Koskaan(enää(muutos(ei( tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat Vapaa pudotus Oy !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koskaan(enää(muutos(ei( tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat 5.4-14.5.2013. Vapaa pudotus Oy !!!"

Transkriptio

1 Koskaanenäämuutosei tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat Vapaa pudotus Oy 1!

2 Johdanto Luovienalojenverkostontulevaisuustyöpajatjärjestettiinhuhti5toukokuunaikanakahdeksallaeri paikkakunnalla.tavoitteenaolikerätätietoajaideoitasiitä,mitenluovaatalouttatulevaisuudessa alueillakehitetään,sekäjakaatietoajoolemassaolevistahyvistäkäytänteistä. Mukanaolivat Seinäjoenseutu Pohjois5Karjala Etelä5KarjalajaKymenlaakso Pohjois5PohjanmaajaKainuu HelsinkijaLahti Pirkanmaa Lappi Lounaisrannikonalue Työpajoissakirjattiin 26parastakäytännettä Yli500ajatustajaideaaluovienalojenkehittämiseentulevaisuudessa 16toivottuatulevaisuuttav.2016mennessä Kahdeksanalueellistatiekarttaa Tulevaisuudessaluovantaloudenkehittämisessätuleepanostaaerityisestimonialaiseenja teemalliseenkehittämiseen,elisiihen,mitenluovatalatsaadaantukemaanjakehittämäänalueiden kärkiosaamista.työpajoistasaatiinpaljonhyviäkäytännönideoitamm.juuritällaisiinavauksiin.tästä raportistalöydätkaikkialueellisettyöpajamuistiotsekäalueellisettiekartat. 2!

3 Työpajoissa esiin nostettuja tulevaisuuden trendejä! Erialojenvälinenyhteistyölisääntyy Luovatalat,hyvinvointi,matkailu,kulttuuri,perusteollisuus Seniorpolis5konsepti Hyvinvointijamedia5ala:yhdistyminen Digitaalisuus Cloudcomputing:musiikki,kuva,teksti,tuotanto Kaikkisiirtyynettiin Ekologisuus,greencare,cleantech,hyvinvointiosaaminen,vuorovaikutusarvotja moraali) Paikallisuus,tarinat hyvälaadukaspalvelupakettiesim.matkailijalle Pitkälletuotteistetutbrändit:Lego,Skylandersesimerkkinä) Personoiduttuotteet Hyvinvointipalveluiden yhteisöllisyys CocaCola,interaktiivisettuotteetjaesim.nettileffat Uudetkulttuuripalvelut Instituutioidenpurkaminen/muuttaminen Supersaturaatio Tavarapaljousjasenvastatrendi:autoteollisuusesim.laskussa 3!

4 Vertaiskulttuuri:kaikkeaeitarvitseomistaaitse,vaanomistetaanyhdessä Screwedgeneration Jugaad:kunresurssejanolla,luovuussuurimmillaan Mainonnanmeemiyttäminen:somessaleviävätilmiöt Markkina5analyysittarkempiajatietoonvoidaanreagoida:nähdäänesim.peleissä nopeasti,mihinkannattaapanostaa Palvelu5jatuotemuotoilu:kaikenpitääollasofistikoitunempaajaintuitiivisempaa Digitalisoituminen:käyttäjästäsisällöntuottajana Joukkorahoitus Kiinan/länsimaidenmarkkinatalous Joukkoistaminenjacrowdfunding Ryhmässätekemisenerilaisetmuodot, 4! Esim.rahoitusvoipakottaatekemäänyhdessä Vapaaehtoisetyhteenliittymät:yhdessätekeminenmahdollistaaisompien kokonaisuuksientarjoamisenjatoteuttamisen Tekijänoikeuskysymyksetvaikuttavatliiketoimintaan,lainsäädäntöuudistukset. Saavutettavuudenmerkityskasvaa Mikrohinnoitteluvaikuttaahinnoitteluunjalisäarvonymmärtämiseenmistäollaan valmiitamaksamaan,jamistäei) Arvopohjaisuus: netinkauttakeikalle liittyykestäviinarvoihin liikkuminenpaikasta toiseenvähenee Visualisointilisääntyyesim.Ikeankäyttöohje) Kansainvälisyyslisääntyy,yhteistyöylirajojen Kulttuuriosaamisenmerkityskasvaa Joustavatuudistuvatliiketoimintamallitjatuotantoprosessit Uudelleenajattelu,uudistuminenuusienpalvelujensuhteen Kuinkavihreätuotantomallielokuvateollisuudessavaikuttaavalintoihin? Verkostoitumisenavullatekijätvoivatkeskittyäomaanosaamiseensa. Verkostossatoimiminentuottaamoniosaamista. Vanheneminen,hyvinvointi5jaterveysnäkökulma Vanhuudentarinaonkirjoitettavauudelleen Vanhuusteknologia Segmentoimisenvaikeus,esim.vanhuuseiolesegmenttitarvelähtöisyystilalle) Saavutettavuus:Mitenteknologiahyödyttääteknologiankehittyminen)? Julkinenrahavähenee Toimialojenrajapinnoillatoimiminen Osto5osaaminen Digitalisoituminen,digitaalinenkuluttaminen Digitaalisensisällönkuluttaminenvälttämätönpaha.Trendituleeolemaan aidoissakohtaamisissa,oikeissaesityksissä. Yksilöllisyys,segmentoiminenonhaastavaa. Ikääntyneidenkulttuurija lastenkulttuuriaaikuisille :esim.virkkaustyöpajataikuisille. Viihteellistyminen. Lastenkulttuurivaluuvanhuksillejakeski5ikäisille Saavutettavuus

5 Ansaintalogiikkaskaalautuvuudenjavolyyminkauttahinnoittelumuuttuu,uudenlaiset jakelukanavat,uudetlogiikat) Kustannustehokasinnovaatiotoiminta,kokeilukulttuurimyösyrityskehittämiseen teemallinenkehittäminen,kehittäjienjayrittäjienaikakäsityksenero) Siemenrahoituksetnousevat,mittavatukeminenlaskeeamerikassajofriends,fools, family rahoitusalkuvaiheessa,vastagotomarket vaiheessarahoitustaesim. enkeleiltä) NewNormal5ajattelunymmärtäminen,mitendigitalisoituminenmuuttaaihmisiäja yhteiskuntaammeesim.peterhinsseninajatukset) Elämyksellisyys,viihteellisyysvastareaktiotuleeosaltaihmisiä) Vaativatbrändit,tarinanmerkitys Rajapinnoistanousevatradikaalit)innovaatiot Kulttuuriympäristönymmärtäminen Nähdäuudesti! Asiakasosaaminen Paljonasioitajotkaovatvastakkaisiatoisilleen:arvokeskustelu,arvoajattelu.Esim. eettisyys,vastuullisuus,kulttuurihyvinvointivanhustenhuollossa. Palveluistasiirrytäänelämystalouteen Seniorielämämuutoksessa Paikallisuus,paikallinenkuluttaminen. Digitalisoituminen,informaatiovyöry.Luovatalatvoisiollamerkittävässäasemassa,kun pyritäänjakelemaantietoakiinnostavasti. Heimoutuminen,joukkoistaminen:mitenkäyttäjäryhmätsaadaanmukaanpalveluiden kehittämiseen? Kiteytyksenä: korporaatio5ihmisenkuolema. Trendit:yhteisöllisyys5yksilöllistyminen,arvokasikääntyminen,sosiaalinenmedia, joukkoistaminen,pelillistyminen/pelillistäminen.ihmisethaluavatviihtyä.elämykset. Palveluidentuottajanjakäyttäjänrajanhämärtyminen,yhteisosallisuuspalvelujen kehittämisessä Lifestyle kuulutaanryhmiin Slow5arvot laadunarvostaminen,yksilöllisetpalveluratkaisut. Ekologisuudenarvokasvaa. Ympäröivänkulttuurinarvostaminen,vanhansäilyttäminen. Kansainvälistyminen toimiminenkansainvälisessäympäristössä Tarvitaanjäykkiinyritysmuotoihinjoustavuutta Kumppanuus,tehdäänerilaistayhteistyötäyhdessä Markkinoinninmuodot:entistäenemmänenemmänsosiaalinenmedia,markkinoinnin personoituminen.nopeus. Yhteisöllisetrahoitusmuodot,kokeellisuusluovillaaloilla. Pienuusjayksilöllisyysovatnouseviatrendejäkuluttamisessa. 3D5tulostaminen Myyntijakykyuudistua Skenaarioidenmukaanvuoteen2020mennessäUSA:ssamyyjienmääräon pudonnutradikaalistinyt18milj. tulevaisuudessa4milj.). Myyntijamarkkinointisiirtyvätverkkoon,jaasiakasitselöytääpalvelun tarjoajan 5!

6 Työpajojen yhteenvedot Seinäjoki Osallistujat PekkoHokkanen,Etelä5Pohjanmaanliitto VirpiMyllymäki,Etelä5Pohjanmaanliitto PäiviAlaniska,FramiOy KirstiVuori,Etelä5Pohjanmaanliitto KariSalo,Seamk OskuKetola,Frami,Tapahtumalataamo MikaVirkkala,Sibelius5Akatemia,Seinäjoenyksikkö RailiErkkonen5Myllyniemi,Etelä5PohjanmaanUusyrityskeskus RiittaKetomäki,Etelä5PohjanmaanEly5keskus Anne5MarjoPaunu,puukerrostalojajulkisetpuurakennukset hanke,ttyprojektitutkija KimmoKulmala,Epanet5verkosto,Etelä5Pohjanmaankorkeakouluyhdistysry MarjoKamila,Aaltoakulttuurimatkaillen5hanke,kulttuuritoimi HeidiVäliaho,Seinäjoenkaupunki,kulttuuritoimi IrmaJaakkola,Ruokaprovinssi5projekti,SEEK KirsiMattila,Roihu5hanke,FramiOy Maija5LiisaNyyssölä,Seinäjoenkansalaisopisto SannaKarimäki5Nuutinen,Seinäjoenkaupunki,Seinäjoentaidehalli Luovien alojen kehittämisen TOP 5 alueella Ryhmä 1 Komiatahto:kantavavoimakaikellekehittämiselle Hetiideatkonkreettiseksitoimenpiteiksi Muuttovoittoinenkaupunkiseutu,kasvukeskus RytmikorjaamojaFraminrakennukset Osaaminenjaverkostot,professoriverkostot Vuorijajärvikinrakennettuitse Ryhmä 2 Sosiaalisetverkostot Avoininnovaatio ajattelujayhdessätehtävätuotekehitys ValloitetaanensinmaailmajatullaansittenvastaSuomeen 6!

7 Ryhmä 3 Rytmimusaverkosto,mahdollistaayhteistyön MARS5tapahtuma+muutvahvattapahtumat Yhteistyökonseptit:Jokipiinpellava,LennoljaVMCarpet5Aavayms. Klasi5tv Wallsport areena Ryhmä 4 Jossäkeksitprojektissajotakin,mitämyydä,sullaonhelvetillinenongelma. GPS-ideointi o Millaisiaheikkojasignaalejatunnistammeluoviinaloihinliittyen?Mitenhuomioimme ne? o Millaistayhteistyötäjamillaisiauusiaalueellisia)kumppanuuksiatarvitsemme? o Mitenmahdollistammeerialojenvälisenjatkuvan yhteistyön? o Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivista! liiketoimintaa? 7!

8 Heikotsignaalit Viihteellisyys vapaa 5aika) LuovienalojenTrainer5ohjelma Manuaalinenyhteisöllisyysvs.digitaalinenyhteisöllisyys Ikääntyminen yms.tarpeeteriyttämistävaativinaasioina Perheminänjasosiaalisenminänvälisen gäpin kasvu Työ5javapaa5ajansekoittuminen Luovienalojenlaaja5alaisempikehittäminen EP identiteettiämyyntiinlisää Tapahtumatapahtumansisään Ihmisetkaipaavatintiimiyttäjatunnelmaa Massatapahtumienkriisi Luovuuskummit Luovienalojenkaupallistuminenuhkana Hyvinvointivalmennus Uudensukupolvenyrittäjätottavatjohuomioonmuutakinkuinraudanvääntämisen sitäpitäävahvistaa Kokonaisvaltainenyrityskuva visuaalisuus Kulttuurituotannonkoulutus5liiketoimintaosaaminen Itsetekeminenjaviljely kaupunkiterassit,parvekepuutarhat Harrastajastaasiakkaaksi julkinen/vapaaehtoistoimintakaupallistuu vastavoima? Käsityö tuunaaminen,martta5liikkeenuusinousu Yhteistyöjakumppanuudet Isojapieniyhteen Luovatalatpilottina VSA5SJKrakkaussuhteenkukoistus maakuntarajatpois Videollakertominen kukaauttaaep:llä? Piententuottajien/tuotteidenylösnostoisoissavaltakunnallisissatapahtumissa markkinoidenlaajennus Luodaanuusikisällijärjestelmä Testauskauppahalliluovillealoille Nopeatestausalusta/areena Hautomo kannustinisoillefirmoilleottaapieniäsiipiensuojaanshopinshop5ajattelu) Osaamisenvahvistaminen Lisääkonkretiaayhteistyöverkostoihin Lupapyrkiäkonkreettisestikohtiinnovaatioita,tuki=diilipotentiaalisestatuotteesta InnoHub,RytmiHub yhteisöllisyydestäjayhteisestätavoitteestavoimaa Liikasuunnittelujatutkimusseis idea,testaus,protot,kokeilut Videopankkiosaajista,ideoista,tuotteista,palveluista,yrityksistä Mobiilisoftakoodaajia Yhdistetäänpankista uusiakokonaisuuksia,uusiabisneksiä CaseTaidekeskuskonkreettinenesimerkki) 8!

9 Asiantuntijaverkostot:omanasiantuntijuudentunnistaminen,muidenasiantuntijoiden huomiointi Ystävyyskaupunkienyhteistyö:osaamisvaihto,kv5yhteistyö Kahdenlaistaverkostotyötä:epämuodollinen asiatedellä,tavoitteellinen S5joki/Vaasa yhteistyömatkailu Taide5jakulttuuriliiketoimintayhdessä Kulttuuriruoka:ravintolat,kulttuuritoimi,taksikuskit,kaupunkijunat,oppaat Aaltokeskustutuksi Erialojenyrittäjätjatutk.Keh.Jakoul.Toim.Yht.työ Kasvuyrittäjyysohjelmanalleluovienalojentiimi Verkostotapaamiset Erialojenvälisenyhteistyönmahdollistaminen Matchmaking Openinnovations luovapankki,avoinluovuuskoodi Uusitaidekeskusmonialainen,poikkitieteellinensekäuudetansaintamallit Kansainvälisyys vaihtuvienteemojenresidenssi Urheilujakulttuuri Liikennekulttuuri:hyvinvointi,yhteisöllisyys,imagohyöty,ympäristötekijät Uusitoimialataimoniala actioniavaativaideakehitteillevrt.yhteinenlapsi) Avoinpalveluinnovaatiofoorumi:ilmoitatarpeesiavoimestituottajille Projektirahoitusohjaamaan Yhteistyöverkostot,sitouttaminentoimintaanesim.rytmimusaverkosto) Koulutusyhteistyötestaus Kritiikinhyväksikäyttö eritoimialatsparraamaantoisiaan IdeariistovapaaEP=IdeabisnesmallinkehitysEP:lle Tarvitaankopitkiäyhteistyösuhteitanykyaikana? Uudetyrittäjätovatehkävalmiimpiapanostamaanmuotoiluunjatyöhön Törmäilyalustat yrityksetjaluovanalantekijät Hankkeistabisnestä ideaelättääitseitsensä Oikeassasuhteessapropellihattuja,ankeuttajia,toimeentarttujia Tilaratkaisut Messutjossaluovienalojentekijätesittäytyvät Yrittäjänaikaonkallista,hyötyonoltavavälitöntä Uusiinnovatiivinenliiketoiminta Epäonnistumisestapalkitaan vuodentestaaja Uudettoimialojenvälisettörmäysmallit kokeilut OpeninnovationsforCreativeBusinesses Yrityskehittäjienosaamisenkehittäminen Joukkorahoituksenkäyttäjätuottajuus nopeatkokeilut EPosuuskauppaluovatalatincluded 9!

10 Verkkomyyntiä 5Jasittenmiksatanämävahvuudetjaheikotsignaalit Tiedostaaalueenvahvuudetjalisätäheikotsignaalit musa,ruoka,kulttuuri, tapahtumat Muutosmuutoksenvuoksi kamppis Paperityö/rahoituksenhakupalveluluovillealoille Sattumablokkaajat yrityksiin Monialaisetkehitystiimit Yksittäistenyritystenhankerahoituksenparempijoustavuus hyödynmaksimointi Businessmuuttuu,mistäserahatuleeesim.immateriaalioikeudet) Elämystyöleirit maatilamatkailupaketitkiireisillekaupunkilaisille Sarjayrittäjyysnopeatempoista eipysähdytäyhteenjuttuun.haastaarahoittajatja lainsäätäjät Pitkäaikaisistalyhytkestoisiinmyyntiakteihin tiedotushaasteena Dada5ravintolat Osaamistasonnostaminen Sukupolvenvaihtuminen Uniikittuotteet Henkilökohtaisuus Popup myymälät muutkinkuinruoka Toivottu tulevaisuus 2020 Ryhmä1 Yhteisöllisetjaluovattyöympäristöt EsimerkkinäFramiopiskelijat,kouluttajat,yrittäjät),missänytkaikkiomissa lokeroissaan Kehitetään Iltapäivätanssit Kesäjuhlat Aamukahvit Terapiapuutarha Tyhjilläänolevattilathyötykäyttöön Mobiilittyöpisteet,kuntoimistolla Popup5tapahtumat,Popup5myymälät Mitenpäästäänpoislokeroista?Pitäisitutustuatoisiinsajajakaatietoa.Bisneksiäsyntyy yhteistyöstä.tarvitaanorganisoitumista. MalliaSteveJobsista,PixaristajaAulasta.Pakotetaanihmisettörmäämääntoisiinsa. Seinäjoenseutuympärivuotiseksitapahtumakaupungiksi Nyttapahtumatpainottuvatkesään 10!

11 PitäisiollaTangokahvilatai ravintola,päivätanssit,luodaantapahtumienteemojen ympärillemuutakin Esim.Provinssirock5kahvila:pitäisisoidatulevanProvinssinohjelmisto Konseptointijabisneksenmuuttaminenkansainväliseksibisnekseksi SeinäjokiNäyttääjaMaistuuhyvältä:kokonaisvaltainenbisnesnäkemys SeinäjokijaVaasa:matkailuyhteistyö Toimivatyhteydetvälille Vaasanlentokentällejärjestettävähyvätkulkuyhteydet Ryhmä2 Heikotsignaalit Yksilöllisyydenkasvu,moniminäisyysjapirstaloituminen,digitaalinenvs.manuaalinenyhteisöllisyys, työminäerikuinverkkominä kaikkitämäasettaahaasteitaesim.massatapahtumille. Luodaantapahtumatapahtumansisäänmalliin shopinshop massatapahtuma pienistäasioista) Erialojenvälinenyhteistyö Openinnovation,matchmaking Rahoittajankäytänteidenpitäämuuttua,päällekkäisyydetjamähmäröintipois Prosenttiperiaatteellajokaiseenhankkeeseenmukaanluovanalanosaamistaja näkökulma Uusiinnovatiivinenliiketoiminta Nopeatkokeilut Virtuaalinenkokeilumahdollisuus Licensetotry byrokratiamahd.pieneksi Joukkorahoitusmatchingwithkäyttäjätuottajuus Uudenlaisetansaintalogiikat Luodaanpop5up5myymäläkonsepti Tyhjättilatneuvotellaankäyttöönesim.kahdeksikuukaudeksiilmaiseksi,jona aikanatestataanideankantavuutta Hyväriskitöntapakokeilla Yhteistyöjakumppanuudet Rohkeatkokeilut: Testauskauppahalli:virtuaalinentestausympäristötaikäytännönprotojen testausrytmishub),käyttäjätvalmiina Hubi5ajattelumaailma,yhtäisoakokonaisuutta,yhteisöllinentila,yhteisön jäsenmyösvirtuaalisesti 11!

12 Videopankki:toimijat,osaajat,ideat,tuotteet,palvelut,rahoittajatjafirmat näytillä Seinäjokijaluovatalatvoisiollapilotti,missäperinteisetraja5alueetromutetaan Luovanalan pellepelottomia tarvittaisiinmukaantyöryhmiinjaesim. rakennustensuunnitteluun:pitäisiollauusiatyyppejämukanakeksimässä uutta,eikäainasamattyypitistumassakeskenäänkomiteoissa.onko suunnittelijaedesainakäynyttilassa? Esim.Tanskassakaupunkiolipalkannutihmisiä,jotkavainideoivatjakehittävät kaupunkia Luodaankisällijärjestelmä vanhatisotyrityksetottaisivatuusiasuojaansa Tiekartta Seinäjoen seutu Mitensaadaanyhdistymäänaloittavienyrittäjieninnovatiivisuussuurten yritystenkokemus? 12!

13 13! Lappeenranta Osallistujat EevaPihlajaniemi,WirmaLappeenrantaOy EijaKarhatsu,Kaakkois5SuomenELY5keskus MarjoLuomi,CursorOy TuijaValkeapää,Kouvolankaupunki,elinkeinopalvelut HeiniKähkönen,Etelä5Karjala5instituutti,Lappeenrannanteknillinenyliopisto AnuTalka,Etelä5Karjalanliitto KristaHuovila,Lappeenrannankaupunki AnniPeltola,ImatranSeudunKehitysyhtiöOy KariNiemelä,Lappeenrannankaupunki JormaKallio,Lappeenrannankaupunki JuhaIso5aho,Humanistinenammattikorkeakoulu Parhaat käytänteet Ryhmä1 Rajojenrikkominen Asenteidenrikkominen.Esim.Lappeenrannassaoneläköityneidenosuuskunta.Osuuskunnassatöitä tehdäänsenverrankuinjaksetaan.yhtenäesimerkkinämyöskaakontaide,lähteeihmisistäjollaon taiteilijaidentiteetti.mahdollistaarajojenrikkomisen. Ryhmä2 Yhteistyöjaosaamisenymmärtäminen Tiiviskontakti,harjaantunuthankevalmistelujalaajaamonipuolistayhteistyötä.Yritysneuvojat osallistuvathankekuvioihinjapystyvätparemminohjaamaanneuvottaviamyösmukaanhankkeisiin. Ryhmä3 LuovaEteläEKarjalanbrändi KeskusteltiinmaakunnanrajatrikkovastayhteistyöstäElynluovienalojenkehittämisfoorumi. Pohjallaonolluttarvetehdäyhteistyötäylimaakunnallisesti.Aiemmineitunnettutoisiammekuten nyt.nytonedellytyksethyvälleyhteistyölle TOPONEonLuovaEtelä5Karjalabrändi,jokalähtiliikkeelleKutka5hankkeessajanytetenee Kulttuurikutinaa5hankkeessa.Alueellinenluovanalanbrändionmonistettavissajaseonsaanut myönteisenvastaanoton.hyväesimerkkisiitä,millainenliikevoisyntyäyhdenihmisenideasta. Ryhmä4

14 Matchmaking ErilaistenYritystenjatoimijoidenkohtaaminen.LUOTU5päivät,KVLUOTU5päivät.Sieltälöytyyja syntyyuuttaliiketoimintaa.myöslinnoituksenyöjaimatrabigbandfestivalithyviäesimerkkejä. Tulevaisuus GPS ideointi Mitäannettavaaluovillaaloillaonmuillealoille?! Lisäarvopalveluja Uusiainnovaatioita Ajattelunyksinkertaistaminen Luovuudenhyödyntäminenesim.yrityksissäinnovaatioitatehdessäimproym.) Esim.TYKY5päivillesavikurssit,luovatalattyöpaikoille Työhyvinvointia Tunnetasontuominen Hyvinvointinäkökulma Kyseenalaistamisenrohkeusrakentavasti Hyvätkysymykset Ongelmanratkaisukykyä Rohkeus Luovuutta Käyttäjäystävällisyyspalvelumuotoilu Erottuminen Persoonallisuus Tuotteiden/palveluidenhoukuttelevuudenlisääminen lisäämyyntiä Tuote5japalvelumuotoilua,esim.taidettatyöpaikoille Erilaistamistajaerikoistumista Viihtyisyyttäkaupunkikuvaan Toimitilojenuudistamista Yritystennäkyvyydenlisääminen Elämyksellisyydenlisääminen lisäarvo Rajapinnoillatoimiminen Tulosajattelustaluopuminenainakinhetkeksi) Keinojayhteisöllisyydenlisäämiseenkasvattamiseen) Ihmisennäkökulma5johtaaasiakastyytyväisyyteen Tapojaajatellatoisin Arvostustoisentyöhönjaihmisyyteen! Mitenmahdollistammeerialojenjaalueidenvälisenyhteistyön? 14!

15 Avoimuus tiedonjakaminen Tiedottaminenjatoistentoiminnantunteminen Tapahtumakalenterienyhdistäminen Mahdollistamallayhteistyöntekemisen,käynnistymisen,esim.HUBit,joissaorganisoitu törmäyttäminen Työnjakoalueellisesti Luottamuksensynnyttäminenjaylläpito Halujarohkeusluottaa Veturi,tahtojatavoite Luotu5päivät,Matchmaking Hyvienkäytäntöjenmonistaminen Sinnikkyysjaahkeruustoistot),motivaatio Kutsunaloitteellisestiadhoc)5ryhmiäkoolle OpenCafe Teematapaamiset Erilaisuudenvahvuusyhteistyössä Ennakkoluulotontayhteistyötä Sallivakulttuurijayhteiskunta Järjestämällänäitä:.. Foorumit,joistahyödytään Millaistaosaamistameilläon?Millaistaosaamistatarvitaanlisää? Vertaistukijamentorointipositiivisetesimerkit) Rohkeudenkäyttäminenosaamisenvoimavaranamarkkinointi) Ennakkoluulottomuuttaosaamisenjalostamiseen Taiteilijaidentiteetinuudistaminen Käytännön)toimijoidenverkosto5osaaminenlisää) Kansainvälistärahoitusosaamistalisää Teknistäosaamistalöytyy,muttasenuudelleenluovastiyhdisteleminen Digitaalisenosaamisenkehittäminen Myynninjamarkkinoinninorganisoinninkehittäminenmyyntikanavat) Luovienalojenfoorumissalaajakehittäjä5)osaaminen Palvelumuotoiluosaamisenkehittäminen mentorointisiinäkin Kaikkikoulutusasteetmukaanmentorointiin: kaikkimentoroi Vertaisosaajientuominenmukaan Tarvettamentoriosaamisesta Kyllä johtolauseenaeikä ei Mentoroinnistaelämääntukeajaturvaa Taiteenmyyminenjauusientoimintamuotojenkehittäminen Asiakaslähtöisenkehittämisenlisääminen Tarve:verkostossatoimimisenosaaminen Yrittäjyysosaaminen/Henki Tarve:markkinointi5javiestintäosaaminen 15!

16 Uudettavatkehittääluoviaaloja Avarakatseisuustaiteenmahdollisuuksiin Esim.taidepelialatyhteen Luovatalat tapahtumajossaerialatkohtaavat Enemmänkonkretiaakehittämistyöhön Matkailumessuilleesim.kulttuurialoilleomaosio Yrityspelitkoulutuksessajatestauksessa Kulttuurialankoulutuksessapakollinenharjoittelupk5yrityksessä KTM5jaDI5opintoihinluovanajattelunopetusta Osuuskunnat Epäonnistumisensietäminen,ideankääntäminen Toisinajattelunrohkaisu Koulutuksenrajapintojenrikkominen Harjoitteluluovassayrityksessä/taidelaitoksessa Ennakointijatutkimustiedonhyödyntäminenmonialaisessakehityksessä Uudenlaisiayritysalustojajaneuvontaa MonialaisetHubjatila5japalveluratkaisut Määräaikainen siemenraha pankki SponsoripankkiRahasto/Säätiö Yrityskummit kahviseurana Mentorit Vääränalanmessu5jamyyntitapahtumiinosallistuminen Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivistaliiketoimintaa? Apurahatlainoiksi/vastikkeelliseksi Kokeilu!kehittämisessä) CulturalPersonalTrainer Yleiskulttuuriopas teemaansyvemmälletuettunayksilö/ryhmä) Konkretia taiteilijakapakka,yrityshautomo Neuvontatilanteisiinmukaanerialojenosaajialaajemmin Toimialojenvälinenyhteistyö törmäyttäminen,jatkojalostaminen Epätyypillisetyhdistelmät galleriaautokaupassa lisäarvoamolemmilleosapuolille Hiekkalaatikkojenosoittaminen leikkipuistoja,joissakohdataan 16!

17 Toivottu tulevaisuus 2016 Ryhmä1 KeskiössäLuovaKaakko:Ketterätverkostot Luovattilat Tapahtumat Koulutus 17!

18 Ryhmä2 Luovillealoilletilatjajakelukanavat Culturecoach:matkailussa,työpaikoillaTYKY),tilojensuunnittelussa Tapahtumatoiminta:sisällöt,kohderyhmienjayhteistyönkoordinointi Hankeosaamisenverkosto:esim.hankekummi Mitensinnepääsemme?Mitä,kuka,milloin? Luovienalojenfoorumitoimiiprimusmoottorinayhdistäeneritoimijoidenvoimavaroja.Käyntiin pistetääntämänvuodenaikanakaakonluovienalojentyönjakoelinkeinoyhtiöt,yritysneuvonta)ja senkehittäminensekätilaratkaisuneteenpäinvieminen.töitätehdäänmyöshankeosaamisen vahvistamisella,jottataaksesaadaanisompiajoukkoja. Erittäintärkeäksiesillenousiasiakkaidenkuulemisenkehittäminenjasieltäimpulssienlöytäminen sekäniidenhyödyntäminen. Esillenostettujaajatuksia LuovaKaakkobrändinrakentaminen Tapahtumamikäyhdistääpelialanjataiteilijat Yrityshautomotoiminta Tarvitaannopeantoiminnankehittämisalustoja Viedäänkehittäminenkeskustaan Pitäätunnistaapotentiaalisetveturiyritykset,kylkeentuleetukeviapalveluita. Kuunnellaankoasiakkaitatarpeeksi? Uudenlaisenliiketoimintaasyntyyerialojentörmäyttämisestä.Ajatteluapitääviedä koulutukseenjaesimerkiksiharjoitteluun:törmäyttäminenaloitetaan koulutusvaiheessamm.insinööriopiskelijanolisimentäväharjoitteluunesim. teatteriintaituottajatmenisivätihanjohonkinmuunalantyöpaikkaanharjoitteluun Yrittäjienongelmatovatihansamanlaisia. 18!

19 Tiekartta Kaakkois-Suomi 19!

20 Helsinki Osallistujat JanneEkman,PosintraOy,Porvoo TainaSeitsara,Helsinginkaupunki,elinkeinopalvelu KristiinaSoini5Salomaa,Helsinginyliopisto,Koulutus5jakehittämiskeskusPalmenia,Lahti PiaSandvik,Luovatry,Lahti JuhaniVainio,Luovatry,Lahti AnuMänttäri,Helsinginkaupunki,elinkeinopalvelu OutiNyman,NovagoOy,Länsi5Uusimaa Paras käytänne luovien alojen kehittämiseen liittyen Ryhmä 1 Haaste:Helsingissähavaittiin,ettätapahtumatuottaminenvaatiilupiaeriviranomaisilta,jase hankaloittaayritystoimintaa Ratkaisu:Palvelumuotoilunkeinoinkäytiinhaasteyhteissuunnittelunaläpi,jasynnytettiinsähköinen järjestelmä,johonintegroitiineriviranomaisetmukaan. Haaste:UusientilojenkäyttöönottoPorvoossa Ratkaisu:Toimittiinvälittäjänärakennusyritystenjatoimijoidenvälillätilojenkäytettävyysja käyttäjientarpeet) Paraskäytänne:Kokokehittämisprosessi,jokalähtitoimijoistaliikkeellev.2009Lahti) Ryhmä 2 Haaste:LoftHelsinkijaYle. Ratkaisu:Osallistavatmenetelmätkehittämisvaiheessa,kaikkitoimijatvirkamiehet,loppukäyttäjät) yhteen.eityypillinenjulkisensektorintoimintatapa. Haaste:TanssitalojaRikastamo Ratkaisu:Luovatalatpitäätörmäyttäämuidenalojenkanssa.Ymmärryssiitä,ettäverkostoistavoi löytyäoikeastibisnestäfokuspalveluverkostonrakentamisestaseiniensijaan). Haaste:Fastprototyping 20!

21 21! Ratkaisu:ArtScienceLab.Pitäähyväksyäerilaisiatiedontuottamisentapojajauskaltaayhdistellä osaamistaluovastijaylirajojenesim.hyvinvointijaluovatalat,luovahyvinvointi).uudetluovat innovaatiomenetelmätjakokeilut. Haaste:Co5Design Ratkaisu:Ns.pyöreänpöydänritarit,kaikkikehittäjätahotmukaan.Luodaanpohjahankkeelle. Kokoonnutaansäännöllisesti. Huomioita:Mitäosallistaminenon?Millaisiaovatluovatosallistamisenmenetelmät?Eiosataostaa, eiosatamyydä.esim.palvelumuotoilustaeikäsitystä,eikäymmärretämitätarkoittaa.miksiei puhutakäyttäjälähtöisyydestäjaosallistamisesta? GPS-ideointi Mitäannettavaaluovillaaloillaonmuillealoille? Yllättävätuudetideatpuuntakaa) Muotoilu,palvelumuotoilu Kyseenalaistaminen Elämyksiä,tunteita Estetiikka,visuaalisuus,ääni Co5Design Elementtejäelämyksellisyyteen Uusiatuotannontekijöitä Uudetkehittämis5jatutkimusmenetelmät Erilaisetnäkökulmat,mindset Kaikkitoimintaeiolepelkkääkasvua Elämäntapayrittäjyysonvaihtoehto Edelläkävijämarkkinat Art Uudethankeideat? Alueenydinosaajientodellinenyhteistyö Taidetiedeyrittäjyys Hanke:mokaakunnolla Dialogisuus leirinuotio Uskaltaahypätätuntemattomaan,innovaatiot Julkisethankinnatjaavoimuus Mitenmyynitsenijaideani?Kohderyhmänätaiteilijat Mitenskaalaanvanhathankeideatuusiksikansainvälisillemarkkinoille? Luovanosaamisenvaikuttavuudenmittaaminenpakollinenvaihehankkeenlopussa) +viestintätuloksistatiedonvisualisoinninohjeet!

22 22! Luovattilat millaistatoimintaatiloissapitäisiolla,millainenfunktio? Isotelkkari Monipuolista:musiikki,tanssi,performanssi,pop5up5kaupat,näyttelyt Matalakynnys=helpostilähestyttävä Avointakaikille Toimintaamahdollistaviaasioitaesim.3D5printterit),kts.Lasipalatsin kaupunkiverstas Mahdollisuusvaihdellaomaaosallistumisentasoakts.www.wdchelsinki2012.fi, TommiLaitionkirjoitusPaviljongista) Ruokaa Elämyksellisyys Joustavattilat muunneltavat Verkostoitumista Host Hyvääkahviajapullaa Ristipölytystä Emäntä,omamummotaivaari Rokkiajaruisleipää Tapahtumatuotantoa Hyvättuolit Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivistaliiketoimintaa? Mahdollistamallaluonteviakohtaamisia Älätottele vaantappele Nopeitakokeilujatoimijoidenparissa Opiskelijoidensparraustukiverkostomustatpantterit) Koulutus5jakehitysapu=sparrausyrittäjille Kerroideasiajoissamuille kehittyysiitä Liityverkostoihin Lainaa,kopioi,varastaideoita Epäonnistuminensallittakoon+johdonpitääkannustaasiihen Törmäyttämällämuidentoimialojenkanssa Ketterärahoitus Riskinottokyky Mokaakunnolla!Uskallaepäonnistua,failfast. Mitäuusiatrendejäluovillaaloillaontunnistettavissa?Mihinsuuntaanalaonkehittymässä? Monialaisuus Luovatmenetelmätesille Skaalautuvuus Mikrohinnoittelu Joukkorahoituksenkasvu Paikallisetyhteistyöverkostot=tekijät,lähituotteet Kansainvälisyys: bornglobal

23 DIY Makerkulttuuri Proams AmPros Hybridiammatti Esim.Somenmukanaantuomajulkisuus Toimialarajatylittäväyhteistyö Tarveuusiutuajatkuvastikv5kilpailu) ToolKit Asiakkaidenvaatimustasonnousu Toivottu tulevaisuus 2016 Lahti ja Uusimaa Lahti Parhaatideat Malski Mitä? Tilat Viihtyisäkahvila/ravintola Protopajat=kokeilualustat 23! Livinglab=testausalustat Muunneltavat,elämyksellisettilatjamonipuolisetoheispalvelutesim. koulutukset) Elämyksellisyys Visuaalisuus,esteettisyystaide,muotoilu,musiikki,tanssi,ohjelmatuotanto) Paikallisuuslähituotteet,kalustusetc.) Yrittäjyys muutyrityksetmukaanmm.tilojenkäyttö) Tuotteistaminen esim.koulutuspaketit,elämyspaketit Uudettulokulmat,esim. Kaikkionmyynnissä Paikallisettaiteilijatvoivatkohdatatapahtumissa Lisäarvoapitäävielämiettiäerilaistuminenmuista,vrthankevs.konseptin kehittäminen) Kenelle? Matalankynnyksentalo Kaikillelahtelaisille Luovaareena2000neliötä Alantoimijoille=työtilat Opiskelijoille=työtilatjaverkostojohonkiinnittyä Aloittavatyritykset=5 5 Kuka? Luovatryverkosto tavoitteenaskaalattavakonsepti

24 Uudettoimintamallit Lahdenalueenluovanalanammattilaistenverkosto 1. Osaajat Mainostoimistot,video,ääni,visuaalinensuunnittelu,toteutus presentaatiosyksy2013 mm.kaupunginpäättäjät 2. Yhteinentarjousprojekteille Esim.MM5kisat Vahvistaalahtelaistayhteistyötäjatarjoaamahdollisimmansuuriinprojekteihin ImperiuminvastaiskuHelsinginmafiaavastaan Tulevaisuus2016 Pörinääkokotalossa,n.800hlöäpäivässän /vuosi) jokailtaeläväämusiikkia Suomenjohtavakulttuurikeskus,ainutlaatuinenkonsepti Kannattavaabisnestä,tuottaahyvinjavoidaantehdäuusiainvestointeja Synergiaeduttoteutuneetyliodotustentilat,toimijat,substanssi) Tilojavoidaankäyttäämonipuolisestijatäyttöastehyvä Lahdenkeskustanelävöittäminenonnistunut! Mitenedetään? 2013rakentaminen 2014valmis 2015kehittäminen 2016maali/visio Uusimaa Luovaosallistaminen Mitä? Erilaisetluovatmenetelmät Osallistamistatukevatkehittämisympäristöt,tilat,alueet,virtuaaliset ympäristöt Mitäpitäätehdä? Kartoitetaanerilaisetmenetelmät,tehdäännäkyväksi Vaikuttavuudenlaadunauditointiluottamusmarkkinoissa) Nostetaanesiinliiketoimintamahdollisuudet 24!

25 Kysynnänjatarjonnankohtaaminen,hankintakäytäntöjenavaaminen Kenelle? Ylitoimialarajojen,yrityksillejajulkisellesektorille 4Y=yritykset,yksilö,yhteiskunta,yhteisöt Kuka? Luovienalojenverkosto+4Y Miten? Elinkaarenkaikissavaiheissa Hallitustikytköksissäpäätöksentekoprosessiin Hybridipooli Visio2016 Luovatmenetelmätovattunnistettujajaläpileikkaaviatapojatunnistaajakiihdyttää kehittämiskohteita.talouselämäkirjoittaajuttujamenestystarinoistajasiitä,mitenyritysloi osallistamisenkauttauudenpalvelunhavaittuunasiakastarpeeseen. 25!

26 26!

27 Tampere Osallistujat UllaVehmasaho,yrittäjä,LuovaSuomi MerjaPalin,yrittäjä,PirkanmaanYrittäjätry/luovienalojentoimikunta TeroKarvinen,Taiteenedistämiskeskus,kuvataiteenläänintaiteilija,yrittäjä TuomoJoronen,TAMK,animaatiolehtori,avainasiakasopettaja UllaLukkari,tuottaja,MediayhtiöB105 PetriSeppä,projektisuunnittelija,MediayhtiöB105 SusannaIhanus,projektipäällikkö,TAMK CarolinaPajula,lehtori,TAMK HeidiSilander,projektipäällikkö,TredeaOy RaimoKoskela,toimitusjohtaja,ValkeakoskenSeudunKehitysOy LassePaananen,toimitusjohtaja,IdeoneOy MarkoMäkinen,suunnittelupäällikkö,PirkanmaanLiitto IrmaPuttonen,toiminnanjohtaja,ValokuvakeskusNykyaika RiikkaHerrala,tiedottaja,PirkanmaanFestivaalit Pirfestry Paras käytänne. Mikä? Miksi? Ryhmä 1 Mitä:CreaDemorahoitus.Rahoituspakottaaerialojenyhteistyöhön. Miksi:Tarvitaantörmäyttämiseenfoorumeitajatoimintamalleja,joissaerialojenihmiset pakotetaantekemään yhteistyötä Ryhmä 2 Mitä:Puolueeton välittäjävouhkaaja,yhdenluukunkauttainformaatiotarahoituksestaym. Miksi:Informaatioonhajallaanjasevaikeuttaatiedonlöytämistäjahyödyntämistä. Ryhmä 3 Mitä:Verkostoitumistilaisuudetmuidenalojenyrityksienkanssa.Tilaisuudetjaseminaaritilman pääsymaksua.taidesuunnistusyksittäisilletaiteilijoille.iron5skyelokuva. Miksi:Monillepienilleyrittäjilleluovienalojenseminaaritovattärkeitä,tapahtumistavoisaada verkostojajanäkyvyyttä.ironskytaastuonutpaljonhyvääalaanliittyvääpörinää,näkyvyyttäja tunnettuuttamukanaan. 27!

28 GPS-ideointi: Luovien alojen kehittäminen alueella MitennostammeluovatalatmerkittäväksiliiketoiminnaksiPirkanmaalla? Uudetinnovatiivisettavatkehittääluovaataloutta? Uudethankeideattulevallekaudelle?! Monialainenyhteistyö5mitenmahdollistamme? Mitäosaamistaon,mitätarvitaanlisää? Mikävoiestäämeitä? Mitenluovatalatvoivatollakehittämässäyhteiskuntaa jamuitaaloja? Uudetinnovatiivisettavat? yrittäjientutustuminentoistensatekemisiin erialojenedustajattoimivatyhdessä lääninparittajia törmäyttävärahoitus anonymiteetti pimiölähestymistapa kaupparatsusauna aloittavienyritystenpienlainat/projektikohtaiset vaaditaanprojekteiltabusinessmodelcanvastaivastaava luovienalojendemola valistunutnorkoilija,kulkeemaailmallajanuuskii kevyt,nopearahoitus konseptointi5jatuotteistusputkienrakentaminen missäonkysymys:mitämuutalatvoivatantaaluovillealoille? Uudethankeideat? välittäjäorganisaatioidenvakiinnuttaminenkentälle,konseptointitukea tuotteistamiskoulutuksienkehittäminen verkostoihmisettutuiksi,vierailujaerityöntekijöidenluona,työnkuvattutuiksi taiteenjakulttuurinhyvinvointivaikutustenmittaaminensykevälit, stressi/palautuminen) tapahtuma:wanhananalogisenteknologianfestivaalit tarvelähtöinenverkostoituminen hankehallinnonkeventäminen,uudettoimintamallit tapahtumiensaatavuudenkehittäminenerinäkökulmista luovienalojendemola myynti5jamarkkinointiosaamisenkehittäminen - kulttuuritörmäyttäminen,suomivs.muumaailma,mentorit 28!

Yhteenveto kahdeksan tulevaisuustyöpajan tuloksista

Yhteenveto kahdeksan tulevaisuustyöpajan tuloksista Yhteenveto kahdeksan tulevaisuustyöpajan tuloksista Tulevaisuustyöpajakierros Kahdeksan työpajaa eri puolella Suomea Seinäjoen seutu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala ja Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Jaana Auramo. Copyright Tekes

Jaana Auramo. Copyright Tekes Jaana Auramo Copyright Tekes Miksi palveluinnovaatiot? Palveluinnovaation ulottuvuudet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut Verkostot ja arvoketjut Organisatoriset ratkaisut Palvelutuotteet ja palveluprosessit

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman aloitusseminaari Oulu

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman aloitusseminaari Oulu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman aloitusseminaari Oulu 26.2.2013 Työn tavoitteena on: Ennakointityöpajojen sarja 2013-2014 löytää maakunnan tulevaisuuden menestystekijöitä ja määritellä maakunnan strategiset

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 Hyväksytty hallituksessa 22.4.2015 1 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia on yhteinen arvopohjainen sopimus, joka sisältää

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 1 Sisällys Lahden ammatti korkeakoulun strategia 2020 4 Visio 5 Arvot 6 Toiminta-ajatus 8 Painoalat 10 Profiilit 12 Strategiset linjaukset 14 Strategian toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Strategia April 28, 2015

Strategia April 28, 2015 Strategia 2020 1 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia on yhteinen arvopohjainen sopimus, joka sisältää vision kautta johdetut valinnat ja tavoitteet sekä asemoi

Lisätiedot

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö.

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö. Mikä on Kultahanke? Kultahanke on valtakunnallinen, kolmevuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää käsi- ja taideteollisuusalan osaajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista vahvistamalla

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014

YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014 YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014 HAVAINTOJA JA UUSIA IDEOITA Osaamiskysymykset strateginen kilpailutekijä

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020 Aiehaku Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä

Lisätiedot

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi

Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi Esko Valkeala Alueyrityskummi, puheenjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry +358 50 586 2288 esko.valkeala@yrityskummit.fi MITÄ MENTOROINTI TARKOITTAA Mentorointi keskittyy yrittäjien liiketoiminnan

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ravintolapalveluverkosto Oppilaitosravintoloiden johtajat, esimiehet, vastuuhenkilöt Hyvää Pataa 7.-8.6.2011 Seinäjoella www.amke.fi ja www.dynamo.amke.fi Ravintolapalveluverkosto

Lisätiedot

KUOPIO 2030 Luonnos Versio 1.4

KUOPIO 2030 Luonnos Versio 1.4 2030 Luonnos 3.11.2017 Versio 1.4 Strategialuonnoksen muodostuminen Suunnitelman hyväksyminen kjjory 14.2. ja kh 27.2. Toimintaympäristöanalyysi ja muutosajurit Konsernipäivä 29.8. #Kuopio2040 seminaari

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto Kohti kokonaisvaltaisempia kaivosvesiratkaisuja

Kaivosvesiverkosto Kohti kokonaisvaltaisempia kaivosvesiratkaisuja Kaivosvesiverkosto Kohti kokonaisvaltaisempia kaivosvesiratkaisuja 18.12.2017 Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

TIEDOTUSTILAISUUDEN ESITTELYMATERIAALI, JULKAISUVAPAA KLO Uusi yhtiö perusteilla Jyväskylään edistämään yrittäjyyttä

TIEDOTUSTILAISUUDEN ESITTELYMATERIAALI, JULKAISUVAPAA KLO Uusi yhtiö perusteilla Jyväskylään edistämään yrittäjyyttä TIEDOTUSTILAISUUDEN 21.8.2017 ESITTELYMATERIAALI, JULKAISUVAPAA KLO 16.00 Uusi yhtiö perusteilla Jyväskylään edistämään yrittäjyyttä Jyväskylän seudun yritysten, Jyväskylän kaupungin ja oppilaitosten yhteistyöllä

Lisätiedot

Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Mitä ilmastokatu tarkoittaa? Ilmastoystävällisten ratkaisujen katu jossa alueen yritykset ja asukkaat

Lisätiedot

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa Tiina Sarisalmi 29.1.2013 Opetushallitus Oppivat verkostot asiantuntijayhteisöissä Riippumattomuus ajasta ja paikasta Yhteisöllisyys kuuluminen

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yrittäjyysteko. Tampereen finaali Osallistujien plussat ja miinukset (Pertti Kinnunen)

Korkeakoulujen yrittäjyysteko. Tampereen finaali Osallistujien plussat ja miinukset (Pertti Kinnunen) Korkeakoulujen yrittäjyysteko Tampereen finaali Osallistujien plussat ja miinukset (Pertti Kinnunen) KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS Yrittäjyyden puutarhurit + yhteistyö ja verkottuminen muiden yrittäjyyshankkeiden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS. Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014

Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS. Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014 Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014 Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS Sitra, Motiva, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

CreaMentors Oy 2010. Tämä materiaali on CreaMentors Oy:n omaisuutta ja luottamuksellista. Näiden tietojen käyttö muuhun kuin tämän aineiston

CreaMentors Oy 2010. Tämä materiaali on CreaMentors Oy:n omaisuutta ja luottamuksellista. Näiden tietojen käyttö muuhun kuin tämän aineiston Kulttuurista liiketoimintaa Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 13.12.2012 Jari Palonen Kokemusta kulttuuri- ja viihdeliiketoiminnasta soiton- ja musiikinopetus esiintyminen ohjelmatoimisto esiintymispalvelujen

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen

Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM. Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen Nuorisotakuu kokonaisuus /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT. SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin

SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT. SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin TOIMENPITEET Teemoissa liikunta- hyvinvointimatkailu, kansainvälisyys (MM2017) 1.Yhteisen tahtotilan,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Rovaniemi 14.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

INKA ja hankinnat 3.3.2015

INKA ja hankinnat 3.3.2015 INKA ja hankinnat 3.3.2015 INKA:n tavoitteet Vetovoimaiset hubit Kansainvälinen taso: EU miten saamme hubeista kansainvälisiä kärkiä? INKA luo osaamispohjaisia uusia yrityksiä ja uudistaa yritysten liiketoimintaa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville Älä käytä lomaa edes-takas-suhailuun. Euro paikalliskaupassa jättää perille tuplasti enemmän. Paikallisvalinnat hyödyttävät

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Oivallus-työpaja 20.4. EK & Demos Helsinki

Oivallus-työpaja 20.4. EK & Demos Helsinki Oivallus-työpaja 20.4. EK & Demos Helsinki Työpajan ohjelma 8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen 9.00 Tervetuloa Oivallus-työpajaan 9.15 Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeet - mistä puhutaan ja

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä. Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä

Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä. Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä 19.8.2016 Yrittäjyys yhdistää -hanke Mitä ja miksi? Fokus: opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot