Koskaan(enää(muutos(ei( tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat Vapaa pudotus Oy !!!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koskaan(enää(muutos(ei( tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat 5.4-14.5.2013. Vapaa pudotus Oy !!!"

Transkriptio

1 Koskaanenäämuutosei tule%olemaan%niin%hidasta! kuin%se%on%nyt.! Tulevaisuustyöpajat Vapaa pudotus Oy 1!

2 Johdanto Luovienalojenverkostontulevaisuustyöpajatjärjestettiinhuhti5toukokuunaikanakahdeksallaeri paikkakunnalla.tavoitteenaolikerätätietoajaideoitasiitä,mitenluovaatalouttatulevaisuudessa alueillakehitetään,sekäjakaatietoajoolemassaolevistahyvistäkäytänteistä. Mukanaolivat Seinäjoenseutu Pohjois5Karjala Etelä5KarjalajaKymenlaakso Pohjois5PohjanmaajaKainuu HelsinkijaLahti Pirkanmaa Lappi Lounaisrannikonalue Työpajoissakirjattiin 26parastakäytännettä Yli500ajatustajaideaaluovienalojenkehittämiseentulevaisuudessa 16toivottuatulevaisuuttav.2016mennessä Kahdeksanalueellistatiekarttaa Tulevaisuudessaluovantaloudenkehittämisessätuleepanostaaerityisestimonialaiseenja teemalliseenkehittämiseen,elisiihen,mitenluovatalatsaadaantukemaanjakehittämäänalueiden kärkiosaamista.työpajoistasaatiinpaljonhyviäkäytännönideoitamm.juuritällaisiinavauksiin.tästä raportistalöydätkaikkialueellisettyöpajamuistiotsekäalueellisettiekartat. 2!

3 Työpajoissa esiin nostettuja tulevaisuuden trendejä! Erialojenvälinenyhteistyölisääntyy Luovatalat,hyvinvointi,matkailu,kulttuuri,perusteollisuus Seniorpolis5konsepti Hyvinvointijamedia5ala:yhdistyminen Digitaalisuus Cloudcomputing:musiikki,kuva,teksti,tuotanto Kaikkisiirtyynettiin Ekologisuus,greencare,cleantech,hyvinvointiosaaminen,vuorovaikutusarvotja moraali) Paikallisuus,tarinat hyvälaadukaspalvelupakettiesim.matkailijalle Pitkälletuotteistetutbrändit:Lego,Skylandersesimerkkinä) Personoiduttuotteet Hyvinvointipalveluiden yhteisöllisyys CocaCola,interaktiivisettuotteetjaesim.nettileffat Uudetkulttuuripalvelut Instituutioidenpurkaminen/muuttaminen Supersaturaatio Tavarapaljousjasenvastatrendi:autoteollisuusesim.laskussa 3!

4 Vertaiskulttuuri:kaikkeaeitarvitseomistaaitse,vaanomistetaanyhdessä Screwedgeneration Jugaad:kunresurssejanolla,luovuussuurimmillaan Mainonnanmeemiyttäminen:somessaleviävätilmiöt Markkina5analyysittarkempiajatietoonvoidaanreagoida:nähdäänesim.peleissä nopeasti,mihinkannattaapanostaa Palvelu5jatuotemuotoilu:kaikenpitääollasofistikoitunempaajaintuitiivisempaa Digitalisoituminen:käyttäjästäsisällöntuottajana Joukkorahoitus Kiinan/länsimaidenmarkkinatalous Joukkoistaminenjacrowdfunding Ryhmässätekemisenerilaisetmuodot, 4! Esim.rahoitusvoipakottaatekemäänyhdessä Vapaaehtoisetyhteenliittymät:yhdessätekeminenmahdollistaaisompien kokonaisuuksientarjoamisenjatoteuttamisen Tekijänoikeuskysymyksetvaikuttavatliiketoimintaan,lainsäädäntöuudistukset. Saavutettavuudenmerkityskasvaa Mikrohinnoitteluvaikuttaahinnoitteluunjalisäarvonymmärtämiseenmistäollaan valmiitamaksamaan,jamistäei) Arvopohjaisuus: netinkauttakeikalle liittyykestäviinarvoihin liikkuminenpaikasta toiseenvähenee Visualisointilisääntyyesim.Ikeankäyttöohje) Kansainvälisyyslisääntyy,yhteistyöylirajojen Kulttuuriosaamisenmerkityskasvaa Joustavatuudistuvatliiketoimintamallitjatuotantoprosessit Uudelleenajattelu,uudistuminenuusienpalvelujensuhteen Kuinkavihreätuotantomallielokuvateollisuudessavaikuttaavalintoihin? Verkostoitumisenavullatekijätvoivatkeskittyäomaanosaamiseensa. Verkostossatoimiminentuottaamoniosaamista. Vanheneminen,hyvinvointi5jaterveysnäkökulma Vanhuudentarinaonkirjoitettavauudelleen Vanhuusteknologia Segmentoimisenvaikeus,esim.vanhuuseiolesegmenttitarvelähtöisyystilalle) Saavutettavuus:Mitenteknologiahyödyttääteknologiankehittyminen)? Julkinenrahavähenee Toimialojenrajapinnoillatoimiminen Osto5osaaminen Digitalisoituminen,digitaalinenkuluttaminen Digitaalisensisällönkuluttaminenvälttämätönpaha.Trendituleeolemaan aidoissakohtaamisissa,oikeissaesityksissä. Yksilöllisyys,segmentoiminenonhaastavaa. Ikääntyneidenkulttuurija lastenkulttuuriaaikuisille :esim.virkkaustyöpajataikuisille. Viihteellistyminen. Lastenkulttuurivaluuvanhuksillejakeski5ikäisille Saavutettavuus

5 Ansaintalogiikkaskaalautuvuudenjavolyyminkauttahinnoittelumuuttuu,uudenlaiset jakelukanavat,uudetlogiikat) Kustannustehokasinnovaatiotoiminta,kokeilukulttuurimyösyrityskehittämiseen teemallinenkehittäminen,kehittäjienjayrittäjienaikakäsityksenero) Siemenrahoituksetnousevat,mittavatukeminenlaskeeamerikassajofriends,fools, family rahoitusalkuvaiheessa,vastagotomarket vaiheessarahoitustaesim. enkeleiltä) NewNormal5ajattelunymmärtäminen,mitendigitalisoituminenmuuttaaihmisiäja yhteiskuntaammeesim.peterhinsseninajatukset) Elämyksellisyys,viihteellisyysvastareaktiotuleeosaltaihmisiä) Vaativatbrändit,tarinanmerkitys Rajapinnoistanousevatradikaalit)innovaatiot Kulttuuriympäristönymmärtäminen Nähdäuudesti! Asiakasosaaminen Paljonasioitajotkaovatvastakkaisiatoisilleen:arvokeskustelu,arvoajattelu.Esim. eettisyys,vastuullisuus,kulttuurihyvinvointivanhustenhuollossa. Palveluistasiirrytäänelämystalouteen Seniorielämämuutoksessa Paikallisuus,paikallinenkuluttaminen. Digitalisoituminen,informaatiovyöry.Luovatalatvoisiollamerkittävässäasemassa,kun pyritäänjakelemaantietoakiinnostavasti. Heimoutuminen,joukkoistaminen:mitenkäyttäjäryhmätsaadaanmukaanpalveluiden kehittämiseen? Kiteytyksenä: korporaatio5ihmisenkuolema. Trendit:yhteisöllisyys5yksilöllistyminen,arvokasikääntyminen,sosiaalinenmedia, joukkoistaminen,pelillistyminen/pelillistäminen.ihmisethaluavatviihtyä.elämykset. Palveluidentuottajanjakäyttäjänrajanhämärtyminen,yhteisosallisuuspalvelujen kehittämisessä Lifestyle kuulutaanryhmiin Slow5arvot laadunarvostaminen,yksilöllisetpalveluratkaisut. Ekologisuudenarvokasvaa. Ympäröivänkulttuurinarvostaminen,vanhansäilyttäminen. Kansainvälistyminen toimiminenkansainvälisessäympäristössä Tarvitaanjäykkiinyritysmuotoihinjoustavuutta Kumppanuus,tehdäänerilaistayhteistyötäyhdessä Markkinoinninmuodot:entistäenemmänenemmänsosiaalinenmedia,markkinoinnin personoituminen.nopeus. Yhteisöllisetrahoitusmuodot,kokeellisuusluovillaaloilla. Pienuusjayksilöllisyysovatnouseviatrendejäkuluttamisessa. 3D5tulostaminen Myyntijakykyuudistua Skenaarioidenmukaanvuoteen2020mennessäUSA:ssamyyjienmääräon pudonnutradikaalistinyt18milj. tulevaisuudessa4milj.). Myyntijamarkkinointisiirtyvätverkkoon,jaasiakasitselöytääpalvelun tarjoajan 5!

6 Työpajojen yhteenvedot Seinäjoki Osallistujat PekkoHokkanen,Etelä5Pohjanmaanliitto VirpiMyllymäki,Etelä5Pohjanmaanliitto PäiviAlaniska,FramiOy KirstiVuori,Etelä5Pohjanmaanliitto KariSalo,Seamk OskuKetola,Frami,Tapahtumalataamo MikaVirkkala,Sibelius5Akatemia,Seinäjoenyksikkö RailiErkkonen5Myllyniemi,Etelä5PohjanmaanUusyrityskeskus RiittaKetomäki,Etelä5PohjanmaanEly5keskus Anne5MarjoPaunu,puukerrostalojajulkisetpuurakennukset hanke,ttyprojektitutkija KimmoKulmala,Epanet5verkosto,Etelä5Pohjanmaankorkeakouluyhdistysry MarjoKamila,Aaltoakulttuurimatkaillen5hanke,kulttuuritoimi HeidiVäliaho,Seinäjoenkaupunki,kulttuuritoimi IrmaJaakkola,Ruokaprovinssi5projekti,SEEK KirsiMattila,Roihu5hanke,FramiOy Maija5LiisaNyyssölä,Seinäjoenkansalaisopisto SannaKarimäki5Nuutinen,Seinäjoenkaupunki,Seinäjoentaidehalli Luovien alojen kehittämisen TOP 5 alueella Ryhmä 1 Komiatahto:kantavavoimakaikellekehittämiselle Hetiideatkonkreettiseksitoimenpiteiksi Muuttovoittoinenkaupunkiseutu,kasvukeskus RytmikorjaamojaFraminrakennukset Osaaminenjaverkostot,professoriverkostot Vuorijajärvikinrakennettuitse Ryhmä 2 Sosiaalisetverkostot Avoininnovaatio ajattelujayhdessätehtävätuotekehitys ValloitetaanensinmaailmajatullaansittenvastaSuomeen 6!

7 Ryhmä 3 Rytmimusaverkosto,mahdollistaayhteistyön MARS5tapahtuma+muutvahvattapahtumat Yhteistyökonseptit:Jokipiinpellava,LennoljaVMCarpet5Aavayms. Klasi5tv Wallsport areena Ryhmä 4 Jossäkeksitprojektissajotakin,mitämyydä,sullaonhelvetillinenongelma. GPS-ideointi o Millaisiaheikkojasignaalejatunnistammeluoviinaloihinliittyen?Mitenhuomioimme ne? o Millaistayhteistyötäjamillaisiauusiaalueellisia)kumppanuuksiatarvitsemme? o Mitenmahdollistammeerialojenvälisenjatkuvan yhteistyön? o Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivista! liiketoimintaa? 7!

8 Heikotsignaalit Viihteellisyys vapaa 5aika) LuovienalojenTrainer5ohjelma Manuaalinenyhteisöllisyysvs.digitaalinenyhteisöllisyys Ikääntyminen yms.tarpeeteriyttämistävaativinaasioina Perheminänjasosiaalisenminänvälisen gäpin kasvu Työ5javapaa5ajansekoittuminen Luovienalojenlaaja5alaisempikehittäminen EP identiteettiämyyntiinlisää Tapahtumatapahtumansisään Ihmisetkaipaavatintiimiyttäjatunnelmaa Massatapahtumienkriisi Luovuuskummit Luovienalojenkaupallistuminenuhkana Hyvinvointivalmennus Uudensukupolvenyrittäjätottavatjohuomioonmuutakinkuinraudanvääntämisen sitäpitäävahvistaa Kokonaisvaltainenyrityskuva visuaalisuus Kulttuurituotannonkoulutus5liiketoimintaosaaminen Itsetekeminenjaviljely kaupunkiterassit,parvekepuutarhat Harrastajastaasiakkaaksi julkinen/vapaaehtoistoimintakaupallistuu vastavoima? Käsityö tuunaaminen,martta5liikkeenuusinousu Yhteistyöjakumppanuudet Isojapieniyhteen Luovatalatpilottina VSA5SJKrakkaussuhteenkukoistus maakuntarajatpois Videollakertominen kukaauttaaep:llä? Piententuottajien/tuotteidenylösnostoisoissavaltakunnallisissatapahtumissa markkinoidenlaajennus Luodaanuusikisällijärjestelmä Testauskauppahalliluovillealoille Nopeatestausalusta/areena Hautomo kannustinisoillefirmoilleottaapieniäsiipiensuojaanshopinshop5ajattelu) Osaamisenvahvistaminen Lisääkonkretiaayhteistyöverkostoihin Lupapyrkiäkonkreettisestikohtiinnovaatioita,tuki=diilipotentiaalisestatuotteesta InnoHub,RytmiHub yhteisöllisyydestäjayhteisestätavoitteestavoimaa Liikasuunnittelujatutkimusseis idea,testaus,protot,kokeilut Videopankkiosaajista,ideoista,tuotteista,palveluista,yrityksistä Mobiilisoftakoodaajia Yhdistetäänpankista uusiakokonaisuuksia,uusiabisneksiä CaseTaidekeskuskonkreettinenesimerkki) 8!

9 Asiantuntijaverkostot:omanasiantuntijuudentunnistaminen,muidenasiantuntijoiden huomiointi Ystävyyskaupunkienyhteistyö:osaamisvaihto,kv5yhteistyö Kahdenlaistaverkostotyötä:epämuodollinen asiatedellä,tavoitteellinen S5joki/Vaasa yhteistyömatkailu Taide5jakulttuuriliiketoimintayhdessä Kulttuuriruoka:ravintolat,kulttuuritoimi,taksikuskit,kaupunkijunat,oppaat Aaltokeskustutuksi Erialojenyrittäjätjatutk.Keh.Jakoul.Toim.Yht.työ Kasvuyrittäjyysohjelmanalleluovienalojentiimi Verkostotapaamiset Erialojenvälisenyhteistyönmahdollistaminen Matchmaking Openinnovations luovapankki,avoinluovuuskoodi Uusitaidekeskusmonialainen,poikkitieteellinensekäuudetansaintamallit Kansainvälisyys vaihtuvienteemojenresidenssi Urheilujakulttuuri Liikennekulttuuri:hyvinvointi,yhteisöllisyys,imagohyöty,ympäristötekijät Uusitoimialataimoniala actioniavaativaideakehitteillevrt.yhteinenlapsi) Avoinpalveluinnovaatiofoorumi:ilmoitatarpeesiavoimestituottajille Projektirahoitusohjaamaan Yhteistyöverkostot,sitouttaminentoimintaanesim.rytmimusaverkosto) Koulutusyhteistyötestaus Kritiikinhyväksikäyttö eritoimialatsparraamaantoisiaan IdeariistovapaaEP=IdeabisnesmallinkehitysEP:lle Tarvitaankopitkiäyhteistyösuhteitanykyaikana? Uudetyrittäjätovatehkävalmiimpiapanostamaanmuotoiluunjatyöhön Törmäilyalustat yrityksetjaluovanalantekijät Hankkeistabisnestä ideaelättääitseitsensä Oikeassasuhteessapropellihattuja,ankeuttajia,toimeentarttujia Tilaratkaisut Messutjossaluovienalojentekijätesittäytyvät Yrittäjänaikaonkallista,hyötyonoltavavälitöntä Uusiinnovatiivinenliiketoiminta Epäonnistumisestapalkitaan vuodentestaaja Uudettoimialojenvälisettörmäysmallit kokeilut OpeninnovationsforCreativeBusinesses Yrityskehittäjienosaamisenkehittäminen Joukkorahoituksenkäyttäjätuottajuus nopeatkokeilut EPosuuskauppaluovatalatincluded 9!

10 Verkkomyyntiä 5Jasittenmiksatanämävahvuudetjaheikotsignaalit Tiedostaaalueenvahvuudetjalisätäheikotsignaalit musa,ruoka,kulttuuri, tapahtumat Muutosmuutoksenvuoksi kamppis Paperityö/rahoituksenhakupalveluluovillealoille Sattumablokkaajat yrityksiin Monialaisetkehitystiimit Yksittäistenyritystenhankerahoituksenparempijoustavuus hyödynmaksimointi Businessmuuttuu,mistäserahatuleeesim.immateriaalioikeudet) Elämystyöleirit maatilamatkailupaketitkiireisillekaupunkilaisille Sarjayrittäjyysnopeatempoista eipysähdytäyhteenjuttuun.haastaarahoittajatja lainsäätäjät Pitkäaikaisistalyhytkestoisiinmyyntiakteihin tiedotushaasteena Dada5ravintolat Osaamistasonnostaminen Sukupolvenvaihtuminen Uniikittuotteet Henkilökohtaisuus Popup myymälät muutkinkuinruoka Toivottu tulevaisuus 2020 Ryhmä1 Yhteisöllisetjaluovattyöympäristöt EsimerkkinäFramiopiskelijat,kouluttajat,yrittäjät),missänytkaikkiomissa lokeroissaan Kehitetään Iltapäivätanssit Kesäjuhlat Aamukahvit Terapiapuutarha Tyhjilläänolevattilathyötykäyttöön Mobiilittyöpisteet,kuntoimistolla Popup5tapahtumat,Popup5myymälät Mitenpäästäänpoislokeroista?Pitäisitutustuatoisiinsajajakaatietoa.Bisneksiäsyntyy yhteistyöstä.tarvitaanorganisoitumista. MalliaSteveJobsista,PixaristajaAulasta.Pakotetaanihmisettörmäämääntoisiinsa. Seinäjoenseutuympärivuotiseksitapahtumakaupungiksi Nyttapahtumatpainottuvatkesään 10!

11 PitäisiollaTangokahvilatai ravintola,päivätanssit,luodaantapahtumienteemojen ympärillemuutakin Esim.Provinssirock5kahvila:pitäisisoidatulevanProvinssinohjelmisto Konseptointijabisneksenmuuttaminenkansainväliseksibisnekseksi SeinäjokiNäyttääjaMaistuuhyvältä:kokonaisvaltainenbisnesnäkemys SeinäjokijaVaasa:matkailuyhteistyö Toimivatyhteydetvälille Vaasanlentokentällejärjestettävähyvätkulkuyhteydet Ryhmä2 Heikotsignaalit Yksilöllisyydenkasvu,moniminäisyysjapirstaloituminen,digitaalinenvs.manuaalinenyhteisöllisyys, työminäerikuinverkkominä kaikkitämäasettaahaasteitaesim.massatapahtumille. Luodaantapahtumatapahtumansisäänmalliin shopinshop massatapahtuma pienistäasioista) Erialojenvälinenyhteistyö Openinnovation,matchmaking Rahoittajankäytänteidenpitäämuuttua,päällekkäisyydetjamähmäröintipois Prosenttiperiaatteellajokaiseenhankkeeseenmukaanluovanalanosaamistaja näkökulma Uusiinnovatiivinenliiketoiminta Nopeatkokeilut Virtuaalinenkokeilumahdollisuus Licensetotry byrokratiamahd.pieneksi Joukkorahoitusmatchingwithkäyttäjätuottajuus Uudenlaisetansaintalogiikat Luodaanpop5up5myymäläkonsepti Tyhjättilatneuvotellaankäyttöönesim.kahdeksikuukaudeksiilmaiseksi,jona aikanatestataanideankantavuutta Hyväriskitöntapakokeilla Yhteistyöjakumppanuudet Rohkeatkokeilut: Testauskauppahalli:virtuaalinentestausympäristötaikäytännönprotojen testausrytmishub),käyttäjätvalmiina Hubi5ajattelumaailma,yhtäisoakokonaisuutta,yhteisöllinentila,yhteisön jäsenmyösvirtuaalisesti 11!

12 Videopankki:toimijat,osaajat,ideat,tuotteet,palvelut,rahoittajatjafirmat näytillä Seinäjokijaluovatalatvoisiollapilotti,missäperinteisetraja5alueetromutetaan Luovanalan pellepelottomia tarvittaisiinmukaantyöryhmiinjaesim. rakennustensuunnitteluun:pitäisiollauusiatyyppejämukanakeksimässä uutta,eikäainasamattyypitistumassakeskenäänkomiteoissa.onko suunnittelijaedesainakäynyttilassa? Esim.Tanskassakaupunkiolipalkannutihmisiä,jotkavainideoivatjakehittävät kaupunkia Luodaankisällijärjestelmä vanhatisotyrityksetottaisivatuusiasuojaansa Tiekartta Seinäjoen seutu Mitensaadaanyhdistymäänaloittavienyrittäjieninnovatiivisuussuurten yritystenkokemus? 12!

13 13! Lappeenranta Osallistujat EevaPihlajaniemi,WirmaLappeenrantaOy EijaKarhatsu,Kaakkois5SuomenELY5keskus MarjoLuomi,CursorOy TuijaValkeapää,Kouvolankaupunki,elinkeinopalvelut HeiniKähkönen,Etelä5Karjala5instituutti,Lappeenrannanteknillinenyliopisto AnuTalka,Etelä5Karjalanliitto KristaHuovila,Lappeenrannankaupunki AnniPeltola,ImatranSeudunKehitysyhtiöOy KariNiemelä,Lappeenrannankaupunki JormaKallio,Lappeenrannankaupunki JuhaIso5aho,Humanistinenammattikorkeakoulu Parhaat käytänteet Ryhmä1 Rajojenrikkominen Asenteidenrikkominen.Esim.Lappeenrannassaoneläköityneidenosuuskunta.Osuuskunnassatöitä tehdäänsenverrankuinjaksetaan.yhtenäesimerkkinämyöskaakontaide,lähteeihmisistäjollaon taiteilijaidentiteetti.mahdollistaarajojenrikkomisen. Ryhmä2 Yhteistyöjaosaamisenymmärtäminen Tiiviskontakti,harjaantunuthankevalmistelujalaajaamonipuolistayhteistyötä.Yritysneuvojat osallistuvathankekuvioihinjapystyvätparemminohjaamaanneuvottaviamyösmukaanhankkeisiin. Ryhmä3 LuovaEteläEKarjalanbrändi KeskusteltiinmaakunnanrajatrikkovastayhteistyöstäElynluovienalojenkehittämisfoorumi. Pohjallaonolluttarvetehdäyhteistyötäylimaakunnallisesti.Aiemmineitunnettutoisiammekuten nyt.nytonedellytyksethyvälleyhteistyölle TOPONEonLuovaEtelä5Karjalabrändi,jokalähtiliikkeelleKutka5hankkeessajanytetenee Kulttuurikutinaa5hankkeessa.Alueellinenluovanalanbrändionmonistettavissajaseonsaanut myönteisenvastaanoton.hyväesimerkkisiitä,millainenliikevoisyntyäyhdenihmisenideasta. Ryhmä4

14 Matchmaking ErilaistenYritystenjatoimijoidenkohtaaminen.LUOTU5päivät,KVLUOTU5päivät.Sieltälöytyyja syntyyuuttaliiketoimintaa.myöslinnoituksenyöjaimatrabigbandfestivalithyviäesimerkkejä. Tulevaisuus GPS ideointi Mitäannettavaaluovillaaloillaonmuillealoille?! Lisäarvopalveluja Uusiainnovaatioita Ajattelunyksinkertaistaminen Luovuudenhyödyntäminenesim.yrityksissäinnovaatioitatehdessäimproym.) Esim.TYKY5päivillesavikurssit,luovatalattyöpaikoille Työhyvinvointia Tunnetasontuominen Hyvinvointinäkökulma Kyseenalaistamisenrohkeusrakentavasti Hyvätkysymykset Ongelmanratkaisukykyä Rohkeus Luovuutta Käyttäjäystävällisyyspalvelumuotoilu Erottuminen Persoonallisuus Tuotteiden/palveluidenhoukuttelevuudenlisääminen lisäämyyntiä Tuote5japalvelumuotoilua,esim.taidettatyöpaikoille Erilaistamistajaerikoistumista Viihtyisyyttäkaupunkikuvaan Toimitilojenuudistamista Yritystennäkyvyydenlisääminen Elämyksellisyydenlisääminen lisäarvo Rajapinnoillatoimiminen Tulosajattelustaluopuminenainakinhetkeksi) Keinojayhteisöllisyydenlisäämiseenkasvattamiseen) Ihmisennäkökulma5johtaaasiakastyytyväisyyteen Tapojaajatellatoisin Arvostustoisentyöhönjaihmisyyteen! Mitenmahdollistammeerialojenjaalueidenvälisenyhteistyön? 14!

15 Avoimuus tiedonjakaminen Tiedottaminenjatoistentoiminnantunteminen Tapahtumakalenterienyhdistäminen Mahdollistamallayhteistyöntekemisen,käynnistymisen,esim.HUBit,joissaorganisoitu törmäyttäminen Työnjakoalueellisesti Luottamuksensynnyttäminenjaylläpito Halujarohkeusluottaa Veturi,tahtojatavoite Luotu5päivät,Matchmaking Hyvienkäytäntöjenmonistaminen Sinnikkyysjaahkeruustoistot),motivaatio Kutsunaloitteellisestiadhoc)5ryhmiäkoolle OpenCafe Teematapaamiset Erilaisuudenvahvuusyhteistyössä Ennakkoluulotontayhteistyötä Sallivakulttuurijayhteiskunta Järjestämällänäitä:.. Foorumit,joistahyödytään Millaistaosaamistameilläon?Millaistaosaamistatarvitaanlisää? Vertaistukijamentorointipositiivisetesimerkit) Rohkeudenkäyttäminenosaamisenvoimavaranamarkkinointi) Ennakkoluulottomuuttaosaamisenjalostamiseen Taiteilijaidentiteetinuudistaminen Käytännön)toimijoidenverkosto5osaaminenlisää) Kansainvälistärahoitusosaamistalisää Teknistäosaamistalöytyy,muttasenuudelleenluovastiyhdisteleminen Digitaalisenosaamisenkehittäminen Myynninjamarkkinoinninorganisoinninkehittäminenmyyntikanavat) Luovienalojenfoorumissalaajakehittäjä5)osaaminen Palvelumuotoiluosaamisenkehittäminen mentorointisiinäkin Kaikkikoulutusasteetmukaanmentorointiin: kaikkimentoroi Vertaisosaajientuominenmukaan Tarvettamentoriosaamisesta Kyllä johtolauseenaeikä ei Mentoroinnistaelämääntukeajaturvaa Taiteenmyyminenjauusientoimintamuotojenkehittäminen Asiakaslähtöisenkehittämisenlisääminen Tarve:verkostossatoimimisenosaaminen Yrittäjyysosaaminen/Henki Tarve:markkinointi5javiestintäosaaminen 15!

16 Uudettavatkehittääluoviaaloja Avarakatseisuustaiteenmahdollisuuksiin Esim.taidepelialatyhteen Luovatalat tapahtumajossaerialatkohtaavat Enemmänkonkretiaakehittämistyöhön Matkailumessuilleesim.kulttuurialoilleomaosio Yrityspelitkoulutuksessajatestauksessa Kulttuurialankoulutuksessapakollinenharjoittelupk5yrityksessä KTM5jaDI5opintoihinluovanajattelunopetusta Osuuskunnat Epäonnistumisensietäminen,ideankääntäminen Toisinajattelunrohkaisu Koulutuksenrajapintojenrikkominen Harjoitteluluovassayrityksessä/taidelaitoksessa Ennakointijatutkimustiedonhyödyntäminenmonialaisessakehityksessä Uudenlaisiayritysalustojajaneuvontaa MonialaisetHubjatila5japalveluratkaisut Määräaikainen siemenraha pankki SponsoripankkiRahasto/Säätiö Yrityskummit kahviseurana Mentorit Vääränalanmessu5jamyyntitapahtumiinosallistuminen Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivistaliiketoimintaa? Apurahatlainoiksi/vastikkeelliseksi Kokeilu!kehittämisessä) CulturalPersonalTrainer Yleiskulttuuriopas teemaansyvemmälletuettunayksilö/ryhmä) Konkretia taiteilijakapakka,yrityshautomo Neuvontatilanteisiinmukaanerialojenosaajialaajemmin Toimialojenvälinenyhteistyö törmäyttäminen,jatkojalostaminen Epätyypillisetyhdistelmät galleriaautokaupassa lisäarvoamolemmilleosapuolille Hiekkalaatikkojenosoittaminen leikkipuistoja,joissakohdataan 16!

17 Toivottu tulevaisuus 2016 Ryhmä1 KeskiössäLuovaKaakko:Ketterätverkostot Luovattilat Tapahtumat Koulutus 17!

18 Ryhmä2 Luovillealoilletilatjajakelukanavat Culturecoach:matkailussa,työpaikoillaTYKY),tilojensuunnittelussa Tapahtumatoiminta:sisällöt,kohderyhmienjayhteistyönkoordinointi Hankeosaamisenverkosto:esim.hankekummi Mitensinnepääsemme?Mitä,kuka,milloin? Luovienalojenfoorumitoimiiprimusmoottorinayhdistäeneritoimijoidenvoimavaroja.Käyntiin pistetääntämänvuodenaikanakaakonluovienalojentyönjakoelinkeinoyhtiöt,yritysneuvonta)ja senkehittäminensekätilaratkaisuneteenpäinvieminen.töitätehdäänmyöshankeosaamisen vahvistamisella,jottataaksesaadaanisompiajoukkoja. Erittäintärkeäksiesillenousiasiakkaidenkuulemisenkehittäminenjasieltäimpulssienlöytäminen sekäniidenhyödyntäminen. Esillenostettujaajatuksia LuovaKaakkobrändinrakentaminen Tapahtumamikäyhdistääpelialanjataiteilijat Yrityshautomotoiminta Tarvitaannopeantoiminnankehittämisalustoja Viedäänkehittäminenkeskustaan Pitäätunnistaapotentiaalisetveturiyritykset,kylkeentuleetukeviapalveluita. Kuunnellaankoasiakkaitatarpeeksi? Uudenlaisenliiketoimintaasyntyyerialojentörmäyttämisestä.Ajatteluapitääviedä koulutukseenjaesimerkiksiharjoitteluun:törmäyttäminenaloitetaan koulutusvaiheessamm.insinööriopiskelijanolisimentäväharjoitteluunesim. teatteriintaituottajatmenisivätihanjohonkinmuunalantyöpaikkaanharjoitteluun Yrittäjienongelmatovatihansamanlaisia. 18!

19 Tiekartta Kaakkois-Suomi 19!

20 Helsinki Osallistujat JanneEkman,PosintraOy,Porvoo TainaSeitsara,Helsinginkaupunki,elinkeinopalvelu KristiinaSoini5Salomaa,Helsinginyliopisto,Koulutus5jakehittämiskeskusPalmenia,Lahti PiaSandvik,Luovatry,Lahti JuhaniVainio,Luovatry,Lahti AnuMänttäri,Helsinginkaupunki,elinkeinopalvelu OutiNyman,NovagoOy,Länsi5Uusimaa Paras käytänne luovien alojen kehittämiseen liittyen Ryhmä 1 Haaste:Helsingissähavaittiin,ettätapahtumatuottaminenvaatiilupiaeriviranomaisilta,jase hankaloittaayritystoimintaa Ratkaisu:Palvelumuotoilunkeinoinkäytiinhaasteyhteissuunnittelunaläpi,jasynnytettiinsähköinen järjestelmä,johonintegroitiineriviranomaisetmukaan. Haaste:UusientilojenkäyttöönottoPorvoossa Ratkaisu:Toimittiinvälittäjänärakennusyritystenjatoimijoidenvälillätilojenkäytettävyysja käyttäjientarpeet) Paraskäytänne:Kokokehittämisprosessi,jokalähtitoimijoistaliikkeellev.2009Lahti) Ryhmä 2 Haaste:LoftHelsinkijaYle. Ratkaisu:Osallistavatmenetelmätkehittämisvaiheessa,kaikkitoimijatvirkamiehet,loppukäyttäjät) yhteen.eityypillinenjulkisensektorintoimintatapa. Haaste:TanssitalojaRikastamo Ratkaisu:Luovatalatpitäätörmäyttäämuidenalojenkanssa.Ymmärryssiitä,ettäverkostoistavoi löytyäoikeastibisnestäfokuspalveluverkostonrakentamisestaseiniensijaan). Haaste:Fastprototyping 20!

21 21! Ratkaisu:ArtScienceLab.Pitäähyväksyäerilaisiatiedontuottamisentapojajauskaltaayhdistellä osaamistaluovastijaylirajojenesim.hyvinvointijaluovatalat,luovahyvinvointi).uudetluovat innovaatiomenetelmätjakokeilut. Haaste:Co5Design Ratkaisu:Ns.pyöreänpöydänritarit,kaikkikehittäjätahotmukaan.Luodaanpohjahankkeelle. Kokoonnutaansäännöllisesti. Huomioita:Mitäosallistaminenon?Millaisiaovatluovatosallistamisenmenetelmät?Eiosataostaa, eiosatamyydä.esim.palvelumuotoilustaeikäsitystä,eikäymmärretämitätarkoittaa.miksiei puhutakäyttäjälähtöisyydestäjaosallistamisesta? GPS-ideointi Mitäannettavaaluovillaaloillaonmuillealoille? Yllättävätuudetideatpuuntakaa) Muotoilu,palvelumuotoilu Kyseenalaistaminen Elämyksiä,tunteita Estetiikka,visuaalisuus,ääni Co5Design Elementtejäelämyksellisyyteen Uusiatuotannontekijöitä Uudetkehittämis5jatutkimusmenetelmät Erilaisetnäkökulmat,mindset Kaikkitoimintaeiolepelkkääkasvua Elämäntapayrittäjyysonvaihtoehto Edelläkävijämarkkinat Art Uudethankeideat? Alueenydinosaajientodellinenyhteistyö Taidetiedeyrittäjyys Hanke:mokaakunnolla Dialogisuus leirinuotio Uskaltaahypätätuntemattomaan,innovaatiot Julkisethankinnatjaavoimuus Mitenmyynitsenijaideani?Kohderyhmänätaiteilijat Mitenskaalaanvanhathankeideatuusiksikansainvälisillemarkkinoille? Luovanosaamisenvaikuttavuudenmittaaminenpakollinenvaihehankkeenlopussa) +viestintätuloksistatiedonvisualisoinninohjeet!

22 22! Luovattilat millaistatoimintaatiloissapitäisiolla,millainenfunktio? Isotelkkari Monipuolista:musiikki,tanssi,performanssi,pop5up5kaupat,näyttelyt Matalakynnys=helpostilähestyttävä Avointakaikille Toimintaamahdollistaviaasioitaesim.3D5printterit),kts.Lasipalatsin kaupunkiverstas Mahdollisuusvaihdellaomaaosallistumisentasoakts.www.wdchelsinki2012.fi, TommiLaitionkirjoitusPaviljongista) Ruokaa Elämyksellisyys Joustavattilat muunneltavat Verkostoitumista Host Hyvääkahviajapullaa Ristipölytystä Emäntä,omamummotaivaari Rokkiajaruisleipää Tapahtumatuotantoa Hyvättuolit Mitensynnytämmeluovillealoilleuuttainnovatiivistaliiketoimintaa? Mahdollistamallaluonteviakohtaamisia Älätottele vaantappele Nopeitakokeilujatoimijoidenparissa Opiskelijoidensparraustukiverkostomustatpantterit) Koulutus5jakehitysapu=sparrausyrittäjille Kerroideasiajoissamuille kehittyysiitä Liityverkostoihin Lainaa,kopioi,varastaideoita Epäonnistuminensallittakoon+johdonpitääkannustaasiihen Törmäyttämällämuidentoimialojenkanssa Ketterärahoitus Riskinottokyky Mokaakunnolla!Uskallaepäonnistua,failfast. Mitäuusiatrendejäluovillaaloillaontunnistettavissa?Mihinsuuntaanalaonkehittymässä? Monialaisuus Luovatmenetelmätesille Skaalautuvuus Mikrohinnoittelu Joukkorahoituksenkasvu Paikallisetyhteistyöverkostot=tekijät,lähituotteet Kansainvälisyys: bornglobal

23 DIY Makerkulttuuri Proams AmPros Hybridiammatti Esim.Somenmukanaantuomajulkisuus Toimialarajatylittäväyhteistyö Tarveuusiutuajatkuvastikv5kilpailu) ToolKit Asiakkaidenvaatimustasonnousu Toivottu tulevaisuus 2016 Lahti ja Uusimaa Lahti Parhaatideat Malski Mitä? Tilat Viihtyisäkahvila/ravintola Protopajat=kokeilualustat 23! Livinglab=testausalustat Muunneltavat,elämyksellisettilatjamonipuolisetoheispalvelutesim. koulutukset) Elämyksellisyys Visuaalisuus,esteettisyystaide,muotoilu,musiikki,tanssi,ohjelmatuotanto) Paikallisuuslähituotteet,kalustusetc.) Yrittäjyys muutyrityksetmukaanmm.tilojenkäyttö) Tuotteistaminen esim.koulutuspaketit,elämyspaketit Uudettulokulmat,esim. Kaikkionmyynnissä Paikallisettaiteilijatvoivatkohdatatapahtumissa Lisäarvoapitäävielämiettiäerilaistuminenmuista,vrthankevs.konseptin kehittäminen) Kenelle? Matalankynnyksentalo Kaikillelahtelaisille Luovaareena2000neliötä Alantoimijoille=työtilat Opiskelijoille=työtilatjaverkostojohonkiinnittyä Aloittavatyritykset=5 5 Kuka? Luovatryverkosto tavoitteenaskaalattavakonsepti

24 Uudettoimintamallit Lahdenalueenluovanalanammattilaistenverkosto 1. Osaajat Mainostoimistot,video,ääni,visuaalinensuunnittelu,toteutus presentaatiosyksy2013 mm.kaupunginpäättäjät 2. Yhteinentarjousprojekteille Esim.MM5kisat Vahvistaalahtelaistayhteistyötäjatarjoaamahdollisimmansuuriinprojekteihin ImperiuminvastaiskuHelsinginmafiaavastaan Tulevaisuus2016 Pörinääkokotalossa,n.800hlöäpäivässän /vuosi) jokailtaeläväämusiikkia Suomenjohtavakulttuurikeskus,ainutlaatuinenkonsepti Kannattavaabisnestä,tuottaahyvinjavoidaantehdäuusiainvestointeja Synergiaeduttoteutuneetyliodotustentilat,toimijat,substanssi) Tilojavoidaankäyttäämonipuolisestijatäyttöastehyvä Lahdenkeskustanelävöittäminenonnistunut! Mitenedetään? 2013rakentaminen 2014valmis 2015kehittäminen 2016maali/visio Uusimaa Luovaosallistaminen Mitä? Erilaisetluovatmenetelmät Osallistamistatukevatkehittämisympäristöt,tilat,alueet,virtuaaliset ympäristöt Mitäpitäätehdä? Kartoitetaanerilaisetmenetelmät,tehdäännäkyväksi Vaikuttavuudenlaadunauditointiluottamusmarkkinoissa) Nostetaanesiinliiketoimintamahdollisuudet 24!

25 Kysynnänjatarjonnankohtaaminen,hankintakäytäntöjenavaaminen Kenelle? Ylitoimialarajojen,yrityksillejajulkisellesektorille 4Y=yritykset,yksilö,yhteiskunta,yhteisöt Kuka? Luovienalojenverkosto+4Y Miten? Elinkaarenkaikissavaiheissa Hallitustikytköksissäpäätöksentekoprosessiin Hybridipooli Visio2016 Luovatmenetelmätovattunnistettujajaläpileikkaaviatapojatunnistaajakiihdyttää kehittämiskohteita.talouselämäkirjoittaajuttujamenestystarinoistajasiitä,mitenyritysloi osallistamisenkauttauudenpalvelunhavaittuunasiakastarpeeseen. 25!

26 26!

27 Tampere Osallistujat UllaVehmasaho,yrittäjä,LuovaSuomi MerjaPalin,yrittäjä,PirkanmaanYrittäjätry/luovienalojentoimikunta TeroKarvinen,Taiteenedistämiskeskus,kuvataiteenläänintaiteilija,yrittäjä TuomoJoronen,TAMK,animaatiolehtori,avainasiakasopettaja UllaLukkari,tuottaja,MediayhtiöB105 PetriSeppä,projektisuunnittelija,MediayhtiöB105 SusannaIhanus,projektipäällikkö,TAMK CarolinaPajula,lehtori,TAMK HeidiSilander,projektipäällikkö,TredeaOy RaimoKoskela,toimitusjohtaja,ValkeakoskenSeudunKehitysOy LassePaananen,toimitusjohtaja,IdeoneOy MarkoMäkinen,suunnittelupäällikkö,PirkanmaanLiitto IrmaPuttonen,toiminnanjohtaja,ValokuvakeskusNykyaika RiikkaHerrala,tiedottaja,PirkanmaanFestivaalit Pirfestry Paras käytänne. Mikä? Miksi? Ryhmä 1 Mitä:CreaDemorahoitus.Rahoituspakottaaerialojenyhteistyöhön. Miksi:Tarvitaantörmäyttämiseenfoorumeitajatoimintamalleja,joissaerialojenihmiset pakotetaantekemään yhteistyötä Ryhmä 2 Mitä:Puolueeton välittäjävouhkaaja,yhdenluukunkauttainformaatiotarahoituksestaym. Miksi:Informaatioonhajallaanjasevaikeuttaatiedonlöytämistäjahyödyntämistä. Ryhmä 3 Mitä:Verkostoitumistilaisuudetmuidenalojenyrityksienkanssa.Tilaisuudetjaseminaaritilman pääsymaksua.taidesuunnistusyksittäisilletaiteilijoille.iron5skyelokuva. Miksi:Monillepienilleyrittäjilleluovienalojenseminaaritovattärkeitä,tapahtumistavoisaada verkostojajanäkyvyyttä.ironskytaastuonutpaljonhyvääalaanliittyvääpörinää,näkyvyyttäja tunnettuuttamukanaan. 27!

28 GPS-ideointi: Luovien alojen kehittäminen alueella MitennostammeluovatalatmerkittäväksiliiketoiminnaksiPirkanmaalla? Uudetinnovatiivisettavatkehittääluovaataloutta? Uudethankeideattulevallekaudelle?! Monialainenyhteistyö5mitenmahdollistamme? Mitäosaamistaon,mitätarvitaanlisää? Mikävoiestäämeitä? Mitenluovatalatvoivatollakehittämässäyhteiskuntaa jamuitaaloja? Uudetinnovatiivisettavat? yrittäjientutustuminentoistensatekemisiin erialojenedustajattoimivatyhdessä lääninparittajia törmäyttävärahoitus anonymiteetti pimiölähestymistapa kaupparatsusauna aloittavienyritystenpienlainat/projektikohtaiset vaaditaanprojekteiltabusinessmodelcanvastaivastaava luovienalojendemola valistunutnorkoilija,kulkeemaailmallajanuuskii kevyt,nopearahoitus konseptointi5jatuotteistusputkienrakentaminen missäonkysymys:mitämuutalatvoivatantaaluovillealoille? Uudethankeideat? välittäjäorganisaatioidenvakiinnuttaminenkentälle,konseptointitukea tuotteistamiskoulutuksienkehittäminen verkostoihmisettutuiksi,vierailujaerityöntekijöidenluona,työnkuvattutuiksi taiteenjakulttuurinhyvinvointivaikutustenmittaaminensykevälit, stressi/palautuminen) tapahtuma:wanhananalogisenteknologianfestivaalit tarvelähtöinenverkostoituminen hankehallinnonkeventäminen,uudettoimintamallit tapahtumiensaatavuudenkehittäminenerinäkökulmista luovienalojendemola myynti5jamarkkinointiosaamisenkehittäminen - kulttuuritörmäyttäminen,suomivs.muumaailma,mentorit 28!

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Teemat, puheenjohtajat ja alustajat Teema Puheenjohtaja Alustajat 1 Yrittävyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea

Lisätiedot

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Politiikkatoimien kokonaisuus: Suurten kaupunkien kasvusopimukset 2014-2015 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 ohjelma Neuvottelumenettely

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

PARASTA VASTINETTA EUROOPAN UNIONIN RAHOILLE

PARASTA VASTINETTA EUROOPAN UNIONIN RAHOILLE Final Concept for Country Brief brochure [Page 1 front cover] EU:n rakennerahastot pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) sekä julkisyhteisöille PARASTA VASTINETTA EUROOPAN UNIONIN RAHOILLE

Lisätiedot

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013

Tekes. Timo Ollila 27.9.2013 Tekes Timo Ollila 27.9.2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle!

Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tervetuloa! maailman parhaan maan vetovoimaisimmalle kaupunkiseudulle! Tavoite: Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti tunnettu alue Matkailijoiden houkuttelu: Matkailumarkkinointi

Lisätiedot

- katsaus ajankohtaisiin asioihin ja

- katsaus ajankohtaisiin asioihin ja Matkailu tuo tuloa ja työllisyyttä maakuntiin - katsaus ajankohtaisiin asioihin ja tulevaisuuteen Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten

Lisätiedot

LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA

LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA 2008-2013 LAPIN LIITTO 2 LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA ALKUSANAT...3 SANANEN PROSESSISTA...4 TIIVISTELMÄ...5 1 LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA... 7 SISÄLLYS 1.1 Visio

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viestintä. Minttu Lampinen, KTT Osaamista markkinointiin ja viestintään

Viestintä. Minttu Lampinen, KTT Osaamista markkinointiin ja viestintään Viestintä Minttu Lampinen, KTT Osaamista markkinointiin ja viestintään VIESTINTÄ, CASE-ESIMERKKEJÄ, VIESTINTÄHIERARKIA Minttu Olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa strategioita ja markkinointia

Lisätiedot

T A R I N O I T A luovalta

T A R I N O I T A luovalta TARINOITA luovalta TARINOITA LUOVALTA POLULTA ESIPUHE, Esa Rimpiläinen 3 LUOVA POLKU, projektipäällikkö Juhani Vainio 4 LÄHIPÄIVÄT JA WORKSHOPIT 6 VIERAILUT JA VERKOTTUMINEN 18 TIEDOTUS JA JULKISUUS 24

Lisätiedot

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Strategiaan tehdyt muutokset Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Mitä tarkoittaa Järkivihreä Lyhyesti: ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Luonnosta kuluttajalle

Luonnosta kuluttajalle Mahdollisuuksia uusille arvoverkoille Luonnosta kuluttajalle Harri Välimäki Oulu 8.5.2014 Luonnosta kuluttajalle Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä marjoja, sieniä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan menestyksen strategiat Helsingin Keskipohjalaiset ry, Helsinki 9.2.2013 Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula

Keski-Pohjanmaan menestyksen strategiat Helsingin Keskipohjalaiset ry, Helsinki 9.2.2013 Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Keski-Pohjanmaan menestyksen strategiat Helsingin Keskipohjalaiset ry, Helsinki 9.2.2013 Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Elinkeino- ja ihmislähtöinen aluekehittäminen ja hyvän kierteen strategia - Nykytilanne

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa?

Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa? Koulutusmarkkinat kasvavat Miten Suomi pelaa? 2.10.2013, Finlandia-talo -tilaisuudessa jäsensimme suomalaista koulutusvientialaa ja kokosimme yhteisen näkemyksen alan kehittämistarpeista. Tilaisuuteen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE Taustaa Toteutusaika 1.6.2012 30.6.2013 Hankkeen hallinnointivastuu on Varsinais-Suomen Yrittäjillä. Hanketta

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010 Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010 Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla -hanke Resurssit ESR / OPH -rahoitus vuoden 2010 loppuun. Hallinnollinen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma

LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma LUOVA JA HYVINVOIVA MIKKELIN SEUTU -kehittämisohjelma Suuntaviivat Miset Oy:n toteuttamalle palvelutoimialojen kehittämistyölle vuosina 2013 2017 Työpajojen perusteella koonneet: Päivi Karhunen, Miset

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

1. Testaus- ja tuotekehitysyhteistyö korkeakoulujen kanssa (17 ääntä)

1. Testaus- ja tuotekehitysyhteistyö korkeakoulujen kanssa (17 ääntä) Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi - Luovuus Keski-Suomen kilpailutekijänä KOOSTE TYÖPAJOISTA KUKA RAHOITTAA LUOVIA JA INNOVATIIVISIA KOKEILUJA? 1. Testaus- ja tuotekehitysyhteistyö korkeakoulujen kanssa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot