Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA"

Transkriptio

1 KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos

2 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki Ulla Korhonen Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki

3 SISÄLLYS 1 KILPAILUKUTSU KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUALUE JA TARKOITUS OSALLISTUMISOIKEUS SEKÄ TYÖYHTEENLIITTYMÄN VÄHIMMÄISKRITEERIT JA VASTUUT: KILPAILUTÖIDEN ARVIOINTI PALKINTOLAUTAKUNTA KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN KILPAILUASIAKIRJOJEN LUOVUTUS JA KÄYTTÖ KILPAILUN AIKATAULU KILPAILUTEKNISET TIEDOT OHJELMA ASIAKIRJAT KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO JATKOTOIMENPITEET KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS KILPAILUN KIELI EHDOTUSTEN VAKUUTTAMINEN JA PALAUTUS KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUALUE JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ SIJAINTI, LAAJUUS JA MAANOMISTUS KILPAILUALUEEN KAUPUNKIKUVA JA LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN MAISEMA JA LUONNONYMPÄRISTÖ NYKYINEN RAKENNUSKANTA LIIKENNE JA AUTOPAIKKOJEN JÄRJESTÄMINEN MAAPERÄ JA PERUSTAMISOLOSUHTEET YHDYSKUNTATEKNIIKKA YLEIS JA ASEMAKAAVA KILPAILUN TAVOITTEET SUUNNITTELUOHJEET YLEISTÄ ASUNTOSUUNNITTELU PALVELU JA LIIKETILAT LIIKENNE, PIHAT JA PYSÄKÖINTI (LIIKENNE JA AUTOPAIKKOJEN JÄRJESTÄMINEN) TOTEUTETTAVUUS TONTINLUOVUTUKSEN EHDOT TOTEUTTAMINEN JA HANKKEEN AIKATAULU KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELUPERIAATTEET EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET VAADITTAVAT ASIAKIRJAT JA ESITYSTAPA KILPAILUSALAISUUS JA ASIAKIRJAJULKISUUS KILPAILUEHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ

4 4 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, kilpailualue ja tarkoitus Kilpailun järjestäjä: Kuopion kaupunki järjestää Kaivannonlahden kerrostaloalueen tontinluovutuskilpailun. Käytännön järjestelyistä vastaa Kuopion kaupungin asemakaavoitus ja maaomaisuuden hallintapalvelut. Kilpailualue: Kilpailualue sijaitsee Saaristokaupungin Lehtoniemessä. Suunnittelualue kuuluu suurempaan Kuikkalampi-Lehtorinteen alueeseen, joka asemakaavoitetaan kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja jonka kaavat laaditaan useassa osassa. Kilpailualue käsittää ensimmäiset Kaivannonlahden korttelit. Tarkoitus: Tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on: - Löytää Kaivannonlahden kilpailualueelle arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen suunnitelma, jonka pohjalta kilpailualueen asemakaava ja rakentaminen voidaan toteuttaa. Asemakaava laaditaan tontinluovutuskilpailun ratkaisun jälkeen voittaneen ehdotuksen pohjalta. Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla, joten kilpailussa painotetaan toimivaa arkkitehtonista ratkaisua ja maastoon sovittamista. - Valita kullekin korttelille tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisen maankäyttöratkaisun toteuttaja. Toteuttajat valitaan ehdotusten laatuarvioinnin perusteella. - Varata valtion tukemaa vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoa varten vähintään yksi tontti kustakin korttelista. Kaupunki pidättää hallinnassaan nämä tontit. 1.2 Osallistumisoikeus sekä työyhteenliittymän vähimmäiskriteerit ja vastuut: Kilpailun voivat osallistua työyhteenliittymät, joiden osapuolina toimivat suunnittelijaryhmä ja rakennuttajaosapuoli, joilla on vaadittu asiantuntemus ja voimavarat hankkeen laadukkaaksi toteuttamiseksi. Työnyhteenliittymä voi halutessaan tehdä kilpailuun useampiakin ehdotuksia. Kilpailuun osallistuneiden vähimmäiskriteerit tarkistetaan ennen kilpailutöiden arvostelua kohdan 4.2 mukaisesti. Työyhteenliittymän suunnittelijaryhmän vähimmäiskriteerit: - suunnittelijaryhmän muodostavat arkkitehtitoimisto(t), jossa hankkeen vastuuhenkilöksi ja suunnittelun vetäjäksi nimetään arkkitehti pääsuunnittelijaksi sekä hänelle yksi varahenkilö, joilla on suunnittelutehtävään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 edellyttämä AA-luokan suunnittelukoulutus ja -kokemus uudisrakentamisessa; lisäksi nimetään tehtävän edellyttämät vastaavat erityissuunnittelijat, joilla on alallaan A2 edellyttämä pätevyys. Työyhteenliittymän rakennuttajaosapuolen vähimmäiskriteerit: - toteuttajaorganisaatiolla tulee olla referenssinä vähintään yksi (1) vaativuustasoltaan vastaava, menestyksellisesti toteutettu hanke

5 - kohteen vastuuhenkilöllä tulee olla referenssinä vähintään riittävä kokemus vastuuhenkilönä toimimisesta vastaavan kokoluokan kohteissa, joista on toimitettava referenssiluettelo kohdassa 4.2 tarkoitetussa nimikuoressa - vastuuhenkilön tulee olla ammatillisesti pätevä tehtävän suorittamiseen ja hänellä tulee myös olla käytössään tehtävän edellyttämät resurssit sekä - toteuttajaorganisaation tilaajavastuulain edellyttämät yhteiskunnalliset velvoitteet tulee olla asianmukaisesti hoidetut. Lisäksi kaikilla kilpailuun osallistuvilla työyhteenliittymän organisaatioilla tulee olla Suomen Asiakastieto OY:n luottoluokitustason minimi hyvä, tai vastaavan tasoisen luokittajan tekemä vastaavan tason luokitus. Kilpailuun osallistuvan tahon on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kilpailuehdotuksen tekemistä, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Kilpailuun osallistuvilla tahoilla on oltava verot, eläkemaksut ja muut lakisääteiset maksut suoritettu taikka osallistujalla tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma tai muun maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. Kilpailuun osallistuvien tahojen on liitettävä näitä velvollisuuksia koskevat enintään kolme kuukautta vanhat todistukset kohdassa 4.2 mainittuun nimikuoreen. 1.3 Kilpailutöiden arviointi Kilpailutyöt asetetaan palkintolautakunnan toimesta paremmuusjärjestykseen, jonka perusteella valitaan kortteleiden toteuttajat ja pääsuunnittelijat sekä tuotetaan asemakaavaehdotusaineisto. Kilpailun järjestäjä ei maksa kilpailuehdotuksista palkintoja eikä mitään muita korvauksia Palkintolautakunta Palkintolautakuntaan kuuluvat: Kuopion kaupungin nimeämä edustaja: - kaupunkirakennelautakunnan edustaja - varalla Muut jäsenet: - Martti Lätti, asemakaavapäällikkö, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus - Jarkko Meriläinen tonttipäällikkö, maaomaisuuden hallintapalvelut - Jari Kyllönen, kiinteistöjohtaja, maaomaisuuden hallintapalvelut - Mikko Etula, tarkastusarkkitehti, rakennusvalvonta - Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, tilakeskus - Jukka Eskelinen, suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / kunnallistekninen suunnittelu - Ulla Korhonen, kaavoitusarkkitehti, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus -, arkkitehti, sihteeri

6 6 Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Asiantuntijoina voidaan kuulla palkintolautakunnan erikseen nimeämiä asiantuntijoita ja palkintolautakunta voi halutessaan pyytää ehdotuksista tarvittavia lausuntoja. Asiantuntijat eivät osallistu palkintolautakunnan päätöksentekoon. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii, arkkitehti. 1.5 Kilpailun säännöt ja kilpailuohjelman hyväksyminen Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa. Kilpailuohjelma liitteineen on kilpailun järjestäjätahon hyväksymä. 1.6 Kilpailuasiakirjojen luovutus ja käyttö Kilpailuohjelma ja muu kilpailumateriaali on saatavilla lähtien sähköisessä muodossa Kuopion kaupungin internet-sivuilta osoitteessa Kilpailuohjelman liitemateriaali on tarkoitettu vain kilpailukäyttöön tässä kilpailussa ja sen mahdollista muuta käytöstä on sovittava erikseen Kuopion kaupungin kanssa. Kilpailuohjelman voi myös noutaa tai tilata seuraavasta osoitteesta Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut / asemakaavoitus käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs Kuopio p.( ) 1.7 Kilpailun aikataulu Yleinen tontinluovutuskilpailu käydään Infotilaisuus._ Kilpailukysymysten sisäänjättö viimeistään._ Kilpailukysymysten vastaukset viimeistään._.2015 mennessä - Tontinluovutuskilpailu, kilpailutöiden sisäänjättö tiistaina._.2015 klo Kilpailu pyritään ratkaisemaan kahden kuukauden kuluttua kilpailutöiden luovuttamisesta. - Ratkaisun jälkeen on tiedotustilaisuus, jossa kilpailijoilla sekä tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus tutustua kaikkiin kilpailuehdotuksiin. - Tiedotustilaisuuden jälkeen kaikki kilpailuun tulleet työt asetetaan julkisesti näytteille.

7 7 2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT 2.1 Ohjelma-asiakirjat Kilpailuohjelmana on tämä kilpailuohjelma sekä kilpailun internet-sivuilta, ladattavat seuraavat asiakirjat: - Pohjakartta 1:500, kilpailualueen rajaus (PDF, DWG) - Pohjakartta (DWG) - Ilmakuva kilpailualueelta (PDF) - Liikenteen yleissuunnitelma - Kasvillisuuskartta (PDF) - Perustamisolosuhteet (PDF) - Vesihuoltoverkosto (PDF) - Kaivannonlahdenkadun katupiirustus - Ote ajantasa-asemakaavasta (PDF) - Ote Lehtoniemen osayleiskaavasta (PDF) - Sito Oy:n laatima maankäyttösuunnitelma alueelle (PDF) Kilpailun internet-sivuilta, on lisäksi ladattavissa erikseen seuraavat suunnitteluaineistot: - Lehtoniemen osayleiskaava (pdf) - Kantakartta (dwg ja pdf) - Orthokuva kilpailualueelta (pdf ja jpg) - Viistoilmakuvia kilpailualueelta (jpg) - SITO:n laatima loppuraportti Kuikkalampi-Lehtorinne / maankäyttösuunnitelma (pdf) 2.2 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijoilla on mahdollisuus tehdä tontinluovutuskilpailua koskevia kysymyksiä kilpailijoille järjestettävässä infotilaisuudessa, joka pidetään Valtuusto-virastotalolla (Suokatu 42). Infotilaisuuden mahdolliset kysymykset vastauksineen tulevat esille kilpailun internet sivuille viimeistään. Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja myös infotilaisuuden jälkeen. Kysymykset toimitetaan sähköpostitse kaavoitusarkkitehti Ulla Korhoselle: Sähköpostin otsikoksi on laitettava Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailu. Järjestäjällä on oikeus muokata ja yhdistää kysymyksiä siten, ettei kysymyksen esittäjä ole niistä tunnistettavissa. Kysymysten tulee olla perillä viimeistään. Kysymykset ja vastaukset laitetaan esille kilpailun internetsivulle viimeistään. Samoin ilmoitetaan kaikille kirjallisesti ehdotuksen laadintaan mahdollisesti vaikuttavat lisäohjeet. Määräajan jälkeen toimitettuihin kysymyksiin ei vastata. Järjestäjä varaa oikeuden täydentää sivuston liitteitä saakka.

8 8 2.3 Kilpailun ratkaiseminen, tuloksen julkistaminen ja näytteillepano Kilpailu pyritään ratkaisemaan noin 2 kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun yleisarvostelun ehdotuskohtaisen arvioinnin. Julkistaminen ja näytteillepano: Palkintolautakunnan tehtyä päätöksensä pidetään kokous, jossa avataan ehdotusten nimikuoret. Tämän jälkeen järjestetään tiedotustilaisuus, jossa kilpailijoilla sekä tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus tutustua kaikkiin kilpailuehdotuksiin. Tiedotustilaisuuden jälkeen kaikki kilpailuun palkitut työt asetetaan julkisesti näytteille. Arvostelupöytäkirja sekä ote lautakunnan pöytäkirjasta toimitetaan kaikille kilpailijoille. 2.4 Jatkotoimenpiteet Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus. Ehdotusvaiheen aikana suunnitelmia voidaan tarvittaessa täydentää ja tarkentaa. Kilpailualueen korttelit varataan erillisinä tontinluovutuksina kolmen parhaan kilpailuehdotuksen tekijälle kuitenkin siten, että kaupunki valitsee ensin ja pidättää hallinnassaan ARA-tuotantoon varattavat tontit. Jäljempänä kohdassa 3.7 on selostettu korttelialueiden varaus. Kaupunkirakennelautakunnalle tiedotetaan kilpailun lopputuloksesta. 2.5 Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin ja lunastettuihin kilpailuehdotuksiin. Tekijänoikeus jää ehdotuksen tekijälle. Kilpailun järjestäjä myös varaa oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen ja lunastettujen ehdotusten materiaalia korvauksetta alueen kaavoituksessa ja kaupungin markkinoinnissa. Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 2.6 Kilpailun kieli Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suomen kielellä. 2.7 Ehdotusten vakuuttaminen ja palautus Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia.

9 9 3 KILPAILUTEHTÄVÄ 3.1 Kilpailutehtävä Tehtävänä on suunnitella koko kilpailualueelle tehokas, korkeatasoinen ja kilpailukykyinen kerrostaloratkaisu. Idearatkaisun tulee olla toimiva, toteutuskelpoinen ja toteutettavissa vaiheittain. Idearatkaisun tulee toteuttaa kaupunkirakenteen kehittämistavoitteita viihtyisästä, monipuolisesta ja kestävän kehityksen huomioivasta terveellisestä kaupunkirakenteesta. Voittanutta suunnitelmaa tullaan käyttämään koko kilpailualueen asemakaavan lähtökohtana. Tarvittaessa kaupungilla on oikeus muokata ja yhdistellä suunnitelmia toteuttamiskelpoisen kaavaratkaisun aikaansaamiseksi. 3.2 Kilpailualue ja sen lähiympäristö Alue rajautuu pohjoisessa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, etelässä Saaristokatuun ja laajaan viheralueeseen, idässä Kuikkalampeen ja lännessä jo kaavoitettuun Kaivannonlahteen ja sen läheisyydessä oleviin Kärängän ja Lintulahden pientaloalueisiin sekä kiertoliittymään. Kilpailualueen halkoo rakennettu Kaivannonlahdenkatu. Pohjoisen liito-oravaesiintymän vuoksi aluerajaus on sitova. Lisäksi Kaivannonlahden ja Kuikkalammen rannat tulee jättää yleiseen virkistyskäyttöön. Kilpailualueen tarkempi rajaus on esitetty kilpailuasiakirjoissa olevassa tiedostossa. Rajaus poikkeaa konsultin laatimista luonnoksista, mikä tulee ottaa suunnittelussa huomioon Sijainti, laajuus ja maanomistus Kilpailualue sijaitsee Lehtoniemen kaupunginosassa (33). Suunnittelualueella on voimassa Kaivannonlahdenkatua koskeva asemakaava, joka on hyväksytty vuonna Kaivannonlahdenkatu on rakennettu vuonna Suunnittelualue on 3.6:n hehtaari suuruinen ja kaupunki omistaa kilpailualueen kokonaisuudessaan. Suunnittelualue on Kaivannonlahdenkatua lukuun ottamatta rakentamaton Kilpailualueen kaupunkikuva ja liittyminen kaupunkirakenteeseen Kilpailualue sijaitsee kaupunkirakenteessa näkyvällä paikalla ja alueelta avautuvat myös esteettömät näkymät kaupungin keskustaan ja Kaivannonlahdelle. Kilpailualue tulee olemaan ensimmäinen kerrostaloalue tultaessa kaupungista Kärängän jälkeen Saaristokaupunkiin. Alueelle on laadittu asemakaavan valmisteluvaiheen luonnos (Sito Oy), joka on suunnittelun lähtökohtana kohdassa kerrotulla tavalla.

10 Maisema ja luonnonympäristö Yksi Lehtoniemen tärkeimmistä hierarkkisista solmukohdista on Kaivannonlahti ja sen jyrkänteet. Lehtoniemi on kalliosta ja kumpuilevaa ja sen merkittävimmät jyrkännelinjat sijoittuvat Kaivannonlahden suunnittelualueelle. Jyrkänteen kaltevuus on paikoin yli 30 %. Maisemakuvaa hallitsee suunnittelualueen eteläreunalla oleva jyrkänne. Jyrkänteen alapuolella on laakson painanne, joka rajautuu Saaristokatuun. Välialueelle jää kosteikko Nykyinen rakennuskanta Suunnittelualueella ei ole rakennuskantaa. Suunnittelualueen ulkopuolelle jää lännessä Kaivannonlahden rannalla olevat kesämökkitontit ja idässä laaja viheralueeksi jäävä metsikkö. Metsikössä on Kuikkalammen vieritse kulkeva tie mastolle Liikenne ja autopaikkojen järjestäminen Henkilöautoliikenne Liikennöinti tonteille tulee tapahtua Kaivannonlahdenkadulta. Joukkoliikenne Kuopion joukkoliikennereitti kulkee kilpailualueen lävitse Kaivannonlahdenkatua pitkin. Bussipysäkki sijaitsee alueen pohjoisosassa molemmin puolin katua. Kevyt liikenne Kaivannonlahdenkadun pohjoispuolella on ajoradasta puurivillä erotettu kevyen liikenteen väylä ja ajoradan eteläpuolella jalkakäytävä. Lisäksi etelän puolen kortteleiden välistä on osoitettu kevyen liikenteen yhteys puistoon Maaperä ja perustamisolosuhteet Kilpailualue on maaston muodoiltaan mäkistä kalliota ja viettää länteen ja itään. Alueen korkeuserot vaihtelevat kokoalueella välillä ja suunnittelualueella Maaperä on kalliota ja moreenia. Kaivannonlahdenkadun etelä ja länsipuoli on kuivaa mäntykangasta, jossa kenttäkerros on ohut ja kallio paikoin näkyvissä. Kadun pohjoispuoli on rehevää sekametsää, jossa valtapuuna on kuusi. Kenttäkerroksessa esiintyy mustikkaa, oravanmarjaa ja sammalta Yhdyskuntatekniikka Suunnittelualueen läpi kulkee Kaivannonlahdenkatu. Katu- ja vesihuolto on rakennettu alueelle vuonna Kadun pintarakenteet ovat vielä toteuttamatta. Suunnittelussa tulee huomioida Kaivannonlahdenkadun katupiirustukset. Suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että kaikki tontit rajoittuvat katualueeseen. Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Kilpailutyössä tulee esittää kortteleiden alustava hulevesien hallintasuunnitelma.

11 Yleis- ja asemakaava Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Lehtoniemen osayleiskaava ( ), jossa suunnittelualue on asuinkerrostalojen ja rivitalojen aluetta. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2007 hyväksytty Kaivannonlahdenkatu - Saaristokatu asemakaava. Sito Oy:n laatima asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävänä Kilpailun tavoitteet Tavoitteena on löytää arkkitehtuuriltaan ajallisesti kestävä ratkaisu, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota kerrostaloasumiseen, asumisratkaisujen toimivuuteen ja joustavuuteen sekä piha-alueiden ja pysäköinnin muodostamaan kokonaisuuteen. Tavoitteena on myös sijoittaa kuhinkin kolmeen kortteliin vähintään yksi valtion tukema asuntotuotantokohde. ARA -hankkeita lukuun ottamatta muut kortteleiden tontit ja asuntokohteet tulee toteuttaa vapaarahoitteisina omistusasuntoina. Lehtoniemen suunnittelun pääperiaatteena on helmimäinen rakenneratkaisu, jossa bussipysäkin ympärille rajataan pieni julkinen kaupunkitila. Ratkaisumallissa toivotaan Kaivannonlahdenkadun varrelle toiminnallista aukiota ja sen yhteyteen pienimuotoisia liike- ja palvelutiloja. 3.5 Suunnitteluohjeet Yleistä SITO Oy on laatinut kilpailualueelle maankäyttösuunnitelman, joka ei sido kilpailijoita. Sitovana tavoitteena pidetään kolmen asuinkerrostalojen korttelin muodostumista ja eteläisten kortteleiden välistä kulkevaa kevyen liikenteen väylän toteutumista. Asemakaavaluonnoksessa esitetyt kortteleiden rakennusoikeus, rakennusten korkeus (kerrosluku 5-8) ja lukumäärä sekä pysäköinti- ja liikenneratkaisut eivät ole kilpailijoita sitovia Asuntosuunnittelu Asuntojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota harmoniseen asuinympäristöön ja uusien rakennusten piha-alueiden sovittamiseen ympäröiviin virkistysalueisiin. Asuntosuunnittelussa etsitään uusia paikkaan luontevasti sopivia asumisen malleja. Huoneistojakaumassa tulee pyrkiä monipuolisuuteen, sillä alueella tarvitaan myös perheasuntoja. Kilpailutöissä tulee esittää piha-alueiden toiminnot sekä pysäköintijärjestelyt. Kuhunkin kortteliin tulee yksi valtion tukema asuntokohde. Se tulee voida toteuttaa erillisenä rakennushankkeena.

12 Palvelu- ja liiketilat Kadun varrelle toivotaan pientä aukiota, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa liiketiloja tai asukkaiden yhteistiloja. Tavoitteena on elävöittää Kaivannonlahdenkadun varren rakentumista Liikenne, pihat ja pysäköinti (Liikenne ja autopaikkojen järjestäminen) Autopaikkojen järjestäminen Korttelien osalta noudatetaan Saaristokaupungin alueella käytettyä paikoitusnormikäytäntöä: - 1.1ap/asunto, josta on varattava 1vieraspaikka 10 asuntoa kohti - 1ap/60 k-m 2 (liike-, toimisto- ja niihin verrattavat tilat) - polkupyöräpaikat rakennusjärjestyksen mukaisesti Korttelin pysäköinti tulee pääsääntöisesti sijoittaa maan tai pysäköintikannen alle. Kilpailijoiden tulee esittää suunnitelmat pysäköinnin järjestämisestä ja esittää myös, miten pysäköintiin ajo on järjestetty katualueelta. Lisäksi tulee varata riittävästi polkupyöräpaikkoja. Laskelmat auto- ja pyöräpaikoista on esitettävä. 3.6 Toteutettavuus Kilpailuun jätetyn ehdotuksen tulee olla toteuttamiskelpoinen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ehdotus tulee olla toteutettavissa myös vaiheittain ja vaiheistus tulee kuvata selostuksessa. Voittaneen ehdotuksen mukainen maankäyttöratkaisu toteutetaan kilpailuvaiheessa esitetyn mukaisena, ellei siihen tehdä asemakaavoitusvaiheen aikana muutoksia. Työyhteenliittymän nimettyjä rakennuttaja- ja pääsuunnittelijaosapuolia ei saa vaihtaa kesken asemakaavatyön ilman kaupungin lupaa. Tavoitteena on säilyttää toteutussuunnitelman hyvä laatutaso suunnittelutyön myöhemmissä vaiheissa. Ehdotukset on suunniteltava siten, että ne voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja vaiheittain. Tällä pyritään siihen, että valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavat tontit pystytään rakentamaan ARA:n myöhemmin hyväksymien kustannusten puitteissa. 3.7 Tontinluovutuksen ehdot Kilpailun voittaja saa valita toteutettavan korttelin. Toiseksi tullut saa valita kahdesta jäljelle jääneestä korttelista. Kolmanneksi tulleelle jää viimeinen kortteli. Mikäli joku sijoittuneista ei valitse korttelia, mahdollisuus korttelin valintaan siirtyy kilpailussa seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle. Valitsematta jääneet korttelit jäävät kaupungin hallintaan. Jokaisesta kolmesta korttelista varataan vähintään yksi tontti valtion tukemaa asuntotuotantoa varten. Kaupunki valitsee jokaisesta korttelista yhden tontin päältä pois, jotka kaupunki pidättää itsellään ja luovuttaa ensisijaisesti valtion tukemaan asuntotuotantoon harkitsemallaan tavalla.

13 Asemakaava laaditaan voittajaehdotuksen pohjalta ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet joutuvat mukautumaan voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittavaan asemakaavaratkaisuun. Alueelle laadittavat rakentamistapaohjeet laaditaan myös voittaneen suunnitelman pohjalta. Toimijat, jotka ovat kilpailumenestyksen perusteella valinneet korttelialueen itselleen, maksavat asemakaavoitukseen liittyvät suunnittelukustannukset valitsemiensa korttelialueiden osalta. Alueen tonttijako täsmentyy asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden päättää tonttien luovuttamisesta mahdollinen kunnallistekniikan rakentamistarve huomioiden. Kaikki tontit luovutetaan kuitenkin viipymättä tarvittavan kunnallistekniikan rakentamisen jälkeen liitteenä 1 olevassa esisopimuksessa kuvatulla tavalla. Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Korttelit valinneiden osallistujien kanssa tehdään esisopimukset tulevasta maanvuokrauksesta. Esisopimuksessa sovitaan rakentamisen aikataulusta ja muista vuokraehdoista sekä lopullisten vuokrasopimusten tekemisen aikataulusta. Esisopimusluonnos on liitteenä 1. Tontit vuokrataan rakennuttajien perustamille asunto-osakeyhtiöille maanvuokralain 3. luvun tarkoittamalla tavalla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Ottaen huomioon alueen sijainnin, rakennettavuuden ja muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät, alueen rakennusoikeuden vuosivuokraksi on päätetty 5,40 euroa kerrosalaneliömetriltä. Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1901 (joulukuu 2013). Vuokrasopimuksiin sisältyvät mm. seuraavat ehdot: - Tonttien vuokra-ajat päättyvät Tonttien vuosivuokra on 5,40 euroa/k-m² - Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1901 (joulukuu 2013). - Vuokraaja velvoitetaan toteuttamaan valitsemaansa kortteliin voittaneen asemakaavan mukaiset rakennukset ja rakennelmat tässä esitetyn aikataulun mukaisesti: o Asuntorakentaminen on käynnistettävä viivytyksettä ensimmäisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Vuokralainen voi toteuttaa korttelin rakentamisen vaiheittain, jolloin enimmäisrakennusaika on 2 vuotta / kerrostalo. Kukin rakennusvaihe (kerrostalo) on tässä ajassa rakennettava siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksessa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. o Vuokralainen pyrkii toiminnassaan nopeampaan toteutusaikatauluun, mutta suhdannevaihtelut ym. huomioon ottaen kunkin rakennusvaiheen (kerrostalon) maksimi rakennusaika 2 vuotta. 13

14 14 o Korttelin on kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrakauden alkamisesta oltava kokonaan toteutettuna sellaiseen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. o Tonttien vuokrasopimuksiin vuokralaiselle asetetaan rakentamisvelvoite, jonka mukaan vähintään 90 % kunkin tontin rakennusoikeudesta on käytettävä edellä mainitussa aikataulussa. o Tonttien vuokrasopimukset allekirjoitetaan vaiheittain siten, että uuden tontin vuokrasopimus allekirjoitetaan ennen aikaisemmin vuokratun tontin enimmäisrakennusajan päättymistä. Kaikkien tonttien vuokrasopimukset on kuitenkin oltava allekirjoitettuina viimeistään kuuden vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. - Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava kaupungin ja rakennusvalvontaviranomaisen antamia ohjeita - Velvoite osallistua asemakaavassa mahdollisesti osoitettaviin yhteisiin liikenne-, pysäköinti-, jätehuolto-, oleskelualuejärjestelyihin ym. yhteisiin järjestelyihin. Kustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken ns. omakustannusperiaatteella esisopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla. - Muut tavanomaiset liitteessä 1 mainitut kerrostalotonttien yleiset vuokrausehdot. 3.8 Toteuttaminen ja hankkeen aikataulu Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua tavoiteaikataulun mukaan keväällä Rakentaminen alueella voidaan aloittaa asemakaavan tultua voimaan ja kunnes kunnallistekniikan valmius alueella on varmistettu. Kilpailuehdotuksen tekijät sitoutuvat toteuttamaan suunnitelman ja saamansa tonttien rakentamisen omistusasuntoina esisopimusluonnoksessa (liite 1) määritellyssä aikataulussa. 3.9 Kilpailuehdotusten arvosteluperiaatteet Keskeisenä ehdotusten arvosteluperusteena on, kuinka hyvin ehdotuksessa toteutuvat tässä kilpailuohjelmassa esitetyt tavoitteet. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ehdotusten liittymiseen ympäröivään kaupunkikuvaan, arkkitehtoniseen laatuun sekä rakennusten ja asumis- ja tilaratkaisujen toimivuuteen, omaleimaisuuteen ja monipuolisuuteen, pihojen ja pysäköinnin laadukkaaseen ja toimivaan järjestämiseen sekä korttelien vaiheittaiseen toteutettavuuteen. Kokonaisuuden laatua ja toimivuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. Palkintolautakunta tekee kilpailutöiden arvostelusta pöytäkirjan.

15 15 4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Kilpailuehdotuksista ei kaupungin taholta makseta mitään korvauksia. 4.1 Vaadittavat asiakirjat ja esitystapa Piirustusten tulee olla julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä. Ne tulee kiinnittää 70 cm x 100 cm suuruisille keveille ja jäykille vaakasuuntaisille alustoille. Alustoja voi olla korkeintaan kymmenen (10) kappaletta. Lisäksi tulee toimittaa yksi sarja piirustuksia pienennettynä A3 kokoon sekä selostus A4-arkeilla. Piirustukset on toimitettava myös pdfmuotoisina cd-levyllä tai muistitikulla. Alustamäärän sallimissa rajoissa kilpailijalla on oikeus liittää ehdotukseensa myös muuta, laadun arvioimisen kannalta tarpeelliseksi katsomaansa materiaalia. Vaadittavat piirustukset: 1. Asemapiirustus 1:500 Asemapiirros kilpailualueesta ja sen lähiympäristöstä. Siinä esitetään maantasokerroksen pohjapiirros käyttötarkoituksineen, piha-alueet kulkuväylineen, huoltoliikenteen reitit ja jätehuollon järjestämisen periaate, oleskelu- ja leikkialueet, mahdolliset asuntokohtaiset pihajärjestelyt, liikuntaesteteiden poistamiseen tarvittavat järjestelyt, aidat, rakennelmat, rakenteet ym. sekä puusto ja istutukset. 2. Suunnitelmat Kellari- ja pysäköintitasojen pohjapiirustukset 1:500 sekä piste- ja/tai lamellitalojen tyyppikerrosten pohjapiirustukset 1:200. Piirroksissa tulee esittää rakennusten eri tasojen ja osien sovitus maastoon, pihojen tasaukset. liittyminen katualueelle ja alustava suunnitelma hulevesien hallinnasta. 3. Alueleikkaukset Vähintään kaksi alueleikkausta 1:500. Piirroksissa tulee esittää rakennusten eri tasojen ja osien sovitus maastoon, pihojen tasaukset ja liittyminen katualueelle. 4. Julkisivut Rakennusryhmän julkisivut pohjoiseen, etelään, itään ja länteen 1:500. Piirustuksista on käytävä ilmi julkisivumateriaalit ja väritys. 5. Kilpailualueen yleiskuvia Perspektiivikuvia Kaivannonlahdenkadun molemmista suunnista ja ilmakuvaistutuksia sekä pihanäkymiä vapaasti valittavista suunnista. Valokuvasovituksia kaukomaisemasta esim. kaupungin suunnasta. 6. 3d-havainneaineisto sähköisessä muodossa. 7. Selostus Ehdotukseen on liitettävä lyhyt koneella kirjoitettu selostus A4-koossa, josta on käytävä ilmi ratkaisun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, materiaalivalinnat, asuntojakauma huoneistoaloineen ja lukumäärineen sekä käytetty hyötyala, bruttoala ja kerrosala.

16 16 Selostuksessa on esitettävä kokonaislaskelma kerrosalasta ja pysäköintipaikkamäärästä. Osallistujan on liitettävä mukaan myös suunnitelma hankkeen vaiheistamisesta ja toteutusaikataulusta. 8. Pienennökset ja PDF-dokumentit Ehdotuksen yhteydessä on jätettävä kopiointikelpoiset pienennökset A3 koossa, selostus A4-koossa sekä CD-levy, jossa on kilpailumateriaali pdftiedostoina A3-koossa, resoluutio 300 dpi. Tiedostoista on poistettava kaikki tekijän tunnistetiedot. 4.2 Kilpailusalaisuus ja asiakirjajulkisuus Kilpailu on salainen. Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaanottamisen yhteydessä siten, että lähetyksen päällä olevat merkinnät eivät tule palkintolautakunnan tietoon. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja ja jokainen erillinen tiedosto cd-levyillä on varustettava nimimerkillä. Ehdotuksen mukana on jätettävä suljettu, läpinäkymätön nimimerkillä varustettu kirjekuori, joka sisältää: - Vastuullisen rakennus- / rakennuttajayrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) - Kilpailuehdotuksen laatineiden suunnittelutoimistojen ja suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) - Suunnitelmien tekijänoikeuksien haltijan / haltijoiden nimet. - Kohdassa 1.2 mainitut todistukset ja referenssiluettelo. Päätöksen teon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- ja ammattisalaisuuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi. Kaupunki kuitenkin noudattaa asiakirjojen julkisuuden osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 4.3 Kilpailuehdotusten sisäänjättö Kilpailu päättyy, jolloin kilpailuehdotusten on oltava toimitettuina perillä alla olevassa osoitteessa: Käyntiosoite: Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Asiakaspalvelu Suokatu 42 A, Kuopio Postiosoite: Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Asiakaspalvelu PL Kuopio

17 17 Lähetyksen päälle merkintä Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailu Myöhemmin toimitettuja ehdotuksia tai niiden osia ei oteta mukaan kilpailuun. Jos kirjallinen ja sähköinen kilpailuehdotus poikkeavat toisistaan, noudatetaan kirjallista ehdotusta. Kirjallinen ehdotus ei saa sisältää web-linkkejä, vaan kaikki tieto on oltava ehdotuksessa tai sen liitteissä. Kilpailuehdotusta ei voi jättää sähköpostilla. Ehdotuksia ei oteta vastaan myöskään telefax lähetyksinä. Kilpailuehdotuksen toimittaminen annettuun määräaikaan mennessä on kilpailijan vastuulla. Kilpailuajan päättymisen jälkeen jätettyjä ehdotuksia ei oteta huomioon. Kaupunki varaa oikeuden hylätä kaikki kilpailuehdotukset ja keskeyttää kilpailun. Kilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeentoteuttamiseksi. Palkintolautakunnalla on oikeus hylätä kilpailuehdotukset, mikäli ne eivät täytä kilpailuohjelman vaatimuksia. Kuopiossa Palkintolautakunta

18 Tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelman liite 1. Sivu 1 / 4 ESISOPIMUS MAANVUOKRAUKSESTA (LUONNOS ) 1 Sopimuksen osapuolet a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus osoite Tulliportinkatu 31, KUOPIO, tontin _ omistajana jäljempänä Kaupunki, b) perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun jäljempänä tekstissä Vuokralainen. 2 Sopimuksen tarkoitus Kuopion kaupunki on järjestänyt Kuopion Lehtoniemen kaupunginosassa Kaivannonlahden kerrostaloalueen tontinluovutuskilpailun. Vuokralainen on tontinluovutuskilpailun tuloksen perusteella valinnut liitekartassa 1 esitetyn maaalueen toteutettavakseen. Kuopion kaupunki käynnistää alueella asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailun voittaneen kilpailutyön mukainen rakentaminen. Asemakaavan sisältö määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin ja mainitun lain kaavan sisältövaatimusten mukaisesti. Näistä syistä edellä mainittu tavoite ei ole Kuopion kaupunkia eivätkä tulevaa kaavoitusta sitova. Sopimuksen tarkoituksena on tehdä Kaupungin ja Vuokralaisen välillä esisopimus asemakaavoituksessa muodostettavien tonttien vuokraamisesta maanvuokralain (258/1966) mukaisella tavalla. Sopimuksen kohteena olevalla alueella ei sijaitse rakennuksia. Tämän sopimuksen kohteena oleva maa-alue on esitetty liitteenä 1 olevassa kartassa. Lopulliset maanvuokrasopimukset tehdään tässä sopimuksessa sovitussa aikataulussa edellyttäen, että edellä mainittu asemakaava tulee voimaan. Vuokralainen sitoutuu tämän esisopimuksen perusteella tehtävässä maanvuokrasopimuksessa tai tehtävissä maanvuokrasopimuksissa toteuttamaan sovittavassa aikataulussa sopimuksen kohteena olevan maa-alueen rakentamisen voittaneen kilpailutyön ja sen pohjalta laadittavan asemakaavan mukaisella tavalla. 3 Kiinteistönmuodostaminen Vuokranantaja hakee kiinteistönmuodostusviranomaiselta tonttijakojen laatimista ja tarvittavien lohkomistoimitusten toimittamista asemakaavan ja tonttijaon mukaisten tonttien muodostamiseksi. Lohkomiset pyritään tekemään siinä aikataulussa, että tontit on rekisteröity kiinteistörekisteriin rakennuslupien hakemisen ja maanvuokrasopimusten allekirjoittamisen ollessa ajankohtaisia. Tonttien vuokralaiset maksavat tonttien lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa

19 olevan taksan mukaisesti. Sivu 2 / 4 Mikäli korttelin kaikille kerrostaloille ei saada muodostettua katuun rajoittuvaa tonttia, laaditaan tonttijako tarvittaessa siten, että katuun rajoittuvilla tonteilla voi olla useampia kerrostaloja. Tällaiset tontit vuokrataan kaikkien tontilla rakennuttajina toimivien asunto-osakeyhtiön nimiin. Asunto-osakeyhtiöt tekevät tällöin yhdessä hallitsemastaan tontista keskenään hallinnanjakosopimuksen. 4 Vuokrasopimusten tekeminen asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen, rakentamisaikataulu ja muut vuokrausehdot Rakentamisaikataulu ja -vaiheistus sekä maanvuokrasopimusten tekeminen: Vuokralainen on velvollinen toteuttamaan valitsemalleen liitteen 1 mukaiselle vuokrattavaksi tulevalle maa-alueelle voittaneen asemakaavan mukaiset rakennukset ja rakennelmat. Osapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan ensimmäistä vuokrattavaa asemakaavan mukaista tonttia koskevan vuokrasopimuksen viimeistään vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Asuntorakentaminen on käynnistettävä viivytyksettä ensimmäisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Vuokralainen voi toteuttaa vuokrattavakseen tulevan alueen rakentamisen vaiheittain, jolloin enimmäisrakennusaika on 2 vuotta / kerrostalo. Kukin rakennusvaihe (kerrostalo) on tässä ajassa rakennettava siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksessa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Mikäli vuokrattavaksi tulevalle alueelle tulee enemmän kuin kolme (3) kerrostaloa, on vuokrattavaksi tuleva alue kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuoden kuluessa ensimmäisen vuokrakauden alkamisesta oltava kokonaan toteutettuna sellaiseen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on pitänyt rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen ja että asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on jokaisella vuokratulla tontilla käytetty vähintään 90 %. Vuokraajalle vuokrattavaksi tulevan alueen rakentamisaikataulu jaetaan vaiheisiin, joiden lukumäärä on sama kuin rakennettaviksi tulevien kerrostalojen lukumäärä (kpl). Enimmäisrakennusaika jaetaan rakennusvaiheiden lukumäärällä (kpl), jolloin saadaan yhden rakennusvaiheen enimmäisrakennusaika (vuotta/kpl). Yhtä tonttia varten käytettävissä oleva enimmäisrakennusaika saadaan tällöin kertomalla tontille tulevien kerrostalojen määrä yhden rakennusvaiheen enimmäisrakennusajalla. Osapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan tonttien vuokrasopimukset vaiheittain siten, että uuden tontin vuokrasopimus allekirjoitetaan aina ennen aikaisemmin vuokratun tontin enimmäisrakennusajan päättymistä. Vuokralainen saa itse määritellä tonttien vuokraamis- ja rakentamisjärjestyksen. Vuokrasopimukseen tulee vuokralaista sitova rakentamisvelvoite liitteenä olevan maanvuokrasopimusmallin mukaisesti. Rakentamisvelvoitteen määräajat määritellään edellä sovitun mukaisesti. Mikäli vuokralainen ei allekirjoita tontin vuokrasopimusta sovitussa aikataulussa, menetellään kuten kohdassa 6 sovitaan ja tontit jäävät kaupungin hallintaan. Lopullisia vuokrasopimuksia ei tehdä perustettavien yhtiöiden lukuun vaan rekisteröityjen yhtiöiden nimiin.

20 Sivu 3 / 4 Muut vuokrausehdot: Asuntotontit vuokrataan vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Pääkäyttötarkoitukseltaan asumiseen luovutettavien tonttien maanvuokrasopimukset tehdään liitteenä 2 olevan vuokrasopimusmallin mukaisesti. Kaupunki voi tehdä sopimusmalliin tarvittavia teknisiä lisäyksiä tai muutoksia. Tonttien vuokra määräytyy asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden mukaisesti. Tonttien vuosivuokra on 5,40 euroa/k-m². Mikäli asemakaavassa ei osoiteta rakennusoikeutta tarkasti tehokkuusluvulla tai numeroin, niin vuokra määritetään käytettävän rakennusoikeuden perusteella siten, että tontille haettavan rakennusluvan mukainen rakennusoikeuteen luettavan kerrosalan määrä kerrotaan edellä mainitulla yksikkövuokralla. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) pistelukuun Mahdolliset muut käyttötarkoitukset hinnoitellaan käyvän markkina-arvon mukaisesti. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) siten, että perusindeksinä on joulukuun 2013 indeksin pisteluku 1901 ja tarkistusindeksinä vuokrasopimuksen allekirjoitusajankohtaa edeltävän joulukuun elinkustannusindeksin pisteluku. Tarkistetut vuokrat saadaan, kun tarkistusindeksin pisteluku jaetaan perusindeksin pisteluvulla (1901) ja yksikköhinnat kerrotaan saadulla osamäärällä. Mikäli asemakaavassa ei osoiteta rakennusoikeutta tarkasti tehokkuusluvulla tai numeroin, on vuokraajan laadittava tonttien rakentamissuunnitelmat kerrosalalaskelmineen hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen tekemistä siten, että vuokra voidaan määrittää ja vuokrasopimus allekirjoittaa ennen rakennusluvan hakemista. Vuokra-aika sovitaan maanvuokrasopimuksessa. Tonttien vuokra-ajat päättyvät Pysäköinti ja muut yhteiset ratkaisut Kaupunki ei toteuta eikä kustanna korttelialueiden sisäisiä järjestelyjä. Vuokralaisella on velvoite osallistua asemakaavassa mahdollisesti osoitettaviin yhteisiin liikenne-, pysäköinti-, jätehuolto-, oleskelualuejärjestelyihin ym. yhteisiin järjestelyihin. Vuokralainen tekee näiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon suhteen yhteistyötä samassa korttelissa olevien muiden tontinhaltijoiden haltijan kanssa (esim. valtion ARA:n tukemien asuntohankkeiden rakennuttajat). Edellä mainittujen järjestelyjen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken erikseen sovittavalla tavalla. Jaettavat suunnittelu- ja rakentamiskustannukset määritellään ns. omakustannushinnalla (YSE ) todellisiin rakentamiskustannuksiin perustuen. Jaettavista kustannuksista on esitettävä luotettava erittely. Yhteisten järjestelyiden ylläpitokustannukset jaetaan tonttien haltijoiden kesken tonttien asemakaavan mukaisten rakennusoikeuksien suhteessa, ellei muuta kirjallisesti sovita. Vuokralaisella on velvollisuus neuvotella ja tehdä muiden samassa korttelissa olevien tontinhaltijoiden kanssa yllä mainittuihin järjestelyihin liittyvät rasite- ym. sopimukset.

Kuopion kaupungin 7. (Niirala) kaupunginosan korttelissa 33 sijaitseva tontti Nro 35. Kiinteistötunnus on 297-7-33-35.

Kuopion kaupungin 7. (Niirala) kaupunginosan korttelissa 33 sijaitseva tontti Nro 35. Kiinteistötunnus on 297-7-33-35. MAANVUOKRASOPIMUS tontti LUONNOS MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN EDELLYTTÄÄ KUOPION KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN HYVÄKSYNTÄÄ. 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus 2195656-2) Mynstervahe 11 B 26200 RAUMA 1 VUOKRA-ALUE Määräalat kiinteistöistä:

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupungin 12. kaupunginosan (Puijonlaakso) korttelissa 73 sijaitseva tontti Nro. Tonttijako on sitova.

Kuopion kaupungin 12. kaupunginosan (Puijonlaakso) korttelissa 73 sijaitseva tontti Nro. Tonttijako on sitova. MAANVUOKRASOPIMUS asuntotontti 297-12-73-_ Tekninen lautakunta 24.11.2010 333 Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2011 128 asianro 4773 / 441 / 2010 asianro / 201 tonttipäällikkö.201 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue Tervolan kunnan Lapinniemen

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Mano Luoto ML Auto ja Laitehuolto, Y-tunnus 2453459-2 Tiirontie 6, 86100 PYHÄJOKI 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Asianro 9290/2013 Sivu 1 / 8 kh

Asianro 9290/2013 Sivu 1 / 8 kh Asianro 9290/2013 Sivu 1 / 8 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos 20.12.2013) MYYJÄ: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO jäljempänä kaupunki. OSTAJA: SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 2 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Asunto-osakeyhtiö Raahen Anna Mustosen Puisto Y-tunnus 269 7186-8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Vuokralainen: ostaja: Henk.tunnus: Osoite: 1.2 Vuokra alue Valkeakosken kaupungin kaupunginosan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe Vuokralainen

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos ) Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos ) Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani HIIHTOMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos 21.10.2013) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Laskutie 1, HYRYNSALMI. Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus: ) Periojantie 3, PYHANTA

Laskutie 1, HYRYNSALMI. Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus: ) Periojantie 3, PYHANTA 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Asunto Oy Sun&Ski Villas (y-tunnus:2714382-9) Periojantie 3, 92930 PYHANTA 1.2

Lisätiedot

Vuokra-aika alkaa xx.xx.2014 ja päättyy xx.xx.2073 (60 vuotta).

Vuokra-aika alkaa xx.xx.2014 ja päättyy xx.xx.2073 (60 vuotta). MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN VUOKRA-ALUE Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01900 Nurmijärvi Suomen Hoivatilat Oy Y 2241238-0 perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Voudintie 4 90400

Lisätiedot

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Raision Kivikiinteistöt Oy y 0958069-7 Tuotekatu 8b, 21200 Raisio 1.2

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS

VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS VAPAA-AJAN ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Kajaanin kaupunki, y-tunnus: 0214958-9, Pohjolankatu 13 87100 KAJAANI Vuokralainen Kajaanin kunnalliset JHL ry., y-tunnus:

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Kankaanpään kaupunki (y-tunnus 0133596-1) Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää Vuokralainen: Hoivaneliö

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus:

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL 36 44801 Pihtipudas Y tunnus: 0243027-4 Vuokralainen: Konehuolto Pasanen Oy Sormulantie 104 44970 Korppinen Y -tunnus: 2690118-1

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kankaanpään kaupunki (y-tunnus 0133596-1) Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää Vuokralainen: WasaGroup Oy (y-tunnus

Lisätiedot

Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani.

Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: , osoite: Pohjolankatu 13, Kajaani. 1(6) TIETOLIIKENNEMASTON ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, Y-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani. Vuokralainen:

Lisätiedot

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti.

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti. 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Haukantupa Oy, y-tunnus 2296247-0 Haukka, 21195 Velkua. puh. 045 635 2800 2 Vuokra-alue 2.1 Vuokrakohde Naantalin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Sopijapuolet. Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Vuokralainen.

MAANVUOKRASOPIMUS. Sopijapuolet. Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Vuokralainen. 1 MAANVUOKRASOPIMUS Sopijapuolet Vuokranantaja Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ Vuokralainen 1 Vuokra-alue Kunta Lempäälä Tilan nimi / määräala tilasta Kiinteistötunnus 418- Pinta-ala

Lisätiedot

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy y 0696070-7 Tuijussuontie 6, 21280 Raisio

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Kuljetus Ranta-Eskola Ky, Y-tunnus 1922 024-9 Varikkotie 2 92100 Raahe

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola KH xx.xx.2015 xx Kokkola_Torpparintie MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj 1475607-9 PL 320

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, Orivesi, Y-tunnus

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, Orivesi, Y-tunnus MAANVUOKRASOPIMUS LUONNOS 4.7.2016 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oriveden kaupunki, PL 7, 35301 Orivesi, Y-tunnus 0151789-6 Vuokralainen: Artun Palveluasunnot Oy (2359213-3)), osoite Pasilan

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Asianro Kiinteistötunnus 297- Kh. JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki (Y-tunnus 0171450-7)

Asianro Kiinteistötunnus 297- Kh. JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki (Y-tunnus 0171450-7) Esisopimuksen liite 3: maanvuokrasopimusmalli (luonnos 3.3.2016) Sivu 1 / 7 Asianro Kiinteistötunnus 297- Kh. MAANVUOKRASOPIMUS JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki (Y-tunnus 0171450-7)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Aura Mare Oy, y- tunnus tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, Turku

Aura Mare Oy, y- tunnus tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, Turku 1 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. Vuokralainen Aura Mare Oy, y- tunnus 1612182-7 tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, 20100 Turku 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

22.3.2016, ver 1 Sivu 1 / 9

22.3.2016, ver 1 Sivu 1 / 9 22.3.2016, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Ollilantie / kortteli 112) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

Vuokranantaja: Raision kaupunki y Nallinkatu 2, Raisio. Vuokralainen: Tasalan Huolto Oy y Kirkkoherrankuja Raisio

Vuokranantaja: Raision kaupunki y Nallinkatu 2, Raisio. Vuokralainen: Tasalan Huolto Oy y Kirkkoherrankuja Raisio 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Tasalan Huolto Oy y 0407661-9 Kirkkoherrankuja 2 21201 Raisio 1.2 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. jäljempänä Kaupunki tai Myyjä. Kuopion kaupungissa tontti 297-22- -. Tontin pinta-ala on m 2.

KAUPPAKIRJA. jäljempänä Kaupunki tai Myyjä. Kuopion kaupungissa tontti 297-22- -. Tontin pinta-ala on m 2. Asianro KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO jäljempänä Kaupunki tai Myyjä. OSTAJA: Finnpulp Oy, 2547020-1, Liljasaarentie 3 B 8, 00340 HELSINKI

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Rantatie 28, Parainen.

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Rantatie 28, Parainen. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen Vuokralainen: xx 1.2 Vuokra-alue xx 2 VUOKRASUHTEEN KESTO 2.1 Vuokra-aika Vuokra-aika

Lisätiedot

- tärkeimmät luovutusehdot - maanvuokrasopimusmalli - kauppakirjamalli

- tärkeimmät luovutusehdot - maanvuokrasopimusmalli - kauppakirjamalli Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue TIETOJAVUOKRATTAVIAJAMYYTÄVIÄ OMAKOTITONTTEJA/RAKENNUSPAIKKOJA HAKEVILLE - tärkeimmätluovutusehdot - maanvuokrasopimusmalli - kauppakirjamalli KUOPIONKAUPUNKI

Lisätiedot

Kuopion Matkailupalvelu Oy - Kuopio Tourist Service V-tunnus 171186-7

Kuopion Matkailupalvelu Oy - Kuopio Tourist Service V-tunnus 171186-7 MAANVUOKRASOPIMUS Rauhalahden leirintäalue 297-24-7-8 297-24-9909-1 kaupunkirakennelautakunta 20.6.2012 136 asianro 1276/2012 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, V-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

MALLI KAUPUNKI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MAANVUOKRASOPIMUSMALLIN MUUTOKSIIN

MALLI KAUPUNKI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MAANVUOKRASOPIMUSMALLIN MUUTOKSIIN MALLI KAUPUNKI PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MAANVUOKRASOPIMUSMALLIN MUUTOKSIIN MAANVUOKRASOPIMUS tonttipäällikkö asianro 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Kuopion kaupunki Kuopion

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () Asianro /0.00.0.0/ Kaivannonlahden kerrostaloalueen tonttien suunnitteluvaraaminen valtion tukeman asuntotuotannon (ARA) toteuttamista varten Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Lappeenrannan kaupunki, teknisen toimen tilakeskus ja kiinteistö- ja mittaustoimi PL 38; Villimiehenkatu 1 53101

Lisätiedot

Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on 4365 m2:n suuruinen oheiselle liitekartälle

Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on 4365 m2:n suuruinen oheiselle liitekartälle MAANVUOKRASOPIMUS l. JOHDANTO 1. 1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (ly-tunnus 0186852-2) Pl 22 86301 Oulainen Vuokralainen: Oulaisten Jätehuolto Oy (ly-tunnus 0567460-2) Revonkatu l H 160,

Lisätiedot

MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA)

MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA) MAANVUOKRALAIN (258/1966) 3 LUVUN MUKAINEN VUOKRASOPIMUS (AO-POHJA) 1. PÄÄEHDOT 1.1. Sopijaosapuolet Vuokralainen XXXX XXXXX HETU XXXX XXXXX HETU os. Vuokranantaja Kempeleen kunta (0186002-9) Asemantie

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 (5) Kunnanhallitus JOHDANTO

MAANVUOKRASOPIMUS 1 (5) Kunnanhallitus JOHDANTO MAANVUOKRASOPIMUS Kunnanhallitus 18.4.2016 1 (5) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Hailuodon kunta, 0184918-8 Luovontie 176, 90480 Hailuoto Vuokralainen: Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry, 2753035-1

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Rakennusliike Koivukoski Oy, Y-tunnus 1512 992-3 perustettavan yhtiön

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Luonnos 8.6.2016. 2.1 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa 1.9.2016 ja päättyy irtisanomista vaatimatta 31.12.2034.

Luonnos 8.6.2016. 2.1 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa 1.9.2016 ja päättyy irtisanomista vaatimatta 31.12.2034. Naantalin kaupunki 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Maanvuokrasopimus Luonnos 8.6.2016 1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Vuokralainen Naantalin vierasvenesatama

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola. Sahaniemi. 67900 Kokkola

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola. Sahaniemi. 67900 Kokkola KH LUONNOS 1 (6) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola Vuokralainen: Sahaniemi Kokkolan Venekerho ry. 1014456-9 67900 Kokkola 1.2

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

1(8) MAANVUOKRASOPIMUS. PL Nummela Y-tunnus: Vuokralainen: H-tunnus: 1 VUOKRA-ALUE

1(8) MAANVUOKRASOPIMUS. PL Nummela Y-tunnus: Vuokralainen: H-tunnus: 1 VUOKRA-ALUE 1(8) MAANVUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vihdin kunta PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 01319056 Vuokralainen: H-tunnus: 1 VUOKRA-ALUE Stenkullan asemakaava-alueen tontti, joka muodostuu tilasta RN:o Vihdin kunnassa,

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Osoite: PL 20, Valkeakoski. Henk.tunnus: Osoite: Vuokra-aika alkaa xx.xx.200x ja päättyy xx.xx.200x.

Osoite: PL 20, Valkeakoski. Henk.tunnus: Osoite: Vuokra-aika alkaa xx.xx.200x ja päättyy xx.xx.200x. MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Vuokralainen:, Henk.tunnus: Osoite: 1.2 Vuokra-alue Henk.tunnus: Osoite: Valkeakosken

Lisätiedot

Nastolan kunnan ja Sahauspalvelu JaSto:n kesken on 5.11.2015 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen maanvuokrasopimus.

Nastolan kunnan ja Sahauspalvelu JaSto:n kesken on 5.11.2015 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen maanvuokrasopimus. Kunnanhallitus 180 30.11.2015 Maanvuokrasopimus, Sahauspalvelu JaSto Kunnanhallitus 180 Nastolan kunnan ja Sahauspalvelu JaSto:n kesken on 5.11.2015 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen maanvuokrasopimus.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Mynämäen kunta 2048364-4 Keskuskatu 21 23100 Mynämäki Mynä-Auto Oy Jokikuja 6 23100 Mynämäki 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN WasaGroup Oy (Y-tunnus 2253159-0) / WasaGroup Fund II Ky (Y-tunnus 2687041-8) perustettavan kiinteistöosakeyhtiön

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA. Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 Päätökset:

MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA. Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 Päätökset: MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 Päätökset: VUOKRALAINEN A-Kruunu Oy Osoite: Arabiankatu 12, 00560 Helsinki Y-tunnus 1736841-8

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva liitekartan mukainen alue kiinteistöstä Vuokra-alueen pinta-ala on noin 8,1 ha.

1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva liitekartan mukainen alue kiinteistöstä Vuokra-alueen pinta-ala on noin 8,1 ha. Maanvuokrasopimus 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Hangon kaupunki Y-tunnus 0103166-9 Vuokramies: Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Y-tunnus 2586251-2 1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET. Osoite: PL 20 02401 KIRKKONUMMI. Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt Osoite: Masalantie 515 02440 LUOMA Y-tunnus: 497801-8

MAANVUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET. Osoite: PL 20 02401 KIRKKONUMMI. Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt Osoite: Masalantie 515 02440 LUOMA Y-tunnus: 497801-8 919/10.00.02/2013 Kv 3/18.4.2016 36, Volsin kartanon lisäalueen maanvuokrasopimus, kunnanvaltuuston päätös 18.4.2016 MAANVUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Vuokralainen Kirkkonummen kunta Osoite:

Lisätiedot

Kiinteistöt 257-476-4-7 ja 257-476-4-8, pinta-alaltaan yhteensä noin 7440 m 2. Vuokraalue on osoitettu liitekartalla.

Kiinteistöt 257-476-4-7 ja 257-476-4-8, pinta-alaltaan yhteensä noin 7440 m 2. Vuokraalue on osoitettu liitekartalla. MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 VUOKRALAINEN VUOKRA-ALUE KUNNAN PÄÄTÖS 1. VUOKRA Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Kiinteistöt 257-476-4-7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot