Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA"

Transkriptio

1 KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos

2 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki Ulla Korhonen Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki

3 SISÄLLYS 1 KILPAILUKUTSU KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUALUE JA TARKOITUS OSALLISTUMISOIKEUS SEKÄ TYÖYHTEENLIITTYMÄN VÄHIMMÄISKRITEERIT JA VASTUUT: KILPAILUTÖIDEN ARVIOINTI PALKINTOLAUTAKUNTA KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN KILPAILUASIAKIRJOJEN LUOVUTUS JA KÄYTTÖ KILPAILUN AIKATAULU KILPAILUTEKNISET TIEDOT OHJELMA ASIAKIRJAT KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO JATKOTOIMENPITEET KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS KILPAILUN KIELI EHDOTUSTEN VAKUUTTAMINEN JA PALAUTUS KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUALUE JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ SIJAINTI, LAAJUUS JA MAANOMISTUS KILPAILUALUEEN KAUPUNKIKUVA JA LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN MAISEMA JA LUONNONYMPÄRISTÖ NYKYINEN RAKENNUSKANTA LIIKENNE JA AUTOPAIKKOJEN JÄRJESTÄMINEN MAAPERÄ JA PERUSTAMISOLOSUHTEET YHDYSKUNTATEKNIIKKA YLEIS JA ASEMAKAAVA KILPAILUN TAVOITTEET SUUNNITTELUOHJEET YLEISTÄ ASUNTOSUUNNITTELU PALVELU JA LIIKETILAT LIIKENNE, PIHAT JA PYSÄKÖINTI (LIIKENNE JA AUTOPAIKKOJEN JÄRJESTÄMINEN) TOTEUTETTAVUUS TONTINLUOVUTUKSEN EHDOT TOTEUTTAMINEN JA HANKKEEN AIKATAULU KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELUPERIAATTEET EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET VAADITTAVAT ASIAKIRJAT JA ESITYSTAPA KILPAILUSALAISUUS JA ASIAKIRJAJULKISUUS KILPAILUEHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ

4 4 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, kilpailualue ja tarkoitus Kilpailun järjestäjä: Kuopion kaupunki järjestää Kaivannonlahden kerrostaloalueen tontinluovutuskilpailun. Käytännön järjestelyistä vastaa Kuopion kaupungin asemakaavoitus ja maaomaisuuden hallintapalvelut. Kilpailualue: Kilpailualue sijaitsee Saaristokaupungin Lehtoniemessä. Suunnittelualue kuuluu suurempaan Kuikkalampi-Lehtorinteen alueeseen, joka asemakaavoitetaan kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja jonka kaavat laaditaan useassa osassa. Kilpailualue käsittää ensimmäiset Kaivannonlahden korttelit. Tarkoitus: Tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on: - Löytää Kaivannonlahden kilpailualueelle arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen suunnitelma, jonka pohjalta kilpailualueen asemakaava ja rakentaminen voidaan toteuttaa. Asemakaava laaditaan tontinluovutuskilpailun ratkaisun jälkeen voittaneen ehdotuksen pohjalta. Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla, joten kilpailussa painotetaan toimivaa arkkitehtonista ratkaisua ja maastoon sovittamista. - Valita kullekin korttelille tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisen maankäyttöratkaisun toteuttaja. Toteuttajat valitaan ehdotusten laatuarvioinnin perusteella. - Varata valtion tukemaa vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoa varten vähintään yksi tontti kustakin korttelista. Kaupunki pidättää hallinnassaan nämä tontit. 1.2 Osallistumisoikeus sekä työyhteenliittymän vähimmäiskriteerit ja vastuut: Kilpailun voivat osallistua työyhteenliittymät, joiden osapuolina toimivat suunnittelijaryhmä ja rakennuttajaosapuoli, joilla on vaadittu asiantuntemus ja voimavarat hankkeen laadukkaaksi toteuttamiseksi. Työnyhteenliittymä voi halutessaan tehdä kilpailuun useampiakin ehdotuksia. Kilpailuun osallistuneiden vähimmäiskriteerit tarkistetaan ennen kilpailutöiden arvostelua kohdan 4.2 mukaisesti. Työyhteenliittymän suunnittelijaryhmän vähimmäiskriteerit: - suunnittelijaryhmän muodostavat arkkitehtitoimisto(t), jossa hankkeen vastuuhenkilöksi ja suunnittelun vetäjäksi nimetään arkkitehti pääsuunnittelijaksi sekä hänelle yksi varahenkilö, joilla on suunnittelutehtävään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 edellyttämä AA-luokan suunnittelukoulutus ja -kokemus uudisrakentamisessa; lisäksi nimetään tehtävän edellyttämät vastaavat erityissuunnittelijat, joilla on alallaan A2 edellyttämä pätevyys. Työyhteenliittymän rakennuttajaosapuolen vähimmäiskriteerit: - toteuttajaorganisaatiolla tulee olla referenssinä vähintään yksi (1) vaativuustasoltaan vastaava, menestyksellisesti toteutettu hanke

5 - kohteen vastuuhenkilöllä tulee olla referenssinä vähintään riittävä kokemus vastuuhenkilönä toimimisesta vastaavan kokoluokan kohteissa, joista on toimitettava referenssiluettelo kohdassa 4.2 tarkoitetussa nimikuoressa - vastuuhenkilön tulee olla ammatillisesti pätevä tehtävän suorittamiseen ja hänellä tulee myös olla käytössään tehtävän edellyttämät resurssit sekä - toteuttajaorganisaation tilaajavastuulain edellyttämät yhteiskunnalliset velvoitteet tulee olla asianmukaisesti hoidetut. Lisäksi kaikilla kilpailuun osallistuvilla työyhteenliittymän organisaatioilla tulee olla Suomen Asiakastieto OY:n luottoluokitustason minimi hyvä, tai vastaavan tasoisen luokittajan tekemä vastaavan tason luokitus. Kilpailuun osallistuvan tahon on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kilpailuehdotuksen tekemistä, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Kilpailuun osallistuvilla tahoilla on oltava verot, eläkemaksut ja muut lakisääteiset maksut suoritettu taikka osallistujalla tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma tai muun maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. Kilpailuun osallistuvien tahojen on liitettävä näitä velvollisuuksia koskevat enintään kolme kuukautta vanhat todistukset kohdassa 4.2 mainittuun nimikuoreen. 1.3 Kilpailutöiden arviointi Kilpailutyöt asetetaan palkintolautakunnan toimesta paremmuusjärjestykseen, jonka perusteella valitaan kortteleiden toteuttajat ja pääsuunnittelijat sekä tuotetaan asemakaavaehdotusaineisto. Kilpailun järjestäjä ei maksa kilpailuehdotuksista palkintoja eikä mitään muita korvauksia Palkintolautakunta Palkintolautakuntaan kuuluvat: Kuopion kaupungin nimeämä edustaja: - kaupunkirakennelautakunnan edustaja - varalla Muut jäsenet: - Martti Lätti, asemakaavapäällikkö, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus - Jarkko Meriläinen tonttipäällikkö, maaomaisuuden hallintapalvelut - Jari Kyllönen, kiinteistöjohtaja, maaomaisuuden hallintapalvelut - Mikko Etula, tarkastusarkkitehti, rakennusvalvonta - Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, tilakeskus - Jukka Eskelinen, suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / kunnallistekninen suunnittelu - Ulla Korhonen, kaavoitusarkkitehti, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus -, arkkitehti, sihteeri

6 6 Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Asiantuntijoina voidaan kuulla palkintolautakunnan erikseen nimeämiä asiantuntijoita ja palkintolautakunta voi halutessaan pyytää ehdotuksista tarvittavia lausuntoja. Asiantuntijat eivät osallistu palkintolautakunnan päätöksentekoon. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii, arkkitehti. 1.5 Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa. Kilpailuohjelma liitteineen on kilpailun järjestäjätahon hyväksymä. 1.6 Kilpailuasiakirjojen luovutus ja käyttö Kilpailuohjelma ja muu kilpailumateriaali on saatavilla lähtien sähköisessä muodossa Kuopion kaupungin internet-sivuilta osoitteessa Kilpailuohjelman liitemateriaali on tarkoitettu vain kilpailukäyttöön tässä kilpailussa ja sen mahdollista muuta käytöstä on sovittava erikseen Kuopion kaupungin kanssa. Kilpailuohjelman voi myös noutaa tai tilata seuraavasta osoitteesta Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs Kuopio p.( ) 1.7 Kilpailun aikataulu Yleinen tontinluovutuskilpailu käydään Infotilaisuus._ Kilpailukysymysten sisäänjättö viimeistään._ Kilpailukysymysten vastaukset viimeistään._.2015 mennessä - Tontinluovutuskilpailu, kilpailutöiden sisäänjättö tiistaina._.2015 klo Kilpailu pyritään ratkaisemaan kahden kuukauden kuluttua kilpailutöiden luovuttamisesta. - Ratkaisun jälkeen on tiedotustilaisuus, jossa kilpailijoilla sekä tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus tutustua kaikkiin kilpailuehdotuksiin. - Tiedotustilaisuuden jälkeen kaikki kilpailuun tulleet työt asetetaan julkisesti näytteille.

7 7 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Ohjelma-asiakirjat Kilpailuohjelmana on tämä kilpailuohjelma sekä kilpailun internet-sivuilta, ladattavat seuraavat asiakirjat: - Pohjakartta 1:500, kilpailualueen rajaus (PDF, DWG) - Pohjakartta (DWG) - Ilmakuva kilpailualueelta (PDF) - Liikenteen yleissuunnitelma - Kasvillisuuskartta (PDF) - Perustamisolosuhteet (PDF) - Vesihuoltoverkosto (PDF) - Kaivannonlahdenkadun katupiirustus - Ote ajantasa-asemakaavasta (PDF) - Ote Lehtoniemen osayleiskaavasta (PDF) - Sito Oy:n laatima maankäyttösuunnitelma alueelle (PDF) Kilpailun internet-sivuilta, on lisäksi ladattavissa erikseen seuraavat suunnitteluaineistot: - Lehtoniemen osayleiskaava (pdf) - Kantakartta (dwg ja pdf) - Orthokuva kilpailualueelta (pdf ja jpg) - Viistoilmakuvia kilpailualueelta (jpg) - SITO:n laatima loppuraportti Kuikkalampi-Lehtorinne / maankäyttösuunnitelma (pdf) 2.2 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijoilla on mahdollisuus tehdä tontinluovutuskilpailua koskevia kysymyksiä kilpailijoille järjestettävässä infotilaisuudessa, joka pidetään Valtuusto-virastotalolla (Suokatu 42). Infotilaisuuden mahdolliset kysymykset vastauksineen tulevat esille kilpailun internet sivuille viimeistään. Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja myös infotilaisuuden jälkeen. Kysymykset toimitetaan sähköpostitse kaavoitusarkkitehti Ulla Korhoselle: Sähköpostin otsikoksi on laitettava Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailu. Järjestäjällä on oikeus muokata ja yhdistää kysymyksiä siten, ettei kysymyksen esittäjä ole niistä tunnistettavissa. Kysymysten tulee olla perillä viimeistään. Kysymykset ja vastaukset laitetaan esille kilpailun internetsivulle viimeistään. Samoin ilmoitetaan kaikille kirjallisesti ehdotuksen laadintaan mahdollisesti vaikuttavat lisäohjeet. Määräajan jälkeen toimitettuihin kysymyksiin ei vastata. Järjestäjä varaa oikeuden täydentää sivuston liitteitä saakka.

8 8 2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja näytteillepano Kilpailu pyritään ratkaisemaan noin 2 kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun ehdotuskohtaisen arvioinnin. Julkistaminen ja näytteillepano: Palkintolautakunnan tehtyä päätöksensä pidetään kokous, jossa avataan ehdotusten nimikuoret. Tämän jälkeen järjestetään tiedotustilaisuus, jossa kilpailijoilla sekä tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus tutustua kaikkiin kilpailuehdotuksiin. Tiedotustilaisuuden jälkeen kaikki kilpailuun palkitut työt asetetaan julkisesti näytteille. Arvostelupöytäkirja sekä ote lautakunnan pöytäkirjasta toimitetaan kaikille kilpailijoille. 2.4 Jatkotoimenpiteet Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus. Ehdotusvaiheen aikana suunnitelmia voidaan tarvittaessa täydentää ja tarkentaa. Kilpailualueen korttelit varataan erillisinä tontinluovutuksina kolmen parhaan kilpailuehdotuksen tekijälle kuitenkin siten, että kaupunki valitsee ensin ja pidättää hallinnassaan ARA-tuotantoon varattavat tontit. Jäljempänä kohdassa 3.7 on selostettu korttelialueiden varaus. Kaupunkirakennelautakunnalle tiedotetaan kilpailun lopputuloksesta. 2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin ja lunastettuihin kilpailuehdotuksiin. Tekijänoikeus jää ehdotuksen tekijälle. Kilpailun järjestäjä myös varaa oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen ja lunastettujen ehdotusten materiaalia korvauksetta alueen kaavoituksessa ja kaupungin markkinoinnissa. Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 2.6 Kilpailun kieli Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suomen kielellä. 2.7 Ehdotusten vakuuttaminen ja palautus Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia.

9 9 3 KILPAILUTEHTÄVÄ 3.1 Kilpailutehtävä Tehtävänä on suunnitella koko kilpailualueelle tehokas, korkeatasoinen ja kilpailukykyinen kerrostaloratkaisu. Idearatkaisun tulee olla toimiva, toteutuskelpoinen ja toteutettavissa vaiheittain. Idearatkaisun tulee toteuttaa kaupunkirakenteen kehittämistavoitteita viihtyisästä, monipuolisesta ja kestävän kehityksen huomioivasta terveellisestä kaupunkirakenteesta. Voittanutta suunnitelmaa tullaan käyttämään koko kilpailualueen asemakaavan lähtökohtana. Tarvittaessa kaupungilla on oikeus muokata ja yhdistellä suunnitelmia toteuttamiskelpoisen kaavaratkaisun aikaansaamiseksi. 3.2 Kilpailualue ja sen lähiympäristö Alue rajautuu pohjoisessa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, etelässä Saaristokatuun ja laajaan viheralueeseen, idässä Kuikkalampeen ja lännessä jo kaavoitettuun Kaivannonlahteen ja sen läheisyydessä oleviin Kärängän ja Lintulahden pientaloalueisiin sekä kiertoliittymään. Kilpailualueen halkoo rakennettu Kaivannonlahdenkatu. Pohjoisen liito-oravaesiintymän vuoksi aluerajaus on sitova. Lisäksi Kaivannonlahden ja Kuikkalammen rannat tulee jättää yleiseen virkistyskäyttöön. Kilpailualueen tarkempi rajaus on esitetty kilpailuasiakirjoissa olevassa tiedostossa. Rajaus poikkeaa konsultin laatimista luonnoksista, mikä tulee ottaa suunnittelussa huomioon Sijainti, laajuus ja maanomistus Kilpailualue sijaitsee Lehtoniemen kaupunginosassa (33). Suunnittelualueella on voimassa Kaivannonlahdenkatua koskeva asemakaava, joka on hyväksytty vuonna Kaivannonlahdenkatu on rakennettu vuonna Suunnittelualue on 3.6:n hehtaari suuruinen ja kaupunki omistaa kilpailualueen kokonaisuudessaan. Suunnittelualue on Kaivannonlahdenkatua lukuun ottamatta rakentamaton Kilpailualueen kaupunkikuva ja liittyminen kaupunkirakenteeseen Kilpailualue sijaitsee kaupunkirakenteessa näkyvällä paikalla ja alueelta avautuvat myös esteettömät näkymät kaupungin keskustaan ja Kaivannonlahdelle. Kilpailualue tulee olemaan ensimmäinen kerrostaloalue tultaessa kaupungista Kärängän jälkeen Saaristokaupunkiin. Alueelle on laadittu asemakaavan valmisteluvaiheen luonnos (Sito Oy), joka on suunnittelun lähtökohtana kohdassa kerrotulla tavalla.

10 Maisema ja luonnonympäristö Yksi Lehtoniemen tärkeimmistä hierarkkisista solmukohdista on Kaivannonlahti ja sen jyrkänteet. Lehtoniemi on kalliosta ja kumpuilevaa ja sen merkittävimmät jyrkännelinjat sijoittuvat Kaivannonlahden suunnittelualueelle. Jyrkänteen kaltevuus on paikoin yli 30 %. Maisemakuvaa hallitsee suunnittelualueen eteläreunalla oleva jyrkänne. Jyrkänteen alapuolella on laakson painanne, joka rajautuu Saaristokatuun. Välialueelle jää kosteikko Nykyinen rakennuskanta Suunnittelualueella ei ole rakennuskantaa. Suunnittelualueen ulkopuolelle jää lännessä Kaivannonlahden rannalla olevat kesämökkitontit ja idässä laaja viheralueeksi jäävä metsikkö. Metsikössä on Kuikkalammen vieritse kulkeva tie mastolle Liikenne ja autopaikkojen järjestäminen Henkilöautoliikenne Liikennöinti tonteille tulee tapahtua Kaivannonlahdenkadulta. Joukkoliikenne Kuopion joukkoliikennereitti kulkee kilpailualueen lävitse Kaivannonlahdenkatua pitkin. Bussipysäkki sijaitsee alueen pohjoisosassa molemmin puolin katua. Kevyt liikenne Kaivannonlahdenkadun pohjoispuolella on ajoradasta puurivillä erotettu kevyen liikenteen väylä ja ajoradan eteläpuolella jalkakäytävä. Lisäksi etelän puolen kortteleiden välistä on osoitettu kevyen liikenteen yhteys puistoon Maaperä ja perustamisolosuhteet Kilpailualue on maaston muodoiltaan mäkistä kalliota ja viettää länteen ja itään. Alueen korkeuserot vaihtelevat kokoalueella välillä ja suunnittelualueella Maaperä on kalliota ja moreenia. Kaivannonlahdenkadun etelä ja länsipuoli on kuivaa mäntykangasta, jossa kenttäkerros on ohut ja kallio paikoin näkyvissä. Kadun pohjoispuoli on rehevää sekametsää, jossa valtapuuna on kuusi. Kenttäkerroksessa esiintyy mustikkaa, oravanmarjaa ja sammalta Yhdyskuntatekniikka Suunnittelualueen läpi kulkee Kaivannonlahdenkatu. Katu- ja vesihuolto on rakennettu alueelle vuonna Kadun pintarakenteet ovat vielä toteuttamatta. Suunnittelussa tulee huomioida Kaivannonlahdenkadun katupiirustukset. Suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että kaikki tontit rajoittuvat katualueeseen. Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Kilpailutyössä tulee esittää kortteleiden alustava hulevesien hallintasuunnitelma.

11 Yleis- ja asemakaava Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Lehtoniemen osayleiskaava ( ), jossa suunnittelualue on asuinkerrostalojen ja rivitalojen aluetta. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2007 hyväksytty Kaivannonlahdenkatu - Saaristokatu asemakaava. Sito Oy:n laatima asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävänä Kilpailun tavoitteet Tavoitteena on löytää arkkitehtuuriltaan ajallisesti kestävä ratkaisu, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota kerrostaloasumiseen, asumisratkaisujen toimivuuteen ja joustavuuteen sekä piha-alueiden ja pysäköinnin muodostamaan kokonaisuuteen. Tavoitteena on myös sijoittaa kuhinkin kolmeen kortteliin vähintään yksi valtion tukema asuntotuotantokohde. ARA -hankkeita lukuun ottamatta muut kortteleiden tontit ja asuntokohteet tulee toteuttaa vapaarahoitteisina omistusasuntoina. Lehtoniemen suunnittelun pääperiaatteena on helmimäinen rakenneratkaisu, jossa bussipysäkin ympärille rajataan pieni julkinen kaupunkitila. Ratkaisumallissa toivotaan Kaivannonlahdenkadun varrelle toiminnallista aukiota ja sen yhteyteen pienimuotoisia liike- ja palvelutiloja. 3.5 Suunnitteluohjeet Yleistä SITO Oy on laatinut kilpailualueelle maankäyttösuunnitelman, joka ei sido kilpailijoita. Sitovana tavoitteena pidetään kolmen asuinkerrostalojen korttelin muodostumista ja eteläisten kortteleiden välistä kulkevaa kevyen liikenteen väylän toteutumista. Asemakaavaluonnoksessa esitetyt kortteleiden rakennusoikeus, rakennusten korkeus (kerrosluku 5-8) ja lukumäärä sekä pysäköinti- ja liikenneratkaisut eivät ole kilpailijoita sitovia Asuntosuunnittelu Asuntojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota harmoniseen asuinympäristöön ja uusien rakennusten piha-alueiden sovittamiseen ympäröiviin virkistysalueisiin. Asuntosuunnittelussa etsitään uusia paikkaan luontevasti sopivia asumisen malleja. Huoneistojakaumassa tulee pyrkiä monipuolisuuteen, sillä alueella tarvitaan myös perheasuntoja. Kilpailutöissä tulee esittää piha-alueiden toiminnot sekä pysäköintijärjestelyt. Kuhunkin kortteliin tulee yksi valtion tukema asuntokohde. Se tulee voida toteuttaa erillisenä rakennushankkeena.

12 Palvelu- ja liiketilat Kadun varrelle toivotaan pientä aukiota, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa liiketiloja tai asukkaiden yhteistiloja. Tavoitteena on elävöittää Kaivannonlahdenkadun varren rakentumista Liikenne, pihat ja pysäköinti (Liikenne ja autopaikkojen järjestäminen) Autopaikkojen järjestäminen Korttelien osalta noudatetaan Saaristokaupungin alueella käytettyä paikoitusnormikäytäntöä: - 1.1ap/asunto, josta on varattava 1vieraspaikka 10 asuntoa kohti - 1ap/60 k-m 2 (liike-, toimisto- ja niihin verrattavat tilat) - polkupyöräpaikat rakennusjärjestyksen mukaisesti Korttelin pysäköinti tulee pääsääntöisesti sijoittaa maan tai pysäköintikannen alle. Kilpailijoiden tulee esittää suunnitelmat pysäköinnin järjestämisestä ja esittää myös, miten pysäköintiin ajo on järjestetty katualueelta. Lisäksi tulee varata riittävästi polkupyöräpaikkoja. Laskelmat auto- ja pyöräpaikoista on esitettävä. 3.6 Toteutettavuus Kilpailuun jätetyn ehdotuksen tulee olla toteuttamiskelpoinen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ehdotus tulee olla toteutettavissa myös vaiheittain ja vaiheistus tulee kuvata selostuksessa. Voittaneen ehdotuksen mukainen maankäyttöratkaisu toteutetaan kilpailuvaiheessa esitetyn mukaisena, ellei siihen tehdä asemakaavoitusvaiheen aikana muutoksia. Työyhteenliittymän nimettyjä rakennuttaja- ja pääsuunnittelijaosapuolia ei saa vaihtaa kesken asemakaavatyön ilman kaupungin lupaa. Tavoitteena on säilyttää toteutussuunnitelman hyvä laatutaso suunnittelutyön myöhemmissä vaiheissa. Ehdotukset on suunniteltava siten, että ne voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja vaiheittain. Tällä pyritään siihen, että valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavat tontit pystytään rakentamaan ARA:n myöhemmin hyväksymien kustannusten puitteissa. 3.7 Tontinluovutuksen ehdot Kilpailun voittaja saa valita toteutettavan korttelin. Toiseksi tullut saa valita kahdesta jäljelle jääneestä korttelista. Kolmanneksi tulleelle jää viimeinen kortteli. Mikäli joku sijoittuneista ei valitse korttelia, mahdollisuus korttelin valintaan siirtyy kilpailussa seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle. Valitsematta jääneet korttelit jäävät kaupungin hallintaan. Jokaisesta kolmesta korttelista varataan vähintään yksi tontti valtion tukemaa asuntotuotantoa varten. Kaupunki valitsee jokaisesta korttelista yhden tontin päältä pois, jotka kaupunki pidättää itsellään ja luovuttaa ensisijaisesti valtion tukemaan asuntotuotantoon harkitsemallaan tavalla.

13 Asemakaava laaditaan voittajaehdotuksen pohjalta ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet joutuvat mukautumaan voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittavaan asemakaavaratkaisuun. Alueelle laadittavat rakentamistapaohjeet laaditaan myös voittaneen suunnitelman pohjalta. Toimijat, jotka ovat kilpailumenestyksen perusteella valinneet korttelialueen itselleen, maksavat asemakaavoitukseen liittyvät suunnittelukustannukset valitsemiensa korttelialueiden osalta. Alueen tonttijako täsmentyy asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden päättää tonttien luovuttamisesta mahdollinen kunnallistekniikan rakentamistarve huomioiden. Kaikki tontit luovutetaan kuitenkin viipymättä tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisen jälkeen liitteenä 1 olevassa esisopimuksessa kuvatulla tavalla. Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Korttelit valinneiden osallistujien kanssa tehdään esisopimukset tulevasta maanvuokrauksesta. Esisopimuksessa sovitaan rakentamisen aikataulusta ja muista vuokraehdoista sekä lopullisten vuokrasopimusten tekemisen aikataulusta. Esisopimusluonnos on liitteenä 1. Tontit vuokrataan rakennuttajien perustamille asunto-osakeyhtiöille maanvuokralain 3. luvun tarkoittamalla tavalla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Ottaen huomioon alueen sijainnin, rakennettavuuden ja muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät, alueen rakennusoikeuden vuosivuokraksi on päätetty 5,40 euroa kerrosalaneliömetriltä. Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1901 (joulukuu 2013). Vuokrasopimuksiin sisältyvät mm. seuraavat ehdot: - Tonttien vuokra-ajat päättyvät Tonttien vuosivuokra on 5,40 euroa/k-m² - Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1901 (joulukuu 2013). - Vuokraaja velvoitetaan toteuttamaan valitsemaansa kortteliin voittaneen asemakaavan mukaiset rakennukset ja rakennelmat tässä esitetyn aikataulun mukaisesti: o Asuntorakentaminen on käynnistettävä viivytyksettä ensimmäisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Vuokralainen voi toteuttaa korttelin rakentamisen vaiheittain, jolloin enimmäisrakennusaika on 2 vuotta / kerrostalo. Kukin rakennusvaihe (kerrostalo) on tässä ajassa rakennettava siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksessa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. o Vuokralainen pyrkii toiminnassaan nopeampaan toteutusaikatauluun, mutta suhdannevaihtelut ym. huomioon ottaen kunkin rakennusvaiheen (kerrostalon) maksimi rakennusaika 2 vuotta. 13

14 14 o Korttelin on kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrakauden alkamisesta oltava kokonaan toteutettuna sellaiseen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. o Tonttien vuokrasopimuksiin vuokralaiselle asetetaan rakentamisvelvoite, jonka mukaan vähintään 90 % kunkin tontin rakennusoikeudesta on käytettävä edellä mainitussa aikataulussa. o Tonttien vuokrasopimukset allekirjoitetaan vaiheittain siten, että uuden tontin vuokrasopimus allekirjoitetaan ennen aikaisemmin vuokratun tontin enimmäisrakennusajan päättymistä. Kaikkien tonttien vuokrasopimukset on kuitenkin oltava allekirjoitettuina viimeistään kuuden vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. - Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava kaupungin ja rakennusvalvontaviranomaisen antamia ohjeita - Velvoite osallistua asemakaavassa mahdollisesti osoitettaviin yhteisiin liikenne-, pysäköinti-, jätehuolto-, oleskelualuejärjestelyihin ym. yhteisiin järjestelyihin. Kustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken ns. omakustannusperiaatteella esisopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla. - Muut tavanomaiset liitteessä 1 mainitut kerrostalotonttien yleiset vuokrausehdot. 3.8 Toteuttaminen ja hankkeen aikataulu Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua tavoiteaikataulun mukaan keväällä Rakentaminen alueella voidaan aloittaa asemakaavan tultua voimaan ja kunnes kunnallistekniikan valmius alueella on varmistettu. Kilpailuehdotuksen tekijät sitoutuvat toteuttamaan suunnitelman ja saamansa tonttien rakentamisen omistusasuntoina esisopimusluonnoksessa (liite 1) määritellyssä aikataulussa. 3.9 Kilpailuehdotusten arvosteluperiaatteet Keskeisenä ehdotusten arvosteluperusteena on, kuinka hyvin ehdotuksessa toteutuvat tässä kilpailuohjelmassa esitetyt tavoitteet. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ehdotusten liittymiseen ympäröivään kaupunkikuvaan, arkkitehtoniseen laatuun sekä rakennusten ja asumis- ja tilaratkaisujen toimivuuteen, omaleimaisuuteen ja monipuolisuuteen, pihojen ja pysäköinnin laadukkaaseen ja toimivaan järjestämiseen sekä korttelien vaiheittaiseen toteutettavuuteen. Kokonaisuuden laatua ja toimivuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. Palkintolautakunta tekee kilpailutöiden arvostelusta pöytäkirjan.

15 15 4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Kilpailuehdotuksista ei kaupungin taholta makseta mitään korvauksia. 4.1 Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä. Ne tulee kiinnittää 70 cm x 100 cm suuruisille keveille ja jäykille vaakasuuntaisille alustoille. Alustoja voi olla korkeintaan kymmenen (10) kappaletta. Lisäksi tulee toimittaa yksi sarja piirustuksia pienennettynä A3 kokoon sekä selostus A4-arkeilla. Piirustukset on toimitettava myös pdfmuotoisina cd-levyllä tai muistitikulla. Alustamäärän sallimissa rajoissa kilpailijalla on oikeus liittää ehdotukseensa myös muuta, laadun arvioimisen kannalta tarpeelliseksi katsomaansa materiaalia. Vaadittavat piirustukset: 1. Asemapiirustus 1:500 Asemapiirros kilpailualueesta ja sen lähiympäristöstä. Siinä esitetään maantasokerroksen pohjapiirros käyttötarkoituksineen, piha-alueet kulkuväylineen, huoltoliikenteen reitit ja jätehuollon järjestämisen periaate, oleskelu- ja leikkialueet, mahdolliset asuntokohtaiset pihajärjestelyt, liikuntaesteteiden poistamiseen tarvittavat järjestelyt, aidat, rakennelmat, rakenteet ym. sekä puusto ja istutukset. 2. Suunnitelmat Kellari- ja pysäköintitasojen pohjapiirustukset 1:500 sekä piste- ja/tai lamellitalojen tyyppikerrosten pohjapiirustukset 1:200. Piirroksissa tulee esittää rakennusten eri tasojen ja osien sovitus maastoon, pihojen tasaukset. liittyminen katualueelle ja alustava suunnitelma hulevesien hallinnasta. 3. Alueleikkaukset Vähintään kaksi alueleikkausta 1:500. Piirroksissa tulee esittää rakennusten eri tasojen ja osien sovitus maastoon, pihojen tasaukset ja liittyminen katualueelle. 4. Julkisivut Rakennusryhmän julkisivut pohjoiseen, etelään, itään ja länteen 1:500. Piirustuksista on käytävä ilmi julkisivumateriaalit ja väritys. 5. Kilpailualueen yleiskuvia Perspektiivikuvia Kaivannonlahdenkadun molemmista suunnista ja ilmakuvaistutuksia sekä pihanäkymiä vapaasti valittavista suunnista. Valokuvasovituksia kaukomaisemasta esim. kaupungin suunnasta. 6. 3d-havainneaineisto sähköisessä muodossa. 7. Selostus Ehdotukseen on liitettävä lyhyt koneella kirjoitettu selostus A4-koossa, josta on käytävä ilmi ratkaisun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, materiaalivalinnat, asuntojakauma huoneistoaloineen ja lukumäärineen sekä käytetty hyötyala, bruttoala ja kerrosala.

16 16 Selostuksessa on esitettävä kokonaislaskelma kerrosalasta ja pysäköintipaikkamäärästä. Osallistujan on liitettävä mukaan myös suunnitelma hankkeen vaiheistamisesta ja toteutusaikataulusta. 8. Pienennökset ja PDF-dokumentit Ehdotuksen yhteydessä on jätettävä kopiointikelpoiset pienennökset A3 koossa, selostus A4-koossa sekä CD-levy, jossa on kilpailumateriaali pdftiedostoina A3-koossa, resoluutio 300 dpi. Tiedostoista on poistettava kaikki tekijän tunnistetiedot. 4.2 Kilpailusalaisuus ja asiakirjajulkisuus Kilpailu on salainen. Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaanottamisen yhteydessä siten, että lähetyksen päällä olevat merkinnät eivät tule palkintolautakunnan tietoon. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja ja jokainen erillinen tiedosto cd-levyillä on varustettava nimimerkillä. Ehdotuksen mukana on jätettävä suljettu, läpinäkymätön nimimerkillä varustettu kirjekuori, joka sisältää: - Vastuullisen rakennus- / rakennuttajayrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) - Kilpailuehdotuksen laatineiden suunnittelutoimistojen ja suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) - Suunnitelmien tekijänoikeuksien haltijan / haltijoiden nimet. - Kohdassa 1.2 mainitut todistukset ja referenssiluettelo. Päätöksen teon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- ja ammattisalaisuuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi. Kaupunki kuitenkin noudattaa asiakirjojen julkisuuden osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö Kilpailu päättyy, jolloin kilpailuehdotusten on oltava toimitettuina perillä alla olevassa osoitteessa: Käyntiosoite: Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Asiakaspalvelu Suokatu 42 A, Kuopio Postiosoite: Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Asiakaspalvelu PL Kuopio

17 17 Lähetyksen päälle merkintä Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailu Myöhemmin toimitettuja ehdotuksia tai niiden osia ei oteta mukaan kilpailuun. Jos kirjallinen ja sähköinen kilpailuehdotus poikkeavat toisistaan, noudatetaan kirjallista ehdotusta. Kirjallinen ehdotus ei saa sisältää web-linkkejä, vaan kaikki tieto on oltava ehdotuksessa tai sen liitteissä. Kilpailuehdotusta ei voi jättää sähköpostilla. Ehdotuksia ei oteta vastaan myöskään telefax lähetyksinä. Kilpailuehdotuksen toimittaminen annettuun määräaikaan mennessä on kilpailijan vastuulla. Kilpailuajan päättymisen jälkeen jätettyjä ehdotuksia ei oteta huomioon. Kaupunki varaa oikeuden hylätä kaikki kilpailuehdotukset ja keskeyttää kilpailun. Kilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeentoteuttamiseksi. Palkintolautakunnalla on oikeus hylätä kilpailuehdotukset, mikäli ne eivät täytä kilpailuohjelman vaatimuksia. Kuopiossa Palkintolautakunta

18 Tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelman liite 1. Sivu 1 / 4 ESISOPIMUS MAANVUOKRAUKSESTA (LUONNOS ) 1 Sopimuksen osapuolet a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus osoite Tulliportinkatu 31, KUOPIO, tontin _ omistajana jäljempänä Kaupunki, b) perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun jäljempänä tekstissä Vuokralainen. 2 Sopimuksen tarkoitus Kuopion kaupunki on järjestänyt Kuopion Lehtoniemen kaupunginosassa Kaivannonlahden kerrostaloalueen tontinluovutuskilpailun. Vuokralainen on tontinluovutuskilpailun tuloksen perusteella valinnut liitekartassa 1 esitetyn maaalueen toteutettavakseen. Kuopion kaupunki käynnistää alueella asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailun voittaneen kilpailutyön mukainen rakentaminen. Asemakaavan sisältö määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin ja mainitun lain kaavan sisältövaatimusten mukaisesti. Näistä syistä edellä mainittu tavoite ei ole Kuopion kaupunkia eivätkä tulevaa kaavoitusta sitova. Sopimuksen tarkoituksena on tehdä Kaupungin ja Vuokralaisen välillä esisopimus asemakaavoituksessa muodostettavien tonttien vuokraamisesta maanvuokralain (258/1966) mukaisella tavalla. Sopimuksen kohteena olevalla alueella ei sijaitse rakennuksia. Tämän sopimuksen kohteena oleva maa-alue on esitetty liitteenä 1 olevassa kartassa. Lopulliset maanvuokrasopimukset tehdään tässä sopimuksessa sovitussa aikataulussa edellyttäen, että edellä mainittu asemakaava tulee voimaan. Vuokralainen sitoutuu tämän esisopimuksen perusteella tehtävässä maanvuokrasopimuksessa tai tehtävissä maanvuokrasopimuksissa toteuttamaan sovittavassa aikataulussa sopimuksen kohteena olevan maa-alueen rakentamisen voittaneen kilpailutyön ja sen pohjalta laadittavan asemakaavan mukaisella tavalla. 3 Kiinteistönmuodostaminen Vuokranantaja hakee kiinteistönmuodostusviranomaiselta tonttijakojen laatimista ja tarvittavien lohkomistoimitusten toimittamista asemakaavan ja tonttijaon mukaisten tonttien muodostamiseksi. Lohkomiset pyritään tekemään siinä aikataulussa, että tontit on rekisteröity kiinteistörekisteriin rakennuslupien hakemisen ja maanvuokrasopimusten allekirjoittamisen ollessa ajankohtaisia. Tonttien vuokralaiset maksavat tonttien lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa

19 olevan taksan mukaisesti. Sivu 2 / 4 Mikäli korttelin kaikille kerrostaloille ei saada muodostettua katuun rajoittuvaa tonttia, laaditaan tonttijako tarvittaessa siten, että katuun rajoittuvilla tonteilla voi olla useampia kerrostaloja. Tällaiset tontit vuokrataan kaikkien tontilla rakennuttajina toimivien asunto-osakeyhtiön nimiin. Asunto-osakeyhtiöt tekevät tällöin yhdessä hallitsemastaan tontista keskenään hallinnanjakosopimuksen. 4 Vuokrasopimusten tekeminen asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen, rakentamisaikataulu ja muut vuokrausehdot Rakentamisaikataulu ja -vaiheistus sekä maanvuokrasopimusten tekeminen: Vuokralainen on velvollinen toteuttamaan valitsemalleen liitteen 1 mukaiselle vuokrattavaksi tulevalle maa-alueelle voittaneen asemakaavan mukaiset rakennukset ja rakennelmat. Osapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan ensimmäistä vuokrattavaa asemakaavan mukaista tonttia koskevan vuokrasopimuksen viimeistään vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Asuntorakentaminen on käynnistettävä viivytyksettä ensimmäisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Vuokralainen voi toteuttaa vuokrattavakseen tulevan alueen rakentamisen vaiheittain, jolloin enimmäisrakennusaika on 2 vuotta / kerrostalo. Kukin rakennusvaihe (kerrostalo) on tässä ajassa rakennettava siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksessa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Mikäli vuokrattavaksi tulevalle alueelle tulee enemmän kuin kolme (3) kerrostaloa, on vuokrattavaksi tuleva alue kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrakauden alkamisesta oltava kokonaan toteutettuna sellaiseen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen ja että asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on jokaisella vuokratulla tontilla käytetty vähintään 90 %. Vuokraajalle vuokrattavaksi tulevan alueen rakentamisaikataulu jaetaan vaiheisiin, joiden lukumäärä on sama kuin rakennettaviksi tulevien kerrostalojen lukumäärä (kpl). Enimmäisrakennusaika jaetaan rakennusvaiheiden lukumäärällä (kpl), jolloin saadaan yhden rakennusvaiheen enimmäisrakennusaika (vuotta/kpl). Yhtä tonttia varten käytettävissä oleva enimmäisrakennusaika saadaan tällöin kertomalla tontille tulevien kerrostalojen määrä yhden rakennusvaiheen enimmäisrakennusajalla. Osapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan tonttien vuokrasopimukset vaiheittain siten, että uuden tontin vuokrasopimus allekirjoitetaan aina ennen aikaisemmin vuokratun tontin enimmäisrakennusajan päättymistä. Vuokralainen saa itse määritellä tonttien vuokraamis- ja rakentamisjärjestyksen. Vuokrasopimukseen tulee vuokralaista sitova rakentamisvelvoite liitteenä olevan maanvuokrasopimusmallin mukaisesti. Rakentamisvelvoitteen määräajat määritellään edellä sovitun mukaisesti. Mikäli vuokralainen ei allekirjoita tontin vuokrasopimusta sovitussa aikataulussa, menetellään kuten kohdassa 6 sovitaan ja tontit jäävät kaupungin hallintaan. Lopullisia vuokrasopimuksia ei tehdä perustettavien yhtiöiden lukuun vaan rekisteröityjen yhtiöiden nimiin.

20 Sivu 3 / 4 Muut vuokrausehdot: Asuntotontit vuokrataan vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Pääkäyttötarkoitukseltaan asumiseen luovutettavien tonttien maanvuokrasopimukset tehdään liitteenä 2 olevan vuokrasopimusmallin mukaisesti. Kaupunki voi tehdä sopimusmalliin tarvittavia teknisiä lisäyksiä tai muutoksia. Tonttien vuokra määräytyy asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden mukaisesti. Tonttien vuosivuokra on 5,40 euroa/k-m². Mikäli asemakaavassa ei osoiteta rakennusoikeutta tarkasti tehokkuusluvulla tai numeroin, niin vuokra määritetään käytettävän rakennusoikeuden perusteella siten, että tontille haettavan rakennusluvan mukainen rakennusoikeuteen luettavan kerrosalan määrä kerrotaan edellä mainitulla yksikkövuokralla. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) pistelukuun Mahdolliset muut käyttötarkoitukset hinnoitellaan käyvän markkina-arvon mukaisesti. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) siten, että perusindeksinä on joulukuun 2013 indeksin pisteluku 1901 ja tarkistusindeksinä vuokrasopimuksen allekirjoitusajankohtaa edeltävän joulukuun elinkustannusindeksin pisteluku. Tarkistetut vuokrat saadaan, kun tarkistusindeksin pisteluku jaetaan perusindeksin pisteluvulla (1901) ja yksikköhinnat kerrotaan saadulla osamäärällä. Mikäli asemakaavassa ei osoiteta rakennusoikeutta tarkasti tehokkuusluvulla tai numeroin, on vuokraajan laadittava tonttien rakentamissuunnitelmat kerrosalalaskelmineen hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen tekemistä siten, että vuokra voidaan määrittää ja vuokrasopimus allekirjoittaa ennen rakennusluvan hakemista. Vuokra-aika sovitaan maanvuokrasopimuksessa. Tonttien vuokra-ajat päättyvät Pysäköinti ja muut yhteiset ratkaisut Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Vuokralaisella on velvoite osallistua asemakaavassa mahdollisesti osoitettaviin yhteisiin liikenne-, pysäköinti-, jätehuolto-, oleskelualuejärjestelyihin ym. yhteisiin järjestelyihin. Vuokralainen tekee näiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon suhteen yhteistyötä samassa korttelissa olevien muiden tontinhaltijoiden haltijan kanssa (esim. valtion ARA:n tukemien asuntohankkeiden rakennuttajat). Edellä mainittujen järjestelyjen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken erikseen sovittavalla tavalla. Jaettavat suunnittelu- ja rakentamiskustannukset määritellään ns. omakustannushinnalla (YSE ) todellisiin rakentamiskustannuksiin perustuen. Jaettavista kustannuksista on esitettävä luotettava erittely. Yhteisten järjestelyiden ylläpitokustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken tonttien asemakaavan mukaisten rakennusoikeuksien suhteessa, ellei muuta kirjallisesti sovita. Vuokralaisella on velvollisuus neuvotella ja tehdä muiden samassa korttelissa olevien tontinhaltijoiden kanssa yllä mainittuihin järjestelyihin liittyvät rasite- ym. sopimukset.

Kuopion kaupungin 7. (Niirala) kaupunginosan korttelissa 33 sijaitseva tontti Nro 35. Kiinteistötunnus on 297-7-33-35.

Kuopion kaupungin 7. (Niirala) kaupunginosan korttelissa 33 sijaitseva tontti Nro 35. Kiinteistötunnus on 297-7-33-35. MAANVUOKRASOPIMUS tontti LUONNOS MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN EDELLYTTÄÄ KUOPION KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN HYVÄKSYNTÄÄ. 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS 1 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Haapaveden kaupunki, Y-tunnus 0184872 4, os Pl 40 86601 Haapavesi Vuokralainen: M Laitila Oy, Y-tunnus 2038039-7,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki MAANVUOKRASOPIMUS 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Servico Oy y-tunnus 0307172-8 Varastotie t 86710 Kärsämäki 2. Vuokra-alue Kärsämäen

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Sergey Shumilin ( - ) Linjatie 6 54120

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelut CIO Til- Tekno Oulu Oy Kauppurienkatu 12 4 kerros

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN URHEILUAUTOILIJAT RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin 12. kaupunginosan (Puijonlaakso) korttelissa 73 sijaitseva tontti Nro. Tonttijako on sitova.

Kuopion kaupungin 12. kaupunginosan (Puijonlaakso) korttelissa 73 sijaitseva tontti Nro. Tonttijako on sitova. MAANVUOKRASOPIMUS asuntotontti 297-12-73-_ Tekninen lautakunta 24.11.2010 333 Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2011 128 asianro 4773 / 441 / 2010 asianro / 201 tonttipäällikkö.201 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Maanvuokrasopimus Yritystoiminnan harjoittamiseen

Maanvuokrasopimus Yritystoiminnan harjoittamiseen Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Maanvuokrasopimus Yritystoiminnan harjoittamiseen 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus 2195656-2) Mynstervahe 11 B 26200 RAUMA 1 VUOKRA-ALUE Määräalat kiinteistöistä:

Lisätiedot

Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä 1.1.2005 Sammakkokankaan perustamisvaiheessa solmitun tilapäisen vuokrasopimuksen.

Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä 1.1.2005 Sammakkokankaan perustamisvaiheessa solmitun tilapäisen vuokrasopimuksen. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11, 43100 SAARIJÄRVI 1.2 Sopimus 1.3 Vuokra-alue Vuokralainen: Sammakkokangas Oy (Y-tunnus

Lisätiedot

1.2 Vuokra-alue Kajaanin kaupungissa sijaitsevasta tontista nro , noin 2500 m²:n suuruinen, sopimuksen liitekarttaan merkitty alue.

1.2 Vuokra-alue Kajaanin kaupungissa sijaitsevasta tontista nro , noin 2500 m²:n suuruinen, sopimuksen liitekarttaan merkitty alue. VARASTOALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: 0214958-9, Pohjolankatu 13 87100 KAJAANI Vuokralainen Maarakennus Jan Kone Oy, Y-tunnus:1016515-9

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (y-tunnus ) PL 36, LEMPÄÄLÄ

MAANVUOKRASOPIMUS. VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (y-tunnus ) PL 36, LEMPÄÄLÄ MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (y-tunnus 0150783-1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Liikennevirasto (y-tunnus 1010547-1) PL 33, 00521 HELSINKI 1. VUOKRA-ALUE Kunta Lempäälä Määräala

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S LUONNOS M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9 Vuokralainen: Y-tunnus:.... 1.2 Vuokra-alue Porin kaupungissa sijaitseva tontti kaupunginosa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kankaanpään kaupunki (y-tunnus 0133596-1) Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää Vuokralainen: Esperi Care Oy (y-tunnus

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki 175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: Neste Markkinointi Oy 1626490-8 PL 95 00095

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue Tervolan kunnan Lapinniemen

Lisätiedot

MALLI Kiinteistötunnus 297-

MALLI Kiinteistötunnus 297- Kh. Tekn.ltk. MALLI Kiinteistötunnus 297- MAANVUOKRASOPIMUS JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki Vuokralainen: Vuokra-alue: Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on Kuopion kaupungin

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO Tämä vuokrasopimus koskee kiinteistön 678-402-1-50 noin 27 500 m2:n määräalaa. Tämä sopimuksella korvataan Raahen kaupungin ja sen Liikelaitoksen sekä Presteel Oy:n 12.5.1997

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 2 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Asunto-osakeyhtiö Raahen Anna Mustosen Puisto Y-tunnus 269 7186-8

Lisätiedot

Asianro 9290/2013 Sivu 1 / 8 kh

Asianro 9290/2013 Sivu 1 / 8 kh Asianro 9290/2013 Sivu 1 / 8 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos 20.12.2013) MYYJÄ: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO jäljempänä kaupunki. OSTAJA: SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki

Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki 1(5) MAANVUOKRASOPIMUS PYSÄKÖINTIALUEISTA 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Helsingin seurakuntayhtymä Y-tunnus: 0201242-7 Osoite: Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki Vuokramies: Asunto Oy Helsingin Viikin Letkajenkka

Lisätiedot

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä.

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä. LUONNOS..07 / VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Sastamalan kaupunki, yt. 0-3 PL 3 0 Sastamala VUOKRALAINEN Lahdenperän Kyläyhdistys ry, rekn.nro 83.69 c/o Seija Kallio Maajärventie 0 Sastamala puh. 00 06 90

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Mano Luoto ML Auto ja Laitehuolto, Y-tunnus 2453459-2 Tiirontie 6, 86100 PYHÄJOKI 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

YRITYS- / TEOLLISUUSTONTIN

YRITYS- / TEOLLISUUSTONTIN YRITYS- / TEOLLISUUSTONTIN VUOKRASOPIMUS 740-kaupunginosa-kortteli-tontti 2013 SAVONLINNAN KAUPUNKI 2 xx/2013 MAANVUOKRASOPIMUS teollisuustontti 1 Johdanto 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Savonlinnan

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Vuokralainen: ostaja: Henk.tunnus: Osoite: 1.2 Vuokra alue Valkeakosken kaupungin kaupunginosan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi

MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014. Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi MAANVUOKRASOPIMUS XX.XX.2014 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Siilinjärven kunta, y-tunnus 172718-0 Pl 5 71801 Siilinjärvi Vuokralainen Siilinjärven Teatteri ry, Y-tunnus 0803895-1 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kv 19.12.2005 Kv 15.5.2006 Kh 13.2.2006 Kv 18.6.2007

Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kv 19.12.2005 Kv 15.5.2006 Kh 13.2.2006 Kv 18.6.2007 Kv 31.3.2003 Sivu 1/5 Kaupunkirakennelautakunta 20.5.2015 asianro 3320/2015 Kiinteistötunnus 297-33-9906-4- MAANVUOKRASOPIMUS (LUONNOS) JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki Vuokralainen:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe Vuokralainen

Lisätiedot

Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani TIETOLIIKENNEMASTON ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Vuokralainen: Kaisanet

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet 2 VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ. 2.1 Käyttötarkoitus

1.1 Sopijapuolet 2 VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ. 2.1 Käyttötarkoitus MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Heikkinen Eero Arvi Bergkullavägen 263 46166 Trollhettan Sverige Vuokralainen: Hyrynsalmen kunta (Y -tunnus 0185075-2) 1.2 Vuokra-alue Laskutie

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos ) Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos ) Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos 21.10.2013) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe.

MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe. MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe. Vuokralainen: Arto Lappalainen, Sirpa Lappalainen ja Mira Lappalainen perustettavan

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S LUONNOS 30.6.2014 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9 Vuokralainen: Y-tunnus: 1.2 Vuokra-alue Yyteri Top Camping leirintäalue,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kaupunginosan korttelissa sijaitseva tontti Nro. Tonttijako on sitova.

Kuopion kaupungin kaupunginosan korttelissa sijaitseva tontti Nro. Tonttijako on sitova. MAANVUOKRASOPIMUS asuntotontti, kerros- ja rivitalotontit MALLI Tekla kg 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO Vuokralainen:

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

Vuokra-aika alkaa xx.xx.2014 ja päättyy xx.xx.2073 (60 vuotta).

Vuokra-aika alkaa xx.xx.2014 ja päättyy xx.xx.2073 (60 vuotta). MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN VUOKRA-ALUE Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01900 Nurmijärvi Suomen Hoivatilat Oy Y 2241238-0 perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Voudintie 4 90400

Lisätiedot

1.2 Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali.

1.2 Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali. 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Karawatski Oy (y-tunnus 0738265-4) perustettavan yhtiön lukuun, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali. 2 VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maanvuokrasopimus 1 Luonnos 3.12.2015

Naantalin kaupunki Maanvuokrasopimus 1 Luonnos 3.12.2015 Naantalin kaupunki Maanvuokrasopimus 1 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. Vuokralainen Kahvila Ulla Maarit Oy, t-tunnus 1035982-6 Linja-autoasema 21100 Naantali.

Lisätiedot

Laskutie 1, HYRYNSALMI. Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus: ) Periojantie 3, PYHANTA

Laskutie 1, HYRYNSALMI. Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus: ) Periojantie 3, PYHANTA 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus:2714382-9) Periojantie 3, 92930 PYHANTA 1.2

Lisätiedot

1 Kaupunginhallitus 21.12.2015 liite nro 6 (1/5) Vuokranantaja: Äänekosken kaupunki 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekos ki

1 Kaupunginhallitus 21.12.2015 liite nro 6 (1/5) Vuokranantaja: Äänekosken kaupunki 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekos ki MAANVUOKRASOPIMUS 1 Kaupunginhallitus 21.12.2015 liite nro 6 (1/5) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Äänekosken kaupunki 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekos ki Vuokralainen: Vihavainen Oy,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS luonnos 19.4.2011

MAANVUOKRASOPIMUS luonnos 19.4.2011 1 MAANVUOKRASOPIMUS luonnos 19.4.2011 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Huittisten kaupunki Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen Vuokralainen: 1.2. Vuokra-alue Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. Y-tunnus: Osoite: Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on 0,00 euroa (perusvuokra).

Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. Y-tunnus: Osoite: Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on 0,00 euroa (perusvuokra). Vuokrasopimusmalli: Maanvuokrasopimus_teollisuustontti_2013.mal.dot MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Y-tunnus:

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: Kemijärven kaupunki Pl 5 98101 Kemijärvi Y-tunnus Vuokranantaja: Lappi Timber Oy Y-tunnus PL 4 72600 KEITELE 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Vuokra-alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle ja sen osoite on Luppotie 80.

Vuokra-alue on rajattu liitteenä olevalle kartalle ja sen osoite on Luppotie 80. Maanvuokrasopimus 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu Vuokralainen: Janne Kesseli 1.2 Vuokra-alue Keuruun kaupungissa sijaitsevasta

Lisätiedot

OMAKOTITONTIN VUOKRASOPIMUS. 740-«Kosa»-«Kort»-«Nro1» «Osoite» SAVONLINNAN KAUPUNKI

OMAKOTITONTIN VUOKRASOPIMUS. 740-«Kosa»-«Kort»-«Nro1» «Osoite» SAVONLINNAN KAUPUNKI OMAKOTITONTIN VUOKRASOPIMUS 740-«Kosa»-«Kort»-«Nro1» «Osoite» 2013 SAVONLINNAN KAUPUNKI 2 Kaupungingeodeetin päätös «Mp» «Nro» MAANVUOKRASOPIMUS omakotitontti 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja:

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S Kvalt. hyväksynyt 14.3.2005

M A A N V U O K R A S O P I M U S Kvalt. hyväksynyt 14.3.2005 1 M A A N V U O K R A S O P I M U S Kvalt. hyväksynyt 14.3.2005 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Huittisten kaupunki Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kankaanpään kaupunki (y-tunnus 0133596-1) Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää Vuokralainen: Attendo Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Raision Kivikiinteistöt Oy y 0958069-7 Tuotekatu 8b, 21200 Raisio 1.2

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS (LUONNOS 4.5.2015)

MAANVUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS (LUONNOS 4.5.2015) Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS (LUONNOS 4.5.2015) 1 Sopimuksen osapuolet a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO jäljempänä kaupunki b) Kuopion Opiskelija-asunnot

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S LUONNOS M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Porin kaupunki.. 1.2 Vuokra-alue Porin kaupungissa sijaitseva tontti kaupunginosa kortteli tontti. Tontin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 18 Asianro 778/10.00.02.01/2017 Tontin 297-33-46-3 (Kaivannonlahdenkatu 15) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Vuokranantaja: Raahen kaupunki (Y-tunnus 1791817-6) Osoite: PL 62, 92100 Raahe

Vuokranantaja: Raahen kaupunki (Y-tunnus 1791817-6) Osoite: PL 62, 92100 Raahe Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS Liite 2 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki (Y-tunnus 1791817-6) Osoite: PL 62, 92100 Raahe Vuokralainen: Rakennus Miilukangas Oy (Y-tunnus 1106411-4) perustettavan

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Kankaanpään kaupunki (y-tunnus 0133596-1) Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää Vuokralainen: Hoivaneliö

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS

VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9, Pohjolankatu 13 87100 KAJAANI Vuokralainen Kajaanin kunnalliset JHL ry., y-tunnus:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS Rakennuspaikan vuokraaminen perustuu maankäyttöinsinöörin päätökseen x.x.x x.

MAANVUOKRASOPIMUS Rakennuspaikan vuokraaminen perustuu maankäyttöinsinöörin päätökseen x.x.x x. x.x.x 1 (7) MAANVUOKRASOPIMUS Rakennuspaikan vuokraaminen perustuu maankäyttöinsinöörin päätökseen x.x.x x. 1. JOHDANTO 1.1. Sopimusosapuolet 1.2. Vuokra-alue VUOKRANANTAJA: Laukaan kunta (Y-tunnus: 0176478-2)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Sopijapuolet. Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Vuokralainen.

MAANVUOKRASOPIMUS. Sopijapuolet. Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Vuokralainen. 1 MAANVUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ Vuokralainen 1 Vuokra-alue Kunta Lempäälä Tilan nimi / määräala tilasta Kiinteistötunnus 418- Pinta-ala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-27-7-3 (Ruutikellarinkatu 24) vuokraaminen / Kuopion Seudun Nuorisoasunnot ry Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 3 (1/6)

Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 3 (1/6) MAANVUOKRASOPIMUS Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 3 (1/6) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hal lintokatu 4, 44100 Äänekoski Vuokralainen: Kai Tolkki Tyyppäläntie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 213 03.12.2014. 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 213 03.12.2014. 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-27-6-3 ja LPA-tontin 297-27-6-10 vuokraaminen / Lakea Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus:

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL 36 44801 Pihtipudas Y tunnus: 0243027-4 Vuokralainen: Konehuolto Pasanen Oy Sormulantie 104 44970 Korppinen Y -tunnus: 2690118-1

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kankaanpään kaupunki (y-tunnus 0133596-1) Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää Vuokralainen: WasaGroup Oy (y-tunnus

Lisätiedot

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti.

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti. 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Haukantupa Oy, y-tunnus 2296247-0 Haukka, 21195 Velkua. puh. 045 635 2800 2 Vuokra-alue 2.1 Vuokrakohde Naantalin

Lisätiedot

1(8) MAANVUOKRASOPIMUS. Vuokranantaja: Y-tunnus. Vuokralaiset: Y-tunnus 1 VUOKRA-ALUE

1(8) MAANVUOKRASOPIMUS. Vuokranantaja: Y-tunnus. Vuokralaiset: Y-tunnus 1 VUOKRA-ALUE 1(8) MAANVUOKRASOPIMUS Kh 1.9.2008 Kh liite 2 Vuokranantaja: Nimi Y-tunnus Vuokralaiset: Nimi Y-tunnus 1 VUOKRA-ALUE asemakaava-alueen tontti, joka muodostuu määräalasta tilaa/ joka käsittää tilan Vihdin

Lisätiedot

Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani.

Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani. 1(6) TIETOLIIKENNEMASTON ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. Vuokralainen:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja:

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Vuokralainen: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yritys- ja yhteisötunnus: 0215925-0 Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, Keskussairaalantie 6, 57170

Lisätiedot

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy y 0696070-7 Tuijussuontie 6, 21280 Raisio

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Artun Palveluasunnot Oy (Y-tunnus 2359213-3)

Lisätiedot

Asianro Kiinteistötunnus 297- Kh. JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki (Y-tunnus 0171450-7)

Asianro Kiinteistötunnus 297- Kh. JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki (Y-tunnus 0171450-7) Esisopimuksen liite 3: maanvuokrasopimusmalli (luonnos 3.3.2016) Sivu 1 / 7 Asianro Kiinteistötunnus 297- Kh. MAANVUOKRASOPIMUS JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki (Y-tunnus 0171450-7)

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Kuljetus Ranta-Eskola Ky, Y-tunnus 1922 024-9 Varikkotie 2 92100 Raahe

Lisätiedot

Asuntotontin (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun

Asuntotontin (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Vuokraus ja varausasiat 104 / 2017 Asuntotontin 297-37-145-1 (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun Selostus ja perustelu

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, Orivesi, Y-tunnus

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, Orivesi, Y-tunnus MAANVUOKRASOPIMUS LUONNOS 4.7.2016 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, 35301 Orivesi, Y-tunnus 0151789-6 Vuokralainen: Artun Palveluasunnot Oy (2359213-3)), osoite Pasilan

Lisätiedot

12.8.2015. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on kaksituhatta yhdeksänsataaneljätoista (2 914) euroa (perusvuokra).

12.8.2015. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on kaksituhatta yhdeksänsataaneljätoista (2 914) euroa (perusvuokra). 2 5 Vuokra 5.1 Vuokra Myöskin vuokramiehellä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa, joka on kaksituhatta yhdeksänsataaneljätoista

Lisätiedot