Lakimiesliiton oikeusturvaohjelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakimiesliiton oikeusturvaohjelma 2014"

Transkriptio

1 Lakimiesliiton oikeusturvaohjelma 2014

2 Tiivistelmä Suomen Lakimiesliitto esittää, että Suomeen perustetaan ensi vaalikaudella Euroopan neuvoston suositusten mukainen tuomioistuinvirasto vastaamaan tuomioistuinlaitoksen johtamisesta ja kehittämisestä. Samalla vahvistetaan tuomioistuinten riippumattomuutta samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa. Tuomioistuinviraston nopea perustaminen on ehdoton edellytys oikeusvaltiomme johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle. Suomi on jäljessä muista Pohjoismaista, mutta meillä on erinomainen mahdollisuus poimia parhaiten toimivat käytännöt Tanskan, Norjan ja Ruotsin vastaavista järjestelmistä. Keskitetysti johdettu tuomioistuinlaitos parantaa tuomioistuinten toiminnan laatua ja vahvistaa niiden riippumattomuutta. Sekä yleisissä että hallintotuomioistuimissa on käynnissä paljon hyviä hankkeita, joilla haetaan entistä parempaa laatua ja parannuksia kansalaisten ja yritysten oikeusturvaan. Ne jäävät kuitenkin yksittäisiksi projekteiksi, kun kokonaisvaltaista johtoa ei ole. Tuomareiden osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Talousrikosasiat ja muut monimutkaiset rikos- ja riita-asiat vaativat tuomareilta erityisosaamista, jonka hankkimiseen pitää antaa mahdollisuus. Tuomioistuinviraston yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin organisoida koulutus ja varmistaa sen riittävä resursointi. Lakimiesliitto vaatii tulevan hallituksen ohjelmaan kirjauksen tuomioistuinviraston perustamisesta seuraavalla vaalikaudella. Lisäksi Lakimiesliitto esittää joukon keinoja, joilla oikeudenhoidon tasoa ja kansalaisten oikeusturvaa voidaan parantaa. Ohjelmassa on esityksiä muun muassa Lainvalmistelun tason parantamisesta Oikeuspalveluverkoston kattavuuden säilyttämisestä Yksityisen oikeusavun kehittämisestä Lautamiesjärjestelmästä luopumisesta Siviiliprosessin määräaikaishuollosta Todistelun videoinnista Rangaistusmääräysmenettelyn tehostamisesta Riidattomien asioiden siirtämisestä pois tuomioistuimista Oikeustieteellisen perustutkinnon kehittämisestä Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 2

3 Tiivistelmä Suomalainen oikeusvaltio muutoksessa Oikeudenhoito on kustannuksiltaan edullista Vertailu Ruotsiin Lakimiesliiton esitykset Oikeusvaltion suunnitelmallinen kehittäminen Tuomioistuinviraston nopea perustaminen Lainsäädännön tason parantaminen Parempaa oikeusturvaa Tuomioistuinverkosto Oikeusaputoimistot Maistraattiverkosto Yksityisen oikeusavun kehittäminen Oikeudenkäyntikulut Lautamiehistä luopuminen ja käräjäoikeuksien kokoonpanojen vahvistaminen Oikeusturvaa tehokkaammin Siviiliprosessin määräaikaishuolto Todistelun videointi Rangaistusmääräysmenettelyn tehostaminen Riidattomat asiat pois tuomioistuimista Oikeushallinnon tietojärjestelmät Osaava lakimieskunta Oikeustieteellisen perustutkinnon kehittäminen Tuomioistuinharjoittelun kehittäminen Juridinen osaaminen kunnissa Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 3

4 1 Suomalainen oikeusvaltio muutoksessa Suomalaisen yhteiskunnan historiallisiin vahvuuksiin kuuluu toimiva oikeusvaltio. Suomen vahvuutena on kansainvälisesti vertailtuna erittäin korkea usko ja luottamus lakiin. Vaikka Suomessa on totuttu oikeusturvan hyvään tasoon, sen säilyvyys ei ole itsestäänselvyys. Oikeusvaltiota tulee kehittää ja ylläpitää jatkossa määrätietoisesti siten, että varmistetaan yhteiskunnan ja sen jäsenten turvallisuus ja talouden toimintaedellytykset oikeudenmukaisella tavalla. Oikeusvaltioperiaatteiden toteutuminen on yksi tärkeimmistä kansalaisten hyvinvointia ja kilpailukykyä määrittävistä tekijöistä. Toimiva oikeusvaltio luo turvallisuutta yksityisille ihmisille sekä edellytyksiä kansantalouden kilpailukyvylle ja tuottavuudelle. Suomen taloudellinen kehitys on riippuvainen oikeusvaltiosta. Toimivan oikeusvaltion merkitystä onkin tarpeen pitää jatkuvasti esillä, ettei Suomi pääse luisumaan hallintovaltioksi. Toimiva oikeusvaltio rakentuu hyvälle, ymmärrettävälle ja johdonmukaiselle lainsäädännölle sekä sitä tehokkaasti, lainmukaisesti ja laadukkaasti toimeenpanevalle oikeuslaitokselle ja hallinnolle. Perustuslaissa oikeusvaltioperiaate on liitetty lainalaisuuden vaatimukseen. Oikeusvaltion perusteita ovat julkisen vallan sitominen lakiin, valtioelinten vallanjako sekä kansalaisten perusoikeudet. Oikeusvaltion tulee toimia myös käytännössä ja oikeusturvan toteutua arjessa. Suomalaisen oikeusturvan ja oikeuslaitoksen (tuomioistuimet, syyttäjät, asianajolaitos ja oikeusapu sekä ulosotto) perusta on terve. Menettelyt ovat varsin tarkasti säädeltyjä, mikä takaa kansalaisten yhdenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun. Kansalaisilla on laaja oikeus saada asiansa oikeuslaitoksen käsiteltäväksi. Oikeuslaitoksen ulkopuolisten virkamiesten mahdollisuus tehdä lopullisesti sitovia ratkaisuja on poikkeuksellisen suppea ja ratkaisuihin tyytymättömien mahdollisuus hakea muutosta on poikkeuksellisen laaja. Erityisesti kansainvälistyminen, oikeuden erikoistuminen ja normitulva sääntelyssä luovat oikeusvaltion kehittämiselle haasteita sekä lainvalmistelun, ratkaisutoiminnan että koulutuksen näkökulmasta. 1.1 Oikeudenhoito on kustannuksiltaan edullista Oikeudenhoidon menot valtion budjetista ovat muihin hallinnonaloihin verrattuna vähäiset. Tästä huolimatta oikeushallinnon toteuttamat tehtävät ovat yhteiskuntarauhan ja toiminnan kannalta keskeisiä. Oikeusturvajärjestelmän kehittäminen parempaa oikeusturvaa tarjoavaan suuntaan vaatii suunnitelmallisuutta. Valtion taloudellisen tilanteen johdosta on myös oikeudenhoito joutunut säästökuurille. Valtioneuvoston kehyspäätöksessä vuosille edellytetään oikeusministeriön vähentävän hallinnonalan menoja aiemmin asetetun 14 MEUR säästötavoitteen lisäksi vuositasolla vähintään kahdeksan MEUR vuodesta 2015 alkaen. Edelleen ministeriön hallinnonalan tietohallintomenoihin kohdennetaan säästötavoitteita. Kokonaisuutena oikeudenhoitoon käytetään Suomessa ainoastaan vajaa prosentti valtion budjetista. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 4

5 Oikeudenhoidon kulut alle 1 % valtion budjetista (Valtion talousarvio 2014) Muu valtio, 98,34 % Oikeusministeriö, 1,66 % Muu oikeusministeriö, 0,71 % Tuomioistuinlaitos ja oikeusapu, 0,68 % Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta, 0,19 % Syyttäjät, 0,08 % Suomalaisen oikeusturvajärjestelmän yksi merkittävimmistä heikkouksista on oikeusprosessien liian pitkä kokonaiskesto. Perusongelmana on, että lainsäädännöllä oikeusturvajärjestelmä on kansalaisten oikeusturvan parantaminen johtavana tavoitteena rakennettu niin raskaaksi ja resursseja vaativaksi, etteivät tällä hetkellä käytettävissä olevat resurssit mahdollista lain vaatiman oikeusturvan tarjoamista ilman huomattavia viivästyksiä. Tätä tilannetta varjostavat vielä tulevaisuuden säästöpaineet. Newsbrokers yrityksen tekemän selvityksen mukaan Suomessa käytettiin syyteharkintaan vuonna 2011 keskimäärin 63 päivää. Ruotsissa 50 % syyteharkinnoista valmistuu kahdeksassa päivässä ja 64 % kahdessa viikossa. Suomessa tavanomaisten asioiden syyteharkinta kesti keskimäärin 7 viikkoa. Ruotsissa vuonna 2011 rikostuomion sai keskimäärin 116 päivän kuluttua rikoksen tekopäivästä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa rikoksen tekopäivän ja käräjäoikeuden tuomion välissä kului keskimäärin 10,1 kuukautta vuonna Rikosasioiden keskimääräinen käsittely Suomessa kestää siis noin kolme kertaa niin pitkään kuin Ruotsissa. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 5

6 Rikosten läpivirtausajat esitutkinnasta käräjätuomioon (Newsbrokers 2013) Kesto päivissä Kaikki rikokset Talousrikokset (Suomessa törkeä veropetos) Suomi Ruotsi Lakimiesliiton vuonna 2013 TNS-gallupilla teettämän kyselyn mukaan kansalaisten odotukset oikeusturvasta eivät täyty käsittelyaikojen osalta. Noin 80 % vastaajista koki, että läheiselle tapahtuneen pahoinpitelyn tai raiskauksen käsittelyaika tapahtumahetkestä hovioikeuden tuomioon tulisi olla alle kuusi kuukautta. Jotta suomalaisen oikeusvaltion kehittäminen saadaan turvattua, tarvitaan uudistuksille selkeä suunta. Muutoin monista osista koostuva valmistelu voi johtaa kansalaisten oikeusturvan heikkenemiseen, kalliisiin virheinvestointeihin ja valtion heikkenevään kilpailukykyyn. 1.2 Vertailu Ruotsiin Oikeudenhoitoon liittyviin ongelmiin Suomessa löytää syitä muun muassa perehtymällä Euroopan neuvoston kahden vuoden välein toteutettavaan European Judicial Systems -tutkimukseen, jossa vertaillaan eri Euroopan valtioiden oikeushallintorakenteita. Viimeisin julkaistu tutkimus on vuodelta 2012 ja siinä käytetään vuoden 2010 tietoja. Oikeuslaitosten kansainvälinen vertailu on lainsäädännön, oikeuslaitoksen rakenteen ja yleisten yhteiskunnallisten olojen erilaisuuden johdosta erittäin vaikeata. Suomen osalta paras vertailukohta on Ruotsi, jonka yhteiskunnan rakenne, prosessilainsäädäntö ja oikeusjärjestelmä vastaavat pitkälti suomalaista. Näin ollen Ruotsi muodostaa myös luontevan vertailukohdan oikeuslaitokseen kohdistettujen panostusten osalta. Vuosittainen tuomioistuinlaitokseen budjetoitu summa asukasta kohti oli vuonna 2010 Suomessa 45,2 (vuonna ). Ruotsissa summa oli 59,2 (vuonna ) eli 30,9 % korkeampi. Kun verrataan panostuksia prosentteina bruttokansantuotteesta, on luku Suomella 0,13 % ja Ruotsilla 0,15 %. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 6

7 ,20 Panostus oikeudenhoitoon per capita (European Judicial Systems 2012) 59,20 13,50 8,00 10,80 20, ,50 Tuomioistuimet Syyttäjät Oikeusapu Yhteensä Suomi Ruotsi Suurimmat erot näkyvät panostuksissa syyttäjälaitokseen. Suomessa käytettiin vuonna 2010 syyttäjälaitokseen 8,0 (vuonna ) asukasta kohti, kun Ruotsissa vastaava summa oli 13,5 (vuonna ). Ruotsissa panostus oli siis 68,8 % suurempi Suomeen verrattuna. Prosentteina BKT:sta ero Suomen ja Ruotsin välillä on myös merkittävä, Suomella 0,02 % ja Ruotsilla 0,03 %. Myös oikeusapuun käytetään Ruotsissa selvästi enemmän resursseja kuin Suomessa. Ruotsissa oikeusapuun käytettiin vuonna ,8 (vuonna ,5 ) asukasta kohti, kun Suomessa määrä oli 10,8 (vuonna ,5 ) Verrattuna BKT:een Suomessa käytetään 0,03 % ja Ruotsissa 0,05 % oikeusapuun. 0,30 % Panostuksen osuus BKT:sta (European Judicial Systems 2012) 0,25 % 0,24 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,15 % 0,13 % 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,03 % 0,19 % Suomi Ruotsi 0,00 % Tuomioistuimet Syyttäjät Oikeusapu Yhteensä Asukasta kohti oikeudenhoitoon käytetään Suomessa 64,0 euroa, kun panostus Ruotsissa on 93,5 euroa (+ 46 %). Prosentteina BKT:sta oikeudenhoidon budjetti on Suomessa 0,18 %, kun se Ruotsissa on 0,23 %. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 7

8 2 Lakimiesliiton esitykset 2.1 Oikeusvaltion suunnitelmallinen kehittäminen Tuomioistuinviraston nopea perustaminen Tuomioistuimet ovat ainoa oikeuslaitoksen osa-alue, jolla ei ole itsenäistä keskushallintoviranomaista. Suomeen perustettiin vuonna 1997 valtakunnansyyttäjävirasto, vuonna 2001 rikosseuraamusvirasto ja vuonna 2010 valtakunnanvoudinvirasto. Tuomioistuinviraston perustamista on esitetty jo 2000-luvun alussa tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä. Perustamista on esitetty myös oikeusministeriön Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille ja oikeusministeriö on asettanut selvitysmiehet selvittämään tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista perustamalla tuomioistuinvirasto. Nykyinen malli, jossa hallinnosta vastaa oikeusministeriön oikeushallinto-osasto ja sen tuomioistuinyksikkö, on ongelmallinen valtiosääntöoikeudellisen vallanjaon ja tuomioistuinten riippumattomuuden kannalta sekä poikkeaa muista Pohjoismaista. Myös tuomioistuinten hallintoon liittyvät tehokkuuskysymykset puoltavat tuomioistuinviraston perustamista. Tuomioistuinviraston puute on merkittävä haitta tuomioistuinlaitoksen itsenäiselle ja tavoitteelliselle kehittämiselle. Tuomioistuinten riippumattomuuden periaatteesta seuraa, että tuomioistuinten tulee voida päättää omista toimintatavoistaan sekä resurssien kohdentamisesta huomattavan itsenäisesti. Oikeusministeriö ei käytännössä voi, eikä sen ole syytä voida, puuttua tuomioistuinten sisäisen toiminnan organisoimiseen puuttumatta samalla tuomioistuinten riippumattomuuteen. Käytännössä tästä seuraa, että tuomioistuinten toimintatapojen valtakunnallinen kehittäminen on hyvin haasteellista. Tuomioistuintyön kehittäminen edellyttää, että tuomioistuimilla on nykyistä laajemmin mahdollisuus päättää yhdessä omista toimintatavoistaan. Käytännössä tämä tapahtuisi tuomioistuinlaitoksen kiinteänä osana toimivan tuomioistuinviraston puitteissa. Lakimiesliitto esittää, että tuomioistuinhallinto järjestetään uudelleen perustamalla Euroopan neuvoston suositusten mukainen riippumaton tuomioistuinvirasto. Lakimiesliitto katsoo, että viraston perustamisessa tulisi ottaa mallia Tanskasta, jossa virasto on rakenteeltaan kevyt ja hallituksessa on tuomarienemmistö Lainsäädännön tason parantaminen Lainvalmistelun tason parantaminen on ollut esillä kahdessa edellisessä hallitusohjelmassa ja sitä on syytä pitää esillä myös tulevaisuudessa. Vanhasen II hallitus sitoutui paremman sääntelyn toimintaohjelman toteuttamiseen vaalikauden ajaksi ja Kataisen hallituksen vuoden 2011 ohjelman mukaan Paremman sääntelyn ohjelmaa jatketaan lainvalmistelun laatuongelmien voittamiseksi. Otetaan käyttöön Sujuvampaan lainvalmisteluun hankkeen viitoittamat valtioneuvoston hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytavat. Lainvalmisteluun käytettyjä resursseja lisätään ministeriössä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksistä on käynyt ilmi, että tavoitteet eivät ole toteutuneet ja yksi keskeinen syy on ollut poliittishallinnollisen johdon heikko sitoutuminen paremman sääntelyn toteuttamiseen. OPTULAN tutkimuksessa todetaan: Laajapohjainen lainvalmistelu on vähentynyt siitä huolimatta, että sääntelyn kehittämishankkeiden yhteydessä annettujen suositusten mukaan Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 8

9 sitä tulisi lisätä. Tutkimuslaitos on myös havainnut, että vaikutusarvioinnit painottuvat ehdotetun sääntelyn ensisijaisiin ja valtionhallinnon näkökulmiin. Samalla välilliset vaikutukset jäävät pitkälti arvioimatta ja yksilöihin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan suhteellisen vähän. Arvioinneissa vaikuttaisi painottuvan ensisijaiset vaikutukset ja valtionhallinnon näkökulma. Myös vahva poliittinen tai hallinnollinen ohjaus rajoittaa laadukkaan lainvalmistelun mahdollisuuksia. Suomalaisen lainsäädäntöpolitiikan haasteita ovat määrältään vähäisemmän mutta laadultaan paremman sääntelyn toteuttaminen käytännössä ja erityisesti lainsäädännön vaikutusarviointien kehittäminen. Lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä tulee entistä paremmin selvittää ehdotetun lainsäädännön taloudelliset vaikutukset julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille sekä muut yhteiskunnalliset vaikutukset. Ongelmana ei ole tietoisuuden puute lainvalmistelun puutteista, vaan järjestelmällisen käytännön toiminnan puute sekä konkreettinen toiminta lainvalmisteluhankkeissa ja ministeriöiden johtamisessa. Lainsäädännön toimivuuden ja vaikutusten arviointia ei tule rajoittaa pelkästään valmisteluvaiheeseen, vaan tavoitteiden toteutumista on tarpeen arvioida myös jälkikäteen sääntelyn voimaansaattamisen jälkeen. 2.2 Parempaa oikeusturvaa Tuomioistuinverkosto Tuomioistuinten lukumäärän vähentäminen nykyisestä on erittäin suuri uhka oikeudenhoidolle, oikeusturvan saatavuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Riittävän kattava tuomioistuinverkosto on oikeusvaltion keskeisiä elementtejä ja vain sen avulla kansalaiset ja yhteisöt voivat tehokkaasti hakea ja saada oikeusturvaa. Sen vuoksi asiaa ei pidä arvioida yksin budjettitalouden näkökulmasta, kuten viime vuosina on valitettavasti menetelty. Päätettäessä tuomioistuinverkoston kattavuudesta, tulee ensin tehdä perusteellinen arvio vuoden 2010 käräjäoikeusuudistuksen vaikutuksesta kansalaisten oikeusturvaan ja oikeuspalvelujen saatavuuteen. Arvioita siitä, miten käräjäoikeuksien ja muiden oikeuspalvelujen etääntyminen kansalaisista on vaikuttanut kansalaisten omien oikeuksien puolustamiseen ei ole saatavilla. Oikeuspalveluiden saatavuuden lasku on kuitenkin nähtävissä myös asianajopalveluiden vähentymisenä. Viimeisen viiden vuoden aikana on asianajotoimistojen määrä laskenut n. 15 % ja niissä työskentelevien lakimiesten määrä n. 20 % niillä paikkakunilla joista käräjäoikeus hävisi uudistuksen myötä. Laskun voidaan odottaa jatkuvan, kun asianajajakunta eläköityy eikä toiminnalle löydy jatkajia. Tällainen kehitys on rapauttanut oikeusvaltioperiaatetta sekä aiheuttaa vaikeita käytännöllisiä ongelmia oikeuden saatavuudelle (access to justice). Toteutetuilla muutoksilla ei saavuteta kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna kustannussäästöä, kun kasvaneet välimatkat ja ajankäyttö syövät organisatorisen ja vain laskennallisen kulusäästön. Asiaa ei tule arvioida yksin tuomioistuinlaitoksen näkökulmasta, vaan siinä on otettava huomioon myös asiakkaiden ja muiden toimijoiden muuttunut tilanne Oikeusaputoimistot Julkisten oikeusaputoimistojen määrää on vähennetty viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 50 % ja vuosien välillä oikeusaputoimistojen henkilökunnasta on vähennetty yli 50 henkilötyövuotta, minkä seurauksena palveluiden saatavuus on vähentynyt ja työn kuormittavuus on lisääntynyt. Kumpikaan seuraus ei ole ollut toimeenpantujen muutosten tarkoituksena. Muutosten seurauksena oikeusaputoimistojen palvelualueet ovat olennaisesti kasvaneet, mikä aiheuttaa asiakkaille lisärasitetta matkojen ja ajankäytön vuoksi. Toimistojen yhdistymiset ovat myös luoneet esteellisyystilanteita, jolloin asiakkaita on jouduttu ohjaamaan muihin oikeusaputoimistoihin tai yksi- Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 9

10 tyisille toimijoille. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen asiakkaiden jonotusaika on kasvanut lähes 20 % viimeisen viiden vuoden aikana. Julkinen oikeusapu on tärkeä osa oikeudenhoitoa ja sen toiminnan taloudelliset edellytykset tulee turvata tavoitteena asiakkaille kohtuulliset odotusajat ja oikeusavun muu reaalinen saatavuus. Tehokkaana keinona nykytilanteen helpottamiseen olisi ns. ulkoprosessuaalisten tehtävien (ositukset, perinnönjaot ym.) selvästi nykyistä useammin tapahtuva osoittaminen yksityisen sektorin toimijoille. Tämä vähentäisi jonoja ja esteellisyystilanteita, jakaisi työkuormaa sekä saisi nykyistä useamman asiakkaan julkisen oikeusavun piiriin Maistraattiverkosto Maistraattien palvelujen tarjonta on järjestettävä koko maassa asiakaslähtöisesti toisaalta kysyntää vastaavasti ja toisaalta niin, että asiointimatkat tai odotusajat henkilökohtaisten palvelujen saamiseksi eivät muodostu missään kohtuuttomiksi. Maistraattiverkoston alueellisesta kattavuudesta päätettäessä on huomioitava oikeuslaitoksen kehittämistä käsittelevien mietintöjen esitykset riidattomien asioiden siirtämisestä tuomioistuimista maistraatteihin Yksityisen oikeusavun kehittäminen Valtaosa kansalaisten ja yhteisöjen tarvitsemista oikeudellisista palveluista hankitaan yksityiseltä sektorilta eli pääosin asianajo- ja lakiasiaintoimistoilta. Oikeusvaltion tehtävänä on osaltaan huolehtia myös yksityisen palvelutarjonnan kilpailukyvystä, riittävyydestä ja alueellisesta saatavuudesta. Perus- ja ihmisoikeuksien roolien voimakas kasvu entisestään korostaa yksityisen sektorin merkitystä. Oikeudenkäyntikulujen määrä on noussut niin suureksi, että erittäin suuri osa kansalaisista on de facto oikeusavun ulkopuolella taloudellisista syistä. Tällainen asiantila ei voi olla hyväksyttävä. Ongelmaan tulee hakea ratkaisua myös julkisin varoin ja toimenpitein. Yksittäisten kansalaisten tosiasiallisia mahdollisuuksia saada edes osin tuettua oikeusapua on merkittävästi lisättävä nykyisestä. Käytettävissä jo olevia keinoja ovat ainakin julkisen oikeusavun taloudellisten kriteerien muuttaminen ns. keskituloisten tasolle, oikeusturvavakuutusten tason ja kattavuuden kehittämisen kannustaminen julkisin toimin sekä perinteisen tuomioistuinprosessin ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen kehittäminen ja markkinointi Oikeudenkäyntikulut 1990-luvun prosessiuudistusten seurauksena oikeudenkäyntikulujen määrä on olennaisesti noussut. Tämän välittömänä seurauksena kasvava joukko kansalaisia on joutunut sellaiseen taloudelliseen asemaan, jossa he kantavat oikeusprosessin taloudelliset riskit sataprosenttisesti. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat oikeusturvavakuutukset ovat sementoituneet 1980-luvun tasolle ja oikeusavun tulorajat sulkevat suuren osan kansalaisista julkisen oikeusavun ulkopuolelle. Tällainen tilanne on oikeudenhoidon kannalta hälyttävä ja asian ratkaisu edellyttää vakavaa oikeuspoliittista keskustelua. Lakimiesliitto edellyttää tehokkaita toimia oikeusturvavakuutusten korvaustason merkittäväksi nostamiseksi sekä julkisen oikeusavun ulottamiseksi koskemaan selvästi nykyistä suurempaa osaa kansalaisista, joiden yhdenvertaisuus ei nykytilanteessa toteudu. Esimerkiksi hometalon ostajaksi tai myyjäksi päätynyt henkilö saattaa joutua maksamaan kymmeniä tuhansia euroja asian selvittämisestä oikeudessa. Tulee selvittää, voitaisiinko terveydenhoidossa laajalti sovellettavan KELAkorvauksen kaltaista osakorvausta käyttää modifioituna myös oikeudenkäyntikulujen osittaisena korvausmuotona. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 10

11 2.2.6 Lautamiehistä luopuminen ja käräjäoikeuksien kokoonpanojen vahvistaminen Käräjäoikeuksien ratkaisujen laatua parantamalla voidaan vähentää oikeudenhoidosta yhteiskunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Tästä näkökulmasta liitto yhtyy oikeudenhoidon uudistamisohjelman esitykseen lautamiesjärjestelmästä luopumisesta. Tästä säästyvät varat tulee täysimääräisinä käyttää käräjäoikeuden tuomarivirkojen lisäämiseen. Resurssilisäys olisi tasoltaan merkittävä ja sen avulla vaikutetaan sekä käsittelyaikojen lyhentymiseen että kolmen tuomarin ratkaisukokoonpanojen lisäämiseen vaativissa asioissa. Tällä hetkellä lautamiesjärjestelmän vuosittaiset kustannukset ovat 2,5 MEUR ja lautamiesten määrää vähentävän uudistuksen jälkeen 1,8 MEUR. Oikeudenhoidon kannalta keskeistä on kustannustehokkuus ja juridisesti oikeat ratkaisut. Kumpaankaan näistä ei enää nykyään liity perinteisen lautamiesjärjestelmän ylläpito. Mikäli lautamiesjärjestelmää haluttaisiin historiallisista tai muista periaatteellisista syistä jatkaa, tulee sen vaatimat taloudelliset kustannukset selkeästi pitää erillään oikeudenhoidon muista kustannuksista. 2.3 Oikeusturvaa tehokkaammin Siviiliprosessin määräaikaishuolto Riita-asian menettelyä koskevat säännökset ovat olleet voimassa vuodesta 1993 mukaan lukien niihin 2002 tehdyt tarkastukset. Jo pidemmän aikaa loppuun saakka eli pääkäsittelyyn vietyjen riitaasioiden määrä on vuositasolla ollut kappaletta. Muut riita-asiat ovat päättyneet aikaisemmissa vaiheissa, usein sovintoon. Myös uuden sovittelumenettelylain mukaiset erilliset sovittelut ovat saaneet kasvavaa suosiota. Vaikka juttujen sovinnollista ratkaisemista on lähtökohtaisesti pidettävä hyvänä ilmiönä, voi sovinnon syynä usein olla, että asianosaiset tai heidän asiamiehensä kokevat, että riita-asiain oikeudenkäynti ei täytä heidän perusteltuja oikeusturvaodotuksiaan. Tuolloin pahimmassa tapauksessa ihmisoikeussopimuksissa taattu oikeus tuomioistuinkäsittelyyn (access to court) ei täyty. Nykyisen oikeudenkäyntimenettelyn jo aiemmin julkilausuttu epäkohta keskituloisen asianosaisen kannalta arvioituna on oikeudenkäyntikulujen korkea määrä ja siitä häviötilanteissa aiheutuva huomattava kuluriski. Tämä ilmenee esimerkiksi kosteus- ja homevaurioita koskevia laatuvirheitä käsittelevissä oikeudenkäynneissä. Näitä kaikkia ongelmia ei voida ratkaista nykyisiä säännöksiä koskevalla koulutuksella taikka tuomioistuinten laatutyöllä. Sen vuoksi riita-asian oikeudenkäyntimenettelyä koskevat säännökset tulisi käydä systemaattisesti läpi ("määräaikaishuolto") selvittäen, onko niissä lainsäädännöllisiä tai käytännöllisiä esteitä, jotka estävät kaikista parhaiten toimivien menetelmien käyttämisen. Esimerkiksi huomiota tulisi kiinnittää kosteus- ja homevauriotyyppisten asioiden käsittelyyn. Samoin tulisi pohtia, ovatko voimassaolevat säännökset johtaneet jo menettelyn liialliseen etupainoisuuteen, joka johtaa oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärän painottumiseen jo tuohon aiheeseen Todistelun videointi Yleisen oikeusvarmuuden lisäämiseksi sekä oikeudenkäyntimenettelyjen tehostamiseksi Suomessa tulisi siirtyä säännönmukaisena menettelynä henkilötodistelun tallentamiseen videolle. Todistajanpsykologian ja oikeuskäytännönkin perusteella on selvää, etteivät todistajien ja muiden oikeudenkäynnissä kuultavien muistikuvat parane ajan kuluessa ja että henkilötodistelu on luotettavimmillaan heti todistelun kohteena olevan tapahtuman jälkeen. Sen vuoksi todistelun tallentaminen videolle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on oikeusvarmuuden ja oikeusturvan saavuttamisen kannalta tärkeää. Tallentaminen tulee toteuttaa riittävässä laajuudessa jo esitutkintavaiheessa, minkä vuoksi tulee erikseen selvittää, minkä laatuisissa rikosasioissa tallentaminen poliisin toimesta lisää oikeusturvan ja -varmuuden toteutumista. Riita-asioissa pääsääntönä tulisi olla se, että kaikki Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 11

12 käräjäoikeudessa vastaanotettava henkilötodistelu videoidaan. Tallenne alioikeudesta olisi lähtökohtaisesti pohjana myös muutoksenhakutuomioistuimen käsittelyssä. Todistajan kuuleminen uudelleen muutoksenhakuasteessa tulee edelleenkin mahdollisuutena säilyttää, mutta ei nykyisen kaltaisena pääsääntönä. Muutos nykytilanteeseen olisi merkittävä ja sen avulla asioiden kokonaiskäsittelyaikoja on mahdollista lyhentää ja muutoinkin kohdentaa oikeuslaitoksen resursseja tarkoituksenmukaisesti. Samalla muutos merkittävästi vähentäisi todistajiin nykyjärjestelmässä kohdistuvaa rasitusta, jossa saman asian vuoksi joudutaan toistuvasti todistajaksi tuomioistuimeen jopa useita vuosia tapahtumien jälkeen Rangaistusmääräysmenettelyn tehostaminen Sakkomenettelyn ja kirjallisen menettelyn laajentamista on tutkittava. Kirjalliseen menettelyyn ohjautuu jo nykyisin suuri osa rikosasioista: menettely on yksinkertaista, kevyttä, kustannustehokasta ja oikeusturvavaatimukset täyttävää. Sakkomenettelyn piiriin voitaisiin ottaa rikokset, joista riittävä rangaistus on sakkorangaistus vaikka rangaistusmaksimi olisi kaksi vuotta. Erityisesti myönnettyjen rattijuopumusten saattaminen sakkomenettelyn piiriin tehostaisi toimintaa Riidattomat asiat pois tuomioistuimista Tuomioistuimissa käsitellään yhä lukuisia asioita jotka ovat riidattomia ja joiden käsittely voitaisiin toteuttaa nopeammin ja yksinkertaisemmin muualla. Esimerkiksi avioerohakemusten käsittely tulisi siirtää maistraattiin. Kysymyksessä on ns. irtisanomismenettely, joka ei voi tulla riitaiseksi, vaikka toinen puoliso yrittäisi sitä riitauttaa. Avioeroja käsiteltäessä tulee käräjäoikeuksien kuitenkin lähettää tiedot avioeroista maistraatteihin, mikä myös puoltaa asian käsittelyä rekisteriviranomaisen luona. Voimassaolevan lainsäädännön mukaan tapauksessa, jossa puolisot eivät hae avioeroa yhdessä, hakemus on annettava tiedoksi toiselle puolisolle. Samalla annetaan puolisolle tilaisuus lausua hakemuksen johdosta. Lausumamahdollisuudella ei ole käytännössä mitään merkitystä, koska mikään puolison lausuma ei voi estää avioeron saamista. Tämän vuoksi tiedoksiantamismenettelyä on mahdollista keventää niin, ettei se sisällä lausumaoikeutta, ja koko käsittely voidaan hoitaa käräjäoikeuden ulkopuolella. Muutoksella olisi myös positiivinen vaikutus lapsiasioiden käsittelylle erotilanteessa, koska nyt monet joutuessaan asioimaan käräjäoikeudessa laittavat automaattisesti vireille myös huolto- ja tapaamisoikeutta koskevan hakemuksen, vaikka lapsiasioiden käsittely avioerotilanteissa olisi paljon rakentavampaa aloittaa kunnan tarjoamilla perhepalveluilla eikä käräjäoikeudessa, jossa konflikti usein heti kärjistyy Oikeushallinnon tietojärjestelmät Asianmukaisesti toimivat tietojärjestelmät vaikuttavat olennaisesti oikeudenhoidon toimivuuteen ja tehokkuuteen. Tietojärjestelmien ja muiden tietoteknisten ratkaisujen avulla on myös nähty mahdolliseksi tuottaa oikeushallinnon palveluja asiakkaille yhä useammin etäyhteyksien kautta. Tietojärjestelmien uusimiseen tulee varata riittävästi resursseja ja mikäli uudistuksiin ei ole käytettävissä riittävästi varoja, on uudistukset jätettävä toteuttamatta. Vuonna 2013 yleisissä tuomioistuimissa käyttöönotettu rikostuomiosovellutus RITU on esimerkki epäonnistumisesta, jonka uusimiseen ei oikeushallinnon vähäisissä taloudellisissa resursseissa ole varaa. KPMG Oy:n tarkastusraportissa hankkeessa todetaan lukuisia puutteita niin kustannusten, aikataulun kuin lopputuloksenkin osalta. Ammattialan julkaisussa RITUa on käytetty esimerkkinä täysin epäonnistuneesta IT-hankkeesta. Budjetoidut 4,4 MEUR kustannukset ylitettiin 36 prosentilla. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 12

13 Kansalaisten oikeusturvalle keskeisten tietojärjestelmien suunnittelussa ja uudistamisessa, kuten AIPA-hankkeessa, tulee käyttäjien näkökulmaa pitää esillä koko prosessin ajan. Budjettien ei tule olla alimitoitettuja ja mahdolliset budjettiylitykset tulee sietää, jos vaihtoehtona on keskeneräisten, toimimattomien ja oikeusturvaa vaarantavien järjestelmien käyttöönotto. 2.4 Osaava lakimieskunta Oikeustieteellisen perustutkinnon kehittäminen Suomalaisen oikeusvaltion perusta luodaan laadukkaalla oikeustieteellisellä yliopistokoulutuksella. Tämä koulutus on kuitenkin muotoutunut Suomessa massaluentopainotteiseksi halpakoulutukseksi, johon ei saada tarpeeksi sisällytettyä työelämätaitojen kannalta keskeistä lähiopetusta. Työelämän edustajat ovat moittineet vastavalmistuneiden juristien suullisen viestinnän taitoja heikoiksi. Yleisradion 2009 tekemän selvityksen mukaan ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon kustannus oli Suomessa keskimäärin euroa. Vertailun vuoksi keskimääräinen yliopistotutkinnon kustannus oli euroa. Opettaja-oppilas-suhde on oikeustieteellisellä alalla erityisen huono. Suomen yliopistoissa on keskimäärin 5,7 perustutkinto-opiskelijaa yhtä opetus- tai tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa kohti. Oikeustieteen alalla tämä luku on 14,1 (Vipunen-tietokanta). Opetus- ja kulttuuriministeriö on viimeisimmässä oikeustieteellisen alan selvityksessään myös huomioinut heikon tilanteen. Kun otetaan huomioon oikeustieteellisten tiedekuntien riidattomasti epäedullinen opettaja/oppilas-suhde, on lähivuosina pikemminkin harkittava sisään otettavien opiskelijoiden määrän vähentämistä. (OPM 2005:29) Oikeustieteellistä perustutkintoa tulee kehittää yhteistyössä työelämän kanssa suuntaan, jossa opinnot antavat parempia valmiuksia työelämään. Opettajaresursseja vaativien siirrettävien taitojen, kuten ryhmätyö-, viestintä-, ja yrittäjyystaitojen opetukseen on panostettava aiempaa enemmän. Opetuksen kehittäminen ei kuitenkaan saa tapahtua oikeustieteellisen tutkimuksen kustannuksella. Tutkimuksen riittävä resursointi on tärkeää monipuolistuvan oikeusjärjestelmän vaatimuksiin varauduttaessa. Prosessioikeuden hyvä tunteminen on yksi keskeisimmistä juristin osaamisvaatimuksista. Nykyisellään ylempi oikeustieteellinen tutkinto ei tarjoa sellaista osaamista, jonka voidaan katsoa riittävän oikeudessa esiintymiseen. Vastavalmistuneet juristit joutuvat käytännössä hankkimaan itselleen maksullista lisäkoulutusta, jotta saisivat kelpoisuuden toimia oikeudenkäyntiavustajana. OTMtutkintoa kehitettäessä tulee tutkia mahdollisuutta sisällyttää tutkintoon osio, joka takaa kelpoisuuden oikeudenkäyntiasiamiehenä toimimiseen. Suomalaisten juristien prosessituntemuksen parantaminen lisää kansalaisten oikeusturvaa, tehostaa työmarkkinoiden toimintaa ja takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet vastavalmistuneille juristeille työmarkkinoilla toimimiseen varallisuudesta tai valmistumispaikasta riippumatta Tuomioistuinharjoittelun kehittäminen Tuomioistuinharjoittelu on jo vuosikymmeniä toiminut tuomioistuinlaitoksen tärkeimpänä rekrytointikanavana. Käräjä- ja hovioikeudet rekrytoivat tuomareiksi hyvin vähän lakimiehiä tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Oikeuslaitoksen toimintakyvylle on ensiarvoisen tärkeää, että sen mahdollisuus rekrytoida tuomioistuinharjoittelun suorittaneita lakimiehiä pystytään tulevina vuosina pitämään tasolla, joka ei vaikuta heikentävästi oikeuslaitoksen toimintakykyyn. Tuomioistuinharjoittelun merkitys on kuitenkin suuri myös muille lakimiehille eikä tuomioistuinharjoittelua tulee pitää pelkästään tuomarikouluna. Tuomioistuinharjoittelu antaa lakimiehelle vahvan Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 13

14 yleiskäsityksen muun muassa tuomioistuinlaitoksen toiminnasta ja ratkaisutoiminnasta, josta on olennaista hyötyä tuomioistuimessa asioidessa ja osaltaan helpottaa myös tuomioistuimen työtä. Uusien oikeudenkäyntiavustajille asetettujen kelpoisuusvaatimusten myötä tuomioistuinharjoittelun merkitys on kasvanut entisestään, harjoittelun suorittamisen antaessa kelpoisuuden toimia luvan saaneena oikeudenkäyntiasiamiehenä. Tuomioistuinharjoittelun kasvavasta merkityksestä huolimatta on harjoitteluun pääseminen hyvin hankalaa ja käräjänotaarien määrä yleisissä tuomioistuimissa on vähentynyt dramaattisesti. Vuonna 2006 tuomioistuinlaitoksen palveluksessa työskenteli 202 käräjänotaaria ja vuonna 2013 määrä oli tippunut 133:een. Tuomioistuinharjoittelupaikkojen määrä tulisi nostaa vähintään Tuomioistuinharjoittelu-työryhmämietinnössä esitettyyn 160:een Juridinen osaaminen kunnissa Kuntatasolla tehtävien päätösten juridista laatua parantamalla voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä. Kuntatasolla tehdään paljon sekä taloudellisesti että inhimillisesti merkittäviä päätöksiä. Näitä päätöksiä tehdään usein ilman riittävää juridista osaamista ja ne johtavat myös usein pitkiin ja taloudellisesti raskaisiin valitusprosesseihin. Kehittämällä kuntien juridista osaamista voidaan vähentää mm. markkinaoikeuteen menevien hankinta-asioiden määrää, vähentää tuomioistuinten työmäärää ja vähentää yritystoiminnan kuluja. Uudenmaankatu 4 6 B, FI Helsinki lakimiesliitto.fi Lakimiesliitto 14

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Lausunto: Oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille 2013 2025

Lausunto: Oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille 2013 2025 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4 6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lausunto: Oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille 2013 2025 Ohjelmasta yleisesti Oikeusministeriö asetti

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000

SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000 9 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000 2. Alueellisesti keskittyvä, vanheneva ja yksinäistyvä väki... 000 3. Maataloudesta teollisuuteen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013

Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 8/31/2013 Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Lakimiesliiton eduskuntavaalipaneeli Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Lakimiesliiton eduskuntavaalipaneeli Kansallismuseon auditorio, Helsinki Lakimiesliiton eduskuntavaalipaneeli Kansallismuseon auditorio, Helsinki Sauli Ahvenjärvi (KD) Anna-Maja Henriksson (RKP) Johannes Koskinen (SDP) Annika Lapintie (Vas) Markus Lohi (Kesk) Ville Niinistö

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA SUOMEN OIKEUSAPULAKIMIEHET RY 1 (5) Oikeusministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA Suomen Oikeusapulakimiehet

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Lähidemokratiajaosto Asianro 5348/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Lähidemokratiajaosto Asianro 5348/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Juankosken pitäjäraati 9 15.8.2017 14 Asianro 5348/02.05.01.00/2017 Juankosken Ruukki ry:n yhdistymisavustuksen käytöstä tehdyn esityksen käsitteleminen Päätöshistoria

Lisätiedot

OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ

OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ Tero Uitto OIKEUSTRADENOMIKOULUTUKSEN NÄKYMIÄ MIKSI OIKEUSTRADENOMIKOULUTUSTA ON? Oikeustradenomi-opintokokonaisuuden suunnittelu on saanut alkunsa työelämän tarpeista. Yhä suurempi osa ympärillämme tapahtuvista

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö Lausunto 1 (6) Lausuntopyyntönne 8.4.2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö asetti 28.10.2014 työryhmän, jonka tehtävänä on ollut laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Selvityksistä ilmenee, että huomattava osa tuomareista ja esittelijöistä on jo pitkään tehnyt viikoittain yli 40 työtuntia.

Selvityksistä ilmenee, että huomattava osa tuomareista ja esittelijöistä on jo pitkään tehnyt viikoittain yli 40 työtuntia. Suomen tuomariliiton - Finlands domareförbund ry:n lausunto eduskunnan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle 13.1.2015 Lausuntopyyntö SM037:00/2014

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Iisa Vepsä Oikeuden hakijat Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT TUTKINTO 1 Sisällön yleisesittely Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2013 Tuija Kinnunen 2 EAT Alan vaativimpien työtehtävien hallinta Oman alan laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet teoriatiedot ja tietojen

Lisätiedot

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 31.10.2014 1 Asia: Suomen tuomariliiton - Finlands domareförbund ry:n lausunto liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020 Leena Juvonen 19.4.2017 Valtiontalouden tarkastusvirasto Eduskunnan tulee omaksua aiempaa merkittävästi aktiivisempi rooli budjetti- ja valvontavallan

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö 1 VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 11.6.2012 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Viite: lausuntopyyntö 8.5.2012, OM 20/41/2011 syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 18-19.2.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Esityksen sisältö

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja*

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja* 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja*

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin:

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin: Suomen syyttäjäyhdistys Lausunto 03.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Suomen syyttäjäyhdistys ry. pääosin kannattaa

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2)

LAUSUNTOPYYNTÖ 5/ (2) LAUSUNTOPYYNTÖ 5/2017 1 (2) OULUN KÄRÄJÄOIKEUS 24.1.2017 OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIOPIIRIN KUNNAT Asia Lautamiesten lukumäärä Oikeusministeriö on pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta esitystä lautamiesten lukumäärästä

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero

Lisätiedot

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II pj Tanja Matikainen, Janakkalan kunta siht. Reetta Sorjonen, Hämeen liitto Tehtävä 1. Valitkaa taulukosta

Lisätiedot

LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS Oikeustalo, Valtakatu Rovaniemi Jory 12/16. Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 11.1.

LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS Oikeustalo, Valtakatu Rovaniemi Jory 12/16. Viite Oikeusministeriön lausuntopyyntö 11.1. LAPIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Oikeustalo, Valtakatu 17 96200 Rovaniemi 9.3.2016 Jory 12/16 Oikeusministeriö Asia: Lapin käräjäoikeuden lausunto arviomuistiosta Oikeusprosessien keventäminen Viite Oikeusministeriön

Lisätiedot

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 14.3.2016 Oikeusministeriölle Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 Johdanto Muistion alussa on viitattu pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa

Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa Laura Sarasoja (2017): Menettelyn roolipelit Tutkimus vastaaja-velallisen oikeuksiin pääsystä summaarisissa velkomusasioissa laura.sarasoja@helsinki.fi

Lisätiedot

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus 8.9.2011 Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 8.9.2011 1 Säädösvalmistelun kehittämisen tarve Keskeisten tahojen lausumat ministeriöiden säädösvalmistelun laadun

Lisätiedot

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU Ylijohtaja Sami Manninen Oikeusministeriö 2.3.2017 LAINVALMISTELUSTA KESKUSTELLAAN AIKA AJOIN //Hallituksen lakiesitysten tasoon on puututtu tavan takaa sekä eri ministeriöiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen. Lausunnonantajan lausunto. Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry. Lausunto

Tuomioistuinviraston perustaminen. Lausunnonantajan lausunto. Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry. Lausunto Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry Lausunto 03.07.2017 Asia: OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Lausunnonantajan lausunto Kannatatteko vai vastustatteko tuomioistuinviraston

Lisätiedot

FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely 1999

FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely 1999 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Lakiesitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslainsäädännöksi sähköisellä kyselyllä annettujen lausuntojen kuvaajat

Lakiesitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslainsäädännöksi sähköisellä kyselyllä annettujen lausuntojen kuvaajat Lakiesitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslainsäädännöksi sähköisellä kyselyllä annettujen lausuntojen kuvaajat Kuvaajat sähköisestä kyselystä lausuntoajan päättymisen jälkeen

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2008

Julkinen oikeusapu 2008 Oikeus 2009 Julkinen oikeusapu 2008 Yksityiselle asiamiehelle annettujen oikeusapupäätösten määrä lisääntyi vuonna 2008 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2008 yhteensä 71 479 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto 8.9.2015

Suvianna Hakalehto 8.9.2015 1 Suvianna Hakalehto 8.9.2015 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

HE 270/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 270/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Tuomas Ojanen 1.3.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 270/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Lausunto Lausunto 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Ei huomautettavaa.

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot