Uponor Oyj Pörssitiedote (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002"

Transkriptio

1 Uponor Oyj Pörssitiedote (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002 Tulos parani liikevaihdon laskusta huolimatta.pohjois-amerikan markkinat elpyivät,saksan talonrakennusmarkkinat edelleen heikot. Kassavirta vahva; koko vuoden tuloksen odotetaan olevan edellisvuotta parempi. Liikevaihto ja tulos Uponor-konsernin tammi-maaliskuun 2002 liikevaihto oli 256,7 (1-3/2001: 279,7) miljoonaa euroa, joka on 23,0 miljoonaa euroa tai 8,2 prosenttia edellisvuotta pienempi. Muoviputkijärjestelmät-toimialan liikevaihto oli 250,1 (273,0) miljoonaa euroa ja Kiinteistöt-toimialan 6,4 (6,7) miljoonaa euroa. Muoviputkijärjestelmät-toimialalla alkuvuoden kehitys oli myönteisintä Housing Solutions North America -ryhmässä, jonka liikevaihto kasvoi 4,9 miljoonaa euroa yhteensä 24,9 miljoonaan euroon. Housing Solutions Europen liikevaihto laski 13,5 miljoonaa euroa ja oli 107,5 miljoonaa euroa. Suurin syy laskuun olivat vertailukauden poikkeuksellisen suuret konetoimitukset asiakkaille. Infrastructure and Environment Europe -ryhmän liikevaihto oli 83,1 miljoonaa euroa, mikä on 6,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2001, jolloin telekommunikaatiojärjestelmien toimitukset olivat vielä verrattain hyvällä tasolla. Municipal Americas -ryhmän liikevaihto laski 8,1 miljoonaa euroa 33,3 miljoonaan euroon, johtuen pääasiassa alemmista raaka-ainehinnoista sekä poikkeuksellisista olosuhteista Argentiinassa. Konsernin liikevoitto oli 14,2 (10,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 4,1 miljoonaa euroa. Sisäisen tehokkuuden paranemisen myötä liikevoitto parani, vaikka konsernin liikevaihto hieman supistuikin. Tulos rahoituserien jälkeen oli 9,3 (5,9) miljoonaa euroa eli 3,6 (2,1) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 9,3 (4,8) miljoonaa euroa. Kauden voitto oli 6,1 (3,3) miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,16 (0,11) euroa ja oma pääoma osaketta kohti 13,47 (13,31) euroa. Investoinnit ja rahoitus Konsernin bruttoinvestoinnit olivat jakson aikana yhteensä 8,0 (12,4) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat lähinnä tuottavuuden tehostamiseen ja ylläpitoon. Korolliset nettovelat kauden päättyessä olivat 295,4 (338,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 47,8 (44,8) %. Nettorahoituskulut olivat 4,9 (4,2) miljoonaa euroa, joihin sisältyy Argentiinan devalvaatiosta johtuvaa kurssitappiota 2,2 miljoonaa euroa. Markkinat Talonrakennusmarkkinoiden kysyntä on säilynyt pitkälti samankaltaisena kuin viime vuonna. Euroopan suurimmalla markkina-alueella Saksassa julkinen ja liikerakentaminen sekä korjausrakentaminen säilyivät viime vuoden tyydyttävällä tasolla mutta asuinrakentaminen laski edelleen. Pohjoismaissa markkinat ovat säilyneet vakaina. Etelä-Euroopassa kiivain kasvu on taittunut. Pohjois-Amerikassa asuinrakentaminen on jatkunut erittäin vahvana suurimmassa osassa markkina-aluetta. Sivu 1 / 5

2 Kunnallisteknisten ja ympäristötuotteiden kysyntä säilyi alkuvuoden aikana verraten vakaana Euroopan eri markkinoilla, vaikkakin tuoteryhmäkohtaisia ja alueellisia vaihteluita esiintyi. Kaasuputkijärjestelmien toimitukset ovat olleet merkittävästi edellisvuotta korkeammalla tasolla. Telekommunikaatiojärjestelmien kysynnässä on selvä lasku verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Pohjois-Amerikassa kunnallistekniikan kysyntä oli viime vuoden tasolla. Uusista liiketoiminnoista erityisesti putkistojen kaivamattomaan korjaukseen kehitetyt saneerausjärjestelmät ja ilmanvaihtojärjestelmät menestyivät hyvin. Myös viime vuoden loppupuolella ostetun pienpuhdistamoliiketoiminnan kysyntä oli selvästi viime vuotta korkeammalla tasolla. Tapahtumia Muoviputkijärjestelmät-toimiala Vuoden alun markkinointi on painottunut tärkeisiin messuesiintymisiin ja Uponorin uuden yhtenäisen yritysilmeen esittämiseen tärkeille kohderyhmille. Alkuvuonna Uponor toi Unipipe-monikerrosputkijärjestelmän markkinoille kaikissa Pohjoismaissa. Maaliskuussa Ruotsissa esiteltiin jäätymätön Ecoflex Supra -järjestelmä. Toiminnan tehostamista jatkettiin siirtämällä yhden tehtaan putkituotanto Saksassa toiseen, suurempaan yksikköön. Pohjois-Amerikassa Uponor Wirsbo järjesti tärkeän asiakastapahtuman, johon osallistui 200 urakoitsijaa ympäri maan. Tilaisuudessa esiteltiin Uponorin uutta järjestelmätarjontaa ja myynnin tukipalveluja. Myös Kanadassa järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen myyjäkokous sen jälkeen, kun Wirsbo Canada ja Plasco viime vuonna yhdistettiin Uponor Canadaksi. Minnesotassa avattiin uusi jakelukeskus, jonne keskitetään Uponorin Yhdysvaltain jakelu- ja asiakaspalvelutoimintoja. Vapautuvat tilat Apple Valleyn tehtaalla käytetään muun muassa tuotannon laajentamiseen. Samassa yhteydessä suljettiin jakelukeskus Illinois'n osavaltiossa. Uponorin eristetyn putkijärjestelmän, Ecoflexin myynnin tehostamiseksi käynnistettiin vuoden alusta oma myyntiverkosto Yhdysvalloissa. Aiemmin järjestelmää yksinoikeudella edustanut yhtiö jatkaa edelleen jälleenmyyjänä. Kiinteistöt-toimiala Vaikka toimitilamarkkinoiden kysyntä alkoi jakson aikana heiketä, kiinteistöomaisuuden myynti oli edellisvuotta vilkkaampaa. Kiinteistöja osakekauppoja tehtiin yhteensä 15,2 miljoonan euron hinnasta. Tärkeimmät kaupat olivat Ravattulan ja Martinsillantien myymäläkiinteistöjen kaupat Kaarinassa ja Espoossa. Jakson aikana vahvistui Porin puuvillatehtaan asemakaavan muutos, yhteispinta-alaltaan kerrosneliömetriä. Kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan yhtiön nimi muutettiin viime vuoden lopussa Asko Kiinteistöt Oy:stä Renor Oy:ksi. Henkilöstö Konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskaudella keskimäärin (5 844) henkeä ja sen lopussa (5 824) henkeä. Osakepääoma ja osakkeet Katsauskauden lopussa yhtiön osakepääoma oli ,00 euroa ja Sivu 2 / 5

3 osakkeiden lukumäärä oli kpl. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni. Kauden aikana osakepääomaa alennettiin yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta. Osakepääoman alennus merkittiin kaupparekisteriin Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omaa osaketta, yhteenlasketulta nimellisarvoltaan euroa. Omien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 1,4 %. Vuoden 2002 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Valtuutukset ovat voimassa vuoden eikä niitä ole vielä käytetty. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen myöntämään konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle optiota osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen perusteella oli katsauskauden lopussa myönnetty yhteensä 50 henkilölle kaikkiaan optiota. Ulkomainen omistus yhtiössä oli katsauskauden päättyessä 28,4 % ( : 23,5 %). Yhtiökokous Yhtiökokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen, 0,80 (0,80) euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti myös hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että siitä poistettiin osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskeva 11. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi ja hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Hannu Kokkonen, Matti Niemi, Pekka Paasikivi, Niilo Pellonmaa ja Horst Rahn. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Näkymät Julkaistuissa ennusteissa odotetaan taloussuhdanteen vahvistuvan vuoden jälkipuoliskolla. Ennusteita varjostavat kuitenkin monet näköpiirissä olevat kansainväliset kriisit. Rakennusmarkkinoiden kehitys on säilynyt pitkälti viime vuoden lopun kaltaisena eikä suuria muutoksia päämarkkinoilla odoteta lähitulevaisuudessakaan. Saksassa pitkään kestänyt asuinrakentamisen taantuma jatkunee vielä ainakin kuluvan vuoden ajan. Yhdysvalloissa asuinrakentamisen uskotaan säilyvän edelleen hyvällä tasolla. Uponorin koko vuoden kannattavauuden ja tuloksen odotetaan paranevan edellisvuodesta. Uponor Oyj Jarmo Rytilahti toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet Sivu 3 / 5

4 Tuloslaskelma Liikevaihto 256,7 279, ,4 Muut liiketoiminnan tuotot 4,5 3,3 12,3 Liikevoitto 14,2 10,1 91,2 Rahoituskulut, netto 4,9 4,2 16,2 Tulos rahoituserien jälkeen 9,3 14,3 107,4 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,7 Satunnaiset kulut 0,0 1,1 10,4 Voitto ennen veroja 9,3 13,2 97,7 Kauden voitto 6,1 3,3 36,6 Verot on arvioitu kauden tulosta vastaaviksi. Tase Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 467,5 499,9 486,5 Arvopaperit ja pitkäaikaiset 34,6 30,4 34,9 sijoitukset Vaihto-omaisuus 183,3 196,2 173,0 Rahat ja pankkisaamiset 16,1 32,6 31,1 Muu rahoitusomaisuus 257,0 271,3 232,7 Oma pääoma 503,9 507,1 525,6 Vähemmistöosuus 7,8 8,4 8,4 Pakolliset varaukset 11,2 14,7 12,1 Pitkäaikaiset velat 220,7 286,1 231,7 Lyhytaikaiset velat 327,3 335,4 295,2 Tase, yhteensä 1 070, , ,0 Investoinnit MEUR Bruttoinvestoinnit 8,0 12,4 56,2 Poistot 18,8 20,0 78,2 Myydyn käyttöomaisuuden 14,2 4,6 14,8 kirjanpitoarvo Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö Tunnusluvut Tulos / osake, EUR 0,16 0,11 1,15 Oman pääoman tuotto, % 0,16 0,11 1,15 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 3,1 8,2 Omavaraisuusaste, % 7,2 4,4 11,3 Velkaantumisaste, % 47,8 44,8 49,8 Oma pääoma / osake, EUR Osakkeen kurssikehitys 13,48 13,31 14,06 - alin, EUR 13,47 13,31 14,06 - ylin, EUR - keskikurssi, EUR 18,05 15,30 14,30 Osakevaihto 22,02 19,30 19, kpl 20,10 17,30 17,36 - MEUR Vastuut Annetut pantit - omasta velasta 7,9 14,5 7,9 Kiinnitykset 27,0 31,5 28,0 Sivu 4 / 5

5 Takaukset - omasta puolesta muiden puolesta 3,9 2,7 4,1 Leasing-vastuut 56,9 59,6 58,4 Muut vastuut 0,0 1,2 0,0 Emoyhtiö: Takaukset - konserniyhtiöiden puolesta 149,0 172,3 162,9 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Ostetut korko-optiot 138,2 51,4 94,7 Asetetut korko-optiot 172,6 40,6 128,8 Koronvaihtosopimukset 10,0-10,0 2. Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 0,0 10,1 10,0 3. Valuutanvaihtosopimukset 0,0 0,0 5,0 Omat osakkeet Omat osakkeet, kpl yhteenlaskettu nimellisarvo, EUR % osakepääomasta/äänimäärästä 1,4 0,31 2,2 Liikevaihto toimialoittain Muoviputkijärjestelmät 250,1 273, ,7 Kiinteistöt 6,4 6,7 25,6 Muut 0,2 0,0 1,1 Uponor-konserni 256,7 279, ,4 Liikevoitto toimialoittain Muoviputkijärjestelmät 9,1 6,6 76,2 Kiinteistöt 5,9 5,7 20,3 Muut -0,8-2,2-5,3 Uponor-konserni 14,2 10,1 91,2 Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Sivu 5 / 5

Osavuosikatsaukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä os. http://www.uponor.com/sijoittajat, osiossa IR-aineisto.

Osavuosikatsaukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä os. http://www.uponor.com/sijoittajat, osiossa IR-aineisto. Uponor Oyj Pörssitiedote 26.10. 11:00 OVK : UPONORILLA VAHVA KOLMAS NELJÄNNES - Liikevaihto ja tulos vahvistuivat kolmannella vuosineljänneksellä - Liikevaihto (1-9) 871,1 (769,9) milj. euroa; muutos +13,1

Lisätiedot

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa OSAVUOSIKATSAUS 2011 26.10.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta liikevaihto on ollut vahvaa Saksassa,

Lisätiedot

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen OSAVUOSIKATSAUS 2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2009 Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen Uponorin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 559,7 (750,3) miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7)

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS Citycon-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2002 oli 4,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin

Lisätiedot

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 10.2.2011 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2010 Uponorin tulos kasvoi Euroopassa Liikevaihto kasvoi mutta liikevoitto heikkeni loka-joulukuussa Koko vuoden liikevoittoon vahva

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut MEUR: 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006

Keskeiset tunnusluvut MEUR: 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 13.2.2008 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto vuonna 2007 kasvoi 22,6 % ja oli 1.025,0 MEUR (2006:835,9 MEUR).

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00 CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 11,6 milj. euroon (9,9 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 44,1 milj. euroon

Lisätiedot

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja 2002-11-08 08:30 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2002 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN TULOS PARANI JA TASE ON EDELLEEN VAHVA Konserni, heinä - syyskuu (3 kk)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita, terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja

Lisätiedot

Uponorin kannattavuus parani hiljaisilla markkinoilla

Uponorin kannattavuus parani hiljaisilla markkinoilla TILINPÄÄTÖS 2009 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2009 Uponorin kannattavuus parani hiljaisilla markkinoilla Liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät rakennusalan taantuman jatkuessa kaikilla markkinoilla

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

SANOMAWSOY:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006

SANOMAWSOY:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 1 (27) SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 4.5.2006 klo 11.00 SANOMAWSOY:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 SanomaWSOY:n tulos osaketta kohden oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,21 (0,22) euroa. Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 12.2.2013 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa,

Lisätiedot

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005

KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 m êëëáíáéççíé= 27. tammikuuta 2006 KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 Hallituksen toimintakertomus Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi,

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14.2.2014 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui Talotekniikka Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Liikevaihto: 100,6 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa) Liikevoitto: 9,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,11 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Konsernin keskeiset tunnusluvut (luvut ovat tilintarkastamattomia) 21 738 2 204 + 10,1 1 544

Konsernin keskeiset tunnusluvut (luvut ovat tilintarkastamattomia) 21 738 2 204 + 10,1 1 544 O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 1. 3. 2 0 0 5 [ 5 5 6 5 3 5 6 Ö - 6 6 3 5 9. 1 8 ] Ensimmäinen neljännes lyhyesti - Exel noudattaa tässä osavuosikatsauksessa kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

MEUR 1-3/11 1-3/10 2010

MEUR 1-3/11 1-3/10 2010 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 28.4.2011 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/11 1-3/10 2010 Liikevaihto 30,1 25,7 114,1

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot