toteutumista. Asemakaavaluonnoksessa esitetyt kortteleiden rakennusoikeus, rakennusten korkeus (kerrosluku 5-8) ja lukumäärä sekä pysäköinti- ja liikenneratkaisut eivät ole kilpailijoita sitovia Asuntosuunnittelu Asuntojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota harmoniseen asuinympäristöön ja uusien rakennusten piha-alueiden sovittamiseen ympäröiviin virkistysalueisiin. Asuntosuunnittelussa etsitään uusia paikkaan luontevasti sopivia asumisen malleja. Huoneistojakaumassa tulee pyrkiä monipuolisuuteen, sillä alueella tarvitaan myös perheasuntoja. Kilpailutöissä tulee esittää piha-alueiden toiminnot sekä pysäköintijärjestelyt. Kuhunkin kortteliin tulee yksi valtion tukema asuntokohde. Se tulee voida toteuttaa erillisenä rakennushankkeena.

12 Palvelu- ja liiketilat Kadun varrelle toivotaan pientä aukiota, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa liiketiloja tai asukkaiden yhteistiloja. Tavoitteena on elävöittää Kaivannonlahdenkadun varren rakentumista Liikenne, pihat ja pysäköinti (Liikenne ja autopaikkojen järjestäminen) Autopaikkojen järjestäminen Korttelien osalta noudatetaan Saaristokaupungin alueella käytettyä paikoitusnormikäytäntöä: - 1.1ap/asunto, josta on varattava 1vieraspaikka 10 asuntoa kohti - 1ap/60 k-m 2 (liike-, toimisto- ja niihin verrattavat tilat) - polkupyöräpaikat rakennusjärjestyksen mukaisesti Korttelin pysäköinti tulee pääsääntöisesti sijoittaa maan tai pysäköintikannen alle. Kilpailijoiden tulee esittää suunnitelmat pysäköinnin järjestämisestä ja esittää myös, miten pysäköintiin ajo on järjestetty katualueelta. Lisäksi tulee varata riittävästi polkupyöräpaikkoja. Laskelmat auto- ja pyöräpaikoista on esitettävä. 3.6 Toteutettavuus Kilpailuun jätetyn ehdotuksen tulee olla toteuttamiskelpoinen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ehdotus tulee olla toteutettavissa myös vaiheittain ja vaiheistus tulee kuvata selostuksessa. Voittaneen ehdotuksen mukainen maankäyttöratkaisu toteutetaan kilpailuvaiheessa esitetyn mukaisena, ellei siihen tehdä asemakaavoitusvaiheen aikana muutoksia. Työyhteenliittymän nimettyjä rakennuttaja- ja pääsuunnittelijaosapuolia ei saa vaihtaa kesken asemakaavatyön ilman kaupungin lupaa. Tavoitteena on säilyttää toteutussuunnitelman hyvä laatutaso suunnittelutyön myöhemmissä vaiheissa. Ehdotukset on suunniteltava siten, että ne voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja vaiheittain. Tällä pyritään siihen, että valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavat tontit pystytään rakentamaan ARA:n myöhemmin hyväksymien kustannusten puitteissa. 3.7 Tontinluovutuksen ehdot Kilpailun voittaja saa valita toteutettavan korttelin. Toiseksi tullut saa valita kahdesta jäljelle jääneestä korttelista. Kolmanneksi tulleelle jää viimeinen kortteli. Mikäli joku sijoittuneista ei valitse korttelia, mahdollisuus korttelin valintaan siirtyy kilpailussa seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle. Valitsematta jääneet korttelit jäävät kaupungin hallintaan. Jokaisesta kolmesta korttelista varataan vähintään yksi tontti valtion tukemaa asuntotuotantoa varten. Kaupunki valitsee jokaisesta korttelista yhden tontin päältä pois, jotka kaupunki pidättää itsellään ja luovuttaa ensisijaisesti valtion tukemaan asuntotuotantoon harkitsemallaan tavalla.

13 Asemakaava laaditaan voittajaehdotuksen pohjalta ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet joutuvat mukautumaan voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittavaan asemakaavaratkaisuun. Alueelle laadittavat rakentamistapaohjeet laaditaan myös voittaneen suunnitelman pohjalta. Toimijat, jotka ovat kilpailumenestyksen perusteella valinneet korttelialueen itselleen, maksavat asemakaavoitukseen liittyvät suunnittelukustannukset valitsemiensa korttelialueiden osalta. Alueen tonttijako täsmentyy asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden päättää tonttien luovuttamisesta mahdollinen kunnallistekniikan rakentamistarve huomioiden. Kaikki tontit luovutetaan kuitenkin viipymättä tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisen jälkeen liitteenä 1 olevassa esisopimuksessa kuvatulla tavalla. Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Korttelit valinneiden osallistujien kanssa tehdään esisopimukset tulevasta maanvuokrauksesta. Esisopimuksessa sovitaan rakentamisen aikataulusta ja muista vuokraehdoista sekä lopullisten vuokrasopimusten tekemisen aikataulusta. Esisopimusluonnos on liitteenä 1. Tontit vuokrataan rakennuttajien perustamille asunto-osakeyhtiöille maanvuokralain 3. luvun tarkoittamalla tavalla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Ottaen huomioon alueen sijainnin, rakennettavuuden ja muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät, alueen rakennusoikeuden vuosivuokraksi on päätetty 5,40 euroa kerrosalaneliömetriltä. Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1901 (joulukuu 2013). Vuokrasopimuksiin sisältyvät mm. seuraavat ehdot: - Tonttien vuokra-ajat päättyvät Tonttien vuosivuokra on 5,40 euroa/k-m² - Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1901 (joulukuu 2013). - Vuokraaja velvoitetaan toteuttamaan valitsemaansa kortteliin voittaneen asemakaavan mukaiset rakennukset ja rakennelmat tässä esitetyn aikataulun mukaisesti: o Asuntorakentaminen on käynnistettävä viivytyksettä ensimmäisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Vuokralainen voi toteuttaa korttelin rakentamisen vaiheittain, jolloin enimmäisrakennusaika on 2 vuotta / kerrostalo. Kukin rakennusvaihe (kerrostalo) on tässä ajassa rakennettava siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksessa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. o Vuokralainen pyrkii toiminnassaan nopeampaan toteutusaikatauluun, mutta suhdannevaihtelut ym. huomioon ottaen kunkin rakennusvaiheen (kerrostalon) maksimi rakennusaika 2 vuotta. 13

14 14 o Korttelin on kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrakauden alkamisesta oltava kokonaan toteutettuna sellaiseen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. o Tonttien vuokrasopimuksiin vuokralaiselle asetetaan rakentamisvelvoite, jonka mukaan vähintään 90 % kunkin tontin rakennusoikeudesta on käytettävä edellä mainitussa aikataulussa. o Tonttien vuokrasopimukset allekirjoitetaan vaiheittain siten, että uuden tontin vuokrasopimus allekirjoitetaan ennen aikaisemmin vuokratun tontin enimmäisrakennusajan päättymistä. Kaikkien tonttien vuokrasopimukset on kuitenkin oltava allekirjoitettuina viimeistään kuuden vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. - Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava kaupungin ja rakennusvalvontaviranomaisen antamia ohjeita - Velvoite osallistua asemakaavassa mahdollisesti osoitettaviin yhteisiin liikenne-, pysäköinti-, jätehuolto-, oleskelualuejärjestelyihin ym. yhteisiin järjestelyihin. Kustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken ns. omakustannusperiaatteella esisopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla. - Muut tavanomaiset liitteessä 1 mainitut kerrostalotonttien yleiset vuokrausehdot. 3.8 Toteuttaminen ja hankkeen aikataulu Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua tavoiteaikataulun mukaan keväällä Rakentaminen alueella voidaan aloittaa asemakaavan tultua voimaan ja kunnes kunnallistekniikan valmius alueella on varmistettu. Kilpailuehdotuksen tekijät sitoutuvat toteuttamaan suunnitelman ja saamansa tonttien rakentamisen omistusasuntoina esisopimusluonnoksessa (liite 1) määritellyssä aikataulussa. 3.9 Kilpailuehdotusten arvosteluperiaatteet Keskeisenä ehdotusten arvosteluperusteena on, kuinka hyvin ehdotuksessa toteutuvat tässä kilpailuohjelmassa esitetyt tavoitteet. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ehdotusten liittymiseen ympäröivään kaupunkikuvaan, arkkitehtoniseen laatuun sekä rakennusten ja asumis- ja tilaratkaisujen toimivuuteen, omaleimaisuuteen ja monipuolisuuteen, pihojen ja pysäköinnin laadukkaaseen ja toimivaan järjestämiseen sekä korttelien vaiheittaiseen toteutettavuuteen. Kokonaisuuden laatua ja toimivuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. Palkintolautakunta tekee kilpailutöiden arvostelusta pöytäkirjan.

15 15 4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Kilpailuehdotuksista ei kaupungin taholta makseta mitään korvauksia. 4.1 Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä. Ne tulee kiinnittää 70 cm x 100 cm suuruisille keveille ja jäykille vaakasuuntaisille alustoille. Alustoja voi olla korkeintaan kymmenen (10) kappaletta. Lisäksi tulee toimittaa yksi sarja piirustuksia pienennettynä A3 kokoon sekä selostus A4-arkeilla. Piirustukset on toimitettava myös pdfmuotoisina cd-levyllä tai muistitikulla. Alustamäärän sallimissa rajoissa kilpailijalla on oikeus liittää ehdotukseensa myös muuta, laadun arvioimisen kannalta tarpeelliseksi katsomaansa materiaalia. Vaadittavat piirustukset: 1. Asemapiirustus 1:500 Asemapiirros kilpailualueesta ja sen lähiympäristöstä. Siinä esitetään maantasokerroksen pohjapiirros käyttötarkoituksineen, piha-alueet kulkuväylineen, huoltoliikenteen reitit ja jätehuollon järjestämisen periaate, oleskelu- ja leikkialueet, mahdolliset asuntokohtaiset pihajärjestelyt, liikuntaesteteiden poistamiseen tarvittavat järjestelyt, aidat, rakennelmat, rakenteet ym. sekä puusto ja istutukset. 2. Suunnitelmat Kellari- ja pysäköintitasojen pohjapiirustukset 1:500 sekä piste- ja/tai lamellitalojen tyyppikerrosten pohjapiirustukset 1:200. Piirroksissa tulee esittää rakennusten eri tasojen ja osien sovitus maastoon, pihojen tasaukset. liittyminen katualueelle ja alustava suunnitelma hulevesien hallinnasta. 3. Alueleikkaukset Vähintään kaksi alueleikkausta 1:500. Piirroksissa tulee esittää rakennusten eri tasojen ja osien sovitus maastoon, pihojen tasaukset ja liittyminen katualueelle. 4. Julkisivut Rakennusryhmän julkisivut pohjoiseen, etelään, itään ja länteen 1:500. Piirustuksista on käytävä ilmi julkisivumateriaalit ja väritys. 5. Kilpailualueen yleiskuvia Perspektiivikuvia Kaivannonlahdenkadun molemmista suunnista ja ilmakuvaistutuksia sekä pihanäkymiä vapaasti valittavista suunnista. Valokuvasovituksia kaukomaisemasta esim. kaupungin suunnasta. 6. 3d-havainneaineisto sähköisessä muodossa. 7. Selostus Ehdotukseen on liitettävä lyhyt koneella kirjoitettu selostus A4-koossa, josta on käytävä ilmi ratkaisun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, materiaalivalinnat, asuntojakauma huoneistoaloineen ja lukumäärineen sekä käytetty hyötyala, bruttoala ja kerrosala.

16 16 Selostuksessa on esitettävä kokonaislaskelma kerrosalasta ja pysäköintipaikkamäärästä. Osallistujan on liitettävä mukaan myös suunnitelma hankkeen vaiheistamisesta ja toteutusaikataulusta. 8. Pienennökset ja PDF-dokumentit Ehdotuksen yhteydessä on jätettävä kopiointikelpoiset pienennökset A3 koossa, selostus A4-koossa sekä CD-levy, jossa on kilpailumateriaali pdftiedostoina A3-koossa, resoluutio 300 dpi. Tiedostoista on poistettava kaikki tekijän tunnistetiedot. 4.2 Kilpailusalaisuus ja asiakirjajulkisuus Kilpailu on salainen. Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaanottamisen yhteydessä siten, että lähetyksen päällä olevat merkinnät eivät tule palkintolautakunnan tietoon. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja ja jokainen erillinen tiedosto cd-levyillä on varustettava nimimerkillä. Ehdotuksen mukana on jätettävä suljettu, läpinäkymätön nimimerkillä varustettu kirjekuori, joka sisältää: - Vastuullisen rakennus- / rakennuttajayrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) - Kilpailuehdotuksen laatineiden suunnittelutoimistojen ja suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) - Suunnitelmien tekijänoikeuksien haltijan / haltijoiden nimet. - Kohdassa 1.2 mainitut todistukset ja referenssiluettelo. Päätöksen teon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- ja ammattisalaisuuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi. Kaupunki kuitenkin noudattaa asiakirjojen julkisuuden osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö Kilpailu päättyy, jolloin kilpailuehdotusten on oltava toimitettuina perillä alla olevassa osoitteessa: Käyntiosoite: Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Asiakaspalvelu Suokatu 42 A, Kuopio Postiosoite: Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Asiakaspalvelu PL Kuopio

17 17 Lähetyksen päälle merkintä Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailu Myöhemmin toimitettuja ehdotuksia tai niiden osia ei oteta mukaan kilpailuun. Jos kirjallinen ja sähköinen kilpailuehdotus poikkeavat toisistaan, noudatetaan kirjallista ehdotusta. Kirjallinen ehdotus ei saa sisältää web-linkkejä, vaan kaikki tieto on oltava ehdotuksessa tai sen liitteissä. Kilpailuehdotusta ei voi jättää sähköpostilla. Ehdotuksia ei oteta vastaan myöskään telefax lähetyksinä. Kilpailuehdotuksen toimittaminen annettuun määräaikaan mennessä on kilpailijan vastuulla. Kilpailuajan päättymisen jälkeen jätettyjä ehdotuksia ei oteta huomioon. Kaupunki varaa oikeuden hylätä kaikki kilpailuehdotukset ja keskeyttää kilpailun. Kilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeentoteuttamiseksi. Palkintolautakunnalla on oikeus hylätä kilpailuehdotukset, mikäli ne eivät täytä kilpailuohjelman vaatimuksia. Kuopiossa Palkintolautakunta

18 Tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelman liite 1. Sivu 1 / 4 ESISOPIMUS MAANVUOKRAUKSESTA (LUONNOS ) 1 Sopimuksen osapuolet a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus osoite Tulliportinkatu 31, KUOPIO, tontin _ omistajana jäljempänä Kaupunki, b) perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun jäljempänä tekstissä Vuokralainen. 2 Sopimuksen tarkoitus Kuopion kaupunki on järjestänyt Kuopion Lehtoniemen kaupunginosassa Kaivannonlahden kerrostaloalueen tontinluovutuskilpailun. Vuokralainen on tontinluovutuskilpailun tuloksen perusteella valinnut liitekartassa 1 esitetyn maaalueen toteutettavakseen. Kuopion kaupunki käynnistää alueella asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailun voittaneen kilpailutyön mukainen rakentaminen. Asemakaavan sisältö määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin ja mainitun lain kaavan sisältövaatimusten mukaisesti. Näistä syistä edellä mainittu tavoite ei ole Kuopion kaupunkia eivätkä tulevaa kaavoitusta sitova. Sopimuksen tarkoituksena on tehdä Kaupungin ja Vuokralaisen välillä esisopimus asemakaavoituksessa muodostettavien tonttien vuokraamisesta maanvuokralain (258/1966) mukaisella tavalla. Sopimuksen kohteena olevalla alueella ei sijaitse rakennuksia. Tämän sopimuksen kohteena oleva maa-alue on esitetty liitteenä 1 olevassa kartassa. Lopulliset maanvuokrasopimukset tehdään tässä sopimuksessa sovitussa aikataulussa edellyttäen, että edellä mainittu asemakaava tulee voimaan. Vuokralainen sitoutuu tämän esisopimuksen perusteella tehtävässä maanvuokrasopimuksessa tai tehtävissä maanvuokrasopimuksissa toteuttamaan sovittavassa aikataulussa sopimuksen kohteena olevan maa-alueen rakentamisen voittaneen kilpailutyön ja sen pohjalta laadittavan asemakaavan mukaisella tavalla. 3 Kiinteistönmuodostaminen Vuokranantaja hakee kiinteistönmuodostusviranomaiselta tonttijakojen laatimista ja tarvittavien lohkomistoimitusten toimittamista asemakaavan ja tonttijaon mukaisten tonttien muodostamiseksi. Lohkomiset pyritään tekemään siinä aikataulussa, että tontit on rekisteröity kiinteistörekisteriin rakennuslupien hakemisen ja maanvuokrasopimusten allekirjoittamisen ollessa ajankohtaisia. Tonttien vuokralaiset maksavat tonttien lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa

19 olevan taksan mukaisesti. Sivu 2 / 4 Mikäli korttelin kaikille kerrostaloille ei saada muodostettua katuun rajoittuvaa tonttia, laaditaan tonttijako tarvittaessa siten, että katuun rajoittuvilla tonteilla voi olla useampia kerrostaloja. Tällaiset tontit vuokrataan kaikkien tontilla rakennuttajina toimivien asunto-osakeyhtiön nimiin. Asunto-osakeyhtiöt tekevät tällöin yhdessä hallitsemastaan tontista keskenään hallinnanjakosopimuksen. 4 Vuokrasopimusten tekeminen asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen, rakentamisaikataulu ja muut vuokrausehdot Rakentamisaikataulu ja -vaiheistus sekä maanvuokrasopimusten tekeminen: Vuokralainen on velvollinen toteuttamaan valitsemalleen liitteen 1 mukaiselle vuokrattavaksi tulevalle maa-alueelle voittaneen asemakaavan mukaiset rakennukset ja rakennelmat. Osapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan ensimmäistä vuokrattavaa asemakaavan mukaista tonttia koskevan vuokrasopimuksen viimeistään vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Asuntorakentaminen on käynnistettävä viivytyksettä ensimmäisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Vuokralainen voi toteuttaa vuokrattavakseen tulevan alueen rakentamisen vaiheittain, jolloin enimmäisrakennusaika on 2 vuotta / kerrostalo. Kukin rakennusvaihe (kerrostalo) on tässä ajassa rakennettava siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksessa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Mikäli vuokrattavaksi tulevalle alueelle tulee enemmän kuin kolme (3) kerrostaloa, on vuokrattavaksi tuleva alue kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrakauden alkamisesta oltava kokonaan toteutettuna sellaiseen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen ja että asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on jokaisella vuokratulla tontilla käytetty vähintään 90 %. Vuokraajalle vuokrattavaksi tulevan alueen rakentamisaikataulu jaetaan vaiheisiin, joiden lukumäärä on sama kuin rakennettaviksi tulevien kerrostalojen lukumäärä (kpl). Enimmäisrakennusaika jaetaan rakennusvaiheiden lukumäärällä (kpl), jolloin saadaan yhden rakennusvaiheen enimmäisrakennusaika (vuotta/kpl). Yhtä tonttia varten käytettävissä oleva enimmäisrakennusaika saadaan tällöin kertomalla tontille tulevien kerrostalojen määrä yhden rakennusvaiheen enimmäisrakennusajalla. Osapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan tonttien vuokrasopimukset vaiheittain siten, että uuden tontin vuokrasopimus allekirjoitetaan aina ennen aikaisemmin vuokratun tontin enimmäisrakennusajan päättymistä. Vuokralainen saa itse määritellä tonttien vuokraamis- ja rakentamisjärjestyksen. Vuokrasopimukseen tulee vuokralaista sitova rakentamisvelvoite liitteenä olevan maanvuokrasopimusmallin mukaisesti. Rakentamisvelvoitteen määräajat määritellään edellä sovitun mukaisesti. Mikäli vuokralainen ei allekirjoita tontin vuokrasopimusta sovitussa aikataulussa, menetellään kuten kohdassa 6 sovitaan ja tontit jäävät kaupungin hallintaan. Lopullisia vuokrasopimuksia ei tehdä perustettavien yhtiöiden lukuun vaan rekisteröityjen yhtiöiden nimiin.

20 Sivu 3 / 4 Muut vuokrausehdot: Asuntotontit vuokrataan vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Pääkäyttötarkoitukseltaan asumiseen luovutettavien tonttien maanvuokrasopimukset tehdään liitteenä 2 olevan vuokrasopimusmallin mukaisesti. Kaupunki voi tehdä sopimusmalliin tarvittavia teknisiä lisäyksiä tai muutoksia. Tonttien vuokra määräytyy asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden mukaisesti. Tonttien vuosivuokra on 5,40 euroa/k-m². Mikäli asemakaavassa ei osoiteta rakennusoikeutta tarkasti tehokkuusluvulla tai numeroin, niin vuokra määritetään käytettävän rakennusoikeuden perusteella siten, että tontille haettavan rakennusluvan mukainen rakennusoikeuteen luettavan kerrosalan määrä kerrotaan edellä mainitulla yksikkövuokralla. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) pistelukuun Mahdolliset muut käyttötarkoitukset hinnoitellaan käyvän markkina-arvon mukaisesti. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) siten, että perusindeksinä on joulukuun 2013 indeksin pisteluku 1901 ja tarkistusindeksinä vuokrasopimuksen allekirjoitusajankohtaa edeltävän joulukuun elinkustannusindeksin pisteluku. Tarkistetut vuokrat saadaan, kun tarkistusindeksin pisteluku jaetaan perusindeksin pisteluvulla (1901) ja yksikköhinnat kerrotaan saadulla osamäärällä. Mikäli asemakaavassa ei osoiteta rakennusoikeutta tarkasti tehokkuusluvulla tai numeroin, on vuokraajan laadittava tonttien rakentamissuunnitelmat kerrosalalaskelmineen hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen tekemistä siten, että vuokra voidaan määrittää ja vuokrasopimus allekirjoittaa ennen rakennusluvan hakemista. Vuokra-aika sovitaan maanvuokrasopimuksessa. Tonttien vuokra-ajat päättyvät Pysäköinti ja muut yhteiset ratkaisut Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Vuokralaisella on velvoite osallistua asemakaavassa mahdollisesti osoitettaviin yhteisiin liikenne-, pysäköinti-, jätehuolto-, oleskelualuejärjestelyihin ym. yhteisiin järjestelyihin. Vuokralainen tekee näiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon suhteen yhteistyötä samassa korttelissa olevien muiden tontinhaltijoiden haltijan kanssa (esim. valtion ARA:n tukemien asuntohankkeiden rakennuttajat). Edellä mainittujen järjestelyjen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken erikseen sovittavalla tavalla. Jaettavat suunnittelu- ja rakentamiskustannukset määritellään ns. omakustannushinnalla (YSE ) todellisiin rakentamiskustannuksiin perustuen. Jaettavista kustannuksista on esitettävä luotettava erittely. Yhteisten järjestelyiden ylläpitokustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken tonttien asemakaavan mukaisten rakennusoikeuksien suhteessa, ellei muuta kirjallisesti sovita. Vuokralaisella on velvollisuus neuvotella ja tehdä muiden samassa korttelissa olevien tontinhaltijoiden kanssa yllä mainittuihin järjestelyihin liittyvät rasite- ym. sopimukset.

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 3.2.2014 9.5.2014 Korson keskustaa Merikotkantien ja Korsonpolun (entinen Korsontie) risteyksessä. Etualalla rakennustyömaa, jossa seisoo eläkkeellä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot