Koskaan(enää(muutos(ei( tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat Vapaa pudotus Oy !!!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koskaan(enää(muutos(ei( tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat 5.4-14.5.2013. Vapaa pudotus Oy !!!"

Transkriptio

1 Koskaanenäämuutosei tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat Vapaa pudotus Oy 1!

2 Johdanto Luovienalojenverkostontulevaisuustyöpajatjärjestettiinhuhti5toukokuunaikanakahdeksallaeri paikkakunnalla.tavoitteenaolikerätätietoajaideoitasiitä,mitenluovaatalouttatulevaisuudessa alueillakehitetään,sekäjakaatietoajoolemassaolevistahyvistäkäytänteistä. Mukanaolivat Seinäjoenseutu Pohjois5Karjala Etelä5KarjalajaKymenlaakso Pohjois5PohjanmaajaKainuu HelsinkijaLahti Pirkanmaa Lappi Lounaisrannikonalue Työpajoissakirjattiin 26parastakäytännettä Yli500ajatustajaideaaluovienalojenkehittämiseentulevaisuudessa 16toivottuatulevaisuuttav.2016mennessä Kahdeksanalueellistatiekarttaa Tulevaisuudessaluovantaloudenkehittämisessätuleepanostaaerityisestimonialaiseenja teemalliseenkehittämiseen,elisiihen,mitenluovatalatsaadaantukemaanjakehittämäänalueiden kärkiosaamista.työpajoistasaatiinpaljonhyviäkäytännönideoitamm.juuritällaisiinavauksiin.tästä raportistalöydätkaikkialueellisettyöpajamuistiotsekäalueellisettiekartat. 2!

3 Työpajoissa esiin nostettuja tulevaisuuden trendejä! Erialojenvälinenyhteistyölisääntyy Luovatalat,hyvinvointi,matkailu,kulttuuri,perusteollisuus Seniorpolis5konsepti Hyvinvointijamedia5ala:yhdistyminen Digitaalisuus Cloudcomputing:musiikki,kuva,teksti,tuotanto Kaikkisiirtyynettiin Ekologisuus,greencare,cleantech,hyvinvointiosaaminen,vuorovaikutusarvotja moraali) Paikallisuus,tarinat hyvälaadukaspalvelupakettiesim.matkailijalle Pitkälletuotteistetutbrändit:Lego,Skylandersesimerkkinä) Personoiduttuotteet Hyvinvointipalveluiden yhteisöllisyys CocaCola,interaktiivisettuotteetjaesim.nettileffat Uudetkulttuuripalvelut Instituutioidenpurkaminen/muuttaminen Supersaturaatio Tavarapaljousjasenvastatrendi:autoteollisuusesim.laskussa 3!

4 Vertaiskulttuuri:kaikkeaeitarvitseomistaaitse,vaanomistetaanyhdessä Screwedgeneration Jugaad:kunresurssejanolla,luovuussuurimmillaan Mainonnanmeemiyttäminen:somessaleviävätilmiöt Markkina5analyysittarkempiajatietoonvoidaanreagoida:nähdäänesim.peleissä nopeasti,mihinkannattaapanostaa Palvelu5jatuotemuotoilu:kaikenpitääollasofistikoitunempaajaintuitiivisempaa Digitalisoituminen:käyttäjästäsisällöntuottajana Joukkorahoitus Kiinan/länsimaidenmarkkinatalous Joukkoistaminenjacrowdfunding Ryhmässätekemisenerilaisetmuodot, 4! Esim.rahoitusvoipakottaatekemäänyhdessä Vapaaehtoisetyhteenliittymät:yhdessätekeminenmahdollistaaisompien kokonaisuuksientarjoamisenjatoteuttamisen Tekijänoikeuskysymyksetvaikuttavatliiketoimintaan,lainsäädäntöuudistukset. Saavutettavuudenmerkityskasvaa Mikrohinnoitteluvaikuttaahinnoitteluunjalisäarvonymmärtämiseenmistäollaan valmiitamaksamaan,jamistäei) Arvopohjaisuus: netinkauttakeikalle liittyykestäviinarvoihin liikkuminenpaikasta toiseenvähenee Visualisointilisääntyyesim.Ikeankäyttöohje) Kansainvälisyyslisääntyy,yhteistyöylirajojen Kulttuuriosaamisenmerkityskasvaa Joustavatuudistuvatliiketoimintamallitjatuotantoprosessit Uudelleenajattelu,uudistuminenuusienpalvelujensuhteen Kuinkavihreätuotantomallielokuvateollisuudessavaikuttaavalintoihin? Verkostoitumisenavullatekijätvoivatkeskittyäomaanosaamiseensa. Verkostossatoimiminentuottaamoniosaamista. Vanheneminen,hyvinvointi5jaterveysnäkökulma Vanhuudentarinaonkirjoitettavauudelleen Vanhuusteknologia Segmentoimisenvaikeus,esim.vanhuuseiolesegmenttitarvelähtöisyystilalle) Saavutettavuus:Mitenteknologiahyödyttääteknologiankehittyminen)? Julkinenrahavähenee Toimialojenrajapinnoillatoimiminen Osto5osaaminen Digitalisoituminen,digitaalinenkuluttaminen Digitaalisensisällönkuluttaminenvälttämätönpaha.Trendituleeolemaan aidoissakohtaamisissa,oikeissaesityksissä. Yksilöllisyys,segmentoiminenonhaastavaa. Ikääntyneidenkulttuurija lastenkulttuuriaaikuisille :esim.virkkaustyöpajataikuisille. Viihteellistyminen. Lastenkulttuurivaluuvanhuksillejakeski5ikäisille Saavutettavuus

5 Ansaintalogiikkaskaalautuvuudenjavolyyminkauttahinnoittelumuuttuu,uudenlaiset jakelukanavat,uudetlogiikat) Kustannustehokasinnovaatiotoiminta,kokeilukulttuurimyösyrityskehittämiseen teemallinenkehittäminen,kehittäjienjayrittäjienaikakäsityksenero) Siemenrahoituksetnousevat,mittavatukeminenlaskeeamerikassajofriends,fools, family rahoitusalkuvaiheessa,vastagotomarket vaiheessarahoitustaesim. enkeleiltä) NewNormal5ajattelunymmärtäminen,mitendigitalisoituminenmuuttaaihmisiäja yhteiskuntaammeesim.peterhinsseninajatukset) Elämyksellisyys,viihteellisyysvastareaktiotuleeosaltaihmisiä) Vaativatbrändit,tarinanmerkitys Rajapinnoistanousevatradikaalit)innovaatiot Kulttuuriympäristönymmärtäminen Nähdäuudesti! Asiakasosaaminen Paljonasioitajotkaovatvastakkaisiatoisilleen:arvokeskustelu,arvoajattelu.Esim. eettisyys,vastuullisuus,kulttuurihyvinvointivanhustenhuollossa. Palveluistasiirrytäänelämystalouteen Seniorielämämuutoksessa Paikallisuus,paikallinenkuluttaminen. Digitalisoituminen,informaatiovyöry.Luovatalatvoisiollamerkittävässäasemassa,kun pyritäänjakelemaantietoakiinnostavasti. Heimoutuminen,joukkoistaminen:mitenkäyttäjäryhmätsaadaanmukaanpalveluiden kehittämiseen? Kiteytyksenä: korporaatio5ihmisenkuolema. Trendit:yhteisöllisyys5yksilöllistyminen,arvokasikääntyminen,sosiaalinenmedia, joukkoistaminen,pelillistyminen/pelillistäminen.ihmisethaluavatviihtyä.elämykset. Palveluidentuottajanjakäyttäjänrajanhämärtyminen,yhteisosallisuuspalvelujen kehittämisessä Lifestyle kuulutaanryhmiin Slow5arvot laadunarvostaminen,yksilöllisetpalveluratkaisut. Ekologisuudenarvokasvaa. Ympäröivänkulttuurinarvostaminen,vanhansäilyttäminen. Kansainvälistyminen toimiminenkansainvälisessäympäristössä Tarvitaanjäykkiinyritysmuotoihinjoustavuutta Kumppanuus,tehdäänerilaistayhteistyötäyhdessä Markkinoinninmuodot:entistäenemmänenemmänsosiaalinenmedia,markkinoinnin personoituminen.nopeus. Yhteisöllisetrahoitusmuodot,kokeellisuusluovillaaloilla. Pienuusjayksilöllisyysovatnouseviatrendejäkuluttamisessa. 3D5tulostaminen Myyntijakykyuudistua Skenaarioidenmukaanvuoteen2020mennessäUSA:ssamyyjienmääräon pudonnutradikaalistinyt18milj. tulevaisuudessa4milj.). Myyntijamarkkinointisiirtyvätverkkoon,jaasiakasitselöytääpalvelun tarjoajan 5!

6 Työpajojen yhteenvedot Seinäjoki Osallistujat PekkoHokkanen,Etelä5Pohjanmaanliitto VirpiMyllymäki,Etelä5Pohjanmaanliitto PäiviAlaniska,FramiOy KirstiVuori,Etelä5Pohjanmaanliitto KariSalo,Seamk OskuKetola,Frami,Tapahtumalataamo MikaVirkkala,Sibelius5Akatemia,Seinäjoenyksikkö RailiErkkonen5Myllyniemi,Etelä5PohjanmaanUusyrityskeskus RiittaKetomäki,Etelä5PohjanmaanEly5keskus Anne5MarjoPaunu,puukerrostalojajulkisetpuurakennukset hanke,ttyprojektitutkija KimmoKulmala,Epanet5verkosto,Etelä5Pohjanmaankorkeakouluyhdistysry MarjoKamila,Aaltoakulttuurimatkaillen5hanke,kulttuuritoimi HeidiVäliaho,Seinäjoenkaupunki,kulttuuritoimi IrmaJaakkola,Ruokaprovinssi5projekti,SEEK KirsiMattila,Roihu5hanke,FramiOy Maija5LiisaNyyssölä,Seinäjoenkansalaisopisto SannaKarimäki5Nuutinen,Seinäjoenkaupunki,Seinäjoentaidehalli Luovien alojen kehittämisen TOP 5 alueella Ryhmä 1 Komiatahto:kantavavoimakaikellekehittämiselle Hetiideatkonkreettiseksitoimenpiteiksi Muuttovoittoinenkaupunkiseutu,kasvukeskus RytmikorjaamojaFraminrakennukset Osaaminenjaverkostot,professoriverkostot Vuorijajärvikinrakennettuitse Ryhmä 2 Sosiaalisetverkostot Avoininnovaatio ajattelujayhdessätehtävätuotekehitys ValloitetaanensinmaailmajatullaansittenvastaSuomeen 6!

7 Ryhmä 3 Rytmimusaverkosto,mahdollistaayhteistyön MARS5tapahtuma+muutvahvattapahtumat Yhteistyökonseptit:Jokipiinpellava,LennoljaVMCarpet5Aavayms. Klasi5tv Wallsport areena Ryhmä 4 Jossäkeksitprojektissajotakin,mitämyydä,sullaonhelvetillinenongelma. GPS-ideointi o Millaisiaheikkojasignaalejatunnistammeluoviinaloihinliittyen?Mitenhuomioimme ne? o Millaistayhteistyötäjamillaisiauusiaalueellisia)kumppanuuksiatarvitsemme? o Mitenmahdollistammeerialojenvälisenjatkuvan yhteistyön? o Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivista! liiketoimintaa? 7!

8 Heikotsignaalit Viihteellisyys vapaa 5aika) LuovienalojenTrainer5ohjelma Manuaalinenyhteisöllisyysvs.digitaalinenyhteisöllisyys Ikääntyminen yms.tarpeeteriyttämistävaativinaasioina Perheminänjasosiaalisenminänvälisen gäpin kasvu Työ5javapaa5ajansekoittuminen Luovienalojenlaaja5alaisempikehittäminen EP identiteettiämyyntiinlisää Tapahtumatapahtumansisään Ihmisetkaipaavatintiimiyttäjatunnelmaa Massatapahtumienkriisi Luovuuskummit Luovienalojenkaupallistuminenuhkana Hyvinvointivalmennus Uudensukupolvenyrittäjätottavatjohuomioonmuutakinkuinraudanvääntämisen sitäpitäävahvistaa Kokonaisvaltainenyrityskuva visuaalisuus Kulttuurituotannonkoulutus5liiketoimintaosaaminen Itsetekeminenjaviljely kaupunkiterassit,parvekepuutarhat Harrastajastaasiakkaaksi julkinen/vapaaehtoistoimintakaupallistuu vastavoima? Käsityö tuunaaminen,martta5liikkeenuusinousu Yhteistyöjakumppanuudet Isojapieniyhteen Luovatalatpilottina VSA5SJKrakkaussuhteenkukoistus maakuntarajatpois Videollakertominen kukaauttaaep:llä? Piententuottajien/tuotteidenylösnostoisoissavaltakunnallisissatapahtumissa markkinoidenlaajennus Luodaanuusikisällijärjestelmä Testauskauppahalliluovillealoille Nopeatestausalusta/areena Hautomo kannustinisoillefirmoilleottaapieniäsiipiensuojaanshopinshop5ajattelu) Osaamisenvahvistaminen Lisääkonkretiaayhteistyöverkostoihin Lupapyrkiäkonkreettisestikohtiinnovaatioita,tuki=diilipotentiaalisestatuotteesta InnoHub,RytmiHub yhteisöllisyydestäjayhteisestätavoitteestavoimaa Liikasuunnittelujatutkimusseis idea,testaus,protot,kokeilut Videopankkiosaajista,ideoista,tuotteista,palveluista,yrityksistä Mobiilisoftakoodaajia Yhdistetäänpankista uusiakokonaisuuksia,uusiabisneksiä CaseTaidekeskuskonkreettinenesimerkki) 8!

9 Asiantuntijaverkostot:omanasiantuntijuudentunnistaminen,muidenasiantuntijoiden huomiointi Ystävyyskaupunkienyhteistyö:osaamisvaihto,kv5yhteistyö Kahdenlaistaverkostotyötä:epämuodollinen asiatedellä,tavoitteellinen S5joki/Vaasa yhteistyömatkailu Taide5jakulttuuriliiketoimintayhdessä Kulttuuriruoka:ravintolat,kulttuuritoimi,taksikuskit,kaupunkijunat,oppaat Aaltokeskustutuksi Erialojenyrittäjätjatutk.Keh.Jakoul.Toim.Yht.työ Kasvuyrittäjyysohjelmanalleluovienalojentiimi Verkostotapaamiset Erialojenvälisenyhteistyönmahdollistaminen Matchmaking Openinnovations luovapankki,avoinluovuuskoodi Uusitaidekeskusmonialainen,poikkitieteellinensekäuudetansaintamallit Kansainvälisyys vaihtuvienteemojenresidenssi Urheilujakulttuuri Liikennekulttuuri:hyvinvointi,yhteisöllisyys,imagohyöty,ympäristötekijät Uusitoimialataimoniala actioniavaativaideakehitteillevrt.yhteinenlapsi) Avoinpalveluinnovaatiofoorumi:ilmoitatarpeesiavoimestituottajille Projektirahoitusohjaamaan Yhteistyöverkostot,sitouttaminentoimintaanesim.rytmimusaverkosto) Koulutusyhteistyötestaus Kritiikinhyväksikäyttö eritoimialatsparraamaantoisiaan IdeariistovapaaEP=IdeabisnesmallinkehitysEP:lle Tarvitaankopitkiäyhteistyösuhteitanykyaikana? Uudetyrittäjätovatehkävalmiimpiapanostamaanmuotoiluunjatyöhön Törmäilyalustat yrityksetjaluovanalantekijät Hankkeistabisnestä ideaelättääitseitsensä Oikeassasuhteessapropellihattuja,ankeuttajia,toimeentarttujia Tilaratkaisut Messutjossaluovienalojentekijätesittäytyvät Yrittäjänaikaonkallista,hyötyonoltavavälitöntä Uusiinnovatiivinenliiketoiminta Epäonnistumisestapalkitaan vuodentestaaja Uudettoimialojenvälisettörmäysmallit kokeilut OpeninnovationsforCreativeBusinesses Yrityskehittäjienosaamisenkehittäminen Joukkorahoituksenkäyttäjätuottajuus nopeatkokeilut EPosuuskauppaluovatalatincluded 9!

10 Verkkomyyntiä 5Jasittenmiksatanämävahvuudetjaheikotsignaalit Tiedostaaalueenvahvuudetjalisätäheikotsignaalit musa,ruoka,kulttuuri, tapahtumat Muutosmuutoksenvuoksi kamppis Paperityö/rahoituksenhakupalveluluovillealoille Sattumablokkaajat yrityksiin Monialaisetkehitystiimit Yksittäistenyritystenhankerahoituksenparempijoustavuus hyödynmaksimointi Businessmuuttuu,mistäserahatuleeesim.immateriaalioikeudet) Elämystyöleirit maatilamatkailupaketitkiireisillekaupunkilaisille Sarjayrittäjyysnopeatempoista eipysähdytäyhteenjuttuun.haastaarahoittajatja lainsäätäjät Pitkäaikaisistalyhytkestoisiinmyyntiakteihin tiedotushaasteena Dada5ravintolat Osaamistasonnostaminen Sukupolvenvaihtuminen Uniikittuotteet Henkilökohtaisuus Popup myymälät muutkinkuinruoka Toivottu tulevaisuus 2020 Ryhmä1 Yhteisöllisetjaluovattyöympäristöt EsimerkkinäFramiopiskelijat,kouluttajat,yrittäjät),missänytkaikkiomissa lokeroissaan Kehitetään Iltapäivätanssit Kesäjuhlat Aamukahvit Terapiapuutarha Tyhjilläänolevattilathyötykäyttöön Mobiilittyöpisteet,kuntoimistolla Popup5tapahtumat,Popup5myymälät Mitenpäästäänpoislokeroista?Pitäisitutustuatoisiinsajajakaatietoa.Bisneksiäsyntyy yhteistyöstä.tarvitaanorganisoitumista. MalliaSteveJobsista,PixaristajaAulasta.Pakotetaanihmisettörmäämääntoisiinsa. Seinäjoenseutuympärivuotiseksitapahtumakaupungiksi Nyttapahtumatpainottuvatkesään 10!

11 PitäisiollaTangokahvilatai ravintola,päivätanssit,luodaantapahtumienteemojen ympärillemuutakin Esim.Provinssirock5kahvila:pitäisisoidatulevanProvinssinohjelmisto Konseptointijabisneksenmuuttaminenkansainväliseksibisnekseksi SeinäjokiNäyttääjaMaistuuhyvältä:kokonaisvaltainenbisnesnäkemys SeinäjokijaVaasa:matkailuyhteistyö Toimivatyhteydetvälille Vaasanlentokentällejärjestettävähyvätkulkuyhteydet Ryhmä2 Heikotsignaalit Yksilöllisyydenkasvu,moniminäisyysjapirstaloituminen,digitaalinenvs.manuaalinenyhteisöllisyys, työminäerikuinverkkominä kaikkitämäasettaahaasteitaesim.massatapahtumille. Luodaantapahtumatapahtumansisäänmalliin shopinshop massatapahtuma pienistäasioista) Erialojenvälinenyhteistyö Openinnovation,matchmaking Rahoittajankäytänteidenpitäämuuttua,päällekkäisyydetjamähmäröintipois Prosenttiperiaatteellajokaiseenhankkeeseenmukaanluovanalanosaamistaja näkökulma Uusiinnovatiivinenliiketoiminta Nopeatkokeilut Virtuaalinenkokeilumahdollisuus Licensetotry byrokratiamahd.pieneksi Joukkorahoitusmatchingwithkäyttäjätuottajuus Uudenlaisetansaintalogiikat Luodaanpop5up5myymäläkonsepti Tyhjättilatneuvotellaankäyttöönesim.kahdeksikuukaudeksiilmaiseksi,jona aikanatestataanideankantavuutta Hyväriskitöntapakokeilla Yhteistyöjakumppanuudet Rohkeatkokeilut: Testauskauppahalli:virtuaalinentestausympäristötaikäytännönprotojen testausrytmishub),käyttäjätvalmiina Hubi5ajattelumaailma,yhtäisoakokonaisuutta,yhteisöllinentila,yhteisön jäsenmyösvirtuaalisesti 11!

12 Videopankki:toimijat,osaajat,ideat,tuotteet,palvelut,rahoittajatjafirmat näytillä Seinäjokijaluovatalatvoisiollapilotti,missäperinteisetraja5alueetromutetaan Luovanalan pellepelottomia tarvittaisiinmukaantyöryhmiinjaesim. rakennustensuunnitteluun:pitäisiollauusiatyyppejämukanakeksimässä uutta,eikäainasamattyypitistumassakeskenäänkomiteoissa.onko suunnittelijaedesainakäynyttilassa? Esim.Tanskassakaupunkiolipalkannutihmisiä,jotkavainideoivatjakehittävät kaupunkia Luodaankisällijärjestelmä vanhatisotyrityksetottaisivatuusiasuojaansa Tiekartta Seinäjoen seutu Mitensaadaanyhdistymäänaloittavienyrittäjieninnovatiivisuussuurten yritystenkokemus? 12!

13 13! Lappeenranta Osallistujat EevaPihlajaniemi,WirmaLappeenrantaOy EijaKarhatsu,Kaakkois5SuomenELY5keskus MarjoLuomi,CursorOy TuijaValkeapää,Kouvolankaupunki,elinkeinopalvelut HeiniKähkönen,Etelä5Karjala5instituutti,Lappeenrannanteknillinenyliopisto AnuTalka,Etelä5Karjalanliitto KristaHuovila,Lappeenrannankaupunki AnniPeltola,ImatranSeudunKehitysyhtiöOy KariNiemelä,Lappeenrannankaupunki JormaKallio,Lappeenrannankaupunki JuhaIso5aho,Humanistinenammattikorkeakoulu Parhaat käytänteet Ryhmä1 Rajojenrikkominen Asenteidenrikkominen.Esim.Lappeenrannassaoneläköityneidenosuuskunta.Osuuskunnassatöitä tehdäänsenverrankuinjaksetaan.yhtenäesimerkkinämyöskaakontaide,lähteeihmisistäjollaon taiteilijaidentiteetti.mahdollistaarajojenrikkomisen. Ryhmä2 Yhteistyöjaosaamisenymmärtäminen Tiiviskontakti,harjaantunuthankevalmistelujalaajaamonipuolistayhteistyötä.Yritysneuvojat osallistuvathankekuvioihinjapystyvätparemminohjaamaanneuvottaviamyösmukaanhankkeisiin. Ryhmä3 LuovaEteläEKarjalanbrändi KeskusteltiinmaakunnanrajatrikkovastayhteistyöstäElynluovienalojenkehittämisfoorumi. Pohjallaonolluttarvetehdäyhteistyötäylimaakunnallisesti.Aiemmineitunnettutoisiammekuten nyt.nytonedellytyksethyvälleyhteistyölle TOPONEonLuovaEtelä5Karjalabrändi,jokalähtiliikkeelleKutka5hankkeessajanytetenee Kulttuurikutinaa5hankkeessa.Alueellinenluovanalanbrändionmonistettavissajaseonsaanut myönteisenvastaanoton.hyväesimerkkisiitä,millainenliikevoisyntyäyhdenihmisenideasta. Ryhmä4

14 Matchmaking ErilaistenYritystenjatoimijoidenkohtaaminen.LUOTU5päivät,KVLUOTU5päivät.Sieltälöytyyja syntyyuuttaliiketoimintaa.myöslinnoituksenyöjaimatrabigbandfestivalithyviäesimerkkejä. Tulevaisuus GPS ideointi Mitäannettavaaluovillaaloillaonmuillealoille?! Lisäarvopalveluja Uusiainnovaatioita Ajattelunyksinkertaistaminen Luovuudenhyödyntäminenesim.yrityksissäinnovaatioitatehdessäimproym.) Esim.TYKY5päivillesavikurssit,luovatalattyöpaikoille Työhyvinvointia Tunnetasontuominen Hyvinvointinäkökulma Kyseenalaistamisenrohkeusrakentavasti Hyvätkysymykset Ongelmanratkaisukykyä Rohkeus Luovuutta Käyttäjäystävällisyyspalvelumuotoilu Erottuminen Persoonallisuus Tuotteiden/palveluidenhoukuttelevuudenlisääminen lisäämyyntiä Tuote5japalvelumuotoilua,esim.taidettatyöpaikoille Erilaistamistajaerikoistumista Viihtyisyyttäkaupunkikuvaan Toimitilojenuudistamista Yritystennäkyvyydenlisääminen Elämyksellisyydenlisääminen lisäarvo Rajapinnoillatoimiminen Tulosajattelustaluopuminenainakinhetkeksi) Keinojayhteisöllisyydenlisäämiseenkasvattamiseen) Ihmisennäkökulma5johtaaasiakastyytyväisyyteen Tapojaajatellatoisin Arvostustoisentyöhönjaihmisyyteen! Mitenmahdollistammeerialojenjaalueidenvälisenyhteistyön? 14!

15 Avoimuus tiedonjakaminen Tiedottaminenjatoistentoiminnantunteminen Tapahtumakalenterienyhdistäminen Mahdollistamallayhteistyöntekemisen,käynnistymisen,esim.HUBit,joissaorganisoitu törmäyttäminen Työnjakoalueellisesti Luottamuksensynnyttäminenjaylläpito Halujarohkeusluottaa Veturi,tahtojatavoite Luotu5päivät,Matchmaking Hyvienkäytäntöjenmonistaminen Sinnikkyysjaahkeruustoistot),motivaatio Kutsunaloitteellisestiadhoc)5ryhmiäkoolle OpenCafe Teematapaamiset Erilaisuudenvahvuusyhteistyössä Ennakkoluulotontayhteistyötä Sallivakulttuurijayhteiskunta Järjestämällänäitä:.. Foorumit,joistahyödytään Millaistaosaamistameilläon?Millaistaosaamistatarvitaanlisää? Vertaistukijamentorointipositiivisetesimerkit) Rohkeudenkäyttäminenosaamisenvoimavaranamarkkinointi) Ennakkoluulottomuuttaosaamisenjalostamiseen Taiteilijaidentiteetinuudistaminen Käytännön)toimijoidenverkosto5osaaminenlisää) Kansainvälistärahoitusosaamistalisää Teknistäosaamistalöytyy,muttasenuudelleenluovastiyhdisteleminen Digitaalisenosaamisenkehittäminen Myynninjamarkkinoinninorganisoinninkehittäminenmyyntikanavat) Luovienalojenfoorumissalaajakehittäjä5)osaaminen Palvelumuotoiluosaamisenkehittäminen mentorointisiinäkin Kaikkikoulutusasteetmukaanmentorointiin: kaikkimentoroi Vertaisosaajientuominenmukaan Tarvettamentoriosaamisesta Kyllä johtolauseenaeikä ei Mentoroinnistaelämääntukeajaturvaa Taiteenmyyminenjauusientoimintamuotojenkehittäminen Asiakaslähtöisenkehittämisenlisääminen Tarve:verkostossatoimimisenosaaminen Yrittäjyysosaaminen/Henki Tarve:markkinointi5javiestintäosaaminen 15!

16 Uudettavatkehittääluoviaaloja Avarakatseisuustaiteenmahdollisuuksiin Esim.taidepelialatyhteen Luovatalat tapahtumajossaerialatkohtaavat Enemmänkonkretiaakehittämistyöhön Matkailumessuilleesim.kulttuurialoilleomaosio Yrityspelitkoulutuksessajatestauksessa Kulttuurialankoulutuksessapakollinenharjoittelupk5yrityksessä KTM5jaDI5opintoihinluovanajattelunopetusta Osuuskunnat Epäonnistumisensietäminen,ideankääntäminen Toisinajattelunrohkaisu Koulutuksenrajapintojenrikkominen Harjoitteluluovassayrityksessä/taidelaitoksessa Ennakointijatutkimustiedonhyödyntäminenmonialaisessakehityksessä Uudenlaisiayritysalustojajaneuvontaa MonialaisetHubjatila5japalveluratkaisut Määräaikainen siemenraha pankki SponsoripankkiRahasto/Säätiö Yrityskummit kahviseurana Mentorit Vääränalanmessu5jamyyntitapahtumiinosallistuminen Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivistaliiketoimintaa? Apurahatlainoiksi/vastikkeelliseksi Kokeilu!kehittämisessä) CulturalPersonalTrainer Yleiskulttuuriopas teemaansyvemmälletuettunayksilö/ryhmä) Konkretia taiteilijakapakka,yrityshautomo Neuvontatilanteisiinmukaanerialojenosaajialaajemmin Toimialojenvälinenyhteistyö törmäyttäminen,jatkojalostaminen Epätyypillisetyhdistelmät galleriaautokaupassa lisäarvoamolemmilleosapuolille Hiekkalaatikkojenosoittaminen leikkipuistoja,joissakohdataan 16!

17 Toivottu tulevaisuus 2016 Ryhmä1 KeskiössäLuovaKaakko:Ketterätverkostot Luovattilat Tapahtumat Koulutus 17!

18 Ryhmä2 Luovillealoilletilatjajakelukanavat Culturecoach:matkailussa,työpaikoillaTYKY),tilojensuunnittelussa Tapahtumatoiminta:sisällöt,kohderyhmienjayhteistyönkoordinointi Hankeosaamisenverkosto:esim.hankekummi Mitensinnepääsemme?Mitä,kuka,milloin? Luovienalojenfoorumitoimiiprimusmoottorinayhdistäeneritoimijoidenvoimavaroja.Käyntiin pistetääntämänvuodenaikanakaakonluovienalojentyönjakoelinkeinoyhtiöt,yritysneuvonta)ja senkehittäminensekätilaratkaisuneteenpäinvieminen.töitätehdäänmyöshankeosaamisen vahvistamisella,jottataaksesaadaanisompiajoukkoja. Erittäintärkeäksiesillenousiasiakkaidenkuulemisenkehittäminenjasieltäimpulssienlöytäminen sekäniidenhyödyntäminen. Esillenostettujaajatuksia LuovaKaakkobrändinrakentaminen Tapahtumamikäyhdistääpelialanjataiteilijat Yrityshautomotoiminta Tarvitaannopeantoiminnankehittämisalustoja Viedäänkehittäminenkeskustaan Pitäätunnistaapotentiaalisetveturiyritykset,kylkeentuleetukeviapalveluita. Kuunnellaankoasiakkaitatarpeeksi? Uudenlaisenliiketoimintaasyntyyerialojentörmäyttämisestä.Ajatteluapitääviedä koulutukseenjaesimerkiksiharjoitteluun:törmäyttäminenaloitetaan koulutusvaiheessamm.insinööriopiskelijanolisimentäväharjoitteluunesim. teatteriintaituottajatmenisivätihanjohonkinmuunalantyöpaikkaanharjoitteluun Yrittäjienongelmatovatihansamanlaisia. 18!

19 Tiekartta Kaakkois-Suomi 19!

20 Helsinki Osallistujat JanneEkman,PosintraOy,Porvoo TainaSeitsara,Helsinginkaupunki,elinkeinopalvelu KristiinaSoini5Salomaa,Helsinginyliopisto,Koulutus5jakehittämiskeskusPalmenia,Lahti PiaSandvik,Luovatry,Lahti JuhaniVainio,Luovatry,Lahti AnuMänttäri,Helsinginkaupunki,elinkeinopalvelu OutiNyman,NovagoOy,Länsi5Uusimaa Paras käytänne luovien alojen kehittämiseen liittyen Ryhmä 1 Haaste:Helsingissähavaittiin,ettätapahtumatuottaminenvaatiilupiaeriviranomaisilta,jase hankaloittaayritystoimintaa Ratkaisu:Palvelumuotoilunkeinoinkäytiinhaasteyhteissuunnittelunaläpi,jasynnytettiinsähköinen järjestelmä,johonintegroitiineriviranomaisetmukaan. Haaste:UusientilojenkäyttöönottoPorvoossa Ratkaisu:Toimittiinvälittäjänärakennusyritystenjatoimijoidenvälillätilojenkäytettävyysja käyttäjientarpeet) Paraskäytänne:Kokokehittämisprosessi,jokalähtitoimijoistaliikkeellev.2009Lahti) Ryhmä 2 Haaste:LoftHelsinkijaYle. Ratkaisu:Osallistavatmenetelmätkehittämisvaiheessa,kaikkitoimijatvirkamiehet,loppukäyttäjät) yhteen.eityypillinenjulkisensektorintoimintatapa. Haaste:TanssitalojaRikastamo Ratkaisu:Luovatalatpitäätörmäyttäämuidenalojenkanssa.Ymmärryssiitä,ettäverkostoistavoi löytyäoikeastibisnestäfokuspalveluverkostonrakentamisestaseiniensijaan). Haaste:Fastprototyping 20!

21 21! Ratkaisu:ArtScienceLab.Pitäähyväksyäerilaisiatiedontuottamisentapojajauskaltaayhdistellä osaamistaluovastijaylirajojenesim.hyvinvointijaluovatalat,luovahyvinvointi).uudetluovat innovaatiomenetelmätjakokeilut. Haaste:Co5Design Ratkaisu:Ns.pyöreänpöydänritarit,kaikkikehittäjätahotmukaan.Luodaanpohjahankkeelle. Kokoonnutaansäännöllisesti. Huomioita:Mitäosallistaminenon?Millaisiaovatluovatosallistamisenmenetelmät?Eiosataostaa, eiosatamyydä.esim.palvelumuotoilustaeikäsitystä,eikäymmärretämitätarkoittaa.miksiei puhutakäyttäjälähtöisyydestäjaosallistamisesta? GPS-ideointi Mitäannettavaaluovillaaloillaonmuillealoille? Yllättävätuudetideatpuuntakaa) Muotoilu,palvelumuotoilu Kyseenalaistaminen Elämyksiä,tunteita Estetiikka,visuaalisuus,ääni Co5Design Elementtejäelämyksellisyyteen Uusiatuotannontekijöitä Uudetkehittämis5jatutkimusmenetelmät Erilaisetnäkökulmat,mindset Kaikkitoimintaeiolepelkkääkasvua Elämäntapayrittäjyysonvaihtoehto Edelläkävijämarkkinat Art Uudethankeideat? Alueenydinosaajientodellinenyhteistyö Taidetiedeyrittäjyys Hanke:mokaakunnolla Dialogisuus leirinuotio Uskaltaahypätätuntemattomaan,innovaatiot Julkisethankinnatjaavoimuus Mitenmyynitsenijaideani?Kohderyhmänätaiteilijat Mitenskaalaanvanhathankeideatuusiksikansainvälisillemarkkinoille? Luovanosaamisenvaikuttavuudenmittaaminenpakollinenvaihehankkeenlopussa) +viestintätuloksistatiedonvisualisoinninohjeet!

22 22! Luovattilat millaistatoimintaatiloissapitäisiolla,millainenfunktio? Isotelkkari Monipuolista:musiikki,tanssi,performanssi,pop5up5kaupat,näyttelyt Matalakynnys=helpostilähestyttävä Avointakaikille Toimintaamahdollistaviaasioitaesim.3D5printterit),kts.Lasipalatsin kaupunkiverstas Mahdollisuusvaihdellaomaaosallistumisentasoakts.www.wdchelsinki2012.fi, TommiLaitionkirjoitusPaviljongista) Ruokaa Elämyksellisyys Joustavattilat muunneltavat Verkostoitumista Host Hyvääkahviajapullaa Ristipölytystä Emäntä,omamummotaivaari Rokkiajaruisleipää Tapahtumatuotantoa Hyvättuolit Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivistaliiketoimintaa? Mahdollistamallaluonteviakohtaamisia Älätottele vaantappele Nopeitakokeilujatoimijoidenparissa Opiskelijoidensparraustukiverkostomustatpantterit) Koulutus5jakehitysapu=sparrausyrittäjille Kerroideasiajoissamuille kehittyysiitä Liityverkostoihin Lainaa,kopioi,varastaideoita Epäonnistuminensallittakoon+johdonpitääkannustaasiihen Törmäyttämällämuidentoimialojenkanssa Ketterärahoitus Riskinottokyky Mokaakunnolla!Uskallaepäonnistua,failfast. Mitäuusiatrendejäluovillaaloillaontunnistettavissa?Mihinsuuntaanalaonkehittymässä? Monialaisuus Luovatmenetelmätesille Skaalautuvuus Mikrohinnoittelu Joukkorahoituksenkasvu Paikallisetyhteistyöverkostot=tekijät,lähituotteet Kansainvälisyys: bornglobal

23 DIY Makerkulttuuri Proams AmPros Hybridiammatti Esim.Somenmukanaantuomajulkisuus Toimialarajatylittäväyhteistyö Tarveuusiutuajatkuvastikv5kilpailu) ToolKit Asiakkaidenvaatimustasonnousu Toivottu tulevaisuus 2016 Lahti ja Uusimaa Lahti Parhaatideat Malski Mitä? Tilat Viihtyisäkahvila/ravintola Protopajat=kokeilualustat 23! Livinglab=testausalustat Muunneltavat,elämyksellisettilatjamonipuolisetoheispalvelutesim. koulutukset) Elämyksellisyys Visuaalisuus,esteettisyystaide,muotoilu,musiikki,tanssi,ohjelmatuotanto) Paikallisuuslähituotteet,kalustusetc.) Yrittäjyys muutyrityksetmukaanmm.tilojenkäyttö) Tuotteistaminen esim.koulutuspaketit,elämyspaketit Uudettulokulmat,esim. Kaikkionmyynnissä Paikallisettaiteilijatvoivatkohdatatapahtumissa Lisäarvoapitäävielämiettiäerilaistuminenmuista,vrthankevs.konseptin kehittäminen) Kenelle? Matalankynnyksentalo Kaikillelahtelaisille Luovaareena2000neliötä Alantoimijoille=työtilat Opiskelijoille=työtilatjaverkostojohonkiinnittyä Aloittavatyritykset=5 5 Kuka? Luovatryverkosto tavoitteenaskaalattavakonsepti

24 Uudettoimintamallit Lahdenalueenluovanalanammattilaistenverkosto 1. Osaajat Mainostoimistot,video,ääni,visuaalinensuunnittelu,toteutus presentaatiosyksy2013 mm.kaupunginpäättäjät 2. Yhteinentarjousprojekteille Esim.MM5kisat Vahvistaalahtelaistayhteistyötäjatarjoaamahdollisimmansuuriinprojekteihin ImperiuminvastaiskuHelsinginmafiaavastaan Tulevaisuus2016 Pörinääkokotalossa,n.800hlöäpäivässän /vuosi) jokailtaeläväämusiikkia Suomenjohtavakulttuurikeskus,ainutlaatuinenkonsepti Kannattavaabisnestä,tuottaahyvinjavoidaantehdäuusiainvestointeja Synergiaeduttoteutuneetyliodotustentilat,toimijat,substanssi) Tilojavoidaankäyttäämonipuolisestijatäyttöastehyvä Lahdenkeskustanelävöittäminenonnistunut! Mitenedetään? 2013rakentaminen 2014valmis 2015kehittäminen 2016maali/visio Uusimaa Luovaosallistaminen Mitä? Erilaisetluovatmenetelmät Osallistamistatukevatkehittämisympäristöt,tilat,alueet,virtuaaliset ympäristöt Mitäpitäätehdä? Kartoitetaanerilaisetmenetelmät,tehdäännäkyväksi Vaikuttavuudenlaadunauditointiluottamusmarkkinoissa) Nostetaanesiinliiketoimintamahdollisuudet 24!

25 Kysynnänjatarjonnankohtaaminen,hankintakäytäntöjenavaaminen Kenelle? Ylitoimialarajojen,yrityksillejajulkisellesektorille 4Y=yritykset,yksilö,yhteiskunta,yhteisöt Kuka? Luovienalojenverkosto+4Y Miten? Elinkaarenkaikissavaiheissa Hallitustikytköksissäpäätöksentekoprosessiin Hybridipooli Visio2016 Luovatmenetelmätovattunnistettujajaläpileikkaaviatapojatunnistaajakiihdyttää kehittämiskohteita.talouselämäkirjoittaajuttujamenestystarinoistajasiitä,mitenyritysloi osallistamisenkauttauudenpalvelunhavaittuunasiakastarpeeseen. 25!

26 26!

27 Tampere Osallistujat UllaVehmasaho,yrittäjä,LuovaSuomi MerjaPalin,yrittäjä,PirkanmaanYrittäjätry/luovienalojentoimikunta TeroKarvinen,Taiteenedistämiskeskus,kuvataiteenläänintaiteilija,yrittäjä TuomoJoronen,TAMK,animaatiolehtori,avainasiakasopettaja UllaLukkari,tuottaja,MediayhtiöB105 PetriSeppä,projektisuunnittelija,MediayhtiöB105 SusannaIhanus,projektipäällikkö,TAMK CarolinaPajula,lehtori,TAMK HeidiSilander,projektipäällikkö,TredeaOy RaimoKoskela,toimitusjohtaja,ValkeakoskenSeudunKehitysOy LassePaananen,toimitusjohtaja,IdeoneOy MarkoMäkinen,suunnittelupäällikkö,PirkanmaanLiitto IrmaPuttonen,toiminnanjohtaja,ValokuvakeskusNykyaika RiikkaHerrala,tiedottaja,PirkanmaanFestivaalit Pirfestry Paras käytänne. Mikä? Miksi? Ryhmä 1 Mitä:CreaDemorahoitus.Rahoituspakottaaerialojenyhteistyöhön. Miksi:Tarvitaantörmäyttämiseenfoorumeitajatoimintamalleja,joissaerialojenihmiset pakotetaantekemään yhteistyötä Ryhmä 2 Mitä:Puolueeton välittäjävouhkaaja,yhdenluukunkauttainformaatiotarahoituksestaym. Miksi:Informaatioonhajallaanjasevaikeuttaatiedonlöytämistäjahyödyntämistä. Ryhmä 3 Mitä:Verkostoitumistilaisuudetmuidenalojenyrityksienkanssa.Tilaisuudetjaseminaaritilman pääsymaksua.taidesuunnistusyksittäisilletaiteilijoille.iron5skyelokuva. Miksi:Monillepienilleyrittäjilleluovienalojenseminaaritovattärkeitä,tapahtumistavoisaada verkostojajanäkyvyyttä.ironskytaastuonutpaljonhyvääalaanliittyvääpörinää,näkyvyyttäja tunnettuuttamukanaan. 27!

28 GPS-ideointi: Luovien alojen kehittäminen alueella MitennostammeluovatalatmerkittäväksiliiketoiminnaksiPirkanmaalla? Uudetinnovatiivisettavatkehittääluovaataloutta? Uudethankeideattulevallekaudelle?! Monialainenyhteistyö5mitenmahdollistamme? Mitäosaamistaon,mitätarvitaanlisää? Mikävoiestäämeitä? Mitenluovatalatvoivatollakehittämässäyhteiskuntaa jamuitaaloja? Uudetinnovatiivisettavat? yrittäjientutustuminentoistensatekemisiin erialojenedustajattoimivatyhdessä lääninparittajia törmäyttävärahoitus anonymiteetti pimiölähestymistapa kaupparatsusauna aloittavienyritystenpienlainat/projektikohtaiset vaaditaanprojekteiltabusinessmodelcanvastaivastaava luovienalojendemola valistunutnorkoilija,kulkeemaailmallajanuuskii kevyt,nopearahoitus konseptointi5jatuotteistusputkienrakentaminen missäonkysymys:mitämuutalatvoivatantaaluovillealoille? Uudethankeideat? välittäjäorganisaatioidenvakiinnuttaminenkentälle,konseptointitukea tuotteistamiskoulutuksienkehittäminen verkostoihmisettutuiksi,vierailujaerityöntekijöidenluona,työnkuvattutuiksi taiteenjakulttuurinhyvinvointivaikutustenmittaaminensykevälit, stressi/palautuminen) tapahtuma:wanhananalogisenteknologianfestivaalit tarvelähtöinenverkostoituminen hankehallinnonkeventäminen,uudettoimintamallit tapahtumiensaatavuudenkehittäminenerinäkökulmista luovienalojendemola myynti5jamarkkinointiosaamisenkehittäminen - kulttuuritörmäyttäminen,suomivs.muumaailma,mentorit 28!

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Strategia April 28, 2015

Strategia April 28, 2015 Strategia 2020 1 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia on yhteinen arvopohjainen sopimus, joka sisältää vision kautta johdetut valinnat ja tavoitteet sekä asemoi

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä. Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä

Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä. Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä 19.8.2016 Yrittäjyys yhdistää -hanke Mitä ja miksi? Fokus: opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa Tiina Sarisalmi 29.1.2013 Opetushallitus Oppivat verkostot asiantuntijayhteisöissä Riippumattomuus ajasta ja paikasta Yhteisöllisyys kuuluminen

Lisätiedot

Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan

Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan Maaseudun tulevaisuusverstaiden antia - ryhmätyöstä käytännön toimintaan Maaseudun tulevaisuus kohtaamispaikkana maaseutu -seminaari 29.-30.9.2010 Seinäjoella ja Ilmajoella Katariina Heikkilä Turun yliopisto,

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

VOIKO KIIRETTÄ HALLITA? Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto Tampere

VOIKO KIIRETTÄ HALLITA? Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto Tampere VOIKO KIIRETTÄ HALLITA? Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto Tampere Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma 9.00 Tervetuloa ja aamukahvi Johdatusta päivään 9.15 Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin,

Lisätiedot

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Esityksen sisältö Mistä lähdettiin liikkeelle? Uudet tuulet alkavat puhaltaa... Missä mennään nyt? Osuuskuntatrendejä

Lisätiedot

Grand Challenges. Smart Start-Ups? LUOVA AKATEEMINEN YRITTÄJÄ erto örnberg

Grand Challenges. Smart Start-Ups? LUOVA AKATEEMINEN YRITTÄJÄ erto örnberg + Grand Challenges Smart Start-Ups? LUOVA AKATEEMINEN YRITTÄJÄ + Luova akateeminen yrittäjä (4 op) http://blogs.helsinki.fi/luovaakateeminenyrittaja + Kurssin tavoitteet n antaa perustiedot yrittäjyydestä

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Kuopio

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Kuopio Uusi peruskoulu visiotyöpaja 28.11.2016, Kuopio #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät TULOSTEN KOONTI 1 Oppijalähtöisyys Maailman parhaat ja onnellisimmat oppijat! 1. Arjen ja tulevaisuuden taidot (ei

Lisätiedot

Korkeakoulujen yrittäjyysteko. Tampereen finaali Osallistujien plussat ja miinukset (Pertti Kinnunen)

Korkeakoulujen yrittäjyysteko. Tampereen finaali Osallistujien plussat ja miinukset (Pertti Kinnunen) Korkeakoulujen yrittäjyysteko Tampereen finaali Osallistujien plussat ja miinukset (Pertti Kinnunen) KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS Yrittäjyyden puutarhurit + yhteistyö ja verkottuminen muiden yrittäjyyshankkeiden

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

TAIDE SUPERVOIMAKSI PIKKUKAUPUNGISSA

TAIDE SUPERVOIMAKSI PIKKUKAUPUNGISSA TAIDE SUPERVOIMAKSI PIKKUKAUPUNGISSA Sanna Karimäki-Nuutinen Kankaanpään taideviikko 27.8.2016 AGENDA: TAIDE SUPERVOIMAKSI PIKKUKAUPUNGISSA - Ajatuksia ja esimerkkejä taiteen ja kulttuurin tuotteistamisesta,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2012 2013 Muutos % Huhtikuun lopussa 28 233 34 817 + 23,32

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011 Itä ja Pohjois Suomi ohjelma Jouni Backman 28.11.2011 Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelma Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukainen kehittämisohjelma Itä- ja Pohjois-Suomelle. Pitkät etäisyydet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

TYÖKYKYJOHTAMINEN MITTARIT KERTOVAT JA EUROT PUHUVAT. Lapin verkostotapaaminen Inari ja Rovaniemi

TYÖKYKYJOHTAMINEN MITTARIT KERTOVAT JA EUROT PUHUVAT. Lapin verkostotapaaminen Inari ja Rovaniemi TYÖKYKYJOHTAMINEN MITTARIT KERTOVAT JA EUROT PUHUVAT Lapin verkostotapaaminen Inari ja Rovaniemi 7.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit Klo 10.00 Tilaisuuden

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Khej oheismateriaali numero 1 asia 4. VIIRAAMO Hub Kouvola. Khej oheismateriaali numero 1 asia 4

Khej oheismateriaali numero 1 asia 4. VIIRAAMO Hub Kouvola. Khej oheismateriaali numero 1 asia 4 VIIRAAMO Hub Kouvola VISIO Uudenlaisen työn keskus Kouvolassa: Start uppien, paluumuuttajien, uusien kouvolalaisten, sopivien hankkeiden jne. kohtaamispaikka Uudenlaisten ideoiden ja innovaatioiden syntysija

Lisätiedot

Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet. Birthe Suni Miehikkälä

Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet. Birthe Suni Miehikkälä Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet Birthe Suni 30.9.2015 Miehikkälä 90% Suomen pinta-alasta on maaseutua 2 20% Suomen väkiluvusta asuu maaseudulla 3 Mumbain asukastieheys 20 694 hlöä/km

Lisätiedot

Tie kuntien tulevaisuuteen

Tie kuntien tulevaisuuteen Tie kuntien tulevaisuuteen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Valtuuston kevätkokous Ennakointiseminaari 22.5. Kuntaliiton ennakointityön pilotti 2014 2015- ENNAKOINTITYÖPAJAT Heikkojen signaalien keruu & trendikortit

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes Tekesin rahoitus Iisalmi 18.3.2014 klo 9.00-14.30, Kulttuurikeskus, Karl Collan sali Varkaus 19.3.2014 klo 9.00-14.30, Scandic Oscar Varkaus Kuopio 27.3.2014 klo 9.00-14.30, Hotelli Iso-Valkeinen Helena

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Savon Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Yhteyshenkilötilaisuus 16.3.2016 kello 13-16

Yhteyshenkilötilaisuus 16.3.2016 kello 13-16 Yhteyshenkilötilaisuus 16.3.2016 kello 13-16 Esittäytyminen Missä mennään Kuntekossa? Miksi ja miten mukaan? Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu Yhteistoiminnallinen kehittäminen Kuntekon ytimessä. Johtava

Lisätiedot

matkailunneuvontapalvelut pilottityöpaja1

matkailunneuvontapalvelut pilottityöpaja1 Riikka Pasanen Tuomas Nylund Uudenmaanliitto matkailunneuvontapalvelut pilottityöpaja1 Agenda 13.00-15.00 12.30 Missä mennään. Katsaus projektin nykytilaan 13.00 Työpajan ryhmätyö: chat palvelu ja sen

Lisätiedot

Satakunnan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Satakunnan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Satakunnan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Uudenmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ?

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? Poris sul menee hyvi, nii kaua ku alkaa mennä hyvi - Veli-Pekka Ketola - - Suomen kakkoskeskus - Melko täydellinen sijainti - Kasvava

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen pankin verkkopalveluiden uudistus

Käyttäjälähtöinen pankin verkkopalveluiden uudistus Käyttäjälähtöinen pankin verkkopalveluiden uudistus WUD2014 Jyväskylä 13.11.2014 Jani Kykyri Osastopäällikkö Oy Samlink Ab Esityksen sisältö Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tapa toteuttaa Samlinkin verkkopankkialustan

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Finrelax - luonnollista hyvinvointia Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Sisältö Finrelax -hyvinvointimatkailustrategia: Visio Missio Ydinviesti Painopistealueet Finrelax -kasvuohjelma

Lisätiedot

150 000 Työpaikkaa. Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille

150 000 Työpaikkaa. Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille 150 000 Työpaikkaa Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille Tiina Tolvanen, Pohjois-Karjalan j kauppakamari k 19.9.119 11 Hyvinvoiva Suomi, jossa on hyvä yrittää, on yhteinen asiamme. Kerro meille ideasi

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot