ASEMAKAAVASELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Kaakkurin kaupunginosan kortteleita sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVASELOSTUS 7.4.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kaakkurin kaupunginosan kortteleita 95-99 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVASELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Kaakkurin kaupunginosan kortteleita sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita koskevaan asemakaavamuutokseen (Metsokankaantie, Pesätie) KAAKKURIN LIIKEKESKUS kaavatunnus AM2073 Dnro 3764/2009 Projektinro Kaupungin valtuusto hyväksynyt Kaava on tullut voimaan

2 Sisältö 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja koko Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Kaava-aluetta koskevat selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Esitetyt mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Esitetyt muistutukset ja niiden huomioon ottaminen Suunnitelmiin nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset kaupallisiin palveluihin Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus... 31

3 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Kaakkurin kaupunginosan kortteleita sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Oulun kaupungin Kaakkurin kaupunginosan kortteli 95 sekä virkistys- ja katualueita. Kaavan nimi Kaavatunnus Kaavan laatija: KAAKKURIN LIIKEKESKUS AM2073 Timo Vanhala, kaavoitusarkkitehti Virpi Rajala, kaavoitusarkkitehti Oulun kaupunki / tekninen keskus / asemakaavoitus Uusikatu 26, PL 32, Oulun kaupunki virpi.e.rajala(at)ouka.fi Kaavan vireilletulo: Asemakaava on tullut vireille Vireille tulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa lehti-ilmoituksessa Hyväksyminen: Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Asemakaava on tullut voimaan Kaava-alueen sijainti ja koko Asemakaavan suunnittelualue käsittää Kaakkurinojantien, Metsokankaantien, Pesätien ja Kaakkurinpolun välisen alueen Kaakkurin kaupunginosassa n. 7 km kaupungin keskustasta kaakkoon. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 14,9 ha. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava-alueesta käytetään nimeä Kaakkurin liikekeskus ja kaavan tarkoituksena on rakentaa kortteleihin kauppakeskus. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1. Asemakaavan seurantalomake Liite 2. Kaakkurin liikekeskuksen viitesuunnitelmat: - Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:n käyttösuunnitelma Plaana Oy:n liikenteen yleissuunnitelma ja - VSU Oy:n ympäristön yleissuunnitelma

4 2 Erillinen liite: Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavamuutoksen kaupalliset vaikutukset, / FCG - Finnish Consulting Group 1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys, (hyv ) 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaupunginhallitus päätti ( 493) yhteistyökumppanin hakemisesta Kaakkurinkolmion eli kortteleiden kehittämiseksi. Kaupunginhallitus valitsi ( 729) jätetyistä hakemuksista asemakaavan muutoksen ja toteutuksen yhteistyökumppaniksi Kesko Oyj:n ja Plantagen Finland Oy:n. Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kalevassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä Mielipiteitä ei esitetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin tekniselle lautakunnalle ( 264). Viranomaisneuvottelu järjestettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Asemakaavaluonnos on ollut MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä Teknisen lautakunnan päätös ( 264). Kaavaluonnoksesta esitettiin yksi pyydetty lausunto ja 5 kpl mielipiteitä. Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan (MRL 65 :n tarkoituksessa / MRA 27 :ssä säädetyllä tavalla). Teknisen lautakunnan päätös ( 229). Kaavaehdotuksesta esitettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavamuutoksen Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen Asemakaava on tullut voimaan Asemakaava Suunnitelmassa K-citymarket laajenee osaksi moottoritien puoleiselle paikoitusalueelle ja osaksi huoltopihalle. Laajennusosa jatkuu K-citymarketin korkuisena kaarevana linjauksena kohti Pesätietä. Tiimipolun eteläpuolelle sijoittuvat Keskon 2. rakennus ja Plantagenin puutarhamyymälä. Puistoalue erottaa liikealueen Pesätien asuntoalueesta. Uuden liiketilan edustalle moottoritien puolelle sijoittuvat paikoitusalueet, joille käynti tapahtuu Metsokankaantieltä ja Pesätieltä. Paikoitustilaa liikekeskuksessa on yhteensä 1544 ap. Huoltopihat sijoittuvat rakennusten taakse itäsivulle. Korttelin 95 pinta-ala on n. 12,9 ha, rakennusoikeus k-m2 ja tonttitehokkuus e=0.26. Voimassa olevan kaavan rakennusoikeus on k-m2. Nykytilanteeseen verrattuna, jolloin

5 3 eteläosan KTY-korttelit ovat rakentamattomia, tulee asemakaavaan uutta rakennusoikeutta k-m2. Tonttien nro 5 ja 7 KM-korttelialueille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tontin nro 5 I- kerroksessa rakennusoikeutta on k-m2 ja II-kerroksessa 1460 k-m2, yhteensä k- m2. Korttelialueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja enintään 4000 m2. Tontille nro 7 saa sijoittaa rakennusoikeutta yhteensä 4840 k-m2. Tontille nro 7 ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja. Plantagenin liikerakennuksen koko on 4000 k-m2 ja kaavamerkintä liikerakennusten korttelialue (KL). Tälle alueelle ei myöskään saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälätiloja. Kerrosalat: Liikerakennus nykyinen 3000 k-m2 Citymarket nykyinen k-m2 (2. krs 300 k-m2) Citymarket laajennus 8160 k-m2 (2. krs 1160 k-m2) Kesko 2.liikerakennus 4840 k-m2 Plantagen 4000 k-m2 Liikekeskus yhteensä k-m2 2.3 Asemakaavan toteuttaminen. Sitova tonttijako osoitetaan asemakaavassa. Liikekeskuksen rakennussuunnittelun ja toteutuksen on tarkoitus alkaa asemakaavan valmistuttua. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueen pinta-ala on 14,9 ha. Korttelissa 95 sijaitsee K-citymarket ja siinä on myös toinen liikerakennus, jossa toimii mm. kodinkoneliike. Lisäksi korttelissa on laaja yhteinen paikoitusalue. Kortteleita ei ole rakennettu, sillä kysyntä toimistorakentamiselle on ollut vähäistä. Kaakonpuistossa kulkeva Kaakonpolku on rakennettu Luonnonympäristö Suunnittelualueen kasvillisuusalueet käsittävät Kaakonpuiston pohjoisosan koivuvaltaisen metsikön, jossa kasvaa myös muutamia pienempiä mäntyjä ja kortteleiden rakentamattomien tonttien pajukoituneen vanhan peltoalueen, jonka eteläosassa kasvaa suurempia koivuja ja mäntyjä ja jossa muualla tiheä koivutaimikko valtaa alaa. Lähinnä Pesätien ja Metsokankaantien liittymää nykyinen Kaakonpuisto on puutonta viheraluetta. Pieni kuusivaltainen sekametsikkö sijaitsee citymarketin tontilla, paikoitusalueen luoteiskulmassa voimassa oleva kaavan säilytettävä puusto-merkinnän alueella. Lepolanpolku on reunustettu koivuilla, samoin pysäköintialueen saarekkeille on istutettu koivuntaimia Rakennettu ympäristö Alueella sijaitsee K-citymarket sekä pysäköintialuetta rajaamassa toinen matalampi liikerakennus. Liikerakennukset ovat 1-2-kerroksisia ja julkisivuiltaan harmaata julkisivupeltiä, lasia ja kuultokäsiteltyä okranväristä vaakalautaverhousta. Citymarketin julkisivuissa on lisäksi käytetty toissijaisesti valkobetonia ja punatiiltä. Paikoitusalueen länsipuolella sijaitsee mainostorni. Muutoin suunnittelualue on rakentamaton.

6 4 Lähiympäristössä kaavamuutosalueen itäpuolella sijaitsee Kaakkurin asuntoalueen asuinkerrostaloja, jotka ovat 2-, 4- ja-6-kerroksisia lukuun ottamatta Sirius-tornitaloa, joka on 12- kerroksinen. Pesätien varren kerrostalot ovat 4-kerroksisia ja talojen julkisivuissa on käytetty kadunpuolella kermanvaaleaa tiiltä ja matalammissa osissa punatiiltä. Asuinkerrostalot ovat pulpettikattoisia. Suunnittelualueen rakentamattomat korttelit pohjoisesta katsottuna. Etualalla K-citymarket. Suunnittelualueen olevaa rakennuskantaa eli K-citymarket ja matala liikesiipi paikoitusalueineen lännestä katsottuna. Oikealla rakentamaton osa suunnittelualueesta Maanomistus Kesko Oyj omistaa korttelin 95 tontin nro 3. Tontti nro 2 (erikoisliikkeet) ja tontti nro 1 (paikoitusalue) ovat kaupungin vuokratontteja. Myös muu osa suunnittelualueesta on kaupungin omistuksessa.

7 5 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca). Moottoritien ympäristöä koskee kaavassa Oulun seudun laatukäytävä -merkintä, joka tarkoittaa mm. kaupallisten palvelujen sijoittumista vyöhykkeelle ja joka edellyttää ympäristöltä korkeaa laatua ja hyvää joukkoliikenteen tasoa. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta. Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2020.

8 6 Oulun seudun yleiskaava 2020 Ympäristöministeriö vahvistamassa ja lainvoimaiseksi tulleessa Oulun seudun yleiskaavassa 2020 kaavamuutosalueen pohjoisosa on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-3), joka on seudullinen aluekeskus ja joka on tarkoitettu pääasiassa useamman kaupunginosan asukkaiden käyttämille palveluille, keskustaan sopiville työpaikoille ja keskusta-asumiselle. Alueella voi olla myös seudullisia palveluja sekä MRL 114 :n mukainen vähittäiskaupan suuryksikkö. Kaavamuutosalueen eteläosa on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP), joka on tarkoitettu vähän tilaa vaativaa, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta palvelu- ja työpaikkatoimintaa varten. Alue sisältää myös työpaikkatoiminnalle tarpeelliset palvelut, alueen sisäiset liikenneväylät, pysäköinti- ja virkistysalueet. Alue on osa Oulun seudun laatukäytävää. Oulun yleiskaava 2020 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on osoitettu aluekeskustoimintojen alueeksi (CA-1), jota koskee seuraava yleiskaavamääräys: Aluekeskus varataan suuralueen tai useamman kaupunginosan asukkaiden käyttämille julkisille palveluille, kaupalle ja muille yksityisille palveluille. Aluekeskukseen saa sijoittaa MRL 114 :n tarkoittaman vähittäiskaupan suuryksikön. Suunnittelualueen eteläosa on osoitettu työpaikkaalueeksi (TP): Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten palveluille, hallinnolle ja sellaiselle teollisuustuotannolle, josta ei aiheudu ympäristöön merkittävää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa. Vähäinen asuminen alueella on sallittua. Asemakaavoituksella tulee edistää hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisän ympäristön muodostumista. Käsillä olevassa asemakaavan muutoksessa liikekeskus laajenee tälle työpaikka-alueelle. Yleiskaavan selostuksessa todetaan lisäksi: Pohjois-eteläsuuntaisen kaupunkirakenteen vahvistaminen Kaakkurin ja Ritaharjun alueiden rakentamisella parantaa nykyisen joukkoliikennejärjestelmän toimintaedellytyksiä. Jos vahvojen aluekeskusten muodostamisessa kaupungin pohjois- ja eteläosiin onnistutaan, kyetään sillä hillitsemään ajoneuvoliikenteen kasvua ja turvaamaan palvelujen alueellinen saatavuus. Ote Oulun yleiskaavasta Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava, jossa kortteliin 95 on osoitettu liikerakennusten korttelialue (KL-3), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksi-

9 7 kön, jonka rakennusoikeus on k-m2 ja jonka rakennusoikeudesta 3000 k-m2 voi olla päivittäistavaraa. Korttelissa on myös liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m2. Lisäksi korttelissa on laaja yhteinen paikoitusalue (LPA-4). Korttelit on osoitettu toimisto- ja liikerakentamiseen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden käyttöön merkinnöin KTY III ja K I 2/3. Korttelit on suunniteltu pääasiassa toimistorakentamiseen rakennusoikeudella k-m2. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen Tonttijako ja kiinteistörekisteri Oulun kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä asemakaava-alueella. Suunnittelualue on merkitty kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. Korttelialueelle laaditaan tonttijako asemakaavan yhteydessä. Rakennuskiellot Alue ei ole rakennuskiellossa. Pohjakartta Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 1284/ mukainen ja vastaa olosuhteita Maankäyttösopimukset Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus, jonka osapuolina ovat Oulun kaupunki ja Kesko Oyj.

10 Kaava-aluetta koskevat selvitykset Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys 2030 Oulun seudun kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä 2030 Kaakkurin liikekeskus on mukana yhtenä kehitettävänä liikepaikkana. Seutuhallitus hyväksyi esityksen kaupan toimintojen sijoittamisesta ohjeellisena seudun yleiskaavan tarkistamisen pohjaksi ja taustaselvitykseksi. Selvityksessä on esitetty Kaakkurin keskuksen ohjeelliseksi liiketilan lisätarpeeksi k-m2, josta 1000 k-m2 päivittäistavarakauppaa. Kauppapaikan luonteeksi on esitetty Oulun aluekeskus, jossa päivittäistavarakauppaa, tilaa vaativaa erikoiskauppaa ja muuta erikoiskauppaa. Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavamuutoksen kaupalliset vaikutukset Finnish Consulting Group on selvittänyt kaavaluonnosvaiheessa asemakaavanmuutoksen kaupalliset vaikutukset. Raportti erillisenä liitteenä. Yhteenveto raportista kohdassa 5.4. Kaavan vaikutukset. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaakkurin keskus on yksi Oulun kolmesta aluekeskuksesta tulevaisuudessa. Kaakkurin asukaslukuarvio vuosikymmenen lopulla on n asukasta. Aluekeskuksessa sijaitsee hypermarket ja sen yhteydessä useita pienehköjä erikoisliikkeitä. Lisäksi korttelissa on liikerakennus, jossa toimii mm. kodinkoneliike. Palveluvarustuksesta voidaan todeta, että Kaakkurin palvelukeskuksessa on aluekeskustasoon nähden niukasti erikoistavaratarjontaa. Sen sijaan päivittäistavarakaupan tilanne on kehittymässä Kaakkurissa tasapainoiseksi kauppojen koko ja sijainti huomioon ottaen. Nykyisin alueella on K-citymarket, Siwa, Tokmanni ja Teboilin liikennemyymälä. Palokankaantien ja Oulunlahdentien risteykseen rakennetaan parhaillaan S-markettia ja Ouluntullin läheltä Osuuskauppa Arina on varannut tontin päivittäistavarakaupalle. Lisäksi Metsokankaan itäosaan on kaavoitettu tontti lähikaupalle. Kaakkurin liikekeskuksen eteläpuolella olevat KTY-korttelialueet eivät ole lähteneet rakentumaan koska tonteilla ei ole ollut kysyntää. Kaakkuri on seudullinen aluekeskus ja hyvien liikenneyhteyksiensä takia vetovoimainen liikealue, mistä syystä Oulun kaupunki päätti hakea yhteistyökumppania alueen kehittämiseen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaakkurinkolmion liikealueen yhteistyökumppanin haku Kaupunginhallitus päätti ( 493) yhteistyökumppanin hakemisesta Kaakkurinkolmion eli kortteleiden kehittämiseksi tarkoituksella parantaa Kaakkurin palvelu- ja työpaikkaomavaraisuutta. Yhteistoiminta- ja laatusopimus Kaupunginhallitus päätti , että Kesko Oyj:n ja Plantagen Finland Oy:n kanssa käynnistetään yhteistoiminta- ja laatusopimusneuvottelut, jotka koskevat kortteleiden lisäksi myös asemakaavan käynnistämistä Kesko Oyj:n omistamalla korttelin 95 tontilla 3. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että lopullinen varaus edellyttää yhteistyökumppanin sitoutumista mm. alla oleviin kaavallisiin seikkoihin:

11 9 - Kaavoitus ja rakentaminen toteutetaan yhdessä sovittavan aikataulun pohjalta, yhdessä vaiheessa. - Maankäyttö ja lopulliset rakennusoikeuksien määrät määritellään asemakaavatyön yhteydessä. - Liikenne-, ja pysäköinti- ja ympäristöratkaisuja kehitetään yhteistyössä kaupungin kanssa ja erityistä huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Kaupunki edellyttää, että yhteistyökumppani nimeää suunnitteluryhmään ammattitaitoisen liikenne- ja väyläsuunnittelijan sekä ympäristösuunnittelijan. - Asemakaavamuutoksen edellyttämän maankäyttösopimuksen tekemiseen koskien Keskon omistamaa tonttia Tekninen lautakunta päätti ( 620), että Kesko Oyj:n ja Plantagen Finland Oy:n kanssa tehdään yhteistoiminta- ja laatusopimus Kesko Oyj, Plantagen Finland Oy ja Oulun kaupunki ovat allekirjoittaneet yhteistoiminta- ja laatusopimuksen helmikuussa Ohjausryhmä Alueen kaavoitusta varten asetettiin ohjausryhmä Ohjausryhmän kokoonpano: - Matti Karhula, pj Teke / asemakaavoitus - Timo Vanhala ( alkaen Virpi Rajala) Teke / asemakaavoitus - Kaija Puhakka Teke / maa ja mittaus - Eero Keski-Oja Teke / maa ja mittaus - Erkki Martikainen Teke / katu- ja viherpalvelut - Liisa Kääriä-Fischer Teke / katu- ja viherpalvelut Lisäksi ohjausryhmään ovat muut hallintokunnat nimenneet seuraavat henkilöt: - Veli-Matti Hyyrynen Oulun Vesi - Reijo Lammasniemi Rakennusvalvontavirasto Lisäksi ohjausryhmään on kutsuttu Kesko Oyj:n ja Plantagen Finland Oy:n edustajat. Konsultteina liikekeskuksen suunnittelussa ovat toimineet: Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy/ maankäytön suunnittelu, Plaana Oy/ liikenne- ja katusuunnittelu sekä VSU Oy/ ympäristösuunnittelu. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti osallisia kaavamuutosasiassa ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen alueen kiinteistönomistajat, tontinhaltijat, asukkaat ja muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa asemakaavan muutos koskee. Asemakaavahankkeesta on tiedotettu eri käsittelyvaiheissa seuraavia osapuolia: - Pohjois-Pohjanmaan liitto - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Tekninen lautakunta - Keskushallinnon talous ja strategia -ryhmä - Rakennusvalvontavirasto - Kempeleen kunta - Oulunsalon kunta - Oulun seutu, maankäyttö - Oulun seudun ympäristötoimi

12 10 - Oulun elinkeinoliikelaitos - Oulun kihlakunnan poliisilaitos - Oulu-Koillismaan pelastuslaitos - Oulun kaupungin vammaisneuvosto - Oulun Vesi - Oulun Energia, sähkön siirto - Oulun Energia, kaukolämpö - Fingrid Oyj - DNA Oy - Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä - Kaakkuri-Oulunlahden asukasyhdistys ry - lähiympäristön kiinteistönomistajat - ja asukkaat Vireilletulo Asemakaava on tullut vireille Vireille tulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa lehti-ilmoituksessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on esitetty tekniselle lautakunnalle ( 264). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty mielipiteitä. Asemakaavan muutosluonnos, lausunnot ja mielipiteet Asemakaavaluonnos on ollut MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin yksi pyydettyä lausunto ja 6 kpl mielipiteitä. Esitetyt mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen, ks. kohta Asemakaavaehdotus, muistutukset ja lausunnot Kaavamuutosehdotus on ollut MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä Kaavaehdotuksesta esitettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Esitetyt muistutukset ja niiden huomioon ottaminen ks. kohta Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Yhteenveto viranomaisten kannanotoista: ELY-keskus/ Hankkeessa on kyseessä olevan toiminnan täydentäminen. Kaupallisten toimintojen osalta on seudulla paljon paineita ja siksi seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys on tärkeä seudun kaupallisen tasapainon kannalta. Oleellista on kysymys siitä, voidaanko hankkeessa lähteä etenemään yleiskaavan vastaisesti. Liikenteen osalta paineet kasvavat alueella. Lisäselvityksiä tulee laatia vaikutuksista ympäristökuntiin ja ympäröivän alueen kaupan kehittymiseen ja säilymiseen (erikoistavarakauppa ja päivittäistavarakauppa). Seudun kaupallinen selvitys ei korvaa tätä puutetta. Suunnitelma on erittäin hyvä, erityisesti kaupunkikuvallisesti. Pysäköintialueen lähestyminen olevia kerrostaloja on hyvän suunnitelman negatiivinen piirre. Ongelman korjaaminen olisi suotavaa eli paremman näköesteen muodostaminen asuintaloille esim. puistovyöhykettä leventämällä tai puistoalueen istutuksia vahvistamalla. Tiimipolun varren istutusalue puolustaa paikkaansa, koska se katkaisee laajaa pysäköintialuetta. Viranomaisten antamat lausunnot Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana esitettiin yksi pyydetty lausunto, josta tiivistelmä ohessa ja asemakaavoituksen vastine siihen.

13 11 Fingrid Oyj/Verkkopalvelut/Ympäristö/projektipäällikkö Mika Penttilä kirjoittaa pyydettynä lausuntonaan : Asemakaavaluonnokseen on merkitty Fingridin vaara-alue siten, että se kattaa johtoalueen, joten Fingridillä ei ole huomauttamista kaavamerkinnästä. Lähtökohtaisesti voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa ristiriidassa sähköturvallisuuden kanssa eikä toiminta voi aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Asemakaavaluonnoksessa ei ole osoitettu tulkintamme mukaan muutoksia Fingridin voimajohdon voimajohtoalueelle, Asemakaavoituksen vastine: Lausunto ei aiheuta kaavan muutostarvetta. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana esitettiin neljä lausuntoa, jotka ohessa sekä asemakaavoituksen vastineet niihin. Fingrid Oyj/Verkkopalvelu/Ympäristö/projektipäällikkö Mika Penttilä kirjoittaa lausuntonaan : Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausumme seuraavaa: Asemakaavan länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee Fingrid Oyj:n 110 kv (kilovoltin) voimajohto Pikkarala - Kalajoki. Olemme toimittaneet tiedot voimajohdosta ja antaneet lausuntomme kaavaluonnoksesta Fingridillä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta, sillä siinä ei ole voimajohtojen kannalta merkittäviä muutoksia luonnokseen nähden. Aiemmassa lausunnossa mainitut periaatteet voimajohtojen rajoituksista suunnittelulle on kuitenkin otettava huomioon myös jatkosuunnittelussa. Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja, pyydämme lähettämään lausunnolle osoitteella Fingrid Oyj, Ympäristö, PL 530, HELSINKI. Asemakaavoituksen vastine: Lausunto ei aiheuta kaavan muutostarvetta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Alueidenkäyttöyksikön päällikkö Liisa Koski-Ahonen ja arkkitehti Taina Törmikoski kirjoittavat pyydettynä lausuntonaan : Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavan muutos koskee kortteleita sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita. Alueella voimassa olevassa asemakaavassa kortteliin 95 on osoitettu liikerakennusten korttelialue (KL-3), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Korttelissa on lisäksi liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) sekä yhteinen paikoitusalue (LPA-4). Korttelit on osoitettu toimisto- ja liikerakentamiseen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden käyttöön (KTY ja K). Asemakaavan muutoksella liikekeskus osoitetaan yhdeksi kortteliksi nro 95, johon on osoitettu alueet liikerakennuksille (KM, KL) sekä liike- ja toimistorakennuksille (K). Vähittäiskaupan suuryksikön saa sijoittaa vain korttelialueelle KM, johon saa sijoittaa päivittäistavaran myyntitilaa enintään 4000 k-m2. Asemakaavan muutosehdotuksessa on osoitettu Kaakkurin liikekeskukseen kortteliin 95 kerrosalaa yhteensä k-m2. Nykyisin voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu k-m2, joten kerrosalan lisäys asemakaava-alueella on 1960 k-m2. Vähittäiskaupan suuryksikön sallivan liikerakentamisen kerrosala kasvaa 9000 neliömetrillä nykyiseen asemakaavaan nähden. Oulun yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on osoitettu aluekeskustoimintojen alueeksi (CA-1) sekä osittain työpaikka-alueeksi (TP). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca).

14 12 Maankäyttö- ja rakennuslain 71 d :n mukaan (voimaantulo ) vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Tämä koskee myös vähittäiskaupan suuryksikön laajentamista. Kaakkurin liikekeskukseen osoitettava vähittäiskaupan suuryksikön laajennus sijoittuu osittain Oulun yleiskaavan 2020 työpaikkaalueelle (TP). ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavan muutos on mahdollista laatia ilman, että Oulun kaupungin yleiskaavaa ensin muutetaan. Kaakkurin keskus on yksi Oulun kolmesta aluekeskuksesta. Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys 2030 on hyväksytty seutuhallituksessa ohjeellisena käytettäväksi seudun yleiskaavan tarkistamisen pohjana ja taustaselvityksenä. Kaakkurin keskus on palveluverkkoselvityksen mukaan yksi niistä kohteista, joissa päivittäis- ja erikoiskaupan lisärakentaminen täydentää kestävällä tavalla seudun kaupallista palveluverkkoa. Alue on osoitettu Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavassa keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca). Vähittäiskaupan suuryksikkö sijoittuu pääosin Oulun kaupungin yleiskaavan aluekeskustoimintojen alueelle (CA-1). Kaakkurin liikekeskus sijaitsee tulevaisuudessa asukkaan asumakunnan keskuksessa. Se on saavutettavissa myös joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksillä. ELYkeskuksen näkemyksen mukaan Kaakkurin liikekeskuksen laajennushanke voidaan toteuttaa, koska hanke soveltuu hyvin seudulliseen aluekeskukseen ja Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys osoittaa liikekeskushankkeen soveltuvan mitoitukseltaan ja sijainniltaan Kaakkurin alueelle. Asemakaavoituksen vastine: Lausunto ei aiheuta kaavan muutostarvetta. Pohjois-Pohjanmaan liitto / Suunnittelujohtaja Tuomo Palokangas ja kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen kirjoittavat pyydettynä lausuntonaan : Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualueella on keskustatoimintojen alakeskuksen (ca) kohdemerkintä. Aluetta koskee myös Oulun seudun laatukäytävän kehittämisperiaatemerkintä. Asemakaavan ohjeena on Oulun yleiskaava 2020, jossa osa alueesta on aluekeskustoimintojen aluetta (CA-1) ja liikekeskuksen laajennusosa työpaikka-aluetta (TP). Asemakaavan maankäyttö on maakuntakaavan mukainen. Kaavaehdotuksessa on kiinnitetty huomiota korkeatasoisen kaupunkikuvan muodostumiseen liikekeskuksessa maakuntakaavan laatukäytävä-merkinnän mukaisesti. Esitetty kaupan suuryksikön mitoitus vastaa Oulun seudun kauppapaikkaselvityksessä esitettyä suositusta, jonka seutuhallitus on hyväksynyt ohjeellisena yleiskaavoituksen taustaselvitykseksi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamiseen liittyen on vireillä maakunnallinen kaupan palveluverkkoselvitys, joka valmistuu syksyllä Se perustuu Oulun seudun osalta edellä mainittuun seudulliseen selvitykseen, johon on tarkoitus tehdä vain tarvittavia päivityksiä ja maakuntakaavan sisältövaatimusten edellyttämiä täydennyksiä. Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole asemakaavan muutosehdotuksesta maakuntakaavoituksen kannalta huomautettavaa. Asemakaavoituksen vastine: Lausunto ei aiheuta kaavan muutostarvetta. Kempeleen kunta antaa pyydettynä lausuntonaan kunnanhallituksen päätöksen : 272/10/102/2011 KHALL 192 Oulun kaupunki tekninen lautakunta on asettanut Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavan muutoksen julkisesti nähtäville saakka ja muistutukset on toimitettava viimeistään klo tuona päivänä tekniselle lautakunnalle osoitettuna kaupungin kirjaamoon. Muutos koskee Kaakkurin City-marketin ja sen viereisen kodinkoneliikkeen tontteja sekä niiden pysäköintialuetta ja tämän kokonaisuuden eteläpuolelle sijoittuvia rakentamattomia kortte-

15 13 lialueita. Asemakaavan muutoksessa nykyinen k-m2:n suuruinen City-market laajenee nykyisen puutarhamyymälän paikalle sekä osittain myös pysäköintialueelle k-m2:llä. Sen eteläpuolella oleva tontti 7 sijoittuu osittain seudun yleiskaavan mukaiselle TP-alueelle samoin kuin Plantagen-yhtiölle osoitettu 4000 k-m2. Kehitysjohtaja: Esitetty Kaakkurin asemakaavan muutos poikkeaa merkittävästi alueella voimassa olevasta seudun yleiskaavasta. Asemakaavalla ollaan laajentamassa seudullista kaupallista keskittymää. Kaavaehdotuksessa kaupan suuryksiköitä esitetään sijoitettavaksi seudun yleiskaavan työpaikka-alueelle (TP). Voimassa olevassa asemakaavassa korttelit on osoitettu toimistorakentamiseen ja ympäristöhäiriöttömään teollisuuteen (KTY). Käyttötarkoituksen muuttaminen liikerakentamiseen ja vähittäiskaupan lisärakentaminen on merkittävää seudulliselta kannalta ja silloin täytyy ottaa huomioon koko seudun kaupallisen palveluverkon muotoutuminen. Selvitys maakuntakaavan muutosta varten on käynnissä eikä mitoituksesta ole vielä tietoa. Kempeleen kunta katsoo, ettei kaavahanketta voi viedä eteenpäin ennen maakuntakaavan pohjaksi laadittavan palveluverkkoselvityksen hyväksymistä. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus antaa asemakaavaehdotuksesta kehitysjohtajan valmisteleman lausunnon. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. Asemakaavoituksen vastine: Kaavamuutosalueella on voimassa Oulun yleiskaava 2020, jossa alue on osoitettu aluekeskustoimintojen alueeksi (CA-1) ja työpaikka-alueeksi (TP). Oulun seudun yleiskaavassa 2020 kaavamuutosalue on osoitettu seudulliseksi aluekeskukseksi (C-3) ja työpaikka-alueeksi (TP) ja alue on osa Oulun seudun laatukäytävää. Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavamuutoksessa osa vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueesta (KM) ulottuu seudun yleiskaavassa ja Oulun yleiskaavassa merkitylle työpaikkaalueelle (TP). Oulun seudun yleiskaavan keskustatoimintojen C-3-merkintä on muotoiltu enemmän Oulunlahdentien suuntaiseksi kuin moottoritien suuntaiseksi ulottuen Höyhenkujalle asti sisältäen voimassa olevan asemakaavan kolme asuinkerrostalokorttelia. Nyt laadittavassa asemakaavamuutoksessa liikekeskuksen laajennus on sijoitettu liiketoiminnalle vetovoimaisemmalle ja asumiselle epäedullisemmalle alueelle moottoritien varteen. Kaakkurin liikekeskuksen yleiskaavan mukainen TP-alue, joka voimassa olevassa asemakaavassa on esitetty liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY), ei ole lähtenyt kehittymään, koska tonteille ei ole ollut kysyntää. Siitä syystä Oulun kaupunki lähti hakemaan asemakaavan muutoksen ja toteutuksen yhteistyökumppania alueen kehittämiseksi. Nyt laadittavassa asemakaavamuutoksessa esitetty Citymarketin laajennus 8160 k-m2 (KM I- II) sijoittuu kokonaisuudessaan Oulun seudun yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle (C-3). Sen eteläpuoleinen tontin nro 7 vähittäiskaupan suuyksikön korttelialue 4840 k-m2 (KM I-II) sijoittuu osittain seudun yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle (C-3) ja osittain työpaikkaalueelle (TP). Käyttösuunnitelmassa Plantagenille osoitettu tontin nro 8 liikerakennusten korttelialue 4000 k-m2 (KL I-II) sijoittuu seudun yleiskaavan työpaikka-alueelle (TP). Voimassa olevassa asemakaavassa kevyen liikenteen väylän eteläpuolisten korttelialueiden kaavamerkintä KTY mahdollistaa toimistorakentamisen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten ohella myös liikerakentamisen, joten liiketoiminta kyseisellä alueella olisi jo voimassa olevan asemakaavan mukaan mahdollista. Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys hyväksyttiin seutuhallituksessa ohjeellisena seudun yleiskaavan tarkistamisen pohjaksi ja taustaselvitykseksi. Kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä Kaakkurin aluekeskus on yksi niistä kohteista, joissa päivittäis- ja erikoistavarakaupan lisärakentaminen täydentää kestävästi seudun kaupallista palveluverkkoa. Selvityksen esitys kaupan laskennallisen lisätarpeen optimimitoitukseksi Kaakkurin liikekeskukseen on k-m2.

16 14 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kirjoittaa kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossaan: ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavan muutos on mahdollista laatia ilman, että Oulun kaupungin yleiskaavaa ensin muutetaan. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Kaakkurin liikekeskuksen laajennushanke voidaan toteuttaa, koska hanke soveltuu hyvin seudulliseen aluekeskukseen ja Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys osoittaa liikekeskushankkeen soveltuvan mitoitukseltaan ja sijainniltaan Kaakkurin alueelle. Pohjois-Pohjanmaan liitto kirjoittaa kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossaan: Esitetty kaupan suuryksikön mitoitus vastaa Oulun seudun kauppapaikkaselvityksessä esitettyä suositusta, jonka seutuhallitus on hyväksynyt ohjeellisena yleiskaavoituksen taustaselvitykseksi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamiseen liittyen on vireillä maakunnallinen kaupan palveluverkkoselvitys, joka valmistuu syksyllä Se perustuu Oulun seudun osalta edellä mainittuun seudulliseen selvitykseen, johon on tarkoitus tehdä vain tarvittavia päivityksiä ja maakuntakaavan sisältövaatimusten edellyttämiä täydennyksiä. Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole asemakaavan muutosehdotuksesta maakuntakaavoituksen kannalta huomautettavaa. Oulun kaupungin asemakaavoitus katsoo, että ottaen huomioon Oulun seudun yleiskaavan yleispiirteisyyden, Kaakkurin keskustan aluekeskusmaisuuden Oulun kaupunkirakenteessa ja asemakaavan vähäisen poikkeamisen seudun yleiskaavan rajoista vähittäiskaupan suuryksikön osalta Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavamuutoksen noudattaa seudun yleiskaavan tarkoitusta ja tarkkuutta ja maankäytön ohjauksen tarkoitusta. Viitaten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton antamiin kaavaehdotusta koskeviin lausuntoihin ei Kaakkurin liikekeskuksen kaavahankkeen ole tarvetta odottaa maakunnallisen kaupan palveluverkkoselvityksen valmistumista. Lausunto ei aiheuta kaavan muutostarvetta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kaupunginhallitus päätti yhteistyökumppanin hakemisesta Kaakkurinkolmion eli kortteleiden kehittämiseksi tarkoituksella parantaa Kaakkurin palvelu- ja työpaikkaomavaraisuutta. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Kaakkurinkolmion liikealueen yhteistyökumppanin haku Yhteistyökumppanin hakuaikana jätettiin seitsemän hakemusta. Kaupunginhallitus valitsi hakemuksista asemakaavan muutoksen ja toteutuksen yhteistyökumppaneiksi Kesko Oyj ja Plantagen Finland Oy. Ohessa muiden hakijoiden esittämät suunnitelmat ja niiden arviointi. 1)) Kodin Kastelli Maankäytön rakenne on oikeansuuntainen. Rakennus on kehityskelpoinen joskin kaavamainen. Tontille esitetty rakennusoikeuden määrä on liian suuri. Noutopihavarasto on liian hallitseva ja sieltä suora näkymä viereisille asuinkerrostaloille. Kevyen liikenteen ratkaisuja on tutkittu onnistuneesti. Puistovyöhyke puuttuu Pesätien puolelta. 2) Lujatalo Oy Maankäyttöratkaisu soveltuu paikalle. Tyypillinen Retail park-ajatus. Rakennuksen sisältö ja hahmo anonyymeja, mutta edelleen kehitettynä kaariajatus toimii hyvin Citymarketin parina. Arkkitehtuuri soveltuu paikalle. 3) Sjælsø Gruppen A/S Maankäyttöratkaisu on oikean suuntainen. Suurimman liiketilan sijainti ei ole perusteltu asutuksen edessä. Pohjakaavio ja runkosyvyys ovat joustamattomia, koska perustuvat pieniin lii-

17 15 kehuoneistoihin. Huoltopihan on suojattu hyvin. Suojaava vihervyöhyke Pesätielle on liian kapea. kevyenliikenteen ratkaisuja on tutkittu onnistuneesti. 4) NCC Paikkaan tehty oikeansuuntainen ratkaisu. Maankäyttöratkaisu liittyy luontevasti Kaakkurin kaupunkikuvaan ja olevaan Citymarkettiin. Selkeä massoittelu, jossa isot ja pienet liiketilat ovat yhdistettävissä. Huoltopiha kätkeytyy hyvin puistovyöhykkeen sisään. Suora liittymä Metsokankaantielle ei mahdollinen. Kevyen liikenteen ratkaisu on tutkittu onnistuneesti. 5) Masku Kiinteistöt Oy Ei esitetty paikkaan tehtyä maankäyttöratkaisua. Maankäyttöratkaisua ei voida arvioida. 6)Palmberg-Rakennus Oy Mitoitus ja liikenneratkaisut vastaavat kaupungin asettamia lähtökohtia. Tukeutunut hakumateriaalin maankäyttöratkaisuun. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

18 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Valitun yhteistyökumppanin suunnitelma Kaupunginhallitus valitsi hakemuksista asemakaavan muutoksen ja toteutuksen yhteistyökumppaneiksi Kesko Oyj ja Plantagen Finland Oy. Heidän ehdotustaan arviointiryhmä arvioi mm. seuraavasti: Hakemuksen maankäytöllinen ratkaisu on mielenkiintoinen ja innovatiivinen. Se soveltuu luontevasti aluekeskukseen sekä tuo olennaista lisäarvoa paikalle. Kaupunkikuvallisesti muodostaa ehyen kokonaisuuden. Hakemuksessa yhdistetään Kaakkurinkolmion alue olemassa olevaan kaupan alueeseen, johon sijoittuu K-citymarketin lisäksi mm. pien- ja erikoisliikkeitä, kahviloita, ravintoloita ja kuntokeskus sekä Plantagen-puutarhamyymälä. Ratkaisu mahdollistaa Citymarketin varassa olevan palvelukeskuksen kasvamisen luontevasti nykyaikaiseksi kauppakeskukseksi sekä seudullisesti täysin uuden toimijan Plantagenin tulemisen Ouluun. Samalla Kaakkurin kaupallinen palveluvarustus täydentyy erittäin hyvälle tasolle. Kaakkurin liikekeskus, havainnekuva / Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy / Kesko Oyj:n ja Plantagen Oy:n hakemus Esitetyt mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana esitettiin yksi pyydetty lausunto (ks. kohta Viranomaisyhteistyö) ja 5 kpl mielipiteitä. Ohessa tiivistelmät mielipiteistä sekä asemakaavoituksen ja katu- ja viherpalveluiden vastineet niihin. 1) Kempeleen kunnanhallitus/kunnanjohtaja Kari Ahokas kirjoittaa : Huomautus Kaakkurin asemakaavan muutoksesta. Oulun kaupunki on asettanut nähtäville Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavan muutoksen laatimisvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnos on nähtävillä saakka, johon mennessä huomautukset tulee esittää. Muutos koskee Kaakkurin City-marketin ja sen viereisen kodinkoneliikkeen tontteja sekä niiden pysäköintialuetta ja tämän kokonaisuuden eteläpuolelle sijoittuvia rakentamattomia korttelialueita. Asemakaavan muutoksessa nykyinen k-m2:n suuruinen City-market laajenee nykyisen puutarhamyymälän paikalle sekä osittain myös pysäköintialueelle. Ensimmäisen kerroksen liiketilat laajenevat k-m2 ja toiseen kerrokseen on mahdollista rakentaa k- m2 kuntosalia varten. Laajennetun City-marketin lisäksi muutoksessa mahdollistetaan Keskon toisen k-m2:n liikerakennuksen ja saman suuruisen liikerakennuksen rakentaminen Plantagen-yhtiölle. Nykyinen kodinkoneliikkeen kerrosala säilyy k-m2:n suuruisena. Muutoksen jälkeen liikekeskuksen kokonaiskerrosala on k-m2. Tästä on uutta rakentamista on k-m2, josta k-m2 on kaupan tiloja.

19 17 Esitetty Kaakkurin asemakaavan muutos poikkeaa merkittävästi alueella voimassa olevasta seudun yleiskaavasta. Asemakaavalla ollaan laajentamassa seudullista kaupallista keskittymää. Kaavaluonnoksessa kaupan suuryksiköitä esitetään sijoitettavaksi seudun yleiskaavan työpaikka-alueelle (TP). Voimassa olevassa asemakaavassa korttelit on osoitettu toimistorakentamiseen ja ympäristöhäiriöttömään teollisuuteen (KTY). Käyttötarkoituksen muuttaminen liikerakentamiseen ja vähittäiskaupan k-m2:n lisärakentaminen on merkittävää seudulliselta kannalta ja silloin täytyy ottaa huomioon Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen suositukset. Selvitys on vielä kesken eikä mitoituksesta ole päästy yhteisymmärrykseen. Kempeleen kunta katsoo, ettei kaavahanketta voi viedä eteenpäin ennen palveluverkkoselvityksen hyväksymistä. Asemakaavoituksen vastine mielipiteeseen: Kaavamuutosalueella on voimassa Oulun yleiskaava 2020, jossa alue on osoitettu aluekeskustoimintojen alueeksi (CA-1) ja työpaikka-alueeksi (TP). Oulun seudun yleiskaavassa 2020 kaavamuutosalue on osoitettu seudulliseksi aluekeskukseksi (C-3) ja työpaikka-alueeksi (TP) ja alue on osa Oulun seudun laatukäytävää. Maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n mukaan yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa ja 35 :n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Asemakaavalla taas tarkennetaan yleispiirteisissä kaavoissa tehtyjä ratkaisuja ja siinä voidaan tehdä tarkennuksia ja joitakin muutoksia aluevarauksissa. (lähteet: Hallberg- Haapanala-Koljonen-Ranta. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, 2000 sekä Maankäyttö- ja rakennuslaki Opas 13 Yleiskaavan sisältö ja esitystavat). Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavamuutoksessa osa vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueesta (KM) ulottuu seudun yleiskaavassa ja Oulun yleiskaavassa merkitylle työpaikkaalueelle (TP). Oulun seudun yleiskaavan keskustatoimintojen C-3-merkintä on muotoiltu enemmän Oulun lahdentien suuntaiseksi kuin moottoritien suuntaiseksi ulottuen Höyhenkujalle asti sisältäen voimassa olevan asemakaavan kolme asuinkerrostalokorttelia. Nyt laadittavassa asemakaavamuutoksessa liikekeskuksen laajennus on sijoitettu liiketoiminnalle vetovoimaisemmalle ja asumiselle epäedullisemmalle alueelle moottoritien varteen. Kaakkurin liikekeskuksen yleiskaavan mukainen TP-alue, joka voimassa olevassa asemakaavassa on esitetty liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY), ei ole lähtenyt kehittymään, koska tonteille ei ole ollut kysyntää. Siitä syystä Oulun kaupunki lähti hakemaan asemakaavan muutoksen ja toteutuksen yhteistyökumppania alueen kehittämiseksi. Nyt laadittavassa asemakaavamuutoksessa esitetty Citymarketin laajennus 8160 k-m2 (KM I- II) sijoittuu kokonaisuudessaan Oulun seudun yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle (C-3). Sen eteläpuoleinen tontin nro 7 vähittäiskaupan suuyksikön korttelialue 4840 k-m2 (KM I-II) sijoittuu osittain seudun yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle (C-3) ja osittain työpaikkaalueelle (TP). Käyttösuunnitelmassa Plantagenille osoitettu tontin nro 8 liikerakennusten korttelialue 4000 k-m2 (KLI-II) sijoittuu seudun yleiskaavan työpaikka-alueelle (TP). Voimassa olevassa asemakaavassa kevyen liikenteen väylän eteläpuolisten korttelialueiden kaavamerkintä KTY mahdollistaa toimistorakentamisen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten ohella myös liikerakentamisen, joten liiketoiminta kyseisellä alueella olisi jo voimassa olevan asemakaavan mukaan mahdollista. Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys hyväksyttiin seutuhallituksessa ohjeellisena seudun yleiskaavan tarkistamisen pohjaksi ja taustaselvitykseksi. Kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä Kaakkurin aluekeskus on yksi niistä kohteista, joissa päivittäis- ja erikoistavarakaupan lisärakentaminen täydentää kestävästi seudun kaupallista palveluverkkoa. Selvityksen esitys kaupan laskennallisen lisätarpeen optimimitoitukseksi Kaakkurin liikekeskukseen on k-m2. Kaakkurin liikekeskus sijoittuu ihanteellisesti kaupunkirakenteessa. Se sijaitsee tulevaisuudessa asukkaan asumakunnan keskuksessa, johon on hyvät autoliikenteen, kevyen liiken-

20 18 teen ja joukkoliikenteen yhteydet. Kaakkurissa väestö asuu lähes kokonaisuudessaan 2 km:n pyöräilyetäisyydellä Kaakkurin liikekeskuksesta. Ottaen huomioon Oulun seudun yleiskaavan yleispiirteisyyden, Kaakkurin keskustan aluekeskusmaisuuden Oulun kaupunkirakenteessa ja asemakaavan vähäisen poikkeamisen seudun yleiskaavan rajoista vähittäiskaupan suuryksikön osalta, voidaan katsoa Kaakkurin liikekeskuksen asemakaavamuutoksen noudattavan seudun yleiskaavan tarkoitusta ja tarkkuutta ja maankäytön ohjauksen tarkoitusta. Mielipide ei aiheuta kaavan muutostarvetta. 2) Tellervo Jokinen kirjoittaa : Plantagenin rakentaminen asuinalueen keskelle on todella erikoinen ratkaisu. Muualla Suomessa Plantagen myymälät on pyritty sijoittamaan kauas asutuksesta, kuten yleensäkin suuret puutarhamyymälät. Niiden ulkomyyntialueet eivät ole koskaan kovin esteettisiä ja häiritsevät näin ollen asutuksen viihtyisyyttä. Aiemmin Oulussa on sijoitettu onnistuneesti asutusta häiritsemättömälle alueelle esimerkiksi Kaakkurin kulman Bauhaus ja sen yhteydessä olevat myymälät. Ongelmakohtia ko. asemakaavan muutoksessa on lukuisia. Ensinnäkin viereisen kerrostalon ikkunoista ja parvekkeilta katsottuna maisemat muuttuvat huomattavasti huonompaan suuntaan. Nykyisen luonnonvaraisen viheralueen sijaan näkyminä tulevat olemaan suuri paikoitusalue ja Plantagen myymälän ulkomyyntialue. Toiseksi liikenne ja varsinkin siitä aiheutuva meteli kerrostalojen edessä tulevat lisääntymään valtavasti ihmisten kulkiessa paikoitusalueelle ja huoltopiha-alueille Pesätien kautta. Katu on jo tällä hetkellä ahdas, mutta muutoksen mukanaan tuoma liikenteen määrän lisääntyminen aiheuttaa merkittävää tukkoisuutta Pesätielle. Tämä puolestaan heikentää Pesätien kevyen liikenteen turvallisuutta ja lisää huomattavasti pakokaasujen määrää asuinalueen ja asuntojen hengitysilmassa. Alun perin, vuonna 2005, Pesätien alkupäähän on ollut kaavoitettuna neljä kolmen kerroksen pienkerrostaloa, jolloin alue olisi säilynyt siistinä ja rauhallisena. Alueelta asunnon ostaneet ovat uskoneet hankkineensa kodin viihtyisästä kaupungin osasta, mutta asemakaavan muutos tulee kuitenkin laskemaan Pesätien asuntojen viihtyisyyttä ja arvoa rajusti. Jos Plantagen ja sen ulkomyyntialueet kuitenkin päätetään sijoittaa asemakaavan muutoksessa mainitulle paikalle, tulee kaupungin huolehtia alueen viihtyisyydestä ottamalla huomioon Pesätien kerrostalojen näkökanta. Paikoitusalue tulee ehdottomasti siirtää kauemmas Pesätien asutuksesta, nykyisin olemassa olevan paikoitusalueen yhteyteen. Pesätien ja paikoitusalueen väliin tulee jäädä huomattavasti suunniteltua laajempi viheralue, jolloin asuintaloille tarjotaan rauhallisemmat näkymät Pesätien suuntaan. Lisäksi Pesätieltä suunniteltu käynti paikoitusalueelle tulee siirtää Metsokankaantien puolelle, jolloin liikenteestä aiheutuvat haitat poistuvat asutuksen edustalta ja liikenne Pesätiellä pysyy entisellään. Metsokankaantien puolella on hyvin tilaa rakentaa uusi käynti lisäkaistoineen suunnitellulle paikoitusalueelle. Plantagenin ulkomyyntialue saadaan esteettisemmän näköiseksi rakentamalla katettu ulkomyyntialue, joka edistää asuintalojen viihtyisyyttä muuttamalla näkymät ylempiin kerroksiin siistimmiksi. Toisena vaihtoehtona on ulkomyyntialueen siirtäminen kauemmas Pesätiestä esimerkiksi rakennusten väliin nykyisen Citymarketin ulkomyyntialueen tilalle. Asemakaavoituksen ja katu- ja viherpalveluiden vastine mielipiteeseen: Pesäpuistoon on osoitettu matalat maisemavallit puu- ja pensasistutuksineen peittämään noutopihaa asutuksen suunnalta. Asemakaavamuutoksesta huolimatta maisemat Pesätien varren asunnoista muuttuisivat alueen rakentamisen yhteydessä joka tapauksessa ja luonnonvarainen viheralue pienenisi merkittävästi, sillä voimassa olevassa asemakaavassa Pesätien länsipuolelle kortteleihin 96, 97 ja 99 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueet (KTY III) sekä kortteliin 98 liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K I2/3). Kyseinen kaava mahdollistaa liikerakentamisen, joten nyt esitetty asemakaava ei poikkea käyttötarkoituksen osalta aiemmasta muutoin kuin vähittäiskaupan suuryksikön osalta (KM-merkintä). Viheraluetta voimassa olevassa asemakaavassa on laajemmin Metsokankaantien varressa, mutta Pesätien asuntojen lähellä vähemmän

21 19 kuin nyt esitetyssä asemakaavamuutoksessa. Pesätien puolella ulkomyyntialue määrätään kaavassa aidattavaksi, mikä antaa näkösuojaa piha-alueelle. Kaakkurin keskus sijaitsee liikenteellisesti edullisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittien varrella lähellä asutusta, mikä vähentää oman auton käyttöä asiointiliikenteessä. Uudet palvelut lisäävät ja monipuolistavat tarjontaa, mikä osaltaan vähentää liikennetarvetta alueen ulkopuolelle. Lisäliikenne jää siten kohtuulliseksi. Uuden pysäköintialueen liikenteestä pääosa tulee käyttämään Metsokankaantien parannettavaa liittymää. Pesätien liikenne lisääntyy arviolta muutamalla kymmenellä ajoneuvolla huipputunnin aikaan. Pesätien ja Metsokankaantien liittymää parannetaan ja siinä varaudutaan liikennevalo-ohjaukseen sujuvan liikenteen turvaamiseksi jatkossakin. Uusia tonttiliittymiä pääkatuna toimivalle Metsokankaantielle ei voida sallia liikenneturvallisuussyistä. Mielipide ei aiheuta kaavan muutostarvetta. 3) Asunto Oy Oulun Pesätie 2:n hallitus/reijo Leskelä, Anikka Autio, Anja Kaukonen ja Eero Korhonen kirjoittavat : Katsomme, että kaavaluonnoksessa esitetty liittymä parkkialueelle Pesätieltä ei ole onnistunut. Se on toinen parkkialueen vain kahdesta liittymästä. Kyseisessä kohdassa kapeaa Pesätietä käyttää alueen terveyskeskuksen ja koulun vuoksi ajoittain vilkkaan henkilöautoliikenteen lisäksi myös runsaasti Kaakkurin, Metsokankaan ja Kempeleen joukkoliikennettä. Parkkialueelle mennessään Metsokankaantieltä tuleva ajoneuvo joutuisi heti Pesätielle päästyään kääntymään parkkialueelle ajosuunnastaan vasemmalle ja tukkimaan liikennettä. Lisäliittymien rakentaminen Metsokankaantieltä onnistunee huomattavasti helpommin. Myös yhteys Kaakkurin liikekeskuksesta Limingantielle helpottaisi tilannetta. Viheralue, joka on suunnitelmassa sijoitettu Metsokankaantien varrelle, tulisi sijoittaa Metsokankaantien ja Pesätien kulmaukseen. Näin sijoitettuna parkkipaikan pakokaasut jäävät kauemmaksi asutuksesta eivätkä haittaisi asukkaiden hengitysilmaa. Tällä tavalla myös kauppakeskus ja asuinalue saisivat selvästi toisistaan erottavaa aluetta lisää. Asemakaavoituksen ja katu- ja viherpalveluiden vastine mielipiteeseen: Kaakkurin keskus sijaitsee liikenteellisesti edullisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittien varrella lähellä asutusta, mikä vähentää oman auton käyttöä asiointiliikenteessä. Uudet palvelut lisäävät ja monipuolistavat tarjontaa, mikä osaltaan vähentää liikennetarvetta alueen ulkopuolelle. Lisäliikenne jää siten kohtuulliseksi. Uuden pysäköintialueen liikenteestä pääosa tulee käyttämään Metsokankaantien parannettavaa liittymää. Pesätien liikenne lisääntyy arviolta muutamalla kymmenellä ajoneuvolla huipputunnin aikaan. Pesätien ja Metsokankaantien liittymää parannetaan ja siinä varaudutaan liikennevalo-ohjaukseen sujuvan liikenteen turvaamiseksi jatkossakin. Uusia tonttiliittymiä pääkatuna toimivalle Metsokankaantielle ei voida sallia liikenneturvallisuussyistä. Autoliikenteen katuyhteys moottoritien ali ei myöskään ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen. Sen sijaan olemassa oleva kevyen liikenteen pääreitti alikäytävineen Perävainion suuntaan on turvallinen asiointi- ja koululiikenteen käyttöön. Viheralue pysäköintialueiden välissä on tärkeässä roolissa katkaisemassa laajaa asfalttikenttää. Myöskään kevyen liikenteen linjausten takia ei autopaikkoja ole voitu sijoittaa lähemmäksi kevyen liikenteen alikulkua ja siirtää tuolloin viheralue etelämmäksi. Tällöin on toisaalta voitu säilyttää olevaa puustoa, jota taas puolestaan ei ole olemassa Pesätien ja Metsokankaantien liittymän tuntumassa. Mielipide ei aiheuta kaavan muutostarvetta. 4) Seppo M. Lehto kirjoittaa : Ruohotason kauppa Kaakkurin kaupunginosan kortteli Underground Shops Ratkaisu olisi maan alle rakennetut betonibunkkerit joissa ei ole muuta kuin näyteikkuna/ovi (ja sen eteen vedettävä metalliverho). Koko olisi esim. 3 m leveä, 5 m syvä ja korkeus 2,6m. Koska ideana se että paikat olisivat todella halpoja vuokrata myös nuorisolle, niiden varustus olisi

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS

Päivämäärä 02.02.2016. Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 41 Dno Päivämäärä 02.02.2016 Asemakaavan muutos 564-2268, Limingantullin kaupunginosa (Alasintie 12), OAS OUKA/7702/10.02.03/2015 Ote pöytäkirjasta 4/2016 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, joka koskee Oulun kaupungin Toppilan kaupunginosan korttelin 27 tonttia nro 18 sekä puisto- ja rautatiealuetta AM2078

Asemakaavan muutos, joka koskee Oulun kaupungin Toppilan kaupunginosan korttelin 27 tonttia nro 18 sekä puisto- ja rautatiealuetta AM2078 1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1.3.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Toppilan kaupunginosan korttelin 27 tonttia 18 sekä puisto- ja rautatiealuetta koskevaan asemakaavaan (Messipojantie 27) kaavatunnus AM2078 Dnro

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskelan kaupunginosan korttelin 9 tonttia nro 5 koskeva asemakaavan muutos (Emäpuuntie, Lokitie) AM2004 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI 24.8.2009 Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteli 85, osa korttelista 86 sekä puistoaluetta MRL 63

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE. Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 4-6 sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE. Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 4-6 sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 30.3.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 2 ja 3 sekä katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Puolakantie, Oulunlahdenpolku, Koivistontie)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. Alue. Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan kortteli 10046 ja siihen liittyvä katualue. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

ASEMAKAAVASELOSTUS. Alue. Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan kortteli 10046 ja siihen liittyvä katualue. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut ASEMAKAAVASELOSTUS Alue Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan kortteli 10046 ja siihen liittyvä katualue / Ympäristöpalvelut 20.01.2015 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaehdotuksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Päivämäärä 10.02.2015. Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS

Päivämäärä 10.02.2015. Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 53 Dno Päivämäärä 10.02.2015 Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS OUKA/2691/10.02.03/2014 Ote pöytäkirjasta 3/2015 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot